Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Proč studovat obor Veřejná správa a Evropská unie

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Český jazyk a Sloh > Český jazyk - gramatika > Slohová cvičení > Úvahy o studiu na VŠ > Proč studovat obor Veřejná správa a Evropská unie
 
Titulek: Proč studovat obor Veřejná správa a Evropská unie
Datum vložení: 30.5.2008
Referát vložil: patamatuta

 

Absolvent bakalářského studia oboru „Veřejná správa a Evropské unie“ je cíleně připravován na výkon funkcí ve státní správě, nebo veřejné správě na úrovni nižších územních jednotek, a to zejména ve vztahu k EU. Profesně odpovídá funkci „administrátora“ v nomenklatuře evropských institucí. Absolvent se proto může rovněž ucházet o práci v orgánech EU. Bakalář bude teoreticky i prakticky vychováván pro pochopení a správné uplatnění acquis, aby mohly být naplněny všechny převzaté závazky EU a současně v maximální možné míře mohlo být využito členství ČR v EU. Absolvent bude proto schopen orientovat se v reformních návrzích na úpravu pravidel a vztahů v EU a ES ve vztahu k naplnění potřeb občanů České republiky. Bakalářská práce bude praktickým výsledkem studentské aktivity na určitém úseku veřejné správy ve vztahu k problematice EU. Cílem studia je výchova“administrátora“, jak jej označuje EPSO - Kancelář pro výběr pracovníků institucí Evropské unie. Jde v podstatě o manažera veřejné správy, který bude mít potřebné ekonomické a manažerské znalosti a bude moci úzce spolupracovat s institucemi EU a proto musí mít i základní politologické vzdělání. Musí znát také základy práva, ale v rozsahu, potřebném pro odbornou komunikaci s právní službou Evropské komise. Nejde tedy o právnické studium, překračující rámec základů práva. Posléze musí mít dostatečné jazykové znalosti pro seznámení se s dokumenty EU, vydanými jen v některém z pracovních jazyků; předpokládá se jako základní jazyk angličtina, jako druhý jazyk němčina nebo francouzština, volitelně oba dva jazyky. Koncepce programu byla konzultována vedle vedoucích pracovníků ústředních a krajských orgánů i v bruselských institucích EU prostřednictvím Evropské ligy pro hospodářskou spolupráci (European League for Ekonomic Cooperation); část členů Ústřední rady ELEC byli Generálními řediteli či řediteli v Evropské komisi, či Radě.
Bakalářský studijní obor svým tematickým strukturováním a cílením na potřeby praxe garantuje připravenost absolventů k odborně a manažersky náročné práci.
K dosažení těchto cílů uplatňuje BIVŠ zejména tyto principy:
systematickou péči o zvyšování kvality studia. Platformou, která se BIVŠ osvědčila, je permanentní inovace, resp. aktualizace učebních osnov a učebnic v závislosti na posunu poznání v tuzemsku a zahraničí, na změnách prostředí podnikání v ČR apod. Významnou úlohu v tomto procesu plní rozvíjení spolupráce BIVŠ s dalšími vysokými školami, s vědeckými a výzkumnými pracovišti a v neposlední řadě s institucemi finančního systému, s orgány a institucemi sféry podnikání; (mimo jiné Finanční institut Finanční akademie při Radě ministrů Ruské federace), modulární architekturu studijních programů a studijních oborů v rámci BIVŠ a také ve vazbě na další vysoké školy v ČR a v zahraničí. Komparativní výhodou BIVŠ je její začlenění do mezinárodního vzdělávacího systému COGNOS; uplatnění prvků interdisciplinarity ve fázi výzkumu, vývoje a vlastní výuky se zacílením na pokrytí slabých míst poznání na styku specializovaných oborů, resp. tematických okruhů studia. Příznivým předpokladem a rámcem uskutečňování tohoto principu v BIVŠ je obsáhnutí a propojené sledování ekonomických, právních a dalších (úžeji specializovaných) aspektů ekonomických resp. sociálně ekonomických procesů na makro- i mikroúrovni; harmonizaci studijních programů s vysokoškolskými systémy v Evropě. K tomu jsou vytvořeny příznivé podmínky začleněním BIVŠ do mezinárodního vzdělávacího systému COGNOS AG Hamburg.
ikona mailu Poslat mailem    ikona tiskárny Vytisknout               Přidej vlastní referát
Hodnocení: (hodnotilo 5 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý)
 
 
 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy | Au-pair | Vysoké školy
Kontakt | Přidej vlastní referát | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: pohodlne-pujcky.cz | Dovolená Bibione | Cestovatelský Norimberk.info