Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Pojmy v chemii

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Chemie > Pojmy v chemii
 
Titulek: Pojmy v chemii
Datum vložení: 25.2.2006
Referát vložil: Mirka Kuldová

 

Filtrace
Filtrace je oddělování směsí dvou fází pomocí propustného materiálu, kterým prochází pouze jedna z obou fází.

Dekantace
Jednoduchým způsobem oddělování tuhé fáze od kapalné je dekantace. Tuhá látka se nechá usadit na dně dekantační nádoby a čirá kapalina se opatrně odlije nebo odsaje. Používáme kádinky, Erlenmeyerovy baňky nebo odměrné válce.

Odstřeďování
K oddělování některých velmi jemných suspenzí je filtrace neúčinná, protože tuhá fáze buď prochází filtrem, nebo se filtrační materiál s menšími póry po krátké době ucpe. V takových případech dddělíme složky odstřeďováním. Při odstřeďování je dělení tuhé a kapalné fáze závislé na rozdílu jejich hustot, na odstředivé síle, která je úměrná frekvenci otáčení, a na poloměru otáčení.

Krystalizace
Krystalizace je nejdůležitější metodou čištění tuhých látek. Umožňuje připravit jednoduchými operacemi čistou krystalickou látku. Znečištěná krystalická látka se rozpustí v optimálním množství zvoleného rozpouštědla, mechanické nečistoty se odfiltrují a rozpuštěná látka se přivede ke krystalizaci.

Destilace
Destilace je nejpoužívanější metodou čištění kapalných látek, dělení kapalných směsí o různém bodu varu nebo odstraňování rozpouštědel z méně těkavých látek. Podstatou destilace je uvedení kapaliny do varu přiváděním tepla a kondenzace vzniklých par v oddělené části přístroje. Destilací lze oddělit těkavější látku od méně těkavé a zároveň zjistit teplotní rozmezí varu směsi, tzv. bod varu.

Sublimace
Přímý přechod látky z tuhého skupenství do skupenství plynného se nazývá sublimace. V laboratoři se používá - vedle krystalizace a destilace - k čištění a izolaci krystalických látek od netěkavých nebo málo těkavých příměsí. Sublimace je založena na porušování rovnováhy mezi tuhou látkou a její párou, která jí obklopuje.

Extrakce
Extrakce je čistící a dělící operace, při které přechází složka ze směsi látek v kapalné či tuhé fázi do jiné kapalné fáze - rozpouštědla. Na rozdíl od destilace, krystalizace a sublimace je extrakce velmi výhodná pro izolaci tepelně nestálých látek, protože se může provádět i za laboratorní teploty nebo za chladu.

Chromatografie
Chromatografie je separační metoda, při níž se využívá mnohokrát opakované ustanovení rovnováhy mezi dvěma nemísitelnými fázemi. Jedna fáze je přitom vždy pohyblivá (plyn nebo kapalina) a nazývá se mobilní. Druhá je nepohyblivá (tuhá nebo kapalina) a označuje se jako stacionární.

Sublimace
Přímý přechod látky z tuhého skupenství do skupenství plynného se nazývá sublimace. V laboratoři se používá - vedle krystalizace a destilace - k čištění a izolaci krystalických látek od netěkavých nebo málo těkavých příměsí. Sublimace je založena na porušování rovnováhy mezi tuhou látkou a její párou, která jí obklopuje.
• Sublimace za atmosférického tlaku.
Za atmosférického tlaku se sublimují látky, které jsou při nižších teplotách dostatečně těkavé (např. chlorid amonný) nebo látky, jež dobře snášejí vyšší sublimační teploty.

• Sublimace za sníženého tlaku.
Sublimace za sníženého tlaku je šetrnější k sublimované látce, protože probíhá rychleji a při podstatně nižší teplotě.
Sublimace a desublimace - PŘÍKLADY

Sublimace je přeměna pevné látky přímo ve skupenství plynné
Za normálního tlaku kolem 1000 hPa sublimují např. jod, kafr, suchý led (pevný CO2), ale i led nebo sníh. Sublimují také pevné látky, které voní nebo páchnou (naftalen).
Je-li sublimující látka dostatečné hmotnosti v uzavřené nádobě, sublimuje tak dlouho, až se vytvoří rovnovážný stav mezi pevným skupenstvím a vzniklou párou. Objemy pevné látky a páry se dále nemění, konstantní také zůstává tlak páry a teplota soustavy. Např. v termosce s ledem teploty -5°C se vytvoří pára o téže teplotě a tlaku asi 0,4 kPa.
U látek u nichž sublimaci nepozorujeme, je tlak páry nad pevnou látkou tak malý, že ho nemůžeme měřit.
Desublimace je přeměna látky ze skupenství plynného na skupenství pevné. Příkladem je například vznik krystalků jodu z jodových par nebo vytváření jinovatky z vodní páry za teplot pod 0°C.

Doplnění: Sublimace – Laboratorní cvičení
Hodnocení: (hodnotilo 92 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info