Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Biochemie

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Chemie > Biochemie
 
Titulek: Biochemie
Datum vložení: 6.4.2006
 

 

BIOKATALYZÁORY
Enzymy, jako biokatalyzátory
Enzymy jsou složité organické katalyzátory vznikající v živých buňkách, které však jsou schopny působit nezávisle na buňkách, ve kterých vznikly. Jsou typicky termolabilní a vysoce specifické. Snižují aktivační energii a tvoří se v jiné přechodné stavy. Jsou potřebné jen v nepatrných množstvích v porovnání s chemickými změnami, ke kterým dochází v jejich přítomnosti. Enzymy mohou být snadno otráveny, což má za následek částečnou nebo úplnou ztrátu katalytické aktivity. Řada údajů ukazuje, že enzymy jsou bílkoviny. Je-li enzym inkubován se substrátem ( látka, na kterou enzym katalyticky působí) při stálých podmínkách teploty a pH, může být vhodnou analytickou metodou změřeno množství uskutečněné chemické přeměny. Název enzymu by měl ideálně ukazovat několik věcí: především charakter substrátu, dále typ chemické přeměny substrátu a konečně i původ enzymu. Tak například můžeme hovořit o svalové dehydrogenáze kyseliny mléčné. Označuje to en