Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Alkany, cykloalkany

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Chemie > Alkany, cykloalkany
 
Titulek: Alkany, cykloalkany
Datum vložení: 15.4.2006
 

 

1) Alkany – nasycené uhlovodíky obsahující ve své molekule pouze jednoduché vazby

CnH2n+2

Cykloalkany - nasycené uhlovodíky obsahující ve své molekule pouze jednoduché vazby a atomy C jsou uzavřené do kruhu

CnH2n

Homologická řada: methan, ethan, propan, butan, pentan, hexan,heptan, oktan, nonan, dekan,…

Skupenství: C1 – C4 – plyny, C5 – C15 – kapaliny, vyšší než C16 jsou pevné látky

Vlastnosti: nerozpustné ve vodě, bezbarvé, rozpustné v organických rozpouštědlech, samy rozpouštějí některé organické látky (tuky, oleje), hořlaviny, na vzduchu jsou výbušné, málo reaktivní, protože reakce probíhají na stabilních vazbách

2)
3) a=109o28´ - pravidelný čtyřstěn
4) kolem jednoduché d vazby mezi atomy C dochází k rotaci, a tím vznikají prostorové konformace – nezákrytová (nejčastější – výhodnější) x zákrytová

5) protože reakce probíhají na stabilních vazbách C-C nebo C-H

6)
6.1 chlorace ethanu C2H6 + Cl2 CH3-CH2Cl (chlorethan) + HCl
6.2 sulfochlorace ethanu C2H6 + SO2 + Cl2 HCl + CH3-CH2-O-S-O-Cl
(ethansulfonylchlorid)
6.3 nitrace ethanu C2H6 + HNO3 H2O + H3C-CH2-NO2 (nitroethan)
6.4 dehydrogenace ethanu CH3-CH3 H2 + CH2=CH2 (ethylen)
6.5 dehydrogenace propanu CH3-CH2-CH3
6.6 dehydrogenace cyklohexanu
3H2 +
(benzen)

6.7 katalytická hydrogenace cyklopropanu
H2C
CH2 + H2 CH3-CH2-CH3 (propan)
H2C

7) methan – plyn, bezbarvý, bez zápachu, hořlavý, s O2 výbušný; v zemním plynu, v ropě, v důlníma bahenním plynu, v sopečném plynu, ve střevech přežvýkavců; na výr. vodíku, acetylenu, sazí,…
propan-butan – lehce skapalnitelné plyny, hořlavé, vysoká výhřevnost; odpad ze syntézy benzínu; palivo, výr. plastů a organ. l.
petrolether – směs 5 a 6uhlíkatých alkanů; výr. frakční destilací ropy; použití jako rozpouštědlo
cyklohexan – v ropných destilátech; použití jako rozpouštědlo a jako surovina pro výrobu polyamidů
isooktan –
Hodnocení: (hodnotilo 141 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info