Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Opakovací otázky 8.ročník-Chemie

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Chemie > Opakovací otázky 8.ročník-Chemie
 
Titulek: Opakovací otázky 8.ročník-Chemie
Datum vložení: 24.6.2008
 

 

Opakovací otázky za 8. ročník

1.První pomoc při poleptání žíravinami:
- 10 minut proud vody poté dopravíme k lékaři.

2.jakým změnám podléhají látky:
- Látky podléhají změnám fyzikálním chemickým.

3.Prostředek přeměny látek:
- oheň

4.Metody zjišťování vlastností látek:
- Pokus, pozorování, měření.

5.Cukr , sůl, naftalen = vlastnosti:
- Cukr-pevná krystalická látka, bílá barva
- Sůl- pevná krystalická látka, bílá barva
- Naftalen-krystalická látka, bílá barva, těkavá hořlavá

6.Směsi definice, vzorec:
- Směs je soustava dvou nebo více látek.Obsahuje různé molekuly (2 a více druhů). Vzorce nemají.
-
7.Druhy směsí:
- stejnorodé(homogenní)-jednotlivé částice nejdou vidět lupou ani mikroskopem
různorodé(heterogenní)-jednotlivé částice jdou vidět i běžným mikroskopem nebo okem (např.krev,zeleninová polévka)

8.Metody sloužící k oddělování složek směsí stejnorodých:
- destilace

9.Metody sloužící k oddělování složek směsí různorodých:
- filtrace, přebírání

10.Filtrace:
- Na filtru zachytíme pevné nerozpustné složky, kapalná část směsi která proteče filtremfiltrát.

11.Destilace:
- Získáme chemicky čistou kapalinu (pokud směs neobsahuje dvě kapaliny s podobným bodem varu)

12.Filtrát:
- Kapalná část směsi která proteče filtrem.

13.Destilát:
- Chemicky čistá látka jedna se vypaří a druhá zůstane.

14.Druhy směsí různorodých:
- dvousložkové, třísložkové, vícesložkové

15.Voda, druhy-definice:
- tvrdá voda-obsahuje hodně minerálních látek
- měkká voda-obsahuje málo minerálních látek

16.Změkčování vody:
- Převaříme vodu.

17.Kotelní nebo vodní kámen:
- usazenina, která vzniká z tvrdé vody

18.Vedlejší produkty biologického čištění vody:
- plynné produkty

19.Vzduch:
- Je složen z 21% kyslíku, z 78% dusíku a 1%vzácné plynny

20.Znečišťování vzduchu:
- Továrny, výfuky automobilů, škodlivé plyny atd.

21.Z kterých částic se skládají látky:
- Látky se skládají z atomů a molekul.

22.Stavba atomu:
23.Složení elektronového obalu:
1.vrstva (2)
2.vrstva (8)
3.vrstva (8)

24.Grafické znázornění , složení a struktura atomu:


25.Mendělejev-Brauner:
- Mendělejev-zakladatel PT
- Brauner-

26.Složení PT prvků:
- Skládají se ze sloupců (skupiny) a period .

27.Prvky 1.a 2. periody:
- 1.H, He
- 2.Li, Be, B, C, N, O, F, Ne

28.Prvky 1.a 7. skupiny:
- 1. H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
- 2.F, Cl, Br, I, At

29.Prvky 8. skupiny:
- He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

30.Základní vlastnost atomu:
- Tvoří molekuly.

31.Elektronegativita, druhy chemických vazeb:
- Elektronegativita=chí,
- Druhy:kovalentní polární, kovalentní nepolární, iontová

32.Grafické znázornění vzniku chemické vazby:

33.Ionty vznik a druhy:
- Částice s převahou + nebo – náboje.
- Kladný iont-kationt
- Záporný iont-aniont

34.Vodík-H
- Je nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek, tvoří převážnou část hmoty ve vesmíru

35.Kyslík-O
- 21% v troposféře, nezbytný pro život, látky v něm hoří

36.ozon=CO3
- Ozón vzniká působením elektrických výbojů nebo krátkovlnného ultrafialového záření (např. UV-C) na molekuly obyčejného kyslíku (dikyslíku), přičemž tato reakce probíhá ve dvou stupních.

37.Chemická reakce, definice druhy:
- Chemická reakce je děj, při kterém vzniká jiná chemická látka.Substituce, podvojná záměna, vzájemná záměna

38.Reaktanty a produkty:
- Reaktanty- látky před reakcí
- Produkty-látky po reakci

39.Co je to chemická rovnice:
- Je zápis chemické reakce pomocí značek prvků a sloučenin.

40.Úprava chemické rovnice:

41.Jaký zákon platí při chemické reakci:
- Zákon zachování hmotnosti. Levá strana se rovná pravé.

42.Alkalické kovy:
- Jsou to nejreaktivnější kovy ze všech kovů. Jsou v první skupině.

43.Halové prvky:
- Halové prvky jsou dvouprvkové sloučeniny halogenů s dalším prvkem.

44.Názvosloví dvouprvkových sloučenin:
- HF=kyselina fluorovodíková
- KCl=chlorid draselný
- Fe2O3=oxid železitý
- ZnS=sulfid zinečnatý

45.Roztok a druhy:
- kyselý-roztoky, které obsahují více hydroxonionových iontů než voda
- zásaditý-roztoky, které obsahují méně hydroxoninových iontů než voda
- neutrální-roztoky, které obsahují stejné množství hydroxoniových i hydroxidových iontů

46.Hydroxidy:
- Jsou tříprvkové sloučeniny kovu a skupiny OH , praktický význam mají jen hydroxidy rozpustné ve vodě

47.Kyseliny:
- Sloučeniny, které patří mezi žíraviny.

48.Názvosloví hydroxidů:
- Na2SO4-síran sodný
- NH4Cl-chlorid amonný

49.Názvosloví kyselin:
- HBO-kyselina bromná

50.Neutralizace:
- Chemická reakce mezi kyselinami a hydroxidy za vzniku vody a soli.
NaOH+HClH2O+NaCl

51.Soli:
- Soli jsou chemické sloučeniny iontového charakteru. Obsahují kladnou (kation) i zápornou složku (anion), takže celá sloučenina je neutrální. Jednotlivé složky mohou být organické i anorganické, jedno i víceatomové.

52.Názvosloví solí:
- dusičnan sodný-NaNO3

53.Důkaz kyselin:
- fenoftalen-nebarví se
- lakmus-červeně

54.Důkaz hydroxidů:
- fenoftalen-červenofialový
- lakmus-modrá

55.Indikátory:
- Látky , které dokazují kyseliny nebo hydroxidy. Př.lakmus, fenoftalen

56.Katalizátory:
- Jsou látky, které ovlivňují chemický děj.

57.Hygroskopická vlastnost
- Jsou látky které ochotně pohlcují vodu.

58.Reakce kyseliny s kovy a s oxidy kovů?
- ZnO + HClH2O + ZnCl2
- Zn + HClH2 + ZnCl2

59.Příprava HCl:
- NaCl + H2SO4 HCl + Na2SO4
- Plyn + H2OHCl

60.Výroba H2SO4:
- S+O2SO2
- SO2+O2SO3
- SO3+H2OH2SO4

61.Příprava hydroxidu rovnice:

62. Chemické děje ve stavebnictví:
- pálení vápence:CaCO3CaO + CO 2
- hašení vápna:CaO + H2OCa(OH) 2 + teplo
- tvrdnutí malty: Ca(OH) 2 + CO 2CaCO3 + H2O

63.Pojmy:
lučavka královská-směs HCl a HNO3 v poměru 3 : 1

lučavka-kyselina dusičná

vitriol-kyselina sírová

kyselina solná-HCl

louh- Používáme v domácnosti především k dezinfekci a bělení.

64.Chemická rovnice vzniku solí:
- NaOH + HCl H2O + NaCl
Hodnocení: (hodnotilo 85 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info