Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Radioaktivita

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Chemie > Radioaktivita
 
Titulek: Radioaktivita
Datum vložení: 25.11.2010
 

 

Dělí se na přirozenou a umělou

Radioaktivita je vlastnost některých atomových jader, samovolně se štěpit za vysílání záření nebo částic a přeměňovat se na jádra jiných prvků.
Radioaktivní prvek je takový, jehož jádra se postupně štěpí. Takový to prvek označujeme jako radionuklid. Nestabilní jsou taková jádra, která mají buď velmi vysoké hmotnostní číslo nebo nepoměr mezi počty protonů a neutronů.
Radionuklidy vyzařují tři druhy jaderného záření a to:

Záření alfa - je to druh záření emitovaného jádrem radioaktivního atomu.
Jsou to jádra helia složená ze dvou protonů a dvou neutronů, mají relativní atomovou hmotnost 4 a náboj plus 2. Pohybuje se pomalu a má malou pronikavost.
K zastavení stačí papír, vzduch

Záření beta - jsou to rychle se pohybující částice vysílané radioaktivním jádrem. Je tvořeno proudem elektronů nebo pozitronů a může pronikat materiálem o nízké hustotě nebo malé tloušťce, jako je např. papír.
Lze ho zastavit hliníkem.

Záření gama - je záření obvykle emitované spolu s částicemi alfa nebo beta z radioaktivního jádra. Má charakter vlnění a má vysokou pronikavost, prochází přes hliníkovou desku a zastaví ho blok olova.
Šíří se rychlostí světla a je nejpronikavější.

Neutronové záření – / Jaderné bomby
\ Reaktory
Je to proud rychle letících neutronů. Lze to zastavit pouze velkou a silnou vrstvou betonu.

Poločas rozpadu – Doba za kterou se přemění polovina z celkového počtu jader.
Radon 3,8 dne,
Radium 1620 let
Uran 235 je 710 miliónů let
Uran 238 je 4,47 miliardy let

Radioaktivita se využívá např. v lékařství (Leksellův gama nůž ) (k léčení zhoubných nádorů nebo k diagnostice chorob některých orgánů), radiouhlíkovém datovaní organických pozůstatků.
Defektoskopie – zjištování poruch a prasklin v kovech.

Marie Curie-Sklodowská : Byla významná vědkyně polského původu, která většinu života působila ve Francii. Zabývala se výzkumy v oblasti fyziky a chemie.
K jejím největším úspěchům patří:
teorie radioaktivity
technika dělení radioaktivních izotopů
objev dvou nových chemických prvků: radia a polonia.

Jistě si někdo z Vás vybaví její jméno ve spojitosti s Jáchymovským smolincem.. Nechali si ho přivézt vagon a objevily 0,1g radia( v celém vagonu) a polonim.

Pod jejím osobním vedením byly též prováděny první výzkumy léčby rakoviny pomocí radioaktivity.

Dvakrát byla vyznamenána Nobelovou cenou. Poprvé v roce 1903 z fyziky spolu s manželem Pierrem Curie za výzkumy radioaktivity a jejím objevitelem Henri Becquerelem, a podruhé v roce 1911 z chemie za izolaci čistého radia.

Perlička : Havárie v černobylské jaderné elektrárně v roce 1986 byla nepochybně největší a nejsmutnější havárii v historii mírového využití jaderné energie.

Má na svědomí desítky přímých obětí a nepřímé důsledky ozáření jich zabily další stovky.

Radioaktivní zamoření zasáhlo nejvíce město Pripjať, ve kterém tehdy žilo zhruba 50 tisíc obyvatel a které leží asi tři kilometry od havarovaného reaktoru jaderné elektrárny Černobyl.Uvádí se, že havárie nějakým způsobem zasáhla zhruba 600 tisíc osob.

Ale zde bych chtěl hlavně podotknout, že neselhala technika, nýbrž že havárii způsobilo neodborné ovládání reaktoru personálem.

Ale i přes toto všechno vznikla kolem místa výbuchu rezervace , která bují životem mnohem lépe, než když byla oblast obývána lidmi, kteří ji svými aktivitami poškozovali víc, než ji poškodila radiace z havárie. Najdeme zde velice vzácná a chráněná zvířata.
Hodnocení: (hodnotilo 17 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info