Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Polokovy

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Chemie > Polokovy
 
Titulek: Polokovy
Datum vložení: 29.11.2010
Referát vložil: debora_doksanska

 

Polokovy
Křemík, germanium, arsen
 Patří do nich: At, Te, Sb, Se, As, Ge, Si, B
 Je v: III. A, 2. perioda; IV. A, 3. perioda; IV. A, V. A, VI. A, 4. perioda; V. A, VI. A, 5. perioda; VII. A, 6. perioda
 Jsou to polovodiče.
 Křemík (Si)
- Byl objeven v roce 1823
- V čisté podobě se křemík v přírodě nevyskytuje, ale můžeme najít nějaké sloučeniny
- Je druhém nejvíce zastoupeným prvkem v zemské kůře (hned po kyslíku)
- Tvoří 26 – 28 % zemské kůry
- Má pevné skupenství.
- Křemík je poměrně tvrdý.
- Je odolný vůči všem minerálními kyselinami, kromě kyseliny fluorovodíkové.
- Nejznámější sloučeniny křemíku jsou silikony.
- Křemík se používá při výrobě solárních článků.

 Germánium (Ge)
- Byl objeven v roce 1886 německým chemikem Clemensem A. Winklerem
- Má pevné skupenství (někdy ale i kapalné)
- Když je v pevném skupenství, tak se chová, jako polovodič, zatímco v kapalném je kovem např. jako rtuť.:-:
- Můžeme ho objevit v horninách, kde se vyskytuje jako příměs v rudách zinku a stříbra.
- Dá se popsat, jako šedavý kov.
- Využívá se v radarové technice.
- Důležité uplatnění má ve výrobě světlovodné optiky.
- Najdeme ho ale i v laserové technice.
- Germanium se využívá ale i jinde.
 Arsen (As)
- Za objvitele prvku je označen středověký alchymista Albertu Magnáš, podařilo se mu to někdy kolem roku 1250.
- Má pevné skupenství.
- Dá se popsat jako stříbrný šedý kov.
- Je čistý a netoxický
- Využívá se v elektronice.
- Vyskytuje se v horninách, ale třeba i v popelu uhlí.
 Jaké je použití silikonů v běžném životě?
Využití silikonů:
o Oleje a pasty (-zdravotně nezávadné, vykazující velmi dobré tepelně vodivé a zároveň elektroizolační vlastnosti). Malé množství silikonové pasty se používá na lepší chlazení mezi procesorem počítače a chladičem.
o emulze silikonových olejů
o impregnace stanů, bund atd.
o laky
o odpevňovače
o ploutve
o a mnoho dalšího využití…
 Kde se můžeme s setkat se solárními články?
o Solární články mají mnoho aplikací. Dříve se používaly solární články především v kosmonautice.
o Od sedmdesátých let pronikají díky snížení cen i do míst, kde není k dispozici zdroj elektrické energie ze sítě, např. na ropné plošiny, koncová světla železničních vagónů, retranslační stanice v telekomunikacích nebo na pobřežní majáky.
o V zemích, kde neexistuje energetická síť v rozsahu podobném Evropskému, se používá fotovoltaika pro zásobování domácností elektřinou nebo třeba pro pohon vodních čerpadel.
o U nás se používá fotovoltaika například na jachtách, karavanech nebo na odlehlých místech, například horských chatách.
 Kde všude se používají polovodiče?
o Polovodiče umožnili velmi rychlý a široký rozvoj elektroniky
o Využití:
o Mikroprocesor najdeme doslova na každém kroku – od kalkulaček, mobilních telefonů a osobních počítačů přes automatizované výrobní linky až po kosmické sondy přistávající na Marsu.
o Využívá se také v mnoho dalších věcech…
 Jak se jmenoval francouzský císař, který byl otráven arsenikem?
o Napoleon Bonaparte
 Jak se dostává do ovzduší arsen a jeho sloučeniny?
o Do ovzduší se dostává prakticky pouze lidskou činností (např. spalováním fosilních paliv a dřeva konzervovaného přípravky obsahující arzen).Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Arsen, http://prvky.jirpa.cz/index.php?page=prvek&id=5, http://www.chem-web.info/news.php, http://elementpedia.com/cs/kremik, http://elementpedia.com/cs/, http://napoleon-bonaparte.navajo.cz/, http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C4%8D, http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaick%C3%BD_%C4%8, Dl%C3%A1nek, http://cs.wikipedia.org/wiki/Silikon, http://www.fyzikaonline.cz/data/10/12/10-12-99/VYU%C5%BDIT%C3%8D%20POLOVODI%C4%8C%C5%AE%201_Kvasni%C4%8Dkov%C3%A1.ppt, http://cs.wikipedia.org/wiki/Polokov, http://www.irz.cz/repository/latky/arsen_a_jeho_slouceniny.pdf,
Hodnocení: (hodnotilo 46 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info