Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Významná data roku 2008

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Ostatní > Významná data roku 2008
 
Titulek: Významná data roku 2008
Datum vložení: 24.6.2008
 

 

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ ROKU 2008

LEDEN
1.1. Mezinárodní den míru, slaví se od roku 1968 z iniciativy papeže Pavla VI.
1.1. Státní svátek ČR – Den obnovy samostatného českého státu
11.1. Významný den ČR – Den válečných veteránů
19.1. Památný den ČR – výročí úmrtí Jana Palacha v roce 1969
27.1. Významný den ČR – Den památky obětí holocaustu – výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi v roce 1945


ÚNOR
11.2. Světový den nemocných, slaví se od roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.
21.2. Mezinárodní den mateřského jazyka, od roku 1999 (UNESCO)
22.2. Den obětí zločinu, vyhlášen pro stále rostoucí počet postižených násilím na počest dne, kdy v roce 1990 podepsal britský ministr vnitra Chartu práv dětí
22.2. Den myšlenky bratrství, celosvětový svátek skautů


BŘEZEN
3.3. Den boje spisovatelů za mír, vyhlášen Mezinárodním sdružením PEN klubu v roce 1984
7.3. Památný den ČR – výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1850
8.3. Mezinárodní den žen – výročí demonstrace newyorských švadlen v roce 1909, slaví se od roku 1911
10.3. Den solidarity s Tibetem
12.3. Významný den ČR – vstup ČR do NATO
15.3. Mezinárodní den práv spotřebitelů, od roku 1983
20.3. Mezinárodní den frakofonie
20.3. Světový den divadla pro mládež
21.3. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace – výročí masakru v Sharpeville v JAR roku 1960, slaví se od roku 1977
21.3. Mezinárodní den zdravého spánku, od roku 2001
21.3. Světový den poezie (UNESCO)
22.3. Světový den vody, od roku 1992 (OSN)
23.3. Světový meteorologický den, výročí založení Světové meteorologické organizace v roce 1950, slaví se od roku 1961
24.3. Světový den boje proti tuberkulóze (OSN)
27.3 Mezinárodní den divadla, výročí otevření pařížského Divadla národů roku 1957, slaví se od roku 1962 z rozhodnutí 9.kongresu Mezinárodního divadelního ústavu
28.3. Den učitelů, výročí narození Jana Ámose Komenského v roce 1592


DUBEN
1.4. Mezinárodní den ptactva – výročí podepsání mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva, slaví se od roku 1906
2.4. Mezinárodní den dětské knihy, výročí narození Hanse Christiana Andersena v roce 1805, vyhlášen Mezinárodním výborem pro dětskou knihu roku 1967
7.4. Světový den zdraví, výročí založení Světové zdravotnické organizace roku 1948, slaví se od roku 1950 (OSN)
8.4. Mezinárodní svátek Romů, vyhlášen na 1.romském kongresu v roce 1971
12.4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky, výročí prvního letu člověka do vesmíru v roce 1961 (Gagarin), slaví se od roku 1969
16.4. Mezinárodní den hlasu, slaví se od roku 1999
18.4. Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel, slaví se od roku 1984 z iniciativy UNESCO
22.4. Den Země, slaví se od roku 1970, kdy ho američtí studenti uspořádali poprvé ve snaze o prosazení nových ekologických zákonů o zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního prostředí
23.4. Světový den knihy a autorského práva, vyhlášen UNESCO jako symbolické datum světové literatury, na něž připadají životní výročí W.Shakespeara, M.Cervantese, H.Laxnesse, V.Nabokova a dalších významných spisovatelů
24.4. Mezinárodní den boje proti pokusům na zvířatech
26.4. Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl
26.4. Světový den duševního vlastnictví, od roku 2001
27.4. Světový den grafiky, slaven od roku 1963, v ČR od roku 1966, výročí založení Mezinárodní rady organizací grafického designu
29.4. Mezinárodní den tance – výročí narození francouzského choreografa a novátora tance Jeana Georgese Novarra v roce 1727, vyhlášen Mezinárodním divadelním ústavem roku 1982
29.4. Den holocaustu – připomínka vypuknutí povstání ve varšavském ghettu


KVĚTEN
1.5. Svátek práce, výročí boje amerického proletariátu v roce 1886, slaví se od roku 1890 z rozhodnutí kongresu 2.internacionály
3.5. Den Slunce (OSN)
3.5. Mezinárodní den svobody tisku, poprvé byl uspořádán roku roku 1991 z iniciativy sdružení Reportéři bez hranic
3.5. Světový den boje proti astmatu
5.5. Významný den ČR, výročí květnového povstání pražského lidu v roce 1945
8.5. Státní svátek ČR – Den osvobození od fašismu, výročí kapitulace Německa v roce 1945
8.5. Mezinárodní den Červeného kříže, výročí narození Henriho Dunanta – zakladatele Červeného kříže, slaví se od roku 1955 z rozhodnutí Mezinárodní konference Červeného kříže
9.5. Den Evropy – upomínka na historický den roku 1950, kdy tehdejší francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman poprvé veřejně přednesl svůj návrh na založení Evropského společenství uhlí a oceli – též označován jako Schumanův den
11.5. Svátek matek, slaví se vždy druhou květnovou neděli od roku 1914, kdy ho na návrh prezidenta Woodrowa Wilsona schválil Kongres USA
15.5. Mezinárodní den rodiny, slaví se z rozhodnutí OSN od roku 1993
17.5. Světový den telekomunikací, výročí založení Mezinárodní telekomunikační unie v roce 1865, slaví se od roku 1969 (OSN)
18.5. Mezinárodní den muzeí, slaví se od roku 1978 z podnětu Mezinárodní muzejní rady
21.5. Světový den kulturního rozvoje (UNESCO)
22.5. Světový den biodiverzity
24.5. Světový den parků, slaví se od roku 1999
24.5. Mezinárodní den nezvěstných dětí
25.5. Den Afriky – výročí založení Organizace africké jednoty roku 1963
28.5. Mezinárodní den počítačů, připomíná zveřejnění klíčového článku anglického matematika Alana Mathisona Turinga o umělé inteligenci (1950)
28.5. Mezinárodní den mléka
31.5. Světový den bez tabáku (OSN)


ČERVEN
1.6. Mezinárodní den dětí, slaví se od roku 1950
4.6. Mezinárodní den boje proti násilí na dětech, od roku 1982 (OSN)
5.6. Světový den životního prostředí, slaví se od roku 1973 z rozhodnutí konference OSN o problémech životního prostředí roku 1972
8.6. Světový den oceánů, vyhlášen na Konferenci o životním prostředí v Rio de Janeiru v roce 1992
14.6. Světový den dárců krve
17.6. Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha, slaví se od roku 1995 na podnět OSN
20.6. Mezinárodní den uprchlíků, vyhlášen v roce 2001 k 50.výročí Úmluvy o statutu uprchlíků (OSN)
21.6. Svátek hudby, mezinárodně se slaví z podnětu francouzského ministra Jacka Langa od roku 1985, v ČR od roku 1990
26.6 Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a jejich nezákonnému rozšiřování, od roku 1988 (OSN)
26.6. Mezinárodní den Spojených národů na podporu obětí mučení
27.6. Významný den ČR – Den památky obětí komunistického režimu (výročí popravy Milady Horákové v roce 1950)
30.6. Den ozbrojených sil, slaví se od roku 2002 na pamět vojenské přehlídky čsl.zahraničního odboje v Darney roku 1918


ČERVENEC
1.7. Světový den architektury, vyhlášen Mezinárodním svazem architektů
5.7. Státní svátek ČR – připomínka příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu roku 863
5.7. Mezinárodní den družstev (1.sobota v červenci), od roku 1995 (OSN)
6.7. Státní svátek ČR – výročí upálení Jana Husa roku 1415
11.7. Světový den populace, vyhlášen roku 1989 (OSN)


SRPEN
6.8. Světový den boje za zákaz jaderných zbraní – Den Hirošimy, výročí svržení první jaderné pumy na Hirošimu v roce 1945
9.8. Mezinárodní den původních obyvatel světa, od roku 1994 (OSN)
9.8. Den Nagasaki, výročí svržení jaderné bomby v roce 1945
12.8. Mezinárodní den mládeže, od roku 2000 (OSN)
23.8. Světový den vzpomínky na obchod s otroky a jeho zrušení, slaví se od roku 1997 ve výroční den vypuknutí povstání otroků v Santo Domingu v roce 1791 (UNESCO)


ZÁŘÍ
8.9. Mezinárodní den gramotnosti, slaví se od roku 1966 (UNESCO)
13.-14.9. Dny evropského dědictví (2.víkend v září), v ČR se slaví od roku 1991 z podnětu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, součástí jsou dny otevřených dveří památek
16.9. Mezinárodní den míru (3.úterý v září), slaví se od roku 1982 (OSN)
16.9. Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy, od roku 1987 (OSN)
18.9. Mezinárodní den míru (3.úterý v září), slaví se od roku 1982 z rozhodnutí 36.zasedání Valného shromáždění OSN – datum začátku pravidelného zasedání Valného shromáždění OSN
21.9. Mezinárodní den míru, od roku 2002 (OSN)
22.9. Evropský den měst bez aut
25.9. Mezinárodní den neslyšících, slaví se od roku 1958
27.9. Světový den cestovního ruchu, vyhlášen roku 1979 Světovou organizací cestovního ruchu
28.9. Státní svátek ČR – Den české státnosti, výročí zavraždění sv.Václava v roce 929
30.9. Světový den srdce, od roku 2000
30.9. Mezinárodní den překladatelů, slaví se na sv.Jeronýma, patrona překladatelů


ŘÍJEN
1.10. Mezinárodní den hudby, slaví se z rozhodnutí Mezinárodní hudební rady od roku 1974
1.10. Mezinárodní den seniorů, slaví se od roku 1991 (OSN)
2.10. Světový den hospodářských zvířat, slaví se od roku 1983 ve výroční den narození Mahátmy Gándhího
4.10. Mezinárodní svátek zvířat
5.10. Světový den učitelů, vyhlášen roku 1994 (UNESCO)
6.10. Světový den lidských sídel (1.pondělí v říjnu), od roku 1985 (OSN)
8.10. Mezinárodní den boje proti přírodním katastrofám (2.středa v říjnu) (OSN)
9.10. Světový den pošty, výročí založení Světové poštovní unie v roce 1874, vyhlášen 1969 (OSN)
10.10. Světový den duševního zdraví (OSN)
15.10. Světový den žen žijících na venkově, o jeho vyhlášení rozhodlo OSN v roce 1995
16.10. Světový den výživy, výročí založení organizace pro výživu a zemědělství v roce 1945, slaví se od roku 1981 (OSN)
17.10. Světový den za vymýcení chudoby, od roku 1992 (OSN)
24.10. Den Organizace spojených národů (OSN), výročí vstupu Charty OSN v platnost, slaví se od roku 1945
24.10. Světový den informací o rozvoji, slaví se z rozhodnutí OSN od roku 1972
28.10. Státní svátek ČR – vyhlášení samostatné Československé republiky v roce 1918
31.10. Světový den spoření
31.10. Den UNICEF


LISTOPAD
11.11. Mezinárodní den válečných veteránů, slaví se u příležitosti výročí podpisu příměří, kterým v roce 1918 skončila 1.světová válka
13.11. Mezinárodní den nevidomých, výročí narození Valentina Haüyeho, francouzského zakladatele systematické výchovy nevidomých, v roce 1745, slaví se od roku 1946
14.11. Světový den bez aut
15.11. Den vězněných spisovatelů, vyhlášen Mezinárodním centrem PEN klubu roku 1993
16.11. Mezinárodní den tolerance, od roku 1995 (UNESCO(
17.11. Státní svátek ČR – Mezinárodní den studentstva, Den boje studentů za svobodu a demokracii, výročí perzekuce českého studentstva v roce 1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989
20.11. Den industrializace Afriky, od roku 1993 (OSN)
21.11. Světový den televize, od roku 1997 (OSN)
25.11. Mezinárodní den boje proti násilí na ženách, výročí zavraždění tří dominikánských sester – bojovnic za práva žen, od roku 2000 (OSN)
28.11. Mezinárodní den boje proti konzumnímu způsobu života (poslední pátek v listopadu)
29.11. Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem – výročí rozhodnutí Valného shromáždění OSN roku 1947 o založení židovského a arabského státu v Palestině, slaví se od roku 1978


PROSINEC
1.12. Světový den boje proti AIDS, vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací v roce 1988
2.12. Mezinárodní den boje za zrušení otroctví, slaví se od roku 1984 (OSN)
2.12. Světový den počítačové gramotnosti, od roku 2001
3.12. Mezinárodní den zdravotně postižených, od roku 1993 (OSN)
5.12. Mezinárodní den dobrovolníků, slaví se od roku 1986 z rozhodnutí OSN na počest těch, kteří d dobrovolně pomáhají trpícím
7.12. Mezinárodní den civilního letectva, od roku 1996 (OSN)
10.12. Den Lidských práv, výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948, slaví se od roku 1950
11.12. Světový den dětství, výročí založení UNICEF v roce 1946
18.12. Mezinárodní den migrantů, od roku 2000 (OSN)
29.12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti, od roku 1994 (OSN)
Hodnocení: (hodnotilo 16 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info