Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Neuron

Titulek: Neuron
Datum vložení: 15.11.2006
 

 

Neuron - je základní jednotkou nervové soustavy, je to nervová buňka se svými výběžky
- funkcí neuronu je tvorba a přenos nervových signál jejich fyzikální podstatou je pohyb iontů, který lze registrovat jako elektrické děje
- integrací nervových signálů vznikají odpovědi nervové soustavy, které představují povely k činnosti jednotlivých orgánů
- neuron má funkci signální i integrační
- citlivé na nedostatek živin a kyslíku, může se projevit mdlobou
- neurony dělíme:
• multipolární - neuron, který má 1 axon a více dendritů
• bipolární - neuron, který má 1 axon a 1 dendrit
• pseudounipolární - neuron má 1 axon rozdělen na dostředivý a odstředivý (typické pro receptory)
• unipolární - neuron, který má jen 1 axon (informace působí přímo na tělo)
• zvl. amakrinní buňka - na sítnici, bez axonu
- neuron má hlavní části:
- dendrity
• jsou krátké výběžky buněčného těla a představují spolu s buněčným tělem vstupní část neuronu, tj. místo, kde se přijímají signály z jiných neuronů
nebo smyslových buněk a kde se zpracovávají
• aferentní vlákna vedou informace k tělu neuronu
• eferentní vlákna vedou informace od těla neuronu
• buněčné tělo (soma) - je část neuronu obsahující jádro a cytoplazmu s hlavními buněčnými organelami
- iniciální segment
- je částí neuronu spojující buněčné tělo s axonem
- je to oblast, kde vznikají akční potenciály
- axon (nervové vlákno)
- je delší výběžek neuronu specializovaný k vedení akčních potenciálů (vzruchů)
- nervové vlákno je vodivou částí neuronu, neboť vede signály na delší vzdálenosti směrem od těla neuronu a neúčastní se vlastního zpracování informací jako dendrity a buněčné tělo
- nervové vlákno většiny neuronů je kryto obalem, myelinovou pochvou, vytvořenou Schwannovými buňkami
- myelinová pochva je přerušovaná tzv. Ranvierovými zářezy, toto uspořádání urychluje přenos akčních potenciálů po nervovém vlákněz každého těla neuronu vychází obvykle jeden axon, který může dosáhnout délky až 1m


Nervová zakončení
- tvoří konečnou výstupní část axonu, která je specializovaná k uvolňování chemických přenašečů zprostředkujících přenos signálu mezi neurony a samotnými a mezi neurony a cílovými buňkami
- zakončení neuronu mají "knoflíkovitý" tvar (synaptický knoflík), bývá jich větší počet
- neurony v CNS jsou uloženy mezi podpůrnými buňkami - gliovými buňkami (neuroglie)

Nervy a nervové dráhy
- jsou svazky nervových vláken ve vazivovém obalu
nervy nazýváme ty svazy vláken, které jsou součástí periferního
- nervového systému (míšní nervy, hlavové nervy), pokud jsou pouze uvnitř CNS označujeme je jako nervové dráhy - trakty, př. pyramidové dráhy spojující mozkovou kůru s míchou
Hodnocení: (hodnotilo 12 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info