Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Trh a jeho zákony

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Trh a jeho zákony
 
Titulek: Trh a jeho zákony
Datum vložení: 6.5.2008
 

 

Zboží a peníze:
• Zboží je statek nebo služba určená ke směně na trhu. Význam trhu časem roste. (Množství statků vyrobených ke směně na trhu převyšuje statky vyráběných k vlastní potřebě.
• Dříve se měnilo zboží za zboží. = Směna naturální neboli barter. Dnes se využívá jen u velkých a rizikových obchodů. (Vývoz strojů do Ruska bude zaplacen např. ropou.)
• Lidé našli nový způsob: tzv. Speciální druh zboží (všeobecný ekvivalent). Časem se ukázal nejvýhodnější drahý kov. (Dostatečně vzácný, dobře se dělil, dobře se uchovával a přenášel, nekazil se. Později se z drahých kovů razili mince. S rozvojem funkcí státu se začali tisknout papírové peníze, u kterých právě stát garantoval hodnotu státním zlatým pokladem. Samotný papír má mizivou hodnotu ale lidé jsou ochotni ho akceptovat jako symbol určité hodnoty, protože tuto hodnotu jim někdo něčím garantuje. (dříve bylo na penězích napsáno garantováno zlatem Státní banky ČSR dnes pouze čestným slovem státu). Dnes je rozvoj bezhotovostních peněz. (platba kartou, sporožiro.
• Peníze mají funkci: Prostředek měny, míra hodnot, prostředek akumulace.
• Většina států má svou měnu, aby mohli lépe svou ekonomiku řídit a kontrolovat a aby mohli regulovat zahraniční obchod.
• Měnu státu řídí centrální banka (emisní, protože má právo jako jediná emitovat peníze=vydávat).
• Státy mezi sebou obchodují proto musí měnu jednoho státu převádět na měnu cizí. Jsou to měny plně směnitelné, částečně směnitelné a nesměnitelné. (U nás do roku 1990 jsme měli nekonvertibilní korunu = nesměnitelnou. Firmy, které chtěli obchodovat se zahraničím museli mít zahraničně obchodní licenci. Ostatní využívali jejich služeb. Změnit to nešlo najednou- až do roku 1995 byla jen částečně směnitelná a teprve od roku 2000 můžeme mít konta v jiných státech.)
• Peníze jsou žádaným druhem zboží a internet umožňuje jejich oběh ve všech možných formách ještě větší rychlostí než doposud.

Základní pojmy:
1. měna = peněžní soustava určitého státu
2. Měnový kurz = cena měnové jednotky vyjádřená v peněžní jednotce jiného státu
3. Kurzovní lístek = soupis kurzů k určitému datu. (řídí ČNB)
4. Valuty = bankovky a mince cizího státu
5. devizy = cenné papíry v cizí měně
6. devalvace = oficiální snížení kurzu (opakem je revalvace)

Zákony trhu:
Nejdůležitější pojmy: nabídka a poptávka.
1. Individuální poptávka (1 kupující po určitém statku), Dílčí poptávka (P všech lidí v regionu po určitém statku), Agregátní P (P všech lidí v určitém státě po všech možných statcích a službách)
Pro studování zákonitostí trhu nám individuální poptávky moc nepomohou. Důležitější jsou dílčí (tržní) – především pro mikroekonomické úvahy a agregátní P – pro makroekonomické úvahy.
2. Individuální nabídka (1 výrobce statku nebo služby), dílčí nabídka (nabídka všech výrobců zboží v regionu, je to součet individuálních nabídek), agregátní nabídka (všichni výrobci státu).

Zákony: nabídky = s rostoucí cenou roste i N na zboží, poptávky = s rostoucí cenou klesá P po zboží.
Faktory ovlivňující poptávku: cena, demografické změny, změny velikosti důchodů, změny v preferencích (móda, zvyky…), změny cen jiných zboží, …
Faktory ovlivňující nabídku: cena, náklady výroby a obchodu (dražší suroviny, mzdy, …), změny vnějších podmínek podnikání, změny kapitálové výnosnosti.

• Podstatou trhu je interakce (střed) N s P. = Výrobci musí tušit za jakou cenu a jaké množství výrobků mohou vyrobit. Cena musí být kompromisem pro kupujícího i výrobce. Výrobci neznají dopředu hodnotu P, musí se spoléhat na odhady. Při rovnovážné cenně výrobci rostou zisky a poptávka je spokojená. při nízké tržní ceně zákazníci skupují co nejvíce a vzniká převis poptávky i když firmě zisky rapidně rostou. Při příliš vysoké tržní ceně zákazníci kupují méně a vzniká převis nabídky.
• Toto je princip tvorby ceny na dokonale konkurenčním trhu - metodou pokusu a omylu jsou nabízející zákonitě tlačeni k tomu, aby se dostali se svými cenami do stavu rovnováhy trhu, tedy k rovnovážné ceně.
• Cena plní dvě funkce. 1. eliminuje neefektivní výrobu a za 2. reguluje množství výrobků na trhu.

Konkurence, hospodářská soutěž:
• Všichni nabízející mají rovný přístup k trhu. = Dokonalá konkurence.
• Administrativní monopol = jediná firma má povolení prodávat jeden druh výrobku
• Monopsony = zboží, které smí koupit jen určití lidé/orgány (zbraně hromadného ničení = stát)
• Trh kde fungují monopoly a monopsony je deformovaný = nedokonalá konkurence.

Selhání trhu:
1. vznik monopolu
2. existence tzv. veřejných statků
3. externitalita trhu- ten může být negativní i pozitivní. Negativní je například špatný vliv výroby na životní prostředí. Tzn. vliv na lidi, kteří žijí v okolí továren – jim nikdo nic nezaplatí. Pozitivní externalita je např. přivedení infrastruktury (dálnice, elektrifikace, plynofikace). V lokalitě pak stoupají ceny pozemků….
Hodnocení: (hodnotilo 73 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info