Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Vývojová psychologie

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Vývojová psychologie
 
Titulek: Vývojová psychologie
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

0. Prenatální období Početí až porod
1. Kojenecké období 0-1 rok
2. Batolecí období 1-3 roky
3. Předškolní věk 3-6 let
4. Mladší školní věk 6-11 let
5. Pubescence 11-15 let
6. Adolescence 15-20 let
7. Mladá dospělost 20-30 let
8. Střední dospělost 30-60 let
9. Pozdní dospělost 60-X


 Vývoj posuzován po stránce
o Biologické
o Sociální
o Emocionální
o Poznávací
0. Prenatální vývoj
 9 měsíců vývoje
 plod ještě před narozením dokáže rozlišit emoce z matčina hlasu
 porod- rizikový, neboť může dojít k přiškrcení, což může mít za následek ADHD (hyperaktivitu), poruchy soustředění či pohybu, dyslexie apod.
1. Kojenecké období
Biologická Srůstá lebeční kost
 Senzo-motorický vývoj
 Základní reflexy (obraný, polykací, sací, zvracení atd.)
 Smyslové orgány vyvinuty, avšak zrak zpočátkubarvoslepost
 Schopnost pohybu: zvedání hlavy (3 měsíce), sedání (6 měsíců), lezení a stoupání si (8-9 měsíců), krůčky (na konci 1 roku)

Sociální
 Silné pouto k matce (příp. osobě, s níž je nejvíce v kontaktu)
 Strach z cizích lidí, strach ze samoty (separační úzkost)
 Podle Eriksona:úkol- naučit se důvěře
 Komunikace: pláč, žvatlání, na konci 1 roku první slůvka
Emociální Dítě rozlišuje mezi libostí a nelibostí
Poznávací Tzv. senzomotorická inteligence, dosažitelnost vlastního těla a předmětů vzdálených na dosah ruky

2. Batolecí období
Biologická Vývoj jemné motoriky
 Koordinace pohybů těla (běh, schody, počátek sportu)
Sociální Uvědomění vlastního já
 Období prvního vzdoru
 Dokáže se ocenit i si vyhubovat
 Podle Ericsona: úkol- dosažení svobody a řádu (pravidla převzatá od rodičů, dítě sebejisté)
Emociální Pestrá škála emocí (už ne jen libost a nelibost)
Poznávací Pestrá škála her, (zábava, napodobování dospělých…)
 Hry: smyslové (zapojení smyslů)
napodobivé (napodobování dospělých)
pohybové (s míčem, lezení po stromě, aj.)
symbolické (zapojení fantazie)
 Pojmové myšlení (abstraktní, chápe pojmy)
 Vývoj řeči (3 roky – kolem 900 slov)

3. Předškolní věk
Biologická Projevení individuálních rozdílů (rysy, výška,…)
Sociální Vybudované svědomí (případný pocit viny)
 Výrazná identifikace s rodiči (rodič jako vzor)
Emociální Pestrá škála emocí
Poznávací Kognitivní egocentrismus – dítě nechápe, že dospělí (nebo kdokoli jiný) vidí svět jinýma očima než oni sami
 Časté otázky typu Proč? Jak?
 Antropomorfické myšlení – personifikace (hodné auto apod.)
 Slovní zásoba okolo 2,5 tisíce slov
 Kresba (často lidí), tematické hry (na indiány apod.)
 Může se bavit s imaginárním přítelem

4. Mladší školní věk
Biologická Koordinovaný pohyb, spousta energie
 Cítí, že tělesně zdatní = úspěšní (houževnatost v učení)
 Chlapci se často perou (dokazování si síly, potažmo do jaké míry jsou již muži, příp. hraní si na své vzory)
Sociální Cílevědomé zapojení vůle (překonávání překážek ve škole)
 Vztah k učiteli (skoro jako rodič = má vždy pravdu)
 Dětský kolektiv (oblíbenost/neoblíbenost, role v kolektivu může ovlivňovat formování charakteru)
 Jiné role, dva světy (škola, spolužáci X domov, rodiče)
 Úkol podle Ericsona – snaživá píle (věnování se činnosti, přesto, že je nudná, či nepříjemná) – budování vůle
Emociální 
Poznávací Konkrétní myšlení, logické myšlení
 Realista – dítě přestává věřit na Ježíška, Mikuláše
 Cca 5000 slov5. Pubescence (dospívání)
Pubes = získávání dospělého typu ochlupení
Biologická Velký růstový skok (okolo 9-12 roku)
 Předčasné zrání může dítě jaksi vyčlenit z kolektivu vrstevníků
 Akcelerace – v dnešní době se biologický růst oproti sociálnímu vývoji zrychluje
Sociální Období tzv. vulkanismu – nestálá hormonální hladina
 2. negativistické stadium, útok na autority
 typický odklon od rodičů k spolužákům
 Úkol podle Ericsona – přijmutí sebe sama, své tělo a schopnosti důsledky: vysoké nároky, pocity méněcennosti
Emociální Převažují negativní emoce, častá změna nálad,
 Nejistota, obavy
Poznávací Schopnost abstraktního myšlení

6. Adolescence
Biologická Tělesný vývoj u konce
Sociální Polygamní stádium (střídání partnerů, poznávání)
 Idealizace partnera
 Morální aktivista – uznávání ideálů, často jiné než ideály rodičů
 Separační stadium – osamostatnění
 Úkol podle Ericsona – budování identity
Poznávací Zdokonalení abstraktního myšlení
 Inteligence – fluidní (přirozená bystrost, na vrcholu, po 40 klesá)
 Krystalická (naučené myšlenkové strategie, zkušenosti, s věkem se může vyvíjet)

7. Mladá dospělost
Sociální Orientace na kariéru, (příp. na rodinu)
 Úkol podle Ericsona – budování intimity

8. Střední dospělost
Biologická Stárnutí – vrásky, opotřebovávání těla
(ženy stárnou dříve než muži)
Sociální Kolem čtyřiceti let – krize středního věku (může dojít k identifikaci s dítětem – touha po jeho splnění mých snů)
 Úkol podle Ericsona – generativita (tvořivost)
 Heslo pracovat a milovat (touha po zanechání něčeho, co nás přežije)
 Uvědomování si smrtelnosti

9. Pozdní dospělost
Biologická Pokračování stárnutí (ovšem záleží i na životním stylu jedince)
Sociální Životní moudrost získaná zkušenností
 Úkol podle Ericsona – získání integrity vyrovnání se s životem (bez integrity – nebezpečí zoufalství)
Poznávací Univerzity třetího věku :D
Hodnocení: (hodnotilo 1 čtenář)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info