Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Ústavní vývoj na našem území, Ústava ČR

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Ústavní vývoj na našem území, Ústava ČR
 
Titulek: Ústavní vývoj na našem území, Ústava ČR
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

 Období habsburské monarchie 1844 – 1918
 Dubnová ústava
o 1848, Pillersdorfova
o Návaznost na revoluční rok 1848
o Císař Ferdinand I.
o oktrojovaná , nevešla v platnost
o dvoukomorový parlament (komory: horní - panská a dolní – poslanecká)
o hlavní problém = nezaručuje všeobecné volební právo
 Březnová ústava
o 1849
o Císař František Josef I.
o Oktrojovaná, nevešla v platnost
o Koncept občanský práv (zrušení poddanství; rovnost…)
o zrušena 1854  Bachův absolutismus
 Únorová ústava
o 1861, Schmerlingova
o Reakce na Říjnový diplom z roku 1860 (císař slibuje návrat k parlamentarismu)
o Říšský zákonný sbor = poslanecká a panská sněmovna
o Výkonná moc = císař
 Prosincová ústava
o 1867
o Potvrzuje svrchovanost obou národů (rakousko se mění na Rakousko – Uhersko; maďaři a rakušané mají stejnou pozici)
o Společná pro obě části zůstává = zahraniční politka, finance, obrana a panovník
o Nový orgán: 60 delegátů (za Říšskou radu)
 Období Československa 1918 – 1992
 Prozatímní ústava ČSR
o 1918
o Zřizuje 3 orgány = národní shromáždění, vláda, prezident republiky
o ČSR se blíží čisté formě parlamentní republiky  prezident nemohl jmenovat ani odvolat vládu
o Čechoslovakismus = existuje jen jeden československý národ mluvící dvěma jazyky
 Ústavní listina
o 1920
o Vychází z ústavy USA, Prosincové ústavy (R-U) a Ústavy Třetí francouzské republiky
o Prezident volen na 7 let, může být zvolen pouze 1x (Masaryk měl zákonnou výjimku)
o Dělba moci
 Výkonná moc
 Zákonodárná moc = národní shromáždění
 Soudní moc
o Platní až do roku 1948
o Benešovy dekrety
 Přičleněny později
 Odsun sudetských němců
 Ústava 9.května
o 1948
o Lidově demokratická republika
o Vznik slovenských národních orgánů = sbor pověřenců, slovenská národní rada
o Čechoslovakismus = 2 národy, 1 země
o Prezident = Klement Gottwald (podepsal ústavu)
 Ústava Československé socialistické republiky
o 1960
o Článek č.4 o vedoucí úloze KSČ  zakotvení socialistického státního zřízení
o Změna státních symbolů pod vlivem ideologie  do znaku přibyla červená hvězda
o Ústavní změna
 1968
 ČSSR se stává federací
 Společné: zahraniční politika, obrana, měna
 Nové orgány
 federální shromáždění = zákonodárný orgán
 federální vláda = výkonný orgán
 dále dvojí orgány = ČNR , SNR , česká vláda, slovenská vláda
o platná až do 31.12.1993  po roce 1989 vypuštěn článek č.4
Ústava ČR
 základní zákon státu
 přijata 16.12.1992 ČNR
 platnost : 1.1.1993
 vlastnosti dle
o formy = psaná
o původu = původní
o způsobu přijetí = dohodnutá
o dodržování = reálná
o způsobu změny = rigidní
 části ústavy
o preambule
 úvodní část ústavy, slavnostní prohlášení, vyjadřuje hodnoty a tradice, ke kterým se stát hlásí (1.republika, Masaryk, Zěmě Koruny české)
 z právního hlediska slouží jako pramen pro výklad případných sporných ústavních momentů
o 8 hlav ústavy; celkem 113 článků
 1.hlava = Základní ustanovení
 ČR –svrchovaný, jednotný, demokratický a právní státa
 Státní symboly: velký státní znak, malý stítní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť, státní hymna
 Veškerá stítní moc se odvýjí od lidí
 Dělba stítní moci: zákonodárná, výkonná, soudní
 2.hlava = Moc zákonodárná
 Legislativa
 Tvořena parlamentem = 2 komory
o Poslanecká sněmovna
 200 poslanců, na 4 roky
o Senát
 81 senátorů, na 6 let, každé 2 roky se 1/3 obměňuje
 Volební právo
o Pasivní volební právo
o Poslanecká sněmovna = 21 let
o Senát = 40 let
o Prezident = 40 let
o Obecní a krajská zastupitelstva = 18 let
 Schavluje zákony (+ tvoří je)
 Volba rezidenta
 Vyslovuje důvěru x nedůvěru vládě
 Poslanecká sněmovna je rozpuštěna, pokud vláde 3x nevysloví důvěru
 Nesmí být rozpuštěna 3 měsíce před koncem svého období
 3.hlava = Moc výkonná
 Prezident
o Na 5 let, nad 40 let, max 2x po sobě
o Volen nepřímo, imunita
o skládá slavností slob do rukou předsedy poslanecké sněmovny
o ukoly: reprezentace státz na venek
o pravomoce: právo veta, jmenuje předsedu vlídy, členy vlády, generály, soudce, profesory
o rozpiuští poslaneckou sněmovnu
o uděluje vyznamená, medaile, milost a amnestii
 vláda
o předseda vlády, místopředsedové vlády, ministři..
o důveru vládě vyslovuje poslanecká sněmovna
o demise do rukou prezidenta, vydává vládní nařízení
 4.hlava = Moc soudní
 Soudy
o Ústavní
 Garant ústavnosti
 Pouze 1, sídlí v Brně
 15 soudců, jmenováni prezidentem na 10 let
o Obecné
 Nejvyšší = 1
 Vrchní = 2; Praha, Brno
 Krajské = 14 (v Praze Městský soud)
 Okresní (v Praze Obvodní soudy)
 5.hlava = Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)
 6.hlava = Česká národní banka (ČNB)
 7.hlava = Územní samospráva
 8.hlava = Přechodná a závěrečná ustanovení
 části Ústavního pořádku ČR = Ústava, Listina základních práv a svobod…
Hodnocení: (hodnotilo 0 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info