Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Politika, politické strany, politické systémy

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Politika, politické strany, politické systémy
 
Titulek: Politika, politické strany, politické systémy
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

Politika, politické strany, politické systémy
Politika
 Společenská činnost vztahující se k řízení veřejných věcí
 Vztahy mezi státy, národy, politickými skupinami, uvnitř národa
 2 charakteristické znaky: obecný dopad + mocenský dopad
 Politická participace
o Aktivita jednotlivců a skupin, kterou se snaží ovlivnit nebo podpořit vládu a politiku
o Základní způsob = účast ve volbách, referendech, podpora petic a demonstrací
 Politický program
o Souhrn politických představ = ideologický základ + momentální stav společnosti
o Obsahuje postupy jak těchto cílů dosáhnout = prostředky + nástroje
o Zaměřen do všech stran života
 Politický systém
o Všechny aktivity související s politikou
o Soubor institucí zprostředkovávajících vztah mezi vládou a lidmi
 volby, volební kampaň, politické strany a hnutí, zájmové organizace, státní organizace
 Princip dělení státní moci = doplněn principem brzd a rovnovah
 složky státní moci se navzájem omezují a vyvažují
Politické strany
 Dobrovolné sdružení občanů se stejným názory a cíli, usilující o podíl na moci
 Právnické osoby
 Uchází se o podporu občanů = za účelem zvolení  uskutečnění svého programu
 Pluralita politických stran = demokratická společnost
 Vznik
o Registrace na Ministerstvu vnitra  zápis do evidence
o Podmínky pro vznik = organizační stanovy, program, název, sídlo
 Zánik
o Vlastní či soudní rozhodnutí  zrušení, zákaz, sloučení
 Člen = občan nad 18 let
 Znaky politické strany
o Vlastní program = vysvětleny základní hodnoty, zájmy, cíle
o Účast na volbách do nejvyšších legislativních orgánů i orgánů místní samosprávy
o Působení na veřejnost, získávání členů, voličů, sympatizujících
o Stálá, demokraticky volená organizační struktura
o Činnost financována z členských příspěvků, vlastní hospodářské činnosti, darů sponzorů
 Nynější politické strany: ČSSD, ODS, KSČM, Strana zelených (SZ), KDU-ČSL, Věci veřejné (VV)

 Dělení
o Podle politické ideologie = liberální, konzervativní, socialistické, křesťanské, komunistické…
o Podle místa v politickém spektru = střed, pravice, levice, krajní pravice, krajní levice
levice pravice
Priority sociální a politické jistoty podpora podnikatelské aktivity
Stát sociálně odpovědný silný stát minimalizace státu
Rovnost výsledků příležitostí
Člověk kolektiv jednotlivec
Ekonomie státní ochrana, regulace trhu liberalizace
Ek.priority odstranění nezaměstnanosti snížení inflace
Společnost splynutí oddělení
 Systém politických stran
o Systém 1 strany  totalita = Čína, Korea
o Systém 2 stran  dělení se o moc, pravidelné střídání, stabilní vláda = USA, VB
o Systém 2+  2 velké strany + jiné menší = tvoří koalice, méně stabilní vláda
o Systém více stran  strany jsou podobně silné
 Demokracie
o Přímá = přímá účast občanů na rozhodování o veřejných věcech  referendum
o Nepřímá = zastupitelská
 Nejčastější forma rozhodování o veřejných věcech = volby (ČR)
 Volby
 Akt, kdy oprávnění voliči volí své zástupce do určitých funkcí nebo orgánů
 Druhy = parlamentní, prezidentské, komunální
 Svobodné, všeobecné, rovné, přímé, tajné
 Pasivní volební právo = od 18 let
 Volební systém
o Poměrný = rozdělení poslaneckých mandátů podle počtu hlasů
o Většinový = zvolen kdo získá v daném obvodu nejvíc hlasů
Politické systémy různých států
USA
 3/1789 = Ústava  federální systém + občanská práva, 26 dodatků; prvních 10 = Bill of Rights
 Strany = Republikáni x Demokraté  systém 2 stran
 Zákonodárná moc
o Kongres
 Capitol
 2 komory
 Schvalování zákonů, vyhlášení války
 Senát = 100 členů, předsedá viceprezident, pasivní volební právo = od 30 let
 Sněmovna reprezentantů = 438 členů, voleni na 2 roky
 Výkonná moc
o Vláda = ministři, ministerstva
o Prezident
 Přímá volba, na 4 roky, max 2x za sebou – primárky, pak volby
 Návrh, veto a rušení zákonů, navrhování soudce nejvyššího federálního soudu
 Velitel ozbrojených sil
o Guvernér
 Hlava státu = celkem 41; na 4 roky, přímá volba
 Moc odpovídá moci prezidenta = na státní úrovni
VB
 Konstituční monarchie
 Strany = Konzervativci x Labouristická strana x Liberálové
 Zákonodárná moc = parlament + královna
o Parlament
 Na 5 let; i regionální parlamenty
 Horní sněmovna = sněmovna lordů
 Předsedá = Lord kancléř = také nejvyšší soudce
 751 členů = šlechtici + duchovní  dědičný, nevolený orgán
 Posuzování a schvalování zákonů
 Dolní sněmovna
 646 členů  volena přímo
 Vládá se zodpovídá dolní sněmovně
 Vítězná strana zde má většinu křesel
o Královna
 Reprezentativní funkce
 Podepisuje zákony, vypisuje nové volby, rozpouští parlament na doporuč. Premiéra
 Hlava církve a Commonwelthu
 Výkonná moc
o Premiér = vůdce vítězné politické strany, žije v Downing street 10
o Vláda/kabinet = max 100 členů, 20 z nich tvoří kabinet
Francie
 Polo-prezidentská, demokratická, sociální republika
 Státní a církevní moc oddělena
 Ústava = ústava 5. republiky  1958
 Strany = Socialistická strana x Republikánská strana x svaz pro lidové hnutí
 Zákonodárná moc
o Národní shromáždění  dolní komora
 577 poslanců, voleni přímo, na 5 let
 Kontroluje vládu, může ji rozpustit
 Upravuje a schvaluje zákony
 Premiér ze strany, která má zde většinu
o Senát  horní komora
 348 senátorů, voleni nepřímo, na 6 let -
 Nerozpustitelný
 Výkonná moc
o Premiér
 Vede vládu; zodpovědný za obranu země, provádění zákonů
 Určuje body jednání pro parlament
 Určuje oblasti, ve kterých má parlament zákonodárnou moc
o Vláda
 Přímo odpovědna parlament = parlament ji muže svrhnout  většina hlasů
o Prezident
 Hlavní výkonná moc!!
 Výjimečný stav = rozsáhlé pravomoci
 Volen přímo, na 5 let
 Nezávislý na vládě
 Podepisuje zákony, vrchní velitel ozbrojených sil, jmenuje premiéra + ministry
 Právo odvolávat = i premiéra, když podá demisi; kdykoli může rozpustit NS
 Právo vyhlásit referendum, 1x za rok svolat národní shromáždění (při ohrožení)
 Soudní moc
o Definována v ústavě
o Hlavní strážkyně osobní svobody
o 2 větve práva
 Správní právo = občan x státní úřad
 Běžné právo = občan x občan
Německo
 Spolková země = 16 spolkových zemí + 3 městské státy (Brémy, Hamburg, Berlín)
 Kancléřský systém
 Historie: po roce 1923 rozvoj fašismu  1949 vznik – Spolková republika Německo x Německá demokratická republika (ruská zóna)  1961 vybudování Berlínské zdi  1989 pád Berlínské zdi
 Strany = Sociálnědemokratická strana Německo = SPD x Strana zelených x Křesťanskodemokratická unie = CDU/CSU
 Zákonodárná moc
o Spolkový sněm
 Cca 600 poslanců, volba přímá, na 4 roky
 Tvorba spolkového práva a spolkové ústavy
 Volba spolkového kancléře a soudce Ústavního soudu
 Podíl na volbě prezidenta, kontrole vlády
 Hlasují o vyhlášení krizového stavu!!
o Spolková rada
 Tvořena zástupci jednotlivých spolkových vlád
 Cca 70 zástupců  počet křesel podle počtu obyvatel ve spolkové zemi
 Tvoří, posuzuje a schvaluje zákony
 Výkonná moc
o Spolkový kancléř
 Volen na 4 roky, možnost odvolání = vyjádření nedůvěry
 Vybírá ministry (cca 13), prezident je poté jmenuje
 Hlava vlády, volen spolkovým sněmem na návrh prezidenta
o Vláda
 Nejvyšší ústavní orgán výkonné moci
 Kancléř + 13 ministrů
 Pracují na vlastní zodpovědnost, možnost okamžitého odvolání prezidentem
o Spolkový prezident
 Volen nepřímo – parlament, na 5 let, max 2x
 Uzavírání mezinárodních smluv, podepisování zákonů
 Udílení milosti, vyhlášení stavu ústavní nouze
 Návrh, jmenování a odvolání spolkového kancléře, ministrů, soudců a úředníků
Rusko
 Ruská federace
 Ústava = ústava z roku 1993  přijata referendem, neprojednána parlamentem
 Návrh zákonů = Duma  rada federace = více než půlka všech  prezident
 Výkonná moc
o Prezident
 Hlava státu, garant ústavy, práv a svobod člověka
 Volba přímá, na 4 roky, max 2x za sebou
 Jmenování předsedy vlády, ministrů = na návrh premiéra
 Navrhuje soudce ve státní dumě
 Vyhlašuje volby do dumy, rozpouští dumu
 Předkládá návrhy zákonů, vyhlašuje zákony
o Vláda
 Zákonodárná moc = 2 komorový parlament
o Rada federace  horní komora
 173 členů = 2 zástupci za každý z 89 regionů federace
 Vyhlášení prezidentské volby, rozhodnutí o válečním stavu, jmenování soudců
o Státní Duma  dolní komora
 450 členů, na 4 roky
 ½ volena poměrným + ½ většinovým volebním systémem
 Strany = Jednotné Rusko x Liberální demokratická strana Ruska x Komunistická strana Ruské federace
Hodnocení: (hodnotilo 1 čtenář)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info