Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Tržní a plánovaná ekonomika

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Tržní a plánovaná ekonomika
 
Titulek: Tržní a plánovaná ekonomika
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

Tržní a plánovaná ekonomika
Tržní ekonomika
Ceny určovány vzájemným působením nabídky a poptávky na trhu
Úspěšná v podmínkách dokonalé konkurence
Tržní subjekty
Domácnosti = jednotlivci, rodiny
Podniky = továrny, firmy
Vláda = zásahy do ekonomiky, vydává zákony a vyhlášky, státní zakázky
Trh
Místo střetávání nabídky a poptávky, dochází k volné směně zboží a určování ceny zboží
Volně přístupný všem, nikdo není nucen kupovat či prodávat
Kupující = koupit co nejlevnější zboží x prodávající = prodat co nejdražší zboží
Teorie nabídky a poptávky = určení ceny zboží
Poptávka = množství zboží, které je kupující ochoten za danou cenu koupit
Nabídka = množství zboží, které je prodávající ochoten za danou cenu prodat
Tržní cena
Cena, za níž se kupuje a prodává
Stanovena na základě dohody mezi dodavatelem a spotřebitelem
2 hlavní složky
Náklady podniků = vytvoření a dodání zboží spotřebiteli = výrobce, dopravce, obchod
Zisk jednotlivých složek
Smluvní cena
Závisí na vztahu mezi nabídkou a poptávkou zboží
Pokud nabídka přesáhne poptávku = klesá x poptávka přesáhne nabídku = stoupá
Volba zákazníka = určuje, co se bude vyrábět  vyrábí se to, po čem je poptávka
Neviditelná ruka trhu = každý jednotlivec uspokojuje vlastní zájmy a nevědomky prospívá celé společnosti
Dělení trhu
Podle vztahu nabídky (N) a poptávka (P)
Nasycený  N> P
Nenasycený  N

Rovnovážný  N = P
Podle místa
Regionální
Národní
Světový
Podle vztahu k zahraničí
Otevřený = zboží, služby a všechny výrobní faktory se pohybují přes hranice
Uzavřený = neúčastní s mezinárodního obchodu
Z hlediska konkurence
Dokonalá konkurence
Na trhu více stejně silný ch firem = žádná nepřevládá
Vstup do odvětví je volný
Cena = tvořena prostřednictvím nabídky a poptávky
Oligopol
Malý počet firem
Může dojít ke snižování cen za účelem zbavení se konkurence
Monopol
Jedna velká firma ovládá celé odvětví
Cena určena monopolní firmou
Monopolistická konkurence
Větší množství firem
Výrobky jsou zaměnitelné
Trh s automobily, oblečením
Podle předmětu obchodování
Trh zboží = obchod se statky či službami
Finanční trh
Krátkodobý = peněžní
Dlouhodobý = kapitálový  vklady, úvěry, cenné papíry
Devizový  valuty, devizy, zlato
Silné stránky =
Slabí stránky
Trh se chová dle vlastních zákonitostí = je nevypočitatelný
Ekonomická krize = snižování cen, omezení výroby, růst nezaměstnanosti, krach společností, sociální nepokoje…
Nezaměstnanost
Dobrovolná x nedobrovolná
Míra nezaměstnanosti = (nedobrovolně nezaměstaní ×100)/(všechno práceschopné obyvatelstvo)
Druhy
Strukturní = profesní rekvalifikace, regionální  přestěhování
Cyklická = vznik v souvislosti s vývojem ekonomiky, neřešitelná bez pomoci státu
Frikční = dočasná, přechodná
Sezónní = v určitých oborech  zemědělství, cestovní ruch
Plánovaná ekonomika
Typická pro socialistické státy = vlastní většinu nebo všechny výrobní prostředky
Monopolistická
Cíl = udržet vyrovnaný státní rozpočet a obchodní bilanci
Neexistuje soukromé vlastnictví/ omezeno na minimum  podle země
Státní vlastnictví = „vlastnictví všech
Družstevní vlastnictví = zemědělství, byty, výrobní podniky
Plánování ekonomiky = v cyklech o různé délce
Krátkodobé = ¼ roční, roční
Střednědobé = pětiletka
Dlouhodobé = 10 let, 25 let
Státní plánovací komise
Sestavení plánů ekonomiky
Plánování výroby a spotřeby, neexistuje konkurence = cenu určuje stát
Silné stránky = potlačování lidských práv  právo k podnikání, právo svobodné volby
Slabé stránky
Úpadek kvality = prodejnost určena
Pomalý technický vývoj
Nízká produktivita = bez motivace, bez nezaměstnanosti, jistý plat
Přezaměstnanost = zaměstnanců více než je třeba  ekonomické ztráty výrobců
Nelegální trh = v důsledku nedostatku zboží a služeb
Transformace naší ekonomiky po roce 1989
 Klaus, Ježek, Kočárník
Před revolucí = orientace na těžký průmysl = energeticky náročný, zastaralý, neekologický
Hlavní kroky transformace
Demokratizace veřejného a politického života
Vytvoření právních podmínek pro podnikatelskou a obchodní činnost
Odstátnění a privatizace podniků = přeměna státního vlastnictví na soukromé
Liberalizace cen a obchodu = uvolnění cen os zásahů státu
Odstranění monopolu dodavatele
Změna struktury výroby
Vybudování nové bankovní soustavy = odpovídající tržní ekonomice
Přechod k volně směnitelné měně
Zřizování institucí pro lepší fungování tržní ekonomiky = živnostenský, finanční úřad
Obnovení konkurence trhu
Řada zásadních opatření týkajících se vlastnických vztahů a organizačních změn
Privatizace = přeměna státního majetku na soukromý
Restituce = vrácení majetku původním vlastníkům nebo jejich rodinám
Malá privatizace = přímý prodej celých podniků formou veřejných aukcí
Velká privatizace = transformace velkých státních podniků na a.s. ; prodej akcií
Kuponová privatizace = specifická cesta účasti občanů na velké privatizaci
Transformace majetku družstev = vytvoření družstva vlastníků, a.s. či jiné společnosti
Privatizace bytového fondu
Zvyšování počtu podniků v jednotlivých odvětvích  vytvořením legislativy umožňující vytvoření podmínek + vstup zahraničního kapitálu na domácí trh
Přijetí protimonopolních zákonů
Kuponová privatizace
90. léta
Metoda, při které občané státu dostanou možnost levného nákupu, případně obdrží zdarma tzv. kuponové knížky s určitým počtem kuponů (poukazů)  můžou za ně následně získat vlastnický podíl v kterékoli státem vlastněné společnosti, která je státními orgány do kuponové privatizace uvolněna
1998 = 80 % všech společností v soukromých rukou
Koruna česká
1993 = nahradila korunu československou
Několikrát devalvovala
Od 1995 = plně směnitelná v určitém kurzu
Ekonomika
Na počátku expanze
1996/1997 = recese  zotavuje se do poloviny r. 1999 = nárůst nezaměstnanosti, vládní krize
2000 – 2001 = růst  vývoz do EU (hlavně Německo), zahraniční investice
2003 = po vstupu do EU  růst cen = až 7%
Díky provázanosti ekonomik = krize do Čech  naštěstí nedrastické projevy = specifické obory  sklo atd.

Hodnocení: (hodnotilo 0 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info