Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Úloha jednotlivých subjektů v tržní ekonomice

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Úloha jednotlivých subjektů v tržní ekonomice
 
Titulek: Úloha jednotlivých subjektů v tržní ekonomice
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

Úloha jednotlivých subjektů v tržní ekonomice
Tržní subjekty
 Všechny subjekty působící na trhu
 Domácnost
o Jednotlivci, rodiny
o Z úspor si pořizují kapitál
 Podniky
o Továrny, firmy
o Podnikají za cílem zisku
 Stát
o Největší subjekt na trhu  příjem cca 950 miliard Kč, výdej cca bilion a 50 miliard Kč
o Úloha státu = vytvářet stálé právní, institucionální a ekonomické prostředí pro fungování tržní ekonomiky
o Tržní selhání
 Situace, kdy trh neumí řešit ekonom. problém; nedostatek ve fungování trhu
 Důvod ke státním zásahům do ekonomiky
 Nejvážnější problém = hospodářská krize = přesycení trhu, váznutí prodeje
o Přirozené zásahy do ekonomiky
 Výběr daní a cel = příjmy
 Investování a financování = jednotlivá ministerstva
 Samostatné podnikání státu = ČEZ
 Udávání pravidel ovlivňujících chování ekonomických subjektů
o Vliv státu na ekonomiku = liší se dle konkrétní ekonomické či politické situace
 široké uplatnění = silný stát x minimální role = slabý stát
Státní zásahy do ekonomiky
 Tržní selhání
o Situace, kdy trh neumí vyřešit ekonomický problém, nedokonalost ve fungování  důvod k zásahu
o Druhy selhání
 Externality
 Trh nedokáže dobře ocenit všechny náklady nebo přínosy spojené s poskytováním určitého statku
výroba či používání výrobků poškozujících životní prostředí
 Řešení
o normy a limity pro firmy, při nedodržení pokuta
o Hledání náhradních zdrojů či materiálů
 Nedostatek konkurence
 Monopol či oligopol  zvyšování cen na úkor spotřebitelů
 Řešení
o Vytvoření konkurence = vpuštění dalšího subjektu na trh
o Stanovení maximálních cen
o Antimonopolní zákony, zákaz kartelových smluv
 Státní zásahy do ekonomiky
o Do listopadu 1989
 Centrální plánování
 Přímé zásahy
o Po listopadu 1989
 Zásahy podporují rozvoj ekonomiky, prospěšné pro společnost
 Nepřímé zásahy
 Zvýhodnění zahraničních investorů
 práce pro lidi v určité oblasti  láká investory: daňové prázdniny…
 Zvýšení/snížení daní, úprava cel = na zahraniční výrobky vysoká cla
 stimulace domácích výrobců, nízká konkurence x špatná taktika  jiné státy nastaví vysoká cla také pro nás = snížení odbytu
Fiskální politika
 Využívání státního rozpočtu k dosažení státem předem určených cílů
 Cíl = usměrňování základních makroekonomických veličin = vývoj HDP, zaměstnanost, inflace
Státní rozpočet
 Objem finančním prostředků, kterými disponuje stát
 Vznik: ministerstvo financí zpracovává návrh, vzniká s předstihem  z údajů o loňském
 Podoba zákona  návrh musí projít posl. sněmovnou = nezasahuje do něj sněmovna ani prezident (jen ho schválí)
 Při neschválení návrhu sněmovnou = hospodaří se s nouzovým plánem (loňský rozpočet)
 Stránky
o Příjmová = daně
 Přímé = placené fyzickými nebo právnickými osobami = rodiny, firmy
 dědická daň, daň z příjmu, daň z nemovitosti
 Nepřímé = přidávány k ceně zboží a služeb
 DPH
o Výdajová = sociální zabezpečení, zdravotnictví, školství, obrana, národní hospodářství, státní správa, nákupy statků a služeb
 Druhy
o Vyrovnaný
 Příjmy = výdaje
 Ideální
o Schodkový
 Výdaje převyšují příjmy  vzniká tzv. deficit státního rozpočtu
 Dluhopisy = vydávány ke krytí schodku státního rozpočtu = prodávány na kapitálovém trhu  vznik státního dluhu
o Přebytkový
 Příjmy převyšují výdaje
 Příliš vysoko nastavené daně  ČR v letech 1994 a 1995
Monetární politika
 Týká se finanční politiky  ovlivňuje množství peněz v ekonomice a reguluje úrokovou míru
 Nástroje = operace centrální banky (ČNB) na volném trhu  změny povinných minimálních rezerv, úvěrové limity
 Ovlivnění základních makroekonomických veličin = cenová stabilita, vývoj nezaměstnanosti
Peníze
 Zvláštní druh aktiva, které plní funkci prostředku směny, míru a uchovatele hodnot
 Naturální směna (zboží za zboží)  nevýhodná = špatně porovnatelná směna, těžké najít někoho, kdo chce naše zboží a my jeho; jako vůbec 1.
 Zbožové peníze  druh zboží, za které jsou ostatní ochotni směnit své zboží = sůl, mušle
 1. peníze = 7.st.př.n.l. = kovové mince  hodnota hmotností, pak obrázky a symboly
 Výhody = skladnost, trvalost, v malém množství velká hodnota
 Funkce
o Zúčtovací jednotka = schopnost vyjádření hodnoty daného zboží
o Prostředek směny = umožnění směny zboží, prostředník směny
o Uchovatel hodnot = použitelné s časovým odstupem
Bankovní sektor
 Soustava finančních institucí zabývajících se finančními operacemi
 Základ finančního systému tržní ekonomiky
 Tvořen
o Centrální banka (ČNB)
o Komerční banky
o Specializované finanční instituce
Česká národní banka – ČNB
 Nezávislá instituce, zakotvena v Ústavě (VI. hlava)
 Centrální banka
 Neposkytuje běžní bankovní služby
 Bankovní rada
o Jmenována prezidentem = 7 členů
o Na 6 let; velké pravomoci  schvaluje rozpočet ČNB
o Guvernér + 2 viceguvernéři + 4 vrchní ředitel
 Funkce
o Péče o stabilitu měny  cenová stabilita (inflace), kurzovní stabilita (export)
o Emisní = regulace množství peněz v oběhu
o Podpora hospodářské politiky vlády  podpora investic x tlumení
o Správa měnových rezerv
o Řízení oběhu peněz
o Vedení účtu státního rozpočtu, státního dluhu
o Kontrola bank
o Kontrola ratingových agentur = nařízeno od EU
 Nástroje
o Přímé  pravidla likvidity = určí závaznou strukturu aktiv a pasiv bankami
o Nepřímé
 Diskontní sazby = úroková sazba, za kterou si můžou půjčit komerční banky peníze od ČNB  ovlivnění množství peněz v oběhu, inflace
 Operace na otevřeném trhu = ČNB nakupuje a prodává dluhopisy  odčerpání nebo dodání peněz na trh
 Povinní minimální rezervy = ČNB komerčním bankám diktuje, kolik % musí vložit do neúročené povinné minimální rezervy
Komerční banky
 Soukromé subjekty regulovaní státem (prostřednictvím ČNB)
 Cíl = realizace zisku
 Operace
o Aktivní = poskytování úvěrů (půjčování peněz)
o Pasivní = příjímání vkladů
o Zprostředkovatelská = převody peněz
 Bankovní napětí
o Rozdíl mezi výší úroků, které vyplácí, a výší úroků, která přijímá od dlužníků
o Vydělává na něm
 V ČR oproti jiným státům vysoké poplatky
Finanční instituce
 Pojišťovny
o Vybírají poplatky za to, že při pojistné události (havárie, krádež, zranění) vyplatí pojistnou částku
 Investiční fondy
o Vložíme do nich peníze, ony za nás investují
 Penzijní fondy
o Přísnější pravidla než komerční banky
o Rozložené prostředky (krach 1 a.s. je pak nepoloží) = silná ochrana vkladatelů
 Stavební spořitelny
o Vkládáme peníze, po 5 letech je dostaneme zpět s úroky i se státními příspěvky
 Leasingové společnosti
o Nákup aut, v podstatě zaplatí za nás, auto je jejich majetkem mě připadne až po poslední splátce
o Musíme splatit i při zničení vozidla
Hodnocení: (hodnotilo 0 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info