Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Ideologie, ideologické směry

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Ideologie, ideologické směry
 
Titulek: Ideologie, ideologické směry
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

Ideologie
 Soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny, zabývá se základními problémy společnosti a státu, vnitřní i mezinárodní politiky, problematikou hospodářského a sociálního vývoje. Souvisí vždy s politickou praxí.
 4 základní funkce ideologie
o Vysvětlení politických jevů a událostí (příčiny krizí, válek)
o Poskytnutí hodnotového systému a jeho kritérií
o Poskytnutí vědomí identity a sounáležitosti se sociální skupinou
o Základní rysy politického programu a cíle politické činnosti
 Západní demokracie ovlivněna střetem 3 ideologií = liberalismus, konzervatismus, sociální demokracie + extrémní ideologie = anarchismus, komunismus, fašismus…
Ideologické směry
 Liberalismus
o Z latinského libertas, anglického liberty = svoboda
o Vznik = 17.století, Anglie
o Svoboda a individualita jednotlivce
o Tzv. minimální stát = jen funkce ochrany svobody a majetku občanů z vnějšku, zachovávání vnitřního řádu
o Svobodné podnikání (moc státu v tomto ohledu značně omezena)
o parlamentní demokracie
 Podíl občanů na správě veřejných věcí, svobodná diskuze
 Rovné hlasovací právo
 Konzervatismus
o Z latinského conservare = zachovávat
o Vznik = 18.století
o Tradiční hodnoty a osvědčené principy života společnosti
o Vznik z důvodu znepokojení nad změnou politických režimů a z obavy před revolucemi
o 20.století = sbližovaní konzervatismu a liberalismus
o Výraznější vliv = 80.léta (M.Thatcherová – Velká Británie, R.Reagan – USA)
 Socialismus
o Z latinského socialis = společenský, socius = společník
o Vznik = 19.století
o Reakce na průmyslovou revoluci a její důsledky
o Důraz na ideál spravedlnosti a bratrství
o Jedinec podřízen společnosti; vyšší dobro nad individuální zájmem
o Odmítání konkurence a soukromého vlastnictví výrobních prostředků
o Teoretik = Karel Marx
o 2 proudy
 Reformní socialismus = sociální spravedlnost nastolená postupnými změnami
 Revoluční socialismus = sociální spravedlnost pomocí revoluce a násilné změny
 Komunismus
o Z latinského communis = společný, obecný
o Radikální kritika kapitalismu; není třeba státu jako utlačovatelské instituce
o Sociální rovnost, beztřídní společnost
o Vychází z teorie marxismu-leninismus jako další krok po socialismu
 Nacionalismus
o Vznik = během 19.století (moderní nacionalismus)  návaznost na modernizaci
o Z latinského natio = kmen, národ
o Jeden národ nadřazený ostatním
o Národ má sám vládnout; snaha o prosazení cílů vlastního národa
 Fašismus
o Z latinského fascis = sjednocení
o Vznik = 1922, Itálie  Benito Mussolini
 Nacionalismu = německý národní socialismus  extrémní rasismus, teorie rasové nadřazenosti, čistoty rasy
o Praxe = agresivní politika, terorismus, útočné války, genocida
o Nedemokratická forma vlády, nesouhlas s modernitou
o Protidemokratická východiska, uctívání státu, jednota..
 Rasismus
o Společenské i právní zvýhodňování jedné rasy před ostatními na základě biologické nerovnosti mezi lidmi
o Diskriminace : nerovnost před zákonem, nepřítomnost hlasovacího práva, nižší mzdy…
o Příklady: V USA proti černošskému obyvatelstvu,oficiální ideologie v nacistickém Německu (ospravedlnění války, likvidace některých národností)
 Anarchismus
o Z řeckého anarchia = bezvládí
o Vznik = 19.století; v souvislosti se vznikem dělnického hnutí
o Odmítá jakoukoli formu politické autority, státní moci i právního řádu
o Neomezená moc jednotlivce, spravedlivé rozdělení hmotných statků
o Radikální anarchismus = k dosaženích svých cílů užívá i násilí
o Spojuje se s jinými ideologiemi, inspiruje část teroristických skupin
 Environmentalismus
o Z anglického environment = prostředí
o Vztahy mezi přírodou a společností
o Snaha o změnu všech mechanismů bránících ochraně životního prostředí
o Ideově zastřešuje řadu protestních ekologických hnutí (např. radikální ekoteroristé)
 Feminismus
o Z latinského femina = žena
o Ženské hnutí prosazující společenské, politické a ekonomické zrovnoprávnění s muži
o Vznik = konec 19.století
o Na začátku důraz na získání volebního práva pro ženy
o Kritika sexuálních stereotypů, kampaně na téma potratů, pornografie, domácího násilí vůči ženám, rovnost příležitostí
Hodnocení: (hodnotilo 1 čtenář)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info