Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Filosofie života, logičtí pozitivisté a kritický racionalismus

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Filosofie života, logičtí pozitivisté a kritický racionalismus
 
Titulek: Filosofie života, logičtí pozitivisté a kritický racionalismus
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

FILOSOFIE ŽIVOTA, LOGIČTÍ POZITIVISTÉ A KRITICKÝ RACIONALISMUS
FILOSOFIE ŽIVOTA
 Co je v životě hodnotné, smysluplné
 Proti racionalismu  proti rozumu staví intuici = jako nástroj lidského poznání
 Podobné voluntarismu
 Svět = dynamický, základním principem je pohyb  co je zdrojem pohybu, jak ho lze poznat
 Prostor = homogenní, uchopitelný rozumem
 Čas = rozumově nezachytitelný  zachytitelný intuicí

Henri Bergson (1859-1941)
 Francouz, univerzitní profesor, nositel Nobelovy ceny za literaturu 1927
 Vnímání prostorové a časové (viz Kant)
o Prostor zkoumáme pomocí rozumu (je homogenní, zkoumají ho přírodní vědy)
o Podstatou času je plynutí (je nepřetržitý) X rozumové vnímání je přetržité
o Nástroj na postřehnutí plynutí: intuice (nástroj nazírajícího a poznávajícího člověka)
o Rozlišuje objektivní prostorovou časovost (fyzikální vědy) a vnitřní časovost – trvání (kontinuita vědomí); každý bod je jedinečným a neopakovatelným
 Elan vital = životní energie, rozmach
 Život = proces  odmítá Darwinovu evoluční teorii
 Ovlivnil literaturu „proudu vědomí“ (Marcel Proust)
 Je proti životu jako řetězci příčin a následků
 Morálka
o Uzavřená = konvenční, založená na dohodě mezi lidmi  tvořena tlakem společnosti
o Otevřená = osobní, tvořivá, nezávislá na společnosti  jen výjimeční jedinci
 Náboženství
o Statické
 Běžná forma  církev = instituce; vázáno na tradice
 Cíl: harmonizace lidských vztahů, vázání člověka na morálku a společnost
o Dynamické
 Mystika
 Uzavření na vnitřní prožitek  spojené s vnitřní vírou, sílou
 Díla  Tvořivý vývoj


LOGICKÝ POZITIVISMUS = NOVOPOZITIVISMUS
 Navazoval na pozitivismus , osvícenství, ovlivněn pragmatismem
 Analýzu vyjadřování člověka a na problém vztahu jazyka a vědy
 Hlavní představitel = tzv. Vídeňský kroužek
 Moderní logika a její aplikace na řešení filozofických problémů
 Rozvoj přírodních věd, odmítnutí metafyziky
 Důraz na empirismus
 Hlavní problémy:
o Problém filosofie jako vědy
 Metafyzika a spekulativní systémy odmítnuty  výroky nejsou empiricky verifikovatelné
 Filosofie nemůže být samostatnou vědou, ale může být jejich pomocnicí
o Problém vědy a vědeckého poznání obecně
 Jen vědecké poznání je schopno poskytnou spolehlivý a přesná popis světa
 Novopozitivismus zkoumá základní principy vědeckého poznání
 otázka jednotného vědeckého jazyka a jeho principů
 Analytická filosofie
o Skepse vůči absolutnímu poznání
o Přírodní vědy mají větší možnosti
o Analýza závěrů přírodních věd, předkládat problémy přírodním vědám
Bertrand Russell
 Pacifista
 Hledá úlohu filozofie v poznání  logický atomismus
 Radikální empirický pluralismus = zkušenost rozložena do množství smyslových dat
 Odmítá náboženství
 Filosofie má na problémy poukazovat, ne je řešit
 Dílo  Lidské vědomí
Vídeňský kroužek
 Logický pozitivismus, novopozitivismus
 Skupina myslitelů 20. a 30. let, neformální sdružení filozofů
 1929 = program Vědecké pojetí světa

Rudolf Carnap (1891-1970)
 Z Rakouska do Prahy, pak do USA
 Filozofie = není schopna sama formulovat noví závěry  analýza výsledků přírodních věd
o Analýza výroků = věda x filozofie  2 kritéria zkoumání
 Smysluplnost = gramatická a logická správnost tvorby
 Verifikovatelnost = možnost ověření (zkušenost, praxe)
 Metafyzika je jen čistá spekulace
 Filosofie je služkou přírodních věd, analýza odpovědí

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
 Rakušan, žil dobrovolně v chudobě
 Důraz na jazykové uchopení světa, předmět zkoumání = jazyk x ne obsah vědomí
 Myšlenka tvorby umělého jazyka  přirozený jazyk = nepřesný
 „O čem nelze mluvit, o tom je třeba mlčet“
 Mimo jazyk není poznání = co nemáme pojmenované, o tom mlčíme
 Dílo  Logicko-filosofický traktát

KRITICKÝ RACIONALISMUS
Karl Raimund Popper (1902-1994)
 Rakouský filosof, od roku 1945 žil v Londýně
 Kritický racionalismus = sám tak označil soustavu svých filosofických, sociologických a politologických názorů
 Hlavně filosofie vědy, kterou formuloval jako alternativu novopozitivismu
 Usiloval o modernizaci programu filosofie, v čele problém poznání
 Hlavní problémy:
o Metoda filosofie = jasná formulace problému a kritické prozkoumání jeho řešení
o Metodologická skepse = věda nemůže člověku přinést konečnou pravdu o světě, jen dočasnou představu  časem vyvrácena metodou falzifikace
o Metoda vědecké falzifikace
 Vědecké teorie
 Falzifikovatelné, ne vždy verifikovatelné
 Teorie je vědecká jen tehdy, když ji lze v budoucnu vyvrátit
 Dějiny vědy = dějinami vyvrácených hypotéz
o Teorie tří světů
 Svět materiální
 Svět mentálních stavů
 Svět obsahů myšlení, produktů lidského vědomí
o Sociální kriticismus
 Otevřená společnost = řešení konfliktů otevřenou cestou
 Uzavřená společnost =dogmatická, autoritářská, není umožněna kritika
 Co nelze vyvrátit, není vědecký závěr, ale dogma (ideologie, sociální doktríny)
 Díla  Otevřená společnost a její nepřátelé, Logika vědeckého zkoumání
Hodnocení: (hodnotilo 0 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info