Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Středověká literatura

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Středověká literatura
 
Titulek: Středověká literatura
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

STŘEDOVĚK
5 st. – 15.st.
 Počátek = zánik Říše Římské
 Konec = objevné plavby, rozvoj vědy
 Křesťanství
o Ovlivnění víry, morálky, myšlení, umění
o celý život organizován vírou
o školy při klášterech a kostelech
 důležitá je mystika a světci
 cílem života je posmrtný život, láska k Bohu ke svým bližním, askeze , dodržování Desatera
 Bůh = nejdokonalejší bytost
 Převažující jazyk = latina
 Feudalismus
 Znaky literatury
o Náměty z Bible či antiky
o Hrdina = světec, mučedník, zidealizovaný rytíř či král
o Cíl = poučit, dojmout, vychovat
o Častá alegorie, užití ustálených symbolů
o Zdůrazněná poslušnost a oddanost Bohu či panovníkovi
o Vychází z ústních tradic
o Mnoho děl nemá autora
 Dělení literatury
o Církevní literatura
 Kázání
 Žalmy
 Podobenství
 Duchovní písně
 Legendy
 Divadelní hry
o Světská literatura
 Hrdinský epos
 Rytířský(dvorský) epos
 Dvorská lyrika
 Kroniky
 Odborné spisy
 Satiry
 Divadelní hry
EVROPA
 Skandinávie
o Beowulf
 Nejstraší hrdinský epos středověku
 Autor neznámý
 Kolem roku 1000
 Líčí hrdinské skutky krále Beowulfa
 Plný mravních ponaučení, spojuje antické i křesťasnké tradice
 Itáli
o Legenda aurea
 „Zlatá legenda“
 13.století
 Autor: Jacobus de Voragine
 Francie
o Píseň o Rolandovi
 Hrdinský epos
 11.století
 Líčí časy Karla Velikého
 Německo, severské země
o Píseň o Nibelunzích
 Rytířský epos
 13.století
 Středohorní němčina; vychází ze starrých hrdinských písní
 Inspirace: Richard Wagner – Prsten Nibelungů
 Španělsko
o Píseň o Cidovi
 Hrdinský epos
 13.století
 Boj proti neveřícím
 Anglie
o Tristan a Izolda
 Anglosaský rytířský epos
 Původně keltská lidová pověst
 Rusko
o Slovo o pluku Igorově
 Inspirace z bylin
 O jeho pravosti se vedou spory, Rusové ho považují za pravý, obecně je však považován spíše za falsifikát
 Boj bohatýrům proti nepřátelům
o byliny
 literární žánr popisující osudy bohatýrů; epika
ČESKÉ ZEMĚ
 obecné znaky
o nejstarší z 9.století = příchod věrozvěstů Cyrila(Konstantina) a Metoděje
o Velká Morava = šíření křesťanství ve slovanském jazyce
o Staroslověnština = nejstraší doložený spisovný slovanský jazyk (K. a M.)
o Hlaholice = písmo (Konstantin)
o Staroslověnská kultura = centrem je Strahovský klášter; od 10. Století převažuje latina(výhradně domácí světci = upevnění českého křesťanství, rprezentace Čech v cizině)
 9.století
o Proglas
 Předmluva k Bibli
 Autor: Konstantin a Metoděj
 staroslověnština
o Panonské legendy
 O sv.Cyrilu a sv.Medoději
 Život, zázraky
 Staroslověnština
o Kristiánova legenda
 Latina
 O sv.Václavovi a sv.Ludmile
o Další legendy o sv.Václavovi a sv.Ludmile
 Latina, staroslověnština
 10.století
o Hospodine, pomiluj ny
 Staroslověnština
 Nejstarší dochovaná duchovní píseň
 10 – 12.století
o Glosy
 Krátké komentáře(spisky) do latinského textu
 Věty
o Bohemika
 Česká slova v latinském textu
 Místní zeměpisné názvy…
 12.století
o Kosmova kronika
 Autor: Kosmas
 Latina
 „Kronika česká“, „Chronica Boëmorum“
 Od Adamy a Evy až do poloviny 12.století
 Důraz kladen na význam rodu Přemyslovců
 12./13.století
o Svatý Václave
 „Svatý Václave, vévodo české země“
 Duchovní píseň, užívaná i jako bojová
 Plnila i funkci hymny
 13./14.století
o Alexandreida
 „Alexandreis“
 Rytířský epos
 Oslavuje Alexandra Makedonského(Velikého)
 Snaha ukázat chování správného panovníka
 Autor neznámý
 Část: Aristotelovy rady Alexandrovi (rady správnému panovníkovi)
 Dochována pouze třetina z 8500 veršů
o Tristan a Izolda
 „Tristan a Izalda“
 České převyprávění rytířského eposu
 Autor neznámý
 14.století
o Dalimilova kronika
 1.česky psaná kronika
 Ve verších
 Autor nejistý
 Vlastenecky, proti německy založená
o Zbraslavská kronika
 Původně kronika zbraslavského kláštera, následně doplněna o pasáže z přemyslovských Čech
 Autor: opat Ota, Petr Žitavský
o Vita Caroli
 „Životopis Karlův“
 Vlastní životopis Karla IV.
 Plural majestaticus
o Přibíkova kronika
 Kronikář: Přibík Pulkava z Radotína
 Karel IV.sám zadal psaní na vlastní oslavu
o Život sv.Kateřiny
 Veršovaná legenda
 Patronka univerzity, oblíbená svatá Karla IV.
o Legenda o sv.Prokopu
 Přebásnění latinské prozaické legendy
 3.opad sázavského kláštera, oblíbený svatý Karla IV.
o Klaretovy slovníky
 Autor: bartoloměj z Chlumce
 Souhrn veškeré tehdejší slovní zásoby
 SATIRA
o Mastičkář
 1.česká divadelní hra; 14.století
 Česky, satira
 Fraška ze středověkého tržiště
 Hovorový jazyk = tehdy až vulgární
o Podkoní a žák
 Založena na dialogu mezi podkoním a studentem = řeší kdo se má lépe po materiální stránce = oba se mají špatně
 Hádají se, nakonec se poperou
 Ve své době velmi populární
 Žákovská poezie, sociální satira; 14.stoeltí
o Hradecký rukopis
 Satira o řemeslnících a konšelžch
 vysmívá se jednotlivým povoláním
 Desatero kázanie božie
 Veršované kázání
 Bajka o lišce a džbánu
 Soubor skladeb sociální satiry; 14./15.století
 ŽÁKOVSKÁ POEZIE (STUDENSTKÁ, VAGANSKÁ)
o Vznik ve Francii, psána studenty = popis běžného života
o Básně, satirické piktogramy, plná rozmaru, bujného veselí, výsměchu šlechtě, duchovenství, i vlastní nouzi
o Podkoní a žák
o Carmina Burana
 Bavorsko; 13.století
 Výbor evropské žákovské poezie
o Píseň veselé chudiny
 České, básně
o Písně žáků darebáčků
 Český výbor
o makaronská poezie
Hodnocení: (hodnotilo 0 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info