Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Barokní literatura

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Barokní literatura
 
Titulek: Barokní literatura
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

BAROKO
16. – 18. století
 Katolické země: Francie, Španělsko, Polsko, Rakousko, Itálie, Latinská Amerika
 Důraz na víru, Boha; smyslem života víra, cílem Ráj
 Snaha o působení na city = malířství sochařství
→ oblé tvary, bohatá zdobnost (zlato, mramor, rozsáhlé fresky), monumentálnost
ČECHY
 1621 = poprava 27 českých pánů a měšťanů na Staroměstském náměstí
 1627 = Obnovené zřízení zemské
o Germanizace – němčina – úřední jazyk
o Rekatolizace – zákaz protestantských církví = úbytek obyvatel (hlavně šlechta a bohatší měšťané) → příchod cizinců (Němci, Italové. = katolická šlechta)
o Habsburkové = dědiční králové
o Absolutismus = panovník má neomezenou moc; omezení moci šlechty a měšťanstva
 Barokní památky
o Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně
o Chrám sv. Mikuláše na Starém Městě
o Valdštejnský palác
o Zámek Trója
o Zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou
o Divadlo v Českém Krumlově
o Dobříš
o Vesnické kostelíky
 Témata
o Náboženství
 Duchovní písně (sborníky)
 Ježíšovská lyrika (básně)
 Odborné spisy
o Historie
 Historické spisy
o Mluvnice
 Obrany jazyka (odborné jazykové spisy – Bohuslav Balbín)
 Jazykovědné příručky
o Pedagogika
 Pedagogické spisy
o Lidová tvorba
 Knížky lidového čtení
 Dělení na 2 směry
o Domácí (oficiální) literatura
 Neprotivili se Habsburkům, žili v Čechách, katolíci
 Autoři
 Bohuslav Balbín
 Adam Michna z Otradovic
 Bedřich Bridel
o Exilová literatura
 Působí mimo vlast → museli odejít
 Autoři
 Jan Amos Komenský
 Pavel Skála ze Zhoře
 Pavel Stránský
 Jan Amos Komenský 1592 - 1670
o Jazykovědec, pedagog, filozof → renesance
o Smysl života = Bůh → baroko
o Poslední biskup Jednoty bratrské
o Zakladatel moderní pedagogiky
o Díla
 Pedagogická práce
 Velká didaktika (Didaktika magna)
 Brána jazyků otevřená (Janua linguarum reserata)
 Svět v obrazech (Orbis pictus)
 Škola hrou (Schola ludus)
 Jazykověda
 Poklad jazyka českého (Linguae bohemicae thesaurus)
 Filozoficko-náboženská díla
 Labyrint světa a ráj srdce
 Kšaft umírající matky jednoty bratrské
 Bohuslav Balbín 1621 - 1688
o Jezuita, spisovatel, literární teoretik
o Vlastivědné, historické spisy o Českém království
o Obrana jazyka slovanského, zvláště pak českého
 Adam Michna z Otradovic 1600 - 1676
o Hudebník, varhaník, básník, spisovatel
o Práce s biblickými motivy, posílení víry v Boha
o Dílo = 3 sbírky duchovních písní
 Loutna česká
 Česká mariánská muzika
 Svatoroční muzika
 Bedřich Bridel 1619 - 1680
o Jezuita, básník, překladatel, profesor rétoriky
o Pracoval v tiskárně v Klementinu; zemřel při ošetřování nemocných (mor)
o Co Bůh? Člověk?
 Duchovní lyrika, rozsáhlá básnická skladba
 Řetězec metafor vyjadřujících nicotnost, ubohost lidské existence ve srovnání s božskou dokonalostí
 Knížky lidového čtení
o Pro nejnižší vrstvy
o Renesance → 19. století
o Postavy
 Doktor Faust
 Fortunát
 Enšpígl
EVROPA
 Literární žánry
o Duchovní (Ježíšovská) lyrika
o Eposy s historickými náměty
o Kázání
o Divadelní hry s biblickými náměty
 Itálie
o Torquato Tassso 1544 - 1595
 Ovlivněn jak renesancí, tak barokem →z myšlenky, že by mohl být kacířem, se zblázni
 Osvobozený Jeruzalém
 Středověk, křižácké výpravy; křesťanství x islám
 Milostný motiv: Rinaldo (křesťanský rytíř) + Armida (pohanská čarodějnice)
 Godfrid = Rinaldův pán
 Boj proti nevěřícím, A. se pokusí o sebevraždu (myslí si, že ji R. nemiluje), R. ji zachrání, A. přijímá křest
 Dobytí Jeruzaléma
 Španělsko
o Sv. Tereza z Ávily
 Jeptiška, milostný motiv obrácený k Bohu
o Sv. Jan z Kříže
 Mnich
o Pedro Calderón de la Barca 1600 – 1681
 Aristokrat, toledský kaplan
 Komedie, náboženské hry
 Poslední ze španělských dramatiků „zlatého věku“
 Život je sen
 Filozofické drama, ve verších, inspirace antikou
 Hl.hrdina: polský princ Segismundo → podle věštby = krutý panovník
 = otec ho vezní, časem ho pustí (nemá jiného následníka), po S. prudké reakci je S. znovu vězněn
 Vzpoura poddaných = lid chce S. jako panovníka
 S. panovníkem, věštba se nenaplněna = má kontrolu sám nad sebou (pomáhá mu Bůh) → věštba zlomena
 „život je sen“ = prolínají se S. sny a jeho skutečný život
 Zalamejský rychtář
 Německo
o Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen 1621 – 1676
 Účastník Třicetileté války = čerpá z vlastních zkušeností
 Dobrodružství Simpicia Simplicissima
 S.S. = prosťáček
 S.S. vypráví svoje zážitky z Třicetileté války (od dětství, popis hrůz války, absurdních životních situací)
→ podivný pohled na svět = vidí jen hrůzy, vše špatné, pokřivené hodnoty
 Přišel o rodiče; stará se o něj poustevník
 Putuje po celé Evropě, nakonec se stává poustevníkem
 Poběhlice Kuráž
 Anglie
o John Milton 1608 – 1674
 Syn puritánského básníka a bankéře, cestovatel. Bojoval v Anglii za svobodu
 Tajemník Olivera Cromwella, obhajoval revoluci
 Poezie (sonety, elegie), prózu (pamflety)
 Za spisy vězněn
 Ztracený ráj
 Duchovní epos
 Velmi složitý; putování světem
 Pesimismus → apokalyptické vize světa
 Za vše může ďábel Bůh = dokonalý
o John Donne 1572 – 1631
 Satirik, básník, kazatel
 Milostná a duchovní lyrika, kázání, satiry
Hodnocení: (hodnotilo 1 čtenář)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info