Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Klasicismus a osvícenství - literatura

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Klasicismus a osvícenství - literatura
 
Titulek: Klasicismus a osvícenství - literatura
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

KLASICISMUS A OSVÍCENSTVÍ
2.pol 17. století až konec 18. století
 Klasicismus
o umělecký směr, vznikající v 17.století ve Francii
o navrat se k antice(jednoduchost, sloupoví, tympanony…), odklon od zbožnosti, důraz na člověka
 Osvícenství
o myšlenkový směr 18. A 19. Století, vznikající v souvislosti se změnami v Evropě (zlěpšení sociální situace)
o Volnost, rovnost, bratrství = heslo francouzské revoluce
o Listina základních lidských práv a svobod = každý člověk má vlastní práva
o Všichni jsou si rovni
o Bratrství = vzájemné vztahy ve společnosti
o Hospodářské reformy, nové zákovny
o Francie, USA + osvícenský absolutismus(Rakouzsko, Rusko)
o Důraz na rozum, vzdělání a věděcký pokrok
 Literatura
o Vysoká
 Určena vyšším vrstvám = šlechta
 Epos, óda, tragédie
o Nízká
 Určena nižším vrstvám = měšťané, chudí
 Bajky, satiry, komedi
 Drama = jednota místa, děje a času (Aristoteles)
 Filozofové
o Voltaire
o Jean-Jacques Rousseau
o Charles Louis Montesquieu
 Žánry
o Romány (dobrodružné, výchovné)
o Komedie
o Poezie
o Satiry
o Bajky
o Encyklopedie
o Odborné spisy
o Commedia dell‘arte
 Klasicistní památky
o Stavovské divadlo
o Pražský hrad (úpravy)
 U nás nepatrný vliv, literatuře se neprojevilo vůbec
 Francie
o Encyklopeditesté
 Skupina francouzských filozofů, tvořících encyklopedii všech lidských poznatků té doby
 Polovina 18. století; vychází 15 let
 Obrovské dílo, kritizováno katolickou církví
 Voltaire, Diderot
 Velká encyklopedie
o Molière 1622 – 1673
 Vl. jméno: Jean-Baptiste Poquelin
 Založil vlastní kočovnou divadelní společnost → komedie, frašky, satiry
 Dramatik, herec, režisér
 Díla proti círvky a krály, dodnes živé
 Díla
 Lakomec
o Komedie; inspirace v antice: Plautus = Komedie o hrnci
o Harpagon = bohatý lichvář; lakomý, vše podřizuje penězům
o Kleantes (syn), Eliška (dcera) = jsou oba zamilování ale ze sobeckosti a lakoty je chce výhodně provdat/oženit
o H. chce Marianu (milá K.)
o Sluba Čipera = vidí trápení dětí, chce jim pomoci = sebere H. peníze
o H.nakonec prohlédne a dopřeje dětem štestí, Č. mu vrátí peníze
 Zdravý nemocný
 Tartuffe
o Komedie; kritika pokrytectví, svatouškovství, církve
o Tartuffe = svoušek, cituje z Bible; věří mu jen Orgon
o Orgon = měšťan, věří T., přepíše na něj všechen svůj majetek, zasnoubí ho se svojé dcerou Marianou (už si slíbil Valérovi)
o T. se líbí Elmíra(žena O.);T. ji obtěžuje, V ji zachrání; O neveří E.
o E. to O. dokáže, O chce vyhnat T = zjistí, že nemuže, ptž všechno je T; král nakonec T. potrestá, O. vš vrátí
 Misantrop
o Pierre Corneille 1606 – 1684
 Dramatik
 Tvůrce moderní tragédie
 Díla
 Cid
o Povinnost (vítezí) x cit (osobníprospěch)
o Inspirace : Píseň o Cidovi
o Vztah mezi Ximénou a Cidem (=don Rodrigo) → mají se brát
o Otec X, urazí otce R. → R brání čest otec → zabije otce X.
o X. miluje i nenávidí R.; chce aby král potrestal R. (král váhá, 1 z jeho nejlepších válečníků)
o Rytíř don Sanchez brání čest X. → kdo vyhraje souboj, vezme si X.
o R. vyhrává, X, si ho nechce vzít; R. odchází, bojuje za krále, X.si to rozmyslí
o Král rozhodne aby se Xiména a don Rodrigo vzali
o Jean Racine 1639 – 1699
 čerpá z antiky
 Dramatik
 Tvůrce psychologické tragédie
 Díla
 Faidra
o Tragédie; popisuje zhoubný vliv vášně
o Faidra si vezme staršího muže, svádí jeho syna z předešlého manželství → odmítne ji
o F. se mu pomstí = řekne svému muži že syn sváděl ji; manžel věří jí
o Jean de La Fontaine 1621 – 1695
 Nejvýznamnější klasicistní básník (bajkař)
 Autor bajek , ovládal latinu
 Inspirace = Ezop
 Člen Francouzské akademi
 Díla
 Havran a lišák
 Dítě a učitel
 Kůň a osel
o Voltaire 1694 - 1778
 Vl. Jméno: François Marie Arouet
 Filozof, historik, dramatik
 Dlouho žil ve vyhnanství
 Díla
 Candide neboli Optimismus
o Candide = nemanželský syn šlechtice, vychován filozofem
o C, odchází do světa → smůla
→člověk se má snažit sám, nespoléhat na milosrdenství, sami měníme svůj život
o Ironie = výsměch zakrytý milými slovy
 Panna
o Denis Diderot 1713 – 1784
 Vědec, spisovatel
 Hlavní redaktor Velké Encyklopedie
 Díla
 Jakub fatalista a jeho pán
o Prolínání příběhů, obtížná četba
o Dialogy – o životě, láska, bytí; hluboké filozofické myšlenky
o Inspirace: Milan Kundera = Jakub a jeho pán (zjednodušené)
 Jeptiška
o Zuzana Simoninová = nemanželské dítě
o Formou dopisů
o Kritika církve; představená i jeptišky ji šikanují, utíká, umírá
o Jean-Jacques Rousseau 1712 - 1778
 Encyklopedista, filozof
 Částečně ovlivněn preromantismem (sentimentalismem)
 Díla
 O společenské smlouvě
 Emil neboli o výchově
 Itálie
o Carlo Goldoni 1707 - 1793
 Poslední představitel žánru comedia dell’arte
 1.hra v 9 letech
 Advokát, člen kočovné společnosti, dvorní básník Bourbonů
 Díla
 Jemnost pan markýz
 Sluha dvou pánů
 Poprask na Laguně
 Kolos
 Anglie
o Jonathan Swiff 1667 – 1745
 Gulliverovy cesty
o Daniel Defoe 1660 – 1731
 Spisovatel, novinář
 Cestopisy, romány, satiry (=vězněn)
 Díla
 Kapitán Singteton
 Roxana
 Cesta po celých Britských ostrovech
 Robinson Crusoe
 Německo
o Gotthold Ephraim Lessing 1729 – 1781
 Dramatik, bajkař, psal epigramy
 Emilia Galotti
o Immanuel Kant 1724 – 1804
 Filozof
 Rusko
o Vliv preromantismu
o Ivan Andrejevič Krylov 1768 – 1844
 Bajkař, dramatik
 Liška a svišť
 Sedlák a čeledín
o Alexandr Nikolajevič Radiščev 1749 – 1842
 Osvícenství/preromantismus
 Básník, filozof, spisovatel
 Purování z Petrohradu do Moskvy
Hodnocení: (hodnotilo 0 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info