Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Jaroslav Šťěrbáček z Dolní Lohoty

Zařazeno: iReferaty.cz > Životopisy > Jaroslav Šťěrbáček z Dolní Lohoty
 
Osobnost:
Datum vložení: 19.4.2006

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Mluvíme-li o Dolní Lhotě a její historii, jistě by se nemělo zapomenout na dolnolhotského rodáka Jaroslava Štěrbáčka.

Druhá světová válka se vyznačovala rozhodujícími zvraty, které nejvíce přispěly k porážce Německa a celého fašismu. Prvním zvratem byla letecká bitva o Velkou Británii, druhým Stalingrad. Je ctí a pýchou národa, že mezi těmi nejstatečnějšími bojovali a umírali také českoslovenští letci.

Letecké bitvy o VB se zúčastnil i Jaroslav Štěrbáček. Narodil se 12. února 1913 v Dolní Lhotě (dnes integrované obci města Blanska). Zde vychodil obecnou školu a v Blansku měšťanskou školu. Po ukončení povinné školní docházky absolvoval Vyšší průmyslovou školu strojírenskou v Brně. Po odvodu jako svobodník - aspirant prezenční služby byl zařazen 16 července do leteckého učiliště v Prostějově, kde prodělal výcvik leteckého pozorovatele. Další jeho cesta vedla do Vojenské akademie v Hranicích na Moravě, kde byl vyřazen jako poručík 29. 8. 1937.

Brzy po zřízení Protektorátu Čechy a Morava opouští ilegálně Moravu a přes Polsko se po velmi složité cestě dostává do Francie, kde až do její porážky se jako stíhač ve Francouzské peruti zúčastnil frontových bojů.

Jaroslav Štěrbáček se stal příslušníkem 310 čsl. stíhací perutě, která byla vyzbrojena stíhačkami typu HAWKE-Hurricane.

31. 8. 1940 ve 13 hod. bylo perutí nařízeno patrolovat nad Notrh Wealdem ve výšce 10 000 stop, tj. 3500 m.

Největší ranou byla ztráta P/O Jaroslava Šťěrbáčka. Jeho Hurricane 3159 byl spatřen ve velmi příkrém střemhlavém letu. Je pravděpodobné, že se zřítil do ústí Temže. Byl prvním Čechem, který položil život za Anglii.
Českoslovenští stíhači ztratili v bitvě o Velkou Británii 7 pilotů, jejich jména zůstanou navždy zapsána na zdi Kaple britského královského letectva ve Westminsterském opatství.

31. prosince 1946 byl povýšen poručík Jaroslav Štěrbáček na štábního kapitána. Na dekretu Ministerstva národní obrany, podepsán velitel letectva divizní generál Alois Vicherek.

17. 2. 1947 prezident republiky Dr. Eduard Beneš udělil Jaroslavu Šťěrbáčkovi Československý válečný kříž 1939 in memoriam.
V rámci rehabilitace příslušníků RAF byl štábní kapitán Jaroslav Štěrbáček povýšen in memoriam na plukovníka.

Na Štěrbáčkově rodném domu čp. 79 v Dolní Lhotě byla odhalena pamětní deska. Mezi 20 Čechoslováky, jejichž jména jsou vepsány zlatým písmem v Kapli Královského letectva v Londýně, je i štkpt. Jaroslav Štěrbáček.

Byl od počátku války vynikajícím příslušníkem čs. zahraničního letectva. Svou odvahou a leteckými zkušenostmi byl skvělým příkladem ostatním a velkou měrou přispěl k dobrému jménu československého letectva. Zúčastnil se velkého počtu leteckých soubojů, až nalezl hrdinskou smrt v leteckém souboji nad mořem nedaleko anglických břehů. Svůj život položil v boji proti nepřáteli jako věrný syn své země a statečný obhájce našich společných ideálů a svobody. Čest jeho jménu, práci i památce.
K záštitě nad odhalením desky se ještě připojilo Sdružení zahraničních letců Jednoty Československé obce legionářské, Aeroklub Blansko a všechny kulturní, tělovýchovné a politické organizace. Konal se průvod v obci, byla přítomna čestná vojenská rota, legionářské jednotky, pěl mužský pěvecký sbor, účinkovala vojenská hudba, z letadla se snesl na pietní místo věnec. Delegaci vojenských důstojníků vedl plukovník Alexander Hess, tehdy velitel letectva jižních Čech, který měl slavnostní proslov a desku odhalil. Na pamětní desce pod levostranným reliéfem v letecké kukle je text „Nehynoucí památce štkpt. čs. zahraničního letectva Jar. Štěrbáka od 310. stíhací peruti. Padl v letecké bitvě o Velkou Británii 1940.- Péčí MNV v Dolní Lhotě“.

V květnu 1995 udělilo Blansko Jaroslavu Štěrbákovi čestné občanství in memoriam.

vypracovala: Ivana Šťávová

Hodnocení: (hodnotilo 18 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info