Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Johan Sebastian Bach

Zařazeno: iReferaty.cz > Životopisy > Johan Sebastian Bach
 
Osobnost:
Datum vložení: 7.4.2021

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Johann Sebastian Bach

Byl německý skladatel, považovaný za jednoho z největších hudebních géniů všech dob. Jeho dílo je pevným základem, na němž budují další generace své umění.

Život

Narodil se 28. března roku 1685 v městečku Eisenach v Durynsku. Jeho otec Johann Ambrosius Bach, tam byl dvorním hudebníkem. První zkušenosti ve hře na klávesové nástroje a na housle tedy pochytil od něj. Jenže o svého otce přišel už v deseti letech, a protože mu matka také brzy zemřela, ujal se ho starší bratr, který bydlel se svou manželkou v Ohrdrufu. Již v patnácti letech musel Johann jít vydělávat. Odešel do Lüneburgu, kde zpíval ve chlapeckém sboru.

O varhanickém místě v Arnstadtu se dověděl díky přátelským vztahům v rodině. Chrámové varhany však ještě nebyly dostavěny. Až v srpnu roku 1703 nastoupil jako varhaník a své povolání se snažil neustále zdokonalovat. 24. dubna roku 1707 hrál Bach na zkoušku v Mühlhausenu a od 1. července nastoupil na místo varhaníka v tamějším kostele Divo Blasii. Téhož roku se oženil s Marií Barbarou Bachovou, svou vzdálenou sestřenicí. Po roce však požádal o propuštění, poněvadž mu Výmarský vévoda Wilhelm Ernst nabídl lépe placené místo. Se svou těhotnou manželkou se tedy Bach přesídlil v polovině července roku 1708 do Výmaru, kde se stal dvorním varhaníkem a komorním hudebníkem. Odtud také pochází velká část Bachova varhanního díla. Zde se jim narodilo šest dětí, z nichž ovšem dvě zemřely.

Vévoda Wilhelm Ernst jmenoval Bacha v roce 1714 koncertním mistrem, a ačkoli bylo toto místo až třetí po kapelníkovi a jeho zástupci, dostával Bach nejvyšší plat ze všech. Ve Výmaru setrval do roku 1717, a když podepsal smlouvu na pozici kapelníka, aniž by předem požádal svého pána o uvolnění z místa, došlo k otevřenému konfliktu s panovníkem a Bach byl dokonce na několik týdnů uvězněn. Nakonec byl 2. prosince roku 1717 z vězení i ze služby propuštěn. Po nemilé události se Bach přestěhoval do Köthenu, kde získal výjimečné postavení a to díky osobnímu přátelství s knížetem Leopoldem von Anhalt-Köthen, svým zaměstnavatelem. Jelikož kníže nešetřil na nástrojovém vybavením, odjel Bach roku 1719 do Berlína zakoupit nové cembalo a zde se také seznámil s hudbymilovným braniborským markrabětem Christianem Ludwigem. Když byl však na dvouměsíčním pobytu v Karlových Varech, onemocněla a náhle zemřela jeho první žena Marie Barbara. O rok později si vzal Bach za ženu Annu Magdalenu, dceru dvorního hudebníka. Měli spolu dalších třináct dětí, z nichž však většina zemřela. Anna Magdalena Bachová byla i nejbližší spolupracovnicí svého muže a podporovala jeho tvůrčí aktivity až do konce jeho života. Přes uznání, které se mu v Köthenu dostalo, odešel Bach do Lipska, kde se uvolnilo místo kantora Tomášského kostela. Jelikož se ale o místo ucházel i slavný Georg Phillipp Telemann, vybrali jeho. Ten ale v zápětí odmítl. Bylo tedy vypsáno druhé výběrové řízení, ve kterém však Bach opět neuspěl. Ani tentokrát nebyla volba úspěšná a tak konečně při třetí volbě bylo místo nabídnuto Johannovi, který toto místo zastával až do konce svého života. Přes všechny aktivity se ale začal postupně unavovat a čím dál více se uzavíral do kruhu své rodiny. Koncem roku 1749 ztratil Bach zrak a pomalu se zhoršoval i jeho celkový zdravotní stav. Zemřel obklopen svou milující rodinou 28. července roku 1750.Dílo

Johann Sebastian Bach se věnoval zejména polyfonii, ale přivedl k dokonalosti i hudební formu fugy. Svou tvorbou dokázal vyjádřit hluboké myšlenky umělecky přesvědčivým způsobem. Celkově složil nejméně kolem 1400 děl. Z našeho pohledu byl Johann Sebastian Bach velikánem, který svými skladby shrnul a uzavřel celou epochu hudebního vývoje nazývanou dnes baroko.Výběr z díla:

Varhanní skladby: -Fugy

-Fantazie c-moll

-Chromatická fantazie a fuga

-Preludia

Preludia a fugy: -Toccata a fuga d-moll

-Toccata g-moll

-Při řekách babylonských

-Otče náš v nebeské říši

-Kristus vstal z mrtvých

-Chorální předehra G-durJiná duchovní hudba: -Mše G-dur

-Mše h-moll

-Mše F-dur -Oratorium Nanebevstoupení

-Matoušovy pašije

-Janovy pašije

-Markovy pašije

-Vánoční oratorium

-Velikonoční oratorium

Koncertní a orchestrální hudby: -Braniborské koncerty č. 1-6

-Koncert pro cembalo a-moll

-Ouvertury

-Varhanní koncert G-dur

-Varhanní koncert C-dur

-Italský koncert (cembalo)

Suity a sonáty: -Anglické suity 1-6

-Francouzské suity

-Sinfonia

-Suity pro cello

-Sonáta pro dvě flétny a continuo

-Varhanní sonáty č. 1-6

-Sonáty a partity pro housle

Klavírní skladby: -Dobře temperovaný klavír 1 a 2

Polyfonní cykly: -Umění fugy

-Hudební obětina


Hodnocení: (hodnotilo 1 čtenář)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info