Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Ohlas písních ruských

Zařazeno: iReferaty.cz > Čtenářský deník > Ohlas písních ruských
 
Název díla: Ohlas písních ruských
Datum vložení: 17.7.2006
Referát vložil: Š.Zbožínková

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Zápis o knize

1. Autor: F.L.Čelakovský
2. Dílo: Ohlas písních ruských
3. Nakladatelství: Mladá fronta, 1951
4. Ilustrátor: Mikoláš Aleš
5. Druh: ruská bylina
6. Skládá se: Ohlas písních ruských, vydavatelská poznámka
7. Děj: Ruské ohlasy vyšly roku 1829. Ohlasy jsou vzorem umění, které slouží obecnému zájmu. K tomuto dílu přistoupil Čelakovský v době, kdy šla ruská armáda do války proti Turkům. Z ruských úspěchů vyvozoval všeslovanský zájem. Básně jsou hrdinské, vlastenecké a milostné.

Bohatýr Muromec
Jedna z nejslavnějších básní. V horách poletoval mladý sokol. Najednou se na něj vrhli tři jestřábi a roztrhali jej. Totéž se stalo s mladým bojovníkem, který jel stepí. Napadli jej tři Tataři, strhli ho z koně a ubili ho k smrti. Svlékli z něho oděv a rozdělili si o něj. Tu vyjel z lesa na koni bohatýr Muromec. Prvního Tatara zastřelil, druhého srazil mečem a třetího Tatara pronásledoval v poli. Muromcův kůň roztříštil Tatarovi lebku. Mrtvému Muromec vykopal hrob a pohřbil ho. Tatarské koně svázal a odjel.

Romantická láska
Mladá Vasilevna hořce plakala. Má se rozloučit se svým milým. Její rodiče s její láskou nesouhlasí a zasnubují ji s jiným. Mládenec Vasilevnu utěšoval a odjeli spolu k řece. Tam si chtěli zhotovit loďku a odplout po řece. Na ostrově by si založili vesnici nebo město. Vasilevna se však rmoutí pro svou rodinu. Mládenec ji utěšuje tím, že otcem jí bude měsíc, matkou slunce, sestrami hvězdičky a on jí bude věrným druhem.

Ilja Vojžanín
Večer se všechny děti vrátily domů, jen malý Iljuška se ke své matce nevrátil. Jeho matka, bohatá vdova, poslala sluhy synka hledat. Sama se vydala svého syna hledat. U řeky Volhy našli Iljuškovy šaty. Matka zesmutněla a vzpomněla si, že synkovi zakazovala chodit k řece. Volha je závistivá a nikoho ze svých vln nepustí. Ilja neslyšel nářek matky, byl v krásném zámku řeky Volhy. Pobýval tam 11 let. Najednou zatoužil po rodné zemi a nic ho již netěšilo. Volha ho však propustit nechtěla. Po dlouhých prosbách mu dala koně a brnění, meč i luk a pustila ho. Ilja se s Volhou rozloučil a spěchal do města, ale to bylo rozbité od Tatarů. V zápalu zlosti se za Tatary rozjel a pobil jich mnoho, dokonce i jejich vůdce Bojadura. Byl však zajat a dovlečen až před cara, který se snažil Ilju přesvědčit mučením, aby se přidal k Tatarům. Ilja se modlil k bohu a ten ho vyslyšel. Poslal posla, který omráčil cara a Ilju vysvobodil. Ilja sedl na koně a děkoval Bohu.

Výslechy
V Kremlu sídlil krutý car, který vyslýchal mládence odsouzeného na smrt. Vyptával se ho, odkud pochází a proč se stal zbojníkem. Mladík mu odpověděl, že se narodil v Novgorodu, neměl rodiče ani žádné příbuzné, odevšad ho vyháněli, a proto se uchýlil ke staré tetě. Byl silný, ale ne bohatý. Proto začal loupit. Bohatým bral zboží, ale nikomu neubližoval. Prosil cara, aby ho spravedlivě odsoudil.Car se zamyslil a mládence propustil. Pro jeho upřímnost si ho oblíbil a udělal ho prvním důstojníkem a později atamanem.

Rusové na Dunaji
Rusové táhli k Dunaji a vesele ho pozdravují. Stýskalo se jim po něm, protože ho dlouho neviděli. Prosí jej, aby je propustil k boji s Turky. Za Dunajem je nevítají zvony ani trubky, ale otec Nikolaj. Vybízí je, aby posloužili své vlasti tím, že vyhubí Turky. Rusové slibují, že rádi obětují svoje životy za vlast.
8. Hlavní postavy: Bohatýr Muromec, Vasilevna, Iljuška, Bojadura
9. Úryvek: OPUŠTĚNÁ
Letí oblaka přes lesy pusté
a luzní snové přes hlavy lidské,
ach, sledu za sebou nenechávají!
10. Vlastní hodnocení: Kniha se mi líbila je plná veršů.
11. O autorovi: (1799 - 1852) O autorovi: Básník, novinář a sběratel lidové slovesnosti. Po filozofických studiích v Praze, v Českých Budějovicích a v Linci působil jako redaktor, překladatel, vychovatel, knihovník a posléze profesor českého jazyka a literatury a slovenské filologie na univerzitách v Praze a ve Vratislavi. Uspořádal výbory z české, polské a ruské literatury, zpracoval Dodatky ke Slovníku Josefa Jungmanna a vydal klíčové folklórní sbírky Slovanské národní písně a Mudrosloví národu slovanského v příslovích. Plodem jeho vlastní básnické činnosti byly sbírky Smíšené básně, Růže stolistá, Ohlas písní ruských a Ohlas písní českých.

Životopis spisovatele: František Ladislav Čelakovský
Hodnocení: (hodnotilo 30 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info