Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Egypt a Mezopotámie

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Egypt a Mezopotámie
 
Titulek: Egypt a Mezopotámie
Datum vložení: 3.1.2010
Referát vložil: misa ruckerova

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Egypt

– území podél řeky Nil;
panovník - Faraón > vyžadoval pro sebe božské pocty.

Náboženství: Egypťané věřili, že duše žije po smrti a snažili se různými způsoby zabezpečit její věčný život v záhrobí > kult mrtvých
Mezopotámie - území mezi Eufratem a Tigridem; úrodný kraj s více národy (mezi nimi války).

Náboženství: představovalo kult přírodních božstev, ochraňující život, zajišťující bohatou úrodu, plodnost atd. Přesvědčení, že smrtí se člověk stává stínem, který se smutně pohybuje ve tmě, bez spojení s lidmi > bez kultu mrtvých.
Zde král, jen zástupcem či prostředníkem Boha na zemi.

Architektura:
Egypt - ideální podmínky pro monument. arch. Svahy údolí Nilu, poskytovaly dostatek kamene (žuly, čediče i pískovce).
Princip – skládání jednotlivých archit. článků, až k výslednému celku (horizontální architráv a vertikální pilíř. N. sloupy) > monolytické n. členěné na patku dřík a hlavici. Funkci měla archit. náboženská.
Vyvíjí se od mastab, (kamenná hrobka, nejstarší patřila Faraónovi Menimu), přes chrámy, k pyramidám (hrobky faraónů) - vznik ve Staré říši. > 3 druhy
- Stupňová (1. pyramida Džosérova)
- Skosená (u Dášuru Snofredova)
- Pravidelná (největší pyramida Chufevova) > největší si nechali postavit Chufev, Rachef a Menkauré.
Ve Střední říší, je nahradily skalní hrobky (př. Skalní chrám v Luxoru a Karnaku - u Vésetu).
- Vyvinuly se ve složité stavby, vedla k nim alej Sfing > k dvěma mohutným pylonům s kolosy, před nimiž stály obelisky.


Mezopotámie - nedostatek kamene, zato množství kvalitní hlíny > cihly (glazurovány). Cihlová arch. usilovala, o dojem jednolitosti, sloupy jen podřadné. Architektura určena v prvé řadě nábož. kultuře a reprezentaci panovníka.
Stavěli hl. paláce (chrámy se jim podobaly), východiskem u obou byl dům s místnostmi, kolem pravoúhlého dvora (z obrovských paláců dochovány jen trosky v kopcích).
Zikkurat (př. v Uru) - stupňovitá věž se 7°; každý stupeň zasvěcen jiné hvězdě. Vrchní místnost, udržována pro příchod boha.
Babylón - největší město novobabylónské říše, s trojitými hradbami. Město mělo pravoúhlé ulice, několikaposchoďové domy.
Merdukova cesta - vedla od velké brány, k Ištařině bráně a kolem královského paláce k Merdukovu chrámu.
Domy - s hygienickým zařízením (kanalizace, vodovod…)

Sochařství:
společné principy E + M:
- koncepční Realismus (nevycházeli z optického vjemu, ale z představy, kterou si o něm vytvořili)
- frontální zobrazení (postava nebyla podána realisticky, ale ze dvou nazíracích hledisek)
- hieratická perspektiva (podle významu, který zaujímali > faraon největší, otroci nejmenší)Památky:

Egypt
- socha Džosérova a Chefrénova
- socha Pjopeje I. (bronz, živ. vel.)
- Realismus nejvíc rozvinut, v sochách služebnictva – Sedící písař, služky …
- podobizna královny Nefertijti (Thutmos) – jemný půvab, patří k nejkrásnějším hlavám světa v sochařství
- reliéfy > palety > Narmerova paleta, Nemiho paleta, Býčí paleta, paleta s Šakaly
- kamenné hlavy – Zelená hlava, Červená hlava
- zlatá maska Tutanchamonova (tepaná ze zlata)

Mezopotámie
- socha Gudey
- reliéfy > stély - kamenná deska zachycující významné činy (zejm. panovníků)
- > Náramsinova stéla, Chamurapiho stéla
- reliéfy – umírající lev, raněná lvice, skulptury okřídlených býků, s lidskou hlavou (zpodobňují ochranná božstva)

Malířství:

Egypt
- hlavním výtvarným prostředkem, byla obrysová kresba, barva pouze kolorovala tvar
- figurální scény, byly komponovány do horizontálních pásů
- nástěnné malby, se prováděly na omítku z nilského bahna, úlomků rákosu, opatřena bílým vápenným podkladem;
- reliéf, byl vlastně plasticky modelovanou malbou, souvisící se vznikem písma
- malovali temperou, používali jasných, málo lomených barev – přikládali jim magický význam
- muže od žen, oddělovali barvou > muži – tmavooranžová / hnědá světležlutá
- v hrobkách se zobrazoval, pozemský život zemřelého i jeho záhrobní putování, v chrámech se líčily výjevy ze života Bohů a Faraónů.

Náměty: faraónovy činy, postupy řemesel, zemědělské práce, vycházelo z dobové reality
- cena historického dokumentu
Výjevy, byly spojeny se symbolickým a magickým významem (př. vítězná bitva měla ochrannou funkci).
Za Achnatona, tyto symbolické náměty bojů a lovu, nahrazeny scénami z rodinného života.

Mezopotámie
- zdobí stěny paláců - dochovaly se jen zlomky
- Nedostatek kamene. vedl k vynálezu hliněných plastických a polévaných cihel > V Babylóně zdobily hradby i Merdukovu cestu jasně zbarvené cihly s reliéfy zvířat (lvi, draci) na tmavě modrém pozadí.
- nástěnná malba z paláce Mari > jen nepatrné zbytky (král s bohyní Ištar)
- Mozaiky z barevných kaménků – na stěnách paláců a sloupech chrámů
- Géniové, zvířata, květiny, geometrické ornamenty

Hodnocení: (hodnotilo 255 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info