Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Výroba elektřiny

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Fyzika > 302 > Výroba elektřiny
 
Titulek: Výroba elektřiny
Datum vložení: 29.11.2010

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Výroba elektřiny

Tepelná – uhelná elektrárna:
Jak funguje uhelná elektrárna?
Uhelná elektrárna je složitým průmyslovým provozem, v němž se energie ukrytá v palivu přeměňuje na elektrickou energii.
- úprava paliva – Uhlí se dopraví do mlýnů, suší se a mele na jemný prášek.
- kotel – Uhelný prach se vzduchem vhání do kotle. Při spalování předává energii vodě v trupkách, které tvoří vnitřní stěny kotle.
- pára – Voda se mění na páru o teplotě 530 – 550 °C.
- turbína a generátor – Pára vstupuje do turbíny, roztáčí její lopatky a mění svou vnitřní energii na kinetickou energii rotace. Turbína je na společné hřídeli s generátorem, v němž elektromagnetickou indukcí vzniká elektrický proud. Soustrojí se otáčí rychlostí 3000 otáček za minutu. Elektřina se z generátoru vyvádí přes transformátory do elektrické sítě.
- kondenzátor – Pára která vykonala svou práci, odchází do kondenzátoru, kde se ochladí, zkondenzuje zpět na vodu a voda se čerpadly vhání zpět do trubek kotle.
- chladící věže – Chladící okruh kondenzátorů většinou prochází přes chladící věže. V nich se teplá voda rozstřikuje a chladí protitahem venkovního vzduchu. Chladná voda se z bazénů pod chladícími věžemi čerpá zpět do kondenzátorů.
- elektrostatický odlučovač – Ze spalin se odstraňují tuhé znečišťující látky (prach,popílek, saze) v odlučovačích. Částice prachu ve spalinách se elektrostaticky nabíjí na nabíjecích elektronách a přitahnou se k opačně nabitým sběrným elektrodám. Z nichž se mechanicky oklepávají do výsypek. Účinnost elektroodlučovačů je více než 99%.
- odsiřovací zařízení – Nejužívanější metodou k odstranění oxidu siřičitého ze spalin je mokrá vápencová vypírka. K tomu slouží odsiřovací zařízení, jehož srdcem je absorbér.
- odsiřování – Kouřové plyny v něm prochází několika stupňovou sprchou, která rozstřikuje vápencovou suspenzi – mletý přírodní vápenec smíchaný s vodou. SO2 chemicky reaguje a na dně absorbéru se hromadí vrstva sádrovce, který se dá dále využít jako druhotná surovina. Tak se odstraní z kouřových plynů až 95% oxidu siřičitého.
- kouřové plyny – Vyčištěné a odsířené spaliny odcházejí do komína.
- A elektřina putuje do bytů . . . spotřebitelů.
- Zbytkové teplo se může používat na vytápění domácností, ale kouř znečišťuje ovzduší.

Jaderná elektrárna:
Jak funguje jaderná elektrárna?
- Palivem jaderné elektrárny je uran. Jeho rozpadem se uvolňuje jaderná energie. Kilogram uranu dá takové množství tepla jako 2700 tun černého uhlí. Palivo se vloží do reaktoru jaderné elektrárny a neutrony, které se při rozpadu jádra uvolňují, bombardují další jádra.Vše se lavinovitě šíří. Aby se reaktor velikým žárem neroztavil, řídí se štěpení tyčemi z kadmia. Kadmium pohlcuje přebytečné neutrony. Vše probíhá v betonovém plášti, aby pracovníci elektrárny byli chráněni před účinky radioaktivního záření, které je zdraví nebezpečné a ve velkých dávkách může způsobit i smrt. Vznikající energie se odvádí koloběhem vody. Tak se získá pára, která pohání turbogenerátor a vyrábí elektřinu.
- Je to velmi nebezpečné, ale výkonné.

Větrná elektrárna:
Jak funguje větrná elektrárna?
Větrná elektrárna nezatěžuje životní prostředí. Pro svůj výkon potřebuje rychlost alespoň 6m/s. Nejdůležitějším místem je strojovna, která je velká jako obývací pokoj. Používají se třílisté rotory o průměru 80 – 100 m. Čím větší rotor tím více elektřiny vyrábí. Pokud je rychlost větru vyšší než 25m/s listy mají za úkol zpomalovat pohyb. Elektrárna si sama vyhodnocuje údaje o rychlosti a směru větru a pomocí těchto dat nastavuje osu gondoly do směru větru. Generátor mění mechanickou energii hřídele na energii elektrickou. Z generátoru odchází elektrický proud do transformátoru, který zajišťuje změnu napětí.
- Je to ekologické, narušuje vzhled přírody.
Vodní elektrárna:
Jak funguje vodní elektrárna?
Vodní elektrárna stojí na řece. Řeka se zastaví přehradou a nechá se jí jenom jediný průchod úzkým kanálem. Voda pak teče z veliké výšky na lopatky velkých turbín. Svou ohromnou silou mohutné turbíny roztočí, jak se turbína točí převádí pohyb na veliké generátory. Proud který generátor vyrobí by se dal těžko využívat bez transformačních stanic. Ty jej promění v proud o stejném napětí.
- Je to ekologické, závislé na trvalém přítoku vody.
Solární elektrárna:
Jak funguje solární elektrárna?
Koncentrované sluneční záření je využito k tvorbě páry, která pohání parní turbínu a tím s rotorem spojený generátor. Pára se ohřívá až na teplotu 560°C. Některé elektrárny používají speciální akumulátory, aby turbogenerátor mohl pracovat ještě nějakou dobu po západu slunce, ale používají se vyjímečně.
- Jsou ekologické (nic se při tom nespotřebovává), ošklivý vzhled.
Zdroj informací: Už vím proč I., Už vím proč II., http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/vitr/flash-model-jak-funguje-vetrna-elektrarna.html, http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/uhelne-elektrarny/flash-model-jak-funguje-uhelna-elektrarna.html, http://www.solarni-energie.info/solarni-elektrarny.php, http://www.scienceweek.cz/cache/images/50/c467ca1c01ff211b433f7c97cf7b9e22fb4787b2.jpg, http://storage0.dms.mediafax.cz/media/1/1/1686/2805431/1/temelin-elektrarna-jaderna.jpg, http://cestyapamatky.cz/img/foto/f/img_7541.jpg,Hodnocení: (hodnotilo 61 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info