Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Buddhismus

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Občanská nauka > 304 > Buddhismus
 
Titulek: Buddhismus
Datum vložení: 15.3.2007
Referát vložil: Anna Grohová

 

squareVClanku:
id='square-ir'
BUDDHISMUS

Původ náboženství
Náboženství vychází ze života a učení Buddhy. Nebyl bůh, ale skutečný duchovní rádce, proto ho jeho stoupenci nevnímají jako ostatní věřící své bohy. Buddha, rodným jménem Siddhártha Gautama, žil v 5. nebo 6. st. př. n. l. Narodil se v zámožné indické rodině, předurčen k vedení svého národa a životu v přepychu. Vzdal se bohatství, aby mohl žít zbožně a dosáhnout osvícení a tím osvobození z cyklu smrti a znovuzrození. Učil své bližní, jak také dosáhnout osvícení. Mnoho buddhistů se stalo učiteli a šířili myšlenky buddhismu po různých zemích a světadílech. Ve světě je nyní víc než 350 milionů buddhistů. Většina žije v Asii.

Druhy buddhismu
Existují dva hlavní druhy buddhismu: théraváda je běžná v jihovýchodní Asii a učí, že Buddha byl obyčejná lidská bytost, která dosáhla osvícení. Mahájána je populární v severní Asii a hlásá, že Buddha byl božský duch v lidské podobě.

1.buddhisté
1.stoupenci Buddhy se nazývali sangha. Dnes se tak označuje obec buddhistických mnichů. Jejich symbolem je lotosový květ, jejich cílem dojít osvícení. Hlásají 4 vznešené pravdy a následují osmerou cestu. Buddhisté věří v reinkarnaci, znovuzrození. Z cyklu znovuzrození se vymaní meditací a dosažením nirvány, stavu vnitřní čistoty, svobody a oproštění od vnějšího světa.

Centra náboženství
Klášter neboli Vihára představuje nejvýznamnější centrum buddhistických věřících. Viháry poskytují možnost duchovního růstu a vzdělání. Mniši zde žijí v oddanosti a rozjímání. Uspokojují duchovní potřeby obyvatelstva a účastní se také rituálů spojených s důležitými body života (narozením, smrtí). Mnoho ztvárnění Buddhy ho zobrazuje v pozici lotosového květu. Zobrazení pomáhají jeho vyznavačům meditovat a modlit se. Nejsou to realistické portréty, ale vyznačují se bohatou symbolikou spodobňující jeho charakter.

Poutní místa
Buddhisté putují na poutní místa jsou spojena s Buddhovým životem, např.: místo jeho zrození v Lumbiní v Nepálu, místo jeho osvícení Bódhgaja, Váránsí, kde poprvé kázal a Kusinára, kde umřel. Po celém buddhistickém světě existuje mnoho dalších lokálních poutních míst.

Texty
Důležitým textem je triptaka. Triptaka v jazyce Pálí byla zapsána kolem r. 25 př.n.l. a znamená trojí koš = 3 oddíly posvátných textů – vinaju (kázeň), sútru (rozpravy) a abhidharmu (učení). Rozlišuje 3 aspekty existence, Anitja, Duhkha a Anátman, které společně ovlivňují lidský život a vesmírný řád.

Svátky
Svátky také souvisejí s Buddhovým životem, např.: den Vaišákhí – jeho narození. V různých zemích se slaví svátky související s cykly zemědělského roku, nebo svátek období dešťů ásálha.

Motlitby a rituály
Rituálem je recitace 3 klenotů a pěti zásad. Modlitby nepředstavují prosbu jako v jiných náboženstvích, ale snahu o spojení myšlenek s dobrými silami. Mahájánští buddhisté se modlí k bódhisattvům, používají k tomu modlitební kolo nebo modlitební zvon.

Hodnocení: (hodnotilo 166 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info