Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Richelieu Armand Jean du Plessis (kardinál)

Zařazeno: iReferaty.cz > Životopisy > Richelieu Armand Jean du Plessis (kardinál)
 
Osobnost: Richelieu Armand Jean du Plessis
Datum vložení: 31.8.2006

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Byl to první ministr krále Ludvíka XIII. , faktický vládce země a otec francouzského absolutismu. Za jeho éry se Francie vyšvihla na úroveň přední evr. mocnosti.

Armand se narodil 9.9.1585 v Paříži , ve zchudlé šlechtické rodině pocházející z Poitou. Původně byl předurčen k voj. dráze , a teprve po smrti staršího bratra přijal urychleně svěcení , aby tradiční hodnost biskupa z Luconu zůstala zachována jeho rodu. V r.1606 jej král Jindřich IV. skutečně jmenoval biskupem a rok nato si 22-tiletý mladík dojel pro svěcení do Říma. Duchovenstvo z Poitou jej pak zvolilo do Generálních stavů. R.1614 se zúčastnil v Paříži prvního zasedání , zůstal zde i poté , co byly stavy rozpuštěny , a roku 1616 z něj královna - matka a regentka Marie Medicejská , učinila státního sekretáře pro zahraniční záležitosti. Když se mladý král Ludvík XIII. rok nato vymanil z matčina vlivu , byl Richelieu místa zbaven. Udržel si nicméně přízeň dvora , především díky tomu , že dosáhl usmíření mezi Ludvíkem a jeho matkou.
V r.1622 se stal kardinálem , o 2 roky později stanul v čele královské rady a r.1628 byl jmenován prvním ministrem. V této funkci začal nekompromisně posilovat absolutní moc koruny a snažil se udělat z Francie přední evr. velmoc. Těmto cílům byl ochoten obětovat cokoli , včetně morálky , zájmů církve a práva. Když bylo nutno získat peníze na vedení války, Richelieu ochotně a bezohledně zdanil nejnižší vrstvy.
V otázkách zahr. a církevní politiky musel nejednou řešit komplikované situace. Pokud by Francie měla být v Evropě velmocí číslo jedna , bylo nutné , aby hegemonie Španělska a rakouských Habsburků se zlomila. Proto za 30-tileté války kardinál Richelieu podporoval koalici protestantských států proti oběma katolickým velmocím. Avšak v samotné Francii sledoval rostoucí moc hugenotů, jejichž nezávislost představovala pro absolutní monarchii vážnou hrozbu.Tato rostoucí moc ho velmi znepokojovala, a tak se načas usmířil se Španělskem a soustředil se na hugenotský problém. Úspěšná tažení proti protestantům byla např. u La Rochelle nebo u Languedoku a vyústila v mír z Alés , který hugenoty zbavoval voj. i politických privilegií, ale zajišťoval jim náboženskou toleranci. Richelieu se tak stal středem spiknutí, které ho měly připravit o moc, ale díky své vychytralosti a podpory Ludvíka XIII. byly veškeré pokusy neúspěšné.
Jeho pád si však nepřála jen šlechta a dvůr , ale i nižší vrstvy. V době 30-tileté války, kdy se Francie ocitala v těžkých krizích, uzavíral Richelieu za cenu velkých obětí celou řadu spojeneckých smluv se Švédskem, Nizozemím, Dánskem, Saskem, Saskem - Výmarskem a Braniborskem a 21.května 1635 tak mohl konečně vyhlásit válku Španělsku. Zpočátku se úspěchy dostavovaly těžce a navíc už nebylo z čeho čerpat peníze, ale kardinál chtěl nadále pokračovat ve válce za každou cenu. Aby získal potřebné finance, zvýšil daně nejméně majetným vrstvám natolik, že je většina ani nebyla schopna zaplatit. I přesto našel cestu , jak z nich peníze dostat. Výsledkem byly nové úspěchy ve válce. Na druhé straně se však provincie začaly bouřit a Richelieu musel ustanovit dohližitele (intendanty), kteří se značnou bezohledností pokusili obnovit pořádek.
Kardinál se samozřejmě nezabýval jen politikou a posilováním své vlastní moci. Jako inteligentní a vzdělaný projevoval hluboký zájem o literaturu a teologii a r.1635 založil Francouzskou akademii. Zahraničním záležitostem dával ovšem vždycky přednost a je proto dodnes pokládán za jednoho ze zakladatelů moderní Francie , ale také za viníka velkých sociálních nerovností , které nespravily ani reformy Ludvíka XIV. a které se pak v 18.st. staly příčinou revoluce. Přepracovaný a vyčerpaný kardinál Richelieu zemřel 4.12.1642 ve svém pařížském paláci.

Hodnocení: (hodnotilo 54 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info