Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty, Čtenářský deník, Maturitní otázky, Životopisy:

Čtenářský deník

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Příklady: Babička, Kytice, Bylo nás pět,...

Životopisy

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Příklady: Edvard Beneš, Karel Čapek,...

iReferaty.cz - to jsou internetové referáty (referáty, čtenářský deník a životopisy).
Napište nám své připomínky a pomozte nám referáty, čtenářský deník a životopisy vylepšit.

Pokud nenaleznete referát, který potřebujete na těchto stránkách, doporučujeme Vám vyhledávat referáty na českých portálech Centrum.cz, Seznam.cz, Google.cz nebo Klikni.cz.
Nejlépe zadejte typ referátu a zároveň jeho název. Například životopis václav klaus, čtenářský deník romeo a julie

 

 

Nejnovější referáty

pán prstenů-Návrat krále 211 slov
Film se odehrává ve Středozemi a vypráví příběh o dobrodružstvích hobita jménem Frodo Pytlík a jeho cestě za zničením Jednoho Prstenu.Frodo poté co se pohádá se Samem a pošle ho zpět do kraje, je podveden Glumem,Glum ho totiž zavede do jeskyně ve které se skrývá Odula(obří pavouk( Odula Froda sváže a bude si chtít na něm pochutnat.To se jí ale nepovede protože Sam Froda neposlechne a bude ho sledovat.Froda sice před Odulou zachrání ,ale před skřety ne.Vezme si prsten a mečík.Vydá se na záchranu Froda co se mu podaří.Mezitím Aragorn Legolas a Gimli včele Rohanského a Gondorského vojska se vydávají do Mordoru aby odvedli pozornost Saurona od osamělé hory.Frodo se Samem toho využijí a proklouznou do hory.Frodo je však ovládán prstenem a bude si ho chtít nechat naštěstí se ve správnou chvíli o... Celý referát
 
Domitianus Titus Flavius 532 slov
Mládí a Původ DomitianuseDomitianus se narodil v roce 51 v Římě jako druhý syn budoucího císaře Vespasiana a Flavie Domitilly. Pocházel z chudých poměrů a dostalo se mu vzdělání ve svobodných uměních, které později nevyužíval. Byl schopný řečník a věnoval se drobným literárním pracím, včetně spisku o pěstování vlasů​​.Vzhled a CharakteristikaSuetonius nám zanechal podrobný popis jeho vzhledu. Domitianus byl urostlý, s plnou, červenou tváří a velkými, ale krátkozrakými očima. Byl považován za hezkého, s výjimkou krátkých prstů na nohou. Později se jeho vzhled změnil kvůli pleši, obtloustnutí a hubnutí nohou po nemoci​​.Manželství a Osobní ... Celý referát
 
Oligocén - Nejmladší oddělení paleogénu 389 slov
Oligocén je geologické období, které následuje po eocénu a předchází miocénu. Společně s eocénem tvoří paleogén, jednu z tří hlavních geologických ér, do kterých je rozdělen třetihorní období. Oligocén se vyznačuje řadou významných událostí a změn, které ovlivnily nejen geologickou historii planety, ale i vývoj života na Zemi.Geologický vývoj a klima:Oligocén trval přibližně od před 33,9 milionu let do před 23 miliony lety. Během tohoto období docházelo k postupnému ochlazování klimatu, což mělo výrazný dopad na životní prostředí planety. Docházelo k rozpadu teplomilných pralesů a rozvoji savanových ekosystémů. Tyto změny v klimatu měly vliv na evoluci flóry a fauny o... Celý referát
 
Paleocén: První období třetihor 779 slov
Paleocén představuje první geologickou epochu třetihor, následující po křídě a předcházející eocénu. Je to období, které nám dává unikátní vhled do minulosti Země, kdy se odehrály zásadní geologické, klimatické a biologické události. Tento referát rozšíří naše znalosti o paleocénu, jeho klíčových rysech a jeho významu pro vývoj naší planety.Časový rámec:Paleocén byl obdobím, které se rozprostíralo před zhruba 66 až 56 miliony lety. Toto období následovalo po katastrofickém masovém vymírání, které ukončilo křídu, a dalo vzniknout nové éře na Zemi. Tímto obdobím začíná třetihorová éra, známá jako kenozoikum, během které se formovala současná fauna a flóra.Paleocén... Celý referát
 
Kambrium: První Kapitola Geologického Rozvoje Země 578 slov
Kambrium je jedním z nejdůležitějších a zároveň nejzajímavějších geologických období v historii Země. Toto období, které začalo před zhruba 541 miliony lety a trvalo přibližně 56 milionů let, bylo svědkem významných událostí a změn, které měly zásadní vliv na vývoj života a podobu planety samotné.1. Geologický KontextKambrium je prvním obdobím paleozoika, kterým začíná geologická éra, jež předchází naší současné éře kenozoika. Kambrium bylo geologické období následující po ediakarském období, které bylo charakterizováno jednoduchými formami života, zejména mnohobuněčnými organizmy bez tvrdých schránek nebo klíčících útvarů. Ediakarské období trvalo přibližně 90 milionů let a předcházelo kambriu.Příchod kambria představuje počátek exploze biodiverzity, která je jed... Celý referát
 
Křída 1514 slov
Křída je jedno z nejzajímavějších a nejdůležitějších období vývoje Země, které patří do geologického časového úseku nazývaného Druhohory. Druhohory jsou známé svými dramatickými změnami v životním prostředí, rozvojem nových druhů rostlin a živočichů a především výskytem mohutných dinosauřích tvorů. Období křídy probíhalo před zhruba 145 až 66 miliony lety a bylo posledním obdobím druhohor.Geologický kontext období křídyGeologické období křídy se rozprostíralo přibližně před 145 až 66 miliony lety. Na začátku tohoto období byla Země již rozdělena do kontinentů, ale stále se nacházela v blízkosti sebe a tvořila superkontinent Pangea. Během křídy došlo k postupnému rozpadu Pangey na menší kontinenty, což mělo vliv na klima,... Celý referát
 
Perm - prvohory 918 slov
Perm je klíčovým útvarem v geologické historii Země a jedná se o poslední geologické období prvohor. Trvalo přibližně od před 298 miliony let do před 252 miliony let. Během tohoto období došlo k důležitým geologickým událostem, které měly vliv na vývoj planety a její životní prostředí.Geografické a klimatické podmínky PermuBěhem období Perm se Země nacházela v období superkontinentu Pangaea, kdy většina pevnin byla spojená do jediného rozlehlého kontinentu. Perm bylo charakterizováno převážně suchým a kontinentálním klimatem. Klimatické podmínky měly vliv na rozsáhlé savany a rozšíření rostlinných druhů jako byly kapradiny, šišticovky a plavuně.Předchází Karbon... Celý referát
 
Trias 1039 slov
Trias je významné období v geologické historii Země v období prvohor, trvající přibližně od před 252 miliony let do před 201 miliony let. Během tohoto období došlo k důležitým geologickým a biologickým událostem, které měly vliv na vývoj planety, životní prostředí a života.Triasem končí prvohory, které jsou prvním ze tří hlavních geologických ér, do nichž je dělená geologická historie Země. Po prvohorách následují druhohory, které jsou následovány třetihorami. Trias je posledním obdobím prvohor a přechodným obdobím do druhohor.Období, které předcházelo Triasu, je známé jako ... Celý referát
 
Karbon 738 slov
Karbon, také nazýván karbonifer, je důležitým obdobím v geologické historii Země v období Prvohor. Trvalo přibližně od před 358 miliony let do před 298 miliony let. Karbon byl charakterizován řadou klíčových geologických a biologických událostí, které měly zásadní vliv na vývoj planety a její biosféru.Geografie a klimatické podmínky KarbonuBěhem karbonu se planeta nacházela v období, kdy většina pevnin byla spojená do rozlehlého superkontinentu nazvaného Pangaea. Pangaeabyla obklopena mělkými moři, což vytvářelo ideální podmínky pro tvorbu rozsáhlých bažin a močálů. Karbon byl také obdobím vysokého atmosférického obsahu oxidu uhličitého, což mělo za následek skl... Celý referát
 
Jura 1388 slov
Jura je jedním z nejzajímavějších a nejdůležitějších geologických útvarů druhohor, který nabízí mnoho klíčových informací o geologické historii naší planety. Tento referát se bude zabývat popisem a významem jury, geologickými charakteristikami, výskytem fosilií a jeho vlivem na krajinu.Definice a charakteristika JuryJura je období geologického vývoje, které spadá do druhohor. Rozkládá se zhruba od 201,3 milionu let do 145 milionů let před současností. Toto období je pojmenováno po pohoří Jura, které se rozkládá na území Švýcarska a Francie. Celosvětově je známo jako období dinosaurů, ale vyskytovaly se zde také další živočišné i rostlinné druhy.Geologické charakteristiky... Celý referát
 


Ročníková práce:Dinosauři 539 slov
Úvod:Dinosauři jsou jedním z nejzajímavějších a nejznámějších tvorů z prehistorie naší planety. Tito obří plaza vládli na Zemi po miliony let až do svého záhadného vyhynutí. V tomto referátu se podíváme na klíčové charakteristiky a fakta o dinosaurech, jejich vývoj, různé druhy a způsob jejich života.Co jsou dinosauři:Dinosauři byli skupinou obřích plazů, kteří obývali naši planetu v průběhu období zvaného mezozoikum, asi před 230 až 65 miliony lety. Název "dinosaurus" pochází z řečtiny a znamená "strašný ještěr". Dinosaurové byli suchozemská zvířata, která se vyznačovala různou velikostí, tvarem těla a chováním.Druhy dinosaurů:V tomto referátu se podíváme na některé z nejznáměj... Celý referát
 
Miocén 1608 slov
Miocén je období vývoje Země, které trvalo před 25 milióny až 5 milióny lety. V miocénu byly kontinenty stále ještě v pohybu a docházelo k obrovským kolizím, když se střetly. Po srážce Afriky s Evropou a Asií byly vyvrásněny Alpy. Himaláje vznikly, když se srazila Indie s Asií. Skalisté hory a Andy byly také vytvořeny při neustálém pohybu velkých pevninských desek a jejich klouzání jedné přes druhou. Austrálie a Jižní Amerika zůstávaly stále izolované od okolního světa a oba kontinenty si uchovávaly svoji jedinečnou kolekci zvířat a rostlin.Ledovec, který se začal tvořit v oligocénu, pokryl během miocénu celou Antarktidu. Podnebí se ještě více ochladilo a jak klesala teplota, rozšířily se stepi téměř po celé Africe, Asii, Evropě a Severní a Jižní Americe.Stále víc býložra... Celý referát
 
Prvohory 2574 slov
Geologická éra, prvohory, trvala 345 miliónů let. Dělí se na starší prvohory ( kambrium, ordovik, silur a devon) a mladší ( karbon a perm ).Prvohory tvoří v podstatě dva velké vývojové cykly. První, nazývaný podle mohutného vrásnění cyklus kaledonský, skončil v polovině devonu. Druhý, tzv. cyklus variský neboli hercynský, skončil kolem permu.Počátek prvohor označuje velká záplava - transgrese. Někteří geologové se domnívají, že v té době existoval jediný obrovský pevninský blok zvaný ... Celý referát
 
Třetihory 1062 slov
Třetihory jsou jedním z klíčových geologických období v historii naší planety. Tato epocha trvala od před 66 miliony let (navázala na Druhohory) až do před 2,6 miliony let, což představuje období delší než 63 milionů let. Třetihory jsou známé svým významným vlivem na vývoj života a podmínek na Zemi. V tomto referátu se podíváme na hlavní rysy a události třetihor a jak ovlivnily naši planetu.Období třetihorTřetihory se dělí do několika hlavních epoch, které se postupně střídaly. Tyto epochy jsou označovány jako paleocén, eocén, oligocén, miocén a pliocén. Pojďme se podrobněji podívat na jednotlivé epochy třetihor.Paleocén (před 66 - 56 miliony let)... Celý referát
 
Křída 1514 slov
Křída je jedno z nejzajímavějších a nejdůležitějších období vývoje Země, které patří do geologického časového úseku nazývaného Druhohory. Druhohory jsou známé svými dramatickými změnami v životním prostředí, rozvojem nových druhů rostlin a živočichů a především výskytem mohutných dinosauřích tvorů. Období křídy probíhalo před zhruba 145 až 66 miliony lety a bylo posledním obdobím druhohor.Geologický kontext období křídyGeologické období křídy se rozprostíralo přibližně před 145 až 66 miliony lety. Na začátku tohoto období byla Země již rozdělena do kontinentů, ale stále se nacházela v blízkosti sebe a tvořila superkontinent Pangea. Během křídy došlo k postupnému rozpadu Pangey na menší kontinenty, což mělo vliv na klima,... Celý referát
 
Novotný Antonín Novotný, Antonín 823 slov
Antonín Novotný se narodil 10.prosince 1904 v Praze Letňanech. Po první světové válce se Novotný vyučil strojním zámečníkem, nejdéle pracoval v družstvu Včela v pražských Vysočanech.Po založení KSČ v roce 1921 do této strany vstoupil a postupně prošel několika stranickými funkcemi v Praze. Od roku 1937 postoupil na post tajemníka KV KSČ v Hodoníně a stal se vůbec prvním placeným pracovníkem komunistického aparátu. Po podepsání Mnichovské dohody a zákazu komunistické strany v roce 1938 se Antonín Novotný vrátil na své původní pracoviště do družstva Včela v Praze.V průběhu druhé světové války se Novotný účastnil ilegálních akcí KSČ a brzy byl zatčen nacisty a vězněn v letech 1941-45 v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen.Ihned po druhé světo... Celý referát
 
Husák Gustáv Husák, Gustav 969 slov
Gustáv Husák se narodil 10.ledna 1913 v Bratislavě. Už za studentských let se aktivně zapojoval do veřejného dění a jeho projev k výročí 28.října či k narozeninám T.G.Masaryka mu vynesly uznání ředitelství školy.Jako šestnáctiletý Husák vstoupil do Komunistického svazu mládeže a v roce 1933 do Komunistické strany Československa. V té době studoval Husák právnickou fakultu v Bratislavě a Gottwald označil Československo za "versaillský zmetek" a za "obnovení takového žaláře národů jako bylo Rakousko". Gustávu Husákovi se tehdejší uspořádání Československa nelíbilo a ... Celý referát
 
Makedonský Alexandr Veliký Makedonský, Alexandr Veliký 901 slov
Alexandr III. Veliký, nejslavnější dobyvatel antiky, se narodil v r.356 př.n.l v Pelle hlavním městě Makedonie. Jeho otec, král Filip II. Makedonský, byl člověk opravdu mimořádně schopný a prozíravý. Filip rozmnožil a přeorganizoval makedonské vojsko a udělal z něj válečnou sílu největšího kalibru. Nejprve s tímto vojskem dobyl okolí oblasti až k severnímu Řecku a potom se obrátil na jih a dobyl většinu Řecka samotného. Dál vytvořil svazek řeckých městských útvarů a sám stál v jejich čele. Plánoval si válku proti Perské říši, ležící na východ od Řecka .Vpád začal v r.-336 př.n.l ale záhy byl teprve šestačtyřicetiletý Filip zavražděn.Alexandrovi bylo teprve dvacet let, ale na trůn usedl bez potíží. Otec ho na následnictví pečlivě připravoval a mladý Alexandr j... Celý referát
 
Makedonie a její vzestup. Říše Alexandra Velikého 118 slov
Makedonie a její vzestupŘíše Alexandra Velikého?- ležela na sever od Řecka- živili se chovem skotu, koní a zemědělstvím- v čele státu stál král - nejvyšší kněz, soudce a velitel vojska- základy vzestupu Makedonie položil král Filip II.- vývoz dřeva, které nakupovaly řecké státy na stavbu lodí- cíl krále - ovládnout celé Řecko- makedonská nadvláda- boj všech Řeků proti Persii- Filip byl zavražděn- na trůn nastoupil Filipův 12. letý syn Alexandr- Alexandr - vzdělaný, ctižádostivý a cíle vědomý- mimořádně schopný vojevůdce- vítěznými boji vytvořil mohutnou světovou říši... Celý referát
 
Tažení Alexandra Velikého Arriános 2929 slov
Poté, co si Alexandr upevnil postavení ve svém domově, vyrazil na tažení, kterým dobyl téměř celý tehdy známý svět. Vyrazil zjara roku 334 před n.l. s vojskem čítajícím: 30tisíc pěšáků, lehkou pěchotu, lukostřelce a asi 5000 jezdců. S touto silou chtěl Alexandr porazit říši, která dokázala postavit do pole přes milion mužů, i když méně kvalitních než Makedonci.Prvním problémem, na který Alexandr narazil bylo překonání Helléspontu. Naštěstí pro Makedonce na ně perská flotila vůbec nezaútočila a nechala všechny vojáky přeplavit úžinu beze ztrát. Makedonský král tak překročil Evropu, kterou už neměl nikdy spatřit. Vojsko zamířilo k zničené Tróji, kde uctil památku trojských hrdinů. Poté vytáhl Alexandr na sever k Dardanelám a poté zabočil na východ, kde svedl vítěznou bitvu u řeky ... Celý referát
 


miocen 12 slov
Oddělení mladších třetihor, viz také: Miocén referát... Celý referát
 
oligocen 9 slov
Nejmladší oddělení paleogénu. Viz také: Oligocén.... Celý referát
 
eocen 241 slov
Eocén je geologické období paleogénu (třetihory), které následuje po paleocénu a předchází období oligocénu. Probíhalo před asi 56 až 34 miliony lety. Název "eocén" pochází z řeckých slov "eos" (úsvit) a "kainos" (nový), což odkazuje na nový začátek po hromadném vymírání na konci křídy. Během eocénu došlo k důležitým klimatickým a geologickým změ... Celý referát
 
silur 186 slov
Silur je geologické období druhohor, které se odehrálo před asi 443 až 419 miliony lety. Jedná se o třetí období prvohor, následující po ordoviku a předcházející devonu. Název "Silur" pochází od keltského kmene Silurů, který žil v oblasti dnešního Walesu, kde byly první významné sedimentární vrstvy tohoto období objeveny. Během Siluru docházelo k významným geologickým, klimatickým a biologickým ... Celý referát
 
karbon 237 slov
... Celý referát
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info