Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: Maturitní otázky

 
1. Alkany, cykloalkany 568 slov
Alkany Nasycené, alkalické uhlovodíky -an CnH2n+2 n≥1 Hybridizace o CH4základní stav C(He) : 2s22p2 o může snadno přejít do excitovaného stavu (C*) = 1 elektron dostane E,... Celý referát
 
2. Amerika 554 slov
Základní údaje - Rozloha: 9 809 155 km2 - Počet obyvatel: 293 mil. - Hlavní město: Washington - Úřední jazyk: angličtina - Měna 1 Americký dolar = 100 centů Pojeďte se s naší cestovní kancel... Celý referát
 
3. Aritmetika 607 slov
Aritmetika neboli nauka o číslech je nejstarší a nejjednodušší odvětví matematiky, její počátky bychom nalezli již ve starém Egyptě. Ty nejjednodušší aritmetické operace v běžném životě využíváme témě... Celý referát
 
4. Barokní literatura 947 slov
BAROKO 16. – 18. století Katolické země: Francie, Španělsko, Polsko, Rakousko, Itálie, Latinská Amerika Důraz na víru, Boha; smyslem života víra, cílem Ráj Snaha o působení na city = m... Celý referát
 
5. Bičíkovci 212 slov
Bičíkovci Bičíkovci čili flageláti (Mastigophara, Flagellata) je umělá skupina zcela vzájemně nepříbuzných eukaryotických jednobuněčných organismů. Heterotrofní jedinci nemají plastidy. Hlavní pohyb... Celý referát
 
6. Česká literatura po roce 1848 629 slov
ČESKÁ LITERATURA PO ROCE 1848 1848 = neúspěšná revoluce  Bachův absolutismus = v 50.letech nevychází nové knihy = jen Kytice a Babička Májovci o Nová generace spisovatelů nastupující ... Celý referát
 
7. Člověk a filozofie 661 slov
Člověk a filozofie Pokus o hledání jistoty v životě Pokus o uspořádání nejistého světa Doba vzniku není přesně určitelná Pythagoras = otec filozofie Mýty o Vysvětlují vznik světa, jeho... Celý referát
 
8. Dějiny hudby-Impresionismus 217 slov
- umělecký směr II. pol. 19. století, který vznikl ve Francii - název vznikl podle Monetova obrazu Svítání - imprese = dojem - zachycení daného okamžiku tak jak jej v tu chvíli vidíme. V HUDBĚ: ... Celý referát
 
9. Fenomenologie a existencialismus 1744 slov
Fenomenologie a existencialismus Fenomenologie Zaobírá se fenomény (fenomén = jev); tím, jak se nám jeví Cíl o poznání skutečných věcí x ne toho co vnímáme  každý člověk vnímá věc jina... Celý referát
 
10. film v souvislosti s literaturou 3111 slov
Film je druh syntetického umění. Jako tvůrčí dílo podává obraz světa, (ať už jde o imaginární ztvárnění nebo jevovou skutečnost) s využitím specifických vyjadřovacích prostředků, především audiovizuál... Celý referát
 
11. Filosofie života, logičtí pozitivisté a kritický racionalismus 897 slov
FILOSOFIE ŽIVOTA, LOGIČTÍ POZITIVISTÉ A KRITICKÝ RACIONALISMUS FILOSOFIE ŽIVOTA Co je v životě hodnotné, smysluplné Proti racionalismu  proti rozumu staví intuici = jako nástroj lidskéh... Celý referát
 
12. Francouzští postmodernisté a německá hermeneutika 1092 slov
Francouzští postmodernisté a německá hermeneutika Utopie = myšlenka ideálního, dokonalého světa o Předmoderní model = hajný  Brání svěřený les, udržuje přirozené stavy o Moderní model = ... Celý referát
 
13. Globální problémy současného světa 650 slov
Globální problémy současného světa a geografie jižní Asie Globální problémy – týkají se celé civilizace - prudký nárůst po 2. světové válce - jsou řešitelné pouze celosvětovým úsilím t... Celý referát
 
14. Husitství 933 slov
Reformace – snahy o nápravu církve Husité = podobojí = kališníci = utrakvisté – při bohoslužbě přijímání těla a krve Kristovy-chléb a víno, symbol=kalich Katolíci = podjednou = ... Celý referát
 
15. Ideologie, ideologické směry 765 slov
Ideologie Soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny, zabývá se základními problémy společnosti a státu, vnitřní i mezinárodní politiky, pro... Celý referát
 
16. Jihovýchodni Asie a dálný východ 1942 slov
Hl.m.Bangkok 513 115 km² - 65 444 371 obyv. - království - vznik: 1238 (vyčlenění z Khmerské říše) Thajsko - rozděleno do 76 provincií a v čele každé stojí provinční guvernér, jehož období... Celý referát
 
17. Jižní Asie 627 slov
Geografie jižní Asie - region se někdy též nazývá Indický subkontinent - státy : Indie, Pákistán, Bangladéš, Nepál, Bhútán, Srí Lanka, Maledivy - charakteristické znaky: - extrémně zalidněná o... Celý referát
 
18. Klasicismus a osvícenství - literatura 1004 slov
KLASICISMUS A OSVÍCENSTVÍ 2.pol 17. století až konec 18. století Klasicismus o umělecký směr, vznikající v 17.století ve Francii o navrat se k antice(jednoduchost, sloupoví, tympanony…), o... Celý referát
 
19. Management 5108 slov
Organizování: - uspořádání zdrojů, a to především lidí, kteří budou uskutečňovat plány firmy. Je to proces nepřetržitý ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: - organizační pyramida, která vyjadřuje, jak je firma... Celý referát
 
20. Mezinárodní integrace 1271 slov
Mezinárodní integrace Integrace Sjednocování států ve větší celek v zájmu hospodářské a politické stability, ale při zachování jejich suverenity Suverénní stát = má svrchovanou moc nad obyvat... Celý referát
 
21. Mikroekonomické a makroekonomické ukazatele 1429 slov
Mikroekonomické a makroekonomické ukazatele Mikroekonomie = sleduje chování jednotlivých subjektů na trhu = jednotlivec, rodina, firma, stát Makroekonomie = ekonomika jako celek, sleduje procesy v... Celý referát
 
22. Mravnost a etika, svědomí 1910 slov
Mravnost a etika, svědomí Etika filozofická disciplína, jejímž předmětem je morálka a hodnotící soudy o ní Z řeckého éthos = zvyk, obyčej, charakter Stanovuje „co má být“ Snah... Celý referát
 
23. Národní obrození - literatura 1825 slov
NÁRODNÍ OBROZENÍ Konec 18. – 1.polovina 19.století Souvisí s děním v celé Evropě = revoluce ve Francii + boj za práva v Belgii, Řecku, Německu, Itálii, v zemích Slovanských národů Kultura... Celý referát
 
24. Německá klasická filozofie a obrat ve smýšlení 19. Století 1656 slov
NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE A OBRAT VE SMÝŠLENÍ 19. STOLETÍ George Hegel Ovlivnil moderní filozofii Příroda = slouží nám k poznání rozumu = nejá (dívá se na sebe samu) Filozofie ducha &#61614... Celý referát
 
25. Novověké spory o roli rozumu v poznání 1364 slov
NOVOVĚKÉ SPORY O ROLI ROZUMU V POZNÁNÍ 17. – 18. století Filozofie má blízko k přírodním vědám  obrat k abstraktní vědě Snaha o jasná pravidla  snaha o sjednocení RACIO... Celý referát
 
26. Obrat k člověku a vrchol řecké filozofie 1338 slov
OBRAT K ČLOVĚKU A VRCHOL ŘECKÉ FILOSOFIE Nové období (5. st. př.n.l.) o vrchol demokracie (centrem života v Řecku Athény, později i další osady s demokratickými principy) o vládnout může v podsta... Celý referát
 
27. Počátky filozofie a problémy bytí a poznání 572 slov
Počátky filozofie a problémy bytí a poznání Milétská škola Nejstarší škola vůbec Hledání arché = prapricip, prapočátek Peri fyséos o O přírodě; dílo přírodě o Naivní materialisté Tháles... Celý referát
 
28. Počátky našeho písemnictví do vítězství latiny 315 slov
- pol. 9.stol. – poč. 15.stol. Česká literatura patří k nejstarším v Evropě (přes 1000 let) Kulturní jazyky - Staroslověnština - Latina - Čeština 1) Písemnictví staroslověnské - pol.9. ... Celý referát
 
29. Počítačové hry a jejich problém 3003 slov
Seminární práce Počítačové hry a jejich problém Vypracoval: Václav Adamec Informační potřeba: Mohou počítačové hry nějak ovlivnit chování dětí? Pokud ano, tak proč to není regulováno? Nebo st... Celý referát
 
30. Politika, politické strany, politické systémy 1524 slov
Politika, politické strany, politické systémy Politika Společenská činnost vztahující se k řízení veřejných věcí Vztahy mezi státy, národy, politickými skupinami, uvnitř národa 2 charakteris... Celý referát
 
31. Práva České republiky 385 slov
PRÁVA ČR V každém civilizovaném právním státě je investiční výstavba a všechny vztahy a činnosti, které se výstavby týkají. Jde o nutnost, která je daná významem této činnosti. Stavby všeho druhu (... Celý referát
 
32. Právo 477 slov
PRÁVO Právo je soubor norem vydaných a uznaných státem, které jsou pro společnost závažné a jejich dodržování je vynucováno státní autoritou. Objektivní - soupis všech obecně uznaných pravidel cho... Celý referát
 
33. Právo,právní řád,občanské právo 1451 slov
Právní norma závazné obecné pravidlo chování,které je vyjádřeno zvláštní,státem uznanou formou a jehož zachování je státní mocí vynutitelné nejmenší část právního řádu vyjádřeno státem uznano... Celý referát
 
34. Preromantismus - literatura 701 slov
PREROMANTISMUS 18/19.století Sentimentalismus Předchůdce romantismu Umělecký směr Velmi subjektivní Důraz na city, dojmy, nálady Rozum potlačen Reakce na revoluční dění  ... Celý referát
 
35. Přírodopis-hmyz s proměnou nedokonalou 368 slov
HMYZ s proměnou NEDOKONALOU nepřímý vývin - nedokonalá proměna = vajíčko → larva → nový jedinec - Rybenky, Vážky, Švábi, Sarančata, Kobylky, Strašilky, Vši, Stejnokřídlí, Ploštice ... Celý referát
 
36. Psychologie jako věda, předměty psychologie, disciplíny… 1277 slov
Psychologie Z latinského psyché (duše) Psychologie je věda zkoumající lidské chování a prožívání Historie vzniku psychologie: Myšlenky ohledně duše a lidského prožívání se objevovaly již ve sta... Celý referát
 
37. Realismus - literatura 1049 slov
REALISMUS Objevuje se počátkem 19. století; Celá 2. polovina 19. století Umělecký směr SKUTEČNÝ REALISMUS o Život obyčejných lidí, nepřikrášlené KRITICKÝ REALISMUS o Popis skutečnosti a j... Celý referát
 
38. Renesance a Humanismus v Čechách 2826 slov
Renesance a humanismus v Čechách Humanismus začal pronikat do českých zemí z evropských kultur v polovině 15. století Humanismus se k nám dostal již za vlády Karla IV., ale jeho vývoj byl te... Celý referát
 
39. Renesanční a barokní literatura 592 slov
RENESANCE A HUMANISMUS 14. – počátek 17.století (u nás: 16.stol – 1620) Renesance o Kolébkou Florencie o Umělecký směr, odráží se v malířství, sochařství, způsobu oblékání o Návrat... Celý referát
 
40. Římské císařství 342 slov
PRINCIPÁT Principát je raná forma císařské vlády v antické římské říši od Octaviána Augusta po Diocletiana. Roku 31 př.n.l Oktavián Augustus zvítězil nad Marcem Antoniem v Bitvě u Actia. R... Celý referát
 
41. Romantismus - literatura 1310 slov
ROMANTISMUS 18/19.století; rozvoj v 1.polovině 19.století Umělecký směr; vzniká z preromantismu Čeští autoři: Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben Reakce na revoluční dění, potalčení roumu... Celý referát
 
42. Romantismus, Baroko 304 slov
BAROKO je umělecko-kulturní směr, který vládl v Evropě v 17-18 století. Vzniklo v Itálii a rozšířilo se po celé Evropě. - Proniklo do všech uměleckých a životních projevů (architektura, výtvarné um... Celý referát
 
43. Ruchovci a lumírovci 934 slov
RUCHOVCI A LUMÍROVCI Přichází po májovcích Časopis Květy, časopis Osvěta, časopis Lumír, almanach Ruch Ruchovci o Almanach Ruch – 1868 o České problémy, české dějiny, důraz na češství... Celý referát
 
44. Sluch Přírodopis 304 slov
Sluch je smysl pro vnímání zvuku. Je nejlépe vyvinut u zvířat. Např. komáři mají sluchové orgány uloženy v tykadlech, cvrčci v končetinách a noční motýli na hrudi. Člověk má méně nepřátel a proto nepo... Celý referát
 
45. Sociální psychologie, komunikace 1208 slov
Socializace Proces, v jehož průběhu děti poznávají a osvojují si kulturní normy a hodnoty Celoživotní proces; nejintenzivnější v prvních letech života Nesocializované děti = bez vlivu lidské ... Celý referát
 
46. Sociální struktura a její změny 923 slov
Sociální struktura a její změny Sociální struktura Sít vztahů jedinců, pozic, rolí a uspořádání vztahů ve společnosti Faktory o Sociální postavení = vymezené vztahem k odlišným sociálním posta... Celý referát
 
47. Soukromé právo 3064 slov
Soukromé právo = princip rovnosti a nezávislosti subjektů občasnké společnosti vstupujících do vzájemných vztahů =vztahy vznikají na základě svobodné vůle projevené prostřednictvím smlouvy Rodinn... Celý referát
 
48. šplhavci 1012 slov
Vědecká klasifikace Říše: živočichové (Animalia) Kmen: strunatci (Chordata) Podkmen: obratlovci (Vertebrata) Třída: ptáci (Aves) Podtřída: letci (Neognathae) Řád: šplhavci (Piciformes) Šplha... Celý referát
 
49. Staroorientální státy 2145 slov
STAROORIENTÁLNÍ STÁTY 2 typy států o Staroorientální státy  Od pol.4.tis.př.n.l.  V povodí řek(výrazně převažují): Mezopotámie Egypt Čína Indie  Neomezená m... Celý referát
 
50. Starověké Řecko 1381 slov
STAROVĚKÉ ŘECKO Antika o starověké Řecko a Řím o Klasické starověké státy o Individuální soukromé vlastnictví o Rozvoj řemesel, obchodu, peněžního hospodářství o Svobodní občané  demo... Celý referát
 
51. Starověký Řím 3030 slov
STAROVĚKÝ ŘÍM Klasický otrokářský stát Apeninský poloostrov, velmi rozsáhlý, vliv v okolních zemích Zemědělství = nevýhodné podmínky, s výjimkou severu Obchod, řemeslo = velký rozkvět D... Celý referát
 
52. Stát, jeho funkce a význam 1140 slov
Stát, jeho funkce a význam Stát=forma organizace lidské společnosti Znaky státu státní organizace o vykonává státní moc a správu ohraničené území o včetně pobřežních a vnitřních vod, vzduš... Celý referát
 
53. Středověk z pohledu filosofie 1385 slov
STŘEDOVĚK Z POHLEDU FILOSOFIE Ježíš Kristus (0 – 33 n.l.) o syn truhláře Josefa a panny Marie, v Palestině za krále Heroda o šíření jeho učení apoštoly Petrem a Pavlem Stále rostoucí p... Celý referát
 
54. Středověká literatura 969 slov
STŘEDOVĚK 5 st. – 15.st. Počátek = zánik Říše Římské Konec = objevné plavby, rozvoj vědy Křesťanství o Ovlivnění víry, morálky, myšlení, umění o celý život organizován vírou o školy... Celý referát
 
55. test2 17 slov
test Emoji Characters. Emojis are also characters from the UTF-8 alphabet: 😄 is 128516; 😍 is 128525; 💗 is 128151. Example.... Celý referát
 
56. Trh 2528 slov
Slovo trh původně označovalo vyhrazené místo, kde se v pravidelných intervalech scházeli lidé, aby navzájem směňovali. V přeneseném smyslu, dnes obvyklejším, je trh souhrnem všech těch, kdo nabízejí a... Celý referát
 
57. Trh a jeho zákony 987 slov
Zboží a peníze: • Zboží je statek nebo služba určená ke směně na trhu. Význam trhu časem roste. (Množství statků vyrobených ke směně na trhu převyšuje statky vyráběných k vlastní potřebě. &#8... Celý referát
 
58. Tržní a plánovaná ekonomika 1126 slov
Tržní a plánovaná ekonomika Tržní ekonomika Ceny určovány vzájemným působením nabídky a poptávky na trhu Úspěšná v podmínkách dokonalé konkurence Tržní subjekty Domácnosti = jednotlivci, rodi... Celý referát
 
59. Úloha jednotlivých subjektů v tržní ekonomice 1332 slov
Úloha jednotlivých subjektů v tržní ekonomice Tržní subjekty Všechny subjekty působící na trhu Domácnost o Jednotlivci, rodiny o Z úspor si pořizují kapitál Podniky o Továrny, firmy o Po... Celý referát
 
60. Ústavní vývoj na našem území, Ústava ČR 858 slov
 Období habsburské monarchie 1844 – 1918 Dubnová ústava o 1848, Pillersdorfova o Návaznost na revoluční rok 1848 o Císař Ferdinand I. o oktrojovaná , nevešla v platnost o dvoukomorový ... Celý referát
 
61. Velká světová náboženství 1814 slov
Velká světová náboženství Náboženství Označuje projevy lidského vztahu k vyšší, nadlidské moci. V různých podobách je součástí kultury od počátků existence lidstva a provází jej v celých dějiná... Celý referát
 
62. Veřejné právo 1598 slov
Veřejné právo Jedinec x nadřízený orgán = orgán moci určuje pravidla  trestní, finanční, správní právo Správní právo Souhrn právních norem týkajících se veřejné správy a územní samosprá... Celý referát
 
63. Vývojová psychologie 971 slov
0. Prenatální období Početí až porod 1. Kojenecké období 0-1 rok 2. Batolecí období 1-3 roky 3. Předškolní věk 3-6 let 4. Mladší školní věk 6-11 let 5. Pubescence 11-15 let 6. Adolescence 15-20 ... Celý referát
 
64. Zálohovací zařízení 361 slov
Zálohovací zařízení Zálohovací zařízení používáme ke kopírování důležitých dat, aby když dojde ke ztrátě dat na harddisku, měli jsme jejich kopie někde v záloze. Existuje spousta zálohovacích zaříz... Celý referát
 
65. Zásoby 1513 slov
Členění • materiál 1. základní suroviny 2. pomocné materiály- barvy, laky, ředidla 3. obaly- plechovky, kartony, plasty, 4. pohonné hmoty 5. Drobné nářadí 6. kancelářské potřeby 7. čistí... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info