Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "A" k dispozici 4728 výsledků.
AA   AB   AC   AD   AE   AF   AG   AH   AI   AJ   AK   AL   AM   AN   AO   AP   AQ   AR   AS   AT   AU   AV   AW   AX   AY   AZ  

Prvních 500 výsledků pro písmeno "A":
 
1. a. m.
(zkratka) ante meridiem - před polednem... Celý referát
 
2. a. p.
(zkratka) anterior-posterior zepředu-dozadu, např. průchod (rentgenových) paprsků při rentgenovém vyšetření... Celý referát
 
3. a.u.c.
(zkratka) ab urbe condita (= letopočet počítaný) od založení města (tj. Říma, tedy od r. 753 př.n.l.)... Celý referát
 
4. aak
(lodnictví) rýnský člun pro dopravu vína... Celý referát
 
5. aalen
(paleontologie) stupeň jury... Celý referát
 
6. aam
(jednotky) nizozemská a indonéská jednotka objemu (155,2 l)... Celý referát
 
7. ab antiquo
(latinské výrazy) odpradávna, odedávna... Celý referát
 
8. ab hinc
(latinské výrazy) odtud, směrem pryč od tohoto místa... Celý referát
 
9. ab initio
(doslovný překlad) od začátku... Celý referát
 
10. ab intestato
bez závěti... Celý referát
 
11. ab origine
od počátku (ab origine mundi - od stvoření světa)... Celý referát
 
12. ab ovo
od počátku (od vejce)... Celý referát
 
13. ab-
(předpony) předpona (fyzikálních) jednotek značící, že jednotka patří do absolutního CGS systému jednotek - např. abampér [proud], abohm [odpor], abvolt [napětí]... Celý referát
 
14. aba, abája
(v zemích Předního východu) volný vlněný mužský plášť bez rukávů, nošený zvláště při náboženských poutích a slavnostech... Celý referát
 
15. abactio
(l. ab od, l. actio uvedení v pohyb) odstranění. Abactio partus úmyslné vyhnání plodu, potrat... Celý referát
 
16. abaissement du niveau mental
snížení úrovně energetického napětí psychiky a zúžení duševního horizontu (např. ochablost, hypobulie, ztráta motivace, rozladěnost, redukce sebedůvěry, zážitek subdeprese)... Celý referát
 
17. abak, abakus
(historie) starověká početní tabulka, počitadlo, sčot... Celý referát
 
18. abaka
manilské konopí, vlákno dužnatých kmenů banánovníků... Celý referát
 
19. abakteriální
nebakteriální, bez účasti, vlivu baktérií... Celý referát
 
20. abalda
hlavní sklad tabáku... Celý referát
 
21. abalienatio
(l. ab od, l. alienus cizí) odvádění, oddálení, zcizení. Abalienatio mentis duševní porucha, pomatení... Celý referát
 
22. abalon
pravá perleť - použití pro dekorační účely (hudební nástroje)... Celý referát
 
23. abampér
(fyzika) jednotka pro elektrický proud v absolutní elektromagnetické soustavě, značka aA... Celý referát
 
24. abandon
(právo) vzdání se nároků, vlastnického práva nebo (pojistné) náhrady... Celý referát
 
25. abarticulatio
(l. ab od, l. articulatio kloub) kloub pravý (s kloubní dutinou)... Celý referát
 
26. abartróza
kloub pravý... Celý referát
 
27. abasia psychogenica
závady či poruchy chůze (až její neschopnost), které mají duševní příčiny... Celý referát
 
28. abasso
v italském prostředí ve smyslu dolů, pryč s ním, jako projev odporu, nevole vůči někomu... Celý referát
 
29. abaton
část chrámového okrsku nepřístupná nezasvěceným... Celý referát
 
30. abatyše
(církev) představená ženského kláštera některých řádů (jeptišek, novicek, řádových sester, řeholních sester)... Celý referát
 
31. abaxiální
(odborně) odvrácený od osy, stonku... Celý referát
 
32. abaz
(numismatika) stará perská stříbrná mince, název podle šáha Abbáse z 16. století... Celý referát
 
33. abázie
(medicína) chorobná neschopnost stání i chůze... Celý referát
 
34. abažúr
stínítko lampy... Celý referát
 
35. abba
otec (aramejsky)... Celý referát
 
36. abbé
(náboženství) katolický duchovní bez církevního (kněžského) úřadu... Celý referát
 
37. abcoulomb
(fyzika) jednotka pro elektrcký náboj v absolutní elektromagnetické soustavě, značka aC... Celý referát
 
38. abd
u muslimů sluha a ctitel boha... Celý referát
 
39. abdérita
(psychologie) zaostalý, omezený člověk... Celý referát
 
40. abdikace
(odborně) vzdání se úřadu, trůnu... Celý referát
 
41. abdikovat
(odborně) vzdát se trůnu nebo své funkce, odstoupit, podat demisi, vzdát se... Celý referát
 
42. abdomen
břicho, podbřišek... Celý referát
 
43. abdominalgia
(medicína) (l. abdomen břicho, ř. algos bolest) abdominalgie, bolest v břišní krajině... Celý referát
 
44. abdominalis
břišní,abdominální... Celý referát
 
45. abdominální
břišní... Celý referát
 
46. abdominatio
(l. abdominare zavrhovat) abdominace, ohavnost, ohyzdnost... Celý referát
 
47. abdominocentéza
nabodnutí, otevření břišní dutiny... Celý referát
 
48. abdominohysterectomia
(medicína) (l. abdomen břicho, ř. hystera děloha, ř. ektome odstranění) abdominohysterektomie, chirurgické odstranění dělohy břišní cestou... Celý referát
 
49. abdominopatie
blíže nespecifikované onemocnění břicha... Celý referát
 
50. abdominoplastika
Abdominoplastika, známá také jako plastika břicha nebo "tummy tuck," je chirurgický zákrok v oblasti plastické chirurgie, který se zaměřuje na estetickou a funkční úpravu břišní oblasti. Tento zákrok je oblíbený mezi lidmi, kteří trpí nadměrným povislým kůží a svalovým laxitou v této oblasti. Abdominoplastika umožňuje odstranění nadbytečné kůže a tuku, utažení břišních svalů a vytvoření zlepšeného tvaru pasu, což vede k výraznému zlepšení celkového vzhledu a sebevědomí pacientů. <h2>Proč se lidé rozhodují pro abdominoplastiku?</h2> Existuje několik důvodů, proč se lidé rozhodují podstoupit abdominoplastiku: <h3>Úbytek hmotnosti:</h3> Lidé, kteří podstoupili významný úbytek hmotnosti, často čelí problému s povislou kůží na břiše. Po ztrátě velkého množství hmotnosti se kůže nemusí dostatečně zredukovat a zůstává volná a visící. <h3>Těhotenství:</h3> Během těhotenství se břišní svaly a kůže mohou výrazně protáhnout. Po porodu se u některých žen vrací kůže a svaly do původního stavu, ale u jiných se povislá kůže a svalová laxita udržuje. <h3>Stárnutí:</h3> S postupujícím věkem se může kůže ztrácet svou pružnost a pevnost, což vede k povislé kůži na břiše. <h2>Jak probíhá abdominoplastika?</h2> Abdominoplastika je prováděna v nemocničním prostředí pod celkovou anestézií. Zákrok trvá obvykle dvě až tři hodiny, avšak délka operace se může lišit v závislosti na rozsahu a komplexnosti zákroku. Průběh operace se obecně skládá z následujících kroků: <h3>Anestézie:</h3> Pacient je podroben celkové anestezii, což znamená, že bude spát a nebude cítit žádnou bolest během zákroku. <h3>Řez:</h3> Plastický chirurg provede řez v dolní části břicha, přibližně nad pubickou oblastí. Tvar řezu může být různý, v závislosti na konkrétních potřebách pacienta a plánovaném rozsahu zákroku. <h3>Odstranění nadbytečné kůže a tuku:</h3> Plastický chirurg následně odstraní nadbytečnou kůži a tuk z břišní oblasti. Pokud je potřeba, může provést také liposukci, což je zákrok, který odstraňuje další tuk z oblasti břicha. <h3>Utažení břišních svalů:</h3> Břišní svaly mohou být utaženy a posíleny, což pomáhá vytvořit pevnější a rovnější siluetu břicha. <h3>Uspořádání kůže:</h3> Po odstranění nadbytečné kůže a tuku chirurg přizpůsobí zbylou kůži a zašije řez, čímž se minimalizuje viditelnost jizev. <h2>Typy abdominoplastiky</h2> Existují různé typy abdominoplastiky, které se liší rozsahem a komplexností zákroku. Některé z nich zahrnují: <h3>Kompletní abdominoplastika:</h3> Toto je nejrozšířenější typ, který zahrnuje odstranění nadbytečné kůže a tuku z celé břišní oblasti a utažení břišních svalů. <h3>Mini abdominoplastika:</h3> Tento typ je vhodný pro pacienty s menším množstvím povislé kůže a svalovou laxitou. Řez je menší než u kompletní abdominoplastiky a zaměřuje se na spodní část břicha. <h3>Pánevní abdominoplastika:</h3> Tato varianta zahrnuje odstranění nadbytečné kůže a tuku pouze v oblasti kolem pánve. <h3>Rozšířená abdominoplastika:</h3> Tento typ zahrnuje odstranění nadbytečné kůže a tuku nejen z břicha, ale také z boků a zadní strany. <h3>Circumferenční abdominoplastika:</h3> Toto je nejrozsáhlejší varianta, která zahrnuje kompletní odstranění nadbytečné kůže a tuku ze všech stran břicha a pasu. <h2>Pooperační péče a zotavení</h2> Po abdominoplastice je důležité dodržovat přesně stanovené pokyny od lékaře, aby se zabránilo komplikacím a zajistilo úspěšné zotavení. Během prvních několika dnů po zákroku může být nutné nosit speciální kompresní oblečení, aby se snížil otok a podpořilo hojení ran. V průběhu pooperačního období je také vhodné vyhnout se fyzicky náročným aktivitám a dbát na správné stravování, aby se minimalizoval stres na břišní oblast a podpořilo hojení ran. <h2>Další plastické operace:</h2> <br><a href="https://ireferaty.cz/6/28373/mastectomia">Mastectomia</a>... Celý referát
 
51. abdominoskopie
vyšetření břišních orgánů pomocí zvláštního přístroje - endoskopu... Celý referát
 
52. abdominoskrotální
týkající se břicha a šourku... Celý referát
 
53. abdominovaginální
týkající se břicha a pochvy... Celý referát
 
54. abdominovezikální
týkající se břicha a močového měchýře... Celý referát
 
55. abdukce
(odborně) odtažení, odchýlení, upažení... Celý referát
 
56. abduktor
(anatomie) sval, který umožňuje abdukci, odtahovač... Celý referát
 
57. aberace
odchylka, výchylka, úchylka... Celý referát
 
58. aberantní
(odborně) projevující se aberací... Celý referát
 
59. aberantní percepce
vnímání odchylné od normy, abnormální, scestné, neobvyklé... Celý referát
 
60. aberující
odchylující se, odbočující. Vas aberrans céva odbočující... Celý referát
 
61. abgébovat se
s někým si zadávat, špinit se... Celý referát
 
62. abhidhamma
meditativní východní psychoterapie a psychohygiena... Celý referát
 
63. abilita
(odborně) schopnost, způsobilost, obratnost, potencialita... Celý referát
 
64. abilympiáda
(společnost) soutěžní přehlídka schopností a dovedností lidí se zdravotním postižením... Celý referát
 
65. abiogeneze, abiogenese
(biologie) samoplození, teorie vzniku živého z neživého... Celý referát
 
66. abiogenní
(odborně) vzniklý, probíhající bez účasti živých organismů... Celý referát
 
67. abionóza, abionosa
(botanika) vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy... Celý referát
 
68. abionyma
vlastní jména neživých objektů a jevů... Celý referát
 
69. abiotická realita
neživá skutečnost... Celý referát
 
70. abiotický
neživý... Celý referát
 
71. abiotrofie
neschopnost k životu, vrozená méněcennost, předčasná ztráta životnosti určitých buněk nebo tkání... Celý referát
 
72. abióza
ukončení životních funkcí, ztráta životních pochodů... Celý referát
 
73. abirritans
uklidňující, zmírňující... Celý referát
 
74. abirritatio
(l. ab od, l. irritare dráždit) abiritace, uklidňování, zmírňování dráždění... Celý referát
 
75. abiturient
(školství) absolvent školy nebo student v období krátce před a krátce po závěrečných zkouškách... Celý referát
 
76. abitus
odcházení, odchod, východ... Celý referát
 
77. abjekce
(psychologie) duševní stav při degradaci, zavrhnutí, ponížení... Celý referát
 
78. abjudikace
(právo) zamítnutí žaloby soudem... Celý referát
 
79. abjurace
veřejné zřeknutí se názorů (víry)... Celý referát
 
80. ablace
(odborně) snesení, odnětí, snětí, odchlípení... Celý referát
 
81. ablaktace
odstavení mláděte... Celý referát
 
82. ablatio retinae
odchlípení sítnice... Celý referát
 
83. ablativ
pád vyjadřující východisko,odluku... Celý referát
 
84. ablaut
(lingvistika) střídání samohlásek v kmeni slova, alternace... Celý referát
 
85. able
schopný, dovedný, umějící, nadaný, šikovný, zdatný... Celý referát
 
86. ablefarie
vrozené nevyvinutí nebo ztráta očního víčka... Celý referát
 
87. ablegace
(politika) vypovězení, vyobcování... Celý referát
 
88. ablepsie
slepota... Celý referát
 
89. abluce
omývání bohoslužebných nádob a rukou po slavení eucharistie... Celý referát
 
90. abluens
smývající, pročišťující, projímající... Celý referát
 
91. ablutio
(l. abluere smývat) omytí, omývání, laváž... Celý referát
 
92. ablutofilie
(psychologie) pohlavní vzrušení z horké koupele nebo sprchy, a to skutečné nebo i jen představované... Celý referát
 
93. abnorm(al)itas
(l. ab od, l. norma pravidlo) abnormalita, nepravidelnost, úchylka (vrozená nebo získaná), vada... Celý referát
 
94. abnormalis
abnormální, odchylný od normy, nepravidelný... Celý referát
 
95. abnormalita
(odborně) nenormalita, zvláštnost, nepravidelnost, odchylka, zrůdnost, zvláštnost... Celý referát
 
96. abnormální
(odborně) nenormální, jiný než je norma, odchýlený od řádu, neodpovídající předpisu... Celý referát
 
97. abnormální chování
... Celý referát
 
98. abnormální osobnost
(sociologie) osoba s takovými trvalými poruchami chování a prožívání, která nedovede udržovat přiměřené vztahy s okolím a jejíž chování je dlouhodobě nevhodné a nemožné ve vztahu k převládajícím sociálním, kulturním, morálním i právním normám... Celý referát
 
99. abnormální PMV
psychomotorický vývoj mimo normu... Celý referát
 
100. abolice
(právo) zastavení soudního řízení kvůli udělení milosti... Celý referát
 
101. abolicionista
(historie) člověk, který se zasazoval o zrušení otroctví v USA v první polovině 19. století - stoupenec abolicionizmu... Celý referát
 
102. abolicionizmus, abolicionismus
(historie) hnutí za zrušení nebo odstranění nějaké zvyklosti, např. otroctví (v USA 1. pol. 19 stol.)... Celý referát
 
103. abominatio
(l. abominari zohavit) abominace, zohavení, ohyzdnost, ošklivost... Celý referát
 
104. abonent
(odborně) předplatitel, účastník... Celý referát
 
105. abonmá, abonomá, abonnement
(odborně) předplatné, předplacení, subskripce... Celý referát
 
106. aborální
(biologie) opačná část těla než je část orální (ústní)... Celý referát
 
107. aborce
(medicína) potrat... Celý referát
 
108. abordáž
(lodnictví) uvázání lodi u břehu a vyloďování... Celý referát
 
109. aborigenní
v příslušném území původní, vzniklý, autochtonní... Celý referát
 
110. aborigines
australští domorodci... Celý referát
 
111. abort, abortus
potrat, vybavení plodu s obaly z dělohy před ukončením 28. týdne těhotenství... Celý referát
 
112. abortace
zakrnění... Celý referát
 
113. aborticidní
vyvolávající potrat... Celý referát
 
114. abortio
(l. aboriri potrácet, zničit) abort, vybavení plodu s obaly z dělohy před ukončením 28. týdne těhotenství... Celý referát
 
115. abortiva
látky vyvolávající potrat... Celý referát
 
116. abortivní
způsobující potrat... Celý referát
 
117. abortus artificialis
umělý potrat, interrupce, záměrné ukončení těhotenství, též abortus arteficialis... Celý referát
 
118. abortus imminens
(medicína) hrozící potrat... Celý referát
 
119. abortus spontaneus
samovolný potrat, samovolné ukončení těhotenství... Celý referát
 
120. about
(hovorově) asi, kolem, okolo, skoro, přibližně, o (něčem)... Celý referát
 
121. above average ability
nadprůměrná schopnost... Celý referát
 
122. above-level testy
diagnostické psychologické zkoušky pro identifikaci nadprůměrně nadaných... Celý referát
 
123. aboyer
expedient v restauraci... Celý referát
 
124. abrachie
vrozené nevyvinutí horní končetiny... Celý referát
 
125. abrachiocefalus
zrůda bez horních končetin a hlavy... Celý referát
 
126. abrachius
jedinec bez horní končetiny... Celý referát
 
127. abradovat
(medicína) provádět, provést abrazi... Celý referát
 
128. abrahamita
(historie) (v 18. stol.) člen východočeské křesťanské sekty blízké židovství... Celý referát
 
129. abrahámoviny
(hovorově) padesáté narozeniny, padesátiny... Celý referát
 
130. abrasor
(l. abradere oškrábat) nástroj k oškrábání, vyškrábání... Celý referát
 
131. abraxas
gnostické označení božstva... Celý referát
 
132. abraze
(odborně) plošné broušení, obrušování (např. erozí - oblázky, nebo cíleně brusivem)... Celý referát
 
133. abraze, abrase
(odborně) plošné broušení, obrušování... Celý referát
 
134. abrazit
(technika) umělé brusivo (z abrazivní hmoty)... Celý referát
 
135. abrazivní, abrazívní, abresivní
(odborně) brusný... Celý referát
 
136. abrazivní, abrazní
(technika) k abraze, brusný... Celý referát
 
137. abrazivum
(odborně) suroviny, nerosty, syntetické hmoty vynikající vysokou tvrdostí a užívané k broušení, hlazení, vrtání, řezání (např. diamanty, korund, granát, křemen, karborundum), brusidlo... Celý referát
 
138. abreakce
(psychologie) odreagování, vybití afektivního (akčního) napětí... Celý referát
 
139. abreaktivní psychoterapie
(psychologie) Abreaktivní psychoterapie využívá k navození abreakce asociativní pamětní vzpomínky na duševní a psychosomatické problémy, které člověk prožil v minulosti ve stresujících a traumatizujících situacích, kdy byl ve stavu zúženého vědomí a... Celý referát
 
140. abreografie
(medicína) rentgenologické snímkování ze štítu (hrudníku)... Celý referát
 
141. abreuvoir
umělé napajedlo(vodní nádrž) na okraji barokních zámeckých zahrad, často soch. zdobené... Celý referát
 
142. abreviace
(lingvistika) částečné vypsání slova... Celý referát
 
143. abreviatura
zkratka... Celý referát
 
144. abri
převislá skála, převis... Celý referát
 
145. abrogace
(právo) zrušení právního předpisu nebo jeho části... Celý referát
 
146. abrupce
utržení, odtržení svalu nebo šlachy... Celý referát
 
147. abruptio
abrupce, utržení, odtržení... Celý referát
 
148. abruptní
srázný, náhlý, úsečný, nesouvislý... Celý referát
 
149. ABS
(motorizmus) zkratka pro Antiblokační Brzdový Systém (volně přeloženo), systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu... Celý referát
 
150. abscedovat
zanítit se a hnisat, měnit se v absces... Celý referát
 
151. absces
(biologie) hlíza, dutina, ložisko vyplněné hnisem,hnisavé zkapalnění tkáně (tvořící se na povrchu nebo uvnitř těla)... Celý referát
 
152. abscisa
vodorovná (horizontální) osa, osa úseček, souřadnice x... Celý referát
 
153. abscise
odnětí, oddělení, opadávání... Celý referát
 
154. abscisio
(l. abscidere odříznout) abscize, odnětí, snětí, odloučení... Celý referát
 
155. absence
(odborně) nepřítomnost osoby, vlastnosti, jevu nebo entity... Celý referát
 
156. absens
nepřítomný, vzdálený, daleký... Celý referát
 
157. absentér
(odborně) kdo je často bezdůvodně nepřítomen v práci... Celý referát
 
158. absentérství
nepřítomnost, nedocházení do práce, resp. na různá dojednaná jednání... Celý referát
 
159. absiemens
v absolutní elekromagnetické soustavě jednotka pro vodivost, značka aS... Celý referát
 
160. absint
(potravinářství) hořký silný pelyňkový likér (ve většině zemí zakázaný)... Celý referát
 
161. absinthium
pelyněk pravý... Celý referát
 
162. absintismus
křeče, pomatenost, chorobné projevy z přílišného požívání alkoholového nápoje z pelyňku (absintu)... Celý referát
 
163. absit violentia
bez násilí... Celý referát
 
164. absoluce
odpuštění hříchů... Celý referát
 
165. absolute error
absolutní (velmi závažná) chyba... Celý referát
 
166. absolutio
(l. absolvere zprošťovat) odpoutání, vyproštění, uvolnění, osvobození... Celý referát
 
167. absolutizace, absolutisace
nadřazování nad podmínky, zevšeobecňování... Celý referát
 
168. absolutizmus, absolutismus
(politologie) samovláda, neomezená vládní moc jedince... Celý referát
 
169. absolutně
(hovorově) nezávisle, svrchovaně... Celý referát
 
170. absolutní
(odborně) úplný, naprostý, nepodmíněný, neomezený, totální, zcela bezvýhradný... Celý referát
 
171. absolutní chudoba
nemožnost přiměřeně uspokojit ani zcela základní lidské potřeby (např. stravování, ošacení, ubytování, péče o zdraví)... Celý referát
 
172. absolutní nula
(fyzika) nejnižsí možná teplota, při které se zastavuje tepelný pohyb částic (přibližně -273,15 °C)... Celý referát
 
173. absolutno
co existuje samo sebou a zapříčiňuje vše ostatní... Celý referát
 
174. absolutorium
(odborně) konečné potvrzení, schválení účtů nebo činnosti... Celý referát
 
175. absolutus
absolutní, naprostý, neomezený, bezpodmínečný... Celý referát
 
176. absolvent
(školství) ten, kdo řádně splnil podmínky dokončení školy, kurzu, vzdělání... Celý referát
 
177. absolvovat
(co) vychodit, vycházet školu, dokončit, dokončovat studia, návštěvu kurzu apod.... Celý referát
 
178. absorbance
(fyzika) míra absorpce záření... Celý referát
 
179. absorbce
pohlcování, vstřebávání, schopnost pohltit, též okluze... Celý referát
 
180. absorbent
látka objemově pohlcující jiné látky... Celý referát
 
181. absorbovaný
vstřebaný... Celý referát
 
182. absorbovat
(odborně) vstřebávat, pohlcovat, přijímat, nasávat... Celý referát
 
183. absorbující
vstřebávající... Celý referát
 
184. absorpce
(odborně) objemové pohlcování, vstřebávání, zeslabení jedné látky v druhé... Celý referát
 
185. absorpční
(odborně) pohlcující, nasákavý... Celý referát
 
186. abštajg
vedlejší byt... Celý referát
 
187. absťák
(drogový slang) abstinenční syndrom - stav nastávající po přerušení užívání drog u závislých osob, má složku psychickou a tělesnou, může být i smrtelný, zvláště po vysazení alkoholu, benzodiazepinů a barbiturátů... Celý referát
 
188. abstence
(odborně) zdržení se možnosti, účasti, výkonu (volebního) práva... Celý referát
 
189. abstergencium
mírně projímavý lék... Celý referát
 
190. abstergens
odstraňující, projímavý... Celý referát
 
191. abstinence
(odborně) zdrženlivost, zříkání se požitku (alkoholu, drog, kouření, sexu)... Celý referát
 
192. abstinenční indoktrinace
psychagogický léčebný postup, kterým se snažíme klienta poučit a přesvědčit, že je pro něho nezbytná trvalá abstinence od jakýchkoliv látek s psychotropním účinkem (kouření, alkohol, drogy)... Celý referát
 
193. abstinenčni syndrom
(psychologie) souhrn fyziologických reakcí organizmu a psychického stresu po přerušení užívání drogy, alkoholu, kouření... Celý referát
 
194. abstinent
(společnost) člověk, který nekonzumuje alkohol... Celý referát
 
195. abstinentismus
(odborně) hnutí šířící zdrženlivost, střídmost... Celý referát
 
196. abstinovat
dodržovat abstinenci... Celý referát
 
197. abstinující
zdržující se požitků... Celý referát
 
198. abstrahovat
(odborně) (od čeho) nepřihlížet k něčemu, nedbat něčeho, pomíjet, odmýšlet něco... Celý referát
 
199. abstrakce
(odborně) myšlenkový proces odlučující odlišnosti a zvláštnosti a zjišťující obecné, podstatné vlastnosti a vztahy... Celý referát
 
200. abstrakt
(odborně) stručný výtah z obsahu odborného článku, knihy, referátu, dizertační práce apod. umístěný zpravidla na začátku práce, sloužící pro rychlou představu o obsahu práce... Celý referát
 
201. abstrakt norem
souhrn, shrnutí norem... Celý referát
 
202. abstraktní
(odborně) týkající se abstrakce, abstrakcí vytvořený, odtržený od skutečnosti, obecný, pojmový, konceptuální... Celý referát
 
203. abstraktum
abstraktní pojem... Celý referát
 
204. abstrúzní, abstrusní
nesrozumitelný,nejasný, nepochopitelný... Celý referát
 
205. absurdita
(odborně) protismyslnost, nesmyslnost,vnitřní spor, rozpornost lidské existence, absurdnost... Celý referát
 
206. absurdní
(odborně) nesmyslný... Celý referát
 
207. absurdum
co je sporné, nelogické, nemůže platit současně... Celý referát
 
208. absurdus
skřípavý, sluchu nelahodící či pro sluch nepříjemný... Celý referát
 
209. abulie
(psychologie) nerozhodnost, ztráta nebo nedostatek vůle, např. ve vztahu k jídlu... Celý referát
 
210. abundance
početnost, hojnost, nadbytek... Celý referát
 
211. abundantia
nadbytek, hojnost, přemíra... Celý referát
 
212. abundantní
přeplněný, nadměrný... Celý referát
 
213. abusio
(l. abuti zneužívat) abúze, nadměrné užívání... Celý referát
 
214. abusivní
(odborně) nadužívající, zneužívající, ponižující, zanedbávající, omezující, týrající, agresivní... Celý referát
 
215. abuzabilita
(psychologie) hypoteticky zvýšená osobnostní (tělesná nebo duševní) dispozice člověka (např. hendikep, plachost, hypersenzitivnost) k tomu, aby se např. stal obětí šikany, tělesného nebo duševního týrání nebo zneužívání... Celý referát
 
216. abuzéř
(odborně) člověk, který nadměrně užívá,návykově užívá některé látky, např.drogy, léčiva, nikotin, alkohol... Celý referát
 
217. abúzus alkoholu typu delta
podle Jellineka (1960) chronická konzumace alkoholických nápojů se syndromem závislosti, subintoxikace , tzv. románský typ... Celý referát
 
218. abúzus alkoholu typu epsilon
podle Jellineka (1960) epizodická nadměrná konzumace alkoholických nápojů, závislost psychického i somatického typu s dramatickým průběhem a psychickými poruchami trvající dny i týdny, ,,kvartální pití", ´´šnůry", dříve označován jako dipsomanie... Celý referát
 
219. abúzus na alkohol typu gama
podle Jellineka (1960) již závislost na nadměrné konzumací alkoholu se znaky ztráty sebekontroly, pití až do intoxikace, tzv. anglosaský typ... Celý referát
 
220. abúzus na alkoholu typ alfa
podle Jellineka (1960) občasné konzumování alkoholu pro získání euforie, redukci vnitřního napětí ( tenzí), úzkostí (anxiozity) a vnitřních konfliktů... Celý referát
 
221. abúzus na alkoholu typ beta
podle Jellineka (1960) nepravidelný,příležitostný, ale již nadměrný konzum alkoholických nápojů... Celý referát
 
222. abúzus na alkoholu typ gama
podle Jellineka (1960) již závislost na nadměrné konzumaci alkoholu se znaky ztráty sebekontroly... Celý referát
 
223. abúzus, abusus
(knižně) nadměrné užívání,nadužívání, zneužívání... Celý referát
 
224. abysál
(geologie) část oceánského dna v hloubce 2-6 km... Celý referát
 
225. abysální
hlubinný... Celý referát
 
226. acanthoma
(medicína) tis, n. (ř. akantha bodlák, trn) akantom, kožní nádor, spinocelulární karcinom... Celý referát
 
227. acapnus
nekouřící, bezdýmový... Celý referát
 
228. acariasis
acarinosis, is, f. (ř. akari roztoč) akarióza, onemocnění zákožkou, choroba vyvolávaná roztoči (např. svrab)... Celý referát
 
229. acatastasis
(lentis) (ř. alfa priv., ř. katastasis stálost) akatastáza, viklavost, nepevnost, pohyblivost (oční čočky)... Celý referát
 
230. accelerando
(hudba) postupně zrychlovat, stále rychleji... Celý referát
 
231. accelerated pulse
zrychlený tep... Celý referát
 
232. accelerator
(l. accelerare zrychlovat) akcelerátor, zrychlovač, urychlovač... Celý referát
 
233. accentatio
(l. accentus tón) akcentace, zesílení... Celý referát
 
234. accentato
důrazně... Celý referát
 
235. accentuatio
(l. accentus tón, zdůraznění) akcentuace, zdůraznění, zesílení (např. srdečních ozev)... Celý referát
 
236. accepted conception
přijatelné (akceptovatelné) pojetí... Celý referát
 
237. acceptor
(l. accipere přijímat) akceptor, přijímač, příjemce... Celý referát
 
238. access requirements
požadavky pro přijetí (přístup) ke studiu... Celý referát
 
239. accidens
přihodící se, náhodný, příležitostný... Celý referát
 
240. accidentalia negotii
(právo) nahodilé, nepravidelné složky právních úkonů (např. smluv), patří mezi ně např. podmínky a určení termínu... Celý referát
 
241. accidentialis
náhodný, nepodstatný, nesouvisející s nemocí... Celý referát
 
242. accipiens et solvens
objednatel a dodavatel, věřitel a dlužník... Celý referát
 
243. acclimatisatio
(l. ad k, ke, ř. klima oblast) aklimatizace, přivykání jinému podnebí, jiné oblasti, krajině... Celý referát
 
244. accrementum
(l. accrescere přirůstat) výrůstek... Celý referát
 
245. accretio
(l. accrescere přirůstat) přirůstání, srůstání, přibývání... Celý referát
 
246. accretus
přirostlý, srostlý... Celý referát
 
247. accrued interest
Přírůstek úroku... Celý referát
 
248. accuracy
přesnost... Celý referát
 
249. accuratus
pečlivý, důkladný... Celý referát
 
250. acedia
lenost, zahálčivot, apatie, nedostatek snah realizovat svůj subjekt možný, svou potencionalitu... Celý referát
 
251. acefalie
vrozená vada, kdy se nevyvine plodu hlava... Celý referát
 
252. acefalobrachius
zrůda bez hlavy a horních končetin... Celý referát
 
253. acefalochirus
zrůda bez hlavy a rukou... Celý referát
 
254. acefalogastrie
vrozené nevyvinutí hlavy, hrudníku a horních částí břicha... Celý referát
 
255. acefalokardia
vrozené nevyvinutí hlavy a srdce, zrůda bez hlavy a srdce... Celý referát
 
256. acefalopodie
zrůda bez hlavy a nohou... Celý referát
 
257. acefalorachie
zrůda bez hlavy a páteře... Celý referát
 
258. acefalostomie
zrůda bez hlavy, s ústy v horní polovině trupu... Celý referát
 
259. acefalus
bezhlavý, zrůda bez hlavy. Acephalus paracephalus zrůda s částečně vyvinutou hlavou a mozkem... Celý referát
 
260. acelie
vrozené nevyvinutí břicha, dutiny břišní... Celý referát
 
261. acelius
zrůda bez vyvinutého břicha... Celý referát
 
262. acelulární
nebuněčný... Celý referát
 
263. acenestézie
absence normálního vnímání fyzické existence a uvědomování si funkčních schopností... Celý referát
 
264. acentricus
(ř. alfa priv., l. centrum střed) acentrický (chromosom), uložený mimo střed... Celý referát
 
265. acer
acris, acre ostrý, prudký, krutý... Celý referát
 
266. acerbus
hořký, trpký, kyselý, drsný... Celý referát
 
267. acerofobie
(psychologie) chorobný strach z kyselosti... Celý referát
 
268. acervuloma
(medicína) tis, n. (l. acervulus písek) acervulom, nezhoubný nádor mozkových plen obsahující drobná zvápenatělá tělíska (psamom)... Celý referát
 
269. acervulus
hrudka, písek... Celý referát
 
270. acetabulární
týkající se kloubní jamky... Celý referát
 
271. acetabulum
nádoba na ocet, puška... Celý referát
 
272. acetát
octan... Celý referát
 
273. aceton
(chemie) nejjednodušší z ketonů, dimetylketon, rozpouštědlo... Celý referát
 
274. acetonémie
přítomnost acetonu v krvi... Celý referát
 
275. acetonurie
vylučování ketonů močí, ketonurie... Celý referát
 
276. acetum
ocet. Acetum aromaticum ocet aromatický. Acetum glaciale koncentrovaná kyselina octová. Acetum profumatum ocet vonný... Celý referát
 
277. acetylcholin
(biochemie) Trimethylamoniová sůl (kation), látka přenášející vzruchy v nervové soustavě (neurotransmiter). Uplatňuje se v parasympatickém nervovém systému, dále v mozku, při nervosvalovém přenosu v kosterním svalstvu a v některých místech sympatické... Celý referát
 
278. acetylcholinesteráza
acetylcholinesteráza (zkr. AChE) ? enzym, který rozkládá acetylcholin, a tlumí tak jeho působení na synapsi. Léčebně se inhibice a. používá v léčbě demencí, viz inhibitory a. Srov. cholinacetyltransferáza. A. je inhibována organofosfáty, což je podst... Celý referát
 
279. acetylcholinum
acetylcholin, ester cholinu s kyselinou octovou, látka umožňující přenos nervového vzruchu... Celý referát
 
280. acetylen
(chemie) nenasycený uhlovodík, bezbarvý plyn, který se ve směsi se vzduchem nebo kyslíkem užívá k svařování a řezání kovů a jako surovina chemického průmyslu,... Celý referát
 
281. ach(e)ilia
(ř. alfa priv., ř. cheilos ret) ach(e)ilie, vrozené nevyvinutí jednoho nebo obou rtů... Celý referát
 
282. ach(e)iria
(ř. alfa priv., ř. cheir ruka) ach(e)irie, vrozené nevyvinutí horní končetiny... Celý referát
 
283. ach(e)iropodia
(ř. alfa priv., ř. cheir ruka, ř. pus-podos noha) ach(e)iropodie, nevyvinutí rukou a nohou... Celý referát
 
284. achalazie
(medicína) vzácné onemocnění, při němž dochází k poruše hybnosti jícnu (nedostatečnému uvolnění svalstva na přechodu jícnu a žaludku) a jeho neschopnosti přenášet sousto do žaludku. Projevuje se dysfágií. Příčina je neznámá, podstatou onemocnění je p... Celý referát
 
285. achát
(mineralogie) mnohobarevný proužkovaný polodrahokam chalcedon... Celý referát
 
286. achbar
písemná tradice šíitů, analogie sunny (u sunnitů)... Celý referát
 
287. acheuléen
podle lokality St. Acheul u Paříže - první výrazný technologický (kulturní?) komplex staršího až středního paleolitu, společný ještě téměř všem obyvatelům tehdy obydleného světa: Afriky, kde začíná před min. 1,5 mil. let, pak Z poloviny Evropy, také ... Celý referát
 
288. achiever
vyhledávač úspěchu... Celý referát
 
289. achieving society
výkonová společnost... Celý referát
 
290. achillobursitis
(medicína) ( tendo Achillis Achillova šlacha, l. bursa váček) achilloburzitida, zánět tíhového váčku, burzy mezi šlachou a kostí patní... Celý referát
 
291. achillodynia
(medicína) bolesti v oblasti Achillovy šlachy (v jejím průběhu nebo úponu), achillodynie... Celý referát
 
292. achillorrhaphia
(medicína) ( tendo Achillis Achillova šlacha, ř. rhafe šev) achillorafie, chirurgické sešití Achillovy šlachy... Celý referát
 
293. achillotenotomie
operační protětí Achillovy šlachy (šlachy m. triceps surae)... Celý referát
 
294. achilovka
(hovorově) šlacha upínající se zezadu na patní kost, Achillova šlacha... Celý referát
 
295. achloroblepsie
druh částečné barvosleposti, snížení schopnosti až neschopnost vnímat zelenou barvu,též deuteranopie... Celý referát
 
296. achloropsie
neschopnost rozeznat zelenou barvu... Celý referát
 
297. achluofobie
(psychologie) chorobný strach ze tmy... Celý referát
 
298. acholický
bez žluči, nedostatečné zbarvení žlučí... Celý referát
 
299. acholie
nedostatek tvorby žluči... Celý referát
 
300. acholiurie
nepřítomnost žlučového barviva v moči... Celý referát
 
301. acholurický
bez prokazatelné příměsi žlučových barviv v moči... Celý referát
 
302. achondrit
(geologie) meteorický kámen bez chonder... Celý referát
 
303. achondroplasticus
(ř. alfa priv., ř. chondros chrupavka, ř. plastike (techne) umění tvárné) achondroplastický, netvořící chrupavku... Celý referát
 
304. achondroplazie
porucha růstu a tvaru kostí vznikajících z chrupavky. V důsledku toho jsou již u novorozenců dlouhé kosti nápadně krátké. Ačkoliv trup je přitom normální, výsledkem je trpasličí vzrůst. Mentální vývoj dětí je normální nebo jen opožděný.... Celý referát
 
305. achresticus
(ř. alfa priv., ř. chresis využití) nedostatečně využitelný (např. achrestická anémie, chudokrevnost způsobená nedostatečným využitím železa při tvorbě krevního barviva)... Celý referát
 
306. achroma
(ř. alfa priv., ř. chroma barva) nedostatek barviva na ohraničených místech kůže (leukoderma)... Celý referát
 
307. achromacyt
buňka bez vlastního barviva, bezbarvá buňka... Celý referát
 
308. achromát
(optika) optická soustava odstraňující barevnou vadu... Celý referát
 
309. achromatický
bezbarvý, nebarvitelný... Celý referát
 
310. achromatismus
(medicína) barvoslepost, postižený vidí vše šedě, neostrost barevných obrysů... Celý referát
 
311. achromatodermie
nedostatečné zbarvení kůže, bezbarvá kůže... Celý referát
 
312. achromatofilie
neschopnost barvit se, neschopnost vázat barvivo... Celý referát
 
313. achromatopsie
barvoslepost, neschopnost vidět barvy... Celý referát
 
314. achromatosis
is (achromasia, achromia, ae), f. (ř. alfa priv., ř. chroma barva) achromatóza, achromazie, achromie, nedostatek pigmentu (zděděný nebo získaný) v kůži, vlasech... Celý referát
 
315. achromatotrichia
ae, achromatrichosis, is, f. (ř. alfa priv., ř. chroma barva, ř. thrix-trichos vlas) achromatotrichie, achromatrichóza, nedostatečné přirozené zbarvení vlasů... Celý referát
 
316. achromaturie
bezbarvá, nedostatečně zbarvená moč... Celý referát
 
317. achromázický
barvoslepý, achromatopsický... Celý referát
 
318. achromazie
úplná barvoslepost... Celý referát
 
319. achromie
bezbarvost, albinismus... Celý referát
 
320. achromoderma
(medicína) bělavost kůže, bílé skvrny na kůži, leukoderma... Celý referát
 
321. achromotrichóza
plísňové onemocnění vlasů vedoucí ke ztrátě pigmentu... Celý referát
 
322. acht
(sociologie) klatba, zbavení právní ochrany a vyloučení z příslušného společenství... Celý referát
 
323. achylie
naprostý nedostatek žaludeční šťávy, zastavení jejího vylučování... Celý referát
 
324. achymóza
chybění nebo závažný nedostatek chymu... Celý referát
 
325. acidémie
zvýšená kyselost krve... Celý referát
 
326. acidifikace
okyselení... Celý referát
 
327. acidimetrie
odměrná analýza k určení stupně kyselosti... Celý referát
 
328. acidita
kyselost... Celý referát
 
329. aciditas
kyselost, acidita... Celý referát
 
330. acidní
kyselý... Celý referát
 
331. acidobazická rovnováha
(biologie) acidobazická rovnováha (zkratka ABR) ? rovnováha mezi kyselinami a zásaditými látkami v těle, tj. mezi jejich tvorbou na jedné straně a vylučováním na straně druhé. Její přesné udržení v určitém rozmezí je nezbytné pro správnou činnost org... Celý referát
 
332. acidobazický
vztahující se na kyselé i zásadité látky... Celý referát
 
333. acidofilní
kyselomilný, žijící v kyselém prostředí... Celý referát
 
334. acidofyt
(botanika) rostlina vyžadující nebo snášející kyselou půdu... Celý referát
 
335. acidometr
měřič kyselosti... Celý referát
 
336. acidometrie
měření kyselosti... Celý referát
 
337. acidóza, acidosa
zvýšení kyselé reakce krve... Celý referát
 
338. acidum
(chemie) kyselina... Celý referát
 
339. acidum lacticum
kyselina mléčná... Celý referát
 
340. acidum uricum
kyselina močová... Celý referát
 
341. acidus
kyselý... Celý referát
 
342. acies
ostří, hrot... Celý referát
 
343. acikulární
protáhly... Celý referát
 
344. aciniformní
lalůčkovitý... Celý referát
 
345. acinus
lalůček, bobulka... Celý referát
 
346. aclimatisatio
(ř. klima krajina, podnebí) aklimatizace, přivykání určitému novému podnebí... Celý referát
 
347. aclusio
(ř. alfa priv., l. claudere uzavřít) akluze, neúplné, nedostatečné uzavření... Celý referát
 
348. acognosis
is, acognosia, ae, f. (ř. akos prostředek, lék, ř. gnosis poznání) akognoze, akognozie, lékoznalství, nauka o poznávání léků a jejich účinků... Celý referát
 
349. acompagnato
recitativ za doprovodu orchestru... Celý referát
 
350. acquired dysarthria
získaná dysartrie... Celý referát
 
351. acquis
právo, pravidla... Celý referát
 
352. acquis communautaire
ACQUIS COMMUNAUTAIRE, tj.... Celý referát
 
353. acquisition of knowledge
získávání znalostí... Celý referát
 
354. AČR
(vojenství) zkratka současné Armády České Republiky... Celý referát
 
355. acratothermae
(ř. akratos nesmíšený, l. thermae teplé lázně) přírodní teplé prameny bez účinného množství plynu nebo minerálů... Celý referát
 
356. acre
akr... Celý referát
 
357. acroasphyxia
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. alfa priv., ř. sfyxis tep) akroasfyxie, bolestivé křeče v končetinách (prstech) při poruše krevního oběhu... Celý referát
 
358. acrocephalus
(ř. akros horní, krajní, ve špici vybíhající, ř. kefale hlava) akrocefal(us), jedinec se šišatou hlavou (lebkou) tvaru komolého kužele... Celý referát
 
359. acrodermatitis
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. derma kůže) akrodermatitida, zánět kůže na okrajových částech těla... Celý referát
 
360. acrodynia
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. odyne bolest) akrodynie, bolestivost končetin, koncových částí těla... Celý referát
 
361. acroerythrosis
(medicína) is, f. (ř. akros horní, krajní, ř. erythros červený) akroerytróza, chronické bolestivé zčervenání a zduření na rukou a nohou... Celý referát
 
362. acromelalgia
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. melos úd, ř. algos bolest) akromelalgie, bolestivost koncových částí rukou a nohou... Celý referát
 
363. acromion
výčnělek lopatky... Celý referát
 
364. acromionectomia
(medicína) (ř. akromion nadpažek, ř. ektome vynětí) akromionektomie, chirurgické odnětí nadpažku... Celý referát
 
365. acromiothoracicus
(ř. akromion nadpažek, ř. thorax hruď) týkající se nadpažku a hrudníku... Celý referát
 
366. acroostealgia
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. osteon kost, ř. algos bolest) akroostealgie, bolest kostí končetin... Celý referát
 
367. acropathia
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. pathos choroba) akropatie, nespecifikované bolesti v okrajových částech těla... Celý referát
 
368. acropigmentatio
(ř. akros horní, krajní, pigmentatio zbarvení) akropigmentace, zbarvení okrajových částí těla (například prstů)... Celý referát
 
369. acropodion
(ř. akros horní, krajní, ř. pus-podos noha) nejdorzálněji uložený bod paty... Celý referát
 
370. acroposthitis
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. posthe mužský pohlavní úd) akropostitida, zánět předkožky... Celý referát
 
371. actinicus
(ř. aktis-aktinos paprsek) vyvolaný zářením... Celý referát
 
372. actinium
radioaktivní prvek zn. Ac, atom. čís. 89, atom. hmotnost 227... Celý referát
 
373. actinodermatitis
(medicína) (ř. aktis-aktinos paprsek, ř. derma kůže) aktinodermatitida, zánět kůže po ozařování ultrafialovými nebo rentgenovými paprsky... Celý referát
 
374. actinoid, aktinoid
(chemie) aktinoidy = 14 chemických prvků s vyšším atomovým číslem než má aktinium, např. protaktinium, thorium, uran.... Celý referát
 
375. actinomycinum
antibiotikum s cytostatickým účinkem... Celý referát
 
376. actio
žaloba, nárok, jednání... Celý referát
 
377. actio in distans
působení na dálku... Celý referát
 
378. actio in proximum
působení na blízko... Celý referát
 
379. actio nata
(právo) vznik žaloby (moment, kdy žalobu lze uplatnit poprvé - relevantní pro promlčení)... Celý referát
 
380. action research
akční výzkum v sociálních vědách využívaný na poznávání, hodnocení a rozvíjení praxe (např. edukační)... Celý referát
 
381. activatio
(l. agere činit, konat) aktivace, rozvinutí intenzívnější činnosti... Celý referát
 
382. activator
(l. agere konat, činit) aktivátor, činitel vyvolávající jednání, činitel urychlující reakci... Celý referát
 
383. activitas
(l. agere činit, konat) aktivita, činnost, účinnost, působivost, jednání. Activitas nervosa superior vyšší nervová činnost... Celý referát
 
384. activitygram
hodnocení úrovně pohybové činnosti... Celý referát
 
385. actum
čin, skutek... Celý referát
 
386. actus essendi
akt udělující bytí, uskutečnění, stvoření (Tomáš Akvinský)... Celý referát
 
387. actus fidei
svědectví víry... Celý referát
 
388. actus hominis
čin, skutek člověka... Celý referát
 
389. actus humanus
lidský čin, skutek... Celý referát
 
390. actus humanus malus
špatný lidský čin, úkon, skutek, hřích... Celý referát
 
391. actus purus
čistý akt, čirá aktivita, čisté uskutečnění (Tomáš Akvinský)... Celý referát
 
392. acuitas
(l. acuere ostřit) akuita, ostrost, prudkost, prudký průběh nemoci... Celý referát
 
393. aculeata
(l. acus jehla) akuleata, souborné označení pro hmyz s jedovatým žihadlem (vosa, včela)... Celý referát
 
394. acumen
špička, hrot, vrchol, ostří... Celý referát
 
395. acuminatus
špičatý, zahrocený... Celý referát
 
396. acupressio
(medicína) (l. acus jehla, l. pressio tlak) akuprese, metoda podobná akupunktuře, krouživými pohyby konečky prstů se mají odstranit nebo zmírnit bolesti na určitých částech těla... Celý referát
 
397. acupunctura
(medicína) (l. acus jehla, l. pungere píchat) akupunktura, léčebné vpichování jehel do určitých částí těla, používané hlavně k odstranění bolesti... Celý referát
 
398. acus
jehla... Celý referát
 
399. acusma
(ř. akuein slyšet) sluchový přelud... Celý referát
 
400. acutenaculum
(l. acus jehla, l. tenere držet) jehelec... Celý referát
 
401. acuto
ostře, pronikavě... Celý referát
 
402. acutus
ostrý, prudký, silný, náhle vznikající, rychle probíhající, akutní... Celý referát
 
403. acyanoblepsie
druh částečné barvosleposti projevující se neschopností rozeznat modrofialovou barvu, též tritanopie... Celý referát
 
404. acyanopsis
is, acyanopsia, ae, f. (ř. alfa priv., ř. kyaneos modrý, ř. opsis vidění) acyanops(i)e, neschopnost rozeznat modrou barvu... Celý referát
 
405. acyéza
neplodnost, nemožnost rodit... Celý referát
 
406. acylpyrin
(farmakologie) lék snižující teplotu, utišující bolest, působící proti revmatizmu, obdoba aspirinu... Celý referát
 
407. acystie
(medicína) vrozené nevyvinutí močového měchýře... Celý referát
 
408. ad
(hovorově) k, na... Celý referát
 
409. ad absurdum
(latinské výrazy) k nesmyslnosti... Celý referát
 
410. ad acta
(právo) uložit ke spisům... Celý referát
 
411. ad astra
ke hvězdám... Celý referát
 
412. ad audiendum verbum
k vyslechnutí slova... Celý referát
 
413. ad auditorem
k naslouchajícímu, k posluchači... Celý referát
 
414. ad baculum
(argument) klacku... Celý referát
 
415. ad exemplum
podle vzoru (příkladu)... Celý referát
 
416. ad extra
navenek... Celý referát
 
417. ad finem
na konec, do konce, koncem... Celý referát
 
418. ad finem saeculorum
do konce věků... Celý referát
 
419. ad fontes
(latinské výrazy) k pramenům, návrat k pramenům, hledání původních pramenů (např.literárních)... Celý referát
 
420. ad gloriam
pro slávu... Celý referát
 
421. ad hoc
(odborně) jen pro tento případ,k této věci, k tomuto účelu... Celý referát
 
422. ad hominem
k člověku... Celý referát
 
423. ad ignorantiem
k nevědomosti... Celý referát
 
424. ad ilustrandum
na vysvětlenou... Celý referát
 
425. ad impossibilum
k nemožnosti... Celý referát
 
426. ad infinitum
donekonečna, stále, nekonečně... Celý referát
 
427. ad informandum
pro informaci, na vědomí... Celý referát
 
428. ad informandum medici
pro informaci lékaře... Celý referát
 
429. ad integrum
(latinské výrazy) zcela, úplně... Celý referát
 
430. ad interim
(latinské výrazy) prozatímně, s dočasnou platností... Celý referát
 
431. ad intra
dovnitř... Celý referát
 
432. ad ipsum
(latinské výrazy) k sobě samému... Celý referát
 
433. ad libitum
jak je libo, podle libosti... Celý referát
 
434. ad litteram
(latinské výrazy) do písmene, doslova, doslovně... Celý referát
 
435. ad manum
do ruky (do vlastních rukou)... Celý referát
 
436. ad manus medici
do rukou lékaře... Celý referát
 
437. ad multos annos
na dlouhá léta, přání při přípitku... Celý referát
 
438. ad notam, ad notiam
na vědomí... Celý referát
 
439. ad oculos
k očím... Celý referát
 
440. ad omnem votum
společnou vůlí všech... Celý referát
 
441. ad perpetuam memoriam
ad perpetuam rei memoriam, na věčnou památku (té věci)... Celý referát
 
442. ad personam
k osobě... Celý referát
 
443. ad populum
k lidu... Celý referát
 
444. ad rem
k věci... Celý referát
 
445. ad se ipsum
k sobě samému... Celý referát
 
446. ad situationem
podle situace, s přihlédnutím k situaci... Celý referát
 
447. ad tempus
dočasně... Celý referát
 
448. ad ultimum
konečně, naposledy, poslední, mimořádně... Celý referát
 
449. ad usum
pro potřebu někoho... Celý referát
 
450. ad usum externum
k zevnímu užití (např. masti. oční kapky)... Celý referát
 
451. ad usum internum
k vnitřnímu užití (např. tablety)... Celý referát
 
452. ad usum medici
(medicína) jen pro potřebu lékaře... Celý referát
 
453. ad usum proprium
k vlastnímu použití lékaře nebo jeho rodiny... Celý referát
 
454. ad valorem
podle hodnoty... Celý referát
 
455. ad vitam aeternam
pro život věčný... Celý referát
 
456. ad vitrum adlatum
(medicína) do přinesené lahve (informace pro lékárníka v receptu léku)... Celý referát
 
457. ad vitrum album
do bílé lahvičky... Celý referát
 
458. ad vitrum guttatum
(medicína) do kapací lahve či lahvičky... Celý referát
 
459. ad vocem
(lat., ke slovu) poznámka k té a té věci... Celý referát
 
460. ad(g)natio
(l. ad(g)nasci přivodit) ad(g)nace, druh příbuzenského poměru... Celý referát
 
461. ad(g)natus
nasci přivodit, narůstat) narozením přibylý, příbuzný... Celý referát
 
462. adaequatio
(l. adaequare vyrovnávat) adekvace, vyrovnání... Celý referát
 
463. adagio
(hudba) pomalu, volně... Celý referát
 
464. adakce
donucení, obmezování... Celý referát
 
465. adaktylie
nevyvinutí nebo chybění všech prstů na horní či dolní končetině... Celý referát
 
466. adaktylus
jedinec bez vyvinutí prstů na končetinách... Celý referát
 
467. adamantan
(chemie) bezbarvá organická krystalická látka, páchnoucí po kafru... Celý referát
 
468. adamantina
(substantia) (ř. adamas-adamantos ocel) adamantin, sklovina... Celý referát
 
469. adamantinitis
(medicína) (ř. adamas ocel) adamantitida, zánět zubní skloviny... Celý referát
 
470. adamantinoma
(medicína) tis, n. ( adamantina sklovina) adamantinom, nádor vycházející z epitelu skloviny... Celý referát
 
471. adamantinus
týkající se adamantinu, skloviny... Celý referát
 
472. adamantius
(ř. adamas-adamantos ocel) tvrdý jako ocel... Celý referát
 
473. adamantoblastoma
(medicína) tis, n. ( adamantina sklovina) ameloblastom, nádor pocházející ze skloviny zubu nebo z epitelových zbytků Hertwigovy pochvy... Celý referát
 
474. adamantoblastos
ameloblastos, i, m. (ř. adamas-adamantos ocel, adamantina sklovina, ř. blastos výhonek) adamantoblast, ameloblast, buňka tvořící zubní sklovinu... Celý referát
 
475. adamita
příslušník sekty u husitského Tábora, vyhlazené na příkaz Jana Žižky... Celý referát
 
476. adaptabilita
schopnost a dovednost přizpůsobení, přizpůsobivost, adaptivita... Celý referát
 
477. adaptabilitas
(l. adaptare přizpůsobovat) adaptabilita, schopnost organismu přizpůsobit se změněným podmínkám... Celý referát
 
478. adaptabilní
(odborně) přizpůsobivý, přizpůsobovací... Celý referát
 
479. adaptable
adaptabilní, přizpůsobivý, flexibilní, adjustabilní... Celý referát
 
480. adaptace
přizpůsobení, předělání, úprava něčeho k něčemu... Celý referát
 
481. adaptace ascendentní
... Celý referát
 
482. adaptace descendentní
... Celý referát
 
483. adaptační
přizpůsobený, přizpůsobitelný... Celý referát
 
484. adaptační dotazníky
dotazníky zjišťující osobní a sociální přizpůsobivost,adaptivitu... Celý referát
 
485. adaptát
pozorovatelný výsledek adaptace organizmu... Celý referát
 
486. adaptátoři, adaptátor
pracovníci usilující o dílčí, parciální vylepšení nějakého produktu na rozdíl od inovátorů, kteří usilují o celkovou, globální a originální inovaci... Celý referát
 
487. adaptér, adaptor
zařízení rozšiřující původní použitelnost... Celý referát
 
488. adaptive capacity
přizpůsobovací kapacita... Celý referát
 
489. adaptivita
přizpůsobivost, adaptabilita... Celý referát
 
490. adaptivní chování
... Celý referát
 
491. adaptivní edukace
přizpůsobování vyučování a výchovy potřebám a možnostem jednotlivých žáků či studentů... Celý referát
 
492. adaptivní manažer
řídící pracovník, který se snaží optimalizovat situaci na pracovišti v rámci dosavadních tradic a zvyklostí organizace... Celý referát
 
493. adaptivní nevědomí
... Celý referát
 
494. adaptivnost
(odborně) přizpůsobivost, často účelová... Celý referát
 
495. adaptogen
harmonizátor a stimulátor, biolátka, která zvyšuje výkonnost a odolnost organismu proti některým chorobám a stresům (např.ženšen)... Celý referát
 
496. adaptometrie
měření rychlosti, kterou se oko přizpůsobí změnám intenzity světla... Celý referát
 
497. adaptovatelný
upravitelný, přizpůsobitelný... Celý referát
 
498. adarme
(jednotky) (z arab. ad-dirham = drachma), bývalá španělská, nyní pouze jihoamerická váha = 1,797 g... Celý referát
 
499. adat
islámské zvykové právo... Celý referát
 
500. adaxiální
přivrácený k ose, ke stonku... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info