Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "R" k dispozici 1966 výsledků.
RA   RB   RC   RD   RE   RF   RG   RH   RI   RJ   RK   RL   RM   RN   RO   RP   RQ   RR   RS   RT   RU   RV   RW   RX   RY   RZ  

Prvních 500 výsledků pro písmeno "R":
 
1. rabdom
zraková tyčinka v sietnici oka niektorých živočíchov (lek. zool.)... Celý referát
 
2. rabdomyom
(medicína) nezhoubný nádor vyrůstající na kosterních svalech (příčně pruhovaných)... Celý referát
 
3. rabdomyosarkom
(medicína) zhoubný nádor vyrůstající z kosterní svaloviny (příčně pruhované svaly)... Celý referát
 
4. rabiát, rabiák
(hovorově) neurvalec, surovec... Celý referát
 
5. rabicka
(stavebnictví) rabicová příčka, výztužná příčka z drátěného pletiva a malty... Celý referát
 
6. rabidus
zuřivý, šílený... Celý referát
 
7. rabies
vzteklina... Celý referát
 
8. rabín, rabbi, rabi, rabí
(náboženství) židovský duchovní... Celý referát
 
9. rabiózní
zuřivý, vzteklý... Celý referát
 
10. rabovat
drancovat, loupit, plenit... Celý referát
 
11. rabulistika
překrucování pravdy, mnohomluvnost... Celý referát
 
12. ráce
(zoologie) rasa, plemeno zvířat... Celý referát
 
13. racemát
(odborně) opticky neaktivní směs stejného množství pravotočivě i levotočivé formy téže látky... Celý referát
 
14. racemózní
zrnkovitý, hroznovitý... Celý referát
 
15. racemus
stopka, hrozen... Celý referát
 
16. rachejtle
raketa, prskavka... Celý referát
 
17. rachi-, rachio-
první část složených slov mající význam páteř, páteřní... Celý referát
 
18. rachialgie
(medicína) bolest páteře... Celý referát
 
19. rachianestézie
znecitlivění v oblasti páteřní míchy, spinální anestézie... Celý referát
 
20. rachiodynie
(medicína) bolest páteře, též rachioalgie... Celý referát
 
21. rachiomyelitida
(medicína) zánět páteřní míchy... Celý referát
 
22. rachioplegie
míšní obrna... Celý referát
 
23. rachis
(botanika) hlavní stonek květenství a plodenství, vřeteno... Celý referát
 
24. rachisagra
dna postihující meziobratlová skloubení... Celý referát
 
25. rachischiza
(medicína) rozštěp páteře... Celý referát
 
26. rachitický
(odborně) neduživý... Celý referát
 
27. rachitida
(medicína) celkové onemocnění vyvolané nedostatkem vitaminu D, křivice... Celý referát
 
28. rachitik
(medicína) člověk stižený rachitidou... Celý referát
 
29. rachitis
křivice... Celý referát
 
30. rachitogenní
způsobující křivici... Celý referát
 
31. rachota
(brněnský hantec) práce, zaměstnání... Celý referát
 
32. racing
závodění, dostih... Celý referát
 
33. racionabilita
schopnost a dovednost komunikovat, chovat se a jednat na vysoké rozumové úrovni... Celý referát
 
34. racionabilní
shodný s rozumovou úvahou... Celý referát
 
35. racionalita
rozumnost... Celý referát
 
36. racionalizace, racionalisace
využití rozumové metody, rozumově zdůvodněná organizace... Celý referát
 
37. racionalizmus, racionalismus
důraz na rozumové schopnosti... Celý referát
 
38. racionální
(odborně) rozumný, vycházející z úvahy, rozumem odůvodněný... Celý referát
 
39. racionální číslo
(matematika) číslo, které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel... Celý referát
 
40. racionální jednání
... Celý referát
 
41. racionální psychoterapie
Racionální psychoterapie se zabývá adekvátním a pro klienta srozumitelným logickým výkladem, poučením (persuazí), explikací a klarifikací podstaty a příčin jeho potíží a doporučením mentálně hygienických opatření a postupů. Může být obohacena o dlou... Celý referát
 
42. racketeering
vyděračství, vydírání, vymáhání například placené ochrany od soukromých osob... Celý referát
 
43. raclette
stěrka... Celý referát
 
44. ráčmeny
(brněnský hantec) hodinky... Celý referát
 
45. ráčna
(technika) Ráčna je část nástroje, např klíče k povolování/utahování matic. Jejím znakem je, že zabírá vždy na jednu stranu (na druhou "přeskakuje zuby"). Má čep, na který je možno nasazovat různě velké nástavce. Směr záběru se dá měnit a tedy matici... Celý referát
 
46. rad
starší jednotka pro dávku ionizujícího záření... Celý referát
 
47. radar
(technika) radiolokátor... Celý referát
 
48. radektomie
(medicína) chirurgické vynětí míšního kořene... Celý referát
 
49. radiabilitas
(l. radius paprsek) radiabilita, schopnost pronikání rtg paprsků... Celý referát
 
50. radiace
záření, sálání... Celý referát
 
51. radiála
komunikace směřující od středu města k jeho okraji... Celý referát
 
52. radiální
(odborně) jdoucí ve směru poloměru, paprskovitě... Celý referát
 
53. radián
jednotka pro rovinný úhel... Celý referát
 
54. radians
zářící, vyzařující... Celý referát
 
55. radiant
bod na obloze, z něhož zdánlivě vylétají meteory... Celý referát
 
56. radiatio
(l. radius paprsek) rozbíhání, větvení... Celý referát
 
57. radiátor
obvykle článkované topné těleso... Celý referát
 
58. radiatus
větvený, rozbíhající se, opatřený paprsky, paprskovitý... Celý referát
 
59. radices
kořeny... Celý referát
 
60. radicula
(l. radix kořen) kořínek... Celý referát
 
61. radiculalgia
(medicína) (l. radicula kořínek, ř. algos bolest) radikulalgie, bolest míšních kořenů... Celý referát
 
62. radiculectomia
(medicína) (l. radicula kořínek, ř. ektome vynětí) radikulektomie, chirurgické vynětí kořenů míšních nervů... Celý referát
 
63. radiculitis
(medicína) (l. radicula kořínek) radikulitida, zánět míšního kořene... Celý referát
 
64. radiculoganglionitis
(medicína) (l. radicula kořínek, ř. ganglion uzlina) radikuloganglionitida, zánět kořenů míšních nervů a nervových uzlin... Celý referát
 
65. radiculomeningomyelitis
(medicína) (l. radicula kořínek, ř. meninx plena, ř. myelos dřeň) radikulomeningomyelitida, zánět kořenů míšních nervů, plen a míchy... Celý referát
 
66. radiculomyelitis
(medicína) (l. radicula kořínek, ř. myelos mícha) radikulomyelitida, zánět míšních kořenů a míchy... Celý referát
 
67. radiculoneuritis
(medicína) (l. radicula kořínek, ř. neuron nerv) radikuloneuritida, zánět míšního kořene a periferního nervu... Celý referát
 
68. radíf, redíf
(arab. liter.) (zvláště v orientální poezii) slovo nebo skupina slov stojící za rýmem a tvořící určitý refrén... Celý referát
 
69. radikál
(fyzika) skupina atomů obsahující nepárový elektron... Celý referát
 
70. radikalizace, radikalisace
(odborně) růst, stupňování nekompromisnosti, nesmiřitelnosti, krajnosti... Celý referát
 
71. radikalizmus, radikalismus
důslednost, nekompromisnost, jít na kořen věci... Celý referát
 
72. radikální
(odborně) rozhodný, pevný, důkladný... Celý referát
 
73. radikální ( léčba)
usilující o pronikavé a rychlé změny od zálkadu,energický, rozhodný, pronikavý, důkladný, rázný, nekompromisní/kritika/, velmi účinný /léčba/... Celý referát
 
74. radikální inovace
podstatné a zásadní objevy a změny způsobující např. významné posuny v daném odvětví... Celý referát
 
75. radikotomie
operační protětí míšního kořene... Celý referát
 
76. radikula
kořínek... Celý referát
 
77. radikulární
kořenový... Celý referát
 
78. radikulární syndrom
(medicína) kořenový syndrom, akutní bolestivý stav... Celý referát
 
79. radikulografie
rentgenové znázornění pochev míšních kořenů po podání kontrastní náplně... Celý referát
 
80. radikulomyelopatie
onemocnění míšních kořenů a míchy... Celý referát
 
81. radikuloneuropatie
onemocnění periferních míšních nervů a jejich kořenů... Celý referát
 
82. radikulopatie
onemocnění míšních kořenů... Celý referát
 
83. radio(re)ceptor
(l. radius paprsek, l. capere jímat) radio(re)ceptor, čidlo k registraci zářivé energie... Celý referát
 
84. radio-
(elektrotechnika) rozhlasový přijímač... Celý referát
 
85. radioactivitas
( radium, l. agere hnát) radioaktivita, schopnost některých atomových jader rozpadat se, obvykle spojená s emisí jaderného záření... Celý referát
 
86. radioaktinium
(jaderná fyzika) (radioaktivní) izotop thoria vznikající při radioaktivním rozpadu aktinia... Celý referát
 
87. radioaktivita
(jaderná fyzika) schopnost některých atomových jader podléhat samovolné jaderné přeměně, při které se mění vlastnosti jádra a která je provázená emisí částic... Celý referát
 
88. radioaktivní
související s radioaktivitou... Celý referát
 
89. radioamatér
kdo se amatérsky zabývá radiotechnikou... Celý referát
 
90. radioangiografie
izotopová metoda umožňující určit rychlost krevního proudu... Celý referát
 
91. radioaparát
(zastarale) rozhlasový přijímač, rádio... Celý referát
 
92. radioastronomie
(astronomie) obor astronomie zabývající se výzkumem vesmíru pomocí rádiových vln těch délek, které propouští zemská atmosféra... Celý referát
 
93. radioautografie
(fotografie) fotografické zachycování drobnohledné struktury látky působením radioizotopů (vpravených předem do preparátu) na fotografický materiál... Celý referát
 
94. radiobicipitalis
(l. radius paprsek... Celý referát
 
95. radiobiologie
odvětví biologie zabývající se účinky ionizujícího záření na živé organizmy... Celý referát
 
96. radiocalcium
(l. radius paprsek, l. calcium vápník) radioaktivní izotop vápníku (např. 45Ca)... Celý referát
 
97. radiocarboneum
(l. radius paprsek, l. carboneum uhlík) radioaktivní izotop uhlíku ( 14C)... Celý referát
 
98. radiocarpalis
e, radiocarpeus, a, um (l. radius kost vřetenní, l. carpus zápěstí) radiokarpální, týkající se, ležící mezi kostí vřetenní a zápěstím... Celý referát
 
99. radiochemie
jaderná chemie... Celý referát
 
100. radiochromatografie
chromatografická metoda s využitím jaderného záření při vyhodnocování chromatogramu... Celý referát
 
101. radiocirkulografie
metoda ke stanovení základních hemodynamických údajů, která využívá radioizotopů... Celý referát
 
102. radiodermatitis, radiodermatitida
(medicína) kožní zánět způsobený ionizačním zářením... Celý referát
 
103. radiodermitis
(medicína) (l. radius paprsek, ř. derma kůže) radiodermatitida, radiodermitida, zánět kůže způsobený rtg zářením nebo jinými radioaktivními látkami... Celý referát
 
104. radiodiagnostika
část radiologie zabývající se diagnostikou... Celý referát
 
105. radiodoncie
zubní rentgenologie, vyšetření zubu, jeho částí a okolí pomocí rentgenových paprsků... Celý referát
 
106. radioekologie
vědní obor zabývající se vlivem ionizujícího záření na životní prostředí... Celý referát
 
107. radioelement
radioaktivní prvek... Celý referát
 
108. radioeliminatio
(l. radius paprsek, l. eliminatio vyloučení) radioeliminace, zničení tkáně pomocí radioizotopu (např. štítné žlázy)... Celý referát
 
109. radiofarmakon
(chemie) sloučenina, která obsahuje ve své molekule radioaktivní izotop některého prvku... Celý referát
 
110. radiofobie
(psychologie) chorobný strach před ozářením... Celý referát
 
111. radiofonie
přenášení zvuku pomocí elektromagnetických vln... Celý referát
 
112. radiofor
pouzdérko s radioaktivními solemi pro léčebné účely... Celý referát
 
113. radiofotografie
štítová fotografie (abreografie), fotografování obrazu ze skiaskopického štítu... Celý referát
 
114. radiofotogram
fotografie získaná ofotografováním skiaskopického štítu... Celý referát
 
115. radiofyzika
(fyzika) obor fyziky zabývající se buzením, šířením a detekcí elektromagnetických vln... Celý referát
 
116. radiografie
defektoskopická metoda využívající ionizujícího záření, obvykle gamazáření... Celý referát
 
117. radiogram
telegram přenesený radiotelegrafem... Celý referát
 
118. radiohumerální
ležící mezi kostí vřetenní a pažní... Celý referát
 
119. radioimunoanalýza
RIA (z anglického radioimmunoassay), metoda saturační analýzy založená na kompetici látky značené radioaktivním izotopem a téže látky testované o specifickou protilátku... Celý referát
 
120. radioizotop, radioisotop
radioaktivní izotop... Celý referát
 
121. radiojód
radioaktivní izotop jódu... Celý referát
 
122. radiojodterapie
léčení radioaktivním jódem... Celý referát
 
123. radiokalium
(l. radius paprsek, l. kalium draslík) radioaktivní izotop draslíku (např. 40K, 42K)... Celý referát
 
124. radiokardiografie
(medicína) rentgenové znázornění srdečních dutin pomocí kontrastní látky... Celý referát
 
125. radiokomunikace
(elektrotechnika) přenos zpráv pomocí elektromagnetických vln... Celý referát
 
126. radiolaesio
(l. radius paprsek, l. laesio porucha, poškození) radioléze, poškození vzniklé ozařováním... Celý referát
 
127. radiolarit(y)
(geologie) jemnozrnné druhohorní silicity, organogenní horniny sedimentárního původu, vzniklé z křemitých schránek mořských prvoků mřížkovců (Radiolaria). Jsou tvořeny v podstatě chalcedonem, zbarveny nejčastěji krevelem do čokoládově hněda až červe... Celý referát
 
128. radiologický
týkající se radiologie... Celý referát
 
129. radiologie
obor zabývající se studiem, využitím a ochranou před ionizujícím zářením... Celý referát
 
130. radiolokátor
(technika) zařízení ke zjišťování rychlosti a polohy objektů metodou odrazu elektromagnetických vln, radar... Celý referát
 
131. radiolucens
svítící, propouštějící paprsky... Celý referát
 
132. radiolýza
rozklad sloučenin účinkem radioaktivního záření... Celý referát
 
133. radiometr
přístroj k měření některých fyzikálních veličin v souvislosti s radioaktivním zářením... Celý referát
 
134. radiometrie
obor zabývající se měřením energie přenášené zářením,... Celý referát
 
135. radiomimetický
napodobující účinek radioaktivního záření... Celý referát
 
136. radionatrium
radioaktivní izotop sodíku (např. 22Na, 24Na)... Celý referát
 
137. radionekróza
odumření tkáně způsobené radioaktivním zářením... Celý referát
 
138. radioneuritis
(medicína) (l. radius paprsek, ř. neuron nerv) radioneuritida, zánět nervu vyvolaný radioaktivním zářením... Celý referát
 
139. radionucleides
(l. radius paprsek, l. nucleus jádro) radionuklid(y), radioaktivní atom, který podléhá radioaktivnímu rozpadu... Celý referát
 
140. radionuklid
radioaktivní nuklid... Celý referát
 
141. radioopacitas
(l. radius paprsek, l. opacitas zastínění) radioopacita, nepropustnost pro rentgenové paprsky, jevící se na snímku jako stín... Celý referát
 
142. radioparens
(l. radius paprsek, l. parere ukazovat se) propustný pro paprsky... Celý referát
 
143. radiopatologie
odvětví patologie zabývající se chorobami vzniklými účinkem radioaktivního záření... Celý referát
 
144. radiophosphorus
radioaktivní izotop fosforu (např. 32P)... Celý referát
 
145. radioprotektivum
ochrana před radioaktivním zářením... Celý referát
 
146. radioreactio
(l. radius paprsek, l. reactio zpětné působení) radioreakce, reakce na ozáření... Celý referát
 
147. radioresponzibilní
reagující na ozáření... Celý referát
 
148. radiorezistence
odolnost, nízká citlivost tkání na radioaktivní záření... Celý referát
 
149. radiosensibilitas
(l. radius paprsek, l. sensibilitas citlivost) radiosenzibilita, citlivost tkání na ozážení radioaktivními paprsky... Celý referát
 
150. radiosenzitivní
citlivý na ozáření... Celý referát
 
151. radioskopie
vyšetřování rentgenovými paprsky... Celý referát
 
152. radiostereoskopie
vyšetřování vnitřních orgánů pomocí rentgenových paprsků, se získáním výsledků v prostorovém uspořádání... Celý referát
 
153. radiosulfur
uris, n. radioaktivní izotop síry (např. 35S)... Celý referát
 
154. radioterapie
část radiologie zabývající se léčením pomocí ozařování ionizujícím zářením... Celý referát
 
155. radiotoxicitas
(l. radius paprsek, ř. toxikon jed) radiotoxicita, vlastnost radioaktivních izotopů, které svým vyzařováním v organismu mohou vyvolat morfologické i funkční změny... Celý referát
 
156. radioulnární
týkající se kosti vřetenní a loketní... Celý referát
 
157. rádiovka
plochá vlněná čepice bez štítku, s krátkou stopkou - "anténkou" - uprostřed... Celý referát
 
158. radiový
přídavné jméno k radium... Celý referát
 
159. radista
člověk obsluhující rádiovou stanici... Celý referát
 
160. radium
(chemie) radioaktivní chemický prvek, značka Ra... Celý referát
 
161. radiumdermatitis
(medicína) (l. radius paprsek, ř. derma-dermatos kůže) radiumdermatitida, zánět kůže po ozáření... Celý referát
 
162. radiumterapie
léčba radiovým zářením... Celý referát
 
163. rádius
(geometrie) vzdálenost libovolného bodu kružnice nebo koule od středu... Celý referát
 
164. rádiusvektor
průvodič, polohový vektor... Celý referát
 
165. radix
kořen... Celý referát
 
166. radix linguae
kořen jazyka... Celý referát
 
167. radix nasi
kořen nosu... Celý referát
 
168. radon
chemický prvek, vzácný radioaktivní plyn... Celý referát
 
169. radula
rohovitá páska v ústní dutině plžů... Celý referát
 
170. rádža
nižší úředník nebo šlechtic v jižní a jihovýchodní Asii... Celý referát
 
171. rádžajóga
královská jóga, niterné soustřeďování, duševní jóga... Celý referát
 
172. ráfek
obvodová část kola, na kterou se nasazuje pneumatika... Celý referát
 
173. rafida
(botanika) (rafida je jednotné číslo) rafidy = jehlicovité krystalky uložené v buňkách některých rostlin (např. narcis obsahuje nerozpustné krystaly šťavelanu vápenatého)... Celý referát
 
174. rafika
(sklářství) skleněná trubička jako surovina na sekání korálků... Celý referát
 
175. rafinace
čištění, odstraňování nežádoucích příměsí a nečistot, prováděné v rafinerii... Celý referát
 
176. rafináda
bílý konzumní cukr... Celý referát
 
177. rafinerie, rafinérie
závod na rafinaci surovin i polotovarů... Celý referát
 
178. rafinovanost
promyšlenost k dosažení výsledku, vychytralost... Celý referát
 
179. rafinovaný
(chemie) tříděný, očištěný od cizích příměsí... Celý referát
 
180. raft
prám, pramice, vor, plavení dřeva... Celý referát
 
181. raftař
ten, kdo se věnuje raftingu... Celý referát
 
182. rafting
sjíždění divokých řek, původně na vorech, v současnosti na nafukovacích člunech... Celý referát
 
183. raftovat
sjíždět divoké horské řeky na raftu... Celý referát
 
184. rága
(hudba) vnitřně hierarchicky uspořádaný soubor tónů a melodických obratů vyjadřující určitou náladu a tvořící melodické východisko indické klasické i lidové hudby... Celý referát
 
185. ragáda
(medicína) bolestivé trhlinky kůže... Celý referát
 
186. ragbista
(sport) hráč ragby... Celý referát
 
187. ragby, rugby
(sport) branková sportovní hra s šišatým míčem... Celý referát
 
188. ragie
druhá část složených slov mající význam výron, vytékání, krvácení... Celý referát
 
189. raglán
oděvní střih s klínovým rukávem... Celý referát
 
190. ragocytus
(biologie) RA buňka, fagocytující buňka v kloubní tekutině nemocných s revmatoidní artritidou... Celý referát
 
191. ragtime
(hudba) způsob hry na hudební nástroj, s hojnými synkopami... Celý referát
 
192. ragú
(gastronomie) pikantní pokrm z větších kousků masa, vnitřností, příp. zeleniny, s hustou omáčkou... Celý referát
 
193. rahat, rachat
(potravinářství) cukrovinkářský výrobek ze směsi cukru a rýžového škrobu... Celý referát
 
194. ráhno
(lodnictví) trám, nejčastěji kulatého průřezu, uchycený vodorovně na lodním stěžni k zavěšení plachet... Celý referát
 
195. raid
[réd] vpád do nepřátelského území... Celý referát
 
196. raiffeisenka
menší úvěrní záložní a spořitelní družstvo na venkově... Celý referát
 
197. raison d'etat
státní zájem... Celý referát
 
198. raison d'etre
smysl bytí, důvod, vnitřní smysl... Celý referát
 
199. rája, ráje
(v býv. osmanské říši) poddaní, později křesťanští poddaní... Celý referát
 
200. rajblík
(slang) zednické nebo betonářské hladítko... Celý referát
 
201. rajbovat
(hovorově) drhnout, dřít, třít... Celý referát
 
202. rajc
(hovorově) (zpravidla ženská) přitažlivost, dráždivost, půvab... Celý referát
 
203. rajcenkrecht
vůbec, zhola, dočista... Celý referát
 
204. rajch
německá říše... Celý referát
 
205. rajcovat
(hovorově) (někoho) dráždit (zvláště smyslně)... Celý referát
 
206. rajcovný
(hovorově) dráždivý, přitažlivý... Celý referát
 
207. rajda
(hovorově) nestálá, přelétavá a marnivá žena... Celý referát
 
208. rajon, rajón, rayon
část území, okruh, obvod... Celý referát
 
209. rajonismus, rajonizmus
ruský výtvarný směr 10. let 20. stol. usilující o vyvolání čtvrtého rozměru (prostřednictvím systému paprsků proměňujících obraz v abstraktní diagram), lučizmus... Celý referát
 
210. rajonizace, rajonisace
rozdělení podle územních celků počátku... Celý referát
 
211. rajonování
vymezování hospodářských oblastí podle potřeb národního hospodářství... Celý referát
 
212. rajóny
(ve vojen. prostředí) úklid... Celý referát
 
213. rajstajbl
(hovorově) divoch, neposeda (zpravidla o dítěti)... Celý referát
 
214. rajt
(hovorově) spěch, shon, neklid, rámus... Celý referát
 
215. rajtky
jezdecké kalhoty... Celý referát
 
216. rajtovat
jezdit na koni... Celý referát
 
217. rajz
cesta, cestování... Celý referát
 
218. rajzovat
cestovat... Celý referát
 
219. raketa
(sport) sportovní náčiní s pružným výpletem sloužící k odrážení míčku... Celý referát
 
220. raketodrom
raketová odpalovací základna... Celý referát
 
221. raketomet
(vojenství) zbraň určená u odpalování menších raket... Celý referát
 
222. raketoplán
(letectví) letadlo s raketovým motorem... Celý referát
 
223. rakije, rakija
balkánská pálenka... Celý referát
 
224. rakle
stěrač... Celý referát
 
225. rakovina
(medicína) skupina onemocnění, kdy se populace buněk v organizmu vymkne kontrole a začne autonomně růst, místo aby došlo k opravě či apoptóze... Celý referát
 
226. raks
část pavidla, kloub připevněný k ohlávce ráhna a umožňující vertikální pohyb ráhna tak, aby nenaráželo na manipulační lanoví... Celý referát
 
227. rakurs
sklon kamery vůči snímanému objektu... Celý referát
 
228. raky
(brněnský hantec) hodiny... Celý referát
 
229. rallentando
(hudba) vilněji, pomaleji... Celý referát
 
230. RAM
ozdobná a ochranná obruba obrazu, zrcadla apod.... Celý referát
 
231. ramadán, ramadan, ramazán, ramazan
v islámském kalendáři devátý měsíc, období postu... Celý referát
 
232. ramapiték
(paleontologie) nejstarší vymřelý hominidní primát rodu Ramapithecus, žijící v mladších třetihorách... Celý referát
 
233. rambajs
rámus, hluk... Celý referát
 
234. rambo
(přeneseně) svalnatý mladý muž ovládající sebeobranné technikya vystupující zpravidla jako ochránce (podle stejnojmenného filmového hrdiny)... Celý referát
 
235. rambujetka
(zemědělství) plemeno ovcí merino vypěstované v severní Francii... Celý referát
 
236. rambutan
(botanika) kulovitý chutný plod tropického stromu pěstovaného v Číně a Indii... Celý referát
 
237. rámcová novela
(politika) novela, která je jako celek a obsahuje dlaší novely... Celý referát
 
238. ramie
(botanika) tropická rostlina rodu Boehmeria, podobná kopřivě a poskytující pevné lýko... Celý referát
 
239. ramificatio
(l. ramus větev, l. facere činit) ramifikace, větvení... Celý referát
 
240. ramificatus
větvený, rozvětvený... Celý referát
 
241. ramisectio
(l. ramus větev, l. secare sekat) ramisekce, protětí nervových vláken (větví)... Celý referát
 
242. ramjet
náporový motor (druh proudového motoru)... Celý referát
 
243. ramka
(výpočetní technika) operační paměť počítače, RAM... Celý referát
 
244. ramlice
(zoologie) samice králíka nebo zajíce... Celý referát
 
245. ramlík
(slang) samec králíka... Celý referát
 
246. ramlovat se
... Celý referát
 
247. ramnóza
(chemie) dezoxycukr vyskytující se v přírodě zejména jako složka rostlinných heteroglykosidů... Celý referát
 
248. ramosus
(l. ramus větev) větevnatý... Celý referát
 
249. rampa
vyvýšená plošina... Celý referát
 
250. ramšl
(karetní slang) druh karetní hry... Celý referát
 
251. ramstek, rumpsteak
rychle opečený hovězí řízek... Celý referát
 
252. ramulus
(l. ramus větev) větévka... Celý referát
 
253. ramus
větev... Celý referát
 
254. rana
žába... Celý referát
 
255. raná symbiotická vazba
duševní připoutání až vzájemné splynutí malého dítěte s jeho matkou... Celý referát
 
256. ranč, ranch
dobytkářská farma... Celý referát
 
257. rančer, rancher
majitel ranče, farmář... Celý referát
 
258. rancho
latinskoamerická dobytkářská farma, ranč... Celý referát
 
259. rand
měnová jednotka Jihoafrické republiky... Celý referát
 
260. randál
rámus, hluk... Celý referát
 
261. rande
(hovorově) milostná schůzka, rendez-vous... Celý referát
 
262. randit
chodit na schůzky (rande)... Celý referát
 
263. random sampling
náhodný výběr... Celý referát
 
264. randomizace
metoda zavádění pravděpodobnostních pojmů do jiných oblastí... Celý referát
 
265. randomizovaný
takový, u kterého bylo užito randomizace... Celý referát
 
266. ranec
šátek nebo plachta něčím naplněná a za cípy svázaná... Celý referát
 
267. range
(statistika) variační rozpětí, rozsah... Celý referát
 
268. ranger
příslušník jízdní policie... Celý referát
 
269. rání
manželka rádžova... Celý referát
 
270. ranidafobie
(psychologie) chorobný strach ze žab... Celý referát
 
271. rank, rang
oblast působnosti, kompetence... Celý referát
 
272. ranker
(zemědělství) měklá skeletová půda v tropech, chudá na vápník... Celý referát
 
273. ranking
metoda sestavování pořadí podle předem stanovených ukazatelů... Celý referát
 
274. ranní pessima
(psychologie) ranní maxima potíží jako jsou např. úzkosti, strachy, obavy z nového dne, smutek, depresivní nálada , myšlenky na suicidium... Celý referát
 
275. ráno
(hovorově) část dne většinově vnímaná v období mezi 6:00 a 10:00, subjektivně pak jako období mezi probuzením a svačinou... Celý referát
 
276. ransomware
(informatika) vyděračský malware, kde útočníci zašifrují soubory v počítači a odširfrují je pouze za "výkupné"... Celý referát
 
277. rantále
(brněnský hantec) peníze... Celý referát
 
278. rantl
okraj, obruba, lem... Celý referát
 
279. ranula
retenční cysta slinné žlázy... Celý referát
 
280. ranvej, runway
vzletová a přistávací dráha... Celý referát
 
281. ranžír
(železnice) seřazovací nádraží na železnici... Celý referát
 
282. rao
titul niektorých indických panovníckych (ind.) rodov... Celý referát
 
283. rap
černý kůň, vraník... Celý referát
 
284. rapa
(geologie) přírodní velmi slaná minerální voda... Celý referát
 
285. rapacitas
chamtivost, hamižnost, hrabivost, lakota, hltavost... Celý referát
 
286. rapakivi
odroda červeno sfarbenej žuly so špecifickou štruktúrou... Celý referát
 
287. raper
zpěvák, který rapuje... Celý referát
 
288. rapid assesment
rychlé zhodnocení... Celý referát
 
289. rapidamente
(hudba) spěšně, chvatně... Celý referát
 
290. rapiditas
prudkost, dravost... Celý referát
 
291. rapidní
rychlý, prudký, překotný... Celý referát
 
292. rapidus
chvatný, rychlý... Celý referát
 
293. rapina
loupež,loupežení... Celý referát
 
294. rapír
bodná zbraň podobná kordu... Celý referát
 
295. rapl
(expresivně) blázen, potrhlý, zuřivý člověk... Celý referát
 
296. raport
(hovorově) hlášení, služební zpráva... Celý referát
 
297. rapp
setina švýcarského franku... Celý referát
 
298. rapsód
starořecký přednašeč epických básní... Celý referát
 
299. rapsodie
(historie) starořecká epická skladba vznešeného obsahu... Celý referát
 
300. raptim
chvatně, překotně... Celý referát
 
301. raptus
prudký záchvat zuřivosti následující po úzkostném stavu... Celý referát
 
302. raptus melancholicus
chorobný afekt, agresivita vůči sobě a okolí s rizikem sebevražedného jednání, následek krajního zoufalství a vrcholné úzkosti, může vypuknout jako vyústění agitované deprese, aj.... Celý referát
 
303. rara avis
vzácný pták, něco cenného, neobyčejného, bílá vrána... Celý referát
 
304. rarefakce
(biologie) prořídnutí tkáně... Celý referát
 
305. rareficatio
(l. rarus řídký, l. facere činit) rarefikace, řídnutí, ubývání (tkání, kostí)... Celý referát
 
306. rareficiens
řídnoucí, vyvolávající řídnutí... Celý referát
 
307. rarissima avis
vzácný pták... Celý referát
 
308. rarita
vzácnost, zvláštnost... Celý referát
 
309. raritas
rarita, vzácnost, cennost... Celý referát
 
310. raritní
zvláštní, vzácný, překvapivý... Celý referát
 
311. raro
zřídka... Celý referát
 
312. rarus
řídký, vzácný... Celý referát
 
313. rás
etiópsky náčelník alebo vojvodca (etióp.)... Celý referát
 
314. ras, pohodný
dříve majitel koncesované živnosti (pohodnictví) zabývající se odstraňováním uhynulých zvířat a chytáním potulujících se psů a koček... Celý referát
 
315. rasa
(hovorově) plemeno, poddruh, taxonomická kategorie nižší než druh... Celý referát
 
316. raser
(fyzika) kvantový generátor rentgenových vln, zařízení podobné laseru působící v pásmu rentgenového záření... Celý referát
 
317. rash
(doslovný překlad) vyrážka... Celý referát
 
318. rasilis
hlazený, hladký... Celý referát
 
319. rasismus, rasizmus
(politika) nevědecká protihumánní teorie o nadřazenosti lidských ras a etnických skupin... Celý referát
 
320. rasista
stoupenec rasizmu... Celý referát
 
321. rasizmus, rasismus
(politika) nevědecká protihumánní teorie o nadřazenosti lidských ras a etnických skupin... Celý referát
 
322. raskolnik
člen sekty odštěpené od pravoslavné církve... Celý referát
 
323. rašl
stroj na výrobu vzorované pleteniny... Celý referát
 
324. rasorium
škrabadlo, škrabák... Celý referát
 
325. rasovat
nakládat s někým, něčím hrubě, necitelně jako ras... Celý referát
 
326. raspatorium
struhadlo, chirurgický nástroj k odstraňování okostice při operačních výkonech na kosti... Celý referát
 
327. rašple
druh pilníku k opracovávání měkkého materiálu, zvlášte nekovového... Celý referát
 
328. rastafari
Náboženská společnost pocházející z Jamajky, kde vznikla ve 30. letech 20. století. Pojmenováno podle etiopského císaře Ras Tafari Makonnena.... Celý referát
 
329. rastafarián
stoupenec, vyznavač rastafarianizmu, obvykle mající vlasy spletené do dredů... Celý referát
 
330. rastafarianizmus
náboženský kult původem z Jamajky uctívající bývalého etiopského krále jako boha, slibující lidem černé pleti spásu a možný návrat do Afriky... Celý referát
 
331. rastaman
(historie) člen sekty rastafariánů na Jamajce... Celý referát
 
332. rastr
síť, mřížka... Celý referát
 
333. rastrovaný
mající strukturu sítě, mřížky... Celý referát
 
334. rataj
(hovorově) oráč, rolník... Celý referát
 
335. ratan
(nábytkářství) lehké pružné dřevo užívané k výrobě proutěného nábytku , košů, paravánů atd... Celý referát
 
336. ratanha, ratanhia
jihoamerický keř s kořeny bohatými na třísloviny... Celý referát
 
337. ratatouille
(gastronomie) pečená nebo dušená zeleninová směs s bylinkami, podávaná jako příloha nebo i samostatně... Celý referát
 
338. rathaus
(brněnský hantec) radnice... Celý referát
 
339. ratifikace
(odborně) potvrzení, schválení, podepsání... Celý referát
 
340. ratihabice
dodatečné schválení právního aktu... Celý referát
 
341. ratiné
(textilnictví) vlněná tkanina se zkadeřeným lícním vlasem užívaná na pláště, ratinovaná tkanina... Celý referát
 
342. rating
stanovení sazeb nebo dávek, sazbování, tarif... Celý referát
 
343. ratio
(odborně) poměr... Celý referát
 
344. ratio decidendi
odůvodnění rozsudku, část rozsudku, která má sílu precedentu, převážně v anglosaském právním systému... Celý referát
 
345. ratio essendi
důvod existovat, důvod jsoucnosti... Celý referát
 
346. ratio inferior /racio inferior/
nižší, dolní úroveň rozumu... Celý referát
 
347. ratio status
libovolné vykládání podle situace... Celý referát
 
348. rationalisatio
(l. ratio rozum) racionalizace, využívání rozumových úvah, zdůrazňování "zdravého rozumu"... Celý referát
 
349. ratione consensus
rozumová shoda, souhlasnost... Celý referát
 
350. ratlík
zakrslý pinč... Celý referát
 
351. raubíř
(hovorově) násilnický člověk, výtržník, lupič,... Celý referát
 
352. raucedo
inis, raucitas, atis, f. chrapot, chraptivost... Celý referát
 
353. raucitas
chrapot... Celý referát
 
354. raucus
chraplavý, chraptivý, sípající... Celý referát
 
355. rauš
opojení, špička... Celý referát
 
356. raut, rout
společenský večer vybrané společnosti, večerní recepce, hostina, soaré... Celý referát
 
357. rave
styl monotónní hudby mající za cíl přivést tanečníka do tranzu... Celý referát
 
358. ravelin
trojúhelníková bašta ve vnějším pásu, obrácená ostrým hrotem do okolí... Celý referát
 
359. ravioly, ravioli
(gastronomie) malé těstovinové taštičky s masovou náplní... Celý referát
 
360. razance, rasance
důraznost, průraznost, prudkost... Celý referát
 
361. razantní, rasantní
prudký, průbojný, důrazný... Celý referát
 
362. razie, razzie
neočekávaná policejní prohlídka, šťára... Celý referát
 
363. razit
(brněnský hantec) jít, jet... Celý referát
 
364. ražniči, ražniče
(gastronomie) malé kousky masa prokládané cibulí a upečené na rožni... Celý referát
 
365. rázovitý
svérázný... Celý referát
 
366. razura, rasura
vyškrábané nebo vymazané místo v textu... Celý referát
 
367. re
(hudba) solmizační slabika pro tón d... Celý referát
 
368. re-, red-
předpona mající význam zpět, vzad, opět, znovu... Celý referát
 
369. rea, rrhoea
druhá část složených slov mající význam vytékání, výtok, výron, odtékání, odtok... Celý referát
 
370. reabsorpce
opětovné vstřebávání, používané spíše ve farmakologii, starším výrazem je resorpce... Celý referát
 
371. reabsorptio
(l. re- opět, znovu, l. absorbere pohlcovat) reabsorpce, zpětné vstřebání, pohlcování... Celý referát
 
372. reactibilitas
(l. re- opět, znovu, l. actitare opět činit) reaktibilita, schopnost reagovat, vnímat, odpovídat na podnět... Celý referát
 
373. reactio pathologica
patologická reakce... Celý referát
 
374. reactio physiologica
fyziologická (přirozená, normální) reakce... Celý referát
 
375. reactivitas
(l. re- opět, znovu, l. activus činný) reaktivita, způsobilost organismu odpovídat na vnější popudy, podněty. Reactivitas cutis reaktivita kůže, schopnost vytvářet kožní reakce, změny v kůži vyvolané různými vnějšími i vnitřními činiteli... Celý referát
 
376. reactivus
reaktivní, schopný reakce, reagující na podněty... Celý referát
 
377. readaptace
opětovné přizpůsobení se... Celý referát
 
378. readaptivní
opětovně, znovu se přizpůsobující... Celý referát
 
379. reading literacy
čtenářská gramotnost, způsobilost číst, čtenářská kompetence... Celý referát
 
380. readmise
přijetí, připuštění nazpět... Celý referát
 
381. ready
hotový, připravený... Celý referát
 
382. ready-made
trojrozměrný všední předmět jako součást uměleckého díla... Celý referát
 
383. reagence
(publ. nevh.) reagování, reakce, odezva, ohlas... Celý referát
 
384. reagencie
(chemie) reagens, činidlo... Celý referát
 
385. reagens
(chemie) látka sloužící svou reakcí (zabarvením, sraženinou apod.) k zjišťování jiných látek, reagencie, činidlo... Celý referát
 
386. reaginum
(l. reagere znovu jednat) jiný výraz pro IgE protilátky... Celý referát
 
387. reagovat
odpovídat na popud, zpětně působit... Celý referát
 
388. reakce
(odborně) činnost, proces, stav jako odezva na nějaký popud, podnět, změnu... Celý referát
 
389. reakcionář
(sociologie) občan, který myslí a jedná proti vůli většiny lidu a jím zákonně přijatým občanským zásadám, jde proti proudu a svými činy k zachování starých poměrů mu škodí (zpátečník)... Celý referát
 
390. reaktance
(elektrotechnika) imaginární složka impedance v elektrickém obvodu, kde odpor, indukčnost a kapacita jsou zapojeny v sérii, převrácená hodnota susceptance... Celý referát
 
391. reaktance v humanitních vědách
odpor proti objektivnímu a reálnému nebo i jen subjektivně pociťovanému omezování osobní svobody... Celý referát
 
392. reaktant
reagující látka... Celý referát
 
393. reaktibilita
schopnost, míra připravenosti reagovat... Celý referát
 
394. reaktivace
(odborně) obnovení, opětovné uvedení do aktivního stavu... Celý referát
 
395. reaktivita
(odborně) schopnost reagovat, schopnost reakce... Celý referát
 
396. reaktivní
reagující na něco... Celý referát
 
397. reaktivní porucha příchylnosti v dětství
porucha sociálních vztahů se vznikem specificky v dětství a projevující se silně protichůdnými nebo ambivalentními sociálními reakcemi, nedostatečnou emoční reaktivitou, odtažitými, bázlivými, zvýšeně ostražitými nebo agresivními reakcemi... Celý referát
 
398. reaktivní stav
nežádoucí stav např. subdeprese nebo deprese vzniklý na základě prožitého stresu, mimořádně nepříjemného zážitku... Celý referát
 
399. reaktivovaný
schopný činnosti, uvedený do činného stavu... Celý referát
 
400. reaktivovat
(odborně) znovu uvádět v činnost, oživovat... Celý referát
 
401. reaktometr
přístroj k měření doby reakce organismu na vnější popud... Celý referát
 
402. reaktometrie
měření a popis senzomotorických výkonů, např. rychlosti motorické reakce na vizuální podnět... Celý referát
 
403. reaktor
(jaderný, atomový) zařízení na štěpení jaderného paliva... Celý referát
 
404. real
(jednotky) měnová jednotka Brazílie... Celý referát
 
405. real-life
reálný život... Celý referát
 
406. realgar
(mineralogie) oranžově červený sirník arzenu... Celý referát
 
407. reálie
věcné údaje, charakteristická dílčí fakta... Celý referát
 
408. realimentace
obnovení výživy, zlepšování stavu výživy... Celý referát
 
409. realimentatio
(l. re- opět, znovu, l. alimentum výživa) realimentace, obnovení výživy, zlepšování stavu výživy... Celý referát
 
410. realista
(psychologie) věcně uvažující a jednající člověk... Celý referát
 
411. realistická orientace osobnosti
Podle amerického karierního psychologa a sociologa Johna L. Hollanda (1919-2008)mají lidé realistického typu kladný vztah k motorickým, manuálním aktivitám, které vyžadují obratnost, sílu, maskulinní akci (např. ve stavebnictví, řemeslech a zeměděls... Celý referát
 
412. realistický
(odborně) se smyslem pro skutečnost, věcný, reálný... Celý referát
 
413. realisticky a motoricky orientovaný personální typ
má v oblibě aktivity, které vyžadují fyzickou sílu, motorickou koordinaci a obratnost. Dává přednost konkrétním dobře definovaným problémům před abstraktní a extenzivní verbální problematikou. Raději úkol manuálně provede, než aby o něm podrobně mlu... Celý referát
 
414. realita
(odborně) skutečnost (opak fikce)... Celý referát
 
415. realitas
(l. res věc) realita, skutečnost, souhrn všeho existujícího... Celý referát
 
416. realiter
skutečný, skutečně... Celý referát
 
417. realitní
týkající se nemovitostí, obvykle obchodu s nimi... Celý referát
 
418. realizace, realisace
(odborně) uskutečnění, provedení, vykonání... Celý referát
 
419. realizátorský
uskutečňující, utvářející... Celý referát
 
420. realizmus, realismus
(psychologie) smysl pro skutečnost, věcnost, způsob jednání a myšlení založený na kritickém poznávání skutečnosti (opak irealizmus)... Celý referát
 
421. realizovaná nika
složky a vztahy prostředí, které organismus v rámci základní niky využije... Celý referát
 
422. realizované kurikulum
implementovaný obsah vzdělávání a výchovy, reálná edukace v konkrétní škole a třídě... Celý referát
 
423. realizovat, realisovat
(odborně) uskutečnit, uvést ve skutečnost... Celý referát
 
424. realizující
uskutečňující, provádějící, činící... Celý referát
 
425. reálka
sedmiletá střední škola zaměřená na přírodovědné obory... Celý referát
 
426. reálné ego
sociální percepce sebe sama a hodnocení vlastního já v současnosti... Celý referát
 
427. reálné vědy
vědy empirické, vycházející ze zkušenosti a mající za předmět dílčí oblast skutečnosti... Celý referát
 
428. reálný
(odborně) skutečný, věcný, hmotný, střízlivý... Celý referát
 
429. reálný stres
v současnosti typické, náročné ale ještě zvladatelné zátěže... Celý referát
 
430. realokace
(odborně) znovurozdělení, opětovné rozmístění... Celý referát
 
431. reamaterizace
opětovné prohlášení profesionálního sportovce za amatéra... Celý referát
 
432. reambulace
oprava a doplnění starších map... Celý referát
 
433. reamputatio
(l. re- opět, znovu, l. amputare odnímat) reamputace, další opakování amputace, korekce amputace... Celý referát
 
434. reanalýza
opětovná analýza již dříve získaných dat... Celý referát
 
435. reanimace
kříšení, znovuožití, resuscitace, obnova základních životních funkcí... Celý referát
 
436. reanimatio
(l. re- opět, znovu, l. animare oživit) reanimace, znovuožití, obnovování základních životních funkcí (např. umělým dýcháním)... Celý referát
 
437. reappraisal
přehodnocení, zpětné hodnocení, opětovné posuzování, oceňování... Celý referát
 
438. reasoning
usuzování... Celý referát
 
439. reassignment
připodobnění, přizpůsobení, modifikace, změna, přeřazení, přiřazení, nové přidělení... Celý referát
 
440. reatribuce
v psychologii nové, adekvátnější vyložení dané situace a jejich příčin, např. kognitivní rekonstrukce stresové události... Celý referát
 
441. rebab
smyčcový strunný hudební nástroj persko-arabského původu... Celý referát
 
442. rebalancing
druh terapie, tzv. ,,návrat zpět do rovnováhy"... Celý referát
 
443. rebel
rebelant, buřič, pobuřovatel, povstalec, odbojník... Celý referát
 
444. rebelie
vzpoura proti vrchnosti... Celý referát
 
445. rebokranie
nachýlení hlavy na jednu stranu s otočením na druhou stranu (torticollis)... Celý referát
 
446. reboskelie
deformita nohou... Celý referát
 
447. rebranding
(obchod) změna obchodní značky spojená s vytvořením nového názvu, změnou používaných symbolů, fontu, či designu... Celý referát
 
448. rébus
hádanka se slovní nebo obrazovou nápovědou, hlavolam... Celý referát
 
449. recalcificatio
(l. re- opět, znovu, l. calx vápno, l. facere činit) rekalcifikace, opětovné ukládání vápenných solí v tkáních... Celý referát
 
450. recall
odvolání, sesazení z politické funkce nebo pozice volbou nebo v referendu... Celý referát
 
451. recanalisatio
(l. re- opět, znovu, l. canalis roura) rekanalizace, zajištění, obnovení cévní průchodnosti... Celý referát
 
452. recapitulatio
(l. re- opět, znovu, l. capitulum kapitola) rekapitulace, opakování, shrnutí základních bodů, myšlenek... Celý referát
 
453. received knowledge
získané, přijaté vědomosti... Celý referát
 
454. receiver
nádrž v potrubí spojující malý a velký válec dvouválcového parního stroje... Celý referát
 
455. recency effect
efekt novosti, kdy úsudek o druhém je ovlivněn čerstvou informací, novým poznatkem... Celý referát
 
456. recens
čerstvý, svěží, statný... Celý referát
 
457. recent
nedávné až současné geologické období... Celý referát
 
458. recent memory
krátkodobá, recentní, primární, operační paměť... Celý referát
 
459. recenter
čerstvě, právě připravený... Celý referát
 
460. recentní
(odborně) v současnosti existující, nynější, nový, čerstvý, soudobý... Celý referát
 
461. recentní paměť
(psychologie) krátkodobá paměť... Celý referát
 
462. recenze
(odborně) text shrnující hodnocení uměleckého nebo vědeckého díla, kritika... Celý referát
 
463. recepce
přijímání, přijetí, přebírání, převzetí... Celý referát
 
464. recepcionář
vrátný... Celý referát
 
465. recepční
zaměstnanec v hotelové recepci... Celý referát
 
466. recept
(hovorově) rada, návod, jak něčeho dosáhnout... Celý referát
 
467. receptaculum
nádržka, schránka... Celý referát
 
468. receptakulum
plodnice terčoplodých hub... Celý referát
 
469. receptář
soupis, kniha, seznam receptů... Celý referát
 
470. receptivita
vnímavost... Celý referát
 
471. receptivitas
(l. recipere brát, přijímat) receptivita, receptivnost, vnímavost, schopnost vnímání vnějších podnětů... Celý referát
 
472. receptivní
(odborně) vnímavý... Celý referát
 
473. receptivní složka řeči
(sociologie) úroveň porozumění a pochopení mluveného projevu při sociální komunikaci... Celý referát
 
474. receptor
čidlo... Celý referát
 
475. receptura
rozpis složek určitého výrobku... Celý referát
 
476. recertifikace
opakovaná certifikace... Celý referát
 
477. recertifikát
opětné získání již obhájeného potvrzení auditem... Celý referát
 
478. reces
(historické právo) smlouva, ujednání o ustoupení v nárocích... Celý referát
 
479. recese
(ekonomie) hospodářský pokles... Celý referát
 
480. RecesFest
(kultura) Jednodenní hudební festival pořádaný každoročně první sobotu v červnu v malé obci Mezice, která je součástí Nákla, přibližně mezi Olomoucí a Litovlí. Součástí závod babet, fichtlů a kozidechů. V roce 2019 se festival uskuteční v sobotu 1.6.... Celý referát
 
481. recesista
(psychologie) ten, kdo si libuje ve výstředních žertech... Celý referát
 
482. recesistický
výstředně žertovný... Celý referát
 
483. recesivita
ústup dědičných znaků u míšenců... Celý referát
 
484. recesivní
(odborně) ustupující... Celý referát
 
485. recessus
(odborně) ústupek, úsek, zářez, vchlípenina... Celý referát
 
486. rechargeable
znovuobnovitelný, u akumulátorů znamená znovudobití schopný... Celý referát
 
487. recht
(slang) mít recht - mít pravdu... Celý referát
 
488. recidiva
návrat, opakování něčeho, co již minulo... Celý referát
 
489. recidivatio
(l. recidere opět se vracet) recidivace, recidiva, opakování, návrat choroby... Celý referát
 
490. recidivista
osoba dopouštějící se opětovného spáchání trestného činu stejné povahy... Celý referát
 
491. recidivita
návrat něčeho, co již zdánlivě skončilo... Celý referát
 
492. recidivovat
opakovat se, vracet se... Celý referát
 
493. recidivující
(odborně) znovu, opětovně se vracející (např. choroba)... Celý referát
 
494. recidivus
opět se vracející, opakující se, recidivující... Celý referát
 
495. recipe
užij, vezmi... Celý referát
 
496. recipient
(odborně) příjemce... Celý referát
 
497. recipient informace
příjemce informace, sdělení... Celý referát
 
498. recipientní pozitivní komunikace
pozitivní přijímání vstupních informací... Celý referát
 
499. recipovat
(odborně) vnímat, přijímat, přejímat, převzít, pochopit přímé i nepřímé (tlumočené) verbální i nonverbální informace... Celý referát
 
500. reciprocatio
(l. reciprocare pohybovat se sem a tam) vracení se, střídání... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info