Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  
 
1. rabdom
zraková tyčinka v sietnici oka niektorých živočíchov (lek. zool.)... Celý referát
 
2. rabdomyom
(medicína) nezhoubný nádor vyrůstající na kosterních svalech (příčně pruhovaných)... Celý referát
 
3. rabdomyosarkom
(medicína) zhoubný nádor vyrůstající z kosterní svaloviny (příčně pruhované svaly)... Celý referát
 
4. rabiát, rabiák
(hovorově) neurvalec, surovec... Celý referát
 
5. rabicka
(stavebnictví) rabicová příčka, výztužná příčka z drátěného pletiva a malty... Celý referát
 
6. rabidus
zuřivý, šílený... Celý referát
 
7. rabies
vzteklina... Celý referát
 
8. rabín, rabbi, rabi, rabí
(náboženství) židovský duchovní... Celý referát
 
9. rabiózní
zuřivý, vzteklý... Celý referát
 
10. rabovat
drancovat, loupit, plenit... Celý referát
 
11. rabulistika
překrucování pravdy, mnohomluvnost... Celý referát
 
12. ráce
(zoologie) rasa, plemeno zvířat... Celý referát
 
13. racemát
(odborně) opticky neaktivní směs stejného množství pravotočivě i levotočivé formy téže látky... Celý referát
 
14. racemózní
zrnkovitý, hroznovitý... Celý referát
 
15. racemus
stopka, hrozen... Celý referát
 
16. rachejtle
raketa, prskavka... Celý referát
 
17. rachi-, rachio-
první část složených slov mající význam páteř, páteřní... Celý referát
 
18. rachialgie
(medicína) bolest páteře... Celý referát
 
19. rachianestézie
znecitlivění v oblasti páteřní míchy, spinální anestézie... Celý referát
 
20. rachiodynie
(medicína) bolest páteře, též rachioalgie... Celý referát
 
21. rachiomyelitida
(medicína) zánět páteřní míchy... Celý referát
 
22. rachioplegie
míšní obrna... Celý referát
 
23. rachis
(botanika) hlavní stonek květenství a plodenství, vřeteno... Celý referát
 
24. rachisagra
dna postihující meziobratlová skloubení... Celý referát
 
25. rachischiza
(medicína) rozštěp páteře... Celý referát
 
26. rachitický
(odborně) neduživý... Celý referát
 
27. rachitida
(medicína) celkové onemocnění vyvolané nedostatkem vitaminu D, křivice... Celý referát
 
28. rachitik
(medicína) člověk stižený rachitidou... Celý referát
 
29. rachitis
křivice... Celý referát
 
30. rachitogenní
způsobující křivici... Celý referát
 
31. rachota
(brněnský hantec) práce, zaměstnání... Celý referát
 
32. racing
závodění, dostih... Celý referát
 
33. racionabilita
schopnost a dovednost komunikovat, chovat se a jednat na vysoké rozumové úrovni... Celý referát
 
34. racionabilní
shodný s rozumovou úvahou... Celý referát
 
35. racionalita
rozumnost... Celý referát
 
36. racionalizace, racionalisace
využití rozumové metody, rozumově zdůvodněná organizace... Celý referát
 
37. racionalizmus, racionalismus
důraz na rozumové schopnosti... Celý referát
 
38. racionální
(odborně) rozumný, vycházející z úvahy, rozumem odůvodněný... Celý referát
 
39. racionální číslo
(matematika) číslo, které lze vyjádřit jako podíl dvou celých čísel... Celý referát
 
40. racionální jednání
... Celý referát
 
41. racionální psychoterapie
Racionální psychoterapie se zabývá adekvátním a pro klienta srozumitelným logickým výkladem, poučením (persuazí), explikací a klarifikací podstaty a příčin jeho potíží a doporučením mentálně hygienických opatření a postupů. Může být obohacena o dlou... Celý referát
 
42. racketeering
vyděračství, vydírání, vymáhání například placené ochrany od soukromých osob... Celý referát
 
43. raclette
stěrka... Celý referát
 
44. ráčmeny
(brněnský hantec) hodinky... Celý referát
 
45. ráčna
(technika) Ráčna je část nástroje, např klíče k povolování/utahování matic. Jejím znakem je, že zabírá vždy na jednu stranu (na druhou "přeskakuje zuby"). Má čep, na který je možno nasazovat různě velké nástavce. Směr záběru se dá měnit a tedy matici... Celý referát
 
46. rad
starší jednotka pro dávku ionizujícího záření... Celý referát
 
47. radar
(technika) radiolokátor... Celý referát
 
48. radektomie
(medicína) chirurgické vynětí míšního kořene... Celý referát
 
49. radiabilitas
(l. radius paprsek) radiabilita, schopnost pronikání rtg paprsků... Celý referát
 
50. radiace
záření, sálání... Celý referát
 
51. radiála
komunikace směřující od středu města k jeho okraji... Celý referát
 
52. radiální
(odborně) jdoucí ve směru poloměru, paprskovitě... Celý referát
 
53. radián
jednotka pro rovinný úhel... Celý referát
 
54. radians
zářící, vyzařující... Celý referát
 
55. radiant
bod na obloze, z něhož zdánlivě vylétají meteory... Celý referát
 
56. radiatio
(l. radius paprsek) rozbíhání, větvení... Celý referát
 
57. radiátor
obvykle článkované topné těleso... Celý referát
 
58. radiatus
větvený, rozbíhající se, opatřený paprsky, paprskovitý... Celý referát
 
59. radices
kořeny... Celý referát
 
60. radicula
(l. radix kořen) kořínek... Celý referát
 
61. radiculalgia
(medicína) (l. radicula kořínek, ř. algos bolest) radikulalgie, bolest míšních kořenů... Celý referát
 
62. radiculectomia
(medicína) (l. radicula kořínek, ř. ektome vynětí) radikulektomie, chirurgické vynětí kořenů míšních nervů... Celý referát
 
63. radiculitis
(medicína) (l. radicula kořínek) radikulitida, zánět míšního kořene... Celý referát
 
64. radiculoganglionitis
(medicína) (l. radicula kořínek, ř. ganglion uzlina) radikuloganglionitida, zánět kořenů míšních nervů a nervových uzlin... Celý referát
 
65. radiculomeningomyelitis
(medicína) (l. radicula kořínek, ř. meninx plena, ř. myelos dřeň) radikulomeningomyelitida, zánět kořenů míšních nervů, plen a míchy... Celý referát
 
66. radiculomyelitis
(medicína) (l. radicula kořínek, ř. myelos mícha) radikulomyelitida, zánět míšních kořenů a míchy... Celý referát
 
67. radiculoneuritis
(medicína) (l. radicula kořínek, ř. neuron nerv) radikuloneuritida, zánět míšního kořene a periferního nervu... Celý referát
 
68. radíf, redíf
(arab. liter.) (zvláště v orientální poezii) slovo nebo skupina slov stojící za rýmem a tvořící určitý refrén... Celý referát
 
69. radikál
(fyzika) skupina atomů obsahující nepárový elektron... Celý referát
 
70. radikalizace, radikalisace
(odborně) růst, stupňování nekompromisnosti, nesmiřitelnosti, krajnosti... Celý referát
 
71. radikalizmus, radikalismus
důslednost, nekompromisnost, jít na kořen věci... Celý referát
 
72. radikální
(odborně) rozhodný, pevný, důkladný... Celý referát
 
73. radikální ( léčba)
usilující o pronikavé a rychlé změny od zálkadu,energický, rozhodný, pronikavý, důkladný, rázný, nekompromisní/kritika/, velmi účinný /léčba/... Celý referát
 
74. radikální inovace
podstatné a zásadní objevy a změny způsobující např. významné posuny v daném odvětví... Celý referát
 
75. radikotomie
operační protětí míšního kořene... Celý referát
 
76. radikula
kořínek... Celý referát
 
77. radikulární
kořenový... Celý referát
 
78. radikulární syndrom
(medicína) kořenový syndrom, akutní bolestivý stav... Celý referát
 
79. radikulografie
rentgenové znázornění pochev míšních kořenů po podání kontrastní náplně... Celý referát
 
80. radikulomyelopatie
onemocnění míšních kořenů a míchy... Celý referát
 
81. radikuloneuropatie
onemocnění periferních míšních nervů a jejich kořenů... Celý referát
 
82. radikulopatie
onemocnění míšních kořenů... Celý referát
 
83. radio(re)ceptor
(l. radius paprsek, l. capere jímat) radio(re)ceptor, čidlo k registraci zářivé energie... Celý referát
 
84. radio-
(elektrotechnika) rozhlasový přijímač... Celý referát
 
85. radioactivitas
( radium, l. agere hnát) radioaktivita, schopnost některých atomových jader rozpadat se, obvykle spojená s emisí jaderného záření... Celý referát
 
86. radioaktinium
(jaderná fyzika) (radioaktivní) izotop thoria vznikající při radioaktivním rozpadu aktinia... Celý referát
 
87. radioaktivita
(jaderná fyzika) schopnost některých atomových jader podléhat samovolné jaderné přeměně, při které se mění vlastnosti jádra a která je provázená emisí částic... Celý referát
 
88. radioaktivní
související s radioaktivitou... Celý referát
 
89. radioamatér
kdo se amatérsky zabývá radiotechnikou... Celý referát
 
90. radioangiografie
izotopová metoda umožňující určit rychlost krevního proudu... Celý referát
 
91. radioaparát
(zastarale) rozhlasový přijímač, rádio... Celý referát
 
92. radioastronomie
(astronomie) obor astronomie zabývající se výzkumem vesmíru pomocí rádiových vln těch délek, které propouští zemská atmosféra... Celý referát
 
93. radioautografie
(fotografie) fotografické zachycování drobnohledné struktury látky působením radioizotopů (vpravených předem do preparátu) na fotografický materiál... Celý referát
 
94. radiobicipitalis
(l. radius paprsek... Celý referát
 
95. radiobiologie
odvětví biologie zabývající se účinky ionizujícího záření na živé organizmy... Celý referát
 
96. radiocalcium
(l. radius paprsek, l. calcium vápník) radioaktivní izotop vápníku (např. 45Ca)... Celý referát
 
97. radiocarboneum
(l. radius paprsek, l. carboneum uhlík) radioaktivní izotop uhlíku ( 14C)... Celý referát
 
98. radiocarpalis
e, radiocarpeus, a, um (l. radius kost vřetenní, l. carpus zápěstí) radiokarpální, týkající se, ležící mezi kostí vřetenní a zápěstím... Celý referát
 
99. radiochemie
jaderná chemie... Celý referát
 
100. radiochromatografie
chromatografická metoda s využitím jaderného záření při vyhodnocování chromatogramu... Celý referát
 
101. radiocirkulografie
metoda ke stanovení základních hemodynamických údajů, která využívá radioizotopů... Celý referát
 
102. radiodermatitis, radiodermatitida
(medicína) kožní zánět způsobený ionizačním zářením... Celý referát
 
103. radiodermitis
(medicína) (l. radius paprsek, ř. derma kůže) radiodermatitida, radiodermitida, zánět kůže způsobený rtg zářením nebo jinými radioaktivními látkami... Celý referát
 
104. radiodiagnostika
část radiologie zabývající se diagnostikou... Celý referát
 
105. radiodoncie
zubní rentgenologie, vyšetření zubu, jeho částí a okolí pomocí rentgenových paprsků... Celý referát
 
106. radioekologie
vědní obor zabývající se vlivem ionizujícího záření na životní prostředí... Celý referát
 
107. radioelement
radioaktivní prvek... Celý referát
 
108. radioeliminatio
(l. radius paprsek, l. eliminatio vyloučení) radioeliminace, zničení tkáně pomocí radioizotopu (např. štítné žlázy)... Celý referát
 
109. radiofarmakon
(chemie) sloučenina, která obsahuje ve své molekule radioaktivní izotop některého prvku... Celý referát
 
110. radiofobie
(psychologie) chorobný strach před ozářením... Celý referát
 
111. radiofonie
přenášení zvuku pomocí elektromagnetických vln... Celý referát
 
112. radiofor
pouzdérko s radioaktivními solemi pro léčebné účely... Celý referát
 
113. radiofotografie
štítová fotografie (abreografie), fotografování obrazu ze skiaskopického štítu... Celý referát
 
114. radiofotogram
fotografie získaná ofotografováním skiaskopického štítu... Celý referát
 
115. radiofyzika
(fyzika) obor fyziky zabývající se buzením, šířením a detekcí elektromagnetických vln... Celý referát
 
116. radiografie
defektoskopická metoda využívající ionizujícího záření, obvykle gamazáření... Celý referát
 
117. radiogram
telegram přenesený radiotelegrafem... Celý referát
 
118. radiohumerální
ležící mezi kostí vřetenní a pažní... Celý referát
 
119. radioimunoanalýza
RIA (z anglického radioimmunoassay), metoda saturační analýzy založená na kompetici látky značené radioaktivním izotopem a téže látky testované o specifickou protilátku... Celý referát
 
120. radioizotop, radioisotop
radioaktivní izotop... Celý referát
 
121. radiojód
radioaktivní izotop jódu... Celý referát
 
122. radiojodterapie
léčení radioaktivním jódem... Celý referát
 
123. radiokalium
(l. radius paprsek, l. kalium draslík) radioaktivní izotop draslíku (např. 40K, 42K)... Celý referát
 
124. radiokardiografie
(medicína) rentgenové znázornění srdečních dutin pomocí kontrastní látky... Celý referát
 
125. radiokomunikace
(elektrotechnika) přenos zpráv pomocí elektromagnetických vln... Celý referát
 
126. radiolaesio
(l. radius paprsek, l. laesio porucha, poškození) radioléze, poškození vzniklé ozařováním... Celý referát
 
127. radiolarit(y)
(geologie) jemnozrnné druhohorní silicity, organogenní horniny sedimentárního původu, vzniklé z křemitých schránek mořských prvoků mřížkovců (Radiolaria). Jsou tvořeny v podstatě chalcedonem, zbarveny nejčastěji krevelem do čokoládově hněda až červe... Celý referát
 
128. radiologický
týkající se radiologie... Celý referát
 
129. radiologie
obor zabývající se studiem, využitím a ochranou před ionizujícím zářením... Celý referát
 
130. radiolokátor
(technika) zařízení ke zjišťování rychlosti a polohy objektů metodou odrazu elektromagnetických vln, radar... Celý referát
 
131. radiolucens
svítící, propouštějící paprsky... Celý referát
 
132. radiolýza
rozklad sloučenin účinkem radioaktivního záření... Celý referát
 
133. radiometr
přístroj k měření některých fyzikálních veličin v souvislosti s radioaktivním zářením... Celý referát
 
134. radiometrie
obor zabývající se měřením energie přenášené zářením,... Celý referát
 
135. radiomimetický
napodobující účinek radioaktivního záření... Celý referát
 
136. radionatrium
radioaktivní izotop sodíku (např. 22Na, 24Na)... Celý referát
 
137. radionekróza
odumření tkáně způsobené radioaktivním zářením... Celý referát
 
138. radioneuritis
(medicína) (l. radius paprsek, ř. neuron nerv) radioneuritida, zánět nervu vyvolaný radioaktivním zářením... Celý referát
 
139. radionucleides
(l. radius paprsek, l. nucleus jádro) radionuklid(y), radioaktivní atom, který podléhá radioaktivnímu rozpadu... Celý referát
 
140. radionuklid
radioaktivní nuklid... Celý referát
 
141. radioopacitas
(l. radius paprsek, l. opacitas zastínění) radioopacita, nepropustnost pro rentgenové paprsky, jevící se na snímku jako stín... Celý referát
 
142. radioparens
(l. radius paprsek, l. parere ukazovat se) propustný pro paprsky... Celý referát
 
143. radiopatologie
odvětví patologie zabývající se chorobami vzniklými účinkem radioaktivního záření... Celý referát
 
144. radiophosphorus
radioaktivní izotop fosforu (např. 32P)... Celý referát
 
145. radioprotektivum
ochrana před radioaktivním zářením... Celý referát
 
146. radioreactio
(l. radius paprsek, l. reactio zpětné působení) radioreakce, reakce na ozáření... Celý referát
 
147. radioresponzibilní
reagující na ozáření... Celý referát
 
148. radiorezistence
odolnost, nízká citlivost tkání na radioaktivní záření... Celý referát
 
149. radiosensibilitas
(l. radius paprsek, l. sensibilitas citlivost) radiosenzibilita, citlivost tkání na ozážení radioaktivními paprsky... Celý referát
 
150. radiosenzitivní
citlivý na ozáření... Celý referát
 
151. radioskopie
vyšetřování rentgenovými paprsky... Celý referát
 
152. radiostereoskopie
vyšetřování vnitřních orgánů pomocí rentgenových paprsků, se získáním výsledků v prostorovém uspořádání... Celý referát
 
153. radiosulfur
uris, n. radioaktivní izotop síry (např. 35S)... Celý referát
 
154. radioterapie
část radiologie zabývající se léčením pomocí ozařování ionizujícím zářením... Celý referát
 
155. radiotoxicitas
(l. radius paprsek, ř. toxikon jed) radiotoxicita, vlastnost radioaktivních izotopů, které svým vyzařováním v organismu mohou vyvolat morfologické i funkční změny... Celý referát
 
156. radioulnární
týkající se kosti vřetenní a loketní... Celý referát
 
157. rádiovka
plochá vlněná čepice bez štítku, s krátkou stopkou - "anténkou" - uprostřed... Celý referát
 
158. radiový
přídavné jméno k radium... Celý referát
 
159. radista
člověk obsluhující rádiovou stanici... Celý referát
 
160. radium
(chemie) radioaktivní chemický prvek, značka Ra... Celý referát
 
161. radiumdermatitis
(medicína) (l. radius paprsek, ř. derma-dermatos kůže) radiumdermatitida, zánět kůže po ozáření... Celý referát
 
162. radiumterapie
léčba radiovým zářením... Celý referát
 
163. rádius
(geometrie) vzdálenost libovolného bodu kružnice nebo koule od středu... Celý referát
 
164. rádiusvektor
průvodič, polohový vektor... Celý referát
 
165. radix
kořen... Celý referát
 
166. radix linguae
kořen jazyka... Celý referát
 
167. radix nasi
kořen nosu... Celý referát
 
168. radon
chemický prvek, vzácný radioaktivní plyn... Celý referát
 
169. radula
rohovitá páska v ústní dutině plžů... Celý referát
 
170. rádža
nižší úředník nebo šlechtic v jižní a jihovýchodní Asii... Celý referát
 
171. rádžajóga
královská jóga, niterné soustřeďování, duševní jóga... Celý referát
 
172. ráfek
obvodová část kola, na kterou se nasazuje pneumatika... Celý referát
 
173. rafida
(botanika) (rafida je jednotné číslo) rafidy = jehlicovité krystalky uložené v buňkách některých rostlin (např. narcis obsahuje nerozpustné krystaly šťavelanu vápenatého)... Celý referát
 
174. rafika
(sklářství) skleněná trubička jako surovina na sekání korálků... Celý referát
 
175. rafinace
čištění, odstraňování nežádoucích příměsí a nečistot, prováděné v rafinerii... Celý referát
 
176. rafináda
bílý konzumní cukr... Celý referát
 
177. rafinerie, rafinérie
závod na rafinaci surovin i polotovarů... Celý referát
 
178. rafinovanost
promyšlenost k dosažení výsledku, vychytralost... Celý referát
 
179. rafinovaný
(chemie) tříděný, očištěný od cizích příměsí... Celý referát
 
180. raft
prám, pramice, vor, plavení dřeva... Celý referát
 
181. raftař
ten, kdo se věnuje raftingu... Celý referát
 
182. rafting
sjíždění divokých řek, původně na vorech, v současnosti na nafukovacích člunech... Celý referát
 
183. raftovat
sjíždět divoké horské řeky na raftu... Celý referát
 
184. rága
(hudba) vnitřně hierarchicky uspořádaný soubor tónů a melodických obratů vyjadřující určitou náladu a tvořící melodické východisko indické klasické i lidové hudby... Celý referát
 
185. ragáda
(medicína) bolestivé trhlinky kůže... Celý referát
 
186. ragbista
(sport) hráč ragby... Celý referát
 
187. ragby, rugby
(sport) branková sportovní hra s šišatým míčem... Celý referát
 
188. ragie
druhá část složených slov mající význam výron, vytékání, krvácení... Celý referát
 
189. raglán
oděvní střih s klínovým rukávem... Celý referát
 
190. ragocytus
(biologie) RA buňka, fagocytující buňka v kloubní tekutině nemocných s revmatoidní artritidou... Celý referát
 
191. ragtime
(hudba) způsob hry na hudební nástroj, s hojnými synkopami... Celý referát
 
192. ragú
(gastronomie) pikantní pokrm z větších kousků masa, vnitřností, příp. zeleniny, s hustou omáčkou... Celý referát
 
193. rahat, rachat
(potravinářství) cukrovinkářský výrobek ze směsi cukru a rýžového škrobu... Celý referát
 
194. ráhno
(lodnictví) trám, nejčastěji kulatého průřezu, uchycený vodorovně na lodním stěžni k zavěšení plachet... Celý referát
 
195. raid
[réd] vpád do nepřátelského území... Celý referát
 
196. raiffeisenka
menší úvěrní záložní a spořitelní družstvo na venkově... Celý referát
 
197. raison d'etat
státní zájem... Celý referát
 
198. raison d'etre
smysl bytí, důvod, vnitřní smysl... Celý referát
 
199. rája, ráje
(v býv. osmanské říši) poddaní, později křesťanští poddaní... Celý referát
 
200. rajblík
(slang) zednické nebo betonářské hladítko... Celý referát
 
201. rajbovat
(hovorově) drhnout, dřít, třít... Celý referát
 
202. rajc
(hovorově) (zpravidla ženská) přitažlivost, dráždivost, půvab... Celý referát
 
203. rajcenkrecht
vůbec, zhola, dočista... Celý referát
 
204. rajch
německá říše... Celý referát
 
205. rajcovat
(hovorově) (někoho) dráždit (zvláště smyslně)... Celý referát
 
206. rajcovný
(hovorově) dráždivý, přitažlivý... Celý referát
 
207. rajda
(hovorově) nestálá, přelétavá a marnivá žena... Celý referát
 
208. rajon, rajón, rayon
část území, okruh, obvod... Celý referát
 
209. rajonismus, rajonizmus
ruský výtvarný směr 10. let 20. stol. usilující o vyvolání čtvrtého rozměru (prostřednictvím systému paprsků proměňujících obraz v abstraktní diagram), lučizmus... Celý referát
 
210. rajonizace, rajonisace
rozdělení podle územních celků počátku... Celý referát
 
211. rajonování
vymezování hospodářských oblastí podle potřeb národního hospodářství... Celý referát
 
212. rajóny
(ve vojen. prostředí) úklid... Celý referát
 
213. rajstajbl
(hovorově) divoch, neposeda (zpravidla o dítěti)... Celý referát
 
214. rajt
(hovorově) spěch, shon, neklid, rámus... Celý referát
 
215. rajtky
jezdecké kalhoty... Celý referát
 
216. rajtovat
jezdit na koni... Celý referát
 
217. rajz
cesta, cestování... Celý referát
 
218. rajzovat
cestovat... Celý referát
 
219. raketa
(sport) sportovní náčiní s pružným výpletem sloužící k odrážení míčku... Celý referát
 
220. raketodrom
raketová odpalovací základna... Celý referát
 
221. raketomet
(vojenství) zbraň určená u odpalování menších raket... Celý referát
 
222. raketoplán
(letectví) letadlo s raketovým motorem... Celý referát
 
223. rakije, rakija
balkánská pálenka... Celý referát
 
224. rakle
stěrač... Celý referát
 
225. rakovina
(medicína) skupina onemocnění, kdy se populace buněk v organizmu vymkne kontrole a začne autonomně růst, místo aby došlo k opravě či apoptóze... Celý referát
 
226. raks
část pavidla, kloub připevněný k ohlávce ráhna a umožňující vertikální pohyb ráhna tak, aby nenaráželo na manipulační lanoví... Celý referát
 
227. rakurs
sklon kamery vůči snímanému objektu... Celý referát
 
228. raky
(brněnský hantec) hodiny... Celý referát
 
229. rallentando
(hudba) vilněji, pomaleji... Celý referát
 
230. RAM
ozdobná a ochranná obruba obrazu, zrcadla apod.... Celý referát
 
231. ramadán, ramadan, ramazán, ramazan
v islámském kalendáři devátý měsíc, období postu... Celý referát
 
232. ramapiték
(paleontologie) nejstarší vymřelý hominidní primát rodu Ramapithecus, žijící v mladších třetihorách... Celý referát
 
233. rambajs
rámus, hluk... Celý referát
 
234. rambo
(přeneseně) svalnatý mladý muž ovládající sebeobranné technikya vystupující zpravidla jako ochránce (podle stejnojmenného filmového hrdiny)... Celý referát
 
235. rambujetka
(zemědělství) plemeno ovcí merino vypěstované v severní Francii... Celý referát
 
236. rambutan
(botanika) kulovitý chutný plod tropického stromu pěstovaného v Číně a Indii... Celý referát
 
237. rámcová novela
(politika) novela, která je jako celek a obsahuje dlaší novely... Celý referát
 
238. ramie
(botanika) tropická rostlina rodu Boehmeria, podobná kopřivě a poskytující pevné lýko... Celý referát
 
239. ramificatio
(l. ramus větev, l. facere činit) ramifikace, větvení... Celý referát
 
240. ramificatus
větvený, rozvětvený... Celý referát
 
241. ramisectio
(l. ramus větev, l. secare sekat) ramisekce, protětí nervových vláken (větví)... Celý referát
 
242. ramjet
náporový motor (druh proudového motoru)... Celý referát
 
243. ramka
(výpočetní technika) operační paměť počítače, RAM... Celý referát
 
244. ramlice
(zoologie) samice králíka nebo zajíce... Celý referát
 
245. ramlík
(slang) samec králíka... Celý referát
 
246. ramlovat se
... Celý referát
 
247. ramnóza
(chemie) dezoxycukr vyskytující se v přírodě zejména jako složka rostlinných heteroglykosidů... Celý referát
 
248. ramosus
(l. ramus větev) větevnatý... Celý referát
 
249. rampa
vyvýšená plošina... Celý referát
 
250. ramšl
(karetní slang) druh karetní hry... Celý referát
 
251. ramstek, rumpsteak
rychle opečený hovězí řízek... Celý referát
 
252. ramulus
(l. ramus větev) větévka... Celý referát
 
253. ramus
větev... Celý referát
 
254. rana
žába... Celý referát
 
255. raná symbiotická vazba
duševní připoutání až vzájemné splynutí malého dítěte s jeho matkou... Celý referát
 
256. ranč, ranch
dobytkářská farma... Celý referát
 
257. rančer, rancher
majitel ranče, farmář... Celý referát
 
258. rancho
latinskoamerická dobytkářská farma, ranč... Celý referát
 
259. rand
měnová jednotka Jihoafrické republiky... Celý referát
 
260. randál
rámus, hluk... Celý referát
 
261. rande
(hovorově) milostná schůzka, rendez-vous... Celý referát
 
262. randit
chodit na schůzky (rande)... Celý referát
 
263. random sampling
náhodný výběr... Celý referát
 
264. randomizace
metoda zavádění pravděpodobnostních pojmů do jiných oblastí... Celý referát
 
265. randomizovaný
takový, u kterého bylo užito randomizace... Celý referát
 
266. ranec
šátek nebo plachta něčím naplněná a za cípy svázaná... Celý referát
 
267. range
(statistika) variační rozpětí, rozsah... Celý referát
 
268. ranger
příslušník jízdní policie... Celý referát
 
269. rání
manželka rádžova... Celý referát
 
270. ranidafobie
(psychologie) chorobný strach ze žab... Celý referát
 
271. rank, rang
oblast působnosti, kompetence... Celý referát
 
272. ranker
(zemědělství) měklá skeletová půda v tropech, chudá na vápník... Celý referát
 
273. ranking
metoda sestavování pořadí podle předem stanovených ukazatelů... Celý referát
 
274. ranní pessima
(psychologie) ranní maxima potíží jako jsou např. úzkosti, strachy, obavy z nového dne, smutek, depresivní nálada , myšlenky na suicidium... Celý referát
 
275. ráno
(hovorově) část dne většinově vnímaná v období mezi 6:00 a 10:00, subjektivně pak jako období mezi probuzením a svačinou... Celý referát
 
276. ransomware
(informatika) vyděračský malware, kde útočníci zašifrují soubory v počítači a odširfrují je pouze za "výkupné"... Celý referát
 
277. rantále
(brněnský hantec) peníze... Celý referát
 
278. rantl
okraj, obruba, lem... Celý referát
 
279. ranula
retenční cysta slinné žlázy... Celý referát
 
280. ranvej, runway
vzletová a přistávací dráha... Celý referát
 
281. ranžír
(železnice) seřazovací nádraží na železnici... Celý referát
 
282. rao
titul niektorých indických panovníckych (ind.) rodov... Celý referát
 
283. rap
černý kůň, vraník... Celý referát
 
284. rapa
(geologie) přírodní velmi slaná minerální voda... Celý referát
 
285. rapacitas
chamtivost, hamižnost, hrabivost, lakota, hltavost... Celý referát
 
286. rapakivi
odroda červeno sfarbenej žuly so špecifickou štruktúrou... Celý referát
 
287. raper
zpěvák, který rapuje... Celý referát
 
288. rapid assesment
rychlé zhodnocení... Celý referát
 
289. rapidamente
(hudba) spěšně, chvatně... Celý referát
 
290. rapiditas
prudkost, dravost... Celý referát
 
291. rapidní
rychlý, prudký, překotný... Celý referát
 
292. rapidus
chvatný, rychlý... Celý referát
 
293. rapina
loupež,loupežení... Celý referát
 
294. rapír
bodná zbraň podobná kordu... Celý referát
 
295. rapl
(expresivně) blázen, potrhlý, zuřivý člověk... Celý referát
 
296. raport
(hovorově) hlášení, služební zpráva... Celý referát
 
297. rapp
setina švýcarského franku... Celý referát
 
298. rapsód
starořecký přednašeč epických básní... Celý referát
 
299. rapsodie
(historie) starořecká epická skladba vznešeného obsahu... Celý referát
 
300. raptim
chvatně, překotně... Celý referát
 
301. raptus
prudký záchvat zuřivosti následující po úzkostném stavu... Celý referát
 
302. raptus melancholicus
chorobný afekt, agresivita vůči sobě a okolí s rizikem sebevražedného jednání, následek krajního zoufalství a vrcholné úzkosti, může vypuknout jako vyústění agitované deprese, aj.... Celý referát
 
303. rara avis
vzácný pták, něco cenného, neobyčejného, bílá vrána... Celý referát
 
304. rarefakce
(biologie) prořídnutí tkáně... Celý referát
 
305. rareficatio
(l. rarus řídký, l. facere činit) rarefikace, řídnutí, ubývání (tkání, kostí)... Celý referát
 
306. rareficiens
řídnoucí, vyvolávající řídnutí... Celý referát
 
307. rarissima avis
vzácný pták... Celý referát
 
308. rarita
vzácnost, zvláštnost... Celý referát
 
309. raritas
rarita, vzácnost, cennost... Celý referát
 
310. raritní
zvláštní, vzácný, překvapivý... Celý referát
 
311. raro
zřídka... Celý referát
 
312. rarus
řídký, vzácný... Celý referát
 
313. rás
etiópsky náčelník alebo vojvodca (etióp.)... Celý referát
 
314. ras, pohodný
dříve majitel koncesované živnosti (pohodnictví) zabývající se odstraňováním uhynulých zvířat a chytáním potulujících se psů a koček... Celý referát
 
315. rasa
(hovorově) plemeno, poddruh, taxonomická kategorie nižší než druh... Celý referát
 
316. raser
(fyzika) kvantový generátor rentgenových vln, zařízení podobné laseru působící v pásmu rentgenového záření... Celý referát
 
317. rash
(doslovný překlad) vyrážka... Celý referát
 
318. rasilis
hlazený, hladký... Celý referát
 
319. rasismus, rasizmus
(politika) nevědecká protihumánní teorie o nadřazenosti lidských ras a etnických skupin... Celý referát
 
320. rasista
stoupenec rasizmu... Celý referát
 
321. rasizmus, rasismus
(politika) nevědecká protihumánní teorie o nadřazenosti lidských ras a etnických skupin... Celý referát
 
322. raskolnik
člen sekty odštěpené od pravoslavné církve... Celý referát
 
323. rašl
stroj na výrobu vzorované pleteniny... Celý referát
 
324. rasorium
škrabadlo, škrabák... Celý referát
 
325. rasovat
nakládat s někým, něčím hrubě, necitelně jako ras... Celý referát
 
326. raspatorium
struhadlo, chirurgický nástroj k odstraňování okostice při operačních výkonech na kosti... Celý referát
 
327. rašple
druh pilníku k opracovávání měkkého materiálu, zvlášte nekovového... Celý referát
 
328. rastafari
Náboženská společnost pocházející z Jamajky, kde vznikla ve 30. letech 20. století. Pojmenováno podle etiopského císaře Ras Tafari Makonnena.... Celý referát
 
329. rastafarián
stoupenec, vyznavač rastafarianizmu, obvykle mající vlasy spletené do dredů... Celý referát
 
330. rastafarianizmus
náboženský kult původem z Jamajky uctívající bývalého etiopského krále jako boha, slibující lidem černé pleti spásu a možný návrat do Afriky... Celý referát
 
331. rastaman
(historie) člen sekty rastafariánů na Jamajce... Celý referát
 
332. rastr
síť, mřížka... Celý referát
 
333. rastrovaný
mající strukturu sítě, mřížky... Celý referát
 
334. rataj
(hovorově) oráč, rolník... Celý referát
 
335. ratan
(nábytkářství) lehké pružné dřevo užívané k výrobě proutěného nábytku , košů, paravánů atd... Celý referát
 
336. ratanha, ratanhia
jihoamerický keř s kořeny bohatými na třísloviny... Celý referát
 
337. ratatouille
(gastronomie) pečená nebo dušená zeleninová směs s bylinkami, podávaná jako příloha nebo i samostatně... Celý referát
 
338. rathaus
(brněnský hantec) radnice... Celý referát
 
339. ratifikace
(odborně) potvrzení, schválení, podepsání... Celý referát
 
340. ratihabice
dodatečné schválení právního aktu... Celý referát
 
341. ratiné
(textilnictví) vlněná tkanina se zkadeřeným lícním vlasem užívaná na pláště, ratinovaná tkanina... Celý referát
 
342. rating
stanovení sazeb nebo dávek, sazbování, tarif... Celý referát
 
343. ratio
(odborně) poměr... Celý referát
 
344. ratio decidendi
odůvodnění rozsudku, část rozsudku, která má sílu precedentu, převážně v anglosaském právním systému... Celý referát
 
345. ratio essendi
důvod existovat, důvod jsoucnosti... Celý referát
 
346. ratio inferior /racio inferior/
nižší, dolní úroveň rozumu... Celý referát
 
347. ratio status
libovolné vykládání podle situace... Celý referát
 
348. rationalisatio
(l. ratio rozum) racionalizace, využívání rozumových úvah, zdůrazňování "zdravého rozumu"... Celý referát
 
349. ratione consensus
rozumová shoda, souhlasnost... Celý referát
 
350. ratlík
zakrslý pinč... Celý referát
 
351. raubíř
(hovorově) násilnický člověk, výtržník, lupič,... Celý referát
 
352. raucedo
inis, raucitas, atis, f. chrapot, chraptivost... Celý referát
 
353. raucitas
chrapot... Celý referát
 
354. raucus
chraplavý, chraptivý, sípající... Celý referát
 
355. rauš
opojení, špička... Celý referát
 
356. raut, rout
společenský večer vybrané společnosti, večerní recepce, hostina, soaré... Celý referát
 
357. rave
styl monotónní hudby mající za cíl přivést tanečníka do tranzu... Celý referát
 
358. ravelin
trojúhelníková bašta ve vnějším pásu, obrácená ostrým hrotem do okolí... Celý referát
 
359. ravioly, ravioli
(gastronomie) malé těstovinové taštičky s masovou náplní... Celý referát
 
360. razance, rasance
důraznost, průraznost, prudkost... Celý referát
 
361. razantní, rasantní
prudký, průbojný, důrazný... Celý referát
 
362. razie, razzie
neočekávaná policejní prohlídka, šťára... Celý referát
 
363. razit
(brněnský hantec) jít, jet... Celý referát
 
364. ražniči, ražniče
(gastronomie) malé kousky masa prokládané cibulí a upečené na rožni... Celý referát
 
365. rázovitý
svérázný... Celý referát
 
366. razura, rasura
vyškrábané nebo vymazané místo v textu... Celý referát
 
367. re
(hudba) solmizační slabika pro tón d... Celý referát
 
368. re-, red-
předpona mající význam zpět, vzad, opět, znovu... Celý referát
 
369. rea, rrhoea
druhá část složených slov mající význam vytékání, výtok, výron, odtékání, odtok... Celý referát
 
370. reabsorpce
opětovné vstřebávání, používané spíše ve farmakologii, starším výrazem je resorpce... Celý referát
 
371. reabsorptio
(l. re- opět, znovu, l. absorbere pohlcovat) reabsorpce, zpětné vstřebání, pohlcování... Celý referát
 
372. reactibilitas
(l. re- opět, znovu, l. actitare opět činit) reaktibilita, schopnost reagovat, vnímat, odpovídat na podnět... Celý referát
 
373. reactio pathologica
patologická reakce... Celý referát
 
374. reactio physiologica
fyziologická (přirozená, normální) reakce... Celý referát
 
375. reactivitas
(l. re- opět, znovu, l. activus činný) reaktivita, způsobilost organismu odpovídat na vnější popudy, podněty. Reactivitas cutis reaktivita kůže, schopnost vytvářet kožní reakce, změny v kůži vyvolané různými vnějšími i vnitřními činiteli... Celý referát
 
376. reactivus
reaktivní, schopný reakce, reagující na podněty... Celý referát
 
377. readaptace
opětovné přizpůsobení se... Celý referát
 
378. readaptivní
opětovně, znovu se přizpůsobující... Celý referát
 
379. reading literacy
čtenářská gramotnost, způsobilost číst, čtenářská kompetence... Celý referát
 
380. readmise
přijetí, připuštění nazpět... Celý referát
 
381. ready
hotový, připravený... Celý referát
 
382. ready-made
trojrozměrný všední předmět jako součást uměleckého díla... Celý referát
 
383. reagence
(publ. nevh.) reagování, reakce, odezva, ohlas... Celý referát
 
384. reagencie
(chemie) reagens, činidlo... Celý referát
 
385. reagens
(chemie) látka sloužící svou reakcí (zabarvením, sraženinou apod.) k zjišťování jiných látek, reagencie, činidlo... Celý referát
 
386. reaginum
(l. reagere znovu jednat) jiný výraz pro IgE protilátky... Celý referát
 
387. reagovat
odpovídat na popud, zpětně působit... Celý referát
 
388. reakce
(odborně) činnost, proces, stav jako odezva na nějaký popud, podnět, změnu... Celý referát
 
389. reakcionář
(sociologie) občan, který myslí a jedná proti vůli většiny lidu a jím zákonně přijatým občanským zásadám, jde proti proudu a svými činy k zachování starých poměrů mu škodí (zpátečník)... Celý referát
 
390. reaktance
(elektrotechnika) imaginární složka impedance v elektrickém obvodu, kde odpor, indukčnost a kapacita jsou zapojeny v sérii, převrácená hodnota susceptance... Celý referát
 
391. reaktance v humanitních vědách
odpor proti objektivnímu a reálnému nebo i jen subjektivně pociťovanému omezování osobní svobody... Celý referát
 
392. reaktant
reagující látka... Celý referát
 
393. reaktibilita
schopnost, míra připravenosti reagovat... Celý referát
 
394. reaktivace
(odborně) obnovení, opětovné uvedení do aktivního stavu... Celý referát
 
395. reaktivita
(odborně) schopnost reagovat, schopnost reakce... Celý referát
 
396. reaktivní
reagující na něco... Celý referát
 
397. reaktivní porucha příchylnosti v dětství
porucha sociálních vztahů se vznikem specificky v dětství a projevující se silně protichůdnými nebo ambivalentními sociálními reakcemi, nedostatečnou emoční reaktivitou, odtažitými, bázlivými, zvýšeně ostražitými nebo agresivními reakcemi... Celý referát
 
398. reaktivní stav
nežádoucí stav např. subdeprese nebo deprese vzniklý na základě prožitého stresu, mimořádně nepříjemného zážitku... Celý referát
 
399. reaktivovaný
schopný činnosti, uvedený do činného stavu... Celý referát
 
400. reaktivovat
(odborně) znovu uvádět v činnost, oživovat... Celý referát
 
401. reaktometr
přístroj k měření doby reakce organismu na vnější popud... Celý referát
 
402. reaktometrie
měření a popis senzomotorických výkonů, např. rychlosti motorické reakce na vizuální podnět... Celý referát
 
403. reaktor
(jaderný, atomový) zařízení na štěpení jaderného paliva... Celý referát
 
404. real
(jednotky) měnová jednotka Brazílie... Celý referát
 
405. real-life
reálný život... Celý referát
 
406. realgar
(mineralogie) oranžově červený sirník arzenu... Celý referát
 
407. reálie
věcné údaje, charakteristická dílčí fakta... Celý referát
 
408. realimentace
obnovení výživy, zlepšování stavu výživy... Celý referát
 
409. realimentatio
(l. re- opět, znovu, l. alimentum výživa) realimentace, obnovení výživy, zlepšování stavu výživy... Celý referát
 
410. realista
(psychologie) věcně uvažující a jednající člověk... Celý referát
 
411. realistická orientace osobnosti
Podle amerického karierního psychologa a sociologa Johna L. Hollanda (1919-2008)mají lidé realistického typu kladný vztah k motorickým, manuálním aktivitám, které vyžadují obratnost, sílu, maskulinní akci (např. ve stavebnictví, řemeslech a zeměděls... Celý referát
 
412. realistický
(odborně) se smyslem pro skutečnost, věcný, reálný... Celý referát
 
413. realisticky a motoricky orientovaný personální typ
má v oblibě aktivity, které vyžadují fyzickou sílu, motorickou koordinaci a obratnost. Dává přednost konkrétním dobře definovaným problémům před abstraktní a extenzivní verbální problematikou. Raději úkol manuálně provede, než aby o něm podrobně mlu... Celý referát
 
414. realita
(odborně) skutečnost (opak fikce)... Celý referát
 
415. realitas
(l. res věc) realita, skutečnost, souhrn všeho existujícího... Celý referát
 
416. realiter
skutečný, skutečně... Celý referát
 
417. realitní
týkající se nemovitostí, obvykle obchodu s nimi... Celý referát
 
418. realizace, realisace
(odborně) uskutečnění, provedení, vykonání... Celý referát
 
419. realizátorský
uskutečňující, utvářející... Celý referát
 
420. realizmus, realismus
(psychologie) smysl pro skutečnost, věcnost, způsob jednání a myšlení založený na kritickém poznávání skutečnosti (opak irealizmus)... Celý referát
 
421. realizovaná nika
složky a vztahy prostředí, které organismus v rámci základní niky využije... Celý referát
 
422. realizované kurikulum
implementovaný obsah vzdělávání a výchovy, reálná edukace v konkrétní škole a třídě... Celý referát
 
423. realizovat, realisovat
(odborně) uskutečnit, uvést ve skutečnost... Celý referát
 
424. realizující
uskutečňující, provádějící, činící... Celý referát
 
425. reálka
sedmiletá střední škola zaměřená na přírodovědné obory... Celý referát
 
426. reálné ego
sociální percepce sebe sama a hodnocení vlastního já v současnosti... Celý referát
 
427. reálné vědy
vědy empirické, vycházející ze zkušenosti a mající za předmět dílčí oblast skutečnosti... Celý referát
 
428. reálný
(odborně) skutečný, věcný, hmotný, střízlivý... Celý referát
 
429. reálný stres
v současnosti typické, náročné ale ještě zvladatelné zátěže... Celý referát
 
430. realokace
(odborně) znovurozdělení, opětovné rozmístění... Celý referát
 
431. reamaterizace
opětovné prohlášení profesionálního sportovce za amatéra... Celý referát
 
432. reambulace
oprava a doplnění starších map... Celý referát
 
433. reamputatio
(l. re- opět, znovu, l. amputare odnímat) reamputace, další opakování amputace, korekce amputace... Celý referát
 
434. reanalýza
opětovná analýza již dříve získaných dat... Celý referát
 
435. reanimace
kříšení, znovuožití, resuscitace, obnova základních životních funkcí... Celý referát
 
436. reanimatio
(l. re- opět, znovu, l. animare oživit) reanimace, znovuožití, obnovování základních životních funkcí (např. umělým dýcháním)... Celý referát
 
437. reappraisal
přehodnocení, zpětné hodnocení, opětovné posuzování, oceňování... Celý referát
 
438. reasoning
usuzování... Celý referát
 
439. reassignment
připodobnění, přizpůsobení, modifikace, změna, přeřazení, přiřazení, nové přidělení... Celý referát
 
440. reatribuce
v psychologii nové, adekvátnější vyložení dané situace a jejich příčin, např. kognitivní rekonstrukce stresové události... Celý referát
 
441. rebab
smyčcový strunný hudební nástroj persko-arabského původu... Celý referát
 
442. rebalancing
druh terapie, tzv. ,,návrat zpět do rovnováhy"... Celý referát
 
443. rebel
rebelant, buřič, pobuřovatel, povstalec, odbojník... Celý referát
 
444. rebelie
vzpoura proti vrchnosti... Celý referát
 
445. rebokranie
nachýlení hlavy na jednu stranu s otočením na druhou stranu (torticollis)... Celý referát
 
446. reboskelie
deformita nohou... Celý referát
 
447. rebranding
(obchod) změna obchodní značky spojená s vytvořením nového názvu, změnou používaných symbolů, fontu, či designu... Celý referát
 
448. rébus
hádanka se slovní nebo obrazovou nápovědou, hlavolam... Celý referát
 
449. recalcificatio
(l. re- opět, znovu, l. calx vápno, l. facere činit) rekalcifikace, opětovné ukládání vápenných solí v tkáních... Celý referát
 
450. recall
odvolání, sesazení z politické funkce nebo pozice volbou nebo v referendu... Celý referát
 
451. recanalisatio
(l. re- opět, znovu, l. canalis roura) rekanalizace, zajištění, obnovení cévní průchodnosti... Celý referát
 
452. recapitulatio
(l. re- opět, znovu, l. capitulum kapitola) rekapitulace, opakování, shrnutí základních bodů, myšlenek... Celý referát
 
453. received knowledge
získané, přijaté vědomosti... Celý referát
 
454. receiver
nádrž v potrubí spojující malý a velký válec dvouválcového parního stroje... Celý referát
 
455. recency effect
efekt novosti, kdy úsudek o druhém je ovlivněn čerstvou informací, novým poznatkem... Celý referát
 
456. recens
čerstvý, svěží, statný... Celý referát
 
457. recent
nedávné až současné geologické období... Celý referát
 
458. recent memory
krátkodobá, recentní, primární, operační paměť... Celý referát
 
459. recenter
čerstvě, právě připravený... Celý referát
 
460. recentní
(odborně) v současnosti existující, nynější, nový, čerstvý, soudobý... Celý referát
 
461. recentní paměť
(psychologie) krátkodobá paměť... Celý referát
 
462. recenze
(odborně) text shrnující hodnocení uměleckého nebo vědeckého díla, kritika... Celý referát
 
463. recepce
přijímání, přijetí, přebírání, převzetí... Celý referát
 
464. recepcionář
vrátný... Celý referát
 
465. recepční
zaměstnanec v hotelové recepci... Celý referát
 
466. recept
(hovorově) rada, návod, jak něčeho dosáhnout... Celý referát
 
467. receptaculum
nádržka, schránka... Celý referát
 
468. receptakulum
plodnice terčoplodých hub... Celý referát
 
469. receptář
soupis, kniha, seznam receptů... Celý referát
 
470. receptivita
vnímavost... Celý referát
 
471. receptivitas
(l. recipere brát, přijímat) receptivita, receptivnost, vnímavost, schopnost vnímání vnějších podnětů... Celý referát
 
472. receptivní
(odborně) vnímavý... Celý referát
 
473. receptivní složka řeči
(sociologie) úroveň porozumění a pochopení mluveného projevu při sociální komunikaci... Celý referát
 
474. receptor
čidlo... Celý referát
 
475. receptura
rozpis složek určitého výrobku... Celý referát
 
476. recertifikace
opakovaná certifikace... Celý referát
 
477. recertifikát
opětné získání již obhájeného potvrzení auditem... Celý referát
 
478. reces
(historické právo) smlouva, ujednání o ustoupení v nárocích... Celý referát
 
479. recese
(ekonomie) hospodářský pokles... Celý referát
 
480. RecesFest
(kultura) Jednodenní hudební festival pořádaný každoročně první sobotu v červnu v malé obci Mezice, která je součástí Nákla, přibližně mezi Olomoucí a Litovlí. Součástí závod babet, fichtlů a kozidechů. V roce 2019 se festival uskuteční v sobotu 1.6.... Celý referát
 
481. recesista
(psychologie) ten, kdo si libuje ve výstředních žertech... Celý referát
 
482. recesistický
výstředně žertovný... Celý referát
 
483. recesivita
ústup dědičných znaků u míšenců... Celý referát
 
484. recesivní
(odborně) ustupující... Celý referát
 
485. recessus
(odborně) ústupek, úsek, zářez, vchlípenina... Celý referát
 
486. rechargeable
znovuobnovitelný, u akumulátorů znamená znovudobití schopný... Celý referát
 
487. recht
(slang) mít recht - mít pravdu... Celý referát
 
488. recidiva
návrat, opakování něčeho, co již minulo... Celý referát
 
489. recidivatio
(l. recidere opět se vracet) recidivace, recidiva, opakování, návrat choroby... Celý referát
 
490. recidivista
osoba dopouštějící se opětovného spáchání trestného činu stejné povahy... Celý referát
 
491. recidivita
návrat něčeho, co již zdánlivě skončilo... Celý referát
 
492. recidivovat
opakovat se, vracet se... Celý referát
 
493. recidivující
(odborně) znovu, opětovně se vracející (např. choroba)... Celý referát
 
494. recidivus
opět se vracející, opakující se, recidivující... Celý referát
 
495. recipe
užij, vezmi... Celý referát
 
496. recipient
(odborně) příjemce... Celý referát
 
497. recipient informace
příjemce informace, sdělení... Celý referát
 
498. recipientní pozitivní komunikace
pozitivní přijímání vstupních informací... Celý referát
 
499. recipovat
(odborně) vnímat, přijímat, přejímat, převzít, pochopit přímé i nepřímé (tlumočené) verbální i nonverbální informace... Celý referát
 
500. reciprocatio
(l. reciprocare pohybovat se sem a tam) vracení se, střídání... Celý referát
 
501. reciprocita
vzájemnost, vzájemný vztah nebo zvýhodnění... Celý referát
 
502. reciproční
(odborně) vzájemný, navzájem související... Celý referát
 
503. reciproční altruismus
(společnost) optimální druh vzájemnosti, nesobeckosti, opětované pomoci, výměny hodnot (nejen mezi příbuznými)... Celý referát
 
504. reciproční sympatie
oboustranná, vzájemná citová náklonnost... Celý referát
 
505. reciprocus
vracející se, obrácený, opačný... Celý referát
 
506. reciproký
(odborně) vzájemný, poskytující si vzájemně pomoc, převrácený... Celý referát
 
507. recirkulace
vícenásobný uzavřený oběh... Celý referát
 
508. recirkulovaný vzduch
Vzduch, ktorý sa odsáva z miestnosti a znova sa do nej vháňa.... Celý referát
 
509. recitace
přednášení, přednes (obvykle uměleckého textu), recitování... Celý referát
 
510. recitál
koncert jednoho sólisty nebo koncert skladeb jednoho autora... Celý referát
 
511. recitando
(hudba) recitativním způsobem... Celý referát
 
512. recitativ
způsob zpěvu blížící se mluvené řeči... Celý referát
 
513. recitátor
přednašeč, deklamátor... Celý referát
 
514. recitovat
přednášet, deklamovat... Celý referát
 
515. reclamatio
(l. reclamare požadovat nápravu) reklamace, stížnost, námitka, žádost o nápravu... Celý referát
 
516. reclinis
opřený, zpět položený... Celý referát
 
517. recognitio
(l. recognoscere rozpoznat) rekognice, prozkoumání, přezkoumání, ověření... Celý referát
 
518. recognoscatio
(l. re- opět, znovu, l. cognoscere poznat) rekognoskace, prozkoumání, průzkum, zjištění stavu... Celý referát
 
519. recombinatio
(l. re- opět, znovu, l. combinare spojovat) rekombinace, změna v uspořádání genetických faktorů chromosomu u potomka ve srovnání se stavem u rodičů... Celý referát
 
520. recommendatio
(l. recommendare doporučovat) rekomendace, doporučení... Celý referát
 
521. recompensatio
(l. re- opět, znovu, l. compensatio vyrovnání) rekompenzace, vyrovnání, náhrada... Celý referát
 
522. recompensatus
vyrovnaný, vyvážený... Celý referát
 
523. recompositus
znovu upravený, uložený... Celý referát
 
524. reconciliatio
smíření... Celý referát
 
525. reconquista
(v 11.-13. stol.) znovudobytí území Pyrenejského poloostrova, které v 8. stol. ovládli muslimští Arabové, Španěly a Portugalci... Celý referát
 
526. recovery
obnova dat, záchrana dat... Celý referát
 
527. recreatio
(l. recreare obnovit) rekreace, osvěžení, zotavení... Celý referát
 
528. recruitment
přijímání, nábor zaměstnanců, poskytování služby zabývající se zprostředkováním práce, headhunting... Celý referát
 
529. recta ratio
prozíravost, rozvážnost, zdravý rozum... Celý referát
 
530. recta via
přímou (hlavní) cestou, správně... Celý referát
 
531. rectalgia
(medicína) (l. rectum konečník, ř. algos bolest) rektalgie, bolest konečníku... Celý referát
 
532. recte
(zastarale) vlastně, správně... Celý referát
 
533. rectectomia
(medicína) (l. rectum konečník, ř. ektome vynětí) rektektomie, chirurgické vynětí konečníku... Celý referát
 
534. rectificatus
na správnou míru uvedený... Celý referát
 
535. rectilineus
přímočarý, přímý... Celý referát
 
536. rectitis
(medicína) (l. rectum konečník) rektitida, zánět konečníku (správněji proctitis)... Celý referát
 
537. rectitude cognitionis
správnost poznání... Celý referát
 
538. rectitudo voluntatis
správnost vůle... Celý referát
 
539. rectococcygeus
(l. rectum konečník, l. coccyx kost kostrční) týkající se konečníku a kostrče... Celý referát
 
540. rectocystotomia
(medicína) (l. rectum konečník, ř. kystis močový měchýř, ř. tome řez) rektocystotomie, chirurgické otevření močového měchýře konečníkem (proctocystotomia)... Celý referát
 
541. rectolabialis
(l. rectum konečník, l. labium pysk (stydký)) rektolabiální, týkající se konečníku a stydkého pysku... Celý referát
 
542. rectoperineorrhaphia
(medicína) (l. rectum konečník, perineum hráz, ř. rhafé šev) rektoperineorafie, chirurgické sešití konečníku a hráze... Celý referát
 
543. rectoplastica
(l. rectum konečník, ř. plastike (techne) umění tvárné) rektoplastika, plastická operace konečníku... Celý referát
 
544. rectosigmoidectomia
(medicína) (l. rectum konečník, colon sigmoideum esovitá klička tlustého střeva, ř. ektome vynětí) rektosigmoidektomie, chirurgické vynětí konečníku a esovité kličky tlustého střeva... Celý referát
 
545. rectosigmoiditis
(medicína) (l. rectum konečník, colon sigmoideum esovitá klička tlustého střeva) rektosigmoiditida, zánět konečníku a esovité kličky tlustého střeva... Celý referát
 
546. rectotomia
(medicína) (l. rectum konečník, ř. tome řez) rektotomie, chirurgické otevření, řez konečníku... Celý referát
 
547. rectum
konečník... Celý referát
 
548. rectus
přímý, rovný, správný... Celý referát
 
549. recumbens
znovu uléhající, opětovně ležící... Celý referát
 
550. recuperatio
(l. recuperare získat) znovunabytí, opětné nabytí (např. zdraví)... Celý referát
 
551. recurrens
vracející se, zvratný, návratný (např. febris recurrens)... Celý referát
 
552. recurvatio
(l. recurvare opět ohnout) rekurvace, zpětné zakřivení, ohnutí... Celý referát
 
553. recurvatus
zpět, nazad ohnutý, zakřivený... Celý referát
 
554. recyclatio
(l. re- opět, znovu, ř. kyklos kruh) recyklace, návrat receptoru z nitra buňky na její povrch, kde je znovu využit (opak internalizace)... Celý referát
 
555. recyklace
znovuvyužití surovin obsažených v odpadech... Celý referát
 
556. recyklovaný
(ekologie) pocházející z recyklace, znovupoužitý, vyrobený z odpadních materiálů... Celý referát
 
557. redakce
skupina autorů nebo zpracovatelů informací nebo literárních děl... Celý referát
 
558. redaktor
kdo vykonává nebo podílí se na redakci... Celý referát
 
559. redbul
energetický nápoj, též Red bull... Celý referát
 
560. redecussatio
(l. re- opět, znovu, l. decussatio zkřížení) redekusace, forma druhotného zkřížení... Celý referát
 
561. redefinice
(odborně) nová, jiná definice nějaké problematiky často spojená s reinterpretací, předefinování a přehodnocení... Celý referát
 
562. redempce
(historické právo) zpětný výkup, právo zpětného výkupu... Celý referát
 
563. redemptor hominis
vykupitel člověka... Celý referát
 
564. redemptorista
člen kongregace Nejsvětějšího Vykupitele... Celý referát
 
565. redestillatio
(l. re- opět, znovu, l. destillare kapat) redestilace, opakovaná destilace... Celý referát
 
566. redestilovaný
dvakrát destilovaný, překapávaný... Celý referát
 
567. redhibice
(historické právo) vzájemné vrácení koupené věci a trhové ceny... Celý referát
 
568. redidaxe
úprava, změna, optimalizace dosud naučených vědomostí, dovedností a návyků... Celý referát
 
569. redigovat
(žurnalistika) upravovat text určený ke zveřejnění... Celý referát
 
570. redingot
dlouhý uzavřený kabát projmutý v pase... Celý referát
 
571. redintegratio
redintegrace, obnovení, uvedení v původní stav... Celý referát
 
572. rediskont
opětovný diskont... Celý referát
 
573. redislokace
znovurozmístění, přemístění... Celý referát
 
574. redisový
se zploštělou špičkou... Celý referát
 
575. redistribuce
přerozdělení, změna distribuce... Celý referát
 
576. redistribuční
přerozdělovací... Celý referát
 
577. redivivus
oživený... Celý referát
 
578. redoxní
redukčně-oxidační... Celý referát
 
579. redrese
(medicína) nekrvavé napravování chybného postavení kloubu... Celý referát
 
580. redresní
týkající se nápravy (korekce), např. chybného tvaru nebo postavení různých částí organismu... Celý referát
 
581. reducens
zpět vedoucí, přivádějící... Celý referát
 
582. reducent
rozkladač, organizmus rozkládající mrtvou organickou hmotu na nižší látky, destruent... Celý referát
 
583. reducibilní
schopný redukce... Celý referát
 
584. reductio
(l. reducere vést zpět) redukce, omezení, zmenšení, chirurgicky: upravení do původního stavu... Celý referát
 
585. reductio ad absurdum
nepřímý důkaz... Celý referát
 
586. reduction of tension
snižování napětí... Celý referát
 
587. reductor
(l. reducere vést zpět) reduktor, odváděč, látka poskytující elektrony k redukci jiné látky... Celý referát
 
588. redukce
omezení, snížení, zmenšení, převod, přepočítání, oprava, sleva... Celý referát
 
589. redukcionismus
snaha zjednodušit komplexní jevy do jednoduchých, dále již neanalyzovatelných elementů, částí, jednotek, ze kterých se daný jev skládá nebo jež ho zapřičiňují, v přírodních vědách bývá nosný, v humanitních vědách diskutabilní až sporný... Celý referát
 
590. redukční
omezující, zmenšující, oslabující, reduktivní... Celý referát
 
591. redukovaná mobilita
snížená pohyblivost... Celý referát
 
592. redukovaný
odlehlý, vzdálený, zmenšený... Celý referát
 
593. redukovat
snižovat, omezovat... Celý referát
 
594. reduktant
redukční činidlo... Celý referát
 
595. reduktáza
enzym způsobující redukci... Celý referát
 
596. reduktivní
omezující, zmenšující, oslabující, redukční... Celý referát
 
597. redundance
nadbytečnost, hojnost, přebytečnost, nehospodárnost... Celý referát
 
598. redundantia
oplývání, překypování... Celý referát
 
599. redundantní
(odborně) opakovaný, nadbytečný... Celý referát
 
600. reduplicatio
(l. re- opět, znovu, l. duplex dvojitý) reduplikace, zdvojení... Celý referát
 
601. reduplikace
zdvojování, zmnožování... Celý referát
 
602. reduplikovaný
zdvojený... Celý referát
 
603. reduta
maškarní ples... Celý referát
 
604. redux
cis (crepitus) (l. reducere vést zpět) vracející crepitus, vlhký zvučný praskot při poslechu plic, např. ve třetím období krupózní pneumonie... Celý referát
 
605. redwood
červené dřevo, zejména sekvojové, borovicové či modřínově... Celý referát
 
606. reedice
opětovné vydání... Celý referát
 
607. reeducatio
(l. reeducare převychovat) reedukace, úprava, náprava porušených funkcí různých orgánů (hybnosti, sluchu, zraku apod.)... Celý referát
 
608. reedukace
(pedagogika) využití metod speciální pedagogiky při úpravě narušených funkcí (sluchu, zraku, řeči, pohybových a rozumových schopností)... Celý referát
 
609. reedukační
převýchovný, např. individuální nebo skupinový program, trénink, výcvik... Celý referát
 
610. reedukační interview
převýchovný rozhovor... Celý referát
 
611. reekvilibrace
opětovná, nová ekvilibrace... Celý referát
 
612. reemigrace
návrat emigrantů do vlasti... Celý referát
 
613. reengineering
zavádění radikálních organizačních změn a proměn v podniku, stimulátor zásadního zlepšení procesů podnikání, způsobů myšlení a chování pracovníků... Celý referát
 
614. reepithelisatio
(l. re- opět, znovu, epithelium výstelka) reepitelizace, obnovení, znovuvytvoření výstelky... Celý referát
 
615. reeskont
opětovný eskont... Celý referát
 
616. reevolutio
(l. re- opět, znovu, l. evolutio vývoj) reevoluce, starší název pro stav probouzení se z epileptického záchvatu... Celý referát
 
617. reexport
opětovný vývoz dovezeného zboží... Celý referát
 
618. reexpozice
(odborně) opětovné vystavení se (např. traumatickému zážitku, alergenu apod.)... Celý referát
 
619. refaktoring
(programování) zlepšení kódu programu při zachování jeho původní funkčnosti... Celý referát
 
620. refectio
(l. reficere opravit) opravení, oprava, oživení... Celý referát
 
621. refectorium
refektář, společná jídelna mnichů... Celý referát
 
622. refektář
jídelna kláštera nebo řeholního domu... Celý referát
 
623. referát
zpráva hodnotící skutečnosti veřejného rázu nebo i vědeckou problematiku... Celý referát
 
624. reference
(odborně) doporučení, dobrozdání, posudek... Celý referát
 
625. referenční
(odborně) porovnávaný, vztažný, vzorkovací, výchozí, určený ke srovnání... Celý referát
 
626. referenční jasnost (j0)
(astronomie) jasnost světelného zdroje o hvězdné velikosti m = 0 mag... Celý referát
 
627. referenční rámec
(psychologie) stav a úroveň osobnosti ovlivňuje způsob nahlížení individua na význam určité situace, na to, jak ji ve shodě se svými zkušenostmi a kognitivními vlastnostmi percipuje, apercipuje i reflektuje a jak na tuto situaci reaguje, jak ji řeší... Celý referát
 
628. referenční skupina
eticky pozitivní i negativní vztažná sociální skupina se kterou se člověk ztotožňuje, která je pro něho normotvorná, hodnototvorná, postojotvorná, socializační... Celý referát
 
629. referendář
zaměstnanec soudu, který pomáhá soudcům s přípravou podkladů pro jednotlivé případy... Celý referát
 
630. referendum
(politika) přímé hlasování občanů o ústavně-politické nebo zákonodárné otázce, lidové hlasování... Celý referát
 
631. referens
obsah sdělení, oč v promluvě jde... Celý referát
 
632. referent
zpravodaj, relátor... Celý referát
 
633. referovat
podávat zprávu, informovat o události, přednášet referát... Celý referát
 
634. referred pain
(medicína) přenesená bolest... Celý referát
 
635. refertilizace
obnovení plodnosti, např. zprůchodněním vejcovodů nebo semenných cest... Celý referát
 
636. refinancování
poskytování úvěrů centrální bankou bankám komerčním... Celý referát
 
637. reflace
záměrné zvýšení cen a rozšíření peněžního oběhu... Celý referát
 
638. reflection
odraz, reflexe... Celý referát
 
639. reflector
(l. reflectere otáčet) reflektor, osvětlovací zařízení, čelní zrcátko s otvorem odrážející při otolaryngologickém vyšetřování světelné paprsky, a tím osvětlující dutiny... Celý referát
 
640. reflektance
činitel odrazu, odrážecí schopnost... Celý referát
 
641. reflektivita
(odborně) odrazivost povrchu materiálu... Celý referát
 
642. reflektor
světlomet... Celý referát
 
643. reflektorický
týkající se reflexu, ohybu... Celý referát
 
644. reflektorický styl učení
... Celý referát
 
645. reflektovat
odrážet, zrcadlit, vzít v úvahu, uvážit... Celý referát
 
646. reflektující
odrážející, zrcadlící, postihující, promýšlející, beroucí do úvahy... Celý referát
 
647. reflex
(optika) odraz světla, odlesk, zrcadlení... Celý referát
 
648. reflex Moorův
úleková reakce malých děti (asi do půl roku),při podtrhnutí podložky rozhodí horní končetiny a křičí... Celý referát
 
649. reflex Robinsonův
úchopová reakce dětí do tří až čtyř měsíců, pevně uchopí podaný prst, lze je i vyzvednout... Celý referát
 
650. reflexe
(optika) zrcadlení, odrazivost... Celý referát
 
651. reflexivita
odrazivost světla... Celý referát
 
652. reflexivní styl učení
... Celý referát
 
653. reflexivní žák
žák, který má schopnost a dovednost sebepoznání, který umí metakognitivně analyzovat a hodnotit cizí i vlastní myšlenkové, emotivní i volní(konativní) a behaviorální činnosti a který si uvědomuje i vlastní kognitivní a učební styl... Celý referát
 
654. reflexivnost, reflexívnost
důležitá vlastnost binární relace, např. rovnosti... Celý referát
 
655. reflexivum, reflexívum
zvratné zájmeno nebo zvratné sloveso... Celý referát
 
656. reflexní
(optika) založený na reflexi... Celý referát
 
657. reflexní terapie
stará alternativní medicinská léčba, která předpokládá, že např. na ploskách chodidel jsou reflexní zóny či body, které odpovídají jednotlivým tělesným orgánům a jež je možno tonizováním, mačkáním a hlazením příslušných reflexních bodů léčebně ovlivň... Celý referát
 
658. reflexogenní
reflexního původu, vyvolávající reflex... Celý referát
 
659. reflexografie
grafické zaznamenávání reflexů... Celý referát
 
660. reflexologie
nauka o reflexních pohybech... Celý referát
 
661. reflexometr
přístroj k měření reflexů... Celý referát
 
662. reflexoterapie
manipulační léčba... Celý referát
 
663. reflexus
ohnutý, zpět obrácený... Celý referát
 
664. reflux
(biologie) Zpětný tok tekuté látky uvnitř dutého orgánu proti normálnímu směru toku. Nejčastější je reflux žaludeční šťávy, kdy se kyselý obsah žaludku dostává do jícnu a způsobuje tak pálení žáhy... Celý referát
 
665. reforma
(odborně) změna, náprava, zlepšení, přetvoření... Celý referát
 
666. reformace
(církev) obnovení, přetvoření, zejména křesťanské církve v 16. století... Celý referát
 
667. reformatio
(l. reformare přetvořit) reformace, obnovení, úprava, náprava... Celý referát
 
668. reformizmus, reformismus
názor o možném postupném zlepšování, reformování... Celý referát
 
669. reformulace
nová formulace, přeformulování... Celý referát
 
670. refractarius
odporující, budící odpor... Celý referát
 
671. refractio
(l. refringere vylomit, zlomit) refrakce, lom světelných paprsků při přechodu do jiného prostředí... Celý referát
 
672. refractus
zeslabený, zmenšený... Celý referát
 
673. refragatio
(l. refragari odporovat) odpor, odporování... Celý referát
 
674. refraiming
přerámcování, přeznačkování, v komunikaci znamená změnu rámce sdělení s cílem přiřadit sdělení nový význam (např. pozitivnější).... Celý referát
 
675. refrakce
lom... Celý referát
 
676. refrakční vady
redukce či ztráta zrakové ostrosti, snížené, nepřesné, zamlžené, změněné vidění, krátkozrakost (myopie), dalekozrakost (hypermetropie) a astigmatismus... Celý referát
 
677. refrakterní
vzdorující, odolný... Celý referát
 
678. refrakterní fáze
dočasné vymizení nebo snížení vnímavosti a reaktibility (např. svalu) na podněty... Celý referát
 
679. refrakternost
odolnost, rezistentnost, redukovaná vnímavost a reaktibilita na intervenci, imunita... Celý referát
 
680. refraktometr
optický přístroj na měření indexu lomu světla... Celý referát
 
681. refraktor
čočkový dalekohled... Celý referát
 
682. refrén
(hudba) pravidelně se opakující část písně nebo básně... Celý referát
 
683. refrigerace
zchlazování, zchlazení... Celý referát
 
684. refrigerans
(l. refrigerare ochladit) ochlazující... Celý referát
 
685. refrigeratio
(l. refrigerare ochladit) refrigerace, ochlazení, zchlazení, snížení horečky... Celý referát
 
686. refrigerátor
zařízení k získání velmi nízkých teplot... Celý referát
 
687. refringens
lomivý, vztahující se k procesu opětovného zlomení... Celý referát
 
688. refugium
útočiště... Celý referát
 
689. refundace
náhrada... Celý referát
 
690. refusio
(l. refundere lít zpět) refúze, zpětný tok, návrat (např. obnovení krevní cirkulace, která byla dočasně pozastavena přiložením škrtidla na končetinu... Celý referát
 
691. refutace
(zastarale) předkládání důkazů a vyvracení námitek... Celý referát
 
692. refuze
opětovné sloučení, znovu splynutí,... Celý referát
 
693. refýž
(doprava) nástupní ostrůvek (obvykle městské hromadné dopravy)... Celý referát
 
694. reg
kamenitá poušť... Celý referát
 
695. regál
větší police, soustava polic, nebo stojan s přihrádkami, sloužící pro úsporu místa a pro přehledné uspořádání spíše pro praktické využití, než jako nábytek... Celý referát
 
696. regália, regálie
(odborně) (od)znaky královské moci, korunovační klenoty... Celý referát
 
697. regata
závody lodí... Celý referát
 
698. rege, reggae
blue beat... Celý referát
 
699. regelace
proces střídavého zmrzání a rozmrzání půdy... Celý referát
 
700. regelatio
(l. re- znovu, opět, l. gelare zmrazit) regelace, znovuzmrazení... Celý referát
 
701. regenerace
znovuvytvoření, uvedení do původního stavu, obnovení... Celý referát
 
702. regenerační
obrozující, uvádějící do původního (žádoucího) stavu, obnovovací, znovutvořící, regenerativní... Celý referát
 
703. regeneratio
(l. regenerare obnovit) regenerace, znovuvytvoření, obnova, náhrada opotřebované nebo zničené tkáně stejnou anatomicky i funkčně rovnocennou tkání... Celý referát
 
704. regenerátor
prostředek k regeneraci... Celý referát
 
705. regenerovat
obnovovat, oživovat... Celý referát
 
706. regenschori
ředitel kůru... Celý referát
 
707. regent
zástupce panovníka, správce státu... Celý referát
 
708. regest
stručný popis obsahu písemnosti, výtah... Celý referát
 
709. regimen
(odborně) řízení, vedení, stanovení způsobu (např. fyzické aktivity, diety, životosprávy)... Celý referát
 
710. regiment
pluk... Celý referát
 
711. regio
směr, hraniční čára, hranice, krajina. Regio abdominis (regiones abdominales) krajina (krajiny) břišní. Regio analis krajina anální, řitní. Regio antebrachii krajina předloktí. Regio axillaris krajina axilární, podpaží. Regio brachii krajina pažn... Celý referát
 
712. region
krajinný celek různého řádu... Celý referát
 
713. regionalistika
rámcový a souhrnný vědní obor, zkoumá vztahy, jevy a procesy v regionech v jejich komplexitě a souvztažnosti, vychází z geografie, inspiruje se ekologií, demografií, ekonomií, sociologií, politickými a správními vědami, vědami o řízení, matematikou,... Celý referát
 
714. regionalizace, regionalisace
členění na celky různého řádu... Celý referát
 
715. regionalizmus, regionalismus
úsilí o větší nezávislost (samostatnost) oblastí... Celý referát
 
716. regionální
oblastní, krajový... Celý referát
 
717. registr
seznam, soupis, ukazatel, rejstřík... Celý referát
 
718. registra
(historie) středověké knihy se záznamy listin pořizované týmž vydavatelem nebo touž kanceláří... Celý referát
 
719. registrace
(odborně) zapsání, uvedení do seznamu, rejstříku... Celý referát
 
720. registračka
registratura... Celý referát
 
721. registratio
(l. registrum zápis) registrace, záznam o pozorování údajů, úkolů, projevů... Celý referát
 
722. registrátor
kdo něco registruje, zaznamenává... Celý referát
 
723. registratura
kancelářská skříň pro ukládání dokumentů... Celý referát
 
724. reglement
zvláštní předpis... Celý referát
 
725. reglementace
(odborně) úprava záležitostí podle reglementu (reglement: předpisy, nařízení, pravidla, jejich soubor)... Celý referát
 
726. regnum hominis
království lidské (člověka)... Celý referát
 
727. regolit
zvětralinový plášť, který nebyl přemístěn, eluvium... Celý referát
 
728. regradace
opětné zlepšení půdy... Celý referát
 
729. regredient
osoba mající postihové právo, postihovatel... Celý referát
 
730. regredování
ustupování, vracení se na nižší nebo původní úroveň, kvantitu či kvalitu... Celý referát
 
731. regres
(odborně) postih... Celý referát
 
732. regresát
osoba, proti níž se vykonává postih, regresní dlužník, postižník... Celý referát
 
733. regrese
(odborně) útlum, ústup, zpětný postup, úpadek, zpětný vývoj... Celý referát
 
734. regresivní
(odborně) postupující zpět, upadající... Celý referát
 
735. regresivní terapie
(medicína) druh alternativní hlubinně abreaktivní psychoterapie při níž se mají vybavovat traumatické zážitky z minulosti(dokonce i z předpokládaných minulých životů) s cílem odstranit příčiny starostí, bolestí a trápení v přítomnosti, též regresní t... Celý referát
 
736. regresivní vývoj
(medicína) pokles úrovně výkonnosti, exaktnosti, diferencovanosti, redukce určitých schopností a dovedností (např. ve stáří nebo při nemoci)... Celý referát
 
737. regresní
související s regresí... Celý referát
 
738. regula
pravítko, měřítko, řád, směrnice, pravidlo... Celý referát
 
739. regula falsi
početní postup k přibližnému výpočtu kořenů rovnice... Celý referát
 
740. regulace
usměrňování, úprava, řízení... Celý referát
 
741. regulating behavior
usměrňující chování... Celý referát
 
742. regulatio
(l. regula pravítko) regulace, řízení, usměrňování, úprava, plánovaný výkon... Celý referát
 
743. regulativ
příkaz, předpis, směrnice... Celý referát
 
744. regulativní
řídící, usměrňující, upravující... Celý referát
 
745. regulátor
zařízení pro samočinnou regulaci, usměrňovatel, upravovatel... Celý referát
 
746. regule
pravidlo, řád... Celý referát
 
747. regulérní, regulární
podle pravidel, správný, obvyklý, odpovídající normálu... Celý referát
 
748. regulovaná ventilace agresivity
uvolňování agresivity přijatelným způsobem ve sportu, při soutěživých hrách, arteterapií apod.... Celý referát
 
749. regulovat
usměrňovat, řídit... Celý referát
 
750. regurgitace
(medicína) návrat nestrávené potravy do úst bez nauzey a dávení... Celý referát
 
751. regurgitans
vracející se, zpětné proudění... Celý referát
 
752. rehabilitace
navrácení cti, bezúhonnosti, znovunabytí práv... Celý referát
 
753. rehabilitační a fyzikální léčba
(medicína) její pomocí se dají mírnit nebo odstraňovat bolestivé obtíže, jakými mohou být bolesti zad, poúrazové stavy, bolesti kloubů apod. Rehabilitační léčba tak může často nahradit návykové léky.... Celý referát
 
754. rehabilitační třída
školní třída pro děti s tělesným či mentálním postižením a kombinovanými vadami (např. při speciální základní škole)... Celý referát
 
755. rehabilitatio
(l. re- znovu, opět, l. habilitas schopnost) rehabilitace, soubor opatření napravující orgánové defekty a vracející porušenou funkci... Celý referát
 
756. rehabilitovat
navrátit či obnovit funkci, dovednost, práva, čest... Celý referát
 
757. reharmonizace
obnovení, znovunabytí harmonie... Celý referát
 
758. rehydrace, rehydratace
zavodnění organizmu po ztrátě tekutin... Celý referát
 
759. reiectio
(l. reicere odmítnout) rejekce, odmítnutí, zamítnutí, imunitní odpověď proti transplantované tkáni, vedoucí k zničení transplantátu... Celý referát
 
760. reifikace
(odborně) zvěcnění... Celý referát
 
761. reifikování člověka
zvěcňování, odosobňování člověka... Celý referát
 
762. reiki
metoda přírodního léčení... Celý referát
 
763. reimplantatio
(l. re- znovu, opět, l. implantare zasadit) reimplantace, nová implantace, nové přenesení tkáně, orgánu (např. vsazení zubu do lůžka)... Celý referát
 
764. reimplantovat
vrátit na původní místo, vsadit zpět, replantovat... Celý referát
 
765. reimport
vrácení vzorků zboží ze zahraničí... Celý referát
 
766. reinduratio
(l. re- znovu, opět, l. indurare ztvrdnout) reindurace, znovuobjevení primárních syfilitických afektů na témž místě... Celý referát
 
767. reinervace
(medicína) obnovení nervové kontroly svalu nebo ústrojí... Celý referát
 
768. reinfectio
(l. re- znovu, opět, l. inficere nakazit) nová infekce, nákaza touž chorobou po vyhojení... Celý referát
 
769. reinfekce
(medicína) opětovná infekce touž nemocí... Celý referát
 
770. reinfekční
opětovná infekce, nová infekce po předchozím zklidnění či zhojení... Celý referát
 
771. reinforcement
upevnění,posílení, motivace, stimulace... Celý referát
 
772. reinfusio
(l. re- znovu, opět, l. infundere vlévat) reinfúze, nová infúze, nálev... Celý referát
 
773. reinkarnace
převtělení, opětovné vtělení, nové vtělení duše... Celý referát
 
774. reinsertio
(l. re- znovu, opět, l. inserere spojit) reinzerce, operační spojení svalových šlach na kosti... Celý referát
 
775. reinstalace
znovuuvedení do úřadu nebo funkce... Celý referát
 
776. reintegrace
opětovné spojení... Celý referát
 
777. reintegratio
(l. re- znovu, opět, l. integer neporušený) reintegrace, návrat do původního neporušeného stavu... Celý referát
 
778. reinterpretace
(odborně) nové, jiné, pozitivní nebo negativní vysvětlení nějakého jevu nebo problému... Celý referát
 
779. reintrodukce
znovu zavlečenie druhu fauny, alebo flóry mimo jeho areál bežného výskytu... Celý referát
 
780. reintubace
opakované, nové zavedení rourky (kanyly) do průdušnice... Celý referát
 
781. reintubatio
(l. re- znovu, opět, l. in do, l. tubus rourka) reintubace, nové zavedení rourky do průdušnice... Celý referát
 
782. reinversio
(l. re- znovu, opět, l. invertere obrátit) reinverze, opětovné vrácení, obrácení do správné polohy (např. obrácené dělohy)... Celý referát
 
783. reinvestice
znovu investovaná část zisku... Celý referát
 
784. reinvocatio
(l. re- znovu, opět, l. invocare oslovovat) reinvokace, obnovení činnosti, reaktivace... Celý referát
 
785. reishi
(botanika) lesklokorka lesklá - dřevokazná chorošovitá houba, jejíž extrakty se používají jako přírodní léčivo pro posilování imunity, boj s rakovinnými buňkami, nebo proti rozvoji civilizačních chorob... Celý referát
 
786. reiteratio
(l. re- znovu, opět, l. iterare opakovat) reiterace, opětovné opakování, obnovování... Celý referát
 
787. reiteratus
opakovaný, opětovaný... Celý referát
 
788. reiuvenatio
(l. re- opět, znovu, l. iuvenis mladík) rejuvenace, omlazení, znovunabytí sil (rejuveniscence)... Celý referát
 
789. reivindikace
žaloba na vydání věci... Celý referát
 
790. reizmus, reismus
směr uznávající existenci pouze konkrétních předmětů a popírající samostatnou existenci vztahů... Celý referát
 
791. rejda
kotviště... Celý referát
 
792. rejdařství
plavební společnost... Celý referát
 
793. rejekce
u přežvýkavců vyvržení sousta z předžaludku... Celý referát
 
794. rejekční edukace
odmítavá výchovná péče, výchova bez lásky... Celý referát
 
795. rejekční výchova
viz rejekční edukace... Celý referát
 
796. rejoneador
Španielsky termín pre zápasníka s býkmi, ktorý bojuje s býkom zo sedla koňa.... Celý referát
 
797. rejs, rejsa
(historie) (vojenská) výprava, nájezd... Celý referát
 
798. rejstřík
seznam, soupis (zpravidla abecedně uspořádaný)... Celý referát
 
799. rejtar
(vojenství) jízdní voják, jezdec... Celý referát
 
800. rejuvenace
omlazení... Celý referát
 
801. rekapitulace
opakování, souhrn, shrnutí... Celý referát
 
802. rekapitulační otázky
otázky shrnující získané informace... Celý referát
 
803. rekatalogizace
opravy starých záznamů dokumentů nebo knižního fondu podle nových pravidel... Celý referát
 
804. rekatolizace, rekatolisace
úsilí o navrácení protestantů do římskokatolické církve... Celý referát
 
805. rekce
vyjádření syntaktického vztahu, kdy řídící člen větné dvojice určuje pád závislého členu, řízenost... Celý referát
 
806. reklama
(marketing) ovlivňování spotřebitele s cílem vyvolat jeho zájem o koupi, propagace... Celý referát
 
807. reklamace
uplatňování námitky... Celý referát
 
808. reklinace
(odborně) záklon... Celý referát
 
809. rekluze
uzavřenost, odloučenost od světa... Celý referát
 
810. rekodifikace
(právo) změna kodexu, právní úpravy, zákona... Celý referát
 
811. rekognice
uznání pravosti, stvrzení... Celý referát
 
812. rekognoskace
(odborně) prozkoumávání, průzkum, prohledávání... Celý referát
 
813. rekolekce
duchovní cvičení... Celý referát
 
814. rekomandace
(odborně) doporučení, přímluva... Celý referát
 
815. rekomando
doporučeně... Celý referát
 
816. rekombinace
nová kombinace, změna v uspořádání, přeskupení... Celý referát
 
817. rekompozice
(odborně) znovusložení, znovuzkomponování... Celý referát
 
818. rekonciliace
usmíření se, smíření... Celý referát
 
819. rekoncipování
změna pojetí, koncepce... Celý referát
 
820. rekondice
opětovné uvedení do pořádku, do správného stavu... Celý referát
 
821. rekonfirmovat
opětovně nebo opakovaně příjmout za dospělého člena církve... Celý referát
 
822. rekonstituování
obnovování, rekonstrukce... Celý referát
 
823. rekonstrukce
(odborně) opětovné sestrojení, uvedení do původního stavu... Celý referát
 
824. rekonstrukční fantazie
tvorba adekvátních obrazných představ dosud nevnímaných předmětů nebo jevů na základě jejich verbálního popisu nebo plánku, nákresu, schématu... Celý referát
 
825. rekontextualizace
(odborně) souvislost, v níž se těkavé informace přeskupují v pevná fakta... Celý referát
 
826. rekonvalescence
zotavování, období mezi vymizením příznaků nemoci a úplným uzdravením... Celý referát
 
827. rekonvalescent
zotavující se po chorobě... Celý referát
 
828. rekonverze, rekonverse
opětná přeměna... Celý referát
 
829. rekord
nejlepší výkon... Celý referát
 
830. rekordér
záznamové nahrávací nebo přehrávací zařízení... Celý referát
 
831. rekordman
držitel rekordu... Celý referát
 
832. rekreační interview
osvěžující, oddechový, zábavný, odpočinkový rozhovor... Celý referát
 
833. rekreece
obnova, znovutvoření... Celý referát
 
834. rekreovat
zotavit, obnovit... Celý referát
 
835. rekriminace
vzájemné obviňování, svalování viny... Celý referát
 
836. rekriminovat
svalovat vinu na jiného, obviňovat... Celý referát
 
837. rekrudescence
obnovení se, znovupropuknutí (nemoci)... Celý referát
 
838. rekrudeskující
opakující se, vracející se, obnovující se (nemoc), zhoršení (nemoci)... Celý referát
 
839. rekrut
odvedenec (na vojnu)... Celý referát
 
840. rekrutovat se
(odborně) pocházet, mít původ... Celý referát
 
841. rekta-
první část složených slov mající význam přímý, přímo... Celý referát
 
842. rektadoložka
(právo) doložka (na směnce nebo šeku) zakazující další převod (indosaci)... Celý referát
 
843. rektalgie
(medicína) bolest konečníku... Celý referát
 
844. rektální
(medicína) související s konečníkem... Celý referát
 
845. rektální teplota
teplota měřená v konečníku... Celý referát
 
846. rektangulární
pravoúhlý, obdélníkový... Celý referát
 
847. rektapapír
cenný papír na jméno... Celý referát
 
848. rektascenze, rektascense
jedna z rovníkových souřadnic hvězdy... Celý referát
 
849. rektifikace
oprava, korektura, zpřesnění... Celý referát
 
850. rektitida
(medicína) zánět konečníku... Celý referát
 
851. rekto-, rekt-
první část složených slov mající význam konečník... Celý referát
 
852. rektoabdominální
týkající se konečníku a břicha... Celý referát
 
853. rektoanální
týkající se konečníku a řitního otvoru... Celý referát
 
854. rektofobie
(psychologie) chorobný strach z onemocnění konečníku... Celý referát
 
855. rektokéla
výhřez konečníku... Celý referát
 
856. rektopexe
operační přišití, upevnění konečníku na pánevní stěnu... Celý referát
 
857. rektor
(školství) představený, nejvyšší hodnostář vysoké školy, univerzity nebo církevní školy... Celý referát
 
858. rektorafie
operační sešití konečníku... Celý referát
 
859. rektorát
úřad, správa, administrativa, vedení vysoké školy... Celý referát
 
860. rektorektoanastomóza
napojení, anastomóza dvou částí konečníku... Celý referát
 
861. rektoromanoskopie
vyšetřování konečníku a esovité kličky tlustého střeva zrakem pomocí zvláštního přístroje (sigmoideoskopie)... Celý referát
 
862. rektosakropexe
operační zpevnění konečníku s kostí křížovou... Celý referát
 
863. rektosigmoideální
týkající se konečníku a esovité kličky tlustého střeva... Celý referát
 
864. rektoskop
optický přístroj k vyšetřování konečníku... Celý referát
 
865. rektoskopie
endoskopická vyš. metoda na prohlédnutí konečníku... Celý referát
 
866. rektostenóza
zúžení konečníku... Celý referát
 
867. rektostomie
umělé vyústění konečníku... Celý referát
 
868. rektouretrální
týkající se konečníku a močové trubice... Celý referát
 
869. rektouterinní
týkající se konečníku a dě-lohy... Celý referát
 
870. rektovaginální
týkající se konečníku a pochvy... Celý referát
 
871. rektovestibulární
týkající se konečníku a poševní předsíně... Celý referát
 
872. rektovezikální
týkající se konečníku a močového měchýře... Celý referát
 
873. rekultivace
opětovná kultivace, obnova narušené krajiny... Celý referát
 
874. rekuperace
(odborně) zpětné získávání (např. tělesných a duševních sil)... Celý referát
 
875. rekuperační etapa
období zotavování, odpočinku, relaxace, regenerace sil... Celý referát
 
876. rekuperátor
(technika) zařízení k ohřívání plynů horkými spalinami... Celý referát
 
877. rekurence
opakování, opětovný výskyt, opakovaná skutečnost... Celý referát
 
878. rekurent
osoba podávající stížnost, stěžovatel... Celý referát
 
879. rekurentní
vracející se, zvratný, návratný, znovu se vyskytující, vyplývající, opakující se... Celý referát
 
880. rekurentní algie
(medicína) periodická, chronická bolestivost... Celý referát
 
881. rekurentní depresivní porucha
poměrně častá forma poruchy afektivity, periodická, opakovaná depresivní epizoda... Celý referát
 
882. rekurentní učení
... Celý referát
 
883. rekurz, rekurs
stížnost, odvolání... Celý referát
 
884. rekurze, rekurse
(matematika) využití části vlastní vnitřní struktury... Celý referát
 
885. rekvalifikace
(odborně) získání nové užitečné dovednosti, získání nové kvalifikace... Celý referát
 
886. rekviem, requiem
(církev) mše za zemřelé, zádušní mše... Celý referát
 
887. rekvírovat
(odborně) zabírat, vymáhat v období nouze, zejména války... Celý referát
 
888. rekvizice, rekvisice
zabírání nebo vymáhání něčeho z moci úřední... Celý referát
 
889. rekvizita, rekvisita
předmět potřebný jako náčiní k nějaké činnosti... Celý referát
 
890. relace
(odborně) vzájemný vztah, poměr... Celý referát
 
891. relační výzkum
(statistika) zjišťuje vztahy, souvislosti, statistické závislosti mezi jevy a činiteli a jejich těsnost... Celý referát
 
892. relaparotomie
nové otevření břišní dutiny... Celý referát
 
893. relaps
(medicína) časný (např. do půl roku) či pozdní (např. po roce) návrat příznaků nemoci, která byla v klidu (remisi), zhoršení, což znamená i přetrvávající zvýšenou zranitelnost (vulnerabilitu)... Celý referát
 
894. relata refero
uvádím jen to, co jsem slyšel... Celý referát
 
895. relatedness
vztahy, sociální vztahy... Celý referát
 
896. relation
vztahy... Celý referát
 
897. relationship
vztah, vazba, poměr, spojitost... Celý referát
 
898. relativistický
vyhovující zásadám relativizmu... Celý referát
 
899. relativita
vzájemný vztah dvou nebo více jevů, relativnost... Celý referát
 
900. relativizace stresu
metoda a způsob psychoterapie a autopsychoterapie, kdy reálné stresy člověka jsou porovnávány např. s většími stresy, které již v minulosti úspěšně zvládl nebo s většími stresy jiných lidí... Celý referát
 
901. relativizmus, relativismus
názor o podmíněnosti (relativitě) poznání, hodnot nebo morálních norem... Celý referát
 
902. relativní
(odborně) jsoucí ve vztahu k něčemu, vyplývající ze srovnání s něčím, platící, hodnocený vzhledem k něčemu, poměrný, vztažný, závislý, podmíněný... Celý referát
 
903. relativní chudoba
uspokojování základních lidských potřeb (např. v oblasti stravování, ošacení, ubytování a péče o zdraví) na výrazně nižší než průměrné úrovni v dané společnosti... Celý referát
 
904. relativní deprivace
pocity strádání vzniklé ze srovnávání (komparace) člověka s těmi lidmi, jejichž životní styl a socioekonomickou úroveň považuje za směrodatnou... Celý referát
 
905. relativnost
relativita... Celý referát
 
906. relativum
zájmeno vztažné... Celý referát
 
907. relátor
zpravodaj, referent... Celý referát
 
908. relatus
(l. referre přinášet) přednes, vypracování, zpráva... Celý referát
 
909. relaxace
(hovorově) uvolnění, povolení, zmírnění... Celý referát
 
910. relaxancia
léky uvolňující tkáně, zejména svalstvo... Celý referát
 
911. relaxans
(l. relaxare uvolnit) vyvolávající uvolnění (např. svalového napětí)... Celý referát
 
912. relaxatio
uvolnění,uklidnění,relaxace... Celý referát
 
913. relaxation therapy
léčba uklidněním, uvolněním tenzí, odpočinkem, relaxační terapie... Celý referát
 
914. relaxin
hormon tvořený ve žlutém tělísku vaječníku a v placentě, vyvolávající relaxaci pánevních vazů... Celý referát
 
915. relaxovat
uvolňovat, odpočívat, rozjímat... Celý referát
 
916. relé
elektrický spínač... Celý referát
 
917. relegace
odsun, vyhoštění, vyloučení (např. ze studia na vysoké škole)... Celý referát
 
918. relevance
(odborně) závažnost, významnost, důležitost... Celý referát
 
919. relevantní
(odborně) mající rozhodující význam, závažný, významný, důležitý, rozhodující... Celý referát
 
920. relevatio
(l. relevare ulehčit) relevace, osvobození, úleva... Celý referát
 
921. reliabilita
(odborně) spolehlivost výzkumné metody nebo techniky... Celý referát
 
922. reliabilita kognitivní metody
spolehlivost poznávací metody, úroveň její stability v čase a konsistence... Celý referát
 
923. reliabilizátor
spolehlivý jedinec... Celý referát
 
924. reliabilní
(odborně) spolehlivý, např.test, který při opakované aplikaci po nějakém časovém úseku dává shodné výsledky, pokud se nezměnila zkoumaná osoba... Celý referát
 
925. relictio
(l. relinquere opustit) opuštění, zanechání... Celý referát
 
926. relictum
zbytek, přebytek, pozůstatek... Celý referát
 
927. reliéf
(odborně) plastické zobrazení na ploše... Celý referát
 
928. religionistika
obor studující vznik a vývoj náboženského myšlení i různých náboženství... Celý referát
 
929. religioso
(hudba) zbožně, posvátně, nábožně... Celý referát
 
930. religious
řeholník (např. františkán), mnich... Celý referát
 
931. religiozita, religiosita
zbožnost, nábožnost, síla víry... Celý referát
 
932. relikt
pozůstatek, zbytek... Celý referát
 
933. reliktní
(odborně) zbytkový, pozůstatkový, pozůstalý, oddělený... Celý referát
 
934. relikviář
schránka na relikvie... Celý referát
 
935. relikvie
(náboženství) ostatky svatých nebo jejich osobních předmětů... Celý referát
 
936. reliquus
zbylý, zbývající, ostatní... Celý referát
 
937. relokace
(odborně) obnovení nájmu... Celý referát
 
938. relokační syndrom
závady a poruchy přizpůsobení na některé závažné životní události, jako je např. změna pracovní činnosti, změna bytu, rozvod, ovdovění, a to zejména u starších osob... Celý referát
 
939. reluctant
neochotný, odporující, zdráhavý, zpěčující se, váhavý, neposlušný... Celý referát
 
940. reluice
(historie) převod feudální naturální renty v rentu peněžní... Celý referát
 
941. reluovat
peněžně nahradit plnění určité povinnosti... Celý referát
 
942. relutární restituce
Peněžitá náhrada škody... Celý referát
 
943. relutum
peněžitá náhrada za naturální dávky (za byt, stravu)... Celý referát
 
944. reluxatio
(l. re- znovu, opět, l. luxatio vykloubení) reluxace, opakované vymknutí, vykloubení... Celý referát
 
945. rely, rallye
(motorizmus) automobilové a motocyklové soutěže... Celý referát
 
946. relykros, rallyecross
(motorizmus) terénní závod automobilů a motocyklů v relativně uzavřeném prostoru... Celý referát
 
947. rem
starší jednotka pro biologickou dávku ionizujícího záření... Celý referát
 
948. réma
jádro výpovědi... Celý referát
 
949. remake
předělání... Celý referát
 
950. remanence
trvání... Celý referát
 
951. remanentní
trvající... Celý referát
 
952. remansio
(l. remanere zůstat) zůstávání, setrvání... Celý referát
 
953. remark, remarque
značka nebo drobný motiv na okraji grafické desky... Celý referát
 
954. remastering
obnovení definitivního (audio, video) záznamu, který slouží co matrice k duplikaci médií pro koncové uživatele (viz mastering), obvykle s cílem zdokonalit věrnost reprodukce... Celý referát
 
955. remasterovat
okopírovat film nebo písničku, která je kvalitnější než originál... Celý referát
 
956. rematrice
matrice na zhotovování dalších kopií... Celý referát
 
957. rembours
směnková půjčka, kterou banka povoluje dovozci k úhradě dovezeného zboží... Celý referát
 
958. remediální
léčebný, nápravný, vylepšující, vyspravující, kladný... Celý referát
 
959. remedium
Zákonem dovolené snížení hmotmosti mince v důsledku opotřebování... Celý referát
 
960. remedium adjuvans
pomocná léčebná složka, pomocný lék... Celý referát
 
961. remedium cardinale
hlavní, bazální účinná (léčivá) látka... Celý referát
 
962. remedium corrigens
pomocná látka upravující např. vůni, chuť, barvu léku... Celý referát
 
963. remedura
(zastarale) oprava, náprava, pomoc... Celý referát
 
964. remilitarizace, remilitarisace
znovuobnovení armády... Celý referát
 
965. remineralisatio
remineralizace, obnovení tělních minerálů, které byly (např. během nemoci) z těla ztraceny... Celý referát
 
966. reminiscence
(odborně) vzpomínka, ohlas... Celý referát
 
967. reminiscenční terapie
stimulace, trénink, ,,léčba" vzpomínek, např. poznávání starých fotografií, sledování filmů z archivů, prohlížení a četba starých novin, připomínání, opakování a záznam významných uplynulých událostí života a práce... Celý referát
 
968. reminiscens
vzpomínající si, uvědomující si... Celý referát
 
969. remis
(šachy) nerozhodný výsledek šachové partie, remíza... Celý referát
 
970. remise
(medicína) přechodné vymizení příznaků nemoci... Celý referát
 
971. remitence
poukázaný peněžní obnos, úhrada, zásilka... Celý referát
 
972. remitenda
neprodané noviny, časopisy... Celý referát
 
973. remitent
kdo vrací neprodané výtisky jako remitendu... Celý referát
 
974. remitující
kolísající... Celý referát
 
975. remix
znovu upravená skladba, nové aranžmá... Celý referát
 
976. remíz
dřevinný porost v nezalesněné krajině, háj... Celý referát
 
977. remíza
(sport) nerozhodný výsledek (v šachu remis)... Celý referát
 
978. remonstrace
(historické právo) námitka, protest, rozklad... Celý referát
 
979. remonstrant
(historické právo) kdo podává remonstraci... Celý referát
 
980. remont
oprava, obnova... Celý referát
 
981. remonta
mladý, nevycvičený kůň... Celý referát
 
982. remontace
(botanika) opakované kvetení některých okrasných rostlin během vegetačního období... Celý referát
 
983. remontantní
(botanika) (odrůdy) kvetoucí a plodící ještě jednou mimo hlavní období... Celý referát
 
984. remorkáž
přemísťování plavidel pomocí remorkérů... Celý referát
 
985. remorkér
loď s vlastním pohonem k vlečení, popř. tlačení jiných plavidel... Celý referát
 
986. remoska
(hovorově) krytá elektrická pečící pánev... Celý referát
 
987. remotio
(medicína) (l. removere odstraňovat) remoce, chirurgické vynětí, snesení, odstranění... Celý referát
 
988. remotivace
znovuobnovení motivace (např. k práci)... Celý referát
 
989. remotus
odstraněný, odlehlý, vzdálený... Celý referát
 
990. remuláda
(gastronomie) druh pikantní majonézové omáčky... Celý referát
 
991. remunerace
(finance) peněžitá odměna k platu... Celý referát
 
992. remyelinizace
znovuobnovení myelinových obalů nervových vláken... Celý referát
 
993. ren
ledvina... Celý referát
 
994. ren duplex
zdvojená ledvina... Celý referát
 
995. renalis
renální, ledvinový... Celý referát
 
996. renální
ledvinový, ledvinný... Celý referát
 
997. renální insuficience
nedostačivost ledvin (akutní nebo chronická)... Celý referát
 
998. renaturace
opak denaturace... Celý referát
 
999. renaturatio
(l. re- znovu, opět, l. natura příroda) renaturace, návrat bílkoviny nebo nukleové kyseliny do původní "nativní" konfigurace... Celý referát
 
1000. renculisatio
(l. renculus lalok ledviny) renkulizace, rozčlenění ledviny na jednotlivé laloky (renkuly) v době vývoje... Celý referát
 
1001. renculus
(pl. renculi) lalok(y) fetální ledviny... Celý referát
 
1002. rendering
podání, zpodobnění, ztvárnění, vyjádření, interpretace apod.... Celý referát
 
1003. renderování
Renderování (anglicky rendering) je proces, při němž ze zadaných dat vzniká cílový obraz (počítačová grafika)... Celý referát
 
1004. rendez-vous
milostná schůzka, dostaveníčko, rande... Celý referát
 
1005. rendzina
humózní půda na pevném vápencovém podkladě... Celý referát
 
1006. renegát
odpadlík, přeběhlík, odrodilec... Celý referát
 
1007. renegociace
(odborně) opětovná jednání, znovuprojednání... Celý referát
 
1008. renegociovat
(odborně) znovu jednat (o něčem), renegociace... Celý referát
 
1009. renezance, renesance
obnovení, nový rozkvět... Celý referát
 
1010. reniformis
ledvinovitý, ledvinitý, podobající se ledvině... Celý referát
 
1011. renin
(biochemie) enzym produkovaný ledvinami, působící na zvýšení krevního tlaku... Celý referát
 
1012. reninismus
(biologie) nadměrná tvorba reninu při adenomu juxtaglomerulárních buněk ledviny... Celý referát
 
1013. reninum
renin, enzym tvořený v ledvinách, který katalyzuje přeměnu angiotenzinogenu na angiotenzin I... Celý referát
 
1014. renipelvický
týkající se ledviny a pánve... Celý referát
 
1015. renipunktura
nabodnutí ledviny (k získání tkáně pro biopsii)... Celý referát
 
1016. renitence
vzdorovitost, vzpurnost, odbojnost... Celý referát
 
1017. renitens
renitentní, odbojný, vzpurný, vzdorovitý... Celý referát
 
1018. renminbi, žen-min-pi
oficiální název čínské měnové jednotky (volný překlad: lidová měna), ve zkratce RMB... Celý referát
 
1019. renogastrický
týkající se ledviny a žaludku... Celý referát
 
1020. renografie
vyšetření ledvin pomocí kontrastní látky... Celý referát
 
1021. renogram
rentgenový snímek ledviny... Celý referát
 
1022. renointestinální
týkající se ledviny a střev... Celý referát
 
1023. renokortikální
týkající se ledviny a ledvinné kůry... Celý referát
 
1024. renokutánní
týkající se ledviny a kůže... Celý referát
 
1025. renomé
dobré jméno, dobrá pověst, věhlas... Celý referát
 
1026. renominace
opětovné jmenování... Celý referát
 
1027. renomovaný
(knižně) s dobrou pověstí, věhlasný, mající renomé... Celý referát
 
1028. renonc
(hovorově) opominutí, omyl, chyba... Celý referát
 
1029. renonce
nepřiznání barvy,nebo jiná chyba při karetních hrách... Celý referát
 
1030. renons
(hovorově) viz. renonc... Celý referát
 
1031. renopatie
choroba ledvin blíže nespecifikovaná... Celý referát
 
1032. renopulmonální
týkající se ledvin a plic... Celý referát
 
1033. renovace
obnova, oprava... Celý referát
 
1034. renovaskulární
vztahující se k ledvinám a k cévnímu systému... Celý referát
 
1035. renovatio
obnovení, vylepšení, oprava, renovace... Celý referát
 
1036. renovazografie
rentgenové znázornění ledvinových cév pomocí kontrastní látky... Celý referát
 
1037. renovezikální
týkající se ledviny a močového měchýře... Celý referát
 
1038. renovovat
obnovovat... Celý referát
 
1039. rent
pronájem, renting... Celý referát
 
1040. renta
(ekonomie) pravidelný bezpracný důchod z vlastnictví půdy, cenných papírů, akcií apod.... Celý referát
 
1041. rentabilita
(ekonomie) výnosnost, podíl zisku a vloženého kapitálu... Celý referát
 
1042. rentabilní
výnosný... Celý referát
 
1043. rental
nájem, pronájem... Celý referát
 
1044. rentgen
(jednotky) starší jednotka pro ozáření... Celý referát
 
1045. rentgenka
elektronka, jejíž anoda je zdrojem rentgenového záření... Celý referát
 
1046. rentgenkarcinom
rakovina vzniklá následkem dlouhodobého rentgenového ozařová-ní... Celý referát
 
1047. rentgeno-
první část složených slov mající význam rentgen, rentgenový... Celý referát
 
1048. rentgenografie
pořizování snímků struktury materiálu zářením, druh radiografie... Celý referát
 
1049. rentgenogram
rentgenový snímek... Celý referát
 
1050. rentgenokymografie
rentgenová metoda umožňující graficky zachytit pohyb vnitřních orgánů... Celý referát
 
1051. rentgenologie
obor lékařství užívající rentgenové záření k diagnostice a léčení... Celý referát
 
1052. rentgenoskopie
přímé vyšetřování pomocí rentgenových paprsků, dopadajících po průchodu tělem na fluoreskující štít (skiaskopie)... Celý referát
 
1053. rentgenoterapie
ozařování rentgenovými paprsky z léčebných důvodů... Celý referát
 
1054. rentgenový
rentgenové záření, elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10 na -11 až 10 na -8 m... Celý referát
 
1055. rentiér
(ekonomie) osoba, která žije z renty... Celý referát
 
1056. renting
pronájem, rent... Celý referát
 
1057. rentoaláž
(umění) metoda podlepování starého plátna novým nebo nažehlování starého na nové... Celý referát
 
1058. renumerace
splacení, zaplacení, vyrovnání pohledávky... Celý referát
 
1059. renumeration effect
efekt oměňování, renumerační efekt... Celý referát
 
1060. renunciace
zřeknutí se určitých práv... Celý referát
 
1061. reo-
první část složených slov mající význam proud, proudit, téci... Celý referát
 
1062. reoencefalografie
technika k zaznamenávání krevních průtoků v jednotlivých částech mozku... Celý referát
 
1063. reografie
registrace objemové změny končetiny při jednotlivých pulsových vlnách (registruje se pokles elektrického odporu následkem změny objemu)... Celý referát
 
1064. reokardiografie
zaznamenávání změn elektrické vodivosti těla v návaznosti na srdeční činnost... Celý referát
 
1065. reologie
(fyzika) nauka o deformaci látek v závislosti na čase... Celý referát
 
1066. reoperatio
(l. re- znovu, opět, l. operatio operace) reoperace, opakovaná operace... Celý referát
 
1067. reopletysmografie
metoda k zjišťování objemových změn, založená na vztahu, že přírůstek objemu je přímo úměrný poklesu elektrického odporu... Celý referát
 
1068. reorganisatio
(l. re- znovu, opět, l. organisare uspořádat) reorganizace, nové uspořádání, úprava... Celý referát
 
1069. reorganizace, reorganisace
změna organizace, struktury, systému... Celý referát
 
1070. reorientace
důležitá změna např. zaměření, životního plánu... Celý referát
 
1071. reostat
regulovatelný odporník... Celý referát
 
1072. reotaxe
pohybová reakce organizmů ve vodním proudu... Celý referát
 
1073. reotropizmus, reotropismus
orientační růstový ohyb kořenů proti proudu vody nebo ve směru proudu vody... Celý referát
 
1074. reovirus
(medicína) i, n., REO ( respiratory enteritic orphan virus) virus vyvolávající kombinovaná respirační a gastrointestinální onemocnění... Celý referát
 
1075. reoxidatio
(l. re- znovu, opět, l. oxidum oxid) reoxidace, nové okysličení (např. hemoglobinu)... Celý referát
 
1076. rep.
zkratka pro repetatur ať je znovu opakováno (dávkování, léčba)... Celý referát
 
1077. repabilis
napravitelný, opravitelný, repabilní... Celý referát
 
1078. repandus
zpět, vzhůru zahnutý... Celý referát
 
1079. reparabilní
opravitelný... Celý referát
 
1080. reparace
oprava, náprava, odčinění... Celý referát
 
1081. reparát
opravná zkouška... Celý referát
 
1082. reparatio
(l. reparare obnovit) reparace, opravení, napravení, nahrazení, obnovení (např. orgánového defektu)... Celý referát
 
1083. reparativní
obnovný, týkající se reparace, rekonstruktivní, rekuperační... Celý referát
 
1084. reparovat
napravit, obnovit, rekonstruovat... Celý referát
 
1085. repartitio
(l. re- znovu, opět, l. partitio rozdělení) znovurozdělení, přerozdělení... Celý referát
 
1086. repase
rozebrání, prohlídka a případná oprava stroje, zařízení po zkušebním chodu... Celý referát
 
1087. répat
(brněnský hantec) pošťuchovat... Celý referát
 
1088. repatriace
návrat do vlasti... Celý referát
 
1089. repeated stress
opakující se, cyklický stres... Celý referát
 
1090. repelent
chemická látka odpuzující hmyz... Celý referát
 
1091. repellens
odvracející, zahánějící, odpuzující (např. hmyz)... Celý referát
 
1092. repens
plazivý... Celý referát
 
1093. repente
náhle, nenadále... Celý referát
 
1094. repentinus
náhlý, nenadálý, rychlý... Celý referát
 
1095. reperceptio
(l. repercipere opětovně vnímat) repercepce, zpětná vnímavost, schopnost obnovit smyslový vjem při vybavení vzpomínky... Celý referát
 
1096. repercolatio
(l. re- znovu, opět, l. percolare upravovat, čistit) opětovné upravení, pročištění... Celý referát
 
1097. reperfuze
obnovení krevního průtoku ischemickou tkání nebo orgánem, obnovení krevního zásobení... Celý referát
 
1098. reperkuse
(hudba) pořadí nástupu jednotlivých hlasů ve fuze... Celý referát
 
1099. repertoár
seznam, soubor, zásoba schopností, dovedností... Celý referát
 
1100. repetatur
pokyn na lékařském předpisu k opakovanému užívání léku... Celý referát
 
1101. repete
(slang) znovu, ještě jednou opakovat... Celý referát
 
1102. repetent
žák opakující kvůli neprospěchu třídu... Celý referát
 
1103. repetice
znaménko pro opakování části hudební skladby... Celý referát
 
1104. repetitio
(l. repetere znovu žádat) opakování... Celý referát
 
1105. repetitivní
(odborně) stále se opakující... Celý referát
 
1106. repetitor
domácí učitel opakující s žákem probrané učivo... Celý referát
 
1107. repetitorium
souhrn, stručný přehled učiva, pomůcka k opakování... Celý referát
 
1108. replantace
opětovné vsazení, reimplantace... Celý referát
 
1109. replantatio
(l. replantare znovu sázet) opětovné vsazení vyraženého nebo vytaženého zubu do vlastního lůžka, reimplantace... Celý referát
 
1110. replantovat
viz reimplantovat... Celý referát
 
1111. repletio
(l. replere doplnit) naplnění, doplnění... Celý referát
 
1112. replicatio
(l. replicare obnovit, rozvinout) replikace, obnovení, opětné uvedení... Celý referát
 
1113. replicator
(l. replicare obnovit) replikátor, faktor řídící replikace, operátor replikace... Celý referát
 
1114. replika
projev účastníka dialogu, odpověď... Celý referát
 
1115. replikace
obnovení, opětovné uvedení, zmnožení, zdvojení, reduplikace... Celý referát
 
1116. replikovat
odpovídat, namítat, odporovat... Celý referát
 
1117. repo sazba
úroková sazba, za kterou Česká národní banka odkupuje od komerčních bank jimi eskontované směnky... Celý referát
 
1118. repolarisatio
(l. re- znovu, opět, l. polus pól) repolarizace, návrat membránového potenciálu (napětí mezi vnitřkem a povrchem buňky) na výchozí hodnotu... Celý referát
 
1119. reponibilní
schopný napravení, uvedení do původní polohy... Celý referát
 
1120. reponování
repozice... Celý referát
 
1121. reponovat
(odborně) uvést do původní polohy, napravit, vrátit, narovnat... Celý referát
 
1122. report
(odborně) zpráva, hlášení... Celý referát
 
1123. reportáž
(publicistika) názorná nebo literárně zpracovaná zpráva, vylíčení události... Celý referát
 
1124. reportér
(publicistika) zpravodaj, publicista zpracovávající reportáže... Celý referát
 
1125. reporting
(odborně) podávání přehledových zpráv (informací) o průběhu a stavu daných aktivit či prací... Celý referát
 
1126. repositio
(l. reponere zpět položit) repozice, napravení, narovnání, uvedení do správné polohy (např. kosti). Repositio funiculi umbilicalis repozice vyhřezlého pupečníku, vpravení vyhřezlého pupečníku zpět do děložní dutiny... Celý referát
 
1127. repozice, reposice
reponování... Celý referát
 
1128. represálie
(politika) násilný akt vůči cizímu státu, často jako odveta, který může porušovat mezinárodní právo... Celý referát
 
1129. represe
užití násilí pro potlačení, útlak... Celý referát
 
1130. represivní
(odborně) potlačovací, donucovací... Celý referát
 
1131. represivní výchova
trestající, donucovací, potlačující, násilná výchova... Celý referát
 
1132. represor
látka, která se váže na operátor a uplatňuje se při regulaci syntézy enzymů... Celý referát
 
1133. repressio
(l. reprimere zpět zatlačit) represe, potlačení, utlumení nevhodného, škodlivého jednání... Celý referát
 
1134. reprezentace
(odborně) zastoupení, zastupování na veřejnosti... Celý referát
 
1135. reprezentační hemisféra
termín používaný pro mozkovou hemisféru pravou, též subdominanrní, nedominantní, minor... Celý referát
 
1136. reprezentační, representační
zastupující, sloužící reprezentaci... Celý referát
 
1137. reprezentant, representant
představitel, osoba, která někoho zastupuje... Celý referát
 
1138. reprezentativní, representativní
důležitý, důstojný, vhodný k reprezentaci... Celý referát
 
1139. reprezentativy
výrazy vyjadřující náhled mluvčího na komunikovaný výrok, např. popis , oznámení, tvrzení (J.R. Searle)... Celý referát
 
1140. reprezentovat
oficálně zastupovat při nějaké příležitosti... Celý referát
 
1141. reprint
opětovný tisk, přetisk... Celý referát
 
1142. reprivatizace, reprivatisace
restituce, privatizace původně soukromého majetku... Celý referát
 
1143. repríza, reprisa
druhé a další uvedení uměleckého díla... Celý referát
 
1144. reprobace
odmítnutí, neuznání... Celý referát
 
1145. reprobatio
(l. reprobare odmítnout) reprobace, odmítnutí, neschválení... Celý referát
 
1146. reprobedna
(slang) reproduktorová skříň... Celý referát
 
1147. reprobovat
neschvalovat, neschválit, odmítat, odmítnout... Celý referát
 
1148. reprobox
reproduktorová skříň... Celý referát
 
1149. reproductio
(l. reproducere vyvádět) reprodukce, vybavení, obnova, náhrada, znovuvytváření... Celý referát
 
1150. reprodukce
vytvoření, napodobení... Celý referát
 
1151. reprodukční
znovu vybavený, vytvořený, opakovaný... Celý referát
 
1152. reprodukční orgán
rozmnožovací ústrojí... Celý referát
 
1153. reprodukční politika
kategorie populační politiky, jejímž cílem je zvednout nebo snížit porodnost za účelem ovlivnění velikosti, růstu nebo složení populace... Celý referát
 
1154. reprodukční zdraví
... Celý referát
 
1155. reprodukovaný
předváděný ze zvukového záznamu... Celý referát
 
1156. reprodukovat
(odborně) obnovovat... Celý referát
 
1157. reprodukovatelnost
opakovatelnost... Celý referát
 
1158. reprodukovatelný
takový, který může být reprodukován... Celý referát
 
1159. reproduktor
(elektrotechnika) zařízení na přeměnu elektrických signálů na akustické, amplion... Celý referát
 
1160. reprofilizace lůžkového fondu
(odborně) činnost zdravotnického zařízení, která zahnuje vyhodnocení zdravotního stavu a počtu nemocných, upřesnění počtu a kvalifikace zdravotnických pracovníků, ukončení pobytu zaměstnanců apod.... Celý referát
 
1161. reprografie
reprodukční technika... Celý referát
 
1162. reprosoustava
(slang) soustava reproduktorových skříní... Celý referát
 
1163. reptile
(zoologie) plaz, skupina obratlovců zahrnující např. krokodýly, ještěrky, želvy, hady apod.... Celý referát
 
1164. reptilie
plaz... Celý referát
 
1165. reptilní
podlézavý... Celý referát
 
1166. reptilní mozek
vývojově nejstarší část mozku, ,,ještěří" či ,,plazí" mozek, archipallium... Celý referát
 
1167. republika
(politika) stát založený na zastupitelské demokracii... Celý referát
 
1168. republikán
stoupenec republiky... Celý referát
 
1169. republikanizmus
směr usilující o republikánské státní zřízení... Celý referát
 
1170. republikánství
republikánské smýšlení, uvědomění, republikanizmus... Celý referát
 
1171. repudiace
(ekonomie) jednostranné odmítnutí platnosti státních dluhů... Celý referát
 
1172. repudiační
odmítající, popírající, zapuzující... Celý referát
 
1173. repudiační postoje k nemoci
popírající nemoc, disimulující, nebere nemoc na vědomí, odmítá fakt, že je nemocen... Celý referát
 
1174. repudium
odmítnutí, zapuzení... Celý referát
 
1175. repugnace
odpor, odpudivost, ošklivost, nechuť, protivnost, též repugnance... Celý referát
 
1176. repugnance
odpor, odmítání... Celý referát
 
1177. repullulatio
(l. repullurale znovu narůstat) repululace, znovutvoření, obnovování... Celý referát
 
1178. repuls
odraz... Celý referát
 
1179. repulsio
(l. repellere odmítnout) repulze, odpor, odpudivost, odmítání... Celý referát
 
1180. repulze, repulse
odmítnutí, odpuzování... Celý referát
 
1181. repulzivní
odpudivý, odmítavý, zavrhující... Celý referát
 
1182. repulzivní výchova
výchova zavrhující, odmítající a odstrkující dítě... Celý referát
 
1183. repusoár
předmět umístěný na obraze v popředí za účelem zvýšení prostorového dojmu... Celý referát
 
1184. reputace
(hovorově) vážnost, dobrá pověst... Celý referát
 
1185. reputatio
(l. reputare promyslit) reputace, úvaha, rozjímání, pověst... Celý referát
 
1186. request
požadavek, žádost, objednávka... Celý referát
 
1187. requiescat in pace
ať odpočívá v pokoji (častý nápis na hřbitovech)... Celý referát
 
1188. res
věc... Celý referát
 
1189. res cogitans a res extensa
věc myslící a věc rozprostraněná... Celý referát
 
1190. res facti
životní stav... Celý referát
 
1191. res iudicata
věc rozhodnutá... Celý referát
 
1192. res nullius
(právo) "věc bez majitele"... Celý referát
 
1193. res omnium communes
věci, které jsou společné všem (např. vzduch)... Celý referát
 
1194. rés privata
věc, záležitost soukromá... Celý referát
 
1195. res publica
věc veřejná... Celý referát
 
1196. research
výzkum... Celý referát
 
1197. resectio
(medicína) (l. resecare useknout) resekce, vynětí, snětí, chirurgické odstranění části tkáně nebo orgánu... Celý referát
 
1198. resedimentace
(geologie) redepozice... Celý referát
 
1199. resekce
(medicína) operativní odstranění části orgánu, např. plic, žaludku... Celý referát
 
1200. resekovaný
snesený, odňatý (orgán)... Celý referát
 
1201. resekovat
(odborně) provádět resekci... Celý referát
 
1202. resektabilní
schopný resekce... Celý referát
 
1203. resektát
odňatá část tkáně, orgánu při resekci... Celý referát
 
1204. resell
(slang) přeprodávání zboží - levně koupit, draze prodat... Celý referát
 
1205. resentiment
zatrpklost, pozůstatek dřívější křivdy, ponížení... Celý referát
 
1206. reserpin
(medicína) alkaloid užívaný ke snížení krevního tlaku, získávaný z rostliny Rauwolfia serpentina... Celý referát
 
1207. reservatio mentalis
tajné myšlenky a myšlenkové výhrady... Celý referát
 
1208. reservé, réservé
zamluvení, zadání, rezervace... Celý referát
 
1209. rešerže
(odborně) hledání, pátrání, vyšetřování... Celý referát
 
1210. reset
(výpočetní technika) opětovné spuštění operačního systému počítače... Celý referát
 
1211. resetovat
vyvolat návrat výchozího nastavení... Celý referát
 
1212. residential care
ústavní péče... Celý referát
 
1213. residual stres
zbytkový stres... Celý referát
 
1214. residuus
zbylý, zbývající, zůstávající... Celý referát
 
1215. resignatio
(l. resignare vzdávat se) rezignace, odevzdanost, zřeknutí se, pasívní reakce... Celý referát
 
1216. resilience
nezdolnost, odolnost, houževnatost, pružnost, nezlomnost... Celý referát
 
1217. resilience image
obraz resilience (odolnosti)vůči negativním jevům a míra,úroveň, stupeň schopnosti a dovednosti přizpůsobovat se na nepříznivé situace... Celý referát
 
1218. resiliens
opětovně se stahující, zaujímající původní tvar, elastický... Celý referát
 
1219. resilientní
pružný, přizpůsobivý, houževnatý, odolný, vytrvalý, nezlomný... Celý referát
 
1220. resilientnost
odolnost, zdolnost, nezlomnost... Celý referát
 
1221. resina
pryskyřice... Celý referát
 
1222. resinae
pryskyřice... Celý referát
 
1223. resináto
řecké červené víno tmavé barvy a nezvyklé vůně a chuti (po pryskyřici)... Celý referát
 
1224. resistence ega
odolnost ,,já" , schopnost a dovednost čelit stresům, zátěžím a frustracím... Celý referát
 
1225. reskátor
(zastarale) zachránce, osvoboditel, ten kdo dokázal zpět získat dříve ztracený/ukradený majetek... Celý referát
 
1226. reskonda, reškonda
(zastarale) loterní stvrzenka, riskonto... Celý referát
 
1227. reskript
písemné rozhodnutí panovníka anebo vysokého úřadu opatřené podpisem... Celý referát
 
1228. reslovakizace
(politika) opětovné poslovenštění, opětovná slovakizace... Celý referát
 
1229. resocialisatio
(l. re- znovu, opět, l. socialis společenský) resocializace, opětovná socializace, zařazení do normálního života... Celý referát
 
1230. resocializace, resocialisace
znovuuvedení do společnosti, znovuzakotvení ve společnosti, znovuzačlenění jedince do normální společnosti... Celý referát
 
1231. resofonický, rezofonický
opatřený, vybavený akustickým resonátorem... Celý referát
 
1232. resolutio
(l. resolvere uvolnit) rezoluce, uvolnění, ochabnutí, zeslabení, rozpuštění, vstřebání výpotku... Celý referát
 
1233. resolvens
lék podporující rychlejší rozpouštění a vstřebávání látek... Celý referát
 
1234. resomatizace
opětovná,znovu probíhající somatizace psychických obtíží, která již jednou proběhla, ale byla redukována. Při dalším maximální přetížení, přepracování, psychosomatickém vyčerpání se může somatizace znovu zopakovat.... Celý referát
 
1235. resonátor, rezonátor
zařízení založené na rezonanci (k zjišťování urč. tónu, k zesíkení zvuku apod.)... Celý referát
 
1236. resorbens
lék podporující vstřebávání... Celý referát
 
1237. resorbovat
vstřebávat, pohlcovat... Celý referát
 
1238. resorpce
(odborně) vstřebání, opětovné pohlcení, rozpuštění nerostu... Celý referát
 
1239. resorpční
týkající se resorpce, vzniklý vstřebáváním... Celý referát
 
1240. resource allocator
poskytovatel, přidělovač (alokátor), správce zdrojů... Celý referát
 
1241. respekt
(hovorově) vážnost, úcta... Celý referát
 
1242. respektive
(knižně) popřípadě, vlastně, anebo, lépe řečeno, eventuálně, zkratka resp.... Celý referát
 
1243. respektovat
(odborně) mít k něčemu respekt, uznávat, dodržovat... Celý referát