Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  
 
1. n-simplex
n-rozměrné zobecnění trojúhelníku... Celý referát
 
2. na-dené
(lingvistika) kmen severoamerických indiánských jazyků užívaný na Aljašce, v západní a severozápadní Kanadě a na jihozápadě USA... Celý referát
 
3. nacionále
(odborně) osobní údaje, (nacionálie jsou totéž v množném čísle)... Celý referát
 
4. nacionalismus
(zastarale) vlastenectví... Celý referát
 
5. nacionalista
(společnost) stoupenec nacionalizmu... Celý referát
 
6. nacionalistický
(odborně) vztahující se k nacionalizmu... Celý referát
 
7. nacionální
(politika) národní, vztahující se k veřejnému a politickému životu národa... Celý referát
 
8. nacista
(sociologie) stoupenec nacizmu... Celý referát
 
9. nacizmus, nacismus
(politika) hitlerovské fašistické hnutí a politický režim tzv. nacionálního socializmu... Celý referát
 
10. nadace
majetek trvale věnovaný na obecně užitečný účel... Celý referát
 
11. nadále
(hovorově) stejně jako dosud... Celý referát
 
12. nadeira
styl ikebany užívající vyšších váz... Celý referát
 
13. nadir
(astronomie) podnožník (bod pod nohama) - bod na obloze, který leží přímo pod pozorovatelem, díky čemuž ho pozorovatel nemůže vidět... Celý referát
 
14. nadlimitní zátěž
(psychologie) příliš silná a dlouhodobá zátěž (např. hluková), která u dané osoby přesahuje možnosti adekvátního přizpůsobení, vede k vnitřnímu napětí, narušuje vnitřní rovnováhu, negativně ovlivňuje pracovní výkonnost, budí negativní emoce... Celý referát
 
15. nadobor
Hviezda najvyššej svietivosti, s veľkým priemerom a nízkou hustotou s hmotnosťou 10 ? 50 hmotností Slnka.... Celý referát
 
16. nádor
(medicína) Patologický útvar tvořený tkání, jejíž růst se vymkl kontrole organismu a roste na něm nezávisle. . . N. mohou vzniknout v jakékoliv tkáni a orgánu, přičemž nejčastější jsou v oblastech, kde dochází i za normálních okolností ke značnému mn... Celý referát
 
17. nadpotřeba
(hovorově) umělá potřeba, nadbytečná potřeba... Celý referát
 
18. nadprahové smyslové podněty
(biologie) často vyvolávají bolest nebo nepříjemné pocity, mohou být zdraví škodlivé, vždy nejsou uvědomované... Celý referát
 
19. nadsamec
viz supermuž... Celý referát
 
20. nadsamice
viz superžena... Celý referát
 
21. nadstandardní
(hovorově) dokonalejší, lepší než běžné (normální, nezbytné, obvyklé), např. bydlení, stravování, ubytování... Celý referát
 
22. nadvědomí
hypotetická konstrukce specifického prožitku duchovní součásti světového a kosmického (vesmírného) vědomí, kterou však údajně dosahují za určitých okolností (meditačních a mystických) jen někteří lidé... Celý referát
 
23. nafír
(hudba) perskoarabský hudební nástroj, druh trubky... Celý referát
 
24. nafrněný
(hovorově) namyšlený, povyšující se, protivný, s nosem nahoru... Celý referát
 
25. nafta
(chemie) frakce získaná destilací ropy... Celý referát
 
26. naftalen
aromatický uhlovodík, bílá krystalická látka... Celý referát
 
27. naftalín
(chemie) technický naftalen... Celý referát
 
28. naga, nága
bytost mající tělo hada a hlavu člověka... Celý referát
 
29. nagajka, nahajka
(nářečí) bičík, důtky, karabáč (zpravidla kozácký)... Celý referát
 
30. nahejka, nagejka
knuta, karabáč... Celý referát
 
31. nahib
titul nižšího správního úředníka v islámských zemích... Celý referát
 
32. nahodilé symptomy
nezávažné, netypické, málo charakteristické příznaky normálního nebo patologického chování a prožívání... Celý referát
 
33. nahodit drát
... Celý referát
 
34. náhodný výběr
(statistika) znamená, že jednotlivé prvky výběrového souboru se volily ze základního souboru náhodně (např. podle tabulek náhodných čísel, podle losování apod.)... Celý referát
 
35. náhrdelník
(móda) šperk nošený na krku a dekoltu, šložený z různých dekorativních prvků... Celý referát
 
36. nahuatl
(lingvistika) středoamerický indiánský jazyk užívaný ve středním Mexiku... Celý referát
 
37. naib
v muslimských zemích nižší samosprávní úředník, zástupce nebo náměstek... Celý referát
 
38. naidka
drobný kroužkovec hojně žijící ve sladkých vodách... Celý referát
 
39. nail art
modeláž nehtů... Celý referát
 
40. naira
(jednotky) měnová jednotka Nigérie... Celý referát
 
41. naivita
(psychologie) jednoduchost, bezprostřednost, dětinskost, prostoduchost, slepá důvěřivost... Celý referát
 
42. naivka
prostomyslná, nezkušená dívka... Celý referát
 
43. naivní
(psychologie) dětsky prostý, bezprostřední, prostomyslný, hloupý... Celý referát
 
44. naivní realismus
(psychologie) Mladší školní období dítěte - dítě je závislé na informacích získaných od svých autorit.... Celý referát
 
45. naivnost
naivita... Celý referát
 
46. najáda
vodní nymfa... Celý referát
 
47. nakažlivost
(medicína) schopnost přenosu bakterie nebo viru z nakaženého na ostatní osoby... Celý referát
 
48. naklapat
(brněnský hantec) přijít... Celý referát
 
49. nakolár
(historie) pancíř chránící hrdlo... Celý referát
 
50. nakóřit se
... Celý referát
 
51. namáz (persky)
denní povinná modlitba... Celý referát
 
52. name of the qualification
název kvalifikace... Celý referát
 
53. nandu
(ornitologie) pštrosovitý pták... Celý referát
 
54. nanizace, nanisace
zmenšování elektronických obvodů i celých součástek... Celý referát
 
55. nanizmus, nanismus
(odborně) trpasličí vzrůst, mikrosomie, nanosomie... Celý referát
 
56. nano-
první část složených slov mající význam malost, drobnost, trpaslictví... Celý referát
 
57. nanocefalie
mikrocefalie (mimořádně malá hlava) spojená s nanismem... Celý referát
 
58. nanoidní
trpasličí podoby... Celý referát
 
59. nanokormie
vývojová odchylka charakterizovaná abnormálně malým vzrůstem trupu v poměru k údům... Celý referát
 
60. nanomelie
vývojová odchylka charakterizovaná abnormálně krátkými končetinami... Celý referát
 
61. nanometr
jedna miliardtina metru, značka nm... Celý referát
 
62. nanoroboti
miniaturní, mikroskopičtí roboti... Celý referát
 
63. nanos
(ř.) trpaslík... Celý referát
 
64. nanosomia
nanismus, i, m. (ř. nanos trpaslík, ř. soma tělo) nanosomie, trpasličí vzrůst, trpaslictví. Nanosomia chondrodystrophica trpaslictví při chondrodystrofii, disproporcionální s krátkými končetinami a relativně velkou hlavou. Nanosomia dysproportiona... Celý referát
 
65. nanosomie
trpasličí vzrůst, nanizmus, mikrosomie... Celý referát
 
66. nanotechnologie
zpracování hmoty v měřítku atomů a molekul... Celý referát
 
67. nanovlákno
vlákno o průměru nepřesahujícím 100 (v textilním průmyslu až 1000) nanometrů... Celý referát
 
68. nanovolt
(fyzika) miliardtnina voltu... Celý referát
 
69. nao
středověká plachetní loď se třemi až čtyřmi stěžni, nef... Celý referát
 
70. náos
hlavní kultovní místnost řeckého antického chrámu (cela)... Celý referát
 
71. napa
rukavičkářská useň oboustranně barvená... Celý referát
 
72. napalm
rosolovitá zápalná bojová látka... Celý referát
 
73. napizmus, napismus
teorie vysvětlující vznik pásemných pohoří nasouváním příkrovů... Celý referát
 
74. napoleondor
napoleon, tj. zlatý dvacetifrank ražený za Napoleona I. (vládl do r. 1815, +1821) a Napoleona III. (vládl do r. 1870, +1873)... Celý referát
 
75. napomenutí
(právo) je sankcí, která svou povahou je určena k postihu méně závažných přestupků, protože užití této sankce zákon žádnými podmínkami neomezuje, může být napomenutí uloženo za každý přestupek, nelze uložit spolu s pokutou, ale zákon nevylučuje, i kd... Celý referát
 
76. narace
zprostředkování děje vyprávěním... Celý referát
 
77. náramek
(móda) drobný šperk nošený na zápěstí... Celý referát
 
78. narasuke
japonský pokrm z melounu, podávaný jako poslední chod... Celý referát
 
79. narativ
(společnost) verbální či neverbální typ komunikace (od autora k publiku), která je samostatnou strukturou nezávislou na médiu a sestává z příběhu (obsahu - co je zobrazeno)... Celý referát
 
80. narativita
schopnost a dovednost vyprávět příběhy... Celý referát
 
81. narativizace
převyprávění, změna smyslu obsahu novým výkladem... Celý referát
 
82. narativní
(odborně) vyprávěcí... Celý referát
 
83. narativní interview
vyprávění, rozhovor (často semistrukturovaný) o životních událostech, příbězích, názorech, míněních a postojích, nástroj získávání dat a informací v rámci kvalitativních výzkumů... Celý referát
 
84. narativní kompetence
(psychologie) úroveń schopnosti a dovednosti vyprávět příběhy, sociálně senzitivně verbálně komunikovat a diskutovat... Celý referát
 
85. narativní psychologie
(psychologie) jeden ze současných psychologických směrů, který tvrdí, že svoje životy žijeme jako příběhy, každá osoba je jakýmsi živým ,,textem" svých příběhů, jejichž subjektivní verze předkládá člověk ostatním lidem... Celý referát
 
86. narativní psychoterapie
psychoterapeutický směr založený na teorii filosofického a sociálního konstruktivismu podle něhož klienti a pacienti si např. vytvářejí o své minulosti a svém životě subjektivní příběhy, které psychoterapeut klientovi alternativně interpretuje, kogni... Celý referát
 
87. narativum
(odborně) příběh, vyprávění... Celý referát
 
88. naratologie
(literatura) větev literární teorie zabývající se vyprávěním, typy vypravěčů, druhy vyprávění, příběhy a úzce spolupracující s psychologií, pedagogikou a sociologií... Celý referát
 
89. narátor
vypravěč... Celý referát
 
90. narcismus society
velikášství a neadekvátní sebeláska společenství... Celý referát
 
91. narcista
(psychologie) sebezbožňující člověk... Celý referát
 
92. narcistická neuróza
psychoanalytický pojem pro schizofrenii... Celý referát
 
93. narcistická porucha osobnosti
přehnané vědomí vlastní důležitosti, přílišná sebeláska, ješitnost, extrémní jásství, zvýšená potřeba být předmětem nadměrného obdivu, nedostatek empatie, neochota rozpoznávat a chápat pocity a potřeby druhých lidí, arogantnost... Celý referát
 
94. narcistické ego
zamilování se do vlastního já, sebeláska projevující se např. minimální autocenzurou... Celý referát
 
95. narcistické sebevědomí
... Celý referát
 
96. narcistický
zamilovaný do sebe... Celý referát
 
97. narcistický syndrom
hypertrofovaný pocit vlastní hodnoty a mohoucnosti, extrémní sebevědomí, zamilovanost do sebe sama, zvýšená potřeba obdivu okolím... Celý referát
 
98. narcistní
blížící se narcizmu... Celý referát
 
99. narcizmus, narcismus
(psychologie) stadium vývoje, kdy dítě přeceňuje své schopnosti až do omnipotence... Celý referát
 
100. narcizmus, narcismus, narcisismus
vyhrocená sebeláska, egocentrizmus... Celý referát
 
101. narcoticus
(medicína) a, um (ř. narkotikos tlumící, omamující) uspávající, omamující, tlumící bolesti, celkově znecitlivující... Celý referát
 
102. nargil
orientální vodní dýmka, kalián... Celý referát
 
103. nargilé
orientální vodní dýmka (kouř prochází nádobkou s vodou)... Celý referát
 
104. naris
nosní dírka, nozdra, chřípí... Celý referát
 
105. narko-
první část složených slov mající význam narkotikum, narkotický, narkóza... Celý referát
 
106. narkoanalýza
vyšetřování psychiky či psychoterapie v subnarkóze... Celý referát
 
107. narkolepsie
(psychologie) chorobná spavost projevující se záchvaty krátkého spánku... Celý referát
 
108. narkomafie
organizovaná skupina zabývající se obchodem s narkotiky... Celý referát
 
109. narkoman
člověk závislý na drogách, narkotikách... Celý referát
 
110. narkomanie
(psychologie) chorobná touha po narkotikách, drogách a závislost na nich... Celý referát
 
111. narkotikum
omamující prostředek, droga... Celý referát
 
112. narkoza
(medicína) viz narkóza - tj. obvykle celková anestezie, stav bezvědomí záměrně navozený působením zevních látek (celkových anestetik, narkotik). Užívá se nejč. k provedení chirurgických a jiných potenciálně bolestivých lékařských výkonů. Součástí nar... Celý referát
 
113. narkóza, narkosa
celkové znecitlivění organizmu užívané např. při operacích... Celý referát
 
114. národ
(demografie) společenství lidí, kteří se hlasí ke stejné národnosti... Celý referát
 
115. národnost
příslušnost k národu v etnickém smyslu. Vychází z toho, ke které národnostní skupině patří naši předkové a ke které se hlásíme. Nemusí se shodovat se státní příslušností.... Celý referát
 
116. národnostní menšina
(minorita)národnostní skupina tvořící početní menšinu v odlišném většinovém prostředí... Celý referát
 
117. narotofilie
zvyšování intenzity sexuálního vzrušení nebo intenzity probíhajícího afektu (např. zlosti)tabuizovanou vulgární verbální komunikací... Celý referát
 
118. nartex
krytá pravoúhlá předsíň ve starokřesťanské bazilice... Celý referát
 
119. náruživý
(hovorově) silně zaujatý, zanícený, zapálený, horlivý, vášnivý, ale ne tak moc, že by byl posedlý... Celý referát
 
120. narval
(zoologie) mořský savec z řádu kytovců... Celý referát
 
121. nasalitas
(l. nasus nos) nazalita, mluvení nosem, huhňavost (rhinolalia)... Celý referát
 
122. nasální
nosní... Celý referát
 
123. nasální CPAP MEDIJET
zařízení pro dechovou podporu novorozenců a malých dětí... Celý referát
 
124. nasální dilatátor
nosní rozšiřovač... Celý referát
 
125. nasální intubace
zavedení sondy, kanyly, speciální rourky nosem (např. do žaludku)... Celý referát
 
126. nascens
rodící se, vznikající... Celý referát
 
127. nascentní
(odborně) rodící se... Celý referát
 
128. nasciturus
dítě dosud nenarozené, kterému se přiznávají práva (např. dědit) a povinnosti za podmínky, že se narodí živé... Celý referát
 
129. nasion
(l. nasus nos) kraniometrický bod ve střední čáře frontonazálního švu... Celý referát
 
130. nasolabialis
nosoretní, nazolabiální... Celý referát
 
131. nasolacrimalis
nososlzní... Celý referát
 
132. nasomrovat se
... Celý referát
 
133. nasopharyngitis
(medicína) (l. nasus nos, ř. farynx hltan) nazofaryngitida, zánět sliznice nosohltanu... Celý referát
 
134. nasopharynx
nosohltan... Celý referát
 
135. nasosinusitis
(medicína) (l. nasus nos, l. sinus dutina) nazosinusitida, zánět nosní sliznice a obličejových dutin... Celý referát
 
136. nástěnka
(hovorově) magnetická, polystyrenová nebo korková informační tabule sloužící ke zveřejňování informací důležitých pro potenciální kolemjdoucí... Celý referát
 
137. nastie
(botanika) růstové pohyby rostlin způsobené kvantitativní změnou vnějších činitelů (teplo, světlo) působících ze všech stran... Celý referát
 
138. nasturan
(mineralogie) uranin... Celý referát
 
139. nasycené mastné kyseliny
... Celý referát
 
140. natáhnout brka
... Celý referát
 
141. natalis
týkající se narození, porodu, natální... Celý referát
 
142. natalita
(demografie) porodnost , demografický ukazatel počtu narozených na 1000 obyvatel... Celý referát
 
143. natalitas
(l. nasci rodit se) natalita, porodnost... Celý referát
 
144. natalitní
(politika) propopulační (opatření v oblasti sociální politiky)... Celý referát
 
145. natální
vztahující se k narození, porodu... Celý referát
 
146. naté
(textilnictví) tkanina z hrubých a jemných přízí tvořících plastický vzor... Celý referát
 
147. nates
hýždě... Celý referát
 
148. naticefalie
tvar hlavy rozdělené zřetelnou brázdou mezi horními okraji temenních kostí (často při vrozené syfilidě)... Celý referát
 
149. natiformní
hýžďovitý... Celý referát
 
150. natimortalitas
(l. nativitas narození, l. mortalitas smrtelnost) natimortalita, poměr mezi živě a mrtvě narozenými dětmi... Celý referát
 
151. natio
(v taxonomii) kategorie pro označení drobnějších geografických odchylek v rámci geogr. ras organismů... Celý referát
 
152. natis
obyčejně plurál nates, ium hýždě... Celý referát
 
153. nativista
stoupenec nativizmu... Celý referát
 
154. nativita
porodnost, natalita... Celý referát
 
155. nativitas
(l. nativus přirozený) nativita, narození, pokolení, generace... Celý referát
 
156. nativitní
příd. jm. k nativita... Celý referát
 
157. nativizmus, nativismus
názor, že duši jsou vrozené ideje a poznání je pouhé rozpomínání... Celý referát
 
158. nativní
domorodý, původní, vrozený, přirozený... Celý referát
 
159. nátlaková kultura organizace
téměř vše je přísně řízeno, vše se děje formou autoritativních pokynů a příkazů... Celý referát
 
160. natrémie
koncentrace sodíku v krvi... Celý referát
 
161. natrium
sodík... Celý referát
 
162. natriuria
natriuresis, is, f. (l. natrium sodík, ř. uresis močení) natriurie, natriuréza, vylučování sodíku močí... Celý referát
 
163. natrolit
minerál ze skupiny zeolitů... Celý referát
 
164. natron
hydroxid sodný... Celý referát
 
165. natruc
proti niečej vôli, naschvál, úmyselne, navzdory (expr., sl.- n.)... Celý referát
 
166. nátryl
(hudba) druh melodické hudební ozdoby... Celý referát
 
167. nátura
povaha, přirozenost... Celý referát
 
168. natura naturans
příroda tvořící, tvořivá, aktivní... Celý referát
 
169. natura naturata
příroda (přirozenost) stvořená, tvořená... Celý referát
 
170. natura rerum
přirozená věc... Celý referát
 
171. naturalia
(l. natura příroda) naturálie, plodiny potřebné k obživě... Celý referát
 
172. naturalia negotii
pravidelné náležitosti či složky pravního úkonu (např. úmluvy, smlouvy, plných mocí), jejichž absence však nezpůsobuje neplatnost úkonu... Celý referát
 
173. naturálie
(zemědělství) zemědělské plodiny... Celý referát
 
174. naturalis
přírodní, přirozený, původní... Celý referát
 
175. naturalisatio
(l. natura příroda) naturalizace, přizpůsobení, zdomácnění organismu v novém prostředí... Celý referát
 
176. naturalistický
(odborně) přirozený, nezkreslující, ostře realistický... Celý referát
 
177. naturaliter
l. naturalis přirozený) přirozeně, od přírody... Celý referát
 
178. naturalizace, naturalisace
zdomácnění, přizpůsobení... Celý referát
 
179. naturalizmus, naturalismus
názor na výlučnost, oduševnělost přírody... Celý referát
 
180. naturální
přírodní... Celý referát
 
181. naturel
přirozená povaha... Celý referát
 
182. naturista
stoupenec naturizmu, nudista... Celý referát
 
183. naturizmus, naturismus
hnutí jehož zastánci praktikují a propagují nahotu na vyhrazených veřejných místech nebo v soukromí, nepoužívání oděvu je projevem sblížení s přírodou... Celý referát
 
184. naturščik
(film) neherec účinkující ve filmu... Celý referát
 
185. natus
narozený... Celý referát
 
186. nátylník
Ochranná rúška a pod., ktorá se pripája k prilbe alebo čiapke a chráni tak tylo i krk.... Celý referát
 
187. nau-
první část složených slov mající význam loď, mořský... Celý referát
 
188. naučená bezmocnost
subjektivní a často nesprávné přesvědčení, že jeho úspěšnost je nezávislá na míře jeho osobního snažení, stav pasivity, apatie, závislosti, rezignace, nízké sebedůvěrya beznaděje, a to vše v důsledku nesprávně interpretovaných minulých záporných zkuš... Celý referát
 
189. nauka
(věda) vědní obor, souhrn vědomostí o určité oblasti... Celý referát
 
190. naumachie
(odborně) téma námořní bitvy... Celý referát
 
191. naupatie
mořská nemoc... Celý referát
 
192. nauplius
larva korýšů... Celý referát
 
193. náušnice
(móda) dekorativní šperky nošené na uších... Celý referát
 
194. nauta
(námořnictví) lodník, námořník, plavec... Celý referát
 
195. nautický
(námořnictví) námořní, plavební, navigační... Celý referát
 
196. nautika
nauka o správném vedení lodi, navigace... Celý referát
 
197. nauzea, nausea
pocit nevolnosti, nutkání ke zvracení... Celý referát
 
198. navalit
(brněnský hantec) dát... Celý referát
 
199. návěstidlo
(železnice) Traťová signalizace, mechanická či světelná sloužící k povolení nebo zákazu jízdy vlaku.... Celý referát
 
200. naveta
úzký dlouhý výbrus drahých kamenů, lodička, ovísek... Celý referát
 
201. navicularis
loďkovitý, loďkový, člunkovitý... Celý referát
 
202. navicularthritis
(medicína) (l. navis loď, ř. arthron kloub) navikulartritida, zánět člunkovitého kloubu... Celý referát
 
203. navigace
(odborně) vedení lodi nebo letadla po předem určené dráze a určování jejich polohy... Celý referát
 
204. navigační akt
(námořnictví) opatření přímořského státu o možnosti přístupu do přístavu pouze lodí plujících pod vlajkou daného státu (druh námořní blokády)... Celý referát
 
205. navigátor
(lodnictví) lodní, palubní velitel, navigační důstojník... Celý referát
 
206. návyk
naučený a zautomatizovaný způsob chování... Celý referát
 
207. návyková látka
např. nikotin, alkohol, morfium, pervitin, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování... Celý referát
 
208. nazála, nasála
nosová hláska, nosovka... Celý referát
 
209. nazalita
nosovost v řeči, mluvení nosem, zvýšená či snížená rezonance výslovnosti v dutině nosní... Celý referát
 
210. nazalizace, nasalisace
změna ústní hlásky v nosovou... Celý referát
 
211. nazální
nosní... Celý referát
 
212. nazální dyslalie
patlavost při závadách, poruchách, anomaliích a defektech dutiny nosní... Celý referát
 
213. nazarén
stoupenec nazarenizmu... Celý referát
 
214. nazarenizmus, nazarenismus
(umění) malířský klasicistický směr 1. poloviny 19. stol. zobrazující převážně náboženskou tematiku... Celý referát
 
215. nazirej, nazirejec
(historie) starozákonní asketa, který vykonal slib tzv. nazireát, jímž se na určitou dobu nebo doživotně zasvěcoval boží službě, zdržoval se opojných nápojů a zachovával další předpisy... Celý referát
 
216. nazo-, naso-
první část složených slov mající význam nos, nosní... Celý referát
 
217. nazoantrální
týkající se nosu a čelistní dutiny... Celý referát
 
218. nazobronchiální
týkající se dutiny nosní a průdušek... Celý referát
 
219. nazociliární
týkající se nosu a obočí... Celý referát
 
220. nazofaryngeální
nosohltanový... Celý referát
 
221. nazofaryngitida
(medicína) zánět sliznice nosohltanu... Celý referát
 
222. nazofrontální
týkající se nosu a čela... Celý referát
 
223. nazogastrální
týkající se nosu a žaludku... Celý referát
 
224. nazomaxilární
týkající se nosu a horní čelisti... Celý referát
 
225. nazomentální
týkající se nosu a brady... Celý referát
 
226. nazoorální
týkající se nosu a úst... Celý referát
 
227. nazopalatinní
týkající se nosu a patra... Celý referát
 
228. názor
(psychologie) individuální stanovisko nebo postoj k určité skutečnosti jednoho konkrétního člověka, nebo skupiny osob... Celý referát
 
229. nazoseptální
týkající se nosní přepážky... Celý referát
 
230. nazotracheální
týkající se nosu a průdušnice... Celý referát
 
231. nazus, nasus
nos... Celý referát
 
232. neakceptovaný
nepřijímaný, neodsouhlasený (např. většinovou společností)... Celý referát
 
233. neandrtálec
pračlověk... Celý referát
 
234. near money
skoropeníze... Celý referát
 
235. neasociativní učení
... Celý referát
 
236. nebozez
druh vrtáku do dřeva... Celý referát
 
237. nebula
mlhovina... Celý referát
 
238. nebulární
vzniklý z mlhoviny, mlhovinový... Celý referát
 
239. nebulisatio
(l. nebula mlha) nebulizace, rozprašování tekutin v drobné kapičky... Celý referát
 
240. nebulizátor, nebulisator
rozprašovač... Celý referát
 
241. nebulózní, nebulosní
nejasný, záhadný... Celý referát
 
242. necesárie
potřeby... Celý referát
 
243. necesér
schránka nebo kufřík s drobnými cestovními, obvykle toaletními potřebami... Celý referát
 
244. necesivita
nutnost, potřebnost... Celý referát
 
245. necessarius
nutný, potřebný... Celý referát
 
246. necessary condition
nutná podmínka... Celý referát
 
247. necessitas
naléhavost, nutnost, nevyhnutelnost... Celý referát
 
248. necking
vzájemné mazlení a erotické dotyky od hlavy do pasu... Celý referát
 
249. necrolysis
epidermalis toxica (ř. nekros mrtvola, ř. lyein uvolňovat) nekrolýza povrchních vrstev pokožky s tvorbou podkožních puchýřů... Celý referát
 
250. necropsia
necroscopia, ae, f. (ř. nekros mrtvola, ř. opsis vidění, ř. skopein pozorovat) nekropsie, nekroskopie, zkoumání chorobných změn v těle pitvou, znalecké ohledání mrtvoly... Celý referát
 
251. necrosinum
(medicína) i, n. (ř. nekros mrtvola) nekrozin, toxická látka obsažená v zánětlivém exsudátu, jež má nekrotizující účinek... Celý referát
 
252. necrotomia
(medicína) (ř. nekros mrtvola, ř. tome řez) nekrotomie, chirurgické vynětí odumřelé části kosti, sekvestrotomie... Celý referát
 
253. necyklopedie
(internet) satirická encyklopedie vzhledem podobná wikipedii... Celý referát
 
254. nedbalost
zanedbání... Celý referát
 
255. nedeklarativní paměť
procedurální, mimovolní, pro neverbální informace, např. pro motorické aktivity a dovednosti, implicitní, neuvědomovaná nebo jen velmi málo uvědomovaná... Celý referát
 
256. nedělní neuróza
neuroticko-depresivní symptomatologie osamělých lidí projevující se ve dnech pracovního volna, např. pocity opuštěnosti, zbytečnosti, ukřivděnosti... Celý referát
 
257. nederlandistika
obor zabývající se jazykem, historií a kulturou Nizozemska... Celý referát
 
258. nediegetický
nevycházející z fikčního světa postav a příběhu, např. nediegetická hudba - ta, která nevychází z fikční reality (postavy ji neslyší)... Celý referát
 
259. nedoplatek
(finance) částka, kterou je potřeba uhradit za odebrané produkty nebo služby, jejichž cena přesáhla součet předchozích záloh nebo plateb... Celý referát
 
260. nedoslýchavý nevidomý člověk
osoba se zbytky sluchu a totální či praktickou slepotou... Celý referát
 
261. neetický marketing
marketing, který manipulativně využívá rafinovaných sociálních komunikačních praktik a manévrů např. v reklamě a propagaci, aby dosáhl co největšího zisku... Celý referát
 
262. nef
středověká plachetní loď se třemi až čtyřmi stěžni, nao... Celý referát
 
263. nefas
nedovoleno, hanebno... Celý referát
 
264. nefelin
(geologie) křemičitan, horninotvorný nerost ze skupiny živců... Celý referát
 
265. nefelometr
zákaloměr, přístroj k měření koncentrace látek založený na měření rozptylu světla... Celý referát
 
266. nefelometrie
metoda chemické analýzy, při níž se měří zákaly... Celý referát
 
267. nefelopsie
mlhavé vidění, zraková porucha, vnímání zamlžených, rozmazaných obrazů při zákalu rohovky, čočky nebo sklivce... Celý referát
 
268. neformální edukace
plánované programy osobního vzdělávání, výchovy, sebevýchovy a socializace člověka mimo rámec formálního vzdělávacího kurikula... Celý referát
 
269. neformální učení
... Celý referát
 
270. neformální vedoucí
... Celý referát
 
271. nefoskop
oblakoměr, přístroj k určení směru a rychlosti tahu oblaků... Celý referát
 
272. nefratonie
snížená funkční činnost ledvin... Celý referát
 
273. nefrektázie
rozšíření ledvinné pánvičky... Celý referát
 
274. nefrektomie
(medicína) chirurgické odstranění ledviny... Celý referát
 
275. nefrelkóza
zvředovatění ledviny... Celý referát
 
276. nefremfraxe
obstrukce cév v ledvinách... Celý referát
 
277. nefridie
jednoduchý vylučovací orgán některých bezobratlých... Celý referát
 
278. nefridium
jednoduchý vylučovací orgán niektorých bezstavovcov... Celý referát
 
279. nefrit
(mineralogie) zelený minerál ze skupiny amfibolů, ozdobný kámen... Celý referát
 
280. nefritida
(medicína) zánět ledvin... Celý referát
 
281. nefro-
první část složených slov mající význam ledvina, ledvinový, ledvinný... Celý referát
 
282. nefroabdominální
týkající se ledviny a břišní krajiny... Celý referát
 
283. nefrocirhóza
senilní granulární atrofie ledvin s cirhotickou přestavbou, charakteristická atrofií, bujením vaziva a hypertrofií zachovalé zdravé tkáně (nephrosclerosis arteriolosclerotica)... Celý referát
 
284. nefrocystóza
vytvoření mnohotných dutin (cyst) v ledvinách... Celý referát
 
285. nefroftiza
tuberkulóza ledviny... Celý referát
 
286. nefrogastrický
týkající se ledvin a žaludku... Celý referát
 
287. nefrogenní
ledvinového původu... Celý referát
 
288. nefrografie
rentgenové znázornění ledviny pomocí kontrastní látky... Celý referát
 
289. nefrogram
(medicína) rentgenový snímek ledviny... Celý referát
 
290. nefrohydróza
rozšíření ledviny, rozšíření dutého systému ledviny způsobené stagnací moči při překážce v močových cestách... Celý referát
 
291. nefrohypertrofie
zbytnění ledviny... Celý referát
 
292. nefrokalcinóza
ukládání vápenných solí do parenchymu ledvin (např. u hyperparatyreózy)... Celý referát
 
293. nefrokardiální
týkající se ledviny a zároveň i srdce... Celý referát
 
294. nefrolit
ledvinový kamének... Celý referát
 
295. nefrolithiasa
(medicína) konkrementy (např. kamínky) v ledvinách... Celý referát
 
296. nefrolitiáza, nefrolitiasa
výskyt ledvinových kamenů... Celý referát
 
297. nefrolitotomie
operační vynětí ledvinového kamene... Celý referát
 
298. nefrologie
(medicína) obor zabývající se fyziologií, diagnostikou a léčbou nemocí ledvin... Celý referát
 
299. nefromalacie
měknutí ledviny... Celý referát
 
300. nefromegalie
abnormálně zvětšená ledvina... Celý referát
 
301. nefron
základní funkční a stavební jednotka ledvin... Celý referát
 
302. nefropankreatický
týkající se ledviny a břišní slinivky... Celý referát
 
303. nefropatie
(medicína) onemocnění, porucha, postižení ledvin... Celý referát
 
304. nefroptóza
pokles ledviny, skleslá ledvina, bloudivá ledvina... Celý referát
 
305. nefropyelitida
(medicína) zánět ledviny a její pánvičky... Celý referát
 
306. nefropyóza
zhnisání ledviny... Celý referát
 
307. nefroragie
krvácení z ledvin... Celý referát
 
308. nefros
ledvina... Celý referát
 
309. nefroskleróza, nefrosklerosa
skleróza ledvin... Celý referát
 
310. nefrosomie
umělé vyústění ledviny... Celý referát
 
311. nefrostomie
operační založení umělého vývodu z pánvičky ledvinné k odvádění moči (při blokádě odtoku moči)... Celý referát
 
312. nefrotický
vztahující se k nefróze, mající charakteristické znaky nefrózy (nefrotický syndrom)... Celý referát
 
313. nefrotom
část mezodermu dávající vývojově vznik močovým orgánům... Celý referát
 
314. nefrotomie
operační otevření ledviny... Celý referát
 
315. nefrotomografie
(medicína) hloubkový rentgenový snímek zachycující jednotlivé vrstvy ledviny... Celý referát
 
316. nefrotropní
působící na ledviny... Celý referát
 
317. nefrotuberkulóza
tuberkulóza ledvin... Celý referát
 
318. nefrotyfus
tyfus s postižením ledvin... Celý referát
 
319. nefróza, nefrosa
chorobné odumírání ledvinových buněk s poškozením kanálků... Celý referát
 
320. negace
(logika) zápor... Celý referát
 
321. negaholici
lidé hledající ve všem negativní aspekty, pesimističtí hyperkritici a oponenti ze zásady... Celý referát
 
322. negaholik
osoba, která má nutkavou potřebu záporně kritizovat druhé, být takřka stále v opozici a mentorovat... Celý referát
 
323. negaholismus
potřeba stále kritizovat, oponovat, proti něčemu bojovat... Celý referát
 
324. negare
popřít, popírat, upřít, negovat... Celý referát
 
325. negativ
(fotografie) fotografický, filmový, televizní obraz v doplňkových tónech... Celý referát
 
326. negative computer attitudes
záporné postoje k počítačům... Celý referát
 
327. negativizmus, negativismus
popírání jakýchkoli kladných jevů... Celý referát
 
328. negativně referenční skupina
jedinec k ní jako její člen nelne nebo by nechtěl být jejím členem... Celý referát
 
329. negativní
(odborně) záporný, nepříznivý... Celý referát
 
330. negativní aserce
(psychologie) rychlé a jednoznačné připuštění oprávněnosti kritiky omylu, nedostatku nebo chyby s příslibem nápravy... Celý referát
 
331. negativní echo-efekt
psychosociální fenomén kdy např. nekooperativní rozhodnutí z jedné strany vyvolává zase nekooperativní rozhodnutí z druhé strany ( ,,jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá")... Celý referát
 
332. negativní emoční bilance
prožívání stavu strádání a neuspokojení v oblasti individuálních citových potřeb v současnosti a pesimistické očekávání do budoucnosti... Celý referát
 
333. negativní haptika
záporná nonverbální komunikace dotekem, např. odstrčení druhého, brachiální agrese... Celý referát
 
334. negativní identita
prosazování se, budování svého sebevědomí a obrazu sebe sama prezentací svých záporů, nerespektování sociálně kladných rolí, norem a pravidel, získávání pozornosti např. verbální nebo i brachiální agresivitou a disociálním chováním... Celý referát
 
335. negativní interdependence
vzájemná závislost nekooperativního typu ve dvojicích i ve skupinách, kdy při úspěchu jednoho člověka klesá šance na úspěch druhému člověku... Celý referát
 
336. negativní konotace
(psychologie) některé výrazy (termíny) vyvolávají jejich nesprávný výklad, záporné pocity a nežádoucí chování... Celý referát
 
337. negativní korelace
(odborně) záporná závislost, když hodnota jedné veličiny roste, hodnota druhé veličiny klesá... Celý referát
 
338. negativní prognóza
záporná (nepříznivá) předpověď do budoucna... Celý referát
 
339. negativní reciprocita
prospěchářství, exploativní chování a jednání, jednostranné těžení výhod a získávání odměn... Celý referát
 
340. negativní referenční skupina
společenské uskupení do kterého člověk jednoznačně patřit nechce... Celý referát
 
341. negativní revers
úřední záznam o informovaném nesouhlasu, např. o odmítnutí doporučené zdravotní péče, pacientem podepsané nesouhlasné písemné potvrzení... Celý referát
 
342. negativní smyslová adaptace
smyslová (např. zraková, sluchová, chuťová, čichová) citlivost se oslabuje... Celý referát
 
343. negativní sociometrický status
vyjadřuje míru odmítání (vytlačování) jedince skupinou, a tím i tzv. sociální slabost jeho prestiže a pozice ve skupině... Celý referát
 
344. negativní transfer při učení
... Celý referát
 
345. negativum
cokoli záporného, negativní stránka... Celý referát
 
346. neglect
zanedbávání, opomíjení... Celý referát
 
347. neglect levé poloviny zorného pole
výpadky ve vnímání levé strany těla a prostředí, které tuto stranu obklopuje, unilaterární prostorová agnózie, též syndrom opomíjení... Celý referát
 
348. neglect syndrom
soubor příznaků opomíjení, selektivní závada či porucha uvědomování si senzorických podnětů z poloviny tělového prostoru kontralaterálně k cerebrální lézi... Celý referát
 
349. neglegatio
(l. neglegere zanedbávat) neglegace, negligace, předstírání nezájmu, když nelze záležitost jinak zvládnout... Celý referát
 
350. negližé
(zastarale) nedbalky, neformální společenské oblečení tvořené korzetem, sukní, tenkým pláštěm přes ramena a šátkem zakrývajícím výstřih... Celý referát
 
351. negociace
jednání, dohadování, vyjednávání... Celý referát
 
352. negociační
vyjednávající, zprostředkovávající... Celý referát
 
353. negotiate
vyjednávat, ujednávat, dohodovat... Celý referát
 
354. negotiation
vyjednávání, ujednávání, dohadování... Celý referát
 
355. negotiator
vyjednavač (např. právní, obchodní, policejní)... Celý referát
 
356. negotium
zaměstnání, práce, úkol, záležitost, činnost... Celý referát
 
357. negotium nullum
nulitní, neplatný právní úkon... Celý referát
 
358. negovat
(odborně) odmítat, popírat... Celý referát
 
359. negr
(expresivně) černoch, někdo tak označuje i cikány... Celý referát
 
360. negramotnost
nevzdělanost... Celý referát
 
361. negrituda
černošská kultura, hrdost na černošský původ... Celý referát
 
362. negrofobie
(psychologie) panický strach z černochů... Celý referát
 
363. negroidní
černošského rázu, černý, černochům podobný... Celý referát
 
364. negus
císař v Etiopii... Celý referát
 
365. nehama
nářek... Celý referát
 
366. nehomogenní
nestejnorodý... Celý referát
 
367. nehumánní
(odborně) nelidský... Celý referát
 
368. neikos
svár, spor, nenávist... Celý referát
 
369. neinvazivní
(medicína) prováděný bez zásahu do těla pacienta... Celý referát
 
370. nejdřívější
(hovorově) nejbližší možný: Objednejte mě na nejdřívější termín.... Celý referát
 
371. nejzazší
(hovorově) nejvzádlenější, nejpozdější (3. stupeň přídavného jmenéna zadní)... Celý referát
 
372. nekalorický
(o potravinách) málo vydatný, obsahující málo kalorií... Celý referát
 
373. nekomerční
nemající za cíl zisk, obchod... Celý referát
 
374. nekompetence
nedostatek kompetence... Celý referát
 
375. nekonsekventní
bez závěru, bez možnosti východiska, bez souvislosti... Celý referát
 
376. nekontaktní edukace
(psychologie) vyučování a výchova samostudiem při využití různých opor, jako je např. www, e-learning, literatura, kontrolní examinace... Celý referát
 
377. nekonvenční
(odborně) neobvyklý, neodpovídající konvencím... Celý referát
 
378. nekorektní
(odborně) nesprávný, neodpovídající, vadný, závadný... Celý referát
 
379. nekrektomie
operační vynětí, odstranění odumřelé tkáně... Celý referát
 
380. nekrémie
ztráta životnosti krve, stav, kdy je zničen velký počet krvinek... Celý referát
 
381. nekrencefalus
měknutí mozku, odumírání mozku... Celý referát
 
382. nekritický konformismus
syndrom extrémní závislosti na skupinovém myšlení a jednání... Celý referát
 
383. nekro-
první část složených slov mající význam mrtvý, smrt, umírání... Celý referát
 
384. nekrobióza
fyziologický zánik buněk nebo tkáně organismu (v protikladu k patologické nekróze). Necrobiosis lipoidica diabeticorum tuková nekrobióza diabetiků, degenerativní změny až nekróza tukové tkáně při cukro... Celý referát
 
385. nekrofág
(zoologie) živočich živící se mrtvým tělem jiného živočicha... Celý referát
 
386. nekrofagie
pojídání mrtvol... Celý referát
 
387. nekrofaneróza
označení pro morfologicky viditelné tkáňové změny charakteristické pro nekrózu... Celý referát
 
388. nekrofilie
sexuální deviace charakterizovaná erotickou náklonností k mrtvolám, nekromanie... Celý referát
 
389. nekrofobie
(psychologie) chorobný strach z mrtvých a ze smrti... Celý referát
 
390. nekrofyt
(botanika) rostlina žijící na substrátu z rozkládajících se těl odumřelých organizmů... Celý referát
 
391. nekrohormon
rozpadový produkt tkáně... Celý referát
 
392. nekrokomium
umrlčí komora... Celý referát
 
393. nekrolog
písemný nebo ústní projev o životě a významu zemřelého... Celý referát
 
394. nekrologie
(statistika) statistické podchycení příčin smrti, statistika úmrtnosti... Celý referát
 
395. nekromanie
chorobný zájem o mrtvoly... Celý referát
 
396. nekromantie, nekromancie
vyvolávání duchů zemřelých, duchařina... Celý referát
 
397. nekromiméza
předstírání smrti... Celý referát
 
398. nekronefróza
nekrotizující nefróza, akutní tubulární nekróza ledvin... Celý referát
 
399. nekropneumonie
sněť plic... Celý referát
 
400. nekropole
pravěké nebo starověké pohřebiště umisťované zpravidla na okraji měst... Celý referát
 
401. nekropsie
znalecké ohledání a zkoumání mrtvoly... Celý referát
 
402. nekroptická diagnostika
diagnostika na základě patologicko anatomické pitvy celých organismů a jejich orgánů (tkání)... Celý referát
 
403. nekrospermium
přítomnost mrtvých spermií v ejakulátu... Celý referát
 
404. nekrotický
odumřelý, mrtvý... Celý referát
 
405. nekrotizující
odumírající... Celý referát
 
406. nekróza, necrosis
odumření tkáně... Celý referát
 
407. nekróza, nekrosa
odumření tkáně nebo orgánu v živém organizmu... Celý referát
 
408. nektar
(mytologie) nápoj řeckých bohů dávající nesmrtelnost a věčné mládí... Celý referát
 
409. nektarinka
ovoce podobné broskvi... Celý referát
 
410. nekton
společenstvo větších vodních živočichů plovoucích ve vodě... Celý referát
 
411. nelzon, nelson
chvat v zátylku při zápasení a při zachraňování tonoucích... Celý referát
 
412. nemalit
(mineralogie) vláknitá odrůda železnatého brucitu... Celý referát
 
413. nemateriální prvky organizační kultury
Deklarované a vyznávané (respektované) hodnoty normy, kulturní atmosféra (klima) pracoviště :... Celý referát
 
414. nematocidní
ničící střevní červy... Celý referát
 
415. nematoda
hlístice... Celý referát
 
416. nematospermium
(biologie) spermie s neobvykle dlouhým bičíkem... Celý referát
 
417. nemesis
(mytologie) bohyně odplaty, odměňující lidi podle zásluh štěstím nebo neštěstím... Celý referát
 
418. nemeton
keltské kultovní místo... Celý referát
 
419. nemilitantní
pacifistický, mírumilovný... Celý referát
 
420. neminem leadere
(latinské výrazy) nikomu neškodit... Celý referát
 
421. nemlich
(hovorově) to samé, stejné... Celý referát
 
422. nemovitost
(právo) pozemek nebo stavba spojená se zemí pevným základem, evidované v katastru nemovitostí... Celý referát
 
423. nemovitý
imobilní, nechopný přesunu... Celý referát
 
424. nenápadný
(hovorově) nebudící pozornost, nevyčnívající... Celý referát
 
425. nénie
starořímská pohřební píseň... Celý referát
 
426. neo-
první část složených slov mající význam nový, novo-... Celý referát
 
427. neoantigen
spontánně vzniklý antigen na povrchu buňky, obvykle během neoplazie... Celý referát
 
428. neoartróza
chorobné vytvoření nepravého kloubu, pseudoartróza... Celý referát
 
429. neobiogeneze, neobiogenese
teorie o vzniku života chemickou evolucí, evoluční abiogeneze, autogonie... Celý referát
 
430. neocerebellum
(anatomie) část centrálního nervového systému - vývojově mladá část mozečku, spoje má zejména z neokortexu a podílí se především na ovládání pohybů... Celý referát
 
431. neocortex
mozková kůra (má šest vrstev)... Celý referát
 
432. neocytóza
přítomnost nezralých buněk v periferní krvi, posun "doleva" v diferenciálu bílých krvinek... Celý referát
 
433. neofan
sklo farbené oxidom neodymitým, používané na výrobu okuliarov proti slnku (gr. obch.)... Celý referát
 
434. neofašizmus, neofašismus
ideologie a politické hnutí usilující o obnovení fašizmu... Celý referát
 
435. neofetus
období nitroděložního vývoje mezi zárodkem a plodem... Celý referát
 
436. neofilie
tendence staré věci i tradice považovat za nezajímavé a všechno nové a módní, (včetně změn)- za přitažlivé a hodné nejen naší pozornosti, ale i zájmu a případně i lásky... Celý referát
 
437. neofobie
(psychologie) chorobný strach z něčeho nového... Celý referát
 
438. neoforalismus
snaha o obnovení starého řádu z doby "vlády Katolických králů"(tj. 16.století ve Španělsku), výskyt 2.pol.17.století... Celý referát
 
439. neoformatio
(ř. neos nový, l. formare tvořit) neoformace, znovuvytvoření, regenerace... Celý referát
 
440. neofrenie
(psychologie) psychotické choroby, které se vyskytují v dětském věku a tím rozsáhle narušují vývoj osobnosti.... Celý referát
 
441. neofyt
nový člen, nováček církve, organizace... Celý referát
 
442. neogala
neogalactos, n. (ř. neos nový, ř. gala-galaktos mléko) prvé mléko vytvořené v mléčné žláze po porodu, mlezivo... Celý referát
 
443. neogén
mladší třetihory... Celý referát
 
444. neogeneze
regenerace, novotvoření... Celý referát
 
445. neoglosie
vada řeči, řeč při vystupňované emoci postrádající srozumitelnost... Celý referát
 
446. neoguelfismus
federace italských států pod papežovým vedením... Celý referát
 
447. neoimpresionizmus, neoimpresionismus
směr v malířství navazující na impresionizmus, pointilizmus... Celý referát
 
448. neoklasicizmus, neoklasicismus
hudební směr první poloviny 20. století... Celý referát
 
449. neokorporativismus, neokorporativizmus
(politika) politický systém, v němž sociální zájmy jsou reprezentovány relativně stabilními skupinami majícími dlouhodobě účast na politické moci... Celý referát
 
450. neokortex
nová kůra mozková,vývojově nejmladší část CNS člověka rozložená na povrchu pravé a levé hemisféry... Celý referát
 
451. neoliberalizmus, neoliberalismus-
směr navazující na klasický liberalizmus 18. stol., odmítající národohospodářské plánování a uznávající, že úlohou státu je pouze zajišťování podmínek tržního mechanizmu... Celý referát
 
452. neolit
mladší doba kamenná... Celý referát
 
453. neologický
(odborně) novotvarový, nevžitý, dosud neznámý, nedávající smysl... Celý referát
 
454. neologie
jazykovědná disciplina zkoumající neologismy... Celý referát
 
455. neologismy
nová slova, novotvary, viz neologismus... Celý referát
 
456. neologizmus, neologismus
(lingvistika) novotvar... Celý referát
 
457. neolokalita
nově vzniklý manželský pár se stěhuje na nově vzniklé místo, do nové domácnosti... Celý referát
 
458. neolokální rodina
(sociologie) nová rodina odděleně ubytovaná od rodičů muže a ženy v nové domácnosti a na jiném prostorovém místě... Celý referát
 
459. neomalený
(hovorově) netaktní, hrubý, sprostý, impertinentní, nevhodný... Celý referát
 
460. neomanie
chorobná záliba v novotách, nadšení pro nové moderní a hypermoderní věci a nové myšlenky a představy... Celý referát
 
461. neomembrána
nová nepravá blána... Celý referát
 
462. neomorbidita
nemocnost novorozenců (do 10 dní po narození)... Celý referát
 
463. neomorbiditas
(ř. neos nový, l. morbiditas nemocnost) neomorbidita, novorozenecká nemocnost... Celý referát
 
464. neomorfismus
kombinace člověka nebo jednotlivých jeho částí s neživými předměty kombinace zvířete a člověka ve výtvarném projevu... Celý referát
 
465. neomortalita
úmrtnost novorozenců (do 10 dní po narození) neomycin, antibiotikum... Celý referát
 
466. neomortalitas
(ř. neos nový, l. mortalitas smrtnost) neomortalita, novorozenecká úmrtnost... Celý referát
 
467. neomysta
novosvěcenec... Celý referát
 
468. neon
chemický prvek, vzácný plyn... Celý referát
 
469. neonacizmus, neonacismus
ideologie a politické hnutí navazující na nacizmus a usilující o jeho obnovu... Celý referát
 
470. neonatalitas
(ř. neos nový, l. nasci rodit se) neonatalita, novorozenost, porodnost (živých dětí)... Celý referát
 
471. neonatální
novorozenecký... Celý referát
 
472. neonatální icterus
novorozenecká žloutenka... Celý referát
 
473. neonatální mortalita
novorozenecká úmrtnost... Celý referát
 
474. neonatoiog
dětský lékař zabývající se vývojem a léčbou novorozenců... Celý referát
 
475. neonatologie
podobor pediatrie se specializací na péči o fyziologické i patologické novorozence... Celý referát
 
476. neonatus
novorozenec... Celý referát
 
477. neonka, neónka
barevně světélkující akvarijní rybka... Celý referát
 
478. neopaliální
neopaliový, ve vztahu k neopaliu... Celý referát
 
479. neopallium
mozková kůra, též neocortex... Celý referát
 
480. neopatie
nová choroba... Celý referát
 
481. neoplas(ma)ticus
(medicína) a, um (ř. neos nový, ř. plasma hmota) neoplazmatický, týkající se nově tvořené tkáně (nádorové)... Celý referát
 
482. neoplasia
(medicína) (ř. neos nový, ř. plassein tvořit) neoplazie, tvoření nové tkáně, nádorový růst... Celý referát
 
483. neoplasma
novotvar... Celý referát
 
484. neoplasticismus-
malířský směr, nejčistší varianta konstruktivizmu... Celý referát
 
485. neoplasticizmus, neoplasticismus
(výtvarnictví) výtvarný směr druhého desetiletí 20. stol. zdůrazňující geometrickou jednoduchost, konstruktivnost a funkčnost, aplikovaný i na užité umění a architekturu... Celý referát
 
486. neoplastický
(medicína) týkající se nádoru, nádorového původu... Celý referát
 
487. neoplazie
(biologie) růst granulační tkáně např. při hojení rány (regenerace)... Celý referát
 
488. neoplazma
(medicína) nádor, novotvar... Celý referát
 
489. neopren, neoprén
pružná syntetická pryž užívaná na výrobu ochranných obleků, např. pro potápění, windsurfing, jachting... Celý referát
 
490. neopsychoanalytici
např. Sullivan, Erikson, Horneyová, Fromm... Celý referát
 
491. neorealizmus, neorealismus
označení pro sociálně realistické proudy vzniklé ve 40.?50. letech 20. stol., zvláště v it. literatuře, filmu a malířství... Celý referát
 
492. neorenezance, neorenesance
historizující tendence poslední třetiny 19. století, novorenezance... Celý referát
 
493. neorganická hypersomnie
porucha spánku: nadměrná ospalost ve dne, ataky spánku, nebo prodloužený přechod k úplnému bdění po probuzení (spánková opilost), které nelze vysvětlit nedostatečným množstvím spánku... Celý referát
 
494. neorganická insomnie
obtíže při usínání, při udržení spánku nebo nedostatečně zotavující spánek... Celý referát
 
495. neos
nový, latinsky novus... Celý referát
 
496. neostoma
(medicína) tis, n., neostomia, (ř. neos nový, ř. stoma ústa) neostoma, neostomie, chirurgické vytvoření nového vyústění dutých orgánů (na povrch těla)... Celý referát
 
497. neostriatum
(ř. neos nový, l. striatus proužkovaný) označení pro vývojově mladší části corpus striatum (nucleus caudatus a putamen)... Celý referát
 
498. neotektonika
obor geologie zkoumající čtvrtohorní tektonické pohyby a jimi vzniklé struktury... Celý referát
 
499. neotenie
pohlavní dospělost larev některých živočichů... Celý referát
 
500. neotenin
(biochemie) juvenilní hormon - hormon vznikající v endokrinních žlázách hmyzu, potlačující přeměnu metamorfózu larvy na dospělého jedince... Celý referát
 
501. neoterofilie
sexuální náklonnost zaměřená na mladší jedince stejného nebo i opačného pohlaví... Celý referát
 
502. neotřelý
(hovorově) netradiční, nezvyklý... Celý referát
 
503. neovulkanit
(geologie) výlevná hornina třetihorního a čtvrtohorního stáří... Celý referát
 
504. neozoikum
geologická éra zahrnující třetihory a čtvrtohory, kenozoikum... Celý referát
 
505. nephralgia
(medicína) (ř. nefros ledvina, ř. algos bolest) nefralgie, bolest ledvin... Celý referát
 
506. nephrectomia
(medicína) (ř. nefros ledvina, ř. ektome vynětí) nefrektomie, chirurgické odstranění ledviny... Celý referát
 
507. nephritis
(medicína) (ř. nefros ledvina) nefritida, zánět ledvin. Nephritis chronica sclerotisans nefritida chronická sklerotizující, se sklonem k jizvení. Nephritis focalis embolica ložisková nefritida při zanesení infikovaných vmetků do ledvin při endocardit... Celý referát
 
508. nephroblastoma
(medicína) tis, n. (ř. nefros ledvina, ř. blastos výhonek) nefroblastom, embryonální smíšený nádor ledviny, zhoubný nádor u dětí (Wilmsův nádor)... Celý referát
 
509. nephrocapsulectomia
(medicína) (ř. nefros ledvina, l. capsula pozdro, ř. ektome vynětí) nefrokapsulektomie, chirurgické odnětí pouzdra ledviny... Celý referát
 
510. nephrocele
nephrokele, es, f. (ř. nefros ledvina, ř. kele výhřez, kýla) nefrokéla, výhřez ledviny... Celý referát
 
511. nephrocolica
(ř. nefros ledvina, ř. kolike (nosos) nemoc tlustého střeva) nefrokolika, ledvinová kolika... Celý referát
 
512. nephrocystanastomosis
(medicína) is, f. (ř. nefros ledvina, ř. kystis měchýř, anastomosis spojení) nefrocystanastomóza, chirurgické umělé spojení mezi ledvinou a močovým měchýřem... Celý referát
 
513. nephrocystitis
(medicína) (ř. nefros ledvina, ř. kystis měchýř) nefrocystitida, zánět ledvin a močového měchýře... Celý referát
 
514. nephrodynia
(medicína) (ř. nefros ledvina, ř. odyne bolest) nefrodynie, bolest v ledvinách... Celý referát
 
515. nephrodysplasia
(cystica congenita) (ř. nefros ledvina, ř. dys- porucha, ř. plassein tvořit) nefrodysplazie, vrozený odchylný vývoj ledvin... Celý referát
 
516. nephrodystrophia
(medicína) (ř. nefros ledvina, ř. dystrofos špatně živený) nefrodystrofie, označení pro nezánětlivé degenerativní onemocnění ledvin... Celý referát
 
517. nephrolysis
(medicína) is, f. (ř. nefros ledvina, ř. lysis uvolnění) nefrolýza, chirurgické uvolnění ledviny... Celý referát
 
518. nephroma
(medicína) tis, n. (ř. nefros ledvina) nefrom, nádor ledviny... Celý referát
 
519. nephron
(ř. nefros ledvina) základní morfologická a funkční jednotka ledvin sestávající z glomerulu a tubulů odvádějících moč... Celý referát
 
520. nephropexis
(medicína) is, f. (ř. nefros ledvina, ř. pexis upevnění) nefropexe, chirurgické upevnění bloudivé ledviny... Celý referát
 
521. nephropyelitis
(medicína) (ř. nefros ledvina, ř. pyelos pánvička ledvinná) nefropyelitida, zánět ledviny a ledvinné pánvičky... Celý referát
 
522. nephropyelolithotomia
(medicína) (ř. nefros ledvina, ř. pyelos pánvička ledvinná, ř. lithos kámen, ř. tome řez) nefropyelolitotomie, chirurgické odstranění kamenů z ledvinné pánvičky... Celý referát
 
523. nephrorrhaphia
(medicína) (ř. nefros ledvina, ř. rhafe šev) nefrorafie, chirurgické upevnění bloudivé ledviny... Celý referát
 
524. nephros
ledvina... Celý referát
 
525. nephrosis
(medicína) is, f. (ř. nefros ledvina) nefróza, difúzní onemocnění ledvin s převahou změn v kanálcích, které nejsou ani zánětlivého, ani cévního původu.... Celý referát
 
526. nephroso-nephritis
itidis, f. (haemorrhagica) (ř. nefros ledvina) nefrózo-nefritida, onemocnění ledviny se znaky typickými jak pro nefrózu, tak pro nefritidu... Celý referát
 
527. nephrosplenopexis
(medicína) is, f. (ř. nefros ledvina, ř. splen slezina, ř. pexis upevnění) nefrosplenopexe, chirurgické upevnění ledviny a sleziny... Celý referát
 
528. nephrotoxicus
(ř. nefros ledvina, ř. toxikon jed) nefrotoxický, poškozující ledviny... Celý referát
 
529. nephroureterectomia
(medicína) (ř. nefros ledvina, ř. ureter močovod, ř. ektome vynětí) nefroureterektomie, chirurgické odnětí ledviny a močovodu... Celý referát
 
530. nephroureterocystectomia
(medicína) (ř. nefros ledvina, ř. ureter močovod, ř. kystis měchýř, ř. ektome vynětí) nefroureterocystektomie, chirurgické vynětí ledviny, močovodu a části močového měchýře... Celý referát
 
531. nephroureterotomia
(medicína) (ř. nefros ledvina, ř. ureter močovod, ř. tome řez) nefroureterotomie, chirurgické protětí ledviny a močovodu... Celý referát
 
532. nepolární látky
nepolární - opak k polární, v biologii a v medicíně se tak označují hydrofobní látky. N. sloučeniny v organismu jsou např. některé tuky (triacylglyceroly), které se nemísí s vodou. Proto jsou v krvi či míze přenášeny pomocí speciálních přenašečů - li... Celý referát
 
533. nepot
(historie) pápežov príbuzný a chránenec v stredoveku... Celý referát
 
534. nepotizmus, nepotismus
(sociologie) zvýhodňování, prosazování příbuzných z pozice svého postavení... Celý referát
 
535. nepravdivý
nepravý, falešný... Celý referát
 
536. neprodleně
(hovorově) bez prodlení, hned, okamžitě... Celý referát
 
537. nepruhovaný
bez proužků... Celý referát
 
538. neptunium
radioaktivní prvek, zn. Np, atom. číslo 93, atom. hmotnost 237... Celý referát
 
539. neptunizmus, neptunismus
(geologie) hypotéza o vzniku všech hornin a celé planety Země mechanickými a chemickými pochody z vodních roztoků... Celý referát
 
540. nerd
(společnost) výraz přejatý z angličtiny pro člověka příliš úzce zaměřeného na určitou specifickou oblast lidské činnosti. Má často obsesivně kompulzivní poruchy, bývá samotář nebo komunikuje pouze s podobnými jedinci, s ostatní populací mívá vztahov... Celý referát
 
541. nerentabilní
(ekonomie) nevydělávající (v ekonomickém slova smyslu)... Celý referát
 
542. neřest
(náboženství) z křesťanského hlediska "hříšný požitek"... Celý referát
 
543. neritický
příslušný k předbřežnímu pásmu od čáry odlivu k okraji pevninského šelfu... Celý referát
 
544. nerka
(zoologie) lososovitá ryba dlhá až 80 cm, žijúca v sev. časti Tichého oceánu... Celý referát
 
545. neronismus
(medicína) sadismus, algolagnie, působení bolesti a příkoří např. při sexuálních aktivitách, název byl zvolen podle Claudia Caesara Nera (37-68 n.l.), římského krutovládce... Celý referát
 
546. nervální
vznikající nervovou činností, vztahující se k nervové činnosti... Celý referát
 
547. nervi craniales
hlavové nervy... Celý referát
 
548. nervi olfactorii
čichové nervy... Celý referát
 
549. nervimotilitas
(l. nervus nerv, l. movere hýbat) nervimotilita, schopnost pohybu jako reakce na nervový podnět... Celý referát
 
550. nervinum
ve farmakologii látka s účinky na nervovou soustavu (může být stimulující, uklidňující nebo uvolňující)... Celý referát
 
551. nervizmus, nervismus
teorie zdůrazňující základní význam nervstva... Celý referát
 
552. nervní
citlivý, mající jemné nervy... Celý referát
 
553. nervomuskulární
nervově svalový... Celý referát
 
554. nervon
složený lipid, druh sfingomyelinu, vyskytující se ve velkém množství v mozku a nervové tkáni... Celý referát
 
555. nervositas
(l. nervus nerv) nervozita, nervová slabost, zvýšená dráždivost, popudlivost, úzkost... Celý referát
 
556. nervový~nervózní
podrážděný, vznětlivý, popudlivý... Celý referát
 
557. nervozita, nervosita
(psychologie) nervová slabost, zvýšená dráždivost, popudlivost, úzkost, duševní neklid... Celý referát
 
558. nervulus
(l. nervus nerv) malý nerv... Celý referát
 
559. nervus
nerv (nervus) ? svazek paralelních nervových vláken (axonů či dendritů ) s příslušnými obaly, součást periferního nervového systému. Neurony sídlí v CNS, event. v nervových gangliích. Nervy vedou impulsy jak z CNS do periferie (centrifugální, eferent... Celý referát
 
560. nervus abducens
odtahující nerv... Celý referát
 
561. nervus accesorius
nerv přídatný... Celý referát
 
562. nervus facialis
lícní nerv... Celý referát
 
563. nervus glossopharyngeus
jazykohltanový nerv... Celý referát
 
564. nervus hypoglossus
nerv podjazykový... Celý referát
 
565. nervus infraorbitalis
nerv spodněočnicový... Celý referát
 
566. nervus medianus
středový nerv ruky... Celý referát
 
567. nervus oculomotorius
okohybný nerv... Celý referát
 
568. nervus opticus
zrakový nerv... Celý referát
 
569. nervus phrenicus
brániční nerv... Celý referát
 
570. nervus statoacusticus
nerv statoakustický (sluchově rovnovážný), též nervus vestibulocochlearis... Celý referát
 
571. nervus trigeminus
trojklanný nerv... Celý referát
 
572. nervus trochlearis
nerv kladkový... Celý referát
 
573. nervus vagus
bloudivý nerv... Celý referát
 
574. nervus vestibulocochlearis
nerv sluchově rovnovážný... Celý referát
 
575. neryzí sebevědomí
... Celý referát
 
576. nešama
duše i duch člověka, který je podle židovského učení věčný a nezničitelný.... Celý referát
 
577. nescafé
registrovaná ochranná známka společnosti Société des Produits Nestlé S.A., používá se především pro kávu a kávové nápoje... Celý referát
 
578. nesidioma
(medicína) tis, n. (ř. nesidion ostrůvek) nesidiom, nezhoubný nádor vycházející z Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, často hormonálně aktivní... Celý referát
 
579. nesmysl
(hovorově) věc, úkaz, jev, situace, které se jeví jako nereálné (nedávají smysl)... Celý referát
 
580. nesocializovaná psychika
projevy anormativního chování, a to nejen v oblasti právní, ale i v oblasti etické, patologický egocentrismus... Celý referát
 
581. nesouhlasná lateralita
zkřížená dominannce končetiny a smyslového orgánu, např. je dominantní pravá ruka a levé oko nebo levá ruka a pravé oko... Celý referát
 
582. nespecifická kreativita
tvořivost univerzálního typu, bohatost originálních nápadů v každodenním životě... Celý referát
 
583. nespecifická primární prevence
protidrogová opatření a aktivity také proti dalším sociálně patologickým jevům, vedení dětí a mládeže i dospělé k ohleduplnému jednání, k dodržování morálních a společenských pravidel, k zodpovědnosti, ke kultivované mluvě, ke kvalitním volnočasovým ... Celý referát
 
584. nespecifická redukce tenze
snižování duševního napětí např. hrami, tělesným pohybem, sportem, tělesnou prací... Celý referát
 
585. nespecifický transfer
přenos zdánlivě nesouvisejících (libovolných) obsahů při učení, též ,,obecný" transfer... Celý referát
 
586. nešpory
(náboženství) odpolední nebo podvečerní pobožnost... Celý referát
 
587. nestabilní profesní kariéra
časté změny zaměstnání, nejistota delšího setrvání v dané profesi... Celý referát
 
588. neštěstí
(hovorově) duševní rozpoložení člověka způsobené jeho negativním vnímáním situace, smůla, pohroma, katastrofa... Celý referát
 
589. nestor
(sociologie) nejstarší osoba v dané společnosti... Celý referát
 
590. nestorián
(církev) stoupenec učení biskupa Nestoria o dvojí přirozenosti Ježíše Krista... Celý referát
 
591. nestrukturované pozorování
... Celý referát
 
592. netbuk
netbook, malý počítač zaměřený na přenosnost, nízkou váhu, spotřebu, i cenu... Celý referát
 
593. netiketa
pomyslná sbírka pravidel, zásad a doporučení slušného a morálního chování, které by se mělo dodržovat v internetové oblasti... Celý referát
 
594. netiquette
pravidla slušného chování na počítačové síti, síťová etiketa... Celý referát
 
595. netolismus
závislost na virtuálních drogách (televize, video, počítačové hry apod.)... Celý referát
 
596. netomanie
závislost na internetu... Celý referát
 
597. netopýr
(brněnský hantec) děcko... Celý referát
 
598. netransmurální
neprocházející celou stěnou (např. srdeční u non Q infarktu myokardu)... Celý referát
 
599. netranzitorní krize partnerů
končí často rozchodem či rozvodem , jsou to krize související např. se závislostí na alkoholu nebo jiných drogách, s duševní závadou či poruchou partnera (partnerky)... Celý referát
 
600. netsurfer
Člověk, vyhledávající na internetu (webu,... Celý referát
 
601. netto
(obchod) čistý... Celý referát
 
602. nettop
druh malého stolního počítače, malý a energeticky úsporný desktop. Využití je primárně pro prohlížení internetových stránek spolu s běžnou prací.... Celý referát
 
603. netware
software pro počítačové sítě... Celý referát
 
604. networking
nalézání, propojování a vytváření sítě vztahů mezi lidmi... Celý referát
 
605. neuma
notová značka raného středověku... Celý referát
 
606. neuralgia
(medicína) (ř. neuron nerv, ř. algos bolest) neuralgie, bolest nervového původu, záchvatová bolest v průběhu nervu. Neuralgia anoperinealis bolest v oblasti řitě a hráze. Neuralgia intercostalis neuralgie interkostální, v mezižebří. Neuralgia ischiad... Celý referát
 
607. neuralgicus
(medicína) neuralgický, charakteristický pre neuralgické bolesti... Celý referát
 
608. neuralgie
(medicína) bolest nervového původu, záchvatová bolest v průběhu nervu... Celý referát
 
609. neuralgiformní
podobný neuralgii... Celý referát
 
610. neuralgiformni bolesti v 1/2 dx
(medicína) neuralgiformní (mající podobný charakter jako neuralgie) bolesti první a druhé větve pátého hlavového nervu (trigeminu), dx. značí na pravé straně... Celý referát
 
611. neuralgoides
(medicína) es (ř. neuron nerv, ř. algos bolest, ř. eidos podoba) neuralgoidní, podobající se neuralgii... Celý referát
 
612. neuralis
(ř. neuron nerv) neurální, nervový... Celý referát
 
613. neuranageneze
regenerace, obnova nervové tkáně... Celý referát
 
614. neurapraxie
nejlehčí, reverzibilní poškození nervů bez anatomických změn... Celý referát
 
615. neurastenický
nervově slabý, vyčerpaný, týkající se neurastenie... Celý referát
 
616. neurastenie
nervová slabost vyskytující se u různých duševních a tělesných poruch... Celý referát
 
617. neurastenik
člověk trpící neurózou, neurotik... Celý referát
 
618. neuratrofie
nedostatečná výživa nervového systému... Celý referát
 
619. neuraxon
osový valec nervu (gr. anat.)... Celý referát
 
620. neurectasia
ae, neurectasis, is, f. (ř. neuron nerv, ř. ektasis rozšíření) neurektázie, natažení nervu... Celý referát
 
621. neurectoderma
(ř. neuron nerv, ř. ektos vnější, ř. derma kůže) ektodermový základ nervového systému... Celý referát
 
622. neurektomie
operační vynětí nervu nebo jeho části... Celý referát
 
623. neurenterický
nervově střevní. Canalis neurentericus kanálek tvořící spojení mezi amniem a žloutkovým vakem zárodku... Celý referát
 
624. neurilema
nervová pochva, obal nervového vlákna tvořený jednou vrstvou Schwannových buněk... Celý referát
 
625. neurilemmitis
(medicína) (ř. neuron nerv, ř. lemma pochva) neurilemitida, zánět nervové pochvy... Celý referát
 
626. neurilemmoma
(medicína) tis, n. (ř. neuron nerv, ř. lemma pochva) neurilemom, neurinom, nezhoubný nádor z podpůrné tkáně obvodových nervů, "schwannom". Neurilemmoma plexiforme neurilemom plexiformní, sledující větvení nervů... Celý referát
 
627. neurin
(chemie) jedovatá látka vznikající při rozpadu bílkovin... Celý referát
 
628. neurit
výběžek nervové buňky... Celý referát
 
629. neuritida
(medicína) zánět nervu... Celý referát
 
630. neuritis
(medicína) (ř. neuron nerv) neuritida, zánět nervu, zánětlivé onemocnění nervu. Neuritis acustica toxica zánět sluchového nervu způsobený toxickými vlivy. Neuritis interstitialis hypertrophica progressiva neuritida intersticiální hypertrofická progre... Celý referát
 
631. neuro(no)phagia
(ř. neuron nerv, ř. fagein jíst) neuro(no)fagie, pohlcování porušených nebo zanikajících nebo rozpadlých nervových buněk... Celý referát
 
632. neuro(no)phagus
(ř. neuron nerv, ř. fagein sníst) neuro(no)fág, gliová buňka schopná pohlcovat porušené nebo rozpadlé nervové buňky... Celý referát
 
633. neuro-
první část složených slov mající význam nervový... Celý referát
 
634. neuroanastomóza
operační spojení nervů... Celý referát
 
635. neuroanatomie
anatomie nervového systému... Celý referát
 
636. neuroartropatie
onemocnění kloubů spojené s chorobou nervového systému... Celý referát
 
637. neuroastenie
(psychologie) nejčastější druh neurózy, doprovázený hlavně únavou, bolestmi hlavy, poruchami soustředění a spánku, podrážděností a vyčerpáním, někdy také označovaný jako chronický únavový syndrom... Celý referát
 
638. neurobiologie
biologie nervového systému... Celý referát
 
639. neuroblast
nedozretá nervová bunka (gr.)... Celý referát
 
640. neuroblastoma
(medicína) tis, n. (ř. neuron nerv, ř. blastos výhonek) neuroblastom, zhoubný nádor z nezralých nervových buněk (např. neuroblastom sympatického nervstva - sympatoblastom)... Celý referát
 
641. neurochemie
chemie nervového systému (zabývá se např. složením neuromediátorů)... Celý referát
 
642. neurochirurgie
obor zabývající se chirurgií nervové soustavy... Celý referát
 
643. neurochoroiditida
(medicína) zánět oční cévnatky a zrakového nervu... Celý referát
 
644. neurochoroiditis
(medicína) 03tidis, f. (ř. neuron nerv, choroidea cévnatka) neurochoroiditida, zánět cévnatky a zrakového nervu... Celý referát
 
645. neurochoroiretinitis
(medicína) (ř. neuron nerv, choroidea cévnatka, l. retina sítnice) neurochoroiretinitida, zánět zrakového nervu, cévnatky a sítnice... Celý referát
 
646. neurocirkulační
týkající se nervového a oběhového systému... Celý referát
 
647. neurocirkulační astenie NCA
(medicína) neurocirkulační astenie (zkr. NCA) ? forma neurózy (charakteru panické poruchy), projevující se obtížemi v oblasti srdce a krevního oběhu. Tyto obtíže nejsou způsobeny organickým onemocněním srdce (ICHS, zánětem aj.). Funkční porucha, kter... Celý referát
 
648. neurocranium
mozková část lebky... Celý referát
 
649. neurocyt
(biologie) nervová buňka... Celý referát
 
650. neurocytus
nervová buňka, neuron... Celý referát
 
651. neurodermatitida, neurodermitida
(medicína) zánětlivé onemocnění kůže spojené s tvorbou ohraničených ložisek z pupínků a úporným svěděním... Celý referát
 
652. neurodermatitis
neurodermitis, itidis, f. (circumscripta) (ř. neuron nerv, ř. derma-dermatos kůže) neurodermatitida, neurodermitida, kožní onemocnění charakterizované úporným svěděním a tvorbou ohraničených ložisek skládajících se z hustě seskupených pupínků. Neurod... Celý referát
 
653. neurodermatóza
dermatoneuróza, kožní onemocnění nervového původu... Celý referát
 
654. neurodynamický
zlepšující psychické funkce (nootropní látky)... Celý referát
 
655. neurodynamie
nervová síla, činnost... Celý referát
 
656. neurodynia
(medicína) (ř. neuron nerv, ř. odyne bolest) neurodynie, nervová bolest, neuralgie... Celý referát
 
657. neurodystonie
porucha v koordinaci jednotlivých systémů vegetativního nervstva... Celý referát
 
658. neuroekonomika
zkoumá lidské mozkové funkce v souvislosti se snahou o zisk... Celý referát
 
659. neuroektoderm
(biologie) buněčná populace, která je mateřskou tkání nervové tkáně, pigmentových buněk, některých buněk roztroušeného endokrinního systému, leptomening a snad i odontoblastů. Vzniká diferenciací ektodermu indukovanou chordomezodermovým výběžkem. Viz... Celý referát
 
660. neuroektodermální
neuroektodermový, ve vztahu k neuroektodermu... Celý referát
 
661. neuroencefalomyelopatie
onemocnění mozku, míchy a nervů... Celý referát
 
662. neuroendokrinologie
vědní obor studující vztahy mezi nervovou soustavou a hormonální sekrecí... Celý referát
 
663. neuroendokrinopatie
choroba vyvolaná nervovými a endokrinními poruchami... Celý referát
 
664. neuroepitel
specializovaná výstelka, tvořená modifikovanými epitelovými, smyslovými buňkami... Celý referát
 
665. neuroepitelový
týkající se nervstva a výstelky... Celý referát
 
666. neuroepithelioma
(medicína) tis, n. ( neuroepithelium smyslové buňky) neuroepiteliom, souborné označení pro nádory neuroepitelu... Celý referát
 
667. neurofarmakon
lék ovlivňující nervový systém... Celý referát
 
668. neurofibra
(ř. neuron nerv, l. fibra vlákno) nervové vlákno. Neurofibrae associonales asociační nervová vlákna. Neurofibrae commissurales nervová vlákna spojovací. Neurofibrae praeganglionares vlákna přivádějící podněty do ganglia. Neurofibrae projectionales... Celý referát
 
669. neurofibrila
jemné vlákno nervových buněk... Celý referát
 
670. neurofibroma
(medicína) tis, n. (ř. neuron nerv, l. fibra vlákno) neurofibrom, nezhoubný nádor vycházející z periferního nervu, nejčastěji se vyskytující na kůži a vyznačující se vazivovou proliferací, jež zasahuje do okolí nervu... Celý referát
 
671. neurofibromatosis
(Recklinghauseni) neurofibromatóza (Recklinghausenova), mnohotný výskyt neurofibromů v různých oblastech periferních nervů s typickými světle hnědými skvrnami na kůži... Celý referát
 
672. neurofilamentum
(biologie) mikrofilamentum v cytoplazmě nervové buňky... Celý referát
 
673. neurofyziologie
fyziologie nervového systému... Celý referát
 
674. neurogeneze
proces vzniku nových neuronů... Celý referát
 
675. neurogenic language disorder
jazyková neurogenní porucha, afázie... Celý referát
 
676. neurogenní
vycházející z funkce nebo poruchy nervové soustavy... Celý referát
 
677. neurogenní dysfluence
narušená plynulost řeči nervového původu... Celý referát
 
678. neurogenní poruchy komunikace
závady a poruchy komunikace na základě funkčního nebo organického postižení centrální nervové soustavy (např. dysfázie, dysartrie, demence)... Celý referát
 
679. neuroglandulární
týkající se nervu a žlázy... Celý referát
 
680. neuroglie
ektodermové podpůrné buňky nervového systému... Celý referát
 
681. neurografie
anatomie nervového systému... Celý referát
 
682. neurohistochemie
vědní obor zabývající se chemickým důkazem látek v mikroskopických strukturách nervového systému... Celý referát
 
683. neurohistologie
histologie nervového systému... Celý referát
 
684. neurohormonální
týkající se neurohormonů... Celý referát
 
685. neurohumorální
mající vztah jak k nervovému systému, tak k hormonům... Celý referát
 
686. neurohypofýza
Zadní lalok podvěsku mozkového... Celý referát
 
687. neurohypofýzový
týkající se neurohypofýzy... Celý referát
 
688. neuroinfectio
(ř. neuron nerv, l. infectio nákaza) neuroinfekce, infekční onemocnění centrálního nervstva... Celý referát
 
689. neurokardiální
týkající se nervového systému a srdce... Celý referát
 
690. neurokognitivní síť
funkční systémy mozku pro poznávání... Celý referát
 
691. neurokraniální
(anatomie) týkající se mozkové části lebky... Celý referát
 
692. neurokrinie
(biologie) produkce hormonů nervovými buňkami... Celý referát
 
693. neurokutánní
týkající se nervového systému a kůže... Celý referát
 
694. neuroleptický
schopný potlačit psychotické symptomy (neuroleptika, psychofarmaka, "velké" trankvilizéry)... Celý referát
 
695. neuroleptika
psychofarmaka používaná pro antipsychotický účinek především při léčbě psychotických poruch, též antipsychotika... Celý referát
 
696. neurolingvistické programování
... Celý referát
 
697. neurolipomatosis
(medicína) is, f. (dolorosa) (ř. neuron nerv, ř. lipos tuk) neurolipomatóza (bolestivá), bolestivé podkožní nádory z tukové tkáně s nervovými poruchami (adipositas dolorosa)... Celý referát
 
698. neurologie
(medicína) obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením nemocí nervové soustavy... Celý referát
 
699. neuroloimom
tumorózní bujení hormonálně aktivních buněk roztroušených ve sliznici trávicího traktu, apudom... Celý referát
 
700. neurolues
(medicína) is, f. (ř. neuron nerv, l. lues příjice) příjice centrálního nervstva, označení pro onemocnění nervového systému při syfilidě... Celý referát
 
701. neurolymfa
mozkomíšní mok... Celý referát
 
702. neurolýza
(medicína) chirurgické uvoľnenie nervov z jazvovitých zrastov (gr. lek.)... Celý referát
 
703. neurom
(medicína) nádor z nervových vláken, popř. buněk... Celý referát
 
704. neuroma
(medicína) tis, n. (ř. neuron nerv) neurom, nádor z nervových vláken nebo buněk. Neuroma amputatorium (tuberculum dolorosum) neurom amputační (bolestivý hrbolek), bolestivé klubkovité zbytnění konce axonu přerušeného nervu. Neuroma plexiforme, cirsoi... Celý referát
 
705. neuromalacie
chorobné změknutí nervové tkáně... Celý referát
 
706. neuromiméza
předstírání neurologického onemocnění (např. při hysterii)... Celý referát
 
707. neuromodulator
(ř. neuron nerv, l. modulari usměrňovat) neuromodulátor, látka schopná zvyšovat nebo snižovat dráždivost neuronů nervové soustavy... Celý referát
 
708. neuromuscularis
(ř. neuron nerv, l. musculus sval) neuromuskulární, nervově svalový... Celý referát
 
709. neuromyelitis
(medicína) (optica) (ř. neuron nerv, ř. myelos mícha) neuromyelitida (optická), zánět míchy a zrakových nervů (např. u sclerosis multiplex)... Celý referát
 
710. neuromyopatie
blíže nespecifikovaná choroba svalů a nervů... Celý referát
 
711. neuromyositis
(medicína) (ř. neuron nerv, ř. mys-myos sval) neuromyozitida, současný zánět nervů a svalů... Celý referát
 
712. neuron
(biologie) nervová buňka... Celý referát
 
713. neuronaevus
(Massoni) (ř. neuron nerv, l. naevus smaha) neuronévus (Massonův), névus neuroektodermového původu... Celý referát
 
714. neuronyxis
(medicína) is, f. (ř. neuron nerv, ř. nyxis bodání) neuronyxe, chirurgické nabodnutí nervu... Celý referát
 
715. neurooftalmologie
oční lékařství specializující se na nervový oční systém... Celý referát
 
716. neuropapillitis
(medicína) (ř. neuron nerv, l. papilla (nervi optici) začátek zrakového nervu na očním pozadí) neuropapilitida, zánět zrakového nervu a jeho papily... Celý referát
 
717. neuroparalýza
obrna při poškození nervového systému... Celý referát
 
718. neuropatický
vztahující se k neuropatii... Celý referát
 
719. neuropatie
(medicína) blíže nespecifikované onemocnění nervů... Celý referát
 
720. neuropatofyziologie
nauka o projevech činnosti nervové soustavy změněné vlivem choroby... Celý referát
 
721. neuropatologie
odvětví patologie zabývající se nemocemi nervového systému... Celý referát
 
722. neuropil
výběžky neuronů, kde se neurony mezi sebou propojují... Celý referát
 
723. neuroplasma
(ř. neuron nerv, ř. plasma hmota) plazma nervové buňky... Celý referát
 
724. neuroplastike
(ř. neuron nerv, ř. plastike (techne) umění tvárné) neuroplastika, plastická operace na nervovém systému... Celý referát
 
725. neuroplegie
ochrnutí způsobené poškozením nervového systému... Celý referát
 
726. neuroporus
(anatomie) vývojový otvor na koncích neuzavřené medulární trubice... Celý referát
 
727. neuropsychiatrie
obor zabývající se nervově duševními chorobami... Celý referát
 
728. neuropsychologie
vědní obor psychologie studující změny vědomí, kognitivních funkcí,... Celý referát
 
729. neuropsychopatie
duševní onemocnění s neurologickými projevy... Celý referát
 
730. neuropsychóza
neuróza v kombinaci s psychotickými projevy, psychóza... Celý referát
 
731. neuroradiologie
obor radiologie zabývající se chorobnými změnami mozku a míchy... Celý referát
 
732. neurorafie
(medicína) chirurgické zošitie nervu (gr. lek.)... Celý referát
 
733. neuroregeneratio
(ř. neuron nerv, l. regenerare obnovit) neuroregenerace, obnova nervu... Celý referát
 
734. neuroregulatio
(ř. neuron nerv, l. regulare řídit) neuroregulace, řízení a kontrola nervové činnosti... Celý referát
 
735. neuroretinitis
(medicína) (ř. neuron nerv, retina sítnice) neuroretinitida, zánět oční papily zrakového nervu a sítnice... Celý referát
 
736. neuroretinopatie
blíže nespecifikované onemocnění sítnice a zrakového nervu... Celý referát
 
737. neuroroentgenologia
neuroradiologia, ae, f. (ř. neuron nerv, roentgen, ř. logos nauka) neurorentgenologie, neuroradiologie, obor rentgenologie zaměřený na neurologickou diagnostiku... Celý referát
 
738. neurorrhaphia
(medicína) (ř. neuron nerv, ř. rhafe šev) neurorafie, chirurgické sešití nervu... Celý referát
 
739. neurosarcoma
(medicína) tis, n. (ř. neuron nerv, sarkoma zhoubný nádor) neurosarkom, neurogenní sarkom, zhoubný nádor vycházející z nervové a pojivové tkáně... Celý referát
 
740. neurosecretio
(ř. neuron nerv, l. secretio odlučování) neurosekrece, tvorba sekretu v nervových buňkách... Celý referát
 
741. neurosekrece
schopnost nervových buněk tvořit hormony... Celý referát
 
742. neurosekreční
produkující neurosekret... Celý referát
 
743. neurosis
(psychologie) is, f. (ř. neuron nerv) neuróza, psychická porucha bez prokazatelné chorobné změny nervstva, při které nedochází ke změnám, jež by se dotýkaly jádra osobnosti. Neurosis depressiva neuróza depresívní, neuróza s projevy skleslosti, sklíče... Celý referát
 
744. neurosom
tělo nervové buňky... Celý referát
 
745. neurospazmus
nervstvem zprostředkovaná křeč svalstva... Celý referát
 
746. neurostimulátor
přístroj k povzbuzení nervů... Celý referát
 
747. neurosutura
(medicína) (ř. neuron nerv, l. sutura šev) neurosutura, chirurgické sešití nervu... Celý referát
 
748. neurosyfilis
(medicína) syfilitická infekce CNS, jejíž výskyt lze poměrně často zaznamenat již v II. stadiu lues, jako akutní aseptickou meningitidu. Ve III. pozdním stadiu, u 5 až 10% nemocných v podobě meningovaskulární syfilis (zánět cév na mozkových plenách i... Celý referát
 
749. neurotabes
(medicína) is, f. (peripherica) (ř. neuron nerv, l. tabes hnití) neurotabes, onemocnění nervstva podobné tabes dorsalis, s postižením zadních míšních provazců a s projevy spinální ataxie... Celý referát
 
750. neurotendineus
(ř. neuron nerv, l. tendo šlacha) týkající se nervu a šlachy... Celý referát
 
751. neuroticismus
(medicína) geneticky podmíněná náchylnost k emocionální a celkové duševní labilitě (nevyrovnanosti), ke zvýšené psychické tenzi, úzkostem a strachům a k onemocnění neurózou. Původně termín H.J.Eysencka.... Celý referát
 
752. neurotický paradox
neuvědomělá tendence postiženého člověka vytvářet situace, které zvyšují jeho starosti, stresy a utrpení, nežádoucí a rigidní vzorec chování (pojem O.H. Mowrera), též circulus vitiosus, bludný kruh, bezvýchodná, neřešitelná situace... Celý referát
 
753. neurotik
jedinec trpící neurózou, neurastenik... Celý referát
 
754. neurotisatio
(ř. neuron nerv) neurotizace, regenerace nervu po jeho protětí... Celý referát
 
755. neurotméza
úplné přerušení nervu při jeho přetržení nebo protětí... Celý referát
 
756. neurotomie
(medicína) chirurgické protětí nervu k odstranění bolesti... Celý referát
 
757. neurotonický
týkající se napětí nervů... Celý referát
 
758. neurotonie
napětí vegetativního nervstva... Celý referát
 
759. neurotoxický
poškozující nervový systém (např. tkáně mozku)... Celý referát
 
760. neurotoxikóza
onemocnění nervového systému účinkem zevních nebo vnitřních jedů... Celý referát
 
761. neurotoxin
nervový jed, látka se škodlivým účinkem na nervový systém... Celý referát
 
762. neurotransmiter
(biochemie) chemická látka uvolňovaná z nervového zakončení na synapsi. Slouží k přenosu impulsu přes synaptickou štěrbinu a umožňuje tak další šíření podráždění (v nervovém systému) nebo vyvolání určité reakce (stah svalu, vyprázdnění žlázy). N. se ... Celý referát
 
763. neurotransmitter
(ř. neuron nerv, l. transmittere přenášet) neurotransmiter, hormon se zvláštním vztahem k nervovému systému, který se netransportuje krví, ale informaci přenáší na malou vzdálenost (např. biogenní aminy)... Celý referát
 
764. neurotransplantatio
(medicína) (ř. neuron nerv, l. transplantatio přenesení tkáně) neurotransplantace, chirurgické přenesení nervové tkáně nebo nervu... Celý referát
 
765. neurotrauma
(medicína) poranění, poškození nervů... Celý referát
 
766. neurotripsia
ae, neurotripsis, is, f. (ř. neuron nerv, ř. tripsis mačkání) neurotripse, rozdrcení, rozmačkání nervu... Celý referát
 
767. neurotrofie
výživa nervové tkáně... Celý referát
 
768. neurotropismus
nervová přitažlivost, tendence a schopnost přednostně se vázat na nervový systém (např. některé teratogeny, mikroorganismy, farmaka)... Celý referát
 
769. neurotropní
vztahujícín se k nervové soustavě, podporující činnost nervového systému... Celý referát
 
770. neurotubulus
(biologie) mikrotubulus v cytoplazmě nervové buňky... Celý referát
 
771. neurovaskulární
(anatomie) nervově cévní, týkající se nervů a cév... Celý referát
 
772. neurovegetativní
týkající se nervového a vegetativního systému... Celý referát
 
773. neuroviscerální
nervově útrobní, týkající se útrobních nervů... Celý referát
 
774. neuróza, neurosa
(medicína) psychická porucha s delším vývojem bez prokazatelné chorobné změny nervstva... Celý referát
 
775. neurula
(biologie) embryo během období neurulace... Celý referát
 
776. neurulatio
(ř. neuron nerv) neurulace, vytvoření neurální destičky a neurální trubice u embrya... Celý referát
 
777. neuston
společenstvo drobných živočichů žijících v povrchové vrstvě vody... Celý referát
 
778. neuter
tra, trum neutrální, ani jeden, ani druhý, žádný z obou... Celý referát
 
779. neutrál
osoba zachovávající nestrannost... Celý referát
 
780. neutralita
nestranný postoj, neúčast ve sporu... Celý referát
 
781. neutralitas
(l. neuter ani jeden ani druhý) neutralita, nestrannost... Celý referát
 
782. neutralizace
zrušení účinnosti věci nebo děje... Celý referát
 
783. neutralizace, neutralisace
zrušení účinnosti věci nebo děje... Celý referát
 
784. neutrální
nestranný, nezúčastněný, neurčitý, nevýrazný... Celý referát
 
785. neutrino
elektricky nenabitá elementární částice patřící mezi leptony... Celý referát
 
786. neutro(cyto)penia
(l. neuter žádný z obou, ř. kytos buňka, ř. penes chudý) neutro(cyto)penie, abnormální snížení počtu neutrofilních bílých krvinek v krvi... Celý referát
 
787. neutrofilie
zvýšení počtu neutrofilů v periferní krvi... Celý referát
 
788. neutrofilní
barvící se neutrálními barvivy. Neutrofilní granulocyt bílá krvinka obsahující v cytoplazmě jemná specifická heterofilní zrna. Neutrofilní tyčka mladý neutrofilní granulocyt s dosud nesegmentovaný... Celý referát
 
789. neutrofilní rostliny
rostou na půdách s neutrálním pH... Celý referát
 
790. neutrofilní segment
jedná se o jednu z několika forem bílých krvinek, tzv. zdravotní policie organismu. Mají na starost boj s infekcemi (viry apod.)... Celý referát
 
791. neutrofyt
(botanika) rostlina rostoucí na půdách s neutrálním pH... Celý referát
 
792. neutron
elementární částice patřící mezi nukleony... Celý referát
 
793. neutronové číslo
počet neutronů v jádře... Celý referát
 
794. neutrookluze
totéž co normookluze, pravidelný skus, horní zubní oblouk je o něco větší než dolní a překrývá ho, též eugnátní skus... Celý referát
 
795. neutropenia
granulocytopenie, neutropenie, snížení počtu granulocytů v krvi... Celý referát
 
796. neutropenie
(medicína) abnormální snížení počtu neutrofilních bílých krvinek v krvi... Celý referát
 
797. neutrum
u jmen střední rod... Celý referát
 
798. nevědomí
neuvědomovaný obsah psychiky (např. minulé, již zapomenuté zážitky), který ovlivňuje naše chování a jednání, aniž o tom víme... Celý referát
 
799. never-ending, neverending
nekonečný, věčný, trvalý... Celý referát
 
800. neverbalita
vyjadřování se a komunikace nikoliv slovy, ale výrazem obličeje, mimikou, pohledy, gesty, pohyby, doteky tj. ,,řečí těla"... Celý referát
 
801. neverbální
vyjadřovaný jinak než slovy... Celý referát
 
802. neverbální dyspraxie
snížená obratnost při nonverbální komunikaci (např. mimikou, gestikulací)... Celý referát
 
803. néviformní
tvaru mateřského znaménka... Celý referát
 
804. névocelulární
z névových buněk... Celý referát
 
805. névogenní
névového původu, vzniklý, vytvořený z névu... Celý referát
 
806. névoidní
podobný névu... Celý referát
 
807. nevrlý
(hovorově) nepříjemný, podrážděný, mrzutý... Celý referát
 
808. nevšední
(hovorově) netypický, zajímavý, inovativní... Celý referát
 
809. névus, naevus
(anatomie) mateřské znaménko, rozšířená podkožní céva... Celý referát
 
810. nevyzpytatelný
(hovorově) tajemný, náladový, záhadný, nevypočitatelný, rozmarný, schopný kdykoli překvapit... Celý referát
 
811. new age
nový věk, hnutí předpovídající přechod lidstva k toleranci a souznění s přírodou... Celý referát
 
812. new age music
hudební styl blízký ezoterické hudbě, obvykle uměleckého či alternativního charakteru... Celý referát
 
813. new romance
módní hudební styl z počátku 80. let 20. století... Celý referát
 
814. new wave
nová vlna... Celý referát
 
815. news
(doslovný překlad) novinka, zpráva... Celý referát
 
816. newsaholic
člověk posedlý zprávami v novinách... Celý referát
 
817. newsflash
novinky, důležitá zpráva... Celý referát
 
818. newsletter
(komunikace) informační zpravodaj pro zainteresovanou skupinu lidí (zaměstnance, veřejnost, obyvatele obce, zákazníky, návštěvníky webu ... )... Celý referát
 
819. newspeak
(literatura) jazyk z knihy George Orwella 1984 založený na angličtině... Celý referát
 
820. newsworthiness
atraktivita pro zveřejnění v mediích... Celý referát
 
821. newton
(jednotky) jednotka pro sílu... Celý referát
 
822. newtonské pěnidlo
Penidlo, ktorého viskozita nie je závislá na šmykovej rýchlosti.... Celý referát
 
823. nexus
souvislost, spojení... Celý referát
 
824. nezávisle proměnná
vysvětlující proměnná, vliv, který je ve výzkumech předpokládanou příčinou (podmínkou) změn... Celý referát
 
825. nezištnost
nesobeckost, prosociálnost, altruismus... Celý referát
 
826. ngultrum
měnová jednotka Bhútánu... Celý referát
 
827. niacin
vitamin B3... Celý referát
 
828. niacinum
niacin, kyselina nikotinová (P-P faktor, protipelagrový faktor)... Celý referát
 
829. niance
nesprávný tvar slova nuance... Celý referát
 
830. nibs
druh rafinovaného cukru (obch.)... Celý referát
 
831. nick
přezdívka - hojně užíváno v internetových diskuzích... Celý referát
 
832. nicknames
přezdívky... Celý referát
 
833. nicméně
(hovorově) přesto, naproti tomu, bez ohledu na to, ale, avšak, leč... Celý referát
 
834. nicotinamidum
nikotinamid, součást koenzymů NAD a NADP, které působí jako přenašeči elektronů a vodíku při látkové přeměně... Celý referát
 
835. nicotinum
nikotin, alkaloid listů tabáku... Celý referát
 
836. nict(it)atio
(l. nictare mrkat, mžikat) niktitace, křečovité mžikání, mrkání... Celý referát
 
837. nictitans
(l. nictare mrkat) mrkající... Celý referát
 
838. nidace
uhnízdění oplodněného vajíčka v děložní sliznici... Celý referát
 
839. nidatio
(l. nidus hnízdo) nidace vajíčka, uhnízdění, zachycení oplozeného vajíčka v děložní sliznici... Celý referát
 
840. nidifugní
(zoologie) Mláďata zvířat, většinou užíváno v souvislosti s ptáky. Jedná se o mláďata nekrmivá, tj. ihned po vylíhnutí opouštějí hnízdo, sama si obstarávají potravu.... Celý referát
 
841. nidikolní mláďata
(zoologie) (v souvislosti s ptáky), která jsou tzv. krmivá, tj. po vylíhnutí setrvávají ještě po nějaký čas v hnízdě a rodiče jim obstarávají a přinášejí potravu.... Celý referát
 
842. nidikolní živočich
(zoologie) živočich žijící v hnízdě... Celý referát
 
843. nidovat
zahnízdit se, uhnízdit se, zachytit se v děloze... Celý referát
 
844. nielo, niello
technika zdobení kovových, zejména stříbrných, předmětů ve šperkařství a zbrojířství... Celý referát
 
845. nielsbohrium
(chemie) prvek protonového čísla 105, zn. Ns, nazvaný podle dánského fyzika Nielse Bohra, hahnium... Celý referát
 
846. nife
zemské jádro podle pravděpodobného složení z niklu (Ni) a železa (Fe)... Celý referát
 
847. niger
gra, grum černý... Celý referát
 
848. night club, night-club
noční podnik, noční klub, bar... Celý referát
 
849. night eating syndrome
syndrom noční konzumace jídla, noční přejídání se... Celý referát
 
850. nigredo
čerň, původně alchymistický pojem zčernání, ponoření do tmy, rozpad... Celý referát
 
851. nigricans
černající se, tmavý... Celý referát
 
852. nigrin
černá odrůda minerálu rutilu... Celý referát
 
853. nigrities
(cutis) (l. niger černý) načernalé skvrny na kůži, černé zbarvení kůže... Celý referát
 
854. nigromantie, nigromancie
černokněžnictví, provozování zlých kouzel... Celý referát
 
855. nigrosin
umělé modročerné barvivo... Celý referát
 
856. nihil nocere
především neškodit... Celý referát
 
857. nihil obstat
nic není na překážku, nic nebrání, není závadové, není námitek, souhlas k vydání publikace (např. ze strany církevní či duchovní moci), totéž co imprimatur... Celý referát
 
858. nihilismus
(filozofie) negativní postoj, neuznávání, popírání všech mravních, společenských a kulturních hodnot, autorit, tradic a názorů... Celý referát
 
859. nihilista
(odborně) stoupenec nihilismu, člověk neuznávající mravní a společenské hodnoty... Celý referát
 
860. nihilistický
(filozofie) nicotný, odmítavý... Celý referát
 
861. nika
výklenek ve zdi s okrouhlým nebo pravoúhlým zaklenutím... Celý referát
 
862. nikáby
tradiční muslimské závoje zakrývající obličej, ale neskrývající oči... Celý referát
 
863. nikefobie
(psychologie) strach z vítězství, z úspěchu... Celý referát
 
864. nikl
(chemie) stříbrobílý kovový prvek ze skupiny železa, značka Ni... Celý referát
 
865. nikol
polarizační hranol... Celý referát
 
866. nikolaitismus
ve středověku - nedovolené ženění katolických kněží... Celý referát
 
867. nikotin
(biochemie) jedovatý alkaloid obsažený v listech tabáku... Celý referát
 
868. nikotinizmus, nikotinismus
chorobná závislost na nikotinu... Celý referát
 
869. nikotinový receptor
nikotinový receptor ? druh cholinergního receptoru (pro acetylcholin), který je stimulován nikotinem. Patří k němu nervosvalová ploténka a některé receptory ve vegetativním nervovém systému (v gangliích) a v mozku. Srov. muskarinový receptor... Celý referát
 
870. niktace
křečovité mžikání očním víčkem... Celý referát
 
871. niktitace
mrkání, též niktace... Celý referát
 
872. nimbostratus
dešťová sloha, rozsáhlá šedá oblačná vrstva... Celý referát
 
873. nimbus
svatozář, gloriola, aureola... Celý referát
 
874. nimby syndrom
soubor příznaků typický pro osoby, které odmítají, aby nějaká např. pro veřejnost důležitá stavba byla nablízku jejich vlastního obydlí... Celý referát
 
875. nimis
příliš, nadmíru... Celý referát
 
876. nimius
přílišný, velmi silný... Celý referát
 
877. nimrod
(hovorově) lovec, myslivec (nazv. podle starobabylonského náruživého lovce Nimroda)... Celý referát
 
878. nip
drobný umělecký předmět... Celý referát
 
879. niqáb
Plachetka zakrývající tvář zbožné muslimské ženy. Jsou různé typy. Zcela zahalující, odhalující pouze oči. Niqáb může mít různou barvu - černou, šedou, tmavězelenou, modrou, hnědou, bílou. Nejčastěji bývá vyroben ze šifonu, tenounké směsi bavlny a ji... Celý referát
 
880. nirvána
rozplynutí... Celý referát
 
881. nisus
úsilí, námaha. Nisus sexualis pohlavní pud... Celý referát
 
882. nisus formativus
formativní síla, tvořivé úsilí, životní síla, snaha... Celý referát
 
883. nit
(fyzika) jednotka jasu, zn. nt... Celý referát
 
884. nitidus
(l. nitere lesknout se) lesknoucí se... Celý referát
 
885. nitor
(l. nitere lesknout se) lesk, hladkost, pěkný zevnějšek... Celý referát
 
886. nitrace
zavádění jedné i více skupin -NO2 do organických sloučenin... Celý referát
 
887. nitrát
ester kyseliny dusičné... Celý referát
 
888. nitrid
(chemie) sloučenina dusíku s kovy a některými nekovy, např. nitrid hořčíku,železa, boru, křemíku... Celý referát
 
889. nitridování
tepelné tvrzení povrchu oceli sycením povrchové vrstvy dusíkem v kapalném nebo plynném prostředí... Celý referát
 
890. nitrifikace
aerobní proces, při němž probíhá oxidace dusíkatých látek, součást přeměny dusíkatých látek v půdě... Celý referát
 
891. nitrit
dusitan, soľ kyseliny dusitej (gr.)... Celý referát
 
892. nitro-
první část složených slov mající význam dusík, dusíkatý... Celý referát
 
893. nitrobakterie
bakterie způsobující nitrifikaci... Celý referát
 
894. nitrocelulóza, nitrocelulosa
nitrát celulózy, střelná bavlna... Celý referát
 
895. nitrocementace
proces, při kterém se povrch ocelových součástí obohacuje zároveň dusíkem a uhlíkem, difúze uhlíku a dusíku... Celý referát
 
896. nitrocementování
nasycování povrchu oceli uhlíkem i dusíkem při vysoké teplotě v plynném nebo kapalném prostředí, kyanování... Celý referát
 
897. nitroderivát
derivát vzniklý nitrací dané látky... Celý referát
 
898. nitroemail
nitrocelulózový email... Celý referát
 
899. nitrofilní
žijící na stanovišti bohatém dusíkem... Celý referát
 
900. nitrofobní
nesnášející vyšší obsah dusíku v půdě... Celý referát
 
901. nitrofyt
nitrofilní rostlina... Celý referát
 
902. nitrogenáza
enzym fixující vzdušný dusík u diazotrofních organismů... Celý referát
 
903. nitrogenium
dusík... Celý referát
 
904. nitroglycerinum
nitroglycerin, glyceriltrinitrát, užívá se k léčení anginy pectoris... Celý referát
 
905. nitroprusid
nitroprusid sodný ? látka rozšiřující cévy (rychle účinkující vazodilatans). Stimuluje guanylátcyklázu, působí na rozdíl od nitrátů více na arterioly, nemá výrazný účinek na věnčité tepny. Indikován je v závažnějších až kritických stavech s narušenou... Celý referát
 
906. niva
(gastronomie) sýr typu rokfór... Celý referát
 
907. nivace
činnost sněhu, při níž se uplatňují zejména účinky mrazového zvětrávání... Celý referát
 
908. nivální
(odborně) sněžný, sněhový... Celý referát
 
909. nivarox
zliatina železa s niklom, chrómom a berýliom používaná na výrobu vláskov do hodiniek... Celý referát
 
910. nivelace
vyrovnávání rozdílů, nivelizace... Celý referát
 
911. niveleta
(doprava) čára udávající výškové poměry, sklon komunikace, kolejnic, nebo vodního toku... Celý referát
 
912. nivelizace, nivelisace
vyrovnávání rozdílů, nivelace... Celý referát
 
913. nivelizující styl učení
... Celý referát
 
914. nivó, niveau
vodorovná rovina... Celý referát
 
915. nizám
titul indických muslimských vládců v Hajdarabádu... Celý referát
 
916. nízkofunkční autismus
autismus s nižší úrovní vývoje mentálních funkcí (obvykle v pásmu mentální retardace)... Celý referát
 
917. nízkofunkční autista
nenavazuje sociální kontakt, minimálně sociálně komunikuje i neverbálně, nemluví, je mentálně retardovaný, a to v pásmu těžké nebo hluboké mentální retardace... Celý referát
 
918. njája
systém indické filozofie k vysvobození duše z koloběhu životů... Celý referát
 
919.
forma tradičního japonského divadla... Celý referát
 
920. no comment
(hovorově) bez komentáře, bez poznámky (odmítnutí komentovat)... Celý referát
 
921. noa
všeobecný, obvyklý, běžný... Celý referát
 
922. nobile
(řidč.) it. šlechtic... Celý referát
 
923. nobile officium
čestný závazek... Celý referát
 
924. nobilita
(historie) římská úřednická aristokracie... Celý referát
 
925. nobilitas
urozenost, vznešenost, nobilita... Celý referát
 
926. nobilitování
přijetí mezi šlechtu, předávání šlechtického znaku... Celý referát
 
927. nóbl
vznešený, panský... Celý referát
 
928. noble
(numismatika) zlatá mince kolísající váhy a hodnoty ražená v Anglii od r. 1344 do poloviny 16. století... Celý referát
 
929. noble savage
vznešený divoch, přírodní, civilizací nenarušená bytost... Celý referát
 
930. noblesa
jemnost, ušlechtilost... Celý referát
 
931. noblesní
jemný, ušlechtilý... Celý referát
 
932. noblesse oblige
vznešenost zavazuje, tato teze se vztahuje k požadavku odpovědnosti bohatých za chudé (B.Disraeli-konzervatismus)... Celý referát
 
933. nocebo efekt
očekávání zhoršení zdravotního stavu, nečekaný negativní účinek léku, navození nežádoucího psychosomatického stavu, zhoršení patologických symptomů, opak placebo efektu... Celý referát
 
934. nocicepce
(medicína) podráždění nociceptorů, tj. receptorů zprostředkujících vnímání bolesti způsobené např. zánětem, nádorem, poraněním tkáně... Celý referát
 
935. nociceptivní
(medicína) vyvolávající bolest... Celý referát
 
936. nociceptivní stimul
(medicína) podnět vyvolávající somatickou či viscerální bolest... Celý referát
 
937. nociceptivus
(medicína) a, um (l. nocere škodit, l. capere chytat) nociceptivní, schopný zachytit a přenést bolestivé podněty... Celý referát
 
938. nociceptor
(medicína) receptor bolesti, který je umístěn např. v kůži, ve vnitřních orgánech, svalech... Celý referát
 
939. nociceptory
(medicína) receptory vnímající bolestivé stimuly... Celý referát
 
940. nociceptory superficiální
... Celý referát
 
941. nociceptory viscerální
... Celý referát
 
942. nocionální
(odborně) pojmový... Celý referát
 
943. noční můry
neorganická porucha spánku: jedinec se probouzí s podrobným líčením zážitku děsivého snu, ve kterém byl ohrožen jeho život, bezpečí nebo sebeúcta... Celý referát
 
944. noctifobie
(psychologie) chorobný strach z noci a tmy, též nyctofobie... Celý referát
 
945. nocturnalis
(l. nox noc) noční... Celý referát
 
946. nodální
týkající se uzlu, uzliny... Celý referát
 
947. nodi lymfatici
lymfatické (mízní) uzliny... Celý referát
 
948. nodosus
uzlovitý, uzlinatý. nodózní... Celý referát
 
949. nodozity
(medicína) uzlíky... Celý referát
 
950. nodózní
uzlovitý... Celý referát
 
951. nodulární
uzlovitý... Celý referát
 
952. nodule
kulovité těleso uzavřené v sedimentu, lišící se od něho svým složením... Celý referát
 
953. nodulus
(odborně) uzlík, jádro, hrbolek... Celý referát
 
954. nodus
uzlina, uzel... Celý referát
 
955. noema
myšlenka, myšlení... Celý referát
 
956. noema-noesis
myšlenka-myšlení... Celý referát
 
957. noesis
reálně imanentní prožitek a jeho části a momenty, smysl aktu myšlení v čisté zkušenosti... Celý referát
 
958. noetický horizont
představy, pocity a myšlenky, kterými člověk uspořádává svoje odrážení světa a kterými tvoří základ vědomého, zaměřeného poznávání i specifického životního stylu... Celý referát
 
959. noetika
(odborně) teorie poznání, epistemologie, gnozeologie... Celý referát
 
960. nohsled
(pejorativně) oddaný stoupenec, přívrženec, přisluhovač... Celý referát
 
961. noise reduction
redukce (omezení) rušivého šumu či hluku... Celý referát
 
962. nok
podlouhlý knedlík n. knedlíček do polévky... Celý referát
 
963. nokardie
mikroorganismus ze skupiny aktinomycet. Nocardia asteroides nokardie asteroidní, hvězdicovitá. Nocardia intracellularis nokardie intracelulární, nitrobuněčná... Celý referát
 
964. nokardióza
onemocnění vyvolané nokardiemi, zachvacující obvykle plíce... Celý referát
 
965. noktambulismus
náměsíčnost... Celý referát
 
966. noktifobie
chorobný strach před nocí... Celý referát
 
967. noktovize
zesílení zbytkového osvětlení... Celý referát
 
968. noktur
část nočních modliteb breviáře... Celý referát
 
969. nokturie
hojné močení v noci... Celý referát
 
970. nokturno, nocturno
hudební skladba s náladou krásné noci... Celý referát
 
971. nolens volens
chtíc nechtíc... Celý referát
 
972. nóma
vlhká sněť tváře... Celý referát
 
973. nomád
kočovník... Celý referát
 
974. nomáda
divoká včela rodu Nomada... Celý referát
 
975. nomadicita
(telekom.) v rámci využívání služby VoIP (internetová telefonie) možnost přemisťovat se spolu s IP telefonem od jedné internetové přípojky k jiné.... Celý referát
 
976. nomarcha
(historie) správce staroegyptského nomu, podléhající panovníkovi... Celý referát
 
977. nomen
jméno... Celý referát
 
978. nomen omen
(latinské výrazy) příznačné pojmenování, používá se v případech kdy jméno člověka (nebo věci) koresponduje s nějakou jeho vlastností, např. pokud se člověk nezvykle malého vzrůstu jmenuje Malý... Celý referát
 
979. nomenklátor
(historie) římský otrok ohlašující pánovi při procházce jména význačných kolemjdoucích osob... Celý referát
 
980. nomenklatura
(lingvistika) soubor pojmenování, názvů prvků jako systematických jednotek určitého celku... Celý referát
 
981. nomenomen
příznačné pojmenování (pro svého nositele)... Celý referát
 
982. nomex
žáruvzdorná látka, používaná hasiči... Celý referát
 
983. nomický
(odborně) obecný, všepostihující... Celý referát
 
984. nomie
druhá část složených slov mající význam 1. správa... Celý referát
 
985. nomina sacra
Jména posvátná... Celý referát
 
986. nominace
(odborně) jmenování, ustanovení... Celý referát
 
987. nominál
jmenovitá hodnota... Celý referát
 
988. nominále
jmenovitá hodnota... Celý referát
 
989. nominalista
člověk zastávající názor, že obecné pojmy (univerzalia) jsou pouhou rozumovou abstrakcí označenou jménem (nomen), ale ve skutečnosti neexistují... Celý referát
 
990. nominalizmus, nominalismus
peněžní teorie... Celý referát
 
991. nominální
jmenovitý... Celý referát
 
992. nominální hodnota
(ekonomie) Nominální hodnota je hodnota udaná (jmenovitá) na cenném papíru, bankovce, minci, známce apod. Nejedná se tedy o skutečnou hodnotu, která může být vyšší (třeba u vzácné mince).... Celý referát
 
993. nominatim
zejména, jmenovitě... Celý referát
 
994. nominativ
při skloňování základní, první pád... Celý referát
 
995. nominovat
jmenovat, ustanovovat... Celý referát
 
996. nomizma
zlatý byzantský solidus v 8.-12. století... Celý referát
 
997. nomo-
první část složených slov mající význam právo, pravidlo, řád, zákon... Celý referát
 
998. nomofobie
(psychologie) chorobný strach ze ztráty, nedostupnosti, závady či poruchy mobilního signálu, ze ztráty komunikačních kontaktů prostřednictvím mobilního telefonu... Celý referát
 
999. nomogeneze, nomogenese
evoluční teorie považující vývoj za řízený předurčenými přírodními jevy, neovlivňovaný prostředím... Celý referát
 
1000. nomografie
grafické vyšetřování závislosti... Celý referát
 
1001. nomogram
(matematika) grafické zobrazení fce dvou nebo více nezávisle proměnných (umožňující přímo číst příslušnou funkční hodnotu k dané skupině hodnot nezávisle proměnných)... Celý referát
 
1002. nomokracie
(právo) vláda podle zákonů... Celý referát
 
1003. nomologická skupina
totéž co formální skupina, její koheze je dána normami (zákonem,předpisy), termín německého psychologa Ph. Lersche... Celý referát
 
1004. nomologie
nauka o zákonech jevů... Celý referát
 
1005. nomos
(filozofie) zákon... Celý referát
 
1006. nomotetický
odhalující zákony vývoje... Celý referát
 
1007. nomotetický přístup
přístup zaměřený na postihování obecně platných zákonitostí a interpretací (v psychologii např. typologických), protipól přístupu idiografického... Celý referát
 
1008. nomotopní
na správném místě... Celý referát
 
1009. non abcedere
nikdy neustupovat... Celý referát
 
1010. non compliance
(odborně) neochota spolupracovat, nevyhovění, nedodržení (např. diety, léčebného režimu)... Celý referát
 
1011. non datus
odepřený... Celý referát
 
1012. non heart beating donor
zemřelý dárce s nevratnou zástavou krevního oběhu, zkratka NHSD... Celý referát
 
1013. non lege artis
postup nesplňující pravidla lege artis... Celý referát
 
1014. non mea voluntas, sed tua fiat
"Ne má vůle, ale tvá staň se."... Celý referát
 
1015. non negotium
neexistence, nicotnost např. právního úkonu, kterému chybí některá z podstatných náležitostí (viz essetialia negotii)... Celý referát
 
1016. non omnia possumus omnex
nemůžeme všichni všechno... Celý referát
 
1017. non paper marriages
manželství (partnerství) bez papíru, nesezdané soužití... Celý referát
 
1018. non plus ultra
nepřekonatelný, nepředstižitelný, nic (lepšího) nad to... Celý referát
 
1019. non Q srdeční infarkt
netransmurální infarkt myokardu... Celý referát
 
1020. non response rates
míra neodpovědí... Celý referát
 
1021. non sequitur
nevyplývá... Celý referát
 
1022. non troppo
... Celý referát
 
1023. non usus
neužívání... Celý referát
 
1024. non-
první část složených slov mající význam ne, ne-... Celý referát
 
1025. non-fiction
literární žánr na rozhraní románu a reportáže... Celý referát
 
1026. non-Hodgkin lymphoma
maligní lymfom ne-Hodgkinova typu (lymfosarkom, retikulosarkom apod.)... Celý referát
 
1027. non-volatilní paměť
stálá elektronická paměť... Celý referát
 
1028. nona-
devátý stupeň diatonické stupnice... Celý referát
 
1029. nonadherentní
nesouvisející, nepřilnávající... Celý referát
 
1030. nonagesimus
devadesátý... Celý referát
 
1031. noncapsulatus
(l. non ne, l. capsula pouzdro, kapsa) neopouzdřený... Celý referát
 
1032. noncelulární
nebuněčný... Celý referát
 
1033. nonciliatus
bezřasý, bez řasinek... Celý referát
 
1034. nondisiunctio
nondisjunctio, onis, f. (l. non ne, l. disiunctio oddělování) nondisjunkce, nerozcházivost, neoddělení párových chromosomů při buněčném dělení... Celý referát
 
1035. nonet
(hudba) komorní skladba pro devět nástrojů nebo hlasů... Celý referát
 
1036. noneto
soubor devíti hráčů nebo zpěváků komorní hudby... Celý referát
 
1037. nonfenestratus
bez fenestrací, bez otvorů... Celý referát
 
1038. nonglandulární
bezžlázový... Celý referát
 
1039. nongranularis
(l. non ne, l. granulum zrníčko, zrnko) neobsahující zrnka... Celý referát
 
1040. nongranulocytus
(l. non ne, l. granulum zrnko, ř. kytos buňka) bílá krvinka bez zrnek v plazmatu (agranulocyt)... Celý referát
 
1041. nonigravida
(femina) (l. nonus devátý, l. gravida těhotná) žena devětkrát těhotná... Celý referát
 
1042. noninfectio
(l. non ne, l. infectio nákaza) noninfekce, vyhýbání se jakémukoli styku s infekcí... Celý referát
 
1043. nonintellective facilitators
neitelektové facilitátory (usnadňovače)... Celý referát
 
1044. nonipara
(femina) (l. nonus devátý, l. parere rodit) žena podeváté rodící... Celý referát
 
1045. nonius
pomocné měřítko k určení menších zlomků, dílků hlavního měřítka, vernier... Celý referát
 
1046. nonkognitivní
mimopoznávací faktory, funkce, vlastnosti, vlivy, příznaky, procesy, determinanty, např. emoční, afektivní, temperamentové, volní (rozhodnost, vytrvalost), charakterově-morální, sociální, věkové, zdravotní (pohoda, nepohoda), které mohou mít na ko... Celý referát
 
1047. nonkonformita
chování neshodující se s normami a cíli dané skupiny nebo společnosti... Celý referát
 
1048. nonkonformizmus, nonkomformismus
nonkonformita... Celý referát
 
1049. nonkonformní
(sociologie) neshodující se s normami a cíli dané skupiny nebo společnosti... Celý referát
 
1050. nonoda
elektronka s devíti elektrodami... Celý referát
 
1051. nonparej, nonpareille
stupeň velikosti písma o šesti bodech... Celý referát
 
1052. nonplacentalis
(l. non ne, l. placenta lůžko plodové) bez placenty (aplacentalis)... Celý referát
 
1053. nonrotatus
(l. non ne, l. rotare kroužit, točit) neotočený... Celý referát
 
1054. nonšalance
(knižně) nenucenost, neformálnost, nedbalost, bezstarostnost... Celý referát
 
1055. nonšalantní
(knižně) projevující okázalou, vědomou a přezíravou lhostejnost, nedbalost, nenucenost... Celý referát
 
1056. nonsens
nesmysl, vnitřně sporný výraz... Celý referát
 
1057. nonses
nesmysl... Celý referát
 
1058. nonstop
non-stop nepřetržitý... Celý referát
 
1059. nonus
devátý... Celý referát
 
1060. nonvalér, nonvaleur, non-valeur
znehodnocený (např. inflací) cenný papír, papírové peníze... Celý referát
 
1061. nonvasculosus
bezcévní, avaskulární... Celý referát
 
1062. nonverbální
neverbální, bez použití řeči, slov... Celý referát
 
1063. nonverbální (vizuální) negramotnost
neschopnost získávat a interpretovat zobrazené (vizuální) informace (např. z grafu, diagramu, shematu)... Celý referát
 
1064. nonverbální komunikace
neslovní sociální komunikace, např. mimikou, gestikou, haptikou, kinezikou, oblečením, vůněmi a pachy, dekorací prostoru... Celý referát
 
1065. nonviolence
nenásilí... Celý referát
 
1066. nóny, nony
v římském kalendáři 5. nebo 7. den v měsíci... Celý referát
 
1067. noodynamika
existenciální dynamika (V.E. Frankl), vnitřní tenze provokující člověka ke smysluplné činnosti, k prožitku smyslu vykonávané činnosti nebo i utrpení... Celý referát
 
1068. noofobie
(psychologie) chorobný strach ze všeho nového a neznámého... Celý referát
 
1069. noogenní
týkající se mysli, duchovna, životního smyslu... Celý referát
 
1070. noogenní dimenze
duchovní rozměr a založení lidské existence, životní smysl... Celý referát
 
1071. noogenní neuróza
(psychologie) existenciální neuróza týkající se vakua životního smyslu... Celý referát
 
1072. noogenní potřeba
potřeb duchovního rozměru lidské existence, smyslu života... Celý referát
 
1073. noologie
duchověda,podle Viktora Emanuela Frankla(1905-1997) zkoumání duchovních dimenzí lidské existence (zejména smyslu života a jím ovlivněnému prožívání, rozhodování a jednání člověka )... Celý referát
 
1074. noos
rozum... Celý referát
 
1075. noosféra
sféra vlády rozumu... Celý referát
 
1076. nootropicum
jsou to psychofarmaka, používající se pro zlepšení kognitivních funkcí mozku a pro lepší přenos vzruchu mezi neurony... Celý referát
 
1077. nootropika
(farmakologie) takzvané chytré drogy, kognitiva, potravinové doplňky a medikamenty zlepšující činnost mozku... Celý referát
 
1078. nop, nopa
(textilnictví) uzlíček v tkanině tvořící hrubší, zesílené místo... Celý referát
 
1079. nopál
kaktus, jehož lodyha je tvořena plochými, vejčitými, různě přisedajícími články... Celý referát
 
1080. noradrenalin
hormon dřeně nadledvinek, norepinefrin... Celý referát
 
1081. noradrenalinum
noradrenalin, katecholamin, arterenol, demetylovaný adrenalin, hormon dřeně nadledviny... Celý referát
 
1082. nordický
severský... Celý referát
 
1083. nordistika
věda zabývající se jazykem, historií a kulturou germánských národů severní Evropy... Celý referát
 
1084. noremní
související, shodný s normou... Celý referát
 
1085. norepinefrin
hormon dřeně nadledvinek, noradrenalin... Celý referát
 
1086. norik
(zoologie) plemeno chladnokrevných koní... Celý referát
 
1087. norleucin
(biochemie) jedna ze základních přírodních aminokyselin, součást bílkovin... Celý referát
 
1088. norma
všeobecně závazné pravidlo vynucované pravidly nebo zvykem a jejich soubor, předpis... Celý referát
 
1089. norma reciprocity
pravidlo a zásada vzájemné, vyvážené a spravedlivé směny, podpory a pomoci... Celý referát
 
1090. normál
standard, etalon... Celý referát
 
1091. normála
přímka kolmá k tečně (tečné rovině) v bodě dotyku, kolmice... Celý referát
 
1092. normalisatio
(l. norma pravidlo) normalizace, stanovení jednotných předpisů... Celý referát
 
1093. normalita
stav, chování a jednání odpovídající normám... Celý referát
 
1094. normalizace, normalisace
(odborně) uvedení vzájemných vztahů do souladu s přijatými normami... Celý referát
 
1095. normalizovanost
vybavení normami pro vyhodnocení výsledků zkoušení(např. psychologických diagnostických zkoušek inteligence nebo didaktických testů)... Celý referát
 
1096. normalizovat
uvést v normální činnost, proces, stav... Celý referát
 
1097. normální
běžný, obvyklý, pravidelný, průměrný, obyčejný... Celý referát
 
1098. normální pohlavní identita
chápání sebe jako muže či ženy ve shodě s biologickou pohlavní realitou a ve spojení s normální heterosexuální preferencí... Celý referát
 
1099. normativ
předpis, ustanovení, pravidlo... Celý referát
 
1100. normativita
předpisování určitých způsobů chování a jednání a zavrhování jiných... Celý referát
 
1101. normativní
určující závaznou normu... Celý referát
 
1102. normativní ekonomie
ekonomický přístup spočívající v zkoumání a popisu optimální ekonomické reality. Provádí soudy a dává doporučení.... Celý referát
 
1103. normativní normalita
(psychologie) je dána předem experty stanovenou normou: za normální osobnost je např označena osoba autoregulovaná, sociálně adaptovaná, integrovaná a individualizovaná, s přiměřenou sebedůvěrou a s adekvátním pocitem smyslu života.... Celý referát
 
1104. normativní systém
vnitřně strukturovaný soubor pravidel chování (např. právních, náboženských, etických) pro danou společnost a kulturu... Celý referát
 
1105. normergie
normální reakce organismu na podráždění... Celý referát
 
1106. norming
utváření norem a pravidel,normování, stabilizace (např. týmu), polarizace názorů a stanovisek... Celý referát
 
1107. normo-
první část složených slov mající význam norma, normalizace, normální... Celý referát
 
1108. normoakuze
normální sluch... Celý referát
 
1109. normoblast
nezralá jaderná červená krvinka obvyklé velikosti, vývojový stupeň erytrocytu-normocytu... Celý referát
 
1110. normocefalie
hlava normálních rozměrů, normální velikost hlavy... Celý referát
 
1111. normochromie
normální zbarvení, normální množství barviva... Celý referát
 
1112. normocyt
normální červená krvinka (co do velikosti, množství barviva)... Celý referát
 
1113. normofilie
normální eroticko-sexuální orientace a náklonnost nevymykající se normám právním, sociálním, náboženským ani etickým... Celý referát
 
1114. normoglykémie
normální hladina glukózy v krvi... Celý referát
 
1115. normokinospermie
normální hybnost spermií... Celý referát
 
1116. normomotivovanost
úroveň motivovanosti adekvátní dané situaci... Celý referát
 
1117. normookluze
(stomatologie) pravidelný, anatomicky správně postavený, eugnátní skus v němž horní zubní oblouk je o něco větší než dolní a překrývá ho... Celý referát
 
1118. normoproteinémie
normální množství proteinu v krvi... Celý referát
 
1119. normosomie
normální vzrůst těla... Celý referát
 
1120. normostenurie
moč normální specifické hmotnosti... Celý referát
 
1121. normotenze
(medicína) normální hodnoty systolického a diastolického tlaku krve (často se uvádí jako normální hodnoty dospělého člověka ty, které jsou pod hranicí TK 140/90)... Celý referát
 
1122. normotermie
normální tělesná teplota... Celý referát
 
1123. normotonie
normální napětí svalových vláken, cév, nervů... Celý referát
 
1124. normotonik
osoba s normálním krevním tlakem... Celý referát
 
1125. normotopie
normální uložení orgánů... Celý referát
 
1126. normotopní
na správném místě... Celý referát
 
1127. normovaný
(odborně) stanovený předpisy, plánem... Celý referát
 
1128. normovolemie
objem krve průměrného dospělého jedince, 7-10% tělesné hmotnosti(4,5-6litrů), u žen méně... Celý referát
 
1129. norná stěna
Plávajúca prekážka používaná na zadržanie alebo obmedzenie šírenia znečisťujúcej látky na hladine vody resp.zariadenie na zachytávanie uniknutých škodlivých látok, najčastejšie ropných produktov z vodnej hladiny.... Celý referát
 
1130. nornikotin
vedlejší zplodina nikotinu... Celý referát
 
1131. nosce te ipsum
poznej sebe sama... Celý referát
 
1132. nosofilie
kladný vztah k nemoci, protože někdy činí klienta zajímavým a skýtá mu výhody... Celý referát
 
1133. nosofobie
(psychologie) strach z nemocí, z nakažení, ze špíny... Celý referát
 
1134. nosognose
(medicína) náhled na vlastní onemocnění, chorobu, nemoc, poruchu či závadu... Celý referát
 
1135. nosos
(medicína) nemoc, onemocnění, choroba... Celý referát
 
1136. nostalgie
(psychologie) teskná touha, stesk, touha po dřívějším známém prostředí (domově, vlasti, lidech)... Celý referát
 
1137. nostra vita
náš život... Celý referát
 
1138. nostras
náš, našinec, z naší země, zdejší, domácí... Celý referát
 
1139. nostrifikace
uznání platnosti zahraničního oprávnění, vysvědčení, diplomu, potvrzení na domácím území... Celý referát
 
1140. nostrismus
(psychologie) altruistické zaměření osobnosti člověka (latinské nos = my)... Celý referát
 
1141. nostro
účet banky pro zúčtování bankovních operací se zahraničím... Celý referát
 
1142. not- knowing approach
pozice (přístup), že nic nevím... Celý referát
 
1143. nota
grafická značka pro tón... Celý referát
 
1144. notabene, nota bene
mimoto, dokonce, a to... Celý referát
 
1145. notabilita
(psychologie) významná osobnost, hodnostář... Celý referát
 
1146. notábl
pozoruhodný, význačný člověk... Celý referát
 
1147. notace
(hudba) soustava a způsob notového záznamu hudby... Celý referát
 
1148. notační záznam
soustava způsob notového záznamu hudby... Celý referát
 
1149. notafilie
sbírání papírových platidel... Celý referát
 
1150. notalgia
(medicína) (ř. notos záda, ř. algos bolest) notalgie, bolest v zádech... Celý referát
 
1151. notalgie
(medicína) bolest v zádech... Celý referát
 
1152. notanencefalie
zrůda s rudimentárním mozkem uloženým v krajině šíjní při současném rozštěpu lebky a páteře... Celý referát
 
1153. notář
(právo) právník pověřený státem k určitým právním úkonům... Celý referát
 
1154. notariát
(zastarale) notářství... Celý referát
 
1155. notárius
(historie) středověký městský písař nebo podobný úředník jinde... Celý referát
 
1156. notebook
(výpočetní technika) typ malého přenosného osobního počítače... Celý referát
 
1157. notice
poslední kurz cenného papíru na burze... Celý referát
 
1158. noticka
(žurnalistika) drobná zpráva, poznámka, zmínka (nejčastěji v novinách nebo časopisech)... Celý referát
 
1159. notifikace
(výpočetní technika) upozornění na novou zprávu, e-mail, nebo událost... Celý referát
 
1160. notino
(obchod) globální značka prodejce parfémů a kosmetiky z Brna (původně parfums.cz, rebranding proběhl v roce 2016)... Celý referát
 
1161. noto-
první část složených slov mající význam 1. nota, notový... Celý referát
 
1162. notochorda
(ř. notos záda, ř. chorda struna) struna hřbetní... Celý referát
 
1163. notochordální
vztahující se k hřbetní struně... Celý referát
 
1164. notodynia
(medicína) (ř. notos záda, ř. odyne bolest) notodynie, bolesti v zádech... Celý referát
 
1165. notodynie
(medicína) bolesti v zádech... Celý referát
 
1166. notografie
(polygrafie) polygrafická výroba hudebnin... Celý referát
 
1167. notomelie
vývojová odchylka s nadpočetnými končetinami na zádech... Celý referát
 
1168. notomyelitis
(medicína) (ř. notos záda, ř. myelos mícha) notomyelitida, zánět míchy... Celý referát
 
1169. notorický
všeobecně známý, zřejmý, viditelný, uznaný, opakující se, pověstný... Celý referát
 
1170. notorieta
(odborně) všeobecná (notoricky) známá skutečnost, kterou není třeba dokazovat... Celý referát
 
1171. notorik
kdo opakovaně podléhá nutkání nebo pokušení, obvykle k nějakému zlozvyku... Celý referát
 
1172. notovat
prozpěvovat si... Celý referát
 
1173. notula
(historie) zběžné písmo užívané ve 13.-15. stol. ve správních písemnostech... Celý referát
 
1174. notus
známý, slavný... Celý referát
 
1175. noty
(brněnský hantec) řidičský průkaz, doklady... Celý referát
 
1176. noumenální svět
svět věcí o sobě nadřazený světu fenomenálnímu (I.Kant)... Celý referát
 
1177. noumenon
věc o sobě... Celý referát
 
1178. nourishing
(doslovný překlad) vyživující... Celý referát
 
1179. nous
rozumná část duše, mysl, nús... Celý referát
 
1180. nouveau riche
zbohatlík, yuppie... Celý referát
 
1181. nouveaux riches
bohatí lidé, zbohatlíci, kteří často jako symbol svého statusu realizují ostentativní spotřebu... Celý referát
 
1182. nouze
(hovorově) situace, ve které není možné uspokojit některé potřeby, nebo není něčeho dostatek... Celý referát
 
1183. nova
(astronomie) eruptivní proměnná hvězda, jejíž jasnost se během několika dní zvýší desettisíckrát i více... Celý referát
 
1184. novace
obnovení, obnova, přeměna, inovace... Celý referát
 
1185. novarum rerum cupidus
žádostivý nových věcí... Celý referát
 
1186. novátor
(hovorově) kdo prosazuje novou myšlenku, postup, hledisko... Celý referát
 
1187. novela
(literatura) prozaický útvar středního rozsahu a ucelené kompozice... Celý referát
 
1188. novelizace, novelisace
(právo) změna právního předpisu... Celý referát
 
1189. novelty seeking
vyhledávání nových podnětů a informací, zvídavost, zvědavost... Celý referát
 
1190. novéna
(náboženství) devítidenní pobožnost... Celý referát
 
1191. noveni
ae, a po devíti... Celý referát
 
1192. novial
umělý jazyk podobný esperantu, vytvořený v r. 1928 dánským jazykovědcem O. Jespersenem... Celý referát
 
1193. novic
(církev) osoba připravující se ke složení řeholního slibu... Celý referát
 
1194. novies
devětkrát... Celý referát
 
1195. novitas
(l. novus nový) novost, novota... Celý referát
 
1196. novodur
neměkčený, tvrdý, málo plastický polyvinylchlorid tuzemské výroby... Celý referát
 
1197. novokain
(medicína) místní anestetikum a látka prodlužující účinky penicilinu, prokain... Celý referát
 
1198. novoklasicismus, novoklasicizmus
odmítání naturilistické (kopírování) přírody, lyrické prvky, kresba psychických stavů i popis prostředí, podtrhuje intelekt, návrat k antickým tématům, umělecký směr v literatuře na přelomu 19. a 20. stol.... Celý referát
 
1199. novolak
termoplast užívaný jako surovina k výrobě lepidel, tmelů, nátěrových laků... Celý referát
 
1200. novomanicheizmus, novomanicheismus
(náb. v 11.-13. stol. v již. Francii a Itálii) náb. sekta vyznávající dvě božstva dobré a zlé, hlásající dobrovolnou chudobu a záhubu špatného světa, katarská hereze, neomanicheizmus... Celý referát
 
1201. novopaměť
paměť pro nové zážitky... Celý referát
 
1202. novoplast
(odborně) obchodní název pro měkčený, měkký, ohybný polyvinylchlorid... Celý referát
 
1203. novoplatonizmus, novoplatonismus
(filozofie) směr pozdní antiky (ve 3.-6. stol.n.l.), který radikalizací spirituální povahy Platonovy filozofie vytvořil soustavu mystické gradualistické metafyziky, která byla později naplněna křesťanským obsahem, a významně ovlivnil celé středověké... Celý referát
 
1204. novopozitivizmus, novopozitivismus
(filozofie) scientisticky zaměřený směr 20. stol. založený na logickém empirizmu, neopozitivizmus... Celý referát
 
1205. novorenesance, novorenezance
historický směr 19. stol. vycházející z renesančních forem a vytvářející z nich nové celky, neorenesance, pseudorenesance... Celý referát
 
1206. novorokoko
(archit. výtv.) směr od 30. let 19. stol. užívající rokokových ornamentů, neorokoko, druhé rokoko... Celý referát
 
1207. novoromantizmus, novoromantismus
(hudba) směr vzniklý kolem r. 1830 jako myšlenkově i technicky nová fáze hud. romantizmu... Celý referát
 
1208. novorozenec
(biologie) dítě ve vývojovém stadiu od dne narození do šesti týdnů života... Celý referát
 
1209. novoscholastika
pojem spojující různé proudy katolické filozofie usilující o restauraci středověké scholastiky... Celý referát
 
1210. novotomismus, novotomizmus
(filozofie) filozoficko-teologická doktrína katol. církve, která na základě encykliky papeže Lva XIII. obnovuje scholastiku podle zásad Tomáše Akvinského... Celý referát
 
1211. novotvar
(medicína) nádor, tumor... Celý referát
 
1212. novum
novinka... Celý referát
 
1213. nový
krátce existující... Celý referát
 
1214. nox et solitudo
noc a samota... Celý referát
 
1215. noxa
škodlivina... Celý referát
 
1216. noxidus
škodlivý vliv, škodlivina... Celý referát
 
1217. noxin
produkt rozkladu nekrotické tkáně... Celý referát
 
1218. noxius
škodlivý, zhoubný... Celý referát
 
1219. nozo-, noso-
první část složených slov mající význam nemoc, nemocný... Celý referát
 
1220. nozoagnózie
porucha vnímání chorobných změn na vlastním těle (např. u hemiplegie)... Celý referát