Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "T" k dispozici 2271 výsledků.
TA   TB   TC   TD   TE   TF   TG   TH   TI   TJ   TK   TL   TM   TN   TO   TP   TQ   TR   TS   TT   TU   TV   TW   TX   TY   TZ  

Prvních 500 výsledků pro písmeno "T":
 
1. tabatěrka
pouzdro na tabák, cigarety nebo na doutníky... Celý referát
 
2. tabefactio
(l. tabes hnití, l. facere konat) tabefakce, chřadnutí, úbytě, hubnutí... Celý referát
 
3. tabela
přehledný seznam, tabulka... Celý referát
 
4. tabele
(polygrafie) větší tisková forma sázená z linek, čar... Celý referát
 
5. tabelovat
zapisovat do tabulek, do tabel... Celý referát
 
6. tabernákl, tabernákulum
(církev) (v katol. kostelích) zdobená skříňka na oltáři... Celý referát
 
7. tabes
(medicína) is, f. (l. tabere mokvat) kal, hnití, úbytě. Tabes diabetica onemocnění nervů při cukrovce, zvláště s postižením motorických nervů dolních končetin. Tabes dorsalis onemocnění zadních kořenů a zadních míšních provazců příjicového původu. Ta... Celý referát
 
8. tabes dorsalis
onemocnění míchy následující po infekci neléčené syfilidy... Celý referát
 
9. tabescentní
mokvající, hnijící, ubývající... Celý referát
 
10. tabický
týkající se úbytí... Celý referát
 
11. table d'hôte
(gastronomie) jednotné jídlo v restauracích za jednotnou cenu... Celý referát
 
12. table-tennis
stolní tenis, pingpong... Celý referát
 
13. tablet
snímací tabule v podobě desky, vybavená kurzorem, perem s hroty nebo optickým křížem... Celý referát
 
14. tableta
(farmakologie) oválná nebo okrouhlá forma léku, připravená stlačením suché chemikálie nebo práškované drogy... Celý referát
 
15. tablo, tabló, tableau
deska s podobiznami (obvykle fotografickými)... Celý referát
 
16. tabloid
menší novinový formát (597x375mm)... Celý referát
 
17. tabofobie
chorobný strach z tabes... Celý referát
 
18. tabon
(zoologie) pták z řádu hrabaví (austrálie, ostrovy jihovýchodní asie)... Celý referát
 
19. taboparalýza
paralýza se znaky tabes dorsalis... Celý referát
 
20. tabríz
nízký vázaný perský koberec s květinovým vzorem... Celý referát
 
21. tabu
zákaz z magických nebo náboženských důvodů... Celý referát
 
22. tabuizace, tabuisace
vylučování, odstraňování slov nebo témat z řeči, komunikace, jazyka, zorného pole, tabuizování... Celý referát
 
23. tabuizování
tabuizace... Celý referát
 
24. tabula
tabulka, tabule, deska... Celý referát
 
25. tabula gratulatoria
seznam gratulací (blahopřání)... Celý referát
 
26. tabula rasa
(historické právo) destička s uhlazenou vrstvou vosku, do něhož se psalo rydlem... Celý referát
 
27. tabula votiva
votivní deska (poděkování za splněná přání)... Celý referát
 
28. tabulátor, tabelátor
(technika) zařízení u psacích strojů nebo počítačů umožňující řazení údajů do tabulek nebo seznamů... Celý referát
 
29. tabulatura
(hudba) zápis nástrojové hudby, obdoba partitury... Celý referát
 
30. tabule
svislá (černá) deska na psaní, deska na (úřední) oznámení apod.... Celý referát
 
31. tabulka
(odborně) přehledně uspořádaný seznam graficky členěný do řádků a sloupců... Celý referát
 
32. tabun
chemická nervová bojová látka... Celý referát
 
33. taburet
(nábytkářství) kus nábytku, nízká čalouněná sedačka bez opěradla, nejčastěji pravidelného tvaru (kruh, čtverec, mnohoúhelník)... Celý referát
 
34. tác
(brněnský hantec) tisíc korun... Celý referát
 
35. tacere
mlčet, mlčení, mlč... Celý referát
 
36. tacet
(hudba) delší pomlka nástroje nebo hlasu... Celý referát
 
37. taches bleues
fr.) modravé skvrny po poštípání muňkami... Celý referát
 
38. taches noires
fr.) malý, kulatý strup (strupy) po štípnutí klíštětem... Celý referát
 
39. tachistoskop
(technika) přístroj pro zkoumání vizuálního vnímání, pozornosti a reakčního času, též tachystoskop a tachyskop... Celý referát
 
40. tachistoskopie
vyšetření postřehu, schopnosti si rychle pamatovat... Celý referát
 
41. tacho-, tachy-, tacheo-, tachisto-, tachysto-
první část složených slov mající význam, rychlost, rychlý... Celý referát
 
42. tachodynamo
dynamo s cizím buzením... Celý referát
 
43. tachofobie
(psychologie) chorobný strach z rychlosti... Celý referát
 
44. tachograf
registrační rychloměr... Celý referát
 
45. tachogram
záznam rychlosti krevního průtoku... Celý referát
 
46. tachometr
otáčkoměr, rychloměr... Celý referát
 
47. tachyarytmie
porucha srdečního rytmu se současnou zrychlenou srdeční frekvencí... Celý referát
 
48. tachyfagie
rychlé polykání, hltavost... Celý referát
 
49. tachyfemie
(medicína) breptavost, nápadně zrychlené až nesrozumitelné tempo řeči... Celý referát
 
50. tachyfrázie
velmi rychlá řeč... Celý referát
 
51. tachyfrenie
abnormálně rychlé myšlení, rychlé chápání... Celý referát
 
52. tachyfylaxe
(medicína) snížená citlivost na léky... Celý referát
 
53. tachygeneze
zrychlený vývoj zárodku s vynecháním některých embryonálních stadií... Celý referát
 
54. tachygrafie
psaní zkráceným, způsobem, rychlopis, brachygrafie... Celý referát
 
55. tachyion
hypotetická částica pohybujúca sa rýchlosťou vačšou ako svetlo v danom prostredí... Celý referát
 
56. tachykardie
(medicína) zrychlená srdeční činnost... Celý referát
 
57. tachykodyschronia
uspěchanost, zbrklost, zbytečné zásahy... Celý referát
 
58. tachylalie
rychlé mluvení až k nesrozumitelnosti, tachyfemie... Celý referát
 
59. tachymetr
(technika) přístroj umožňující měření délek a vodorovných a svislých úhlů... Celý referát
 
60. tachymetrie, tacheometrie
měřická metoda k rychlému zaměřování určitého území... Celý referát
 
61. tachymotorika
zrychlení pohyblivosti... Celý referát
 
62. tachyonová energie
přepokládaná energie (,,volná energie", ,,energie budoucnosti") rychlejší než světlo, ze které údajně vznikl vesmír... Celý referát
 
63. tachyony
hypotetická částice pohybující se rychlostí větší, než je rychlost světla... Celý referát
 
64. tachyph(r)asia
(ř. tachys rychlý, ř. f(r)asis řeč) tachyf(r)ázie, překotná mluva... Celý referát
 
65. tachyphemia
nápadně zrychlené tempo řeči až k nesrozumitelnosti, breptavost, též tachyfémie... Celý referát
 
66. tachypnoe
zvýšená dechová frekvence, zrychlené dýchání... Celý referát
 
67. tachypsychie
zrychlení myšlenkových procesů... Celý referát
 
68. tachypsychismus
zrychlené myšlení, rychlost řeči nemusí stačit rychlosti mluvení... Celý referát
 
69. tachyurie
chorobně zrychlená tvorba moči a její časté vylučování... Celý referát
 
70. tacit knowing
neuvědomované nebo ne zcela uvědomované a reflektované poznávání... Celý referát
 
71. tacit knowledge
implicitní znalosti,dovednosti a kompetence (tiché, skryté, ne zcela uvědomované, nesnadno komunikovatelné, nabyté často osobní zkušeností, doprovázené intuicí, podmíněné osobním fortelem)... Celý referát
 
72. tacitní
(odborně) tiché, nevyřčené, neuvědomělé, skryté... Celý referát
 
73. tacitní znalost
znalost neuvědomělá, nevědomá, ,,skrytá" , neverbalizovaná, o procesech, implicitní... Celý referát
 
74. tacito consensu
s tichým (mlčenlivým) souhlasem (konsenzem)... Celý referát
 
75. tacrolimus
imunosupresivum... Celý referát
 
76. tactful
taktní, ohleduplný, diskrétní, diplomatický... Celý referát
 
77. tactical reasoning
taktické myšlení a usuzování, zaměřené na řešení problémů... Celý referát
 
78. tactile stimulation
taktilní (dotyková) stimulace... Celý referát
 
79. tactilis
hmatný, dotykový... Celý referát
 
80. tactio
(l. tangere dotýkat se) dotek, hmat... Celý referát
 
81. tactivus
(l. tangere dotýkat se) hmatový... Celý referát
 
82. tactus
hmat, dotek, dotýkání... Celý referát
 
83. tactus divinus
dotek Boží... Celý referát
 
84. tadellos
bezvadný, nemající chybu, závadu, poruchu... Celý referát
 
85. tadoma
vibrační metoda spočívající ve vnímání mluvené řeči např. hluchoslepými osobami odhmatáváním vibrací hlasivek, pohybů dolní čelisti, rtů a obličejových svalů mluvčího... Celý referát
 
86. tae bo
moderní aerobní cvičení s hudbou složené z prvků bojových cvičení (např. kopy a údery)... Celý referát
 
87. taeda
borovica, sosna... Celý referát
 
88. taedium
omrzelost. Taedium vitae odpor, nechuť k životu... Celý referát
 
89. taedium vitae
únava až omrzelost životem, porucha základního životního pocitu (např. ve vysokém stáří a při depresích)... Celý referát
 
90. taekwon-do
korejské bojové umění... Celý referát
 
91. taekwondo
(sport) původně korejský způsob sebeobrany i útoku na způsob karate... Celý referát
 
92. taeniatus
proužkovitý, stužkovitý... Celý referát
 
93. taenicidus
ničící, hubící tasemnice... Celý referát
 
94. taenie, taenia
průběžný vodorovný pásek ukončující architráv... Celý referát
 
95. taenifugus
zahánějící, vypuzující tasemnice, hlístopudný... Celý referát
 
96. taeniola
malý pruh, proužek... Celý referát
 
97. tafefobie
(psychologie) chorobný strach z pohřbívání za živa... Celý referát
 
98. táflování
(stavebnictví) deštění, obkládání stěn a stropů dřevěnými deskami... Celý referát
 
99. tafofobie
(psychologie) chorobný strach z pohřbení za živa... Celý referát
 
100. tafonomie
obor paleontologie zabývající se zkamenělinami... Celý referát
 
101. tafrinóza, tafrinosa
puchrovitost... Celý referát
 
102. taft
(textilnictví) lesklá tkanina z přírodního nebo umělého hedvábí plátnové vazby... Celý referát
 
103. tag
všeobecně značka, element apod.... Celý referát
 
104. tagal
malířské konopí a pletivo na ženské klobouky... Celý referát
 
105. tagalog, tagalština
(lingvistika) filipínština - indonéský jazyk, která se stal základem celofilipínského jazyka a dnes je vedle angličtiny úředním jazykem Filipín... Celý referát
 
106. tagliatelle
(gastronomie) dlouhé ploché nudle podávané zpravidla s různými omáčkami, především s omáčkou boloňskou... Celý referát
 
107. tagmém
minimální syntaktické spojení (rozložitelné na jednotky, které mají jak zvukovou, tak obsahovou složku)... Celý referát
 
108. tágo
hůl... Celý referát
 
109. tagování
(hovorově) Tagování je obdoba kategorizace, označování obsahu tagy, tedy klíčovými slovy, který souvisí s daným obsahem. Využívá se hlavně v prostředí internetu. Může propojovat obsah, který by byl v rámci kategorizace zařazen na jiném místě.... Celý referát
 
110. tahara
v islámu čistota získaná rituálním umytím před modlitbou... Celý referát
 
111. tai-tchi
čínská léčebná gymnastika... Celý referát
 
112. taille 1.
daň ve středověké Francii... Celý referát
 
113. tajfun
(meteorologie) místní název pro vyvinuté tropické cyklony, mohutné vichřice vznikající v jihozápadní části Tichého oceánu... Celý referát
 
114. tajga
lesní porosty s převahou jehličnanů v mírném pásu severní polokoule... Celý referát
 
115. tajle, taille
část těla mezi hrudí a boky, pas... Celý referát
 
116. takce
dotyk... Celý referát
 
117. takeláž
celkové oplachtění lodi... Celý referát
 
118. takeover, take-over
koupení, převzetí jednoho, obvykle konkurenčního podniku druhým... Celý referát
 
119. takkanot
ustanovení, nařízení... Celý referát
 
120. taklid
naprosté dodržování pokynů teologů a právníků bez samostatného uvažování o otázkách víry, morálky, práva... Celý referát
 
121. takt
rytmický celek, rytmus... Celý referát
 
122. takticita
uspořádání postranních skupin strukturních jednotek... Celý referát
 
123. taktika
plánovité jednání, chytré adekvátní chování... Celý referát
 
124. taktika edukace
dílčí způsoby a postupy vzdělávání a výchovy... Celý referát
 
125. taktiky učení
... Celý referát
 
126. taktiling
rozumění hmatem, hmatové ,,odezírání"... Celý referát
 
127. taktilní
(odborně) dotykový, hmatový, týkající se počitků dotyku a tlaku... Celý referát
 
128. taktilní agnózie
ztráta schopnosti a dovednosti poznávat předměty hmatem... Celý referát
 
129. taktilní deprivace
(odborně) strádání v oblasti dotykové a hmatové komunikace, též haptická deprivace... Celý referát
 
130. taktilní dysgnózie
závada či porucha poznávání (identifikace) dotykem, hmatem... Celý referát
 
131. taktilní neglect syndrom
postižený si neuvědomuje, nepercipuje, opomíjí doteky na levé straně těla... Celý referát
 
132. taktilní odezírání
... Celý referát
 
133. taktilní paměť
hmatová paměť... Celý referát
 
134. taktilní percepce
hmatové, dotekové vnímání... Celý referát
 
135. taktilní stimulace
(odborně) dotekové podněcování (povzbuzování)... Celý referát
 
136. taktilní uklidňování
... Celý referát
 
137. taktizovat, taktisovat
manévrovat, lavírovat, jednat neupřímně, vypočítavě se přizpůsobovat... Celý referát
 
138. taktní
(hovorově) ohleduplný, jemný, vkusný, šetrný... Celý referát
 
139. tala
samojský dolar, měnová jednotka Západní Samoy... Celý referát
 
140. talalgia
(medicína) (l. talus kost hlezenní, ř. algos bolest) talalgie, bolest kosti hlezenní... Celý referát
 
141. talamencefalon
diencefalon, mezimozek... Celý referát
 
142. talamický
mezimozkový... Celý referát
 
143. talamokortikální
týkající se talamu a kůry mozkové... Celý referát
 
144. talamolentikulární
týkající se talamu a čočkovitého jádra mozku... Celý referát
 
145. talamoparietální
týkající se talamu a parietálního laloku mozku... Celý referát
 
146. talamos
(v starořeckém domě) lůžko... Celý referát
 
147. talamus, thalamus
část mezimozku, podkorové centrum... Celý referát
 
148. talár
dlouhý splývavý šat, obvykle tmavý... Celý referát
 
149. talaris
(l. talus kost hlezenní) hlezenní... Celý referát
 
150. talasemie
dědičná anémie vyskytující se zejména v okolí Středozemního moře... Celý referát
 
151. talaso-
první část složených slov mající význam moře, mořský... Celý referát
 
152. talasofobie
(psychologie) chorobný strach před mořem... Celý referát
 
153. talasokracie
(geologie) období, kdy většina zemského povrchu byla pokryta mořem... Celý referát
 
154. talasoterapie
léčení pobytem u moře... Celý referát
 
155. talbotypie
(fotografie) první způsob zhotovení fotografie z papírových negativů, kalotypie... Celý referát
 
156. talcosis
( pulmonum) (l. talcum mastek) talkóza (plic), zaprášení plic mastkem... Celý referát
 
157. talcum
mastek, křemičitan hořečnatý... Celý referát
 
158. talent
mající nadání... Celý referát
 
159. talion
(knižně) odplata, odveta... Celý referát
 
160. talipes
(medicína) vrozené chybné postavení nohy v kloubu talokrurálním, "koňská noha"... Celý referát
 
161. talipomanus
us, f. ( nesprávně tvořeno z l. talipes křivá noha, l. taleps krtek, l. manus ruka) nenormální postavení ruky pro porušení nebo nevyvinutí distální části kosti vřetenní... Celý referát
 
162. talíř
(brněnský hantec) tisíc korun... Celý referát
 
163. talis
takový... Celý referát
 
164. talisman
malý předmět pro štěstí nebo ochranu, amulet, maskot... Celý referát
 
165. talk show, talk-show, talkshow
rozhlasový nebo televizní pořad, jehož součástí je rozhovor s významným hostem... Celý referát
 
166. talking therapy
simplifikující název pro poradenství a psychoterapii... Celý referát
 
167. talkoholismus
intenzivní prožívání sociálních kontaktů a závislost na nich... Celý referát
 
168. talmera
okrajová oblast šroubovic dezoxyribonukleové kyseliny... Celý referát
 
169. talmi
pozlacený tombak, nepravé zlato... Celý referát
 
170. talmud
soubor židovské náboženské (rabínské) tradice... Celý referát
 
171. talmud-tóra
škola pro židovské chlapce zaměřená na výuku talmudu a tóry... Celý referát
 
172. talmudizmus, talmudismus
způsob uvažování v duchu talmudu... Celý referát
 
173. talocalcaneonavicularis
týkající se kosti hlezenní, patní a loďkovité (člunkovité)... Celý referát
 
174. talocalcaneus
(l. talus kost hlezenní, l. calcaneus kost patní) týkající se kosti hlezenní a patní... Celý referát
 
175. talofibulární
týkající se kosti hlezenní a lýtkové... Celý referát
 
176. talokalkaneární
(anatomie) týkající se kosti hlezenní a kosti patní... Celý referát
 
177. talokrurální
týkající se kosti hlezenní a bérce... Celý referát
 
178. talomaleolární
týkající se kosti hlezenní a kotníku... Celý referát
 
179. talon, talón
karty k dobírání... Celý referát
 
180. talonavikulární
týkající se kosti hlezenní a loďkovité... Celý referát
 
181. talus
(stavebnictví) šikmé zpevnění vnitřní strany hradby nebo náspu pomocí výztuží nebo pokrytím přírodními materiály jako je dřevo, proutí či drny... Celý referát
 
182. taluta
příkop vede silnice. Hovorový nebo nářečný výraz používaný na Táborsku a v blízkém okolí. Rovněž se vyskytuje na Prachaticku.... Celý referát
 
183. tamaryšek
(botanika) strom s drobnými šedozelenými listy a s růžovými kvítky v bohatých latách, rod Tamarix... Celý referát
 
184. tamašek
(lingvistika) berberský jazyk užívaný v již. Alžírsku, Mali a Nigeru... Celý referát
 
185. tambura
(hudba) balkánský lidový trsací hudební nástroj... Celý referát
 
186. tamburaš
(hudba) hráč na tamburu... Celý referát
 
187. tamburína
(hudba) španělský a italský lidový bicí neladěný hudební nástroj podobný bubínku, na okraji s rolničkami a chřestítky, baskický bubínek... Celý referát
 
188. tampiko
vlákno z agáve, agávové konopí... Celý referát
 
189. tampon
(odborně) malý kousek vaty nebo gázy... Celý referát
 
190. tamponáda srdce
stlačení srdce tekutinou nahromaděnou v perikardu... Celý referát
 
191. tamponatio
tamponování, ucpání tampónem. Tamponatio cordis srdeční tamponáda, stlačení srdce nahromaděním krve v dutině osrdečníku... Celý referát
 
192. tamtam
buben afrických domorodců používaný při kultovních obřadech a k dorozumívání na dálku... Celý referát
 
193. tamurie
časté močení... Celý referát
 
194. tanato-, thanato-
první část složených slov mající význam smrt... Celý referát
 
195. tanatofobie
(psychologie) chorobný strach ze smrti... Celý referát
 
196. tanatogeneze
proces umírání... Celý referát
 
197. tanatologie, thanatologie
nauka o smrti i o okolnostech okolo ní (zabývá se otázkami umírání a smrti)... Celý referát
 
198. tanatopsie
(medicína) zkoumání příčiny smrti pitvou... Celý referát
 
199. tanatoterapie, thanatoterapie
léčba cílená k přijetí skutečnosti smrti... Celý referát
 
200. tandak
(tanec) javánský lidový společenský tanec... Celý referát
 
201. tandem
dvojice... Celý referát
 
202. tandemová duplikace
(biologie) zdvojení genu na chromozomu, přičemž jsou kopie umístěny bezprostředně vedle sebe (jedná se o evolučně velmi významnou strukturní chromozomální aberaci)... Celý referát
 
203. tangel
(zemědělství) humus obsahující slabě rozložené zbytky rostlin i trus drobných živočichů (hlavně žížal)... Celý referát
 
204. tangenciální
tečný... Celý referát
 
205. tangenciální myšlení
... Celý referát
 
206. tangens
(matematika) jedna z šesti goniometrických funkcí (značka tan, nebo tg)... Celý referát
 
207. tangenta
(matematika) tečna, křivka vycházející z goniometrické funkce tangens... Celý referát
 
208. tangentoida
(geometrie) křivka znázorňující průběh funkce tangens... Celý referát
 
209. tango
(tanec) společenský tanec latinskoamerického původu... Celý referát
 
210. tangovaný
(odborně) dotčený, poškozený... Celý referát
 
211. tangovat
(odborně) týkat se, dotýkat se... Celý referát
 
212. tangram
čtverec rozdělený na sedm částí, z nichž se dají sestavovat různé obrazce, figury a obrysy předmětů... Celý referát
 
213. tanin
(chemie) organická sloučenina (ester odvozený od glukózy), obsažená např. v listech čaje, součást tříslovin... Celý referát
 
214. tanka
(literatura) japonská básnická forma u pěti verších... Celý referát
 
215. tanker
loď pro přepravu tekutých nákladů a plynů... Celý referát
 
216. tankodrom
cvičiště pro výcvik v jízdě tankem... Celý referát
 
217. tannasis
ferment získaný z kultury Penicilium glaucum... Celý referát
 
218. tanninum
tanin, organická sloučenina obsažená např. v čaji, podstatná složka tříslovin (acidum tannicum)... Celý referát
 
219. tanorexie
abnormální závislost na opalování (na přímém slunci i v solariích)... Celý referát
 
220. tantal
(technika) tvrdý tažný kov užívaný v elektrotechnice... Celý referát
 
221. tantalit
(mineralogie) černohnědý kosočtverečný nerost, oxid obsahující tantal spolu s jinými prvky... Celý referát
 
222. tantalum
prvek zn. Ta, atom. čís. 73, atom. hmotnost 180,948... Celý referát
 
223. tantes
(zastarale) známka do hry, drobný nebo neplatný peníz... Celý referát
 
224. tantiéma
(ekonomie) finanční odměna členů představenstva obchodní společnosti vyplácená ze zisku... Celý referát
 
225. tantopere
velmi, vysokého stupně... Celý referát
 
226. tantra
(náboženství) symbolické indické náboženské spisy tantrizmu... Celý referát
 
227. tantrizmus, tantrismus
(zvláště v hinduizmu a buddhizmu) nábožensko-filoz. útvar vycházející z tantry v spekulacích, rituálech a magických praktikách a stavějící do popředí náb. erotizmus, zdůrazňující ženský princip a přisuzující sexuálnímu spojení širší význam... Celý referát
 
228. tantus
tak veliký... Celý referát
 
229. tao
cesta... Celý referát
 
230. taoistický
vycházející z principů taoizmu... Celý referát
 
231. taoizmus, taoismus
čín. filoz. a náb. systém založený Lao-c?em (6. stol. př. n. l.) na ústředním pojmu ?tao?, nabízející svými paradoxními výpověďmi dosažení moudrosti cestou přehodnocení a relativizace zdánlivých rozporů... Celý referát
 
232. tapa
(polynés.) látka vyrobená z lýka vytloukáním a zdobená barevnými ornamenty na pásech, z nichž se vyrábí oděv... Celý referát
 
233. tape
pásek, páska... Celý referát
 
234. tapecír
čalouník... Celý referát
 
235. tapeta
(hovorově) potah stěn, dveří, nábytku... Celý referát
 
236. tapetofobie
(psychologie) chorobný strach z pohřbení za živa... Celý referát
 
237. tapetum
vnitřní jednovrstevné výstelné pletivo, výstelka... Celý referát
 
238. tapetum lucidum
reflexní odrazová a světločivá vrstva pod sítnicí oka zvířat, která jim umožňuje lepší vidění za šera a jež způsobuje v noci blýskavé "svícení očima"... Celý referát
 
239. taping
zpevňování pomocí lepicích pásků, např. kloubů při sportu... Celý referát
 
240. tapinocefalie
plochohlavost, tvar lebky s nízkým obličejem... Celý referát
 
241. tapioka
maniokový škrob, maniok... Celý referát
 
242. tapír
(zoologie) tropický savec s horním pyskem protaženým v krátký chobot... Celý referát
 
243. tapiserie, tapisérie
tkaný nástěnný koberec... Celý referát
 
244. tapping
v psychologii zkouška vizuomotorické rychlosti a přesnosti, např. tečkováním za určitý počet vteřin... Celý referát
 
245. tar
ľudový brnkací nástroj kaukazských národov (perz. hud.)... Celý referát
 
246. tára
rozdíl mezi hrubou a čistou hmotností zboží, hmotnost obalu... Celý referát
 
247. taran
(historie) starověká zbraň na bourání pevností... Celý referát
 
248. tarantela
(tanec) velmi rychlý tanec původem z jižní Itálie... Celý referát
 
249. tarantule
(zoologie) velký druh pavouka... Celý referát
 
250. taras
val, násyp, hráz, opěrná zeď, kláda... Celý referát
 
251. tarasko
(lingvistika) izolovaný mezoamerický indiánský jazyk užívaný v mexickém státě Michoacán... Celý referát
 
252. tarator
Bulharská studená polévka s jogurtem... Celý referát
 
253. tardenoisien
podle lokality Fere-en-Tardenois ve Francii, západoevropský technologický (kulturní) okruh mladšího mezolitu z konce boreálu a ze staršího atlantiku, s mikrolitickou kamennou štípanou industrií... Celý referát
 
254. tardigradus
štíhlý... Celý referát
 
255. tarditas
(l. tardus pomalý) zdlouhavost, váhavost... Celý referát
 
256. tardivus
pomalu, zdlouhavě nastupující... Celý referát
 
257. tardus
opožděný, pozdní, pomalý, ochromený... Celý referát
 
258. target population
cílová populace z hlediska implementace na základě výzkumu doporučené intervence nebo postupu (kupř. pro domácnosti, komunity)... Celý referát
 
259. targúm
(literatura) židovský nebo samaritánský překlad Bible do aramejštiny... Celý referát
 
260. tarhoňa
(gastronomie) maďarská přílohová těstovina ve formě drobných kuliček... Celý referát
 
261. tarif
sazba, taxa, cena... Celý referát
 
262. tarifikace
zařazování do tarifních tříd, tarifování... Celý referát
 
263. tarifofobie
(psychologie) reklamní novotvar,nejde o reálný odborný termín pro specifický chorobný strach z tarifů... Celý referát
 
264. tarok
druh karet o 54 listech s francouzskou emblematikou... Celý referát
 
265. taroky
druh karet o 78 listech... Celý referát
 
266. tarologie
výklad symbolických významů tarokových kreseb... Celý referát
 
267. tarr
(hudba) arabsky tamburína... Celý referát
 
268. tarsalgie
(medicína) bolest nártu... Celý referát
 
269. tarseus
patřící, vztahující se k tarzální části víčka... Celý referát
 
270. tarsitis
(medicína) zánět nartu (dolního hlezenního kloubu)... Celý referát
 
271. tarsochiloplastice
(ř. tarsos zánártí... Celý referát
 
272. tarsoplastice
(ř. tarsos zánártí... Celý referát
 
273. tarsus
(ř. tarsos) zánártí. Tarsus (superior, inferior) palpebrae horní, dolní tarzální ploténka očního víčka sestávající se z tuhého kolagenního vaziva... Celý referát
 
274. tartan
druh vzoru a barevné kombinace na vlněné skotské látce... Celý referát
 
275. tartar
(mystika) část podsvětí, podsvětí vůbec, záhrobí, příbytek duší... Celý referát
 
276. tartarus
depuratus vinný kámen, kyselý vínan draselný. Tartarus natronatus vínan draselnosodný. Tartarus stibiatus emeticus vínan antimonylodraselný... Celý referát
 
277. tarzalgie
bolest v zánártí... Celý referát
 
278. tarzální
týkající se kostí zánártních... Celý referát
 
279. tarzektomie
chirurgické vynětí kostí zánártních... Celý referát
 
280. tarzo-, tarz-
první část složených slov mající význam 1. nárt, nártový, zánártní... Celý referát
 
281. tarzofalangeální
týkající se kostí zánártních a článků prstů... Celý referát
 
282. tarzomalacie
změkčení, uvolnění tarzální části víčka... Celý referát
 
283. tarzometatarzální
týkající se zánártí a nártu... Celý referát
 
284. tarzoptóza
snížení zánártních kostí s vytvořením ploché nohy... Celý referát
 
285. tarzorafie
operační sešití okrajů očních víček... Celý referát
 
286. tarzotibiální
týkající se zánártí a kosti holenní... Celý referát
 
287. tarzotomie
chirurgické protětí vazivové ploténky víčka (tarzu)... Celý referát
 
288. tašakkor
poděkování... Celý referát
 
289. tašbíh
muslimský modlitební růženec... Celý referát
 
290. tasemnice
Tasemnice je hermafrodit a může dorůst až do délky 10 metrů! Její život začíná ve střevech skotu nebo vepřů, kam se s potravou dostane zárodečné vajíčko. Z něho se vyklube larva, která se zavrtá do svalů a čeká...... Celý referát
 
291. tašizmus, tašismus, tachismus
(výtvarnictví) směr v malířství a grafice 50. let 20. století zaměřený na automatické kladení barev v podobě skvrn... Celý referát
 
292. task commitment
zaměřenost na řešení zadání, úkolu, angažovanost při řešení úlohy... Celý referát
 
293. tatami
žíněnka užívaná při džudu, aikidu... Celý referát
 
294. tate
výraz z jidiš pro táto, otče... Celý referát
 
295. tatebana
starší druh ikebany... Celý referát
 
296. tatoo
zdobení tetováním, pigmentování kůže, též tattoo... Celý referát
 
297. tattoo
(hovorově) zdobení tetováním, pigmentování kůže... Celý referát
 
298. tatuatio
(polynés. tattau) tetování, vpichování barviva do kůže... Celý referát
 
299. tatuáž
(knižně) tetování... Celý referát
 
300. tau
(lingvistika) v řecké abecedě znak pro hlásku t... Celý referát
 
301. tauon
elementární částice patřící mezi leptony... Celý referát
 
302. taurin
(biochemie) kyselina 2-aminoethansulfonová, produkt při odbourávání sirných aminokyselin, látka podporující trávení tuků v tenkém střevě... Celý referát
 
303. taurodontie
"býčí zuby", dědičná anomálie, kdy dřeňové dutiny zubů jsou v rozsahu korunky a kořene mimořádně široké... Celý referát
 
304. taurofobie
(psychologie) chorobný strach ze zvířat... Celý referát
 
305. tauromachie
býčí zápas... Celý referát
 
306. tausie
taušírování... Celý referát
 
307. taušírování
(odborně) dvoubarevná plošná technika vykládání kovu kovem jiné barvy, tausování, taušování, tausie... Celý referát
 
308. tausování, taušování
taušírování... Celý referát
 
309. tautacizmus, tautacismus
tautogram... Celý referát
 
310. tauto-
první část složených slov mající význam stejný, shodný, shodnost... Celý referát
 
311. tautogram
veršový útvar, ve kterém všechny verše začínají stejným písmenem, tautacizmus... Celý referát
 
312. tautologia
jedno a totéž, ř. logos slovo) tautologie, vyjádření obsahu pojmu týmiž nebo podobnými slovy... Celý referát
 
313. tautologie
(logika) vždy pravdivý výrok, formule... Celý referát
 
314. tautomerie
zvláštní případ izomerie... Celý referát
 
315. tauzování, tausování, taušování, tauzie
(z arab.), dvoubarevná plošná technika vykládání kovu kovem jiné barvy (železo, bronz, zlacený bronz, meď, zlato, stříbro). Do rýhy v povrchu předmětu se vtepává drátek n. plochý zlomek kovu. Tausování se užívalo při ornamentální i figurální výzdobě ... Celý referát
 
316. taverna, taberna
krčma, hospoda, hostinec... Celý referát
 
317. tax-free
nepodléhající dani, osvobozený od daně... Celý referát
 
318. taxa, tax
daň, stanovený poplatek, sazba, dávka... Celý referát
 
319. taxace
odhad, ohodnocení, stanovení ceny, sazby, daně... Celý referát
 
320. taxace a priori
stanovení ceny (taxy) předem, odhad, klasifikace... Celý referát
 
321. taxál
(brněnský hantec) taxi... Celý referát
 
322. taxametr
přístroj zaznamenávající počet ujetých kilometrů a příslušný poplatek... Celý referát
 
323. taxativní
úplný, vyčerpávající, výčtový... Celý referát
 
324. taxátor
oceňovatel... Celý referát
 
325. taxe
pohyb organizmu vyvolaný a usměrněný vnějším podnětem... Celý referát
 
326. taxflace
růst daňové sazby způsobený růstem nominálních důchodů... Celý referát
 
327. taxi
(hovorově) nájemné auto, taxík, taxislužba... Celý referát
 
328. taxní pohyb
řízený pohyb organismu vyvolaný specifickými podněty... Celý referát
 
329. taxon
název souboru jedinců lišících se určitými znaky a vlastnostmi od všech jiných taxonů... Celý referát
 
330. taxonomie
obor biologie zabývající se teorií a praxí klasifikace organizmů a jejich uspořádáním do hierarchického systému... Celý referát
 
331. taxonomie kognitivních cílů
klasifikace poznávacích cílů, např. podle původního třídění B.S.Blooma na zapamatování, porozumění, aplikaci, analýzu, syntézu, hodnocení... Celý referát
 
332. taylorizace
racionalizace práce a pracovního prostoru... Celý referát
 
333. tchajti
staročínský pojem pro prvopočáteční chaos... Celý referát
 
334. té kardia
srdcem... Celý referát
 
335. té, thé
čaj, bylinkový čaj... Celý referát
 
336. tea-room
čajovna... Celý referát
 
337. teachable moment
poměrně krátké senzitivní období ve kterém je možno relativně snadno se něco naučit nebo získat nějakou vlastnost (později je to již obtížnější)... Celý referát
 
338. teacher stress
učitelský stres... Celý referát
 
339. teaching reading
výuka dovedností souvisejících se čtením a s porozuměním čtenému... Celý referát
 
340. teaching speaking
výuka ústního projevu, konverzace, mluvení... Celý referát
 
341. team building
budování efektivního týmu s adekvátní komunikací a spoluprací jeho členů... Celý referát
 
342. team learning
týmové učení... Celý referát
 
343. team-work
týmová práce... Celý referát
 
344. teambuilding
program a metodika sestavování, vytváření a rozvíjení efektivního, úspěšného, dobře komunikujícího a spolupracujícího pracovního nebo sportovního týmu... Celý referát
 
345. tear-test
zkouška odolnosti kovových materiálů... Celý referát
 
346. teatrální
divadelní... Celý referát
 
347. teatrologie
divadelní věda... Celý referát
 
348. teatron
hlediště, upravené na svahu, řady, kamenných sedadel, obklopovaly orchestru v polokruhu... Celý referát
 
349. teatroterapie
léčba divadlem, paradivadelní disciplina připravující a realizující divadelní představení např. s tělesně, duševně, sluchově, zrakově, mentálně a kombinovaně postiženými herci s cílem dosáhnout léčebného efektu především na psychiku herců... Celý referát
 
350. tebaismus
otrava opiem... Celý referát
 
351. teč
letmý dotyk míče... Celý referát
 
352. techné synkritiké
celostní (holistický) přístup, srovnávací postup posuzování... Celý referát
 
353. technecium
radioaktivní prvek s dlouhým poločasem rozpadu... Celý referát
 
354. technicistní
(technika) jednostranně zdůrazňující techniku, používající termíny technického charakteru i v jiných oblastech, opomíjející netechnické jevy a tím je zjednodušující (obvykle nevhodně)... Celý referát
 
355. technická kreativita
tvůrčí využití informačních a komunikačních technologií při výuce, při hledání nových, originálních a optimálních způsobů řešení problémů, tvořivost ve vztahu k technickým výrobkům... Celý referát
 
356. technické služby
... Celý referát
 
357. technizace, technisace
(technika) zavádění nové techniky do praxe... Celý referát
 
358. techno-
první část složených slov mající význam technika, technický... Celý referát
 
359. technofobie
(psychologie) chorobný strach z technologií a přístrojů... Celý referát
 
360. technofobik
člověk trpící chorobným strachem z technologií a z přístrojů... Celý referát
 
361. technokracie
(politologie) vláda techniků a manažerů... Celý referát
 
362. technokrat
(technika) zastánce, stoupenec technických, organizačních a administrativních řešení problémů... Celý referát
 
363. technokratizmus, technokratismus-
teorie společnosti zdůrazňující úlohu výroby a techniky... Celý referát
 
364. technologie
nauka zabývající se průmyslovou výrobou... Celý referát
 
365. technologizmus, technologismus-
ekonomický směr nadřazující úlohu výroby a techniky ve vývoji společnosti nad vše ostatní... Celý referát
 
366. technopop
většinou diskotéková produkce s využitím mnoha forem elektronických nástrojů a přístrojů... Celý referát
 
367. technorock
tvrdší syntezátorová hudba využívající ostré elektronické zvuky... Celý referát
 
368. technosféra
(společnost) technikou vytvořené prostředí, umělé, lidmi vytvořené prostředí... Celý referát
 
369. technostres
obavy a strach z nepříznivého vlivu techniky na člověka a jeho zdraví... Celý referát
 
370. technóza
(psychologie) pohroužení se a propojení s technickými vymoženostmi (např. s počítačem), přičemž člověku hrozí ztráta původní identity... Celý referát
 
371. techtle-mechtle
podvodné jednání... Celý referát
 
372. téčko
(drogový slang) toluen, organické rozpouštědlo... Celý referát
 
373. tectalis
(l. tectum (mesencephali) střecha (středního mozku)) tektální, střešní... Celý referát
 
374. tectorium
(l. tegere krýt) krycí vrstva... Celý referát
 
375. tectorius
(l. tegere krýt) krycí... Celý referát
 
376. tectum
střecha, stříška, kryt, strop. Tectum mesencephali čtverohrbolí, část mezimozku nad rovinou centrálního kanálku... Celý referát
 
377. teda, tedaština
nilosaharský jazyk užív. domorodým obyvatelstvem ve střed. a vých. části Sahary... Celý referát
 
378. tedeum
latinský liturgický hymnus... Celý referát
 
379. tedium
omrzelost, nuda, otrava, úzkost, vyhaslost, vyhoření... Celý referát
 
380. tedium effect
efekt omrzení, nudy, vyčerpání... Celý referát
 
381. tedium vital
unavenost, omrzelost životem, vyhaslost... Celý referát
 
382. teenager
(hovorově) Teenager je náctiletý, mladý člověk ve věku 13-19 let. Sporný věk je 12 let, protože v češtině spadá mezi koncovky -náct, ale v angličtině koncovkou -teen nekončí.... Celý referát
 
383. tefila
židovská modlitební kniha... Celý referát
 
384. teflex
plastická hmota užívaná k izolaci... Celý referát
 
385. teflon
obchodní název pro termoplast polytetrafluorethylen... Celý referát
 
386. těftěly
(gastronomie) orestované kuličky z mletého masa zalité rajskou omáčkou, podávané s libovolnou přílohou (těstoviny, rýže, knedlík)... Celý referát
 
387. tegmen
inis, tegumentum, i, n. kryt, střecha, strop. Tegmen tympani strop středoušní dutiny. Tegmen ventriculi quarti strop IV. komory mozkové... Celý referát
 
388. tegmentální
stropní, střešní, krycí... Celý referát
 
389. tegmentum
kryt, obal, povlak... Celý referát
 
390. tegularium
sbírka střešních krytin... Celý referát
 
391. tegumentum
kryt, obal, povlak... Celý referát
 
392. teherán
druh perského koberce... Celý referát
 
393. teichopsie
dočasná porucha vidění se zrakovými přeludy... Celý referát
 
394. teilhardismus
(filozofie) systém s materialistickými tendencemi vyznačující se optimismem, humanismem a kolektivismem... Celý referát
 
395. tein, thein
alkaloid obsažený v semenech mnoha tropických a subtropických rostlin, např. v čajovníku... Celý referát
 
396. teizmus, teismus, theismus
názor, směr, který uznává existenci Boha a jeho působení ve světě... Celý referát
 
397. téka
druhá část složených slov mající význam 1. sbírka... Celý referát
 
398. teks
speciální obuvnický hřebíček používaný při strojní výrobě... Celý referát
 
399. tektit
(geologie) přírodní sklo vzniklé pravděpodobně přetavením terestrických hornin po dopadu meteoritu, nebo hmota vyvržená z Měsíce po dopadu velkého meteoritu... Celý referát
 
400. tektogeneze, tektogenese
(geologie) pohyby a procesy, jimiž vznikají tektonické struktury zemské kůry... Celý referát
 
401. tektologie
(biologie) nauka o struktuře živých organizmů, strukturní morfologie... Celý referát
 
402. tektón
tesař, truhlář... Celý referát
 
403. tektonický
k tektonika... Celý referát
 
404. tektonika
(geologie) obor geologie zabývající se stavbou, pohyby, uložením g. těles a zemské kůry... Celý referát
 
405. tektonizmus, tektonismus
názor vysvětlující geologické pochody především pohybem zemské kůry... Celý referát
 
406. tektono-
první část složených slov mající význam tektonika, tektonický... Celý referát
 
407. tektonosféra
(geologie) vrchní vrstva zemské kůry, v níž dochází k tektonickým pohybům... Celý referát
 
408. tela
(textilnictví) řídká bavlněná tkanina... Celý referát
 
409. tela subserosa
subserózní vrstva děložní stěny, vrstva vaziva pod serózou... Celý referát
 
410. telae
tkaniva, tkaniny, gázy... Celý referát
 
411. telangiectasia
ae, telangiectasis, is, f. (ř. telos kopec, ř. angeion céva, ř. ektasis rozšíření) telangiektázie, rozšíření koncových cév. Telangiectasia haemorrhagica hereditaria dědičná krvácivost z chorobného vydutí kapilár, hlavně v dutině ústní a trávicím ústr... Celý referát
 
412. telangiectodes
(medicína) es (ř. telos konec, ř. angeion céva, ř. eidos podoba) telangiektodes, obsahující množství cév (např. nádor)... Celý referát
 
413. telangiektatický
týkající se rozšíření drobných cév... Celý referát
 
414. telangiitis
(medicína) (ř. telos konec, ř. angeion céva) telangiitida, zánět koncových cév, kapilár... Celý referát
 
415. telangioma
(medicína) tis, n. (ř. telos konec, ř. angeion céva) telangiom, nádor cév tvořený rozšířenými kapilárami a konečnými arteriolami... Celý referát
 
416. telangióza
onemocnění kapilár a koncových tepének... Celý referát
 
417. telarche
vývoj prsů, prsních bradavek (v pubertě). Thelarche praecox předčasný vývoj mléčných žláz u děvčat, aniž by byly přítomny ostatní sekundární pohlavní znaky... Celý referát
 
418. tele-
první část slov mající význam 1. daleko, na dálku, dálkový... Celý referát
 
419. teleangiektázie, teleangiektasie
trvalé rozšíření kapilár viditelných na kůži v podobě červených nitek... Celý referát
 
420. teleautomat
elektrický přístroj pro přenášení rukopisných textů na dálku, telewriter... Celý referát
 
421. telebedekr
televizní cestovní průvodce... Celý referát
 
422. teleburza
obchodování prostřednictvím televizní obrazovky... Celý referát
 
423. telediastolický
vztahující se ke konci diastoly... Celý referát
 
424. telefax
zařízení dokumentové telegrafie umožňující snímání, přenos a reprodukci dokumentů prostřednictvím telefonní sítě, fax... Celý referát
 
425. telefon
(elektrotechnika) telekomunikační zařízení přenášející hovor prostřednictvím elektrických signálů... Celý referát
 
426. telefonie
bezdrátový nebo drátový přenos zvuku... Celý referát
 
427. telefonní skatologie
(psychologie) psychická závada či porucha projevující se sexuálním vzrušením při šokování neznámých osob vulgárními, obscénními a koprolalickými výrazy během telefonního rozhovoru... Celý referát
 
428. telefotografie, telefoto
telegrafický přenos obrazů na dálku elektrickým signálem... Celý referát
 
429. telegnostik
člověk s telegnostickými schopnostmi... Celý referát
 
430. telegnoze
schopnost a dovednost některých osob poznávat předměty nebo události bez účasti známých smyslových orgánů... Celý referát
 
431. telegrafie
dálkový přenos informací rádiem nebo po vedení s trvalým grafickým výstupem na přijímací straně... Celý referát
 
432. telegram
(komunikace) písemná zpráva, sdělení poslané telegrafickou cestou... Celý referát
 
433. teleiofilie
náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči dospělým osobám, protiklad pedofilie. Termín zavedl česko-kanadský sexuolog Kurt Freund, používán vzácně.... Celý referát
 
434. teleios
dospělý, dokončený, dovršený... Celý referát
 
435. telekardiografie
přenášení elektrokardiogramu na dálku (např. pomocí telefonu)... Celý referát
 
436. telekinetika
nauka o telekinezi... Celý referát
 
437. telekineze, telekinese
ovlivňování pohybu neživých předmětů silou vůle, psychokineze... Celý referát
 
438. telekomunikace
obor sdělovací techniky zabývající se zařízeními, přenosem a řízením výměny informací na dálku... Celý referát
 
439. telemark
obrat, otočka, např. v tanci... Celý referát
 
440. telemarketing
(marketing) komunikace se zákazníky pomocí telekomunikačních prostředků (nejčastěji telefonem), marketingový nástroj, existuje telemarketing aktivní - zákazníkovi je bez ohledu zda o něj kdy projevil zájem nabízen produkt a pasivní - zákazníkovi je k... Celý referát
 
441. telematika
telekomunikační přístup k centrálně uloženým informacím... Celý referát
 
442. telemetrie
(technika) dálkové měření a dálkový přenos dat... Celý referát
 
443. telencefalický
týkající se velkého mozku... Celý referát
 
444. telencefalon
nejvyšší oddíl centrální nervové soustavy, velký mozek... Celý referát
 
445. telencephalon
koncový ( velký) mozek skládající se ze dvou hemisfér, též telencefalon... Celý referát
 
446. teleobjektiv
(fotografie) fotografický objektiv delší ohniskové vzdálenosti umožňující fotografování vzdálených objektů... Celý referát
 
447. teleologické vysvětlení
... Celý referát
 
448. teleologický
(logika) t. explanace (v metodologii) vysvětlení odkazující na účel či funkci vysvětlovaného jevu... Celý referát
 
449. teleologie
účelovost, názor o účelnosti vývojových procesů... Celý referát
 
450. teleologismus
idealistický směr vykládající světové dění jako výsledek sil zaměřených k předem určenému cíli(nejen člověk, ale i ostatní složky skutečnosti obsahuji v sobě princip, kt.je vede vědomě(u člověka) nebo nevědomě k jejich cíli)... Celý referát
 
451. teleonomie
cílové zaměření systémů v živé přírodě... Celý referát
 
452. telepatie
mimosmyslové vnímání, přenos myšlenek, jasnovidné získávání a mimosmyslový přenos informací... Celý referát
 
453. teleport
zařízení, schopné přemísťovat objekty pomocí jejich rozložení na mikroskopické částice a vyslání jako emisi záření na místo určení, kde se zhmotní... Celý referát
 
454. telepsychie
jasnozřivost, věštění... Celý referát
 
455. teleradiografie
rtg vyšetřování, kdy zdroj paprsků je ve větší vzdálenosti od těla (k omezení zkreslení velikosti obrazu)... Celý referát
 
456. teleradiogram
rtg snímek pořízený z větší vzdálenosti... Celý referát
 
457. teleran
navigační systém pro přistávání letadel za špatné viditelnosti... Celý referát
 
458. telereceptor
smyslový orgán, přijímající informace přicházející z určité vzdálenosti, např. oko, ucho, čich... Celý referát
 
459. telereceptory
dálkové receptory, např. zrakový, sluchový, čichový... Celý referát
 
460. telerentgenogram
(medicína) dálkový rentgenový snímek, např. hrudníku, s ohniskovou vzdáleností 2 m, umožňující získat přibližně skutečnou velikost srdce... Celý referát
 
461. telerentgenoskopie
vyšetřování rentgenovými paprsky s nejzazší možnou ohniskovou vzdáleností... Celý referát
 
462. telerentgenoterapie
léčebné ozařování rentgenovými paprsky z velké vzdálenosti... Celý referát
 
463. teleservis
televizní přehled nabízených služeb... Celý referát
 
464. teleshopping teleshop
nakupování prostřednictvím televizní obrazovky... Celý referát
 
465. teleskop
dalekohled... Celý referát
 
466. teleskopický
viditelný jen dalekohledem... Celý referát
 
467. tělesná inteligence
předpokládaná individuálně diferencovaná úroveň obecné schopnosti těla podávat optimální výkony (např. sportovní)... Celý referát
 
468. tělesně-pohybová inteligence
pojem amerického psychologa H.Gardnera pro schopnost a dovednost úspěšně řídit pohyby svého těla a zacházet manuálně zručně s předměty... Celý referát
 
469. telestezie, telestézie, telestesie
v parapsychologii vnímání bez účasti známých smyslových orgánů, při němž se spojuje informace o specifickým objektech s pohybovou reakcí na ně, např. proutkařství... Celý referát
 
470. telesystolický
vztahující se ke konci srdeční systoly... Celý referát
 
471. teleterapie
léčení sugescí... Celý referát
 
472. teletex
přenos textu z paměti do paměti příslušného zařízení po telekomunikační síti... Celý referát
 
473. teletext
(komunikace) přenos textových informací v pasivní oblasti televizního signálu... Celý referát
 
474. televize
(elektrotechnika) sdělovací prostředek přenášející obrazové i zvukové informace prostřednictvím rádiových vln, které se v přijímači mění na obraz a zvuk... Celý referát
 
475. televizní maniak
člověk závislý na televizním vysílání jako na droze... Celý referát
 
476. televizní spot
krátký informativní, často reklamní či propagační televizní snímek, též šot... Celý referát
 
477. telewriter
elektrický přístroj pro přenášení rukopisných textů na dálku, teleautomat... Celý referát
 
478. telex
dálnopis... Celý referát
 
479. telické chování
... Celý referát
 
480. tell
sídlištní pahorek vzniklý opakovaným nebo dlouhodobým osídlením a planýrováním stejného místa. Na předchozích zánikových vrstvách bylo stavěno v průběhu několika staletí i tisíciletí. Tell bývá často opevněný.... Celý referát
 
481. tellus
uris, f. země, půda... Celý referát
 
482. telmaplankton
plankton v malých stojatých vodách... Celý referát
 
483. telodendron
(biologie) nervové zakončení v periferii... Celý referát
 
484. telofáze
čtvrtá fáze nepřímého dělení buněčného jádra, při níž se tvoří dceřiná jádra a dělí se cytoplazma... Celý referát
 
485. telofragma
T-proužek rozdělující izotropní úsek kosterního svalu na dvě poloviny... Celý referát
 
486. telogen
konečná, klidová fáze vlasového folikulu... Celý referát
 
487. telolecithalis
(ř. telos konec, ř. lekithos žloutek) telolecitální (vajíčko), typ s nerovnoměrným rozložením žloutku... Celý referát
 
488. telomera
koncová část chromozomu, jejich přirozená zakončení... Celý referát
 
489. teloragie
krvácení z prsní bradavky... Celý referát
 
490. telos
konečný či závěrečný cíl... Celý referát
 
491. telquel
doložka o vzdání se námitky pro případnou vadu zboží... Celý referát
 
492. telson
poslední část těla korýšů, ale i klepítkatců. Telson je umístěn za řitním otvorem... Celý referát
 
493. telur, tellur
chemický prvek, stříbrobílá, křehká látka polokovového charakteru... Celý referát
 
494. teluran
(chemie) sůl kyseliny telurové, telurát... Celý referát
 
495. telurický
vztahující se k Zemi... Celý referát
 
496. telytokie
rození jen ženského pohlaví... Celý referát
 
497. telzon
(zoologie) poslední článek zadečku článkonožců... Celý referát
 
498. téma
(hovorově) předmět, námět, myšlenka díla, rozhovoru, úvahy, činnosti... Celý referát
 
499. tematika, thematika
obsahové zaměření, okruh témat... Celý referát
 
500. tembe
východoafrická štvorboková stavba (bant. geogr.)... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info