Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  
 
1. tabatěrka
pouzdro na tabák, cigarety nebo na doutníky... Celý referát
 
2. tabefactio
(l. tabes hnití, l. facere konat) tabefakce, chřadnutí, úbytě, hubnutí... Celý referát
 
3. tabela
přehledný seznam, tabulka... Celý referát
 
4. tabele
(polygrafie) větší tisková forma sázená z linek, čar... Celý referát
 
5. tabelovat
zapisovat do tabulek, do tabel... Celý referát
 
6. tabernákl, tabernákulum
(církev) (v katol. kostelích) zdobená skříňka na oltáři... Celý referát
 
7. tabes
(medicína) is, f. (l. tabere mokvat) kal, hnití, úbytě. Tabes diabetica onemocnění nervů při cukrovce, zvláště s postižením motorických nervů dolních končetin. Tabes dorsalis onemocnění zadních kořenů a zadních míšních provazců příjicového původu. Ta... Celý referát
 
8. tabes dorsalis
onemocnění míchy následující po infekci neléčené syfilidy... Celý referát
 
9. tabescentní
mokvající, hnijící, ubývající... Celý referát
 
10. tabický
týkající se úbytí... Celý referát
 
11. table d'hôte
(gastronomie) jednotné jídlo v restauracích za jednotnou cenu... Celý referát
 
12. table-tennis
stolní tenis, pingpong... Celý referát
 
13. tablet
snímací tabule v podobě desky, vybavená kurzorem, perem s hroty nebo optickým křížem... Celý referát
 
14. tableta
(farmakologie) oválná nebo okrouhlá forma léku, připravená stlačením suché chemikálie nebo práškované drogy... Celý referát
 
15. tablo, tabló, tableau
deska s podobiznami (obvykle fotografickými)... Celý referát
 
16. tabloid
menší novinový formát (597x375mm)... Celý referát
 
17. tabofobie
chorobný strach z tabes... Celý referát
 
18. tabon
(zoologie) pták z řádu hrabaví (austrálie, ostrovy jihovýchodní asie)... Celý referát
 
19. taboparalýza
paralýza se znaky tabes dorsalis... Celý referát
 
20. tabríz
nízký vázaný perský koberec s květinovým vzorem... Celý referát
 
21. tabu
zákaz z magických nebo náboženských důvodů... Celý referát
 
22. tabuizace, tabuisace
vylučování, odstraňování slov nebo témat z řeči, komunikace, jazyka, zorného pole, tabuizování... Celý referát
 
23. tabuizování
tabuizace... Celý referát
 
24. tabula
tabulka, tabule, deska... Celý referát
 
25. tabula gratulatoria
seznam gratulací (blahopřání)... Celý referát
 
26. tabula rasa
(historické právo) destička s uhlazenou vrstvou vosku, do něhož se psalo rydlem... Celý referát
 
27. tabula votiva
votivní deska (poděkování za splněná přání)... Celý referát
 
28. tabulátor, tabelátor
(technika) zařízení u psacích strojů nebo počítačů umožňující řazení údajů do tabulek nebo seznamů... Celý referát
 
29. tabulatura
(hudba) zápis nástrojové hudby, obdoba partitury... Celý referát
 
30. tabule
svislá (černá) deska na psaní, deska na (úřední) oznámení apod.... Celý referát
 
31. tabulka
(odborně) přehledně uspořádaný seznam graficky členěný do řádků a sloupců... Celý referát
 
32. tabun
chemická nervová bojová látka... Celý referát
 
33. taburet
(nábytkářství) kus nábytku, nízká čalouněná sedačka bez opěradla, nejčastěji pravidelného tvaru (kruh, čtverec, mnohoúhelník)... Celý referát
 
34. tác
(brněnský hantec) tisíc korun... Celý referát
 
35. tacere
mlčet, mlčení, mlč... Celý referát
 
36. tacet
(hudba) delší pomlka nástroje nebo hlasu... Celý referát
 
37. taches bleues
fr.) modravé skvrny po poštípání muňkami... Celý referát
 
38. taches noires
fr.) malý, kulatý strup (strupy) po štípnutí klíštětem... Celý referát
 
39. tachistoskop
(technika) přístroj pro zkoumání vizuálního vnímání, pozornosti a reakčního času, též tachystoskop a tachyskop... Celý referát
 
40. tachistoskopie
vyšetření postřehu, schopnosti si rychle pamatovat... Celý referát
 
41. tacho-, tachy-, tacheo-, tachisto-, tachysto-
první část složených slov mající význam, rychlost, rychlý... Celý referát
 
42. tachodynamo
dynamo s cizím buzením... Celý referát
 
43. tachofobie
(psychologie) chorobný strach z rychlosti... Celý referát
 
44. tachograf
registrační rychloměr... Celý referát
 
45. tachogram
záznam rychlosti krevního průtoku... Celý referát
 
46. tachometr
otáčkoměr, rychloměr... Celý referát
 
47. tachyarytmie
porucha srdečního rytmu se současnou zrychlenou srdeční frekvencí... Celý referát
 
48. tachyfagie
rychlé polykání, hltavost... Celý referát
 
49. tachyfemie
(medicína) breptavost, nápadně zrychlené až nesrozumitelné tempo řeči... Celý referát
 
50. tachyfrázie
velmi rychlá řeč... Celý referát
 
51. tachyfrenie
abnormálně rychlé myšlení, rychlé chápání... Celý referát
 
52. tachyfylaxe
(medicína) snížená citlivost na léky... Celý referát
 
53. tachygeneze
zrychlený vývoj zárodku s vynecháním některých embryonálních stadií... Celý referát
 
54. tachygrafie
psaní zkráceným, způsobem, rychlopis, brachygrafie... Celý referát
 
55. tachyion
hypotetická částica pohybujúca sa rýchlosťou vačšou ako svetlo v danom prostredí... Celý referát
 
56. tachykardie
(medicína) zrychlená srdeční činnost... Celý referát
 
57. tachykodyschronia
uspěchanost, zbrklost, zbytečné zásahy... Celý referát
 
58. tachylalie
rychlé mluvení až k nesrozumitelnosti, tachyfemie... Celý referát
 
59. tachymetr
(technika) přístroj umožňující měření délek a vodorovných a svislých úhlů... Celý referát
 
60. tachymetrie, tacheometrie
měřická metoda k rychlému zaměřování určitého území... Celý referát
 
61. tachymotorika
zrychlení pohyblivosti... Celý referát
 
62. tachyonová energie
přepokládaná energie (,,volná energie", ,,energie budoucnosti") rychlejší než světlo, ze které údajně vznikl vesmír... Celý referát
 
63. tachyony
hypotetická částice pohybující se rychlostí větší, než je rychlost světla... Celý referát
 
64. tachyph(r)asia
(ř. tachys rychlý, ř. f(r)asis řeč) tachyf(r)ázie, překotná mluva... Celý referát
 
65. tachyphemia
nápadně zrychlené tempo řeči až k nesrozumitelnosti, breptavost, též tachyfémie... Celý referát
 
66. tachypnoe
zvýšená dechová frekvence, zrychlené dýchání... Celý referát
 
67. tachypsychie
zrychlení myšlenkových procesů... Celý referát
 
68. tachypsychismus
zrychlené myšlení, rychlost řeči nemusí stačit rychlosti mluvení... Celý referát
 
69. tachyurie
chorobně zrychlená tvorba moči a její časté vylučování... Celý referát
 
70. tacit knowing
neuvědomované nebo ne zcela uvědomované a reflektované poznávání... Celý referát
 
71. tacit knowledge
implicitní znalosti,dovednosti a kompetence (tiché, skryté, ne zcela uvědomované, nesnadno komunikovatelné, nabyté často osobní zkušeností, doprovázené intuicí, podmíněné osobním fortelem)... Celý referát
 
72. tacitní
(odborně) tiché, nevyřčené, neuvědomělé, skryté... Celý referát
 
73. tacitní znalost
znalost neuvědomělá, nevědomá, ,,skrytá" , neverbalizovaná, o procesech, implicitní... Celý referát
 
74. tacito consensu
s tichým (mlčenlivým) souhlasem (konsenzem)... Celý referát
 
75. tacrolimus
imunosupresivum... Celý referát
 
76. tactful
taktní, ohleduplný, diskrétní, diplomatický... Celý referát
 
77. tactical reasoning
taktické myšlení a usuzování, zaměřené na řešení problémů... Celý referát
 
78. tactile stimulation
taktilní (dotyková) stimulace... Celý referát
 
79. tactilis
hmatný, dotykový... Celý referát
 
80. tactio
(l. tangere dotýkat se) dotek, hmat... Celý referát
 
81. tactivus
(l. tangere dotýkat se) hmatový... Celý referát
 
82. tactus
hmat, dotek, dotýkání... Celý referát
 
83. tactus divinus
dotek Boží... Celý referát
 
84. tadellos
bezvadný, nemající chybu, závadu, poruchu... Celý referát
 
85. tadoma
vibrační metoda spočívající ve vnímání mluvené řeči např. hluchoslepými osobami odhmatáváním vibrací hlasivek, pohybů dolní čelisti, rtů a obličejových svalů mluvčího... Celý referát
 
86. tae bo
moderní aerobní cvičení s hudbou složené z prvků bojových cvičení (např. kopy a údery)... Celý referát
 
87. taeda
borovica, sosna... Celý referát
 
88. taedium
omrzelost. Taedium vitae odpor, nechuť k životu... Celý referát
 
89. taedium vitae
únava až omrzelost životem, porucha základního životního pocitu (např. ve vysokém stáří a při depresích)... Celý referát
 
90. taekwon-do
korejské bojové umění... Celý referát
 
91. taekwondo
(sport) původně korejský způsob sebeobrany i útoku na způsob karate... Celý referát
 
92. taeniatus
proužkovitý, stužkovitý... Celý referát
 
93. taenicidus
ničící, hubící tasemnice... Celý referát
 
94. taenie, taenia
průběžný vodorovný pásek ukončující architráv... Celý referát
 
95. taenifugus
zahánějící, vypuzující tasemnice, hlístopudný... Celý referát
 
96. taeniola
malý pruh, proužek... Celý referát
 
97. tafefobie
(psychologie) chorobný strach z pohřbívání za živa... Celý referát
 
98. táflování
(stavebnictví) deštění, obkládání stěn a stropů dřevěnými deskami... Celý referát
 
99. tafofobie
(psychologie) chorobný strach z pohřbení za živa... Celý referát
 
100. tafonomie
obor paleontologie zabývající se zkamenělinami... Celý referát
 
101. tafrinóza, tafrinosa
puchrovitost... Celý referát
 
102. taft
(textilnictví) lesklá tkanina z přírodního nebo umělého hedvábí plátnové vazby... Celý referát
 
103. tag
všeobecně značka, element apod.... Celý referát
 
104. tagal
malířské konopí a pletivo na ženské klobouky... Celý referát
 
105. tagalog, tagalština
(lingvistika) filipínština - indonéský jazyk, která se stal základem celofilipínského jazyka a dnes je vedle angličtiny úředním jazykem Filipín... Celý referát
 
106. tagliatelle
(gastronomie) dlouhé ploché nudle podávané zpravidla s různými omáčkami, především s omáčkou boloňskou... Celý referát
 
107. tagmém
minimální syntaktické spojení (rozložitelné na jednotky, které mají jak zvukovou, tak obsahovou složku)... Celý referát
 
108. tágo
hůl... Celý referát
 
109. tagování
(hovorově) Tagování je obdoba kategorizace, označování obsahu tagy, tedy klíčovými slovy, který souvisí s daným obsahem. Využívá se hlavně v prostředí internetu. Může propojovat obsah, který by byl v rámci kategorizace zařazen na jiném místě.... Celý referát
 
110. tahara
v islámu čistota získaná rituálním umytím před modlitbou... Celý referát
 
111. tai-tchi
čínská léčebná gymnastika... Celý referát
 
112. taille 1.
daň ve středověké Francii... Celý referát
 
113. tajfun
(meteorologie) místní název pro vyvinuté tropické cyklony, mohutné vichřice vznikající v jihozápadní části Tichého oceánu... Celý referát
 
114. tajga
lesní porosty s převahou jehličnanů v mírném pásu severní polokoule... Celý referát
 
115. tajle, taille
část těla mezi hrudí a boky, pas... Celý referát
 
116. takce
dotyk... Celý referát
 
117. takeláž
celkové oplachtění lodi... Celý referát
 
118. takeover, take-over
koupení, převzetí jednoho, obvykle konkurenčního podniku druhým... Celý referát
 
119. takkanot
ustanovení, nařízení... Celý referát
 
120. taklid
naprosté dodržování pokynů teologů a právníků bez samostatného uvažování o otázkách víry, morálky, práva... Celý referát
 
121. takt
rytmický celek, rytmus... Celý referát
 
122. takticita
uspořádání postranních skupin strukturních jednotek... Celý referát
 
123. taktika
plánovité jednání, chytré adekvátní chování... Celý referát
 
124. taktika edukace
dílčí způsoby a postupy vzdělávání a výchovy... Celý referát
 
125. taktiky učení
... Celý referát
 
126. taktiling
rozumění hmatem, hmatové ,,odezírání"... Celý referát
 
127. taktilní
(odborně) dotykový, hmatový, týkající se počitků dotyku a tlaku... Celý referát
 
128. taktilní agnózie
ztráta schopnosti a dovednosti poznávat předměty hmatem... Celý referát
 
129. taktilní deprivace
(odborně) strádání v oblasti dotykové a hmatové komunikace, též haptická deprivace... Celý referát
 
130. taktilní dysgnózie
závada či porucha poznávání (identifikace) dotykem, hmatem... Celý referát
 
131. taktilní neglect syndrom
postižený si neuvědomuje, nepercipuje, opomíjí doteky na levé straně těla... Celý referát
 
132. taktilní odezírání
... Celý referát
 
133. taktilní paměť
hmatová paměť... Celý referát
 
134. taktilní percepce
hmatové, dotekové vnímání... Celý referát
 
135. taktilní stimulace
(odborně) dotekové podněcování (povzbuzování)... Celý referát
 
136. taktilní uklidňování
... Celý referát
 
137. taktizovat, taktisovat
manévrovat, lavírovat, jednat neupřímně, vypočítavě se přizpůsobovat... Celý referát
 
138. taktní
(hovorově) ohleduplný, jemný, vkusný, šetrný... Celý referát
 
139. tala
samojský dolar, měnová jednotka Západní Samoy... Celý referát
 
140. talalgia
(medicína) (l. talus kost hlezenní, ř. algos bolest) talalgie, bolest kosti hlezenní... Celý referát
 
141. talamencefalon
diencefalon, mezimozek... Celý referát
 
142. talamický
mezimozkový... Celý referát
 
143. talamokortikální
týkající se talamu a kůry mozkové... Celý referát
 
144. talamolentikulární
týkající se talamu a čočkovitého jádra mozku... Celý referát
 
145. talamoparietální
týkající se talamu a parietálního laloku mozku... Celý referát
 
146. talamos
(v starořeckém domě) lůžko... Celý referát
 
147. talamus, thalamus
část mezimozku, podkorové centrum... Celý referát
 
148. talár
dlouhý splývavý šat, obvykle tmavý... Celý referát
 
149. talaris
(l. talus kost hlezenní) hlezenní... Celý referát
 
150. talasemie
dědičná anémie vyskytující se zejména v okolí Středozemního moře... Celý referát
 
151. talaso-
první část složených slov mající význam moře, mořský... Celý referát
 
152. talasofobie
(psychologie) chorobný strach před mořem... Celý referát
 
153. talasokracie
(geologie) období, kdy většina zemského povrchu byla pokryta mořem... Celý referát
 
154. talasoterapie
léčení pobytem u moře... Celý referát
 
155. talbotypie
(fotografie) první způsob zhotovení fotografie z papírových negativů, kalotypie... Celý referát
 
156. talcosis
( pulmonum) (l. talcum mastek) talkóza (plic), zaprášení plic mastkem... Celý referát
 
157. talcum
mastek, křemičitan hořečnatý... Celý referát
 
158. talent
mající nadání... Celý referát
 
159. talion
(knižně) odplata, odveta... Celý referát
 
160. talipes
(medicína) vrozené chybné postavení nohy v kloubu talokrurálním, "koňská noha"... Celý referát
 
161. talipomanus
us, f. ( nesprávně tvořeno z l. talipes křivá noha, l. taleps krtek, l. manus ruka) nenormální postavení ruky pro porušení nebo nevyvinutí distální části kosti vřetenní... Celý referát
 
162. talíř
(brněnský hantec) tisíc korun... Celý referát
 
163. talis
takový... Celý referát
 
164. talisman
malý předmět pro štěstí nebo ochranu, amulet, maskot... Celý referát
 
165. talk show, talk-show, talkshow
rozhlasový nebo televizní pořad, jehož součástí je rozhovor s významným hostem... Celý referát
 
166. talking therapy
simplifikující název pro poradenství a psychoterapii... Celý referát
 
167. talkoholismus
intenzivní prožívání sociálních kontaktů a závislost na nich... Celý referát
 
168. talmera
okrajová oblast šroubovic dezoxyribonukleové kyseliny... Celý referát
 
169. talmi
pozlacený tombak, nepravé zlato... Celý referát
 
170. talmud
soubor židovské náboženské (rabínské) tradice... Celý referát
 
171. talmud-tóra
škola pro židovské chlapce zaměřená na výuku talmudu a tóry... Celý referát
 
172. talmudizmus, talmudismus
způsob uvažování v duchu talmudu... Celý referát
 
173. talocalcaneonavicularis
týkající se kosti hlezenní, patní a loďkovité (člunkovité)... Celý referát
 
174. talocalcaneus
(l. talus kost hlezenní, l. calcaneus kost patní) týkající se kosti hlezenní a patní... Celý referát
 
175. talofibulární
týkající se kosti hlezenní a lýtkové... Celý referát
 
176. talokalkaneární
(anatomie) týkající se kosti hlezenní a kosti patní... Celý referát
 
177. talokrurální
týkající se kosti hlezenní a bérce... Celý referát
 
178. talomaleolární
týkající se kosti hlezenní a kotníku... Celý referát
 
179. talon, talón
karty k dobírání... Celý referát
 
180. talonavikulární
týkající se kosti hlezenní a loďkovité... Celý referát
 
181. talus
(stavebnictví) šikmé zpevnění vnitřní strany hradby nebo náspu pomocí výztuží nebo pokrytím přírodními materiály jako je dřevo, proutí či drny... Celý referát
 
182. taluta
příkop vede silnice. Hovorový nebo nářečný výraz používaný na Táborsku a v blízkém okolí. Rovněž se vyskytuje na Prachaticku.... Celý referát
 
183. tamaryšek
(botanika) strom s drobnými šedozelenými listy a s růžovými kvítky v bohatých latách, rod Tamarix... Celý referát
 
184. tamašek
(lingvistika) berberský jazyk užívaný v již. Alžírsku, Mali a Nigeru... Celý referát
 
185. tambura
(hudba) balkánský lidový trsací hudební nástroj... Celý referát
 
186. tamburaš
(hudba) hráč na tamburu... Celý referát
 
187. tamburína
(hudba) španělský a italský lidový bicí neladěný hudební nástroj podobný bubínku, na okraji s rolničkami a chřestítky, baskický bubínek... Celý referát
 
188. tampiko
vlákno z agáve, agávové konopí... Celý referát
 
189. tampon
(odborně) malý kousek vaty nebo gázy... Celý referát
 
190. tamponáda srdce
stlačení srdce tekutinou nahromaděnou v perikardu... Celý referát
 
191. tamponatio
tamponování, ucpání tampónem. Tamponatio cordis srdeční tamponáda, stlačení srdce nahromaděním krve v dutině osrdečníku... Celý referát
 
192. tamtam
buben afrických domorodců používaný při kultovních obřadech a k dorozumívání na dálku... Celý referát
 
193. tamurie
časté močení... Celý referát
 
194. tanato-, thanato-
první část složených slov mající význam smrt... Celý referát
 
195. tanatofobie
(psychologie) chorobný strach ze smrti... Celý referát
 
196. tanatogeneze
proces umírání... Celý referát
 
197. tanatologie, thanatologie
nauka o smrti i o okolnostech okolo ní (zabývá se otázkami umírání a smrti)... Celý referát
 
198. tanatopsie
(medicína) zkoumání příčiny smrti pitvou... Celý referát
 
199. tanatoterapie, thanatoterapie
léčba cílená k přijetí skutečnosti smrti... Celý referát
 
200. tandak
(tanec) javánský lidový společenský tanec... Celý referát
 
201. tandem
dvojice... Celý referát
 
202. tandemová duplikace
(biologie) zdvojení genu na chromozomu, přičemž jsou kopie umístěny bezprostředně vedle sebe (jedná se o evolučně velmi významnou strukturní chromozomální aberaci)... Celý referát
 
203. tangel
(zemědělství) humus obsahující slabě rozložené zbytky rostlin i trus drobných živočichů (hlavně žížal)... Celý referát
 
204. tangenciální
tečný... Celý referát
 
205. tangenciální myšlení
... Celý referát
 
206. tangens
(matematika) jedna z šesti goniometrických funkcí (značka tan, nebo tg)... Celý referát
 
207. tangenta
(matematika) tečna, křivka vycházející z goniometrické funkce tangens... Celý referát
 
208. tangentoida
(geometrie) křivka znázorňující průběh funkce tangens... Celý referát
 
209. tango
(tanec) společenský tanec latinskoamerického původu... Celý referát
 
210. tangovaný
(odborně) dotčený, poškozený... Celý referát
 
211. tangovat
(odborně) týkat se, dotýkat se... Celý referát
 
212. tangram
čtverec rozdělený na sedm částí, z nichž se dají sestavovat různé obrazce, figury a obrysy předmětů... Celý referát
 
213. tanin
(chemie) organická sloučenina (ester odvozený od glukózy), obsažená např. v listech čaje, součást tříslovin... Celý referát
 
214. tanka
(literatura) japonská básnická forma u pěti verších... Celý referát
 
215. tanker
loď pro přepravu tekutých nákladů a plynů... Celý referát
 
216. tankodrom
cvičiště pro výcvik v jízdě tankem... Celý referát
 
217. tannasis
ferment získaný z kultury Penicilium glaucum... Celý referát
 
218. tanninum
tanin, organická sloučenina obsažená např. v čaji, podstatná složka tříslovin (acidum tannicum)... Celý referát
 
219. tanorexie
abnormální závislost na opalování (na přímém slunci i v solariích)... Celý referát
 
220. tantal
(technika) tvrdý tažný kov užívaný v elektrotechnice... Celý referát
 
221. tantalit
(mineralogie) černohnědý kosočtverečný nerost, oxid obsahující tantal spolu s jinými prvky... Celý referát
 
222. tantalum
prvek zn. Ta, atom. čís. 73, atom. hmotnost 180,948... Celý referát
 
223. tantes
(zastarale) známka do hry, drobný nebo neplatný peníz... Celý referát
 
224. tantiéma
(ekonomie) finanční odměna členů představenstva obchodní společnosti vyplácená ze zisku... Celý referát
 
225. tantopere
velmi, vysokého stupně... Celý referát
 
226. tantra
(náboženství) symbolické indické náboženské spisy tantrizmu... Celý referát
 
227. tantrizmus, tantrismus
(zvláště v hinduizmu a buddhizmu) nábožensko-filoz. útvar vycházející z tantry v spekulacích, rituálech a magických praktikách a stavějící do popředí náb. erotizmus, zdůrazňující ženský princip a přisuzující sexuálnímu spojení širší význam... Celý referát
 
228. tantus
tak veliký... Celý referát
 
229. tao
cesta... Celý referát
 
230. taoistický
vycházející z principů taoizmu... Celý referát
 
231. taoizmus, taoismus
čín. filoz. a náb. systém založený Lao-c?em (6. stol. př. n. l.) na ústředním pojmu ?tao?, nabízející svými paradoxními výpověďmi dosažení moudrosti cestou přehodnocení a relativizace zdánlivých rozporů... Celý referát
 
232. tapa
(polynés.) látka vyrobená z lýka vytloukáním a zdobená barevnými ornamenty na pásech, z nichž se vyrábí oděv... Celý referát
 
233. tape
pásek, páska... Celý referát
 
234. tapecír
čalouník... Celý referát
 
235. tapeta
(hovorově) potah stěn, dveří, nábytku... Celý referát
 
236. tapetofobie
(psychologie) chorobný strach z pohřbení za živa... Celý referát
 
237. tapetum
vnitřní jednovrstevné výstelné pletivo, výstelka... Celý referát
 
238. tapetum lucidum
reflexní odrazová a světločivá vrstva pod sítnicí oka zvířat, která jim umožňuje lepší vidění za šera a jež způsobuje v noci blýskavé "svícení očima"... Celý referát
 
239. taping
zpevňování pomocí lepicích pásků, např. kloubů při sportu... Celý referát
 
240. tapinocefalie
plochohlavost, tvar lebky s nízkým obličejem... Celý referát
 
241. tapioka
maniokový škrob, maniok... Celý referát
 
242. tapír
(zoologie) tropický savec s horním pyskem protaženým v krátký chobot... Celý referát
 
243. tapiserie, tapisérie
tkaný nástěnný koberec... Celý referát
 
244. tapping
v psychologii zkouška vizuomotorické rychlosti a přesnosti, např. tečkováním za určitý počet vteřin... Celý referát
 
245. tar
ľudový brnkací nástroj kaukazských národov (perz. hud.)... Celý referát
 
246. tára
rozdíl mezi hrubou a čistou hmotností zboží, hmotnost obalu... Celý referát
 
247. taran
(historie) starověká zbraň na bourání pevností... Celý referát
 
248. tarantela
(tanec) velmi rychlý tanec původem z jižní Itálie... Celý referát
 
249. tarantule
(zoologie) velký druh pavouka... Celý referát
 
250. taras
val, násyp, hráz, opěrná zeď, kláda... Celý referát
 
251. tarasko
(lingvistika) izolovaný mezoamerický indiánský jazyk užívaný v mexickém státě Michoacán... Celý referát
 
252. tarator
Bulharská studená polévka s jogurtem... Celý referát
 
253. tardenoisien
podle lokality Fere-en-Tardenois ve Francii, západoevropský technologický (kulturní) okruh mladšího mezolitu z konce boreálu a ze staršího atlantiku, s mikrolitickou kamennou štípanou industrií... Celý referát
 
254. tardigradus
štíhlý... Celý referát
 
255. tarditas
(l. tardus pomalý) zdlouhavost, váhavost... Celý referát
 
256. tardivus
pomalu, zdlouhavě nastupující... Celý referát
 
257. tardus
opožděný, pozdní, pomalý, ochromený... Celý referát
 
258. target population
cílová populace z hlediska implementace na základě výzkumu doporučené intervence nebo postupu (kupř. pro domácnosti, komunity)... Celý referát
 
259. targúm
(literatura) židovský nebo samaritánský překlad Bible do aramejštiny... Celý referát
 
260. tarhoňa
(gastronomie) maďarská přílohová těstovina ve formě drobných kuliček... Celý referát
 
261. tarif
sazba, taxa, cena... Celý referát
 
262. tarifikace
zařazování do tarifních tříd, tarifování... Celý referát
 
263. tarifofobie
(psychologie) reklamní novotvar,nejde o reálný odborný termín pro specifický chorobný strach z tarifů... Celý referát
 
264. tarok
druh karet o 54 listech s francouzskou emblematikou... Celý referát
 
265. taroky
druh karet o 78 listech... Celý referát
 
266. tarologie
výklad symbolických významů tarokových kreseb... Celý referát
 
267. tarr
(hudba) arabsky tamburína... Celý referát
 
268. tarsalgie
(medicína) bolest nártu... Celý referát
 
269. tarseus
patřící, vztahující se k tarzální části víčka... Celý referát
 
270. tarsitis
(medicína) zánět nartu (dolního hlezenního kloubu)... Celý referát
 
271. tarsochiloplastice
(ř. tarsos zánártí... Celý referát
 
272. tarsoplastice
(ř. tarsos zánártí... Celý referát
 
273. tarsus
(ř. tarsos) zánártí. Tarsus (superior, inferior) palpebrae horní, dolní tarzální ploténka očního víčka sestávající se z tuhého kolagenního vaziva... Celý referát
 
274. tartan
druh vzoru a barevné kombinace na vlněné skotské látce... Celý referát
 
275. tartar
(mystika) část podsvětí, podsvětí vůbec, záhrobí, příbytek duší... Celý referát
 
276. tartarus
depuratus vinný kámen, kyselý vínan draselný. Tartarus natronatus vínan draselnosodný. Tartarus stibiatus emeticus vínan antimonylodraselný... Celý referát
 
277. tarzalgie
bolest v zánártí... Celý referát
 
278. tarzální
týkající se kostí zánártních... Celý referát
 
279. tarzektomie
chirurgické vynětí kostí zánártních... Celý referát
 
280. tarzo-, tarz-
první část složených slov mající význam 1. nárt, nártový, zánártní... Celý referát
 
281. tarzofalangeální
týkající se kostí zánártních a článků prstů... Celý referát
 
282. tarzomalacie
změkčení, uvolnění tarzální části víčka... Celý referát
 
283. tarzometatarzální
týkající se zánártí a nártu... Celý referát
 
284. tarzoptóza
snížení zánártních kostí s vytvořením ploché nohy... Celý referát
 
285. tarzorafie
operační sešití okrajů očních víček... Celý referát
 
286. tarzotibiální
týkající se zánártí a kosti holenní... Celý referát
 
287. tarzotomie
chirurgické protětí vazivové ploténky víčka (tarzu)... Celý referát
 
288. tašakkor
poděkování... Celý referát
 
289. tašbíh
muslimský modlitební růženec... Celý referát
 
290. tasemnice
Tasemnice je hermafrodit a může dorůst až do délky 10 metrů! Její život začíná ve střevech skotu nebo vepřů, kam se s potravou dostane zárodečné vajíčko. Z něho se vyklube larva, která se zavrtá do svalů a čeká...... Celý referát
 
291. tašizmus, tašismus, tachismus
(výtvarnictví) směr v malířství a grafice 50. let 20. století zaměřený na automatické kladení barev v podobě skvrn... Celý referát
 
292. task commitment
zaměřenost na řešení zadání, úkolu, angažovanost při řešení úlohy... Celý referát
 
293. tatami
žíněnka užívaná při džudu, aikidu... Celý referát
 
294. tate
výraz z jidiš pro táto, otče... Celý referát
 
295. tatebana
starší druh ikebany... Celý referát
 
296. tatoo
zdobení tetováním, pigmentování kůže, též tattoo... Celý referát
 
297. tattoo
(hovorově) zdobení tetováním, pigmentování kůže... Celý referát
 
298. tatuatio
(polynés. tattau) tetování, vpichování barviva do kůže... Celý referát
 
299. tatuáž
(knižně) tetování... Celý referát
 
300. tau
(lingvistika) v řecké abecedě znak pro hlásku t... Celý referát
 
301. tauon
elementární částice patřící mezi leptony... Celý referát
 
302. taurin
(biochemie) kyselina 2-aminoethansulfonová, produkt při odbourávání sirných aminokyselin, látka podporující trávení tuků v tenkém střevě... Celý referát
 
303. taurodontie
"býčí zuby", dědičná anomálie, kdy dřeňové dutiny zubů jsou v rozsahu korunky a kořene mimořádně široké... Celý referát
 
304. taurofobie
(psychologie) chorobný strach ze zvířat... Celý referát
 
305. tauromachie
býčí zápas... Celý referát
 
306. tausie
taušírování... Celý referát
 
307. taušírování
(odborně) dvoubarevná plošná technika vykládání kovu kovem jiné barvy, tausování, taušování, tausie... Celý referát
 
308. tausování, taušování
taušírování... Celý referát
 
309. tautacizmus, tautacismus
tautogram... Celý referát
 
310. tauto-
první část složených slov mající význam stejný, shodný, shodnost... Celý referát
 
311. tautogram
veršový útvar, ve kterém všechny verše začínají stejným písmenem, tautacizmus... Celý referát
 
312. tautologia
jedno a totéž, ř. logos slovo) tautologie, vyjádření obsahu pojmu týmiž nebo podobnými slovy... Celý referát
 
313. tautologie
(logika) vždy pravdivý výrok, formule... Celý referát
 
314. tautomerie
zvláštní případ izomerie... Celý referát
 
315. tauzování, tausování, taušování, tauzie
(z arab.), dvoubarevná plošná technika vykládání kovu kovem jiné barvy (železo, bronz, zlacený bronz, meď, zlato, stříbro). Do rýhy v povrchu předmětu se vtepává drátek n. plochý zlomek kovu. Tausování se užívalo při ornamentální i figurální výzdobě ... Celý referát
 
316. taverna, taberna
krčma, hospoda, hostinec... Celý referát
 
317. tax-free
nepodléhající dani, osvobozený od daně... Celý referát
 
318. taxa, tax
daň, stanovený poplatek, sazba, dávka... Celý referát
 
319. taxace
odhad, ohodnocení, stanovení ceny, sazby, daně... Celý referát
 
320. taxace a priori
stanovení ceny (taxy) předem, odhad, klasifikace... Celý referát
 
321. taxál
(brněnský hantec) taxi... Celý referát
 
322. taxametr
přístroj zaznamenávající počet ujetých kilometrů a příslušný poplatek... Celý referát
 
323. taxativní
úplný, vyčerpávající, výčtový... Celý referát
 
324. taxátor
oceňovatel... Celý referát
 
325. taxe
pohyb organizmu vyvolaný a usměrněný vnějším podnětem... Celý referát
 
326. taxflace
růst daňové sazby způsobený růstem nominálních důchodů... Celý referát
 
327. taxi
(hovorově) nájemné auto, taxík, taxislužba... Celý referát
 
328. taxní pohyb
řízený pohyb organismu vyvolaný specifickými podněty... Celý referát
 
329. taxon
název souboru jedinců lišících se určitými znaky a vlastnostmi od všech jiných taxonů... Celý referát
 
330. taxonomie
obor biologie zabývající se teorií a praxí klasifikace organizmů a jejich uspořádáním do hierarchického systému... Celý referát
 
331. taxonomie kognitivních cílů
klasifikace poznávacích cílů, např. podle původního třídění B.S.Blooma na zapamatování, porozumění, aplikaci, analýzu, syntézu, hodnocení... Celý referát
 
332. taylorizace
racionalizace práce a pracovního prostoru... Celý referát
 
333. tchajti
staročínský pojem pro prvopočáteční chaos... Celý referát
 
334. té kardia
srdcem... Celý referát
 
335. té, thé
čaj, bylinkový čaj... Celý referát
 
336. tea-room
čajovna... Celý referát
 
337. teachable moment
poměrně krátké senzitivní období ve kterém je možno relativně snadno se něco naučit nebo získat nějakou vlastnost (později je to již obtížnější)... Celý referát
 
338. teacher stress
učitelský stres... Celý referát
 
339. teaching reading
výuka dovedností souvisejících se čtením a s porozuměním čtenému... Celý referát
 
340. teaching speaking
výuka ústního projevu, konverzace, mluvení... Celý referát
 
341. team building
budování efektivního týmu s adekvátní komunikací a spoluprací jeho členů... Celý referát
 
342. team learning
týmové učení... Celý referát
 
343. team-work
týmová práce... Celý referát
 
344. teambuilding
program a metodika sestavování, vytváření a rozvíjení efektivního, úspěšného, dobře komunikujícího a spolupracujícího pracovního nebo sportovního týmu... Celý referát
 
345. tear-test
zkouška odolnosti kovových materiálů... Celý referát
 
346. teatrální
divadelní... Celý referát
 
347. teatrologie
divadelní věda... Celý referát
 
348. teatron
hlediště, upravené na svahu, řady, kamenných sedadel, obklopovaly orchestru v polokruhu... Celý referát
 
349. teatroterapie
léčba divadlem, paradivadelní disciplina připravující a realizující divadelní představení např. s tělesně, duševně, sluchově, zrakově, mentálně a kombinovaně postiženými herci s cílem dosáhnout léčebného efektu především na psychiku herců... Celý referát
 
350. tebaismus
otrava opiem... Celý referát
 
351. teč
letmý dotyk míče... Celý referát
 
352. techné synkritiké
celostní (holistický) přístup, srovnávací postup posuzování... Celý referát
 
353. technecium
radioaktivní prvek s dlouhým poločasem rozpadu... Celý referát
 
354. technicistní
(technika) jednostranně zdůrazňující techniku, používající termíny technického charakteru i v jiných oblastech, opomíjející netechnické jevy a tím je zjednodušující (obvykle nevhodně)... Celý referát
 
355. technická kreativita
tvůrčí využití informačních a komunikačních technologií při výuce, při hledání nových, originálních a optimálních způsobů řešení problémů, tvořivost ve vztahu k technickým výrobkům... Celý referát
 
356. technické služby
... Celý referát
 
357. technizace, technisace
(technika) zavádění nové techniky do praxe... Celý referát
 
358. techno-
první část složených slov mající význam technika, technický... Celý referát
 
359. technofobie
(psychologie) chorobný strach z technologií a přístrojů... Celý referát
 
360. technofobik
člověk trpící chorobným strachem z technologií a z přístrojů... Celý referát
 
361. technokracie
(politologie) vláda techniků a manažerů... Celý referát
 
362. technokrat
(technika) zastánce, stoupenec technických, organizačních a administrativních řešení problémů... Celý referát
 
363. technokratizmus, technokratismus-
teorie společnosti zdůrazňující úlohu výroby a techniky... Celý referát
 
364. technologie
nauka zabývající se průmyslovou výrobou... Celý referát
 
365. technologizmus, technologismus-
ekonomický směr nadřazující úlohu výroby a techniky ve vývoji společnosti nad vše ostatní... Celý referát
 
366. technopop
většinou diskotéková produkce s využitím mnoha forem elektronických nástrojů a přístrojů... Celý referát
 
367. technorock
tvrdší syntezátorová hudba využívající ostré elektronické zvuky... Celý referát
 
368. technosféra
(společnost) technikou vytvořené prostředí, umělé, lidmi vytvořené prostředí... Celý referát
 
369. technostres
obavy a strach z nepříznivého vlivu techniky na člověka a jeho zdraví... Celý referát
 
370. technóza
(psychologie) pohroužení se a propojení s technickými vymoženostmi (např. s počítačem), přičemž člověku hrozí ztráta původní identity... Celý referát
 
371. techtle-mechtle
podvodné jednání... Celý referát
 
372. téčko
(drogový slang) toluen, organické rozpouštědlo... Celý referát
 
373. tectalis
(l. tectum (mesencephali) střecha (středního mozku)) tektální, střešní... Celý referát
 
374. tectorium
(l. tegere krýt) krycí vrstva... Celý referát
 
375. tectorius
(l. tegere krýt) krycí... Celý referát
 
376. tectum
střecha, stříška, kryt, strop. Tectum mesencephali čtverohrbolí, část mezimozku nad rovinou centrálního kanálku... Celý referát
 
377. teda, tedaština
nilosaharský jazyk užív. domorodým obyvatelstvem ve střed. a vých. části Sahary... Celý referát
 
378. tedeum
latinský liturgický hymnus... Celý referát
 
379. tedium
omrzelost, nuda, otrava, úzkost, vyhaslost, vyhoření... Celý referát
 
380. tedium effect
efekt omrzení, nudy, vyčerpání... Celý referát
 
381. tedium vital
unavenost, omrzelost životem, vyhaslost... Celý referát
 
382. teenager
(hovorově) Teenager je náctiletý, mladý člověk ve věku 13-19 let. Sporný věk je 12 let, protože v češtině spadá mezi koncovky -náct, ale v angličtině koncovkou -teen nekončí.... Celý referát
 
383. tefila
židovská modlitební kniha... Celý referát
 
384. teflex
plastická hmota užívaná k izolaci... Celý referát
 
385. teflon
obchodní název pro termoplast polytetrafluorethylen... Celý referát
 
386. těftěly
(gastronomie) orestované kuličky z mletého masa zalité rajskou omáčkou, podávané s libovolnou přílohou (těstoviny, rýže, knedlík)... Celý referát
 
387. tegmen
inis, tegumentum, i, n. kryt, střecha, strop. Tegmen tympani strop středoušní dutiny. Tegmen ventriculi quarti strop IV. komory mozkové... Celý referát
 
388. tegmentální
stropní, střešní, krycí... Celý referát
 
389. tegmentum
kryt, obal, povlak... Celý referát
 
390. tegularium
sbírka střešních krytin... Celý referát
 
391. tegumentum
kryt, obal, povlak... Celý referát
 
392. teherán
druh perského koberce... Celý referát
 
393. teichopsie
dočasná porucha vidění se zrakovými přeludy... Celý referát
 
394. teilhardismus
(filozofie) systém s materialistickými tendencemi vyznačující se optimismem, humanismem a kolektivismem... Celý referát
 
395. tein, thein
alkaloid obsažený v semenech mnoha tropických a subtropických rostlin, např. v čajovníku... Celý referát
 
396. teizmus, teismus, theismus
názor, směr, který uznává existenci Boha a jeho působení ve světě... Celý referát
 
397. téka
druhá část složených slov mající význam 1. sbírka... Celý referát
 
398. teks
speciální obuvnický hřebíček používaný při strojní výrobě... Celý referát
 
399. tektit
(geologie) přírodní sklo vzniklé pravděpodobně přetavením terestrických hornin po dopadu meteoritu, nebo hmota vyvržená z Měsíce po dopadu velkého meteoritu... Celý referát
 
400. tektogeneze, tektogenese
(geologie) pohyby a procesy, jimiž vznikají tektonické struktury zemské kůry... Celý referát
 
401. tektologie
(biologie) nauka o struktuře živých organizmů, strukturní morfologie... Celý referát
 
402. tektón
tesař, truhlář... Celý referát
 
403. tektonický
k tektonika... Celý referát
 
404. tektonika
(geologie) obor geologie zabývající se stavbou, pohyby, uložením g. těles a zemské kůry... Celý referát
 
405. tektonizmus, tektonismus
názor vysvětlující geologické pochody především pohybem zemské kůry... Celý referát
 
406. tektono-
první část složených slov mající význam tektonika, tektonický... Celý referát
 
407. tektonosféra
(geologie) vrchní vrstva zemské kůry, v níž dochází k tektonickým pohybům... Celý referát
 
408. tela
(textilnictví) řídká bavlněná tkanina... Celý referát
 
409. tela subserosa
subserózní vrstva děložní stěny, vrstva vaziva pod serózou... Celý referát
 
410. telae
tkaniva, tkaniny, gázy... Celý referát
 
411. telangiectasia
ae, telangiectasis, is, f. (ř. telos kopec, ř. angeion céva, ř. ektasis rozšíření) telangiektázie, rozšíření koncových cév. Telangiectasia haemorrhagica hereditaria dědičná krvácivost z chorobného vydutí kapilár, hlavně v dutině ústní a trávicím ústr... Celý referát
 
412. telangiectodes
(medicína) es (ř. telos konec, ř. angeion céva, ř. eidos podoba) telangiektodes, obsahující množství cév (např. nádor)... Celý referát
 
413. telangiektatický
týkající se rozšíření drobných cév... Celý referát
 
414. telangiitis
(medicína) (ř. telos konec, ř. angeion céva) telangiitida, zánět koncových cév, kapilár... Celý referát
 
415. telangioma
(medicína) tis, n. (ř. telos konec, ř. angeion céva) telangiom, nádor cév tvořený rozšířenými kapilárami a konečnými arteriolami... Celý referát
 
416. telangióza
onemocnění kapilár a koncových tepének... Celý referát
 
417. telarche
vývoj prsů, prsních bradavek (v pubertě). Thelarche praecox předčasný vývoj mléčných žláz u děvčat, aniž by byly přítomny ostatní sekundární pohlavní znaky... Celý referát
 
418. tele-
první část slov mající význam 1. daleko, na dálku, dálkový... Celý referát
 
419. teleangiektázie, teleangiektasie
trvalé rozšíření kapilár viditelných na kůži v podobě červených nitek... Celý referát
 
420. teleautomat
elektrický přístroj pro přenášení rukopisných textů na dálku, telewriter... Celý referát
 
421. telebedekr
televizní cestovní průvodce... Celý referát
 
422. teleburza
obchodování prostřednictvím televizní obrazovky... Celý referát
 
423. telediastolický
vztahující se ke konci diastoly... Celý referát
 
424. telefax
zařízení dokumentové telegrafie umožňující snímání, přenos a reprodukci dokumentů prostřednictvím telefonní sítě, fax... Celý referát
 
425. telefon
(elektrotechnika) telekomunikační zařízení přenášející hovor prostřednictvím elektrických signálů... Celý referát
 
426. telefonie
bezdrátový nebo drátový přenos zvuku... Celý referát
 
427. telefonní skatologie
(psychologie) psychická závada či porucha projevující se sexuálním vzrušením při šokování neznámých osob vulgárními, obscénními a koprolalickými výrazy během telefonního rozhovoru... Celý referát
 
428. telefotografie, telefoto
telegrafický přenos obrazů na dálku elektrickým signálem... Celý referát
 
429. telegnostik
člověk s telegnostickými schopnostmi... Celý referát
 
430. telegnoze
schopnost a dovednost některých osob poznávat předměty nebo události bez účasti známých smyslových orgánů... Celý referát
 
431. telegrafie
dálkový přenos informací rádiem nebo po vedení s trvalým grafickým výstupem na přijímací straně... Celý referát
 
432. telegram
(komunikace) písemná zpráva, sdělení poslané telegrafickou cestou... Celý referát
 
433. teleiofilie
náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči dospělým osobám, protiklad pedofilie. Termín zavedl česko-kanadský sexuolog Kurt Freund, používán vzácně.... Celý referát
 
434. teleios
dospělý, dokončený, dovršený... Celý referát
 
435. telekardiografie
přenášení elektrokardiogramu na dálku (např. pomocí telefonu)... Celý referát
 
436. telekinetika
nauka o telekinezi... Celý referát
 
437. telekineze, telekinese
ovlivňování pohybu neživých předmětů silou vůle, psychokineze... Celý referát
 
438. telekomunikace
obor sdělovací techniky zabývající se zařízeními, přenosem a řízením výměny informací na dálku... Celý referát
 
439. telemark
obrat, otočka, např. v tanci... Celý referát
 
440. telemarketing
(marketing) komunikace se zákazníky pomocí telekomunikačních prostředků (nejčastěji telefonem), marketingový nástroj, existuje telemarketing aktivní - zákazníkovi je bez ohledu zda o něj kdy projevil zájem nabízen produkt a pasivní - zákazníkovi je k... Celý referát
 
441. telematika
telekomunikační přístup k centrálně uloženým informacím... Celý referát
 
442. telemetrie
(technika) dálkové měření a dálkový přenos dat... Celý referát
 
443. telencefalický
týkající se velkého mozku... Celý referát
 
444. telencefalon
nejvyšší oddíl centrální nervové soustavy, velký mozek... Celý referát
 
445. telencephalon
koncový ( velký) mozek skládající se ze dvou hemisfér, též telencefalon... Celý referát
 
446. teleobjektiv
(fotografie) fotografický objektiv delší ohniskové vzdálenosti umožňující fotografování vzdálených objektů... Celý referát
 
447. teleologické vysvětlení
... Celý referát
 
448. teleologický
(logika) t. explanace (v metodologii) vysvětlení odkazující na účel či funkci vysvětlovaného jevu... Celý referát
 
449. teleologie
účelovost, názor o účelnosti vývojových procesů... Celý referát
 
450. teleologismus
idealistický směr vykládající světové dění jako výsledek sil zaměřených k předem určenému cíli(nejen člověk, ale i ostatní složky skutečnosti obsahuji v sobě princip, kt.je vede vědomě(u člověka) nebo nevědomě k jejich cíli)... Celý referát
 
451. teleonomie
cílové zaměření systémů v živé přírodě... Celý referát
 
452. telepatie
mimosmyslové vnímání, přenos myšlenek, jasnovidné získávání a mimosmyslový přenos informací... Celý referát
 
453. teleport
zařízení, schopné přemísťovat objekty pomocí jejich rozložení na mikroskopické částice a vyslání jako emisi záření na místo určení, kde se zhmotní... Celý referát
 
454. telepsychie
jasnozřivost, věštění... Celý referát
 
455. teleradiografie
rtg vyšetřování, kdy zdroj paprsků je ve větší vzdálenosti od těla (k omezení zkreslení velikosti obrazu)... Celý referát
 
456. teleradiogram
rtg snímek pořízený z větší vzdálenosti... Celý referát
 
457. teleran
navigační systém pro přistávání letadel za špatné viditelnosti... Celý referát
 
458. telereceptor
smyslový orgán, přijímající informace přicházející z určité vzdálenosti, např. oko, ucho, čich... Celý referát
 
459. telereceptory
dálkové receptory, např. zrakový, sluchový, čichový... Celý referát
 
460. telerentgenogram
(medicína) dálkový rentgenový snímek, např. hrudníku, s ohniskovou vzdáleností 2 m, umožňující získat přibližně skutečnou velikost srdce... Celý referát
 
461. telerentgenoskopie
vyšetřování rentgenovými paprsky s nejzazší možnou ohniskovou vzdáleností... Celý referát
 
462. telerentgenoterapie
léčebné ozařování rentgenovými paprsky z velké vzdálenosti... Celý referát
 
463. teleservis
televizní přehled nabízených služeb... Celý referát
 
464. teleshopping teleshop
nakupování prostřednictvím televizní obrazovky... Celý referát
 
465. teleskop
dalekohled... Celý referát
 
466. teleskopický
viditelný jen dalekohledem... Celý referát
 
467. tělesná inteligence
předpokládaná individuálně diferencovaná úroveň obecné schopnosti těla podávat optimální výkony (např. sportovní)... Celý referát
 
468. tělesně-pohybová inteligence
pojem amerického psychologa H.Gardnera pro schopnost a dovednost úspěšně řídit pohyby svého těla a zacházet manuálně zručně s předměty... Celý referát
 
469. telestezie, telestézie, telestesie
v parapsychologii vnímání bez účasti známých smyslových orgánů, při němž se spojuje informace o specifickým objektech s pohybovou reakcí na ně, např. proutkařství... Celý referát
 
470. telesystolický
vztahující se ke konci srdeční systoly... Celý referát
 
471. teleterapie
léčení sugescí... Celý referát
 
472. teletex
přenos textu z paměti do paměti příslušného zařízení po telekomunikační síti... Celý referát
 
473. teletext
(komunikace) přenos textových informací v pasivní oblasti televizního signálu... Celý referát
 
474. televize
(elektrotechnika) sdělovací prostředek přenášející obrazové i zvukové informace prostřednictvím rádiových vln, které se v přijímači mění na obraz a zvuk... Celý referát
 
475. televizní maniak
člověk závislý na televizním vysílání jako na droze... Celý referát
 
476. televizní spot
krátký informativní, často reklamní či propagační televizní snímek, též šot... Celý referát
 
477. telewriter
elektrický přístroj pro přenášení rukopisných textů na dálku, teleautomat... Celý referát
 
478. telex
dálnopis... Celý referát
 
479. telické chování
... Celý referát
 
480. tell
sídlištní pahorek vzniklý opakovaným nebo dlouhodobým osídlením a planýrováním stejného místa. Na předchozích zánikových vrstvách bylo stavěno v průběhu několika staletí i tisíciletí. Tell bývá často opevněný.... Celý referát
 
481. tellus
uris, f. země, půda... Celý referát
 
482. telmaplankton
plankton v malých stojatých vodách... Celý referát
 
483. telodendron
(biologie) nervové zakončení v periferii... Celý referát
 
484. telofáze
čtvrtá fáze nepřímého dělení buněčného jádra, při níž se tvoří dceřiná jádra a dělí se cytoplazma... Celý referát
 
485. telofragma
T-proužek rozdělující izotropní úsek kosterního svalu na dvě poloviny... Celý referát
 
486. telogen
konečná, klidová fáze vlasového folikulu... Celý referát
 
487. telolecithalis
(ř. telos konec, ř. lekithos žloutek) telolecitální (vajíčko), typ s nerovnoměrným rozložením žloutku... Celý referát
 
488. telomera
koncová část chromozomu, jejich přirozená zakončení... Celý referát
 
489. teloragie
krvácení z prsní bradavky... Celý referát
 
490. telos
konečný či závěrečný cíl... Celý referát
 
491. telquel
doložka o vzdání se námitky pro případnou vadu zboží... Celý referát
 
492. telson
poslední část těla korýšů, ale i klepítkatců. Telson je umístěn za řitním otvorem... Celý referát
 
493. telur, tellur
chemický prvek, stříbrobílá, křehká látka polokovového charakteru... Celý referát
 
494. teluran
(chemie) sůl kyseliny telurové, telurát... Celý referát
 
495. telurický
vztahující se k Zemi... Celý referát
 
496. telytokie
rození jen ženského pohlaví... Celý referát
 
497. telzon
(zoologie) poslední článek zadečku článkonožců... Celý referát
 
498. téma
(hovorově) předmět, námět, myšlenka díla, rozhovoru, úvahy, činnosti... Celý referát
 
499. tematika, thematika
obsahové zaměření, okruh témat... Celý referát
 
500. tembe
východoafrická štvorboková stavba (bant. geogr.)... Celý referát
 
501. témbr, timbre
odstín, zabarvení, barva... Celý referát
 
502. temenos
v homérské řečtině královský neb o chrámový majetek, poklad, později jen majetek chrámový. V užším smyslu posvátný okrsek, uzavřený prostor obklopující oltář božstva, často se výrazem označoval celý chrám. V širším slova smyslu je temenos vše, co sou... Celý referát
 
503. temeraf
(slang) romsky "přísahám"... Celý referát
 
504. tempe
(gastronomie) zkvašené vařené sójové boby, indonéské jídlo... Celý referát
 
505. temper tantrum
návaly zlosti, náhlé výbuchy afektu vzteku, též agresivní raptus... Celý referát
 
506. tempera
neprůsvitná rychleschnoucí barva rozpustná ve vodě nebo oleji... Celý referát
 
507. temperament
živost; živá vznětlivá, snadno vzrušující povaha... Celý referát
 
508. temperamentní
(psychologie) živý, čilý, prudký, vzrušivý, vznětlivý... Celý referát
 
509. temperance
umírněnost, zdrženlivost... Celý referát
 
510. temperans
mírný, umírněný, zdrženlivý... Celý referát
 
511. temperantia
mírnost, umírněnost, zdrženlivost, uměřenost, střídmost, smysl pro řád... Celý referát
 
512. temperátní
(geografie) temperátní zóna - zahrnující mírný pás severní polokoule... Celý referát
 
513. temperatura
teplota... Celý referát
 
514. temperování
ohřívání a udržování teploty na stanovené hodnotě... Celý referát
 
515. temperovat
zahřívat, zahřát na určitou teplotu... Celý referát
 
516. tempi passati
minulé, staré časy... Celý referát
 
517. templ
posvátné místo, chrám... Celý referát
 
518. templář
příslušník středověkého rytířského řádu na ochranu poutníků... Celý referát
 
519. templát
(biochemie) Polynukleotidový řetězec, který slouží jako matrice pro adsorpci monomerů narůstajícího polymeru nového řetězce, čímž se určuje pořadí těchto nukleotidů.... Celý referát
 
520. temple
ant. označení stély... Celý referát
 
521. templum bohemicum
český kostel (chrám Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu v Praze)... Celý referát
 
522. tempo
rychlost, rychle... Celý referát
 
523. tempolabilní
časově nestálý, kolísavý, podléhající změnám v určitém časovém období... Celý referát
 
524. tempomat
(motorizmus) zařízení sloužící k udržování konstantní rychlosti bez nutnosti regulace plynu řidičem automobilu... Celý referát
 
525. tempora
(pl.) spánky, skráně... Celý referát
 
526. temporal conditioning
časové podmiňování... Celý referát
 
527. temporale
v katolicizmu vánoční a velikonoční okruh s jejich přípravnými dobami... Celý referát
 
528. temporalia
světské statky (majetky) a práva... Celý referát
 
529. temporálie
světská práva a důchody spojené s duchovní funkcí katolických duchovních... Celý referát
 
530. temporalis
spánkový, časový, dočasný, pomíjející, dobový, temporální... Celý referát
 
531. temporální
časový, dobový... Celý referát
 
532. temporárně
dočasně, přechodně... Celý referát
 
533. temporární
přechodný, dočasný... Celý referát
 
534. tempore in omni
v každém čase, vždy... Celý referát
 
535. temporocerebelární
týkající se kostí spánkových a mozečku... Celý referát
 
536. temporofaciální
týkající se skrání a tváře... Celý referát
 
537. temporofrontální
týkající se kosti spánkové a čela... Celý referát
 
538. temporomandibulární
týkající se kosti spánkové a dolní čelisti... Celý referát
 
539. temporomaxilární
týkající se kostí spánkových a horní čelisti... Celý referát
 
540. temporookcipitální
týkající se kostí spánkových a kosti týlní... Celý referát
 
541. temporoparietální
týkající se kostí spánkových a temenních... Celý referát
 
542. temporopontinní
týkající se spánkového laloku mozku a Varolova mostu... Celý referát
 
543. temporozygomatický
týkající se kosti spánkové a lícní... Celý referát
 
544. tempus
čas (mluvnický)... Celý referát
 
545. tempus fugit
čas utíká... Celý referát
 
546. tempus praesens
přítomný čas... Celý referát
 
547. temulentia
opilost, zpitost... Celý referát
 
548. temulinum
temulin, jedovatý alkaloid ze semen Lolium temulentum... Celý referát
 
549. tenacita
tuhost, soudržnost... Celý referát
 
550. tenacita pozornosti
schopnost a dovednost udržet pozornost vytrvale na určité dění či objekty... Celý referát
 
551. tenacitas
(l. tenax pevně držící) tvrdošíjnost, neústupnost, tvrdohlavost... Celý referát
 
552. tenacitativní
vytrvale zaměřený... Celý referát
 
553. tenaculum
držadlo... Celý referát
 
554. tenalgia
(medicína) (crepitans) (ř. tenon šlacha, ř. algos bolest) šlachová bolest... Celý referát
 
555. tenata
trojdílné lovecké sítě... Celý referát
 
556. tenax
(l. tenere držet) pevný, pevně držící... Celý referát
 
557. tendence
(odborně) směřování, směr, sklon... Celý referát
 
558. tendenční
(odborně) zaměřený, projevující úmysl, stranící, zaujatý... Celý referát
 
559. tender
něžně, něžný, jemný... Celý referát
 
560. tenderizace
urychlené dozrávání masa... Celý referát
 
561. tendineus
(l. tendo šlacha) šlachový... Celý referát
 
562. tendinitida, tendinitis
(medicína) zánět šlachy... Celý referát
 
563. tendinomuskulární
týkající se šlachy a svalu... Celý referát
 
564. tendinosus
bohatý na šlachy, šlachovitý... Celý referát
 
565. tenditis
(medicína) zánět šlachy, tenditida... Celý referát
 
566. tendo-
první část složených slov mající význam šlacha, šlachový... Celý referát
 
567. tendomyóza
degenerativní onemocnění šlachy včetně části svaloviny... Celý referát
 
568. tendopatie
označení pro onemocnění šlach... Celý referát
 
569. tendoperiostosis
(medicína) is, f. (l. tendo šlacha, periosteum okostice) tendoperiostóza, zánět šlachy s částí okostice... Celý referát
 
570. tendoplastica
(l. tendo šlacha, ř. plastike (techne) umění tvárné) tendoplastika, plastická operace na šlaše... Celý referát
 
571. tendosynovitis
(medicína) (l. tendo, ř. tenon šlacha, membrana synovialis vnitřní vrstva kloubního pouzdra) tendosynovitida, tenosynovitida, zánět šlachové pochvy... Celý referát
 
572. tendotomia
(medicína) (l. tendo, ř. tenon šlacha, ř. tome řez) tendotomie, tenotomie, chirurgické protětí šlachy... Celý referát
 
573. tendovaginitida
(medicína) zánět šlachové pochvy... Celý referát
 
574. tendovat
(odborně) směřovat, mít sklon, tendenci... Celý referát
 
575. tendr, tender
veřejná nabídková soutěž, výzva... Celý referát
 
576. tenebrizmus, tenebrismus
malba prudce střídající světlo a stín, temnosvit... Celý referát
 
577. tenektomie
operační vynětí části šlachy... Celý referát
 
578. tenerifa
šitá krajka... Celý referát
 
579. tenesmus
(medicína) bolestivé nucení na stolici,přetrvávající i po jejím odchodu... Celý referát
 
580. tenge
měnová jednotka Kazachstánu... Celý referát
 
581. teniální
proužkový... Celý referát
 
582. teniformní
podoby, tvaru tasemnice... Celý referát
 
583. teniofobie
chorobný strach před tasemnicemi... Celý referát
 
584. tenióza, teniáza, taeniasis
střevní parazitární onemocnění vyvolané tasemnicí... Celý referát
 
585. tenit
přirozená slitina železa a niklu obsažená v meteoritech... Celý referát
 
586. tennó
oficiální titul japonského císaře, nebeský vládce... Celý referát
 
587. tenodéza
operační zpevnění, zakotvení šlachy ke kosti... Celý referát
 
588. tenodynia
(medicína) (ř. tenon-tenontos šlacha, ř. odyne bolest) tenodynie, tenontodynie, bolest šlach... Celý referát
 
589. tenomyotomia
(medicína) tenontomyotomia, (ř. tenon-tenontos šlacha, ř. mys-myos sval, ř. tome řez) tenomyotomie, tenontomyotomie, chirurgické protětí šlachy a svalu... Celý referát
 
590. tenon
ontis, m. (ř.) šlacha... Celý referát
 
591. tenonektomie
operační odnětí šlachy nebo její části... Celý referát
 
592. tenonitis
(medicína) 03tidis, f. (ř. tenon šlacha) tenonitida, tenontitida, zánět šlachy... Celý referát
 
593. tenontografie
znázornění šlach pomocí kontrastní látky... Celý referát
 
594. tenontophyma
(medicína) tis, n. (ř. tenon-tenontos šlacha, ř. fyma nádor) tenontofyma, tenofyma, kostní nebo chrupavčitý výrůstek na šlaše... Celý referát
 
595. tenoplastica
(ř. tenon šlacha, ř. plastike(techne) umění tvárné) tenontoplastika, tenoplastika, plastická operace na šlachách... Celý referát
 
596. tenor
(hudba) vysoký mužský hlas... Celý referát
 
597. tenorafie
operační sešití šlachy... Celý referát
 
598. tenorista
(hudba) zpěvák zpívající tenorem... Celý referát
 
599. tenostóza
zkostnatění šlachy... Celý referát
 
600. tenosutura
(medicína) e, f. (l. tendo, ř. tenon šlacha, l. sutura šev) chirurgické sešití šlachy... Celý referát
 
601. tenosynovectomia
(medicína) (ř. tenon šlacha, l. membrana synovialis vnitřní vrstva kloubního pouzdra, ř. ektome vynětí) tenosynovektomie, chirurgické odnětí, resekce šlachové pochvy... Celý referát
 
602. tenosynovioma
(medicína) tis, n. (ř. tenon-tenontos šlacha, l. membrana synovialis vnitřní vrstva kloubního pouzdra) tenosynoviom, nádor šlachové pochvy... Celý referát
 
603. tenosynovitis
(medicína) (ř. tenon šlacha, l. membrana synovialis vnitřní vrstva kloubního pouzdra) tenosynovitida, zánět šlachové pochvy... Celý referát
 
604. tenotom
chirurgický nůž k protětí šlachy... Celý referát
 
605. tenotomia
(medicína) (ř. tenon šlacha, ř. tome řez) tenotomie, chirurgické protětí šlachy... Celý referát
 
606. tensio
napětí, tlak, tenze... Celý referát
 
607. tensus
(l. tendere napínat) napjatý... Celý referát
 
608. tent
cirkusový stan... Celý referát
 
609. tenťák
(slang) stavěč cirkusového stanu... Celý referát
 
610. tentamen
(odborně) pokus, zkoušení... Celý referát
 
611. tentamen suicidii
(latinské výrazy) pokus o sebevraždu... Celý referát
 
612. tentativní
předběžný, pokusný, nezávazný... Celý referát
 
613. tentillo
čertík... Celý referát
 
614. tentorium
napjatá blána. Tentorium cerebelli vazivová blána, list tvrdé pleny mozkové, oddělující mozeček od týlních laloků mozku... Celý referát
 
615. tenuis
tenký, jemný... Celý referát
 
616. tenuitas
(l. tenuis tenký) tenkost, slabost... Celý referát
 
617. tenuto
(hudba) drženě, s dodržením plné časové hodnoty... Celý referát
 
618. tenze
napětí, tlak... Celý referát
 
619. tenzid, tensit
povrchově aktivní látka... Celý referát
 
620. tenzimetrie
měření tlaku, napětí. Tensimetria lumbalis tenzimetrie lumbální, měření likvorového tlaku při bederní punkci páteřního kanálu... Celý referát
 
621. tenzní
napjatý, úzkostný... Celý referát
 
622. tenzometrie, tensometrie
metoda zjišťování napětí na základě měření změn materiálu sledované konstrukce... Celý referát
 
623. tenzor, tensor
zobecnění vektoru... Celý referát
 
624. teo-, theo-
první část složených slov mající význam bůh, boží... Celý referát
 
625. teobromin, theobromin
alkaloid obsažený hlavně v kakaových bobech... Celý referát
 
626. teocali
aztécká chrámová stavba na vysoké stupňovité pyramidě... Celý referát
 
627. teocentrizmus, teocentrismus, theocentrismus
světonázor pokládající za základ světa boha, jemuž je vše podřízeno... Celý referát
 
628. teodicea, theodicea
(teol.) ospravedlňování boha (všemohoucího, vševědoucího a nanejvýš dobrotivého) vzhledem k existujícímu zlu ve světě (u stoiků, gnostiků a zvláště u Leibnize)... Celý referát
 
629. teodolit
(geodezie) geodetický přístroj k měření a vytyčování vodorovných a svislých úhlů... Celý referát
 
630. teofagie, theofagie
obřad, při němž věřící pojídali to, co pokládali za tělo svého boha, aby se mu přiblížili... Celý referát
 
631. teofanie, theofanie
zjevení boha... Celý referát
 
632. teofobie
(psychologie) chorobný strach z božího trestu za hříšnost, spáchané i domnělé hříchy... Celý referát
 
633. teofylin, theofylin
alkaloid obsažený v listech čaje, užívaný v lékařství jako diuretikum... Celý referát
 
634. teogonie, theogonie
názory na původ, vznik, zrození bohů, světa... Celý referát
 
635. teokracie, theokracie
vláda vykonávaná ve jménu boha, bohovláda... Celý referát
 
636. teolatrie, theolatrie
uctívání boha, bohoslužba... Celý referát
 
637. teologální ctnosti
božské ctnosti: víra, naděje a láska, též teologické ctnosti... Celý referát
 
638. teologie, theologie
bohosloví... Celý referát
 
639. teologumenon
teologická poučka... Celý referát
 
640. teománie
(psychologie) duševní porucha projevující se náboženským blouzněním, náboženské poblouznění... Celý referát
 
641. teomantie
pověrčivé jasnovidectví z božího vnuknutí... Celý referát
 
642. teomorfní, theomorfní
zobrazený v božské podobě, představovaný jako bůh... Celý referát
 
643. teopneustie
božské vnuknutí... Celý referát
 
644. teorém, teoréma
v dané axiomatické soustavě dokázané, pravdivé, platné tvrzení... Celý referát
 
645. teoretické kognitivní metody
poznávání dané oblasti myšlenkovou analýzou, syntézou, indukcí, dedukcí, modelováním a simulací, formalizací... Celý referát
 
646. teoretický
předpokládaný... Celý referát
 
647. teoretický typ učitele
Teoretický typ má větší zájem o teoretické poznání a o vyučovaný předmět než o vyučovaného žáka. Zpravidla si ani nevytyčuje za cíl poznat blíže osobnost žáka a do detailů mu porozumět. Učitelů teoretického typu se žáci a studenti často bojí. Teoreti... Celý referát
 
648. teorie
(odborně) vědecky konzistentní výklad (na rozdíl od čisté empirie)... Celý referát
 
649. teorie explanační
... Celý referát
 
650. teorie H.C.Quaye
(psychologie) H.C. Quay vyslovil teorii, že manifestace nežádoucího chování u osob s disociální poruchou osobnosti a u impulzivních psychopatů je spojena s vyhledáváním napětí, stimulace, excitace, dobrodružství, adrenalinového opojení.... Celý referát
 
651. teorie informace
věda, která se zabývá měřením, přenosem, kódováním, ukládáním a následným zpracováním informací z kvantitativního hlediska... Celý referát
 
652. teorie kontingence
v oblasti řízení a vedení lidí jde o přístup nepředpokládájící jediný správný způsob (styl) řízení a vedení, ale vždy zvažující situační kontext... Celý referát
 
653. teorie mentalizace
(psychologie) teorie mysli, vědomí, duševna, vznikání, utváření a rozvoje duševních procesů a stavů, sebeuvědomování, uvědomování si psychiky a osobnosti druhých, poznávání, emotivity a konativity... Celý referát
 
654. teorie výchovy
Zabývá se výchovou v užším slova smyslu, definuje filosofické teoretické základy výchovy. Navazuje na didaktiku.... Celý referát
 
655. teozofie, teosofie, theosofie
boží moudrost... Celý referát
 
656. tepe
(archeologie) (v Přední Asii) pahorek vzniklý několikerým osídlením v průběhu tisíciletí, tzv. sídlištní mohyla, tell, hüyük... Celý referát
 
657. tepich, tébich
koberec... Celý referát
 
658. tepidarium
(historie) ve starořímských lázních ústřední síň s vlažnou koupelí... Celý referát
 
659. tepido
(hudba) teple, vlažně... Celý referát
 
660. tepidus
teplý, vlažný... Celý referát
 
661. tequila
(gastronomie) silný mexický alkoholický nápoj... Celý referát
 
662. tequilla
mexický destilát z agáve... Celý referát
 
663. tér
dehet... Celý referát
 
664. tera
předpona ve významu násobku 10 na 12... Celý referát
 
665. teraco, terrazzo
litá zbroušená podlahovina bez spár z kamenné drtě v cementové maltě... Celý referát
 
666. terakota, terracotta
druh pálené hlíny hnědočervené barvy... Celý referát
 
667. terapeutická intervence
účelná léčebná péče... Celý referát
 
668. terapeutická metoda EKT
elektrokonvulzivní léčba, ,,elektroškoky" používané např. u těžkých depresí... Celý referát
 
669. terapeutická metoda rTMS
léčebná metoda repetitivní transkraniální magnetické stimulace používaná např. pro léčbu depresí... Celý referát
 
670. terapeutické cíle
léčebné cíle mohou být celkové ( dosažení plné úzdravy) nebo dílčí (např. kvalitnější život, prodloužení přežití, naučit se žít s handicapem)... Celý referát
 
671. terapeutický
(medicína) léčebný... Celý referát
 
672. terapeutický kontrakt
dohoda, kontrolovatelný plán spolupráce, povinností a cílů klienta a terapeuta... Celý referát
 
673. terapeutický servis
léčebná služba a péče... Celý referát
 
674. terapeutika
terapie... Celý referát
 
675. terapie
(medicína) způsob léčení... Celý referát
 
676. terapie medikamentózní
... Celý referát
 
677. terapie standardní
... Celý referát
 
678. teraristika
chov drobných suchozemských živočichů v teráriích... Celý referát
 
679. terárium
zařízení pro chov plazů a obojživelníků, popř. drobných savců... Celý referát
 
680. teras
podivuhodný jev... Celý referát
 
681. terasa
terénní stupeň... Celý referát
 
682. terato-
první část složených slov mající význam obluda, zrůda, nestvůra... Celý referát
 
683. teratoblastoma
(medicína) tis, n. (ř. teras-teratos zrůda, stvůra, ř. blastos výhonek) teratoblastom, nádor mající původ v embryonální tkáni, invazivně rostoucí, s možností metastazovat... Celý referát
 
684. teratofobie
(psychologie) chorobný strach těhotných žen (ale někdy i mužů)z narození monstrózního (zrůdného), vrozeně vývojově vadného dítěte... Celý referát
 
685. teratogen
(medicína) chemický nebo fyzikální faktor prostředí vyvolávající vznik vrozené vady během prenatálního vývoje... Celý referát
 
686. teratogeneze, teratogenese
vznik a vývoj vrozené vady... Celý referát
 
687. teratogenita
schopnost látky vyvolat vrozenou vývojovou úchylku vyvíjejícího se plodu... Celý referát
 
688. teratogenní
vyvolávající vývojové úchylky, vzniklý poruchou nitroděložního vývoje... Celý referát
 
689. teratoidní
podobný teratomu... Celý referát
 
690. teratologie
obor studující vrozené vývojové vady... Celý referát
 
691. teratoma
teratom, nádor obsahující zpravidla tkáně ze všech tří zárodečných listů (tridermoma)... Celý referát
 
692. teratos
(medicína) zrůda, jedinec s odchylným vytvořením orgánů během embryonálního vývoje... Celý referát
 
693. teratoskop
starověký věštec nebo vykladač zázraků a tzv. božích znamení... Celý referát
 
694. teratospermie
tvorba a vylučování znetvořených spermií... Celý referát
 
695. teratóza
(medicína) vrozené vývojové vady, jejichž ústředním znakem je znetvoření vnější, či vnitřní tkáně.... Celý referát
 
696. terazzo
litá dlažba... Celý referát
 
697. tercdecima
(hudba) interval tvořený oktávou a sextou... Celý referát
 
698. tercerol, tercerola
malá pistole, často opatřená sklopnou, vymrštitelnou trojhrannou dýkou skrytou pod hlavní, užívaná v 17.-19. stol. jako osobní zbraň kurýrů... Celý referát
 
699. tercerón
australský míšenec bělocha a mulatky nebo mulata a bělošky... Celý referát
 
700. tercet
(hudba) komorní skladba pro tři nástroje nebo hlasy, trio... Celý referát
 
701. terceto
soubor tří hráčů nebo zpěváků komorní hudby, tercet... Celý referát
 
702. terciální
třetí v pořadí... Celý referát
 
703. terciána
druh malarické horečky vracející se každý třetí den... Celý referát
 
704. terciární
třetí v pořadí... Celý referát
 
705. terciární prevence kriminality
resocializace a reintegrace kriminálně narušených osob (včetně léčby drogových závislostí)... Celý referát
 
706. terciární psychická traumatizace
člověk není sám přímo cíleně psychicky traumatizován, ani není příbuzný nebo blízký přítel duševně traumatizovaných osob, ale je s nimi v kontaktu, např. jako lékař, poradce, svědek... Celý referát
 
707. terciární traumatizace
terciárně traumatizovaný člověk sice není v přímém vztahu k oběti traumatizace, ale je v kontaktu s týraným, šikanovaným, zraněným člověkem a jeho příbuznými nebo přáteli např. jako humanitární pracovník, terapeut, odborný poradce, sociální pracovní... Celý referát
 
708. terciární viktimizace
stresování oběti trestného činu nebo násilného činu, který nebyl klasifikován jako trestný ještě i v dalším údobí po primární a sekundární viktimizaci... Celý referát
 
709. terciární vzdělávání
... Celý referát
 
710. tercie
(školství) třetí třída osmiletých středních škol... Celý referát
 
711. terciér
třetihory... Celý referát
 
712. tercína
tříveršová sloka složená z deseti nebo jedenáctislabičných jambických veršů... Celý referát
 
713. terebinthina
laricina terpentýn modřínový... Celý referát
 
714. terebrans
(l. terebrare vrtat) pronikající do hloubky... Celý referát
 
715. terebratio
(l. terebrare vrtat) terebrace, provrtání, trepanace... Celý referát
 
716. terén
volná krajina, venek, exteriér... Celý referát
 
717. terénní diagnostika
základní diagnostická péče poskytovaná v terénu (např. bez exaktních specializovaných, laboratorních a přístrojových měření)... Celý referát
 
718. terenní interview
kvalitativní, nestrukturovaná, etnografická výzkumná metoda rozhovoru spojená s pozorováním a používaná zejména v humanitních vědách... Celý referát
 
719. terénní výzkum
vědecké šetření ex post facto zaměřené na studium vztahů a interakcí mezi sociologickými, psychologickými a pedagogickými jevy v sociálních strukturách (t.v. explorativní, t.v.ověřující hypotézy)... Celý referát
 
720. terénní výzkum v psychologii
výzkum prováděný v přirozených podmínkách, přímo v autentickém prostředí, kde lidé žijí a pracují... Celý referát
 
721. teres
(geologie) vznik údolí z původně rovného povrchu (se systémem údolí), který přikrývá zlomově vrásný složitý podklad. Epigenezí vznikající údolí si zachovávají směr původních údolí napříč spodními tektonickými a zlomovými směry tvrdších hornin. Nový r... Celý referát
 
722. terestriální
pozemní... Celý referát
 
723. terestrické ekosystémy
(ekologie) pozemní, suchozemské ekosystémy... Celý referát
 
724. terestrický
(odborně) zemský, pevninský, suchozemský... Celý referát
 
725. teretis
oblý, hladký, okrouhlý... Celý referát
 
726. tergo
zadní strana... Celý referát
 
727. tergum
hřbet, záda... Celý referát
 
728. teriér
(kynologie) plemeno loveckých, nebo společenských psů... Celý referát
 
729. terikolní živočich
žije v půdě (např. chroust)... Celý referát
 
730. terina
hluboká mísa s víkem, polévková mísa... Celý referát
 
731. teriofauna
soubor zvířeny savců určitého území... Celý referát
 
732. teriologie
věda o savcích, mamaliologie... Celý referát
 
733. teriomorfizmus, teriomorfismus
představa boha v podobě zvířete... Celý referát
 
734. teriomorfní
zvěrný... Celý referát
 
735. teritorialita
(právo) právní zásada, podle které se k posuzování právních skutečností užívá právní řád příslušného území... Celý referát
 
736. teritoriální
územní... Celý referát
 
737. teritoriální chování
... Celý referát
 
738. teritorium
území, oblast, státní území, výhradní území... Celý referát
 
739. term
energetický stav atomu nebo molekuly... Celý referát
 
740. termalloy
slitina niklu a mědi... Celý referát
 
741. termální
tepelný, teplý... Celý referát
 
742. termální stimulace
podněcování teplem... Celý referát
 
743. termanestézie
necitlivost na tepelné podněty... Celý referát
 
744. termhyperestézie
zvýšená schopnost vnímání tepla... Celý referát
 
745. termhypestézie
snížená schopnost vnímat teplo... Celý referát
 
746. termická polypnoe
(medicína) rychlé dýchání ústy... Celý referát
 
747. termický
tepelný... Celý referát
 
748. termidor, thermidor
jedenáctý měsíc francouzského revolučního kalendáře z 18. století (od 19. července do 17. srpna)... Celý referát
 
749. termika
obor fyziky studující teplo a jevy s ním související... Celý referát
 
750. termín
(lingvistika) odborný výraz, název, pojem... Celý referát
 
751. terminace
(chemie) ukončení reakce, zánik aktivních center řetězových a katalyzovaných reakcí... Celý referát
 
752. terminál
překladiště, konečná stanice... Celý referát
 
753. terminal values
v ekonomii konečné hodnoty... Celý referát
 
754. terminální
(odborně) koncový, závěrečný, poslední, vrcholový... Celý referát
 
755. terminální fáze choroby
konečná fáze, která má prognózu přežití několik týdnů, dní nebo hodin, umírání... Celý referát
 
756. terminální infaustní stav
(medicína) nepříznivý, beznadějný stav, umírání... Celý referát
 
757. terminální insomnie
příliš časné ranní probouzení, zhusta se vyskytuje u starších a emočně labilních osob... Celý referát
 
758. terminatio
(l. terminus hranice, konec) omezení, vymezení, ohraničení, zakončení... Celý referát
 
759. terminativum
dokonavé sloveso vyjadřující začátek i konec děje, terminativní, omezovací sloveso... Celý referát
 
760. terminátor
kdo nebo co končí nebo dokončuje... Celý referát
 
761. termino-terminální
spojený koncem ke konci... Celý referát
 
762. terminologie
odborné názvosloví... Celý referát
 
763. terminologizace
proces, při kterém nabývá slovo z běžného jazyka nové odborné významy... Celý referát
 
764. terminovat
určit termín, čas, časově vymezit... Celý referát
 
765. terminus
hranice, konec, lhůta... Celý referát
 
766. terminus technicus
technický termín... Celý referát
 
767. termisol
žárovzdorná keramická hmota pro elektrická topidla... Celý referát
 
768. termistor
polovodičový nelineární odporník... Celý referát
 
769. termit
(zoologie) hmyz rodu Termes žijící v koloniích, škudci rostlin a dřeva, všekaz... Celý referát
 
770. termo-, thermo-
první část složených slov s významem teplo, teplý... Celý referát
 
771. termoakumulační
akumulující teplo... Celý referát
 
772. termochemie
část fyzikální chemie zabývající se studiem tepla souvisejícím s chemickými reakcemi... Celý referát
 
773. termodifuze, termodifuse
tepelná difuze... Celý referát
 
774. termodynamika
teoretický obor fyziky zabývající se vlastnostmi makroskopických soustav bez ohledu na jejich mikrostrukturu... Celý referát
 
775. termoelektrický
související se vzájemnými vztahy tepla a elektrické energie... Celý referát
 
776. termoestezie, termoestézie, termoestesie
citlivost organizmu na teplo, schopnost organizmu vnímat tepelně podněty... Celý referát
 
777. termofilní
teplomilný... Celý referát
 
778. termofobie
chorobný strach před teplem... Celý referát
 
779. termofyt
(botanika) rostlina přizpůsobená tepelnému prostředí, teplomilná rostlina... Celý referát
 
780. termogeneze, termogenesehiol.
zvyšování produkce tepla v těle teplokrevných živočichů vystavených chladu... Celý referát
 
781. termografie
zobrazovací technika využívající k vytvoření obrazu změny fyzikálních nebo chemických vlastností tepelně citlivých látek... Celý referát
 
782. termojaderný
související se slučovací jadernou reakcí, termonukleární... Celý referát
 
783. termokauter
lékařský přístroj k vypalování např. bradavic... Celý referát
 
784. termokineze
termokinetika, nauka o sdílení tepla... Celý referát
 
785. termoklina
pouhým okem viditelná přechodová vrstva mezi dvěma rozdílnými teplotami vody... Celý referát
 
786. termokolor
speciální barevný nátěr měnící po ohřevu na určitou teplotu barvu a používaný k měření teploty, termometrická barva... Celý referát
 
787. termokolorografie
způsob zobrazování v oblasti infračervného záření... Celý referát
 
788. termoluminiscence
tepelně buzená luminiscence... Celý referát
 
789. termolýza
tepelné štěpení organických látek na jednodušší sloučeniny... Celý referát
 
790. termometr
teploměr... Celý referát
 
791. termometrie
obor zabývající se zejména měřením teploty a definováním teplotních stupnic... Celý referát
 
792. termonastie
růstové pohyby rostlin způsobené změnou tepelných podmínek prostředí... Celý referát
 
793. termonukleární
termojaderný... Celý referát
 
794. termopauza, termopausa
horní hranice termosféry... Celý referát
 
795. termoplast
(technika) plast, který účinkem tepla opakovaně přechází do plastického tvaru a ochlazením tuhne... Celý referát
 
796. termoplegie
(medicína) synkopa z horka, úpal, úžeh... Celý referát
 
797. termorecepce
vnímání tepla smyslovými orgány - termoreceptory... Celý referát
 
798. termoreceptor
smyslový orgán živočichů včetně člověka sloužící k vnímání tepla... Celý referát
 
799. termoregulace
udržování, usměrňování teploty... Celý referát
 
800. termorezistence, termoresistence-
odolnost materiálů vůči teplu... Celý referát
 
801. termorezistentní
odolný vůči různým teplotám... Celý referát
 
802. termoset
plast, který působením tepla nevratně ztuhne... Celý referát
 
803. termosféra
(meteorologie) vrstva zemské atmosféry od 80 km do 450 km na d Zemí, kde teplota vzduchu s výškou stoupá až do1500 stupňů, dále zůstává stejná... Celý referát
 
804. termoskopie
způsob diagnostiky různých onemocnění, založený na záznamu tepelného vyzařování lidského těla... Celý referát
 
805. termostabilita
teplotní stabilita... Celý referát
 
806. termostat
(technika) zařízení k udržovaní stabilní teploty... Celý referát
 
807. termoterapie
léčebná procedůra při níž je teplo do organismu buď přiváděno nebo je z organismu odváděno, léčebná aplikace tepla nebo chladu... Celý referát
 
808. termotropizmus, termotropismus
pohyb rostlin vyvolaný změnou teploty... Celý referát
 
809. termovize, termovise
televizní systém založený na infračerveném záření... Celý referát
 
810. terms of trade
směnné relace v zahraničním obchodu... Celý referát
 
811. termy, thermy
termální vody, prameny, teplice... Celý referát
 
812. ternární
vytvořený, vzniklý ze tří částí... Celý referát
 
813. terni
ae, a po třech... Celý referát
 
814. terno
(hovorově) výhra, dosažení úspěchu... Celý referát
 
815. terofyt
jednoletá rostlina... Celý referát
 
816. teror
násilí, hrozba násilím, zastrašování... Celý referát
 
817. terorizmus, terorismus
souhrn metod hrubého zastrašování užitím násilí a síly, obvykle s politickým podtextem... Celý referát
 
818. terp
vyvýšenina navršovaná lidmi v nízko položených periodicky mořem zaplavovaných územích při pobřeží Severního moře, využívaná jako útočiště během záplav... Celý referát
 
819. terpen
(chemie) přírodní organická sloučenina typu uhlovodíků a jejich derivátů, terpenoid... Celý referát
 
820. terpenoid
terpen... Celý referát
 
821. terpentýn
kapalná látka vyrobená z pryskyřice jehličnatých stromů... Celý referát
 
822. terra
půda... Celý referát
 
823. terra felix
šťastná země... Celý referát
 
824. terra habitabilis
obydlená země, ekumena... Celý referát
 
825. terra incognita, terra ignota
neznámá, neprozkoumaná věc, neznámý obor... Celý referát
 
826. terra intacta
zem nedotknutá (kniž.)... Celý referát
 
827. terra nigra
starořímská šedá keramika s lesklým černým povrchem... Celý referát
 
828. terra rosa
(geologie) nepatrně humózní červená až hnědočervená jílovitá země vzniklá jako zbytek po zvětrání a vyluhování zvláště v oblasti Středozemního moře... Celý referát
 
829. terra sigilata
vypalovaná mísová keramika červenavé barvy... Celý referát
 
830. terra sigillata
keramika mísovitého tvaru, červené barvy, s lesklým povrchem, většinou s reliéfní figurální a rostlinnou výzdobou... Celý referát
 
831. terramara
(archeologie) typ severoitalských opevněných sídlišť... Celý referát
 
832. terrar
bílá krycí barva do smaltu a glazur... Celý referát
 
833. terrice
(ve středověkém soudnictví) pohrůžka mučením k vynucení doznání obžalovaného... Celý referát
 
834. terroir
skupina vinic (vín) ze stejného regionu, stejné odrůdy, typu půdy, podnebních podmínek... Celý referát
 
835. terror
hrůza, děs... Celý referát
 
836. tertiana
(febris) malarická horečka vracející se každý třetí den... Celý referát
 
837. tertiary education
terciární vzdělávání a výchova... Celý referát
 
838. tertigravida
(femina) (l. tertius třetí, l. gravida těhotná) žena potřetí těhotná... Celý referát
 
839. tertipara
(femina) (l. tertius třetí, l. parere rodit) žena potřetí rodící... Celý referát
 
840. tertium non datur
třetí možnost neexistuje... Celý referát
 
841. tertius
třetí... Celý referát
 
842. tesaurace
(ekonomie) makroekonomický termín, jímž se označuje zmenšení celkového objemu oběhu peněz ve společnosti respektive umělé snížení celkového peněžního oběhu příslušného státu. Jedná se o finanční operaci, kdy jsou peníze nahrazovány zlatem, nemovitost... Celý referát
 
843. teselace
... Celý referát
 
844. teserakt
(geometrie) čtyřrozměrná analogie krychle... Celý referát
 
845. teserální
(mineralogie) krychlová (soustava)... Celý referát
 
846. tesil
obchodní název nemačkavé syntetické tkaniny z polyesterového vlákna... Celý referát
 
847. tessar
asymetrický fotografický objektiv... Celý referát
 
848. tesserakt
Zobrazení krychle ve čtvrtém rozměru... Celý referát
 
849. test
(odborně) zkouška schopnosti, zdatnosti, jakosti, znalostí... Celý referát
 
850. test EQ
psychologická zkouška emočního kvocientu (stupně, úrovně emoční inteligence)... Celý referát
 
851. test inteligence
zkouška užívaná k poznávání a diagnostice celkové úrovně i struktury mentálních schopností, a to verbálních,... Celý referát
 
852. test IQ
psychologická zkouška kvocientu (stupně) inteligence... Celý referát
 
853. test kreativity
zkouška, která slouží k poznávání a psychologické diagnostice tvořivosti... Celý referát
 
854. test pedagogický
... Celý referát
 
855. test psychologický
... Celý referát
 
856. test-retest v psychologii
opakování měření či testování (např. po měsíci či roce, kdy se již snížil efekt zapamatování původních reakcí) zjišťuje spolehlivost (reliabilitu) testu pomocí tzv. korelačního koeficientu stability... Celý referát
 
857. testa
Osemení, blanitý obal semene, spermoderma.... Celý referát
 
858. testace
ověřování, zkoušení... Celý referát
 
859. testament
poslední vůle, závěť... Celý referát
 
860. testamentum
smlouva, úmluva, odkaz, poslední vůle, závěť, testament... Celý referát
 
861. testectomia
(medicína) (l. testis varle, ř. ektome vynětí, odstranění) testektomie, chirurgické odnětí varlete... Celý referát
 
862. testes
varlata... Celý referát
 
863. testiculus
varle... Celý referát
 
864. testidis
(medicína) (l. testis varle) testitida, zánět varlete... Celý referát
 
865. testikulární
týkající se varlete, patřící k varleti... Celý referát
 
866. testimonium
svědectví, svědecká výpověď... Celý referát
 
867. testing
testování, zkoušení... Celý referát
 
868. testis
varle... Celý referát
 
869. testis mutus
(knižně) němý svědek... Celý referát
 
870. testis temporis acti
(knižně) svědek minulých časů... Celý referát
 
871. testitis
(medicína) zánět varlete... Celý referát
 
872. testo
sólový zpěvák líčící v oratoriu děj, komentátor děje... Celý referát
 
873. testologie
odborná nauka o testování, tj.o diagnostickém zkoušení a interpretování a hodnocení výsledků zkoušek u osob, zvířat i věcí... Celý referát
 
874. testoovariální
obsahující mužské i ženské pohlavní žlázy... Celý referát
 
875. testosteron
(biochemie) samčí (mužský) pohlavní hormon... Celý referát
 
876. testová baterie
soubor řady testů, jež jsou standardizovány na určitém standardizačním vzorku a které jsou navzájem srovnatelné... Celý referát
 
877. testování hypotézy
ověřování vztahů vyjádřených v hypotéze, neověřujeme proměnné jako takové, ověřujeme vztah mezi proměnnými/jevy... Celý referát
 
878. testovat
zkoušet, ověřovat... Celý referát
 
879. testový inventář
(psychologie) \"řada osobnostních a zájmových dotazníků je označována jako \"\"inventáře\"\", jejichž cílem je vymezení některých osobnostních charakteristik klienta nebo úrovně jeho zájmů v mnoha typech činností u výkonových testů se tento typ testo... Celý referát
 
880. testudo
želva, klenba, třmenový obvaz... Celý referát
 
881. tešuva
pokání, kajícnost, návrat k Bohu, úplné vyznání víry... Celý referát
 
882. tetanicus
tetanický, týkající se tetanu... Celý referát
 
883. tetanie
(medicína) zvýšená nervosvalová dráždivost jako následek nedostatku vápníku, hořčíku, nebo draslíku... Celý referát
 
884. tetaniformní
podobný tetanu... Celý referát
 
885. tetanoidní
podobný tetanu, připomínající tetanus... Celý referát
 
886. tetanotoxin
jed vytvářený původcem tetanu (Clostridium tetani)... Celý referát
 
887. tetanus, tetan
(medicína) infekční choroba projevující se strnutím šíje, bolestmi ve svalech a křečemi... Celý referát
 
888. téte á téte
důvěrný rozhovor... Celý referát
 
889. tetelení
(optika) vlnění scény pozorované skrze horký vzduch, vzdálené míhavé světélkování... Celý referát
 
890. tetické operace
sčítání, násobení a umocňování - operace, při nichž se z daných čísel buduje něco vyššího... Celý referát
 
891. tetizmus, tetismus
takřka všechny hlásky jsou patlavě vyslovovány jak ,,t", totéž co hotentotismus, univerzální dyslalie... Celý referát
 
892. tetování
pigmentace kůže nebo sliznice vznikající záměrným nebo neúmyslným poraněním... Celý referát
 
893. tetra
první část složených slov mající význam čtyři... Celý referát
 
894. tetra pak
druh zdravotne neškodnej obaloviny na potraviny... Celý referát
 
895. tetrabrachius
(ř. tetra čtyři, ř. brachion paže) zrůda mající čtyři paže... Celý referát
 
896. tetrachirus
(ř. tetra čtyři, ř. cheir ruka) zrůda mající čtyři ruce... Celý referát
 
897. tetracyklin
(farmakologie) antibiotikum se širokým spektrem působnosti... Celý referát
 
898. tetradrachma
starořecká stříbrná mince o hmotnosti 14-17 gramů, čtyřdrachma... Celý referát
 
899. tetraedr
čtyřstěn... Celý referát
 
900. tetraevangelium
čtyři kanonická evangelia... Celý referát
 
901. tetrafobie
(psychologie) chorobný strach z čísla čtyři... Celý referát
 
902. tetrafonie
hudební skladba pro čtyři nástroje nebo čtyři hlasy, čtyřzvuk... Celý referát
 
903. tetragon
čtyřúhelník... Celý referát
 
904. tetragonum
(ř. tetra čtyři, ř. gonia úhel) čtyřúhelník... Celý referát
 
905. tetragrammaton
posvátné jméno Boha ve Starém zákoně (JHVH, Jehova)... Celý referát
 
906. tetraktys
(v aritmologii) posvátná čtyřka, totiž posloupnost čísel 1, 2, 3 a 4, jejichž součet je deset... Celý referát
 
907. tetralogie
(umění) umělecké dílo složené ze čtyř relativně samostatných částí... Celý referát
 
908. tetramastie
tetramazie, výskyt čtyř prsních žláz u jedné ženy... Celý referát
 
909. tetraparéza
částečná obrna všech čtyř končetin... Celý referát
 
910. tetraplegie
ochrnutí všech čtyř končetin... Celý referát
 
911. tetraploidie
čtyřnásobná sada chromosomů... Celý referát
 
912. tetraploidní
čtyřnásobný počet chromosomů... Celý referát
 
913. tetrapod
čtvernožec... Celý referát
 
914. tetrapodie
metrický celek ze čtyř úzce spjatých stop... Celý referát
 
915. tetrapus
odos, m. (ř. tetra čtyři, ř. pus-podos noha) tetrapus, zrůda mající čtyři dolní končetiny... Celý referát
 
916. tetrarcha
vladař bez královského titulu podřízený Římu a vládnoucí ve čtvrtině státu... Celý referát
 
917. tetrarchie
území spravované tetrarchou, vláda čtyř... Celý referát
 
918. tetraskelion
čtyři spojené nohy jako symbol... Celý referát
 
919. tetravakcína
kombinovaná očkovací látka proti tyfu, paratyfu A, B a choleře... Celý referát
 
920. tetrera
starořímská loď se čtyřmi řadami vesel nad sebou... Celý referát
 
921. tetrocie
zrůdné vyvinutí čtyř ušních boltců u téhož jedince... Celý referát
 
922. tetroda
Zesilovací elektronka složená z anody, katody, řídící mřížky a druhé stínící mřížky, která potlačuje parazitní kapacitu mezi anodou a řídící mřížkou... Celý referát
 
923. tetroftalmie
zrůdné vyvinutí čtyř očí u téhož jedince... Celý referát
 
924. tetrotus
(odborně) zrůda mající čtyři uši... Celý referát
 
925. teurgie
magické zaklínání bohů nebo démonů... Celý referát
 
926. tex
jednotka užívaná v textilním průmyslu pro jemnost příze (představuje délkovou hustotu, hmotnost 1 kilometru příze v gramech)... Celý referát
 
927. tex, TeX
sázecí systém (autorem profesor Donald Knuth), který umožňuje pomocí vlastních značek pohodlně zobrazovat matematické vzorce a symboly... Celý referát
 
928. texasky
pevné plátěné kalhoty, džíny... Celý referát
 
929. text
obsahově uzavřený celistvý útvar znakové povahy... Celý referát
 
930. textile
(l. texere zhotovovat) pletivo, tkáň... Celý referát
 
931. textilie
látka... Celý referát
 
932. textologie
(literatura) disciplína zabývající se všestranným výzkumem textu z hlediska jeho geneze, autorství, proměn a vývoje, textová kritika... Celý referát
 
933. textualita
zacházení s texty,způsob tvorby, komunikace a distribuce psaných děl... Celý referát
 
934. textura
vnitřní uspořádání, struktura, stavba... Celý referát
 
935. textus
(biologie) tkáň, tkanivo... Celý referát
 
936. tezaurace, thesaurace
(ekonomie) vyjmutí hotovostních peněz z oběhu... Celý referát
 
937. tezaurismóza
nadměrné nahromadění určitých látek v orgánech vyvolávajících onemocnění... Celý referát
 
938. tezaurus, thesaurus
velká slovní zásoba, lexikon, velký slovník... Celý referát
 
939. teze
(odborně) zásada, myšlenka, z níž se vychází, stručně vyjádřené tvrzení (zvláště takové, jehož pravdivost se hájí) (opak antiteze)... Celý referát
 
940. těžká demence
neschopnost vštípit do paměti nové informace, někdy i neschopnost rozpoznat blízké příbuzné, nedostatek srozumitelných představ, výrazný úbytek emoční sebekontroly a adekvátního sociálního chování a jednání... Celý referát
 
941. těžká mentální retardace
nízké kognitivní schopnosti a dovednosti, vážné opoždění vývoje řeči a často i motoriky, IQ 20 - 34,značné snížení sociální způsobilosti, mentální věk v dospělosti 3 - 6 let, eretické nebo torpidní chování... Celý referát
 
942. tezovitý
založený na tezích... Celý referát
 
943. tfilin
židovský modlitební řemínek... Celý referát
 
944. tha
(v čínské starověké architektuře) charakteristická věž budovaná jako sakrální (buddhistická) budova na okraji větších měst... Celý referát
 
945. thai
thajsky - svoboda... Celý referát
 
946. thalamospinalis
(ř. thalamos talamus, l. spina (dorsalis) mícha) talamospinální, týkající se talamu a míchy... Celý referát
 
947. thalamostriatus
(ř. thalamos talamus, l. corpus striatum žíhané těleso v mozku) týkající se talamu a žíhaného tělesa v mozku... Celý referát
 
948. thallassoterapie
,,mořské léčení"- např. relaxační zábaly z mořských řas... Celý referát
 
949. thallium
thalium, prvek zn. Tl, atom. čís. 81, atom. hmotnost 204,39... Celý referát
 
950. thanatogenetický
týkající se příčin vzniku smrti... Celý referát
 
951. thanatogeneze
vznik smrti poruchou činnosti životně důležitých orgánů a systémů... Celý referát
 
952. thanatognostický
charakteristický pro příčinu smrti... Celý referát
 
953. thanatománie
chorobná touha po smrti, sebevražedný úmysl... Celý referát
 
954. thanatopsie
zkoumání patologických změn v organismu při pitvě... Celý referát
 
955. thanatopsychologie
nauka zabývající se psychologickými aspekty smrti, umírání a péče o chování a prožívání umírajících a o proces truchlení pozůstalých... Celý referát
 
956. thanatotropismus
hlubinně psychologická hypotéza nevědomé, geneticky podmíněné osudové volby způsobu smrti (Leopold Szondi)... Celý referát
 
957. thc
tetrahydrocannabinol - psychoaktivní složka marihuany, konopí... Celý referát
 
958. theatrum
divadlo. Theatrum anatomicum pitevna... Celý referát
 
959. theatrum mundi minoris
lidský život jako divadelní hra (alegorie)... Celý referát
 
960. theatrum sacrum
posvátné divadlo... Celý referát
 
961. theca
obal, pouzdro, blána, váček, nádoba. Theca folliculi (externa, interna) obal vaječníkového folikulu (vnější, vnitřní). Theca vertebralis tvrdá plena míšní... Celý referát
 
962. thecalis
týkající se théky, pouzdra, blány, obalu... Celý referát
 
963. thecoma
(medicína) tis, n. (ř. theke schránka) thekom, nádor vaječníku, odvozený z theca interna nebo theca externa vaječníku... Celý referát
 
964. theinismus
otrava látkami obsaženými v čaji... Celý referát
 
965. theinum
thein, tein, alkaloid obsažený v listech čajovníku... Celý referát
 
966. thelalgia
(medicína) (ř. thele jemná kůžička, ř. algos bolest) telalgie, bolest prsní bradavky... Celý referát
 
967. thelema
vůle, božská vůle... Celý referát
 
968. theleplastica
(ř. thele jemná kůžička, ř. plastike(techne) umění tvárné) teleplastika, plastická operace prsních bradavek... Celý referát
 
969. thelitis
(medicína) (ř. thele jemná kůžička) telitida, zánět prsní bradavky... Celý referát
 
970. thén
(zastarale) zeman (skotský šlechtic)... Celý referát
 
971. thenar
ris, n. (ř. thenar plochá ruka) palcový val na dlani... Celý referát
 
972. theobrominum
teobromin, alkaloid obsažený v kakaovníku... Celý referát
 
973. theological virtues
teologické ctnosti (víra, naděje a láska)... Celý referát
 
974. theonomie
Když síly poznání, umění, práva morálky odkazují k poslednímu cíli života.... Celý referát
 
975. theonyma
jména bohů... Celý referát
 
976. theophylinum
teofylin, alkaloid obsažený v listech čaje, inhibitor fosfodiesterázy... Celý referát
 
977. theorba, teorba
(hudba) druh velké loutny oblíbené zejména v 17. stol. mající dlouhý krk se strunami, jejichž část byla nad hmatníkem a část vedle hmatníku (ty byly delší a byly připojeny k samostatné hlavici)... Celý referát
 
978. theoretikes
teoretické poznání... Celý referát
 
979. theory of triarchic ontelligence
triarchická teorie inteligence Roberta J.Sternberga podle níž má inteligence komponentu analytickou, praktickou a tvořivou... Celý referát
 
980. theos
bůh... Celý referát
 
981. theósis
zbožštění, účast na Boží plnosti... Celý referát
 
982. theotetos
božství... Celý referát
 
983. thera band
cvičební guma (pružný pás) na posilovací cviky... Celý referát
 
984. therapia causalis
léčba odstraňující příčinu choroby či poruchy, kauzální terapie... Celý referát
 
985. therapia conservativa
léčba bez použití radikálních (např. operativních) zákroků, terapie konzervativní... Celý referát
 
986. therapia palliativa
(medicína) léčba mírnící tělesné i duševní potíže a utišující bolesti, avšak neodstraňující příčinu poruchy či nemoci, paliativní terapie... Celý referát
 
987. therapia radicalis
radikální léčba... Celý referát
 
988. therapia substitutiva
léčba nahrazující chybějící látky (např. hormony), substituční terapie... Celý referát
 
989. therapia symptomatica
léčení příznaků, symptomatická terapie... Celý referát
 
990. therm(o)aesthesia
(ř. therme teplo, ř. aisthesis vnímání) term(o)estézie, citlivost na teplo, schopnost vnímání tepla... Celý referát
 
991. thermae
lázně... Celý referát
 
992. thermalgesia
(medicína) (ř. therme teplo, ř. algesis vnímání) termalgezie, bolest způsobená teplem... Celý referát
 
993. thermocaustica
ae, thermocauterisatio, onis, f. (ř. therme teplo, ř. kausis pálení) termokaustika, termokauterizace, působení na tkáň teplem, vypalování tkáně tepelným zdrojem... Celý referát
 
994. thermocauter
(ř. therme teplo, ř. kausis pálení) termokauter, chirurgický přístroj k vypalování tkáně (elektrokauter)... Celý referát
 
995. thermocauterectomia
(medicína) (ř. therme teplo, ř. kausis pálení, ř. ektome vynětí) termokauterektomie, chirurgické vynětí tkáně pomocí termokauteru... Celý referát
 
996. thermocoagulatio
(ř. therme teplo, l. coagulatio srážení) termokoagulace, rozrušení tkáně termokauterizací... Celý referát
 
997. thermodilutio
(ř. therme teplo, l. diluere rozředit) termodiluce, metoda zachycující teplotní změny po vstříknutí tekutiny o dané teplotě do krevního oběhu... Celý referát
 
998. thermolabilis
(ř. thermos teplý, l. labilis vratký) termolabilní, rozkládající, měnící se za zvýšených teplot, závislý na změně teploty... Celý referát
 
999. thermolabilitas
(ř. thermos teplý, l. labilis vratký) termolabilita, označení pro změnu, rozklad působením vyšší teploty... Celý referát
 
1000. thermonuclearis
(ř. therme teplo, l. nucleus jádro) termonukleární (reakce), slučovací reakce, při které se slučují lehká atomová jádra za prudkého uvolňování tepelné energie... Celý referát
 
1001. thermoplegie
úžeh... Celý referát
 
1002. thermoreceptor
(ř. thermos teplý, l. receptor přijímač) termoreceptor, čidlo pro vnímání tepla... Celý referát
 
1003. thermoregulatio
(ř. thermos teplý, l. regula pravidlo) termoregulace, řízení tělesné teploty... Celý referát
 
1004. thermos
teplý... Celý referát
 
1005. thermostabilis
(ř. thermos teplý, l. stabilis pevný) termostabilní, látka neměnící se působením tepla... Celý referát
 
1006. thermotaxis
(ř. thermos teplý, ř. taxis řad, řadění) termotaxe, pohyby nižších živočichů vyvolané změnou teploty prostředí... Celý referát
 
1007. these
myšlenka, tvrzení, poučka, zásada... Celý referát
 
1008. thésis
výpověď... Celý referát
 
1009. théta
(lingvistika) v řecké abecedě znak pro hlásku th... Celý referát
 
1010. théti
(ve st. Athénách) příslušníci nejnižší občanské třídy... Celý referát
 
1011. thiaminum
thiamin, vitamín B1... Celý referát
 
1012. thick description
,,zhuštěný popis" je pojem, termín a metafora britského filozofa a logika Gilberta Ryla (1900-1976)přejatá a využívaná mnoha antropology, sociology a psychology. Jde o snahu na základě popisu a rozboru empirických dat o místních událostech dosáhnout ... Celý referát
 
1013. thigmotaxis
(ř. thigma dotek, ř. taxis řadění) tigmotaxe, reaktivní orientační pohyb živé tkáně vyvolaný dotykovým podrážděním... Celý referát
 
1014. thing
(u st. Germánů) shromáždění svobodných členů kmene, rozhodující zvláště o vyhlášení války... Celý referát
 
1015. think-tenk
myšlenkový tanker, mozkový trust, vůdčí (tvůrčí) jádro skupiny, intelektuální nebo koncepční centrum... Celý referát
 
1016. thinking skills
dovednost myslet, rozumová dovednost, mentální či kognitivní strategie... Celý referát
 
1017. thio(pneumo)coniosis
(ř. theion síra, ř. pneumon plíce, ř. konis prach) tio(pneumo)konióza, zaprášení plic prachem obsahujícím sloučeniny síry... Celý referát
 
1018. thioalkoholy
merkaptany... Celý referát
 
1019. thioly
thioalkoholy... Celý referát
 
1020. thiolýza
štěpení s uvolňováním chemické skupiny obsahující síru... Celý referát
 
1021. thiopege
(ř. theion síra, ř. pege pramen) sirné prameny... Celý referát
 
1022. thiopentalum
thiopental, derivát kyseliny barbiturové... Celý referát
 
1023. third - person effect
efekt třetí osoby, tendence vnímat účinek masových medií na ,,mne" a ,,tebe" jako nevysoký, ale na na ostatní (,,u nich") jako vysoký... Celý referát
 
1024. thixophobia
chorobný strach z dotyku, fyzického kontaktu, též aphephobia, haptophobia... Celý referát
 
1025. thoracalgia
(medicína) (ř. thorax hrudník, ř. algos bolest) torakalgie, bolest hrudníku... Celý referát
 
1026. thoracalis
e, thoracicus, a, um (ř. thorax hrudník) torakální, hrudní... Celý referát
 
1027. thoracobronchotomia
(medicína) (ř. thorax hrudník, ř. bronchos průduška, ř. tome řez) torakobronchotomie, chirurgické protětí průdušky po otevření hrudníku... Celý referát
 
1028. thoracodynia
(medicína) (ř. thorax hrudník, ř. odyne bolest) torakodynie, bolest v krajině hrudní... Celý referát
 
1029. thoracolaparotomia
(medicína) (ř. thorax hrudník, ř. lapara břicho, ř. tome řez) torakolaparotomie, chirurgické otevření hrudníku a břicha... Celý referát
 
1030. thoracomyodynia
(medicína) (ř. thorax hrudník, ř. mys-myos sval, ř. odyne bolest) torakomyodynie, bolest hrudních svalů... Celý referát
 
1031. thoracopagus
dvojče spojené v oblasti hrudníku nebo epigastria... Celý referát
 
1032. thoracoplastica
(medicína) (ř. thorax hrudník, ř. plastike (techne) umění tvárné) torakoplastika, zvláštní druh chirurgického výkonu na hrudi, při němž po vynětí několika žeber se oba listy pohrudnice přiloží k sobě tak, že mohou srůst... Celý referát
 
1033. thorakalgie
(medicína) bolesti na hrudníku... Celý referát
 
1034. thorium
(technika) radioaktivní šedý měkký tažný, kov používaný ve vakuové elektrotechnice a přidávaný do slitin... Celý referát
 
1035. thrash
hudební styl využívající zejména bicích nástrojů... Celý referát
 
1036. threat
hrozba, ohrožení... Celý referát
 
1037. thrichiasis
(medicína) is, f. (ř. thrix-trichos vlas) trichiáza, zánět očních víček a spojivek z mechanického dráždění zpětně rostoucími řasami... Celý referát
 
1038. thriller
napínavý, vzrušující, strašidelný příběh... Celý referát
 
1039. thrix
(ř.) vlas, chlup... Celý referát
 
1040. thromb(o)embolia
(ř. thrombos sraženina krevní, ř. embolos vmetek) tromb(o)embolie, uvolnění krevní sraženiny do krevního oběhu... Celý referát
 
1041. thromb(o)embolismus
(ř. thrombos sraženina krevní, embolia vmetnutí) tromb(o)embolická nemoc, tvorba trombů v žilách s jejich uvolněním a zanesením do plic... Celý referát
 
1042. thrombangiitis
(medicína) (ř. thrombos sraženina krevní, ř. angeion céva) trombangiitida, zánět cév provázený srážením krve. Thrombangiitis obliterans trombangiitida obliterující, vleklé zánětlivé onemocnění tepen a žil, které uzavírá v krátkých úsecích periferní c... Celý referát
 
1043. thrombarterectomia
(medicína) (ř. thrombos sraženina krevní, arteria tepna, ř. ektome vynětí) trombarterektomie, chirurgické vynětí krevní sraženiny a části tepny... Celý referát
 
1044. thrombarteriitis
(medicína) (ř. thrombos sraženina krevní, arteria tepna) trombarteriitida, zánětlivé onemocnění tepen provázené srážením krve... Celý referát
 
1045. thrombectomia
(medicína) (ř. thrombos sraženina krevní, ř. ektome vynětí) trombektomie, chirurgické odstranění krevní sraženiny z cévy... Celý referát
 
1046. thrombendarteriitis
(medicína) (ř. thrombos sraženina krevní, ř. endon uvnitř, arteria tepna) trombendarteriitida, zánět vnitřní stěny tepny s tvorbou trombu... Celý referát
 
1047. thrombendocarditis
(medicína) (ř. thrombos sraženina krevní, endocardium srdeční nitroblána) trombendokarditida, zánět srdeční nitroblány s tvorbou krevních sraženin... Celý referát
 
1048. thrombolymphangoitis
(medicína) (ř. thrombos sraženina krevní, l. lympha tkáňový mok, ř. angeion céva) trombolymfangoitida, zánět lymfatických cév s tvorbou trombů... Celý referát
 
1049. thrombophlebitis
(medicína) (ř. thrombos sraženina krevní, ř. flebs-flebos žíla) tromboflebitida, zánět žil provázený srážením krve v postiženém žilním úseku. Thrombophlebitis migrans tromboflebitida stěhovavá, po vymizení se znovu objeví na témže nebo jiném místě. T... Celý referát
 
1050. throwing
házení... Celý referát
 
1051. thumbnail
(informatika) náhled, miniatura obrázku nebo videa, sloužící k orientaci (např. mezi soubory, nebo na webové stránce, blogu ...)... Celý referát
 
1052. thymanalepticus
(ř. thymos brzlík... Celý referát
 
1053. thymectomia
(medicína) (ř. thymos brzlík) thymektomie, chirurgické odstranění brzlíku... Celý referát
 
1054. thymeretický
energizující, odstraňující depresívní nálady... Celý referát
 
1055. thymiama
kadidlo... Celý referát
 
1056. thymicus
(ř. thymos brzlík) brzlíkový... Celý referát
 
1057. thymikolymfatický
týkající se brzlíku a lymfatického systému... Celý referát
 
1058. thymocyt
malý lymfocyt tvořený v thymu, T-lymfocyt... Celý referát
 
1059. thymocytoma
(medicína) tis, n. (ř. thymos brzlík, ř. kytos buňka) thymom, thymocytom, nádor brzlíku... Celý referát
 
1060. thymodependentní
na brzlíku závislý... Celý referát
 
1061. thymoeidés
vznětlivost... Celý referát
 
1062. thymofaryngeální
týkající se brzlíku a hltanu... Celý referát
 
1063. thymogenní
brzlíkového původu... Celý referát
 
1064. thymolepticus
um (ř. thymos brzlík... Celý referát
 
1065. thymoleptika
antidepresiva, látky ovlivňující náladu u depresí... Celý referát
 
1066. thymolýza
uvolnění, rozpuštění brzlíku... Celý referát
 
1067. thymopat
náladový psychopat... Celý referát
 
1068. thymopatie
obecně onemocnění brzlíku... Celý referát
 
1069. thymoprivní
zbavený brzlíku... Celý referát
 
1070. thymoprofylaktikum
farmakoterapeutický stabilizátor nálady mající např. antimanické nebo antidepresivní účinky, thymostabilizér... Celý referát
 
1071. thymoptóza
snížení, sklesnutí brzlíku... Celý referát
 
1072. thymosinum
peptid izolovaný z thymu, který zvyšuje počet T-lymfocytů v krvi... Celý referát
 
1073. thymostabilizér
farmakoterapeutický stabilizátor nálady mající např. antimanický nebo antidepresivní účinek... Celý referát
 
1074. thyr(e)oaplasia
( glandula thyroidea žláza štítná, ř. alfa priv., ř. plassein tvořit) tyr(e)oaplazie, vrozené nevyvinutí žlázy štítné... Celý referát
 
1075. thyro(chondro)tomia
( cartilago thyroidea chrupavka štítná, ř. chondros chrupavka, ř. tome řez) tyro(chondro)tomie, otevření hrtanu protětím chrupavky štítné... Celý referát
 
1076. thyroglobulinum
glykoprotein tvořený ve štítné žláze, ze kterého se uvolňují účinné hormony (tyroxin a trijodtyronin)... Celý referát
 
1077. thyroglossus
( glandula thyroidea žláza štítná, ř. glossa jazyk) vztahující se k žláze štítné a jazyku... Celý referát
 
1078. thyroidea
žláza štítná. Thyroidea bipartita, tripartita anomálie žlázy štítné, postranní laloky nejsou spojeny (bipartita), jindy je istmus vyvinut, ale není spojen s postranními laloky a tvoří samostatný kulovitý lalok (tripartita)... Celý referát
 
1079. thyroidismus
( glandula thyroidea žláza štítná) soubor projevů zvýšené činnosti štítné žlázy... Celý referát
 
1080. thyroiditis
(medicína) ( glandula thyroidea žláza štítná) tyroiditida, zánět štítné žlázy. Thyroiditis acuta purulenta akutní hnisavý zánět štítné žlázy. Thyroiditis chronica autoimmunis chronický zánět štítné žlázy způsobený protilátkami. Thyroiditis subacuta (... Celý referát
 
1081. thyroliberinum
TRH, hypotalamický hormon stimulující výdej TSH... Celý referát
 
1082. thyrotrophinum
tyrotropin, TSH, hormon adenohypofýzy stimulující tvorbu hormonů štítné žlázy... Celý referát
 
1083. thyroxinum
tyroxin, tetrajodtyronin, hormon štítné žlázy... Celý referát
 
1084. thyrsos, thyrsus
u star. Grékov a Rimanov dlhšia drevená palica ovenčená viničom a brečtanom, s píniovou šiškou navrchu , ktorú nosili pri dionýziách bakchantky (lat.- gr.)... Celý referát
 
1085. tiamin, thiamin
vitamin B... Celý referát
 
1086. tiára
pokrývka hlavy babylonských a perských vládců... Celý referát
 
1087. tibalgia
(medicína) (l. tibia kost holenní, ř. algos bolest) tibalgie, bolest holeně... Celý referát
 
1088. tibia
holeň(kost holenní), starý hudební nástroj, počítačová hra... Celý referát
 
1089. tibiální
holenní... Celý referát
 
1090. tibiofibulární
týkající se kosti holenní a lýtkové... Celý referát
 
1091. tibiokalkaneární
týkající se kosti holenní a patní... Celý referát
 
1092. tibionavikulární
týkající se kosti holenní a loďkovité (člunkové)... Celý referát
 
1093. tibiotalární
týkající se kosti holenní a hlezenní... Celý referát
 
1094. ticho po pěšině
... Celý referát
 
1095. tiebreak, tie-break
(sport) zkrácená, zrychlená část sportovních síťových her, např. v tenisu, volejbale... Celý referát
 
1096. tifosi
italští fanouškové... Celý referát
 
1097. tigmo-
první část složených slov mající význam dotek, tlak, náraz... Celý referát
 
1098. tigmotropismus
vlastnost buněk reagovat na dotyk... Celý referát
 
1099. tigon
kříženec tygra a lvice... Celý referát
 
1100. tigre
semitský jazyk z etiopské podskupiny užív. na severu Etiopie a v části sousedního Súdánu... Celý referát
 
1101. tigriňa
semitský jazyk z etiopské podskupiny užív. na jz. Eritrey... Celý referát
 
1102. tigroid
chromofilní zrnka v plazmě nervových buněk... Celý referát
 
1103. tigrolýza
uvolnění, rozpad tigroidu v plazmě nervových buněk... Celý referát
 
1104. tik
(medicína) mimovolný záškub motorických svalů, např. očních víček, pomrkávání, opakované nahodilé pohyby určité části těla, opakované zvuky... Celý referát
 
1105. tiket
formulář na sázení, sázenka... Celý referát
 
1106. til, till
nezpevněná usazenina vzniklá činností ledovce... Celý referát
 
1107. tilak, bindi
(společnost) červená tečka namalovaná na čele ženy v severní Indii... Celý referát
 
1108. tilda
diakritické znaménko v podobě vlnovky... Celý referát
 
1109. tilit
zpevněná moréna ze starých zalednění... Celý referát
 
1110. timán, tomand
stará arabská jednotka hmotnosti a objemu... Celý referát
 
1111. timar
(historické právo) malé pozemkové léno v osmanské říši, spojené s vojenskou povinností... Celý referát
 
1112. timbrologie
nauka zabývající se poštovními známkami... Celý referát
 
1113. time deficit
nedostatek času... Celý referát
 
1114. time management
časový plánovací systém, původně pouze hospodaření s časem, nyní jde o postupy, doporučení a nástroje pro plánování pracovních i osobních úkolů a cílů, řízení času, zásady pro určování priorit, a to vše za účelem zvýšení efektivnosti práce.... Celý referát
 
1115. time space compression
časoprostorová komprese... Celý referát
 
1116. time-out
oddechový čas... Celý referát
 
1117. timer
(hovorově) časoměřič, startovací stopky, časovač... Celý referát
 
1118. timesharing
právo užívat zařízení pro ubytování na stanovený časový úsek během roku na mnoho let dopředu (minimálně 3 roky)... Celý referát
 
1119. timidita
extrémní plachost, strach ze společenského ztrapnění se např. při veřejném vystoupení, sklon k sociální fobii... Celý referát
 
1120. timidní
plachý, bázlivý, přecitlivělý... Celý referát
 
1121. timidus
nesmělý, plachý, bázlivý, přecitlivělý, timidní... Celý referát
 
1122. timing
(hovorově) načasování, časové rozvržení, volba správného okamžiku... Celý referát
 
1123. timokracie
(politika) státní zřízení, kdy je rozsah politických práv určován podle výše majetku jednotlivých občanů... Celý referát
 
1124. timologie
(věda) věda o hodnotách, jejich hierarchizaci a systemizaci, též axiologie... Celý referát
 
1125. tinama
(zoologie) americký pták neschopný letu, podobný koroptvi... Celý referát
 
1126. tinctio
(l. tinguere pokropit) tinkce, barvení... Celý referát
 
1127. tinctura
tinktura, lihový výtažek drog. Tinctura aurantii tinktura pomerančová. Tinctura belladonnae tinktura rulíková. Tinctura cinnamomi tinktura skořicová. Tinctura digitalis tinktura náprstníková. Tinctura gallarum tinktura duběnková. Tinctura chamomill... Celý referát
 
1128. tinder
(internet) sociální síť určená k seznamování prostřednictvím vzájemně projevených sympatií (match)... Celý referát
 
1129. tinea
(medicína) plísňové onemocnění kůže... Celý referát
 
1130. tingltangl
druh zábavního podniku, obvykle podřadné úrovně... Celý referát
 
1131. tinitus auris
ušní šelest, pískot či hučení v uších... Celý referát
 
1132. tinitus auris dextra
uční šelest (hučení v uchu) vpravo... Celý referát
 
1133. tinitus auris sinistra
ušní šelest vlevo... Celý referát
 
1134. tinkční vlastnost bakterií
... Celý referát
 
1135. tinktura
lihový, vinný, vodní výluh z rostlinných i živočišných drog... Celý referát
 
1136. tinnitus
(medicína) ušní šelesty... Celý referát
 
1137. tinnitus aurium
stálé nebo přechodné hučení,bzučení, pískání, šumění, šelesty v uších nevyvolané zevními podněty... Celý referát
 
1138. tinta
odstín šedočerné barvy... Celý referát
 
1139. tintili
(brněnský hantec) peníze... Celý referát
 
1140. tintinnabula
středověká zvonková hra... Celý referát
 
1141. tintinnando
(hudba) zvonivě, cinkavě... Celý referát
 
1142. tio-, thio-
první část složených slov mající význam síra... Celý referát
 
1143. tip
(hovorově) odhad výsledku... Celý referát
 
1144. tipec
(veterinářství) hnisavý povlak se na jazyku drůbeže, vzniklý díky chorobě, bránící drůbeži v krmení a je třeba ho mechanicky odstranit... Celý referát
 
1145. tiplice
(zoologie) dvoukřídlý hmyz z čeledi Tipulidae podobný velkým komárům, sající rostlinné šťávy... Celý referát
 
1146. tiptop, tip top
dokonalý, skvělý... Celý referát
 
1147. tiráda
oslavný, přehnaně působící proslov... Celý referát
 
1148. tirák
(hovorově) nákladní automobil přepravce TIR... Celý referát
 
1149. tiráž
text na konci tiskoviny uvádějící technické údaje o tiskovině... Celý referát
 
1150. tiret, tiré
spojovník, divis... Celý referát
 
1151. tis
(botanika) jedovatý druh jehličnatého stromu... Celý referát
 
1152. tiskárna
(výpočetní technika) periferní zařízení určené k tisku na papír nebo i jiná média prostřednictvím cartridge nebo toneru... Celý referát
 
1153. tissue
(ang.) tkáň... Celý referát
 
1154. tit for tat
rovnocenná odplata, jedna ze sociálních strategií chování... Celý referát
 
1155. titan
(chemie) stříbrobílý lehký tvrdý křehký kov, značka Ti... Celý referát
 
1156. titanid
(chemie) podvojná sloučenina titanu s jiným prvkem... Celý referát
 
1157. titanit
(mineralogie) zelený nebo hnědý jednoklonný nerost, křemičitan obsahující titan a vápno... Celý referát
 
1158. titánství, titanismus
literární postoj, v němž autor vyzvedá statečný, osamělý a beznadějný vzdor osamělého hrdiny proti bohům (osudu), anebo se tak sám stylizuje... Celý referát
 
1159. titilace
lehké, mírné svědění... Celý referát
 
1160. titillatio
(l. titillare svědit) titilace, svědění, šimrání... Celý referát
 
1161. titilománie
chorobná touha po šimrání... Celý referát
 
1162. titr
cenný papír... Celý referát
 
1163. titrace
metoda kvantitativní chemické analýzy, odměrná analýza... Celý referát
 
1164. titratio
titrace, odměrná analýza, při které se vypočítá množství rozpuštěné látky z množství činidla, které s ní reaguje... Celý referát
 
1165. titubace
(odborně) kolísání... Celý referát
 
1166. titul
(vojenství) vyjádření hodnosti... Celý referát
 
1167. titulární
mající titul jen podle jména... Celý referát
 
1168. titulární biskup
hodnostář v římskokatolické a pravoslavné církvi, plnící při správě diecéze určité liturgické, administrativní a pastorační povinnosti z pověření sídelního diecézního biskupa. Titulárně je spojen s některou ze zaniklých diecézí, obvykle na území sev.... Celý referát
 
1169. titulární renomování
... Celý referát
 
1170. titulatura
forma oslovení, pojmenování podle titulu, titulování... Celý referát
 
1171. titulek
název, nadpis... Celý referát
 
1172. titulománie
extrémní úsilí o získání vysokoškolského titulu, jehož význam je přeceňován... Celý referát
 
1173. titulování
oslovení titulem, titulatura... Celý referát
 
1174. titulus
(v raném středověku) legenda k vyobrazení... Celý referát
 
1175. tixotropie
(chemie) vlastnost některých koloidních látek přecházet za nezměněné teploty třepáním, ultrazvukem, zářením apod. z pevného stavu do kapalného a zpět... Celý referát
 
1176. tixotropní
(odborně) používá se např. pro označení barev, nestékající nátěr, viz. tixotropie... Celý referát
 
1177. tizian
rezavá, červenohnědá barva... Celý referát
 
1178. tjalk
(holand.) malá nízká nákladní plachetní loď... Celý referát
 
1179. tjuringa
posvátný předmět Australanů z plochého, zpravidla eliptického kusu dřeva nebo kamene, o kterém se věří, že uchovává část duše... Celý referát
 
1180. tkáň
(biologie) soubor buněk plnícíh určitou funkci v organizmu nebo v rostlinách... Celý referát
 
1181. tklivý
(hovorově) dojímavý, dojemný, tesklivý, sentimentální... Celý referát
 
1182. tlačenka
(brněnský hantec) protekce... Celý referát
 
1183. tlačit
(brněnský hantec) jíst... Celý referát
 
1184. tlo
(nářečí) prkenný strop... Celý referát
 
1185. to cope
zvládat něco, poradit si, vyrovnat se s někým či něčím, překonat obtíže... Celý referát
 
1186. to do one´s best
,,udělat to nejlepší" (oblíbené heslo Angličanů)... Celý referát
 
1187. toaleta
oblečení (obvykle slavnostní večerní)... Celý referát
 
1188. toast
(gastronomie) bez tuku opečený bílý chléb... Celý referát
 
1189. toasting
opékání... Celý referát
 
1190. tobogan
vyšší stavba se spirálovitou skluzavkou... Celý referát
 
1191. toddler
batole, malé dítě... Celý referát
 
1192. tofé
mléčná karamela, máslový bonbon... Celý referát
 
1193. tofet
foinická svatyně pro pořádání obětních obřadů... Celý referát
 
1194. tofu, tou-fu
sójový sýr... Celý referát
 
1195. tóga
starořímský dlouhý mužský šat... Celý referát
 
1196. toison
(numismatika) francouzské označení vlámské mince ražené od 15. stol. a zdobené částí Řádu zlatého rouna... Celý referát
 
1197. toka
(móda) ručně tvarovaný dámský klobouk bez krempy... Celý referát
 
1198. tokaj
víno pocházející z okolí maďarského města Tokaj, tokajské víno, sladké víno... Celý referát
 
1199. tokamak
(jaderná fyzika) výzkumné zařízení pro studium vysokoteplotního plazmatu s cílem uskutečnit řízenou termojadernou reakci... Celý referát
 
1200. tokáň
(gastronomie) maso nakrájené na nudličky, dušené s rajčaty a vínem nebo smetanou... Celý referát
 
1201. tokáta, toccata
hudební skladba volné formy pro klávesové nástroje... Celý referát
 
1202. token
poukázka na nominální peněžní hodnotu splatná doručiteli ve zboží vlastního výběru... Celý referát
 
1203. toko-
první část složených slov mající význam porod, porodní, rodit... Celý referát
 
1204. tokodynamografie
znázorňování napětí, stahů děložní svaloviny během porodu pomocí zvláštního přístroje - tokodynamografu... Celý referát
 
1205. tokodynamometr
přístroj k měření amplitudy, trvání a frekvence stahů děložní svaloviny během porodu... Celý referát
 
1206. tokoferol
vitamín E... Celý referát
 
1207. tokofobie
(psychologie) chorobný strach ženy před porodem... Celý referát
 
1208. tokografie
zaznamenávání činnosti dělohy před porodem a během porodu... Celý referát
 
1209. tokogram
záznam o činnosti dělohy během porodu... Celý referát
 
1210. tokologie
nauka o porodu, porodnictví... Celý referát
 
1211. tokolytika
(medicína) tokolytika ? léky snižující činnost děložního svalstva a tlumící děložní stahy (kontrakce). Užívají se v porodnictví např. při předčasném nástupu porodních bolestí či hrozícím potratu. zejména betamimetika (beta 2). Srov. uterotonika... Celý referát
 
1212. tokonoma
(v japonském domě) 1. místo na psaní... Celý referát
 
1213. tokos
tokos ? řec. porod... Celý referát
 
1214. tolar
(numismatika) někdejší evropská (původně česká) stříbrná mince vyšší hodnoty (nazv. podle mince ražené v Jáchymově, něm. Joachimsthaler)... Celý referát
 
1215. tolerabilita
snášenlivost např. léků, různých způsobů chování... Celý referát
 
1216. tolerance
(psychologie) snášenlivost, schopnost přijímat, schopnost vzdorovat účinkům... Celý referát
 
1217. tolerance algie
(medicína) snášenlivost bolesti... Celý referát
 
1218. tolerance bolesti
(medicína) je vyjádřená trváním a intenzitou bolestivého podnětu, který je člověk schopen snášet bez výrazných tělesných a duševních důsledků... Celý referát
 
1219. toleranční
vztahující se k toleranci, přípustný, neohrožující zdraví jedince... Celý referát
 
1220. tolerantní
(odborně) trpělivý, snášenlivý, otevřený diskuzi, velkorysý... Celý referát
 
1221. tolerare
snášet, strpět, vydržet, tolerovat... Celý referát
 
1222. tolerovat
snášet, dovolovat, připouštět, strpět... Celý referát
 
1223. toll
(doslovný překlad) mýto, mýtné (z angličtiny)... Celý referát
 
1224. tolma
dušené závitky z mletého masa v listu zelí nebo vinné révy, dolma, golubcy, sarma... Celý referát
 
1225. tolos, tholos
starořecká kruhová stavba... Celý referát
 
1226. tolstolobik
kaprovitá ryba původem z východní Asie... Celý referát
 
1227. toluen
(chemie) bezbarvá, lehce zápalná kapalina aromatického zápachu, metylbenzen... Celý referát
 
1228. toluol
(chemie) technický toluen... Celý referát
 
1229. tom
díl, svazek... Celý referát
 
1230. tom-tom
(hudba) čínský bubínek, bicí neladěný nástroj... Celý referát
 
1231. tomahavk, tomahawk
válečná vrhací zbraň severoamerických indiánů, kamenná sekera s dřevěnou rukojetí nebo hůl s hlavicí... Celý referát
 
1232. tomán
(numismatika) starší perská obchodní zlatá mince v hodnotě 10 000 dinárů, tuman... Celý referát
 
1233. tomatový, tomátový
rajčatový... Celý referát
 
1234. tomaty
(gastronomie) rajčata... Celý referát