Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  
 
1. d'aur, džaur
v islámských zemích označení nemuslimů, nevěřících v islám... Celý referát
 
2. dacryocystectasia
dacryocystectasis, is, f. (ř. dakryon slza, ř. kystis váček, dutina, ř. ektasis rozšíření) dakryocystektázie, rozšíření slzního vaku... Celý referát
 
3. dacryocystitis
(medicína) (ř. dakryon slza, ř. kystis váček) dakryocystitida, zánět slzního vaku... Celý referát
 
4. dacryocystoblennorrhoea
(medicína) (ř. dakryon slza, ř. kystis váček, dutina, ř. blenna hlen, ř. rhoia tok, proud) dakryocystoblenorea, zánět slzního vaku spojený s výtokem hnisu... Celý referát
 
5. dacryocystorhinostomia
(medicína) (ř. dakryon slza, ř. kystis váček, dutina, ř. rhis-rhinos nos, ř. stoma ústa) dakryocystorinostomie, chirurgické spojení slzního vaku s nosní dutinou... Celý referát
 
6. dacryocystosyringotomia
(medicína) (ř. dakryon slza, ř. kystis váček, dutina, ř. syrinx píšťala, roura, ř. tome řez) dakryocystosyringotomie, chirurgické protětí slzního vaku a slzních kanálů... Celý referát
 
7. dacryocystotomia
(medicína) (ř. dakryon slza, ř. kystis váček, dutina, ř. tome řez) dakryocystotomie, chirurgické protětí slzního vaku... Celý referát
 
8. dacryon
slza... Celý referát
 
9. dacryopyosis
(medicína) is, f. (ř. dakryon slza, ř. pyon hnis) dakryopyóza, hnisavý zánět slzního vaku a slzních kanálů... Celý referát
 
10. dacryorhinostomia
(medicína) (ř. dakryon slza, ř. rhis-rhinos nos, ř. stoma ústa) dakryorinostomie, chirurgické spojení slzního vaku s nosní dutinou... Celý referát
 
11. dactylalgia
(medicína) (ř. daktylos prst, ř. algos bolest) daktylalgie, bolest prstů... Celý referát
 
12. dactylitis
(medicína) (ř. daktylos prst) daktylitida, zánět prstu... Celý referát
 
13. dactylocampsodynia
(medicína) (ř. daktylos prst, ř. kampsis zakřivení, ř. odyne bolest) daktylokampsodynie, bolestivé stažení, zkřivení prstů... Celý referát
 
14. dactylolysis
(medicína) is, f. (ř. daktylos prst, ř. lysis uvolnění) daktylolýza, chirurgické uvolnění srostlých prstů. Dactylolysis spontanea spontánní amputace, ztráta prstů (např. při lepře)... Celý referát
 
15. dada
dadaizmus, dadaistický... Celý referát
 
16. dadaistický
(odborně) vztahující se k dadaizmu, mající vlastnosti dadaizmu... Celý referát
 
17. dadaizmus, dadaismus
avantgardní umělecký směr od roku 1916 do poloviny 20. let 20. století, dada... Celý referát
 
18. dafnie
hrotnatka, potrava akvarijních rybek... Celý referát
 
19. dagoba
orientální stupňovitě se zužující věžovitá buddhistická chrámová stavba, pagoda, stúpa... Celý referát
 
20. daguerrotypie
(fotografie) jeden z nejstarších způsobů fotografování... Celý referát
 
21. daily hassles
denní starosti, každodenní nepříjemnosti, strasti a menší stresy, drobná zklamání... Celý referát
 
22. daily mood report
barometr každodenních nálad, tj. záznam o tom, jak se člověk cítí v pravidelných časových intervalech... Celý referát
 
23. daily uplifts
drobné každodenní radosti, každodenní příjemné zážitky... Celý referát
 
24. daimjó
starojaponský titul feudálního knížete... Celý referát
 
25. daimon, daimón
dobrý nebo zlý duch ovládající člověka... Celý referát
 
26. daimonium, daimonion
vnitřní hlas... Celý referát
 
27. daiquiri
(gastronomie) koktejl z rumu, citronové šťávy a cukru... Celý referát
 
28. dakota
(letectví) typ dopravního dolnokřídlého dvoumotorového jednoplošníku amerického původu... Celý referát
 
29. dakryagogatrézie
neprůchodnost slzovodných cest... Celý referát
 
30. dakryocystektomie
odstranění, vynětí slzního vaku... Celý referát
 
31. dakryocystis
slzní vak... Celý referát
 
32. dakryocystoblenostáza
městnání hlenu, hnisu, v slzním vaku... Celý referát
 
33. dakryocystokéla
vakovité rozšíření slzního vaku... Celý referát
 
34. dakryocystoptóza
pokles, vysunutí slzního vaku z normální polohy směrem dolů... Celý referát
 
35. dakryocystorinostenóza
zúžení slzního vaku a nosní dutiny... Celý referát
 
36. dakryocystostenóza
zúžení slzního vaku... Celý referát
 
37. dakryocyt
(biologie) abnormální erytrocyt kapkovitého tvaru... Celý referát
 
38. dakryohemorea
vylučování krvavých slz, slz s příměsí krve... Celý referát
 
39. dakryolit
kamének slzní žlázy... Celý referát
 
40. dakryolitiáza
kaménky ve vývodu slzní žlázy... Celý referát
 
41. dakryopyorea
hnisavý výtok slzních žláz... Celý referát
 
42. dakryorea
(medicína) slzení, silný výtok slz... Celý referát
 
43. dakryostenóza
zúžení odvodných slzních cest... Celý referát
 
44. dakryosyrinx
píštěl slzního vaku, přístroj k vytvoření slzního kanálku... Celý referát
 
45. daktyl
(literatura) trojslabičná sestupná metrická stopa skládající se z první slabiky dlouhé a důrazné nebo přízvučné a z dalších dvou krátkých nebo nepřízvučných... Celý referát
 
46. daktylo-
první část složeného slova s významem prst... Celý referát
 
47. daktylofázie
posuňková řeč hluchoněmých, dorozumívání posuňky... Celý referát
 
48. daktylografie
(odborně) taktilní prstová forma znakového jazyka, dotekové znázorňování (,,psaní") písmen ukazováčkem do dlaně... Celý referát
 
49. daktylogram
policejní otisk prstu... Celý referát
 
50. daktylogrypóza
(medicína) trvalé drápovité zkřivení prstu... Celý referát
 
51. daktylologie
způsob posuňkové řeči pro dorozumění hluchoněmých... Celý referát
 
52. daktylomancie
pověrečné předpovídání budoucnosti z pohybu zavěšeného prstenu... Celý referát
 
53. daktylomegalie
nápadně veliké prsty... Celý referát
 
54. daktylos
(jednotky) (ve starém Řecku) jednotka délkové míry, prst (asi 19 mm)... Celý referát
 
55. daktyloschiza
rozštěp prstů, nadpočetné prsty... Celý referát
 
56. daktyloskopie
(kriminalistika) nauka o kožních lištách užitá k identifikaci osob, zejména podle otisků prstů... Celý referát
 
57. daktylospazmus
křeč prstů, křečovité stažení prstů... Celý referát
 
58. daktylosymfýza
spojení, srůst prstů... Celý referát
 
59. daktylotika
prstová abeceda (daktylní abeceda)... Celý referát
 
60. daktylotika pro hluchoslepé
prstová abeceda do dlaně (jednoruční, dvouruční nebo smíšená)... Celý referát
 
61. daktylský
složený z daktylů... Celý referát
 
62. dalajlama, dalajláma
hlava lamaistické církve... Celý referát
 
63. dalasi
(jednotky) měnová jednotka Gambie... Celý referát
 
64. dalba
pilota k vyvazování plavidel nebo k navigaci... Celý referát
 
65. dales
finanční tíseň... Celý referát
 
66. dalmatika
je svrchní liturgické roucho jáhna ve tvaru písmene "T" a bývá v tzv. liturgických barvách (bílá, červená, zelená, fialová, růžová). Bílá barva je užívána o většině svátcích Páně, o svátcích Panny Marie a svatých, kteří nebyli mučedníky. Sv. Štěpán j... Celý referát
 
67. dalmatin, dalmatinec
(zoologie) středně velký pes s krátkou tvrdou srstí a černými nebo hnědými skvrnami... Celý referát
 
68. dalmetika
roucho pro jáhny... Celý referát
 
69. dalton
(biochemie) Zkratka Da. Jednotka relativní molekulové hmotnosti používaná v biochemii a biologii. 1 Da se rovná 1 atomové hmotnostní jednotce (u), která se rovná hmotnosti 1/12 hmotnosti atomu uhlíku 12C (uhlíku s nukleonovým číslem 12).... Celý referát
 
70. daltonizmus, daltonismus
barvoslepost zvláště na červenou a zelenou barvu... Celý referát
 
71. dáma
(knižně) žena z vyšší společnosti... Celý referát
 
72. daman
(zoologie) africký drobný savec... Celý referát
 
73. damara
(botanika) pryskyřice z damaroně a jiných asijských stromů (užívaná v lékařství a při výrobě průsvitných laků)... Celý referát
 
74. damaroň
(botanika) jehličnatá dřevina jižní polokoule... Celý referát
 
75. damascénský
týkající se Damašku, damacénský meč, damacénská ocel... Celý referát
 
76. damašek
(textilnictví) tkanina s vetkaným lesklým vzorem... Celý referát
 
77. damnatio
(l. damnare odsoudit) odsouzení. Damnatio memoriae zničení, zahlazení památky... Celý referát
 
78. damnum
utrpěná škoda na věci nebo právu... Celý referát
 
79. damnum emergens
reálně způsobená škoda... Celý referát
 
80. damping, dumping
cenové podbízení, obvykle v zahraničním obchodě, státem podporovaný ztrátový vývoz... Celý referát
 
81. dampr, dumper
speciální vyklápěcí vozidlo... Celý referát
 
82. dan
(sport) mistr nebo učitel japonských úpolových sportů... Celý referát
 
83. danaida
(vodárenství) přístroj na měření průtočného množství vody... Celý referát
 
84. danaj tanec
druh lidového párového točivého tance... Celý referát
 
85. danajský dar
(hovorově) zrádný, zhoubný, nevýhodný, zkázonosný dar... Celý referát
 
86. dance
tanec, tančit... Celý referát
 
87. dance jóga
(sport) spojení prvků powerjógy a různých tanečních a baletních stylů... Celý referát
 
88. dance-floor music
taneční diskotéková hudba poplatná dobovým trendům... Celý referát
 
89. danceterapie
pohybová taneční léčba... Celý referát
 
90. dancing
tanec, taneční umění... Celý referát
 
91. dandy
(historie) muž z bohatších vrstev společnosti především v Británii v 19. století a na konci 18. století, který upřednostňoval především svůj fyzický vzhled, uctíval sebe samého, používal rafinovaný jazyk a vyznával fyzicky nenáročné a klidné záliby... Celý referát
 
92. danger
nebezpečí... Celý referát
 
93. dantrolen
dantrolen ? antidotum, látka snižující napětí kosterních svalů.... Celý referát
 
94. danub
(geologie) nejstarší chladné období alpského zalednění, donau... Celý referát
 
95. darda
(karetní slang) karetní hra i figura v ní... Celý referát
 
96. darí
(lingvistika) podoba perštiny vzniklá z kábulského dialektu, vedle jazyka paštó druhý úřední jazyk v Afghanistánu... Celý referát
 
97. darking
,,stmívání", zhasínání, sociálně deviantní chování při němž dochází k nežádoucímu odpojování elektřiny a často jsou přitom i ničeny rozvaděče elektrického proudu... Celý referát
 
98. dárlink, darling
zařízení na domácí čerpání vody ze studny... Celý referát
 
99. dartos
(ř.) sedřený... Celý referát
 
100. darwinizmus, darwinismus
vývojová teorie organizmů založená na přirozeném výběru, přežití nejlépe přizpůsobených... Celý referát
 
101. dasein
pobyt, bytí zde... Celý referát
 
102. daseinsanalýza
speciální psychoterapeutická škola, hledání a poznávání možností jak být sám sebou... Celý referát
 
103. dát si věšák
... Celý referát
 
104. databanka
banka dat... Celý referát
 
105. databáze
vnitřně organizovaný soubor informací, údajů, dat... Celý referát
 
106. datace
datování, vročení... Celý referát
 
107. date of birth
datum narození... Celý referát
 
108. dativ
při skloňování třetí pád... Celý referát
 
109. datka
kazeta DAT... Celý referát
 
110. datování počátku středověku
počátek středověku se datuje rokem 476, kdy dobytím Říma barbary došlo k pádu říše západořímské... Celý referát
 
111. datum
(hovorově) udání doby něčeho rokem, měsícem a dnem... Celý referát
 
112. daughter
anglicky: dcera... Celý referát
 
113. dauphin
titul francouzského následníka trůnu... Celý referát
 
114. dávat majzla
... Celý referát
 
115. david a goliáš
(hovorově) Nerovní soupeři. Zdánlivě slabší a znevýhodněný (David) může vyhrát nad silnějším (Goliášem).... Celý referát
 
116. de anima
o duši... Celý referát
 
117. de dato
ode dne, od data, zkratka d.d.... Celý referát
 
118. de facto
(latinské výrazy) ve skutečnosti, opravdu, podle skutečného stavu... Celý referát
 
119. de gustibus non est disputandum
proti gustu žádný dišputát... Celý referát
 
120. de hominis dignitate
o důstojnosti člověka... Celý referát
 
121. de iure, de jure
(právo) podle práva, právně... Celý referát
 
122. de jure
podle práva... Celý referát
 
123. de lege ferenda
(právo) podľa práva aké by malo byť. Rozdiel medzi de lege lata a de lege ferenda je v tom, že právny stav de lege lata, vyjadruje momentálne platný právny stav, bez ohľadu na to, či je vhodný, nevhodný. Pričom de lege ferenda vyjadruje právny stav v... Celý referát
 
124. de lege lata
(právo) podle platného (již přijatého) zákona... Celý referát
 
125. de luxe
luxusní, vynikající... Celý referát
 
126. de minimis
(latinské výrazy) malého rozsahu (např. podpora)... Celý referát
 
127. de miseria humana
o lidské bídě... Celý referát
 
128. de novo
(latinské výrazy) znovu, od začátku, nově... Celý referát
 
129. de omnibus dubitandum est
o všem je nutno pochybovat... Celý referát
 
130. de profundis clamo
z hloubi, z hlubin, z nitra voláme... Celý referát
 
131. de urbe humana
město pro člověka... Celý referát
 
132. de visu
na pohled... Celý referát
 
133. de-, dez-
předpona mající význam od,z, pryč... Celý referát
 
134. deadline
(hovorově) poslední termín, datum nebo čas, dokdy musí být něco důležitého hotovo... Celý referát
 
135. deadweight, dead weight
mrtvá váha... Celý referát
 
136. deaerace
v potravinářství, odvzdušňování... Celý referát
 
137. deafblind
hluchoslepý... Celý referát
 
138. deagresifikace
redukování a utlumování agresivity a sublimování agresivních impulsů... Celý referát
 
139. deaktivace
(odborně) ukončení, zrušení, vypnutí, redukce aktivity, blokace aktivace... Celý referát
 
140. dealer
pověřený zástupce firmy... Celý referát
 
141. dealerství drog
trestný čin prodávání omamných a psychotropních látek... Celý referát
 
142. dealkalizace
(geologie) odstranění, vyluhování alkálií z půdy... Celý referát
 
143. deaminatio
onis, f.(l. de od, amino předpona označující sloučeninu obsahující NH2 skupinu) deaminace, odštěpení aminoskupiny ze sloučeniny... Celý referát
 
144. dean
hodnostář anglikánské církve, děkan... Celý referát
 
145. deaquatio
(l. de od, z, l. aqua voda) deakvace, zbavení vody, odvodnění... Celý referát
 
146. deathmatch
(počítačové hry) zápas na život a na smrt (všichni proti všem)... Celý referát
 
147. deaxiologizace
deformace, banalizace, destrukce hodnotových orientací, snižování významu hodnot (např. morálních, spirituálních)... Celý referát
 
148. debakl
(sport) jednoznačná prohra velkým rozdílem... Celý referát
 
149. debaras
(gastronomie) odklizení použitého nádobí ze stolu v restauraci prováděné najednou po skončení jednotlivých chodů, když dojedí všichni stolující, nebo průběžně během větších společenských akcí (rauty, svatby)... Celý referát
 
150. debardér
(lodnictví) přístavní nosič lodních nákladů... Celý referát
 
151. debata
rozmluva, výměna názorů, diskuze na veřejném fóru... Celý referát
 
152. debelace
naprosté zničení nepřátelského státu... Celý referát
 
153. debet, debt, debit
dluh... Celý referát
 
154. debil
(psychologie) člověk stižený debilitou... Celý referát
 
155. debilis
debilní, slabý, zaostalý, slabomyslný... Celý referát
 
156. debilita
(psychologie) lehký stupeň slabomyslnosti, lehká mentální retardace, slabost, zaostalost... Celý referát
 
157. debilitatio
(l. debilitare ochromit) debilitace, zeslabení, ochabnutí, skleslost... Celý referát
 
158. debitor
(právo) debtor dlužník... Celý referát
 
159. debitus honor et reverentia
náležitá čest a úcta... Celý referát
 
160. debl, double
čtyřhra... Celý referát
 
161. deblokace
uvolnění, odstranění překážek... Celý referát
 
162. debouche
(franc.) ve vojenství - ústí... Celý referát
 
163. debrecinka
(brněnský hantec) děvče... Celý referát
 
164. debridement
(medicína) chirurgivké vyčištění rány... Celý referát
 
165. debriefing
(odborně) skupinový rozbor mimořádně důležité události... Celý referát
 
166. debug
testování, ladění počítačového programu... Celý referát
 
167. debugger
Samostatný počítačový program či integrovaná součást vývojového programátorského prostředí, sloužící k nalezení chyb v jiných programech, především k označení místa v programu, kde došlo k programátorské chybě.... Celý referát
 
168. debugovat
procházet počítačový program s úmyslem najít a opravit chybu... Celý referát
 
169. debut
(umění) první vystoupení zahajující veřejnou (obvykle uměleckou) dráhu, první uveřejněné dílo... Celý referát
 
170. debutant
začátečník (zejména v umění)... Celý referát
 
171. debužírovat
hodovat, dobře jíst a pít... Celý referát
 
172. decade
(doslovný překlad) dekáda, desetiletí, 10 let... Celý referát
 
173. decák
decka, decan, deci, decilitr... Celý referát
 
174. decalcificatio
(l. de od, z, l. calx vápno, l. facere činit) dekalcifikace, odvápnění, ztráta kostního minerálu... Celý referát
 
175. decalvans
(l. de od, z, l. calvus plešatý) vyvolávající plešatost... Celý referát
 
176. decan
decka, decák, deci, decilitr... Celý referát
 
177. decanthatio
(l. de od, z, l. canthus okraj) dekantace, čištění a oddělování tekutiny a sraženiny opakovaným ustáváním a odléváním... Celý referát
 
178. decapitatio
(l. de od, z, l. caput hlava) dekapitace, oddělení hlavy od těla. Decapitatio dentis odnětí zubní korunky... Celý referát
 
179. decapsulatio
(medicína) (l. de od, z, l. capsula pouzdro) dekapsulace, chirurgické odnětí pouzdra, např. ledviny... Celý referát
 
180. decarbonisatio
(l. de od, z, l. carboneum uhlík) dekarbonizace, zbavování, vyloučení uhlíku... Celý referát
 
181. decarboxylatio
(l. de od, z, carboxygenium oxid uhličitý) dekarboxylace, chemická reakce, při níž se odstraňuje oxid uhličitý ze sloučeniny... Celý referát
 
182. decavernisatio
(l. de od, z, l. caverna dutina) dekavernizace, odstranění, zhojení kaverny, tuberkulózní dutiny v plíci... Celý referát
 
183. decelerace
zpomalování, snižování rychlosti, výkonu, vývoje... Celý referát
 
184. decem
deset... Celý referát
 
185. decemvir
(historické právo) člen starořímského desetičlenného sboru, vzniklého pro určitý úřední výkon (např. v 5. stol. př.n.l. pro sepsání římského práva, jiný sbor řešil spory týkající se osobní svobody aj.)... Celý referát
 
186. decennium
desetiletí, desáté výročí... Celý referát
 
187. decentní
(odborně) jemný, slušný, zdrženlivý... Celý referát
 
188. decentrace
(odborně) schopnost a dovednost posuzovat realitu z více hledisek (kriterií), novým způsobem... Celý referát
 
189. decentralizace, decentralisace
rozložení od středu... Celý referát
 
190. decepce
zklamání... Celý referát
 
191. decerebratio
(medicína) (l. de od, z, l. cerebrum mozek) decerebrace, chirurgické odstranění některých částí mozku, ztráta funkce mozkové kůry... Celý referát
 
192. dechna
(brněnský hantec) dechovka... Celý referát
 
193. dechristianizace
odkřesťanštění... Celý referát
 
194. deci
decilitr, desetina litru... Celý referát
 
195. decibel
(fyzika) bezrozměrná jednotka pro měření výkonu, útlumu, zisku, hladiny intenzity zvuku nebo akustického tlaku... Celý referát
 
196. decidua (membrana)
blána padavá, sliznice dělohy v průběhu gravidity. Decidua basalis sliznice mezi zárodkem a hlubšími vrstvami děložní stěny. Decidua capsularis sliznice mezi zárodkem a děložní dutinou. Decidua parietalis sliznice děložní na... Celý referát
 
197. deciduální
vztahující se k děložní sliznici v graviditě... Celý referát
 
198. deciduoma
(medicína) tis, n. (l. decidua sliznice těhotné dělohy) deciduom, nitroděložní nádor vycházející z deciduy... Celý referát
 
199. deciduus
odpadlý, spadlý, přechodný... Celý referát
 
200. decies
desetkrát... Celý referát
 
201. decil
(statistika) statistická hodnota, která je získána členěním všech skóre sledovaného vzorku osob na deset stejných částí (první decil odpovídá 10.percentilu, devátý decil koresponduje s 90. percentilem atd.)... Celý referát
 
202. decima
desátý stupeň diatonické stupnice... Celý referát
 
203. decimace
ničení, likvidace, početní zmenšování... Celý referát
 
204. decimalizace, decimalisace
zavádění desetinné soustavy... Celý referát
 
205. decimálka
decimální váha... Celý referát
 
206. decimální
založený na dělení na deset dílů, desetinný... Celý referát
 
207. decimovat
provádět decimaci... Celý referát
 
208. decimus
desátý... Celý referát
 
209. decipara
(femina) (l. decem deset, l. parere rodit) decipara, žena podesáté rodící... Celý referát
 
210. decipiens
klamný, nepozorovaný... Celý referát
 
211. decision
rozhodování... Celý referát
 
212. decize, decise
rozhodnutí, rozhodování... Celý referát
 
213. decizní
(odborně) rozhodující (s konečnou platností)... Celý referát
 
214. decizní sféra
(ekonomie) rozhodující řídící sféra, zejména pro oblast ekonomicko-politickou... Celý referát
 
215. decka
deci, decilitr... Celý referát
 
216. declinatio
(l. declinare odchylovat) odchýlení, odklon... Celý referát
 
217. declivis
skloněný, svažitý, svažující se... Celý referát
 
218. declivitas
sklonitost, svah, spád... Celý referát
 
219. dečmen
(brněnský hantec) deka... Celý referát
 
220. decocta
odvary... Celý referát
 
221. decoctum
odvar, výtažek z léčivých rostlin... Celý referát
 
222. decollatio
(l. de od, z, l. collum krk) dekolace, oddělení hlavy mrtvého plodu od těla... Celý referát
 
223. decoloratio
(l. decolare odbarvit) dekolorace, odbarvení, zbavení barvy... Celý referát
 
224. decompensatio
(l. de od, z, l. compensare vyvážit) dekompenzace, selhání, porušení kompenzace, neschopnost organismu vyrovnat či překonat poruchy postihující jeho činnost... Celý referát
 
225. decompositio
(l. de od, z, l. componere skládat) dekompozice, rozklad, rozložení, rozpad. Decompositio postmortalis dekompozice posmrtná, posmrtný rozklad... Celý referát
 
226. decorporatio
(l. de od, z, l. corpus tělo) dekorporace, eliminace inkorporovaných radioaktivních látek z organismu... Celý referát
 
227. decorticatio
(l. de od, z, l. cortex kůra) dekortikace, chirurgické zbavení kůry, obalu, nějakého orgánu... Celý referát
 
228. decoupling
zrušení, odstranění vazby... Celý referát
 
229. decrease
pokles, zmenšení... Celý referát
 
230. decrementum
(l. decrescere zmenšovat se) stav ústupu nebo vymizení příznaků choroby... Celý referát
 
231. decrepitas
(l. decrepitus věkem sešlý) vysílení, vyčerpání, sešlost... Celý referát
 
232. decrepitus
sešlý, zestárlý, vetchý... Celý referát
 
233. decrescendo
postupně zeslabovat... Celý referát
 
234. decrescens
ubývající, zmenšující se... Celý referát
 
235. decreta generalia
obecně závazná nařízení... Celý referát
 
236. decrustatio
(l. de od, z, l. crusta kůra) dekrustace, zbavení kůry, povlaku... Celý referát
 
237. decubatio
(l. de od, z, l. cubare ležet) dekubace, vymizení příznaků choroby, uzdravení... Celý referát
 
238. decubitus
proleženina... Celý referát
 
239. decursus
průběh, denní záznam (např. lékaře o průběhu nemoci), dekurs, dekurz... Celý referát
 
240. decussatio
zkřížení... Celý referát
 
241. decussatus
zkřížený, mající podobu římské číslice X... Celý referát
 
242. decussis
( podle římské číslice X) desítka... Celý referát
 
243. dědek
stolice k upnutí (sevření) dřeva při výrobě šindelů aj. pořízem.... Celý referát
 
244. dederon
(textilnictví) syntetické vlákno a tkanina vyráběné v bývalé NDR (německy DDR)... Celý referát
 
245. dedicatio
zasvěcení, posvěcení, obětování, věnování, připsání, dedikace... Celý referát
 
246. dediferenciace
ztráta funkční specializace... Celý referát
 
247. dedifferentiatio
(l. de od, z, l. differentia rozdíl, různost) dediferenciace, zvratná rozdílnost, opak diferenciace... Celý referát
 
248. dedikace
věnování, připsání... Celý referát
 
249. dedikovaný
(informatika) vyhrazený, předem určený pro konkrétní účel: dedikovaný server... Celý referát
 
250. dedukce
(odborně) typ úsudku a metoda zkoumání, kdy se z přijatých výroků (premis) dospívá k novému tvrzení, závěru, důsledku... Celý referát
 
251. dedukovat
(odborně) dedukcí zjišťovat... Celý referát
 
252. deduktivní
založený na rozumovém, logickém vyvozování, na úvaze... Celý referát
 
253. deduktivní učení
... Celý referát
 
254. deep brain stimulation
hluboká mozková stimulace (neuromodulační léčba), zkratka DBS... Celý referát
 
255. deep draining
hloubková masáž... Celý referát
 
256. deeskalace
(odborně) pacifikace, uklidnění, uvolnění napětí, zmírnění konfliktu... Celý referát
 
257. deetatizace, deetatisace
odstátnění, privatizace... Celý referát
 
258. deetizace
(politika) omezení role státu, odstátnění... Celý referát
 
259. deexcitace
převedení vzbuzeného atomu do základního stavu... Celý referát
 
260. defaecatio
(l. de od, z, l. faeces výkaly) defekace, kálení, vyprazdňování střevního obsahu... Celý referát
 
261. defaiming
pomluvy, znevažování, dekonestace... Celý referát
 
262. defamace
(odborně) pomluva, očerňování, hanobení... Celý referát
 
263. defamiliarisation
obzvláštnění, nezvyklost, podivuhodnost... Celý referát
 
264. defaming
znevažování, pomluvy, dehonestace ze strany jednotlivých osob nebo sociálních skupin, resp. medií... Celý referát
 
265. defatigatio
(l. defatigare unavit) defatigace, únava, vyčerpání, zemdlenost (fyzická i psychická)... Celý referát
 
266. defaultní
(odborně) výchozí, počáteční, přednastavený... Celý referát
 
267. defecaloesiofobie
(psychologie) strach z bolestivých stolic... Celý referát
 
268. defectio
(l. deficere scházet, ubývat) defekce, ubývání, mizení... Celý referát
 
269. defekace
(odborně) kálení, vyprazdňování střevního obsahu... Celý referát
 
270. defekátor
čiřicí kolona, zařízení k defekaci v cukrovarech... Celý referát
 
271. defekt
vada, poškození, porucha, nedostatek, postižení... Celý referát
 
272. defektář
záznam o objednaném zboží, které velkoobchod nemá na skladě... Celý referát
 
273. defektivita
porušení celistvosti jedince... Celý referát
 
274. defektivum
(z lat., jazykověda) slovo s neúplnou flexí... Celý referát
 
275. defektní
vadný, porušený, porouchaný... Celý referát
 
276. defektologie
(medicína) nauka o zdravotně postižených lidech, zejména dětech... Celý referát
 
277. defektor
uprchlík z výzvědných služeb... Celý referát
 
278. defektoskopie
vyhledávání povrchových i vnitřních vad hutních výrobků bez porušení jejich celistvosti... Celý referát
 
279. defeminizace
(odborně) ztráta znaků charakteristických pro ženy... Celý referát
 
280. defenestrace
vyhození z okna... Celý referát
 
281. defens own beliews
bránící a prosazující vlastní názory... Celý referát
 
282. defensio
(l. defendere bránit, chránit) defenzíva, ochrana, hájení... Celý referát
 
283. defensor
ochránce, obránce, obhájce... Celý referát
 
284. defensor del pueblo
ochránce (obránce) lidí, ombudsman... Celý referát
 
285. defensor fidei
obránce víry (titul, který obdržel od papeže např. anglický král Jindřich VIII) též fidei defensor... Celý referát
 
286. defensor pacis
obránce míru (pokoje)... Celý referát
 
287. defensorius
chránící, bránící... Celý referát
 
288. defenziva, defensiva
(odborně) obrana, odrážení útoku... Celý referát
 
289. defenzivní agrese
(psychologie) člověk se v sebeobraně snaží poškodit jiného člověka, který se pokouší nebo se již v minulosti pokusil poškodit tohoto jedince... Celý referát
 
290. defenzivní identifikace
ztotožnění se např. s útočníkem jako obranná technika... Celý referát
 
291. defenzivní, defensivní
(odborně) obranný, obranářský, omezený na obranu... Celý referát
 
292. defenzor
ochránce, obránce, obhájce, dohližitel... Celý referát
 
293. deferens
(l. deferre odnášet) odvádějící... Celý referát
 
294. deferent
hlavní kruhová dráha v geocentrické soustavě, po které se pohybuje střed epicyklu... Celý referát
 
295. deferentectomia
(medicína) (l. ductus deferens chámovod, ř. ektome vynětí) deferentektomie, chirurgické odstranění chámovodu... Celý referát
 
296. deferentitis
(medicína) (l. ductus deferens chámovod) deferentitida, zánět chámovodu, zpravidla kapavkového původu (deferentitis gonorrhoica)... Celý referát
 
297. defervescence
klesání, mizení, zanikání (příznaků choroby)... Celý referát
 
298. defervescentní
odpadávající, klesající... Celý referát
 
299. defétizmus, defétismus
poraženectví, nedostatek sebedůvěry a víry v možný úspěch... Celý referát
 
300. defiant behavior
vzdorovité a opoziční reakce chování... Celý referát
 
301. defibrilace
(medicína) léčebný úkon, kterým se zruší fibrilace komor. Spočívá v použití elektrického výboje, který na čas ?vymaže? veškerou chaotickou srdeční činnost a umožní nástup pravidelnějšího rytmu. Jde o výkon zachraňující život, neboť fibrilace komor be... Celý referát
 
302. defibrilátor
přístroj odstraňující fibrilaci srdce elektrickým výbojem... Celý referát
 
303. defibrinatio
(l. de od, z, fibrinum fibrin) defibrinace, odstranění fibrinu z krve... Celý referát
 
304. deficience
nedostatek, nedokonalost, vada... Celý referát
 
305. deficiens
chybějící, chudý, nedokonalý... Celý referát
 
306. deficient
(odborně) subjekt, u kterého se projevuje nějaká nedostačivost, insuficience (např. mentální, senzorická, motorická)... Celý referát
 
307. deficit
(odborně) schodek, ztráta, nedostatek... Celý referát
 
308. deficit pozornosti
nedostatky v pozornosti, její snížená koncentrativnost (soustředěnost), potíže s udržováním pozornosti, její snadná odklonitelnost, nezřídka spojená s hyperaktivitou, neklidem a impulzivním chováním a častější u chlapců než u dívek... Celý referát
 
309. deficitně tolerantní
... Celý referát
 
310. deficitní populace
populace s určitými, např. morálními nedostatky... Celý referát
 
311. defilé, defilírka
slavnostní pochod, přehlídka... Celý referát
 
312. defilovat
(odborně) pochodovat při přehlídce, být objektem přehlídky... Celý referát
 
313. definice
(odborně) ustanovení, určení, slovní zavedení a objasnění obsahu, významu pojmu nebo výrazu uvedením jeho základních znaků... Celý referát
 
314. definice deskriptivní
... Celý referát
 
315. definice genetické
vymezují jev příčinami a podmínkami jeho vzniku a vývoje... Celý referát
 
316. definice normativní
... Celý referát
 
317. definice strukturální
... Celý referát
 
318. definiční paradigma
sociální teorie zabývající se zkoumáním, jak lidé percipují, definují a subjektivně interpretují chování jedinců ve společnosti, sociální skutečnosti a situace (často v rozporu s objektivní realitou)... Celý referát
 
319. definiendum
to, co má být definováno, definovaný pojem, vysvětlovaný termín... Celý referát
 
320. definiens
pravá část definice, která definuje, objasňuje, vymezuje, popisuje daný pojem (definiendum)... Celý referát
 
321. definitiva
trvalé ustanovení pracovního poměru ve státní službě... Celý referát
 
322. definitivní
(odborně) konečný... Celý referát
 
323. definitivum
(odborně) definitivní stav... Celý referát
 
324. definovat
přesně určit, podat definici... Celý referát
 
325. deflace
(ekonomie) zhodnocování peněz, zvyšování hodnoty peněžní jednotky... Celý referát
 
326. deflagrace
(odborně) Šíření výbuchu hmotou výbušniny stoupající rychlostí nedosahující rychlosti detonace.... Celý referát
 
327. deflektor
odchylovač... Celý referát
 
328. deflexe
(odborně) odchylka nebo úchylka ze směru nebo polohy, odklon, ohnutí, odchýlení, odbočení, odvrácení, zaklonění... Celý referát
 
329. deflexe chování
... Celý referát
 
330. defloratio
(l. de od, z, l. flos-floris květ) deflorace, roztržení panenské blány (květu panenství), zbavení panenství... Celý referát
 
331. defluvium
odtok, úbytek, ztráta. Defluvium capillorum vypadávání vlasů. Defluvium unguium slezení nehtů... Celý referát
 
332. defluxio
(l. defluere stékat) defluxe, ztráta, ubývání, vypadávání (např. vlasů)... Celý referát
 
333. defoliace
odlistění... Celý referát
 
334. defoliant
látka způsobující odlistění... Celý referát
 
335. deforestace
odlesnění... Celý referát
 
336. deformace
(odborně) změna objemu a tvaru těles způsobená vnější silou... Celý referát
 
337. deformace v somatologii
změna ve tvaru, postižení, znetvoření, apozice části těla, většinou mechanické (např. poúrazové) etiologie... Celý referát
 
338. deformatio
(deformitas, atis, f.) (l. deformare zhanobit) deformace, deformita, úchylka od přirozeného tvaru, znetvoření, zohavení... Celý referát
 
339. deformis
(l. de od, z, l. forma tvar) beztvarý... Celý referát
 
340. deformita
znetvoření, zkřivení, úchylka od přirozeného tvaru... Celý referát
 
341. deformitas
(l. deformare zhanobit) deformita, znetvoření, zohavení, vrozená nebo získaná vada některého orgánu... Celý referát
 
342. deformovaný
znetvořený, zohyzděný, zhanobený... Celý referát
 
343. deformovat
záporně změnit daný tvar, znetvořovat... Celý referát
 
344. deformující
znetvořující, zhanobující, zohyzďující... Celý referát
 
345. defragmentace
(výpočetní technika) Defragmentace je proces snižování fragmentace - při ukládání dat na mechanický harddisk jsou tato data uložena více či méně rozmístěně po celém disku v závislosti na tom, kde je místo. Proces defragmentace "přerovnává" data tak, ... Celý referát
 
346. defraudace
(právo) bezprávní přivlastnění svěřeného majetku, zpronevěra... Celý referát
 
347. defraudant
ten, kdo se dopustil zpronevěry - bezprávně si přivlastnil svěřený majetek... Celý referát
 
348. defrontalisatio
(medicína) (l. de od, z, l. frons čelo) defrontalizace, chirurgické protětí spoje mezi čelním mozkovým lalokem a ostatními částmi mozku... Celý referát
 
349. defunctionalisatio
(l. de od, z, l. functio činnost) defunkcionalizace, zbavení činnosti... Celý referát
 
350. defundatio
(medicína) (l. de od, z, l. fundus dno) defundace, chirurgické snesení dna dělohy... Celý referát
 
351. defurfuratio
(l. de od, z, l. furfur pleva) defurfurace, odlupování malých částeček, šupin kůže... Celý referát
 
352. defusing
uvolňovací rozhovor, spontánní a soukromé popovídání si o prožité obtížné či krizové situaci a události s někým koho respektujeme, např. s přítelem, kolegou, rodinným příslušníkem, přičemž jde primárně o redukci vzniklé afektivní a emoční tenze, získ... Celý referát
 
353. defusio
(l. defundere slévat) defúze, slévání, odlévání, čištění... Celý referát
 
354. degener
eris (l. degenerare zvrhnout se, odchýlit se) degenerovaný, odchýlený od normy, zvrhlý... Celý referát
 
355. degenerace
zeslabení, úpadek schopnosti... Celý referát
 
356. degeneratio
(l. degenerare zvrhnout se, odchýlit se) degenerace, odchýlení od pravidla... Celý referát
 
357. degenerativní
(odborně) mající znaky úpadku, chátrání, zvrhlosti... Celý referát
 
358. degenerovaný
odrodilý, zvrhlý, zrůdný, zhanobený... Celý referát
 
359. degenerovat
zvrhnout se, zhoršovat se... Celý referát
 
360. degeš
(slang) romský hanlivý výraz, špinavý, nepřizpůsobivý, jiný než já, nedodržující pravidla... Celý referát
 
361. deglaciace
ústup zalednění... Celý referát
 
362. deglutitio
(l. deglutire polykat) deglutice, polykání... Celý referát
 
363. degradabilita
rozložitelnost... Celý referát
 
364. degradace
(vojenství) zbavení funkce nebo hodnosti, zvláště vojenské, sesazení... Celý referát
 
365. degradace intelektu
sekundární (po organických mozkových procesech a poškozeních) porucha rozumové výkonnosti, přičemž původně byl intelekt v normě... Celý referát
 
366. degradace osobnosti
(odborně) redukce globální (totální) nebo parciální(částečné) úrovně, kvality, hodnoty, aktivity osobnosti (např. v oblasti charakteru, intelektu, kvalifikace, ale i tělesných funkcí)... Celý referát
 
367. degrasírování
(gastronomie) odstranění tuku z povrchu tekutiny... Celý referát
 
368. degravace
oslabení nežádoucích emočních pocitů s prožitkú, oslabování vlivu emocí jíž vzniklých (termín pedagoga a psychologa prof. Jana Vaňka)... Celý referát
 
369. degravatio
(l. degravare tlačit) degravace, ztížení, tísnění... Celý referát
 
370. degravovaný
oslabený, oslabovaný ( používá se převážně zejména v oblasti emocí)... Celý referát
 
371. degres
pokles... Celý referát
 
372. degrese
klesání, pokles... Celý referát
 
373. degressio
(l. degredi sestupovat, odstupovat) degrese, sestup, klesání... Celý referát
 
374. degustace
(gastronomie) odborná ochutnávka (někdy i s doprovodným výkladem) nápojů, v menším objemu také potravin (kávy, čaje, vína, rumů, whiskey, slivovice, piva, čokolády ...)... Celý referát
 
375. degustativní
chuťový, ochutnávající... Celý referát
 
376. degustovat
ochutnávat... Celý referát
 
377. degutantní
nechutný, odporný... Celý referát
 
378. dehet
(biochemie) hustá tmavá, olejovitá kapalina vznikající při tepelném rozkladu organických látek bez přístupu vzduchu... Celý referát
 
379. dehiscence
(medicína) rozestup, rozšklebení operační rány... Celý referát
 
380. dehiscens
otevírající se, otevřený, zející... Celý referát
 
381. dehonescence
zneuctění... Celý referát
 
382. dehonestace
(odborně) urážka, pomluva, znectění... Celý referát
 
383. dehonestovat
(odborně) ponižovat, urážet, snížit význam, vážnost něčeho, znevážit, zlehčit, pomlouvat, zneuctít... Celý referát
 
384. dehonestující
(odborně) znehodnocující, urážející, ponižující... Celý referát
 
385. dehonestující výchova
(psychologie) výchova urážející, znehodnocující, ponižující osobnost vychovávaného... Celý referát
 
386. dehumanizace
(sociologie) neúcta k člověku, k lidskosti, znelidštění, vzájemné odcizování lidí, odcizenost služeb všeho druhu... Celý referát
 
387. dehumanizovaný
odlidštěný, nehumánní... Celý referát
 
388. dehydrace
(odborně) vysychání, odvodnění... Celý referát
 
389. dehydrační
odvodňovací, sloužící k dehydraci... Celý referát
 
390. dehydratace
vysychání, odvodnění... Celý referát
 
391. dehydratační
příd. jm. k dehydratace... Celý referát
 
392. dehydratatio
(l. de od, z, ř. hydor-hydatos voda) dehydratace, odvodnění, vysýchání, úbytek tekutin v organismu. Dehydratatio hypertonica dehydratace hypertonická, ztráta nadměrného množství vody bez minerálů, čímž se zvýší osmolalita v organismu. Dehydratati... Celý referát
 
393. dehydratovaný
dehydrovaný... Celý referát
 
394. dehydrochlorace
odštěpení chlorovodíku (HCl) za použití katalyzátoru... Celý referát
 
395. dehydrogenace
odštěpení vodíku z organické látky... Celý referát
 
396. dehydrogenasis
(l. de od, z, hydrogenium vodík) dehydrogenáza, enzym katalyzující odnímání vodíku ze substrátu... Celý referát
 
397. dehydrokortikosteron
jeden ze steroidních hormonů tvořených v kůře nadledvin... Celý referát
 
398. dehydrovaný
zbavený vody, odvodněný... Celý referát
 
399. deidealizace
odidealizování... Celý referát
 
400. deidentifikace
částečná nebo úplná ztráta ztotožnění se (např. s nějakou osobou)... Celý referát
 
401. deideologizování
odideologizování... Celý referát
 
402. deiectio
(l. deicere odstraňovat) dejekce, vyprazdňování střev, stolice... Celý referát
 
403. deifikace
zbožnění, zbožštění... Celý referát
 
404. deiktický
(odborně) odkazující, ukazující na něco, související s deixí... Celý referát
 
405. deimos
hrůza, děs... Celý referát
 
406. deindividuace
(psychologie) je to částečná nebo úplná ztráta pocitu vlastní individuality, vlastní autonomní osobnosti, sebeuvědomění - často k deindividuaci dochází v davu - davové šílenství... Celý referát
 
407. deindividualizace
(psychologie) ztráta pocitu vlastní individuality, též deindividuace... Celý referát
 
408. deixe
(odborně) přímé (po)ukazování ke skutečnosti nebo k jejímu označení v textu... Celý referát
 
409. deixis
ukazovat, poukazovat, upozorňovat, odkazovat... Celý referát
 
410. deizmus, deismus
názor připouštějící existenci Boha, který svět pouze stvořil, ale dále do něj nezasahuje... Celý referát
 
411. dej
titul tureckých místodržících v Alžíru... Celý referát
 
412. deja vu, déj? vu
(psychologie) stav mysli v situaci, kdy jsme přesvědčeni, že jsme ji již jednou nebo vícekrát jako takovou zažili... Celý referát
 
413. dejekt
výkal, výměšek, střevní obsah... Celý referát
 
414. déjeuner
druhá snídaně, přesnídávka... Celý referát
 
415. dějství
část dramatického díla... Celý referát
 
416. deka
první část složených slov mající význam desetinásobek, desetinásobný... Celý referát
 
417. děkabrista
účastník rus. liberálně reformního hnutí, které vyvrcholilo nezdařeným povstáním v prosinci 1825... Celý referát
 
418. dekáda
(odborně) soubor deseti prvků, období deseti dnů, desetiletí... Celý referát
 
419. dekadence
(odborně) úpadek, upadání, úpadkovost... Celý referát
 
420. dekadentní
(odborně) úpadkový, úzkostlivý, depresivní, pesimistický... Celý referát
 
421. dekadický
desítkový... Celý referát
 
422. dekaedr
desetistěn... Celý referát
 
423. dekagon
desetiúhelník... Celý referát
 
424. dekagram
deset gramů, deko... Celý referát
 
425. dekal
(elektrotechnika) patice elektronky s deseti kolíčky... Celý referát
 
426. dekalog
desatero, deset božích přikázání... Celý referát
 
427. dekameron
(literatura) soubor deseti příběhů... Celý referát
 
428. dekan
(školství) akademický funkcionář rozhodující v záležitostech fakulty vysoké školy... Celý referát
 
429. děkanát
úřad děkana... Celý referát
 
430. dekantace
oddělování nečistot vznášejících se v kapalině odstředěním nebo slitím kapaliny po usazení nečistot... Celý referát
 
431. dekantovat
opatrně přelít víno z lahve do karafy... Celý referát
 
432. dekapitace
oddělení hlavy od trupu, stětí... Celý referát
 
433. dekapování
moření... Celý referát
 
434. dekarbonizace, dekarbonisace
odstraňování uhlíku z určité látky... Celý referát
 
435. dekarboxylace
odštěpení oxidu uhličitého z karboxylové skupiny... Celý referát
 
436. dekarboxyláza
enzym katalyzující odnímání oxidu uhličitého ze substrátu... Celý referát
 
437. dekartelizace
(obchod) zrušení hospodářsky monopolních organizací... Celý referát
 
438. dekatování
úprava vlněných, polovlněných a bavlněných látek přepařením, čímž se ustaluje jejich lesk a zabraňuje se srážení... Celý referát
 
439. dekl
(slang) poklop, víko... Celý referát
 
440. deklamace
(literatura) výrazný přednes veršů nebo stylizované prózy zdůrazňující zvukové kvality při recitaci textu... Celý referát
 
441. deklamátor
přednašeč, recitátor... Celý referát
 
442. deklamovat
přednášet, recitovat... Celý referát
 
443. deklarace
(odborně) veřejné, obvykle slavnostní prohlášení, vyhlášení... Celý referát
 
444. deklarant
kdo podává celní hlášení, daňové přiznání... Celý referát
 
445. deklarativní
vyhlašovací, vysvětlovací... Celý referát
 
446. deklarativní paměť
paměť pro fakta... Celý referát
 
447. deklarativní znalosti
znalosti deskriptivní (popisné), konstatující... Celý referát
 
448. deklarativy
výrazy, jimiž mluvčí (pisatel) definuje nový status ve věcech institucionálního charakteru, např. vynesení rozsudku (J.R.Searle)... Celý referát
 
449. deklaratorní
vysvětlující, prohlašující, zjišťující... Celý referát
 
450. deklarovaný
(odborně) uvedený, vyhlášený, prohlášený... Celý referát
 
451. deklarovat
(odborně) vydat prohlášení, vyhlásit, prohlašovat... Celý referát
 
452. deklarující
přihlašující se k něčemu, vyhlašující, prohlašující, zavazující se... Celý referát
 
453. deklasovat
snížit, ponížit, znehodnotit... Celý referát
 
454. deklinace
(odborně) sklon, naklonění... Celý referát
 
455. deklinační
týkající se výchylky, týkající se deklinace... Celý referát
 
456. deklinovat
(lingvistika) skloňovat... Celý referát
 
457. deko
(hovorově) dekagram, deset gramů... Celý referát
 
458. dekodér
zařízení na dekódování signálu, dekódovač, dešifrátor... Celý referát
 
459. dekódovat
dešifrovat, odkódovat zakódovanou informaci... Celý referát
 
460. dekognitivizace
pokles, redukce kognitivních schopností, dovedností i informací a vědomostí... Celý referát
 
461. dekokce
(pivovarnictví) výroba sladiny povařováním rmutů... Celý referát
 
462. dekokt
(botanika) odvar, vodní výtažek z rostlinných částí, obvykle z léčivých bylin... Celý referát
 
463. dekolonizace
odstraňování, odstranění kolonizace a jejích následků... Celý referát
 
464. dekolt, dekoltáž
hluboký výstřih u dámských šatů... Celý referát
 
465. dekomodifikace
(odborně) odžbožnění, odtržnění (např.lidské práce)... Celý referát
 
466. dekompenzace, dekompensace
(medicína) porušení kompenzace, selhání, zhoršení funkce orgánů... Celý referát
 
467. dekompenzovat
(odborně) být postižen dekompenzací, selhávat, chybovat, funkčně se zhoršovat... Celý referát
 
468. dekomponovaný
rozložený... Celý referát
 
469. dekompozice, dekomposice
rozložení, rozklad... Celý referát
 
470. dekompozitor, dekompositor
(biologie) organizmus rozkládající v ekosystému organickou hmotu na jednodušší látky, reducent, destruent... Celý referát
 
471. dekomprese
odlehčení... Celý referát
 
472. dekomprimovat
rozbalit, odzipovat... Celý referát
 
473. dekoncentrace
snížení, nedostatek koncentrace... Celý referát
 
474. dekongesce
(medicína) odstranění či vymizení zduření nebo překrvení kongesce... Celý referát
 
475. dekongestant, dekongescens
(farmakologie) lék určený k odstranění zduření (dekongesci), např. nosní sliznice.... Celý referát
 
476. dekontaminace
(odborně) odmoření, zbavení nečistot včetně choroboplodných zárodků, radioaktivních zplodin... Celý referát
 
477. dekontextualizace
(psychologie) nevnímání celku, ztráta kontextu, zaměření pouze na jednu část... Celý referát
 
478. dekor
výzdoba, ozdoba... Celý referát
 
479. dekorace
(odborně) výzdoba, ozdobení, okrasa... Celý referát
 
480. dekorativizmus, dekorativismus
umělecký, zejména výtvarný směr upřednostňující ozdobnost... Celý referát
 
481. dekorativní
okrasný, ozdobný... Celý referát
 
482. dekorovat
ozdobit, vyzdobit... Celý referát
 
483. dekort
sleva, odpočet, srážka (z ceny zboží)... Celý referát
 
484. dekorum
formální, jen vnější důstojnost, vážnost, slušnost... Celý referát
 
485. deková fuska
... Celý referát
 
486. dekovat
krýt, chránit... Celý referát
 
487. dekovat se
klidit se, skrytě, nenápadně se vzdalovat... Celý referát
 
488. dekovat se (to)
... Celý referát
 
489. dekrement
útlum, úbytek snížení... Celý referát
 
490. dekrementace
snížení (čísla)... Celý referát
 
491. dekrepitace
Proces, kdy v důsledku zahřátí dochází k narušení struktury (popraskání, popukání)některých krystalických látek obsahujících v sobě tekutinu. Příklad: praskání krystalků soli na rozpálené varné ploše.... Celý referát
 
492. dekrepitní
vetchý, sešlý, vyžilý... Celý referát
 
493. dekrescence
ubývání, úbytek... Celý referát
 
494. dekret
úřední výnos, ustanovení... Celý referát
 
495. dekretář
(historie) necechovní řemeslník, který nesměl mít učedníky ani tovaryše... Celý referát
 
496. dekriminalizace
(kriminalistika) částečné či úplné odstranění trestního postihu (např. u některé drogové komodity) při ponechání administrativních sankcí... Celý referát
 
497. dekrudescence
zmírňování intenzity choroby... Celý referát
 
498. dekubit, dekubitus
(medicína) proleženina... Celý referát
 
499. dekubitální
týkající se proleženiny... Celý referát
 
500. dekultivace
redukce, snižování úrovně kulturnosti a kultivovanosti, (např. nárůstem egoismu, závisti, nenávisti, hostility a agresivity ve společnosti)... Celý referát
 
501. dekurie, decuria
(ve starém Římě) skupina deseti mužů, zvláště v armádě (nejnižší jezdecká jednotka), v senátě a v zájmových korporacích, desetičlenná skupina podřízených úředníků... Celý referát
 
502. dekurio, decurio
(ve starém Římě) velitel jezdecké dekurie... Celý referát
 
503. dekurion
student jezuitské koleje, který měl na starosti skupinu svých spolužáků, kterým pomáhal ve studiu... Celý referát
 
504. dekursfvní
pozadu splatný, splatný po určté lhůtě... Celý referát
 
505. dekurz, dekurs
(medicína) denní záznam o průběhu nemoci... Celý referát
 
506. dekurzivní, dekurzívní, dekursivní
pozadu splatný, splatný po určité lhůtě... Celý referát
 
507. dekusace
skríženie nervových vlákien, napr. zrakových nervov... Celý referát
 
508. delabeling
odznačkování, odnětí etikety (nálepky)... Celý referát
 
509. delace
připadnutí, dědictví... Celý referát
 
510. delaceratio
(l. de od, z, l. lacerare trhat) delacerace, roztržení, rozsápání... Celý referát
 
511. delactatio
(l. de od, z, l. laclactis mléko) delaktace, odstavení, přerušení kojení... Celý referát
 
512. delaminace
(odborně) separace vzájemně propojených vrstev... Celý referát
 
513. delay conditioning
odložené, zpožděné podmiňování... Celý referát
 
514. delayed response
zdlouhavá reakce... Celý referát
 
515. deld.
(zkr. angl. delivered) dodáno... Celý referát
 
516. deleatur
korekturní znaménko pro zrušení části textu... Celý referát
 
517. delece
(odborně) ztráta některých z vnitřních oblastí chromozomu... Celý referát
 
518. delegace
skupina zástupců, poselstvo... Celý referát
 
519. delegace konfliktu
předání,přesun, svěření procesu řešení konfliktu někomu jinému, např. nadřízenému, arbitrovi, komisi, policii, soudu... Celý referát
 
520. delegát
zmocněný nebo zvolený zástupce, člen delegace... Celý referát
 
521. delegitimizace
(právo) rušení legitimnosti, zákonného opatření, oficiálního oprávnění... Celý referát
 
522. delegovat
(odborně) vyslat někoho jako zástupce... Celý referát
 
523. delfín
(zoologie) ozubený savec z řádu kytovců schopný se učit... Celý referát
 
524. delfinárium
umělá nádrž pro delfíny... Celý referát
 
525. delfinoterapie
využívání delfínů v rámci animoterapie... Celý referát
 
526. deliberalizace
opak liberalizace... Celý referát
 
527. deliberate plagiarism
úmyslné (vědomé) plagiátorství... Celý referát
 
528. deliberatio
uvažování, úvaha, radění se, rozvaha, rozhodnutí, závěrečná dohoda, deliberace... Celý referát
 
529. delicato
volně... Celý referát
 
530. deligatio
(l. deligare přivázat) deligace, obvázání, podvázání... Celý referát
 
531. deligatura
obvaz, podvázání (cévy)... Celý referát
 
532. delikatesa
jemnost, delikátnost... Celý referát
 
533. delikátní
jemný, lahodný, jemnocitný, taktní... Celý referát
 
534. delikt
přečin, poklesek, porušení práva... Celý referát
 
535. delikvence
páchání deliktů, trestná činnost... Celý referát
 
536. delikvent
(kriminalistika) provinilec, pachatel deliktu... Celý referát
 
537. delikvescence
zkapalnění pohlcováním vody z atmosférického vzduchu... Celý referát
 
538. delimitace
(odborně) stanovení, vymezení hranic, rozhraničení... Celý referát
 
539. delimitovat
(odborně) převádět, rozhraničit, stanovit hranice působnosti něčeho... Celý referát
 
540. delinkvence
vážné poruchy chování a jednání, projevující se pácháním deliktů, trestnou činností ( např. násilnostmi, krádežemi, loupežemi), narušováním nejen sociálních a etických norem, ale současně a především norem právních, též delikvence... Celý referát
 
541. deliquium
(animi) (l. de od, z. l. linquere rozpouštět) mdloba, ztráta vědomí... Celý referát
 
542. delirando
(hudba) divoce, náruživě... Celý referát
 
543. delirans
třeštící, blouznící... Celý referát
 
544. deliratio
(l. delirare blouznit) delirace, blouznění, třeštění, pomatenost... Celý referát
 
545. delirium
(medicína) blouznění, třeštění, zmatenost s halucinacemi... Celý referát
 
546. delirium blandní
... Celý referát
 
547. delirium furibundní
... Celý referát
 
548. delirium musitující
... Celý referát
 
549. delirium tremens
delirium následkem chronické otravy alkoholem spojené se zrakovými halucinacemi... Celý referát
 
550. delirogeny
skupina látek (např. durman, skopolamin)vyvolávajících zmatenost a jiné duševní poruchy (např. alogické myšlení, paranoidní interpretace skutečných událostí)... Celý referát
 
551. delirovat
blouznit, být zmatený... Celý referát
 
552. delirus
nerozumný, nesmyslný, ztřeštěný... Celý referát
 
553. delisting
stažení emise akcií z trhu... Celý referát
 
554. dělitelný
dělený... Celý referát
 
555. delkredere, delcredere
úvěrní provize za poskytnutí záruky... Celý referát
 
556. delokalizace
(ekonomie) přesídlení, přemístění firmy... Celý referát
 
557. delomorfický
zjevný, zřetelně ohraničený a dobře barvitelný... Celý referát
 
558. delta
(lingvistika) v řecké abecedě znak pro hlásku d... Celý referát
 
559. delta spánek
třetí a čvrtá fáze tzv. hlubokého spánku ve kterém pravděpodobně dochází k největší relaxaci a regeneraci organismu... Celý referát
 
560. delta typ konzumace alkoholu
chronický alkoholismus, již nejen psychická, ale i somatická závislost na alkoholu, ztráta sebekontroly a dovednosti abstinence, udržuje si trvale svou ,,hladinku" alkoholu v krvi, preferuje víno (tzv. románský typ alkoholika)... Celý referát
 
561. delta-cellula
delta-buňky Langerhansových ostrůvků slinivky břišní... Celý referát
 
562. deltaplán
závěsný kluzák, rogalo, deltoid... Celý referát
 
563. deltaplaning, deltaplanning
volné létání na deltaplánu... Celý referát
 
564. deltoid
(geometrie) konvexní čtyřúhelník, jehož úhlopříčky jsou na sebe kolmé a právě jedna z nich je druhou půlená... Celý referát
 
565. deltoideus
a, um, deltoides, es (ř. delta čtvrté řecké písmeno, ř. eidos podoba) deltoidní, deltový (např. sval), podobný řeckému písmenu delta... Celý referát
 
566. delusio
(l. deludere klamat) klamání, klamné představy... Celý referát
 
567. deluvium
(geologie) svahová usazenina ukládaná splachem a ronem na svazích a jejich úpatích, příd. deluviální... Celý referát
 
568. demagog
(psychologie) kdo užívá demagogických prostředků, kdo jedná demagogicky... Celý referát
 
569. demagogický
(odborně) zavádějící, klamný... Celý referát
 
570. demagogie
(politika) využívání zkreslených zjednodušených argumentů, působících zejména na city a předsudky, k ovlivňování jednotlivců a skupin... Celý referát
 
571. demarchos
správce v Aténách na Demoi (Kleisthénesovy reformy)... Celý referát
 
572. demarkace
(odborně) vymezení, vytyčení hranic, rozhraničení... Celý referát
 
573. demarše
(diplomacie) diplomatický zákrok, vystoupení, důrazné upozornění, protest... Celý referát
 
574. dematerializace, dematerialisace
odhmotnění, odtělesnění... Celý referát
 
575. demence
duševní nemoc, která se projevuje oslabením rozumových schopností v důsledku degenerativních přeměn v mozkové tkáni... Celý referát
 
576. dement
člověk postižený demencí... Celý referát
 
577. dementi
úřední popření nebo vyvrácení zprávy... Celý referát
 
578. dementia
kognitivní porucha, demence... Celý referát
 
579. dementia praecocissima
schizofrenie dětí... Celý referát
 
580. dementia praecox
(medicína) zastaralý a nepřesný lékařský pojem pro onemocnění schizofrenního okruhu, zavedený Emilem Kraeppelinem, jenž se domníval, že domnělý úbytek rozumových schopností v období adolescence je základním příznakem i podstatou schizofrenie.... Celý referát
 
581. dementní
nesmyslný, bezesmyslný, nerozumný... Celý referát
 
582. dementogenní
působící svými působky trvalé a nevratné škody na rozumovou výkonnost, způsobující demenci (např. některá riziková farmaka)... Celý referát
 
583. dementovat
(odborně) prohlásit za nepravdivé, popírat, vyvracet... Celý referát
 
584. demeritní
d. dům, určený k internaci kněží, kteří se provinili proti církvením zákonům nebo zavdali podnět k veřejnému pohoršení (z franc. démérite)... Celý referát
 
585. demi-
první část složených slov mající význam půl, poloviční, polo-... Celý referát
 
586. demi-monde
polosvět (prostředí žen příliš volných mravů)... Celý referát
 
587. demi-sec
(gastronomie) polosuché víno... Celý referát
 
588. demigratio
(l. demigrare vystěhovat se) demigrace, odstěhování, vystěhování... Celý referát
 
589. demigrosisté
Prodejní sklady. Jejich činností je současný prodej pro živnostníky, maloobchodníky, velkké firmy i pro konečného spotřebitele. Převážně jde o sortiment, který se v síti prodejen jen obtížně prodává (řezivo, paliva apod.).... Celý referát
 
590. demilitarizace, demilitarisace
zákaz udržování a rozšiřování ozbrojené síly... Celý referát
 
591. demineralisatio
(l. de od, z, l. aes minerale kov, nerost) demineralizace, úbytek minerálních látek v tkáních (např. v kostech)... Celý referát
 
592. demineralizace, demineralisace
odstranění rozpuštěných minerálních látek z tekutiny... Celý referát
 
593. deminuens
zmenšující se, oslabující se... Celý referát
 
594. deminutio
(l. deminuere zmenšovat) deminuce, zmenšení, úbytek... Celý referát
 
595. deminutivum
(lingvistika) slovo zdrobnělého významu... Celý referát
 
596. deminutus
zmenšený, oslabený, ztenčený... Celý referát
 
597. demise
odstoupení... Celý referát
 
598. demiurg
starořecký řemeslník... Celý referát
 
599. demižon, demižón
(sklářství) vydutá skleněná nádoba, obvykle chráněná opleteným proutím nebo proužky plastu... Celý referát
 
600. demo
předběžná, demonstrační ukázka, demoverze... Celý referát
 
601. demobilizace, demobilisace
Snížení vojenské pohotovosti, z lat. de- a mobilis pohyblivý)... Celý referát
 
602. demobilizující konflikt
střet, spor který vede k redukované efektivitě aktivity v zaměstnání nebo i v soukromém životě... Celý referát
 
603. democentrum
předváděcí (demonstrační) středisko... Celý referát
 
604. demodace
(odborně) "morální" opotřebování věci, předmětu, stroje, přístroje... Celý referát
 
605. demodé, démodé
vyšlý z módy, staromódní... Celý referát
 
606. demodulátor
zařízení umožňující získání původního (modulovaného) signálu... Celý referát
 
607. demofobie
(psychologie) chorobný strach z lidí... Celý referát
 
608. demografické položky
mezi základní kategorizační demografické položky patří např. věk, pohlaví, bydliště, stav, národnost, složení rodiny, socio-ekonomický status... Celý referát
 
609. demografie
věda zabývající se reprodukcí obyvatelstva... Celý referát
 
610. demokracie
(politika) vláda lidu; lidovlád;, forma vlády, ve které nejvyšší moc patří lidu a uskutečňuje se buď přímou účastí nebo prostřednictvím volených zástupců; stát s takovou vládou... Celý referát
 
611. demokrat
stoupenec demokracie... Celý referát
 
612. demolice, bourání
odstraňování, demolování nepotřebných staveb... Celý referát
 
613. demolovat
bourat, ničit, pustošit... Celý referát
 
614. démon
dobrý nebo zlý duch... Celý referát
 
615. demonetizace, demonetisace
zrušení platnosti kovové mince jako zákonného platidla... Celý referát
 
616. démonické sebevědomí
... Celý referát
 
617. démonický
působící tajemným, zhoubným kouzlem, ďábelský... Celý referát
 
618. démonizace
hanobení, pomlouvání, nálepkování lživými a přehnaně zápornými charakteristikami... Celý referát
 
619. démonizmus, démonismus
víra v démony... Celý referát
 
620. démonofobie
(psychologie) chorobný strach z démonů, duchů, strašidel, čertů, ďábla... Celý referát
 
621. démonologie
učení o démonech... Celý referát
 
622. démonománie
posedlost, chorobná představa o posedlosti zlým duchem... Celý referát
 
623. demonopolisace-
rušení, odstraňování monopolů... Celý referát
 
624. demonopolizace, demonopolisace
rušení, odstraňování monopolů... Celý referát
 
625. demonstrabilita
projevitelnost, expresivnost... Celý referát
 
626. demonstrace
předvádění, názorná ukázka... Celý referát
 
627. demonstrace submise
\"pokus o důkaz podřídivosti vůči nějaké osobě (např.tím, že člověk po konfliktu si \"\"udobřuje\"\" druhého partnera)\"... Celý referát
 
628. demonstratio
(l. demonstrare ukazovat) demonstrace, ukazování, předvádění... Celý referát
 
629. demonstrativní
(odborně) názorný... Celý referát
 
630. demonstrovat
projevit, dát najevo... Celý referát
 
631. demontáž
rozložení, rozebrání... Celý referát
 
632. demoralizace, demoralisace
úpadek mravů, ztráta mravní odpovědnosti, mravní rozklad... Celý referát
 
633. démos
(historie) ve starověkém Řecku lid, obyvatelstvo určitého území nebo správní jednotka, obec... Celý referát
 
634. demoskopie
výzkum veřejného mínění... Celý referát
 
635. démotické písmo
(v Egyptě) zjednodušené hieratické písmo pro potřeby běžného (lid.) života... Celý referát
 
636. démotický
(z řečtiny, příd. k démos) lidový... Celý referát
 
637. demotivace
snížení, úpadek, ztráta zájmu, motivu... Celý referát
 
638. demotivační syndrom
redukce až ztráta zájmu, snahy, volního úsilí, apatie, inhibice potřeb... Celý referát
 
639. demotivovanost
snížení až ztráta zájmu, snahy, motivovanosti... Celý referát
 
640. demoverze
předběžná ukázka, demo... Celý referát
 
641. demucosatio
(l. de od, z, l. mucosa sliznice) demukozace, odstranění sliznice nebo její části... Celý referát
 
642. demulcens
mírnící, bránící dráždění... Celý referát
 
643. demutisatio
(l. de od, z, l. mutus němý) demutizace, odstranění němoty... Celý referát
 
644. demyelinisatio
(l. de od z, ř. myelos dřeň) demyelinizace, destrukce myelinových pochev nervových vláken... Celý referát
 
645. demyelinizace
poškození až destrukce myelinových pochev nervových vláken... Celý referát
 
646. denacifikace, denacizace
důsledné odstranění nacistů a vlivu nacistické ideologie z veřejného života poválečného Německa (požadované Postupimskou dohodou)... Celý referát
 
647. denar
měnová jednotka bývalé jugoslávské republiky Makedonie... Celý referát
 
648. denatalita
pokles porodnosti... Celý referát
 
649. denatalitas
(l. de od, z, l. nasci rodit se) denatalita, snížení porodnosti... Celý referát
 
650. denaturace
(odborně) zbavení původní podoby... Celý referát
 
651. denaturalizace, denaturalisace
vzdání se, ztráta státního občanství... Celý referát
 
652. denaturát
denaturovaný líh... Celý referát
 
653. denaturatio
(l. de od, z, l. natura příroda) denaturace, zbavení původní podoby, vzhledu... Celý referát
 
654. denaturovaný
(odborně) zbavený přirozenosti, znehodnocený... Celý referát
 
655. dendochronologie
nauka o letokruzích... Celý referát
 
656. dendriformní
stromečkovitý... Celý referát
 
657. dendrit
výběžek nervových buněk... Celý referát
 
658. dendritické trny
výčnělky, výběžky, výrůstky na dendritech některých neuronů... Celý referát
 
659. dendritický
rozvětvený, stromečkovitě větvený... Celý referát
 
660. dendro-
první část složených slov mající význam strom... Celý referát
 
661. dendrobatky
jedovaté žáby původem z Jižní Ameriky... Celý referát
 
662. dendrochronologie
metoda datování dřeva založená na měření šířek letokruhů... Celý referát
 
663. dendrofobie
(psychologie) chorobný strach ze stromů a rostlin... Celý referát
 
664. dendrolit
zkamenělé dřevo... Celý referát
 
665. dendrologie
nauka o dřevinách... Celý referát
 
666. dendrom
strom, dřevina... Celý referát
 
667. dendrometrie
nauka o zjišťování hmoty, věku a přírůstku stromů vzhledem k využití dřevní hmoty... Celý referát
 
668. dendroplasma
(biologie) cytoplazma dendritu... Celý referát
 
669. denegatio iustitiae
odepření spravedlnosti... Celý referát
 
670. denervace
dočasné nebo trvalé vyřazení určitého nervu z funkce... Celý referát
 
671. denervatio
(l. de od, z, l. nervus nerv) denervace, dočasné nebo trvalé vyřazení určitého nervu z funkce, ztráta nervového zásobení některé krajiny... Celý referát
 
672. denervovat
odstraňovat nervy z určitých částí těla... Celý referát
 
673. dengue
(medicína) virové onemocnění v tropických a subtropických oblastech... Celý referát
 
674. deni
ae, a po desíti... Celý referát
 
675. denial
popření, popírání, odmítání, odmítnutí, bariéra, ochrana... Celý referát
 
676. denidatio
(l. de od, z, l. nidus hnízdo) denidace, rozrušování a odlučování povrchních vrstev děložní sliznice... Celý referát
 
677. denim
džínovina, džínsovina, kepr... Celý referát
 
678. denitrificatio
(l. de od, z, nitrogenium dusík, l. facere činit) denitrifikace, chemický pochod vyznačený ztrátou dusíku ze sloučeniny... Celý referát
 
679. denitrifikace
(chem. biol.) redukce dusičnanů přes dusitany na amoniak, až na volný elementární dusík pomocí bakterií... Celý referát
 
680. denivelizace, denivelisace
odstraňování shodné úrovně, např. mezd... Celý referát
 
681. denní fantazijní snění
... Celý referát
 
682. denominace
označení jménem, pojmenování... Celý referát
 
683. denonsace
(mezinárodní právo) prohlášení jedné smluvní strany o tom, že nadále nehodlá být vázána smlouvou vůči straně druhé, výpověď smlouvy... Celý referát
 
684. denotace
(lingvistika) vztah výrazu k denotátu, tj. k tomu, co označuje... Celý referát
 
685. denotát
(lingvistika) předmět mimojazykové skutečnosti označený jazykovým výrazem (jazykovou jednotkou, jménem)... Celý referát
 
686. denotativní význam
(odborně) je uveden ve slovnících, označuje, popisuje, charakterizuje předměty a jevy (může se však lišit od konotativního významu)... Celý referát
 
687. dens
(stomatologie) zub... Celý referát
 
688. dens bicuspidatus
zub třenový... Celý referát
 
689. dens caninus
zub špičák... Celý referát
 
690. dens deciduus
mléčný (dočasný, opadavý) zub... Celý referát
 
691. dens incisivus
zub řezák... Celý referát
 
692. dens lacteus
zub mléčný... Celý referát
 
693. dens molaris
stolička, zub stoličkovitý (mlecí)... Celý referát
 
694. densimetron
(l. densus hustý, ř. metron míra, měřítko) denzimetr (pyknometr), přístroj k měření hustoty (specifické hmotnosti) tekutin, hustoměr... Celý referát
 
695. densitas
(l. densus hustý) hustota... Celý referát
 
696. density
hustota, denzita... Celý referát
 
697. densus
hustý... Celý referát
 
698. dentagra
(medicína) (l. dens-dentis zub, ř. agra chytání, lov) dentagra, prudká bolest zubů... Celý referát
 
699. dentakryl
(stomatologie) druh plastické hmoty užívané zejména na zubní protézy... Celý referát
 
700. dentála
(fonetika) zubnice, zubná souhláska... Celý referát
 
701. dentalgia
(medicína) (l. dens zub, ř. algos bolest) dentalgie, bolest zubů... Celý referát
 
702. dentalis
(stomatologie) zubní, dentální... Celý referát
 
703. dentální
(stomatologie) zubní... Celý referát
 
704. dentální dyslalie
patlavost při dočasných závadách nebo trvalých poruchách chrupu (např. při anomaliích skusu)... Celý referát
 
705. dentální geminace
zdvojení zubu... Celý referát
 
706. dentatus
zubatý, zuby opatřený, ozubený... Celý referát
 
707. dentes
(stomatologie) zuby... Celý referát
 
708. dentes canini
(stomatologie) špičáky... Celý referát
 
709. dentes decidui
(stomatologie) dočasný (mléčny) chrup... Celý referát
 
710. dentes incisivi
(stomatologie) řezáky... Celý referát
 
711. dentes lactei
(stomatologie) mléčný chrup... Celý referát
 
712. dentes molares
(stomatologie) stoličky... Celý referát
 
713. dentes permanentes
(stomatologie) definitivní (stálý) chrup... Celý referát
 
714. dentes praemolares
(stomatologie) třenové zuby, třenáky... Celý referát
 
715. dentice
prořezávání zubů... Celý referát
 
716. denticulatus
zoubkovitý, opatřený zoubky... Celý referát
 
717. dentificatio
(l. dens-dentis zub, l. facere činit) dentifikace, tvorba zubů... Celý referát
 
718. dentiformní
podobný zubu... Celý referát
 
719. dentifricium
(l. dens-dentis zub, l. fricare třít) pasta na čištění zubů... Celý referát
 
720. dentikul
zoubek, drobný kulovitý nebo oválný útvar ze zvápenělé hmoty odpovídající nejspíše sekundárnímu dentinu... Celý referát
 
721. dentilabiální
týkající se zubů a rtů... Celý referát
 
722. dentin
zubovina... Celý referát
 
723. dentinalis
týkající se dentinu, zuboviny... Celý referát
 
724. dentinificatio
( dentinum zubovina, l. facere činit) dentinifikace, tvoření dentinu, zuboviny... Celý referát
 
725. dentinitis
(medicína) ( dentinum zubovina) dentinitida, zánět zuboviny... Celý referát
 
726. dentinoblast
buňka tvořící dentin, odontoblast... Celý referát
 
727. dentinogeneze
vývoj, tvorba zuboviny... Celý referát
 
728. dentinum
substantia eburnea, ae, f. (l. dens-dentis zub) dentin, zubovina... Celý referát
 
729. dentio difficilis
obtížné prořezávání zubu... Celý referát
 
730. dentista
(stomatologie) zubní technik... Celý referát
 
731. dentitio
ozubení... Celý referát
 
732. dentitio difficilis
obtížné prořezávání zubů... Celý referát
 
733. dentoalveolární
týkající se zubu a zubního lůžka... Celý referát
 
734. dentofobie
(psychologie) chorobný strach ze zubních lékařů a dentistů... Celý referát
 
735. dentogenní
zubního původu... Celý referát
 
736. dentolingvální
týkající se zubů a jazyka... Celý referát
 
737. dentur tales doses
budiž dáno takových dávek... Celý referát
 
738. denudace
obnažování, odkrytí... Celý referát
 
739. denumenizace
odbožštění... Celý referát
 
740. denunciace
udání, nařčení, donášení... Celý referát
 
741. denunciant
udavač, donašeč... Celý referát
 
742. denuncovat
(odborně) udávat, udat, nařknout, donášet na někoho... Celý referát
 
743. denutrice
hubenost, podvýživa... Celý referát
 
744. denutritio
(l. de od, z, l. nutrire živit) denutrice, hubenost, podvýživa... Celý referát
 
745. denzimetr, densimetr
hustoměr... Celý referát
 
746. denzita, densita
hustota... Celý referát
 
747. denzitometrie, densitometrie
měření optické hustoty fot. vrstev pomocí denzinometru... Celý referát
 
748. deo-, dezo-
první část složených slov s významy spojenými s odstraňováním nežádoucích pachů... Celý referát
 
749. deodorant
dezodorant... Celý referát
 
750. deontologie
nevžité označení etiky jako nauky o povinnostech... Celý referát
 
751. deonymizace
ztráta charakteru vlastního jména... Celý referát
 
752. deorsum
obrácen dolů... Celý referát
 
753. deorsumductio
(l. deorsum dolů, l. ducere vést) deorzumdukce, obrácení směrem dolů... Celý referát
 
754. deossificatio
(l. de od, z, l. os-ossis kost, l. facere činit) deosifikace, ztráta minerálů obsažených v kosti... Celý referát
 
755. deostick
(kosmetika) tuhý deodorant určený k roztírání... Celý referát
 
756. deoxydatio
(l. de od, z, oxygenium kyslík) deoxidace, ztráta, úbytek kyslíku v chemických sloučeninách... Celý referát
 
757. deoxyribonukleový, d. kyselina
nukleová kyselina, nositel genetické informace, zkratka DNA... Celý referát
 
758. deoxyribosa
cukr, pentóza, s pěti uhlíky... Celý referát
 
759. depalatalizace, depalatalisace
ztráta měkkosti, změna měkké souhlásky v tvrdou... Celý referát
 
760. depandance, dependance, dépendance
vedlejší budova, přístavek, oddělená část domu, hotelu, ubytovny... Celý referát
 
761. departement
správní celek... Celý referát
 
762. department
oddělení, úřední odbor... Celý referát
 
763. department social development
odbor,ústav,oddělení sociálního rozvoje... Celý referát
 
764. depenalizace
nahrazování trestu odnětí svobody (např. za drogový delikt) jinými sankcemi a opatřeními... Celý referát
 
765. dependabilita
míra shody výsledků při opakovaném měření (testování), test - retest reliabilita (spolehlivost) vyjádřená korelačním koeficientem... Celý referát
 
766. dependence
závislost... Celý referát
 
767. dependenční styl sociálního chování
... Celý referát
 
768. dependent children
závislé děti... Celý referát
 
769. dependent living
závislý život... Celý referát
 
770. dependentní
závislý... Celý referát
 
771. depergelace
proces rozmrzání věčně zmrzlé půdy... Celý referát
 
772. depersonalisace-
odosobnění... Celý referát
 
773. depersonalisatio
(l. de od, z, l. persona osoba) depersonalizace, odosobnění, ztráta vlastní identity ve vztahu k okolí... Celý referát
 
774. depersonalizace, depersonalisace
odosobnění... Celý referát
 
775. depeše
rychle předaná písemná zpráva... Celý referát
 
776. depigmentace
(biologie) ztráta, úbytek kožního pigmentu... Celý referát
 
777. depilace
umělé odstraňování nežádoucích chloupků nebo vlasů... Celý referát
 
778. depilatorius
odstraňující vlasy, chlupy... Celý referát
 
779. depilovat
(odborně) odstraňovat chloupky nebo vlasy, provádět depilaci... Celý referát
 
780. depistáž
(medicína) vědomé, cílené, včasné vyhledávání nemocných nebo zdrojů nemoci v celé populaci nebo ve vybraných skupinách... Celý referát
 
781. depka
deprese... Celý referát
 
782. deplanace
(technika) porušení rovinnosti průřezu vlivem normálového napětí ve směru osy prutu, volné kroucení... Celý referát
 
783. deplece
(odborně) úbytek, nedostatek... Celý referát
 
784. deplumatio
(l. de od, z, l. pluma pírko, chmýří) deplumace, vypadávání očních řas... Celý referát
 
785. depo, depot
sklad, úschovna... Celý referát
 
786. depolymerace, depolymerizace, depolymerisace
rozklad chemicky složité látky na jednoduché složky... Celý referát
 
787. deponát
uložená věc, uložená částka, věc v úschově... Celý referát
 
788. deponie
(stavebnictví) místo vymezené k uložení vykopané zeminy, skládka... Celý referát
 
789. deponovat
(odborně) uložit, ukládat, dávat do úschovny... Celý referát
 
790. depopulace
vylidňování, vylidnění určitého území... Celý referát
 
791. depopulatio
(l. de od, z, l. populus lid) depopulace, vylidňování, úbytek porodnosti... Celý referát
 
792. deportace
nucené vystěhování, vyvezení, obvykle z trestu... Celý referát
 
793. deposice
uložení a svěření do úschovy... Celý referát
 
794. depotismus
panovačnost, autoritativní způsob chování... Celý referát
 
795. depotní
forma léků s velmi pomalým vstřebáváním... Celý referát
 
796. depotní léčiva
léky, preparáty, přípravky s prodlouženým účinkem... Celý referát
 
797. depozice
(odb.) složení, úschova, uložení... Celý referát
 
798. depozit, deposit, depozitum, depositum
vklad... Celý referát
 
799. depozitář, depositář
prostor pro uložení sbírek, sklad... Celý referát
 
800. depozitní, depositní
vložený, uložený,deponovaný (např. vklad), depotní... Celý referát
 
801. depravace
zhoršení, úpadek, zkáza... Celý referát
 
802. depravatio
(l. depravare pokřivit) depravace, zvrácenost, zpustlost, znetvoření, zkáza, zhoršení (nemoci)... Celý referát
 
803. depravatus
zkažený, zhoršený, zničený... Celý referát
 
804. depreciace
znehodnocení, snížení hodnoty... Celý referát
 
805. deprecionizace
chyba z přísnosti, systémová tendence posuzované osoby podhodnocovat... Celý referát
 
806. deprecionizující
mající tendenci posuzovat všechny jedince ve všech vlastnostech příliš nízko... Celý referát
 
807. deprese
(psychologie) sklíčenost, skleslost, ochablost, stav projevující se pocitem smutku, úzkosti, strachu, vážného stresu, méněcennosti, ztrátou jistoty, zájmů, zpomalením životního tempa... Celý referát
 
808. depresibilní
schopný stlačení, stlačitelný... Celý referát
 
809. depresivní
(psychologie) tísnivý, skličující, stlačený, sklíčený, stísněný... Celý referát
 
810. depresivní epizoda
poměrně častá afektivní porucha: smutná až zoufalá nálada v trvání alespoň dvou týdnů, pokles energie, stupor nebo agitovanost, úzkost, úvahy o sebevraždě, avšak bez psychotických příznaků... Celý referát
 
811. depresní kužel
(geologie) oblast, ve které se projevuje snížení hladiny vlivem odběru podzemní vody... Celý referát
 
812. depressor
(l. deprimere stlačit) depresor (sval nebo nerv)... Celý referát
 
813. depressus
stlačený, stísněný, sklíčený... Celý referát
 
814. deprimace
(odborně) stísněnost tělesná nebo duševní, rozlada... Celý referát
 
815. deprimovaný
(psychologie) sklíčený, stísněný, smutný, znechucený... Celý referát
 
816. deprimovat
(psychologie) skličovat, stísňovat, působit subdepresivně až depresivně na někoho... Celý referát
 
817. deprivace
ztráta, zbavení, nedostatek něčeho... Celý referát
 
818. deprivace haptická
strádání v oblasti hmatové a dotykové komunikace, též taktilní deprivace... Celý referát
 
819. deprivace kognitivní
... Celý referát
 
820. deprivace psychická
psychický stav vzniklý následkem takových životních situací, kdy subjektu není dána příležitost uspokojovat některé základní psychické potřeby v dostačující míře a po dostatečně dlouhou dobu... Celý referát
 
821. deprivační edukace
takový způsob výchovné péče o děti, při kterém děti duševně strádají, a to často citově, ale např. i kognitivně, smyslově, pohybově a prostorově... Celý referát
 
822. deprivační syndrom
souhrn příznaků/symptomů v chování klienta, které signalizují výskyt četných projevů deprivace/strádání... Celý referát
 
823. deprivovaný
postižený psychickým i tělesným nedostatkem, frustrovaný... Celý referát
 
824. deprivovat
způsobovat strádání z nedostatku podnětů (např. vjemových, rozumových, emočně-sociálních) a z nevyhovujících podmínek (např. prostorových)... Celý referát
 
825. deprivující
(psychologie) vedoucí ke strádání, způsobující psychické a osobnostní potíže, závady a poruchy... Celý referát
 
826. deprofesionalizace
(odborně) umožnění určité větší či menší participace na původně specializovaných profesionálních aktivitách i některým neprofesionálům, laikům... Celý referát
 
827. depurace
vyčištění... Celý referát
 
828. depurans
očišťující, projímající... Celý referát
 
829. depuratio
(l. depurare očistit) depurace, očištění, vyčištění, pročištění... Celý referát
 
830. depuratus
číštěný, zkratka dep.... Celý referát
 
831. depurgatio
(l. depurgare očistit) depurgace, odstranění zbytků výkalů, pročištění... Celý referát
 
832. deputace
poselstvo, delegace, skupina mluvčích... Celý referát
 
833. deputát
odměna v naturáliích... Celý referát
 
834. deradelfus
podvojná zrůda s jedním krkem a hlavou a zdvojenými ostatními částmi těla... Celý referát
 
835. deradenitis
(medicína) (ř. dere krk, šíje, ř. aden žláza) deradenitida, zánět mízních krčních žláz... Celý referát
 
836. deranencefalie
zrůda s nevyvinutým mozkem, popř. míchou, a zachovalým krkem... Celý referát
 
837. deratizace
(odborně) hubení škodlivých hlodavců, zejména myší, potkanů a krys v uzavřených objektech mechanickými nebo chemickými prostředky... Celý referát
 
838. derby
(sport) velké koňské dostihy... Celý referát
 
839. derealisatio
(l. de od, z, l. res věc) derealizace, chorobný odklon od skutečnosti, pocit neskutečnosti ve vztahu k okolí... Celý referát
 
840. derealizace, derealisace
chorobné odvrácení od skutečnosti, chorobný pocit neskutečnosti, postižený... Celý referát
 
841. dereflexe
zaměření přespřílišné pozornosti jinam... Celý referát
 
842. deregulace
omezení regulačních zásahů... Celý referát
 
843. dereistické myšlení
... Celý referát
 
844. dereizmus, dereismus
myšlení odchylující se od skutečnosti a logiky k vlastním představám a fantaziím... Celý referát
 
845. derelikce
úmyslné vzdání se vlastnictví věci... Celý referát
 
846. derepressio
(l. de od, z, l. reprimere potlačit) dereprese, zrušení působení represoru, např. inaktivace represoru na úrovni buněčného jádra s následnou aktivací operonu... Celý referát
 
847. dereš
(historie) lavice k trestání bitím používaná ve středověku (za feudalismu)... Celý referát
 
848. derivace
odvození... Celý referát
 
849. derivans
(medicína) léky, které silným drážděním pokožky snižují bolestivý pocit... Celý referát
 
850. derivát
(chemie) sloučenina odvozená od základní molekuly, látky... Celý referát
 
851. derivatio
(l. derivare odvádět) derivace, odchýlení, úchylka... Celý referát
 
852. derivologie
(lingvistika) nauka o tvoření slov (derivologie) je jazykovědná disciplína, která popisuje způsoby tvoření slov, jejich slovotvornou stavbu a slovotvorné vztahy k jiným slovům... Celý referát
 
853. derm(at)algia
(medicína) (ř. derma-dermatos kůže, ř. algos bolest) derm(at)algie, bolest kůže... Celý referát
 
854. derm(at)exanthema
(ř. derma kůže, ř. exanthein vyrážet) derm(at)exantém, osutina, kožní vyrážka... Celý referát
 
855. derm(at)osclerosis
(ř. derma-dermatos kůže, ř. skleros tvrdý) derm(at)oskleróza, chorobné ztvrdnutí kůže... Celý referát
 
856. derma
kůže, pokožka... Celý referát
 
857. derma-, dermato-, dermo-
první část složených slov mající význam kůže, kožní, pokožka, pleť... Celý referát
 
858. dermabraze, dermabrase
(medicína) chirurgické zbroušení pokožky... Celý referát
 
859. dermální
kožní, vztahující se k vazivové části kůže... Celý referát
 
860. dermatitida
(medicína) zánětlivé onemocnění pokožky... Celý referát
 
861. dermatitis
(medicína) (ř. derma-dermatos kůže) dermatitida, zánět kůže. Dermatitis ab (ex) acribus zánět kůže vyvolaný dráždivými látkami. Dermatitis actinica zánět kůže způsobený zářením. Dermatitis arteficialis dermatitida arteficiální, zánět kůže vyvolaný um... Celý referát
 
862. dermatocellulitis
(medicína) (ř. derma-dermatos kůže, l. cellula buňka) dermatocelulitida, zánět kůže a podkožní tkáně... Celý referát
 
863. dermatochalaze
abnormální uvolnění kůže, převislá vráskovitá kůže... Celý referát
 
864. dermatodynia
(medicína) (ř. derma-dermatos kůže, ř. odyne bolest) dermatodynie, kožní bolest bez strukturních změn kůže... Celý referát
 
865. dermatodysplazie
porucha vývoje kůže... Celý referát
 
866. dermatofibroma
(medicína) tis, n. (ř. derma-dermatos kůže, l. fibra vlákno) dermatofibrom, nádor vycházející z kožní pojivové tkáně, kožní fibrom... Celý referát
 
867. dermatofibrosarcoma
(medicína) tis, n. (protuberans) (ř. derma-dermatos kůže, l. fibra vlákno, sarcoma nádor) dermatofibrosarkom, zhoubný kožní nádor vycházející z vaziva... Celý referát
 
868. dermatofobie
(psychologie) chorobný strach z poškození kůže nebo z kožní choroby... Celý referát
 
869. dermatogenní
kožního původu... Celý referát
 
870. dermatoglyfika
nauka o kožních lištách na prstech, dlaních a chodidlech... Celý referát
 
871. dermatoglyphiae
(ř. derma-dermatos kůže, ř. glyfe zářez, rýha) dermatoglyfie, charakteristické kožní rýhy (kresby) na rukou a prstech... Celý referát
 
872. dermatografismus
"kožní písmo", vazomotorické zčervenání kůže po mechanickém podráždění... Celý referát
 
873. dermatoheteroplastica
(ř. derma-dermatos kůže, ř. heteros druhý, jiný, ř. plastike (techne) umění tvárné) dermatoheteroplastika, kožní náhrada určená k transplantaci, získaná od jiné osoby... Celý referát
 
874. dermatolexie
čtení písma (obrazců) na kůži při dermatografismu... Celý referát
 
875. dermatologie
obor lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením chorob kůže... Celý referát
 
876. dermatolýza
dermolýza, uvolnění kůže s následnou atrofií... Celý referát
 
877. dermatom
část prvosegmentu, somitu, se vztahem k vývoji pojivové složky kůže... Celý referát
 
878. dermatomykóza, dermatomykosa
(medicína) kožní onemocnění vyvolané parazitickými houbami... Celý referát
 
879. dermatomyoma
(medicína) tis, n. (ř. derma-dermatos kůže, ř. mys-myos sval) dermatomyom, nezhoubný nádor vycházející z kůže a hladké svaloviny... Celý referát
 
880. dermatomyosidita
(medicína) vzácné zánětlivé onemocnění vznikající na autoimunitním podkladu (systémové onemocnění). Projevuje se bolestivým postižením většího počtu svalů s porušením jejich funkce a barevným prosáknutím kůže, někdy s prudkými celkovými příznaky. V n... Celý referát
 
881. dermatomyositis
(medicína) (ř. derma-dermatos kůže, ř. mys-myos sval) dermatomyozitida, zánětlivé systémové onemocnění s hlavními projevy na kůži a příčně pruhovaném svalstvu... Celý referát
 
882. dermatopatie
blíže nespecifikovaná kožní choroba... Celý referát
 
883. dermatopatofobie
chorobný strach před kožními chorobami... Celý referát
 
884. dermatopatologie
nauka o kožních chorobách... Celý referát
 
885. dermatophyta
(ř. derma-dermatos kůže, ř. fyton rostlina) dermatofyty, kožní plísně, houby... Celý referát
 
886. dermatoplastica
(ř. derma-dermatos kůže, ř. plastike (techne) umění tvárné) dermatoplastika, kožní plastika, náhrada ztracené kůže... Celý referát
 
887. dermatoragie
souborné označení všech klinických syndromů spojených s kožním krvácením... Celý referát
 
888. dermatorexe
traumatické poškození kůže, kožních cév... Celý referát
 
889. dermatosiofobie
(psychologie) chorobný strach z kožních nemocí... Celý referát
 
890. dermatoskopie
drobnohledné vyšetření kůže (např. lupou)... Celý referát
 
891. dermatospazmus
křeč kůže, "husí" kůže... Celý referát
 
892. dermatostomatitis
(medicína) (ř. derma-dermatos kůže, ř. stoma-stomatos ústa) dermatostomatitida, zánět postihující rty a ústní sliznici... Celý referát
 
893. dermatotom
chirurgický nůž ke kožním operacím, k získání kožních laloků k transplantacím... Celý referát
 
894. dermatotoxický
poškozující kůži... Celý referát
 
895. dermatovenerologie
obor lékařství zabývající se kožními a pohlavními chorobami... Celý referát
 
896. dermatóza, dermatosa
(medicína) nespecifikované kožní onemocnění... Celý referát
 
897. dermatozoa
(ř. derma-dermatos kůže, ř. zoon živočich) dermatozoa, kožní paraziti živočišného původu... Celý referát
 
898. dermatozoonóza, dermatozoonosa
kožní choroba vyvolaná parazity živočišného původu... Celý referát
 
899. dermis
škára... Celý referát
 
900. dermitis
(medicína) (ř. derma-dermatos kůže) dermitida, zánět kůže... Celý referát
 
901. dermochalaze
nadměrné uvolnění kůže, převislá vrásčitá kůže... Celý referát
 
902. dermoid, dermatoid
(medicína) nádorovitý útvar v kůži, cysta... Celý referát
 
903. dermoidectomia
(medicína) ( dermoidum dermoid, ř. ektome vynětí) dermoidektomie, chirurgické odstranění dermoidu... Celý referát
 
904. dermoidní
podobný kůži... Celý referát
 
905. dermophlebitis
(medicína) (ř. derma-dermatos kůže, ř. fleps-flebos žíla) dermoflebitida, zánět kožních žil... Celý referát
 
906. dermosynovitis
(medicína) (plantaris ulcerosa) (ř. derma-dermatos kůže, synovia maz) dermosynovitida, zánět kůže a podkožních tíhových váčků... Celý referát
 
907. dernier cri
poslední módní výkřik, poslední novinka... Celý referát
 
908. derniéra
(divadlo) poslední představení, poslední uvedení... Celý referát
 
909. derodidymus
(odborně) zrůda s dvěma hlavami (krky) na jednom těle... Celý referát
 
910. derogace
(právo) zrušení nebo omezení právního předpisu, abrogace... Celý referát
 
911. derogační klauzule
(právo) Zrušovací ustanovení, které ruší uvedené právní normy. Bývá obvykle umístěno na závěr předpisu.... Celý referát
 
912. deromantizace
redukce, zbavování se romantických představ a tendencí... Celý referát
 
913. deroncos
(medicína) i, m. (ř. dere krk, šíje, ř. onkos nádor) deronkos, krční nádor, lidově "vole"... Celý referát
 
914. derotatio
(l. de od, z, l. rotare točit) derotace, zpětné otočení... Celý referát
 
915. deruta
klesnutí, pokles, úpadek... Celý referát
 
916. derviš
islámský žebravý mnich... Celý referát
 
917. desacralizace
odposvátnění... Celý referát
 
918. desakralizace
odposvátnění... Celý referát
 
919. desalivatio
(l. de od, z, l. saliva slina) desalivace, zbavení, odstranění slin... Celý referát
 
920. desanimatio
(l. de (dis-) od, z, l. animus duch) dezanimace, pomatenost... Celý referát
 
921. desant
výsadek... Celý referát
 
922. desarticulatio
(l. de (dis-) od, z, l. articulatio kloub) dezartikulace, operační vykloubení... Celý referát
 
923. desaterac
nerýmovaný desetislabičný verš trochejského spádu se závazným mezislovním předělem po 4. slabice, typický pro jihoslovanskou epiku... Celý referát
 
924. desatero
(brněnský hantec) desetistupňové pivo, desítka... Celý referát
 
925. desaturace
(odborně) zbavení některé z původních vlastností věci nebo jevu (např. odbarvení původně barevného předmětu)... Celý referát
 
926. desaturovaný
(odborně) zbavený některých původních vlastností (např. desaturovaný původně barevný snímek zůstane pouze černobílý)... Celý referát
 
927. désaveu
popření, nepřiznání, odvolání výroku či tvrzení... Celý referát
 
928. desaxace
změna osy, vybočení, např. d. kloubní osy... Celý referát
 
929. descendence
(odborně) zpětná, sestupná posloupnost, vývojová linie... Celý referát
 
930. descendenční
vývojový sestup, ústup... Celý referát
 
931. descendent
(odborně) člen sestupné posloupnosti, potomek... Celý referát
 
932. descendentní, descendens
sestupný, sestup... Celý referát
 
933. descendovat
sestupovat, vrátit se... Celý referát
 
934. descensio
(l. descendere sestupovat) descenze, sestupování, sestup... Celý referát
 
935. descensus
sestup, snížení, pokles... Celý referát
 
936. descholarizace
,,odškolnění" (deschooling), názor, že edukace může být zajištěna lépe jiným způsobem než ve státních školách... Celý referát
 
937. deschooling
descholarizace, hnutí za zrušení státních škol a povinné školní docházky... Celý referát
 
938. description
deskripce, popis... Celý referát
 
939. descriptiveness
popisnost... Celý referát
 
940. desegregace trhu práce
odstraňování či redukce vertikální a horizontální segregace pracovního trhu... Celý referát
 
941. desekuritizace
(v bezpečnosti) téma, které již více nepředstavuje existenční hrozbu (podle mínění aktérů) se přesune většinou do politické agendy, jejíž prostředky mají zajistit, aby se hrozba znovu neobjevila.... Celý referát
 
942. desenzibilizace
(odborně) snížení, ztráta citlivosti, znecitlivění... Celý referát
 
943. desenzibilizovat
snižovat citlivost (fyzickou nebo psychickou), znecitlivovat... Celý referát
 
944. dešerže
salva, hromadný výstřel... Celý referát
 
945. desesperado
beznadějní... Celý referát
 
946. desiccans
sušící, vysoušející... Celý referát
 
947. desiccatio
(l. desiccare vysoušet) desikace, vysušení, odstranění kapaliny... Celý referát
 
948. desiccator
(l. desiccare vysoušet) desikátor, vysušovač... Celý referát
 
949. desidentifikace
proces separace, redukce identifikace... Celý referát
 
950. desiderabilita, deziderabilita
Jednání lidí v dané skupině, které je pro skupinu přijatelné... Celý referát
 
951. desiderium infiniti
směřování k nekonečnu... Celý referát
 
952. dešifrovat
luštit, rozluštit, přečíst šifrovanou zprávu pomocí šifrovacího kódu... Celý referát
 
953. design
(odborně) kresba, nákres, návrh průmyslového výrobku, určeného k další výrobě... Celý referát
 
954. design explorace
popis postupu, organizace a metod výzkumu... Celý referát
 
955. design manuál
Manuál definice loga, logotypu a jejich aplikace (tzv. logomanuál), sada firemních barev a písem a vzory typických firemních písemností, propagačních tiskovin, inzerce i prostorových aplikací (označení budov, dárkové předměty apod.).... Celý referát
 
956. designace
ustanovení, jmenování do úřadu... Celý referát
 
957. designát
(lingvistika) Mimojazykový fakt, k němuž se vztahuje jazykový znak.... Celý referát
 
958. designatio
(l. designare označit) designace, označení, určení, ustanovení... Celý referát
 
959. designér
návrhář, projektant... Celý referát
 
960. designovaný
(odborně) jmenovaný do úřadu... Celý referát
 
961. desinhibice
(sociologie) odtlumení zábran, neadekvátní změna sociálního chování, např.vulgárnost, verbální nebo dokonce i brachiální agresivita... Celý referát
 
962. desinhibovaná příchylnost v dětství
(sociologie) porucha sociálních vztahů se vznikem specificky v dětství projevující se neschopností projevovat výběrové společenské vztahy, povšechně přítulné jednání, příchylné přátelské a mazlivé chování ke každému (i k cizím osobám)... Celý referát
 
963. desintegrace osobnosti
(psychologie) narušení stability osobnosti či osobnostních rysů klienta v čase její odolnosti vůči vnějším vlivům... Celý referát
 
964. desítka
(brněnský hantec) desetistupňové pivo ( 10° )... Celý referát
 
965. deskripce
opis, popis... Celý referát
 
966. deskripční teorie
teorie popisující dané jevy, systémy a významy... Celý referát
 
967. deskriptiva
(geometrie) deskriptivní geometrie... Celý referát
 
968. deskriptivní
(odborně) popisný... Celý referát
 
969. deskriptivní explorace
popisuje fakta, zjišťuje zejména četnost výskytu zkoumaných jevů... Celý referát
 
970. deskriptivní výzkum
(odborně) výzkum zaměřený na detailní a exaktní popis určitého fenoménu bez zjišťování příčin zjištěných poznatků... Celý referát
 
971. deskriptor
(v počítačovém zpracování informací) klíčové slovo, předmětové heslo ap. charakterizující tematiku zpracovaného informačního pramene... Celý referát
 
972. desktop
deska psacího stolu, stolní... Celý referát
 
973. desktop publishing
grafická a předtisková příprava pomocí počítače... Celý referát
 
974. deskvamace
deskvamace ? olupování kůže (popř. epitelu), v drobných šupinkách nebo ve větších cárech. Srov. skvama... Celý referát
 
975. desmalgia
(medicína) desmodynia, (ř. desmos pouto, vazivo, ř. algos, ř. odyne bolest) desmalgie, desmodynie, bolest vaziva... Celý referát
 
976. desmin
druh bílkoviny... Celý referát
 
977. desmitis
(medicína) (ř. desmos pouto, vazivo) desmitida, zánět vazu (šlachy)... Celý referát
 
978. desmo-
první část složených slov mající význam pouto, vazba... Celý referát
 
979. desmoblast
nezralá vazivová buňka... Celý referát
 
980. desmocyt
vazivová buňka... Celý referát
 
981. desmodontium
(anatomie) periodontální vazivo, vazivo kolem zubu... Celý referát
 
982. desmogenní
vazivového původu, vzniklý z vazivové tkáně... Celý referát
 
983. desmografie
popis vazů... Celý referát
 
984. desmoid
zmnožení vazivové tkáně, obvykle v podbřišku, na zadním listu pochvy přímého svalu břišního... Celý referát
 
985. desmokranium
vazivový základ mozkové části lebky... Celý referát
 
986. desmologie
nauka o vazech (šlachách)... Celý referát
 
987. desmolýza
rozpad, odbourání vazby nebo spojení... Celý referát
 
988. desmoma
(medicína) tis, n. (ř. desmos pouto, vazivo) desmom, nádor z vazivové tkáně, fibrom... Celý referát
 
989. desmopatie
nespecifikovaná choroba vazů a šlach... Celý referát
 
990. desmopexe
operační sešití vazu... Celý referát
 
991. desmorexe
přetržení vazu... Celý referát
 
992. desmos
vazivo, pouto, vazba... Celý referát
 
993. desmosom
spojovací můstek sousedních epitelových buněk (macula adhaerens)... Celý referát
 
994. desmosomaticus
(ř. desmos pouto, vazivo, ř. soma-somatos tělo) desmosomální (spojení)... Celý referát
 
995. desmotomie
naříznutí, oddělení vazů... Celý referát
 
996. desobliteratio
(de od, z, l. oblinere poskvrnit, ucpat) dezobliterace, zprůchodnění, odstranění ateromatózních hmot ze zúžených nebo ucpaných cév... Celý referát
 
997. desocializace
(sociologie) chorobná společenská izolovanost, ztráta zájmu o kontakty s okolím, destrukce sociálních vazeb např. v rodině... Celý referát
 
998. desodoratio
(l. de od, z, l. odor vůně, pach) dezodorace, odstranění, zbavení pachu... Celý referát
 
999. desolatio
(l. desolare opouštět) dezolace, osamocení, opuštěnost... Celý referát
 
1000. desoleatus
(l. de od, z, l. oleum olej) zbavený oleje... Celý referát
 
1001. desorganisatio
(l. de od, z, l. organum nástroj, nářadí) dezorganizace, narušení pořádku, způsobení zmatku, rozvratu, odchýlení od normy... Celý referát
 
1002. desorientatio
(l. de od, z, l. oriens vycházející) dezorientace, ztráta orientační schopnosti, bezradnost... Celý referát
 
1003. desorpce
(odborně) uvolnění adsorbátu (popř. absorbátu) z adsorbentu (popř. absorbentu)... Celý referát
 
1004. desoxydatio
(l. de od, z, l. oxygenium kyslík) deoxidace, odkysličování, zbavení kyslíku... Celý referát
 
1005. despekt
(odborně) pohrdání, opovržení... Celý referát
 
1006. desperace
beznaděj, zoufalství... Celý referát
 
1007. desperát
(hovorově) zoufalec, zoufalý odvážlivec... Celý referát
 
1008. desperate hours
hodiny beznaděje, zoufalství... Celý referát
 
1009. desperate housewiwes
zoufalé, beznadějné mnželky... Celý referát
 
1010. desperate measures
hranice zoufalství (beznaděje)... Celý referát
 
1011. desperatio
(l. desperare zoufat si) desperace, zoufalost, beznadějnost... Celý referát
 
1012. desperátní
beznadějný, zoufalý... Celý referát
 
1013. despicere
opovržlivě... Celý referát
 
1014. despiritualizace
odduchovění... Celý referát
 
1015. despocie
(politologie) ničím neomezená vláda... Celý referát
 
1016. despota
neomezený vládce, tyran... Celý referát
 
1017. despotizmus, despotismus
tyranství... Celý referát
 
1018. despumatio
(l. despumare sbírat pěnu) despumace, zbavení pěny, odstranění nečistoty... Celý referát
 
1019. desquamatio
(l. desquamare seškrabovat) deskvamace, odlupování horní vrstvy pokožky ve formě šupin. Desquamatio furfuracea deskvamace otrubovitá. Desquamatio lamellosa, membranacea deskvamace lamelózní, membranózní, v blankách... Celý referát
 
1020. desquamatus
odloupaný, zbavený šupin... Celý referát
 
1021. destabilita
nevyrovnanost, kolísavost, nestabilnost... Celý referát
 
1022. destabilizace, destabilisace
znerovnovážnění, ztráta rovnováhy... Celý referát
 
1023. destabilizovaná psychika a osobnost
(psychologie) závady (dificility) a poruchy duševna a osobnosti projevující se např. projevy nerovnováhy, nespokojenosti, nepohody, disharmonie, zvýšenou psychickou tenzí, labilitou, zvýšeným neuroticismem, úzkostmi, zvýšenou sugestibilitou a mani... Celý referát
 
1024. destigmatizace
redukce a odstraňování negativních či poškozujících hodnocení (,,etiket") jednotlivců, skupin i některých profesí, akceptace rozdílů a zajišťování práv... Celý referát
 
1025. destilace
metoda čištění a dělení kapalných látek a kondenzovaných plynů, při níž se kapalina varem odpařuje a páry se ochlazením zkapalní a vzniká destilát... Celý referát
 
1026. destilát
(fyzika) produkt destilace... Celý referát
 
1027. destilátor
přístroj na destilaci... Celý referát
 
1028. destilovaná voda
Z chemického hlediska jde pouze o molekuly vody H2O. Voda kterou běžně používáme a pijeme je roztok různých iontů (Na+, Mg2+, Ca2+, ...). Destilací se tyto látky oddělí a my získáme čistě molekuly vody.... Celý referát
 
1029. destilovaný
(odborně) překapávaný, získaný destilací... Celý referát
 
1030. destinace
(odborně) určení, předurčení, osud, ustanovení, rozhodnutí... Celý referát
 
1031. destrudo
agresivní pud, energie instinktu smrti (pojem S.Freuda)... Celý referát
 
1032. destruent
organizmus rozkládající v ekosystému organickou hmotu na jednodušší látky, dekompozitor, reducent... Celý referát
 
1033. destrukce
(odborně) zničení, porušení, rozklad... Celý referát
 
1034. destruktivita
rozkladnost... Celý referát
 
1035. destruktivní
(odborně) ničivý, rozkladný, rozvratný, destrukční... Celý referát
 
1036. destruktivní aktivita
ničící, rozvratná, rozkladná činnost... Celý referát
 
1037. destruktivní emoce
emoce záporné, ničivé, rozkladné, škodící... Celý referát
 
1038. destruktivní komunikace
škodící, rozvratná, ničivá, ubližující komunikace... Celý referát
 
1039. destruktor (kafilerní)
zařízení na zpracování kafilerní suroviny - vaří, sterilizuje a suší... Celý referát
 
1040. destruující
ničivý, bořící, zkázonosný... Celý referát
 
1041. desublimace
přechod látky z fáze plynné do fáze pevné... Celý referát
 
1042. desubstantivum
slovo odvozené ze substantiva... Celý referát
 
1043. desulfatace
odstranění, odstraňování sulfatace... Celý referát
 
1044. desulfurace
odstraňování síry... Celý referát
 
1045. desurbanizace
(společnost) přesun obyvatelstva z metropolitních oblastí na venkov... Celý referát
 
1046. desvaginatio
(l. de od, z, l. vagina pochva) dezvaginace, odstranění invaginace, odstranění vchlípení (např. části vchlípeného střeva)... Celý referát
 
1047. desynchronóza
závada či porucha vrozených biorytmů, rozladění ,,biologických hodin", též pásmová nemoc projevující se např. únavou, poruchami pozornosti, spánkovou deprivací, subdepresemi a depresemi... Celý referát
 
1048. detabuizace
(odborně) odtabuizování, tolerování dříve tabuizovaných slov, aktivit, témat, zvyklostí, obyčejů... Celý referát
 
1049. detail
(odborně) podrobnost... Celý referát
 
1050. detašér
odborný čistič skvrn... Celý referát
 
1051. detašovaný
oddělený, samostatný, izolovaný... Celý referát
 
1052. detašovat
oddělit, odtrhnout, vyčlenit... Celý referát
 
1053. detectio
(l. detegere odkrývat) detekce, odhalování něčeho skrytého, objevování neznámého... Celý referát
 
1054. detector
(l. detegere odkrývat) detektor, přístroj k detekci, např. ke zjišťování radioaktivního záření... Celý referát
 
1055. detectus
odkrytý, odhalený, objevený... Celý referát
 
1056. detegovat
detektovat... Celý referát
 
1057. detekce
(odborně) zjišťování, odhalování, objevování neznámého, skrytého... Celý referát
 
1058. detekovaný
(odborně) zjištěný, identifikovaný, objevený, odhalený... Celý referát
 
1059. detektiv
tajný policista... Celý referát
 
1060. detektor
přístroj umožňující detekci, zjišťování přítomnosti něčeho... Celý referát
 
1061. detektor lži
přístroj pomáhající zjišťovat úroveň pravdomluvnosti a upřímnosti zkoumané osoby (zachycuje např. změny rychlosti tepu, rychlosti dechu, výšky krevního tlaku, kožního odporu při reakcích na exponovaná slova)... Celý referát
 
1062. detektovat
zjišťovat přítomnost něčeho, např. určité látky, detegovat... Celý referát
 
1063. detence
zdržení, zadržení... Celý referát
 
1064. detenční ústav
(psychologie) zařízení zajišťující soudem uloženou zabezpečovací detenci (ZD)pro psychiatricky nebo sexuologicky nemocné pachatele vážných úmyslných trestných činů, jejichž pobyt na svobodě je pro společnost nebezpečný... Celý referát
 
1065. detendér
zkapalňovač plynů... Celý referát
 
1066. detensio
(l. detendere uvolnit) detenze, povolení, uvolnění (např. svalstva)... Celý referát
 
1067. détente
uvolnění v mezinárodních vztazích, zmírňování napětí (v době studené války)... Celý referát
 
1068. detentor
vlastník, držitel věci, kdo má věc u sebe... Celý referát
 
1069. detenze, detense
uvolnění svalového napětí... Celý referát
 
1070. deterent
(odborně) odpuzovací, zatrašovací prostředek nebo metoda... Celý referát
 
1071. detergence
odstraňování nečistot a usazenin... Celý referát
 
1072. detergent
syntetický prací, čisticí prostředek obsahující účinné složky... Celý referát
 
1073. detergentní
čistící, odstraňující nečistotu... Celý referát
 
1074. deteriorace
dočasné, krátkodobé snížení, zhoršení, redukování, degradování schopností a dovedností nebo progresivní, postupně se zhoršující výkonnost v určité oblasti... Celý referát
 
1075. deteriorace intelektu
(psychologie) dočasné nebo progresivní, postupující zhoršení, oslabení, úbytek, redukce výkonnosti některých kognitivních (poznávacích) funkcí, paměťových a intelektových schopností a dovedností, které však jako celek někdy mohou zůstávat i nadprůměr... Celý referát
 
1076. deteriorace osobnosti
(psychologie) postupné, progredující poškození a narušení osobnosti, zejména její sebekontroly a sebekričnosti a morálních a estetických vlastností... Celý referát
 
1077. deterioratio
(l. deterior slabší, horší) deteriorace (mentální), úbytek intelektu, ztráta nabytých intelektových schopností... Celý referát
 
1078. deteriorizace, deteriorisace
zhoršování... Celý referát
 
1079. deteritorializace
(společnost) zmenšování vzdáleností v procesu globalizace... Celý referát
 
1080. determinace
určení, určování, vymezení, vymezování... Celý referát
 
1081. determinant
(matematika) pojem lineární algebry,číslo, které je jistým způsobem přiřazeno čtvercové matici... Celý referát
 
1082. determinanta
(odborně) rozhodující, určující, usměrňující parametr, činitel či faktor pro žádoucí či nežádoucí aktivitu člověka... Celý referát
 
1083. determinants of health
determinanty zdraví... Celý referát
 
1084. determinanty zdraví
... Celý referát
 
1085. determinatus
vymezený, ohraničený... Celý referát
 
1086. deterministický
vlastnost procesu, jehož každý stav je určen předcházejícím... Celý referát
 
1087. determinizmus, determinismus
(filozofie) učení o příčinné určenosti všech jevů v přírodě i společnosti nebo o předurčenosti na základě božské vůle, predestinace... Celý referát
 
1088. determinovat
(odborně) určit, předurčit, obdařit vlastnostmi nebo vývojovým nasměrováním... Celý referát
 
1089. determinující tendence
(psychologie) vnitřní cílová přestava, snaha jednat, duševní nastavení (mental set), tj. připravenost mysli řešit úkoly a konat... Celý referát
 
1090. deterrence
odstrašení (teorie prevence kriminality)... Celý referát
 
1091. deterze, deterse
druh ledovcové eroze... Celý referát
 
1092. detezaurace, detesaurace, dethesaurace
(ekonomie) snižování zásoby hotovostních peněz držených obyvatelstvem... Celý referát
 
1093. dětinský
(hovorově) chovající se v nějakém ohledu jako dítě... Celý referát
 
1094. detonace
výbuch,exploze... Celý referát
 
1095. detorsio
(l. detorquere otáčet) detorze, otáčení, ohýbání, uvedení do normální polohy... Celý referát
 
1096. detoxicans
zbavující jedu, zneškodňující jedovaté látky... Celý referát
 
1097. detoxicatio
(l. de od, z, ř. toxikon jed) detoxikace, zbavení jedovatosti, odstranění jedovatých látek... Celý referát
 
1098. detoxifikace
léčba závislostí na alkoholu nebo drogách... Celý referát
 
1099. detoxikace
odstranění jedovatosti, jedovatých látek... Celý referát
 
1100. detradicionalizace
proces redukce či rozkladu tradice... Celý referát
 
1101. detradicionalizovaný
více či méně zbavený tradice... Celý referát
 
1102. detrakce
druh ledovcové eroze... Celý referát
 
1103. detrinid
(odborně) mikročástice hnědého uhlí sloužící jako pojivo při briketování... Celý referát
 
1104. detrit, detritus
drť, suť vzniklá přirozeným rozpadem hornin... Celý referát
 
1105. detronizace, detronisace
svržení z trůnu,sesazení panovníka... Celý referát
 
1106. detruncatio
(l. de od, z, l. truncus trup) detrunkace, oddělení hlavy od trupu mrtvého plodu... Celý referát
 
1107. detrusor
(musculus) (l. detrudere vypudit) vypuzovač (sval)... Celý referát
 
1108. dětská obrna
(medicína) poliomyelitis anterior acuta - Heineova-Medinova nemoc, prudké nakažlivé onemocnění způsobené virem s následkem obrny nejčastěji jednotlivé končetiny, břišního, zádového a trupového svalstva (o.chabá, periferní)... Celý referát
 
1109. detto
rovněž, právě tak, totéž, zkratka dto, dtto... Celý referát
 
1110. detubatio
(l. de od, z, l. tuba rourka) detubace, zrušení intubace (extubace)... Celý referát
 
1111. detumescence
zmírnění, úbytek otoku, ústup překrvení... Celý referát
 
1112. deuce
shoda (v tenise)... Celý referát
 
1113. deus ex machina
náhlé vyřešení zápletky antické tragédie bohem spuštěným na jeviště pomocí stroje... Celý referát
 
1114. deus sive natura
bůh neboli příroda... Celý referát
 
1115. deuteranopsie
barvoslepost na zelenou barvu... Celý referát
 
1116. deuterium
těžký vodík, izotop vodíku... Celý referát
 
1117. deutero-
první část složených slov mající význam druhotný... Celý referát
 
1118. deuteroanopie
porucha citlivosti na druhou základní barvu - zelenou (deuteroanomálie)... Celý referát
 
1119. deuterocyéza
deuterokyéza, druhé těhotenství... Celý referát
 
1120. deuterokanonický
obsažený v Bibli (Starém zákoně) navíc oproti palestinskému kánonu... Celý referát
 
1121. deuteron
jádro deuteria... Celý referát
 
1122. deuteropatie
výskyt jedné choroby vázaný na jiné onemocnění... Celý referát
 
1123. deuteroplazma
souhrn nefunkčních, rezervních látek v buněčné plazmě... Celý referát
 
1124. deuteros
druhý... Celý referát
 
1125. deuteros nomos
druhý zákon... Celý referát
 
1126. devalorizace, devalorisace
znehodnocení... Celý referát
 
1127. devalvace
(ekonomie) oficiální snížení zlatého obsahu nebo kurzu, snížení měnové parity vůči zahraničním měnám... Celý referát
 
1128. devalvace ega
snižování hodnoty já... Celý referát
 
1129. devalvační chování
... Celý referát
 
1130. devaporace
odpařování... Celý referát
 
1131. devaporatio
(l. de od, z, l. vapor pára) devaporace, odpařování, vypaření... Celý referát
 
1132. devascularisatio
(l. de od, z, l. vas céva) devaskularizace, přerušení krevního zásobení v určité oblasti při cévní obstrukci0devastatio, (l. devastare hubit) devastace, zpustošení, vyplenění, zničení... Celý referát
 
1133. devastace
ničení, zpustošení... Celý referát
 
1134. devastovaný
zpustošený... Celý referát
 
1135. devastovat
ničit, způsobit devastaci... Celý referát
 
1136. devastující
ničící, zničující, traumatizující... Celý referát
 
1137. developer
(stavebnictví) návrhář, vývojový projektant (výhledové zástavby)... Celý referát
 
1138. developing communicative skills
rozvíjení komunikativních dovedností... Celý referát
 
1139. development
vývoj... Celý referát
 
1140. developmental age
vývojový věk... Celý referát
 
1141. developmental verbal dyspraxia
vývojová verbální dyspraxie... Celý referát
 
1142. developmentální
vývojový, rozvojový... Celý referát
 
1143. developping news
vyvíjející se zprávy... Celý referát
 
1144. deverbativum
slovo odvozené od slovesa... Celý referát
 
1145. deviace
odchylka, úchylka, vybočení, odklon... Celý referát
 
1146. deviační inteligenční kvocient
odchylka úrovně rozumových schopností jednotlivce od průměrné úrovně osob téhož věku, vyjadřuje se uvedením standarní deviace (odchylky) od této průměrné úrovně (postup amerického psychologa D.Wechslera)... Celý referát
 
1147. deviant
(psychologie) jedinec postižený deviací... Celý referát
 
1148. deviantní normy
odchylky, odklony od normálních sociálních norem a normálních zpúsobů uvažování a komunikace projevující se nonkonformním, nonkonzenzuálním, abnormálním, anomálním způsobem myšlení, chování a jednání... Celý referát
 
1149. deviantní subkultura
minoritní skupina, komunita, která má jiné sociální normy, zásadně odlišný životní styl, hodnotový systém a odlišné chování a prožívání od většinové společnosti a je proto sankcionizovaná... Celý referát
 
1150. deviatilita dopravní sítě
(doprava) (nepřímočarost) je odchylka dopravní cesty od ortodromy (přímé vzdálenosti). Deviatilita komunikace D=k/p kde k je délka příslušné komunikace, p přímá délka mezi uzly.... Celý referát
 
1151. deviatio
odchylka, úchylka, vybočení, odchylka, odklon od normy, odchýlení se od přirozenosti, deviace... Celý referát
 
1152. deviatio septi nasi
vybočení nosní přepážky... Celý referát
 
1153. deviavita
opak normativity (termín I. Hodovského)... Celý referát
 
1154. devinkulace
zrušení vinkulace... Celý referát
 
1155. devisceratio
(l. de od, z, l. viscera vnitřní orgány) deviscerace, odstranění vnitřních orgánů... Celý referát
 
1156. devitalisatio
(l. de od, z, l. vita život) devitalizace, zbavení života, životních pochodů, znecitlivění... Celý referát
 
1157. devitalizace, devitalisace
umrtvení nervu v zubu... Celý referát
 
1158. devitalizovaný
opotřebovaný, zesláblý, ochablý, umrtvený (např. zub)... Celý referát
 
1159. devius
odlehlý, scestný... Celý referát
 
1160. deviza, devisa
(ekonomie) bezhotovostní platební i úvěrový prostředek vyjádřený v cizí měně v podobě šeku, směnky nebo cenného papíru... Celý referát
 
1161. devize
odnož, pobočka (například obchodní společnosti v jiném městě než sídle)... Celý referát
 
1162. devizový
vztahující se k devize... Celý referát
 
1163. devoce
oddaná, pokorná až přílišná úcta... Celý referát
 
1164. devocionálie
předměty k povznesení úcty, zbožnosti, víry (svíce, sošky, křížky, růžence)... Celý referát
 
1165. devoční
(odborně) úctyhodné, posvátné, často spojeno s relikviářem - ten má devoční význam, díky tomu, že uchovává ostatky... Celý referát
 
1166. devoluce
regresivní vývoj... Celý referát
 
1167. devolutio
(l. devolvere klesnout) devoluce, zanikání, degenerace, involuce... Celý referát
 
1168. devon
nejmladší útvar starších prvohor... Celý referát
 
1169. devoratio
(l. devorare polykat) devorace, polykání, hltání... Celý referát
 
1170. devotní
(odborně) přehnaně oddaný nebo zbožný, ponížený... Celý referát
 
1171. devótnost
(odborně) poníženost, oddanost... Celý referát
 
1172. dewarka
termoska, Dewarova nádoba... Celý referát
 
1173. dexamethazon
dexametazon (Dexona) ? uměle připravený glukokortikoid s vysokou účinností. Podává se místně v kožním lékařství, celkově pak např. ve vysokých dávkách při otoku mozku - AMS, HACE zkr.... Celý referát
 
1174. dexiografie
psaní zleva doprava... Celý referát
 
1175. dexiotropní
pravotočivý, dextrotropní... Celý referát
 
1176. dexter
tra, trum pravý... Celý referát
 
1177. dextralita
praváctví, pravorukost, preference a dominance pravé končetiny, pravého smyslového orgánu nebo jiných částí těla před levými... Celý referát
 
1178. dextrální
pravostranný, pravotočivý... Celý referát
 
1179. dextranum
(l. dexter pravý) polysacharid složený z glukózy... Celý referát
 
1180. dextrin
produkt hydrolýzy škrobu užívaný zejména jako lepidlo... Celý referát
 
1181. dextrofobie
přehnaný strach z předmětů ležících na pravé straně... Celý referát
 
1182. dextrogastrie
nenormální uložení žaludku na pravé straně... Celý referát
 
1183. dextrogyratio
(l. dexter pravý, l. gyrare točit) dextrogyrace, otáčení doprava... Celý referát
 
1184. dextrokardie
vrozená poloha srdce na pravé straně... Celý referát
 
1185. dextrolateralita
praváctví... Celý referát
 
1186. dextromanuální
pracující pravou rukou, "pravák"... Celý referát
 
1187. dextropositio
(l. dexter pravý, l. ponere klást) dextropozice, postavení, uložení orgánu na pravé straně... Celý referát
 
1188. dextropozice
uloženo , položeno na pravé straně... Celý referát
 
1189. dextropulze
posuny či tahy vpravo... Celý referát
 
1190. dextrosinistrální
šířící se zprava doleva... Celý referát
 
1191. dextrosurie
přítomnost glukózy v moči... Celý referát
 
1192. dextrotorsio
(l. dexter pravý, l. torquere kroutit, točit) dextrotorze, otočení, obrácení doprava... Celý referát
 
1193. dextrotorze
otočení, obrácení, pootočení doprava... Celý referát
 
1194. dextrotropní
pravotočivý, dexiotropní... Celý referát
 
1195. dextroversio
(l. dexter pravý, l. vertere obracet) dextroverze, odklon orgánu nebo jeho části doprava... Celý referát
 
1196. dextroverze očí
... Celý referát
 
1197. dextróza, dextrosa
škrobový cukr... Celý referát
 
1198. dezaktivace, desaktivace
odtraňování účinných látek z prostředí, zbavení účinnosti... Celý referát
 
1199. dezavuovat, desavuovat
zapřít, neuznat něco, odvolat nějaké tvrzení... Celý referát
 
1200. dezén, desén
vzor, vzorek, kresba na materiálu... Celý referát
 
1201. dezerce, deserce
zběhnutí... Celý referát
 
1202. dezert, desert
(gastronomie) zákusek, závěr menu... Celý referát
 
1203. dezertér, desertér
zběh... Celý referát
 
1204. dezertifikace, desertifikace
(ekologie) proces přeměny území na poušť a polopoušť (zejména na jejím okraji) v důsledku činnosti člověka... Celý referát
 
1205. dezertní, desertní
vztahující se k dezertu... Celý referát
 
1206. dezertovat, desertovat
zběhnout... Celý referát
 
1207. dezideratum, desideratum
požadavek, žádaná věc... Celý referát
 
1208. deziderium, desiderium
přání, požadavek, žádost... Celý referát
 
1209. dezignovaný
(odborně) předem určený, jmenovaný, ustanovený... Celý referát
 
1210. deziluze, desiluze
(odborně) zbavení iluzí,vystřízlivění... Celý referát
 
1211. dezinfekce
(odborně) záměrné odstraňování, ničení choroboplodných zárodků (zdrojů infekce) fyzikálními nebo chemickými prostředky... Celý referát
 
1212. dezinficiens, desinficiens
prostředky užívané k umrtvení mikrobů ve vzduchu a na povrchu předmětů... Celý referát
 
1213. dezinfikovat
zbavovat choroboplodných zárodků... Celý referát
 
1214. dezinformace, desinformace
záměrně zkreslená informace, uvedení v omyl... Celý referát
 
1215. dezinformativní
zavádějící... Celý referát
 
1216. dezinsekce, desinsekce
odhmyzování... Celý referát
 
1217. dezintegrace, desintegrace
rozpad, rozklad, rozpolcení, rozdělení celku... Celý referát
 
1218. dezintegrační
vedoucí k rozpadu, rozkladu, rozdrcení... Celý referát
 
1219. dezintegrační dětská porucha
Druh pervazivní vývojové poruchy? která je charakterizována tím? že po období zcela normálního vývoje dítěte (většinou předškolního věku)... Celý referát
 
1220. dezinterpretace, desinterpretace
(odborně) úmyslné či neúmyslné zkreslení názoru, vyjádření, výsledku... Celý referát
 
1221. dezodorace, desodorace, deodorace-
zbavování vůně nebo zápachu chemickými prostředky... Celý referát
 
1222. dezodorans
(prostředek) odstraňující, překrývající vůni, pach... Celý referát
 
1223. dezodorant, desodorant, deodorant-
prostředek na odstraňování nežádoucích pachů... Celý referát
 
1224. dezodorizovat
(odborně) odstraňovat pach... Celý referát
 
1225. dezolátní, desolátní
neutěšený, žalostný, zoufalý... Celý referát
 
1226. dezorganizace, desorganizace
porušení pořádku... Celý referát
 
1227. dezorientace, desorientace
ztráta orientace, bezradnost... Celý referát
 
1228. dezoxi-, deoxi-
první část složených slov s významy spojenými s odstraňováním kyslíku... Celý referát
 
1229. dg
(zkratka) diagnóza... Celý referát
 
1230. dhárana
soustředění mysli, koncentrace, schopnost a dovednost ustálit pozornost na jeden podnět, objekt či cíl... Celý referát
 
1231. dharma
v hinduizmu vesmírný, kosmický řád, zákon... Celý referát
 
1232. dhjána
soustředěné rozjímání, pohroužení mysli, usebrání se... Celý referát