Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "D" k dispozici 2776 výsledků.
DA   DB   DC   DD   DE   DF   DG   DH   DI   DJ   DK   DL   DM   DN   DO   DP   DQ   DR   DS   DT   DU   DV   DW   DX   DY   DZ  

Prvních 500 výsledků pro písmeno "D":
 
1. d'aur, džaur
v islámských zemích označení nemuslimů, nevěřících v islám... Celý referát
 
2. dacryocystectasia
dacryocystectasis, is, f. (ř. dakryon slza, ř. kystis váček, dutina, ř. ektasis rozšíření) dakryocystektázie, rozšíření slzního vaku... Celý referát
 
3. dacryocystitis
(medicína) (ř. dakryon slza, ř. kystis váček) dakryocystitida, zánět slzního vaku... Celý referát
 
4. dacryocystoblennorrhoea
(medicína) (ř. dakryon slza, ř. kystis váček, dutina, ř. blenna hlen, ř. rhoia tok, proud) dakryocystoblenorea, zánět slzního vaku spojený s výtokem hnisu... Celý referát
 
5. dacryocystorhinostomia
(medicína) (ř. dakryon slza, ř. kystis váček, dutina, ř. rhis-rhinos nos, ř. stoma ústa) dakryocystorinostomie, chirurgické spojení slzního vaku s nosní dutinou... Celý referát
 
6. dacryocystosyringotomia
(medicína) (ř. dakryon slza, ř. kystis váček, dutina, ř. syrinx píšťala, roura, ř. tome řez) dakryocystosyringotomie, chirurgické protětí slzního vaku a slzních kanálů... Celý referát
 
7. dacryocystotomia
(medicína) (ř. dakryon slza, ř. kystis váček, dutina, ř. tome řez) dakryocystotomie, chirurgické protětí slzního vaku... Celý referát
 
8. dacryon
slza... Celý referát
 
9. dacryopyosis
(medicína) is, f. (ř. dakryon slza, ř. pyon hnis) dakryopyóza, hnisavý zánět slzního vaku a slzních kanálů... Celý referát
 
10. dacryorhinostomia
(medicína) (ř. dakryon slza, ř. rhis-rhinos nos, ř. stoma ústa) dakryorinostomie, chirurgické spojení slzního vaku s nosní dutinou... Celý referát
 
11. dactylalgia
(medicína) (ř. daktylos prst, ř. algos bolest) daktylalgie, bolest prstů... Celý referát
 
12. dactylitis
(medicína) (ř. daktylos prst) daktylitida, zánět prstu... Celý referát
 
13. dactylocampsodynia
(medicína) (ř. daktylos prst, ř. kampsis zakřivení, ř. odyne bolest) daktylokampsodynie, bolestivé stažení, zkřivení prstů... Celý referát
 
14. dactylolysis
(medicína) is, f. (ř. daktylos prst, ř. lysis uvolnění) daktylolýza, chirurgické uvolnění srostlých prstů. Dactylolysis spontanea spontánní amputace, ztráta prstů (např. při lepře)... Celý referát
 
15. dada
dadaizmus, dadaistický... Celý referát
 
16. dadaistický
(odborně) vztahující se k dadaizmu, mající vlastnosti dadaizmu... Celý referát
 
17. dadaizmus, dadaismus
avantgardní umělecký směr od roku 1916 do poloviny 20. let 20. století, dada... Celý referát
 
18. dafnie
hrotnatka, potrava akvarijních rybek... Celý referát
 
19. dagoba
orientální stupňovitě se zužující věžovitá buddhistická chrámová stavba, pagoda, stúpa... Celý referát
 
20. daguerrotypie
(fotografie) jeden z nejstarších způsobů fotografování... Celý referát
 
21. daily hassles
denní starosti, každodenní nepříjemnosti, strasti a menší stresy, drobná zklamání... Celý referát
 
22. daily mood report
barometr každodenních nálad, tj. záznam o tom, jak se člověk cítí v pravidelných časových intervalech... Celý referát
 
23. daily uplifts
drobné každodenní radosti, každodenní příjemné zážitky... Celý referát
 
24. daimjó
starojaponský titul feudálního knížete... Celý referát
 
25. daimon, daimón
dobrý nebo zlý duch ovládající člověka... Celý referát
 
26. daimonium, daimonion
vnitřní hlas... Celý referát
 
27. daiquiri
(gastronomie) koktejl z rumu, citronové šťávy a cukru... Celý referát
 
28. dakota
(letectví) typ dopravního dolnokřídlého dvoumotorového jednoplošníku amerického původu... Celý referát
 
29. dakryagogatrézie
neprůchodnost slzovodných cest... Celý referát
 
30. dakryocystektomie
odstranění, vynětí slzního vaku... Celý referát
 
31. dakryocystis
slzní vak... Celý referát
 
32. dakryocystoblenostáza
městnání hlenu, hnisu, v slzním vaku... Celý referát
 
33. dakryocystokéla
vakovité rozšíření slzního vaku... Celý referát
 
34. dakryocystoptóza
pokles, vysunutí slzního vaku z normální polohy směrem dolů... Celý referát
 
35. dakryocystorinostenóza
zúžení slzního vaku a nosní dutiny... Celý referát
 
36. dakryocystostenóza
zúžení slzního vaku... Celý referát
 
37. dakryocyt
(biologie) abnormální erytrocyt kapkovitého tvaru... Celý referát
 
38. dakryohemorea
vylučování krvavých slz, slz s příměsí krve... Celý referát
 
39. dakryolit
kamének slzní žlázy... Celý referát
 
40. dakryolitiáza
kaménky ve vývodu slzní žlázy... Celý referát
 
41. dakryopyorea
hnisavý výtok slzních žláz... Celý referát
 
42. dakryorea
(medicína) slzení, silný výtok slz... Celý referát
 
43. dakryostenóza
zúžení odvodných slzních cest... Celý referát
 
44. dakryosyrinx
píštěl slzního vaku, přístroj k vytvoření slzního kanálku... Celý referát
 
45. daktyl
(literatura) trojslabičná sestupná metrická stopa skládající se z první slabiky dlouhé a důrazné nebo přízvučné a z dalších dvou krátkých nebo nepřízvučných... Celý referát
 
46. daktylo-
první část složeného slova s významem prst... Celý referát
 
47. daktylofázie
posuňková řeč hluchoněmých, dorozumívání posuňky... Celý referát
 
48. daktylografie
(odborně) taktilní prstová forma znakového jazyka, dotekové znázorňování (,,psaní") písmen ukazováčkem do dlaně... Celý referát
 
49. daktylogram
policejní otisk prstu... Celý referát
 
50. daktylogrypóza
(medicína) trvalé drápovité zkřivení prstu... Celý referát
 
51. daktylologie
způsob posuňkové řeči pro dorozumění hluchoněmých... Celý referát
 
52. daktylomancie
pověrečné předpovídání budoucnosti z pohybu zavěšeného prstenu... Celý referát
 
53. daktylomegalie
nápadně veliké prsty... Celý referát
 
54. daktylos
(jednotky) (ve starém Řecku) jednotka délkové míry, prst (asi 19 mm)... Celý referát
 
55. daktyloschiza
rozštěp prstů, nadpočetné prsty... Celý referát
 
56. daktyloskopie
(kriminalistika) nauka o kožních lištách užitá k identifikaci osob, zejména podle otisků prstů... Celý referát
 
57. daktylospazmus
křeč prstů, křečovité stažení prstů... Celý referát
 
58. daktylosymfýza
spojení, srůst prstů... Celý referát
 
59. daktylotika
prstová abeceda (daktylní abeceda)... Celý referát
 
60. daktylotika pro hluchoslepé
prstová abeceda do dlaně (jednoruční, dvouruční nebo smíšená)... Celý referát
 
61. daktylský
složený z daktylů... Celý referát
 
62. dalajlama, dalajláma
hlava lamaistické církve... Celý referát
 
63. dalasi
(jednotky) měnová jednotka Gambie... Celý referát
 
64. dalba
pilota k vyvazování plavidel nebo k navigaci... Celý referát
 
65. dales
finanční tíseň... Celý referát
 
66. dalmatika
je svrchní liturgické roucho jáhna ve tvaru písmene "T" a bývá v tzv. liturgických barvách (bílá, červená, zelená, fialová, růžová). Bílá barva je užívána o většině svátcích Páně, o svátcích Panny Marie a svatých, kteří nebyli mučedníky. Sv. Štěpán j... Celý referát
 
67. dalmatin, dalmatinec
(zoologie) středně velký pes s krátkou tvrdou srstí a černými nebo hnědými skvrnami... Celý referát
 
68. dalmetika
roucho pro jáhny... Celý referát
 
69. dalton
(biochemie) Zkratka Da. Jednotka relativní molekulové hmotnosti používaná v biochemii a biologii. 1 Da se rovná 1 atomové hmotnostní jednotce (u), která se rovná hmotnosti 1/12 hmotnosti atomu uhlíku 12C (uhlíku s nukleonovým číslem 12).... Celý referát
 
70. daltonizmus, daltonismus
barvoslepost zvláště na červenou a zelenou barvu... Celý referát
 
71. dáma
(knižně) žena z vyšší společnosti... Celý referát
 
72. daman
(zoologie) africký drobný savec... Celý referát
 
73. damara
(botanika) pryskyřice z damaroně a jiných asijských stromů (užívaná v lékařství a při výrobě průsvitných laků)... Celý referát
 
74. damaroň
(botanika) jehličnatá dřevina jižní polokoule... Celý referát
 
75. damascénský
týkající se Damašku, damacénský meč, damacénská ocel... Celý referát
 
76. damašek
(textilnictví) tkanina s vetkaným lesklým vzorem... Celý referát
 
77. damnatio
(l. damnare odsoudit) odsouzení. Damnatio memoriae zničení, zahlazení památky... Celý referát
 
78. damnum
utrpěná škoda na věci nebo právu... Celý referát
 
79. damnum emergens
reálně způsobená škoda... Celý referát
 
80. damping, dumping
cenové podbízení, obvykle v zahraničním obchodě, státem podporovaný ztrátový vývoz... Celý referát
 
81. dampr, dumper
speciální vyklápěcí vozidlo... Celý referát
 
82. dan
(sport) mistr nebo učitel japonských úpolových sportů... Celý referát
 
83. danaida
(vodárenství) přístroj na měření průtočného množství vody... Celý referát
 
84. danaj tanec
druh lidového párového točivého tance... Celý referát
 
85. danajský dar
(hovorově) zrádný, zhoubný, nevýhodný, zkázonosný dar... Celý referát
 
86. dance
tanec, tančit... Celý referát
 
87. dance jóga
(sport) spojení prvků powerjógy a různých tanečních a baletních stylů... Celý referát
 
88. dance-floor music
taneční diskotéková hudba poplatná dobovým trendům... Celý referát
 
89. danceterapie
pohybová taneční léčba... Celý referát
 
90. dancing
tanec, taneční umění... Celý referát
 
91. dandy
(historie) muž z bohatších vrstev společnosti především v Británii v 19. století a na konci 18. století, který upřednostňoval především svůj fyzický vzhled, uctíval sebe samého, používal rafinovaný jazyk a vyznával fyzicky nenáročné a klidné záliby... Celý referát
 
92. danger
nebezpečí... Celý referát
 
93. dantrolen
dantrolen ? antidotum, látka snižující napětí kosterních svalů.... Celý referát
 
94. danub
(geologie) nejstarší chladné období alpského zalednění, donau... Celý referát
 
95. darda
(karetní slang) karetní hra i figura v ní... Celý referát
 
96. darí
(lingvistika) podoba perštiny vzniklá z kábulského dialektu, vedle jazyka paštó druhý úřední jazyk v Afghanistánu... Celý referát
 
97. darking
,,stmívání", zhasínání, sociálně deviantní chování při němž dochází k nežádoucímu odpojování elektřiny a často jsou přitom i ničeny rozvaděče elektrického proudu... Celý referát
 
98. dárlink, darling
zařízení na domácí čerpání vody ze studny... Celý referát
 
99. dartos
(ř.) sedřený... Celý referát
 
100. darwinizmus, darwinismus
vývojová teorie organizmů založená na přirozeném výběru, přežití nejlépe přizpůsobených... Celý referát
 
101. dasein
pobyt, bytí zde... Celý referát
 
102. daseinsanalýza
speciální psychoterapeutická škola, hledání a poznávání možností jak být sám sebou... Celý referát
 
103. dát si věšák
... Celý referát
 
104. databanka
banka dat... Celý referát
 
105. databáze
vnitřně organizovaný soubor informací, údajů, dat... Celý referát
 
106. datace
datování, vročení... Celý referát
 
107. date of birth
datum narození... Celý referát
 
108. dativ
při skloňování třetí pád... Celý referát
 
109. datka
kazeta DAT... Celý referát
 
110. datování počátku středověku
počátek středověku se datuje rokem 476, kdy dobytím Říma barbary došlo k pádu říše západořímské... Celý referát
 
111. datum
(hovorově) udání doby něčeho rokem, měsícem a dnem... Celý referát
 
112. daughter
anglicky: dcera... Celý referát
 
113. dauphin
titul francouzského následníka trůnu... Celý referát
 
114. dávat majzla
... Celý referát
 
115. david a goliáš
(hovorově) Nerovní soupeři. Zdánlivě slabší a znevýhodněný (David) může vyhrát nad silnějším (Goliášem).... Celý referát
 
116. de anima
o duši... Celý referát
 
117. de dato
ode dne, od data, zkratka d.d.... Celý referát
 
118. de facto
(latinské výrazy) ve skutečnosti, opravdu, podle skutečného stavu... Celý referát
 
119. de gustibus non est disputandum
proti gustu žádný dišputát... Celý referát
 
120. de hominis dignitate
o důstojnosti člověka... Celý referát
 
121. de iure, de jure
(právo) podle práva, právně... Celý referát
 
122. de jure
podle práva... Celý referát
 
123. de lege ferenda
(právo) podľa práva aké by malo byť. Rozdiel medzi de lege lata a de lege ferenda je v tom, že právny stav de lege lata, vyjadruje momentálne platný právny stav, bez ohľadu na to, či je vhodný, nevhodný. Pričom de lege ferenda vyjadruje právny stav v... Celý referát
 
124. de lege lata
(právo) podle platného (již přijatého) zákona... Celý referát
 
125. de luxe
luxusní, vynikající... Celý referát
 
126. de minimis
(latinské výrazy) malého rozsahu (např. podpora)... Celý referát
 
127. de miseria humana
o lidské bídě... Celý referát
 
128. de novo
(latinské výrazy) znovu, od začátku, nově... Celý referát
 
129. de omnibus dubitandum est
o všem je nutno pochybovat... Celý referát
 
130. de profundis clamo
z hloubi, z hlubin, z nitra voláme... Celý referát
 
131. de urbe humana
město pro člověka... Celý referát
 
132. de visu
na pohled... Celý referát
 
133. de-, dez-
předpona mající význam od,z, pryč... Celý referát
 
134. deadline
(hovorově) poslední termín, datum nebo čas, dokdy musí být něco důležitého hotovo... Celý referát
 
135. deadweight, dead weight
mrtvá váha... Celý referát
 
136. deaerace
v potravinářství, odvzdušňování... Celý referát
 
137. deafblind
hluchoslepý... Celý referát
 
138. deagresifikace
redukování a utlumování agresivity a sublimování agresivních impulsů... Celý referát
 
139. deaktivace
(odborně) ukončení, zrušení, vypnutí, redukce aktivity, blokace aktivace... Celý referát
 
140. dealer
pověřený zástupce firmy... Celý referát
 
141. dealerství drog
trestný čin prodávání omamných a psychotropních látek... Celý referát
 
142. dealkalizace
(geologie) odstranění, vyluhování alkálií z půdy... Celý referát
 
143. deaminatio
onis, f.(l. de od, amino předpona označující sloučeninu obsahující NH2 skupinu) deaminace, odštěpení aminoskupiny ze sloučeniny... Celý referát
 
144. dean
hodnostář anglikánské církve, děkan... Celý referát
 
145. deaquatio
(l. de od, z, l. aqua voda) deakvace, zbavení vody, odvodnění... Celý referát
 
146. deathmatch
(počítačové hry) zápas na život a na smrt (všichni proti všem)... Celý referát
 
147. deaxiologizace
deformace, banalizace, destrukce hodnotových orientací, snižování významu hodnot (např. morálních, spirituálních)... Celý referát
 
148. debakl
(sport) jednoznačná prohra velkým rozdílem... Celý referát
 
149. debaras
(gastronomie) odklizení použitého nádobí ze stolu v restauraci prováděné najednou po skončení jednotlivých chodů, když dojedí všichni stolující, nebo průběžně během větších společenských akcí (rauty, svatby)... Celý referát
 
150. debardér
(lodnictví) přístavní nosič lodních nákladů... Celý referát
 
151. debata
rozmluva, výměna názorů, diskuze na veřejném fóru... Celý referát
 
152. debelace
naprosté zničení nepřátelského státu... Celý referát
 
153. debet, debt, debit
dluh... Celý referát
 
154. debil
(psychologie) člověk stižený debilitou... Celý referát
 
155. debilis
debilní, slabý, zaostalý, slabomyslný... Celý referát
 
156. debilita
(psychologie) lehký stupeň slabomyslnosti, lehká mentální retardace, slabost, zaostalost... Celý referát
 
157. debilitatio
(l. debilitare ochromit) debilitace, zeslabení, ochabnutí, skleslost... Celý referát
 
158. debitor
(právo) debtor dlužník... Celý referát
 
159. debitus honor et reverentia
náležitá čest a úcta... Celý referát
 
160. debl, double
čtyřhra... Celý referát
 
161. deblokace
uvolnění, odstranění překážek... Celý referát
 
162. debouche
(franc.) ve vojenství - ústí... Celý referát
 
163. debrecinka
(brněnský hantec) děvče... Celý referát
 
164. debridement
(medicína) chirurgivké vyčištění rány... Celý referát
 
165. debriefing
(odborně) skupinový rozbor mimořádně důležité události... Celý referát
 
166. debug
testování, ladění počítačového programu... Celý referát
 
167. debugger
Samostatný počítačový program či integrovaná součást vývojového programátorského prostředí, sloužící k nalezení chyb v jiných programech, především k označení místa v programu, kde došlo k programátorské chybě.... Celý referát
 
168. debugovat
procházet počítačový program s úmyslem najít a opravit chybu... Celý referát
 
169. debut
(umění) první vystoupení zahajující veřejnou (obvykle uměleckou) dráhu, první uveřejněné dílo... Celý referát
 
170. debutant
začátečník (zejména v umění)... Celý referát
 
171. debužírovat
hodovat, dobře jíst a pít... Celý referát
 
172. decade
(doslovný překlad) dekáda, desetiletí, 10 let... Celý referát
 
173. decák
decka, decan, deci, decilitr... Celý referát
 
174. decalcificatio
(l. de od, z, l. calx vápno, l. facere činit) dekalcifikace, odvápnění, ztráta kostního minerálu... Celý referát
 
175. decalvans
(l. de od, z, l. calvus plešatý) vyvolávající plešatost... Celý referát
 
176. decan
decka, decák, deci, decilitr... Celý referát
 
177. decanthatio
(l. de od, z, l. canthus okraj) dekantace, čištění a oddělování tekutiny a sraženiny opakovaným ustáváním a odléváním... Celý referát
 
178. decapitatio
(l. de od, z, l. caput hlava) dekapitace, oddělení hlavy od těla. Decapitatio dentis odnětí zubní korunky... Celý referát
 
179. decapsulatio
(medicína) (l. de od, z, l. capsula pouzdro) dekapsulace, chirurgické odnětí pouzdra, např. ledviny... Celý referát
 
180. decarbonisatio
(l. de od, z, l. carboneum uhlík) dekarbonizace, zbavování, vyloučení uhlíku... Celý referát
 
181. decarboxylatio
(l. de od, z, carboxygenium oxid uhličitý) dekarboxylace, chemická reakce, při níž se odstraňuje oxid uhličitý ze sloučeniny... Celý referát
 
182. decavernisatio
(l. de od, z, l. caverna dutina) dekavernizace, odstranění, zhojení kaverny, tuberkulózní dutiny v plíci... Celý referát
 
183. decelerace
zpomalování, snižování rychlosti, výkonu, vývoje... Celý referát
 
184. decem
deset... Celý referát
 
185. decemvir
(historické právo) člen starořímského desetičlenného sboru, vzniklého pro určitý úřední výkon (např. v 5. stol. př.n.l. pro sepsání římského práva, jiný sbor řešil spory týkající se osobní svobody aj.)... Celý referát
 
186. decennium
desetiletí, desáté výročí... Celý referát
 
187. decentní
(odborně) jemný, slušný, zdrženlivý... Celý referát
 
188. decentrace
(odborně) schopnost a dovednost posuzovat realitu z více hledisek (kriterií), novým způsobem... Celý referát
 
189. decentralizace, decentralisace
rozložení od středu... Celý referát
 
190. decepce
zklamání... Celý referát
 
191. decerebratio
(medicína) (l. de od, z, l. cerebrum mozek) decerebrace, chirurgické odstranění některých částí mozku, ztráta funkce mozkové kůry... Celý referát
 
192. dechna
(brněnský hantec) dechovka... Celý referát
 
193. dechristianizace
odkřesťanštění... Celý referát
 
194. deci
decilitr, desetina litru... Celý referát
 
195. decibel
(fyzika) bezrozměrná jednotka pro měření výkonu, útlumu, zisku, hladiny intenzity zvuku nebo akustického tlaku... Celý referát
 
196. decidua (membrana)
blána padavá, sliznice dělohy v průběhu gravidity. Decidua basalis sliznice mezi zárodkem a hlubšími vrstvami děložní stěny. Decidua capsularis sliznice mezi zárodkem a děložní dutinou. Decidua parietalis sliznice děložní na... Celý referát
 
197. deciduální
vztahující se k děložní sliznici v graviditě... Celý referát
 
198. deciduoma
(medicína) tis, n. (l. decidua sliznice těhotné dělohy) deciduom, nitroděložní nádor vycházející z deciduy... Celý referát
 
199. deciduus
odpadlý, spadlý, přechodný... Celý referát
 
200. decies
desetkrát... Celý referát
 
201. decil
(statistika) statistická hodnota, která je získána členěním všech skóre sledovaného vzorku osob na deset stejných částí (první decil odpovídá 10.percentilu, devátý decil koresponduje s 90. percentilem atd.)... Celý referát
 
202. decima
desátý stupeň diatonické stupnice... Celý referát
 
203. decimace
ničení, likvidace, početní zmenšování... Celý referát
 
204. decimalizace, decimalisace
zavádění desetinné soustavy... Celý referát
 
205. decimálka
decimální váha... Celý referát
 
206. decimální
založený na dělení na deset dílů, desetinný... Celý referát
 
207. decimovat
provádět decimaci... Celý referát
 
208. decimus
desátý... Celý referát
 
209. decipara
(femina) (l. decem deset, l. parere rodit) decipara, žena podesáté rodící... Celý referát
 
210. decipiens
klamný, nepozorovaný... Celý referát
 
211. decision
rozhodování... Celý referát
 
212. decize, decise
rozhodnutí, rozhodování... Celý referát
 
213. decizní
(odborně) rozhodující (s konečnou platností)... Celý referát
 
214. decizní sféra
(ekonomie) rozhodující řídící sféra, zejména pro oblast ekonomicko-politickou... Celý referát
 
215. decka
deci, decilitr... Celý referát
 
216. declinatio
(l. declinare odchylovat) odchýlení, odklon... Celý referát
 
217. declivis
skloněný, svažitý, svažující se... Celý referát
 
218. declivitas
sklonitost, svah, spád... Celý referát
 
219. dečmen
(brněnský hantec) deka... Celý referát
 
220. decocta
odvary... Celý referát
 
221. decoctum
odvar, výtažek z léčivých rostlin... Celý referát
 
222. decollatio
(l. de od, z, l. collum krk) dekolace, oddělení hlavy mrtvého plodu od těla... Celý referát
 
223. decoloratio
(l. decolare odbarvit) dekolorace, odbarvení, zbavení barvy... Celý referát
 
224. decompensatio
(l. de od, z, l. compensare vyvážit) dekompenzace, selhání, porušení kompenzace, neschopnost organismu vyrovnat či překonat poruchy postihující jeho činnost... Celý referát
 
225. decompositio
(l. de od, z, l. componere skládat) dekompozice, rozklad, rozložení, rozpad. Decompositio postmortalis dekompozice posmrtná, posmrtný rozklad... Celý referát
 
226. decorporatio
(l. de od, z, l. corpus tělo) dekorporace, eliminace inkorporovaných radioaktivních látek z organismu... Celý referát
 
227. decorticatio
(l. de od, z, l. cortex kůra) dekortikace, chirurgické zbavení kůry, obalu, nějakého orgánu... Celý referát
 
228. decoupling
zrušení, odstranění vazby... Celý referát
 
229. decrease
pokles, zmenšení... Celý referát
 
230. decrementum
(l. decrescere zmenšovat se) stav ústupu nebo vymizení příznaků choroby... Celý referát
 
231. decrepitas
(l. decrepitus věkem sešlý) vysílení, vyčerpání, sešlost... Celý referát
 
232. decrepitus
sešlý, zestárlý, vetchý... Celý referát
 
233. decrescendo
postupně zeslabovat... Celý referát
 
234. decrescens
ubývající, zmenšující se... Celý referát
 
235. decreta generalia
obecně závazná nařízení... Celý referát
 
236. decrustatio
(l. de od, z, l. crusta kůra) dekrustace, zbavení kůry, povlaku... Celý referát
 
237. decubatio
(l. de od, z, l. cubare ležet) dekubace, vymizení příznaků choroby, uzdravení... Celý referát
 
238. decubitus
proleženina... Celý referát
 
239. decursus
průběh, denní záznam (např. lékaře o průběhu nemoci), dekurs, dekurz... Celý referát
 
240. decussatio
zkřížení... Celý referát
 
241. decussatus
zkřížený, mající podobu římské číslice X... Celý referát
 
242. decussis
( podle římské číslice X) desítka... Celý referát
 
243. dědek
stolice k upnutí (sevření) dřeva při výrobě šindelů aj. pořízem.... Celý referát
 
244. dederon
(textilnictví) syntetické vlákno a tkanina vyráběné v bývalé NDR (německy DDR)... Celý referát
 
245. dedicatio
zasvěcení, posvěcení, obětování, věnování, připsání, dedikace... Celý referát
 
246. dediferenciace
ztráta funkční specializace... Celý referát
 
247. dedifferentiatio
(l. de od, z, l. differentia rozdíl, různost) dediferenciace, zvratná rozdílnost, opak diferenciace... Celý referát
 
248. dedikace
věnování, připsání... Celý referát
 
249. dedikovaný
(informatika) vyhrazený, předem určený pro konkrétní účel: dedikovaný server... Celý referát
 
250. dedukce
(odborně) typ úsudku a metoda zkoumání, kdy se z přijatých výroků (premis) dospívá k novému tvrzení, závěru, důsledku... Celý referát
 
251. dedukovat
(odborně) dedukcí zjišťovat... Celý referát
 
252. deduktivní
založený na rozumovém, logickém vyvozování, na úvaze... Celý referát
 
253. deduktivní učení
... Celý referát
 
254. deep brain stimulation
hluboká mozková stimulace (neuromodulační léčba), zkratka DBS... Celý referát
 
255. deep draining
hloubková masáž... Celý referát
 
256. deeskalace
(odborně) pacifikace, uklidnění, uvolnění napětí, zmírnění konfliktu... Celý referát
 
257. deetatizace, deetatisace
odstátnění, privatizace... Celý referát
 
258. deetizace
(politika) omezení role státu, odstátnění... Celý referát
 
259. deexcitace
převedení vzbuzeného atomu do základního stavu... Celý referát
 
260. defaecatio
(l. de od, z, l. faeces výkaly) defekace, kálení, vyprazdňování střevního obsahu... Celý referát
 
261. defaiming
pomluvy, znevažování, dekonestace... Celý referát
 
262. defamace
(odborně) pomluva, očerňování, hanobení... Celý referát
 
263. defamiliarisation
obzvláštnění, nezvyklost, podivuhodnost... Celý referát
 
264. defaming
znevažování, pomluvy, dehonestace ze strany jednotlivých osob nebo sociálních skupin, resp. medií... Celý referát
 
265. defatigatio
(l. defatigare unavit) defatigace, únava, vyčerpání, zemdlenost (fyzická i psychická)... Celý referát
 
266. defaultní
(odborně) výchozí, počáteční, přednastavený... Celý referát
 
267. defecaloesiofobie
(psychologie) strach z bolestivých stolic... Celý referát
 
268. defectio
(l. deficere scházet, ubývat) defekce, ubývání, mizení... Celý referát
 
269. defekace
(odborně) kálení, vyprazdňování střevního obsahu... Celý referát
 
270. defekátor
čiřicí kolona, zařízení k defekaci v cukrovarech... Celý referát
 
271. defekt
vada, poškození, porucha, nedostatek, postižení... Celý referát
 
272. defektář
záznam o objednaném zboží, které velkoobchod nemá na skladě... Celý referát
 
273. defektivita
porušení celistvosti jedince... Celý referát
 
274. defektivum
(z lat., jazykověda) slovo s neúplnou flexí... Celý referát
 
275. defektní
vadný, porušený, porouchaný... Celý referát
 
276. defektologie
(medicína) nauka o zdravotně postižených lidech, zejména dětech... Celý referát
 
277. defektor
uprchlík z výzvědných služeb... Celý referát
 
278. defektoskopie
vyhledávání povrchových i vnitřních vad hutních výrobků bez porušení jejich celistvosti... Celý referát
 
279. defeminizace
(odborně) ztráta znaků charakteristických pro ženy... Celý referát
 
280. defenestrace
vyhození z okna... Celý referát
 
281. defens own beliews
bránící a prosazující vlastní názory... Celý referát
 
282. defensio
(l. defendere bránit, chránit) defenzíva, ochrana, hájení... Celý referát
 
283. defensor
ochránce, obránce, obhájce... Celý referát
 
284. defensor del pueblo
ochránce (obránce) lidí, ombudsman... Celý referát
 
285. defensor fidei
obránce víry (titul, který obdržel od papeže např. anglický král Jindřich VIII) též fidei defensor... Celý referát
 
286. defensor pacis
obránce míru (pokoje)... Celý referát
 
287. defensorius
chránící, bránící... Celý referát
 
288. defenziva, defensiva
(odborně) obrana, odrážení útoku... Celý referát
 
289. defenzivní agrese
(psychologie) člověk se v sebeobraně snaží poškodit jiného člověka, který se pokouší nebo se již v minulosti pokusil poškodit tohoto jedince... Celý referát
 
290. defenzivní identifikace
ztotožnění se např. s útočníkem jako obranná technika... Celý referát
 
291. defenzivní, defensivní
(odborně) obranný, obranářský, omezený na obranu... Celý referát
 
292. defenzor
ochránce, obránce, obhájce, dohližitel... Celý referát
 
293. deferens
(l. deferre odnášet) odvádějící... Celý referát
 
294. deferent
hlavní kruhová dráha v geocentrické soustavě, po které se pohybuje střed epicyklu... Celý referát
 
295. deferentectomia
(medicína) (l. ductus deferens chámovod, ř. ektome vynětí) deferentektomie, chirurgické odstranění chámovodu... Celý referát
 
296. deferentitis
(medicína) (l. ductus deferens chámovod) deferentitida, zánět chámovodu, zpravidla kapavkového původu (deferentitis gonorrhoica)... Celý referát
 
297. defervescence
klesání, mizení, zanikání (příznaků choroby)... Celý referát
 
298. defervescentní
odpadávající, klesající... Celý referát
 
299. defétizmus, defétismus
poraženectví, nedostatek sebedůvěry a víry v možný úspěch... Celý referát
 
300. defiant behavior
vzdorovité a opoziční reakce chování... Celý referát
 
301. defibrilace
(medicína) léčebný úkon, kterým se zruší fibrilace komor. Spočívá v použití elektrického výboje, který na čas ?vymaže? veškerou chaotickou srdeční činnost a umožní nástup pravidelnějšího rytmu. Jde o výkon zachraňující život, neboť fibrilace komor be... Celý referát
 
302. defibrilátor
přístroj odstraňující fibrilaci srdce elektrickým výbojem... Celý referát
 
303. defibrinatio
(l. de od, z, fibrinum fibrin) defibrinace, odstranění fibrinu z krve... Celý referát
 
304. deficience
nedostatek, nedokonalost, vada... Celý referát
 
305. deficiens
chybějící, chudý, nedokonalý... Celý referát
 
306. deficient
(odborně) subjekt, u kterého se projevuje nějaká nedostačivost, insuficience (např. mentální, senzorická, motorická)... Celý referát
 
307. deficit
(odborně) schodek, ztráta, nedostatek... Celý referát
 
308. deficit pozornosti
nedostatky v pozornosti, její snížená koncentrativnost (soustředěnost), potíže s udržováním pozornosti, její snadná odklonitelnost, nezřídka spojená s hyperaktivitou, neklidem a impulzivním chováním a častější u chlapců než u dívek... Celý referát
 
309. deficitně tolerantní
... Celý referát
 
310. deficitní populace
populace s určitými, např. morálními nedostatky... Celý referát
 
311. defilé, defilírka
slavnostní pochod, přehlídka... Celý referát
 
312. defilovat
(odborně) pochodovat při přehlídce, být objektem přehlídky... Celý referát
 
313. definice
(odborně) ustanovení, určení, slovní zavedení a objasnění obsahu, významu pojmu nebo výrazu uvedením jeho základních znaků... Celý referát
 
314. definice deskriptivní
... Celý referát
 
315. definice genetické
vymezují jev příčinami a podmínkami jeho vzniku a vývoje... Celý referát
 
316. definice normativní
... Celý referát
 
317. definice strukturální
... Celý referát
 
318. definiční paradigma
sociální teorie zabývající se zkoumáním, jak lidé percipují, definují a subjektivně interpretují chování jedinců ve společnosti, sociální skutečnosti a situace (často v rozporu s objektivní realitou)... Celý referát
 
319. definiendum
to, co má být definováno, definovaný pojem, vysvětlovaný termín... Celý referát
 
320. definiens
pravá část definice, která definuje, objasňuje, vymezuje, popisuje daný pojem (definiendum)... Celý referát
 
321. definitiva
trvalé ustanovení pracovního poměru ve státní službě... Celý referát
 
322. definitivní
(odborně) konečný... Celý referát
 
323. definitivum
(odborně) definitivní stav... Celý referát
 
324. definovat
přesně určit, podat definici... Celý referát
 
325. deflace
(ekonomie) zhodnocování peněz, zvyšování hodnoty peněžní jednotky... Celý referát
 
326. deflagrace
(odborně) Šíření výbuchu hmotou výbušniny stoupající rychlostí nedosahující rychlosti detonace.... Celý referát
 
327. deflektor
odchylovač... Celý referát
 
328. deflexe
(odborně) odchylka nebo úchylka ze směru nebo polohy, odklon, ohnutí, odchýlení, odbočení, odvrácení, zaklonění... Celý referát
 
329. deflexe chování
... Celý referát
 
330. defloratio
(l. de od, z, l. flos-floris květ) deflorace, roztržení panenské blány (květu panenství), zbavení panenství... Celý referát
 
331. defluvium
odtok, úbytek, ztráta. Defluvium capillorum vypadávání vlasů. Defluvium unguium slezení nehtů... Celý referát
 
332. defluxio
(l. defluere stékat) defluxe, ztráta, ubývání, vypadávání (např. vlasů)... Celý referát
 
333. defoliace
odlistění... Celý referát
 
334. defoliant
látka způsobující odlistění... Celý referát
 
335. deforestace
odlesnění... Celý referát
 
336. deformace
(odborně) změna objemu a tvaru těles způsobená vnější silou... Celý referát
 
337. deformace v somatologii
změna ve tvaru, postižení, znetvoření, apozice části těla, většinou mechanické (např. poúrazové) etiologie... Celý referát
 
338. deformatio
(deformitas, atis, f.) (l. deformare zhanobit) deformace, deformita, úchylka od přirozeného tvaru, znetvoření, zohavení... Celý referát
 
339. deformis
(l. de od, z, l. forma tvar) beztvarý... Celý referát
 
340. deformita
znetvoření, zkřivení, úchylka od přirozeného tvaru... Celý referát
 
341. deformitas
(l. deformare zhanobit) deformita, znetvoření, zohavení, vrozená nebo získaná vada některého orgánu... Celý referát
 
342. deformovaný
znetvořený, zohyzděný, zhanobený... Celý referát
 
343. deformovat
záporně změnit daný tvar, znetvořovat... Celý referát
 
344. deformující
znetvořující, zhanobující, zohyzďující... Celý referát
 
345. defragmentace
(výpočetní technika) Defragmentace je proces snižování fragmentace - při ukládání dat na mechanický harddisk jsou tato data uložena více či méně rozmístěně po celém disku v závislosti na tom, kde je místo. Proces defragmentace "přerovnává" data tak, ... Celý referát
 
346. defraudace
(právo) bezprávní přivlastnění svěřeného majetku, zpronevěra... Celý referát
 
347. defraudant
ten, kdo se dopustil zpronevěry - bezprávně si přivlastnil svěřený majetek... Celý referát
 
348. defrontalisatio
(medicína) (l. de od, z, l. frons čelo) defrontalizace, chirurgické protětí spoje mezi čelním mozkovým lalokem a ostatními částmi mozku... Celý referát
 
349. defunctionalisatio
(l. de od, z, l. functio činnost) defunkcionalizace, zbavení činnosti... Celý referát
 
350. defundatio
(medicína) (l. de od, z, l. fundus dno) defundace, chirurgické snesení dna dělohy... Celý referát
 
351. defurfuratio
(l. de od, z, l. furfur pleva) defurfurace, odlupování malých částeček, šupin kůže... Celý referát
 
352. defusing
uvolňovací rozhovor, spontánní a soukromé popovídání si o prožité obtížné či krizové situaci a události s někým koho respektujeme, např. s přítelem, kolegou, rodinným příslušníkem, přičemž jde primárně o redukci vzniklé afektivní a emoční tenze, získ... Celý referát
 
353. defusio
(l. defundere slévat) defúze, slévání, odlévání, čištění... Celý referát
 
354. degener
eris (l. degenerare zvrhnout se, odchýlit se) degenerovaný, odchýlený od normy, zvrhlý... Celý referát
 
355. degenerace
zeslabení, úpadek schopnosti... Celý referát
 
356. degeneratio
(l. degenerare zvrhnout se, odchýlit se) degenerace, odchýlení od pravidla... Celý referát
 
357. degenerativní
(odborně) mající znaky úpadku, chátrání, zvrhlosti... Celý referát
 
358. degenerovaný
odrodilý, zvrhlý, zrůdný, zhanobený... Celý referát
 
359. degenerovat
zvrhnout se, zhoršovat se... Celý referát
 
360. degeš
(slang) romský hanlivý výraz, špinavý, nepřizpůsobivý, jiný než já, nedodržující pravidla... Celý referát
 
361. deglaciace
ústup zalednění... Celý referát
 
362. deglutitio
(l. deglutire polykat) deglutice, polykání... Celý referát
 
363. degradabilita
rozložitelnost... Celý referát
 
364. degradace
(vojenství) zbavení funkce nebo hodnosti, zvláště vojenské, sesazení... Celý referát
 
365. degradace intelektu
sekundární (po organických mozkových procesech a poškozeních) porucha rozumové výkonnosti, přičemž původně byl intelekt v normě... Celý referát
 
366. degradace osobnosti
(odborně) redukce globální (totální) nebo parciální(částečné) úrovně, kvality, hodnoty, aktivity osobnosti (např. v oblasti charakteru, intelektu, kvalifikace, ale i tělesných funkcí)... Celý referát
 
367. degrasírování
(gastronomie) odstranění tuku z povrchu tekutiny... Celý referát
 
368. degravace
oslabení nežádoucích emočních pocitů s prožitkú, oslabování vlivu emocí jíž vzniklých (termín pedagoga a psychologa prof. Jana Vaňka)... Celý referát
 
369. degravatio
(l. degravare tlačit) degravace, ztížení, tísnění... Celý referát
 
370. degravovaný
oslabený, oslabovaný ( používá se převážně zejména v oblasti emocí)... Celý referát
 
371. degres
pokles... Celý referát
 
372. degrese
klesání, pokles... Celý referát
 
373. degressio
(l. degredi sestupovat, odstupovat) degrese, sestup, klesání... Celý referát
 
374. degustace
(gastronomie) odborná ochutnávka (někdy i s doprovodným výkladem) nápojů, v menším objemu také potravin (kávy, čaje, vína, rumů, whiskey, slivovice, piva, čokolády ...)... Celý referát
 
375. degustativní
chuťový, ochutnávající... Celý referát
 
376. degustovat
ochutnávat... Celý referát
 
377. degutantní
nechutný, odporný... Celý referát
 
378. dehet
(biochemie) hustá tmavá, olejovitá kapalina vznikající při tepelném rozkladu organických látek bez přístupu vzduchu... Celý referát
 
379. dehiscence
(medicína) rozestup, rozšklebení operační rány... Celý referát
 
380. dehiscens
otevírající se, otevřený, zející... Celý referát
 
381. dehonescence
zneuctění... Celý referát
 
382. dehonestace
(odborně) urážka, pomluva, znectění... Celý referát
 
383. dehonestovat
(odborně) ponižovat, urážet, snížit význam, vážnost něčeho, znevážit, zlehčit, pomlouvat, zneuctít... Celý referát
 
384. dehonestující
(odborně) znehodnocující, urážející, ponižující... Celý referát
 
385. dehonestující výchova
(psychologie) výchova urážející, znehodnocující, ponižující osobnost vychovávaného... Celý referát
 
386. dehumanizace
(sociologie) neúcta k člověku, k lidskosti, znelidštění, vzájemné odcizování lidí, odcizenost služeb všeho druhu... Celý referát
 
387. dehumanizovaný
odlidštěný, nehumánní... Celý referát
 
388. dehydrace
(odborně) vysychání, odvodnění... Celý referát
 
389. dehydrační
odvodňovací, sloužící k dehydraci... Celý referát
 
390. dehydratace
vysychání, odvodnění... Celý referát
 
391. dehydratační
příd. jm. k dehydratace... Celý referát
 
392. dehydratatio
(l. de od, z, ř. hydor-hydatos voda) dehydratace, odvodnění, vysýchání, úbytek tekutin v organismu. Dehydratatio hypertonica dehydratace hypertonická, ztráta nadměrného množství vody bez minerálů, čímž se zvýší osmolalita v organismu. Dehydratati... Celý referát
 
393. dehydratovaný
dehydrovaný... Celý referát
 
394. dehydrochlorace
odštěpení chlorovodíku (HCl) za použití katalyzátoru... Celý referát
 
395. dehydrogenace
odštěpení vodíku z organické látky... Celý referát
 
396. dehydrogenasis
(l. de od, z, hydrogenium vodík) dehydrogenáza, enzym katalyzující odnímání vodíku ze substrátu... Celý referát
 
397. dehydrokortikosteron
jeden ze steroidních hormonů tvořených v kůře nadledvin... Celý referát
 
398. dehydrovaný
zbavený vody, odvodněný... Celý referát
 
399. deidealizace
odidealizování... Celý referát
 
400. deidentifikace
částečná nebo úplná ztráta ztotožnění se (např. s nějakou osobou)... Celý referát
 
401. deideologizování
odideologizování... Celý referát
 
402. deiectio
(l. deicere odstraňovat) dejekce, vyprazdňování střev, stolice... Celý referát
 
403. deifikace
zbožnění, zbožštění... Celý referát
 
404. deiktický
(odborně) odkazující, ukazující na něco, související s deixí... Celý referát
 
405. deimos
hrůza, děs... Celý referát
 
406. deindividuace
(psychologie) je to částečná nebo úplná ztráta pocitu vlastní individuality, vlastní autonomní osobnosti, sebeuvědomění - často k deindividuaci dochází v davu - davové šílenství... Celý referát
 
407. deindividualizace
(psychologie) ztráta pocitu vlastní individuality, též deindividuace... Celý referát
 
408. deixe
(odborně) přímé (po)ukazování ke skutečnosti nebo k jejímu označení v textu... Celý referát
 
409. deixis
ukazovat, poukazovat, upozorňovat, odkazovat... Celý referát
 
410. deizmus, deismus
názor připouštějící existenci Boha, který svět pouze stvořil, ale dále do něj nezasahuje... Celý referát
 
411. dej
titul tureckých místodržících v Alžíru... Celý referát
 
412. deja vu, déj? vu
(psychologie) stav mysli v situaci, kdy jsme přesvědčeni, že jsme ji již jednou nebo vícekrát jako takovou zažili... Celý referát
 
413. dejekt
výkal, výměšek, střevní obsah... Celý referát
 
414. déjeuner
druhá snídaně, přesnídávka... Celý referát
 
415. dějství
část dramatického díla... Celý referát
 
416. deka
první část složených slov mající význam desetinásobek, desetinásobný... Celý referát
 
417. děkabrista
účastník rus. liberálně reformního hnutí, které vyvrcholilo nezdařeným povstáním v prosinci 1825... Celý referát
 
418. dekáda
(odborně) soubor deseti prvků, období deseti dnů, desetiletí... Celý referát
 
419. dekadence
(odborně) úpadek, upadání, úpadkovost... Celý referát
 
420. dekadentní
(odborně) úpadkový, úzkostlivý, depresivní, pesimistický... Celý referát
 
421. dekadický
desítkový... Celý referát
 
422. dekaedr
desetistěn... Celý referát
 
423. dekagon
desetiúhelník... Celý referát
 
424. dekagram
deset gramů, deko... Celý referát
 
425. dekal
(elektrotechnika) patice elektronky s deseti kolíčky... Celý referát
 
426. dekalog
desatero, deset božích přikázání... Celý referát
 
427. dekameron
(literatura) soubor deseti příběhů... Celý referát
 
428. dekan
(školství) akademický funkcionář rozhodující v záležitostech fakulty vysoké školy... Celý referát
 
429. děkanát
úřad děkana... Celý referát
 
430. dekantace
oddělování nečistot vznášejících se v kapalině odstředěním nebo slitím kapaliny po usazení nečistot... Celý referát
 
431. dekantovat
opatrně přelít víno z lahve do karafy... Celý referát
 
432. dekapitace
oddělení hlavy od trupu, stětí... Celý referát
 
433. dekapování
moření... Celý referát
 
434. dekarbonizace, dekarbonisace
odstraňování uhlíku z určité látky... Celý referát
 
435. dekarboxylace
odštěpení oxidu uhličitého z karboxylové skupiny... Celý referát
 
436. dekarboxyláza
enzym katalyzující odnímání oxidu uhličitého ze substrátu... Celý referát
 
437. dekartelizace
(obchod) zrušení hospodářsky monopolních organizací... Celý referát
 
438. dekatování
úprava vlněných, polovlněných a bavlněných látek přepařením, čímž se ustaluje jejich lesk a zabraňuje se srážení... Celý referát
 
439. dekl
(slang) poklop, víko... Celý referát
 
440. deklamace
(literatura) výrazný přednes veršů nebo stylizované prózy zdůrazňující zvukové kvality při recitaci textu... Celý referát
 
441. deklamátor
přednašeč, recitátor... Celý referát
 
442. deklamovat
přednášet, recitovat... Celý referát
 
443. deklarace
(odborně) veřejné, obvykle slavnostní prohlášení, vyhlášení... Celý referát
 
444. deklarant
kdo podává celní hlášení, daňové přiznání... Celý referát
 
445. deklarativní
vyhlašovací, vysvětlovací... Celý referát
 
446. deklarativní paměť
paměť pro fakta... Celý referát
 
447. deklarativní znalosti
znalosti deskriptivní (popisné), konstatující... Celý referát
 
448. deklarativy
výrazy, jimiž mluvčí (pisatel) definuje nový status ve věcech institucionálního charakteru, např. vynesení rozsudku (J.R.Searle)... Celý referát
 
449. deklaratorní
vysvětlující, prohlašující, zjišťující... Celý referát
 
450. deklarovaný
(odborně) uvedený, vyhlášený, prohlášený... Celý referát
 
451. deklarovat
(odborně) vydat prohlášení, vyhlásit, prohlašovat... Celý referát
 
452. deklarující
přihlašující se k něčemu, vyhlašující, prohlašující, zavazující se... Celý referát
 
453. deklasovat
snížit, ponížit, znehodnotit... Celý referát
 
454. deklinace
(odborně) sklon, naklonění... Celý referát
 
455. deklinační
týkající se výchylky, týkající se deklinace... Celý referát
 
456. deklinovat
(lingvistika) skloňovat... Celý referát
 
457. deko
(hovorově) dekagram, deset gramů... Celý referát
 
458. dekodér
zařízení na dekódování signálu, dekódovač, dešifrátor... Celý referát
 
459. dekódovat
dešifrovat, odkódovat zakódovanou informaci... Celý referát
 
460. dekognitivizace
pokles, redukce kognitivních schopností, dovedností i informací a vědomostí... Celý referát
 
461. dekokce
(pivovarnictví) výroba sladiny povařováním rmutů... Celý referát
 
462. dekokt
(botanika) odvar, vodní výtažek z rostlinných částí, obvykle z léčivých bylin... Celý referát
 
463. dekolonizace
odstraňování, odstranění kolonizace a jejích následků... Celý referát
 
464. dekolt, dekoltáž
hluboký výstřih u dámských šatů... Celý referát
 
465. dekomodifikace
(odborně) odžbožnění, odtržnění (např.lidské práce)... Celý referát
 
466. dekompenzace, dekompensace
(medicína) porušení kompenzace, selhání, zhoršení funkce orgánů... Celý referát
 
467. dekompenzovat
(odborně) být postižen dekompenzací, selhávat, chybovat, funkčně se zhoršovat... Celý referát
 
468. dekomponovaný
rozložený... Celý referát
 
469. dekompozice, dekomposice
rozložení, rozklad... Celý referát
 
470. dekompozitor, dekompositor
(biologie) organizmus rozkládající v ekosystému organickou hmotu na jednodušší látky, reducent, destruent... Celý referát
 
471. dekomprese
odlehčení... Celý referát
 
472. dekomprimovat
rozbalit, odzipovat... Celý referát
 
473. dekoncentrace
snížení, nedostatek koncentrace... Celý referát
 
474. dekongesce
(medicína) odstranění či vymizení zduření nebo překrvení kongesce... Celý referát
 
475. dekongestant, dekongescens
(farmakologie) lék určený k odstranění zduření (dekongesci), např. nosní sliznice.... Celý referát
 
476. dekontaminace
(odborně) odmoření, zbavení nečistot včetně choroboplodných zárodků, radioaktivních zplodin... Celý referát
 
477. dekontextualizace
(psychologie) nevnímání celku, ztráta kontextu, zaměření pouze na jednu část... Celý referát
 
478. dekor
výzdoba, ozdoba... Celý referát
 
479. dekorace
(odborně) výzdoba, ozdobení, okrasa... Celý referát
 
480. dekorativizmus, dekorativismus
umělecký, zejména výtvarný směr upřednostňující ozdobnost... Celý referát
 
481. dekorativní
okrasný, ozdobný... Celý referát
 
482. dekorovat
ozdobit, vyzdobit... Celý referát
 
483. dekort
sleva, odpočet, srážka (z ceny zboží)... Celý referát
 
484. dekorum
formální, jen vnější důstojnost, vážnost, slušnost... Celý referát
 
485. deková fuska
... Celý referát
 
486. dekovat
krýt, chránit... Celý referát
 
487. dekovat se
klidit se, skrytě, nenápadně se vzdalovat... Celý referát
 
488. dekovat se (to)
... Celý referát
 
489. dekrement
útlum, úbytek snížení... Celý referát
 
490. dekrementace
snížení (čísla)... Celý referát
 
491. dekrepitace
Proces, kdy v důsledku zahřátí dochází k narušení struktury (popraskání, popukání)některých krystalických látek obsahujících v sobě tekutinu. Příklad: praskání krystalků soli na rozpálené varné ploše.... Celý referát
 
492. dekrepitní
vetchý, sešlý, vyžilý... Celý referát
 
493. dekrescence
ubývání, úbytek... Celý referát
 
494. dekret
úřední výnos, ustanovení... Celý referát
 
495. dekretář
(historie) necechovní řemeslník, který nesměl mít učedníky ani tovaryše... Celý referát
 
496. dekriminalizace
(kriminalistika) částečné či úplné odstranění trestního postihu (např. u některé drogové komodity) při ponechání administrativních sankcí... Celý referát
 
497. dekrudescence
zmírňování intenzity choroby... Celý referát
 
498. dekubit, dekubitus
(medicína) proleženina... Celý referát
 
499. dekubitální
týkající se proleženiny... Celý referát
 
500. dekultivace
redukce, snižování úrovně kulturnosti a kultivovanosti, (např. nárůstem egoismu, závisti, nenávisti, hostility a agresivity ve společnosti)... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info