Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "S" k dispozici 3843 výsledků.
SA   SB   SC   SD   SE   SF   SG   SH   SI   SJ   SK   SL   SM   SN   SO   SP   SQ   SR   SS   ST   SU   SV   SW   SX   SY   SZ  

Prvních 500 výsledků pro písmeno "S":
 
1. saccatus
vakovitý, podobný vaku... Celý referát
 
2. saccharificatio
(ř. sakcharon cukr, l. facere činit) sacharifikace, zcukernatění, přeměna v cukr... Celý referát
 
3. saccharinum
sacharin, cukerin, imid kyseliny O-sulfobenzoové, umělé sladidlo... Celý referát
 
4. saccharisatio
(ř. sakcharon cukr) sacharizace, zjišťování množství cukrů v cukerném roztoku pomocí zvláštního přístroje sacharometru... Celý referát
 
5. saccharometabolismus
(ř. sakcharon cukr, ř. metabole přeměna, přechod) látková přeměna cukrů... Celý referát
 
6. saccharomycosis
(hominis) (ř. sakcharon cukr, ř. mykes houba) sacharomykóza, mykotické onemocnění, které postihuje primárně plíce a může se šířit i do jiných orgánů, především do kůže... Celý referát
 
7. saccharosum
(ř.) sacharóza, disacharid, cukr třtinový, řepný. Saccharosum invertum solutum roztok cukru invertního. Saccharosum lactis cukr mléčný. Saccharosum tostum solutum roztok cukru páleného... Celý referát
 
8. saccharum
cukr, sacharóza... Celý referát
 
9. saccularis
(l. sacculus pytlík, váček) k váčku patřící... Celý referát
 
10. sacculatio
(l. sacculus váček) sakulace, váčkovité vyústění dutého orgánu... Celý referát
 
11. sacculus
kulovitý váček, výběžek, výchlipka, pytlík... Celý referát
 
12. sacculus embryonalis
zárodečný vak ve vajíčku rostlin... Celý referát
 
13. saccus
vak, váček. Saccus cardiacus horní vyklenutá část žaludku vyplněná vzduchem, žaludeční bublina (fornix). Saccus conjunctivae vak spojivkový. Saccus endolymphaticus slepé vakovité zakončení ductus endolymphaticus. Saccus lacrimalis vak slzní. Saccus... Celý referát
 
14. saccus lacrimalis
vak (váček) slzný... Celý referát
 
15. sacer
svatý, posvátný, zasvěcený bohům... Celý referát
 
16. sacerdocium
kněžství... Celý referát
 
17. sacharáza, sacharasa
(biochemie) enzym štěpící sacharózu... Celý referát
 
18. sacharid
cukr, glycid... Celý referát
 
19. sacharimetr
přístroj k určování množství cukru v roztoku... Celý referát
 
20. sacharin
umělé sladidlo vyráběné z toluenu... Celý referát
 
21. sacharogalaktorea
nadměrná koncentrace cukru v mléce... Celý referát
 
22. sacharolýza
hydrolytické rozložení sacharózy na glukózu a fruktózu... Celý referát
 
23. sacharometr
přístroj k zjišťování množství cukru v roztoku... Celý referát
 
24. sacharometrie
měření, zjišťování množství cukru ve vyšetřovaném roztoku... Celý referát
 
25. sacharopin
degradační produkt aminokyseliny lyzínu... Celý referát
 
26. sacharosurie
vylučování sacharózy močí... Celý referát
 
27. sacharóza, sacharosa
řepný a třtinový cukr... Celý referát
 
28. sachr
čokoládový dort (název dle vídeňského cukráře E. Sachra)... Celý referát
 
29. sacoma
protiváha... Celý referát
 
30. sacra potestas
posvátná moc... Celý referát
 
31. sacralgia
(medicína) (l. os sacrum kost křížová, ř. algos bolest) sakralgie, bolesti v křížové krajině... Celý referát
 
32. sacralis
sakrální, křížový, týkající se křížové krajiny... Celý referát
 
33. sacralisatio
(l. os sacrum kost křížová) sakralizace L5, poslední bederní obratel se připodobňuje křížovým obratlům... Celý referát
 
34. sacramentalia
svátosti, svátostiny... Celý referát
 
35. sacramentum
svátost, řec. mysterion... Celý referát
 
36. sacramentum caritatis
svátost lásky... Celý referát
 
37. sacramentum magnum
velká svátost, velké tajemství (mysterion)... Celý referát
 
38. sacrificium
mše svatá... Celý referát
 
39. sacrificium intellectus
obětování rozumu... Celý referát
 
40. sacrococcygeus
(l. os sacrum kost křížová, ř. kokkyx kostrč) týkající se kosti křížové a kostrční... Celý referát
 
41. sacrocoxalgia
(medicína) (l. os sacrum kost křížová, l. coxa kyčel, ř. algos bolest) sakrokoxalgie, bolest v krajině křížové a kyčelní... Celý referát
 
42. sacrocoxitis
(medicína) (l. os sacrum kost křížová, l. coxa kyčel) sakrokoxitida, zánět kosti křížové a kyčle... Celý referát
 
43. sacrodynia
(medicína) (l. os sacrum kost křížová, ř. odyne bolest) sakrodynie, bolest v křížové krajině... Celý referát
 
44. sacropubicus
(l. os sacrum kost křížová, l. os pubis kost stydká) týkající se oblasti křížové a oblasti stydké... Celý referát
 
45. sacrotomia
(medicína) (l. os sacrum kost křížová, ř. tome řez) sakrotomie, chirurgické protětí kosti křížové... Celý referát
 
46. sacrotuberalis
(l. os sacrum kost křížová, l. tuber hrbol, hrb) týkající se kosti křížové a hrbolu sedacího... Celý referát
 
47. sacrum
posvátno (např. náboženská místa, symboly, obřady, slova, předměty), metaforicky nejvyšší dobro... Celý referát
 
48. sacrum, sacrální
kost krížová, křížový... Celý referát
 
49. sactosalpinx
(medicína) nahromadění tekutiny ve vejcovodu a jeho rozšíření... Celý referát
 
50. saddik
chasidský rabín... Celý referát
 
51. sadizmus, sadismus
sexuální deviace projevující se trýzněním druhého... Celý referát
 
52. sadomasochizmus, sadomasochismus
sexuální deviace se sadistickými a masochistickými sklony... Celý referát
 
53. sádrokarton
(stavebnictví) sádrová hmota lisovaná mezi dva silné kartony papíru, snadné a rychlé řešení používané pro rekonstrukce a jiné úpravy interiéru, zkratka SDK... Celý referát
 
54. saduceus
(náboženství) člen sekty vyššího kněžstva jeruzalémského chrámu, které náleželo politické a náboženské vedení Židů... Celý referát
 
55. saepe
často... Celý referát
 
56. safari
lovecká výprava v africké krajině... Celý referát
 
57. safety
bezpečí, jistota, bezpečnostní... Celý referát
 
58. safián
(knihařství) jemná useň z koziny, teletiny nebo skopovice používaná pro vazbu knih... Celý referát
 
59. safír
(mineralogie) drahokam, modrá odrůda korundu... Celý referát
 
60. sága
(literatura) staroseverská epická próza... Celý referát
 
61. saggitalis
předozadní, šípový, šípovitý, střelovitý, sagitální... Celý referát
 
62. saggitarius
střelec, lučištník... Celý referát
 
63. sagina
pokrm, žrádlo, tukový žír... Celý referát
 
64. sagitální
rovnoběžný se střední (mediální) rovinou těla, předozadní... Celý referát
 
65. ságo
škrobnatá moučka získávaná z měkké dřeně kmenů některých palem... Celý referát
 
66. sahel
africký typ krajiny se suchomilnou vegetací... Celý referát
 
67. sáhib
v arabském prostředí pán, velitel... Celý referát
 
68. sahli
sálový hokej s lehkým míčem a lehkými hokejkami, floorball... Celý referát
 
69. sajdkár, sajdkára
přívěsný postranní vozík u jednostopého vozidla... Celý referát
 
70. sajrajt
(hovorově) nepořádek, nečistota, bláto, něco špatně vůbec... Celý referát
 
71. sajtna
(brněnský hantec) parta, skupina... Celý referát
 
72. sakadické oční pohyby
mimovolní, nekontrolované, rychlé a trhavé pohyby očí (např. ve stresu)... Celý referát
 
73. sakadovaná mluva
(lingvistika) explozivní vyrážení slabik a slov... Celý referát
 
74. sakády
(biologie) jsou konjugované oční pohyby k prohlížení zorného pole a k větším změnám polohy fixačních os oka. Rychlost sakád je až 800°za sekundu. Sakády následují za sebou s odstupem nejméně 150ms. Řadí se pod velké oční pohyby.... Celý referát
 
75. sakciformní
váčkovitý, sáčkovitý... Celý referát
 
76. saké, saki
asijská lihovina z rýže... Celý referát
 
77. sakl
(slang) balík... Celý referát
 
78. sako
(móda) krátký kabát, součást pánského společenského obleku... Celý referát
 
79. sakralgie
(medicína) bolest v kříži... Celý referát
 
80. sakralita
posvátnost... Celý referát
 
81. sakrální
(náboženství) bohoslužebný, svatý, posvátný, chrámový, týkající se nábožeského kultu... Celý referát
 
82. sakramentum
svátost... Celý referát
 
83. sakrárium
jímka v podlaze blízko hlavního oltáře nebo nádoba sloužící k vylévání vody použité při náboženském obřadu... Celý referát
 
84. sakrblé
(hovorově) vyjádření pocitu: ve smyslu neočekávané, překvapivé až hrozící průšvihem... Celý referát
 
85. sakrektomie
resekce kosti křížové... Celý referát
 
86. sakrodynie
(medicína) bolest v krajině křížové... Celý referát
 
87. sakroiliakální
týkající se krajiny křížové a kyčelní... Celý referát
 
88. sakrokokcygeální
týkající se křížové krajiny a kostrče... Celý referát
 
89. sakrokotyloidní
vztahující se ke kosti křížové a kyčelnímu kloubu... Celý referát
 
90. sakrokoxalgie
(medicína) bolest v krajině křížové a kýčelní... Celý referát
 
91. sakrolumbální
týkající se krajiny bederní a křížové... Celý referát
 
92. sakropelvinní
týkající se kosti křížové a pánve... Celý referát
 
93. sakropromontorium
výčnělek kosti křížové... Celý referát
 
94. sakrosanktita
nedotknutelnost... Celý referát
 
95. sakrosanktum
(knižně) něco velmi posvátného, nedotknutelného... Celý referát
 
96. sakrospinální
týkající se kosti křížové a páteře... Celý referát
 
97. sakrouterinní
týkající se kosti křížové a dělohy... Celý referát
 
98. sakrovertebrální
týkající se kosti křížové a páteře... Celý referát
 
99. sakum prdum
... Celý referát
 
100. sakura
(botanika) okrasná třešeň s bílými nebo růžovými květy původem z Japonska... Celý referát
 
101. sal
sůl... Celý referát
 
102. sala terrena
místnost v přízemí paláce či zámku otevřená do zahrady nebo samostatná otevřená budova v zahradě... Celý referát
 
103. salacitas
(l. salax chlípný, vilný) chlípnost, vilnost... Celý referát
 
104. salamandr
(zoologie) mlok... Celý referát
 
105. salát
(náboženství) arabsky - "denní, povinná modlitba" - jiné označení pro namáz... Celý referát
 
106. salchow
(sport) druh krasobruslařského skoku... Celý referát
 
107. saldo
(ekonomie) zůstatek na účtu... Celý referát
 
108. saldokonto
(ekonomie) pomocná účetní kniha pro analytickou evidenci... Celý referát
 
109. salemanager
manažer, vedoucí prodeje... Celý referát
 
110. sales promotion
podpora prodeje... Celý referát
 
111. salezián, salesián
člen řeholní kongregace svatého Františka saleského zabývající se výchovou mládeže a ošetřováním nemocných... Celý referát
 
112. salicin
glykosid získaný z kůry vrby a topolu... Celý referát
 
113. salicomania, salicomanie
(psychologie) nevysvětlitelný, náhlý sklon k ničení předmětů kyselinami a žíravinami... Celý referát
 
114. salicylémie
přítomnost salicylátů v krvi... Celý referát
 
115. salicylum
salicyl, radikál salicylové kyseliny... Celý referát
 
116. salience
výraznost, míra důležitosti, hodnota, aktuálnost... Celý referát
 
117. salina
(geografie) slané jezero v aridních oblastech... Celý referát
 
118. salinita
(odborně) slanost... Celý referát
 
119. salinní
solný, slaný... Celý referát
 
120. salinus
(l. sal sůl) solný... Celý referát
 
121. saliva
slina... Celý referát
 
122. salivace
(biologie) slinění, tvorba slin... Celý referát
 
123. salivans
(l. saliva slina) (léky) zvyšující vylučování slin... Celý referát
 
124. salivární
slinný... Celý referát
 
125. salivatorius
(l. saliva slina) vylučující sliny... Celý referát
 
126. salivografie
rentgenové znázornění slinné žlázy a jejího vývodu pomocí kontrastní náplně... Celý referát
 
127. salivogram
rentgenový snímek získaný salivografií... Celý referát
 
128. salivolit
kámen slinné žlázy... Celý referát
 
129. salivolitiáza
kaménky slinné žlázy... Celý referát
 
130. salla terrena
(stavebnictví) v renesančním a barokním stavitelství oblíbená velká palácová hala (přízemní sál) obvykle otevřená jednou stěnou s arkádami do zahrady... Celý referát
 
131. salmiak
chlorid amonný... Celý referát
 
132. salmonela
(biologie) druh bakterií vyvolávající salmonelózy, břišní tyf, paratyf... Celý referát
 
133. salmonellosis
salmonelóza, označení pro choroby vyvolané salmonelami, akutní infekční onemocnění probíhající pod obrazem gastroenteritidy... Celý referát
 
134. salmonelóza, salmonelosa
akutní horečnatá střevní nákaza způsobená salmonelami... Celý referát
 
135. salon, salón
přijímací, společenská místnost... Celý referát
 
136. salonfähig
vyhovující slušným společenským zvyklostem, společensky vhodný, přípustný, akceptovatelný... Celý referát
 
137. salonní
určený, vhodný pro salon... Celý referát
 
138. salpingektomie
vynětí vejcovodu... Celý referát
 
139. salpingemfraxe
uzavření, zúžení vejcovodu... Celý referát
 
140. salpingitida, salpingitis
(medicína) zánět vejcovodu... Celý referát
 
141. salpingocyéza
salpingokyéza, uhnízdění oplodněného vajíčka ve vejcovodu (tubulární gravidita)... Celý referát
 
142. salpingofaryngeální
týkající se Eustachovy trubice a hltanu... Celý referát
 
143. salpingografie
znázornění vejcovodu rentgenem po náplni kontrastní látkou... Celý referát
 
144. salpingogram
(medicína) rentgenový snímek získaný salpingografií... Celý referát
 
145. salpingokéla
výhřez vejcovodu... Celý referát
 
146. salpingolysis
(medicína) is, f. (ř. salpinx vejcovod, ř. lysis uvolnění) salpingolýza, chirurgické uvolnění vejcovodu ze srůstů... Celý referát
 
147. salpingooforektomie
operační vynětí vejcovodu a vaječníku... Celý referát
 
148. salpingooforokéla
výhřez vejcovodu a vaječníku... Celý referát
 
149. salpingooophoritis
(medicína) (ř. salpinx vejcovod, ř. ooforon vaječník) salpingooforitida, zánět vejcovodu a vaječníku... Celý referát
 
150. salpingopalatinní
týkající se Eustachovy trubice a patra... Celý referát
 
151. salpingoperitonitis
(medicína) (ř. salpinx vejcovod, peritonaeum pobřišnice) salpingoperitonitida, zánět pobřišnice indukovaný ze zánětu vejcovodu... Celý referát
 
152. salpingopexis
(medicína) is, f. (ř. salpinx vejcovod, ř. pexis od pegnynai upevnit) salpingopexe, chirurgické upevnění, fixace vejcovodu... Celý referát
 
153. salpingoprofluvium
(biologie) náhlý odtok většího množství tekutého obsahu z vejcovodu... Celý referát
 
154. salpingorrhaphia
(medicína) (ř. salpinx vejcovod, ř. rhafe šev) salpingorafie, chirurgické sešití, zpevnění vejcovodu... Celý referát
 
155. salpingoskopie
vyšetření vejcovodu, např. během laparoskopie... Celý referát
 
156. salpingostomatoplastica
(ř. salpinx vejcovod, ř. stoma ústa, ř. plastike(techne) umění tvárné) salpingostomatoplastika, chirurgicky nově vytvořené ústí vejcovodu... Celý referát
 
157. salpingostomia
(medicína) (ř. salpinx vejcovod, ř. stoma ústa, ústí) salpingostomie, chirurgické otevření vejcovodu s následným našitím otvoru k vaječníku v případech, kdy se vejcovod stal neprůchodným... Celý referát
 
158. salpingotomia
(medicína) (ř. salpinx vejcovod, ř. tome řez) salpingotomie, chirurgické otevření vejcovodu... Celý referát
 
159. salpinx
trubka, roura. Salpinx auditiva trubice sluchová. Salpinx uterina vejcovod... Celý referát
 
160. salsa
(tanec) latinsko-americký tanec... Celý referát
 
161. salsus
slaný... Celý referát
 
162. saltace
skokový pohyb, odskok... Celý referát
 
163. saltarello
rychlý italský a španělský skočný tanec... Celý referát
 
164. saltatio
(l. saltare tančit) skákání... Celý referát
 
165. saltato
skákavým smykem (smyčce)... Celý referát
 
166. saltatorius
tančivý, v tanci se pohybující, pohybující se ve skocích... Celý referát
 
167. saltatorní vývoj
vývoj ve skocích... Celý referát
 
168. salto
přemet ve vzduchu... Celý referát
 
169. salto mortale
nebezpečný akrobatický přemet... Celý referát
 
170. saltus
(l. saltare tančit, l. salire skákat) skok... Celý referát
 
171. saluber
zdravý... Celý referát
 
172. salubritas
zdravost, léčivost... Celý referát
 
173. saluka
perský chrt... Celý referát
 
174. salus
zdraví... Celý referát
 
175. salut
střelba na pozdrav... Celý referát
 
176. salutaris
léčivý, zdraví prospěšný... Celý referát
 
177. salutatio
pozdrav, prolog... Celý referát
 
178. salutatio matutina
časná ranní zdravice... Celý referát
 
179. salutogenní
(odborně) faktory podporující zdraví a posilující kvalitu života... Celý referát
 
180. salutor
(odborně) Salutory jsou biologické, psychologické, sociální, spirituální a ekologické faktory, které kladně ovlivňují, posilují, podporují a determinují dobrou kvalitu života, zdraví, výkonnost a zdatnost.... Celý referát
 
181. salva
hromadný výstřel... Celý referát
 
182. salvatella
žíla na dorzální straně prstu, v minulosti užívaná při léčebném "pouštění žilou"... Celý referát
 
183. salvatellus
záchranný, spásný... Celý referát
 
184. salvatorní ustanovení
... Celý referát
 
185. salve
buď zdráv... Celý referát
 
186. salvete amici
buďte zdrávi (mějte se dobře)přátelé... Celý referát
 
187. salvus
neporušený, zdravý... Celý referát
 
188. samádhí
nejvyšší stav kosmického vědomí, splynutí a jednota s universem... Celý referát
 
189. samaritánství
prokazování milosrdenství a pomoc druhým... Celý referát
 
190. samarium
prvek ze skupiny vzácných zemin, zn. Sm, atom. čís. 62, atom. hmotnost 150,43... Celý referát
 
191. samba
(tanec) moderní společenský tanec svižnějšího tempa... Celý referát
 
192. sambo
(Samozaščita bez oružija - sebeobrana beze zbraně)- sovětský bojový systém založený na základě mnoha národních stylů.... Celý referát
 
193. sámek
ozdobný prošitý záhyb na látce... Celý referát
 
194. samet
(textilnictví) hladká tkanina s krátkým vlasem... Celý referát
 
195. samizdat
(literatura) vydávání zakázané literatury nebo literatury zakázaných autorů... Celý referát
 
196. samoděržaví
(historie) absolutistická vláda (zejména v carském Rusku)... Celý referát
 
197. samodruhý
(zastarale) těhotná, nativní, gravidní... Celý referát
 
198. samohonka
v ruském prostředí podomácku vyráběná kořalka... Celý referát
 
199. sámování
(odborně) sražení hran (např. u prken)... Celý referát
 
200. samovar
přístroj na vaření vody, obvykle k přípravě čaje... Celý referát
 
201. sámovat
srážet hrany (např. u prken)... Celý referát
 
202. samozvaný
(hovorově) jmenovaný (nazvaný) sám sebou - někdo, kdo se zmocnil vlády, nebo si osvojil nějaké postavení bez legitimního nároku... Celý referát
 
203. sampl
vzorek, ukázka zboží, mustr... Celý referát
 
204. sampler
vzorník, kolekce vzorků... Celý referát
 
205. sampling
(marketing) Rozdávání vzorků za účelem motivace zákazníka ke koupi kompletního produktu - např. chutnávky v supermarketech či rozdávání vzorků na ulici.... Celý referát
 
206. samsára
Buddhistické učení o koloběhu životů, o bezpočátečnosti věčného toku dění... Celý referát
 
207. samum
(meteorologie) horký, suchý vítr severoafrických a arabských pouští... Celý referát
 
208. samuraj
příslušník japonské vojenské šlechty... Celý referát
 
209. sanabilis
(l. sanare léčit) (vy)léčitelný, (vy)hojitelný... Celý referát
 
210. sanace
(ekonomie) souhrn opatření s cílem zlepšit nepříznivý stav podniku postiženého ztrátami, které ohrožují jeho další existenci, ozdravení... Celý referát
 
211. sanace ega
léčení vlastního já (sebeobrazu, sebekonceptu, sebehodnocení, sebedůvěry)... Celý referát
 
212. sanace rodiny
systematická odborná (zejména zdravotní a psychosociální)pomoc rodině, např. zajištění bydlení, zdravotní péče a práce dospělým rodinným příslušníkům... Celý referát
 
213. sanatio
(l. sanare léčit) vyléčení, vyhojení, uzdravení. Sanatio per primam (intentionem) zkratka p. p., hojení rány primárně, bez komplikací. Sanatio per secundam (intentionem) zkratka p. s., hojení rány druhotné, po vyloučení poškozených okrajů rány, h... Celý referát
 
214. sanatio vulneris per primam intentionem
primární, nekomplikované, hladké hojení operační rány... Celý referát
 
215. sanatorium
léčebný ústav, zdravotnické zařízení k doléčení některých nemocí, ozdravovna... Celý referát
 
216. sanatus
vyléčený... Celý referát
 
217. sancta simplicitas
svatá prostota... Celý referát
 
218. sanctitudo
posvätnosť... Celý referát
 
219. sanctuarium
svatostánek, svatyně, oltář, schránka na svátost oltářní... Celý referát
 
220. sanctum officium
kardinálská kongregace k udržení čistoty katolické věrouky... Celý referát
 
221. sanctum silentium
svaté mlčení... Celý referát
 
222. sanctus
svatý... Celý referát
 
223. sandál
(historie) v antice obvykle kožená podešev připevněná koženými řemínky k noze... Celý referát
 
224. sandalium
spica (ae, f.) pedis sandálový, klasový obvaz nohy... Celý referát
 
225. sandbox
(informatika) preventivní bezpečnostní mechanizmus, který dokáže izolovat počítačový program tak, že při běžném spuštění nemůže ukládat data na pevný disk... Celý referát
 
226. sandwichová generace
generace v dospělém věku, která se stará nejen o ještě ekonomicky plně nesamostatné vlastní dorůstající děti, ale i o své stárnoucí rodiče... Celý referát
 
227. sandžak
správní kraj v osmanské říši... Celý referát
 
228. sanguifaciens
krvotvorný, působící na tvorbu krve... Celý referát
 
229. sanguifer
(l. sanguis krev, l. ferre nést) oběhový... Celý referát
 
230. sanguificatio
(l. sanguis krev, l. facere činit) sangvifikace, tvorba krve... Celý referát
 
231. sanguineus
krevní, bohatě zásobený krví... Celý referát
 
232. sanguinis vinculum
pouto krve... Celý referát
 
233. sanguis
(latinské výrazy) krev... Celý referát
 
234. sanguis malus
zlá krev... Celý referát
 
235. sangvifikace
tvorba krve... Celý referát
 
236. sangvinik
(psychologie) člověk energický, optimistický, emočně stabilní... Celý referát
 
237. sangvinizmus, sangvinismus
horkokrevnost, vznětlivost... Celý referát
 
238. sangvinolentní
krvavý, obsahující příměs krve... Celý referát
 
239. sangvinózní
krvácející, bohatý na krev... Celý referát
 
240. sangvitest
sérum k určení krevní skupiny... Celý referát
 
241. sanhedrin
starobylý židovský (rabínský)nejvyšší soudní dvůr (velerada)... Celý referát
 
242. sanies
krvavá skvrna, hnisavý výtok... Celý referát
 
243. sanitář
pomocný zdravotnický pracovník... Celý referát
 
244. sanitas
(l. sanus zdravý) sanita, zdraví, zdravost... Celý referát
 
245. sanitas animae
zdraví duše... Celý referát
 
246. sanitatio
(l. sanus zdravý) sanitace, ozdravění, uplatnění zdravotně vyhovujících postupů... Celý referát
 
247. sanitní, sanitární
(medicína) zdravotní, zdravotnický... Celý referát
 
248. sankce
(odborně) pokuta, postih... Celý referát
 
249. sankcionizace
(odborně) postih, potrestání... Celý referát
 
250. sankcionovat
schvalovat, potvrzovat, uznávat... Celý referát
 
251. sánkhja
staroindický filozofický systém přírody a vědomí... Celý referát
 
252. sanktifikace
svatořečení, kanonizace... Celý referát
 
253. sanktissimum, sanctissimum
svátost oltářní, eucharistie... Celý referát
 
254. sanktuárium
svatostánek, tabernákl... Celý referát
 
255. sanktus, sanctus
zpěv při katolické mši... Celý referát
 
256. sanktusník
(architektura) malá, štíhlá věžička na střeše kostela, v níž bývá zvonek... Celý referát
 
257. sanogeneze
(medicína) proces uzdravování... Celý referát
 
258. sanogenní aktivita
činnost zaměřená na posílení nebo uchování dobrého zdravotního stavu... Celý referát
 
259. sanoterapie
jeden ze směrů somatické psychoterapie, metoda biopsychofyzické terapeutické práce... Celý referát
 
260. sanovat
(odborně) provádět sanaci, zachraňovat... Celý referát
 
261. sansára
koloběh životů v indickém náboženství... Celý referát
 
262. sansculot, sansculotte
(historie) odpůrci feudalismu na počátku Velké francouzské revoluce... Celý referát
 
263. sanseviéra
(botanika) tchynin jazyk, bylina s mečovitými, až 1 metr dlouhými listy, často pěstovaná v bytech... Celý referát
 
264. sanskrt
(lingvistika) staroindický spisovný jazyk... Celý referát
 
265. santal
(botanika) strom s tvrdým těžkým aromatickým dřevem hnědé barvy, původem z Indie... Celý referát
 
266. santali, santálština
mundský jazyk z austroasijské rodiny užív. menšinou v indických státech Urísa, Bihár a Záp. Bengálsko... Celý referát
 
267. santalum
santal... Celý referát
 
268. santoninum
santonin, derivát naftalenu, obsažený v květech pelyňku přímořského (Artemisia maritima), prostředek proti hlístům... Celý referát
 
269. santorum
směs lubrikačního gelu a výkalů, vznikajicí při analním sexu - satiricky pojmenováno podle amerického senátora (Rick Santorum) vystupujícího proti homosexualům... Celý referát
 
270. santosféra
oblast systémové celoživotní zdravotní péče o člověka... Celý referát
 
271. santusák
(hovorově) piják sanktusu - denaturovaného lihu... Celý referát
 
272. sanus
zdravý... Celý referát
 
273. sanytr
ledek, dusičnan sodný, salnitr... Celý referát
 
274. sapa, sápa
(vojenství) sapa - (v poziční válce) přibližovací nebo spojovací zákop... Celý referát
 
275. sapér
(vojenství) příslušník ženijního vojska, zákopník... Celý referát
 
276. sapere
znát, rozumět... Celý referát
 
277. sapere aude
heslo osvícenství: měj odvahu používat svého vlastního rozumu... Celý referát
 
278. sapfický
klasické metrum antické lyriky s normovaným počtem slabik... Celý referát
 
279. sapfizmus, sapfismus
pohlavní chování charakterizované sexuálním vztahem mezi ženami, lesbizmus... Celý referát
 
280. saphenus
viditelný, povrchový... Celý referát
 
281. sapidus
chutný, příjemný... Celý referát
 
282. sapiencia
moudrost... Celý referát
 
283. sapienciální literatura
literatura o moudrosti, mudroslovná literatura... Celý referát
 
284. sapiens
moudrý... Celý referát
 
285. sapientace
proces vývoje člověka provázený vývojem mozku, myšlení a psychiky... Celý referát
 
286. sapientatio
(l. sapiens rozumný) sapientace, vývojový proces vedoucí ke vzniku člověka... Celý referát
 
287. sapientia nostra
naše moudrost... Celý referát
 
288. sapientizace
vznik řeči... Celý referát
 
289. sapo
mýdlo, sodné nebo draselné soli vyšších mastných kyselin. Sapo kalinus mýdlo draselné. Sapo medicinalis mýdlo léčivé, práškové... Celý referát
 
290. saponaceus
mýdlovitý, s příměsí mýdla... Celý referát
 
291. saponát
prací, namáčecí a čisticí prostředek... Celý referát
 
292. sapones
mýdla... Celý referát
 
293. sapones medicati
léčivá mýdla... Celý referát
 
294. saponificatio
(l. sapo mýdlo, l. facere činit) saponifikace, zmýdelnatění, hydrolýza tuků hydroxidem sodným nebo draselným... Celý referát
 
295. saponifikace
zmýdelňování... Celý referát
 
296. saponifikovaný
zmýdelnatělý... Celý referát
 
297. saponimentum
(l. sapo mýdlo) mýdlové mazání... Celý referát
 
298. saponin
(chemie) rostlinný glykosid tvořící pěnivý roztok ve vodě... Celý referát
 
299. saponovaný
obsahující mýdlo... Celý referát
 
300. sapotoxin
skupinové označení pro některé saponiny s toxickým účinkem... Celý referát
 
301. saprémie
přítomnost toxických produktů v krvi, vzniklých účinkem hnilobných baktérií... Celý referát
 
302. sapro-
první část složených slov mající význam rozkládající se, hnilobný, hnijící, shnilý... Celý referát
 
303. saprobie
soustava třídění vod v přírodě podle osídlení živými organizmy v závislosti na kvalitě vody a stupni znečištění... Celý referát
 
304. saprobiologie
obor zabývající se životem organizmů ve znečištěných. vodách... Celý referát
 
305. saprobiont
organizmus žijící ve znečištěné vodě... Celý referát
 
306. saprobita
biologický stav vody určený podle přítomných saprobiontů... Celý referát
 
307. saprodoncie
zubní kaz... Celý referát
 
308. saprofág
(zoologie) živočich živící se odumřelou organickou hmotou... Celý referát
 
309. saprofilie
vlastnost organizmů spočívající v tom, že se vyživují hnijícími látkami... Celý referát
 
310. saprofyt
(botanika) rostlina využívající k výživě odumřelou organickou hmotu... Celý referát
 
311. saprofytismus
(odborně) získávání látek z odumřelých zbytků rostlin a organismů... Celý referát
 
312. saprogenní
způsobující rozklad... Celý referát
 
313. sapronóza
onemocnění vyvolané hnilobnými baktériemi... Celý referát
 
314. sapropel
hnilokal... Celý referát
 
315. sapropelit
hořlavá organická usazenina uhelné řady s pozůstatky jednobuněčných organismů, popř. se zbytky rostlin, doprovázející uhelné sloje, s velkou oblibou využívaná u Keltů v 4.-2. stol. př.n.l. k výrobě kruhového šperku. Pro sapropelit těžený v rakovnické... Celý referát
 
316. saprozoon
(zoologie) i, n. (ř. sapros shnilý, ř. zoon živočich) živočich živící se rozkládajícími se ústrojnými látkami... Celý referát
 
317. sarabanda
španělský tanec mírnějšího tempa... Celý referát
 
318. sarafán
(móda) ruský ženský šat... Celý referát
 
319. saranče
(zoologie) býložravý hmyz tvořící obrovská hejna a ničící rostliny... Celý referát
 
320. sarcina
balík, svazek... Celý referát
 
321. sarcocarcinoma
(medicína) tis, n. (ř. sarx-sarkos maso, ř. karkinos rak) sarkokarcinom, zhoubný smíšený nádor vycházející z pojivové tkáně a epitelu... Celý referát
 
322. sarcocele
(medicína) es, f. (ř. sarx-sarkos maso, ř. kele kýla, výhřez) sarkokéla, zduření, nádor varlat... Celý referát
 
323. sarcoidosis
(ř. sarx-sarkos maso, ř. eidos podoba) sarkoidóza (Boeckův sarkoid), chronické onemocnění, při kterém se v řadě orgánů, nejvíce však v plicích, tvoří epiteloidní buněčné granulomy, které na rozdíl od tbc nepodléhají kazeifikační nekróze... Celý referát
 
324. sarcoma
(medicína) tis, n. (ř. sarx-sarkos maso) sarkom, buněčný nezralý nádor mezenchymového původu. Sarcoma angioplasticum sarkom angioplastický, z krevních cév. Sarcoma fasciale sarkom fasciální, vycházející z povrchových i hlubších fascií. Sarcoma fibrop... Celý referát
 
325. sarcomatosis
sarkomatóza, přítomnost a růst sarkomu v různých částech těla... Celý referát
 
326. sarcomatosus
(medicína) a, um sarkomatózní, týkající se sarkomu, nádorového bujení... Celý referát
 
327. sarcomeros
(us), n. (ř. sarx-sarkos maso, ř. meros část) sarkomer(a), úsek mezi dvěma sousedními Z-proužky u rabdomyofibril, skládající se z poloviny izotropního úseku a celého anizotropního úseku... Celý referát
 
328. sarcomphalocele
(medicína) es, f. (ř. sarx-sarkos maso, ř. omfalos pupek, ř. kele, výhřez) sarkomfalokéla, pupeční nádor... Celý referát
 
329. sardana
(tanec) katalánský lidový tanec... Celý referát
 
330. sardel, ančovička
(zoologie) Sardel obecná (Engraulis encrasicolus) je mořská rybka velikosti 10-15 cm. Žije v Atlantiku, ve Středozemním a Černém moři. Živí se živočišným planktonem.... Celý referát
 
331. sardinka
(zoologie) drobná sleďovitá mořská rybka rodu Sardina... Celý referát
 
332. sardonický
(hovorově) zatrpklý... Celý referát
 
333. sardonyx
odrůda achátu užívaná v glyptice... Celý referát
 
334. sargas
hnědě zbarvená, bohatě větvená chaluha... Celý referát
 
335. sárí
indické ženské šaty, pruh látky omotaný kolem těla, dlouhý oděv v indickém stylu... Celý referát
 
336. sarin
bojová nervově paralytická chemická látka... Celý referát
 
337. sarkasmus
(psychologie) uštěpačnost, jízlivost, výsměšnost... Celý referát
 
338. sarkastický
(psychologie) uštěpačný, jízlivý... Celý referát
 
339. sarko-
první část složených slov mající význam maso, tělo... Celý referát
 
340. sarkofág
uzavřená rakev nebo schránka k uložení mrtvého... Celý referát
 
341. sarkoidní
sarkomu podobný... Celý referát
 
342. sarkoidóza
(medicína) multisystémové onemocnění nejasného původu (předpokládají se imunologické mechanismy při reakci na dosud neznámý antigen či antigeny, z mikrobiálních původců se přisuzuje role mykobakteriím, spíše atypickým, a propionibakteriím)... Celý referát
 
343. sarkolema
(anatomie) cytoplazmatická membrána na povrchu svalových vláken... Celý referát
 
344. sarkom
(medicína) zhoubný nezralý nádor mezenchymovému původu... Celý referát
 
345. sarkomera
(anatomie) funkční jednotka svalového vlákna, která je ohraničena Z-liniemi (disky)... Celý referát
 
346. sarkopenie
úbytek svalové hmoty... Celý referát
 
347. sarkoplazma
(biologie) obsah svalových vláken... Celý referát
 
348. sarkoplazmický
týkající se sarkoplazmy, cytoplazmy příčně pruhovaného svalu... Celý referát
 
349. sarkopoéza
vývoj, tvorba svalsta... Celý referát
 
350. sarkosporidióza
onemocnění vyvolané svalovkami (Sarcocystis)... Celý referát
 
351. sarkostóza
osifikace svalové tkáně... Celý referát
 
352. sarkóza
rozsev sarkomu zachvacující celý organismus... Celý referát
 
353. sarma
(gastronomie) dušené závitky z mletého masa v listu zelí nebo vinné révy, tolma, dolma, golubcy... Celý referát
 
354. sarmat
(historie) sarmatské kmeny kdysi kočovné v Asii, dnes na Kavkaze národ sarmatského původu Alani - republika Alanie (dříve Severoosetinská sovětská autonomní republika)... Celý referát
 
355. saros
(astronomie) období (18 let a 11 dnů), po němž se téměř přesně opakují zatmění Slunce a Měsíce... Celý referát
 
356. sartorius
(l. sartos krejčí) krejčovský. Musculus sartorius krejčovský sval (na přední straně stehna)... Celý referát
 
357. sarx
(biologie) tělo, biologická tělesnost, masitost, maso a kosti, tělesné tkáně... Celý referát
 
358. sataj
(gastronomie) marinované kousky masa napíchnuté na špejli ve stylu špízu, grilované nebo pečené v troubě... Celý referát
 
359. satan
(mytologie) ďábel, pokušitel, zosobnění zla... Celý referát
 
360. satanizace
obvinění či nařčení určité osoby ze škodlivého překažečství (diabolizace)... Celý referát
 
361. satanizmus, satanismus
kult, uctívání satana... Celý referát
 
362. satanovo číslo
(mystika) 666 (tři šestky vedle sebe), satan se údajně narodil ráno v šest hodin šestý den v týdnu a v šestém roce po Kristu... Celý referát
 
363. satelit
souputník, průvodce, strážce... Celý referát
 
364. satelitismus
růst některých mikrobů na živných půdách pouze v sousedství jiných mikrobů... Celý referát
 
365. satelizace, desatelizace, resatelizace
slovo satelit (průvodce, bodyguard) přišlo do Evropy snad z etruštiny přes latinu (srv. Český etymologický slovník, LEDA). V oblasti pedagogiky by satelizace mohla znamenat například vytvoření pedagogického vztahu. Přesnější význam musí takovým neolo... Celý referát
 
366. satelles
satelit, průvodce... Celý referát
 
367. satellitiferus
(l. satelles průvodce, l. ferre nosit) nesoucí satelit... Celý referát
 
368. satemový
patřící do základní skupiny indoevropských jazyků s charakteristickým vývojem tří linií velár odlišným od vývoje v jazycích kentumových... Celý referát
 
369. satén
(textilnictví) lesklá tkanina... Celý referát
 
370. satí
(sanskrt) dříve v Indii vdova, která se dá dobrovolně upálit s mrtvým manželem... Celý referát
 
371. satiace
nasycení, uspokojení... Celý referát
 
372. satingl
druh lehké bavlněné látky... Celý referát
 
373. satira
posměšné vyjádření... Celý referát
 
374. satirický
posměšný, jízlivý... Celý referát
 
375. satis
dosti... Celý referát
 
376. satisfakce
(odborně) zadostiučinění, dostiučinění... Celý referát
 
377. satisfaktory
činitelé důležití pro pracovní spokojenost (Frederick Herzberg)... Celý referát
 
378. satjágraha
princip a taktika síly ducha, triumfu pravdy, oddanosti pravdě, které zastával Mahátma Gandhi... Celý referát
 
379. satori
(náboženství) náhlé osvícení, poznání, probuzení... Celý referát
 
380. satorie, satoryje, sartorije
zlá, hádavá žena... Celý referát
 
381. satrapa
královský místodržící v satrapii... Celý referát
 
382. satrapie
vojenská a daňová oblast v perské říši v čele s dosazeným správcem (satrapou)... Celý referát
 
383. saturace
nasycení, uspokojení... Celý referát
 
384. saturatio
(l. satur nasycený) saturace, nasycení, vysycení... Celý referát
 
385. saturatus
saturovaný, nasycený, uspokojený... Celý referát
 
386. saturejka
(botanika) aromatická bylina často pěstovaná v zahradách jako koření i léčivka... Celý referát
 
387. saturnálie
římské slavnosti na počest boha Saturna... Celý referát
 
388. saturnizmus, saturnismus
otrava olovem... Celý referát
 
389. saturnoterapie
léčení olovem... Celý referát
 
390. saturovaný
nasycený, uspokojený... Celý referát
 
391. saturovat
(odborně) nasytit, uspokojovat... Celý referát
 
392. satyr
(mytologie) v antické mytologii přírodní démon napůl lidské a napůl zvířecí podoby... Celý referát
 
393. satyriáza
(sexualita) hypersexuální a polygamické chování a prožívání, chorobná pohlavní nenasytnost u mužů... Celý referát
 
394. sauna
horkovzdušná potní lázeň... Celý referát
 
395. sauriasis
sauroderma, tis. n. (ř. sauros ještěr, ř. derma kůže) saurióza, sauroderma, vrozená vada kůže, nápadně suchá, drsná kůže s nadměrným rohovatěním a tvořením šupinek budících dojem ještěří kůže (ichthyosis serpentina)... Celý referát
 
396. sauriáza, sauria
vrozená vada kůže vyznačující se nadměrnou tvorbou rohové vrstvy... Celý referát
 
397. savana
(geografie) rozsáhlé travnaté porosty s řídce roztroušenými dřevinami na okraji rovníkového pásu... Celý referát
 
398. savant syndrom
ojedinělá mimořádná schopnost a dovednost (např. hudební) při jinak podprůměrné mentální výkonnosti. též savantism... Celý referát
 
399. savantism
ojedinělá mimořádná schopnost a dovednost (např. hudební, pohybová) při jinak podprůměrné mentální výkonnosti, též savant syndrom... Celý referát
 
400. savoir vivre
umění žít... Celý referát
 
401. sax, scramasax
v době stěhování národů (4.-6. stol. n.l.) krátký jednosečný meč (délka kolem 60 cm)... Celý referát
 
402. saxofon
(hudba) jazýčkový kovový dechový hudební nástroj v jazzové hudbě... Celý referát
 
403. saxon
(geologie) stratigrafický stupeň permu (nazvaný podle latinského jména Saska Saxonia)... Celý referát
 
404. sázková kancelář
... Celý referát
 
405. sborná
(sport) označení ruského národního mužstva, nejčastěji v ledním hokeji... Celý referát
 
406. scabies
(medicína) ei, f. skabies, svrab, nakažlivé kožní onemocnění, vyvolané zákožkou svrabovou (Sarcoptes, Acarus scabiei)... Celý referát
 
407. scabrities
(l. scaber drsný) zdrsnění, zrohovění kůže... Celý referát
 
408. scaffolding
lešení... Celý referát
 
409. scala
schody, škála, žebřík... Celý referát
 
410. scalenotomia
(medicína) ( musculus scalenus sval šikmý, ř. tome řez) skalenotomie, chirurgické protětí šikmého svalu... Celý referát
 
411. scalenovertebralis
(l. scalenus šikmý (sval), l. vertebra obratel) skalenovertebrální, ležící při šikmém svalu a obratli... Celý referát
 
412. scalenus
šikmý, nepravidelně trojhranný, nestejnoramenný. Musculus scalenus sval na krku... Celý referát
 
413. scalpellum
chirurgický nožík, skalpel... Celý referát
 
414. scamilla
architektonicky zdůrazněná spára pod krčkem dórské hlavice, kompenzující malé pohyby mezi podporou (sloupem) a kladím... Celý referát
 
415. scampi
druh malých mořských korýšů... Celý referát
 
416. scandium
prvek zn. Sc, atom. čís. 21, atom. hmotnost 44,956... Celý referát
 
417. scanning
skenování... Celý referát
 
418. scapegoating process
proces vzniku obětního beránka, což nemusí být jen osoba, ale i skupina osob, zvíře nebo nebo věc s cílem upevnit soudržnost dyády nebo skupiny (např. i rodiny)... Celý referát
 
419. scapula
lopatka... Celý referát
 
420. scapulalgia
(medicína) (l. scapula lopatka, ř. algos bolest) skapulalgie, bolest v krajině lopatky... Celý referát
 
421. scapulectomia
(medicína) (l. scapula lopatka, ř. ektome vynětí) skapulektomie, chirurgické vynětí lopatky nebo její části... Celý referát
 
422. scapulocostalis
(l. scapula lopatka, l. costa žebro) týkající se lopatky a žebra... Celý referát
 
423. scapulodynia
(medicína) (l. scapula lopatka, ř. odyne bolest) skapulodynie, bolest v místě lopatky... Celý referát
 
424. scapulopexis
(medicína) is, f. (l. scapula lopatka, ř. pexis upevnění, zpevnění) skapulopexe, chirurgické zpevnění lopatky... Celý referát
 
425. scapus
výčnělek, kmen, válec... Celý referát
 
426. scarificatio
(l. scarificare škrábat) skarifikace, seškrabování povrchních vrstev pokožky v ohraničeném malém místě k dosažení rychlého vstřebání látky podané na toto místo... Celý referát
 
427. scarlantiformní
výrážka podobná jako u spalniček, morbiliformní... Celý referát
 
428. scarlatina
spála... Celý referát
 
429. scatacratia
-skatos výkal, ř. akrateia nekontrovanost) skatakracie, inkontinence, neudržení stolice... Celý referát
 
430. scataemia
-skatos výkal, ř. haima-haimatos krev) skatémie, intoxikace střevním obsahem... Celý referát
 
431. scatophagia
-skatos výkal, ř. fagein sníst) skatofagie, pojídání výkalů... Celý referát
 
432. scatophilia
-skatos výkal, ř. filos milý) skatofilie, perverzní záliba pro špínu... Celý referát
 
433. scatoscopia
-skatos výkal, ř. skopein pozorovat) skatoskopie, vyšetření stolice... Celý referát
 
434. scatter
rozptyl výkonů klienta v psychologické zkoušce, testu... Celý referát
 
435. scatter plot
bodový graf, XY graf, kde X je nezávislá proměnná a Y závislá proměnná... Celý referát
 
436. scatula
krabička, schránka... Celý referát
 
437. scelalgia
(medicína) (ř. skelos noha, ř. algos bolest) skelalgie, bolesti v nohou... Celý referát
 
438. sceletisatio
onis, f.) intrauterina (l. sceletum kostra) skeletizace nitroděložní, rozklad měkkých částí odumřelého plodu v děloze až na kosti... Celý referát
 
439. sceletum
kostra, též skeleton, sceletus... Celý referát
 
440. sceletus
kostra... Celý referát
 
441. scéna
divadlo... Celý referát
 
442. scénář
(film) textová předloha pro vznik divadelního, filmového, rozhlasového nebo televizního díla... Celý referát
 
443. scénář života
plán aktivit a stylu života a práce pro jednotlivé vývojové etapy člověka... Celý referát
 
444. scenárista
autor scénáře... Celý referát
 
445. scenáristika
umělecký obor zabývající se tvorbou scénářů... Celý referát
 
446. scenerie, scenérie
vypravení jevištní scény... Celý referát
 
447. scénograf
jevištní výtvarník... Celý referát
 
448. scénografie
jevištní výtvarnictví... Celý referát
 
449. schéma
jednoduchý, v hlavních rysech znázorněný plán, náčrt, osnova... Celý referát
 
450. schematický
naznačený schématem podle schématu... Celý referát
 
451. schematizace, schematisace
mechanické znázornění, vytváření schémat... Celý referát
 
452. schematizmus, schematismus
neživotné, šablonovité, mechanické podání, vyjádření, schematizace... Celý referát
 
453. scherzando, scherzoso
žertovně, rozmarně, laškovně... Celý referát
 
454. scherzino
(hudba) kratší rozmarná skladbička (popř. jako součást svity), malé scherzo... Celý referát
 
455. scherzo
hudební skladba rozmarného rázu... Celý referát
 
456. schilling
rakouský šilink, měnová jednotka Rakouska... Celý referát
 
457. schistoblefarie
kolobom, rozštěp víčka... Celý referát
 
458. schistocefalie
rozštěpení lebky... Celý referát
 
459. schistocefalus
zrůda s rozštěpem hlavy... Celý referát
 
460. schistocélie
vrozený rozštěp stěny břicha... Celý referát
 
461. schistocheilie
rozštěp rtu... Celý referát
 
462. schistocheirie
vrozený rozštěp ruky... Celý referát
 
463. schistocyt
fragment červené krvinky... Celý referát
 
464. schistoglosie
vrozený rozštěp jazyka... Celý referát
 
465. schistognatie
vrozený rozštěp čelisti... Celý referát
 
466. schistokranium
vrozený rozštěp lebky... Celý referát
 
467. schistomelie
vrozený rozštěp končetin... Celý referát
 
468. schistomyelie
vrozený rozštěp míšní tkáně... Celý referát
 
469. schistonychia
schizonychia, ae, f. (ř. schistos rozštěpený, ř. onyx-onychos nehet) schistonychie, schizonychie, štěpení nehtů při volném okraji, rozštěpený nehet... Celý referát
 
470. schistopodie
rozštěp nohy... Celý referát
 
471. schistoprozopie
vrozený rozštěp obličeje... Celý referát
 
472. schistopyelie
vrozený rozštěp pánvičky ledvinné... Celý referát
 
473. schistorhachis
(ř. schistos rozštěpený, ř. rhachis páteř) vrozený rozštěp páteře (spina bifida)... Celý referát
 
474. schistosomiáza
(medicína) parazitární onemocnění zvířete i člověka, které způsobuje krevní motolice rodu Scisostoma (krevnička),... Celý referát
 
475. schistosomóza
závažné onemocnění vyvolané motolicemi Schistosoma haematobium, Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum)... Celý referát
 
476. schistosternie
rozštěp hrudní kosti... Celý referát
 
477. schistotorax
vrozený rozštěp hrudníku... Celý referát
 
478. schizma, schisma
rozštěpení, rozkol... Celý referát
 
479. schizo-
první část složených slov mající význam rozpad, rozštěp, rozštěpený... Celý referát
 
480. schizoafektivní
s projevy maniodepresivity a schizofrenie... Celý referát
 
481. schizoafektivní porucha depresivní
... Celý referát
 
482. schizoafektivní porucha manická
(medicína) poměrně časté onemocnění charakterizované souběžnou přítomností schizofrenní a afektivní problematiky: megalomanické nebo perzekuční bludy, halucinace, expanzivní nálada se zvýšeným sebevědomím, rychlou a hlasitou řečí, vzrušením, někdy i ... Celý referát
 
483. schizofázie
(psychologie) chorobně zmatená, nesrozumitelná řeč... Celý referát
 
484. schizofrazie
nesmyslné, s danou situací nesouvisící mluvení, příznak schizofrenie, popř. demence... Celý referát
 
485. schizofrenický
týkající se schizofrenie... Celý referát
 
486. schizofrenie
rozštěp mysli, psychická porucha charakterizovaná poruchami myšlení, jednání, emocí a vůle... Celý referát
 
487. schizofreniformní
podobný schizofrenii... Celý referát
 
488. schizofrenik
viz schizofrenie... Celý referát
 
489. schizogonie
nepohlavní rozmnožování rozpadem jádra mateřské buňky na množství jader dceřiných... Celý referát
 
490. schizogyrie
deformace mozkových závitů s přerušením jejich souvislosti... Celý referát
 
491. schizoidní
s tendencí k vnitřní rozpornosti, rozpolcenosti, rozštěpení... Celý referát
 
492. schizoidní porucha osobnosti
emoční chlad, odstup, rezervovanost, uzavřenost, nesdílnost,necitlivost, oploštělá emotivita i afektivita,necitlivost pro sociální hodnoty, normy a konvence a jejich ignorování,zdrcující kritika jiných lidí, někdy vnější lhostejnost k chvále a kriti... Celý referát
 
493. schizoidní tendence
např.plané filosofování, odtrženost od života... Celý referát
 
494. schizománie
schizoafektivní forma schizofrenie... Celý referát
 
495. schizomelie
rozštěp kosti vřetenní a loketní nebo lýtkové a holenní... Celý referát
 
496. schizont
dceřiný jedinec vzniklý schizogonii... Celý referát
 
497. schizonychie
štěpení volného okraje nehtů... Celý referát
 
498. schizophrenia
(psychologie) (ř. schizein štípat, ř. fren mysl) schizofrenie, rozštěp mysli, duševní choroba vyznačující se poruchou myšlení a jednání, vedoucí k poruše až rozpadu osobnosti. Schizophrenia catatonica schizofrenie katatonická, vyznačená poruchami hyb... Celý referát
 
499. schizotorax
rozštěp hrudníku (schistothorax)... Celý referát
 
500. schizotrichie
chorobná změna vlasu spojená se štěpením... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info