Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  
 
1. saccatus
vakovitý, podobný vaku... Celý referát
 
2. saccharificatio
(ř. sakcharon cukr, l. facere činit) sacharifikace, zcukernatění, přeměna v cukr... Celý referát
 
3. saccharinum
sacharin, cukerin, imid kyseliny O-sulfobenzoové, umělé sladidlo... Celý referát
 
4. saccharisatio
(ř. sakcharon cukr) sacharizace, zjišťování množství cukrů v cukerném roztoku pomocí zvláštního přístroje sacharometru... Celý referát
 
5. saccharometabolismus
(ř. sakcharon cukr, ř. metabole přeměna, přechod) látková přeměna cukrů... Celý referát
 
6. saccharomycosis
(hominis) (ř. sakcharon cukr, ř. mykes houba) sacharomykóza, mykotické onemocnění, které postihuje primárně plíce a může se šířit i do jiných orgánů, především do kůže... Celý referát
 
7. saccharosum
(ř.) sacharóza, disacharid, cukr třtinový, řepný. Saccharosum invertum solutum roztok cukru invertního. Saccharosum lactis cukr mléčný. Saccharosum tostum solutum roztok cukru páleného... Celý referát
 
8. saccharum
cukr, sacharóza... Celý referát
 
9. saccularis
(l. sacculus pytlík, váček) k váčku patřící... Celý referát
 
10. sacculatio
(l. sacculus váček) sakulace, váčkovité vyústění dutého orgánu... Celý referát
 
11. sacculus
kulovitý váček, výběžek, výchlipka, pytlík... Celý referát
 
12. sacculus embryonalis
zárodečný vak ve vajíčku rostlin... Celý referát
 
13. saccus
vak, váček. Saccus cardiacus horní vyklenutá část žaludku vyplněná vzduchem, žaludeční bublina (fornix). Saccus conjunctivae vak spojivkový. Saccus endolymphaticus slepé vakovité zakončení ductus endolymphaticus. Saccus lacrimalis vak slzní. Saccus... Celý referát
 
14. saccus lacrimalis
vak (váček) slzný... Celý referát
 
15. sacer
svatý, posvátný, zasvěcený bohům... Celý referát
 
16. sacerdocium
kněžství... Celý referát
 
17. sacharáza, sacharasa
(biochemie) enzym štěpící sacharózu... Celý referát
 
18. sacharid
cukr, glycid... Celý referát
 
19. sacharimetr
přístroj k určování množství cukru v roztoku... Celý referát
 
20. sacharin
umělé sladidlo vyráběné z toluenu... Celý referát
 
21. sacharogalaktorea
nadměrná koncentrace cukru v mléce... Celý referát
 
22. sacharolýza
hydrolytické rozložení sacharózy na glukózu a fruktózu... Celý referát
 
23. sacharometr
přístroj k zjišťování množství cukru v roztoku... Celý referát
 
24. sacharometrie
měření, zjišťování množství cukru ve vyšetřovaném roztoku... Celý referát
 
25. sacharopin
degradační produkt aminokyseliny lyzínu... Celý referát
 
26. sacharosurie
vylučování sacharózy močí... Celý referát
 
27. sacharóza, sacharosa
řepný a třtinový cukr... Celý referát
 
28. sachr
čokoládový dort (název dle vídeňského cukráře E. Sachra)... Celý referát
 
29. sacoma
protiváha... Celý referát
 
30. sacra potestas
posvátná moc... Celý referát
 
31. sacralgia
(medicína) (l. os sacrum kost křížová, ř. algos bolest) sakralgie, bolesti v křížové krajině... Celý referát
 
32. sacralis
sakrální, křížový, týkající se křížové krajiny... Celý referát
 
33. sacralisatio
(l. os sacrum kost křížová) sakralizace L5, poslední bederní obratel se připodobňuje křížovým obratlům... Celý referát
 
34. sacramentalia
svátosti, svátostiny... Celý referát
 
35. sacramentum
svátost, řec. mysterion... Celý referát
 
36. sacramentum caritatis
svátost lásky... Celý referát
 
37. sacramentum magnum
velká svátost, velké tajemství (mysterion)... Celý referát
 
38. sacrificium
mše svatá... Celý referát
 
39. sacrificium intellectus
obětování rozumu... Celý referát
 
40. sacrococcygeus
(l. os sacrum kost křížová, ř. kokkyx kostrč) týkající se kosti křížové a kostrční... Celý referát
 
41. sacrocoxalgia
(medicína) (l. os sacrum kost křížová, l. coxa kyčel, ř. algos bolest) sakrokoxalgie, bolest v krajině křížové a kyčelní... Celý referát
 
42. sacrocoxitis
(medicína) (l. os sacrum kost křížová, l. coxa kyčel) sakrokoxitida, zánět kosti křížové a kyčle... Celý referát
 
43. sacrodynia
(medicína) (l. os sacrum kost křížová, ř. odyne bolest) sakrodynie, bolest v křížové krajině... Celý referát
 
44. sacropubicus
(l. os sacrum kost křížová, l. os pubis kost stydká) týkající se oblasti křížové a oblasti stydké... Celý referát
 
45. sacrotomia
(medicína) (l. os sacrum kost křížová, ř. tome řez) sakrotomie, chirurgické protětí kosti křížové... Celý referát
 
46. sacrotuberalis
(l. os sacrum kost křížová, l. tuber hrbol, hrb) týkající se kosti křížové a hrbolu sedacího... Celý referát
 
47. sacrum
posvátno (např. náboženská místa, symboly, obřady, slova, předměty), metaforicky nejvyšší dobro... Celý referát
 
48. sacrum, sacrální
kost krížová, křížový... Celý referát
 
49. sactosalpinx
(medicína) nahromadění tekutiny ve vejcovodu a jeho rozšíření... Celý referát
 
50. saddik
chasidský rabín... Celý referát
 
51. sadizmus, sadismus
sexuální deviace projevující se trýzněním druhého... Celý referát
 
52. sadomasochizmus, sadomasochismus
sexuální deviace se sadistickými a masochistickými sklony... Celý referát
 
53. sádrokarton
(stavebnictví) sádrová hmota lisovaná mezi dva silné kartony papíru, snadné a rychlé řešení používané pro rekonstrukce a jiné úpravy interiéru, zkratka SDK... Celý referát
 
54. saduceus
(náboženství) člen sekty vyššího kněžstva jeruzalémského chrámu, které náleželo politické a náboženské vedení Židů... Celý referát
 
55. saepe
často... Celý referát
 
56. safari
lovecká výprava v africké krajině... Celý referát
 
57. safety
bezpečí, jistota, bezpečnostní... Celý referát
 
58. safián
(knihařství) jemná useň z koziny, teletiny nebo skopovice používaná pro vazbu knih... Celý referát
 
59. safír
(mineralogie) drahokam, modrá odrůda korundu... Celý referát
 
60. sága
(literatura) staroseverská epická próza... Celý referát
 
61. saggitalis
předozadní, šípový, šípovitý, střelovitý, sagitální... Celý referát
 
62. saggitarius
střelec, lučištník... Celý referát
 
63. sagina
pokrm, žrádlo, tukový žír... Celý referát
 
64. sagitální
rovnoběžný se střední (mediální) rovinou těla, předozadní... Celý referát
 
65. ságo
škrobnatá moučka získávaná z měkké dřeně kmenů některých palem... Celý referát
 
66. sahel
africký typ krajiny se suchomilnou vegetací... Celý referát
 
67. sáhib
v arabském prostředí pán, velitel... Celý referát
 
68. sahli
sálový hokej s lehkým míčem a lehkými hokejkami, floorball... Celý referát
 
69. sajdkár, sajdkára
přívěsný postranní vozík u jednostopého vozidla... Celý referát
 
70. sajrajt
(hovorově) nepořádek, nečistota, bláto, něco špatně vůbec... Celý referát
 
71. sajtna
(brněnský hantec) parta, skupina... Celý referát
 
72. sakadické oční pohyby
mimovolní, nekontrolované, rychlé a trhavé pohyby očí (např. ve stresu)... Celý referát
 
73. sakadovaná mluva
(lingvistika) explozivní vyrážení slabik a slov... Celý referát
 
74. sakády
(biologie) jsou konjugované oční pohyby k prohlížení zorného pole a k větším změnám polohy fixačních os oka. Rychlost sakád je až 800°za sekundu. Sakády následují za sebou s odstupem nejméně 150ms. Řadí se pod velké oční pohyby.... Celý referát
 
75. sakciformní
váčkovitý, sáčkovitý... Celý referát
 
76. saké, saki
asijská lihovina z rýže... Celý referát
 
77. sakl
(slang) balík... Celý referát
 
78. sako
(móda) krátký kabát, součást pánského společenského obleku... Celý referát
 
79. sakralgie
(medicína) bolest v kříži... Celý referát
 
80. sakralita
posvátnost... Celý referát
 
81. sakrální
(náboženství) bohoslužebný, svatý, posvátný, chrámový, týkající se nábožeského kultu... Celý referát
 
82. sakramentum
svátost... Celý referát
 
83. sakrárium
jímka v podlaze blízko hlavního oltáře nebo nádoba sloužící k vylévání vody použité při náboženském obřadu... Celý referát
 
84. sakrblé
(hovorově) vyjádření pocitu: ve smyslu neočekávané, překvapivé až hrozící průšvihem... Celý referát
 
85. sakrektomie
resekce kosti křížové... Celý referát
 
86. sakrodynie
(medicína) bolest v krajině křížové... Celý referát
 
87. sakroiliakální
týkající se krajiny křížové a kyčelní... Celý referát
 
88. sakrokokcygeální
týkající se křížové krajiny a kostrče... Celý referát
 
89. sakrokotyloidní
vztahující se ke kosti křížové a kyčelnímu kloubu... Celý referát
 
90. sakrokoxalgie
(medicína) bolest v krajině křížové a kýčelní... Celý referát
 
91. sakrolumbální
týkající se krajiny bederní a křížové... Celý referát
 
92. sakropelvinní
týkající se kosti křížové a pánve... Celý referát
 
93. sakropromontorium
výčnělek kosti křížové... Celý referát
 
94. sakrosanktita
nedotknutelnost... Celý referát
 
95. sakrosanktum
(knižně) něco velmi posvátného, nedotknutelného... Celý referát
 
96. sakrospinální
týkající se kosti křížové a páteře... Celý referát
 
97. sakrouterinní
týkající se kosti křížové a dělohy... Celý referát
 
98. sakrovertebrální
týkající se kosti křížové a páteře... Celý referát
 
99. sakum prdum
... Celý referát
 
100. sakura
(botanika) okrasná třešeň s bílými nebo růžovými květy původem z Japonska... Celý referát
 
101. sal
sůl... Celý referát
 
102. sala terrena
místnost v přízemí paláce či zámku otevřená do zahrady nebo samostatná otevřená budova v zahradě... Celý referát
 
103. salacitas
(l. salax chlípný, vilný) chlípnost, vilnost... Celý referát
 
104. salamandr
(zoologie) mlok... Celý referát
 
105. salát
(náboženství) arabsky - "denní, povinná modlitba" - jiné označení pro namáz... Celý referát
 
106. salchow
(sport) druh krasobruslařského skoku... Celý referát
 
107. saldo
(ekonomie) zůstatek na účtu... Celý referát
 
108. saldokonto
(ekonomie) pomocná účetní kniha pro analytickou evidenci... Celý referát
 
109. salemanager
manažer, vedoucí prodeje... Celý referát
 
110. sales promotion
podpora prodeje... Celý referát
 
111. salezián, salesián
člen řeholní kongregace svatého Františka saleského zabývající se výchovou mládeže a ošetřováním nemocných... Celý referát
 
112. salicin
glykosid získaný z kůry vrby a topolu... Celý referát
 
113. salicomania, salicomanie
(psychologie) nevysvětlitelný, náhlý sklon k ničení předmětů kyselinami a žíravinami... Celý referát
 
114. salicylémie
přítomnost salicylátů v krvi... Celý referát
 
115. salicylum
salicyl, radikál salicylové kyseliny... Celý referát
 
116. salience
výraznost, míra důležitosti, hodnota, aktuálnost... Celý referát
 
117. salina
(geografie) slané jezero v aridních oblastech... Celý referát
 
118. salinita
(odborně) slanost... Celý referát
 
119. salinní
solný, slaný... Celý referát
 
120. salinus
(l. sal sůl) solný... Celý referát
 
121. saliva
slina... Celý referát
 
122. salivace
(biologie) slinění, tvorba slin... Celý referát
 
123. salivans
(l. saliva slina) (léky) zvyšující vylučování slin... Celý referát
 
124. salivární
slinný... Celý referát
 
125. salivatorius
(l. saliva slina) vylučující sliny... Celý referát
 
126. salivografie
rentgenové znázornění slinné žlázy a jejího vývodu pomocí kontrastní náplně... Celý referát
 
127. salivogram
rentgenový snímek získaný salivografií... Celý referát
 
128. salivolit
kámen slinné žlázy... Celý referát
 
129. salivolitiáza
kaménky slinné žlázy... Celý referát
 
130. salla terrena
(stavebnictví) v renesančním a barokním stavitelství oblíbená velká palácová hala (přízemní sál) obvykle otevřená jednou stěnou s arkádami do zahrady... Celý referát
 
131. salmiak
chlorid amonný... Celý referát
 
132. salmonela
(biologie) druh bakterií vyvolávající salmonelózy, břišní tyf, paratyf... Celý referát
 
133. salmonellosis
salmonelóza, označení pro choroby vyvolané salmonelami, akutní infekční onemocnění probíhající pod obrazem gastroenteritidy... Celý referát
 
134. salmonelóza, salmonelosa
akutní horečnatá střevní nákaza způsobená salmonelami... Celý referát
 
135. salon, salón
přijímací, společenská místnost... Celý referát
 
136. salonfähig
vyhovující slušným společenským zvyklostem, společensky vhodný, přípustný, akceptovatelný... Celý referát
 
137. salonní
určený, vhodný pro salon... Celý referát
 
138. salpingektomie
vynětí vejcovodu... Celý referát
 
139. salpingemfraxe
uzavření, zúžení vejcovodu... Celý referát
 
140. salpingitida, salpingitis
(medicína) zánět vejcovodu... Celý referát
 
141. salpingocyéza
salpingokyéza, uhnízdění oplodněného vajíčka ve vejcovodu (tubulární gravidita)... Celý referát
 
142. salpingofaryngeální
týkající se Eustachovy trubice a hltanu... Celý referát
 
143. salpingografie
znázornění vejcovodu rentgenem po náplni kontrastní látkou... Celý referát
 
144. salpingogram
(medicína) rentgenový snímek získaný salpingografií... Celý referát
 
145. salpingokéla
výhřez vejcovodu... Celý referát
 
146. salpingolysis
(medicína) is, f. (ř. salpinx vejcovod, ř. lysis uvolnění) salpingolýza, chirurgické uvolnění vejcovodu ze srůstů... Celý referát
 
147. salpingooforektomie
operační vynětí vejcovodu a vaječníku... Celý referát
 
148. salpingooforokéla
výhřez vejcovodu a vaječníku... Celý referát
 
149. salpingooophoritis
(medicína) (ř. salpinx vejcovod, ř. ooforon vaječník) salpingooforitida, zánět vejcovodu a vaječníku... Celý referát
 
150. salpingopalatinní
týkající se Eustachovy trubice a patra... Celý referát
 
151. salpingoperitonitis
(medicína) (ř. salpinx vejcovod, peritonaeum pobřišnice) salpingoperitonitida, zánět pobřišnice indukovaný ze zánětu vejcovodu... Celý referát
 
152. salpingopexis
(medicína) is, f. (ř. salpinx vejcovod, ř. pexis od pegnynai upevnit) salpingopexe, chirurgické upevnění, fixace vejcovodu... Celý referát
 
153. salpingoprofluvium
(biologie) náhlý odtok většího množství tekutého obsahu z vejcovodu... Celý referát
 
154. salpingorrhaphia
(medicína) (ř. salpinx vejcovod, ř. rhafe šev) salpingorafie, chirurgické sešití, zpevnění vejcovodu... Celý referát
 
155. salpingoskopie
vyšetření vejcovodu, např. během laparoskopie... Celý referát
 
156. salpingostomatoplastica
(ř. salpinx vejcovod, ř. stoma ústa, ř. plastike(techne) umění tvárné) salpingostomatoplastika, chirurgicky nově vytvořené ústí vejcovodu... Celý referát
 
157. salpingostomia
(medicína) (ř. salpinx vejcovod, ř. stoma ústa, ústí) salpingostomie, chirurgické otevření vejcovodu s následným našitím otvoru k vaječníku v případech, kdy se vejcovod stal neprůchodným... Celý referát
 
158. salpingotomia
(medicína) (ř. salpinx vejcovod, ř. tome řez) salpingotomie, chirurgické otevření vejcovodu... Celý referát
 
159. salpinx
trubka, roura. Salpinx auditiva trubice sluchová. Salpinx uterina vejcovod... Celý referát
 
160. salsa
(tanec) latinsko-americký tanec... Celý referát
 
161. salsus
slaný... Celý referát
 
162. saltace
skokový pohyb, odskok... Celý referát
 
163. saltarello
rychlý italský a španělský skočný tanec... Celý referát
 
164. saltatio
(l. saltare tančit) skákání... Celý referát
 
165. saltato
skákavým smykem (smyčce)... Celý referát
 
166. saltatorius
tančivý, v tanci se pohybující, pohybující se ve skocích... Celý referát
 
167. saltatorní vývoj
vývoj ve skocích... Celý referát
 
168. salto
přemet ve vzduchu... Celý referát
 
169. salto mortale
nebezpečný akrobatický přemet... Celý referát
 
170. saltus
(l. saltare tančit, l. salire skákat) skok... Celý referát
 
171. saluber
zdravý... Celý referát
 
172. salubritas
zdravost, léčivost... Celý referát
 
173. saluka
perský chrt... Celý referát
 
174. salus
zdraví... Celý referát
 
175. salut
střelba na pozdrav... Celý referát
 
176. salutaris
léčivý, zdraví prospěšný... Celý referát
 
177. salutatio
pozdrav, prolog... Celý referát
 
178. salutatio matutina
časná ranní zdravice... Celý referát
 
179. salutogenní
(odborně) faktory podporující zdraví a posilující kvalitu života... Celý referát
 
180. salutor
(odborně) Salutory jsou biologické, psychologické, sociální, spirituální a ekologické faktory, které kladně ovlivňují, posilují, podporují a determinují dobrou kvalitu života, zdraví, výkonnost a zdatnost.... Celý referát
 
181. salva
hromadný výstřel... Celý referát
 
182. salvatella
žíla na dorzální straně prstu, v minulosti užívaná při léčebném "pouštění žilou"... Celý referát
 
183. salvatellus
záchranný, spásný... Celý referát
 
184. salvatorní ustanovení
... Celý referát
 
185. salve
buď zdráv... Celý referát
 
186. salvete amici
buďte zdrávi (mějte se dobře)přátelé... Celý referát
 
187. salvus
neporušený, zdravý... Celý referát
 
188. samádhí
nejvyšší stav kosmického vědomí, splynutí a jednota s universem... Celý referát
 
189. samaritánství
prokazování milosrdenství a pomoc druhým... Celý referát
 
190. samarium
prvek ze skupiny vzácných zemin, zn. Sm, atom. čís. 62, atom. hmotnost 150,43... Celý referát
 
191. samba
(tanec) moderní společenský tanec svižnějšího tempa... Celý referát
 
192. sambo
(Samozaščita bez oružija - sebeobrana beze zbraně)- sovětský bojový systém založený na základě mnoha národních stylů.... Celý referát
 
193. sámek
ozdobný prošitý záhyb na látce... Celý referát
 
194. samet
(textilnictví) hladká tkanina s krátkým vlasem... Celý referát
 
195. samizdat
(literatura) vydávání zakázané literatury nebo literatury zakázaných autorů... Celý referát
 
196. samoděržaví
(historie) absolutistická vláda (zejména v carském Rusku)... Celý referát
 
197. samodruhý
(zastarale) těhotná, nativní, gravidní... Celý referát
 
198. samohonka
v ruském prostředí podomácku vyráběná kořalka... Celý referát
 
199. sámování
(odborně) sražení hran (např. u prken)... Celý referát
 
200. samovar
přístroj na vaření vody, obvykle k přípravě čaje... Celý referát
 
201. sámovat
srážet hrany (např. u prken)... Celý referát
 
202. samozvaný
(hovorově) jmenovaný (nazvaný) sám sebou - někdo, kdo se zmocnil vlády, nebo si osvojil nějaké postavení bez legitimního nároku... Celý referát
 
203. sampl
vzorek, ukázka zboží, mustr... Celý referát
 
204. sampler
vzorník, kolekce vzorků... Celý referát
 
205. sampling
(marketing) Rozdávání vzorků za účelem motivace zákazníka ke koupi kompletního produktu - např. chutnávky v supermarketech či rozdávání vzorků na ulici.... Celý referát
 
206. samsára
Buddhistické učení o koloběhu životů, o bezpočátečnosti věčného toku dění... Celý referát
 
207. samum
(meteorologie) horký, suchý vítr severoafrických a arabských pouští... Celý referát
 
208. samuraj
příslušník japonské vojenské šlechty... Celý referát
 
209. sanabilis
(l. sanare léčit) (vy)léčitelný, (vy)hojitelný... Celý referát
 
210. sanace
(ekonomie) souhrn opatření s cílem zlepšit nepříznivý stav podniku postiženého ztrátami, které ohrožují jeho další existenci, ozdravení... Celý referát
 
211. sanace ega
léčení vlastního já (sebeobrazu, sebekonceptu, sebehodnocení, sebedůvěry)... Celý referát
 
212. sanace rodiny
systematická odborná (zejména zdravotní a psychosociální)pomoc rodině, např. zajištění bydlení, zdravotní péče a práce dospělým rodinným příslušníkům... Celý referát
 
213. sanatio
(l. sanare léčit) vyléčení, vyhojení, uzdravení. Sanatio per primam (intentionem) zkratka p. p., hojení rány primárně, bez komplikací. Sanatio per secundam (intentionem) zkratka p. s., hojení rány druhotné, po vyloučení poškozených okrajů rány, h... Celý referát
 
214. sanatio vulneris per primam intentionem
primární, nekomplikované, hladké hojení operační rány... Celý referát
 
215. sanatorium
léčebný ústav, zdravotnické zařízení k doléčení některých nemocí, ozdravovna... Celý referát
 
216. sanatus
vyléčený... Celý referát
 
217. sancta simplicitas
svatá prostota... Celý referát
 
218. sanctitudo
posvätnosť... Celý referát
 
219. sanctuarium
svatostánek, svatyně, oltář, schránka na svátost oltářní... Celý referát
 
220. sanctum officium
kardinálská kongregace k udržení čistoty katolické věrouky... Celý referát
 
221. sanctum silentium
svaté mlčení... Celý referát
 
222. sanctus
svatý... Celý referát
 
223. sandál
(historie) v antice obvykle kožená podešev připevněná koženými řemínky k noze... Celý referát
 
224. sandalium
spica (ae, f.) pedis sandálový, klasový obvaz nohy... Celý referát
 
225. sandbox
(informatika) preventivní bezpečnostní mechanizmus, který dokáže izolovat počítačový program tak, že při běžném spuštění nemůže ukládat data na pevný disk... Celý referát
 
226. sandwichová generace
generace v dospělém věku, která se stará nejen o ještě ekonomicky plně nesamostatné vlastní dorůstající děti, ale i o své stárnoucí rodiče... Celý referát
 
227. sandžak
správní kraj v osmanské říši... Celý referát
 
228. sanguifaciens
krvotvorný, působící na tvorbu krve... Celý referát
 
229. sanguifer
(l. sanguis krev, l. ferre nést) oběhový... Celý referát
 
230. sanguificatio
(l. sanguis krev, l. facere činit) sangvifikace, tvorba krve... Celý referát
 
231. sanguineus
krevní, bohatě zásobený krví... Celý referát
 
232. sanguinis vinculum
pouto krve... Celý referát
 
233. sanguis
(latinské výrazy) krev... Celý referát
 
234. sanguis malus
zlá krev... Celý referát
 
235. sangvifikace
tvorba krve... Celý referát
 
236. sangvinik
(psychologie) člověk energický, optimistický, emočně stabilní... Celý referát
 
237. sangvinizmus, sangvinismus
horkokrevnost, vznětlivost... Celý referát
 
238. sangvinolentní
krvavý, obsahující příměs krve... Celý referát
 
239. sangvinózní
krvácející, bohatý na krev... Celý referát
 
240. sangvitest
sérum k určení krevní skupiny... Celý referát
 
241. sanhedrin
starobylý židovský (rabínský)nejvyšší soudní dvůr (velerada)... Celý referát
 
242. sanies
krvavá skvrna, hnisavý výtok... Celý referát
 
243. sanitář
pomocný zdravotnický pracovník... Celý referát
 
244. sanitas
(l. sanus zdravý) sanita, zdraví, zdravost... Celý referát
 
245. sanitas animae
zdraví duše... Celý referát
 
246. sanitatio
(l. sanus zdravý) sanitace, ozdravění, uplatnění zdravotně vyhovujících postupů... Celý referát
 
247. sanitní, sanitární
(medicína) zdravotní, zdravotnický... Celý referát
 
248. sankce
(odborně) pokuta, postih... Celý referát
 
249. sankcionizace
(odborně) postih, potrestání... Celý referát
 
250. sankcionovat
schvalovat, potvrzovat, uznávat... Celý referát
 
251. sánkhja
staroindický filozofický systém přírody a vědomí... Celý referát
 
252. sanktifikace
svatořečení, kanonizace... Celý referát
 
253. sanktissimum, sanctissimum
svátost oltářní, eucharistie... Celý referát
 
254. sanktuárium
svatostánek, tabernákl... Celý referát
 
255. sanktus, sanctus
zpěv při katolické mši... Celý referát
 
256. sanktusník
(architektura) malá, štíhlá věžička na střeše kostela, v níž bývá zvonek... Celý referát
 
257. sanogeneze
(medicína) proces uzdravování... Celý referát
 
258. sanogenní aktivita
činnost zaměřená na posílení nebo uchování dobrého zdravotního stavu... Celý referát
 
259. sanoterapie
jeden ze směrů somatické psychoterapie, metoda biopsychofyzické terapeutické práce... Celý referát
 
260. sanovat
(odborně) provádět sanaci, zachraňovat... Celý referát
 
261. sansára
koloběh životů v indickém náboženství... Celý referát
 
262. sansculot, sansculotte
(historie) odpůrci feudalismu na počátku Velké francouzské revoluce... Celý referát
 
263. sanseviéra
(botanika) tchynin jazyk, bylina s mečovitými, až 1 metr dlouhými listy, často pěstovaná v bytech... Celý referát
 
264. sanskrt
(lingvistika) staroindický spisovný jazyk... Celý referát
 
265. santal
(botanika) strom s tvrdým těžkým aromatickým dřevem hnědé barvy, původem z Indie... Celý referát
 
266. santali, santálština
mundský jazyk z austroasijské rodiny užív. menšinou v indických státech Urísa, Bihár a Záp. Bengálsko... Celý referát
 
267. santalum
santal... Celý referát
 
268. santoninum
santonin, derivát naftalenu, obsažený v květech pelyňku přímořského (Artemisia maritima), prostředek proti hlístům... Celý referát
 
269. santorum
směs lubrikačního gelu a výkalů, vznikajicí při analním sexu - satiricky pojmenováno podle amerického senátora (Rick Santorum) vystupujícího proti homosexualům... Celý referát
 
270. santosféra
oblast systémové celoživotní zdravotní péče o člověka... Celý referát
 
271. santusák
(hovorově) piják sanktusu - denaturovaného lihu... Celý referát
 
272. sanus
zdravý... Celý referát
 
273. sanytr
ledek, dusičnan sodný, salnitr... Celý referát
 
274. sapa, sápa
(vojenství) sapa - (v poziční válce) přibližovací nebo spojovací zákop... Celý referát
 
275. sapér
(vojenství) příslušník ženijního vojska, zákopník... Celý referát
 
276. sapere
znát, rozumět... Celý referát
 
277. sapere aude
heslo osvícenství: měj odvahu používat svého vlastního rozumu... Celý referát
 
278. sapfický
klasické metrum antické lyriky s normovaným počtem slabik... Celý referát
 
279. sapfizmus, sapfismus
pohlavní chování charakterizované sexuálním vztahem mezi ženami, lesbizmus... Celý referát
 
280. saphenus
viditelný, povrchový... Celý referát
 
281. sapidus
chutný, příjemný... Celý referát
 
282. sapiencia
moudrost... Celý referát
 
283. sapienciální literatura
literatura o moudrosti, mudroslovná literatura... Celý referát
 
284. sapiens
moudrý... Celý referát
 
285. sapientace
proces vývoje člověka provázený vývojem mozku, myšlení a psychiky... Celý referát
 
286. sapientatio
(l. sapiens rozumný) sapientace, vývojový proces vedoucí ke vzniku člověka... Celý referát
 
287. sapientia nostra
naše moudrost... Celý referát
 
288. sapientizace
vznik řeči... Celý referát
 
289. sapo
mýdlo, sodné nebo draselné soli vyšších mastných kyselin. Sapo kalinus mýdlo draselné. Sapo medicinalis mýdlo léčivé, práškové... Celý referát
 
290. saponaceus
mýdlovitý, s příměsí mýdla... Celý referát
 
291. saponát
prací, namáčecí a čisticí prostředek... Celý referát
 
292. sapones
mýdla... Celý referát
 
293. sapones medicati
léčivá mýdla... Celý referát
 
294. saponificatio
(l. sapo mýdlo, l. facere činit) saponifikace, zmýdelnatění, hydrolýza tuků hydroxidem sodným nebo draselným... Celý referát
 
295. saponifikace
zmýdelňování... Celý referát
 
296. saponifikovaný
zmýdelnatělý... Celý referát
 
297. saponimentum
(l. sapo mýdlo) mýdlové mazání... Celý referát
 
298. saponin
(chemie) rostlinný glykosid tvořící pěnivý roztok ve vodě... Celý referát
 
299. saponovaný
obsahující mýdlo... Celý referát
 
300. sapotoxin
skupinové označení pro některé saponiny s toxickým účinkem... Celý referát
 
301. saprémie
přítomnost toxických produktů v krvi, vzniklých účinkem hnilobných baktérií... Celý referát
 
302. sapro-
první část složených slov mající význam rozkládající se, hnilobný, hnijící, shnilý... Celý referát
 
303. saprobie
soustava třídění vod v přírodě podle osídlení živými organizmy v závislosti na kvalitě vody a stupni znečištění... Celý referát
 
304. saprobiologie
obor zabývající se životem organizmů ve znečištěných. vodách... Celý referát
 
305. saprobiont
organizmus žijící ve znečištěné vodě... Celý referát
 
306. saprobita
biologický stav vody určený podle přítomných saprobiontů... Celý referát
 
307. saprodoncie
zubní kaz... Celý referát
 
308. saprofág
(zoologie) živočich živící se odumřelou organickou hmotou... Celý referát
 
309. saprofilie
vlastnost organizmů spočívající v tom, že se vyživují hnijícími látkami... Celý referát
 
310. saprofyt
(botanika) rostlina využívající k výživě odumřelou organickou hmotu... Celý referát
 
311. saprofytismus
(odborně) získávání látek z odumřelých zbytků rostlin a organismů... Celý referát
 
312. saprogenní
způsobující rozklad... Celý referát
 
313. sapronóza
onemocnění vyvolané hnilobnými baktériemi... Celý referát
 
314. sapropel
hnilokal... Celý referát
 
315. sapropelit
hořlavá organická usazenina uhelné řady s pozůstatky jednobuněčných organismů, popř. se zbytky rostlin, doprovázející uhelné sloje, s velkou oblibou využívaná u Keltů v 4.-2. stol. př.n.l. k výrobě kruhového šperku. Pro sapropelit těžený v rakovnické... Celý referát
 
316. saprozoon
(zoologie) i, n. (ř. sapros shnilý, ř. zoon živočich) živočich živící se rozkládajícími se ústrojnými látkami... Celý referát
 
317. sarabanda
španělský tanec mírnějšího tempa... Celý referát
 
318. sarafán
(móda) ruský ženský šat... Celý referát
 
319. saranče
(zoologie) býložravý hmyz tvořící obrovská hejna a ničící rostliny... Celý referát
 
320. sarcina
balík, svazek... Celý referát
 
321. sarcocarcinoma
(medicína) tis, n. (ř. sarx-sarkos maso, ř. karkinos rak) sarkokarcinom, zhoubný smíšený nádor vycházející z pojivové tkáně a epitelu... Celý referát
 
322. sarcocele
(medicína) es, f. (ř. sarx-sarkos maso, ř. kele kýla, výhřez) sarkokéla, zduření, nádor varlat... Celý referát
 
323. sarcoidosis
(ř. sarx-sarkos maso, ř. eidos podoba) sarkoidóza (Boeckův sarkoid), chronické onemocnění, při kterém se v řadě orgánů, nejvíce však v plicích, tvoří epiteloidní buněčné granulomy, které na rozdíl od tbc nepodléhají kazeifikační nekróze... Celý referát
 
324. sarcoma
(medicína) tis, n. (ř. sarx-sarkos maso) sarkom, buněčný nezralý nádor mezenchymového původu. Sarcoma angioplasticum sarkom angioplastický, z krevních cév. Sarcoma fasciale sarkom fasciální, vycházející z povrchových i hlubších fascií. Sarcoma fibrop... Celý referát
 
325. sarcomatosis
sarkomatóza, přítomnost a růst sarkomu v různých částech těla... Celý referát
 
326. sarcomatosus
(medicína) a, um sarkomatózní, týkající se sarkomu, nádorového bujení... Celý referát
 
327. sarcomeros
(us), n. (ř. sarx-sarkos maso, ř. meros část) sarkomer(a), úsek mezi dvěma sousedními Z-proužky u rabdomyofibril, skládající se z poloviny izotropního úseku a celého anizotropního úseku... Celý referát
 
328. sarcomphalocele
(medicína) es, f. (ř. sarx-sarkos maso, ř. omfalos pupek, ř. kele, výhřez) sarkomfalokéla, pupeční nádor... Celý referát
 
329. sardana
(tanec) katalánský lidový tanec... Celý referát
 
330. sardel, ančovička
(zoologie) Sardel obecná (Engraulis encrasicolus) je mořská rybka velikosti 10-15 cm. Žije v Atlantiku, ve Středozemním a Černém moři. Živí se živočišným planktonem.... Celý referát
 
331. sardinka
(zoologie) drobná sleďovitá mořská rybka rodu Sardina... Celý referát
 
332. sardonický
(hovorově) zatrpklý... Celý referát
 
333. sardonyx
odrůda achátu užívaná v glyptice... Celý referát
 
334. sargas
hnědě zbarvená, bohatě větvená chaluha... Celý referát
 
335. sárí
indické ženské šaty, pruh látky omotaný kolem těla, dlouhý oděv v indickém stylu... Celý referát
 
336. sarin
bojová nervově paralytická chemická látka... Celý referát
 
337. sarkasmus
(psychologie) uštěpačnost, jízlivost, výsměšnost... Celý referát
 
338. sarkastický
(psychologie) uštěpačný, jízlivý... Celý referát
 
339. sarko-
první část složených slov mající význam maso, tělo... Celý referát
 
340. sarkofág
uzavřená rakev nebo schránka k uložení mrtvého... Celý referát
 
341. sarkoidní
sarkomu podobný... Celý referát
 
342. sarkoidóza
(medicína) multisystémové onemocnění nejasného původu (předpokládají se imunologické mechanismy při reakci na dosud neznámý antigen či antigeny, z mikrobiálních původců se přisuzuje role mykobakteriím, spíše atypickým, a propionibakteriím)... Celý referát
 
343. sarkolema
(anatomie) cytoplazmatická membrána na povrchu svalových vláken... Celý referát
 
344. sarkom
(medicína) zhoubný nezralý nádor mezenchymovému původu... Celý referát
 
345. sarkomera
(anatomie) funkční jednotka svalového vlákna, která je ohraničena Z-liniemi (disky)... Celý referát
 
346. sarkopenie
úbytek svalové hmoty... Celý referát
 
347. sarkoplazma
(biologie) obsah svalových vláken... Celý referát
 
348. sarkoplazmický
týkající se sarkoplazmy, cytoplazmy příčně pruhovaného svalu... Celý referát
 
349. sarkopoéza
vývoj, tvorba svalsta... Celý referát
 
350. sarkosporidióza
onemocnění vyvolané svalovkami (Sarcocystis)... Celý referát
 
351. sarkostóza
osifikace svalové tkáně... Celý referát
 
352. sarkóza
rozsev sarkomu zachvacující celý organismus... Celý referát
 
353. sarma
(gastronomie) dušené závitky z mletého masa v listu zelí nebo vinné révy, tolma, dolma, golubcy... Celý referát
 
354. sarmat
(historie) sarmatské kmeny kdysi kočovné v Asii, dnes na Kavkaze národ sarmatského původu Alani - republika Alanie (dříve Severoosetinská sovětská autonomní republika)... Celý referát
 
355. saros
(astronomie) období (18 let a 11 dnů), po němž se téměř přesně opakují zatmění Slunce a Měsíce... Celý referát
 
356. sartorius
(l. sartos krejčí) krejčovský. Musculus sartorius krejčovský sval (na přední straně stehna)... Celý referát
 
357. sarx
(biologie) tělo, biologická tělesnost, masitost, maso a kosti, tělesné tkáně... Celý referát
 
358. sataj
(gastronomie) marinované kousky masa napíchnuté na špejli ve stylu špízu, grilované nebo pečené v troubě... Celý referát
 
359. satan
(mytologie) ďábel, pokušitel, zosobnění zla... Celý referát
 
360. satanizace
obvinění či nařčení určité osoby ze škodlivého překažečství (diabolizace)... Celý referát
 
361. satanizmus, satanismus
kult, uctívání satana... Celý referát
 
362. satanovo číslo
(mystika) 666 (tři šestky vedle sebe), satan se údajně narodil ráno v šest hodin šestý den v týdnu a v šestém roce po Kristu... Celý referát
 
363. satelit
souputník, průvodce, strážce... Celý referát
 
364. satelitismus
růst některých mikrobů na živných půdách pouze v sousedství jiných mikrobů... Celý referát
 
365. satelizace, desatelizace, resatelizace
slovo satelit (průvodce, bodyguard) přišlo do Evropy snad z etruštiny přes latinu (srv. Český etymologický slovník, LEDA). V oblasti pedagogiky by satelizace mohla znamenat například vytvoření pedagogického vztahu. Přesnější význam musí takovým neolo... Celý referát
 
366. satelles
satelit, průvodce... Celý referát
 
367. satellitiferus
(l. satelles průvodce, l. ferre nosit) nesoucí satelit... Celý referát
 
368. satemový
patřící do základní skupiny indoevropských jazyků s charakteristickým vývojem tří linií velár odlišným od vývoje v jazycích kentumových... Celý referát
 
369. satén
(textilnictví) lesklá tkanina... Celý referát
 
370. satí
(sanskrt) dříve v Indii vdova, která se dá dobrovolně upálit s mrtvým manželem... Celý referát
 
371. satiace
nasycení, uspokojení... Celý referát
 
372. satingl
druh lehké bavlněné látky... Celý referát
 
373. satira
posměšné vyjádření... Celý referát
 
374. satirický
posměšný, jízlivý... Celý referát
 
375. satis
dosti... Celý referát
 
376. satisfakce
(odborně) zadostiučinění, dostiučinění... Celý referát
 
377. satisfaktory
činitelé důležití pro pracovní spokojenost (Frederick Herzberg)... Celý referát
 
378. satjágraha
princip a taktika síly ducha, triumfu pravdy, oddanosti pravdě, které zastával Mahátma Gandhi... Celý referát
 
379. satori
(náboženství) náhlé osvícení, poznání, probuzení... Celý referát
 
380. satorie, satoryje, sartorije
zlá, hádavá žena... Celý referát
 
381. satrapa
královský místodržící v satrapii... Celý referát
 
382. satrapie
vojenská a daňová oblast v perské říši v čele s dosazeným správcem (satrapou)... Celý referát
 
383. saturace
nasycení, uspokojení... Celý referát
 
384. saturatio
(l. satur nasycený) saturace, nasycení, vysycení... Celý referát
 
385. saturatus
saturovaný, nasycený, uspokojený... Celý referát
 
386. saturejka
(botanika) aromatická bylina často pěstovaná v zahradách jako koření i léčivka... Celý referát
 
387. saturnálie
římské slavnosti na počest boha Saturna... Celý referát
 
388. saturnizmus, saturnismus
otrava olovem... Celý referát
 
389. saturnoterapie
léčení olovem... Celý referát
 
390. saturovaný
nasycený, uspokojený... Celý referát
 
391. saturovat
(odborně) nasytit, uspokojovat... Celý referát
 
392. satyr
(mytologie) v antické mytologii přírodní démon napůl lidské a napůl zvířecí podoby... Celý referát
 
393. satyriáza
(sexualita) hypersexuální a polygamické chování a prožívání, chorobná pohlavní nenasytnost u mužů... Celý referát
 
394. sauna
horkovzdušná potní lázeň... Celý referát
 
395. sauriasis
sauroderma, tis. n. (ř. sauros ještěr, ř. derma kůže) saurióza, sauroderma, vrozená vada kůže, nápadně suchá, drsná kůže s nadměrným rohovatěním a tvořením šupinek budících dojem ještěří kůže (ichthyosis serpentina)... Celý referát
 
396. sauriáza, sauria
vrozená vada kůže vyznačující se nadměrnou tvorbou rohové vrstvy... Celý referát
 
397. savana
(geografie) rozsáhlé travnaté porosty s řídce roztroušenými dřevinami na okraji rovníkového pásu... Celý referát
 
398. savant syndrom
ojedinělá mimořádná schopnost a dovednost (např. hudební) při jinak podprůměrné mentální výkonnosti. též savantism... Celý referát
 
399. savantism
ojedinělá mimořádná schopnost a dovednost (např. hudební, pohybová) při jinak podprůměrné mentální výkonnosti, též savant syndrom... Celý referát
 
400. savoir vivre
umění žít... Celý referát
 
401. sax, scramasax
v době stěhování národů (4.-6. stol. n.l.) krátký jednosečný meč (délka kolem 60 cm)... Celý referát
 
402. saxofon
(hudba) jazýčkový kovový dechový hudební nástroj v jazzové hudbě... Celý referát
 
403. saxon
(geologie) stratigrafický stupeň permu (nazvaný podle latinského jména Saska Saxonia)... Celý referát
 
404. sázková kancelář
... Celý referát
 
405. sborná
(sport) označení ruského národního mužstva, nejčastěji v ledním hokeji... Celý referát
 
406. scabies
(medicína) ei, f. skabies, svrab, nakažlivé kožní onemocnění, vyvolané zákožkou svrabovou (Sarcoptes, Acarus scabiei)... Celý referát
 
407. scabrities
(l. scaber drsný) zdrsnění, zrohovění kůže... Celý referát
 
408. scaffolding
lešení... Celý referát
 
409. scala
schody, škála, žebřík... Celý referát
 
410. scalenotomia
(medicína) ( musculus scalenus sval šikmý, ř. tome řez) skalenotomie, chirurgické protětí šikmého svalu... Celý referát
 
411. scalenovertebralis
(l. scalenus šikmý (sval), l. vertebra obratel) skalenovertebrální, ležící při šikmém svalu a obratli... Celý referát
 
412. scalenus
šikmý, nepravidelně trojhranný, nestejnoramenný. Musculus scalenus sval na krku... Celý referát
 
413. scalpellum
chirurgický nožík, skalpel... Celý referát
 
414. scamilla
architektonicky zdůrazněná spára pod krčkem dórské hlavice, kompenzující malé pohyby mezi podporou (sloupem) a kladím... Celý referát
 
415. scampi
druh malých mořských korýšů... Celý referát
 
416. scandium
prvek zn. Sc, atom. čís. 21, atom. hmotnost 44,956... Celý referát
 
417. scanning
skenování... Celý referát
 
418. scapegoating process
proces vzniku obětního beránka, což nemusí být jen osoba, ale i skupina osob, zvíře nebo nebo věc s cílem upevnit soudržnost dyády nebo skupiny (např. i rodiny)... Celý referát
 
419. scapula
lopatka... Celý referát
 
420. scapulalgia
(medicína) (l. scapula lopatka, ř. algos bolest) skapulalgie, bolest v krajině lopatky... Celý referát
 
421. scapulectomia
(medicína) (l. scapula lopatka, ř. ektome vynětí) skapulektomie, chirurgické vynětí lopatky nebo její části... Celý referát
 
422. scapulocostalis
(l. scapula lopatka, l. costa žebro) týkající se lopatky a žebra... Celý referát
 
423. scapulodynia
(medicína) (l. scapula lopatka, ř. odyne bolest) skapulodynie, bolest v místě lopatky... Celý referát
 
424. scapulopexis
(medicína) is, f. (l. scapula lopatka, ř. pexis upevnění, zpevnění) skapulopexe, chirurgické zpevnění lopatky... Celý referát
 
425. scapus
výčnělek, kmen, válec... Celý referát
 
426. scarificatio
(l. scarificare škrábat) skarifikace, seškrabování povrchních vrstev pokožky v ohraničeném malém místě k dosažení rychlého vstřebání látky podané na toto místo... Celý referát
 
427. scarlantiformní
výrážka podobná jako u spalniček, morbiliformní... Celý referát
 
428. scarlatina
spála... Celý referát
 
429. scatacratia
-skatos výkal, ř. akrateia nekontrovanost) skatakracie, inkontinence, neudržení stolice... Celý referát
 
430. scataemia
-skatos výkal, ř. haima-haimatos krev) skatémie, intoxikace střevním obsahem... Celý referát
 
431. scatophagia
-skatos výkal, ř. fagein sníst) skatofagie, pojídání výkalů... Celý referát
 
432. scatophilia
-skatos výkal, ř. filos milý) skatofilie, perverzní záliba pro špínu... Celý referát
 
433. scatoscopia
-skatos výkal, ř. skopein pozorovat) skatoskopie, vyšetření stolice... Celý referát
 
434. scatter
rozptyl výkonů klienta v psychologické zkoušce, testu... Celý referát
 
435. scatter plot
bodový graf, XY graf, kde X je nezávislá proměnná a Y závislá proměnná... Celý referát
 
436. scatula
krabička, schránka... Celý referát
 
437. scelalgia
(medicína) (ř. skelos noha, ř. algos bolest) skelalgie, bolesti v nohou... Celý referát
 
438. sceletisatio
onis, f.) intrauterina (l. sceletum kostra) skeletizace nitroděložní, rozklad měkkých částí odumřelého plodu v děloze až na kosti... Celý referát
 
439. sceletum
kostra, též skeleton, sceletus... Celý referát
 
440. sceletus
kostra... Celý referát
 
441. scéna
divadlo... Celý referát
 
442. scénář
(film) textová předloha pro vznik divadelního, filmového, rozhlasového nebo televizního díla... Celý referát
 
443. scénář života
plán aktivit a stylu života a práce pro jednotlivé vývojové etapy člověka... Celý referát
 
444. scenárista
autor scénáře... Celý referát
 
445. scenáristika
umělecký obor zabývající se tvorbou scénářů... Celý referát
 
446. scenerie, scenérie
vypravení jevištní scény... Celý referát
 
447. scénograf
jevištní výtvarník... Celý referát
 
448. scénografie
jevištní výtvarnictví... Celý referát
 
449. schéma
jednoduchý, v hlavních rysech znázorněný plán, náčrt, osnova... Celý referát
 
450. schematický
naznačený schématem podle schématu... Celý referát
 
451. schematizace, schematisace
mechanické znázornění, vytváření schémat... Celý referát
 
452. schematizmus, schematismus
neživotné, šablonovité, mechanické podání, vyjádření, schematizace... Celý referát
 
453. scherzando, scherzoso
žertovně, rozmarně, laškovně... Celý referát
 
454. scherzino
(hudba) kratší rozmarná skladbička (popř. jako součást svity), malé scherzo... Celý referát
 
455. scherzo
hudební skladba rozmarného rázu... Celý referát
 
456. schilling
rakouský šilink, měnová jednotka Rakouska... Celý referát
 
457. schistoblefarie
kolobom, rozštěp víčka... Celý referát
 
458. schistocefalie
rozštěpení lebky... Celý referát
 
459. schistocefalus
zrůda s rozštěpem hlavy... Celý referát
 
460. schistocélie
vrozený rozštěp stěny břicha... Celý referát
 
461. schistocheilie
rozštěp rtu... Celý referát
 
462. schistocheirie
vrozený rozštěp ruky... Celý referát
 
463. schistocyt
fragment červené krvinky... Celý referát
 
464. schistoglosie
vrozený rozštěp jazyka... Celý referát
 
465. schistognatie
vrozený rozštěp čelisti... Celý referát
 
466. schistokranium
vrozený rozštěp lebky... Celý referát
 
467. schistomelie
vrozený rozštěp končetin... Celý referát
 
468. schistomyelie
vrozený rozštěp míšní tkáně... Celý referát
 
469. schistonychia
schizonychia, ae, f. (ř. schistos rozštěpený, ř. onyx-onychos nehet) schistonychie, schizonychie, štěpení nehtů při volném okraji, rozštěpený nehet... Celý referát
 
470. schistopodie
rozštěp nohy... Celý referát
 
471. schistoprozopie
vrozený rozštěp obličeje... Celý referát
 
472. schistopyelie
vrozený rozštěp pánvičky ledvinné... Celý referát
 
473. schistorhachis
(ř. schistos rozštěpený, ř. rhachis páteř) vrozený rozštěp páteře (spina bifida)... Celý referát
 
474. schistosomiáza
(medicína) parazitární onemocnění zvířete i člověka, které způsobuje krevní motolice rodu Scisostoma (krevnička),... Celý referát
 
475. schistosomóza
závažné onemocnění vyvolané motolicemi Schistosoma haematobium, Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum)... Celý referát
 
476. schistosternie
rozštěp hrudní kosti... Celý referát
 
477. schistotorax
vrozený rozštěp hrudníku... Celý referát
 
478. schizma, schisma
rozštěpení, rozkol... Celý referát
 
479. schizo-
první část složených slov mající význam rozpad, rozštěp, rozštěpený... Celý referát
 
480. schizoafektivní
s projevy maniodepresivity a schizofrenie... Celý referát
 
481. schizoafektivní porucha depresivní
... Celý referát
 
482. schizoafektivní porucha manická
(medicína) poměrně časté onemocnění charakterizované souběžnou přítomností schizofrenní a afektivní problematiky: megalomanické nebo perzekuční bludy, halucinace, expanzivní nálada se zvýšeným sebevědomím, rychlou a hlasitou řečí, vzrušením, někdy i ... Celý referát
 
483. schizofázie
(psychologie) chorobně zmatená, nesrozumitelná řeč... Celý referát
 
484. schizofrazie
nesmyslné, s danou situací nesouvisící mluvení, příznak schizofrenie, popř. demence... Celý referát
 
485. schizofrenický
týkající se schizofrenie... Celý referát
 
486. schizofrenie
rozštěp mysli, psychická porucha charakterizovaná poruchami myšlení, jednání, emocí a vůle... Celý referát
 
487. schizofreniformní
podobný schizofrenii... Celý referát
 
488. schizofrenik
viz schizofrenie... Celý referát
 
489. schizogonie
nepohlavní rozmnožování rozpadem jádra mateřské buňky na množství jader dceřiných... Celý referát
 
490. schizogyrie
deformace mozkových závitů s přerušením jejich souvislosti... Celý referát
 
491. schizoidní
s tendencí k vnitřní rozpornosti, rozpolcenosti, rozštěpení... Celý referát
 
492. schizoidní porucha osobnosti
emoční chlad, odstup, rezervovanost, uzavřenost, nesdílnost,necitlivost, oploštělá emotivita i afektivita,necitlivost pro sociální hodnoty, normy a konvence a jejich ignorování,zdrcující kritika jiných lidí, někdy vnější lhostejnost k chvále a kriti... Celý referát
 
493. schizoidní tendence
např.plané filosofování, odtrženost od života... Celý referát
 
494. schizománie
schizoafektivní forma schizofrenie... Celý referát
 
495. schizomelie
rozštěp kosti vřetenní a loketní nebo lýtkové a holenní... Celý referát
 
496. schizont
dceřiný jedinec vzniklý schizogonii... Celý referát
 
497. schizonychie
štěpení volného okraje nehtů... Celý referát
 
498. schizophrenia
(psychologie) (ř. schizein štípat, ř. fren mysl) schizofrenie, rozštěp mysli, duševní choroba vyznačující se poruchou myšlení a jednání, vedoucí k poruše až rozpadu osobnosti. Schizophrenia catatonica schizofrenie katatonická, vyznačená poruchami hyb... Celý referát
 
499. schizotorax
rozštěp hrudníku (schistothorax)... Celý referát
 
500. schizotrichie
chorobná změna vlasu spojená se štěpením... Celý referát
 
501. schizotymie
sociální rezervovanost, redukovanost sociální komunikativnosti a vnějších zájmů, uzavřenost, introvertovanost, sociální distancovanost... Celý referát
 
502. schizotymní
introvertní, uzavřený, citlivý, rozporuplný člověk... Celý referát
 
503. schizotypní porucha
(psychologie) velmi vzácná porucha osobnosti vyznačující se nepřiměřenými, či oploštěnými emocemi, paranoidním smýšlením, bizarními fantaziemi, výstředním chováním, hlubokou introverzí, iluzivním vnímáním a občasnými derealizačními, depersonalizačním... Celý referát
 
504. schodišťový fenomen (efekt)
dodatečné domýšlení situace, správné argumentace a reakce,většinou až když už opouštíme prostor, kde se problematika řešila... Celý referát
 
505. schola
sbor interpretující latinský gregoriánský chorál nebo české jednohlasé liturgické zpěvy způsobem, který je vlastní chorálu... Celý referát
 
506. schola interna
škola internátního typu... Celý referát
 
507. schola paterna
individuální domácí vzdělávání a výchova... Celý referát
 
508. scholár
středověký žák, student... Celý referát
 
509. scholarita
(školství) školní docházka... Celý referát
 
510. scholastik
stoupenec scholastiky... Celý referát
 
511. scholastika
(filozofie) hlavní proud středověké filozofie a teologie - neživotný, strnulý, dogmatický způsob myšlení nebo výkladu... Celý referát
 
512. scholé
Rozjímání nad světem (Aristoteles)... Celý referát
 
513. scholion, scholium
gramatické, historické a jiné kritické vysvětlivky připisované na okraji starých řeckých a latinských textů... Celý referát
 
514. school environment
školní prostředí... Celý referát
 
515. schopnost
(odborně) psychická síla jedince odpovídat a řešit určité situace, která se u něho vyvíjí na základě výcviku a zkušeností a která je rozsahem širší než dovednost... Celý referát
 
516. schwannoma
(medicína) tis, n. schwannom, nádor vycházející ze Schwannovy pochvy nervu (neurilemom)... Celý referát
 
517. sciatický
ischiadický, kyčelní, vztahující se ke kyčli... Celý referát
 
518. science of parenting
věda o rodičovství... Celý referát
 
519. science-fiction
oblast umění zpracovávající vědecko-fantastickou tematiku, sci-fi... Celý referát
 
520. scienciometrie
součást vědy o vědě, čili metavědy, aparát na sebehodnocení a posouzení úrovně vědy... Celý referát
 
521. scientia
znalost, učenost... Celý referát
 
522. scientia est potentia
vědění je moc, ve znalostech je síla, vědění je síla... Celý referát
 
523. scientia intuitiva
intuitivní poznání či vědění, které bývá často považováno za nejvyšší stupeň lidského poznání... Celý referát
 
524. scientia nobilitat
vědění zušlechťuje... Celý referát
 
525. scientia sexualis
věda o pohlavním životě... Celý referát
 
526. scientifický
vedecký... Celý referát
 
527. scientizmus, scientismus
bezbřehá důvěra v postupy a schopnosti vědy... Celý referát
 
528. scientologie
(věda) teorie vědy, poznání... Celý referát
 
529. scientometrie
kvantitativní měření (pomocí matematických a statistických analýz) vstupů a výstupů věd (zejména přírodních)... Celý referát
 
530. scilicet
(knižně) totiž, to je, to znamená, rozumí se (zkr. sc.)... Celý referát
 
531. scilla (squilla)
(ř. skilla) mořská cibule... Celý referát
 
532. scillismus
(l. scilla cibule) otrava mořskou cibulí... Celý referát
 
533. scindapsus
okrasná liána, potos... Celý referát
 
534. scink
(zoologie) ještěr s hladkými šupinami žijící v polopouštních krajinách, rod Scincus... Celý referát
 
535. scintigrafie
zobrazování orgánů lidského těla pomocí radionuklidů zavedených do těla, gamagrafie... Celý referát
 
536. scintigram
obraz rozložení zářiče g ve sledovaném orgánu (gamagram)... Celý referát
 
537. scintilace
světelné záblesky vznikající v některých látkách při průletu ionizujícího záření... Celý referát
 
538. scintilátor
látka, ve které vznikají scintilace... Celý referát
 
539. scintillans
(l. scintillare jiskřit) jiskřicí... Celý referát
 
540. scintillatio
(l. scintillare jiskřit) jiskření, světelné záblesky vznikající v některých látkách (scintilátorech) při průletu nabitých částic... Celý referát
 
541. sciofilní
vyskytující se, žijící na zastíněných místech, heliofobní... Celý referát
 
542. sciofobie
(psychologie) chorobný strach ze zastíněných míst, ze stínů... Celý referát
 
543. sciofobní
vyskytující se, žijící na silně osvětlených místech, heliofilní... Celý referát
 
544. sciofyty
stinomilné rostliny... Celý referát
 
545. scirhoidní
skirhoidní, mající podobu scirhu, skirhu... Celý referát
 
546. scirhózní
tvrdý... Celý referát
 
547. scirocco
(meteorologie) vlhký a teplý vítr na přední straně tlakových níží v oblasti Středozemního moře... Celý referát
 
548. scissum
řezný... Celý referát
 
549. scissura
štěpení, krájení, trhlina, rozštěp, štěrbina... Celý referát
 
550. scissus
(l. scindere štípat, trhat) rozštěpený... Celý referát
 
551. sclera
bělima (tuhá, bílá, vnější vazivová blána povrchu oční koule), oční bělmo, též skléra... Celý referát
 
552. scleradenitis
(medicína) (ř. skleros tvrdý, ř. aden žláza) skleradenitida, zánětlivé ztvrdnutí žláz... Celý referát
 
553. scleritis
(medicína) ( sclera bělima) skleritida, zánět bělimy... Celý referát
 
554. scleroconjunctivitis
(medicína) ( sclera bělima, l. conjunctiva spojivka) sklerokonjunktivitida, současný zánět bělimy a spojivky... Celý referát
 
555. sclerodermatitis
(medicína) (ř. skleros tvrdý, ř. derma-dermatos kůže) sklerodermatitida, zánětlivé ztvrdnutí kůže... Celý referát
 
556. sclerodermatomyositis
iditis, f. (ř. skleros tvrdý, ř. derma kůže, ř. mys-myos sval) sklerodermatomyozitida, sklerodermie, sklerotizace kožního vaziva s postižením svalstva... Celý referát
 
557. scleroiritis
(medicína) ( sclera bělima, ř. -iris duhovka) skleroiritida, zánět bělimy a duhovky... Celý referát
 
558. sclerokeratitis
(medicína) ( sclera bělima, ř. keras roh, rohovka) sklerokeratitida, zánět rohovky a bělimy... Celý referát
 
559. scleroma
(medicína) tis, n. (ř. skleros tvrdý) sklerom, infekční onemocnění postihující převážně nosní sliznici a horní úseky dýchacích cest, charakterizované ztluštěním a zvředovatěním sliznice vyvolané Klebsiella rhinoscleromatis... Celý referát
 
560. scleroophoritis
(medicína) (ř. skleros tvrdý, ř. ooforon vaječník) sklerooforitida, prostoupení vaječníku vazivem při chronickém zánětu... Celý referát
 
561. scleroplastica
( sclera bělima, ř. plastike(techne) umění tvárné) skleroplastika, plastická operace bělimy... Celý referát
 
562. sclerosis multiplex
roztroušená skleróza... Celý referát
 
563. sclerotisatio
(ř. skleros tvrdý) sklerotizace, proces vedoucí ke kornatění... Celý referát
 
564. sclerotomia
(medicína) ( sclera bělima, ř. tome řez) sklerotomie, chirurgické naříznutí bělimy... Celý referát
 
565. sclopetarium
střelný, střela... Celý referát
 
566. sclopetarius
(l. sclopus ručnice) střelný... Celý referát
 
567. scolex
ecis, m. (ř. skolex červ) skolex, hlavička tasemnice... Celý referát
 
568. scopolamin
(biochemie) hyoscin, ester racemické tropové kyseliny a aminoalkoholu skopinu, tropionový alkaloid lilkovitých rostlin a durmanu... Celý referát
 
569. scopolaminum
skopolamin, alkaloid obsažený v některých lilkovitých rostlinách, chemicky blízký atropinu... Celý referát
 
570. scorbutus
(medicína) i, m. skorbut, kurděje, onemocnění z nedostatku vitamínu C... Celý referát
 
571. sčot
v ruském prostředí kuličkové počítadlo... Celý referát
 
572. scotopicus
skotopický, ve tmě zřetelný... Celý referát
 
573. scrabble
(hry) desková slovní hra pro 2 až 4 hráče... Celý referát
 
574. scramjet
náporový motor (ramjet) s nadzvukovým spalováním... Celý referát
 
575. screen
obrazovka počítače... Celý referát
 
576. screener
Rip z VHS kazety. Formát 4:3. V záznamu se vyskytuje většinou tento text ?PROPETRY OF *** - THIS COPY IS FOR SCREENING ONLY?, obraz může být občas černobílý a zvuk mírně šumí. Je to rip z neoficiální VHS určené pro členy americké filmové akademie (ud... Celý referát
 
577. screening
metoda vyhledávání časných forem nemocí nebo odchylek od normy v dané populaci prováděná formou testů... Celý referát
 
578. screenshot
(informatika) snímek obrazovky, nebo její části, pořízený jedním z mnoha nástrojů, nebo postaru tlačítkem printscreen na klávesnici... Celý referát
 
579. screensport
(sport) televizní pořad vysílající pouze sportovní události... Celý referát
 
580. screever
kdo maluje na chodníky... Celý referát
 
581. scriptofobie
(psychologie) chorobný strach ze psaní (resp. spisování)... Celý referát
 
582. scriptor
písař... Celý referát
 
583. scriptorius
psací, písařský... Celý referát
 
584. scrobiculus
(l. scrobis jáma) jamka... Celý referát
 
585. scrotectomia
(medicína) (l. scrotum šourek, ř. ektome vynětí) skrotektomie, chirurgické snesení části nebo celého šourku... Celý referát
 
586. scrotitis
(medicína) (l. scrotum šourek) skrotitida, zánět šourku... Celý referát
 
587. scrotoplastica
(l. scrotum šourek, ř. plastike(techne) umění tvárné) skrotoplastika, plastická operace šourku... Celý referát
 
588. scrub
vždy zelené, převážně trnité rostlinstvo v polosuchých oblastech a na okrajích pouští... Celý referát
 
589. scrubování
odstranění drobných kousků odumřelé pokožky speciálním krémem (scrubovacím) obsahujícím hrubé částečky... Celý referát
 
590. scruposus
kamenný, tvrdý... Celý referát
 
591. scrupulositas
(l. scrupulosus úzkostlivý) skrupulozita, chorobná úzkostlivost, chorobná touha po vědomostech... Celý referát
 
592. scrupulosus
drsný, úzkostlivý, nadměrně přesný, přehnaně pečlivý... Celý referát
 
593. sculptor lignarius
řezbář... Celý referát
 
594. scutula
válec... Celý referát
 
595. scutulatio
(l. scutulum štítek) skutulace, šupinatost kůže, vrozené kožní onemocnění projevující se suchostí, šupinatostí, patrně ze špatné funkce mazových a potních žláz... Celý referát
 
596. scutulum
štítek, šupinka... Celý referát
 
597. scutum
štít... Celý referát
 
598. scybalum
ztvrdlá část střevního obsahu, vzniklá jeho zahuštěním v tlustém střevě... Celý referát
 
599. sdílení budoucnosti
sdílení společných hodnot, zájmů, cílů a plánů do budoucna (např. s manželským partnerem)... Celý referát
 
600. sdílet
(sociální sítě) zveřejnit nějaký obsah svým přátelům nebo followerům... Celý referát
 
601. se
(lingvistika) osobní zvratné zájmeno, zastupuje osobní zájmeno, nebo se vyskytuje jako součást zvratných sloves... Celý referát
 
602. seal, sealskine
kožišina z mláďat tuleňů a lachtanů... Celý referát
 
603. sealing
(marketing) česky "zpečeťování", nástroj krizové komunikace užívaný v pokrizové etapě, využívající media relations k ukončení v krizi řešených témat v požadované podobě... Celý referát
 
604. seance
sezení, zasedání, schůzka... Celý referát
 
605. sebaceus
lojový, mazový, produkující lůj, maz... Celý referát
 
606. sebeaktualizace
(psychologie) potřeba maximálního využití svých potencialit (subjektu možného), seberozvoje, sebeuskutečnění, sebeuplatnění, individuace, seberealizace... Celý referát
 
607. sebeaktualizační tendence
snaha po sebeuskutečňování, po rozvoji svých možností a potencionalit, též seberealizační tendence... Celý referát
 
608. sebedestrukce
(psychologie) Sebedestrukce je vědomé či nevědomé jednání, kterým si jedinec ubližuje. Mezi nejčastější patří alkoholismus, kouření (tabakismus), užívání drog (narkomanie), přejídání, nedostatečný pohyb, promiskuita, v krajním případě pak anorexie, n... Celý referát
 
609. sebedestruktivní chování
... Celý referát
 
610. sebedisciplinace
seberegulace, monitorování svého chování tak, aby se člověk vyhnul sankcím... Celý referát
 
611. sebediskrepanční teorie
(sociální psychologie) přístup člověka k sobě samému: ideální já (jaký by chtěl být), požadované já (jaký má být podle ostatních) a reálné já (jaký ve skutečnosti je)... Celý referát
 
612. sebeklam
(psychologie) přesvědčení sama sebe o nepravdivé skutečnosti, kdy člověk plně věří něčemu, co by si přál aby bylo pravda, nebo přesně naopak věří ečemu, co by si přál, aby pravda nebyla... Celý referát
 
613. sebekoncepce
(psychologie) osobní systém hodnot a kladných i záporných postojů k sobě (např. na základě vlastní výkonnosti a srovnávání se s ostatním ), který determinuje vztahy jedince i k druhým lidem a postup dalšího utváření vlastní identity, sebe sama, své ... Celý referát
 
614. sebekritika
(psychologie) schopnost přiznat si své vlastní chyby a nedostatky... Celý referát
 
615. sebelítost
(psychologie) přehnaný zájem o vlastní problémy (skutečné i smyšlené) doprovázený smutkem, nebo pocitem bezmoci... Celý referát
 
616. sebemarketing
prosazování, propagace, reprezentace, popularizace sebe sama... Celý referát
 
617. sebeobraz
(psychologie) způsob vnímání sama sebe, smýšlení o sobě... Celý referát
 
618. sebeovládání
(psychologie) sebekontrola, kontrola nad vlastními emocemi, důležitá ve vztahu k druhým lidem... Celý referát
 
619. sebepojetí
(psychologie) Sebepojetí je postoj a očekávání člověka od sebe samého. Rozvíjí se od narození pomocí sociálních interakcí s jinými lidmi.... Celý referát
 
620. sebepoškozování
(psychologie) Sebepoškozování je záměrné ubližování si spojované s úzkostí a depresemi. Při fyzické bolesti dochází k vyplavení opioidů k jejímu zmírnění, což může zmírnit i psychickou bolest.... Celý referát
 
621. sebepoznání
poznávání sama sebe... Celý referát
 
622. sebeprezentace
viz autoprezentace... Celý referát
 
623. seberealizace
(psychologie) uplatnění se, rozvoj vlastní osobnosti a schopností... Celý referát
 
624. sebereflexe
(psychologie) sebepoznání, sebehodnocení, sebepojetí... Celý referát
 
625. seberegulace
plánování změn v chování na základě zjištěných rozdílů mezi chováním a normou... Celý referát
 
626. sebeřízení
(psychologie) schopnost vést sám sebe... Celý referát
 
627. seberozvoj
(psychologie) rozvíjení vlastních schopností učením, nebo tréningem schopností... Celý referát
 
628. sebestřednost
(psychologie) stylizování sebe sama do centra dění, egoismus... Celý referát
 
629. sebestředný
(hovorově) egocentrický,stylizující se do středu dění... Celý referát
 
630. sebetranscendence
(psychologie) něco co představuje samotného jedince, originalita... Celý referát
 
631. sebevědomí
(psychologie) postoj člověka k sobě samému, související s tím, jaké si člověk klade cíle, jak přijímá kritiku, jak vi věří, jak reaguje na úspěch i neúspěch... Celý referát
 
632. sebezapření
(psychologie) popření své vůle, přesvědčení, nebo touhy něco udělat, často pro dosažení kladných mezilidských vztahů: Nechutnalo mi to, ale se sebezapřením jsem to snědla.... Celý referát
 
633. sebocysta
mazová cysta, rozšířená žlázka vyplněná mazem... Celý referát
 
634. sebocystomatóza
mnohotné cysty mazových žláz... Celý referát
 
635. sebolit
konkrement v mazové žláze... Celý referát
 
636. seborea
(medicína) mazotok, nadměrné vylučování kožního mazu... Celý referát
 
637. seboroický
mazový, mazotokový... Celý referát
 
638. sebrajtka
(zoologie) malé okrasné plemeno slepic... Celý referát
 
639. sebranka
(hovorově) chátra, lůza, spřež, holota, banda mizerná... Celý referát
 
640. sebum
kožní maz... Celý referát
 
641. sec
suchý, označení téměř nesladkých šumivých a dezertních vín... Celý referát
 
642. secco
(hudba) suše, úsečně, krátce... Celý referát
 
643. seccorecitativ
(hudba) recitativ s pouhým akordickým doprovodem... Celý referát
 
644. secento
období italského umění v letech 1600-1700... Celý referát
 
645. secernovat
(biologie) vylučovat produkty tkáňové nebo buněčné... Celý referát
 
646. secernující
vylučující... Celý referát
 
647. secese
(knižně) odloučení, odchod... Celý referát
 
648. secessus
odloučení, odcházení... Celý referát
 
649. secírovat
(anatomie) pitvat... Celý referát
 
650. seclusa
(l. secludere uzavřít) sekluza, léčiva, která musí být v lékárně uschována na zvláštním uzavřeném místě... Celý referát
 
651. seclusio
(l. secludere uzavřít, odloučit) sekluze, odloučení, odtržení... Celý referát
 
652. second brain
metaforický výraz pro ,,druhé mozkové centrum ", za které je některými odborníky považován enterický nervový systém, neurogastrointestinální trakt... Celý referát
 
653. second-hand, second hand
z druhé ruky, nepřímo... Celý referát
 
654. secondary appraisal
termín R.S.Lazaruse týkající se druhotného zhodnocení tíživé situace, a to z hlediska možností jak ji zvládnout, a to buď ofenzivně nebo defenzivně... Celý referát
 
655. secretagogus
(l. secretum výměšek, ř. agogos vedoucí) podporující sekreci... Celý referát
 
656. secretive
tajnůstkářský, mlčenlivý, zdrženlivý... Celý referát
 
657. secretoinhibitor
(l. secretum výměšek, l. inhibere tlumit) látka tlumící vylučování sekretu... Celý referát
 
658. secretum secretorum
tajemství všech tajemství... Celý referát
 
659. sectio caesarea
císařský řez,porodnická operace,chirurgický úkon při němž je vyjmut z dělohy břišní stěnou plod, zkratka S.C.... Celý referát
 
660. sectum
seč... Celý referát
 
661. sectus
sečný... Celý referát
 
662. secundigravida
(femina) (l. secundum podruhé, l. gravida těhotná) žena podruhé těhotná... Celý referát
 
663. secundinae
(l. secundus druhý) plodové obaly... Celý referát
 
664. secundipara
(femina) (l. secundum podruhé, l. parere rodit) žena podruhé rodící... Celý referát
 
665. secundum
podruhé... Celý referát
 
666. secundum artem
podle předpisu (připravit podle pravidel umění)... Celý referát
 
667. secundum legem
podle zákona... Celý referát
 
668. secundus
druhý, následující... Celý referát
 
669. sedace
uklidnění, utišení (většinou farmakoterapeutické)... Celý referát
 
670. sedan
(motorizmus) typ uzavřené čtyřdveřové karoserie osobn9ch automobilů... Celý referát
 
671. sedatio
(l. sedare utišit) zklidnění, uklidnění... Celý referát
 
672. sedativa
léky zklidňující... Celý referát
 
673. sedativum
látka s uklidňujícím účinkem na centrální nervovou soustavu... Celý referát
 
674. sedativus
(l. sedare utišit) (léky) uklidňující, utišující, uspávající... Celý referát
 
675. sedentary living
sedavý způsob života... Celý referát
 
676. sedes
sídlo, křeslo. Sedes cruentae krvavá stolice. Sedes morbi místo, sídlo nemoci... Celý referát
 
677. sedes sapientiae
trůn, stolec, sídlo moudrosti... Celý referát
 
678. sedile
v kostele nebo středověkém domě výklenek se sedadlem... Celý referát
 
679. sediment
usazenina... Celý referát
 
680. sedimentace
usazování... Celý referát
 
681. sedimentatio
sedimentace, klesání a hromadění tuhých částic v kapalině nebo plynu vyvolané různou specifickou hmotností... Celý referát
 
682. sedimentovat
usazovat se, tvořit sediment... Celý referát
 
683. sedimenturie
přítomnost mikroskopických krystalků kamenotvorných látek v močovém sedimentu... Celý referát
 
684. sedimetrie
(chemie) mikroanalytická metoda určující množství složky z objemu její sraženiny... Celý referát
 
685. sedisvakance
(církev) období, kdy je uprázdněný církevní úřad... Celý referát
 
686. sedlový
sedlovitý, vztahující se k sella turcica... Celý referát
 
687. sedmera
(brněnský hantec) brněnský autobus č. 77... Celý referát
 
688. sedmičkový test
(psychologie) Orientační psychologická zkouška zjišťující koncentraci pozornosti, pracovní paměť a toleranci k situační zátěži při níž se postupně odečítá číslo sedm. Začíná se od čísla 100 a poté se odečítá vždy sedm, nahlas se říkají pouze samotné... Celý referát
 
689. sedmilhář
(hovorově) člověk, který lže jako když tiskne, ne jednou ale rovnou sedmkrát... Celý referát
 
690. sedrie
soudy první instance (např. krajské soudy na Slovensku v minulosti)... Celý referát
 
691. sedukce
svádění... Celý referát
 
692. sedule
(ryb.) jemné vlákno na násadec šňůry pro lov ryb na udici... Celý referát
 
693. seeking meaning
pátrání po významu, hledání významu... Celý referát
 
694. ségl
(textilnictví) pevná tkanina s výraznou plátěnou vazbou, plachtovina... Celý referát
 
695. segment
část, díl, úsek... Celý referát
 
696. segmentace
rozdělování, dělení na části, složky... Celý referát
 
697. segmentace spotřebitelů
tendence spotřebitelů vytvářet na trhu skupiny , jejichž konzumní chování je relativně homogenní... Celý referát
 
698. segmentální
dílčí, částečný... Celý referát
 
699. segmentatio
(l. segmentum úsek) segmentace, článkování, dělení na úseky... Celý referát
 
700. segmentovat
dělit, členit, rozdělovat na menší části... Celý referát
 
701. segmentový
úsekový... Celý referát
 
702. segmentum
segment, úsek, část. Segmentum anterius hepatis přední segment pravého laloku jater. Segmentum apicale apikální segment pravého horního laloku plic. Segmentum apicale superius apikální segment dolních plicních laloků. Segmentum basale anterius bazál... Celý referát
 
703. segno
notová značka, od níž se má skladba opakovat... Celý referát
 
704. segregace
(odborně) oddělování, rozdělování, vylučování, odlučování... Celý referát
 
705. segrovka, ségrovka
pojistný kroužek (vnitřní, vnější, třmenový)... Celý referát
 
706. segue
(hudba) ihned, totéž jako attaca... Celý referát
 
707. seguidilla
španělská lidová píseň a tanec rychlého tempa s doprovodem kytary a kastanět... Celý referát
 
708. seismograf
přístroj, který měří a pořizuje zápis velikosti, síly a průběhu seismických vln, vzniklých jak při zemětřesení, tak i lidskou činností.... Celý referát
 
709. seismogram, seizmogram
záznam seismografu... Celý referát
 
710. seismometr, seizmometr
přístroj na měření mohutnosti zemětřesení... Celý referát
 
711. seismoskop, seizmoskop
přístroj na zjišťování otřesů zemské kůry... Celý referát
 
712. seitan
(potravinářství) polotovar makrobiotické stravy připravený z pšeničné mouky... Celý referát
 
713. seizmicita, seismicita
aktivita zemětřesení... Celý referát
 
714. seizmický, seismický
zemětřesný, týkající se zemětřesení... Celý referát
 
715. seizmika, seismika
část geofyziky zabývající se studiem zemětřesení a seizmických vln, seizmologie... Celý referát
 
716. seizmo-, seismo-
první část složených slov mající význam otřes, zemětřesný... Celý referát
 
717. seizmologie, seismologie
část geofyziky zabývající se studiem zemětřesení a seizmických vln, seizmika... Celý referát
 
718. seizmonastie, seismonastie
pohyby orgánů rostlin vyvolané otřesy nebo dotykem... Celý referát
 
719. sejf, safe
bezpečnostní schránka, trezor... Celý referát
 
720. sejm
v polském prostředí sněm, parlament... Celý referát
 
721. sejp
(geologie) odval říčních usazenin nebo zvětralin různých hornin, vzniklý rýžováním... Celý referát
 
722. sekačka
(brněnský hantec) soulož... Celý referát
 
723. sekaný
řezaný... Celý referát
 
724. sekat
(brněnský hantec) souložit... Celý referát
 
725. sekatura
(zastarale) týrání zbytečnými nebo přílišnými požadavky nebo příkazy... Celý referát
 
726. sekce
(odborně) oddělení, odbor... Celý referát
 
727. sekrece
(biologie) vyměšování, vylučování sekretů mimo buňku... Celý referát
 
728. sekreční
vyměšující, výmětový... Celý referát
 
729. sekret
(odborně) výměšek... Celý referát
 
730. sekretář
tajemník, úředník , pracovník vyřizující agendu nějaké instituce, organizace, případně významné osoby... Celý referát
 
731. sekretariát
úřadovna, výkonný orgán nějaké instituce... Celý referát
 
732. sekretin
polypeptidový hormon tvořený sliznicí dvanáctníku a lačníku, podporující vyměšování sekretu břišní slinivky... Celý referát
 
733. sekretodermatóza
kožní onemocnění spojené se zvýšenou sekrecí žláz... Celý referát
 
734. sekretolytický
uvolňující, rozpouštějící sekrety, hleny... Celý referát
 
735. sekretolytikum
lék rozpouštějící sekrety... Celý referát
 
736. sekretolýza
rozpouštění sekretu, uvolnění sekretu... Celý referát
 
737. sekt
přírodní šumivé víno bohaté kysličníkem uhličitým... Celý referát
 
738. sekta
uzavřená politická nebo náboženská skupina... Celý referát
 
739. sektářství
vytváření sekt, činnost v sektách... Celý referát
 
740. sektor
odvětví, úsek, díl nějakého většího celku... Celý referát
 
741. sekularismus, sekularizmus
úsilí, snahy o sekularizaci, o zesvětštění... Celý referát
 
742. sekularistický
zesvětštěný... Celý referát
 
743. sekularizace, sekularisace
(církev) zesvětštění, laicizace, omezování církevního vlivu... Celý referát
 
744. sekularizovaná societa
zesvětštělá společnost omezující církevní, náboženské i duchovní vlivy... Celý referát
 
745. sekularizovaný
(náboženství) světský, zesvětštělý... Celý referát
 
746. sekulární
(církev) světský... Celý referát
 
747. sekulární akcelerace
(biologie) urychlování tělesného vývoje člověka, zvyšování jeho výšky i hmotnosti... Celý referát
 
748. sekulum
století, věk... Celý referát
 
749. sekunda
jednotka času... Celý referát
 
750. sekundant
svědek, rozhodčí při souboji... Celý referát
 
751. sekundář
lékař podřízený vedoucímu lékaři... Celý referát
 
752. sekundární
(odborně) druhotný, vedlejší, záložní, druhý v pořadí... Celý referát
 
753. sekundární analýza
opětovný rozbor pro jiný výzkumný záměr již shromážděných dat, reanalýza... Celý referát
 
754. sekundární analýza dokumentů
studium a rozbor dat a dokumentů, které byly shromážděny někým jiným, a třeba i za jiným účelem, avšak ze kterých lze získat i důležité nové, dosud nevyhodnocené informace... Celý referát
 
755. sekundární neúspěch
neúspěšnost v důsledku nedostatečné přípravy a motivace pro adekvátní výkon... Celý referát
 
756. sekundární paměť
dlouhodobá, permanentní paměť... Celý referát
 
757. sekundární prevence
včasné rozpoznání (příp. i vyhledání) sociálních a zdravotních problémů, které již vznikly a jejich odborná náprava(léčba), zamezení rozšiřování negativního zdravotního či sociálního jevu... Celý referát
 
758. sekundární psychická traumatizace
jde o situaci, kdy člověk není přímo vystaven traumatizaci své vlastní osoby, není přímou obětí,... Celý referát
 
759. sekundární psychotraumatizace
viz sekundární psychická traumatizace... Celý referát
 
760. sekundární strategie učení
... Celý referát
 
761. sekundární symptomy
méně významné, netypické, vedlejší příznaky pro normální nebo patologické chování a prožívání... Celý referát
 
762. sekundární traumatizace
emotivně intenzívně prožívaná zkušenost s traumatizací (např. se zraněním, týráním, mučením, šikanováním) nějak blízké osoby (příbuzného, přítele apod.)... Celý referát
 
763. sekundární viktimizace
Druhotné zraňování a vystavování dítěte nadbytečné psychické zátěži v průběhu vyšetřování, oběť trestného činu se stává ještě obětí vyšetřování... Celý referát
 
764. sekundární vlastnosti
méně významné, netypické vlastnosti... Celý referát
 
765. sekundární vulnerabilita
tendence, sklon, náchylnost ke zranitelnosti (psychické nebo somatické) získaná během života, např. chronickou frustrací nebo dlouhodobou funkční poruchou či nemocí... Celý referát
 
766. sekundér
sekundární sféra, oblast národního hospodářství zahrnující zařízení a pracovní síly zaměřené na materiální výrobu... Celý referát
 
767. sekundice
(církev) oslava padesátiletého kněžství a mše, kterou jubilant při této příležitosti slouží... Celý referát
 
768. sekundipara
žena, která rodi po druhé, druhorodička... Celý referát
 
769. sekundogenitura
druhorozenectví... Celý referát
 
770. sekundovat
přizvukovat, podporovat, projevovat souhlas, pomáhat... Celý referát
 
771. sekvence
(odborně) následnost, postupnost... Celý referát
 
772. sekvenční styl
postupný, následný způsob aktivity... Celý referát
 
773. sekvestr
vnucená úřední správa majetku, sekvestura... Celý referát
 
774. sekvestrace
ustanovení nucené správy... Celý referát
 
775. sekvestrant
(chemie) odlučovač, oddělovač... Celý referát
 
776. sekvestrotomie
operační odstranění sekvestrů... Celý referát
 
777. sekvestura
vnucená úřední správa majetku, sekvestr... Celý referát
 
778. sekvoje
(botanika) dlouhověký mohutný jehličnatý strom... Celý referát
 
779. sekýrovat
(hovorově) sužovat, trápit, pronásledovat zbytečnými, malichernými, upřílišněnými požadavky nebo příkazy... Celý referát
 
780. seladon
člověk přehnaně uhlazeného chování i zevnějšku - hanlivě... Celý referát
 
781. selanka
idyla... Celý referát
 
782. seldžuk
druh orientálních koberců... Celý referát
 
783. selectus
vybraný, odloučený, vyloučený... Celý referát
 
784. selekce
(odborně) výběr, volba... Celý referát
 
785. selektivita
schopnost, citlivost výběru, ladění... Celý referát
 
786. selektivita pozornosti
(psychologie) výběrovost, schopnost a dovednost vybrat si (detekovat) ze shluků jevů nebo aktivit jev nebo činnost, mající v dané situaci prioritní význam... Celý referát
 
787. selektivní
(odborně) výběrový, vybraný, vybírající si... Celý referát
 
788. selektivní identifikace
výběrové, dílčí, částečné ztotožnění se s někým či s něčím... Celý referát
 
789. selektivní ignorování
... Celý referát
 
790. selektivní interakce
výběrové vzájemné působení... Celý referát
 
791. selektivní jedlík
člověk se závadou či poruchou potravy,který se živí jen omezeným počtem potravin (např. méně než desíti) po delší dobu (např. dva roky a více)... Celý referát
 
792. selektivní kódování
... Celý referát
 
793. selektivní mutismus
výběrová nemluvnost, postižená osoba (většinou dítě) nemluví pouze s určitými lidmi a jen v určitých situacích, též elektivní mutismus... Celý referát
 
794. selektivní retence
v psychologii jde o výběrové ukládání do paměti... Celý referát
 
795. selektivnost
výběrovost... Celý referát
 
796. selektivnost sociální percepce
výběrovost vnímání člověka daná úrovní a kapacitou jeho smyslů i jeho vzděláním a individuální osobní a odbornou zkušeností... Celý referát
 
797. selektor
zařízení umožňující výběr, selekci... Celý referát
 
798. seléne
měsíc, luna... Celý referát
 
799. selenium
(chemie) prvek zn. Se, atomové číslo 34, atomová hmotnost 78,96... Celý referát
 
800. selenofobie
(psychologie) chorobný strach z působení měsíce (z luny)... Celý referát
 
801. selenografie
nauka o zobrazení povrchu Měsíce... Celý referát
 
802. self help
svépomoc... Celý referát
 
803. self - acting
samočinný... Celý referát
 
804. self - approval
schválení, akceptace sebe sama, sebeocenění... Celý referát
 
805. self - congratulation
sebeuspokojení... Celý referát
 
806. self - realization principle
princip seberealizace... Celý referát
 
807. self - regulated learning skills
autoregulační, sebeřídící schopnosti a dovednosti při učení, způsobilost člověka řídit si vlastní učení... Celý referát
 
808. self - serving bias
zkreslení sloužící sobě, tendence takřka vždy vnímat a hodnotit sebe, své osobní vlastnosti, chování a jednání v příznivém světle, posuzovat je zaujatě, shovívavěji a pozitivněji než vlastnosti, chování a jednání druhých lidí... Celý referát
 
809. self - understanding
porozumění sobě samotnému, sebeporozumění... Celý referát
 
810. self -serviing bias
udržování vlastní sebedůvěry a sebeúcty pomocí atribučního zkreslení (chyby)... Celý referát
 
811. self disclosure
sebeotevření... Celý referát
 
812. self guided learning
autoregulované (sebou samým řízené, sebeřízené) učení... Celý referát
 
813. self indulgence
nevázané, neukázněné, sobecké a amorální chování a prožívání... Celý referát
 
814. self managed learning
autoregulované (sebeřízené) učení... Celý referát
 
815. self monitoring
samostatné (,,domácí," laické ) měření a poznávání stavu a činnosti vlastních tělesných orgánů i psychiky... Celý referát
 
816. self reliant
samostatný, soběstačný, spoléhající sám na sebe... Celý referát
 
817. self report
sdělování informací (zpráva) o sobě, subjektivní výpověď o vlastní osobě... Celý referát
 
818. self-
první část složených slov mající význam sám, vlastní... Celý referát
 
819. self-absorption
extrémní soustředění se na sebe sama... Celý referát
 
820. self-aggrandizement
(psychologie) zveličování významu, hodnoty a moci sebe sama, pěstování kultu vlastní osobnosti... Celý referát
 
821. self-annihilation
sebezničení... Celý referát
 
822. self-assessment
sebehodnocení, hodnocení sebe sama, sebeposouzení... Celý referát
 
823. self-awareness
sebeuvědomění, uvědomění si sebe sama... Celý referát
 
824. self-care
osobní, samostatná, sebeobslužná či samoobslužná péče např. v různých oblastech služeb... Celý referát
 
825. self-complexity
komplexita self (Já)... Celý referát
 
826. self-concordance
soulad se sebou samým, soulad skutečných cílů a proklamovaných hodnot... Celý referát
 
827. self-deception
oklamání sebe sama... Celý referát
 
828. self-defeating behavior
sebepodrývající chování, chování škodící sobě samému, mařící své vlastní záměry... Celý referát
 
829. self-defence
sebeobrana, obrana sebe sama... Celý referát
 
830. self-directedness
(psychologie) cílesměrnost, spoléhání na sebe, osobnostní integrovanost... Celý referát
 
831. self-discipline
sebe-disciplina, sebekázeň... Celý referát
 
832. self-doubt
nedůvěra v sebe sama... Celý referát
 
833. self-educated
sebevzdělaný... Celý referát
 
834. self-education
sebevzdělávání a sebevýchova, autoedukace... Celý referát
 
835. self-efficacy
(psychologie) vnímaná osobní účinnost a zdatnost, přesvědčení o vlastních schopnostech a dovednostech, víra ve vlastní sebeuplatnění, sebeúčinnost, zdatnost a soběstačnost, úroveň pozitivního sebehodnocení... Celý referát
 
836. self-employed
samostatně výdělečně činná osoba... Celý referát
 
837. self-esteem
(psychologie) pozitivní sebehodnocení, sebeúcta, sebedůvěra, sebevědomí, úroveň pocitu vlastni hodnoty... Celý referát
 
838. self-evaluation
sebehodnocení... Celý referát
 
839. self-evident
samozřejmý... Celý referát
 
840. self-evidently
samozřejmě... Celý referát
 
841. self-fulfilling
sebenaplňující se (např. předpověď, proroctví, věštba)... Celý referát
 
842. self-improvement
sebevzdělávání, autodidakce, sebezlepšování, sebezdokonalování... Celý referát
 
843. self-interest
vlastní, osobní, soukromý zájem... Celý referát
 
844. self-labeling
neodborné posuzování (,,nálepkování") sebe sama... Celý referát
 
845. self-management
(odborně) sebeřízení, sebevedení, management sebe sama, řízení svého osobního rozvoje, autoregulace... Celý referát
 
846. self-parody
parodování (formou satiry) sebe sama... Celý referát
 
847. self-plagiarism
znovuvyužití, znovupoužití autorových vlastních děl nebo jejich součástí, opisování vlastních myšlenek, též selfplagiátortsví či autoplagiátorství... Celý referát
 
848. self-plagiátorství
opisování, kopírování výtvorů vlastní osoby, svých dřívějších prací, aniž by byly zmíněny... Celý referát
 
849. self-presentation
představení sebe sama... Celý referát
 
850. self-preservation
sebezáchova... Celý referát
 
851. self-promotion
(marketing) sebepropagace a reklama, upoutávka na vlastní osobu, firmu nebo organizaci... Celý referát
 
852. self-regard
sebeúcta, úroveń respektu vůči sobě samému... Celý referát
 
853. self-reliance
sebedůvěra, nezávislost, spoléhání na sebe sama, osvobození se od konvencí, soběstačnost, sebejistota... Celý referát
 
854. self-serving bias
udržování vlastní sebedůvěry a sebeúcty pomocí atribuční chyby, sebeklamu (Dale T. Miller, Michael Ross)... Celý referát
 
855. self-surrender
vzdání se sebe sama... Celý referát
 
856. self-taught
autodidaktický... Celý referát
 
857. self-test
autodiagnostický test, samostudijní test... Celý referát
 
858. self-transcendens
sebetranscendence, sebepřesah, sebepřekonávání, dosažení transcendentálních hodnot... Celý referát
 
859. self-willed
umíněný, svéhlavý, tvrdohlavý... Celý referát
 
860. selfaktor
starší dopřádací stroj... Celý referát
 
861. selfie
(sociální sítě) fotografie člověka zachycená jím samotným pomocí digitálního fotoaparátu, mobilního telefonu apod. za účelem zveřejnění na sociálních sítích. V případě focení mobilním telefonem bývá využito přední kamery, aby dotyčný při focení viděl... Celý referát
 
862. selfmademen
člověk, který vlastním úsilím dosáhl významného postavení... Celý referát
 
863. selfmarketing
marketink pro vlastní potřebu... Celý referát
 
864. selfness
úsilí o kompletní sebepoznání a efektivní automanažering se zvláštním zaměřením na osobní kompetentnost a kvalitu života... Celý referát
 
865. selfsynchron
speciální točivý elektrický stroj k souhlasnému dálkovému přenosu otáčivého pohybu prostřednictvím elektrického vedení, selsyn... Celý referát
 
866. sella
sedlo, sedadlo, stolice, křeslo. Sella turcica turecké sedlo, jamka v kosti klínové pro podvěsek mozkový... Celý referát
 
867. selo
vesnice v ruském a jihoslovanském prostředí... Celý referát
 
868. selsyn
speciální točivý elektrický stroj k souhlasnému dálkovému přenosu otáčivého pohybu prostřednictvím elektrického vedení, selfsynchron... Celý referát
 
869. semafor
(doprava) mechanické nebo světelné signalizační zařízení... Celý referát
 
870. sémantém
jazyková jednotka tektogramatické roviny ve funkčním stratifikačním popisu... Celý referát
 
871. sémantická analýza
hledání a rozbor významu... Celý referát
 
872. sémantická demence
(medicína) neurodegenerativní onemocnění projevující se těžkou závadou či poruchou porozumění, chápání obsahu, významu slov... Celý referát
 
873. sémantická distance
významová vzdálenost mezi pojmy, a to ve vertikálním nebo horizontálním směru... Celý referát
 
874. semantická explicitní paměť
paměť pro fakta... Celý referát
 
875. sémantická paměť
(psychologie) není vázána na prostor a čas jako paměť epizodická, obsahuje významy pojmů a termínů, fakta, znalosti, vědomosti, vztahy mezi nimi, též paměť lexikální, referenční, významová, deklarativní... Celý referát
 
876. sémantická síť
(odborně) prezentace znalostí, která popisuje objekty a vztahy mezi nimi pomocí vyznačených propojení a uzlů... Celý referát
 
877. sémantický
(odborně) významový... Celý referát
 
878. sémantický diferenciál
sociálně psychologická a sociologická metoda měření intenzity postojů bipolární stupnicí podle amerického psychologa Charlese Egertona... Celý referát
 
879. sémantika
(filozofie) součást sémiotiky zabývající se studiem vztahů mezi formou a významem znaku... Celý referát
 
880. sémantizace, sémantisace
nabývání lexikálního významu... Celý referát
 
881. sémaziologie, sémasiologie
nauka o významu slov... Celý referát
 
882. seme
dominatní osoba ve vztahu, protiklad ke slovu "uke" (Japonsko)... Celý referát
 
883. sémeia
,,znamení", např.události, které mají zvláštní smysl a význam... Celý referát
 
884. semeiografie
nauka o notovém písmu... Celý referát
 
885. semeiologie
nauka o příznacích nemocí... Celý referát
 
886. semel
jednou... Celý referát
 
887. semel pro semper
jednou pro vždy... Celý referát
 
888. sémém
(odborně) ve strukturním popisu chápán jako seskupení základních významových prvků (sémů)... Celý referát
 
889. semen
sémě... Celý referát
 
890. semestr
(školství) pololetí, polovina školního roku... Celý referát
 
891. semetrika
potvora... Celý referát
 
892. semi-
první část složených slov mající význam polo-, poloviční... Celý referát
 
893. semi-profesionální
částečně, napolo profesionální... Celý referát
 
894. semi-savant
dílčí, částečné, ojedinělé ,,záblesky geniality", (mimořádné schopnosti a dovednosti) u mentálně podprůměrných a inferiorních osob... Celý referát
 
895. semianimis
(l. semi polo-, l. anima duše) polomrtvý... Celý referát
 
896. semiapertus
pootevřený, polootevřený... Celý referát
 
897. semiaridní
polosuchý... Celý referát
 
898. semicanalis
(l. semi polo-, l. canalis průchod) polokanál, částečný, úzký kanál... Celý referát
 
899. semicartilagineus
(l. semi polo-, l. cartilago chrupavka) polochrupavčitý... Celý referát
 
900. semicirkulární
polokruhovitý... Celý referát
 
901. semicoctus
napolo uvařený, nedovařený... Celý referát
 
902. semidirektní
polopřímý... Celý referát
 
903. semidominantní
neúplně převládající, převažující (poloviční dominance)... Celý referát
 
904. semifinále
polofinále, předposlední kolo ve vylučovací soutěži... Celý referát
 
905. semiflexe
(odborně) částečné ohnutí... Celý referát
 
906. semihumidní
polovlhký... Celý referát
 
907. semikólon
středník... Celý referát
 
908. semikoma
stav předcházející hlubokému bezvědomí... Celý referát
 
909. semilaterální
týkající se jedné poloviny těla... Celý referát
 
910. semilongitudiální
částečně dlouhodobý... Celý referát
 
911. semiluna
(l. semi polo-, l. luna měsíc, luna) půlměsíc... Celý referát
 
912. semilunaris
poloměsíčný, půlměsíčitý... Celý referát
 
913. semiluxatio
(l. semi polo-, l. luxatio vymknutí) semiluxace, subluxace, neúplné vymknutí... Celý referát
 
914. semimembranaceus
(l. semi polo-, l. membrana blána) poloblanitý... Celý referát
 
915. semimembranózní
poloblanitý, zpola vzniklý z blány... Celý referát
 
916. semimortuus
(l. semi polo-, l. mortuus mrtvý) polomrtvý... Celý referát
 
917. seminální
semenný, vztahující se k semenu... Celý referát
 
918. seminář
(odborně) kurs, školení, cvičení... Celý referát
 
919. seminatio
(l. semen semeno) seminace, oplodnění... Celý referát
 
920. seminifer
era, erum (l. semen semeno, l. ferre nést) semenovodný, semenonosný... Celý referát
 
921. seminologie
nauka zabývající se studiem oplodnění... Celý referát
 
922. seminom
(medicína) maligní nádor varlete... Celý referát
 
923. seminukleus
polojádro... Celý referát
 
924. seminurie
(medicína) přítomnost semene v moči... Celý referát
 
925. semiografie
(medicína) popis příznaků, projevů nemoci... Celý referát
 
926. semioklusiva, semiokluziva
(lingvistika) semiokluzívní, polozávěrová souhláska... Celý referát
 
927. semiologie
sémiotika, věda o znacích a jejich významech... Celý referát
 
928. semiorbikulární
polokruhový... Celý referát
 
929. semiotický
příznakový, projevový... Celý referát
 
930. sémiotika
(filozofie) teorie zkoumající vlastnosti znaků a znakových soustav... Celý referát
 
931. semiovální
polovejčitý... Celý referát
 
932. semióza, semiosa
znakový proces, jehož základními činiteli jsou znak, jím označený jev a uživatelé znaku... Celý referát
 
933. semiperiferie
pojem z teorie světového systému: přechodná oblast se směsicí znaků jádra (centra, produkující a konzumující nejkvalitnější produkty) a periferie (oblasti dodávající převážně suroviny)... Celý referát
 
934. semipermeabilita
polopropustnost, selektivní propustnost... Celý referát
 
935. semipermeabilitas
(l. semi polo-, l. permeare projít) semipermeabilita, polopropustnost... Celý referát
 
936. semipermeabilní
(odborně) polopropustný, semipermeabilita... Celý referát
 
937. semiprofese
(odborně) poloprofese, např. částečně umění, částečně odborná práce... Celý referát
 
938. semiš
plastický velur, zámiš... Celý referát
 
939. semispinální
polotrnitý... Celý referát
 
940. semistrukturovaný interview
částečně strukturovaný rozhovor obsahující otevřené doplňující otázky a požadavky na uvádění příkladů... Celý referát
 
941. semistrukturovaný rozhovor
(sociologie) částečně strukturovaný řízený rozhovor... Celý referát
 
942. semitendineus
semitendinosus, a, um (l. semi polo-, l. tendo šlacha) pološlašitý... Celý referát
 
943. semiterestrický
(biologie) obojživelný. amfibický (organismus, živočich, rostlina)... Celý referát
 
944. semitismus
(odborně) náklonnost k Židům, podpora Židů, židomilství... Celý referát
 
945. semitofília
náklonnosť k Židom... Celý referát
 
946. semitologie
obor zabývající se jazykem, historií a kulturou semitských národů... Celý referát
 
947. semitský
týkající se Semitů (domnělých potomků biblického Sema), jazykově příbuzné národy v Přední Asii a sev. Africe... Celý referát
 
948. semivokál
(fonetika) hláska foneticky blízká samohlásce, ale vyskytující se na okraji slabiky, polosamohláska... Celý referát
 
949. semper
(doslovný překlad) vždy, navždy... Celý referát
 
950. semper et ubique
vždy (navždy)a všude... Celý referát
 
951. semper homo bonus tiro est
dobrý člověk je vždy nováčkem (lze jej obelstít)-výrok římského básníka a epigramatika Martialise... Celý referát
 
952. semper sursum
stále vzhůru... Celý referát
 
953. semtex
obchodní název plastické výbušniny ze Semtína... Celý referát
 
954. sen
poslední a stále existující archaická universální řeč lidstva... Celý referát
 
955. sen(i)opia
(l. senex stařec, ř. ops oko) sen(i)opie, stařecké vidění... Celý referát
 
956. sena
sušené listy nebo lusky kasie používané jako projímadlo, senes... Celý referát
 
957. senár
(literatura) šestigistopý verš římské poesie... Celý referát
 
958. senát
sbor urozených občanů, soudců, nejvyšších univerzitních představitelů... Celý referát
 
959. senátor
člen senátu... Celý referát
 
960. sendvič
dva plátky bílého chleba mezi kterými je vložená šunka, sýr, maso, zelenina a podobně... Celý referát
 
961. sendvičová generace
(sociologie) metaforický výraz pro sevřenost určité generace ze dvou stran (např. u střední generace je to snaha podporovat realizaci potřeb rodin svých dětí a úsilí související s péčí o staré rodiče)... Celý referát
 
962. sendvičová taktika evaluace
záporné hodnocení je propojeno s hodnocením kladným, většinou se začíná hodnocením kladným... Celý referát
 
963. sendvičové dítě
druhorozené nebo prostřední dítě... Celý referát
 
964. sendvičové hodnocení
... Celý referát
 
965. senectus
utis, f. stáří, vysoký věk... Celý referát
 
966. senes
sena... Celý referát
 
967. senešal
(historie) vysoký státní úředník ve Francii v 11. ? 12. stol. (fakticky druhý muž království), dědic postavení majordomů... Celý referát
 
968. senescence
(medicína) proces stárnutí... Celý referát
 
969. senescent
stárnoucí jedinec... Celý referát
 
970. senex
stařec, kmet... Celý referát
 
971. senfta
nosítka k nošení vznešených osob... Celý referát
 
972. sengo
(lingvistika) pidžinizovaná varianta afrického jazyka ngbaudi s velkým množstvím francouzských slov, užív. především ve Středoafrické republice... Celý referát
 
973. seni
ae, a po šesti... Celý referát
 
974. senilismus
předčasné stárnutí, zestárnutí... Celý referát
 
975. senilita
stařeckost, stárnutí, senilnost... Celý referát
 
976. senilitas
stáří, stařeckost, stařecká vetchost, senilita... Celý referát
 
977. senilní
(odborně) sešlý věkem, stařecký, vetchý. zchátralý, marastický... Celý referát
 
978. senilní demence
výrazné snížení (úbytek) rozumových (mentálních, intelektových, kognitivních) schopností a dovedností v důsledku patologických změn organismu (zejména mozku a nervové soustavy) u některých stárnoucích a starých osob... Celý referát
 
979. senilní hypoacusis
stařecká nedoslýchavost... Celý referát
 
980. senilni katarakta
stařecký šedý zákal oční čočky... Celý referát
 
981. senilní osteoporóza
(medicína) onemocnění rozvíjející se ve vyšším věku a projevující se řídnutím, úbytkem kostní hmoty a zvýšenou lámavostí kostí... Celý referát
 
982. senior
starší ze dvou lidí stejného jména... Celý referát
 
983. seniorát
stařešinské právo, ustanovuje nejstaršího příslušníka vládnoucí dynastie nástupníkem na trůně, v zemích českých jej zavedl Břetislav I. roku 1054... Celý referát
 
984. seniorita
stáří... Celý referát
 
985. senium
fyziologické stárnutí... Celý referát
 
986. senologie
... Celý referát
 
987. seňor
pán, muž... Celý referát
 
988. seňora
paní, žena... Celý referát
 
989. seňorita
paní, slečna... Celý referát
 
990. sensatio
(l. sentire vnímat) senzace, silné vnímání, cítění, podráždění... Celý referát
 
991. sense of belonging
smysl pro sounáležitost, pocit sounáležitosti (pocit, že člověk někam patří)... Celý referát
 
992. sense of coherence
smysl pro koherenci, duševní soudržnost, integrita... Celý referát
 
993. sense of community
pocit společenství, smysl pro společenství... Celý referát
 
994. sense of competence
kompetenční smysl, smysl pro kompetenci... Celý referát
 
995. sense of responsibility
pocit zodpovědnosti, smysl pro zodpovědnost... Celý referát
 
996. sense of self
pocit vlastní hodnoty... Celý referát
 
997. sense of solidarity
pocit solidarity, soucitnost, smysl pro solidaritu... Celý referát
 
998. sense of underestimations
pocit nedoceněnosti (podcenění), podhodnocení... Celý referát
 
999. sensibilitas
(l. sentire vnímat) senzibilita, citlivost, schopnost smyslového vnímání, schopnost organismu citlivě reagovat na vlivy prostředí... Celý referát
 
1000. sensitive to the needs of others
citlivý k potřebám druhých... Celý referát
 
1001. sensitivitas
(l. sentire vnímat) senzitivita, citlivost, schopnost vnímat a zhodnotit různé podněty a reagovat na ně... Celý referát
 
1002. sensitivní
citlivý, vnímavý... Celý referát
 
1003. sensomobilitas
(l. sentire vnímat, l. movere hýbat) senzomobilita, schopnost reakce na smyslové podněty pohybem... Celý referát
 
1004. sensorialis
(sensorium vědomí) týkající se vědomí... Celý referát
 
1005. sensorická preference
upřednostňování některého smyslu při vnímání (např. čichového, zrakového, sluchového, hmatového)... Celý referát
 
1006. sensu
(literatura) ve smyslu... Celý referát
 
1007. sensu lato
(literatura) v širším slova smyslu... Celý referát
 
1008. sensu stricto
(literatura) v užším slova smyslu... Celý referát
 
1009. sensualitas
(l. sensus smysl, vnímání) senzualita, schopnost vnímání... Celý referát
 
1010. sensus
smysl... Celý referát
 
1011. sensus communis
obecné smýšlení... Celý referát
 
1012. sensus numinis
smysl pro numinosum... Celý referát
 
1013. sentence
stručný výrok, úvaha, úsloví... Celý referát
 
1014. sententia legis
smysl zákona, duch zákona... Celý referát
 
1015. sentience
cítění, vnímání, vjem... Celý referát
 
1016. sentiment
cit... Celý referát
 
1017. sentimentalita
rozcitlivělost, emocionální nálada vyznačující se romantičností, plačtivostí... Celý referát
 
1018. sentimentalizmus, sentimentalismus-
přílišná citlivost, přecitlivělost, sentimentálnost... Celý referát
 
1019. sentimentální
(psychologie) příliš se poddávající citům, snění, rozcitlivělý, přecitlivělý... Celý referát
 
1020. sentinel
(motorizmus) nákladní automobil poháněný parním strojem... Celý referát
 
1021. senzace v psychologii
vjem, zážitek, prožitek... Celý referát
 
1022. senzace, sensace
událost způsobující překvapení, vzrušení, údiv... Celý referát
 
1023. senzál
zprostředkovatel obchodů na burze... Celý referát
 
1024. senzibil, sensibil
médium, člověk s výjimečnými schopnostmi vnímání, zejména mimosmyslového... Celý referát
 
1025. senzibilita testu
citlivost zkoušky, rozlišování různých stupňů (např. ve školských vědomostech a dovednostech)... Celý referát
 
1026. senzibilita, sensibilita
zvýšená citlivost, vnímavost... Celý referát
 
1027. senzibilizace
(odborně) zvýšení, rozšíření, probuzení, podnícení citlivosti s následným urychlením reakce na různé podněty... Celý referát
 
1028. senzibilizovat
zvyšovat senzibilitu, tj. citlivost... Celý referát
 
1029. senzibilní
přístupný smyslovému vnímání... Celý referát
 
1030. senzitivita
(odborně) citlivost, schopnost reagovat na podnět... Celý referát
 
1031. senzitivní, sensítivní
(odborně) vysoce citlivý, vnímavý... Celý referát
 
1032. senzitizace
(odborně) nárůst vnímavosti a citlivosti až vůči určitým podnětům, zvýšení citlivosti až přecitlivělost(např. na bolestivé podněty), zesilování účinku ve smyslu kladném i záporném (např. nárůst toxicity)... Celý referát
 
1033. senzitometrie, sensitometrie
(fotografie) nauka zabývající se vlastnostmi a určováním citlivosti fotografického materiálu... Celý referát
 
1034. senzomotorický
vztahující se k citlivosti a pohybu... Celý referát
 
1035. senzomotorika, sensomotorika
soubor procesů spojující oblast smyslovou a motorickou... Celý referát
 
1036. senzor, sensor
citlivý element, snímač, čidlo... Celý referát
 
1037. senzorialita
vnímavost... Celý referát
 
1038. senzorická afázie
(psychologie) částečná či úplná závada nebo porucha porozumění mluvené řeči při dobře zachovaném sluchu... Celý referát
 
1039. senzorická deprivace
(odborně) strádání v oblasti smyslových podnětů (např. zrakové, sluchové, dotykové)... Celý referát
 
1040. senzorické schopnosti
(odborně) smyslové schopnosti (např. sluchové, zrakové atd.)... Celý referát
 
1041. senzorický etalon
smyslové měřítko, jednotka, kriterium... Celý referát
 
1042. senzorický stres
vyplývá především z úrovně individuální senzorické odolnosti a z náročnosti deprivace (strádání) či zatěžování činnosti periferních smyslových orgánů (např. zraku, sluchu, čichu, hmatu, chuti)a jim odpovídajících struktur centrálního nervového systé... Celý referát
 
1043. senzorický, sensorický
(odborně) smyslový... Celý referát
 
1044. senzorium
smyslové vnímání, sensuální receptivita... Celý referát
 
1045. senzualizmus, senzualismus, sensualismus
názor uznávající za jediný zdroj poznání jen smyslové vnímání... Celý referát
 
1046. senzuální, sensuální
smyslový... Celý referát
 
1047. SEO
(marketing) zkratka slov Search Engine Optimization - optimalizace pro vyhledávače... Celý referát
 
1048. sepalum
kališní lístek v květech rostlin... Celý referát
 
1049. separace
oddělování, odlučování, izolace... Celý referát
 
1050. separace minorit
někteří imigranti nepovažují intenzivní kontakt a sociální inkluzi s majoritní kulturou za nutný a setrvávají v určité izolaci, pouze se svou kulturou a často se ani příliš nesnaží osvojit jazyk majoritní společnosti... Celý referát
 
1051. separační
(odborně) oddělitelný, odlučitelný, sloužící k oddělování... Celý referát
 
1052. separační anxieta
závada či porucha prožívání a chování zapříčiněná úzkostí a strachem z odloučení např. malých dětí od matky... Celý referát
 
1053. separační anxiózní porucha
postižený má manifestní úzkosti, když je odloučený od blízké osoby nebo když opustí známé prostředí... Celý referát
 
1054. separační proces
proces oddělování... Celý referát
 
1055. separační reakce
intenzivní úzkostná a strachová reakce na odloučení od blízké osoby, vyskytuje se zejména u malých dětí náhle oddělených od matky... Celý referát
 
1056. separační úzkost
vzniká kolem devátého měsíce života jako bytostný, archetypický strach z odloučení od matky a rodičů (pečovatelů)... Celý referát
 
1057. separanda (remedia)
l. separare oddělovat) léčiva chovaná odděleně od ostatních léků ve zvláštních odděleních... Celý referát
 
1058. separandum
(farmakologie) silně účinné léčivo, které musí být uchováváno odděleně... Celý referát
 
1059. separát
zvláštní otisk, samostatná kopie části původně většího celku... Celý referát
 
1060. separatio
(l. separare oddělovat) separace, oddělení, odloučení... Celý referát
 
1061. separatista
(odborně) člen skupiny usilijící o osamostatnění nejčastěji nějakého území, ale také náboženského přesvědčení, umělecných směrů apod.... Celý referát
 
1062. separatizmus, separatismus
snaha, úsilí po oddělení, separaci... Celý referát
 
1063. separátní
oddělený, samostatný, zvláštní... Celý referát
 
1064. separátor
přístroj nebo zařízení k separování látek, odlučovač... Celý referát
 
1065. separé
oddělený, samostatný menší prostor... Celý referát
 
1066. separovaný
oddělený, samostatný, odloučený... Celý referát
 
1067. separovat
oddělovat... Celý referát
 
1068. sepedogenesis
(ř. sepedon hnití, ř. genesis vznik, tvorba) sepedogeneze, původ, vznik sepse... Celý referát
 
1069. sepedon
hnití, otrava... Celý referát
 
1070. sépie
mořský dravý hlavonožec... Celý referát
 
1071. sepsa
chorobný stav organizmu spôsobený baktériami a inými toxickými látkami... Celý referát
 
1072. sepse
(medicína) otrava krve, zaplavení organizmu bakteriemi... Celý referát
 
1073. septální
přepážkový... Celý referát
 
1074. septatio
(l. septum přepážka) vytvoření přepážky, rozdělení přepážkami... Celý referát
 
1075. septektomie
vynětí, odstranění přepážky (nosní)... Celý referát
 
1076. september
(doslovný překlad) září ve slovenštině a angličtině... Celý referát
 
1077. septeni
ae, a po sedmi... Celý referát
 
1078. septet
komorní hudební skladba pro sedm nástrojů nebo zpěváků... Celý referát
 
1079. septeto
soubor sedmi hudebníků nebo zpěváků... Celý referát
 
1080. septický
týkající se sepse... Celý referát
 
1081. septies
sedmkrát... Celý referát
 
1082. septigravida
(femina) (l. septem sedm, l. gravida těhotná) žena sedmkrát těhotná... Celý referát
 
1083. septik
lokální čistírna odpadních vod... Celý referát
 
1084. septikémie
(medicína) celkové onemocnění s přítomností mikroorganismů a jejich toxinů v krvi... Celý referát
 
1085. septilion, septilión
ve Francii a USA číslo 10 na 24, v ČR a Velké Británii 10 na 42... Celý referát
 
1086. septima
sedmá třída osmiletých středních škol... Celý referát
 
1087. septimus
sedmý... Celý referát
 
1088. septomarginální
týkající se okraje přepážky... Celý referát
 
1089. septotomia
(medicína) (l. septum přepážka, ř. tome řez) septotomie, chirurgické protětí nosní přepážky... Celý referát
 
1090. septulum
malá úzká přepážka. Septula přepážky. Septula testis jemná přepážka odstupující od tunica albuginea do parenchymu varlete, která rozděluje tkáň varlete na lobuli testis... Celý referát
 
1091. septum
(anatomie) ohrada, přepážka, např. nosní... Celý referát
 
1092. septus
přepažený... Celý referát
 
1093. sepulcralis
(l. sepulcrum náhrobek) pohřební... Celý referát
 
1094. sepulcrum
náhrobek... Celý referát
 
1095. sepulkrální
náhrobní... Celý referát
 
1096. sequester
tra, trum zprostředkující, uchovávající... Celý referát
 
1097. sequestratio
(l. sequestrum odloučená část) sekvestrace, tvoření sekvestrů, odloučení, uvolnění odumřelé části tkáně od tkáně živé... Celý referát
 
1098. seradela
ptačí noha, pícnina... Celý referát
 
1099. seraf
serafín... Celý referát
 
1100. serafická spiritualita
uznává za primární duchovní hodnotu lásku... Celý referát
 
1101. serafín
anděl nejvyššího řádu, seraf... Celý referát
 
1102. serail
sultánův palác, obytná část paláce, ženské oddělení paláce... Celý referát
 
1103. sérak, sérac
ledovcový blok na příčných trhlinách na povrchu ledovce... Celý referát
 
1104. serasker
vrchní velitel osmanských vojsk... Celý referát
 
1105. serbus
(historie) obecní sluha... Celý referát
 
1106. serdáb
podzemní nádrž na dešťovou vodu pro zásobování karavan... Celý referát
 
1107. serenáda
zastaveníčko, milostná píseň zpívaná dívce pod oknem... Celý referát
 
1108. serendipita
schopnost nalézt ztracené, neznámé... Celý referát
 
1109. serenissimus dies
den jasu... Celý referát
 
1110. seriál
celek složený z více částí uveřejňovaný na pokračování... Celý referát
 
1111. serialita
schopnost a dovednost řadit úkony v adekvátním pořadí za sebou... Celý referát
 
1112. sericum
hedvábí, hedvábná látka. Sericum album hedvábí bílé... Celý referát
 
1113. série
větší počet něčeho, co má společné znaky a tvoří celek, řada... Celý referát
 
1114. series
série, řada, pořadí... Celý referát
 
1115. serigrafie
sítotisk... Celý referát
 
1116. serin
(chemie) alifatická aminokyselina získavaná z hedvábí... Celý referát
 
1117. serinum
serin, alifatická aminokyselina obsahující hydroxylovou skupinu (kyselina a-amino-b-hydroxypropionová)... Celý referát
 
1118. sériografie
rentgenové vyšetření spočívající v zhotovení série snímků v krátkém intervalu... Celý referát
 
1119. serioso
(hudba) vážně... Celý referát
 
1120. sériová monogamie
(sociologie) postupný, následný, sukcesivní vstup do několika manželství nebo intimních partnerských eroticko-sexuálních vztahů, nikoliv však současně... Celý referát
 
1121. sériový
hromadný, vyráběný anebo vyskytující se v sériích... Celý referát
 
1122. sériový (polohový) efekt
při učení se nejobtížněji pamatuje střední část řady... Celý referát
 
1123. seriózní, seriosní
(odborně) solidní, spolehlivý, poctivý... Celý referát
 
1124. serír
(geografie) poušť (v libyjské části Sahary) s vápencovým podkladem, z něhož byly vyváty jemné částice... Celý referát
 
1125. sermo
řeč, rozhovor Sermo gesticulatorius řeč gestikulační, posuňková... Celý referát
 
1126. sermon
řeč, výklad... Celý referát
 
1127. séro-
první část složených slov mající význam sérum, sírový... Celý referát
 
1128. sérodermatóza
kožní onemocnění (otok, puchýře) s vylučováním nahromaděného séra... Celý referát
 
1129. sérodiagnóza
rozpoznání nemoci podle vyšetření krevního séra... Celý referát
 
1130. séroenzym
enzym přítomný v krevním séru... Celý referát
 
1131. sérofibrinózní
obsahující tekutinu smíšenou s fibrinem... Celý referát
 
1132. sérogeneze
tvorba séra... Celý referát
 
1133. sérohemoragický
obsahující tekutinu smíšenou s krví... Celý referát
 
1134. serohepatitis
itidis, f. (l. serum tekutina, ř. hepar-hepatos játra) sérová hepatitida, virová infekční hepatitida typu B... Celý referát
 
1135. seroimmunitas
(l. serum tekutina, l. immunitas odolnost) séroimunita, pasívní odolnost vůči chorobám vyvolaná podáním antiséra... Celý referát
 
1136. sérokéla
výlev serózní tekutiny, často v břišní dutině... Celý referát
 
1137. serolemma
(l. serum tekutina, ř. lemma obal) vnější vrstva amniové dutiny... Celý referát
 
1138. sérologie
nauka o séru... Celý referát
 
1139. seroma
(medicína) tis, n. (l. serum tekutina) serom, nahromadění tekutiny v ohraničeném prostoru, které dá vznik útvaru podobajícímu se nádoru... Celý referát
 
1140. séromembranózní
vztahující se k serózní bláně... Celý referát
 
1141. séromukózní
obsahující sérum a hlen... Celý referát
 
1142. séronegativní
negativní reakce v séru, nepotvrzující chorobu... Celý referát
 
1143. seroperitonaeum
(l. serum tekutina, peritonaeum dutina břišní) nahromadění tekutiny v břišní dutině (ascites)... Celý referát
 
1144. séropozitivní
kladný výsledek sérové reakce... Celý referát
 
1145. séropurulentní
obsahující tekutinu a hnis... Celý referát
 
1146. seroreactio
(l. serum tekutina, l. reactio zpětné působení) séroreakce, vyšetření krevního séra na přítomnost protilátek vzniklých proti určitému antigenu... Celý referát
 
1147. serosa
(tunica) serózní blána z mezotelu vystýlající některé dutiny (např. břišní) a pokrývající v nich ležící orgány... Celý referát
 
1148. serosanguineus
(l. serum tekutina, l. sanguis krev) obsahující tekutinu a krev... Celý referát
 
1149. serositis
(medicína) (l. serum tekutina) sérozitida, zánět serózní blány... Celý referát
 
1150. séroterapie
léčení krevním sérem, které obsahuje protilátky... Celý referát
 
1151. serothorax
(l. serum tekutina, ř. thorax hrudník) nahromadění serózní tekutiny v pohrudniční dutině... Celý referát
 
1152. serotinus
pozdní, pozdě vystupující... Celý referát
 
1153. serotonin
(medicína) serotonin (5-hydroxytryptamin, 5-HT) - biologicky aktivní látka vznikající z aminokyseliny tryptofanu, jeden z biogenních aminů. Má význam též jako neurotransmiter v mozku, je obsažen v krevních destičkách a v dalších tkáních. Zúžením cév ... Celý referát
 
1154. serovaccinatio
(l. serum tekutina, l. vaccinatio očkování) sérovakcinace, současná aktivní a pasívní imunizace... Celý referát
 
1155. serozitida
(medicína) zánět serózní blány... Celý referát
 
1156. serózní
bohatý na sérum, obsahující sérum... Celý referát
 
1157. SERP
stránka výsledků zobrazená internetovým vyhledavačem... Celý referát
 
1158. serpens
plazivý, pomalu se šířící... Celý referát
 
1159. serpentárium
terárium pro hady... Celý referát
 
1160. serpentin
žlutozelený minerál, podstatná složka hadce... Celý referát
 
1161. serpentina
hadovitě se vinoucí cesta se zákruty a zatáčkami, zpravidla ve svahu... Celý referát
 
1162. serpentinit
hadec... Celý referát
 
1163. serpiginosus
krouživý, krouživě se pohybující... Celý referát
 
1164. serpigo
lišej kroužkový, opar... Celý referát
 
1165. serratus
(l. serra pila) pilovitý... Celý referát
 
1166. sérum
čirá žlutá kapalina tvořící část krevní plazmy... Celý referát
 
1167. sérumglobulin
bílkovina krevního séra... Celý referát
 
1168. serus
pozdní... Celý referát
 
1169. servanta
pomůcka, která slouží eskamotérům ke skrývání předmětů... Celý referát
 
1170. server
(výpočetní technika) síťový počítač poskytující služby ostatním uživatelům a počítačům této sítě... Celý referát
 
1171. servilita
(odborně) podlézavost, patolízalství, podbízivost... Celý referát
 
1172. servilní
(psychologie) podlézavý, poklonkující, přeuctivý, patolízalský... Celý referát
 
1173. servírka
pracovnice obsluhující hosty v restauraci... Celý referát
 
1174. servírovat
podávat, předkládat... Celý referát
 
1175. servis
sada nádobí... Celý referát
 
1176. servita
člen žebravého mnišského řádu... Celý referát
 
1177. servítek
ubrousek... Celý referát
 
1178. servomechanizmus, servomechanismus
zařízení k ovládání, kontrole, regulaci polohy, rychlosti a podobné... Celý referát
 
1179. servosystém
pomocný korekční motorek elektromotoru... Celý referát
 
1180. servus
pozdrav... Celý referát
 
1181. serž
druh bavlněné tkaniny, kepr... Celý referát
 
1182. seržant
vojenská, policejní hodnost, poddůstojník, četař... Celý referát
 
1183. sesamoides
es, sesamoideus, a, um (ř. sesamon rostlina domácí v asijských a afrických tropech) sezamský... Celý referát
 
1184. sese
zasedání, schůze, porada... Celý referát
 
1185. sesel
(botanika) bylina rodu Seseli s dělenými listy a s bílými kvítky... Celý referát
 
1186. sesilní
přisedlý... Celý referát
 
1187. sesla
(brněnský hantec) židle... Celý referát
 
1188. sestercius
(numismatika) římská mince, kterou začali razit r. 269 př.n.l. nejprve ze stříbra a po r. 260 př.n.l. z bronzu. Měl hodnotu čtvrt denáru a jeho ideální hmotnost byla 1 unce (27,3 g), hmotnost však nebyla stálá a často se měnila podle hospodářských po... Celý referát
 
1189. sestina
lyrický nerýmovaný útvar románské poezie... Celý referát
 
1190. seston
súbor všetkých nerozpustených organických a anorganických častíc vyskytujúcich sa vo vode (gr. biol.)... Celý referát
 
1191. set
(odborně) sada, souprava... Celý referát
 
1192. setbol, setball
poslední míč, rozhodující podání v setu... Celý referát
 
1193. setr
(kynologie) dlouhosrsté plemeno loveckých psů... Celý referát
 
1194. settecento
(umění) období italského umění v letech 1700-1800... Celý referát
 
1195. setup
nastavení, seřízení... Celý referát
 
1196. severita
(odborně) závažnost... Celý referát
 
1197. sex
(doslovný překlad) šest... Celý referát
 
1198. sex ratio
index maskulinity... Celý referát
 
1199. sex reassignment surgery
operativní změna (přeměna) pohlaví... Celý referát
 
1200. sex typing
osvojení si charakteristické genderové role, zájmů, aktivit a vystupování (feminního nebo maskulinního)... Celý referát
 
1201. sex, sexus
pohlaví a soubor jevů souvisících se vztahy mezi pohlavími... Celý referát
 
1202. sex-appeal
pohlavní přitažlivost... Celý referát
 
1203. sex-show
představení s pornografickým programem... Celý referát
 
1204. sexbomba
žena s výrazným erotickým nábojem, působením, sex-appealem, mimořádně sexuálně přitažlivá, s vyzývavými vlastnostmi přitahujícími muže... Celý referát
 
1205. sexies
šestkrát... Celý referát
 
1206. sexista
(psychologie) někdo, kdo má negativní postoj k opačnému pohlaví, založený na stereotypech bez snahy ověřit je, a ten, kdo osobu opačného pohlaví záměrně znevýhodňuje... Celý referát
 
1207. sexizmus, sexismus
diskriminace podle pohlaví, zejména diskriminace žen... Celý referát
 
1208. sexování
určování pohlaví u drůbeže - viz sexovat... Celý referát
 
1209. sexovat
(zemědělství) určovat pohlaví (jednodenních kuřat)... Celý referát
 
1210. sexshop
obchod s erotickým a obvykle i pornografickým zbožím... Celý referát
 
1211. sexsomnie
milování se při stavu plného spánku... Celý referát
 
1212. sexta
(školství) šestá třída osmiletých středních škol... Celý referát
 
1213. sextant
(astronomie) přístroj k měření úhlové vzdálenosti dvou bodů nebo výšky hvězd nad obzorem... Celý referát
 
1214. sextet
(hudba) komorní hudební skladba pro šest nástrojů nebo zpěváků... Celý referát
 
1215. sexteto
soubor šesti. hudebníků nebo zpěváků... Celý referát
 
1216. sextigravida
žena pošesté těhotná... Celý referát
 
1217. sextil
aspekt o hodnotě 60... Celý referát
 
1218. sextilion, sextilión
v USA a Francii číslo 10 na 21, v ČR a Velké Británii 10 na 36... Celý referát
 
1219. sexting
(společnost) sextování, tj. elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií, videí se sexuálním obsahem... Celý referát
 
1220. sextipara
(femina) (l. sextus šestý, l. parere rodit) žena pošesté rodící... Celý referát
 
1221. sextus
šestý... Celý referát
 
1222. sexual abuse
pohlavní zneužívání... Celý referát
 
1223. sexual addiction
závislost na sexu, pohlavní závislost... Celý referát
 
1224. sexual education
pohlavní výchova a vzdělávání... Celý referát
 
1225. sexual orientation
pohlavní orientace... Celý referát
 
1226. sexual practice
pohlavní chování... Celý referát
 
1227. sexual violence
pohlavní násilí... Celý referát
 
1228. sexualis
(l. sexus pohlaví) sexuální, pohlavní... Celý referát
 
1229. sexualita
pohlavnost, pohlavní život, pohlavní pud... Celý referát
 
1230. sexualitas
(l. sexus pohlaví) sexualita, pohlavní život... Celý referát
 
1231. sexuální diformismus lidského mozku
existence rozdílů, dvoutvárnosti v makroskopické struktuře i funkcionalitě mozku mužů a žen... Celý referát
 
1232. sexuální dimorfismus
pohlavní dvojtvárnost, rozdíly mezi pohlavími (např. v tělesné výšce, v makroskopii i funkcionalitě mozku)... Celý referát
 
1233. sexuální genotropismus
individuální úroveň vrozené přitažlivosti druhého pohlaví... Celý referát
 
1234. sexuální identita
vědomí náležitosti k mužskému či ženskému pohlaví a s tím spojených prožitků a aktivit, též normální pohlavní identita či identifikace...