Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "V" k dispozici 1275 výsledků.
VA   VB   VC   VD   VE   VF   VG   VH   VI   VJ   VK   VL   VM   VN   VO   VP   VQ   VR   VS   VT   VU   VV   VW   VX   VY   VZ  

Prvních 500 výsledků pro písmeno "V":
 
1. vacha
(vojenství) zastaralý slangový výraz pro stráž... Celý referát
 
2. vachař
(slang) vězeňský dozorce - má argotickou variantu 'bachař'... Celý referát
 
3. vachcimra
(slang) strážnice (stavení nebo místnost pro stráž)... Celý referát
 
4. vačka
(technika) kotouč s výstupkem na boku nebo čele, jehož otáčením lze převést otáčivý pohyb hřídele vačky na kývavý nebo přerušovaný přímočarý pohyb... Celý referát
 
5. vacuumextractor
(l. vacuus prázdný, l. extrahere vytáhnout) vakuumextraktor, přístroj, který se používá při porodech nebo k provedení interrupce (tzv. miniinterrupce)... Celý referát
 
6. vacuus
prázdný... Celý referát
 
7. vádemékum, vademekum, vademecum
(odborně) příručka, průvodce, rukověť... Celý referát
 
8. vádí
(geografie) vyschlé řečiště v suchých oblastech, naplňující se vodou jen po občasných deštích... Celý referát
 
9. vadium, vádium
(obchod) jistota, záloha složená jako záruka na splnění určitého nároku... Celý referát
 
10. vadný
nezdravý... Celý referát
 
11. vadózní, vadosní
plytký, spodní... Celý referát
 
12. vafle, waffle
(potravinářství) oplatka... Celý referát
 
13. vaga reno
bludná ledvina... Celý referát
 
14. vagabund
tulák, povaleč, pobuda, vagus... Celý referát
 
15. vagabundáž
toulavost... Celý referát
 
16. vagace, vakace
(knižně) prázdniny... Celý referát
 
17. vagální
vztahující se k nervus vagus... Celý referát
 
18. vagant
středověký potulný student... Celý referát
 
19. vágen
(brněnský hantec) automobil... Celý referát
 
20. vagilita
(biologie) schopnost organismů šířit se... Celý referát
 
21. vagilní
potulný, toulavý, kočovný... Celý referát
 
22. vagina duplex
dvojitá, zdvojená pochva... Celý referát
 
23. vagina, vagína
pochva... Celý referát
 
24. vaginální
poševní... Celý referát
 
25. vaginektomie
chirurgické snesení části pochvy... Celý referát
 
26. vaginitida, vaginitis
(medicína) zánět poševní sliznice... Celý referát
 
27. vaginizmus, vaginismus
ženská pohlavní porucha spočívající v bezděčném křečovitém stažení pochvy... Celý referát
 
28. vaginoabdominální
týkající se pochvy a břicha... Celý referát
 
29. vaginodynia
(medicína) (l. vagina pochva, ř. odyne bolest) vaginodynie, bolest lokalizovaná v pochvě... Celý referát
 
30. vaginofixatio
(uteri) (l. vagina pochva, l. figere připevňovat) vaginofixace, upevnění pochvy, chirurgický výkon stabilizující polohu pochvy a dělohy... Celý referát
 
31. vaginografie
rentgenové znázornění pochvy, kolpografie... Celý referát
 
32. vaginokéla
výhřez pochvy... Celý referát
 
33. vaginolabiální
týkající se pochvy a stydkého pysku... Celý referát
 
34. vaginomykóza
plísňové onemocnění pochvy... Celý referát
 
35. vaginopatie
onemocnění pochvy blíže nespecifikované... Celý referát
 
36. vaginoperineorrhaphia
(medicína) (l. vagina pochva, perineum hráz, ř. rhafe šev) vaginoperineorafie, chirurgické sešití trhliny pochvy a hráze... Celý referát
 
37. vaginoperineotomie
protětí pochvy a hráze... Celý referát
 
38. vaginoperitoneální
týkající se pochvy a pobřišnice... Celý referát
 
39. vaginopexe
operační zpevnění pochvy... Celý referát
 
40. vaginoplastica
(l. vagina pochva, ř. plastike (techne) umění tvárné) vaginoplastika, plastická operace pochvy... Celý referát
 
41. vaginorektální
týkající se pochvy a konečníku... Celý referát
 
42. vaginoskopie
vyšetřování pochvy zrakem pomocí (poševního) zrcadla... Celý referát
 
43. vaginotomie
řez pochvy, protětí pochvy... Celý referát
 
44. vaginouretrální
týkající se pochvy a močové trubice... Celý referát
 
45. vaginovesicalis
(l. vagina pochva, l. vesica (urinaria) měchýř močový) vaginovezikální, týkající se pochvy a močového měchýře... Celý referát
 
46. vaginula
pochvička, malá pochva... Celý referát
 
47. vagitus
první křik novorozence, křik, nářek, kvílení... Celý referát
 
48. vágní
(odborně) nejasný, nejednoznačný, neurčitý, nepřesný, nejistý a tím pochybný... Celý referát
 
49. vágnost
nejasnost, neurčitost... Celý referát
 
50. vago-
týkající se vagu, bloudivého nervu... Celý referát
 
51. vagoglosofaryngeální
vztahující se na nerv bloudivý, jazyk a hltan... Celý referát
 
52. vagolytický
potlačující účinky zprostředkované bloudivým nervem... Celý referát
 
53. vagon, vagón
kolejové vozidlo bez vlastního pohonu... Celý referát
 
54. vagotomie
(medicína) chirurgické přetětí bloudivého nervu... Celý referát
 
55. vagotonie
funkční porucha vegetativní ho nervového systému, zvýšená dráždivost parasympatického nervstva, zejména bloudivého nervu... Celý referát
 
56. vagotropní
(medicína) působící na vagus... Celý referát
 
57. vagovagální
zprostředkovaný bloudivým nervem (senzitivními, senzorickými, motorickými či autonomními vlákny)... Celý referát
 
58. vagus
bloudivý nerv... Celý referát
 
59. vajang, wayang
druh orientální loutky ovládané zespodu, javajka... Celý referát
 
60. vajda
náčelník kočovných cikánů... Celý referát
 
61. vajgar
rybník v Jindřichově Hradci na Hamerském potoce... Celý referát
 
62. vajšiové
drobní samostatní obchodníci a rolníci, jedna z nižších kast v Indii... Celý referát
 
63. vajšja, vaišja
příslušník třetího stavu (varny) v indické kastovní společnosti... Celý referát
 
64. vakantní
(odborně) uprázdněný, volný, neobsazený... Celý referát
 
65. vakát
(literatura) prázdná, úmyslně nepotištěná stránka knihy, vacat... Celý referát
 
66. vakcína
chránička... Celý referát
 
67. vakcinace
ochranné očkování... Celý referát
 
68. vakcinela
nepravá vakcína (chránička), pseudovakcína... Celý referát
 
69. vakcínie
akutní infekční onemocnění vyvolané vakcínou proti variole. Vaccinia accidentalis přenos viru prsty na jiná místa těla (víčka, genitál, řitní krajina). Vaccinia generalisata rozsev pustul po očkování po celém těle. V... Celý referát
 
70. vakciniformní
podobný vakcíně... Celý referát
 
71. vakcinofobie
chorobný strach před očkováním... Celý referát
 
72. vakcinoidní
podobný vakcíně... Celý referát
 
73. vakcinoterapie
léčení vakcínou... Celý referát
 
74. vakovať
omietať, vakovka - omietka (maď.)... Celý referát
 
75. vakuola
dutinka v buňce... Celý referát
 
76. vakuolární
dutinový... Celý referát
 
77. vakuolizace
(biologie) buněčný edém, zvětšení buňky... Celý referát
 
78. vakuování
(technika) vyčerpávání plynu z uzavřeného prostoru... Celý referát
 
79. vakuový
vzduchoprázdný... Celý referát
 
80. vakuum
ideálně prázdný prostor, reálně prostor s tlakem nižším než atmosférickým... Celý referát
 
81. valach
vykastrovaný samec (hřebec) koně domácího... Celý referát
 
82. valát
karetní hra, při níž jedna strana získá všechny zdvihy... Celý referát
 
83. valcha
deska se zvlněným povrchem na ruční praní prádla... Celý referát
 
84. valde bene
(latinské výrazy) velmi dobře... Celý referát
 
85. valdhorna
lesní roh... Celý referát
 
86. vale
bud zdráv, sbohem... Celý referát
 
87. vale tudo
volný či ultimátní zápas, jenž vznikl v Brazílii jako undergroundová bojová směs boxu, jiu-jitsu, řeckořímského zápasu i špinavějších technik ulice a vyznačuje se minimem pravidel. V portugalštině znamená "cokoli je povoleno".... Celý referát
 
88. valeas
ať se ti daří, měj se dobře (např. na závěr dopisu)... Celý referát
 
89. válec
(brněnský hantec) cigareta... Celý referát
 
90. valeculae
rýhy... Celý referát
 
91. valence
schopnost atomu nebo skupiny atomů vázat jiné atomy nebo skupiny v určitých přesně definovaných poměrech, mocenství... Celý referát
 
92. valenční
schopný vázat se s něčím... Celý referát
 
93. válenda
(nábytkářství) víceúčelový kus nábytku sestávající z neoddělitelné matrace a úložného prostoru, používaný na sezení, nebo pro občasné spaní - z důvodu nepříliš vysoké kvality matrace nebývá využívaná pro spaní trvalé... Celý referát
 
94. valentní
platný... Celý referát
 
95. valeologická psychologie
odvětví psychologie zabývající se primárně psychologickou problematikou zdravého způsobu (stylu) života, též valeopsychologie... Celý referát
 
96. valeologie
(společnost) výchova ke zdravému způsobu (stylu) života... Celý referát
 
97. valeopsychologický
zabývající se primárně psychologickou problematikou zdravého způsobu (stylu) života... Celý referát
 
98. valér
(optika) tónové odstupňování barvy, gradace světla... Celý referát
 
99. valetudinária
starověké a středověké nemocnice pro vojáky i pro otroky... Celý referát
 
100. valetudinarium
(l. valetudo zdraví) nemocnice... Celý referát
 
101. valetudo
zdraví... Celý referát
 
102. valeur
odstupňování tónové intenzity barvy od jasnosti do sytosti tmavých tónů... Celý referát
 
103. valgositas
(l. valgus vbočený) valgozita, vbočenost, vychýlení osy dvou sousedních částí nebo celé kosti tak, že distální část je vychýlena zevně... Celý referát
 
104. valgozita
(medicína) vbočenost kloubů, zejména kolen a kyčlí a pat... Celý referát
 
105. valgózní, valgosní
uchylující se od normální přímé polohy dovnitř, vbočený, ohnutý do tvaru písmene X... Celý referát
 
106. valgus
vbočený... Celý referát
 
107. valhala
(mytologie) V nordické mytologii sídlo germánského boha Odina bylo rájem hrdinů válečníků, kteří padli v boji. V představě germánského náboženství einherieři (padlí bojovníci), jak se nazývali obyvatelé Valhaly, ve dne spolu bojovali a večer je jako ... Celý referát
 
108. válí
místodržitel, správce provincie (vilajetu) v osmanské říši... Celý referát
 
109. validace
(odborně) ověřování, ověření, prověřování, prověření... Celý referát
 
110. validita
(odborně) platnost, správnost podle daných pravidel... Celý referát
 
111. validita testu
platnost testu, uvádí zda test diagnostikuje, měří, zjišťuje to, co diagnostikovat má... Celý referát
 
112. validita predikční
... Celý referát
 
113. validizace (posudku)
(psychologie) ověřování pracovních hypotéz mimo rámec vlastního psychologického vyšetření doplňujícími údaji z pracovního nebo rodinného života klienta... Celý referát
 
114. validní
(odborně) platný, vhodný, právoplatný, odpovídající danému předpisu (např. rodné číslo, telefonní číslo, číslo účtu)... Celý referát
 
115. validus
silný, statný, mohutný, mocný, zdravý, platný, vhodný... Celý referát
 
116. valinémie
koncentrace valinu v krvi... Celý referát
 
117. valkýra
(mytologie) v germánské mytologii ozbrojená žena provázející padlé hrdiny... Celý referát
 
118. vallatus
zavalený, zasypaný, hrazený... Celý referát
 
119. vallecula
malé údolí, údolíčko, jamka, vkleslina. Vallecula cerebelli hluboká rýha na spodní straně ve střední čáře mezi pravou a levou polovinou mozečku... Celý referát
 
120. vallum
val, ohrada, násep. Vallum unguis kožní záhyb překrývající nehet po stranách a v oblasti kořene... Celý referát
 
121. valor
hodnota... Celý referát
 
122. valorizace, valorisace
zhodnocování... Celý referát
 
123. valuace
(odborně) ohodnocení, ocenění... Celý referát
 
124. value expressive
vyjadřování hodnot... Celý referát
 
125. valueless
bezcenný, nemající hodnotu... Celý referát
 
126. values
hodnoty... Celý referát
 
127. values education
hodnoty vzdělávání a výchovy... Celý referát
 
128. valuta
(ekonomie) hotovostní peníze (bankovky, mince) cizích států... Celý referát
 
129. valva
chlopeň. Valva aortae chlopeň aortální. Valva atrioventricularis dextra (tricuspidalis) chlopeň trojcípá. Valva atrioventricularis sinistra (mitralis, bicuspidalis) chlopeň mitrální, dvojcípá. Valva ileocaecalis chlopeň ileocekální, složená ze dvou... Celý referát
 
130. valvace
(ekonomie) odhad, určení hodnoty rozličných věcí (např. pozemků, peněz), zvláště udání hodnoty jisté mince přepočtem na vlastní měnu... Celý referát
 
131. valvula
chlopeň... Celý referát
 
132. valvulární
chlopňový, chlopenní... Celý referát
 
133. valvuliformní
chlopňovitý, chlopni podobný... Celý referát
 
134. valvulitis
(medicína) valvulitida, zánět chlopně (srdečních chlopní)... Celý referát
 
135. valvulotomie
(medicína) protětí, oddělení srostlých srdečních chlopní (např. při mitrální stenóze)... Celý referát
 
136. vamp
(mytologie) žena-upír... Celý referát
 
137. vampýr
(mytologie) duch zemřelého, který v noci vstává z hrobu a vysává spícím lidem krev... Celý referát
 
138. vampyrismus
(etn.) pověrečné představy o možnosti návratu mrtvého jakožto vampýra škodícího lidem... Celý referát
 
139. van der Waalsovy síly
van der Waalsovy síly - přitažlivé či odpudivé interakce mezi atomy a molekulami, které jsou odlišné od vlastní chemické (kovalentní) vazby. Tyto interakce vznikají např. na podkladě vzájemného působení nábojů nebo naopak nepolárních úseků molekul. V... Celý referát
 
140. vana
(brněnský hantec) břicho... Celý referát
 
141. vanad
těžký kovový stříbřitě lesklý prvek používaný k zušlechťování oceli... Celý referát
 
142. vanadium
prvek značky V, atom. čís. 23, atom. hmotnost 50,95... Celý referát
 
143. Vančák
(brněnský hantec) obyvatel Ivančic... Celý referát
 
144. vandal
surový ničitel... Celý referát
 
145. vandalizmus, vandalismus
bezdůvodné ničení... Celý referát
 
146. vandr
cestování, potulování, potulka... Celý referát
 
147. vandrák
(hanlivě) potulující se, zpustlý člověk, tulák, pobuda... Celý referát
 
148. vandrovat se
... Celý referát
 
149. vanilin
aromatický aldehyd vyskytující se ve vanilce... Celý referát
 
150. vanitas vanitatum
marnost nad marnost... Celý referát
 
151. vankomycin
glykopeptidové antibiotikum, používá se např. proti stafylokokům, enterokokům u závažných či rezistentních infekcí. Např. Lyphocin, Vancocin... Celý referát
 
152. vanth
podsvětní démon, bohyně smrti zobrazovaná s křídly a lidským tělem, v ruce drží klíč... Celý referát
 
153. vapiti, wapiti
kanadský jelen s nazad lomeným parožím... Celý referát
 
154. vapor
horúčava , para, teplo,hrejivý... Celý referát
 
155. vaporarium
(odborně) parní lázeň... Celý referát
 
156. vaporeus
parní... Celý referát
 
157. vaporisatio
(l. vapor pára) vaporizace, vypařování, využívání parní lázně v lékařství... Celý referát
 
158. vapování
(společnost) Vapování je styl kouření, při kterém se vdechuje pára z elektronické cigarety. Kouř je nahrazen párou, proto se tomu neříká kouření.... Celý referát
 
159. varan
(zoologie) ještěr rodu Varanus s dlouhým krkem... Celý referát
 
160. varant
(obchod) zástavní, skladní list na zboží uložené ve skladišti... Celý referát
 
161. varhany
(hudba) hudební nástroj tvořený soustavou píšťal rozezvučovaných proudem vzduchu (zpravidla v kostelích a koncertních síních)... Celý referát
 
162. varia
různé věci, různorodá směs... Celý referát
 
163. variabilita
proměnlivost, odchylnost od normálu nebo typu, variabilnost... Celý referát
 
164. variabilitas
(l. varius různý) variabilita, různost, proměnlivost, pestrost... Celý referát
 
165. variabilní
(odborně) proměnlivý... Celý referát
 
166. variabilnost
proměnlivost, odchylnost od normálu nebo typu, variabilita... Celý referát
 
167. variace
(odborně) obměna, střídání, přeměna... Celý referát
 
168. variační
střídavý, proměnlivý... Celý referát
 
169. variační šíře výkonu
rozpětí, rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou, různost výkonu od minima do maxima... Celý referát
 
170. variance
rozptyl... Celý referát
 
171. varianta
proměnná veličina... Celý referát
 
172. variatio
(l. varius různý) variace, vrozené tvarové změny, odchylky od normy, zpravidla bez funkčních poruch... Celý referát
 
173. varicela, varicella
plané neštovice... Celý referát
 
174. variceliformní
(medicína) podobný, napodobující plané neštovice... Celý referát
 
175. varicellla
plané neštovice, infekční choroba... Celý referát
 
176. varices cruris
(medicína) křečové žíly, žilní městky... Celý referát
 
177. varicophlebitis
(medicína) (l. varix městka, ř. flebs-flebos žíla) varikoflebitida, zánět městkově rozšířených žil... Celý referát
 
178. varicositas
(l. varix městka) varikozita, tvorba četných městek... Celý referát
 
179. variegata
(medicína) ae, f. (l. variegare zpestřit) druh porfyrie (onemocnění způsobené poruchou metabolismu porfyrinů) charakteristické kožními projevy, fotosenzitivitou a neurologickými projevy... Celý referát
 
180. varieta
odchylka, obměna, různotvarost... Celý referát
 
181. varietas
varieta, pestrost, rozmanitost, odrůda, různost... Celý referát
 
182. varietas delectat
změna či rozmanitost potěší či pobaví... Celý referát
 
183. varieté
produkce složená z artistických, hudebních, divadelních a tanečních čísel... Celý referát
 
184. varikoformní
(odborně) městkovitý, podobný městkám... Celý referát
 
185. varikografie
znázornění žilních městek rentgenovým vyšetřením po aplikaci kontrastní látky do varikózních žil... Celý referát
 
186. varikogram
(medicína) rentgenový snímek městek... Celý referát
 
187. varikokéla
pampinokéla, rozšíření a prodloužení žilní pleteně chámového provazce... Celý referát
 
188. varikokélektomie
operační odstranění varikokély... Celý referát
 
189. varikozita, varikosita
výskyt varixů, shluk křečových žil... Celý referát
 
190. variola
pravé neštovice... Celý referát
 
191. varioliformní
podobný pravým neštovicím... Celý referát
 
192. variolois
(l. variola pravé neštovice) lehká forma neštovic, ovlivněná předchozí vakcinací nebo při opakované infekci... Celý referát
 
193. variolovakcína
chránička z pravých neštovic... Celý referát
 
194. variolózní
neštovicový... Celý referát
 
195. variometr
(fyzika) přístroj k určování změny určité fyzikální veličiny... Celý referát
 
196. varioobjektiv
(fotografie) fotografický objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností, zoom... Celý referát
 
197. variovat, varírovat
(odborně) trochu měnit, pozměnit, obměnit, být proměnlivý... Celý referát
 
198. varistor
polovodičový prvek, jehož voltampérová charakteristika je symetrická podle počátku... Celý referát
 
199. vařit
(brněnský hantec) do někoho mluvit... Celý referát
 
200. varius
různý, rozmanitý, měnlivý... Celý referát
 
201. varix
křečová žíla, městka... Celý referát
 
202. varle
(anatomie) párová samčí pohlavní žláza... Celý referát
 
203. varmuža, varmuže
(gastronomie) vařená ovocná kaše s medem a kořením... Celý referát
 
204. varna
společenský stav staroindické společnosti... Celý referát
 
205. varositas
(l. varus vyklenutý) varozita, vychýlení osy dvou sousedních částí nebo celé kosti nebo některé její části tak, že distální část směřuje dovnitř... Celý referát
 
206. varotron
(elektrotechnika) polovodičový generátor světla... Celý referát
 
207. varózní, varosní
uchylující se od normální přímé polohy ven, vybočený... Celý referát
 
208. varroáza
(medicína) parazitární onemocnění dospělých včel i včelího plodu... Celý referát
 
209. varta
hlídka, stráž... Celý referát
 
210. varus
křivý, vybočený... Celý referát
 
211. vas
vasis, n. nádoba... Celý referát
 
212. vasa previa
výhřez pupečníku (pupečníkové sňůry)... Celý referát
 
213. vasculitis
(medicína) zánětlivé postižení krevních cév, též vaskulitida... Celý referát
 
214. vasculum
(l. vas céva) drobná cévka... Celý referát
 
215. vasektomie
(medicína) chirurgické odnětí části chámovodu nebo cévy... Celý referát
 
216. vaselinoma
(medicína) tis, n. vazelinom, nepravý nádor vzniklý bujením tkáně kolem částky vazelíny vniklé do tkáně... Celý referát
 
217. vaselinum
vazelína, směs nasycených uhlovodíků masťovité konzistence. Vaselinum album vazelína bílá. Vaselinum flavum vazelína žlutá. Vaselinum hydrophilum vazelína hydrofilní... Celý referát
 
218. vaskularizace
(medicína) vznik krevních cév v tkáni... Celý referát
 
219. vaskulární
cévní... Celý referát
 
220. vaskulopatie
krvácení podmíněné poruchami cévní stěny... Celý referát
 
221. vaskulózní, vaskulosní
cévnatý... Celý referát
 
222. vasoconstrictio
(l. vas céva, l. constringere smršťovat) vazokonstrikce, smrštění, stažení, zúžení cévy... Celý referát
 
223. vasoconstrictor
(nervus) (l. vas céva, l. constringere smršťovat) vazokonstriktor, (nerv) smršťující cévy... Celý referát
 
224. vasodepressor
(l. vas céva, l. depressio stlačení) vazodepresor, prostředek způsobující pokles krevního tlaku... Celý referát
 
225. vasodilatancia
látky (léky) rozšiřující cévy... Celý referát
 
226. vasodilatatio
(l. vas céva, l. dilatare rozšiřovat) vazodilatace, rozšíření cév... Celý referát
 
227. vasodilatator
(nervus) (l. vas céva, l. dilatare rozšiřovat) prostředek (substance, nástroj) rozšiřující cévy... Celý referát
 
228. vasoinhibitor
(l. vas céva, l. inhibere zastavovat) vazoinhibitor, látka tlumící činnost vazomotorických nervů, navozující pasívní vazodilataci... Celý referát
 
229. vasoligatio
(l. vas céva, l. ligare vázat) operační podvázání cév... Celý referát
 
230. vasoligatura
(medicína) (l. vas céva, l. ligare vázat) vazoligatura, chirurgické podvázání cév... Celý referát
 
231. vasomotor
(nervus) (l. vas céva, l. movere hýbat) vazomotor, nerv cévohybný... Celý referát
 
232. vasoorchidostomia
(medicína) (l. vas céva, ř. orchis-orchidos varle, ř. stoma ústa) vazoorchidostomie, chirurgické spojení chámovodu s varlaty... Celý referát
 
233. vasopressinum
vazopresin, antidiuretický hormon, ADH, neurohypofyzární hormon, podmiňující vstřebávání vody v distálním kanálku ledvin a mající v organismu presorický účinek (zužuje průsvit cév a vede k vzestupu krevního tlaku)... Celý referát
 
234. vasopressor
(l. vas céva, l. premere stlačovat) látka, která mechanismem zúžení cévního průsvitu vede k celkovému zvýšení krevního tlaku... Celý referát
 
235. vasopunctura
(medicína) (l. vas deferens chámovod, l. pungere bodat) vazopunktura, chirurgické nabodnutí chámovodu... Celý referát
 
236. vasoreceptory
receptory citlivé na tlak v cévách... Celý referát
 
237. vasorelaxatio
(l. vas céva, l. relaxare uvolňovat) vazorelaxace, uvolnění napětí cév... Celý referát
 
238. vasoresectio
(medicína) (l. vas deferens chámovod, l. resecare odnímat) vazoresekce, chirurgické snesení chámovodu... Celý referát
 
239. vasosectio
(l. vas deferens chámovod, l. secare řezat) vazosekce, protětí chámovodu... Celý referát
 
240. vasostomia
(medicína) (l. vas deferens chámovod, ř. stoma ústí) vazostomie, chirurgické vyústění chámovodu... Celý referát
 
241. vasovasoanastomosis
(medicína) is, f. (l. vas deferens chámovod, anastomosis spojení) vazovazoanastomóza, chirurgické napojení, spojení části chámovodu... Celý referát
 
242. vasovesiculectomia
(medicína) (l. vas deferens chámovod, l. vesicula (seminalis) váček semenný) vazovezikulektomie, chirurgické snesení chámovodu a semenného váčku... Celý referát
 
243. vasovesiculitis
(medicína) (l. vas deferens chámovod, l. vesica (seminalis) váček semenný) vazovezikulitida, zánět chámovodu a váčku semenného... Celý referát
 
244. vasr
(brněnský hantec) voda... Celý referát
 
245. vastus
prázdný, široký, rozložitý, tlustý... Celý referát
 
246. vatelín
(textilnictví) teplá řídká osnovní pletenina užívaná jako izolující vložka do kabátů... Celý referát
 
247. vaterland
německá vlast, otčina... Celý referát
 
248. vatu
měnová jednotka Vanuatu... Celý referát
 
249. vaudeville
satirická píseň s prostou melodií... Celý referát
 
250. vazal, vasal
(odborně) závislá osoba... Celý referát
 
251. vazari
v džudu poloviční bod iponu... Celý referát
 
252. vazelína, vaselina
plastická směs pevných i kapalných uhlovodíků, základ různých mastí... Celý referát
 
253. vážené skóre
(odborně) přiřazení různého počtu bodů vyřešeným úkolům podle jejich náročnosti či významu a věku probanda... Celý referát
 
254. vazo-, vaz-, vaso-, vas-
první část složených slov mající význam céva, cévní... Celý referát
 
255. vazodentin
zubovina prostoupená cévami... Celý referát
 
256. vazodilatace, vasodilatace
(biologie) rozšíření cév... Celý referát
 
257. vazodilatační
cévy rozšiřující... Celý referát
 
258. vazodilatancia
látky či léky rozšiřující (dilatující) cévy... Celý referát
 
259. vazodilatans
(prostředek) rozšiřující cévy... Celý referát
 
260. vazoganglion
nahromadění cév v podobě uzliny... Celý referát
 
261. vazogenní
cévního původu... Celý referát
 
262. vazografie
rentgenová metoda k zobrazení cév s použitím kontrastní látky... Celý referát
 
263. vazokonstrikce, vasokonstrikce
smrštění, zúžení cév... Celý referát
 
264. vazokonstringens
(léky) stahující, zužující cévy... Celý referát
 
265. vazokorona
obloučkovité spojení cév po obvodu míchy... Celý referát
 
266. vazolabilní
nestálá, kolísavá reakce na vazomotorické podněty... Celý referát
 
267. vazomotorický
cévohybný, umožňující zúžit či rozšířit průsvit cévy... Celý referát
 
268. vazoneuróza
funkční onemocnění cév nervového původu. Vasoneurosis universalis vazoneuróza celková, způsobená poruchou vazomotorického systému... Celý referát
 
269. vazoparalýza
ochrnutí cév... Celý referát
 
270. vazopatie
cévní porucha, často spojená se zvýšenou krvácivostí... Celý referát
 
271. vazoplegie
ochrnutí cév, ztráta vazomotorické inervace... Celý referát
 
272. vazopresin, vasopresin
(biochemie) hormon řídící hospodaření organizmu s vodou... Celý referát
 
273. vazorafie
chirurgické sešití chámovodu, podvázání chámovodu... Celý referát
 
274. vazorenální
mající vztah k cévám a ledvině (např. krevní tlak)... Celý referát
 
275. vazospasmus
(medicína) křečovité zúžení cévy (obvykle tepny). Trvá-li déle, může mít za následek poruchu krevního zásobení (ischémii) příslušné oblasti.... Celý referát
 
276. vazospazmus
cévní křeč, křečovité zúžení cévního průsvitu vzniklé na funkčním podkladě... Celý referát
 
277. vazostimulans
(lék) vyvolávající, podporující vazomotorickou aktivitu... Celý referát
 
278. vazotomie
operační protětí chámovodu... Celý referát
 
279. vazotonický
týkající se napětí cév, zvyšující napětí cévní stěny... Celý referát
 
280. vazotonie
cévní napětí... Celý referát
 
281. vazotonin
látka patrně identická se serotoninem, zařazovaná mezi vazoaktivní aminy, způsobující cévní kostrikci... Celý referát
 
282. vazotripse
pohmoždění cév... Celý referát
 
283. vazotrofický
vztahující se k výživě cév... Celý referát
 
284. vazotropní
působící na cévy... Celý referát
 
285. vazovagální
týkající se cév a bloudivého nervu... Celý referát
 
286. včetně
(hovorově) nevyjímaje, zahrnující... Celý referát
 
287. véba
(textilnictví) hrubší lněná nebo bavlněná tkanina v plátnové vazbě užívaná k výrobě ložního prádla... Celý referát
 
288. věče
(historie) (na Rusi v 10.-15. stol.) shromáždění (mužského) obyvatelstva, které zvláště v někt. městech mělo úlohu nejvyššího politického orgánu... Celý referát
 
289. večer
(hovorově) část dne následující po odpoledni a podvečeru, začínající kolem 20:00 - začátek není pevně daný, je to spíš obecně vnímaná hodina (a v televizích začíná hlavní vysílací čas)... Celý referát
 
290. večerní pessima
večerní maxima psychických potíží jako jsiou např. úzkost, strach, subdeprese a deprese... Celý referát
 
291. věchýtek, věchejtek
zdrobnělina slova věchet, znamenající svazek stébel, zpravidla slámy... Celý referát
 
292. věcný
(hovorově) relevantní, související s daným tématem, s danou věcí... Celý referát
 
293. vecordia
šílenství, zběsilost... Celý referát
 
294. vectio
(l. vehere vézt) vožení, ježdění... Celý referát
 
295. vector
(l. vehere vézt) vektor, směrová velikost... Celý referát
 
296. védánta
završení véd... Celý referát
 
297. vědeckotechnický park
... Celý referát
 
298. vědomí
(psychologie) normální stav bdělosti (pozornosti) a pohotovosti k myšlení,zapamatování, prožívání a konání... Celý referát
 
299. veduta
pohled nebo výtvarné vyjádření pohledu na město... Celý referát
 
300. vedutista
autor vedut... Celý referát
 
301. vědy o abiotické realitě
vědy přírodní a technické... Celý referát
 
302. vědy o biotické realitě
vědy o životě... Celý referát
 
303. védy, véd
(literatura) soubor ústně tradovaných staroindických literárních památek... Celý referát
 
304. vegaburg
mletý zeleninový karbanátek... Celý referát
 
305. vegáč
(brněnský hantec) dobré bydlení, pohoda... Celý referát
 
306. vegan
(společnost) přísná forma vegetariánství - čistě rostlinná strava... Celý referát
 
307. veganský typ
vylučuje z jídelníčku živočišné produkty, konzumuje rostlinnou stravu... Celý referát
 
308. veget
(brněnský hantec) dobré bydlení, pohoda, leháro... Celý referát
 
309. vegetabilis
rostlinný, vyživující, oživující... Celý referát
 
310. vegetabilizmus, vegetabilismus
výtvarný směr založený na motivech a barvách odvozených z tvarů a barev rostlin... Celý referát
 
311. vegetace
(botanika) rostlinstvo... Celý referát
 
312. vegetační bohové
prastaré mytologické postavy podle střídajících se ročních období, rodili se, dospívali, umírali a znovu se zjara vraceli z podsvětí, jejich matkou byla příroda... Celý referát
 
313. vegetans
(l. vegetare oživit) bujivý... Celý referát
 
314. vegetarián
člověk nekonzumující maso a výrobky "získané" zabitím zvířete. Konzumuje mléčné výrobky i vejce.... Celý referát
 
315. vegetarismus
(l. vegetare oživit) druh výživy převážně nebo výhradně rostlinného původu... Celý referát
 
316. vegetativní
(biologie) týkající se všech životních funkcí s výjimkou pohlavního rozmnožování a dráždivosti... Celý referát
 
317. vegetativní dysbalance
(medicína) projevy vegetativních dysfunkcí (např.nevolnost, pocení, zvýšené slinění, zvracení, průjem)... Celý referát
 
318. vegetovat
žít, růst... Celý referát
 
319. vegetóza
vegetativní projevy neurózy, vegetativní dystonie... Celý referát
 
320. vehemence
ráznost, pádnost, napřené úsilí... Celý referát
 
321. vehemens
rázný, usilovný, energický, silný, prudký... Celý referát
 
322. vehikl
vozidlo, obvykle zastaralé, nevalné úrovně... Celý referát
 
323. vehikulum, vehiculum
prostředník, nositel... Celý referát
 
324. vejdunek
(slang) (též vejduněk) je vyfouknuté vajíčko, užívané k výrobě velikonoční kraslice... Celý referát
 
325. veksl, wechsel
změna, střídání, směna (peněz)... Celý referát
 
326. vekslák
(slang) kdo se zabývá nelegálním obchodem, hlavně výměnou peněz... Celý referát
 
327. veksle
(hovorově) výhybka, výhybky... Celý referát
 
328. vektor
průvodič... Celý referát
 
329. vektorkardiografie
zaznamenávání velikosti a směru srdečních vektorů (elektrických os) během srdeční činnosti... Celý referát
 
330. velamentosus
plachtovitý, obalový... Celý referát
 
331. velamentum
plachta, obal... Celý referát
 
332. velára
(fonetika) zadopatrová (měkkopatrová) souhláska... Celý referát
 
333. velato
(hudba) tlumeně... Celý referát
 
334. veliger
larva mořských měkkýšů... Celý referát
 
335. velín
(technika) kabina nebo místnost s ovládacími prvky pro přístroje, též místnost, ze které je výhled na nějakou plochu a odkud se organizuje dění (např. velín letiště)... Celý referát
 
336. vellus
vlna... Celý referát
 
337. velo-
první část složených slov mající význam velocipéd, velocipédový... Celý referát
 
338. velociped, velocipéd
bicykl, jízdní kolo... Celý referát
 
339. velocitas
rychlost, hbitost... Celý referát
 
340. velodrom
krytá dráha pro cyklistiku... Celý referát
 
341. velofaringální dysfunkce
závada či porucha patrohltanové funkce, jejíž důsledek bývá např. palatolalie... Celý referát
 
342. velofaringeální dysfunkce
viz valofaryngální dysfunkce... Celý referát
 
343. velofaryngeální dysfunkce
viz velofaryngální dysfunkce... Celý referát
 
344. velopharyngealis
l. velum palatinum měkké patro, ř. farynx hltan) velofaryngeální, týkající se měkkého patra a hltanu... Celý referát
 
345. velopharyngorrhaphia
(medicína) (l. velum palatinum měkké patro, ř. farynx hltan, ř. rhafe šev) velofaryngorafie, chirurgické sešití měkkého patra a hltanu... Celý referát
 
346. veloschiza
rozštěp měkkého patra... Celý referát
 
347. velox
ocis rychlý, rychle působící... Celý referát
 
348. velter, welter
hmotnostní kategorie např. v boxu, vzpírání, zápasu... Celý referát
 
349. velum, vélum
zadní (měkké) patro... Celý referát
 
350. velur
telecí nebo hovězí kůže s jemným, stejnoměrným vlasem sametového omaku... Celý referát
 
351. veluršifon, veluršifón
druh sametu z přírodního nebo umělého hedvábí... Celý referát
 
352. velus
druh karetní hry, oko, jedenadvacet... Celý referát
 
353. velvet
(textilnictví) tkaný koberec s řezaným vlasem... Celý referát
 
354. velvyslanectví
ambasáda... Celý referát
 
355. véna
žíla... Celý referát
 
356. vena cava
dutá žíla, lat. cavus je dutý... Celý referát
 
357. vena cava inferior (VCI)
dolní dutá žíla... Celý referát
 
358. vena cutanea
žíla kožní... Celý referát
 
359. vena cystica
žíla žlučníku... Celý referát
 
360. vena portae
vrátnicová žíla... Celý referát
 
361. vena saphena magna (VSM)
velká skrytá žíla dolní končetiny... Celý referát
 
362. vena saphena parva (VSP)
malá povrchová podkožní žíla dolní končetiny... Celý referát
 
363. venaesectio
(l. vena žíla, l. secare řezat) venesekce, preparace žíly, získání přístupu k žíle po provedení kožního řezu... Celý referát
 
364. venaktázie, venaktasie
chorobné rozšíření žíly... Celý referát
 
365. venalis
(l. vena žíla) žilní... Celý referát
 
366. venatio
(botanika) žilnatina... Celý referát
 
367. venationes
štvanice, hony na dravou zvěř, zápasy zvířat a lidí se zvířaty... Celý referát
 
368. vendeta vendetta
(v italském prostředí na Korsice) krevní msta... Celý referát
 
369. venektázie
rozšíření žíly... Celý referát
 
370. venektazie, venektasie
rozšíření žíly (např. červené žilky v obličeji)... Celý referát
 
371. venektomie
chirugické vynětí žíly... Celý referát
 
372. venenatio
(l. venenum jed) otrava... Celý referát
 
373. venenonecatus
(l. venenare otravovat, l. necare zabíjet) otrávený jedovatými látkami... Celý referát
 
374. venenosus
(l. venenum jed) jedovatý... Celý referát
 
375. venenum
jed... Celý referát
 
376. venepunkce
(medicína) napíchnutí žíly a odběr krve injekční stříkačkou... Celý referát
 
377. vener(e)ophobia
( Venus Venuše, bohyně lásky, ř. fobos strach) vener(e)ofobie, chorobný strach před pohlavní nemocí... Celý referát
 
378. venerabilis
vysoce ctěný... Celý referát
 
379. venerický
(odborně) pohlavní... Celý referát
 
380. venerofobie
(psychologie) chorobný strach z onemocnění pohlavní nemocí... Celý referát
 
381. venerologie
(medicína) obor lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením pohlavních chorob včetně jejich evidence a kontroly... Celý referát
 
382. venesekce
otevření žíly... Celý referát
 
383. veni vidi vici
přišel jsem, uviděl jsem, zvítězil jsem... Celý referát
 
384. venia
souhlas, svolení. Venia docendi oprávnění vyučovat na vysokých školách... Celý referát
 
385. venia docendi
oficiální oprávnění konat veřejné přednášky na vysoké škole... Celý referát
 
386. venia legendi (docendi)
oprávnění přednášet na vysoké škole... Celý referát
 
387. venificium
otrávení... Celý referát
 
388. venodilatační
způsobující rozšíření žil... Celý referát
 
389. venografie
rentgenové zobrazení žil po podání kontrastní látky... Celý referát
 
390. venogram
(medicína) rentgenový snímek žil... Celý referát
 
391. venoklyze
žilní nálev, kontinuální podání roztoků do žíly, infúze... Celý referát
 
392. venolit
žilní kámen... Celý referát
 
393. venopatie
onemocnění žil... Celý referát
 
394. venopharmacon
(l. vena žíla, ř. farmakon lék) léky stabilizující stěnu periferních žil (venotonika)... Celý referát
 
395. venose pulse
žilní tep... Celý referát
 
396. venoskleróza
vazivové ztvrdnutí, ztluštění stěny žíly... Celý referát
 
397. venostáza
městnání krve v žilách (vénách)... Celý referát
 
398. venovenoanastomosis
(medicína) is, f. (l. vena žíla, anastomosis spojení) venovenoanastomóza, chirurgické napojení, spojení dvou žil... Celý referát
 
399. venózní, venosní
žilní... Celý referát
 
400. venter
břicho. Venter pendulus, propendens visící, převislé břicho... Celý referát
 
401. venter pendulus
ochablé, pokleslé, visící břišní svaly... Celý referát
 
402. ventil
uzavírací nebo regulační zařízení, armatura potrubí... Celý referát
 
403. ventilace
větrání, řízená výměna vzduchu v uzavřeném prostoru... Celý referát
 
404. ventilace v psychologii
uvolnění vlastních problémů, emocí, tenzí, strachu před ostatními... Celý referát
 
405. ventilační komunikace
komunikace uvolňující vnitřní napětí, relaxující... Celý referát
 
406. ventilatio
(l. ventilare větrat) ventilace, výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a alveolárním vzduchem v plicích... Celý referát
 
407. ventilátor
(technika) přístroj určený k vytvoření proudění v plynech, případně k vytvoření nízkého tlaku v nich... Celý referát
 
408. ventilovat
(odborně) větrat... Celý referát
 
409. ventilové slovo
oblíbený verbální výraz používaný např. pro uvolnění či redukci vzniklé tenze, afektu, emoce... Celý referát
 
410. ventózní
větrný, plynatý... Celý referát
 
411. ventrální
přední... Celý referát
 
412. ventriculitis
(medicína) (l. ventriculus komora) ventrikulitida, zánět (ependymu) mozkové komory... Celý referát
 
413. ventriculopunctio
(l. ventriculus komora, l. pungere bodat) ventrikulopunkce, nabodnutí komory (srdeční, mozkové)... Celý referát
 
414. ventriculus
dutina, komora, žaludek... Celý referát
 
415. ventrikulární
týkající se 1. srdeční nebo mozkové komory... Celý referát
 
416. ventrikuloaurikulostomie
drenáž postranní mozkové komory při obstrukčním hydrocefalu katétrem do (před)síně pravého srdce... Celý referát
 
417. ventrikulocisternostomie
spojení zadního rohu postranní mozkové komory při obstrukčním hydrocefalu katétrem s velkou cisternou v zadní jámě lebeční... Celý referát
 
418. ventrikulografie
znázornění mozkových nebo srdečních komor rentgenovými paprsky s použitím kontrastní látky... Celý referát
 
419. ventrikulometrie
měření tlaku v srdečních komorách... Celý referát
 
420. ventrikuloskopie
vyšetřování mozkových komor endoskopem... Celý referát
 
421. ventriloquista
břichomluvec... Celý referát
 
422. ventrodorzální, ventrodorsální
předozadní... Celý referát
 
423. ventrofixatio
(uteri) (l. venter břicho, l. figere upevňovat) ventrofixace (dělohy), přivedení dělohy do správné polohy jejím upevněním k přední stěně břišní... Celý referát
 
424. ventrohysteropexe
uvedení dělohy do normální polohy přišitím jejího těla k přední stěně břišní... Celý referát
 
425. ventroingvinální
týkající se břicha a slabiny... Celý referát
 
426. ventrolaterální
předoboční... Celý referát
 
427. ventromediální
(anatomie) směrem dopředu a do středu... Celý referát
 
428. ventroptóza
pokles, sklesnutí žaludku (gastroptóza)... Celý referát
 
429. ventrosuspensio
(uteri) (l. venter břicho, l. suspendere zavěšovat) ventrosuspenze (dělohy), závěs dělohy, uvedení dělohy do správné polohy přišitím oblých vazů k přední stěně břišní (ventrofixace)... Celý referát
 
430. ventrotomie
otevření břišní dutiny... Celý referát
 
431. ventrovesicofixatio
(l. venter břicho, l. vesica urinaria měchýř močový, l. figere upevňovat) ventrovezikofixace, upevnění močového měchýře k přední stěně břišní... Celý referát
 
432. venturia carpophila
strupovitost meruňky... Celý referát
 
433. venturia inaequalis
strupovitost jabloňová... Celý referát
 
434. venula
drobná žilka, po kapiláre nejmenší část žilního řečiště... Celý referát
 
435. venus
půvab, požitek lásky. Venus vulgivaga nevěstka, prostitutka... Celý referát
 
436. venus vulgivaga
prostituce... Celý referát
 
437. venustrafobie
(psychologie) chorobný strach z krásných žen... Celý referát
 
438. veraikon, vera ikon
údajný otisk Kristovy tváře na plátěném šátku... Celý referát
 
439. veranda
zastřešený přístavek domu... Celý referát
 
440. verapamil
verapamil ? antagonista kalcia, antiarytmikum, vazodilatans. Snižuje krevní tlak, prodlužuje převod vzruchu ze síní na komory. Např. Azupamil, Berkatens, Flamon, Isoptin, Lekoptin, Verapamil, Verpamil... Celý referát
 
441. veratrinum
veratrin, směs alkaloidů v semenech kýchavice bílé (Veratrum album)... Celý referát
 
442. verba viva
živá slova... Celý referát
 
443. verbalistický
mnohomluvný, verbalistní... Celý referát
 
444. verbalistní
mnohomluvný, verbalistický... Celý referát
 
445. verbalizace pohybu
metoda napomáhající koordinaci volních pohybů (např. dítě při nácviku psaní slovně popisuje jaký pohyb právě dělá a jakým směrem)... Celý referát
 
446. verbalizátorský učební styl
slovní styl inklinující k myšlení ve slovech... Celý referát
 
447. verbalizmus, verbalismus
způsob vyjadřování záležící v přepjatém důrazu na slovní výraz, často bez hlubšího obsahu, mnohomluvnost, slovíčkaření... Celý referát
 
448. verbalizovat, verbalisovat
převádět do slovní formy, vyjádřit slovně... Celý referát
 
449. verbální
(odborně) slovní, ústní, slovy vyjádřený... Celý referát
 
450. verbální a neverbální komunikace
verbální komunikace je zprostředkována slovy, neverbální (nonverbální) pomocí gest, postoje těla, mimikou, pohledem očí atd.... Celý referát
 
451. verbální atentát
maximální slovní útok... Celý referát
 
452. verbální autokomunikace
slovní kontakt se sebou samým, ,,hovor s vlastní osobou"... Celý referát
 
453. verbální dyskalkulie
závady a poruchy ve slovním označování čísel, množství a počtu předmětů a matematických úkonů... Celý referát
 
454. verbální dyspraxie
specifická závada či porucha obratnosti při slovní sociální komunikaci... Celý referát
 
455. verbální eupraxie
správné porozumění slovům a adekvátní i obratné používání slov... Celý referát
 
456. verbální faktor
slovní porozumění, schopnost a dovednost chápat význam slov (podle L. Thurstona)... Celý referát
 
457. verbální fluence
(fonetika) slovní plynulost... Celý referát
 
458. verbální frázování
... Celý referát
 
459. verbální intonace
melodie mluvené řeči... Celý referát
 
460. verbální parafázie
záměna jedněch slov za druhé, komolení slov, nesprávná stavba vět... Celý referát
 
461. verbální smog
slovní znečištění... Celý referát
 
462. verbální testy
psychologické diagnostické metody ve formě slovních (ústních nebo písemných) zkoušek... Celý referát
 
463. verbální wrestling
slovní zápas... Celý referát
 
464. verbatim
doslova... Celý referát
 
465. verbatim et litteratim
doslova a do písmene... Celý referát
 
466. verbatim memory
doslovná paměť... Celý referát
 
467. verbena
(botanika) vonný druh rostliny rodu Verbena, pěstovaný v zahradách, sporýš zvrhlý... Celý referát
 
468. verber
rána, bičování... Celý referát
 
469. verbež
sebranka, chátra, banda... Celý referát
 
470. verbigerace
uniformní, mechanické a automatizované opakování stejných slovních projevů, řečová, orální či verbální stereotypie... Celý referát
 
471. verbigeratio
(l. verbigerare tlachat) verbigerace, opakování slov a řečových obratů bez vnitřního smyslu... Celý referát
 
472. verbis castigare
trestat slovy... Celý referát
 
473. verbis expressis
výslovně... Celý referát
 
474. verbofobie
(psychologie) chorobný strach z některých slov (např.ze slova osud)... Celý referát
 
475. verbomanie
upovídanost, nutkání k nepřetržitému mluvení, též logorrhea nebo logorhea... Celý referát
 
476. verboterapie
(psychologie) psychokorektivní metoda vycházející z hypotézy, že cílená, odborně vedená a trénovaná změna verbální sociální komunikace vede k žádoucím změnám v osobnosti... Celý referát
 
477. verbovat
získávat někoho slovy, přesvědčováním, sliby pro něco... Celý referát
 
478. verbum
sloveso... Celý referát
 
479. verbum cordis
slovo srdce (Augustinus Aurelius)... Celý referát
 
480. verbum interius
vnitřní slovo... Celý referát
 
481. vercajk
(slang) nářadí, náčiní... Celý referát
 
482. věrchuška
(politika) (v ruském, resp. sovětském prostředí) elita, politická špička... Celý referát
 
483. verdikt
konečný výrok, rozhodnutí... Celý referát
 
484. verdoglobinum
oxidační produkt hemoglobinu nazelenalé barvy (např. po otravě fenacetinem)... Celý referát
 
485. verdura
druh tapiserie s rostlinnými motivy... Celý referát
 
486. veřej
(zastarale) křídlo dveří nebo vrat bez zárubní... Celý referát
 
487. veřejné mínění
... Celý referát
 
488. veřejné zdraví
... Celý referát
 
489. veřejnost
(politologie) občané, společnost, bez bližšího vymezení nebo kategorizace... Celý referát
 
490. verifikace
(odborně) potvrzení správnosti, pravosti... Celý referát
 
491. verifikační experiment
experimentální ověřování hypotézy, teorie, funkčnosti metody, pravdivosti... Celý referát
 
492. verifikační explorace
ověřování, potvrzování nebo vyvracení hypotéz... Celý referát
 
493. verifikovat
(odborně) provádět verifikaci, ověřovat správnost, pravost... Celý referát
 
494. veritas
pravda... Celý referát
 
495. veritas exulant
vyhnaná, zahnaná, nepřijatá pravda... Celý referát
 
496. verizmus, verismus
it. uměl. směr z konce 19. stol. čerpající námětově z denního života a pojímající tvorbu jako pravdivý odraz skutečnosti... Celý referát
 
497. verk
dílo, výtvor, stroj... Celý referát
 
498. vermes
červi... Celý referát
 
499. vermicelli
tenké italské nudle... Celý referát
 
500. vermicidní
zabíjející, ničící červy (střevní parazity)... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info