Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  
 
1. vacha
(vojenství) zastaralý slangový výraz pro stráž... Celý referát
 
2. vachař
(slang) vězeňský dozorce - má argotickou variantu 'bachař'... Celý referát
 
3. vachcimra
(slang) strážnice (stavení nebo místnost pro stráž)... Celý referát
 
4. vačka
(technika) kotouč s výstupkem na boku nebo čele, jehož otáčením lze převést otáčivý pohyb hřídele vačky na kývavý nebo přerušovaný přímočarý pohyb... Celý referát
 
5. vacuumextractor
(l. vacuus prázdný, l. extrahere vytáhnout) vakuumextraktor, přístroj, který se používá při porodech nebo k provedení interrupce (tzv. miniinterrupce)... Celý referát
 
6. vacuus
prázdný... Celý referát
 
7. vádemékum, vademekum, vademecum
(odborně) příručka, průvodce, rukověť... Celý referát
 
8. vádí
(geografie) vyschlé řečiště v suchých oblastech, naplňující se vodou jen po občasných deštích... Celý referát
 
9. vadium, vádium
(obchod) jistota, záloha složená jako záruka na splnění určitého nároku... Celý referát
 
10. vadný
nezdravý... Celý referát
 
11. vadózní, vadosní
plytký, spodní... Celý referát
 
12. vafle, waffle
(potravinářství) oplatka... Celý referát
 
13. vaga reno
bludná ledvina... Celý referát
 
14. vagabund
tulák, povaleč, pobuda, vagus... Celý referát
 
15. vagabundáž
toulavost... Celý referát
 
16. vagace, vakace
(knižně) prázdniny... Celý referát
 
17. vagální
vztahující se k nervus vagus... Celý referát
 
18. vagant
středověký potulný student... Celý referát
 
19. vágen
(brněnský hantec) automobil... Celý referát
 
20. vagilita
(biologie) schopnost organismů šířit se... Celý referát
 
21. vagilní
potulný, toulavý, kočovný... Celý referát
 
22. vagina duplex
dvojitá, zdvojená pochva... Celý referát
 
23. vagina, vagína
pochva... Celý referát
 
24. vaginální
poševní... Celý referát
 
25. vaginektomie
chirurgické snesení části pochvy... Celý referát
 
26. vaginitida, vaginitis
(medicína) zánět poševní sliznice... Celý referát
 
27. vaginizmus, vaginismus
ženská pohlavní porucha spočívající v bezděčném křečovitém stažení pochvy... Celý referát
 
28. vaginoabdominální
týkající se pochvy a břicha... Celý referát
 
29. vaginodynia
(medicína) (l. vagina pochva, ř. odyne bolest) vaginodynie, bolest lokalizovaná v pochvě... Celý referát
 
30. vaginofixatio
(uteri) (l. vagina pochva, l. figere připevňovat) vaginofixace, upevnění pochvy, chirurgický výkon stabilizující polohu pochvy a dělohy... Celý referát
 
31. vaginografie
rentgenové znázornění pochvy, kolpografie... Celý referát
 
32. vaginokéla
výhřez pochvy... Celý referát
 
33. vaginolabiální
týkající se pochvy a stydkého pysku... Celý referát
 
34. vaginomykóza
plísňové onemocnění pochvy... Celý referát
 
35. vaginopatie
onemocnění pochvy blíže nespecifikované... Celý referát
 
36. vaginoperineorrhaphia
(medicína) (l. vagina pochva, perineum hráz, ř. rhafe šev) vaginoperineorafie, chirurgické sešití trhliny pochvy a hráze... Celý referát
 
37. vaginoperineotomie
protětí pochvy a hráze... Celý referát
 
38. vaginoperitoneální
týkající se pochvy a pobřišnice... Celý referát
 
39. vaginopexe
operační zpevnění pochvy... Celý referát
 
40. vaginoplastica
(l. vagina pochva, ř. plastike (techne) umění tvárné) vaginoplastika, plastická operace pochvy... Celý referát
 
41. vaginorektální
týkající se pochvy a konečníku... Celý referát
 
42. vaginoskopie
vyšetřování pochvy zrakem pomocí (poševního) zrcadla... Celý referát
 
43. vaginotomie
řez pochvy, protětí pochvy... Celý referát
 
44. vaginouretrální
týkající se pochvy a močové trubice... Celý referát
 
45. vaginovesicalis
(l. vagina pochva, l. vesica (urinaria) měchýř močový) vaginovezikální, týkající se pochvy a močového měchýře... Celý referát
 
46. vaginula
pochvička, malá pochva... Celý referát
 
47. vagitus
první křik novorozence, křik, nářek, kvílení... Celý referát
 
48. vágní
(odborně) nejasný, nejednoznačný, neurčitý, nepřesný, nejistý a tím pochybný... Celý referát
 
49. vágnost
nejasnost, neurčitost... Celý referát
 
50. vago-
týkající se vagu, bloudivého nervu... Celý referát
 
51. vagoglosofaryngeální
vztahující se na nerv bloudivý, jazyk a hltan... Celý referát
 
52. vagolytický
potlačující účinky zprostředkované bloudivým nervem... Celý referát
 
53. vagon, vagón
kolejové vozidlo bez vlastního pohonu... Celý referát
 
54. vagotomie
(medicína) chirurgické přetětí bloudivého nervu... Celý referát
 
55. vagotonie
funkční porucha vegetativní ho nervového systému, zvýšená dráždivost parasympatického nervstva, zejména bloudivého nervu... Celý referát
 
56. vagotropní
(medicína) působící na vagus... Celý referát
 
57. vagovagální
zprostředkovaný bloudivým nervem (senzitivními, senzorickými, motorickými či autonomními vlákny)... Celý referát
 
58. vagus
bloudivý nerv... Celý referát
 
59. vajang, wayang
druh orientální loutky ovládané zespodu, javajka... Celý referát
 
60. vajda
náčelník kočovných cikánů... Celý referát
 
61. vajgar
rybník v Jindřichově Hradci na Hamerském potoce... Celý referát
 
62. vajšiové
drobní samostatní obchodníci a rolníci, jedna z nižších kast v Indii... Celý referát
 
63. vajšja, vaišja
příslušník třetího stavu (varny) v indické kastovní společnosti... Celý referát
 
64. vakantní
(odborně) uprázdněný, volný, neobsazený... Celý referát
 
65. vakát
(literatura) prázdná, úmyslně nepotištěná stránka knihy, vacat... Celý referát
 
66. vakcína
chránička... Celý referát
 
67. vakcinace
ochranné očkování... Celý referát
 
68. vakcinela
nepravá vakcína (chránička), pseudovakcína... Celý referát
 
69. vakcínie
akutní infekční onemocnění vyvolané vakcínou proti variole. Vaccinia accidentalis přenos viru prsty na jiná místa těla (víčka, genitál, řitní krajina). Vaccinia generalisata rozsev pustul po očkování po celém těle. V... Celý referát
 
70. vakciniformní
podobný vakcíně... Celý referát
 
71. vakcinofobie
chorobný strach před očkováním... Celý referát
 
72. vakcinoidní
podobný vakcíně... Celý referát
 
73. vakcinoterapie
léčení vakcínou... Celý referát
 
74. vakovať
omietať, vakovka - omietka (maď.)... Celý referát
 
75. vakuola
dutinka v buňce... Celý referát
 
76. vakuolární
dutinový... Celý referát
 
77. vakuolizace
(biologie) buněčný edém, zvětšení buňky... Celý referát
 
78. vakuování
(technika) vyčerpávání plynu z uzavřeného prostoru... Celý referát
 
79. vakuový
vzduchoprázdný... Celý referát
 
80. vakuum
ideálně prázdný prostor, reálně prostor s tlakem nižším než atmosférickým... Celý referát
 
81. valach
vykastrovaný samec (hřebec) koně domácího... Celý referát
 
82. valát
karetní hra, při níž jedna strana získá všechny zdvihy... Celý referát
 
83. valcha
deska se zvlněným povrchem na ruční praní prádla... Celý referát
 
84. valde bene
(latinské výrazy) velmi dobře... Celý referát
 
85. valdhorna
lesní roh... Celý referát
 
86. vale
bud zdráv, sbohem... Celý referát
 
87. vale tudo
volný či ultimátní zápas, jenž vznikl v Brazílii jako undergroundová bojová směs boxu, jiu-jitsu, řeckořímského zápasu i špinavějších technik ulice a vyznačuje se minimem pravidel. V portugalštině znamená "cokoli je povoleno".... Celý referát
 
88. valeas
ať se ti daří, měj se dobře (např. na závěr dopisu)... Celý referát
 
89. válec
(brněnský hantec) cigareta... Celý referát
 
90. valeculae
rýhy... Celý referát
 
91. valence
schopnost atomu nebo skupiny atomů vázat jiné atomy nebo skupiny v určitých přesně definovaných poměrech, mocenství... Celý referát
 
92. valenční
schopný vázat se s něčím... Celý referát
 
93. válenda
(nábytkářství) víceúčelový kus nábytku sestávající z neoddělitelné matrace a úložného prostoru, používaný na sezení, nebo pro občasné spaní - z důvodu nepříliš vysoké kvality matrace nebývá využívaná pro spaní trvalé... Celý referát
 
94. valentní
platný... Celý referát
 
95. valeologická psychologie
odvětví psychologie zabývající se primárně psychologickou problematikou zdravého způsobu (stylu) života, též valeopsychologie... Celý referát
 
96. valeologie
(společnost) výchova ke zdravému způsobu (stylu) života... Celý referát
 
97. valeopsychologický
zabývající se primárně psychologickou problematikou zdravého způsobu (stylu) života... Celý referát
 
98. valér
(optika) tónové odstupňování barvy, gradace světla... Celý referát
 
99. valetudinária
starověké a středověké nemocnice pro vojáky i pro otroky... Celý referát
 
100. valetudinarium
(l. valetudo zdraví) nemocnice... Celý referát
 
101. valetudo
zdraví... Celý referát
 
102. valeur
odstupňování tónové intenzity barvy od jasnosti do sytosti tmavých tónů... Celý referát
 
103. valgositas
(l. valgus vbočený) valgozita, vbočenost, vychýlení osy dvou sousedních částí nebo celé kosti tak, že distální část je vychýlena zevně... Celý referát
 
104. valgozita
(medicína) vbočenost kloubů, zejména kolen a kyčlí a pat... Celý referát
 
105. valgózní, valgosní
uchylující se od normální přímé polohy dovnitř, vbočený, ohnutý do tvaru písmene X... Celý referát
 
106. valgus
vbočený... Celý referát
 
107. valhala
(mytologie) V nordické mytologii sídlo germánského boha Odina bylo rájem hrdinů válečníků, kteří padli v boji. V představě germánského náboženství einherieři (padlí bojovníci), jak se nazývali obyvatelé Valhaly, ve dne spolu bojovali a večer je jako ... Celý referát
 
108. válí
místodržitel, správce provincie (vilajetu) v osmanské říši... Celý referát
 
109. validace
(odborně) ověřování, ověření, prověřování, prověření... Celý referát
 
110. validita
(odborně) platnost, správnost podle daných pravidel... Celý referát
 
111. validita testu
platnost testu, uvádí zda test diagnostikuje, měří, zjišťuje to, co diagnostikovat má... Celý referát
 
112. validita predikční
... Celý referát
 
113. validizace (posudku)
(psychologie) ověřování pracovních hypotéz mimo rámec vlastního psychologického vyšetření doplňujícími údaji z pracovního nebo rodinného života klienta... Celý referát
 
114. validní
(odborně) platný, vhodný, právoplatný, odpovídající danému předpisu (např. rodné číslo, telefonní číslo, číslo účtu)... Celý referát
 
115. validus
silný, statný, mohutný, mocný, zdravý, platný, vhodný... Celý referát
 
116. valinémie
koncentrace valinu v krvi... Celý referát
 
117. valkýra
(mytologie) v germánské mytologii ozbrojená žena provázející padlé hrdiny... Celý referát
 
118. vallatus
zavalený, zasypaný, hrazený... Celý referát
 
119. vallecula
malé údolí, údolíčko, jamka, vkleslina. Vallecula cerebelli hluboká rýha na spodní straně ve střední čáře mezi pravou a levou polovinou mozečku... Celý referát
 
120. vallum
val, ohrada, násep. Vallum unguis kožní záhyb překrývající nehet po stranách a v oblasti kořene... Celý referát
 
121. valor
hodnota... Celý referát
 
122. valorizace, valorisace
zhodnocování... Celý referát
 
123. valuace
(odborně) ohodnocení, ocenění... Celý referát
 
124. value expressive
vyjadřování hodnot... Celý referát
 
125. valueless
bezcenný, nemající hodnotu... Celý referát
 
126. values
hodnoty... Celý referát
 
127. values education
hodnoty vzdělávání a výchovy... Celý referát
 
128. valuta
(ekonomie) hotovostní peníze (bankovky, mince) cizích států... Celý referát
 
129. valva
chlopeň. Valva aortae chlopeň aortální. Valva atrioventricularis dextra (tricuspidalis) chlopeň trojcípá. Valva atrioventricularis sinistra (mitralis, bicuspidalis) chlopeň mitrální, dvojcípá. Valva ileocaecalis chlopeň ileocekální, složená ze dvou... Celý referát
 
130. valvace
(ekonomie) odhad, určení hodnoty rozličných věcí (např. pozemků, peněz), zvláště udání hodnoty jisté mince přepočtem na vlastní měnu... Celý referát
 
131. valvula
chlopeň... Celý referát
 
132. valvulární
chlopňový, chlopenní... Celý referát
 
133. valvuliformní
chlopňovitý, chlopni podobný... Celý referát
 
134. valvulitis
(medicína) valvulitida, zánět chlopně (srdečních chlopní)... Celý referát
 
135. valvulotomie
(medicína) protětí, oddělení srostlých srdečních chlopní (např. při mitrální stenóze)... Celý referát
 
136. vamp
(mytologie) žena-upír... Celý referát
 
137. vampýr
(mytologie) duch zemřelého, který v noci vstává z hrobu a vysává spícím lidem krev... Celý referát
 
138. vampyrismus
(etn.) pověrečné představy o možnosti návratu mrtvého jakožto vampýra škodícího lidem... Celý referát
 
139. van der Waalsovy síly
van der Waalsovy síly - přitažlivé či odpudivé interakce mezi atomy a molekulami, které jsou odlišné od vlastní chemické (kovalentní) vazby. Tyto interakce vznikají např. na podkladě vzájemného působení nábojů nebo naopak nepolárních úseků molekul. V... Celý referát
 
140. vana
(brněnský hantec) břicho... Celý referát
 
141. vanad
těžký kovový stříbřitě lesklý prvek používaný k zušlechťování oceli... Celý referát
 
142. vanadium
prvek značky V, atom. čís. 23, atom. hmotnost 50,95... Celý referát
 
143. Vančák
(brněnský hantec) obyvatel Ivančic... Celý referát
 
144. vandal
surový ničitel... Celý referát
 
145. vandalizmus, vandalismus
bezdůvodné ničení... Celý referát
 
146. vandr
cestování, potulování, potulka... Celý referát
 
147. vandrák
(hanlivě) potulující se, zpustlý člověk, tulák, pobuda... Celý referát
 
148. vandrovat se
... Celý referát
 
149. vanilin
aromatický aldehyd vyskytující se ve vanilce... Celý referát
 
150. vanitas vanitatum
marnost nad marnost... Celý referát
 
151. vankomycin
glykopeptidové antibiotikum, používá se např. proti stafylokokům, enterokokům u závažných či rezistentních infekcí. Např. Lyphocin, Vancocin... Celý referát
 
152. vanth
podsvětní démon, bohyně smrti zobrazovaná s křídly a lidským tělem, v ruce drží klíč... Celý referát
 
153. vapiti, wapiti
kanadský jelen s nazad lomeným parožím... Celý referát
 
154. vapor
horúčava , para, teplo,hrejivý... Celý referát
 
155. vaporarium
(odborně) parní lázeň... Celý referát
 
156. vaporeus
parní... Celý referát
 
157. vaporisatio
(l. vapor pára) vaporizace, vypařování, využívání parní lázně v lékařství... Celý referát
 
158. vapování
(společnost) Vapování je styl kouření, při kterém se vdechuje pára z elektronické cigarety. Kouř je nahrazen párou, proto se tomu neříká kouření.... Celý referát
 
159. varan
(zoologie) ještěr rodu Varanus s dlouhým krkem... Celý referát
 
160. varant
(obchod) zástavní, skladní list na zboží uložené ve skladišti... Celý referát
 
161. varhany
(hudba) hudební nástroj tvořený soustavou píšťal rozezvučovaných proudem vzduchu (zpravidla v kostelích a koncertních síních)... Celý referát
 
162. varia
různé věci, různorodá směs... Celý referát
 
163. variabilita
proměnlivost, odchylnost od normálu nebo typu, variabilnost... Celý referát
 
164. variabilitas
(l. varius různý) variabilita, různost, proměnlivost, pestrost... Celý referát
 
165. variabilní
(odborně) proměnlivý... Celý referát
 
166. variabilnost
proměnlivost, odchylnost od normálu nebo typu, variabilita... Celý referát
 
167. variace
(odborně) obměna, střídání, přeměna... Celý referát
 
168. variační
střídavý, proměnlivý... Celý referát
 
169. variační šíře výkonu
rozpětí, rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou, různost výkonu od minima do maxima... Celý referát
 
170. variance
rozptyl... Celý referát
 
171. varianta
proměnná veličina... Celý referát
 
172. variatio
(l. varius různý) variace, vrozené tvarové změny, odchylky od normy, zpravidla bez funkčních poruch... Celý referát
 
173. varicela, varicella
plané neštovice... Celý referát
 
174. variceliformní
(medicína) podobný, napodobující plané neštovice... Celý referát
 
175. varicellla
plané neštovice, infekční choroba... Celý referát
 
176. varices cruris
(medicína) křečové žíly, žilní městky... Celý referát
 
177. varicophlebitis
(medicína) (l. varix městka, ř. flebs-flebos žíla) varikoflebitida, zánět městkově rozšířených žil... Celý referát
 
178. varicositas
(l. varix městka) varikozita, tvorba četných městek... Celý referát
 
179. variegata
(medicína) ae, f. (l. variegare zpestřit) druh porfyrie (onemocnění způsobené poruchou metabolismu porfyrinů) charakteristické kožními projevy, fotosenzitivitou a neurologickými projevy... Celý referát
 
180. varieta
odchylka, obměna, různotvarost... Celý referát
 
181. varietas
varieta, pestrost, rozmanitost, odrůda, různost... Celý referát
 
182. varietas delectat
změna či rozmanitost potěší či pobaví... Celý referát
 
183. varieté
produkce složená z artistických, hudebních, divadelních a tanečních čísel... Celý referát
 
184. varikoformní
(odborně) městkovitý, podobný městkám... Celý referát
 
185. varikografie
znázornění žilních městek rentgenovým vyšetřením po aplikaci kontrastní látky do varikózních žil... Celý referát
 
186. varikogram
(medicína) rentgenový snímek městek... Celý referát
 
187. varikokéla
pampinokéla, rozšíření a prodloužení žilní pleteně chámového provazce... Celý referát
 
188. varikokélektomie
operační odstranění varikokély... Celý referát
 
189. varikozita, varikosita
výskyt varixů, shluk křečových žil... Celý referát
 
190. variola
pravé neštovice... Celý referát
 
191. varioliformní
podobný pravým neštovicím... Celý referát
 
192. variolois
(l. variola pravé neštovice) lehká forma neštovic, ovlivněná předchozí vakcinací nebo při opakované infekci... Celý referát
 
193. variolovakcína
chránička z pravých neštovic... Celý referát
 
194. variolózní
neštovicový... Celý referát
 
195. variometr
(fyzika) přístroj k určování změny určité fyzikální veličiny... Celý referát
 
196. varioobjektiv
(fotografie) fotografický objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností, zoom... Celý referát
 
197. variovat, varírovat
(odborně) trochu měnit, pozměnit, obměnit, být proměnlivý... Celý referát
 
198. varistor
polovodičový prvek, jehož voltampérová charakteristika je symetrická podle počátku... Celý referát
 
199. vařit
(brněnský hantec) do někoho mluvit... Celý referát
 
200. varius
různý, rozmanitý, měnlivý... Celý referát
 
201. varix
křečová žíla, městka... Celý referát
 
202. varle
(anatomie) párová samčí pohlavní žláza... Celý referát
 
203. varmuža, varmuže
(gastronomie) vařená ovocná kaše s medem a kořením... Celý referát
 
204. varna
společenský stav staroindické společnosti... Celý referát
 
205. varositas
(l. varus vyklenutý) varozita, vychýlení osy dvou sousedních částí nebo celé kosti nebo některé její části tak, že distální část směřuje dovnitř... Celý referát
 
206. varotron
(elektrotechnika) polovodičový generátor světla... Celý referát
 
207. varózní, varosní
uchylující se od normální přímé polohy ven, vybočený... Celý referát
 
208. varroáza
(medicína) parazitární onemocnění dospělých včel i včelího plodu... Celý referát
 
209. varta
hlídka, stráž... Celý referát
 
210. varus
křivý, vybočený... Celý referát
 
211. vas
vasis, n. nádoba... Celý referát
 
212. vasa previa
výhřez pupečníku (pupečníkové sňůry)... Celý referát
 
213. vasculitis
(medicína) zánětlivé postižení krevních cév, též vaskulitida... Celý referát
 
214. vasculum
(l. vas céva) drobná cévka... Celý referát
 
215. vasektomie
(medicína) chirurgické odnětí části chámovodu nebo cévy... Celý referát
 
216. vaselinoma
(medicína) tis, n. vazelinom, nepravý nádor vzniklý bujením tkáně kolem částky vazelíny vniklé do tkáně... Celý referát
 
217. vaselinum
vazelína, směs nasycených uhlovodíků masťovité konzistence. Vaselinum album vazelína bílá. Vaselinum flavum vazelína žlutá. Vaselinum hydrophilum vazelína hydrofilní... Celý referát
 
218. vaskularizace
(medicína) vznik krevních cév v tkáni... Celý referát
 
219. vaskulární
cévní... Celý referát
 
220. vaskulopatie
krvácení podmíněné poruchami cévní stěny... Celý referát
 
221. vaskulózní, vaskulosní
cévnatý... Celý referát
 
222. vasoconstrictio
(l. vas céva, l. constringere smršťovat) vazokonstrikce, smrštění, stažení, zúžení cévy... Celý referát
 
223. vasoconstrictor
(nervus) (l. vas céva, l. constringere smršťovat) vazokonstriktor, (nerv) smršťující cévy... Celý referát
 
224. vasodepressor
(l. vas céva, l. depressio stlačení) vazodepresor, prostředek způsobující pokles krevního tlaku... Celý referát
 
225. vasodilatancia
látky (léky) rozšiřující cévy... Celý referát
 
226. vasodilatatio
(l. vas céva, l. dilatare rozšiřovat) vazodilatace, rozšíření cév... Celý referát
 
227. vasodilatator
(nervus) (l. vas céva, l. dilatare rozšiřovat) prostředek (substance, nástroj) rozšiřující cévy... Celý referát
 
228. vasoinhibitor
(l. vas céva, l. inhibere zastavovat) vazoinhibitor, látka tlumící činnost vazomotorických nervů, navozující pasívní vazodilataci... Celý referát
 
229. vasoligatio
(l. vas céva, l. ligare vázat) operační podvázání cév... Celý referát
 
230. vasoligatura
(medicína) (l. vas céva, l. ligare vázat) vazoligatura, chirurgické podvázání cév... Celý referát
 
231. vasomotor
(nervus) (l. vas céva, l. movere hýbat) vazomotor, nerv cévohybný... Celý referát
 
232. vasoorchidostomia
(medicína) (l. vas céva, ř. orchis-orchidos varle, ř. stoma ústa) vazoorchidostomie, chirurgické spojení chámovodu s varlaty... Celý referát
 
233. vasopressinum
vazopresin, antidiuretický hormon, ADH, neurohypofyzární hormon, podmiňující vstřebávání vody v distálním kanálku ledvin a mající v organismu presorický účinek (zužuje průsvit cév a vede k vzestupu krevního tlaku)... Celý referát
 
234. vasopressor
(l. vas céva, l. premere stlačovat) látka, která mechanismem zúžení cévního průsvitu vede k celkovému zvýšení krevního tlaku... Celý referát
 
235. vasopunctura
(medicína) (l. vas deferens chámovod, l. pungere bodat) vazopunktura, chirurgické nabodnutí chámovodu... Celý referát
 
236. vasoreceptory
receptory citlivé na tlak v cévách... Celý referát
 
237. vasorelaxatio
(l. vas céva, l. relaxare uvolňovat) vazorelaxace, uvolnění napětí cév... Celý referát
 
238. vasoresectio
(medicína) (l. vas deferens chámovod, l. resecare odnímat) vazoresekce, chirurgické snesení chámovodu... Celý referát
 
239. vasosectio
(l. vas deferens chámovod, l. secare řezat) vazosekce, protětí chámovodu... Celý referát
 
240. vasostomia
(medicína) (l. vas deferens chámovod, ř. stoma ústí) vazostomie, chirurgické vyústění chámovodu... Celý referát
 
241. vasovasoanastomosis
(medicína) is, f. (l. vas deferens chámovod, anastomosis spojení) vazovazoanastomóza, chirurgické napojení, spojení části chámovodu... Celý referát
 
242. vasovesiculectomia
(medicína) (l. vas deferens chámovod, l. vesicula (seminalis) váček semenný) vazovezikulektomie, chirurgické snesení chámovodu a semenného váčku... Celý referát
 
243. vasovesiculitis
(medicína) (l. vas deferens chámovod, l. vesica (seminalis) váček semenný) vazovezikulitida, zánět chámovodu a váčku semenného... Celý referát
 
244. vasr
(brněnský hantec) voda... Celý referát
 
245. vastus
prázdný, široký, rozložitý, tlustý... Celý referát
 
246. vatelín
(textilnictví) teplá řídká osnovní pletenina užívaná jako izolující vložka do kabátů... Celý referát
 
247. vaterland
německá vlast, otčina... Celý referát
 
248. vatu
měnová jednotka Vanuatu... Celý referát
 
249. vaudeville
satirická píseň s prostou melodií... Celý referát
 
250. vazal, vasal
(odborně) závislá osoba... Celý referát
 
251. vazari
v džudu poloviční bod iponu... Celý referát
 
252. vazelína, vaselina
plastická směs pevných i kapalných uhlovodíků, základ různých mastí... Celý referát
 
253. vážené skóre
(odborně) přiřazení různého počtu bodů vyřešeným úkolům podle jejich náročnosti či významu a věku probanda... Celý referát
 
254. vazo-, vaz-, vaso-, vas-
první část složených slov mající význam céva, cévní... Celý referát
 
255. vazodentin
zubovina prostoupená cévami... Celý referát
 
256. vazodilatace, vasodilatace
(biologie) rozšíření cév... Celý referát
 
257. vazodilatační
cévy rozšiřující... Celý referát
 
258. vazodilatancia
látky či léky rozšiřující (dilatující) cévy... Celý referát
 
259. vazodilatans
(prostředek) rozšiřující cévy... Celý referát
 
260. vazoganglion
nahromadění cév v podobě uzliny... Celý referát
 
261. vazogenní
cévního původu... Celý referát
 
262. vazografie
rentgenová metoda k zobrazení cév s použitím kontrastní látky... Celý referát
 
263. vazokonstrikce, vasokonstrikce
smrštění, zúžení cév... Celý referát
 
264. vazokonstringens
(léky) stahující, zužující cévy... Celý referát
 
265. vazokorona
obloučkovité spojení cév po obvodu míchy... Celý referát
 
266. vazolabilní
nestálá, kolísavá reakce na vazomotorické podněty... Celý referát
 
267. vazomotorický
cévohybný, umožňující zúžit či rozšířit průsvit cévy... Celý referát
 
268. vazoneuróza
funkční onemocnění cév nervového původu. Vasoneurosis universalis vazoneuróza celková, způsobená poruchou vazomotorického systému... Celý referát
 
269. vazoparalýza
ochrnutí cév... Celý referát
 
270. vazopatie
cévní porucha, často spojená se zvýšenou krvácivostí... Celý referát
 
271. vazoplegie
ochrnutí cév, ztráta vazomotorické inervace... Celý referát
 
272. vazopresin, vasopresin
(biochemie) hormon řídící hospodaření organizmu s vodou... Celý referát
 
273. vazorafie
chirurgické sešití chámovodu, podvázání chámovodu... Celý referát
 
274. vazorenální
mající vztah k cévám a ledvině (např. krevní tlak)... Celý referát
 
275. vazospasmus
(medicína) křečovité zúžení cévy (obvykle tepny). Trvá-li déle, může mít za následek poruchu krevního zásobení (ischémii) příslušné oblasti.... Celý referát
 
276. vazospazmus
cévní křeč, křečovité zúžení cévního průsvitu vzniklé na funkčním podkladě... Celý referát
 
277. vazostimulans
(lék) vyvolávající, podporující vazomotorickou aktivitu... Celý referát
 
278. vazotomie
operační protětí chámovodu... Celý referát
 
279. vazotonický
týkající se napětí cév, zvyšující napětí cévní stěny... Celý referát
 
280. vazotonie
cévní napětí... Celý referát
 
281. vazotonin
látka patrně identická se serotoninem, zařazovaná mezi vazoaktivní aminy, způsobující cévní kostrikci... Celý referát
 
282. vazotripse
pohmoždění cév... Celý referát
 
283. vazotrofický
vztahující se k výživě cév... Celý referát
 
284. vazotropní
působící na cévy... Celý referát
 
285. vazovagální
týkající se cév a bloudivého nervu... Celý referát
 
286. včetně
(hovorově) nevyjímaje, zahrnující... Celý referát
 
287. véba
(textilnictví) hrubší lněná nebo bavlněná tkanina v plátnové vazbě užívaná k výrobě ložního prádla... Celý referát
 
288. věče
(historie) (na Rusi v 10.-15. stol.) shromáždění (mužského) obyvatelstva, které zvláště v někt. městech mělo úlohu nejvyššího politického orgánu... Celý referát
 
289. večer
(hovorově) část dne následující po odpoledni a podvečeru, začínající kolem 20:00 - začátek není pevně daný, je to spíš obecně vnímaná hodina (a v televizích začíná hlavní vysílací čas)... Celý referát
 
290. večerní pessima
večerní maxima psychických potíží jako jsiou např. úzkost, strach, subdeprese a deprese... Celý referát
 
291. věchýtek, věchejtek
zdrobnělina slova věchet, znamenající svazek stébel, zpravidla slámy... Celý referát
 
292. věcný
(hovorově) relevantní, související s daným tématem, s danou věcí... Celý referát
 
293. vecordia
šílenství, zběsilost... Celý referát
 
294. vectio
(l. vehere vézt) vožení, ježdění... Celý referát
 
295. vector
(l. vehere vézt) vektor, směrová velikost... Celý referát
 
296. védánta
završení véd... Celý referát
 
297. vědeckotechnický park
... Celý referát
 
298. vědomí
(psychologie) normální stav bdělosti (pozornosti) a pohotovosti k myšlení,zapamatování, prožívání a konání... Celý referát
 
299. veduta
pohled nebo výtvarné vyjádření pohledu na město... Celý referát
 
300. vedutista
autor vedut... Celý referát
 
301. vědy o abiotické realitě
vědy přírodní a technické... Celý referát
 
302. vědy o biotické realitě
vědy o životě... Celý referát
 
303. védy, véd
(literatura) soubor ústně tradovaných staroindických literárních památek... Celý referát
 
304. vegaburg
mletý zeleninový karbanátek... Celý referát
 
305. vegáč
(brněnský hantec) dobré bydlení, pohoda... Celý referát
 
306. vegan
(společnost) přísná forma vegetariánství - čistě rostlinná strava... Celý referát
 
307. veganský typ
vylučuje z jídelníčku živočišné produkty, konzumuje rostlinnou stravu... Celý referát
 
308. veget
(brněnský hantec) dobré bydlení, pohoda, leháro... Celý referát
 
309. vegetabilis
rostlinný, vyživující, oživující... Celý referát
 
310. vegetabilizmus, vegetabilismus
výtvarný směr založený na motivech a barvách odvozených z tvarů a barev rostlin... Celý referát
 
311. vegetace
(botanika) rostlinstvo... Celý referát
 
312. vegetační bohové
prastaré mytologické postavy podle střídajících se ročních období, rodili se, dospívali, umírali a znovu se zjara vraceli z podsvětí, jejich matkou byla příroda... Celý referát
 
313. vegetans
(l. vegetare oživit) bujivý... Celý referát
 
314. vegetarián
člověk nekonzumující maso a výrobky "získané" zabitím zvířete. Konzumuje mléčné výrobky i vejce.... Celý referát
 
315. vegetarismus
(l. vegetare oživit) druh výživy převážně nebo výhradně rostlinného původu... Celý referát
 
316. vegetativní
(biologie) týkající se všech životních funkcí s výjimkou pohlavního rozmnožování a dráždivosti... Celý referát
 
317. vegetativní dysbalance
(medicína) projevy vegetativních dysfunkcí (např.nevolnost, pocení, zvýšené slinění, zvracení, průjem)... Celý referát
 
318. vegetovat
žít, růst... Celý referát
 
319. vegetóza
vegetativní projevy neurózy, vegetativní dystonie... Celý referát
 
320. vehemence
ráznost, pádnost, napřené úsilí... Celý referát
 
321. vehemens
rázný, usilovný, energický, silný, prudký... Celý referát
 
322. vehikl
vozidlo, obvykle zastaralé, nevalné úrovně... Celý referát
 
323. vehikulum, vehiculum
prostředník, nositel... Celý referát
 
324. vejdunek
(slang) (též vejduněk) je vyfouknuté vajíčko, užívané k výrobě velikonoční kraslice... Celý referát
 
325. veksl, wechsel
změna, střídání, směna (peněz)... Celý referát
 
326. vekslák
(slang) kdo se zabývá nelegálním obchodem, hlavně výměnou peněz... Celý referát
 
327. veksle
(hovorově) výhybka, výhybky... Celý referát
 
328. vektor
průvodič... Celý referát
 
329. vektorkardiografie
zaznamenávání velikosti a směru srdečních vektorů (elektrických os) během srdeční činnosti... Celý referát
 
330. velamentosus
plachtovitý, obalový... Celý referát
 
331. velamentum
plachta, obal... Celý referát
 
332. velára
(fonetika) zadopatrová (měkkopatrová) souhláska... Celý referát
 
333. velato
(hudba) tlumeně... Celý referát
 
334. veliger
larva mořských měkkýšů... Celý referát
 
335. velín
(technika) kabina nebo místnost s ovládacími prvky pro přístroje, též místnost, ze které je výhled na nějakou plochu a odkud se organizuje dění (např. velín letiště)... Celý referát
 
336. vellus
vlna... Celý referát
 
337. velo-
první část složených slov mající význam velocipéd, velocipédový... Celý referát
 
338. velociped, velocipéd
bicykl, jízdní kolo... Celý referát
 
339. velocitas
rychlost, hbitost... Celý referát
 
340. velodrom
krytá dráha pro cyklistiku... Celý referát
 
341. velofaringální dysfunkce
závada či porucha patrohltanové funkce, jejíž důsledek bývá např. palatolalie... Celý referát
 
342. velofaringeální dysfunkce
viz valofaryngální dysfunkce... Celý referát
 
343. velofaryngeální dysfunkce
viz velofaryngální dysfunkce... Celý referát
 
344. velopharyngealis
l. velum palatinum měkké patro, ř. farynx hltan) velofaryngeální, týkající se měkkého patra a hltanu... Celý referát
 
345. velopharyngorrhaphia
(medicína) (l. velum palatinum měkké patro, ř. farynx hltan, ř. rhafe šev) velofaryngorafie, chirurgické sešití měkkého patra a hltanu... Celý referát
 
346. veloschiza
rozštěp měkkého patra... Celý referát
 
347. velox
ocis rychlý, rychle působící... Celý referát
 
348. velter, welter
hmotnostní kategorie např. v boxu, vzpírání, zápasu... Celý referát
 
349. velum, vélum
zadní (měkké) patro... Celý referát
 
350. velur
telecí nebo hovězí kůže s jemným, stejnoměrným vlasem sametového omaku... Celý referát
 
351. veluršifon, veluršifón
druh sametu z přírodního nebo umělého hedvábí... Celý referát
 
352. velus
druh karetní hry, oko, jedenadvacet... Celý referát
 
353. velvet
(textilnictví) tkaný koberec s řezaným vlasem... Celý referát
 
354. velvyslanectví
ambasáda... Celý referát
 
355. véna
žíla... Celý referát
 
356. vena cava
dutá žíla, lat. cavus je dutý... Celý referát
 
357. vena cava inferior (VCI)
dolní dutá žíla... Celý referát
 
358. vena cutanea
žíla kožní... Celý referát
 
359. vena cystica
žíla žlučníku... Celý referát
 
360. vena portae
vrátnicová žíla... Celý referát
 
361. vena saphena magna (VSM)
velká skrytá žíla dolní končetiny... Celý referát
 
362. vena saphena parva (VSP)
malá povrchová podkožní žíla dolní končetiny... Celý referát
 
363. venaesectio
(l. vena žíla, l. secare řezat) venesekce, preparace žíly, získání přístupu k žíle po provedení kožního řezu... Celý referát
 
364. venaktázie, venaktasie
chorobné rozšíření žíly... Celý referát
 
365. venalis
(l. vena žíla) žilní... Celý referát
 
366. venatio
(botanika) žilnatina... Celý referát
 
367. venationes
štvanice, hony na dravou zvěř, zápasy zvířat a lidí se zvířaty... Celý referát
 
368. vendeta vendetta
(v italském prostředí na Korsice) krevní msta... Celý referát
 
369. venektázie
rozšíření žíly... Celý referát
 
370. venektazie, venektasie
rozšíření žíly (např. červené žilky v obličeji)... Celý referát
 
371. venektomie
chirugické vynětí žíly... Celý referát
 
372. venenatio
(l. venenum jed) otrava... Celý referát
 
373. venenonecatus
(l. venenare otravovat, l. necare zabíjet) otrávený jedovatými látkami... Celý referát
 
374. venenosus
(l. venenum jed) jedovatý... Celý referát
 
375. venenum
jed... Celý referát
 
376. venepunkce
(medicína) napíchnutí žíly a odběr krve injekční stříkačkou... Celý referát
 
377. vener(e)ophobia
( Venus Venuše, bohyně lásky, ř. fobos strach) vener(e)ofobie, chorobný strach před pohlavní nemocí... Celý referát
 
378. venerabilis
vysoce ctěný... Celý referát
 
379. venerický
(odborně) pohlavní... Celý referát
 
380. venerofobie
(psychologie) chorobný strach z onemocnění pohlavní nemocí... Celý referát
 
381. venerologie
(medicína) obor lékařství zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením pohlavních chorob včetně jejich evidence a kontroly... Celý referát
 
382. venesekce
otevření žíly... Celý referát
 
383. veni vidi vici
přišel jsem, uviděl jsem, zvítězil jsem... Celý referát
 
384. venia
souhlas, svolení. Venia docendi oprávnění vyučovat na vysokých školách... Celý referát
 
385. venia docendi
oficiální oprávnění konat veřejné přednášky na vysoké škole... Celý referát
 
386. venia legendi (docendi)
oprávnění přednášet na vysoké škole... Celý referát
 
387. venificium
otrávení... Celý referát
 
388. venodilatační
způsobující rozšíření žil... Celý referát
 
389. venografie
rentgenové zobrazení žil po podání kontrastní látky... Celý referát
 
390. venogram
(medicína) rentgenový snímek žil... Celý referát
 
391. venoklyze
žilní nálev, kontinuální podání roztoků do žíly, infúze... Celý referát
 
392. venolit
žilní kámen... Celý referát
 
393. venopatie
onemocnění žil... Celý referát
 
394. venopharmacon
(l. vena žíla, ř. farmakon lék) léky stabilizující stěnu periferních žil (venotonika)... Celý referát
 
395. venose pulse
žilní tep... Celý referát
 
396. venoskleróza
vazivové ztvrdnutí, ztluštění stěny žíly... Celý referát
 
397. venostáza
městnání krve v žilách (vénách)... Celý referát
 
398. venovenoanastomosis
(medicína) is, f. (l. vena žíla, anastomosis spojení) venovenoanastomóza, chirurgické napojení, spojení dvou žil... Celý referát
 
399. venózní, venosní
žilní... Celý referát
 
400. venter
břicho. Venter pendulus, propendens visící, převislé břicho... Celý referát
 
401. venter pendulus
ochablé, pokleslé, visící břišní svaly... Celý referát
 
402. ventil
uzavírací nebo regulační zařízení, armatura potrubí... Celý referát
 
403. ventilace
větrání, řízená výměna vzduchu v uzavřeném prostoru... Celý referát
 
404. ventilace v psychologii
uvolnění vlastních problémů, emocí, tenzí, strachu před ostatními... Celý referát
 
405. ventilační komunikace
komunikace uvolňující vnitřní napětí, relaxující... Celý referát
 
406. ventilatio
(l. ventilare větrat) ventilace, výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a alveolárním vzduchem v plicích... Celý referát
 
407. ventilátor
(technika) přístroj určený k vytvoření proudění v plynech, případně k vytvoření nízkého tlaku v nich... Celý referát
 
408. ventilovat
(odborně) větrat... Celý referát
 
409. ventilové slovo
oblíbený verbální výraz používaný např. pro uvolnění či redukci vzniklé tenze, afektu, emoce... Celý referát
 
410. ventózní
větrný, plynatý... Celý referát
 
411. ventrální
přední... Celý referát
 
412. ventriculitis
(medicína) (l. ventriculus komora) ventrikulitida, zánět (ependymu) mozkové komory... Celý referát
 
413. ventriculopunctio
(l. ventriculus komora, l. pungere bodat) ventrikulopunkce, nabodnutí komory (srdeční, mozkové)... Celý referát
 
414. ventriculus
dutina, komora, žaludek... Celý referát
 
415. ventrikulární
týkající se 1. srdeční nebo mozkové komory... Celý referát
 
416. ventrikuloaurikulostomie
drenáž postranní mozkové komory při obstrukčním hydrocefalu katétrem do (před)síně pravého srdce... Celý referát
 
417. ventrikulocisternostomie
spojení zadního rohu postranní mozkové komory při obstrukčním hydrocefalu katétrem s velkou cisternou v zadní jámě lebeční... Celý referát
 
418. ventrikulografie
znázornění mozkových nebo srdečních komor rentgenovými paprsky s použitím kontrastní látky... Celý referát
 
419. ventrikulometrie
měření tlaku v srdečních komorách... Celý referát
 
420. ventrikuloskopie
vyšetřování mozkových komor endoskopem... Celý referát
 
421. ventriloquista
břichomluvec... Celý referát
 
422. ventrodorzální, ventrodorsální
předozadní... Celý referát
 
423. ventrofixatio
(uteri) (l. venter břicho, l. figere upevňovat) ventrofixace (dělohy), přivedení dělohy do správné polohy jejím upevněním k přední stěně břišní... Celý referát
 
424. ventrohysteropexe
uvedení dělohy do normální polohy přišitím jejího těla k přední stěně břišní... Celý referát
 
425. ventroingvinální
týkající se břicha a slabiny... Celý referát
 
426. ventrolaterální
předoboční... Celý referát
 
427. ventromediální
(anatomie) směrem dopředu a do středu... Celý referát
 
428. ventroptóza
pokles, sklesnutí žaludku (gastroptóza)... Celý referát
 
429. ventrosuspensio
(uteri) (l. venter břicho, l. suspendere zavěšovat) ventrosuspenze (dělohy), závěs dělohy, uvedení dělohy do správné polohy přišitím oblých vazů k přední stěně břišní (ventrofixace)... Celý referát
 
430. ventrotomie
otevření břišní dutiny... Celý referát
 
431. ventrovesicofixatio
(l. venter břicho, l. vesica urinaria měchýř močový, l. figere upevňovat) ventrovezikofixace, upevnění močového měchýře k přední stěně břišní... Celý referát
 
432. venturia carpophila
strupovitost meruňky... Celý referát
 
433. venturia inaequalis
strupovitost jabloňová... Celý referát
 
434. venula
drobná žilka, po kapiláre nejmenší část žilního řečiště... Celý referát
 
435. venus
půvab, požitek lásky. Venus vulgivaga nevěstka, prostitutka... Celý referát
 
436. venus vulgivaga
prostituce... Celý referát
 
437. venustrafobie
(psychologie) chorobný strach z krásných žen... Celý referát
 
438. veraikon, vera ikon
údajný otisk Kristovy tváře na plátěném šátku... Celý referát
 
439. veranda
zastřešený přístavek domu... Celý referát
 
440. verapamil
verapamil ? antagonista kalcia, antiarytmikum, vazodilatans. Snižuje krevní tlak, prodlužuje převod vzruchu ze síní na komory. Např. Azupamil, Berkatens, Flamon, Isoptin, Lekoptin, Verapamil, Verpamil... Celý referát
 
441. veratrinum
veratrin, směs alkaloidů v semenech kýchavice bílé (Veratrum album)... Celý referát
 
442. verba viva
živá slova... Celý referát
 
443. verbalistický
mnohomluvný, verbalistní... Celý referát
 
444. verbalistní
mnohomluvný, verbalistický... Celý referát
 
445. verbalizace pohybu
metoda napomáhající koordinaci volních pohybů (např. dítě při nácviku psaní slovně popisuje jaký pohyb právě dělá a jakým směrem)... Celý referát
 
446. verbalizátorský učební styl
slovní styl inklinující k myšlení ve slovech... Celý referát
 
447. verbalizmus, verbalismus
způsob vyjadřování záležící v přepjatém důrazu na slovní výraz, často bez hlubšího obsahu, mnohomluvnost, slovíčkaření... Celý referát
 
448. verbalizovat, verbalisovat
převádět do slovní formy, vyjádřit slovně... Celý referát
 
449. verbální
(odborně) slovní, ústní, slovy vyjádřený... Celý referát
 
450. verbální a neverbální komunikace
verbální komunikace je zprostředkována slovy, neverbální (nonverbální) pomocí gest, postoje těla, mimikou, pohledem očí atd.... Celý referát
 
451. verbální atentát
maximální slovní útok... Celý referát
 
452. verbální autokomunikace
slovní kontakt se sebou samým, ,,hovor s vlastní osobou"... Celý referát
 
453. verbální dyskalkulie
závady a poruchy ve slovním označování čísel, množství a počtu předmětů a matematických úkonů... Celý referát
 
454. verbální dyspraxie
specifická závada či porucha obratnosti při slovní sociální komunikaci... Celý referát
 
455. verbální eupraxie
správné porozumění slovům a adekvátní i obratné používání slov... Celý referát
 
456. verbální faktor
slovní porozumění, schopnost a dovednost chápat význam slov (podle L. Thurstona)... Celý referát
 
457. verbální fluence
(fonetika) slovní plynulost... Celý referát
 
458. verbální frázování
... Celý referát
 
459. verbální intonace
melodie mluvené řeči... Celý referát
 
460. verbální parafázie
záměna jedněch slov za druhé, komolení slov, nesprávná stavba vět... Celý referát
 
461. verbální smog
slovní znečištění... Celý referát
 
462. verbální testy
psychologické diagnostické metody ve formě slovních (ústních nebo písemných) zkoušek... Celý referát
 
463. verbální wrestling
slovní zápas... Celý referát
 
464. verbatim
doslova... Celý referát
 
465. verbatim et litteratim
doslova a do písmene... Celý referát
 
466. verbatim memory
doslovná paměť... Celý referát
 
467. verbena
(botanika) vonný druh rostliny rodu Verbena, pěstovaný v zahradách, sporýš zvrhlý... Celý referát
 
468. verber
rána, bičování... Celý referát
 
469. verbež
sebranka, chátra, banda... Celý referát
 
470. verbigerace
uniformní, mechanické a automatizované opakování stejných slovních projevů, řečová, orální či verbální stereotypie... Celý referát
 
471. verbigeratio
(l. verbigerare tlachat) verbigerace, opakování slov a řečových obratů bez vnitřního smyslu... Celý referát
 
472. verbis castigare
trestat slovy... Celý referát
 
473. verbis expressis
výslovně... Celý referát
 
474. verbofobie
(psychologie) chorobný strach z některých slov (např.ze slova osud)... Celý referát
 
475. verbomanie
upovídanost, nutkání k nepřetržitému mluvení, též logorrhea nebo logorhea... Celý referát
 
476. verboterapie
(psychologie) psychokorektivní metoda vycházející z hypotézy, že cílená, odborně vedená a trénovaná změna verbální sociální komunikace vede k žádoucím změnám v osobnosti... Celý referát
 
477. verbovat
získávat někoho slovy, přesvědčováním, sliby pro něco... Celý referát
 
478. verbum
sloveso... Celý referát
 
479. verbum cordis
slovo srdce (Augustinus Aurelius)... Celý referát
 
480. verbum interius
vnitřní slovo... Celý referát
 
481. vercajk
(slang) nářadí, náčiní... Celý referát
 
482. věrchuška
(politika) (v ruském, resp. sovětském prostředí) elita, politická špička... Celý referát
 
483. verdikt
konečný výrok, rozhodnutí... Celý referát
 
484. verdoglobinum
oxidační produkt hemoglobinu nazelenalé barvy (např. po otravě fenacetinem)... Celý referát
 
485. verdura
druh tapiserie s rostlinnými motivy... Celý referát
 
486. veřej
(zastarale) křídlo dveří nebo vrat bez zárubní... Celý referát
 
487. veřejné mínění
... Celý referát
 
488. veřejné zdraví
... Celý referát
 
489. veřejnost
(politologie) občané, společnost, bez bližšího vymezení nebo kategorizace... Celý referát
 
490. verifikace
(odborně) potvrzení správnosti, pravosti... Celý referát
 
491. verifikační experiment
experimentální ověřování hypotézy, teorie, funkčnosti metody, pravdivosti... Celý referát
 
492. verifikační explorace
ověřování, potvrzování nebo vyvracení hypotéz... Celý referát
 
493. verifikovat
(odborně) provádět verifikaci, ověřovat správnost, pravost... Celý referát
 
494. veritas
pravda... Celý referát
 
495. veritas exulant
vyhnaná, zahnaná, nepřijatá pravda... Celý referát
 
496. verizmus, verismus
it. uměl. směr z konce 19. stol. čerpající námětově z denního života a pojímající tvorbu jako pravdivý odraz skutečnosti... Celý referát
 
497. verk
dílo, výtvor, stroj... Celý referát
 
498. vermes
červi... Celý referát
 
499. vermicelli
tenké italské nudle... Celý referát
 
500. vermicidní
zabíjející, ničící červy (střevní parazity)... Celý referát
 
501. vermiculatio
(l. vermiculus červíček) vermikulace, červovitý pohyb střev, peristaltika... Celý referát
 
502. vermiculatus
červíčkovitý, drobounký... Celý referát
 
503. vermifobie
(psychologie) chorobný strach z červů a střevních parazitů... Celý referát
 
504. vermiformis
červovitý... Celý referát
 
505. vermifugní
vyhánějící, vypuzující červy... Celý referát
 
506. vermikulární
(odborně) červovitý... Celý referát
 
507. vermikulózní
bohatý na červy... Celý referát
 
508. verminatio
(l. vermis červ) verminace, infekční onemocnění červy, hlísty... Celý referát
 
509. vermis
červ. Vermis cerebelli červ mozečkový, střední část mozečku, uložená mezi oběma hemisférami mozečku... Celý referát
 
510. vermut
dezertní víno... Celý referát
 
511. vernaculus
(l. verna čeleď) domácí... Celý referát
 
512. vernalis
(l. ver jaro) jarní... Celý referát
 
513. vernier
odečítací pomůcka pozorovaných stupnic, nonius... Celý referát
 
514. vernisáž
(umění) slavnostní otevření výstavy... Celý referát
 
515. vernix
(caseosa) sýrovitý maz na kůži novorozenců... Celý referát
 
516. vernix caseosa
novorozenecký sýrovitý mázek... Celý referát
 
517. věrnost
(společnost) loajalita, oddanost druhému člověku, zaměstnání, nějakému spolku apod.... Celý referát
 
518. veronalismus
otrava veronalem... Celý referát
 
519. veronalum
veronal, barbital, acidum diaethylbarbituricum, hypnotikum a sedativum... Celý referát
 
520. verpánek
(zastarale) třínohá stolička s kulatým sedadlem, na které sedí při práci obuvník (švec)... Celý referát
 
521. verruca
veruka, bradavice, kožní choroba vyvolaná viry. Verruca filiformis bradavice filiformní, niťovitá. Verruca naevoides bradavice nevoidní, připomínající vzdáleně névus. Verruca necrogenes bradavice nekrogenní, tuberculum anatomicum, tuberkulózní útva... Celý referát
 
522. verš
(literatura) samostatná jednotka básnického rytmu tvořící uspořádaný zvukový celek: liter. časoměrný, přízvučný, slabičný, volný verš | jambický, trochejský, daktylský verš... Celý referát
 
523. vers libre
volný verš... Celý referát
 
524. versála-
velké písmeno... Celý referát
 
525. versálka
velké písmeno... Celý referát
 
526. versandkosten
náklady spojené s vypravením zásilky, náklady na zaslání, náklady na přepravu, zasilatelské náklady, dopravní náklady, přepravní náklady, dopravné, přepravné, balné a poštovné... Celý referát
 
527. versatilis
pohyblivý, otáčivý... Celý referát
 
528. versatio
(l. versare obracet) otáčení, střídání, změna... Celý referát
 
529. verset
krátká mezihra pro varhany... Celý referát
 
530. versicolor
pestrý, pestrobarevný, různobarevný... Celý referát
 
531. versio
(l. vertere obracet) verze, obrat, otočení... Celý referát
 
532. versologie
literárně vědný obor zabývající se zkoumáním verše... Celý referát
 
533. versta
stará ruská délková míra... Celý referát
 
534. verstehende Psychologie
,,rozumějící" a chápající psychologie... Celý referát
 
535. versus populum
k lidu (tváří či čelem k lidu)... Celý referát
 
536. vertatur
obrať, obraťte... Celý referát
 
537. verte
(latinské výrazy) obrať !... Celý referát
 
538. verte supra
dívej se, čti nahoře... Celý referát
 
539. vertebra
obratel... Celý referát
 
540. vertebrae cervicales
krční obratle... Celý referát
 
541. vertebrae coccygeae
kostrční obratle... Celý referát
 
542. vertebrae lumbales
bederní obratle... Celý referát
 
543. vertebrae sacrales
křížové obratle... Celý referát
 
544. vertebrae thoracicae
hrudní obratle... Celý referát
 
545. vertebralis
obratlový, vertebrální... Celý referát
 
546. vertebrální
obratlový... Celý referát
 
547. vertebratus
(l. vertebra obratel) opatřený obratli... Celý referát
 
548. vertebrectomia
(medicína) (l. vertebra obratel, ř. ektome vynětí) vertebrektomie, chirurgické snesení obratle nebo jeho části... Celý referát
 
549. vertebrochondrální
týkající se obratlů a chrupavky... Celý referát
 
550. vertebrodidymus
podvojná zrůda spojená obratli, páteří... Celý referát
 
551. vertebrofemorální
týkající se obratlů a kosti stehenní... Celý referát
 
552. vertebrogenní onemocnění
... Celý referát
 
553. vertebrokostální
týkající se obratle a žebra... Celý referát
 
554. vertebromamární
týkající se obratle a prsu... Celý referát
 
555. vertebromedulární
týkající se obratlů a míchy... Celý referát
 
556. vertebrosakrální
týkající se obratlů a kosti křížové... Celý referát
 
557. vertebrosternální
týkající se obratle a kosti hrudní... Celý referát
 
558. vertebrum
obratel... Celý referát
 
559. vertex
(astronomie) místo na obloze, do kterého směřuje hvězdný proud... Celý referát
 
560. verticilióza, verticiliosa
infekční parazitická choroba cévního systému rostlin... Celý referát
 
561. vertiginózní
závraťovitý, postižený závratí... Celý referát
 
562. vertigo
(medicína) pocit porušené rovnováhy, závrať... Celý referát
 
563. vertigofobie
(psychologie) chorobný strach ze závrati... Celý referát
 
564. vertigonální hry
hry s prožitkem závrati (např. ve výškách)... Celý referát
 
565. vertikál
výšková kružnice... Celý referát
 
566. vertikála
svislá přímka, svislice... Celý referát
 
567. vertikalizace
(medicína) pomalé uvedení do vertikální polohy např. při poraněních míchy... Celý referát
 
568. vertikalizace osobnosti
spiritualizace, zduchovńování, oduševňování, zkulturňování... Celý referát
 
569. vertikalizmus, vertikalismus
snaha při uplatňování vertikální linie... Celý referát
 
570. vertikalizovanost člověka
schopnost a dovednost zaujímat vertikální polohy těla (sed, stoj, chůze)... Celý referát
 
571. vertikální
(odborně) svislý, kolmý... Celý referát
 
572. vertikální ekonomicko sociální mobilita
ekonomicko sociální vzestup nebo sestup jednotlivce v rámci skupiny či organizace... Celý referát
 
573. vertikální mobilita
pohyb směrem vzestupným i sestupným, nahoru nebo dolů, např. ve funkčním pracovním zařazení... Celý referát
 
574. vertikální transfer
kladný přenos na vyšší úroveň složitosti... Celý referát
 
575. vertikální typ člověka
(psychologie) člověk usilující o duchovní rozměr své osobnosti, směřující od země k nebi... Celý referát
 
576. vertikutátor
(zahradnictví) stroj provzdušňující trávník drobnými vpichy do půdy, které pomáhají trávníku lépe absorbovat živiny a vodu... Celý referát
 
577. vertisoly
druh půdy v oblastech s periodickým prosycháním půdy... Celý referát
 
578. veruciformní
podobný bradavici... Celý referát
 
579. veruka
bradavice, kožní výrůstek, vyvýšenina (často tmavší), lat. verruca... Celý referát
 
580. verukózní
bradavčitý... Celý referát
 
581. verus
(doslovný překlad) pravý, ryzí... Celý referát
 
582. verzabilní
pohyblivý, nestálý... Celý referát
 
583. verzála, verzálka
velké písmeno abecedy u tiskových písmen... Celý referát
 
584. verzatilka, versatilka
patentní tužka... Celý referát
 
585. verzatilní
(odborně) vrtkavý, měnlivý, neklidný, eretický... Celý referát
 
586. verze
(odborně) varianta, obměna, jedna z několika rozdílných podob textu, vylíčení události z vlastního hlediska... Celý referát
 
587. verzifikace, versifikace
(literatura) převedení do veršů, zveršování, veršování... Celý referát
 
588. verzus, versus
(hovorově) proti... Celý referát
 
589. vesania
zběsilost, šílenost... Celý referát
 
590. vesaniens
zběsilý, zuřivý, šílený... Celý referát
 
591. vesanus
šílený, zběsilý... Celý referát
 
592. vešebt, vešept
egyptské označení (šavabtej, tj. odpovídající) malých, většinou mumiformních figurek, které se dávaly mrtvému do hrobky.... Celý referát
 
593. vesica
měchýř. Vesica fellea žlučník. Vesica fellea immersa žlučník zanořený v játrech. Vesica fellea pendula žlučník "stěhovavý", visící jako na stopce do dutiny břišní. Vesica urinaria měchýř močový... Celý referát
 
594. vesica biliaris
žlučník... Celý referát
 
595. vesica fellea
žlučník... Celý referát
 
596. vesica urinaria
močový měchýř... Celý referát
 
597. vesicae urinariae
močový měchýř... Celý referát
 
598. vesicantia
(l. vesica puchýř) látky způsobující vznik puchýřků... Celý referát
 
599. vesicatio
(l. vesica puchýř) vezikace, tvorba puchýřků... Celý referát
 
600. vesicoentericus
a, um, vesicointestinalis, e (l. vesica měchýř, ř. enteron střevo, l. intestinum střevo) vezikoenterický, vezikointestinální, týkající se močového měchýře a střeva... Celý referát
 
601. vesicofixatio
(medicína) (l. vesica měchýř, l. figere upevnit) vezikofixace, chirurgické upevnění močového měchýře k přední břišní stěně... Celý referát
 
602. vesicosigmoideoanastomosis
(medicína) is, f. (l. vesica měchýř, colon sigmoideum esovitá klička tračníku, anastomosis spojení) vezikosigmoideoanastomóza, chirurgické spojení močového měchýře s esovitou kličkou tračníku... Celý referát
 
603. vesicostomia
(medicína) (l. vesica měchýř, ř. stoma ústa) vezikostomie, chirurgické vyústění močového měchýře, píštěl močového měchýře... Celý referát
 
604. vesicula
váček... Celý referát
 
605. vesicula seminalis
váček semenný... Celý referát
 
606. vesiculatio
(l. vesicula puchýřek, váček) vezikulace, tvoření váčků, puchýřků... Celý referát
 
607. véška
(brněnský hantec) policie ... Celý referát
 
608. vesměs
zpravidla, obvykle... Celý referát
 
609. vesna
(knižně) jaro... Celý referát
 
610. vespa
vosa... Celý referát
 
611. vesper
(doslovný překlad) večer... Celý referát
 
612. vesperae
večerní chvály, nešpory... Celý referát
 
613. vesperale
katolická liturgická kniha obsahující nešporové texty s notací... Celý referát
 
614. vesta
horní součást mužského obleku, bez rukávů, vpředu zapínaná, nošená pod sakem... Celý referát
 
615. vestálka
starořímská panenská kněžka, členka sboru šesti kněžek, které pečovaly o provoz chrámu bohyně domácího krbu Vesty a udržovaly posvátný oheň... Celý referát
 
616. vester
váš... Celý referát
 
617. vestiarium
šatna pro oděvy řeholníků v klášteře... Celý referát
 
618. vestibul
dvorana, vstupní hala, předsálí... Celý referát
 
619. vestibular stimulation
vestibulární stimulace... Celý referát
 
620. vestibulární
předsíňový... Celý referát
 
621. vestibulární aparát
ústrojí (ve vnitřním uchu) umožňující vnímání polohy a pohybu... Celý referát
 
622. vestibulokochleární
týkající se předsíně a hlemýždě kostěného labyrintu vnitřního ucha... Celý referát
 
623. vestibulologie
obor zabývající se diagnostikou a léčením, poruch rovnovážného ústrojí... Celý referát
 
624. vestibuloocularis
(l. vestibulum předsíň, část kostěného labyrintu, l. oculus oko) vestibulookulární (reflex)... Celý referát
 
625. vestibulospinální
týkající se vestibulárního jádra mozku (Deitersova) a míchy... Celý referát
 
626. vestibulotomie
protětí předsíně kostěného labyrintu... Celý referát
 
627. vestibulouretrální
týkající se vchodu poševního a trubice močové... Celý referát
 
628. vestibulum
předsíň, vchod... Celý referát
 
629. vestibulum oris
předsíň dutiny ústní... Celý referát
 
630. vestigia trinitas
stopy boží trojice ve světě... Celý referát
 
631. vestigiální
stopový, zbytkový... Celý referát
 
632. vestigium
stopa, zbytek. Vestigium coccygeale vývojová úchylka kostrční krajiny... Celý referát
 
633. vestigium Dei
stopa Boží (ve světě)... Celý referát
 
634. vestimentum
šat, ošacení... Celý referát
 
635. veterán
vysloužilec... Celý referát
 
636. veteraniáda
soutěž veteránů... Celý referát
 
637. veterinární
zvěrolékařský... Celý referát
 
638. veterinářství
zvěrolékařství... Celý referát
 
639. veto
zakazuji... Celý referát
 
640. vetovat
(odborně) uplatnit právo veta, zakázat, bránit uskutečnění něčeho... Celý referát
 
641. vetustas
stáří, sešlost... Celý referát
 
642. vexatio
(l. vexare týrat) trápení, týrání... Celý referát
 
643. vexillum
klasický římský prapor čtvercového tvaru, nejčastěji červený... Celý referát
 
644. vexiloid
předchůdce praporu z jiného materiálu než textilu... Celý referát
 
645. vexilologie
nauka o vlajkách a praporech... Celý referát
 
646. věžák
(brněnský hantec) vysoká sklenice na pivo ( 0,5 l ) bez ucha... Celý referát
 
647. vezikální
měchýřový... Celý referát
 
648. veziko-
první část složených slov mající význam měchýř, měchýřový... Celý referát
 
649. vezikoabdominální
týkající se močového měchýře a břicha... Celý referát
 
650. vezikocervikální
týkající se močového měchýře a děložního hrdla... Celý referát
 
651. vezikokéla
výhřez močového měchýře... Celý referát
 
652. vezikoklyze
výplach močového měchýře... Celý referát
 
653. vezikokolický
týkající se močového měchýře a tračníku... Celý referát
 
654. vezikoprostatický
týkající se močového měchýře a předstojné žlázy... Celý referát
 
655. vezikopubický
týkající se močového měchýře a krajiny stydké... Celý referát
 
656. vezikorektální
týkající se močového měchýře a konečníku... Celý referát
 
657. vezikorektovaginální
týkající se močového měchýře, konečníku a pochvy... Celý referát
 
658. vezikorenální
týkající se močového měchýře a ledviny... Celý referát
 
659. vezikosigmoidní
týkající se močového měchýře a esovité kličky tračníku... Celý referát
 
660. vezikospinální
týkající se močového měchýře a míchy... Celý referát
 
661. vezikotomie
protětí, otevření močového měchýře... Celý referát
 
662. vezikoumbilikální
týkající se močového měchýře a pupku... Celý referát
 
663. vezikoureterální
týkající se močového měchýře a močovodu... Celý referát
 
664. vezikouretrální
týkající se močového měchýře a trubice močové... Celý referát
 
665. vezikouterinní
týkající se močového měchýře a dělohy... Celý referát
 
666. vezikouterovaginální
týkající se močového měchýře, dělohy a pochvy... Celý referát
 
667. vezikovaginální
(anatomie) týkající se močového měchýře a vagíny... Celý referát
 
668. vezikovaginorektální
(anatomie) týkající se močového měchýře, vagíny a konečníku... Celý referát
 
669. vezikula
ohraničená dutina v pokožce nebo pod ní, puchýř... Celý referát
 
670. vezikulární
(odborně) měchýřkovitý, puchýřkovitý, váčkovitý, sklípkovitý... Celý referát
 
671. vezikulektomie
(medicína) odstranění, vynětí semenných váčků... Celý referát
 
672. vezikuliformní
měchýřkovitý, puchýřkovitý, váčkovitý... Celý referát
 
673. vezikulitida, vesiculitis
(medicína) zánět semenných váčků... Celý referát
 
674. vezikulografie
znázornění semenných váčků rentgenem pomocí kontrastní náplně podané do ductus deferens... Celý referát
 
675. vezikulogram
rentgenový snímek semenných váčků... Celý referát
 
676. vezikulokavernózní
např. poslechový nález nad plícemi, sklípkové dýchání a poslechový fenomén pozorovaný nad kavernou... Celý referát
 
677. vezikulopustulární
charakterizovaný tvorbou puchýřků a neštoviček... Celý referát
 
678. vezikulotomie
operační protětí semenných váčků... Celý referát
 
679. vezír
(politika) vysoký státní hodnostář v některých islámských zemích... Celý referát
 
680. vhodný
(hovorově) odpovídající danému účelu, pasující, přijatelný, náležitý, patřičný, výstižný, vyhovující, žádoucí... Celý referát
 
681. via
cesta... Celý referát
 
682. via absoluta
nedovolený fyzický nátlak... Celý referát
 
683. via antiqua
stará cesta (v náboženství např. tomismus)... Celý referát
 
684. via artis
cestou umění... Celý referát
 
685. via compulsiva
vyhrožování, strašení... Celý referát
 
686. via crucis
cesta kříže, křižová cesta... Celý referát
 
687. via facti
vývojem věci, ve skutečnosti... Celý referát
 
688. via falsa
falešná cesta... Celý referát
 
689. via iluminativa
záblesky osvícení... Celý referát
 
690. via iuris
cesta práva, prostřednictvím soudu (a contrário svépomoc)... Celý referát
 
691. via lunae
dráha Měsíce... Celý referát
 
692. via mala
cesta zla... Celý referát
 
693. via media
střední cesta... Celý referát
 
694. via moderna
nová, moderní cesta ( v náboženství např. nominalistická teologie)... Celý referát
 
695. via nostra
naše cesta... Celý referát
 
696. via pacis
cesta pokoje, pokojná cesta... Celý referát
 
697. via purgativa
duchovní očišťovací cesta... Celý referát
 
698. via umbrae
dráha stínu... Celý referát
 
699. viabilita
(odborně) životaschopnost, schopnost přežití, funkčnost a výkonnost... Celý referát
 
700. viabilní
(odborně) životaschopný, schopný přežití, výkonný, ve skvělé kondici, mající se k světu... Celý referát
 
701. viadukt
(doprava) obloukový most převádějící dopravu přes široké údolí, vodní toky... Celý referát
 
702. viatikum
(církev) přijímání těla Kristova před smrtí (jakoby na cestu)... Celý referát
 
703. vibices
(l. vibix krvavý pruh, modřina) pruhovité krvácení do kůže... Celý referát
 
704. vibrace
chvění, vibrování... Celý referát
 
705. vibrační stimulace
podněcování receptorů (např. kožních) pro vnímání vibrací... Celý referát
 
706. vibrafon
samoznějící ladný hudební bicí nástroj... Celý referát
 
707. vibram
(sport) obuv s profilovanou podešví (kterou poprvé použil italský horolezec Vitali Bramani)... Celý referát
 
708. vibrans
chvějící se, kývající se, houpající se... Celý referát
 
709. vibranta
hláska vznikající chvěním jazyka kmitavá souhláska... Celý referát
 
710. vibratio
(l. vibrare kmitat) vibrace, chvění, kmitání... Celý referát
 
711. vibration stimulation
vibrační stimulace... Celý referát
 
712. vibrato
(hudba) chvějivě... Celý referát
 
713. vibrátor
(technika) zařízení budící chvění, vibraci, kmitání... Celý referát
 
714. vibratory stimulation
vibrační stimulace... Celý referát
 
715. vibrio
bakterie ve tvaru rohlíčku, způsobující např. choleru, úplavici prasat aj.... Celý referát
 
716. vibrissae
chloupky v nose... Celý referát
 
717. vibro-
první část složených slov mající význam, chvění, kmitání, vibrace... Celý referát
 
718. vibrovat
chvět se, kmitat... Celý referát
 
719. vicarious learning
zástupné učení... Celý referát
 
720. vicarious reinforcement
zástupné zpevňování např. pozorováním důsledků (následků) určitého chování a jednání druhých lidí... Celý referát
 
721. vicarius
náhradní, zastupující... Celý referát
 
722. vice versa
obráceně, naopak... Celý referát
 
723. vice-
předpona složených slov mající význam místo někoho, něčeho, zástupce, druhý v pořadí... Celý referát
 
724. vice-rector
(školství) prorektor, zástupce rektora... Celý referát
 
725. viceadmirál
místoadmirál... Celý referát
 
726. viceguvernér
místoguvernér, zástupce guvernéra... Celý referát
 
727. vicemiss
druhá v pořadí v soutěži krásy... Celý referát
 
728. vicemistr
(sport) druhý v pořadí sportovní soutěže... Celý referát
 
729. vicennium
dvacáté výročí, dvacetiletí... Celý referát
 
730. vicepremiér
místopředseda vlády... Celý referát
 
731. viceprezident
zástupce prezidenta... Celý referát
 
732. vicerektor
zástupce (náměstek) rektora, prorektor... Celý referát
 
733. vicesimus
a um dvacátý... Celý referát
 
734. vích
svazek slámy používaný k čištění, zapalování ap., věchet... Celý referát
 
735. vicinalis
(l. vicinus soused) sousedský... Celý referát
 
736. vicinální
sousední, sousedící, hraničící, vedlejší... Celý referát
 
737. vicinus
sousední, blízký... Celý referát
 
738. viciózní, viciosní
chybný, hříšný... Celý referát
 
739. victoria
vítězství... Celý referát
 
740. victus
žití, způsob života... Celý referát
 
741. vide ante
(doslovný překlad) viz výše... Celý referát
 
742. vide infra
viz níže, podívej se dolů... Celý referát
 
743. vide supra
(latinské výrazy) viz výše, podívej se nahoru... Celý referát
 
744. videat!
l. videre vidět) ať vidí!... Celý referát
 
745. video
první část složených slov související s přenosem záznamem, a reprodukcí obrazu... Celý referát
 
746. video meliora proboque deteriora sequor
Vidím dobro, schvaluji je, avšak sleduji zlo... Celý referát
 
747. videofon
videotelefon... Celý referát
 
748. videokamera
elektronická kamera spojená se zařízením pro magnetický záznam zvuku a obrazu... Celý referát
 
749. videokazeta
kompaktní schránka s magnetickou páskou k magnetickému záznamu obrazu i zvuku... Celý referát
 
750. videoklip
krátký filmový a zvukový záznam umělecky zpracovaný pomocí videotechniky... Celý referát
 
751. videokonference
telekomunikační služba umožňující konferenční jednání na dálku přenosem obrazu i zvuku... Celý referát
 
752. videomagnetofon
zařízení k záznamu a reprodukci obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, video, videorekordér, magnetoskop... Celý referát
 
753. videoprojekce
předvádění televizního obrazu... Celý referát
 
754. videorekordér, videorecorder
zařízení k záznamu a reprodukci obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, video, videomagnetofon, magnetoskop... Celý referát
 
755. videotechnika
obor zabývající se snímáním, záznamem a reprodukcí televizního obrazu, obrazová televizní technika... Celý referát
 
756. videotéka
sbírka videokazet... Celý referát
 
757. videotelefon
sdělovací systém umožňující současný přenos zvuku i obrazu při telefonickém spojení, videofon... Celý referát
 
758. videotex
telematické služby umožňující zobrazení textů a grafických informací vyžádaných účastníkem na jeho telefonním účastnickém zařízení, viewdata... Celý referát
 
759. videotext
přenos informací z centra na obrazovku účastníka... Celý referát
 
760. vidi
viděl jsem, četl jsem, souhlasím... Celý referát
 
761. vidimace
potvrzení shodnosti kopie s prvopisem, ověření opisu listiny... Celý referát
 
762. viditelný
zřejmý, patrný... Celý referát
 
763. vidium
(technika) tvrdokov vyrobený převážně z karbidů wolframu a titanu pro svoji výjimečnou tvrdost, používaný hlavně pro výrobu nástrojů (např. vrtáky s vidiovou špičkou)... Celý referát
 
764. vidla
(brněnský hantec) krádež... Celý referát
 
765. vidmo
(zastarale) starší název pro spektrum... Celý referát
 
766. vidovat
ověřit, potvrdit správnost, potvrdit vzetí na vědomí, vidimovat... Celý referát
 
767. vielding
přístupný, poddajný, podřídivý, flexibilní, ohebný, ústupný... Celý referát
 
768. vietcong
jihovietnamská gerilová záškodnická skupina... Celý referát
 
769. vietovy vzorce
vztahy mezi koeficienty a kořeny polynomu... Celý referát
 
770. viewdata
videotex... Celý referát
 
771. vigilambulantní chování
... Celý referát
 
772. vigilambulismus
(l. vigilare bdít, l. ambulare chodit) automatické jednání s omezeným vnímáním okolí... Celý referát
 
773. vigilance
bdělost, ostražitost... Celý referát
 
774. vigilante style
ostražitý, napjatý, bdělý styl chování... Celý referát
 
775. vigilie
bohoslužba v předvečer svátku... Celý referát
 
776. vigilita
bdění, bdělost... Celý referát
 
777. vigilita pozornosti
bdělost, čilost a distributivnost pozornosti, schopnost a dovednost adekvátně podle nutnosti přepojovat pozornost od jednoho jevu či objektu na jiný jev či objekt... Celý referát
 
778. vigilní kóma
vigilní kóma (coma vigile) ? kóma (hluboká porucha vědomí), při němž pacient působí dojmem, že se probral. Má otevřené oči (které však nesledují okolí a jen bezcílně bloudí), žvýká a polyká podanou potravu, ale není možné s ním navázat kontakt. Neudr... Celý referát
 
779. viginti
dvacet... Celý referát
 
780. vigoň
vlna americké lamy vikuně... Celý referát
 
781. vigor
úroveň aktivity... Celý referát
 
782. vigvam
polokulovitá chýše severoamerických indiánů z kůlů krytých březovou kůrou... Celý referát
 
783. vihára
indická klášterní stavba... Celý referát
 
784. vikář
(církev) kněz pověřený správou několika farností... Celý referát
 
785. vikariát
vikářství... Celý referát
 
786. vikarismus
(botanika) vzájemné nahrazování druhů společného rodového areálu... Celý referát
 
787. vikarizace smyslů
přejímání (nahrazování) funkce jednoho redukovaného smyslu smyslem jiným (druhým)... Celý referát
 
788. víkend, weekend
doba pracovního volna na konci týdne, konec týdne, sobota a neděle... Celý referát
 
789. viking
(historie) účastník dobyvačných výprav podnikaných v 8.- 11. století ze Skandinávie... Celý referát
 
790. vikomt
šlechtický titul hierarchicky postavený mezi hrabětem a baronem... Celý referát
 
791. vikslajvant
voskované plátno... Celý referát
 
792. viktimita
náchylnost či uzpůsobenoct člověka k tomu, aby se stal snadněji obětí trestého činu než jiní lidé. Jde např. o neopatrnost, zvýšenou sugestibilitu, emoční labilitu.... Celý referát
 
793. viktimizace
(kriminalistika) proces, ve kterém se člověk stává obětí trestného činu... Celý referát
 
794. viktimnost
(psychologie) disponovanost člověka stát se obětí, soubor osobnostních předpokladů a vnějších okolností ohrožujících jedince, který se pak stává snadněji obětí trestního činu (např. taxikář, obsluha čerpací stanice)... Celý referát
 
795. viktimologie
Věda o obětech trestných činů... Celý referát
 
796. viktuální
potravinový (např. trh)... Celý referát
 
797. vikuňa
divoká lama... Celý referát
 
798. vikýř
(architektura) architektonický prvek, umístěný obvykle na střeše objektu... Celý referát
 
799. vila
samostatně stojící obvykle rodinný obytný dům... Celý referát
 
800. vilajet
provincie v osmanské říši ( v jejímž čele stál válí)... Celý referát
 
801. vilikace
korunní, panovnické statky... Celý referát
 
802. villegiatura
venkovská vila pro letní pobyt... Celý referát
 
803. villonský
(literatura) villonská balada (balada francouzská) = lyrická forma složená ze tří strof o 7 až 12 verších a závěrečného poslání (envoi [anvua]) zpravidla v rozsahu poloviny předešlé strofy, jehož poslední verš se refrénovitě opakuje na konci každé s... Celý referát
 
804. villus
chlup, vlas, chomáč, klk... Celý referát
 
805. vilný
(zastarale) (patrně od vůle) - zvrhlý, chlípný... Celý referát
 
806. vilózní, vilosník
ochlupený, porostlý vlasy... Celý referát
 
807. vilus
střevní klk... Celý referát
 
808. vimentin
druh bílkoviny... Celý referát
 
809. vimpel
malý trojúhelníkově protažený praporek... Celý referát
 
810. vimperk
(architektura) ozdobný trojúhelníkový, štít nad oknem nebo portálem gotického kostela... Celý referát
 
811. vína
(hudba) indický hudební nástroj podobný loutně... Celý referát
 
812. vinaigrette
(gastronomie) kořeněná zálivka na salát... Celý referát
 
813. vinčestrovka, winchestrovka
puška opakovačka... Celý referát
 
814. Vincky
(brněnský hantec) Vinohrady ( brněnské sídliště)... Celý referát
 
815. vinculis
okovy, řetězy... Celý referát
 
816. vinculum
pouto, provaz. Vinculum linguae uzdička jazyka. Vinculum praeputii uzdička předkožky. Vinculum tendinum pouto šlach, vazivové proužky mezi parietální a viscerální pochvou šlach... Celý referát
 
817. vincúr
vinohradnícky robotník (hovor.)... Celý referát
 
818. vindikace
žaloba na vydání neprávem zadržované věci... Celý referát
 
819. vindra
nepatrný peníz... Celý referát
 
820. viněta, vigneta, vignette
etiketa, nálepka na láhvi... Celý referát
 
821. vingl
(brněnský hantec) roh, uhelnik,L-profil... Celý referát
 
822. vinidur
neměkčený polyvinylchlorid, plast... Celý referát
 
823. vinklář
(právo) obecný zmocněnec... Celý referát
 
824. vinkulace
(ekonomie) omezení dispozice s vkladní knížkou nebo cenným papírem... Celý referát
 
825. vinkulace pojistného plnění
... Celý referát
 
826. vinný
(hovorově) vínový: vinný střik... Celý referát
 
827. vinš
blahopřání... Celý referát
 
828. vintage
(móda) modely oblečení, které vznikly mnoho let zpátky, posloužily svému účelu, časem vyšly z módy a po letech začly být opět využívány... Celý referát
 
829. vinum
víno. Vina medicinalia vína léčivá... Celý referát
 
830. vinyl
(chemie) radikál odvozený od etylenu odtržením atomu vodíku... Celý referát
 
831. viola
(hudba) smyčcový strunný hudební nástroj... Celý referát
 
832. viola anal
černá díra... Celý referát
 
833. violatio
(l. violare týrat) violace, porušení, poškození, zneuctění, znásilnění... Celý referát
 
834. violence
násilí, násilné chování a jednání... Celý referát
 
835. violens
násilný, prudký... Celý referát
 
836. violentia
násilnost, úpornost... Celý referát
 
837. violentus
prudký, násilný... Celý referát
 
838. violoncello
(hudba) smyčcový strunný hudební nástroj... Celý referát
 
839. viosterolum
viosterol, ergosterol, vitamín D2... Celý referát
 
840. vipassana
meditační technika jasnozřivého vhledu, metoda tzv. diamantové cesty... Celý referát
 
841. vipera
zmije, had... Celý referát
 
842. viperinum
(biochemie) zmijí jed... Celý referát
 
843. viperinus
(l. vipera had) hadí... Celý referát
 
844. vir
muž... Celý referát
 
845. vir aeternum
věčný muž... Celý referát
 
846. vir bonus
dobrý člověk... Celý referát
 
847. vir clarissimus
veleslavný muž... Celý referát
 
848. vir consularis
titul bývalých konzulů, senátorů a správců provincií... Celý referát
 
849. vir desideriorum
muž touhy... Celý referát
 
850. vir dolorum
(medicína) muž bolesti... Celý referát
 
851. vir illustris
osvícený muž... Celý referát
 
852. vir illustrissimus
nejjasnější muž... Celý referát
 
853. vir perfectissimus
velevážený muž... Celý referát
 
854. vir, virus
(medicína) nebuněčná forma živých soustav způsobující onemocnění organizmů... Celý referát
 
855. viraginitas
(l. virago mužatka) viraginita, stav, v němž se žena cítí jako muž, mužské pohlavní pocity u žen... Celý referát
 
856. virago
mužatka... Celý referát
 
857. virál
(marketing) Druh reklamy či jiného audiovizuálního materiálu, který pro své šíření využívá sdílení obsahu pro jeho zajímavost uživateli převážně na sociálních sítích. Smyslem může být buď šíření nějakého reklamního sdělení, nebo i pouhlé shlédnutí zá... Celý referát
 
858. virální
(sociální sítě) nekontrolovaně, lavinovitě se šířící především po internetu prostřednictvím sociálních sítí... Celý referát
 
859. virelai (virle)
forma truvérskeho básnictva a spevu (fr. hud.)... Celý referát
 
860. virémie
(medicína) přítomnost virů v krvi... Celý referát
 
861. vires
ium, f. ( pl. od vis síla) síla, schopnost... Celý referát
 
862. virga
prut, proutek, hůl... Celý referát
 
863. virgas
bitka za nejaký trest, výprask, (lat. hovor.)... Celý referát
 
864. virginal
strunný klávesový nástroj... Celý referát
 
865. virgineus
panenský, dívčí... Celý referát
 
866. virginita
panenství... Celý referát
 
867. virginitas
(l. virgo panna) virginita, panenství... Celý referát
 
868. virgo
panna... Celý referát
 
869. virgo veneranda
Panna ctihodná, úctyhodná... Celý referát
 
870. virgule
proutek, dřevená nebo drátěná vidlice, zavěšené závaží... Celý referát
 
871. viribus unitis
spojenými silami... Celý referát
 
872. viricidální
ničící, hubící viry... Celý referát
 
873. viridans
zelenající se, např. Streptococcus viridans... Celý referát
 
874. viridatio
(l. viridis zelený) viridace, oxidační otevření porfyrinového kruhu krevního barviva za tvorby biliverdinu účinkem peroxidu vodíku... Celý referát
 
875. viridis
zelená... Celý referát
 
876. virilis
mužský... Celý referát
 
877. virilismus
výskyt tělesných a duševních maskulinních znaků u ženy... Celý referát
 
878. virilita
mužnost, mužskost, mužství... Celý referát
 
879. virilitas
(l. vir muž) virilita, mužství, mužská síla, mužské pohlaví... Celý referát
 
880. virilizace
(biologie) rozvoj druhotných mužských pohlavních znaků u žen. Vzniká při některých poruchách s nadbytkem mužských pohlavních hormonů (androgenů). Objevuje se typicky mužské ochlupení, hlubší hlas, zvětšuje se klitoris. Ženské znaky přitom ustupují. K... Celý referát
 
881. virilní
(odborně) mužský... Celý referát
 
882. virion
jednotlivá částice viru schopná napadnout buňku a rozmnožovat se v ní... Celý referát
 
883. viripotens
mužný, pohlavně dospělý... Celý referát
 
884. virofobie
(psychologie) chorobný strach z virového onemocnění... Celý referát
 
885. virogenní
virového původu, vyvolaný viry... Celý referát
 
886. viroid
(biologie) přenosná subvirusová jednotka... Celý referát
 
887. virologie
nauka o virech a o nemocech jimi působených... Celý referát
 
888. viropexe
mechanismus vstupu viru do buňky... Celý referát
 
889. virostatický
působící léčivě proti virům... Celý referát
 
890. virostatika
léky působící proti virům, též antivirotika... Celý referát
 
891. virový
páchnoucí, jedovatý... Celý referát
 
892. viróza, virosa
choroba vyvolaná viry... Celý referát
 
893. virtualis
mužný, schopný něco konat, potenciální... Celý referát
 
894. virtualita
možnost, schopnost, potencialita, vnitřní síla... Celý referát
 
895. virtuální
(odborně) zdánlivý, možný, potenciální... Celý referát
 
896. virtuální drogy
internet, televize a počítačové hry... Celý referát
 
897. virtuální komunikace
vizuální (tištěná, datová, grafická, obrazová) i hlasová komunikace pomocí veřejných sítí, např. prostřednictvím internetu... Celý referát
 
898. virtuální realita
(informatika) uživatelské rozhraní (simulace) napodobující skutečné vnímání prostoru... Celý referát
 
899. virtuos
(hudba) dokonalý hráč na hudební nástroj... Celý referát
 
900. virtuozita, virtuosita
(hudba) dokonalé ovládání hry na hudební nástroj... Celý referát
 
901. virtuózní, virtuosní
týkající se hudebního mistrovství... Celý referát
 
902. virtus
ctnost, statečnost, schopnost a dovednost, zodpovědnost, odvaha, síla a moc, mužnost (od vir - latinský výraz pro muž)... Celý referát
 
903. virulence
účinnost, životnost, schopnost mikroorganizmů vyvolat infekci... Celý referát
 
904. virulentní
prudce účinný, nakažlivý, jedovatý... Celý referát
 
905. virvar
hluk, zmätok, neporiadok (nem. expr.)... Celý referát
 
906. vis
vim, vi (nom., ak., abl. sg.), f. síla. Vis a fronte síla působící čelně. Vis a tergo síla působící zezadu. Vis a ventre síla působící zpředu. Vis maior silnější, vyšší síla, moc... Celý referát
 
907. vis á vis (vizaví)
naproti 2. zoči voči (fr. kniž.)... Celý referát
 
908. vis agendi
síla jednat... Celý referát
 
909. vis cogitandi
síla myslet (poznávat)... Celý referát
 
910. vis essendi
síla být (existovat)... Celý referát
 
911. vis existendi
síla existovat (být)... Celý referát
 
912. vis maior
vyšší moc, neodvratitelná událost... Celý referát
 
913. vis vitalis
vitální (životní) síla... Celý referát
 
914. vis viva
živá síla... Celý referát
 
915. vis-?-vis
naproti... Celý referát
 
916. viscera
útroby, vnitřnosti. Viscera abdominalia útroby břišní. Viscera thoracica, thoracalia útroby hrudní... Celý referát
 
917. visceralgia
(medicína) (l. viscera útroby, ř. algos bolest) visceralgie, bolest vnitřních orgánů... Celý referát
 
918. viscerální
útrobní... Celý referát
 
919. viscerální algie
(medicína) bolest vnitřních orgánů, např. střevní,žlučníková, prostatická, srdeční... Celý referát
 
920. viscerální bolest
viz viscerální algie... Celý referát
 
921. viscerální halucinace
útrobní, orgánové, cenestetické halucinace... Celý referát
 
922. viscerální percepce
útrobní, niterné, vegetativní, tělové vnímání... Celý referát
 
923. viscerální tuk
tuk v břišní dutině, který obklopuje břišní orgány... Celý referát
 
924. viscerocardiacus
(l. viscera útroby, ř. kardia srdce) týkající se útrob a srdce... Celý referát
 
925. viscerogenní
vnitřního, útrobního původu... Celý referát
 
926. visceroinhibitor
(l. viscera útroby, l. inhibere zadržovat) prostředek snižující motilitu útrob... Celý referát
 
927. viscerokranium
obličejová část kostry lebky... Celý referát
 
928. viscerokutánní
týkající se útrob a kůže... Celý referát
 
929. visceromegalie
nadměrné zvětšení útrob... Celý referát
 
930. visceroparietální
týkající se útrob a stěny břišní... Celý referát
 
931. visceroperitoneální
týkající se útrob a pobřišnice... Celý referát
 
932. visceropleurální
týkající se útrob a pohrudnice... Celý referát
 
933. visceroptóza
pokles, snížení útrobních orgánů... Celý referát
 
934. visceroreceptory
zprostředkovávají počitky a vjemy (např. pocity tísně a tlaku)z útrob, vnitřních orgánů těla... Celý referát
 
935. viscerosomatický
týkající se útrob a těla... Celý referát
 
936. viscerotonie
typ temperamentu projevující se podle W. H. Sheldona (1898-1970) u endomorfního konstitučního typu emotivností, uvolněností, zálibou v jídle a různých požitcích,hlubokým spánkem, orientací na rodinu,oblibou zdvořilostních společenských ceremoniíí, n... Celý referát
 
937. visciditas
(l. viscum lep) viscidita, ulpění, přilnutí... Celý referát
 
938. viscidní
lepkavý, mazlavý... Celý referát
 
939. viscositas
(l. viscum lep) viskozita, vazkost, míra vnitřního tření v tekutinách... Celý referát
 
940. viscus
eris, n., zpravidla pl. viscera, um, n. útroby, vnitřní orgány... Celý referát
 
941. viset
(brněnský hantec) (někomu něco) dlužit... Celý referát
 
942. visible speech
zviditelňování zvuku, mluvy, řeči... Celý referát
 
943. visio
(l. videre vidět) vize, vidění, představa, představivost, přelud... Celý referát
 
944. visitatio
(l. visitare prohlížet) vizitace, vizita, pravidelná lékařská prohlídka... Celý referát
 
945. visiting professor
hostující profesor (nejde vždy současně o označení reálné akademické hodnosti)... Celý referát
 
946. viskóza, viskosa
regenerovaná celulóza, surovina k výrobě umělého hedvábí a celofánu... Celý referát
 
947. viskozimetrie
měření viskozity kapalin pomocí zvláštního přístroje viskozimetru... Celý referát
 
948. viskozita, viskosita
(fyzika) odpor tekutiny ke smykové deformaci, vazkost, přilnavost... Celý referát
 
949. viskózní
(odborně) vazký, jevící vazkost... Celý referát
 
950. vistárie
(botanika) liána s bohatými hrozny modrých květů, pěstovaná u nás jako popínavá rostlina (rod Wisteria)... Celý referát
 
951. vistasměnka
směnka na viděnou... Celý referát
 
952. visual fatigue
zraková únava... Celý referát
 
953. visus
(medicína) zrak, vidění, zraková ostrost... Celý referát
 
954. vita
(medicína) život... Celý referát
 
955. vita activa
styl života preferující aktivitu, činy, praxi před teorií... Celý referát
 
956. vita apostolica
apoštolský život, život apoštolů... Celý referát
 
957. vita canis
psí život... Celý referát
 
958. vita consecrata
zasvěcený život... Celý referát
 
959. vita contemplativa
styl života preferující duchovnost, rozjímání, meditace, teorii před praxí... Celý referát
 
960. vita laboris
život práce... Celý referát
 
961. vita maxima
vysoká výkonnost tělesná i duševní... Celý referát
 
962. vita memoriae
živá paměť... Celý referát
 
963. vita minima
zdánlivá smrt (exitus)... Celý referát
 
964. vita mystica
mystický život... Celý referát
 
965. vita nostra
náš život... Celý referát
 
966. vita oboedientiae
život poslušnosti... Celý referát
 
967. vita reducta
malá životní aktivita... Celý referát
 
968. vita religiosa
život víry... Celý referát
 
969. vita sexualis
pohlavní život... Celý referát
 
970. vítač
pejorativní označení někoho, kdo něco či někoho vítá... Celý referát
 
971. vitalistický
týkající se vitalizmu... Celý referát
 
972. vitalita
živost, životnost, životní způsobilost, životaschopnost... Celý referát
 
973. vitalitas
(l. vita život) vitalita, životnost, životaschopnost... Celý referát
 
974. vitalizmus, vitalismus
názor o existenci nehmotné životní síly energie... Celý referát
 
975. vitální
(odborně) týkající se vitality, životní, živý, temperamentní... Celý referát
 
976. vitální index
(sociologie) počet narozených na sto zemřelých v uvedeném časovém intervalu a na daném území... Celý referát
 
977. vitamin, vitamín
látka v nepatrných dávkách nutná pro funkci živého organizmu, kterou si organizmy nedovedou samy připravit... Celý referát
 
978. vitaminace
obohacování potravin vitaminy, vitaminizace... Celý referát
 
979. vitaminalis
( vitaminum vitamín) týkající se vitamínů... Celý referát
 
980. vitaminizace, vitaminisace
obohacování potravin vitaminy, vitaminace... Celý referát
 
981. vitaminologie
nauka o vitamínech... Celý referát
 
982. vitaminoterapie
léčení vitamíny... Celý referát
 
983. vitaminum
vitamín, sloučeniny různé chemické povahy, účinné již v nepatrné koncentraci... Celý referát
 
984. vitarián
(společnost) člověk, který se stravuje tak, že přijímá pouze syrové, tepelně neupravené potraviny (nejčastěji pouze rostlinného původu)... Celý referát
 
985. vitelin
jedna z bílkovin obsažená ve vaječném žloutku... Celý referát
 
986. vitellinus
(l. vitellus žloutek) žloutkový... Celý referát
 
987. vitellus
žloutek... Celý referát
 
988. vitiligo
(medicína) kožní onemocnění, dochází ke ztrátě kožního pigmentu... Celý referát
 
989. vitium
(medicína) vada, závada, porucha, nedostatek, chyba, kaz... Celý referát
 
990. vitraj, vitrail
malba na skle... Celý referát
 
991. vitráž
sklo, okenní tabule... Celý referát
 
992. vitreus
sklovitý, skleněný, čistý, průhledný, hladký jako zrcadlo (corpus vitreum). Corpus vitreum sklivec, průhledná rosolovitá tkáň vyplňující prostor mezi čočkou a sítnicí... Celý referát
 
993. vitrifikace
pevné zabudování škodlivin do struktury skla metodou zpracování za vysokých teplot... Celý referát
 
994. vitrína
(nábytkářství) zasklená skříň k úschově a vystavení různých předmětů... Celý referát
 
995. vitriol
žíravina, obvykle kyselina sírová... Celý referát
 
996. vitrit
(hornictví) lesklé uhlí s lasturnatým lomem... Celý referát
 
997. vitrum
sklo, sklenice, lahev... Celý referát
 
998. vitrum guttatorium
kapací lahvička, lahev s kapátkem... Celý referát
 
999. viva voce
mluvené slovo, ústní pohovor, ,,živé" mluvení... Celý referát
 
1000. viva vox docet
živé slovo učí... Celý referát
 
1001. vivace
živě... Celý referát
 
1002. vivacitas
(l. vivus živý) životnost... Celý referát
 
1003. vivaristika
chov teplomilných živočichů... Celý referát
 
1004. vivárium
prostor upravený pro chov teplomilných živočichů... Celý referát
 
1005. vivat
(doslovný překlad) provolávání slávy, ať žije!... Celý referát
 
1006. vivat vita
ať žije život... Celý referát
 
1007. vivax
(l. vivere žít) dlouho žijící, trvalý. Vivax malaria (Plasmodium vivax) původce lidské malárie (vyvolává tzv. malárii terciánu)... Celý referát
 
1008. vividus
živý... Celý referát
 
1009. vivificatio
(l. vivus živý, l. facere činit) vivifikace, oživení... Celý referát
 
1010. vivifikace
oživení (z lat. vivus - živý, facere - činit)... Celý referát
 
1011. vivifikovat
oživit (z lat. vivus - živý, facere - činit)... Celý referát
 
1012. viviparie
živorodost, rození živých mláďat... Celý referát
 
1013. vivisekce
(medicína) pokusný operační zákrok na zvířeti bez znecitlivění... Celý referát
 
1014. vivo
(hudba) živě... Celý referát
 
1015. vivus
živý... Celý referát
 
1016. vizáž, visáž
tvář, obličej, vzezření... Celý referát
 
1017. vize, vise
vidina, zjevení, představa, vidění do budoucnosti... Celý referát
 
1018. vizika
málo používaný výraz pro pohledy... Celý referát
 
1019. vizionář, visionář
snílek, blouznivec... Celý referát
 
1020. vizionářství
prognózování budoucnosti, kreativní produkování vizí, představ, předpovědí, vidin, zjevení... Celý referát
 
1021. vizírka
hledáček... Celý referát
 
1022. vizita, visita
kontrola, inspekce lékařů, prohlídka... Celý referát
 
1023. vizitka, visitka
navštívenka... Celý referát
 
1024. vizour
(slang) whiskey... Celý referát
 
1025. vizuálie
předměty a jejich zobrazení (např. fotografie), jevy a jejich znázornění (např. schematy, modely), které člověk vnímá zrakem... Celý referát
 
1026. vizualizace
(odborně) náhled (např. na navržený produkt), ukázka, zobrazení, též ovlivňování vlastního zdravotního stavu navozováním určitých představ... Celý referát
 
1027. vizualizační
k vizualizace - zviditelnit, zviditelňovat, veřejně se projevit, stát se známým, prezentace technického či jinak odborného vyjádření (výkresu, schématu) do názorného zobrazení (např. architektonické představy) do perspektivně vykreslené podoby.... Celý referát
 
1028. vizualizátorský učební styl
styl s tendencí přemýšlet v představách a obrazech... Celý referát
 
1029. vizuálně-prostorová inteligence
schopnost a dovednost úspěšně vnímat a myslit v představách, nacházet vztahy a závislosti v obrazech, symbolech, mapách, diagramech apod.... Celý referát
 
1030. vizuální agnozie
neschopnost a nedovednost zrakem poznat a pojmenovat předměty, obličeje, objekty, též optická agnozie... Celý referát
 
1031. vizuální dominance
převaha zrakového vnímání... Celý referát
 
1032. vizuální dysgnózie
závada či porucha poznávání zrakem... Celý referát
 
1033. vizuální gramotnost
percepční zraková senzibilita a schopnost i dovednost pochopit vizuální informace a dále s nimi komunikovat... Celý referát
 
1034. vizuální halucinace
zdánlivé zrakové vjemy, a to buď jednoduché (např. voda, krev, dým, plameny, paprsky) nebo složité (postavy, zvířata, předměty známé i neznámé) vzmikající často po použití některých drog... Celý referát
 
1035. vizuální logogen
psaná (zraková) podoba informace... Celý referát
 
1036. vizuální myšlení
... Celý referát
 
1037. vizuální neglect syndrom
postižené osoby zrakem nevnímají levou polovinu těla a neuvědomují si ji, opomíjejí ji, jde o hemisférový výpadek, unilaterální prostorovou agnózii... Celý referát
 
1038. vizuální paměť
zraková paměť... Celý referát
 
1039. vizuální percepce
zrakové vnímání... Celý referát
 
1040. vizuální stimulace
podněcování a regulace stavů vědomí zrakovými podněty (např. světlem)... Celý referát
 
1041. vizuální styl učení
... Celý referát
 
1042. vizuální typ
zrakový typ, dobře si pamatuje co vidí, má rozvinutou zrakovou představivost... Celý referát
 
1043. vizuální učení
... Celý referát
 
1044. vizuální, visuální
(odborně) související se zrakovým vnímáním, zrakový... Celý referát
 
1045. vízum, visum
úřední povolení ke vstupu nebo pobytu v cizím státě... Celý referát
 
1046. vizuomotorika
(biologie) proces a stav koordinace pohybů končetin a zraku... Celý referát
 
1047. vizuospaciální
zrakově-prostorový, týkající se prostorové představivosti a prostorové orientace zrakem... Celý referát
 
1048. vizus
zraková ostrost, schopnost rozlišit dva velmi blízko ležící body... Celý referát
 
1049. vjuga
vnútrozemská sibírska metelica... Celý referát
 
1050. vlastní ideál
vzor, kterému se člověk chce podobat... Celý referát
 
1051. vlastnická triáda
(právo) oprávnění vlastníka věc držet (ius possidenti), užívat a požívat její plody a užitky (ius utendi et fruendi) a nakládat s ní, např. ji darovat, prodat nebo zničit (ius dispondendi)... Celý referát
 
1052. vlečka
(móda) prodloužené dámské šaty (např. svatební, jejichž podolek nesou za chůze drůžičky = děvčátka)... Celý referát
 
1053. vlha
(ornitologie) cizokrajný pták patřící do řádu srostloprstých z čeledi vlhovitých... Celý referát
 
1054. vlizelín, vliselín
(textilnictví) tkanina užívaná jako výztuž, může být i zažehlovací... Celý referát
 
1055. vlk
(zoologie) lesní psovitá šelma... Celý referát
 
1056. vlog
audiovizuální podoba klasických psaných blogů, autoři v natočených videjích komentují aktuální dění, tvoří návody apod.... Celý referát
 
1057. vlogger
(internet) člověk natáčející videa týkající se nějakého tématu nebo komentující aktuální dění, pravidelně zveřejňující tato videa na internetu... Celý referát
 
1058. vloha
(psychologie) vrozený předpoklad nebo potenciální schopnost k výkonu, úspěchu v určité oblasti činností nebo aktivit klienta... Celý referát
 
1059. vlys
(historie) (u antických staveb) pás mezi architrávem a římsou, část antického kladí (kladí je soustava vodorovných břeven spočívajících na sloupech nebo pilastrech), b) zpravidla vodorovný pruh na stěně nějaké stavby ap., zdobený figurálním nebo orna... Celý referát
 
1060. vnější řeč
řeč navenek, pro druhé, vyjádřená mluveným i psaným slovem... Celý referát
 
1061. vnímavý
(hovorově) citlivý, pozorný, schopný všimnout si detailů... Celý referát
 
1062. vnitřní lokalizace řízení
... Celý referát
 
1063. vnitřní řeč
řeč pro sebe sama (např. stručná, nahlas nevyslovovaná, nepsaná, zkratkovitá, složená nejen ze slov, ale i z představ, obrazů a symbolů)... Celý referát
 
1064. voál, voile
(textilnictví) lehká, vzdušná, průsvitná lněná, bavlněná nebo hedvábná tkanina v plátnové vazbě... Celý referát
 
1065. vocabulary
slovník... Celý referát
 
1066. vocalisatio
(l. vox hlas) vokalizace, nejranější stadium vývoje řeči... Celý referát
 
1067. vocational guidance
profesní poradenství... Celý referát
 
1068. voces
hlasy... Celý referát
 
1069. vodivost
(elektrotechnika) schopnost látky vést elektrický proud... Celý referát
 
1070. vodka
(potravinářství) čirý alkoholický nápoj původem z ruska s obsahem alkoholu nejčastěji okolo 40%... Celý referát
 
1071. vodmašt'ovna
(brněnský hantec) léčebna pro závislé... Celý referát
 
1072. vohoz
(brněnský hantec) oděv... Celý referát
 
1073. voice disorders
hlasové poruchy... Celý referát
 
1074. voice-mail
hlasová pošta... Celý referát
 
1075. voiceband, voice-band
hudebnímu podání blízká recitace básnického textu komorním souborem... Celý referát
 
1076. voiceterapie
léčba zpěvem, též meloterapie, vokální terapie... Celý referát
 
1077. vojtěška
(botanika) bylina z čeledi bobovitých. Pěstuje se jako pícnina zvláště v kukuřičných a řepařských výrobních oblastech... Celý referát
 
1078. vokabulář
název středověkých slovníků... Celý referát
 
1079. vokál
samohláska... Celý referát
 
1080. vokalista
zpěvák, obvykle chrámový... Celý referát
 
1081. vokalíza, vokalisa
delší melodie zpívaná pouze na samohlásky... Celý referát
 
1082. vokalizace, vokalisace
změna hlásky v samohlásku... Celý referát
 
1083. vokalizmus, vokalismus
soustava samohlásek... Celý referát
 
1084. vokální
(hudba) týkající se zpěvu... Celý referát
 
1085. vokáň
diakritické znaménko nad písmenem o označující ve slovenštině vyslovovanou dvojhlásku ou... Celý referát
 
1086. vokativ
pátý pád... Celý referát
 
1087. vola
(manus) dlaň... Celý referát
 
1088. volán
kanýr... Celý referát
 
1089. volapük
umělý jazyk ("světový jazyk"), vytvořený Švýcarem J.M. Schleyerem v r. 1879... Celý referát
 
1090. volární
dlaňový... Celý referát
 
1091. volatile substances
těkavé látky... Celý referát
 
1092. volatilis
létavý, okřídlený... Celý referát
 
1093. volatilita
(ekonomie) míra průměrné intenzity kolísání kurzů cenných papírů a deviz i úrokových sazeb během určitého časového období... Celý referát
 
1094. volatilní
nestabilní, nestálý... Celý referát
 
1095. volatilní paměť
(výpočetní technika) nestálá elektronická paměť, jež k uchování informací musí být připojená ke zdroji energie... Celý referát
 
1096. volej
úder, zahrání míče před jeho dopadem na zem... Celý referát
 
1097. volejbal
(sport) odbíjená, míčový sport hraný přes síť... Celý referát
 
1098. volens nolens
chtě nechtě... Celý referát
 
1099. voliéra
(chovatelství) prostorná klec pro chov ptáků... Celý referát
 
1100. volitivní aktivita
volní (rozhodovací) činnost, činnost vůle... Celý referát
 
1101. volné radikály
(chemie) nestabilní reaktivní sloučeniny s nepárovým elektronem, jejichž prekurzorem jsou peroxidy a hydroperoxidy, účastníci oxidačně-redukčních reakcí, azosloučeniny apod. Vznikají mj. účinkem tepla, světla, UV nebo ionizujícího záření. Hrají klíčo... Celý referát
 
1102. volní insuficience
nedostačivá, slabá schopnost správně a přiměřeně rychle se rozhodovat a adekvátně konat... Celý referát
 
1103. volonté générale
obecná vůle... Celý referát
 
1104. volontér
dobrovolný pracovník... Celý referát
 
1105. volontérství
dobrovolnictví... Celý referát
 
1106. volt
(fyzika) jednotka elektrického napětí... Celý referát
 
1107. volta
(hudba) označení při opakování části hudební skladby... Celý referát
 
1108. voltiž
akrobacie na napjatém laně... Celý referát
 
1109. voltmetr
přístroj k měření elektrického napětí... Celý referát
 
1110. volumen
rozsah, objem... Celý referát
 
1111. volumetrie
odměrná analýza... Celý referát
 
1112. voluminézní
(fyzika) na objemu odlehčený (neodpovídá standardnímu volumenu - váha mareriálu v ploše má nižší hustotu)... Celý referát
 
1113. voluminózní
objemový... Celý referát
 
1114. volumoreceptor
(l. volumen objem, l. recipere brát) čidla registrující objem krve v cévním řečišti... Celý referát
 
1115. voluntarista
člověk, který považuje za hlavní hodnotu života vůli... Celý referát
 
1116. voluntaristický
(odborně) založený na vůli... Celý referát
 
1117. voluntarius
dobrovolný, rozhodnutý podle vlastní vůle... Celý referát
 
1118. voluntarizmus, voluntarismus
filozofický a psychologický názor pokládající za základ všeho bytí vůli nebo jen podřízenost rozumu, vůli... Celý referát
 
1119. volunteer care
péče dobrovolníků... Celý referát
 
1120. voluptarius
(l. voluptas požitek) požitkářský... Celý referát
 
1121. voluptas
slast, rozkoš... Celý referát
 
1122. voluptózní
rozkošný, slastný, vzrušující podnět... Celý referát
 
1123. voluta
dekorační architektonický prvek ve tvaru závitnice, spirála... Celý referát
 
1124. volvulus
zauzlení střev... Celý referát
 
1125. vomer
radličná kost... Celý referát
 
1126. vomeronazální
týkající se kosti radličné a chrupavky přepážky nosní... Celý referát
 
1127. vomerorostrální
týkající se kosti radličné a zobce kosti klínové... Celý referát
 
1128. vomitio
vomitus, us, m. (l. vomere zvracet) zvracení, vrhnutí, dávení... Celý referát
 
1129. vomitiva
látky vyvolávající zvracení... Celý referát
 
1130. vomitivus
vyvolávající vrhnutí, zvracení... Celý referát
 
1131. vomituritio
(l. vomere zvracet) opakované nucení ke zvracení, dávení... Celý referát
 
1132. vomitus
zvracení... Celý referát
 
1133. vomitus matutinum
ranní zvracení... Celý referát
 
1134. vonneguteskní
(umění) mající rysy děl Kurta Vonneguta, tedy svérázně realistické, satirické, originální... Celý referát
 
1135. voracitas
(l. vorare hltat) hltavost, žravost... Celý referát
 
1136. vorax
(l. vorare hltat) žravý, hltavý... Celý referát
 
1137. vorkoholik
Vorkoholoik je člověk, který je závislý na své práci. Ve většině případů je to chorobné... Celý referát
 
1138. vorní
druhá část složených slov mající význam žravý, živící se... Celý referát
 
1139. vortex
(meteorologie) plochý atmosférický nebo hydrosférický vír... Celý referát
 
1140. vošastlich
(brněnský hantec) nadávka (doprčic)... Celý referát
 
1141. vosolit
(brněnský hantec) bouchnout, zmlátit, přidat rychlost... Celý referát
 
1142. vošolnót
(brněnský hantec) obléct... Celý referát
 
1143. vošouch
(nářečí) bramborák (na Plzeňsku)... Celý referát
 
1144. votant
hlasující, přísedící u soudu... Celý referát
 
1145. votivní
(církev) věnovaný, děkovný (bohu)... Celý referát
 
1146. vótum
zaslíbení, slib... Celý referát
 
1147. votum privatum
soukromý slib či záslib, oběť božstvu, dar... Celý referát
 
1148. votum publicum
veřejný slib či záslib, dar, odměna... Celý referát
 
1149. vou cher
poukázka, záruka, potvrzení... Celý referát
 
1150. voucher
(hovorově) poukázka na jméno nebo na doručitele opravňující k odběru určitého zboží nebo služby... Celý referát
 
1151. vox
hlas... Celý referát
 
1152. vox dei
hlas boží... Celý referát
 
1153. vox humana
lidský hlas, hlas člověka... Celý referát
 
1154. vox magna
hlasitá řeč... Celý referát
 
1155. vox populi - vox dei
hlas lidu - hlas boží, heslo populistických politiků... Celý referát
 
1156. vox sibilans
šeptem vyslovené slovo při orientačním vyšetřování sluchu... Celý referát
 
1157. voyerství
(psychologie) porucha sexuální preference (slídičství, skoptofilie) při které má jedinec vracející se nebo přetrvávající tendence dívat se na osoby při sexuálním nebo intimním chování, jakým je např. svlékání, což vede k sexuálnímu vzrušení a masturb... Celý referát
 
1158. voyeurizmus, voyeurismus
sexuální úchylka charakterizovaná vybíjením, sexuálního vzrušení tajným, pozorováním pohlavního styku jiných lidí, voyeurství... Celý referát
 
1159. vrak
(lodnictví) ztroskotaná, opotřebovaná loď... Celý referát
 
1160. vrany
(brněnský hantec) peníze... Celý referát
 
1161. vrap
zřasení... Celý referát
 
1162. vrapový
mající vrap, opatřený ,,žebry"... Celý referát
 
1163. vraspírismus
Termín vraspírismus pochází od postavy Vojtěcha Vraspíra ze Slavonic. Za vraspírismus se zpravidla označují jednoduché floskule, které mají na první pohled poučný či vysvětlující charakter, přičemž popisují okolnost či informaci zcela zřejmou a jasno... Celý referát
 
1164. vrchovina
území o výškové členitosti 150-300 m... Celý referát
 
1165. vrkat
(brněnský hantec) (na koc) laškovat... Celý referát
 
1166. vrozená noha kosá (pes adductus)
je vrozená deformita, při níž je přední úsek nohy ohnutý směrem dovnitř... Celý referát
 
1167. vs - vox sibilans
šeptem vyslovené slovo při vyšetření sluchu... Celý referát
 
1168. vstřícnost
(hovorově) vlídnost, ochota a otevřenost k ostatním... Celý referát
 
1169. vstupenka
(hovorově) doklad o zaplacení vstupného umožňující účast na kulturních nebo sportovních akcích... Celý referát
 
1170. vtruknout
(brněnský hantec) vstoupit, přijít, vtrhnout... Celý referát
 
1171. vúdů
magie západoindických černochů, čarodějnický kult, šamanství... Celý referát
 
1172. vúdú, voodoo
magicko-náb. synkretický, původně haitský kult s katol. elementy... Celý referát
 
1173. vůl
(zoologie) vykastrovaný býk... Celý referát
 
1174. vulgaris
obecný, běžný, obvyklý... Celý referát
 
1175. vulgarita
krutost, surovost... Celý referát
 
1176. vulgarizace, vulgarisace
nesprávné zjednodušení, zploštění, zkomolení, vulgarizování... Celý referát
 
1177. vulgarizmus, vulgarismus
nespisovný, hrubý, sprostý výraz... Celý referát
 
1178. vulgární
(hovorově) hrubý, sprostý... Celý referát
 
1179. vulgární epikureismus
styl života považující za jeho smysl a největší štěstí v co největší míře prožívat tělesné rozkoše, požitky a slasti... Celý referát
 
1180. vulgárnost
hrubost, surovost... Celý referát
 
1181. vulgata
překlad bible z řečtiny do latiny... Celý referát
 
1182. vulgo
(odborně) přezdívka, pseudoným, též alias... Celý referát
 
1183. vulgus
lid... Celý referát
 
1184. vulkán
sopka... Celý referát
 
1185. vulkanický
sopečný... Celý referát
 
1186. vulkanista
stoupenec plutonizmu, plutonista... Celý referát
 
1187. vulkanit
(geologie) vyvřelá výlevná hornina... Celý referát
 
1188. vulkanizace, vulkanisace
chemická reakce, při níž dochází ke vzniku jediné, obrovské makromolekuly... Celý referát
 
1189. vulkanizmus, vulkanismus
sopečná činnost... Celý referát
 
1190. vulkanologie
obor zabývající se sopečnou činností a jevy s ní spojenými... Celý referát
 
1191. vulnearium
léčivo (obvykle rostlinného původu) podporující hojení ran (lat. vulnus = rána). Působí obvykle desinfekčním nebo adstringentním, případně i jiným mechanismem účinku. Jako vulnearia se používají např. květ heřmánku, list jitrocele, nať šalvěje, dubov... Celý referát
 
1192. vulnerabilita
(odborně) zranitelnost, tělesná i duševní... Celý referát
 
1193. vulnerabilitas
(l. vulnus-vulneris rána) vulnerabilita, zranitelnost... Celý referát
 
1194. vulnerability factors
činitelé tělesné i duševní zranitelnosti... Celý referát
 
1195. vulnerabilní
(odborně) zranitelný... Celý referát
 
1196. vulnerabilní stres
závažný stres působící psychické či somatické potíže, závady či poruchy... Celý referát
 
1197. vulnerabilní vlastnosti
(psychologie) způsoby chování a rysy osobnosti, které činí člověka zranitelným, znevýhodněným... Celý referát
 
1198. vulneratio
(l. vulnus-vulneris rána) poranění, zranění... Celý referát
 
1199. vulneratus
zraněný, poraněný... Celý referát
 
1200. vulnus contusum
zhmožděná rána... Celý referát
 
1201. vulnus lacerum
(medicína) tržná rána... Celý referát
 
1202. vulnus morsum
rána způsobená kousnutím... Celý referát
 
1203. vulnus morsum serpentis
rána způsobená kousnutím (uštknutím) hadem... Celý referát
 
1204. vulnus punctum
bodná rána... Celý referát
 
1205. vulnus scissum
řezná rána... Celý referát
 
1206. vulnus sclopetarium
střelná rána (projektilová, střepinová)... Celý referát
 
1207. vulnus sclopetarium capitis
střelná rána hlavy... Celý referát
 
1208. vulnus sclopetarium thoracis
střelná rána do hrudníku... Celý referát
 
1209. vulnus sectum
sečná rána... Celý referát
 
1210. vulnus, vulnera
rána, rány... Celý referát
 
1211. vultus
tvář... Celý referát
 
1212. vulva
(anatomie) lůno, ženské zevní pohlavní ústrojí... Celý referát
 
1213. vulvektomie
odnětí vulvy... Celý referát
 
1214. vulvismus
ženská pohlavní porucha, křečovité stažení poševního a pánevního svalstva při lékařském vyšetřování nebo souloži (vaginismus)... Celý referát
 
1215. vulvitis
(medicína) zánět vulvy, zevního ženského pohlavního orgánu, též vulvitida... Celý referát
 
1216. vulvopletysmografie
přístrojové měření ženského pohlavního vzrušení stimulovaného různými vnějšími podněty... Celý referát
 
1217. vulvovaginální
týkající se lůna a pochvy... Celý referát
 
1218. vulvovaginitis
(medicína) zánět poševního vchodu a pochvy... Celý referát
 
1219. vvv zkratka
vrozená vývojová vada... Celý referát
 
1220. výběrové charakteristiky
(statistika) statistiky (např. aritmetický průměr, medián, modus, směrodatná odchylka), které byly získány při reálných výzkumech, obvykle se označují latinskými pímeny... Celý referát
 
1221. výběrový soubor
(statistika) množina reálných pozorování určitého znaku na menším počtu zkoumaných osob, jevů atd. než činí jejich základní soubor... Celý referát
 
1222. vybořit
(brněnský hantec) pomilovat... Celý referát
 
1223. výchovné vyučování
... Celý referát
 
1224. vyfajfčit
(brněnský hantec) vyspat se... Celý referát
 
1225. vyfikundace
(slang) vylepšení, chytré zlepšení... Celý referát
 
1226. vygooglit
(internet) vyhledat pomocí internetového vyhledavače google... Celý referát
 
1227. vyhýbavá porucha osobnosti
(psychologie) osobnost úzkostná (anxiozní), s nedostatky v sebedůvěře, vnitřně napjatá, citlivá až přecitlivělá, se sklony k intropunitivitě a s problémy v mezilidských vztazích... Celý referát
 
1228. vyhýbavé chování
... Celý referát
 
1229. výjimka
(hovorově) odchylka od běžného stavu, normy, pravidla... Celý referát
 
1230. vyjma
(hovorově) vyjímaje, mimo, kromě... Celý referát
 
1231. vyjmenovaná slova
... Celý referát
 
1232. vykalkulovaná identifikace
navenek deklarované plné a upřímné ztotožnění se s někým, ale ve skutečnosti jde o skrytou a někdy i hostilní (nepřátelskou) distanci... Celý referát
 
1233. vyklátit
(brněnský hantec) pomilovat... Celý referát
 
1234. vyklesnót
(brněnský hantec) sednout si... Celý referát
 
1235. výkon
poznávací/kognitivní soubor vlastností osobnosti (např.inteligence, schopnosti, znalosti)... Celý referát
 
1236. výkonová motivace učení
... Celý referát
 
1237. výkonově orientovaná zdatnost
je orientována na výkony ve sportovních specializacích... Celý referát
 
1238. výkonový kvocient / aq
index výkonu klienta, který je poměrem jeho vzdělávací a mentální úrovně, AQ = 100 x EA : MA, čitatel i jmenovatel jsou složité indexy, jež jsou samy o sobě směsí měření o různé spolehlivosti (achievement/accomplishment quotient - AQ)... Celý referát
 
1239. výkonový test
testový nástroj, který měří rozsah možných schopností klienta z dosaženého výkonu klienta ve standardizovaném výkonovém testu je např. explicitně usuzováno na úroveň jeho aktuálních schopností nebo dovedností (achievement test)... Celý referát
 
1240. výkonový věk
výkon klienta v určitém výkonovém testu, který odpovídá úrovni určitého věku (subject / achievement / educational age)... Celý referát
 
1241. vykropit hrobku
... Celý referát
 
1242. výměnek
(právo) smluvní zaopatření, které poskytovali držitelům hospodářství jejich nástupci - nejčastěji děti rodičům (právní úprava platila až do roku 1948)... Celý referát
 
1243. vynikající
(hovorově) mimořádný, vybočující z normálu (v pozitivním smyslu)... Celý referát
 
1244. výpadovka
(hovorově) (výpadová silnice) pozemní komunikace směřující z centra města na jeho hranice a ven z něj, často je možné vidět i určení směru pro lepší orientaci: výpadovka na Prahu... Celý referát
 
1245. vypařit