Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  
 
1. gadža
(nářečí) romské označení neromského spoluobčana... Celý referát
 
2. gag
(společnost) prvek situační komiky... Celý referát
 
3. gagát
(geologie) fosilní dřevo, druh hnědého uhlí pojmenované podle města Gagai, resp. řeky Gagas v Malé Asii. V pravěku a starověku používán k výrobě šperků, podle Plinia mu byla připisována léčivá síla.... Celý referát
 
4. gagliarda, gaillarde
(hudba) starý třídobý románský tanec rychlého tempa... Celý referát
 
5. gajdoš
(nářečí) na východní Moravě hráč na gajdy, dudák... Celý referát
 
6. gajdy
(hovorově) dudy... Celý referát
 
7. gala
(knižně) první část složených slov mající význam (okázale) slavnostní, gala... Celý referát
 
8. galábíje
(móda) (u Arabů) volný a lehký svrchní oděv, připomínající dlouhou košili... Celý referát
 
9. galact(h)idrosis
(ř. gala-galaktos mléko, ř. hidros pot) galakt(h)idróza, tvoření mléčného potu... Celý referát
 
10. galactagogus
(ř. gala-galaktos mléko, ř. agogos vedoucí) podporující vylučování mléka u kojících matek... Celý referát
 
11. galactiferus
(ř. gala-galaktos mléko, ř. ferein vést) mlékovodný... Celý referát
 
12. galactophoritis
(medicína) (ř. gala-galaktos mléko, ř. forein nést, vést) galaktoforitida, zánět mlékovodů... Celý referát
 
13. galactoschesia
ae, galactoschesis, is, f. (ř. gala-galaktos mléko, ř. schesis zadržení) galaktoschezie, galaktoscheze, porucha ve vylučování mléka... Celý referát
 
14. galaktický
související s galaxií... Celý referát
 
15. galaktin
(biochemie) hormon podporující vylučování mléka v mléčné žláze, laktační hormon podvěsku mozkového... Celý referát
 
16. galakto-
první část složených slov mající význam mléko, mléčný, lakto-... Celý referát
 
17. galaktografie
rentgenové znázornění mlékovodného systému mateřského prsu... Celý referát
 
18. galaktokéla
dutina v prsní žláze naplněná mlékem hromadícím se následkem neprůchodnosti mlékovodů... Celý referát
 
19. galaktokrazie
abnormální složení mateřského mléka... Celý referát
 
20. galaktolog
(potravinářství) člověk zkoumající složení, vlastnosti a kvalitu mléka... Celý referát
 
21. galaktometr
přístroj k měření hustoty mléka... Celý referát
 
22. galaktopoetický
podporující tvorbu a vylučování mateřského mléka... Celý referát
 
23. galaktorea
tvorba a vylučování mléka mléčnou žlázou mimo období kojení... Celý referát
 
24. galaktosemie
(medicína) dědičná porucha látkové výměny (metabolizmu galaktózy)... Celý referát
 
25. galaktoskop
(technika) přístroj na určování jakosti mléka... Celý referát
 
26. galaktostáza
(medicína) zástava vylučování mléka a jeho hromadění v prsních žlázách... Celý referát
 
27. galaktosurie
galakturie, vylučování galaktózy močí... Celý referát
 
28. galaktotoxikon
jedovaté substance vzniklé v mléce působením mikroorganismů... Celý referát
 
29. galaktóza, galaktosa
(biochemie) složka mléčného cukru, sacharid... Celý referát
 
30. galán
nápadník, milenec... Celý referát
 
31. galanterie, galantérie
zdobné módní a dárkové zboží... Celý referát
 
32. galantina
(gastronomie) jemná paštika z mletého masa... Celý referát
 
33. galantní
(hovorově) porozný, úslužný, uhlazený ve společenském styku s ženami, dvorný... Celý referát
 
34. galantnost
pozornost, zdvořilost vůči ženám... Celý referát
 
35. galantom, galanthom, galanthomme
muž uhlazeného chování, dvorný společník... Celý referát
 
36. galaparty
slavnostní společenská schůzka se zábavou a pohoštěním, obvykle oficiální povahy... Celý referát
 
37. galaxie
(astronomie) gravitačně vázaná hvězdná soustava až stovek miliard hvězd a jejich planet... Celý referát
 
38. galea
součást ústního ústrojí hmyzu... Celý referát
 
39. galej
stará válečná i obchodní veslová loď, na níž veslovali otroci a trestanci, galéra... Celý referát
 
40. galeje
těžký trest odsouzených, nucené trestanecké práce. pův. veslování na galejích... Celý referát
 
41. galenicum
podle řeckého lékaře Galéna) galenikum, léčivý přípravek rostlinného nebo živočišného původu (např. výtažek, tinktura, nálev, odvar, sirup apod.)... Celý referát
 
42. galenika
galenické přípravky, léčiva připravená jednoduchými postupy z drogy nebo ze směsí drog léčiva nepřipravovaná synteticky... Celý referát
 
43. galenit
nerost kovového vzhledu... Celý referát
 
44. galeofobie
(psychologie) chorobný strach z koček... Celý referát
 
45. galeona
středověká velká třístěžňová válečná plachetnice... Celý referát
 
46. galeota
malá rychlá galej, obvykle pobřežní... Celý referát
 
47. galéra
(lodnictví) stará válečná i obchodní veslová loď, na níž veslovali otroci a trestanci, galej... Celý referát
 
48. galerie
(umění) prostory k výstavám uměleckých děl, sbírek... Celý referát
 
49. galerista
subjekt, který se stará o program, provoz a ekonomické využití galerie, eventuálně i majitel galerie... Celý referát
 
50. galerka
(hovorově) galerie... Celý referát
 
51. galerta
rosolovitý útvar klihu nebo želatiny... Celý referát
 
52. galgala
starověké kultovní místo, shromaždiště, obětiště s kamennou mohylou, gilgál... Celý referát
 
53. galicizmus, galicismus
(lingvistika) jazykový prvek přejatý do nějakého jazyka z francouzštiny nebo podle francouzštiny v něm vytvořený... Celý referát
 
54. galikanismus
Tento pojem označuje učení, obsažené v "Prohlášení francouzského kléru o církevní moci". Galikanismus praví, že všeobecný koncil představuje nejvyšší instanci církve a rozhodnutí papeže ve věcech víry platí nezměnitelně teprve tehdy, souhlasí-li celá... Celý referát
 
55. galimatyáš
(hovorově) zmatenina, zmatená směsice (názorů, řečí), slátanina... Celý referát
 
56. galion
(lodnictví) protáhlé a převislé zobákovité zakončení přídě některých typů plachetních lodí v raném novověku, bohatě zdobené a nesoucí figuru, zpravidla ženy, vztahující se ke jménu lodi... Celý referát
 
57. galizace, galisace
(gastronomie) úprava ovocného vína snížením obsahu kyselin přídavkem roztoku cukru ve vodě... Celý referát
 
58. gallicus
galský (např. nemoc galská, syfilis)... Celý referát
 
59. gallium
galium, vzácný kov zn. Ga, atom. čís. 31, atom. hmotnost 69,9 (podle naleziště v Pyrenejích, starověké Gallie)... Celý referát
 
60. galloping
cválání... Celý referát
 
61. gallus
kohout. Crista galli kostěný hřeben vyčnívající vpředu ve střední čáře do lebeční dutiny... Celý referát
 
62. galo-
první část složených slov mající význam -týkající se starověké Galie, Galů, galský... Celý referát
 
63. galon
(jednotky) americká jednotka pro objem rovná 3,78541 l, britská jednotka pro objem rovná 4,54609 l... Celý referát
 
64. galop
kalup... Celý referát
 
65. galoše
gumové boty... Celý referát
 
66. galování
(gastronomie) úprava ovocného vína snížením obsahu kyselin přídavkem roztoku cukru ve vodě... Celý referát
 
67. galuska
speciální plášť pro závodní jízdní kolo tvořící s duší jeden celek... Celý referát
 
68. galvanický
(elektrotechnika) elektrochemický, týkající se stejnosměrného proudu stálé intenzity získaného elektrochemickou reakcí... Celý referát
 
69. galvanisatio
( podle italského přírodovědce L. Galvaniho) galvanizace, využívání galvanického (stejnosměrného) proudu k léčebným účelům (např. iontoforéza)... Celý referát
 
70. galvanizace, galvanisace
(elektrotechnika) elektrolytické pokovování... Celý referát
 
71. galvanizovna, galvanisovna
dílna, kde se provádí galvanizace... Celý referát
 
72. galvano-
první část složených slov mající význam galvanický... Celý referát
 
73. galvanochirurgie
užití galvanického proudu v chirurgii... Celý referát
 
74. galvanografie
(elektrotechnika) elektrolytický způsob hlubotisku... Celý referát
 
75. galvanokaustika
(elektrotechnika) elektrolytické leptání kovů... Celý referát
 
76. galvanometr
(elektrotechnika) přístroj k měření malého stejnosměrného proudu nebo napětí... Celý referát
 
77. galvanonarcosis
(medicína) is, f. (ř. narkun omámit) galvanonarkóza, znecitlivění nebo útlum bolesti zapojením galvanického proudu (hloubková galvanizace)... Celý referát
 
78. galvanopunktura
způsob akupunktury s použitím elektrického proudu napodobující píchání jehlou... Celý referát
 
79. galvanostegie
galvanické nanášení kovových povlaků... Celý referát
 
80. galvanotaxe
(botanika) orientační pohyby nižších rostlin vyvolané elektrickým proudem... Celý referát
 
81. galvanoterapie
elektroléčba... Celý referát
 
82. galvanotypie
(elektrotechnika) elektrolytické zhotovování tiskových desek a štočků... Celý referát
 
83. galvenotechnika
společný název galvanických výrobních postupů... Celý referát
 
84. galvenoterapie
(medicína) léčba galvanickým proudem, elektroléčba, galvanizace... Celý referát
 
85. gama
(lingvistika) v řecké abecedě znak pro písmeno ?, obdobné českému g... Celý referát
 
86. gama typ konzumace alkoholu
psychická závislost na konzumaci alkoholu,... Celý referát
 
87. gamacismus
\"porušená výslovnost hlásky \"\"g\"\"\"... Celý referát
 
88. gamadefektoskopie
metoda využívající záření gama k zjišťování strukturních vad materiálu... Celý referát
 
89. gamaencefalografie
metoda znázornění mozku pomocí radioaktivních izotopů... Celý referát
 
90. gamaglobulin
(biochemie) bíkovinná složka krevního séra obsahující protilátky... Celý referát
 
91. gamagraf
(technika) přístroj, kterým se zjišťuje přítomnost radioizotopů v těle... Celý referát
 
92. gamagrafie
metoda zobrazující orgány nebo systémy pomocí radionuklidů zavedených do těla... Celý referát
 
93. gamapatie
onemocnění zahrnující abnormality tvorby imunoglobulinů s přítomností paraproteinu... Celý referát
 
94. gamasidiosis
gamasidóza, svědící kožní vyrážka vyvolaná roztoči Gamasidae... Celý referát
 
95. gamba
druh violy, viola da gamba... Celý referát
 
96. gambit
(šachy) druh zahájení šachové hry s obětováním pěšce... Celý referát
 
97. gambler
patologický hráč, pociťuje velmi silné nutkání ke hře, které lze těžko ovládnout, toto často doprovází myšlenky s představami hraní.... Celý referát
 
98. gamblerství
(psychologie) závislost na herních automatech, patologické hráčství, intenzivní puzení ke hře... Celý referát
 
99. gambling
hazardní hra, hazard... Celý referát
 
100. game
hra... Celý referát
 
101. gameball
rozhodující podání v tenisové hře, v gamu... Celý referát
 
102. gamelan
orchestr složený hlavně z bicích samoznějících nástrojů... Celý referát
 
103. games
hry... Celý referát
 
104. gameta
(biologie) zralá pohlavní buňka... Celý referát
 
105. gametangiogamie
(biologie) splývání pohlavních orgánů u hub (jeden ze způsobů rozmnožování hub)... Celý referát
 
106. gametangium
(biologie) pohlavní orgán rostlin, ve kterém se tvoří gamety... Celý referát
 
107. gametocyt
předstupeň gamety, pohlavní buňky... Celý referát
 
108. gametocytocidní
hubící gametocyty... Celý referát
 
109. gametofagie
vymizení samčího nebo samičího elementu v zygotě (oplozené vajíčko)... Celý referát
 
110. gametofyt
(botanika) pohlavní generace rostlin, ve které se tvoří gametangia... Celý referát
 
111. gametogenesis
is. f. (ř. gamein ženit se, ř. genesis vznik, vývoj) gametogeneze, vývoj pohlavních buněk... Celý referát
 
112. gametogenetický
týkající se vzniku gamet... Celý referát
 
113. gametogeneze, gametogenese
(botanika) pohlavní rozmnožování rostlin, tvorba a zrání gamet, gamogonie... Celý referát
 
114. gametogonie
stadium oplodnění gamet v sexuální fázi rozmnožování některých prvoků (např. u původců malárie)... Celý referát
 
115. gametový
týkající se zárodečných buněk... Celý referát
 
116. gametus
manžel... Celý referát
 
117. gamexan
(zemědělství) kontaktní a požerový insekticid... Celý referát
 
118. gamie
druhá část složených slov mající význam snoubení, manželství... Celý referát
 
119. gamin
rozpustilý kluk, uličník, nezbeda, původně ve francouzském prostředí... Celý referát
 
120. gamma
(lingvistika) třetí písmeno řecké abecedy... Celý referát
 
121. gammacismus
( od řec. písmene gamma) vadná výslovnost hrdelních hlásek... Celý referát
 
122. gamofobie
(psychologie) chorobný strach ze sňatku... Celý referát
 
123. gamogonie
(botanika) pohlavní rozmnožování rostlin, tvorba a zrání gamet, gametogeneze... Celý referát
 
124. gamomanie
chorobná touha po sňatku... Celý referát
 
125. gamon
chemické produkty pohlavních buněk důležité pro oplodnění... Celý referát
 
126. gamonalizmus, gamonalismus
(politika) soustředění politického, hospodářského a společenského života kolem nejmocnější osobnosti vládnoucího režimu... Celý referát
 
127. gamont
(biologie) mladší vývojové stádium některých prvoků, kdy zrající gamety jsou pohlavně i morfologicky diferencovány, gametocystické stadium... Celý referát
 
128. Gampl
(brněnský hantec) stánek na náměstí Svobody ve tvaru houby... Celý referát
 
129. gample
(brněnský hantec) žampióny, houby... Celý referát
 
130. gampsodaktylie
zkřivení prstu, neschopnost narovnat prst... Celý referát
 
131. ganache
(gastronomie) čokoládový krém používaný jako náplň, nebo jako poleva u cukrářských výrobků... Celý referát
 
132. ganda
(lingvistika) benuekonžský jazyk užívaný dříve v jižní Ugandě... Celý referát
 
133. gándhizmus, gándhismus
filozofické, ekonomické, etické i sociálně politické učení M. Gándhího o zvláštních formách vzestupu indické společnosti, o zásadně nenásilném odporu vůči britskému kolonializmu... Celý referát
 
134. ganek, ganěk
(brněnský hantec) pavlač... Celý referát
 
135. gang
(hovorově) tlupa, parta... Celý referát
 
136. ganglie
(biologie) shluk nervových buněk... Celý referát
 
137. gangliektomie
operační vynětí ganglia... Celý referát
 
138. gangliocytom
(medicína) vyzrálý nádor z nervových gangliových buněk... Celý referát
 
139. gangliolytický
blokující přenos vzruchu ve vegetativních nervových uzlinách... Celý referát
 
140. gangliom
(medicína) nádor nervové uzliny... Celý referát
 
141. ganglioma
(medicína) gangliom, nádor nervové uzliny... Celý referát
 
142. ganglion
nervová uzlina... Celý referát
 
143. ganglionární
gangliový... Celý referát
 
144. ganglioneuroblastoma
(medicína) tis, n. (ř. ganglion nervová uzlina, ř. neuron nerv, ř. blastos výhonek) ganlioneuroblastom, nádor z nezralých gangliových buněk... Celý referát
 
145. ganglioneuroma
(medicína) tis, n. (ř. ganglion nervová uzlina, ř. neuron nerv, ř. kytos buňka) ganglioneurom, nádor ze zralých buněk sympatických ganglií, lokalizovaný v mediastinu, oblasti nadledvin nebo podél břišní aorty... Celý referát
 
146. ganglionitis
(medicína) (ř. ganglion nervová uzlina) ganglionitida, zánět nervové uzliny... Celý referát
 
147. ganglioplegický
brzdící vegetativní nervové vzruchy v nervových gangliích, blokující cholinergní N-receptor v gangliích sympatických a parasympatických... Celý referát
 
148. ganglioplegikum
látka brzdící převod nervových vzruchů ve vegetativních gangliích... Celý referát
 
149. gangliosidóza
(medicína) vrozené onemocnění s porušeným metabolismem lipidů, které se hromadí v různých orgánech (zejména v NS) a způsobují jejich závažné poškození... Celý referát
 
150. gangliosus
uzlovitý, bohatý na uzliny... Celý referát
 
151. gangliový
týkající se nervové uzliny... Celý referát
 
152. gangréna
místní odúmrť tkáně, sněť, druhotně modifikovaná nekróza (hnilobnou infekcí, vysýcháním)... Celý referát
 
153. gangrenózní
snětivý... Celý referát
 
154. gangster
(slang) bandita, zločinec... Celý referát
 
155. gangsterství
forma kriminality provozovaná v organizovaných tlupách... Celý referát
 
156. ganoidní šupiny
(zoologie) kosočtverečné a tvrdé destičky spojené navzájem výrůstky v tvrdý pancíř... Celý referát
 
157. ganoin
(zoologie) velmi tvrdá sklovitá látka na povrchu ganoidních šupin... Celý referát
 
158. ganserův syndrom
mrákotný stav lehkého stupně s pseudodemencí... Celý referát
 
159. ganttogram
rozvrh času (např. ke studiu), záznam plnění plánovaných lhůt... Celý referát
 
160. ganyméd
(knižně) číšník... Celý referát
 
161. gaon
mudrc, učenec... Celý referát
 
162. gap
poškozená oblast chromozomu, chromatická léze... Celý referát
 
163. garam masala
indická směs koreni... Celý referát
 
164. garamond
antikvové tiskové písmo... Celý referát
 
165. garance, garancie
záruka, zástava, jistota... Celý referát
 
166. garant
ručitel, subjekt za něco zodpovědný, poskytující záruku... Celý referát
 
167. garantovaný
zaručený, jistý... Celý referát
 
168. garantovat
ručit za něco... Celý referát
 
169. garáž
(stavebnictví) uzavíratelný prostor k umístění motorového vozidla... Celý referát
 
170. garážmistr
(technika) technický vedoucí ve veřejné garáži, v podnikových garážích a podobně... Celý referát
 
171. garážovat
(motorizmus) pravidelně parkovat vozidlo v garáži... Celý referát
 
172. gard
základní postoj v boxu, střeh... Celý referát
 
173. garda
(vojenství) vojenská jednotka, obvykle tvořící ochranu a tělesnou stráž vojevůdců a panovníků... Celý referát
 
174. garde
(sport) základní postoj v šermu... Celý referát
 
175. gardedáma
dámský doprovod dívky do společnosti, garde... Celý referát
 
176. garden party
zahradní slavnost... Celý referát
 
177. gardénie
nízký keř s velkými bílými květy... Celý referát
 
178. garderoba
šatstvo, divadelní kostýmy, šatna... Celý referát
 
179. garderobiérka
kostymérka, šatnářka... Celý referát
 
180. gardina
záclona, opona, závěs... Celý referát
 
181. gardista
člen gardy... Celý referát
 
182. gargantuovský
(hovorově) požitkářský, nenasytné životní chuti... Celý referát
 
183. gargarisma
(ř. gargarismos) kloktadlo... Celý referát
 
184. gargoylismus
(z fr. gargouille chrlič) vrozená choroba charakterizovaná střádáním mukopolysacharidů v organismu s obličejovou dysmorfií a dalšími poruchami růstu a orgánových funkcí (dysostosis multiplex)... Celý referát
 
185. garibaldiovec
stoupenec hnutí za sjednocení Itálie v 19. století, vedeného G. Garibaldim... Celý referát
 
186. garmond
(typografie) písmo o velikosti 10 bodů... Celý referát
 
187. garmoška
(hudba) tahací hamonika, akordeon, převážně ve spojitosti s ruským prostředím... Celý referát
 
188. garnát
(zoologie) mořský rak... Celý referát
 
189. garni
hotel garni hotelové služby omezené na ubytování se snídaní... Celý referát
 
190. garnitura
soubor předmětů tvořících nějaký celek, souprava (strojů, nástrojů, železničních vozů aj.)... Celý referát
 
191. garnizona, garnizóna, garnisona
posádka, sídlo posádky... Celý referát
 
192. garnýrovat
(gastronomie) obkládat, obložit, např. pokrm vhodnými přílohami... Celý referát
 
193. garnýž
ozdobný kryt tyče s jezdci k zatahování záclon... Celý referát
 
194. garota
poprava zardoušením... Celý referát
 
195. garrigue
řídké nízké porosty keřů, suchomilných a teplomilných bylin ve Středomoří... Celý referát
 
196. garrulitas
(vulvae) (l. garrulus žvatlavý) garulita vulvy, slyšitelný odchod plynu (vzduchu) z pochvy (flatus vaginalis)... Celý referát
 
197. garson
číšník, obsluha, hotelový sluha... Celý referát
 
198. garsoniéra, garsonka
(architektura) typ bytu s jednou obytnou místností a příslušenstvím... Celý referát
 
199. gas
plyn... Celý referát
 
200. gas-lift
kompresor... Celý referát
 
201. gaser
kvantový generátor gama záření... Celý referát
 
202. gaskonáda, gaskoňáda
chlubivá, chvastounská řeč, chvastounství... Celý referát
 
203. gasping
lapavé dechy či nádechy opakující se v postupně se prodlužujících a nepřirozeně dlouhých intervalech... Celý referát
 
204. gastarbeiter
občan jiného státu pracující dlouhodobě v hospodářsky vyspělejší zemi... Celý referát
 
205. gaster
(anatomie) žaludek (ventriculus)... Celý referát
 
206. gastralgia
(medicína) (ř. gaster žaludek, ř. algos bolest) gastralgie, bolení žaludku, žaludeční křeče... Celý referát
 
207. gastralgie
(medicína) zažívací obtíže a poruchy, bolesti, nevolnost, křeče... Celý referát
 
208. gastralgokenosis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, ř. algos bolest, ř. kenos prázdný) gastralgokenóza, bolesti při prázdném žaludku... Celý referát
 
209. gastrální
týkající se žaludku... Celý referát
 
210. gastrectomia
(medicína) (ř. gaster žaludek, ř. ektome vyříznutí) gastrektomie, chirurgické vynětí žaludku nebo jeho části... Celý referát
 
211. gastrektazie
(medicína) roztažení, rozšíření žaludku... Celý referát
 
212. gastrický
žaludeční... Celý referát
 
213. gastrilokvie
břichomluvectví... Celý referát
 
214. gastrimargia
obžérství... Celý referát
 
215. gastrin
peptidový hormon tvořený buňkami žaludeční sliznice, jehož hlavní funkcí je stimulace sekrece kyseliny chlorovodíkové a pepsinu v žaludku... Celý referát
 
216. gastris
(ř.) žaludek, břicho... Celý referát
 
217. gastritida
(medicína) zánět žaludeční sliznice... Celý referát
 
218. gastritis
(medicína) zánět žaludeční sliznice, a to buď povrchový nebo hluboký, akutní nebo chronický... Celý referát
 
219. gastritis acuta
(medicína) akutní zánět žaludku, akutní gastritida... Celý referát
 
220. gastro-, gestr-
první část složených slov mající význam žaludek, žaludeční... Celý referát
 
221. gastroadenitis
(medicína) (ř. gaster žaludek, ř. aden žláza) gastroadenitida, zánět žaludečních žláz... Celý referát
 
222. gastroanastomóza
operační spojení dvou částí žaludku (po provedení resekce)... Celý referát
 
223. gastroatonie
ztráta napětí žaludku... Celý referát
 
224. gastrobiopsie
histologické vyšetření vzorku tkáně získané ze žaludku během operace... Celý referát
 
225. gastroblenorea
nadměrné vylučování žaludeční šťávy... Celý referát
 
226. gastrocholecystoanastomosis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, ř. chole žluč, ř. kystis měchýř, dutina, anastomosis spojení) gastrocholecystoanastomóza, chirurgické spojení mezi žaludkem a žlučníkem... Celý referát
 
227. gastrocnemius
(musculus) (ř. gaster žaludek, břicho, ř. kneme lýtko) sval lýtkový... Celý referát
 
228. gastrocoloanastomosis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, ř. kolon tračník, anastomosis spojení) gastrokoloanastomóza, chirurgické spojení žaludku s tračníkem... Celý referát
 
229. gastrodiafanie
prosvícení žaludku... Celý referát
 
230. gastrodidymus
(anatomie) podvojná zrůda spojená břišní krajinou... Celý referát
 
231. gastroduodenální
týkající se žaludku a dvanáctníku... Celý referát
 
232. gastroduodenitis
(medicína) (ř. gaster žaludek, l. duodenum dvanáctník) gastroduodenitida, zánět žaludku a dvanáctníku... Celý referát
 
233. gastroduodenoanastomóza
operační spojení mezi žaludkem a dvanáctníkem... Celý referát
 
234. gastroduodenoskopie
endoskopické vyšetření žaludku a dvanáctníku... Celý referát
 
235. gastroduodenotomia
(medicína) (ř. gaster žaludek, l. duodenum dvanáctník, ř. tome řez) gastroduodenotomie, chirurgické protětí, otevření žaludku a dvanáctníku... Celý referát
 
236. gastrodynie
(medicína) bolestivost žaludku, též gastralgie... Celý referát
 
237. gastroenteralgia
(medicína) (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. algos bolest) gastroenteralgie, bolest žaludku a střev... Celý referát
 
238. gastroenteritida
(medicína) akutní zánět žaludeční a střevní sliznice... Celý referát
 
239. gastroenteritis
(medicína) (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo) gastroenteritida, zánět žaludku a tenkého střeva... Celý referát
 
240. gastroenteroanastomosis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, anastomosis spojení) gastroenteroanastomóza, chirurgické spojení žaludku s tenkým střevem... Celý referát
 
241. gastroenterocolitis
(medicína) (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. kolon tračník) gastroenterokolitida, zánět žaludku, tenkého a tlustého střeva... Celý referát
 
242. gastroenterocoloanastomosis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. kolon tračník, anastomosis spojení) gastroenterokoloanastomóza, chirurgické spojení žaludku, tenkého a tlustého střeva... Celý referát
 
243. gastroenterologie
(medicína) obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením chorob trávicího ústrojí... Celý referát
 
244. gastroenteropatie
blíže nespecifikované onemocnění žaludku a střev... Celý referát
 
245. gastroenteroplastike
(ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. plastike (techne) umění tvárné) gastroenteroplastika, plastická operace žaludku a střev... Celý referát
 
246. gastroenteroptóza
pokles žaludku a střev... Celý referát
 
247. gastroepiploický
týkající se žaludku a předstěry... Celý referát
 
248. gastroesofageální reflux
zpětný tok žaludečního (případně i současně duodenálního) obsahu do jícnu... Celý referát
 
249. gastroezofageální
týkající se žaludku a jícnu... Celý referát
 
250. gastrofrenický
týkající se žaludku a bránice... Celý referát
 
251. gastrogastroanastomosis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, anastomosis spojení) gastrogastroanastomóza, chirurgické spojení dvou úseků žaludku... Celý referát
 
252. gastrogenní
žaludečního původu... Celý referát
 
253. gastrohelkóza
vředová choroba žaludku... Celý referát
 
254. gastrohepatický
týkající se žaludku a jater... Celý referát
 
255. gastrohydrorea
vylučování vodnaté žaludeční šťávy se zmenšeným obsahem kyseliny chlorovodíkové a pepsinu... Celý referát
 
256. gastroileitis
(medicína) (ř. gaster žaludek, l. ileum kyčelník) gastroileitida, zánět žaludku a kyčelníku... Celý referát
 
257. gastroileoanastomosis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, l. ileum kyčelník, anastomosis spojení) gastroileoanastomóza, chirurgické napojení žaludku na kyčelník... Celý referát
 
258. gastroiliacus
(ř. gaster žaludek, l. ileum kyčelník) týkající se žaludku a kyčelníku... Celý referát
 
259. gastrointestinální
(anatomie) týkající se trávicí soustavy... Celý referát
 
260. gastrointestinální symptomy
žaludečně střevní příznaky, např. zvracení, průjem, zácpa... Celý referát
 
261. gastrointestinální systém
žaludečně střevní soustava... Celý referát
 
262. gastrojejunoanastomosis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, l. jejunum lačník, anastomosis spojení) gastrojejunoanastomóza, chirurgické spojení žaludku s lačníkem... Celý referát
 
263. gastrokardiální
týkající se žaludku a žaludeční kardie... Celý referát
 
264. gastrokéla
kýla obsahující část žaludku... Celý referát
 
265. gastrokinematografie
záznam žaludečních pohybů... Celý referát
 
266. gastrokolický
týkající se žaludku a tračníku... Celý referát
 
267. gastrokoloptóza
pokles žaludku a tlustého střeva... Celý referát
 
268. gastrolienální
týkající se žaludku a sleziny... Celý referát
 
269. gastrolit
žaludeční kámen, obyčejně z cizích polknutých těles... Celý referát
 
270. gastrologia
(ř. gaster žaludek, ř. logos nauka) gastrologie, nauka o žaludku a jeho chorobách... Celý referát
 
271. gastrolysis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, ř. lysis uvolnění) gastrolýza, chirurgické uvolnění žaludku ze srůstů... Celý referát
 
272. gastromalacie
nekrotické změknutí stěny žaludku... Celý referát
 
273. gastromegalie
abnormální zvětšení žaludku... Celý referát
 
274. gastromelus
(biologie) zrůdný jedinec se dvěma nebo více končetinami, zpravidla nedokonale vyvinutými vpředu na trupu... Celý referát
 
275. gastromezokolický
týkající se žaludku a okruží tračníku... Celý referát
 
276. gastromyxorea
zvýšené vylučování žaludečních šťáv s obsahem hlenu... Celý referát
 
277. gastronephritis
(medicína) (ř. gaster žaludek, ř. nefros ledvina) gastronefritida, zánět žaludku a ledviny... Celý referát
 
278. gastronom
(obchod) obchod s potravinami... Celý referát
 
279. gastronomie
nauka o labužnictví a kuchařském umění... Celý referát
 
280. gastroomentální
týkající se žaludku a předstěry... Celý referát
 
281. gastropancreatitis
(medicína) (ř. gaster žaludek, pancreas slinivka břišní) gastropankreatitida, zánět žaludku a slinivky břišní... Celý referát
 
282. gastropankreatický
týkající se žaludku a slinivky břišní... Celý referát
 
283. gastroparéza
svalové ochabnutí žaludku s prodlouženým vyprazdňováním jeho obsahu... Celý referát
 
284. gastropatie
(medicína) obecný název pro onemocnění žaludku... Celý referát
 
285. gastroperitonitis
(medicína) (ř. gaster žaludek, peritonaeum pobřišnice) gastroperitonitida, současný zánět žaludku a pobřišnice... Celý referát
 
286. gastropexis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, ř. pexis upevnění) gastropexe, chirurgické upevnění skleslého žaludku fixací na břišní stěnu... Celý referát
 
287. gastroplastica
(ř. gaster žaludek, ř. plastike (techne) umění tvárné) gastroplastika, plastická operace žaludku... Celý referát
 
288. gastroplegie
ochrnutí žaludku, oslabení napětí žaludečního svalstva spojené s rozšířením žaludku... Celý referát
 
289. gastroplicatio
(ř. gaster žaludek, l. plicare otáčet) gastroplikace, plastická operace žaludku, jejímž cílem je zmenšit objem žaludku (např. u hyperalimentační obezity)... Celý referát
 
290. gastroptóza
pokles žaludku při zeslabení závěsného aparátu... Celý referát
 
291. gastropulmonální
týkající se žaludku a plic... Celý referát
 
292. gastropylorectomia
(medicína) (ř. gaster žaludek, ř. pyloros vrátník, ř. ektome vynětí) gastropylorektomie, chirurgické odnětí oblasti žaludečního pyloru... Celý referát
 
293. gastrorafie
sešití žaludku, žaludeční steh (při žaludečních operacích)... Celý referát
 
294. gastroragie
krvácení do nitra žaludku (při vředové chorobě, rakovině apod.)... Celý referát
 
295. gastrorexe
protržení stěny žaludku... Celý referát
 
296. gastroschiza
vrozený rozštěp přední žaludeční (břišní) stěny... Celý referát
 
297. gastroscopia
(ř. gaster žaludek, ř. skopein pozorovat) gastroskopie (fibroskopie žaludku), optické vyšetření žaludku pomocí gastroskopu (fibroskopu)... Celý referát
 
298. gastroskopie
(medicína) neinvazivní vyšetření žaludku pomocí endoskopu... Celý referát
 
299. gastrospazmus
křečový stah žaludku nebo jeho části, stažení svaloviny žaludečních stěn... Celý referát
 
300. gastrosplenický
týkající se žaludku a sleziny... Celý referát
 
301. gastrostenóza
zúžení dutiny žaludku (nejčastěji v oblasti žaludečního pyloru) omezující jeho průchodnost... Celý referát
 
302. gastrostomia
(medicína) (ř. gaster žaludek, ř. stoma ústa, vyústění) gastrostomie, chirurgické vyústění žaludku navenek, zavedení žaludeční píštěle s vyústěním na kůži (k umělé výživě)... Celý referát
 
303. gastrostomie
umělý vývod žaludku přes stěnu břišní... Celý referát
 
304. gastrosukorea
trvalé nadměrné vylučování žaludeční šťávy... Celý referát
 
305. gastrotomie
operační otevření žaludku... Celý referát
 
306. gastrotonický
podporující vyměšování žaludečních šťáv... Celý referát
 
307. gastrotorakopag
podvojná zrůda spojená v krajině hrudní a břišní... Celý referát
 
308. gastrula
vývojové stadium zárodku... Celý referát
 
309. gastrulatio
gastrulace, vznik gastruly... Celý referát
 
310. gate
(doslovný překlad) brána, vrata... Celý referát
 
311. gatekeeper
osoba, která vybírá zprávy a události, prověřuje je, kontroluje, upravuje a přetváří a navrhuje k individuálnímu sdělování nebo medializaci... Celý referát
 
312. gatekeeping
výběr sdělení, témat a zpráv, jejich prověřování, kontrola, upravování,... Celý referát
 
313. gateway drugs
průchozí či vstupní návykové látky a měkké drogy (např. alkohol, tabák, marihuana), které jsou vstupní branou do nebezpečné drogové scény... Celý referát
 
314. gatgets
originální dárek, hračka, vylepšení, miniaplikace, udělátko... Celý referát
 
315. gatismus
(psychologie) osobní nečistota, močení a kálení kdekoli... Celý referát
 
316. gatofobie
(psychologie) chorobný strach z koček... Celý referát
 
317. gatophilia
(ř. gatos lasička, kočka, ř. filia láska, záliba) gatofilie, neúměrná obliba koček... Celý referát
 
318. gauč
(nábytkářství) kauč, široká pohovka(s opěradly)... Celý referát
 
319. gaučing
nespisovný výraz pro preferenci nenáročného trávení volného času v leže (na gauči)... Celý referát
 
320. gaučo, gaucho
pasák dobytka v pampách Jižní Ameriky... Celý referát
 
321. gaudeamus igitur
radujme se tedy... Celý referát
 
322. gaudium
veselí, veselá zábava... Celý referát
 
323. gaudium et spes
radost a naděje (koncilní dokument církve katolické)... Celý referát
 
324. gaullizmus, gaullismus
francouzský politický směr představovaný generálem Ch. de Gaullem a jeho stoupenci, politický systém ve Francii za jeho prezidentství (1959-69)... Celý referát
 
325. gauner
(hovorově) ničema, darebák, lotr, zlosyn... Celý referát
 
326. gaviál
druh krokodýla... Celý referát
 
327. gavota, gavotte
starý francouzský lidový tanec mírného tempa, později dvorský, společenský tanec... Celý referát
 
328. gay
(sexualita) homosexuál... Celý referát
 
329. gáz
řídká, průsvitná tkanina... Celý referát
 
330. gáza
jemný, řídký obvazový materiál... Celý referát
 
331. gazda
hospodář... Celý referát
 
332. gáže
služné... Celý referát
 
333. gazela
stepní sudokopytník... Celý referát
 
334. gazik, gazík
(motorizmus) terénní automobil značky GAZ... Celý referát
 
335. gážista
státní zaměstnanec dostávající gáži... Celý referát
 
336. gázmaska
ochranná maska proti plynům... Celý referát
 
337. gazolin, gasoline
zkapalněný zemní plyn... Celý referát
 
338. gazpacho
(gastronomie) španělská zeleninová polévka podávaná za studena s chlebovými krutony... Celý referát
 
339. gazz
(textilnictví) gazz - řídká jemná bavlněná tkanina používaná jako obvazový materiál... Celý referát
 
340. gearing
relativní význam půjček ve struktuře kapitálu... Celý referát
 
341. gebeňa
(brněnský hantec) hlava... Celý referát
 
342. gebír
(brněnský hantec) právo... Celý referát
 
343. gébiš
(brněnský hantec) zadek... Celý referát
 
344. geek
(slang) označuje osobu, která má hluboké technické nebo odborné znalosti, talent a obzvláštní zapálení pro svůj obor (primárně slovo znamená především šprt nebo vzorný student, ne-atlet, studijní typ). Je to pojem z angličtiny.... Celý referát
 
345. gefyrofobie
(psychologie) chorobný strach z mostů... Celý referát
 
346. gehenna
hebrejský (židovský) název pekla, nazv. podle údolí Hinnom (Gehinnóm), asi 200 m z. a j. od hradeb starého Jeruzaléma (hlavně město Izraele), kde se podle starozákonního podání vkládaly do rozžhavených rukou modly Molocha i lidské oběti (srv. např. K... Celý referát
 
347. geisha
japonská společnice, ovládající hudbu, zpěv, konverzaci... Celý referát
 
348. gejša
(společnost) japonská profesionální společnice, tanečnice a zpěvačka... Celý referát
 
349. gejzír
(geologie) pramen vystřikující periodicky horkou vodu s vodní párou způsobený přetlakem par v dutinách pod zemským povrchem... Celý referát
 
350. gekon
(zoologie) drobný pralesní a pouštní ještěr... Celý referát
 
351. gel
rosolovitá hmota koloidního typu... Celý referát
 
352. gelasma
(ř. gelan smát se) křečovitý smích jako nutkavé jednání při určitých duševních chorobách... Celý referát
 
353. gelatinizace
tvorba gelu... Celý referát
 
354. gelatinosus
želatinový, rosolovitý... Celý referát
 
355. gelatum
gel, koloidní roztok rosolovité povahy. Gelatum acidi silicici gel kyseliny křemičité... Celý referát
 
356. Gelbec
... Celý referát
 
357. geld
peníze... Celý referát
 
358. geleta
dřevěná dížka na ovčí mléko... Celý referát
 
359. gelidus
studený, ledový, ztuhlý... Celý referát
 
360. geligraf
(meteorologie) přístroj registrující hmotnost námrazků v závislosti na čase... Celý referát
 
361. gelivace
(geologie) proces rozpadu hornin v důsledku zamrzání vody v puklinách... Celý referát
 
362. gelolepsie
(medicína) křečovitý záchvat smíchu, spojený s náhlým zhroucením, z hrůzy, zděšení nebo jiných afektů... Celý referát
 
363. gelotofobie
(psychologie) chorobný strach (fobie) ze zesměšnění... Celý referát
 
364. gelotologie
(odborně) zkoumání smíchu... Celý referát
 
365. gelotripsie
masáž mající uvolnit ztuhlé svalstvo... Celý referát
 
366. gelu
n. mráz... Celý referát
 
367. gema, gemma
drahokam nebo polodrahokam, popř. sklo s rytým nebo řezaným obrazem... Celý referát
 
368. gemace
pučení... Celý referát
 
369. gemara
druhá část talmudu, sbírka výkladů a doplňků mišny... Celý referát
 
370. gemeli
(l. gemellus dvojí, dvojnásobný) dvojčata... Celý referát
 
371. gemelilogie
genetické studium dvojčat... Celý referát
 
372. gemellipara
žena, která porodila dvojčata... Celý referát
 
373. gemellus
dvojí, dvojitý, dvojnásobný... Celý referát
 
374. gemfibrozil
gemfibrozil ? hypolipidemikum ze skupiny fibrátů. L.: Gevilon, Ipolipid... Celý referát
 
375. geminace
jazykovědně zdvojování: geminace souhlásek. Viz též gemináta - jazykovědně zdvojená souhláska, řidč. zdvojené písmeno vyslovované buď zdvojeně, ne jako souhláska jediná (např. v italštině: essere -es-sere = být, nebo jako souhláska jedna např. v němč... Celý referát
 
376. gemináta
zdvojená souhláska nebo písmeno... Celý referát
 
377. geminatio
(l. geminare zdvojovat) geminace, zdvojení... Celý referát
 
378. gemini
dvojčata... Celý referát
 
379. gemini bichoriati biamniati
(medicína) dvojvaječná dvojčata... Celý referát
 
380. geminus
spolu narozený, zdvojený... Celý referát
 
381. gemiparie
nepohlavní rozmnožování... Celý referát
 
382. gemmalis
(l. gemma zárodek) zárodečný... Celý referát
 
383. gemmangioma
(medicína) tis, n. (l. gemma zárodek, ř. angeion céva) gemangion, nádor z cévních zárodečných buněk... Celý referát
 
384. gemmatio
(l. gemma pupen, poupě) gemace, pučení, druh nepohlavního rozmnožování, kdy mateřská buňka se nerozdělí přímým dělením, ale vytvoří výběžek (pupen), jenž se zvětšuje až se osamostatní... Celý referát
 
385. gemmoterapie
(medicína) přírodní léčba výtažky z pupenů rostlin, keřů a stromů... Celý referát
 
386. gemoglyptika
rytí kamenů, drahokamů... Celý referát
 
387. gemologie
(mineralogie) vědní obor zabývající se výzkumem drahých minerálů... Celý referát
 
388. gemule
rozmnožovací tělísko při nepohlavním rozmnožování hub... Celý referát
 
389. gen
(genetika) dědičný činitel... Celý referát
 
390. gena
rytina do drahého kamene... Celý referát
 
391. gencián, genciána
encián, hořec... Celý referát
 
392. gender
(sociologie) Pojem, který odkazuje na sociální rozdíly (v protikladu k biologickým rozdílům) mezi muži a ženami, které jsou kulturně a sociálně podmíněné, konstruované, tj. mohou se v čase měnit a různí se jak v rámci jedné kultury, tak mezi kulturam... Celý referát
 
393. gender blind
genderová (rodová) slepota, nepochopení... Celý referát
 
394. gender budgeting
rozpočtování a přerozdělování z hlediska rovných příležitostí (strategie zrovnoprávnění) pro muže a ženy... Celý referát
 
395. gender development index (GDI)
index genderového rozvoje, který se stanovuje podle stejných ukazatelů, které se užívají při výpočtu indexu lidského rozvoje (HDI)... Celý referát
 
396. gender empowerment measure (GEM)
míra genderové rovnosti (příležitosti) pro obě pohlaví... Celý referát
 
397. gender identity disorder
porucha genderové identity (autoidentifikace)... Celý referát
 
398. gender mainstreaming
uplatňování hlediska pohlaví... Celý referát
 
399. gender schema
generalizovaná predispozice osoby zpracovávat informace o sociálním a psychologickém světě pod zorným úhlem mužského nebo ženského rodu... Celý referát
 
400. gender study
studium diferencí mezi muži a ženami, a to především rozdílů psychologických, sociálních a kulturních... Celý referát
 
401. gender swapping
vydávání se za osobu opačného pohlaví (např. při virtuální komunikaci)... Celý referát
 
402. genderless
bezpohlavní... Celý referát
 
403. genderová analýza
Studium rozdílů v potřebách, podmínkách, přístupu ke zdrojům, kontrole majetku, rozhodovacích pravomocích atd. mezi ženami a muži.... Celý referát
 
404. genderová asymetrie
nesymetrické rozložení mocenského postavení mužů a žen v různých sférách dané společnosti... Celý referát
 
405. genderová dimenze
Aspekt jakéhokoli problému, který se týká rozdílů v životě žen a mužů.... Celý referát
 
406. genderová diskriminace
poškozování práv, příležitostí a svobod jedince na základě příslušnosti k danému biologickému pohlaví... Celý referát
 
407. genderová identita
úroveň ztotožnění se s mužskou či ženskou existencí... Celý referát
 
408. genderová korektnost
nezvýhodňování, nepreferování muže nebo žen, chlapců nebo dívek, ale vytváření adekvátního či optimálního prostoru pro jejich rozvoj... Celý referát
 
409. genderová role
Soubor určitých pravidel (většinou nepsaných, neformálních), které předpisují určité typy chování pouze ženám a jiné pouze mužům. (např. většina společnosti považuje za správné, když žena zůstane s dítětem na mateřské dovolené a muž chodí do zaměstná... Celý referát
 
410. genderová rovnost
rovnost mezi muži a ženami (resp. dívkami a chlapci) v právech, povinnostech a příležitostech (např. k adekvátnímu rozvoji svých potencionalit)... Celý referát
 
411. genderová segregace
horizontální či vertikální exkluze, zamezení přístupu žen nebo i mužů např. do některých vzdělávacích zařízení, povolání, úrovní řídící práce, mzdového ohodnocení... Celý referát
 
412. genderová senzitivita
citlivost k potřebám a právům mužů a žen... Celý referát
 
413. genderová studia
(sociol.) obor zabývající se rozdíly v postavení a uplatnění mužů a žen ve společnosti a kultuře... Celý referát
 
414. genderové segmentace
rozdílná koncentrace žen a mužů např. v jednotlivých lokalitách, vzdělávacích zařízeních a povoláních... Celý referát
 
415. genderové diference
rozdíly mezi mužem a ženou, resp. chlapcem a dívkou... Celý referát
 
416. genderové hledisko
hledisko pohlaví, např. vyrovnaných příležitostí mezi pohlavími apod. (na FFUK existuje katedra genderových studií, která se tímto zabývá)... Celý referát
 
417. genderově korektní jazyk
způsob genderově citlivého ústního i písemného vyjadřování, které ani nestraní, nepreferuje, ani nediskriminuje, nemarginalizuje jedince z hlediska pohlaví, též nesexistický jazyk... Celý referát
 
418. genderově neutrální
... Celý referát
 
419. genderové normy
pravidla a zásady spravedlivě zohledňující muže a ženy, zaručující jim rovné příležitosti a odstraňující genderovou diskriminaci... Celý referát
 
420. genderové stereotypy
tradiční a často i diskriminační představy o typicky mužských a ženských vlastnostech a o rolích a pozicích mužů a žen ve společnosti... Celý referát
 
421. genderové studie
(sociologie) studium psychosomatických a ekonomicko-sociálních vztahů, shod a rozdílů mezi muži a ženami a genderových postojů a stereotypů... Celý referát
 
422. genderový
rodový... Celý referát
 
423. genderový audit
(sociologie) Hodnocení politik, programů a institucí z hlediska toho, zda zohledňují rozdílné dopady svých působení na ženy a muže.... Celý referát
 
424. genealogie
(věda) věda zkoumající vztah dvou souvisejících jevů nebo faktů... Celý referát
 
425. geneelogický
rodopisný... Celý referát
 
426. generace
pokolení... Celý referát
 
427. generační
související s generací, vlastní určité generaci... Celý referát
 
428. generační deprese
sklíčenost typická pro jisté věkové období klienta (častá např.po dosažení 30. roku věku)... Celý referát
 
429. generační identita
určitá míra ztotožnění se s osobami stejné generace... Celý referát
 
430. generační intolerance
nesnášenlivost, netrpělivost projevující se mezi starými a mladými lidmi... Celý referát
 
431. generační šikana
týrání, traumatizace dospělých a starších osob dětmi a mládeží nebo naopak ubližování dětem a mládeži dospělými a staršími osobami... Celý referát
 
432. generační transfer
předávání, obměna, přenos zkušeností, kladných i záporných způsobů chování a prožívání z jedné generace na druhou (např. z generace rodičů na generaci dětí)... Celý referát
 
433. generál
první část složených slov mající význam -vojenské hodnosti... Celý referát
 
434. general drive
obecný popud (termín neobehavioristy C.L.Hulla)... Celý referát
 
435. general nurse
všeobecná sestra, zdravotní sestra, sestra nebo ošetřovatel pro obecnou zdravotní péči... Celý referát
 
436. generálie
základní osobní data totožnosti... Celý referát
 
437. generalis
obecný, všeobecný... Celý referát
 
438. generalisatio
(l. genus rod) generalizace, zevšeobecnění, rozšíření choroby na celý orgán nebo organismus... Celý referát
 
439. generalissimus
nejvyšší vojenská hodnost výjimečně udělovaná velitelům velkých armád... Celý referát
 
440. generalita
sbor generálů... Celý referát
 
441. generalizace, generelisace
zevšeobecnění... Celý referát
 
442. generalizovaná úzkostná porucha
výrazná a dlouhodobá až chronická úzkostná symptomatologie (např. se zvýšenou psychickou tenzí, obavami, zlými předtuchami), která nemusí být vázaná na konkrétní náročné situace, trvající slespoň 6 měsíců, při nepřítomnosti panických atak, postižený ... Celý referát
 
443. generalizovaný
postihující celé tělo... Celý referát
 
444. generalizovat
(odborně) zobecňovat, formulovat obecné pojmy z konkrétních případů nalezením společných vlastností... Celý referát
 
445. generálka
(divadlo) hlavní zkouška... Celý referát
 
446. generální
týkající se všeho, zahrnující vše do jednotlivostí, podrobností, všeobecný, úplný, celkový... Celý referát
 
447. generální klauzule
(právo) zákonné ustanovení obecně popisující určitou právní zásadu, přičemž pro konkrétní aplikaci často vyžaduje další upřesnění... Celý referát
 
448. generatio
(l. generare zplodit, tvořit) generace, pokolení... Celý referát
 
449. generativismus
paradigma z 50.let 20. století, které vytvořil Noam Chomsky a které v oblasti užívání jazyka zásadní důležitost (prioritu) přikládá vrozeným předpokladům... Celý referát
 
450. generativita
(odborně) přesunutí těžiště zájmu jedince mimo svou osobu... Celý referát
 
451. generativní
související s generováním... Celý referát
 
452. generativní gramatika
směr lingvistiky, který se zaměřuje na axiomatické teorie jazyka (vyvinula se z výzkumu způsobu, jakým se děti dokážou naučit jazyk)... Celý referát
 
453. generátor
(technika) zařízení, program k vytváření, generování... Celý referát
 
454. generel
ucelený projekt, souhrn opatření... Celý referát
 
455. generická preskripce
na lékařský předpis se nepíší konkrétní názvy léků, ale pouze názvy účinných látek, takže lékarník lék vybírá podle účinných látek sám... Celý referát
 
456. generické maskulinum
(lingvistika) užívání podstatných jmen rodu mužského pro souhrnné označení mužů i žen, např. zaměstnanci, pracovníci, politici, učitelé, které je v rámci úsilí o emancipaci mužů a žen doporučováno v jazyce a řeči zredukovat... Celý referát
 
457. generický
rodový, druhový... Celý referát
 
458. generování
vyvíjení, vytváření, vyrábění... Celý referát
 
459. generovat
(odborně) vytvářet, vyrábět... Celý referát
 
460. generozita, generosita
velkorysost, velkodušnost, šlechetnost... Celý referát
 
461. generózní
(knižně) velkomyslný, velkodušný, šlechetný... Celý referát
 
462. genethlialogie, genetlialogie
obor astronomie, který se zabývá datem narození jedinců, z něhož vytváří úsudek o charakteru osoby pomocí mapy nebes sestavené právě pro konkrétní čas narození té které osoby... Celý referát
 
463. genetic load
dědičná zátěž (genetická predispozice)... Celý referát
 
464. genetická dextralita
dědičně podmíněné, vrozené praváctví (pravostrannost)... Celý referát
 
465. genetická epistemologie
gnozeologická teorie kognitivního vývoje , kterou vytvořil Jean Piaget (1896-1980)a jež studuje psychogenezi poznávacích (noetických) procesů, schopností a pojmů a zabývá se i periodizací kognitivního vývoje... Celý referát
 
466. genetická kognitivní metody
popisuje a vysvětluje (interpretuje)zkoumané jevy a procesy z hlediska jejich vzniku, vývoje a zániku, též metoda historická a kasuistická... Celý referát
 
467. genetická paměť
strukturní druhová paměť, která zabezpečuje stálost biologických forem a funkcí a je i podkladem instinktivního chování... Celý referát
 
468. genetická sinistralita
dědičně podmíněné, vrozené leváctví(levostrannost)... Celý referát
 
469. genetická vulnerabilita
dědičné predispozice pro vznik určité choroby... Celý referát
 
470. genetická výbava
soubor a kombinace žádoucích i nežádoucích zděděných dispozic člověka... Celý referát
 
471. genetické dispozice
kladné i záporné předpoklady, vlivy, faktory a vlastnosti dané zděděnou a vrozenou výbavou organismu, např. k dlouhověkosti nebo k určitým závadám, poruchám nebo chorobám... Celý referát
 
472. genetické předprogramování
... Celý referát
 
473. genetický
dědičný... Celý referát
 
474. genetický marker
je známá sekvence DNA, která může být identifikována jednoduchou zkouškou... Celý referát
 
475. genetický pravák
dědičností podmíněné, vrozené praváctví (pravostrannost)... Celý referát
 
476. genetika
věda o dědičnosti... Celý referát
 
477. geneze
vznik, proces vznikání, zrod, původ... Celý referát
 
478. genialita
výjimečné nadání, geniálnost, génius... Celý referát
 
479. geniální
(odborně) mimořádně nadaný... Celý referát
 
480. geniculatus
kolínkatý, uzlovatý... Celý referát
 
481. geniculum
kolénko, uzlík, záhyb, ohbí... Celý referát
 
482. genioglossus
(musculus) (ř. geneion brada, ř. glossa jazyk) sval jdoucí od dolní čelisti k jazyku, táhnoucí jazyk dopředu a k bradě... Celý referát
 
483. geniohyoideus
(medicína) sval jdoucí od brady k jazylce, táhnoucí jazylku vzhůru a dopředu... Celý referát
 
484. genioplastike
(ř. geneion brada, ř. plastike (techne) umění tvárné) genioplastika, plastická operace brady, tváře... Celý referát
 
485. geniospazmus
křeč svalstva brady... Celý referát
 
486. genitál
pohlavní ústrojí... Celý referát
 
487. genitalia
(organa) (l. genere plodit) rodidla, pohlavní orgány... Celý referát
 
488. genitálie
(anatomie) pohlavní orgány, rodidla... Celý referát
 
489. genitální
(biologie) týkající se pohlavních orgánů... Celý referát
 
490. genitální charakter
(psychologie) psychoanalytický termín označující potentnost, genitální a psychosociální zralost osobnosti, schopnost a dovednost přijímat i poskytovat oboustranně uspokojivé intimní prožitky i vztahy a psychosociální komunikace... Celý referát
 
491. genitiv
při skloňování druhý pád... Celý referát
 
492. genitofemorální
patřící k pohlavním orgánům a stehnu... Celý referát
 
493. genitoingvinální
patřící k pohlavním orgánům a slabině... Celý referát
 
494. genitor
zploditel, biologický otec... Celý referát
 
495. genitourinární
močopohlavní... Celý referát
 
496. genitourinární systém
močopohlavní soustava... Celý referát
 
497. genitovezikální
týkající se pohlavních orgánů a močového měchýře... Celý referát
 
498. genitrix
roditelka, matka... Celý referát
 
499. génius
starořímské ochranné božstvo, strážný duch... Celý referát
 
500. genius loci
duch, atmosféra, tradice daného místa nebo oblasti... Celý referát
 
501. genlocalisatio
(ř. genos pokolení, l. locare umístit) lineární uspořádání genů v chromosomech buněčného jádra... Celý referát
 
502. genní
druhá část složených přídavných jmen mající význam počátek, původ, způsobující, působící... Celý referát
 
503. genobanka
banka genů... Celý referát
 
504. genocida, genocidium
zločin vyvražďování a vyhlazování příslušníků národních, etnických, náboženských a rasových skupin... Celý referát
 
505. genodermatóza
(medicína) dědičné postižení kůže různými afekcemi... Celý referát
 
506. genofobie
(psychologie) chorobný strach z genů, z genetických úprav potravin... Celý referát
 
507. genofond
soubor všech genů v populaci organizmů... Celý referát
 
508. genofor
buněčná struktura nesoucí genetickou informaci... Celý referát
 
509. genogram
schematický záznam zdravotních, psychologických a sociálních informací o členech rodiny i o kvalitě vzorců chování a rodinných vztazích nejméně ve třech generacích, speciální druh rodokmenu, tzv. odkrývací technika... Celý referát
 
510. genologie
literárně vědná disciplína zabývající se teorií literárních druhů a žánrů... Celý referát
 
511. genom
genový obsah chromozomů jádra buňky... Celý referát
 
512. genomanipulace
nepřirozené, umělé zásahy do genomu, jeho změny... Celý referát
 
513. genomika
specializovaný vědní obor, který usiluje o komplexní a úplnou identifikaci a analýzu dědičné informace organismu (genomu)... Celý referát
 
514. genomotiv
vrozená, zděděná pohnutka... Celý referát
 
515. genos
rod, národ, původ... Celý referát
 
516. genos epideiktikon
slavnostní řeč (velebení i obviňování)... Celý referát
 
517. genos symbouletikon
poradní řeč (argumentace pro nebo proti někomu nebo něčemu)... Celý referát
 
518. genotechnologie
postupy využívající kontrolované umělé genové změny... Celý referát
 
519. genotoxicita
potenciálně škodlivé účinky (např. chronicky a silně znečištěného prostředí, povrchových vod, ovzduší) na genetický materiál... Celý referát
 
520. genotropismus
zděděný či vrozený sklon, přitažlivost, tendence, funkce latentního rodinného nevědomí (Leopold Szondi)... Celý referát
 
521. genotropní
primárně geneticky podmíněný a nevědomý sklon, tendence, přitažlivost... Celý referát
 
522. genotyp
(genetika) soubor všech genů vložených do zárodku organizmu bez ohledu na jejich umístění v buňce... Celý referát
 
523. genotypický
zděděný... Celý referát
 
524. genová exprese
V genetice označení aktivity genu a vyjádření informace v něm obsažené. Z celkového počtu cca 23 000 genů obsažených v každé buňce lidského těla je vždy aktivní jen zlomek. Řízení g. e. je významný způsob určující funkci a diferenciaci buňky a jeho p... Celý referát
 
525. genový
vlohový... Celý referát
 
526. genre
žánr... Celý referát
 
527. gensal
dlažba z kamenných odseků, s mezerami vyplněnými betonem... Celý referát
 
528. gentile
(hudba) roztomile, půvabně... Celý referát
 
529. gentilitas
(l. gentilis příbuzný) gentilita, rodové příbuzenství, pokrevnost... Celý referát
 
530. gentilmente
(hudba) roztomile, půvabně... Celý referát
 
531. gentle
jemný, vlídný, něžný, pozvolný, zdvořilý... Celý referát
 
532. gentlemantství
korektní, kultivované, noblesní, uhlazené způsoby chování a jednání... Celý referát
 
533. gentrifikace
(sociologie) vytlačování střední a nižší třídy ze středů měst či zajímavých lokalit vyšší sociální vrstvou, mající za efekt zvyšování nájmů a cen v dané lokalitě, ale také zpestřování nabízených služeb a vyšší atraktivitu pro turisty... Celý referát
 
534. gentry
anglická nižší venkovská šlechta... Celý referát
 
535. genu
(ř. gony) koleno, ohbí. Genu recurvatum koleno prohnuté, prohnutí v kolenním kloubu směrem dozadu, takže osa stehna svírá s osou bérce úhel otevřený dopředu, hyperextenze v kolenních kloubech. Genu valgum, intorsum koleno vbočené (do "X"), osa steh... Celý referát
 
536. genua recurvata
prohnutá kolena, hyperextense v kolenním kloubu... Celý referát
 
537. genua valga
vbočená kolena, zakřivení dolních končetin do tvaru X... Celý referát
 
538. genua vara
vybočená kolena, zakřivení dolních končetin do tvaru O... Celý referát
 
539. genualis
kolenní, vztahující se ke kolenu... Celý referát
 
540. genuinní
(odborně) vrozený, zděděný, přirozený, přírodní... Celý referát
 
541. genuinní spiritualita
vrozená, zděděná, přirozená duchovnost... Celý referát
 
542. genuinus
genuinní, samostatný, přirozený, vrozený, dědičný... Celý referát
 
543. genus
rod... Celý referát
 
544. genus deliberativum
politická řeč, řeč ve shromáždění... Celý referát
 
545. genus demonstrativum
řeč slavnostní, např. o zásluhách, chvalořeč... Celý referát
 
546. genus dicendi
druh řečnictví... Celý referát
 
547. genus iudicale
řeč soudní, řeč před soudem... Celý referát
 
548. genus nominis
jmenný rod... Celý referát
 
549. genus orationis Asiaticum
asijský styl rétoriky... Celý referát
 
550. genus proximum
nadřazený pojem, nejbližší rod, rod nejblíže vyšší... Celý referát
 
551. genus verbi
slovesný rod (činný a trpný)... Celý referát
 
552. genyantralgia
(medicína) (ř. genys čelist, l. antrum dutina, ř. algos bolest) genyantralgie, bolest v čelistní dutině... Celý referát
 
553. genycheiloplastika
plastická operace čelisti a rtů... Celý referát
 
554. geo-
(předpony) první část složených slov mající význam Země, zemský... Celý referát
 
555. geocaching
(sport) hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache, o němž jsou známy jen jeho geografické souřadnice. Při hledání se používají běžné turistické přijímače GPS. Člověk, ... Celý referát
 
556. geocentrický
vztahující se k Zemi jako k centru... Celý referát
 
557. geocentrizmus, geocentrismus
názor na existenci nehybné Země, která je středem vesmíru... Celý referát
 
558. geochemie
obor studující zákonitosti rozšíření chemických prvků v Zemi i chemické aspekty geologických procesů v Zemi... Celý referát
 
559. geochronologie
(geologie) obor zabývající se určováním stáří Země, popř. hornin, na základě rozpadu přirozených radioaktivních izotopů vyskytujících se v horninách... Celý referát
 
560. geoda
(geologie) výplň větší dutiny v hornině, obvykle kulovitého tvaru... Celý referát
 
561. geodata
záznamy prostorových informací... Celý referát
 
562. geodemografie
demografie rozšířená o studium migračních procesů a rozmístění obyvatelstva... Celý referát
 
563. geodetika
(geodezie) nejkratší spojnice dvou bodů (na zakřivené ploše), geodetická křivka... Celý referát
 
564. geodézie, geodesie
zeměměřictví, určování vzájemné polohy bodů složící pro potřebu tvorby map a pro budování sítí, objektů a k jiným stavebním účelům... Celý referát
 
565. geodiverzita
morfologická a substrátová rozmanitost daného území, která podmiňuje biodiverzitu (biologickou rozmanitost a různorodost)... Celý referát
 
566. geodynamika
dynamika Země, obor zabývající se pohyby Země jako planety a jejími dynamickými geologickými procesy... Celý referát
 
567. geoetika
spojení ekologického a etického přístupu k životu, ke světu ve vzájemném propojení a celistvém pohledu na Zemi i život člověka... Celý referát
 
568. geofág
(zoologie) živočich požírající půdu a trávící v trávicím ústrojí organické částice v ní obsažené... Celý referát
 
569. geofagie
záměrné pojídání hlíny (půdy), a to zejména dětmi, které může způsobit infekci... Celý referát
 
570. geofaktor
přírodní jev formující a ovlivňující krajinu a kvalitu přírodního, resp. životního prostředí... Celý referát
 
571. geofon
malý přenosný seizmograf užívaný zejména při hledání nerostných ložisek nebo sledování důlních otřesů... Celý referát
 
572. geofyt
typ rostlin, jejichž obnovovací orgány (oddenky, hlízy, cibule) přetrvávají nepříznivé roční období pod zemí... Celý referát
 
573. geofyzika, geofysika
obor studující fyzikální procesy na povrchu, uvnitř i v okolí Země a její fyzikální vlastnosti... Celý referát
 
574. geografická vikariace
vikariace podle geografického výskytu organismu (zajíc polní, v severních oblastech zajíc bělák)... Celý referát
 
575. geografický
zeměpisný... Celý referát
 
576. geografie
zeměpis... Celý referát
 
577. geohelmint
cizopasný červ, jehož vývoj probíhá bez mezihostitelů... Celý referát
 
578. geohelminthosis
(ř. ge, gaia země, ř. helmi(n)s-helminthos červ) geohelmintóza, onemocnění vyvolané parazity, kteří žijí v zemi (např. tunelářská nemoc, ankylostomóza)... Celý referát
 
579. geoid
idealizovaný tvar Země (přibližně splývá se střední hladinou moří)... Celý referát
 
580. geoidés (gr.)
podobný Zemi... Celý referát
 
581. geoinformatika
vědecký a technický obor, zabývá se zpracováním, ukládáním, integrací, analýzou, interpretací, distribucí, vizualizací a užíváním geodat a geoinformací pro potřeby rozhodování, plánování a správy zdrojů... Celý referát
 
582. geokarpie
dozrávání plodů pod povrchem půdy, např. u podzemnice olejné... Celý referát
 
583. geokoróna
část plynného obalu Země ve výšce nad 1000 km... Celý referát
 
584. geologický kompas, hornický kompas
přístroj k zaměření nepravidelných geologických ploch v prostoru, původně používaný horníky k zaměřování důlních chodeb a rudních žil, od běžného kompasu se liší jeho stupnice záměnou západu s východem... Celý referát
 
585. geologie
věda o složení a vývoji pevné kůry Země i o Zemi jako planetě... Celý referát
 
586. geomagnetismus-
zemský magnetizmus... Celý referát
 
587. geomagnetizmus, geomagnetismus
zemský magnetizmus... Celý referát
 
588. geomantie, geomancie
(ezoterika) mystické věštění ze značek nakreslených na zemi... Celý referát
 
589. geomatika
(geografie) vědecký a technický interdiciplinární obor zabývající se sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a prezentací geografických dat nebo geografických informací?. Zahrnuje široký okruh oborů, které mohou být použity společně k vy... Celý referát
 
590. geomechanika
(geologie) nauka řešící problémy mechaniky hornin a zemin... Celý referát
 
591. geomedicína
(medicína) obor lékařství zabývající se výskytem a průběhem nemoci v závislosti na geografických a klimatických podmínkách... Celý referát
 
592. geometr
zeměměřič... Celý referát
 
593. geometrický
(geometrie) týkající se geometrie... Celý referát
 
594. geometrie
obor zabývající se studiem rovinných a prostorových útvarů... Celý referát
 
595. geomorfologie
(geologie) nauka o zákonitostech vývoje zemského povrchu... Celý referát
 
596. geonika
(věda) věda sledující dopady činností člověka a jím vyvolaných aktivit na přírodní prostředí a interakci přírodního a antropogenního prostředí... Celý referát
 
597. geonóza
choroba způsobená, vyvolaná mikroorganismy (látkami) pocházejícími ze země... Celý referát
 
598. geonyma
geografická jména, zeměpisné názvy, též geonoma... Celý referát
 
599. geoparazitologie
nauka o výskytu a rozšíření parazitů v závislosti na zeměpisných podmínkách... Celý referát
 
600. geopatogenní
údajné negativní působení geologické stavby na organizmus... Celý referát
 
601. geopolitický
kombinace politických a geografických faktorů vztahujících se k něčemu... Celý referát
 
602. geopolitika
(politika) teorie, podle níž geografické faktory jsou určujícím činitelem lidských dějin... Celý referát
 
603. geopotenciál
potenciál tíhové síly... Celý referát
 
604. georeliéf
zemský povrch, refiéf... Celý referát
 
605. geos
země... Celý referát
 
606. geosféra
geografická sféra, krajinná sféra... Celý referát
 
607. geostacionární
umístěný nad určitým místem na Zemi, geosynchronní... Celý referát
 
608. geostrategický
strategický z hlediska zeměpisné polohy... Celý referát
 
609. geosynchronní
umístěný nad určitým místem na Zemi, geostacionární... Celý referát
 
610. geosynklinála
(geologie) rozsáhlá korytovitá prohlubeň v zemské kůře v místě nahromadění velkého objemu usazenin... Celý referát
 
611. geotaxe
pohyb organizmu ve směru nebo proti směru zemské gravitace... Celý referát
 
612. geotektonika
(geologie) stavba zemské kůry... Celý referát
 
613. geotermální
(geologie) související s tepelnou energií uvnitř Země... Celý referát
 
614. geotermický
týkající se teploty uvnitř Země... Celý referát
 
615. geotermický stupeň
(geologie) míra udávající počet metrů do hloubky (Země), kdy dojde ke zvýšení teploty o l°C (v Evropě je průměrná hodnota geotermického stupně 33 m/°C, což znamená, že teplota hornin vzroste o 1°C každých 33 m hloubky, hodnota geotermického stupně se... Celý referát
 
616. geotermika
nauka o tepelných procesech uvnitř Země... Celý referát
 
617. geotextilie
(stavebnictví) technická textilie ze syntetických vláken používaná např. ve stavebnictví... Celý referát
 
618. geotop
krajinná a mapovací jednotka, elementární komplex, celek v krajině, ekotop... Celý referát
 
619. geotrichóza
onemocnění vyvolané houbou Geotrichum candidum... Celý referát
 
620. geotropizmus, geotropismus
růstové pohyby rostlin působené gravitací... Celý referát
 
621. geotyp
populace organizmů vyznačující se určitým genotypem... Celý referát
 
622. gepard
(zoologie) nejrychlejší kočkovitá šelma... Celý referát
 
623. geragogika
pedagogická disciplina zabývající se edukací (výchovou a vzděláváním) seniorů... Celý referát
 
624. geriatr
odborný lékař pro choroby stáří... Celý referát
 
625. geriatrie
(medicína) součást gerontologie zabývající se chorobami ve stáří... Celý referát
 
626. gerila marketing
(marketing) strategie a taktika nekonvenčních, překvapivých, někdy i neetických a nezákonných marketingových postupů např. v reklamě a propagaci, též guerilla marketink... Celý referát
 
627. gerila, guerilla
(vojenství) partyzánská válka... Celý referát
 
628. germanistika
obor zabývající se jazykem, historií a kulturou germánských národů (zvláště německého)... Celý referát
 
629. germanium
kovový prvek, zn. Ge, atom. čís. 32, atom. hmotnost 72,59... Celý referát
 
630. germanizace, germanisace
poněmčování, poněmčení... Celý referát
 
631. germanizmus, germanismus
jazykový prostředek přejatý z němčiny do jiného jazyka nebo v něm podle němčiny vytvořený... Celý referát
 
632. germicid
Chemická látka alebo jej roztok s antimikrobionálnym účinkom, ktorý spôsobí inaktiváciu alebo usmrtenie mikroorganizmu.... Celý referát
 
633. germinace
proces počátečního vývoje organizmu, pučení, klíčení... Celý referát
 
634. germinal
(historie) název měsíce (od 21./22. března do 20./19. dubna) ve francouzském revolučním kalendáři. Francouzsky [???minal], podle latinského germen=(doba) klíčení, rašení, pučení... Celý referát
 
635. germinální
(odborně) zárodečný... Celý referát
 
636. germinatio
způsob klíčení, rašení... Celý referát
 
637. germinativní
klíčící, zárodečný, týkající se zárodku... Celý referát
 
638. germinom
(medicína) Nezhoubný nádor vznikající hlavně v dětství.... Celý referát
 
639. germofobie
(psychologie) chorobný strach z bakterií... Celý referát
 
640. gero(nto)comium
(ř. geron-gerontos stařec, ř. komein pečovat) útulek pro staré lidi... Celý referát
 
641. geroderma
stařecká kůže... Celý referát
 
642. geroj
(hovorově) hrdina... Celý referát
 
643. gerokomie
péče o stárnoucí lidi... Celý referát
 
644. geromorfismus
"zestárnutí", předčasné stárnutí, vzhled starce u mladého člověka... Celý referát
 
645. geront
(odborně) stařec, stařena, osoba, která překročila určitý věk (např. 60 let)... Celý referát
 
646. gerontagogika
(pedagogika) výchova seniórů... Celý referát
 
647. gerontes
starci... Celý referát
 
648. geronto-
první část složených slov mající význam stařec, stařecký, stárnutí... Celý referát
 
649. gerontofilie
(psychologie) náklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči starým osobám, která se zpravidla projevuje citovou náklonností, intenzivnějším prožíváním nebo potřebou citově významných vztahů k nim, schopností se do nich zamilovat, obv... Celý referát
 
650. gerontofobie
(psychologie) chorobný strach ze stárnutí a ze starých lidí... Celý referát
 
651. gerontokracie
(politologie) vláda starých... Celý referát
 
652. gerontologie
(medicína) obor zabývající se problémy stárnutí organizmů a chorob stáří... Celý referát
 
653. gerontopedagogika
věda, nauka o vzdělávání a výchově, edukaci starých lidí... Celý referát
 
654. gerontopsychiatrie
(psychologie) součást psychiatrie zabývající se psychickými poruchami souvisejícími s procesem stárnutí a se stářím... Celý referát
 
655. gerontopsychologie
psychologie stárnutí a stáří... Celý referát
 
656. gerontosféra
(odborně) oblast systémové péče o stárnutí a stáří... Celý referát
 
657. gerontotrofium
(církev) církevní útulek pro staré lidí v minulosti... Celý referát
 
658. gerontoxon
(medicína) šedý prstenec, zakalení kolem okraje rohovky u starých lidí vznikající z uložení tukových látek (arcus senilis corneae)... Celý referát
 
659. gerrymandering
manipulace hranicemi volebních okrsků s cílem pomoci k vítězství určité politické straně... Celý referát
 
660. gerundium
podstatné jméno slovesné blízké infinitivu... Celý referát
 
661. gerundivum
přídavné jméno slovesné s významem nutnosti... Celý referát
 
662. gerusia
rada starších ve starověké Spartě... Celý referát
 
663. gerusie
státní rada ve starověké Spartě nadřazená sněmu, složená z 28 členů volených sněmem (gerontů = starců) a dvou králů... Celý referát
 
664. gesamtkunstwerk
umělecké dílo jako syntéza všech druhů umění... Celý referát
 
665. gesce
(právo) pověření organizace nebo osoby (gestora) vykonávat za jiné a v jejich zájmu určité funkce... Celý referát
 
666. gestace
těhotenství u žen, březost u samic, gravidita... Celý referát
 
667. gestační DM
těhotenský diabetes mellitus... Celý referát
 
668. gestagen
samičí pohlavní hormon... Celý referát
 
669. gestalt
(psychologie) něm. tvar, celek, postava, osobnost, struktura... Celý referát
 
670. gestalt terapie
humanistický, prožitkový a psychosomatický směr v psychoterapii, který založil v polovině 20. století Frederick Pearls a jehož cílem je posílení a integrace expresivní, autentické a ,,celostní" osobnosti. Gestalt terapie má za cíl např.... Celý referát
 
671. gestaltizmus, gestaldamus
(psychologie) celostní přístup k osobnosti, směr zejména v psychologii... Celý referát
 
672. gestapo
(historie) tajná státní policie v nacistickém Německu... Celý referát
 
673. gestatio
(l. gestare nosit) gestace, nesení, těhotenství... Celý referát
 
674. gestický
pohybový... Celý referát
 
675. gesticulatio
(l. gesticulari dělat posunky) gestikulace, posunkovost... Celý referát
 
676. gestika
výrazové pohyby rukou, které doplňují nebo do jisté míry i nahrazují slovní, řečový, mluvní projev... Celý referát
 
677. gestikulace
pohyby těla (zejména rukou) doprovázející řeč... Celý referát
 
678. gestikulační
posunkový... Celý referát
 
679. gesto
(hovorově) posunek, pohyb (zejména ruky)... Celý referát
 
680. gestor
jednatel... Celý referát
 
681. gestóza, gestosa
potíže provázející někdy těhotenství, např. zvracení, křeče,poruchy činnosti jater a ledvin... Celý referát
 
682. geudeamus
začátek staré latinské studentské písně, která se stala studentskou hymnou... Celý referát
 
683. ge´ez
stará etiopština... Celý referát
 
684. GFS
(meteorologie) Zkratka GFS znamená Global Forecasting System, tedy globální předpovědní systém. Systém sbírá a vyhodnocuje velké množství informací ze vzduchu, země i vody a na jejich základě předpovídá následující vývoj počasí až 16 dní dopředu.... Celý referát
 
685. ghazel, gazel
lyrická orientální báseň s náměty hlavně milostnými... Celý referát
 
686. ghetto
(historie) oddělená část města, kde se smělo usazovat židovské obyvatelstvo... Celý referát
 
687. ghibellin
(historie) (ve středověké Itálii) stoupenec strany císařské, Hohenštaufů, bojující se stranou papežskou (s guelfy)... Celý referát
 
688. ghostwriting
tvorba textů na objednávku, jejichž autorství je ve výsledku přisouzeno objednateli... Celý referát
 
689. ghrelin
,,Hormon hladu" který ovlivňuje zda se cítíme nasyceni.... Celý referát
 
690. gibbon
(zoologie) středně velká jihoasijská opice rodu Hylobates, s dlouhými končetinami, podobná lidoopům... Celý referát
 
691. gibbositas
(l. gibbus hrb) gibozita, hrbatost... Celý referát
 
692. gibbsit
(mineralogie) bílý jednoklonný nerost, hydroxid hlinitý, vyskytující se často v technických bauxitech... Celý referát
 
693. gibbus
deformita páteře, hrb... Celý referát
 
694. giberelin
(biochemie) přirozený růstový hormon vyskytující se zvláště ve vřeckovýtrusných houbách... Celý referát
 
695. gibsonka
větší kytara s kovovými strunami, původně džezová... Celý referát
 
696. gicht
(zastarale) dna... Celý referát
 
697. gig
hlubší a širší cvičný veslařský člun... Celý referát
 
698. giga-
předpona ve významu násobku 10 na 9... Celý referát
 
699. gigahertz
(fyzika) miliarda Hertzů, značka GHz... Celý referát
 
700. gigajoule
(fyzika) miliarda joulů, značka GJ... Celý referát
 
701. gigant
(odborně) obr... Celý referát
 
702. gigantický
mohutný, obrovský... Celý referát
 
703. gigantizmus, gigantismus
obrovitost, proporcionální nadměrný tělesný vzrůst, makrosomie, gigantosomie... Celý referát
 
704. gigantoblast
veliká červená krvinka s jádrem... Celý referát
 
705. gigantocelulární
velkobuněčný... Celý referát
 
706. gigantocytus
neobvykle veľká červená krvinka alebo bunka vôbec - gigantocyt (zdrav.)... Celý referát
 
707. gigantoftalmus
abnormálně veliké oko... Celý referát
 
708. gigantolit
(archeologie) velký kamenný artefakt... Celý referát
 
709. gigantomachie
boj gigantů s olympskými bohy... Celý referát
 
710. gigantomanie
velikášství... Celý referát
 
711. gigantomelie
nadměrné zvětšení končetiny... Celý referát
 
712. gigantopitek
(paleontologie) vymřelý primát z miocénu až pleitocénu, větší než gorila... Celý referát
 
713. gigantotypie
(polygrafie) fotomechanické zvětšení fotolitografických obrazů, gigantografie... Celý referát
 
714. gigawatt
(fyzika) miliarda wattů, značka GW... Celý referát
 
715. gigolo
(slang) placený tanečník, společník, milovník... Celý referát
 
716. gigrle
(zastarale) velkoměstský hejsek, floutek, zpravidla nápadně vystrojený... Celý referát
 
717. gilbert
(fyzika) starší jednotka magnetomotorického nebo elektromagnetického napětí, značka Gb... Celý referát
 
718. gilda
středověký cech, hlavně kupecký, k ochraně zájmů proti šlechtě... Celý referát
 
719. gilgál
(historie) galgala... Celý referát
 
720. gill
jednotka britské objemové míry rovná 0,142 l... Celý referát
 
721. giloš, guilloche
jemná vlnovitá čára s ozdobným (na látce) nebo ochranným (na bankovce) účelem... Celý referát
 
722. gilošovací
sloužící k rytí giloší... Celý referát
 
723. gilošování
(výtvarnictví) rytí giloší... Celý referát
 
724. gilotina, guillotine
popravčí zařízení na stínání hlav... Celý referát
 
725. gilotinovat
stínat, setnout hlavu gilotinou... Celý referát
 
726. gin
(potravinářství) lihovina z jemného lihu, jalovcového destilátu a macerátů z aromatických látek... Celý referát
 
727. giňál
(brněnský hantec) chleba... Celý referát
 
728. gingiva
dáseň... Celý referát
 
729. gingivalgia
(medicína) (l. gingiva dáseň, ř. algos bolest) gingivalgie, bolest dásně... Celý referát
 
730. gingivalis
(l. gingiva dáseň) dásňový... Celý referát
 
731. gingivectomia
(medicína) (l. gingiva dáseň, ř. ektome vynětí) gingivektomie, chirurgické vynětí dásně nebo její části... Celý referát
 
732. gingivitida
(medicína) akutní nebo chronický zánět dásní... Celý referát
 
733. gingivitis
(medicína) zánět dásní... Celý referát
 
734. gingivobukální
týkající se dásně a tváře... Celý referát
 
735. gingivodynia
(medicína) (l. gingiva dáseň, ř. odyne bolest) gingivodynie, bolest dásně... Celý referát
 
736. gingivoglossitis
(medicína) (l. gingiva dáseň, ř. glossa jazyk) gingivoglositida, zánět dásně a jazyka... Celý referát
 
737. gingivolabiální
týkající se dásně a rtu... Celý referát
 
738. gingivolingvální
týkající se dásně a jazyka... Celý referát
 
739. gingivostomatitis
(medicína) (l. gingiva dáseň, ř. stoma-stomatos ústa) gingivostomatitida, zánět dásně a ústní sliznice... Celý referát
 
740. ginglymoartróza
kladkový, kolínkový kloub... Celý referát
 
741. ginglymus
šarnýrový kloub, čepový kloub... Celý referát
 
742. ginkgo biloba
(botanika) jinan dvoulaločný... Celý referát
 
743. giocoso
(hudba) žertovně, hravě, vesele... Celý referát
 
744. gioiozo
(hudba) radostně... Celý referát
 
745. giorgi
(fyzika) starší jednotka tlaku (nyní pascal)... Celý referát
 
746. girandola
víceramenný svícen na stůl nebo stěnu... Celý referát
 
747. girl
(doslovný překlad) dívka... Celý referát
 
748. girlanda
(hovorově) obloukovitě zavěšená výzdoba z květin, listů, chvojí... Celý referát
 
749. girllove
náklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči nedospělým dívkám či děvčatům, synonymum pedofilie zaměřené na dívky. Nejde však o sexuologický termín, ale o termín značně rozšířený v 90. letech 20. století jako kulturně-sociální označ... Celý referát
 
750. girondin
(historie) za Velké fransouzské revoluce příslušník parlamentní frakce zastupující zájmy obchodní a průmyslové buržoazie... Celý referát
 
751. giršle
(brněnský hantec) třešně, též kiršle... Celý referát
 
752. gismondin
(mineralogie) vzácný nerost tvořící bezbarvé nebo šedobílé, modravé, případně červenavé krystaly podobné pyramidám... Celý referát
 
753. gitana
cikánka... Celý referát
 
754. giubiloso
(hudba) jásavě, radostně... Celý referát
 
755. giusto
(hudba) v přiměřeném tempu, správně, přesně... Celý referát
 
756. given name
jméno (křestní)... Celý referát
 
757. givet
(geologie) statigrafický stupeň devonu... Celý referát
 
758. GJ
(fyzika) značka pro gigajoule... Celý referát
 
759. gl
(zkratka) good luck - hodně štěstí... Celý referát
 
760. glabella, glabela
(anatomie) ploché políčko na kosti čelní přímo nad kořenem nosu... Celý referát
 
761. glaciál
(geologie) období zalednění v pleistocénu... Celý referát
 
762. glacifikace
vznik ledovcové hmoty ze sněhu přeměněného ve firn... Celý referát
 
763. glacigenní
vzniklý činností ledovců během zalednění v pleistocénu... Celý referát
 
764. glaciologie
obor zabývající se zákonitostmi trvalé sněhové pokrývky a ledovců... Celý referát
 
765. glacitektonika
tektonika podmíněná tlaky pohybujícího se ledovce... Celý referát
 
766. gladiátor
starořímský zápasník v cirku... Celý referát
 
767. gladius
ve starém Římě meč o délce 50-70 cm, s charakteristickým trojúhelníkovým hrotem... Celý referát
 
768. glajcha
(stavebnictví) dovedení stavby do úrovně střechy... Celý referát
 
769. glajchšaltovat
jednostranně obvykle násilně usměrňovat, usměrnit k strohé jednotě, uniformitě... Celý referát
 
770. glajze
(brněnský hantec) koleje... Celý referát
 
771. glajzny
v brněnském slangu koleje... Celý referát
 
772. glamour
V britské angličtině znamená: kouzlo, okouzlení. Glamour boy: reklamní krasavec, nebo také příslušník Britského královského letectva. Glamour girl: okouzlující mladá krasavice, zvláště jako fotomodelka.... Celý referát
 
773. glamour trend
úsilí o půvabnost, atraktivnost, přitažlivost, luxusnost... Celý referát
 
774. glanc
lesk přitažlivost, působivost... Celý referát
 
775. glandopraeputialis
(l. glans žalud, l. praeputium předkožka) týkající se žaludu a předkožky... Celý referát
 
776. glandula
žláza... Celý referát
 
777. glandula lacrimalis
slzná žláza... Celý referát
 
778. glandula linguae
jazyková žláza... Celý referát
 
779. glandula parotis
příušní žláza... Celý referát
 
780. glandula pienalis
šišinka, epifýza (epiphysis)... Celý referát
 
781. glandula sublingualis
podjazyková žláza... Celý referát
 
782. glandula submandibularis
podčelistní žláza... Celý referát
 
783. glandulae oris
slinné žlázy ústní... Celý referát
 
784. glandulae salivariae
slinné žlázy... Celý referát
 
785. glandulae salivariae majores
slinné žlázy velké... Celý referát
 
786. glandulární
žlázový... Celý referát
 
787. glandulitis
(medicína) (l. glandula žláza) glandulitida, zánět žlázy... Celý referát
 
788. glandulografie
rentgenové znázornění žláz pomocí kontrastní látky... Celý referát
 
789. glandulosus
žláznatý, bohatý na žlázy... Celý referát
 
790. glans
žalud, žaludovité zakončení... Celý referát
 
791. glans penis
žalud penisu... Celý referát
 
792. glasnost, glasnosť
veřejná informovanost (v SSSR v 2. polovině 80. a začátkem 90. let 20. století)... Celý referát
 
793. glass fibre
skleněné vlákno, fibrglas... Celý referát
 
794. glaucus
sivý, modrošedý, šedý... Celý referát
 
795. glaukom
(medicína) onemocnění oka, zelený oční zákal... Celý referát
 
796. glaukomatoidní
podobný glaukomu... Celý referát
 
797. glaukomatózní
vztahující se ke glaukomu... Celý referát
 
798. glaukosurie
vylučování zelenomodře zbarvené moči... Celý referát
 
799. glazé, glacé
rukavičková jemná hlazená useň z jehnětiny nebo kůzlečiny... Celý referát
 
800. glazovat
opatřovat glazurou... Celý referát
 
801. glazura
poleva... Celý referát
 
802. glej
převážně zamokřená půda, mokřina... Celý referát
 
803. glejt
listina, potvrzení, průvodní list zaručující bezpečnost... Celý referát
 
804. glenoidální
kloubní, týkající se kloubní jamky... Celý referát
 
805. glét
(brněnský hantec) úřední listina... Celý referát
 
806. gleťák
(slang) ocelové či dřevěné hladítkou určené pro roztírání betonu, cementových lepidel či omítky... Celý referát
 
807. glgačka
(brněnský hantec) pijatika, pitka, opíjení se... Celý referát
 
808. glgat
(brněnský hantec) pít, opíjet se... Celý referát
 
809. gliadin
látka obsažená v lepku (glutenu) přítomná v obilí, u disponovaných jedinců vyvolává celiakální sprue... Celý referát
 
810. glider
lyžařský vosk pro běh na lyžích... Celý referát
 
811. glie
podpůrná nervová tkáň... Celý referát
 
812. glioblastoma
(medicína) tis, n. (ř. glia klih, glie, ř. blastos výhonek) glioblastom, mozkový nádor tvořený z nezralých anaplastických buněk neuroglie, maligní varianta všech typů gliomů... Celý referát
 
813. gliofilamentum
výběžky gliových buněk, gliová vlákna... Celý referát
 
814. gliohamartoma
(medicína) tis, n. (ř. glia klih, glie, ř. hamartanein pochybit) gliohamartom, chybně vyvinutý tkáňový okrsek obsahující podpůrnou nervovou tkáň, připomínající nádor... Celý referát
 
815. glioma
(medicína) tis, n. (ř. glia klih, glie) gliom, nádor mozkových gliových buněk, nádor ústředního nervstva vycházející z podpůrné nervové tkáně v mozku a míše. Glioma apoplecticum gliom komplikovaný druhotným krvácením do centrálního nervového systému.... Celý referát
 
816. gliomatosis
(ř. glia klih, glie, ř. blastos výhonek) gliomatóza, glioblastóza, tvorba četných gliomů... Celý referát
 
817. glioneuroma
(medicína) tis, n. (ř. glia klih, glie, ř. neuron nerv) glioneurom, nádor nervové tkáně z gangliových i gliových buněk... Celý referát
 
818. glioplazma
cytoplazma gliových buněk... Celý referát
 
819. gliovazální
týkající se glií a cév... Celý referát
 
820. gliový
týkající se podpůrné nervové tkáně... Celý referát
 
821. glióza
ložiskové zmnožení, zbytnění gliové tkáně... Celý referát
 
822. glissando
(hudba) klouzavě... Celý referát
 
823. glissonitis
(medicína) zánět Glissonského pouzdra nebo pojivové tkáně v místě porta hepatis kolem cév a žlučovodu... Celý referát
 
824. glizér
(letectví) kluzák, jednoduchý lehký bezmotorový letoun k výcviku plachtařů nebo pro vlečení nákladu za motorovým letounem... Celý referát
 
825. globál
celek, úhrn, souhrn dílčích položek, úhrnná částka... Celý referát
 
826. globalisace
pedagogický postup vycházející při vyučování od celku... Celý referát
 
827. globalistika
věda zabývající se globálními problémy lidstva... Celý referát
 
828. globalizace
(pedagogika) směr vycházející při vyučování od celku... Celý referát
 
829. globální
(odborně) souhrnný, celkový, celosvětový... Celý referát
 
830. globální afázie
celkové (holistické) postižení všech řečových funkcí, rozumění řeči i mluvení a psaní, praktická alexie a agrafie... Celý referát
 
831. globální hektar, gha
jednotka biokapacity zeměkoule (vyjadřuje průměrnou produktivitu všech biologicky produktivních oblastí Země v daném roce)... Celý referát
 
832. globální kataklysma
konflikt, katastrofa, pohroma celosvětového charakteru... Celý referát
 
833. globální retailing
mezinárodní (celosvětové) obchodní vztahy a podnikání... Celý referát
 
834. globální styl
zaměřený při poznávání na celky, nikoliv na parciální detaily... Celý referát
 
835. globální zdraví
... Celý referát
 
836. globetrotter
světoběžník... Celý referát
 
837. globezita
světová ,,epidemie" obezity... Celý referát
 
838. globiformní
kulovitý, kulovitého tvaru... Celý referát
 
839. globin
bílkovinná složka hemoglobinu... Celý referát
 
840. globocelulární
kulatobuněčný... Celý referát
 
841. globoides
es, globoideus, a, um (l. globus koule, ř. eidos podoba) globoidní, mající podobu koule... Celý referát
 
842. globosus
kulovitý, kulatý... Celý referát
 
843. globule
(astrofyzika) tmavé, kulovité oblasti mezihvězdné hmoty... Celý referát
 
844. globuli vaginales
poševní (vaginální) kuličky... Celý referát
 
845. globulin
(biochemie) jednoduchá bílkovina v krevní plazmě... Celý referát
 
846. globulinémie
koncentrace globulinu v krvi... Celý referát
 
847. globulinurie
vylučování globulinu močí... Celý referát
 
848. globulus
koulička... Celý referát
 
849. glóbus
kulovitý model Země, planet, Měsíce, zdánlivé nebeské koule... Celý referát
 
850. globus pallidus
bledá guľa - súčasť bazálnych jadier, zúčastňujúca sa na riadení pohybu... Celý referát
 
851. glocna
(brněnský hantec) hlava... Celý referát
 
852. glomangioma
(medicína) tis, n. (l. glomus klubko, ř. angeion céva) glomangiom, nezhoubný nádor z neuromyoarteriálních glomů, vytvářejících drobné nádorky, modravě načervenalé, uložené hlouběji v kůži... Celý referát
 
853. glomeratus
(l. glomus klubko) klubkovitý... Celý referát
 
854. glomeriformní
klubíčkový... Celý referát
 
855. glomerulární
klubíčkový, vztahující se ke glomerulům (např. v ledvině)... Celý referát
 
856. glomerulonefritida
(medicína) zánět ledvin s převažujícím postihem klubíček... Celý referát
 
857. glomerulonefróza
onemocnění kanálků ledvin se současným postižením klubíček... Celý referát
 
858. glomerulopathia
(l. glomerulum klubíčko, ř. pathos choroba) blíže nespecifikované onemocnění ledvinných klubíček. Glomerulopathia minimalis endocapilaris onemocnění spojené s nevelkým poškozením kapilár glomerulů ledvin... Celý referát
 
859. glomerulosclerosis
(is, f.) intercapillaris (l. glomerulum klubíčko, ř. skleros tvrdý) interkapilární skleróza klubíček ledvin při cukrovce (difúzní nebo ložisková)... Celý referát
 
860. glomerulosus
klubíčkovitý, klubíčkový... Celý referát
 
861. glomerulum
klubíčko (nesprávně, ale běžně užívané je glomerulus)... Celý referát
 
862. glomus
klubko, uzlíček... Celý referát
 
863. gloria
sláva... Celý referát
 
864. glorické city
city spojené se slávou, hrdostí, pýchou, povýšeností, nadutostí... Celý referát
 
865. glórie
svatozář, gloriola... Celý referát
 
866. gloriet
otevřená zahradní besídka, obvykle v místě krásného výhledu... Celý referát
 
867. glorifikace
oslava, velebení... Celý referát
 
868. gloriola
ozdoba boha a světců v podobě zářivého kruhu nad hlavou nebo pruhu kolem celé postavy, svatozář, aureola, nimbus... Celý referát
 
869. glosa
poznámka, vysvětlivka... Celý referát
 
870. glosář
středověký slovník... Celý referát
 
871. glosátor
autor stručných poznámek, glos... Celý referát
 
872. glosektomie
(medicína) totální chirurgické vynětí jazyka nebo jeho části... Celý referát
 
873. glosém
(lingvistika) (v glosematické teorii) minimální invariantní jazyková funkční jednotka... Celý referát
 
874. glosematika
(lingvistika) analýza textu z hlediska vnitřních gramatických vztahů, obsahu a vyjádření jazykových elementů s cílem nalézt základní invariantní jazykovou funkční jednotku (glosém)... Celý referát
 
875. glositida
(medicína) zánět jazyka... Celý referát
 
876. gloso-
první část složených slov mající význam jazyk, jazykový... Celý referát
 
877. glosodynie
(medicína) bolestivé pocity na jazyku... Celý referát
 
878. glosoepiglotický
týkající se jazyka a příklopky hrtanové... Celý referát
 
879. glosofaryngeální
jazykohltanový, patřící k jazyku a hltanu... Celý referát
 
880. glosokéla
zduření, edém jazyka, který vyčnívá z úst... Celý referát
 
881. glosolalie
mluvení jazyky, dar jazyků, modlení se cizími jazyky... Celý referát
 
882. glosopalatinní
týkající se jazyka a patra... Celý referát
 
883. glosopatie
blíže nespecifikované onemocnění jazyka... Celý referát
 
884. glosoplegie
obrna jazyka... Celý referát
 
885. glosoptóza
zapadnutí jazyka (časté při hlubokém bezvědomí, narkóze)... Celý referát
 
886. glosopyróza
pálení jazyka... Celý referát
 
887. glososchiza
vrozený podélný rozštěp jazyka, tzv. hadí jazyk... Celý referát
 
888. glosospasmus
křeč svalstva jazyka... Celý referát
 
889. glosovat
(literatura) opatřovat text glosami... Celý referát
 
890. glossa
(anatomie) jazyk... Celý referát
 
891. glossalgia
(medicína) (ř. glossa, glotta jazyk, ř. algos bolest) glosalgie, bolest jazyka... Celý referát
 
892. glossanthrax
(medicína) cis, m. (ř. glossa jazyk, antrax karbunkl) ohraničený hnisavý zánět jazyka... Celý referát
 
893. glossectomia
(medicína) (ř. glossa jazyk, ř. ektome vynětí) glosektomie, chirurgické vynětí jazyka nebo jeho části... Celý referát
 
894. glossicus
(ř. glossa jazyk) jazykový... Celý referát
 
895. glossitis
(medicína) (ř. glossa jazyk) glositida, zánět jazyka. Glossitis abscedens, phlegmonosa zánět jazyka přecházející ze stadia ohraničeného hnisání k zánětu celého jazyka. Glossitis dissecans zánět jazyka s tvorbou hlubokých trhlin na hřbetě... Celý referát
 
896. glossodynia
(medicína) (ř. glossa jazyk, ř. odyne bolest) glosodynie, bolest jazyka, nejčastěji pálivá... Celý referát
 
897. glossofobie
(psychologie) chorobný strach z mluvení na veřejnosti, též lalofobie, glossostigma fobie... Celý referát
 
898. glossorrhaphia
(medicína) (ř. glossa jazyk, ř. rhafe šev) glosorafie, chirurgické sešití jazyka... Celý referát
 
899. glossotomia
(medicína) (ř. glossa jazyk, ř. tome řez) glosotomie, chirurgické protětí jazyka... Celý referát
 
900. glotální
(lingvistika) g. souhlásky, tvořené hluboko v hrdle, hlasivkové, laryngály... Celý referát
 
901. glotogeneze
(lingvistika) proces vzniku (formování) konkrétních jazyků nebo jazykových skupin... Celý referát
 
902. glotogonie
(lingvistika) proces vzniku lidské řeči... Celý referát
 
903. glotta
(ř.) jazyk... Celý referát
 
904. glotticus
jazykový, týkající se jazyka... Celý referát
 
905. glottis
hlasivka, střední část hltanu... Celý referát
 
906. glottochronologie
(lingvistika) metoda historické lexikologie zjišťující statistickými výzkumy dobu oddělení jednotlivých jazyků ze společného základu a určující přibuznost i stupně rozdílu jazyků a jazykových areálů... Celý referát
 
907. glucagonoma
(medicína) tis, n. (ř. glykys sladký, ř. agein vést) glukagonom, nádorové bujení A-buněk slinivky břišní spojené se zvýšenou tvorbou glukagonu... Celý referát
 
908. glucocorticoidum
(ř. glykys sladký, l. cortex kůra) glukokortikoid, steroidní hormon tvořený v kůře nadledvin, např. kortizol, který ovlivňuje metabolismus glukózy... Celý referát
 
909. glukagon
hormon tvořený ve slinivce břišní... Celý referát
 
910. glukokortikoidy
(medicína) glukokortikoidy ? steroidní hormony tvořené kůrou nadledvin. Jejich tvorbu řídí přední lalok hypofýzy (ACTH). Hlavním představitelem je kortisol. Jsou nezbytné k životu. Ovlivňují zejména látkovou přeměnu (metabolismus), zvyšují glykemii (... Celý referát
 
911. glukometr
(medicína) přístroj k měření krevního cukru... Celý referát
 
912. glukoneogeneze
sled reakcí při kterém se v játrech a méně v ledvinách (v ledvinách především při dlouhodobém hladovění) syntetizuje glukóza, která je nezbytným palivem v organismu... Celý referát
 
913. glukóza, glukosa
hroznový cukr, škrobový cukr... Celý referát
 
914. gluon
hypotetické kvantum silového pole kvarků... Celý referát
 
915. glutaeus
(ř. glutos hýždě) hýžďový (např. sval)... Celý referát
 
916. glutamin
(chemie) amid kyseliny glutamové, vyskytující se v bílkovinách... Celý referát
 
917. glutasol
sodná sůl kyseliny glutamové užívaná k ochucení jídel... Celý referát
 
918. glutathion
tripeptid složený z kyseliny glutamové, cysteinu a glycinu... Celý referát
 
919. gluteální
(anatomie) týkající se hyžďové svaloviny... Celý referát
 
920. gluten
směs bílkovin v obilovinách, lepek... Celý referát
 
921. glutinosus
(l. glutinum lepek) lepkavý... Celý referát
 
922. glycaemia
glykaemia, ae, f. (ř. glykys sladký, ř. haima krev) glykémie, koncentrace glukózy v krvi... Celý referát
 
923. glycerid
ester glycerolu s vyššími mastnými kyselinami... Celý referát
 
924. glycerin, glycerol
trojsytný alkohol... Celý referát
 
925. glycerinum
glycerín, glycerol, trojsytný alkohol, s projímavými účinky... Celý referát
 
926. glycid
cukr, sacharid... Celý referát
 
927. glycin
jedna ze základních bílkovinných aminokyselin, glykokol... Celý referát
 
928. glycocalyx
(ř. glykys sladký, ř. calyx vak, kalich) proteinpolysacharidová vrstva na zevním povrchu buněčné membrány, obzvláště dobře vytvořená na volném povrchu některých epitelových buněk, např. enterocytů... Celý referát
 
929. glycocolum
(ř. glykys sladký, ř. kolla klih) glykokol, glycin, základní aminokyselina... Celý referát
 
930. glycogeusia
ae, glycogeusis, is, f. (ř. glykys sladký, ř. geusis chuť) glykogeuzie, subjektivní pocit sladkosti v ústech... Celý referát
 
931. glyconeogenia
ae, glyconeogenesis, is, f. (ř. glykys sladký, ř. neos nový, čerstvý, ř. gennan plodit) glykoneogenie, glykoneogeneze, glukoneogeneze, tvorba glykogenu z jiných látek než z cukru (tuku, bílkovin)... Celý referát
 
932. glycosuria (glucosuria)
(glycosum glukóza, ř. uron moč) glykosurie (glukosurie), vylučování cukru močí... Celý referát
 
933. glyf
(v lingvistice a typografii, ze starořeckého slova ????? - tesat) grafické znázornění grafému (písmena, číslice, znaku, piktogramu, interpunkčního a jiných znamének)... Celý referát
 
934. glykemie, glykémie
(medicína) hladina cukru v krvi... Celý referát
 
935. glykocholie
(medicína) přítomnost cukru ve žluči... Celý referát
 
936. glykogen
živočišný škrob... Celý referát
 
937. glykogenie
tvorba glykogenu v játrech glycogenesis, is, f. (ř. glykys sladký, ř. genesis vznik, vývoj) glykogeneze, tvorba glykogenu z glukózy... Celý referát
 
938. glykogenolýza
je štěpení glykogenu (?živočišného škrobu?) ze svalů a jater na glukózu... Celý referát
 
939. glykogenóza
choroba z nadměrného ukládání glykogenu, choroba z poruchy metabolismu glykogenu... Celý referát
 
940. glykokalyx
ochranný plášť povrchu buňky tvořený oligosacharidy. Složený je z glykoproteinů a jiných proteoglykanů. Chrání povrch buňky před mechanickým a chemickým poškozením.... Celý referát
 
941. glykolýza
(biochemie) odbourávání glukózy (cukru)... Celý referát
 
942. glykonurie
vylučování glukózy močí... Celý referát
 
943. glykopenie
(medicína) nedostatek cukru v tkáních (v krvi)... Celý referát
 
944. glykopolyurie
nadměrné močení s přítomností cukru v moči (osmoticky podmíněná polyurie)... Celý referát
 
945. glykoprotein
protein složený z bílkovin a sacharidů... Celý referát
 
946. glykorachie
(medicína) přítomnost cukru v mozkomíšním moku... Celý referát
 
947. glykosialie
(medicína) přítomnost cukru ve slinách... Celý referát
 
948. glykosialorea
nadměrné vylučování slin obsahujících cukr... Celý referát
 
949. glykosid
(biochemie) organická sloučenina skládající se z cukerné a necukerné složky (aglykonu), tvoří důležité obsahové látky rostlin, jež se často využívají ve farmakologii... Celý referát
 
950. glykosurie
přítomnost cukru (glukosy) v moči, též glukosurie... Celý referát
 
951. glykosylace, glykace
navázání molekuly cukru na jinou molekulu (většinou bílkovinu).... Celý referát
 
952. glykotaxe
metabolická distribuce glukózy v tkáních... Celý referát
 
953. glyptika
technika řezu do drahých kamenů... Celý referát
 
954. glyptotéka
sbírka děl glyptiky... Celý referát
 
955. gn
(zkratka) Good Night - dobrou noc... Celý referát
 
956. gnathalgia
(medicína) (ř. gnathos čelist, ř. algos bolest) gnatalgie, bolesti v čelistech... Celý referát
 
957. gnathion
(ř. gnathos čelist) gnation, místo na dolním okraji bradové části čelisti... Celý referát
 
958. gnathostomosis
gnatostomóza, parazitární onemocnění, jehož původcem je Gnathostoma spinigerum... Celý referát
 
959. gnatogenní
čelistní, čelistního původu... Celý referát
 
960. gnatoschisis
rozštěp čelisti... Celý referát
 
961. gnol, gnoll
Bájný humanoid se psí hlavou a ocasem. Bývá velmi nepřátelské povahy, agresivní, soudržný se svou smečkou. Osamocený jedinec bývá k nalezení jako žoldák ve vojsku zlých mágů, orků nebo i nekromantů. Vyjednávání se účastní nerad, raději jedná přes zás... Celý referát
 
962. gnóm
nadpřirozená bytost, duch, skřítek... Celý referát
 
963. gnóma
stručná průpověď, rčení, sentence... Celý referát
 
964. gnomický
stručný... Celý referát
 
965. gnómičnost
stručnost, ráz průpovědi... Celý referát
 
966. gnómon
(astronomie) jednoduché astronomické zařízení určující úhlovou výšku Slunce... Celý referát
 
967. gnómy
tradiční morální naučení mající univerzální nadčasovou platnost... Celý referát
 
968. gnoseologický naivismus
nedostatečnost objektivnosti a reálnosti v poznávání, projevy noetického infantilismu... Celý referát
 
969. gnosie
rozpoznávání, poznávání... Celý referát
 
970. gnosiofobie
(psychologie) chorobný strach z vědomostí a znalostí... Celý referát
 
971. gnosticizmus, gnosticismus
(církev) směr raného křesťanství upřednostňující gnózi... Celý referát
 
972. gnostická porucha
(medicína) porucha poznávání vyskytující se např. při ložiskových mozkových chorobách a poškozeních... Celý referát
 
973. gnostický
týkající se gnosticizmu... Celý referát
 
974. gnostik
(odborně) člověk, který věří, že svět je poznatelný... Celý referát
 
975. gnotobiologie
nauka o bezmikrobních zvířatech... Celý referát
 
976. gnóze, gnose
zření, bezprostřední poznání zejména duchovních principů... Celý referát
 
977. gnozeologie, gnoseologie
(filozofie) nauka zabývající se problémy původu cest, hranic poznání, pravdy; epistemologie; noetika; teorie poznání... Celý referát
 
978. gnózis
poznání, vědění... Celý referát
 
979. gnu
velké africké zvíře, pakůň hřivnatý... Celý referát
 
980. go
(hry) stolní desková hra s hracími kameny, původem z Japonska... Celý referát
 
981. go-in
neoprávněné vniknutí demonstrantů do určitého objektu... Celý referát
 
982. gobelín, goblén
nástěnný koberec... Celý referát
 
983. goeleta
druh rýchlej plachetnice... Celý referát
 
984. goitrin
látka izolovaná ze semen řepky, blokující tvorbu hormonů štítné žlázy (strumigen)... Celý referát
 
985. gój
hebrejský termín pro příslušníka nežidovského národa nebo náboženství... Celý referát
 
986. goji
(gastronomie) oranžovočervené, svraštělé plody opadavého keře kustovnice čínské, chutí připomínající rajčata, používané pro podporu imunitního systému a díky velkému množství antioxidantů působí také proti rakovině... Celý referát
 
987. gojim
tímto výrazem židé nazývají nevěřící a lidi jiné víry než židovské... Celý referát
 
988. gójové
hebrejský výraz pro příslušníka nežidovského národa nebo náboženství (např.pro křesťany)... Celý referát
 
989. gól
(sport) umístění míče nebo puku do protivníkovy branky počítané jako výherní bod... Celý referát
 
990. goldna
(slang) zlato... Celý referát
 
991. goldnohárka
(brněnský hantec) zlatohlávka... Celý referát
 
992. goldnové fógl
... Celý referát
 
993. golem
podle židovské pověsti magicky oživený umělý člověk z hlíny... Celý referát
 
994. golet
židovská osada v jinonárodním prostředí... Celý referát
 
995. golf
(geografie) otevřený mořský záliv... Celý referát
 
996. golfky
(móda) sportovní kalhoty stažené pod kolenem... Celý referát
 
997. golgotský
vztahující se ke Golgotě... Celý referát
 
998. goliard
středověký potulný student (zejména ve francouzském prostředí)... Celý referát
 
999. goliáš
obr, hromotluk... Celý referát
 
1000. golié
(móda) náhrdeník... Celý referát
 
1001. gólka
(brněnský hantec) svatba... Celý referát
 
1002. gólman
(sport) brankář... Celý referát
 
1003. golonka
(gastronomie) polské pečené vepřové koleno... Celý referát
 
1004. gólovat se
(brněnský hantec) ženit se... Celý referát
 
1005. golubcy
dušené závitky z mletého masa v listu zelí nebo vinné révy, dolma, tolma, sarma... Celý referát
 
1006. gómák
(brněnský hantec) chytrák, koumák... Celý referát
 
1007. gomasio
polotovar makrobiotické stravy připravený ze sezamových nebo lněných semen... Celý referát
 
1008. gómat
(brněnský hantec) chápat, vědět, znát, rozumět... Celý referát
 
1009. gómat války
... Celý referát
 
1010. gombík
dutý kulovitý knoflík... Celý referát
 
1011. gomer
biblická míra pro sypké látky... Celý referát
 
1012. gomfóza
vklínění, klínovité spojení kostí... Celý referát
 
1013. gómnót
(brněnský hantec) uvidět, poznat... Celý referát
 
1014. gomut
(botanika) indomalajská palma rodu Arenga, miazga z nej sa používa na výrobu vína, cukru a pod.... Celý referát
 
1015. gonáda
pohlavní žláza... Celý referát
 
1016. gonadageneze
nevyvinutí pohlavních žláz... Celý referát
 
1017. gonadarche
(biologie) počátek funkční činnosti pohlavních žláz... Celý referát
 
1018. gonadectomia
(medicína) ( gonades pohlavní žlázy, ř. ektome vynětí) gonadektomie, chirurgické odnětí pohlavních žláz... Celý referát
 
1019. gonades
(ř. gone plodné semeno, potomstvo) gonády, pohlavní žlázy... Celý referát
 
1020. gonadoblastoma
(medicína) tis, n. ( gonades pohlavní žlázy, ř. blastos výhonek) gonadoblastom, zhoubný nádor pohlavních žláz... Celý referát
 
1021. gonadodysgeneze
narušený vývoj pohlavních žláz... Celý referát
 
1022. gonadoinhibitor
( gonades pohlavní žlázy, l. inhibere zastavovat) látka tlumící činnost pohlavních žláz... Celý referát
 
1023. gonadokineze
podporování činnosti pohlavních žláz... Celý referát
 
1024. gonadopatie
onemocnění pohlavních žláz... Celý referát
 
1025. gonadotropin
(biologie) Hormon, který stimuluje vývoj pohlavních orgánů, navozuje v těle vývoj pohlavních buněk a stimuluje produkci dalších pohlavních hormonů. Ovlivňuje hypofyzární hormony zodpovědné za průběh puberty, menstruace.... Celý referát
 
1026. gonadotropní
hormon hypofýzy stimulující produkci pohlavních hormonů... Celý referát
 
1027. gonagra
(medicína) dna kolenního kloubu... Celý referát
 
1028. gonalgie
(medicína) bolesti v koleně... Celý referát
 
1029. gonarthralgie
(medicína) bolest kolenního kloubu při artróze... Celý referát
 
1030. gonarthritis
(medicína) (ř. gony koleno, ř. arthron kloub) gonartritida, zánět kolenního kloubu... Celý referát
 
1031. gonarthrosis bilateralis
artróza kolenního kloubu oboustranná... Celý referát
 
1032. gonarthrotomia
(medicína) (ř. gony koleno, ř. arthron kloub, ř. tome řez) gonartrotomie, chirurgické otevření kolenního kloubu... Celý referát
 
1033. gonartróza
(medicína) degenerativní onemocnění kolenního kloubu... Celý referát
 
1034. góndí
centrální drávidský jazyk užívaný na východě indického státu Madhjapradéš... Celý referát
 
1035. gondola
(lodnictví) úzká loďka se zobákovitou přídí... Celý referát
 
1036. gondoliér
veslař na gondole... Celý referát
 
1037. gondoliéra
píseň benátských gondoliérů,barkarola... Celý referát
 
1038. gonecysta
váček semenný... Celý referát
 
1039. gonecystopyóza
zhnisání semenných váčků... Celý referát
 
1040. gonfalon
(církev) prapor upevněný na příčném ráhnu a nošený v církevních procesích, tzv. Korouhev... Celý referát
 
1041. gong
kovový bicí hudební nástroj... Celý referát
 
1042. gongorizmus, gongorismus
vyumělkovaný nabubřelý barokní literární styl... Celý referát
 
1043. goniatit
vymretý devónsky hlavonožec z radu Ammonitida (gr. paleont.)... Celý referát
 
1044. gonioma
(medicína) tis, n. (ř. gone sémě, rod, potomstvo) goniom, nádor z pohlavních buněk, maligní nádor varlat... Celý referát
 
1045. goniomet
zařízení k měření úhlů... Celý referát
 
1046. goniometr
(geometrie) úhloměr... Celý referát
 
1047. goniometrický
související s funkcemi sinus, kosinus, tangens, kotangens... Celý referát
 
1048. goniometrie
nauka o goniometrických a cyklometrických funkcích, trigonometrie... Celý referát
 
1049. gonion
vrchol uhla dolnej čeľuste, bod používaný na meranie lebky (gr. anat.)... Celý referát
 
1050. gonioskopie
vyšetřování úhlu přední oční komory pomocí zvláštního přístroje... Celý referát
 
1051. goniotomie
nastřižení úhlu přední oční komory (léčebný výkon při zeleném očním zákalu)... Celý referát
 
1052. gonitis
(medicína) (ř. gony koleno) gonitida, zánět kolenního kloubu... Celý referát
 
1053. gonoblastos
gonocytus, i, m. (ř. gone semeno, rod, potomstvo, ř. blastos výhonek, ř. kytos buňka) gonoblast, gonocyt, prvopohlavní buňka... Celý referát
 
1054. gonoblenorea
kapavka... Celý referát
 
1055. gonochorista
(biologie) jedinec mající ve svém těle jen jednu pohlavní žlázu... Celý referát
 
1056. gonochorizmus, gonochorismus
oddělené pohlaví... Celý referát
 
1057. gonokok
mikrob vyvolávající kapavku... Celý referát
 
1058. gonokokcidní
usmrcující gonokoky... Celý referát
 
1059. gonokokémie
přítomnost gonokoků v krvi... Celý referát
 
1060. gonopodium
modifikovaná řitní ploutev rybího samce, kterou se zavádí sperma.... Celý referát
 
1061. gonorea
kapavka, tripl... Celý referát
 
1062. gonoroický
týkající se kapavky... Celý referát
 
1063. gonorrhoea
(medicína) ae, f. (ř. gonorrhoia chámotok) gonorea, kapavka, infekční onemocnění pohlavních orgánů vyvolané gonokoky... Celý referát
 
1064. gonosomie
označení pro poruchy v oblasti pohlavních chromosomů, vedoucí ke gonosomálním změnám... Celý referát
 
1065. gonozom, gonosom
chromozom určující pohlaví jedince... Celý referát
 
1066. gonyocampsia
ae, gonyocampsis, is, f. (ř. gony koleno, ř. kamptein ohýbat) gonyokamps(i)e, chorobné zakřivení, ohnutí kolenního kloubu... Celý referát
 
1067. good will
dobré jméno (pověst) firmy.... Celý referát
 
1068. goodwill, good-will
dobré jméno obchodní značky, firmy, výrobku... Celý referát
 
1069. google
(internet) americká internetová společnost, poskytující mnoho služeb (e-mail, vyhledávač, reklamu ...)... Celý referát
 
1070. googlit
(internet) vyhledávat na internetu prostřednictvím vyhledávače google... Celý referát
 
1071. gópuram
stupňovitý portál drávidských chrámů... Celý referát
 
1072. goral
turovitý sudokopytník s hustou srstí žijící ve vysokých horách jižní a jihovýchodní Asie... Celý referát
 
1073. gorbuše
(zoologie) lososovitá ryba rodu Oncorhynchus, žijící v severní časti Tichého oceánu... Celý referát
 
1074. gordický
g. uzel nerozvázatelný, neřešitelný problém... Celý referát
 
1075. gordonsetr
(kynologie) plemeno loveckých psů... Celý referát
 
1076. goretex
špeciálny nepremokavý materiál používaný najmä, ako odev... Celý referát
 
1077. gorgonský
obludný, hrůzostrašný... Celý referát
 
1078. gorgonzola
(gastronomie) plísňový sýr... Celý referát
 
1079. gorila
největší africký lidoop rodu Gorilla... Celý referát
 
1080. gorodky
hra, při které se házením dřevěnou tyčí srážejí figury z dřevěných válečků... Celý referát
 
1081. goryt
toulec na šípy kombinovaný s pouzdrem na luk, rozšířený zejména u Skýtů, nosili ho zavěšený na levém boku a kromě reflexního luku v něm uchovávali 300-400 šípů... Celý referát
 
1082. gösch
(lodnictví) malá vlajka, zpravidla ve státních barvách, vyvěšovaná na obchodních a válečných lodích kotvících v přístavu... Celý referát
 
1083. gospel
(hudba) náboženský černošský hudební i pěvecký výraz... Celý referát
 
1084. gospodin
pán, hospodář... Celý referát
 
1085. gossypium
bavlník, bavlna, vata... Celý referát
 
1086. gossypium depuratum
čištěná vata (bavlněná)... Celý referát
 
1087. gosudar
panovník, vladař (v předrevolučním Rusku), car... Celý referát
 
1088. gotes
druh hazardní karetní hry, tzv. boží požehnání (něm. Gottessegen)... Celý referát
 
1089. gothic metal
Obvykle metal se symfonickými či black metalovými prvky a většinou gothickými texty... Celý referát
 
1090. gothic-rock
hudební styl stavěný na výrazné kytaře a obvykle malebné, silné melodii... Celý referát
 
1091. gotika
(historie) středověký umělecký sloh charakterizovaný ve stavitelství lomenými oblouky a štíhlými věžemi... Celý referát
 
1092. gotizovat, gotisovat
napodobovat gotický sloh... Celý referát
 
1093. gouda
(gastronomie) holandský polotvrdý sýr s drobnými oky... Celý referát
 
1094. gourde
měnová jednotka Haiti... Celý referát
 
1095. gourmand
gurmán... Celý referát
 
1096. gourmet
labužník... Celý referát
 
1097. gouvernement
vláda, správa... Celý referát
 
1098. government
vláda, správa... Celý referát
 
1099. government relations
komunikace a vztahy vedení organizace s představiteli státních a samosprávních orgánů... Celý referát
 
1100. grabar
staroarménský jazyk významných literárních památek z 5. až 19. stol.... Celý referát
 
1101. gracht
kanál (vodní cesta) v ulicích nizozemských měst... Celý referát
 
1102. grácie
(hovorově) půvab, ladnost, vnadnost... Celý referát
 
1103. graciézní, graciesní, graciózní, graciosní
půvabný, elegantní, ladný... Celý referát
 
1104. gracilis
štíhlý, jemný, útlý, slabý, gracilní... Celý referát
 
1105. gracilita, gracilnost
útlost, štíhlost... Celý referát
 
1106. gracilitas
gracilita, útlost, štíhlost... Celý referát
 
1107. gracilní
(odborně) štíhlý, útlý, slabý... Celý referát
 
1108. gracilní osobnostní konstituce
(psychologie) křehká, jemná, slabá osobnostní struktura... Celý referát
 
1109. grad
(geometrie) jednotka rovinného úhlu, značka g... Celý referát
 
1110. gradace
stupňování, odstupňování, postupný přechod, zesilování... Celý referát
 
1111. gradatim
l. gradus stupeň) postupně, podle hodnoty... Celý referát
 
1112. gradatio
stupňování, zesilování, gradace... Celý referát
 
1113. gradiens
postupující, pokračující... Celý referát
 
1114. gradient
změna fyzikální veličiny připadající na jednotku délky... Celý referát
 
1115. grading
klasifikace, diferenciace, ohodnocení, stanovení stupně, např. nemoci, poruchy, ale i cenové kategorie... Celý referát
 
1116. gradologie
nauka o přemnožování škůdců (např. lesních)... Celý referát
 
1117. gradovaný
stupňovaný, zesilovaný... Celý referát
 
1118. gradovat
stupňovat, zesilovat, nabírat na síle, na intenzitě... Celý referát
 
1119. graduace
opatřování měřicích přístrojů stupnicí, graduování... Celý referát
 
1120. graduál
zpěvník mešních písní... Celý referát
 
1121. graduale
část mše... Celý referát
 
1122. gradualiter
rozdílnost co do kvality a kvantity... Celý referát
 
1123. gradualizmus, gradualismus
názor o vhodnosti postupné reformy... Celý referát
 
1124. graduální vývoj
stupňovitý vývoj... Celý referát
 
1125. graduovaný
(školství) s ukončeným vysokoškolským (akademickým) vzděláním... Celý referát
 
1126. graduovat
udělit akademickou hodnost, absolvovat, zakončit, vrcholit... Celý referát
 
1127. gradus
stupeň akademické hodnosti, např. bakalář, doktor... Celý referát
 
1128. graeofilie
Náklonnost či reaktivita (zpravidla s erotickým rozměrem) vůči starším ženám (stařenám), která se zpravidla projevuje citovou náklonností, intenzivnějším prožíváním nebo potřebou citově významných vztahů k nim, schopností se do nich zamilovat, obvykl... Celý referát
 
1129. graf
(odborně) schematické znázornění vztahů, závislostí, postupů, statistických údajů... Celý referát
 
1130. grafanestézie
porucha v rozpoznávání písmen psaných na kůži při neporušeném čití... Celý referát
 
1131. grafastenie
závada či porucha schopnosti a dovednosti naučit se správnému pravopisu, též dysortografie... Celý referát
 
1132. grafein
(odborně) psát, popsat, zaznamenat, kreslit, rýt... Celý referát
 
1133. grafém
grafický nebo písemný znak... Celý referát
 
1134. grafémika, grafemika
nauka o písemné stránce jazyka... Celý referát
 
1135. graffiti
(společnost) barevným sprejem vyvedený nápis, obrazec, kresba na zdi, dopravním prostředku ap., někdy až uměleckého charakteru... Celý referát
 
1136. grafická dyskalkulie
závada či porucha schopnosti a dovednosti správně psát matematické symboly, číslice, čísla, geometrické útvary i operační znaky... Celý referát
 
1137. grafická dyspraxie
(medicína) závady či poruchy koordinace vizuomotorických aktivit (např. při psaní, kreslení, rýsování)... Celý referát
 
1138. grafický
psaný, písemný... Celý referát
 
1139. grafie
druhá část složených slov mající význam zapisující, zaznamenávající přístroj, zařízení vání, kreslení, tisk... Celý referát
 
1140. grafika
umění psaní a kreslení... Celý referát
 
1141. grafikon
přehledné znázornění postupů, dějů, pracovního plánu... Celý referát
 
1142. grafióza, grafiosa
choroba jilmů způsobená parazitickou houbou... Celý referát
 
1143. grafit
šesterečná modifikace uhlíku, tuha... Celý referát
 
1144. grafitizace, grafitisace
odplyňování uhlí... Celý referát
 
1145. grafo-
první část složených slov mající význam písmo, psaní... Celý referát
 
1146. grafocentrismus
upřednostňování psané (tištěné) stránky jazyka... Celý referát
 
1147. grafofobie
(psychologie) chorobný strach ze psaní... Celý referát
 
1148. grafognostika
(psychologie) poznávání duševna a osobnosti z písma a grafických projevů člověka... Celý referát
 
1149. grafognózie, grafognosie
srovnávací určování pisatele... Celý referát
 
1150. grafologie
psychologie písma, vyvozování psychických vlastností člověka z analýzy jeho rukopisu... Celý referát
 
1151. grafomanie
chorobná psavost... Celý referát
 
1152. grafomotorika
úroveň pohybové (motorické) způsobilosti pro grafický výraz, psaní, kreslení, rýsování... Celý referát
 
1153. grafospasmus
písařská křeč horní končetiny... Celý referát
 
1154. grafoterapie
(psychologie) metoda vycházející z hypotézy, že cílená a odborně vedená a trénovaná změna osobního rukopisu vede k žádoucím změnám v prožívání i chování, psychiky a osobnosti... Celý referát
 
1155. grafpad
snímací tabule v podobě desky, vybavená kurzorem, perem s hrotem nebo optickým křížem... Celý referát
 
1156. graham
neslaný dietní chléb, hlavně z žitného a pšeničného šrotu... Celý referát
 
1157. grál
zázračná mytická miska nebo kalich Krista z poslední večeře... Celý referát
 
1158. gram
první část složených slov 1. mající význam gram... Celý referát
 
1159. gramatický
mluvnický... Celý referát
 
1160. gramatika
(lingvistika) mluvnice... Celý referát
 
1161. gramáž
(fyzika) hmotnost určité látky, obvykle 1 m čtvereční, v gramech... Celý referát
 
1162. gramekvivalent
(chemie) množství látky v gramech odpovídající její molekulové váze dělené mocenstvím jejího hlavního atomu n. iontu... Celý referát
 
1163. graminicid
(zemědělství) herbicid určený k zastavení růstu jednoděložných trav (retardace trávy) v porostech dvouděložných rostlin... Celý referát
 
1164. graminologie
věda o travách... Celý referát
 
1165. gramlabilní
mikroby přijímající Gramovo barvivo jen částečně... Celý referát
 
1166. gramlavej
(brněnský hantec) něšikovný... Celý referát
 
1167. gramma
(ř.) zápis, záznam... Celý referát
 
1168. grammos
tvar, bod, typ, model, schema, způsob... Celý referát
 
1169. gramnegativní
nebarvící se (mikroby) při Gramově barvení... Celý referát
 
1170. gramo-
první část složených slov mající význam -záznam, zápis... Celý referát
 
1171. gramofon
(hudba) zařízení pro reprodukci mechanického záznamu zvuku z gramofonových desek... Celý referát
 
1172. gramota, gramoty
(historie) ruské písemné památky právní povahy ze středověku... Celý referát
 
1173. gramotnost
znalost čtení a psaní... Celý referát
 
1174. grampositivus
( gram-, l. ponere klást) grampozitivní, mikroby se při Gramově metodě barví tmavofialově... Celý referát
 
1175. grán
(jednotky) starší jednotka hmotnosti... Celý referát
 
1176. granát
(mineralogie) drahokam, nejčastěji tmavě červené barvy... Celý referát
 
1177. granátovník
trnitý keř s velkými červenými plody (granátovými jablky)... Celý referát
 
1178. grand
příslušník španělské vysoké šlechty... Celý referát
 
1179. grand mal
(medicína) velký epileptický záchvat... Celý referát
 
1180. grand prix
velká cena... Celý referát
 
1181. grand slam
(hry) nejvyšší možná hra bridže... Celý referát
 
1182. grandhotel
hotel špičkové úrovně... Celý referát
 
1183. grandioso
(hudba) velkolepě, mohutně, vznešeně... Celý referát
 
1184. grandiozita
(knižně) mohutnost, vznešenost, velkolepost, velkorysost, grandióznost... Celý referát
 
1185. grandiózní
(knižně) mohutný, vznešený, velkolepý... Celý referát
 
1186. grandis
veliký, význačný... Celý referát
 
1187. grandle
zub, špičák jelena nebo laně, ve zlatnictví jako součást exkluzivních šperků s mysliveckou tematikou... Celý referát
 
1188. grandseigneur
příslušník někdejší francouzské šlechty... Celý referát
 
1189. granit
žula... Celý referát
 
1190. granitoid
(mineralogie) hornina žulové struktury... Celý referát
 
1191. granodiorit
(mineralogie) jemnozrnná vyvřelá hlubinná hornina příbuzná žule... Celý referát
 
1192. grant
(ekonomie) finanční podpora přidělená grantovou komisí na určitý výzkumný projekt... Celý referát
 
1193. granula
(odborně) zrno, zrnko... Celý referát
 
1194. granulace
(odborně) zrnitost... Celý referát
 
1195. granulární
zrnitý... Celý referát
 
1196. granulát, produkt granulace
zrnitá, granulovaná hmota... Celý referát
 
1197. granulátor
(technika) strojní zařízení sloužící ke granulování... Celý referát
 
1198. granulatus
(l. granulum zrnko) granulovaný (např. lék tvaru zrnek, prachu)... Celý referát
 
1199. granule
(odborně) zrno, zrnko, hrudka... Celý referát
 
1200. granulit
(mineralogie) jemnozrnná, bělošedá krystalická břidlice složená z živce a z křemene... Celý referát
 
1201. granulocyt
bílá krvinka s granulemi v cytoplazmě... Celý referát
 
1202. granulocytopatie
porucha bílých krvinek blíže nespecifikovaná... Celý referát
 
1203. granulocytopenie
neutropenie, snížení počtu granulocytů v krvi... Celý referát
 
1204. granulocytopoeza
tvorba bílých krvinek (granulocytů)... Celý referát
 
1205. granuloftiza
agranulocytóza, nedostatek granulocytů... Celý referát
 
1206. granulom
(medicína) ohraničený zánět uzlíkového tvaru,charakteristického složení... Celý referát
 
1207. granuloma
(medicína) tis, n. (l. granulum zrnko) granulom, nádor z granulační tkáně, uzlíkový zánět s charakteristickým drobnohledným obrazem. Granuloma a(n)nulare granulom anulární, rozsev drobných zrnek, uzlíků, v polokruhu nebo v kroužcích, zvláště na hřbet... Celý referát
 
1208. granulomatosis
(medicína) is, f. (l. granulum zrnko) granulomatóza, tvorba četných granulomů. Granulomatosis coli granulomatózní zánět tlustého střeva, chronické zánětlivé onemocnění s tvorbou granulomů postihující tlusté střevo (Crohnova choroba). Granulomatosis W... Celý referát
 
1209. granulomatózní
zrnitý, tvořící zrnění, vztahující se ke granulomatóze... Celý referát
 
1210. granulomer
nahromadění azurofilních granul v centrální části trombocytu... Celý referát
 
1211. granuloplazma
struktura cytoplazmy nacházející se v sousedství buněčného jádra a mající zrnitý charakter... Celý referát
 
1212. granulopo(i)etinum
(l. granulum zrnko, ř. poiesis tvoření) granulopo(i)etin, specifický induktor stimulující tvorbu granulocytů... Celý referát
 
1213. granulopoéza
tvoření a diferenciace granulocytů... Celý referát
 
1214. granulosa (membrana)
granulóza, vrstevnatý epitel rostoucího folikulu vaječníku. Granulosa (membrana) folliculi (stratum granulosum) vícevrstevná výstelka folikulu vaječníku tvořená folikulárními buňkami... Celý referát
 
1215. granulosis
(medicína) is, f. (rubra nasi) (l. granulum zrnko) chronický zánět potních vývodů s erytémem a pupínky na nose a tvářích... Celý referát
 
1216. granulózní
zrnitý, bohatý na zrnitost... Celý referát
 
1217. granulum
zrnko, zrnečko, granula, granulka... Celý referát
 
1218. granum
zrno... Celý referát
 
1219. grapefruit
jižní ovoce, grep... Celý referát
 
1220. graphospasmus
spasmus scriptorius (ř. grafein psát, ř. spasmos křeč) grafospazmus, písařská křeč, křeč svalstva ruky vyvolaná přílišnou námahou... Celý referát
 
1221. grappa
(gastronomie) destilát vyrobený diskontinuální destilací vína nebo vinné matoliny v destilačních nádobách zvaných alambik... Celý referát
 
1222. gratia infusa
,,vlitá " milost... Celý referát
 
1223. gratia plena
milosti plná, milostiplná... Celý referát
 
1224. gratias
díky... Celý referát
 
1225. gratifikace
odměna, náhrada... Celý referát
 
1226. gratinování
(gastronomie) zapékání... Celý referát
 
1227. gratinovat
zapékat, zapéci... Celý referát
 
1228. grátis
(brněnský hantec) zadarmo, zdarma... Celý referát
 
1229. gratuitní
(odborně) neurčený... Celý referát
 
1230. gratulace
blahopřání... Celý referát
 
1231. gratulant
(hovorově) ten, kdo někomu k něčemu gratuluje (blahopřeje)... Celý referát
 
1232. grave
(hudba) těžce, vážně, odměřeně, důstojně... Celý referát
 
1233. gravedo
těžkost v údech, těžká hlava, rýma... Celý referát