Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "G" k dispozici 1428 výsledků.
GA   GB   GC   GD   GE   GF   GG   GH   GI   GJ   GK   GL   GM   GN   GO   GP   GQ   GR   GS   GT   GU   GV   GW   GX   GY   GZ  

Prvních 500 výsledků pro písmeno "G":
 
1. gadža
(nářečí) romské označení neromského spoluobčana... Celý referát
 
2. gag
(společnost) prvek situační komiky... Celý referát
 
3. gagát
(geologie) fosilní dřevo, druh hnědého uhlí pojmenované podle města Gagai, resp. řeky Gagas v Malé Asii. V pravěku a starověku používán k výrobě šperků, podle Plinia mu byla připisována léčivá síla.... Celý referát
 
4. gagliarda, gaillarde
(hudba) starý třídobý románský tanec rychlého tempa... Celý referát
 
5. gajdoš
(nářečí) na východní Moravě hráč na gajdy, dudák... Celý referát
 
6. gajdy
(hovorově) dudy... Celý referát
 
7. gala
(knižně) první část složených slov mající význam (okázale) slavnostní, gala... Celý referát
 
8. galábíje
(móda) (u Arabů) volný a lehký svrchní oděv, připomínající dlouhou košili... Celý referát
 
9. galact(h)idrosis
(ř. gala-galaktos mléko, ř. hidros pot) galakt(h)idróza, tvoření mléčného potu... Celý referát
 
10. galactagogus
(ř. gala-galaktos mléko, ř. agogos vedoucí) podporující vylučování mléka u kojících matek... Celý referát
 
11. galactiferus
(ř. gala-galaktos mléko, ř. ferein vést) mlékovodný... Celý referát
 
12. galactophoritis
(medicína) (ř. gala-galaktos mléko, ř. forein nést, vést) galaktoforitida, zánět mlékovodů... Celý referát
 
13. galactoschesia
ae, galactoschesis, is, f. (ř. gala-galaktos mléko, ř. schesis zadržení) galaktoschezie, galaktoscheze, porucha ve vylučování mléka... Celý referát
 
14. galaktický
související s galaxií... Celý referát
 
15. galaktin
(biochemie) hormon podporující vylučování mléka v mléčné žláze, laktační hormon podvěsku mozkového... Celý referát
 
16. galakto-
první část složených slov mající význam mléko, mléčný, lakto-... Celý referát
 
17. galaktografie
rentgenové znázornění mlékovodného systému mateřského prsu... Celý referát
 
18. galaktokéla
dutina v prsní žláze naplněná mlékem hromadícím se následkem neprůchodnosti mlékovodů... Celý referát
 
19. galaktokrazie
abnormální složení mateřského mléka... Celý referát
 
20. galaktolog
(potravinářství) člověk zkoumající složení, vlastnosti a kvalitu mléka... Celý referát
 
21. galaktometr
přístroj k měření hustoty mléka... Celý referát
 
22. galaktopoetický
podporující tvorbu a vylučování mateřského mléka... Celý referát
 
23. galaktorea
tvorba a vylučování mléka mléčnou žlázou mimo období kojení... Celý referát
 
24. galaktosemie
(medicína) dědičná porucha látkové výměny (metabolizmu galaktózy)... Celý referát
 
25. galaktoskop
(technika) přístroj na určování jakosti mléka... Celý referát
 
26. galaktostáza
(medicína) zástava vylučování mléka a jeho hromadění v prsních žlázách... Celý referát
 
27. galaktosurie
galakturie, vylučování galaktózy močí... Celý referát
 
28. galaktotoxikon
jedovaté substance vzniklé v mléce působením mikroorganismů... Celý referát
 
29. galaktóza, galaktosa
(biochemie) složka mléčného cukru, sacharid... Celý referát
 
30. galán
nápadník, milenec... Celý referát
 
31. galanterie, galantérie
zdobné módní a dárkové zboží... Celý referát
 
32. galantina
(gastronomie) jemná paštika z mletého masa... Celý referát
 
33. galantní
(hovorově) porozný, úslužný, uhlazený ve společenském styku s ženami, dvorný... Celý referát
 
34. galantnost
pozornost, zdvořilost vůči ženám... Celý referát
 
35. galantom, galanthom, galanthomme
muž uhlazeného chování, dvorný společník... Celý referát
 
36. galaparty
slavnostní společenská schůzka se zábavou a pohoštěním, obvykle oficiální povahy... Celý referát
 
37. galaxie
(astronomie) gravitačně vázaná hvězdná soustava až stovek miliard hvězd a jejich planet... Celý referát
 
38. galea
součást ústního ústrojí hmyzu... Celý referát
 
39. galej
stará válečná i obchodní veslová loď, na níž veslovali otroci a trestanci, galéra... Celý referát
 
40. galeje
těžký trest odsouzených, nucené trestanecké práce. pův. veslování na galejích... Celý referát
 
41. galenicum
podle řeckého lékaře Galéna) galenikum, léčivý přípravek rostlinného nebo živočišného původu (např. výtažek, tinktura, nálev, odvar, sirup apod.)... Celý referát
 
42. galenika
galenické přípravky, léčiva připravená jednoduchými postupy z drogy nebo ze směsí drog léčiva nepřipravovaná synteticky... Celý referát
 
43. galenit
nerost kovového vzhledu... Celý referát
 
44. galeofobie
(psychologie) chorobný strach z koček... Celý referát
 
45. galeona
středověká velká třístěžňová válečná plachetnice... Celý referát
 
46. galeota
malá rychlá galej, obvykle pobřežní... Celý referát
 
47. galéra
(lodnictví) stará válečná i obchodní veslová loď, na níž veslovali otroci a trestanci, galej... Celý referát
 
48. galerie
(umění) prostory k výstavám uměleckých děl, sbírek... Celý referát
 
49. galerista
subjekt, který se stará o program, provoz a ekonomické využití galerie, eventuálně i majitel galerie... Celý referát
 
50. galerka
(hovorově) galerie... Celý referát
 
51. galerta
rosolovitý útvar klihu nebo želatiny... Celý referát
 
52. galgala
starověké kultovní místo, shromaždiště, obětiště s kamennou mohylou, gilgál... Celý referát
 
53. galicizmus, galicismus
(lingvistika) jazykový prvek přejatý do nějakého jazyka z francouzštiny nebo podle francouzštiny v něm vytvořený... Celý referát
 
54. galikanismus
Tento pojem označuje učení, obsažené v "Prohlášení francouzského kléru o církevní moci". Galikanismus praví, že všeobecný koncil představuje nejvyšší instanci církve a rozhodnutí papeže ve věcech víry platí nezměnitelně teprve tehdy, souhlasí-li celá... Celý referát
 
55. galimatyáš
(hovorově) zmatenina, zmatená směsice (názorů, řečí), slátanina... Celý referát
 
56. galion
(lodnictví) protáhlé a převislé zobákovité zakončení přídě některých typů plachetních lodí v raném novověku, bohatě zdobené a nesoucí figuru, zpravidla ženy, vztahující se ke jménu lodi... Celý referát
 
57. galizace, galisace
(gastronomie) úprava ovocného vína snížením obsahu kyselin přídavkem roztoku cukru ve vodě... Celý referát
 
58. gallicus
galský (např. nemoc galská, syfilis)... Celý referát
 
59. gallium
galium, vzácný kov zn. Ga, atom. čís. 31, atom. hmotnost 69,9 (podle naleziště v Pyrenejích, starověké Gallie)... Celý referát
 
60. galloping
cválání... Celý referát
 
61. gallus
kohout. Crista galli kostěný hřeben vyčnívající vpředu ve střední čáře do lebeční dutiny... Celý referát
 
62. galo-
první část složených slov mající význam -týkající se starověké Galie, Galů, galský... Celý referát
 
63. galon
(jednotky) americká jednotka pro objem rovná 3,78541 l, britská jednotka pro objem rovná 4,54609 l... Celý referát
 
64. galop
kalup... Celý referát
 
65. galoše
gumové boty... Celý referát
 
66. galování
(gastronomie) úprava ovocného vína snížením obsahu kyselin přídavkem roztoku cukru ve vodě... Celý referát
 
67. galuska
speciální plášť pro závodní jízdní kolo tvořící s duší jeden celek... Celý referát
 
68. galvanický
(elektrotechnika) elektrochemický, týkající se stejnosměrného proudu stálé intenzity získaného elektrochemickou reakcí... Celý referát
 
69. galvanisatio
( podle italského přírodovědce L. Galvaniho) galvanizace, využívání galvanického (stejnosměrného) proudu k léčebným účelům (např. iontoforéza)... Celý referát
 
70. galvanizace, galvanisace
(elektrotechnika) elektrolytické pokovování... Celý referát
 
71. galvanizovna, galvanisovna
dílna, kde se provádí galvanizace... Celý referát
 
72. galvano-
první část složených slov mající význam galvanický... Celý referát
 
73. galvanochirurgie
užití galvanického proudu v chirurgii... Celý referát
 
74. galvanografie
(elektrotechnika) elektrolytický způsob hlubotisku... Celý referát
 
75. galvanokaustika
(elektrotechnika) elektrolytické leptání kovů... Celý referát
 
76. galvanometr
(elektrotechnika) přístroj k měření malého stejnosměrného proudu nebo napětí... Celý referát
 
77. galvanonarcosis
(medicína) is, f. (ř. narkun omámit) galvanonarkóza, znecitlivění nebo útlum bolesti zapojením galvanického proudu (hloubková galvanizace)... Celý referát
 
78. galvanopunktura
způsob akupunktury s použitím elektrického proudu napodobující píchání jehlou... Celý referát
 
79. galvanostegie
galvanické nanášení kovových povlaků... Celý referát
 
80. galvanotaxe
(botanika) orientační pohyby nižších rostlin vyvolané elektrickým proudem... Celý referát
 
81. galvanoterapie
elektroléčba... Celý referát
 
82. galvanotypie
(elektrotechnika) elektrolytické zhotovování tiskových desek a štočků... Celý referát
 
83. galvenotechnika
společný název galvanických výrobních postupů... Celý referát
 
84. galvenoterapie
(medicína) léčba galvanickým proudem, elektroléčba, galvanizace... Celý referát
 
85. gama
(lingvistika) v řecké abecedě znak pro písmeno ?, obdobné českému g... Celý referát
 
86. gama typ konzumace alkoholu
psychická závislost na konzumaci alkoholu,... Celý referát
 
87. gamacismus
\"porušená výslovnost hlásky \"\"g\"\"\"... Celý referát
 
88. gamadefektoskopie
metoda využívající záření gama k zjišťování strukturních vad materiálu... Celý referát
 
89. gamaencefalografie
metoda znázornění mozku pomocí radioaktivních izotopů... Celý referát
 
90. gamaglobulin
(biochemie) bíkovinná složka krevního séra obsahující protilátky... Celý referát
 
91. gamagraf
(technika) přístroj, kterým se zjišťuje přítomnost radioizotopů v těle... Celý referát
 
92. gamagrafie
metoda zobrazující orgány nebo systémy pomocí radionuklidů zavedených do těla... Celý referát
 
93. gamapatie
onemocnění zahrnující abnormality tvorby imunoglobulinů s přítomností paraproteinu... Celý referát
 
94. gamasidiosis
gamasidóza, svědící kožní vyrážka vyvolaná roztoči Gamasidae... Celý referát
 
95. gamba
druh violy, viola da gamba... Celý referát
 
96. gambit
(šachy) druh zahájení šachové hry s obětováním pěšce... Celý referát
 
97. gambler
patologický hráč, pociťuje velmi silné nutkání ke hře, které lze těžko ovládnout, toto často doprovází myšlenky s představami hraní.... Celý referát
 
98. gamblerství
(psychologie) závislost na herních automatech, patologické hráčství, intenzivní puzení ke hře... Celý referát
 
99. gambling
hazardní hra, hazard... Celý referát
 
100. game
hra... Celý referát
 
101. gameball
rozhodující podání v tenisové hře, v gamu... Celý referát
 
102. gamelan
orchestr složený hlavně z bicích samoznějících nástrojů... Celý referát
 
103. games
hry... Celý referát
 
104. gameta
(biologie) zralá pohlavní buňka... Celý referát
 
105. gametangiogamie
(biologie) splývání pohlavních orgánů u hub (jeden ze způsobů rozmnožování hub)... Celý referát
 
106. gametangium
(biologie) pohlavní orgán rostlin, ve kterém se tvoří gamety... Celý referát
 
107. gametocyt
předstupeň gamety, pohlavní buňky... Celý referát
 
108. gametocytocidní
hubící gametocyty... Celý referát
 
109. gametofagie
vymizení samčího nebo samičího elementu v zygotě (oplozené vajíčko)... Celý referát
 
110. gametofyt
(botanika) pohlavní generace rostlin, ve které se tvoří gametangia... Celý referát
 
111. gametogenesis
is. f. (ř. gamein ženit se, ř. genesis vznik, vývoj) gametogeneze, vývoj pohlavních buněk... Celý referát
 
112. gametogenetický
týkající se vzniku gamet... Celý referát
 
113. gametogeneze, gametogenese
(botanika) pohlavní rozmnožování rostlin, tvorba a zrání gamet, gamogonie... Celý referát
 
114. gametogonie
stadium oplodnění gamet v sexuální fázi rozmnožování některých prvoků (např. u původců malárie)... Celý referát
 
115. gametový
týkající se zárodečných buněk... Celý referát
 
116. gametus
manžel... Celý referát
 
117. gamexan
(zemědělství) kontaktní a požerový insekticid... Celý referát
 
118. gamie
druhá část složených slov mající význam snoubení, manželství... Celý referát
 
119. gamin
rozpustilý kluk, uličník, nezbeda, původně ve francouzském prostředí... Celý referát
 
120. gamma
(lingvistika) třetí písmeno řecké abecedy... Celý referát
 
121. gammacismus
( od řec. písmene gamma) vadná výslovnost hrdelních hlásek... Celý referát
 
122. gamofobie
(psychologie) chorobný strach ze sňatku... Celý referát
 
123. gamogonie
(botanika) pohlavní rozmnožování rostlin, tvorba a zrání gamet, gametogeneze... Celý referát
 
124. gamomanie
chorobná touha po sňatku... Celý referát
 
125. gamon
chemické produkty pohlavních buněk důležité pro oplodnění... Celý referát
 
126. gamonalizmus, gamonalismus
(politika) soustředění politického, hospodářského a společenského života kolem nejmocnější osobnosti vládnoucího režimu... Celý referát
 
127. gamont
(biologie) mladší vývojové stádium některých prvoků, kdy zrající gamety jsou pohlavně i morfologicky diferencovány, gametocystické stadium... Celý referát
 
128. Gampl
(brněnský hantec) stánek na náměstí Svobody ve tvaru houby... Celý referát
 
129. gample
(brněnský hantec) žampióny, houby... Celý referát
 
130. gampsodaktylie
zkřivení prstu, neschopnost narovnat prst... Celý referát
 
131. ganache
(gastronomie) čokoládový krém používaný jako náplň, nebo jako poleva u cukrářských výrobků... Celý referát
 
132. ganda
(lingvistika) benuekonžský jazyk užívaný dříve v jižní Ugandě... Celý referát
 
133. gándhizmus, gándhismus
filozofické, ekonomické, etické i sociálně politické učení M. Gándhího o zvláštních formách vzestupu indické společnosti, o zásadně nenásilném odporu vůči britskému kolonializmu... Celý referát
 
134. ganek, ganěk
(brněnský hantec) pavlač... Celý referát
 
135. gang
(hovorově) tlupa, parta... Celý referát
 
136. ganglie
(biologie) shluk nervových buněk... Celý referát
 
137. gangliektomie
operační vynětí ganglia... Celý referát
 
138. gangliocytom
(medicína) vyzrálý nádor z nervových gangliových buněk... Celý referát
 
139. gangliolytický
blokující přenos vzruchu ve vegetativních nervových uzlinách... Celý referát
 
140. gangliom
(medicína) nádor nervové uzliny... Celý referát
 
141. ganglioma
(medicína) gangliom, nádor nervové uzliny... Celý referát
 
142. ganglion
nervová uzlina... Celý referát
 
143. ganglionární
gangliový... Celý referát
 
144. ganglioneuroblastoma
(medicína) tis, n. (ř. ganglion nervová uzlina, ř. neuron nerv, ř. blastos výhonek) ganlioneuroblastom, nádor z nezralých gangliových buněk... Celý referát
 
145. ganglioneuroma
(medicína) tis, n. (ř. ganglion nervová uzlina, ř. neuron nerv, ř. kytos buňka) ganglioneurom, nádor ze zralých buněk sympatických ganglií, lokalizovaný v mediastinu, oblasti nadledvin nebo podél břišní aorty... Celý referát
 
146. ganglionitis
(medicína) (ř. ganglion nervová uzlina) ganglionitida, zánět nervové uzliny... Celý referát
 
147. ganglioplegický
brzdící vegetativní nervové vzruchy v nervových gangliích, blokující cholinergní N-receptor v gangliích sympatických a parasympatických... Celý referát
 
148. ganglioplegikum
látka brzdící převod nervových vzruchů ve vegetativních gangliích... Celý referát
 
149. gangliosidóza
(medicína) vrozené onemocnění s porušeným metabolismem lipidů, které se hromadí v různých orgánech (zejména v NS) a způsobují jejich závažné poškození... Celý referát
 
150. gangliosus
uzlovitý, bohatý na uzliny... Celý referát
 
151. gangliový
týkající se nervové uzliny... Celý referát
 
152. gangréna
místní odúmrť tkáně, sněť, druhotně modifikovaná nekróza (hnilobnou infekcí, vysýcháním)... Celý referát
 
153. gangrenózní
snětivý... Celý referát
 
154. gangster
(slang) bandita, zločinec... Celý referát
 
155. gangsterství
forma kriminality provozovaná v organizovaných tlupách... Celý referát
 
156. ganoidní šupiny
(zoologie) kosočtverečné a tvrdé destičky spojené navzájem výrůstky v tvrdý pancíř... Celý referát
 
157. ganoin
(zoologie) velmi tvrdá sklovitá látka na povrchu ganoidních šupin... Celý referát
 
158. ganserův syndrom
mrákotný stav lehkého stupně s pseudodemencí... Celý referát
 
159. ganttogram
rozvrh času (např. ke studiu), záznam plnění plánovaných lhůt... Celý referát
 
160. ganyméd
(knižně) číšník... Celý referát
 
161. gaon
mudrc, učenec... Celý referát
 
162. gap
poškozená oblast chromozomu, chromatická léze... Celý referát
 
163. garam masala
indická směs koreni... Celý referát
 
164. garamond
antikvové tiskové písmo... Celý referát
 
165. garance, garancie
záruka, zástava, jistota... Celý referát
 
166. garant
ručitel, subjekt za něco zodpovědný, poskytující záruku... Celý referát
 
167. garantovaný
zaručený, jistý... Celý referát
 
168. garantovat
ručit za něco... Celý referát
 
169. garáž
(stavebnictví) uzavíratelný prostor k umístění motorového vozidla... Celý referát
 
170. garážmistr
(technika) technický vedoucí ve veřejné garáži, v podnikových garážích a podobně... Celý referát
 
171. garážovat
(motorizmus) pravidelně parkovat vozidlo v garáži... Celý referát
 
172. gard
základní postoj v boxu, střeh... Celý referát
 
173. garda
(vojenství) vojenská jednotka, obvykle tvořící ochranu a tělesnou stráž vojevůdců a panovníků... Celý referát
 
174. garde
(sport) základní postoj v šermu... Celý referát
 
175. gardedáma
dámský doprovod dívky do společnosti, garde... Celý referát
 
176. garden party
zahradní slavnost... Celý referát
 
177. gardénie
nízký keř s velkými bílými květy... Celý referát
 
178. garderoba
šatstvo, divadelní kostýmy, šatna... Celý referát
 
179. garderobiérka
kostymérka, šatnářka... Celý referát
 
180. gardina
záclona, opona, závěs... Celý referát
 
181. gardista
člen gardy... Celý referát
 
182. gargantuovský
(hovorově) požitkářský, nenasytné životní chuti... Celý referát
 
183. gargarisma
(ř. gargarismos) kloktadlo... Celý referát
 
184. gargoylismus
(z fr. gargouille chrlič) vrozená choroba charakterizovaná střádáním mukopolysacharidů v organismu s obličejovou dysmorfií a dalšími poruchami růstu a orgánových funkcí (dysostosis multiplex)... Celý referát
 
185. garibaldiovec
stoupenec hnutí za sjednocení Itálie v 19. století, vedeného G. Garibaldim... Celý referát
 
186. garmond
(typografie) písmo o velikosti 10 bodů... Celý referát
 
187. garmoška
(hudba) tahací hamonika, akordeon, převážně ve spojitosti s ruským prostředím... Celý referát
 
188. garnát
(zoologie) mořský rak... Celý referát
 
189. garni
hotel garni hotelové služby omezené na ubytování se snídaní... Celý referát
 
190. garnitura
soubor předmětů tvořících nějaký celek, souprava (strojů, nástrojů, železničních vozů aj.)... Celý referát
 
191. garnizona, garnizóna, garnisona
posádka, sídlo posádky... Celý referát
 
192. garnýrovat
(gastronomie) obkládat, obložit, např. pokrm vhodnými přílohami... Celý referát
 
193. garnýž
ozdobný kryt tyče s jezdci k zatahování záclon... Celý referát
 
194. garota
poprava zardoušením... Celý referát
 
195. garrigue
řídké nízké porosty keřů, suchomilných a teplomilných bylin ve Středomoří... Celý referát
 
196. garrulitas
(vulvae) (l. garrulus žvatlavý) garulita vulvy, slyšitelný odchod plynu (vzduchu) z pochvy (flatus vaginalis)... Celý referát
 
197. garson
číšník, obsluha, hotelový sluha... Celý referát
 
198. garsoniéra, garsonka
(architektura) typ bytu s jednou obytnou místností a příslušenstvím... Celý referát
 
199. gas
plyn... Celý referát
 
200. gas-lift
kompresor... Celý referát
 
201. gaser
kvantový generátor gama záření... Celý referát
 
202. gaskonáda, gaskoňáda
chlubivá, chvastounská řeč, chvastounství... Celý referát
 
203. gasping
lapavé dechy či nádechy opakující se v postupně se prodlužujících a nepřirozeně dlouhých intervalech... Celý referát
 
204. gastarbeiter
občan jiného státu pracující dlouhodobě v hospodářsky vyspělejší zemi... Celý referát
 
205. gaster
(anatomie) žaludek (ventriculus)... Celý referát
 
206. gastralgia
(medicína) (ř. gaster žaludek, ř. algos bolest) gastralgie, bolení žaludku, žaludeční křeče... Celý referát
 
207. gastralgie
(medicína) zažívací obtíže a poruchy, bolesti, nevolnost, křeče... Celý referát
 
208. gastralgokenosis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, ř. algos bolest, ř. kenos prázdný) gastralgokenóza, bolesti při prázdném žaludku... Celý referát
 
209. gastrální
týkající se žaludku... Celý referát
 
210. gastrectomia
(medicína) (ř. gaster žaludek, ř. ektome vyříznutí) gastrektomie, chirurgické vynětí žaludku nebo jeho části... Celý referát
 
211. gastrektazie
(medicína) roztažení, rozšíření žaludku... Celý referát
 
212. gastrický
žaludeční... Celý referát
 
213. gastrilokvie
břichomluvectví... Celý referát
 
214. gastrimargia
obžérství... Celý referát
 
215. gastrin
peptidový hormon tvořený buňkami žaludeční sliznice, jehož hlavní funkcí je stimulace sekrece kyseliny chlorovodíkové a pepsinu v žaludku... Celý referát
 
216. gastris
(ř.) žaludek, břicho... Celý referát
 
217. gastritida
(medicína) zánět žaludeční sliznice... Celý referát
 
218. gastritis
(medicína) zánět žaludeční sliznice, a to buď povrchový nebo hluboký, akutní nebo chronický... Celý referát
 
219. gastritis acuta
(medicína) akutní zánět žaludku, akutní gastritida... Celý referát
 
220. gastro-, gestr-
první část složených slov mající význam žaludek, žaludeční... Celý referát
 
221. gastroadenitis
(medicína) (ř. gaster žaludek, ř. aden žláza) gastroadenitida, zánět žaludečních žláz... Celý referát
 
222. gastroanastomóza
operační spojení dvou částí žaludku (po provedení resekce)... Celý referát
 
223. gastroatonie
ztráta napětí žaludku... Celý referát
 
224. gastrobiopsie
histologické vyšetření vzorku tkáně získané ze žaludku během operace... Celý referát
 
225. gastroblenorea
nadměrné vylučování žaludeční šťávy... Celý referát
 
226. gastrocholecystoanastomosis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, ř. chole žluč, ř. kystis měchýř, dutina, anastomosis spojení) gastrocholecystoanastomóza, chirurgické spojení mezi žaludkem a žlučníkem... Celý referát
 
227. gastrocnemius
(musculus) (ř. gaster žaludek, břicho, ř. kneme lýtko) sval lýtkový... Celý referát
 
228. gastrocoloanastomosis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, ř. kolon tračník, anastomosis spojení) gastrokoloanastomóza, chirurgické spojení žaludku s tračníkem... Celý referát
 
229. gastrodiafanie
prosvícení žaludku... Celý referát
 
230. gastrodidymus
(anatomie) podvojná zrůda spojená břišní krajinou... Celý referát
 
231. gastroduodenální
týkající se žaludku a dvanáctníku... Celý referát
 
232. gastroduodenitis
(medicína) (ř. gaster žaludek, l. duodenum dvanáctník) gastroduodenitida, zánět žaludku a dvanáctníku... Celý referát
 
233. gastroduodenoanastomóza
operační spojení mezi žaludkem a dvanáctníkem... Celý referát
 
234. gastroduodenoskopie
endoskopické vyšetření žaludku a dvanáctníku... Celý referát
 
235. gastroduodenotomia
(medicína) (ř. gaster žaludek, l. duodenum dvanáctník, ř. tome řez) gastroduodenotomie, chirurgické protětí, otevření žaludku a dvanáctníku... Celý referát
 
236. gastrodynie
(medicína) bolestivost žaludku, též gastralgie... Celý referát
 
237. gastroenteralgia
(medicína) (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. algos bolest) gastroenteralgie, bolest žaludku a střev... Celý referát
 
238. gastroenteritida
(medicína) akutní zánět žaludeční a střevní sliznice... Celý referát
 
239. gastroenteritis
(medicína) (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo) gastroenteritida, zánět žaludku a tenkého střeva... Celý referát
 
240. gastroenteroanastomosis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, anastomosis spojení) gastroenteroanastomóza, chirurgické spojení žaludku s tenkým střevem... Celý referát
 
241. gastroenterocolitis
(medicína) (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. kolon tračník) gastroenterokolitida, zánět žaludku, tenkého a tlustého střeva... Celý referát
 
242. gastroenterocoloanastomosis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. kolon tračník, anastomosis spojení) gastroenterokoloanastomóza, chirurgické spojení žaludku, tenkého a tlustého střeva... Celý referát
 
243. gastroenterologie
(medicína) obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením chorob trávicího ústrojí... Celý referát
 
244. gastroenteropatie
blíže nespecifikované onemocnění žaludku a střev... Celý referát
 
245. gastroenteroplastike
(ř. gaster žaludek, ř. enteron střevo, ř. plastike (techne) umění tvárné) gastroenteroplastika, plastická operace žaludku a střev... Celý referát
 
246. gastroenteroptóza
pokles žaludku a střev... Celý referát
 
247. gastroepiploický
týkající se žaludku a předstěry... Celý referát
 
248. gastroesofageální reflux
zpětný tok žaludečního (případně i současně duodenálního) obsahu do jícnu... Celý referát
 
249. gastroezofageální
týkající se žaludku a jícnu... Celý referát
 
250. gastrofrenický
týkající se žaludku a bránice... Celý referát
 
251. gastrogastroanastomosis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, anastomosis spojení) gastrogastroanastomóza, chirurgické spojení dvou úseků žaludku... Celý referát
 
252. gastrogenní
žaludečního původu... Celý referát
 
253. gastrohelkóza
vředová choroba žaludku... Celý referát
 
254. gastrohepatický
týkající se žaludku a jater... Celý referát
 
255. gastrohydrorea
vylučování vodnaté žaludeční šťávy se zmenšeným obsahem kyseliny chlorovodíkové a pepsinu... Celý referát
 
256. gastroileitis
(medicína) (ř. gaster žaludek, l. ileum kyčelník) gastroileitida, zánět žaludku a kyčelníku... Celý referát
 
257. gastroileoanastomosis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, l. ileum kyčelník, anastomosis spojení) gastroileoanastomóza, chirurgické napojení žaludku na kyčelník... Celý referát
 
258. gastroiliacus
(ř. gaster žaludek, l. ileum kyčelník) týkající se žaludku a kyčelníku... Celý referát
 
259. gastrointestinální
(anatomie) týkající se trávicí soustavy... Celý referát
 
260. gastrointestinální symptomy
žaludečně střevní příznaky, např. zvracení, průjem, zácpa... Celý referát
 
261. gastrointestinální systém
žaludečně střevní soustava... Celý referát
 
262. gastrojejunoanastomosis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, l. jejunum lačník, anastomosis spojení) gastrojejunoanastomóza, chirurgické spojení žaludku s lačníkem... Celý referát
 
263. gastrokardiální
týkající se žaludku a žaludeční kardie... Celý referát
 
264. gastrokéla
kýla obsahující část žaludku... Celý referát
 
265. gastrokinematografie
záznam žaludečních pohybů... Celý referát
 
266. gastrokolický
týkající se žaludku a tračníku... Celý referát
 
267. gastrokoloptóza
pokles žaludku a tlustého střeva... Celý referát
 
268. gastrolienální
týkající se žaludku a sleziny... Celý referát
 
269. gastrolit
žaludeční kámen, obyčejně z cizích polknutých těles... Celý referát
 
270. gastrologia
(ř. gaster žaludek, ř. logos nauka) gastrologie, nauka o žaludku a jeho chorobách... Celý referát
 
271. gastrolysis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, ř. lysis uvolnění) gastrolýza, chirurgické uvolnění žaludku ze srůstů... Celý referát
 
272. gastromalacie
nekrotické změknutí stěny žaludku... Celý referát
 
273. gastromegalie
abnormální zvětšení žaludku... Celý referát
 
274. gastromelus
(biologie) zrůdný jedinec se dvěma nebo více končetinami, zpravidla nedokonale vyvinutými vpředu na trupu... Celý referát
 
275. gastromezokolický
týkající se žaludku a okruží tračníku... Celý referát
 
276. gastromyxorea
zvýšené vylučování žaludečních šťáv s obsahem hlenu... Celý referát
 
277. gastronephritis
(medicína) (ř. gaster žaludek, ř. nefros ledvina) gastronefritida, zánět žaludku a ledviny... Celý referát
 
278. gastronom
(obchod) obchod s potravinami... Celý referát
 
279. gastronomie
nauka o labužnictví a kuchařském umění... Celý referát
 
280. gastroomentální
týkající se žaludku a předstěry... Celý referát
 
281. gastropancreatitis
(medicína) (ř. gaster žaludek, pancreas slinivka břišní) gastropankreatitida, zánět žaludku a slinivky břišní... Celý referát
 
282. gastropankreatický
týkající se žaludku a slinivky břišní... Celý referát
 
283. gastroparéza
svalové ochabnutí žaludku s prodlouženým vyprazdňováním jeho obsahu... Celý referát
 
284. gastropatie
(medicína) obecný název pro onemocnění žaludku... Celý referát
 
285. gastroperitonitis
(medicína) (ř. gaster žaludek, peritonaeum pobřišnice) gastroperitonitida, současný zánět žaludku a pobřišnice... Celý referát
 
286. gastropexis
(medicína) is, f. (ř. gaster žaludek, ř. pexis upevnění) gastropexe, chirurgické upevnění skleslého žaludku fixací na břišní stěnu... Celý referát
 
287. gastroplastica
(ř. gaster žaludek, ř. plastike (techne) umění tvárné) gastroplastika, plastická operace žaludku... Celý referát
 
288. gastroplegie
ochrnutí žaludku, oslabení napětí žaludečního svalstva spojené s rozšířením žaludku... Celý referát
 
289. gastroplicatio
(ř. gaster žaludek, l. plicare otáčet) gastroplikace, plastická operace žaludku, jejímž cílem je zmenšit objem žaludku (např. u hyperalimentační obezity)... Celý referát
 
290. gastroptóza
pokles žaludku při zeslabení závěsného aparátu... Celý referát
 
291. gastropulmonální
týkající se žaludku a plic... Celý referát
 
292. gastropylorectomia
(medicína) (ř. gaster žaludek, ř. pyloros vrátník, ř. ektome vynětí) gastropylorektomie, chirurgické odnětí oblasti žaludečního pyloru... Celý referát
 
293. gastrorafie
sešití žaludku, žaludeční steh (při žaludečních operacích)... Celý referát
 
294. gastroragie
krvácení do nitra žaludku (při vředové chorobě, rakovině apod.)... Celý referát
 
295. gastrorexe
protržení stěny žaludku... Celý referát
 
296. gastroschiza
vrozený rozštěp přední žaludeční (břišní) stěny... Celý referát
 
297. gastroscopia
(ř. gaster žaludek, ř. skopein pozorovat) gastroskopie (fibroskopie žaludku), optické vyšetření žaludku pomocí gastroskopu (fibroskopu)... Celý referát
 
298. gastroskopie
(medicína) neinvazivní vyšetření žaludku pomocí endoskopu... Celý referát
 
299. gastrospazmus
křečový stah žaludku nebo jeho části, stažení svaloviny žaludečních stěn... Celý referát
 
300. gastrosplenický
týkající se žaludku a sleziny... Celý referát
 
301. gastrostenóza
zúžení dutiny žaludku (nejčastěji v oblasti žaludečního pyloru) omezující jeho průchodnost... Celý referát
 
302. gastrostomia
(medicína) (ř. gaster žaludek, ř. stoma ústa, vyústění) gastrostomie, chirurgické vyústění žaludku navenek, zavedení žaludeční píštěle s vyústěním na kůži (k umělé výživě)... Celý referát
 
303. gastrostomie
umělý vývod žaludku přes stěnu břišní... Celý referát
 
304. gastrosukorea
trvalé nadměrné vylučování žaludeční šťávy... Celý referát
 
305. gastrotomie
operační otevření žaludku... Celý referát
 
306. gastrotonický
podporující vyměšování žaludečních šťáv... Celý referát
 
307. gastrotorakopag
podvojná zrůda spojená v krajině hrudní a břišní... Celý referát
 
308. gastrula
vývojové stadium zárodku... Celý referát
 
309. gastrulatio
gastrulace, vznik gastruly... Celý referát
 
310. gate
(doslovný překlad) brána, vrata... Celý referát
 
311. gatekeeper
osoba, která vybírá zprávy a události, prověřuje je, kontroluje, upravuje a přetváří a navrhuje k individuálnímu sdělování nebo medializaci... Celý referát
 
312. gatekeeping
výběr sdělení, témat a zpráv, jejich prověřování, kontrola, upravování,... Celý referát
 
313. gateway drugs
průchozí či vstupní návykové látky a měkké drogy (např. alkohol, tabák, marihuana), které jsou vstupní branou do nebezpečné drogové scény... Celý referát
 
314. gatgets
originální dárek, hračka, vylepšení, miniaplikace, udělátko... Celý referát
 
315. gatismus
(psychologie) osobní nečistota, močení a kálení kdekoli... Celý referát
 
316. gatofobie
(psychologie) chorobný strach z koček... Celý referát
 
317. gatophilia
(ř. gatos lasička, kočka, ř. filia láska, záliba) gatofilie, neúměrná obliba koček... Celý referát
 
318. gauč
(nábytkářství) kauč, široká pohovka(s opěradly)... Celý referát
 
319. gaučing
nespisovný výraz pro preferenci nenáročného trávení volného času v leže (na gauči)... Celý referát
 
320. gaučo, gaucho
pasák dobytka v pampách Jižní Ameriky... Celý referát
 
321. gaudeamus igitur
radujme se tedy... Celý referát
 
322. gaudium
veselí, veselá zábava... Celý referát
 
323. gaudium et spes
radost a naděje (koncilní dokument církve katolické)... Celý referát
 
324. gaullizmus, gaullismus
francouzský politický směr představovaný generálem Ch. de Gaullem a jeho stoupenci, politický systém ve Francii za jeho prezidentství (1959-69)... Celý referát
 
325. gauner
(hovorově) ničema, darebák, lotr, zlosyn... Celý referát
 
326. gaviál
druh krokodýla... Celý referát
 
327. gavota, gavotte
starý francouzský lidový tanec mírného tempa, později dvorský, společenský tanec... Celý referát
 
328. gay
(sexualita) homosexuál... Celý referát
 
329. gáz
řídká, průsvitná tkanina... Celý referát
 
330. gáza
jemný, řídký obvazový materiál... Celý referát
 
331. gazda
hospodář... Celý referát
 
332. gáže
služné... Celý referát
 
333. gazela
stepní sudokopytník... Celý referát
 
334. gazik, gazík
(motorizmus) terénní automobil značky GAZ... Celý referát
 
335. gážista
státní zaměstnanec dostávající gáži... Celý referát
 
336. gázmaska
ochranná maska proti plynům... Celý referát
 
337. gazolin, gasoline
zkapalněný zemní plyn... Celý referát
 
338. gazpacho
(gastronomie) španělská zeleninová polévka podávaná za studena s chlebovými krutony... Celý referát
 
339. gazz
(textilnictví) gazz - řídká jemná bavlněná tkanina používaná jako obvazový materiál... Celý referát
 
340. gearing
relativní význam půjček ve struktuře kapitálu... Celý referát
 
341. gebeňa
(brněnský hantec) hlava... Celý referát
 
342. gebír
(brněnský hantec) právo... Celý referát
 
343. gébiš
(brněnský hantec) zadek... Celý referát
 
344. geek
(slang) označuje osobu, která má hluboké technické nebo odborné znalosti, talent a obzvláštní zapálení pro svůj obor (primárně slovo znamená především šprt nebo vzorný student, ne-atlet, studijní typ). Je to pojem z angličtiny.... Celý referát
 
345. gefyrofobie
(psychologie) chorobný strach z mostů... Celý referát
 
346. gehenna
hebrejský (židovský) název pekla, nazv. podle údolí Hinnom (Gehinnóm), asi 200 m z. a j. od hradeb starého Jeruzaléma (hlavně město Izraele), kde se podle starozákonního podání vkládaly do rozžhavených rukou modly Molocha i lidské oběti (srv. např. K... Celý referát
 
347. geisha
japonská společnice, ovládající hudbu, zpěv, konverzaci... Celý referát
 
348. gejša
(společnost) japonská profesionální společnice, tanečnice a zpěvačka... Celý referát
 
349. gejzír
(geologie) pramen vystřikující periodicky horkou vodu s vodní párou způsobený přetlakem par v dutinách pod zemským povrchem... Celý referát
 
350. gekon
(zoologie) drobný pralesní a pouštní ještěr... Celý referát
 
351. gel
rosolovitá hmota koloidního typu... Celý referát
 
352. gelasma
(ř. gelan smát se) křečovitý smích jako nutkavé jednání při určitých duševních chorobách... Celý referát
 
353. gelatinizace
tvorba gelu... Celý referát
 
354. gelatinosus
želatinový, rosolovitý... Celý referát
 
355. gelatum
gel, koloidní roztok rosolovité povahy. Gelatum acidi silicici gel kyseliny křemičité... Celý referát
 
356. Gelbec
... Celý referát
 
357. geld
peníze... Celý referát
 
358. geleta
dřevěná dížka na ovčí mléko... Celý referát
 
359. gelidus
studený, ledový, ztuhlý... Celý referát
 
360. geligraf
(meteorologie) přístroj registrující hmotnost námrazků v závislosti na čase... Celý referát
 
361. gelivace
(geologie) proces rozpadu hornin v důsledku zamrzání vody v puklinách... Celý referát
 
362. gelolepsie
(medicína) křečovitý záchvat smíchu, spojený s náhlým zhroucením, z hrůzy, zděšení nebo jiných afektů... Celý referát
 
363. gelotofobie
(psychologie) chorobný strach (fobie) ze zesměšnění... Celý referát
 
364. gelotologie
(odborně) zkoumání smíchu... Celý referát
 
365. gelotripsie
masáž mající uvolnit ztuhlé svalstvo... Celý referát
 
366. gelu
n. mráz... Celý referát
 
367. gema, gemma
drahokam nebo polodrahokam, popř. sklo s rytým nebo řezaným obrazem... Celý referát
 
368. gemace
pučení... Celý referát
 
369. gemara
druhá část talmudu, sbírka výkladů a doplňků mišny... Celý referát
 
370. gemeli
(l. gemellus dvojí, dvojnásobný) dvojčata... Celý referát
 
371. gemelilogie
genetické studium dvojčat... Celý referát
 
372. gemellipara
žena, která porodila dvojčata... Celý referát
 
373. gemellus
dvojí, dvojitý, dvojnásobný... Celý referát
 
374. gemfibrozil
gemfibrozil ? hypolipidemikum ze skupiny fibrátů. L.: Gevilon, Ipolipid... Celý referát
 
375. geminace
jazykovědně zdvojování: geminace souhlásek. Viz též gemináta - jazykovědně zdvojená souhláska, řidč. zdvojené písmeno vyslovované buď zdvojeně, ne jako souhláska jediná (např. v italštině: essere -es-sere = být, nebo jako souhláska jedna např. v němč... Celý referát
 
376. gemináta
zdvojená souhláska nebo písmeno... Celý referát
 
377. geminatio
(l. geminare zdvojovat) geminace, zdvojení... Celý referát
 
378. gemini
dvojčata... Celý referát
 
379. gemini bichoriati biamniati
(medicína) dvojvaječná dvojčata... Celý referát
 
380. geminus
spolu narozený, zdvojený... Celý referát
 
381. gemiparie
nepohlavní rozmnožování... Celý referát
 
382. gemmalis
(l. gemma zárodek) zárodečný... Celý referát
 
383. gemmangioma
(medicína) tis, n. (l. gemma zárodek, ř. angeion céva) gemangion, nádor z cévních zárodečných buněk... Celý referát
 
384. gemmatio
(l. gemma pupen, poupě) gemace, pučení, druh nepohlavního rozmnožování, kdy mateřská buňka se nerozdělí přímým dělením, ale vytvoří výběžek (pupen), jenž se zvětšuje až se osamostatní... Celý referát
 
385. gemmoterapie
(medicína) přírodní léčba výtažky z pupenů rostlin, keřů a stromů... Celý referát
 
386. gemoglyptika
rytí kamenů, drahokamů... Celý referát
 
387. gemologie
(mineralogie) vědní obor zabývající se výzkumem drahých minerálů... Celý referát
 
388. gemule
rozmnožovací tělísko při nepohlavním rozmnožování hub... Celý referát
 
389. gen
(genetika) dědičný činitel... Celý referát
 
390. gena
rytina do drahého kamene... Celý referát
 
391. gencián, genciána
encián, hořec... Celý referát
 
392. gender
(sociologie) Pojem, který odkazuje na sociální rozdíly (v protikladu k biologickým rozdílům) mezi muži a ženami, které jsou kulturně a sociálně podmíněné, konstruované, tj. mohou se v čase měnit a různí se jak v rámci jedné kultury, tak mezi kulturam... Celý referát
 
393. gender blind
genderová (rodová) slepota, nepochopení... Celý referát
 
394. gender budgeting
rozpočtování a přerozdělování z hlediska rovných příležitostí (strategie zrovnoprávnění) pro muže a ženy... Celý referát
 
395. gender development index (GDI)
index genderového rozvoje, který se stanovuje podle stejných ukazatelů, které se užívají při výpočtu indexu lidského rozvoje (HDI)... Celý referát
 
396. gender empowerment measure (GEM)
míra genderové rovnosti (příležitosti) pro obě pohlaví... Celý referát
 
397. gender identity disorder
porucha genderové identity (autoidentifikace)... Celý referát
 
398. gender mainstreaming
uplatňování hlediska pohlaví... Celý referát
 
399. gender schema
generalizovaná predispozice osoby zpracovávat informace o sociálním a psychologickém světě pod zorným úhlem mužského nebo ženského rodu... Celý referát
 
400. gender study
studium diferencí mezi muži a ženami, a to především rozdílů psychologických, sociálních a kulturních... Celý referát
 
401. gender swapping
vydávání se za osobu opačného pohlaví (např. při virtuální komunikaci)... Celý referát
 
402. genderless
bezpohlavní... Celý referát
 
403. genderová analýza
Studium rozdílů v potřebách, podmínkách, přístupu ke zdrojům, kontrole majetku, rozhodovacích pravomocích atd. mezi ženami a muži.... Celý referát
 
404. genderová asymetrie
nesymetrické rozložení mocenského postavení mužů a žen v různých sférách dané společnosti... Celý referát
 
405. genderová dimenze
Aspekt jakéhokoli problému, který se týká rozdílů v životě žen a mužů.... Celý referát
 
406. genderová diskriminace
poškozování práv, příležitostí a svobod jedince na základě příslušnosti k danému biologickému pohlaví... Celý referát
 
407. genderová identita
úroveň ztotožnění se s mužskou či ženskou existencí... Celý referát
 
408. genderová korektnost
nezvýhodňování, nepreferování muže nebo žen, chlapců nebo dívek, ale vytváření adekvátního či optimálního prostoru pro jejich rozvoj... Celý referát
 
409. genderová role
Soubor určitých pravidel (většinou nepsaných, neformálních), které předpisují určité typy chování pouze ženám a jiné pouze mužům. (např. většina společnosti považuje za správné, když žena zůstane s dítětem na mateřské dovolené a muž chodí do zaměstná... Celý referát
 
410. genderová rovnost
rovnost mezi muži a ženami (resp. dívkami a chlapci) v právech, povinnostech a příležitostech (např. k adekvátnímu rozvoji svých potencionalit)... Celý referát
 
411. genderová segregace
horizontální či vertikální exkluze, zamezení přístupu žen nebo i mužů např. do některých vzdělávacích zařízení, povolání, úrovní řídící práce, mzdového ohodnocení... Celý referát
 
412. genderová senzitivita
citlivost k potřebám a právům mužů a žen... Celý referát
 
413. genderová studia
(sociol.) obor zabývající se rozdíly v postavení a uplatnění mužů a žen ve společnosti a kultuře... Celý referát
 
414. genderové segmentace
rozdílná koncentrace žen a mužů např. v jednotlivých lokalitách, vzdělávacích zařízeních a povoláních... Celý referát
 
415. genderové diference
rozdíly mezi mužem a ženou, resp. chlapcem a dívkou... Celý referát
 
416. genderové hledisko
hledisko pohlaví, např. vyrovnaných příležitostí mezi pohlavími apod. (na FFUK existuje katedra genderových studií, která se tímto zabývá)... Celý referát
 
417. genderově korektní jazyk
způsob genderově citlivého ústního i písemného vyjadřování, které ani nestraní, nepreferuje, ani nediskriminuje, nemarginalizuje jedince z hlediska pohlaví, též nesexistický jazyk... Celý referát
 
418. genderově neutrální
... Celý referát
 
419. genderové normy
pravidla a zásady spravedlivě zohledňující muže a ženy, zaručující jim rovné příležitosti a odstraňující genderovou diskriminaci... Celý referát
 
420. genderové stereotypy
tradiční a často i diskriminační představy o typicky mužských a ženských vlastnostech a o rolích a pozicích mužů a žen ve společnosti... Celý referát
 
421. genderové studie
(sociologie) studium psychosomatických a ekonomicko-sociálních vztahů, shod a rozdílů mezi muži a ženami a genderových postojů a stereotypů... Celý referát
 
422. genderový
rodový... Celý referát
 
423. genderový audit
(sociologie) Hodnocení politik, programů a institucí z hlediska toho, zda zohledňují rozdílné dopady svých působení na ženy a muže.... Celý referát
 
424. genealogie
(věda) věda zkoumající vztah dvou souvisejících jevů nebo faktů... Celý referát
 
425. geneelogický
rodopisný... Celý referát
 
426. generace
pokolení... Celý referát
 
427. generační
související s generací, vlastní určité generaci... Celý referát
 
428. generační deprese
sklíčenost typická pro jisté věkové období klienta (častá např.po dosažení 30. roku věku)... Celý referát
 
429. generační identita
určitá míra ztotožnění se s osobami stejné generace... Celý referát
 
430. generační intolerance
nesnášenlivost, netrpělivost projevující se mezi starými a mladými lidmi... Celý referát
 
431. generační šikana
týrání, traumatizace dospělých a starších osob dětmi a mládeží nebo naopak ubližování dětem a mládeži dospělými a staršími osobami... Celý referát
 
432. generační transfer
předávání, obměna, přenos zkušeností, kladných i záporných způsobů chování a prožívání z jedné generace na druhou (např. z generace rodičů na generaci dětí)... Celý referát
 
433. generál
první část složených slov mající význam -vojenské hodnosti... Celý referát
 
434. general drive
obecný popud (termín neobehavioristy C.L.Hulla)... Celý referát
 
435. general nurse
všeobecná sestra, zdravotní sestra, sestra nebo ošetřovatel pro obecnou zdravotní péči... Celý referát
 
436. generálie
základní osobní data totožnosti... Celý referát
 
437. generalis
obecný, všeobecný... Celý referát
 
438. generalisatio
(l. genus rod) generalizace, zevšeobecnění, rozšíření choroby na celý orgán nebo organismus... Celý referát
 
439. generalissimus
nejvyšší vojenská hodnost výjimečně udělovaná velitelům velkých armád... Celý referát
 
440. generalita
sbor generálů... Celý referát
 
441. generalizace, generelisace
zevšeobecnění... Celý referát
 
442. generalizovaná úzkostná porucha
výrazná a dlouhodobá až chronická úzkostná symptomatologie (např. se zvýšenou psychickou tenzí, obavami, zlými předtuchami), která nemusí být vázaná na konkrétní náročné situace, trvající slespoň 6 měsíců, při nepřítomnosti panických atak, postižený ... Celý referát
 
443. generalizovaný
postihující celé tělo... Celý referát
 
444. generalizovat
(odborně) zobecňovat, formulovat obecné pojmy z konkrétních případů nalezením společných vlastností... Celý referát
 
445. generálka
(divadlo) hlavní zkouška... Celý referát
 
446. generální
týkající se všeho, zahrnující vše do jednotlivostí, podrobností, všeobecný, úplný, celkový... Celý referát
 
447. generální klauzule
(právo) zákonné ustanovení obecně popisující určitou právní zásadu, přičemž pro konkrétní aplikaci často vyžaduje další upřesnění... Celý referát
 
448. generatio
(l. generare zplodit, tvořit) generace, pokolení... Celý referát
 
449. generativismus
paradigma z 50.let 20. století, které vytvořil Noam Chomsky a které v oblasti užívání jazyka zásadní důležitost (prioritu) přikládá vrozeným předpokladům... Celý referát
 
450. generativita
(odborně) přesunutí těžiště zájmu jedince mimo svou osobu... Celý referát
 
451. generativní
související s generováním... Celý referát
 
452. generativní gramatika
směr lingvistiky, který se zaměřuje na axiomatické teorie jazyka (vyvinula se z výzkumu způsobu, jakým se děti dokážou naučit jazyk)... Celý referát
 
453. generátor
(technika) zařízení, program k vytváření, generování... Celý referát
 
454. generel
ucelený projekt, souhrn opatření... Celý referát
 
455. generická preskripce
na lékařský předpis se nepíší konkrétní názvy léků, ale pouze názvy účinných látek, takže lékarník lék vybírá podle účinných látek sám... Celý referát
 
456. generické maskulinum
(lingvistika) užívání podstatných jmen rodu mužského pro souhrnné označení mužů i žen, např. zaměstnanci, pracovníci, politici, učitelé, které je v rámci úsilí o emancipaci mužů a žen doporučováno v jazyce a řeči zredukovat... Celý referát
 
457. generický
rodový, druhový... Celý referát
 
458. generování
vyvíjení, vytváření, vyrábění... Celý referát
 
459. generovat
(odborně) vytvářet, vyrábět... Celý referát
 
460. generozita, generosita
velkorysost, velkodušnost, šlechetnost... Celý referát
 
461. generózní
(knižně) velkomyslný, velkodušný, šlechetný... Celý referát
 
462. genethlialogie, genetlialogie
obor astronomie, který se zabývá datem narození jedinců, z něhož vytváří úsudek o charakteru osoby pomocí mapy nebes sestavené právě pro konkrétní čas narození té které osoby... Celý referát
 
463. genetic load
dědičná zátěž (genetická predispozice)... Celý referát
 
464. genetická dextralita
dědičně podmíněné, vrozené praváctví (pravostrannost)... Celý referát
 
465. genetická epistemologie
gnozeologická teorie kognitivního vývoje , kterou vytvořil Jean Piaget (1896-1980)a jež studuje psychogenezi poznávacích (noetických) procesů, schopností a pojmů a zabývá se i periodizací kognitivního vývoje... Celý referát
 
466. genetická kognitivní metody
popisuje a vysvětluje (interpretuje)zkoumané jevy a procesy z hlediska jejich vzniku, vývoje a zániku, též metoda historická a kasuistická... Celý referát
 
467. genetická paměť
strukturní druhová paměť, která zabezpečuje stálost biologických forem a funkcí a je i podkladem instinktivního chování... Celý referát
 
468. genetická sinistralita
dědičně podmíněné, vrozené leváctví(levostrannost)... Celý referát
 
469. genetická vulnerabilita
dědičné predispozice pro vznik určité choroby... Celý referát
 
470. genetická výbava
soubor a kombinace žádoucích i nežádoucích zděděných dispozic člověka... Celý referát
 
471. genetické dispozice
kladné i záporné předpoklady, vlivy, faktory a vlastnosti dané zděděnou a vrozenou výbavou organismu, např. k dlouhověkosti nebo k určitým závadám, poruchám nebo chorobám... Celý referát
 
472. genetické předprogramování
... Celý referát
 
473. genetický
dědičný... Celý referát
 
474. genetický marker
je známá sekvence DNA, která může být identifikována jednoduchou zkouškou... Celý referát
 
475. genetický pravák
dědičností podmíněné, vrozené praváctví (pravostrannost)... Celý referát
 
476. genetika
věda o dědičnosti... Celý referát
 
477. geneze
vznik, proces vznikání, zrod, původ... Celý referát
 
478. genialita
výjimečné nadání, geniálnost, génius... Celý referát
 
479. geniální
(odborně) mimořádně nadaný... Celý referát
 
480. geniculatus
kolínkatý, uzlovatý... Celý referát
 
481. geniculum
kolénko, uzlík, záhyb, ohbí... Celý referát
 
482. genioglossus
(musculus) (ř. geneion brada, ř. glossa jazyk) sval jdoucí od dolní čelisti k jazyku, táhnoucí jazyk dopředu a k bradě... Celý referát
 
483. geniohyoideus
(medicína) sval jdoucí od brady k jazylce, táhnoucí jazylku vzhůru a dopředu... Celý referát
 
484. genioplastike
(ř. geneion brada, ř. plastike (techne) umění tvárné) genioplastika, plastická operace brady, tváře... Celý referát
 
485. geniospazmus
křeč svalstva brady... Celý referát
 
486. genitál
pohlavní ústrojí... Celý referát
 
487. genitalia
(organa) (l. genere plodit) rodidla, pohlavní orgány... Celý referát
 
488. genitálie
(anatomie) pohlavní orgány, rodidla... Celý referát
 
489. genitální
(biologie) týkající se pohlavních orgánů... Celý referát
 
490. genitální charakter
(psychologie) psychoanalytický termín označující potentnost, genitální a psychosociální zralost osobnosti, schopnost a dovednost přijímat i poskytovat oboustranně uspokojivé intimní prožitky i vztahy a psychosociální komunikace... Celý referát
 
491. genitiv
při skloňování druhý pád... Celý referát
 
492. genitofemorální
patřící k pohlavním orgánům a stehnu... Celý referát
 
493. genitoingvinální
patřící k pohlavním orgánům a slabině... Celý referát
 
494. genitor
zploditel, biologický otec... Celý referát
 
495. genitourinární
močopohlavní... Celý referát
 
496. genitourinární systém
močopohlavní soustava... Celý referát
 
497. genitovezikální
týkající se pohlavních orgánů a močového měchýře... Celý referát
 
498. genitrix
roditelka, matka... Celý referát
 
499. génius
starořímské ochranné božstvo, strážný duch... Celý referát
 
500. genius loci
duch, atmosféra, tradice daného místa nebo oblasti... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info