Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  
 
1. fabrikovat
(odborně) vyrobit... Celý referát
 
2. fabulace
(literatura) vymýšlení příběhů, tvoření děje... Celý referát
 
3. fabulant
patetický lhář... Celý referát
 
4. fabulátor
(odborně) jedinec využívající své fantazie např. k dramatickému vyprávění, které se často nejen plně neopírá o realitu, ale nezřídka ji deformuje... Celý referát
 
5. fabule
souhrn událostí a příběhů časově a příčinně spojených... Celý referát
 
6. fabulistika
umění vyprávění... Celý referát
 
7. fabulovat
(odborně) fabuli, vymýšlet si... Celý referát
 
8. fabulózní
(knižně) pohádkový, nádherný, fantastický, báječný, překrásný... Celý referát
 
9. fac
Slovo fac nemá v češtině žádný význam, možná hledáte slovo fáč, face, nebo facebook... Celý referát
 
10. fáč
(hovorově) obvaz... Celý referát
 
11. face
(doslovný překlad) obličej... Celý referát
 
12. face to face
(hovorově) interakce tváří v tvář, přímý kontakt místo např. online setkání, zkratkou může být uvedeno jako FTF nebo F2F... Celý referát
 
13. facebook
(sociální sítě) celosvětová sociální síť, volně přeloženo znamená kniha tváří... Celý referát
 
14. facelift
chirurgické vypnutí kůže obličeje... Celý referát
 
15. facelifting
(medicína) zákrok plastické chirurgie spočívající ve vypnutí kůže obličeje... Celý referát
 
16. facepainting
(výtvarnictví) malování na tvář (na část obličeje nebo i na celý obličej)... Celý referát
 
17. facere
(latinské výrazy) něco konat,jednat, dělat, činit, učinit, splnit, tvořit... Celý referát
 
18. facha
(brněnský hantec) práce... Celý referát
 
19. fachačka
(brněnský hantec) práce... Celý referát
 
20. fachčit
(brněnský hantec) pracovat... Celý referát
 
21. fachidiocie
(odborně) oborová zaslepenost... Celý referát
 
22. fachidiot
(slang) vysoce, avšak pouze jednostranně vzdělaný a specializovaný odborník,který často postrádá základy humanitního vzdělání, celostní myšlení a sociální komunikační schopnosti a dovednosti... Celý referát
 
23. fachidiotismus
(odborně) jednostranná hluboká specializace na jediný obor bez možnosti/ schopnosti vnímat problematiku v souvislostech... Celý referát
 
24. fachman
(slang) odborník... Celý referát
 
25. fachna
(brněnský hantec) práce... Celý referát
 
26. facialis
obličejový, tvářový (např. lícní nerv, tj. nervus facialis)... Celý referát
 
27. faciální
(anatomie) týkající se vnější plochy, plochy, obličeje, tváří... Celý referát
 
28. facie, facies
obličej, tvář, plocha... Celý referát
 
29. facile
(hudba) lehce... Celý referát
 
30. facilis
snadný, lehký, vhodný, ochotný, vlídný... Celý referát
 
31. facilitace
(odborně) usnadnění, obvykle výkonu nebo aktivity... Celý referát
 
32. facilitátor
(odborně) povzbuzovač, oživovač, usnadňovač, odborník na moderování diskuze, panelu, vedení rozhovoru, odpovídá za průběh procesu, nikoliv za obsah... Celý referát
 
33. facilitátor učení
... Celý referát
 
34. facilitovaná komunikace
podpůrná komunikační metoda a technika umožňující či usnadňující nemluvícím osobám s postižením (jako je např. mentální retardace , mozková obrna, pervazivní vývojová porucha)komunikovat pomocí ukazování na písmena (pokud umí číst)nebo ukazování na o... Celý referát
 
35. facilitovaný
(odborně) usnadněný... Celý referát
 
36. facility
zařízení, vybavení... Celý referát
 
37. facility management
představuje integraci činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní činnosti... Celý referát
 
38. faciobrachiální
týkající se tváře a paží... Celý referát
 
39. faciocervikální
týkající se tváře a šíje... Celý referát
 
40. faciokineze
(biologie) faciální svalová činnost... Celý referát
 
41. faciolingvální
týkající se tváře a jazyka... Celý referát
 
42. facit
výsledek, závěr, jádro... Celý referát
 
43. fačovat
obvazovat (někoho, něco)... Celý referát
 
44. facta concludentia
konkludentní právní úkon... Celý referát
 
45. facta loquuntur
činy hovoří... Celý referát
 
46. factitius
umělý, uměle vytvořený... Celý referát
 
47. factor
(l. facere činit) faktor, činitel, síla uplatňující se v nějakém procesu... Celý referát
 
48. factoring
způsob financování dodavatelských činností, kdy jedna firma přebírá zodpovědnost za splacení pohledávek druhé firmy... Celý referát
 
49. factum est
stalo se... Celý referát
 
50. factus
udělaný, hotový, vykonaný... Celý referát
 
51. facultas
schopnost, možnost... Celý referát
 
52. facultas economicae
ekonomická (hospodářská) fakulta... Celý referát
 
53. facultas scientiarum socialium
fakulta sociálních (společenských, humanitních) věd... Celý referát
 
54. fadelini
(gastronomie) druh italských těstovin (nejtenčí špagety)... Celý referát
 
55. fader
prolínač, zeslabovač, zatmívací zařízení kamery... Celý referát
 
56. fadesa
nuda, nudnost... Celý referát
 
57. fading
únik... Celý referát
 
58. fádní
(hovorově) nezajímavý, nudný, stejnotvárný... Celý referát
 
59. faecula
(l. dem. od faex nečistota, sedlina) vinná sůl... Celý referát
 
60. faeton, faetón
lehký kočár... Celý referát
 
61. faetonský
smelý, odvážny (VM podľa mytologického Faetona, syna boha slnka Hélia)... Celý referát
 
62. faex
nečistota, sedlina... Celý referát
 
63. fág
virus napadající bakteriální buňky... Celý referát
 
64. fagan
(brněnský hantec) dítě... Celý referát
 
65. fágia
ničenie hubenie - v zloženinách druhá časť s významom... Celý referát
 
66. fagie
druhá část složených slov mající význam hubení, ničení... Celý referát
 
67. fago-
první část složených slov mající význam pohlcující potravu, hubící, ničící... Celý referát
 
68. fagocytují
(odborně) pohlcují... Celý referát
 
69. fagofobie
(psychologie) chorobný strach z polykání... Celý referát
 
70. fagot
(hudba) dřevěný dechový hudební nástroj... Celý referát
 
71. fagotrofie
pohlcování organizmů nebo jejich částí jiným živočichem... Celý referát
 
72. fagozóm
váček, který vznikl při fagocytóze... Celý referát
 
73. fail
(hovorově) neúspěch... Celý referát
 
74. failed back surgery syndrom (FFSS)
(medicína) syndrom neúspěšné operace zad (přetrvávající bolestivost)... Celý referát
 
75. fair play
hra podle pravidel, čestné jednání... Celý referát
 
76. fair trade, fairtrade
Celosvětové hnutí zabývající se obchodem se zeměmi globálního jihu. Hlavním cílem je poskytnout primárnímu výrobci (např. pěstiteli kávy v Africe) dostatečnou mzdu na pokrytí základních životních potřeb (stravy, vzdělání, zdravotnictví...). Výrobky j... Celý referát
 
77. fait accompli
dokonalá událost, hotová věc... Celý referát
 
78. fajáns
druh keramiky s bílou polevou a průsvitnou glazurou, majolika... Celý referát
 
79. fajberna
stojan nebo (nejčastěji) závěsná police pro uložení jedné nebo několika fajfek, případně pro uložení dalšího kuřáckého náčiní.... Celý referát
 
80. fajé
(textilnictví) tužší mírně lesklá hedvábná tkanina s příčným rypsovým žebrováním... Celý referát
 
81. fajfčit
(brněnský hantec) spát... Celý referát
 
82. fajfka
(hovorově) kuřácký nástroj, dýmka... Celý referát
 
83. fajita
(gastronomie) libové maso pokrájené na proužky asi 3 - 7 cm dlouhé... Celý referát
 
84. fajitas
(gastronomie) americko-mexický pokrm z proužků masa... Celý referát
 
85. fajka
(brněnský hantec) noha... Celý referát
 
86. fajn
příjemně, pěkně, dobře... Celý referát
 
87. fajnšmekr
(hovorově) znalec fajnovostí, labužník... Celý referát
 
88. fajront
(hovorově) konec pracovní doby... Celý referát
 
89. fajrovat
(hovorově) prudce hořet: v kamnech fajrovalo... Celý referát
 
90. fajrunk
... Celý referát
 
91. fajta
(hovorově) druh, plemeno... Celý referát
 
92. fake
(slang) něco falešného, nepravého, snažící se působit opravdově (např. značkové zboží)... Celý referát
 
93. fake news
... Celý referát
 
94. faki
(gastronomie) řecká polévka z hnědé čočky... Celý referát
 
95. fakická čočka
Fakické čočky, nitrooční čočky používané ke korekci vyšších dioptrických vad způsobem, kdy se v oku ponechává vlastní lidská čočka a před ní se umísťuje další nitrooční (fakická) čočka, která nahrazuje brýle a kontaktní čočky.... Celý referát
 
96. fakír
v islámském světě žebrák... Celý referát
 
97. fako-
první část složených slov mající význam oko, oční... Celý referát
 
98. fakokéla
vypadnutie očnej šošovky (gr. Lek.)... Celý referát
 
99. fakolýza
operačné uvoľnenie očnej šošovky (gr. lek.)... Celý referát
 
100. faksimile
(odborně) napodobenina, věrná kopie originálu... Celý referát
 
101. fakt
(odborně) ověřitelná skutečnost, událost, výsledek, pravdivý poznatek, údaj... Celý referát
 
102. fakticita
povaha toho, co existuje jako fakt... Celý referát
 
103. faktický
(odborně) skutečný, opravdový, postavený na faktech... Celý referát
 
104. faktitivní
(lingvistika) účinný... Celý referát
 
105. faktografičnost
pouhé shromažďování a popisování faktů bez hodnocení... Celý referát
 
106. faktografie
popis jevů... Celý referát
 
107. faktoid
(odborně) neskutečné, nepravdivé nebo nepřesné, sporné, neověřené, nepotvrzené, naivní, nepodložené tvrzení prezentované jako pravda... Celý referát
 
108. faktor
(odborně) činitel, zprostředkovatel, uplatňující se v nějakém procesu... Celý referát
 
109. faktor elaborace
(odborně) pečlivé vypracování detailů řešení, promýšlení jednotlivých součástí vzhledem ke kompletaci celku, dovedení činnosti do cíle... Celý referát
 
110. faktor fluence
schopnost a dovednost pohotově, plynule, nápaditě produkovat slova, myšlenky, představy, též fluenticita... Celý referát
 
111. faktor globality inteligence
schopnost chápat souvislosti, celky, opakem je detailnost (podle R. Meiliho)... Celý referát
 
112. faktor komplexity inteligence
schopnost najít uspořádání v problému a postihnout množství prvků funkčně složitější struktury (podle R. Meiliho)... Celý referát
 
113. faktor plasticity inteligence
schopnost rozkládat, reorganizovat a smysluplně transformovat podnětové struktury, uspořádat jednotlivé složky novým způsobem, opakem plastičnosti je rigidita (podle R. Meiliho)... Celý referát
 
114. faktor plynulosti inteligence
schopnost přecházet od jednoho obsahu ke druhému, opakem je fixace (podle R.Meiliho), fluence... Celý referát
 
115. faktor redefinice
(odborně) vnímat a myslet nově, přerámovat a jinak interpretovat a formulovat problém, aby se dal adekvátně řešit... Celý referát
 
116. faktor verbální produktivity
slovní plynulost, schopnost a dovednost rychle nalézat vhodná slova (podle L. Thurstona /1887-1965/)... Celý referát
 
117. faktoriál
(matematika) faktoriál čísla je součin všech přirozených čísel od jedné do daného čísla... Celý referát
 
118. faktorie
obchodní osada... Celý referát
 
119. faktorová analýza
(statistika) statistická metoda seskupování dat, která spolu vysoce korelují a redukce počtu původních proměnných na menší počet faktorů (kategorií, nezávislých dimenzí)... Celý referát
 
120. faktótum
kdo všechno dovede obstarat... Celý referát
 
121. faktualistické paradigma
psychosociální teorie předpokládající, že existují objektivní a reálná sociální fakta, která lze objektivně vědecky měřit... Celý referát
 
122. faktura
(účetnictví) doklad o koupi a prodeji... Celý referát
 
123. fakturace
(účetnictví) fakturování... Celý referát
 
124. fakturant
kdo vyhotovuje faktury... Celý referát
 
125. fakule, fagule
pochodeň... Celý referát
 
126. fakulta
(školství) část vysoké školy v čele s děkanem, někdy také samostatná vysoká škola... Celý referát
 
127. fakultativní
(odborně) nezávazný, nepovinný, volitelný, možný... Celý referát
 
128. falafel
(gastronomie) smažené kuličky z bobů nebo z cizrny, tradiční vegetariánský pokrm původem z Egypta... Celý referát
 
129. falanx, falanga
článek prstu... Celý referát
 
130. falc
(historie) opevněné sídlo panovníků... Celý referát
 
131. falcata
charakteristický iberský mečík s prohnutou čepelí... Celý referát
 
132. falciformis
srpovitý, tvaru srpu... Celý referát
 
133. falcovačka
(slang) drážkovací, postruhovací stroj... Celý referát
 
134. fald
záhyb, řasa... Celý referát
 
135. faldovat
skládat do záhybů... Celý referát
 
136. faléra
(archeologie) ozdobná, nejspíše okrouhlá (terčovitá) bronzová puklice, součást zbroje, oděvu, štítu či koňského postroje, vyráběná z plechu i litá, zdobená rytím nebo vybíjením... Celý referát
 
137. faleristika
pomocná věda historická zabývající se řády a vyznamenáními... Celý referát
 
138. falerno
(gastronomie) červené a bílé víno oblíbené ve starém Římě... Celý referát
 
139. falernum
(gastronomie) karibský ochucovací sirup... Celý referát
 
140. falérová zbroj
Falérová zbroj jsou kovové kroužky našívané vedle sebe na podklad (faléra je dutý nebo plný terčík).... Celý referát
 
141. faléza
skalnatý zráz, klif... Celý referát
 
142. falibilita
omylnost, možnost omylu... Celý referát
 
143. falibismus
(filozofie) názor, že žádné neomylné instance poznání neexistují, poznání má pouze pravděpodobnostní charakter... Celý referát
 
144. falická fáze evoluce
stadium infantilního libidiozního vývoje v předškolním věku ( 3-5 let) ve kterém se objevuje Oidipovský (u chlapců) a Elektřin (u dívek) komplex (podle Sigmunda Freuda a C.G. Junga)... Celý referát
 
145. falický
(odborně) týkající se mužského pohlavního údu, falu... Celý referát
 
146. falický charakter
psychoanalytický termín označující přetrvávání preference a zvýšené závislosti syna na matce nebo dcery na otci, což je nežádoucí po uplynutí tzv. falického stadia vývoje (tj. období předškolního věku)... Celý referát
 
147. falkáda
cvik nižšej jazdeckej školy (tal. šport.)... Celý referát
 
148. fallere
klamat, mýlit... Celý referát
 
149. falocentrismus
(psychologie) jednostranná orientace na maskulinní hodnoty a preferování mužské dominance... Celý referát
 
150. falokracie
(odborně) vláda mužů nad ženami... Celý referát
 
151. falometrie, falografie
měření fyziologických reakcí penisu (objem, obvod, teplota aj.). Užívá se k diagnostice sexuální orientace, parafilií nebo sexuálních dysfunkcí. Systematicky začal používat český sexuolog Kurt Freund začátkem 50. let dvacátého století.... Celý referát
 
152. falopletysmografie
(medicína) metoda sloužící k zjišťování sexuálních odchylek u mužů, založená na registraci objemových změn na pohlavních orgánech při zrakových a jiných eroticky působících podnětech. U žen analogicky vulvopletysmografie. Srov. pletysmografie... Celý referát
 
153. false consensus effect
klamný, falešný konsensus, např. přeceňování počtu jiných osob, které souhlasí s nějakým názorem... Celý referát
 
154. false memory syndrome
syndrom falešné paměti, jakoby ,,živé" vzpomínky na události, které se nestaly... Celý referát
 
155. falset
fistulový hlas... Celý referát
 
156. falsifikovat
napodobovat, padělat... Celý referát
 
157. falsus
nepravý, neryzí, falešný, klamný, mylný, lživý, fingovaný,imitovaný... Celý referát
 
158. falus, falos
(anatomie) mužský pohlavní úd, pyj... Celý referát
 
159. falx
srp... Celý referát
 
160. falzet
vysoký rejstřík u cvičeného mužského hlasu... Celý referát
 
161. falzifikace, falsifikace
(odborně) falšování, padělání, napodobení... Celý referát
 
162. falzifikát
falsifikát, padělek, falzum... Celý referát
 
163. falzifikovat
(odborně) vyvrátit správnost, pravdivost (např. hypotézy)... Celý referát
 
164. falzum, falsum
(odborně) padělek, falzifikát... Celý referát
 
165. fáma
šířená, často neověřená zpráva... Celý referát
 
166. fama crescit eundo
fáma roste šířením, pověst se rozšiřuje dalším sdělováním... Celý referát
 
167. fames
hlad. Fames canina (acoria) abnormální chuť k jídlu, akorie, nenasytnost... Celý referát
 
168. fames canina
žravost, patologická chuť k jídlu, kynorexie, bulimia nervosa... Celý referát
 
169. fameticus
hladový, vyhladovělý... Celý referát
 
170. familia
čeleď, příbuzenstvo, rodina... Celý referát
 
171. familia simplex
jednoduché, velmi prosté až primitivní rodinné prostředí... Celý referát
 
172. familiaria
domácké, rodinné, intimní, přátelské výrazy a pojmenování... Celý referát
 
173. familiaris consortio
rodinné společenství... Celý referát
 
174. familiarita
nenucenost, důvěrnost, bodrost, domáckost... Celý referát
 
175. familiární
(odborně) nenucený, domácký, důvěrný, známý... Celý referát
 
176. familiární konstelace
postavení, pozice, status rodinného příslušníka v rámci jeho rodiny... Celý referát
 
177. familie
(sociologie) rodina jako biopsychosociální systém plnící různé funkce (např.biologicko-reprodukční, ekonomicko-zabezpečovací, emocionální a edukativní)... Celý referát
 
178. familie matrifokální
... Celý referát
 
179. familie nukleární
... Celý referát
 
180. familie orientační
... Celý referát
 
181. familie patriarchální
... Celý referát
 
182. familie prokreační
... Celý referát
 
183. familiózy
záporné vlivy rodičů na děti... Celý referát
 
184. famillární
nenucený, domácký, důvěrný... Celý referát
 
185. family coping
zvládání konfliktů, stresů a zátěží v rodině... Celý referát
 
186. family name
příjmení... Celý referát
 
187. family relationship
rodinné vztahy, rodinné poměry... Celý referát
 
188. family resiliency
rodinná odolnost... Celý referát
 
189. family violence
násilí v rodině... Celý referát
 
190. family well-being
zdravý, kvalitní a pohodový život rodiny... Celý referát
 
191. famózní, famosní
(knižně) skvělý, proslulý... Celý referát
 
192. fámulus
(zastarale) pomocník, sluha, nohsled, poskok... Celý referát
 
193. fan studies
prúzkumy a výzkumy fanouškovské subkultury... Celý referát
 
194. fanagalo
pidžinizovaná zuluština užívaná černošskými horníky v okolí Johannesburgu... Celý referát
 
195. fanál
(zastarale) svítidlo majáku... Celý referát
 
196. fanatický
vášnivý, náruživý, nepříčetný... Celý referát
 
197. fanatik
(hovorově) přehnaný zapálenec, blázen do něčeho... Celý referát
 
198. fanatizmus, fanatismus
(odborně) nekritické zaujetí... Celý referát
 
199. fandengo
(tanec) španělský lidový párový tanec v třídobém taktu a mírném tempu,s doprovodem kytary a kastanět... Celý referát
 
200. fanega
stará špan. a portug. jednotka objemu ( šp. fyz.)... Celý referát
 
201. faneor-
první část složených slov mající význam viditelnost, viditelný, viditelně... Celý referát
 
202. fanerofyt
(botanika) rostlina (dřevina), která má obnovovací pupeny výše než 30 cm nad zemí a má je chráněné proti mrazu, např. stromy (makrofanerofyty), keře (manofanerofyty), liány... Celý referát
 
203. fanerozoikum
období geologické minulosti Země, kdy je dokázán život (570 milionů let až současnost)... Celý referát
 
204. fanfára
(hudba) slavnostní znělka, slavnostní troubení... Celý referát
 
205. fanfaron
(hovorově) chvastoun, mluvka, vejtaha, frajírek... Celý referát
 
206. fángle
zastaralý výraz pro zástavu či vlajku... Celý referát
 
207. fangličkářství
(hovorově) laciné vlastenectví... Celý referát
 
208. fango
ital., léčivé bahno z horských rašelinišť... Celý referát
 
209. fanka
(slang) zednická naběračka malty... Celý referát
 
210. fanklub
(psychologie) spolek přátel a přívrženců nějaké populární osobnosti nebo sportovního týmu... Celý referát
 
211. fant
zástava... Celý referát
 
212. fantaskní
přeludový, neskutečný, obrazivý, přeludně fantastický... Celý referát
 
213. fantasta
(hovorově) snílek, blouznivec... Celý referát
 
214. fantastický
vymyšlený, vysněný, neskutečný... Celý referát
 
215. fantastika
fantastický ráz... Celý referát
 
216. fantastron
(elektrotechnika) elektronický obvod vytvářející pilovité kmity... Celý referát
 
217. fantaz, fantas
duševní choroba, šílenství... Celý referát
 
218. fantazie
(odborně) obrazotvornost, představivost... Celý referát
 
219. fantazírovat
blouznit, mluvit z cesty... Celý referát
 
220. fantazmegorie, fantasmagorie
fantastický přelud, vidina... Celý referát
 
221. fantom, fantóm
přízrak, vidina, přelud, ztělesněný výtvor obraznosti... Celý referát
 
222. fantoma
(medicína) is,n.(ř. fantasma přelud, fr. fantome) fantóm, mechanické zařízení napodobující část lidského těla: pocit přítomnosti amputovaného údu, někdy provázený bolestmi ("fantómové bolesti")... Celý referát
 
223. fantomová algie
(medicína) postižený pociťuje bolesti v končetině, která mu byla amputována... Celý referát
 
224. fantomový, fantomní
(medicína) f. bolesti, pociťované, vnímané u amputované končetiny... Celý referát
 
225. fapovat
(slang) masturbovat (muži)... Celý referát
 
226. farad
(fyzika) jednotka elektrické kapacity... Celý referát
 
227. faradisatio
( podle brit. fyzika a chemika M.Faradaye) faradizace, zavádění faradického proudu do těla k léčení některých chorob... Celý referát
 
228. faradoterapie
léčba faradickým proudem, faradizace... Celý referát
 
229. faraon, faraón, farao
staroegyptský panovník, jeho titul... Celý referát
 
230. farci
(gastronomie) plněný zelný list... Celý referát
 
231. farfale
(gastronomie) druh italských těstovin (motýlci, mašličky)... Celý referát
 
232. farina
mouka. Farina avenae mouka ovesná. Farina oryzae mouka rýžová. Farina secalis mouka žitná. Farina sinapis mletá hořčice. Farina tritici mouka pšeničná... Celý referát
 
233. farino-, ferin-
první část složených slov mající význam mouka... Celý referát
 
234. farinosus
(l. farina mouka) moučný... Celý referát
 
235. farinóza, farinosa
škrobová celulóza... Celý referát
 
236. farizej, farizeus
(náboženství) stoupenec starožidovské náboženské sekty, která si činila nárok na samostatný výklad Mojžíšova zákona... Celý referát
 
237. farizejství
(psychologie) pokrytectví, dvoutvářnost... Celý referát
 
238. farl
(gastronomie) tenký skotský ovesný koláč... Celý referát
 
239. farma
(hovorově) hospodářství, statek... Celý referát
 
240. farmaceut
zdravotník zabývající se výzkumem, výrobou, analýzou a výdejem léků... Celý referát
 
241. farmaceutický
(farmakologie) týkající se léčiv, léčivých přípravků a léků, farmacie... Celý referát
 
242. farmacie
lékárnictví... Celý referát
 
243. farmaka
léky, léčiva... Celý referát
 
244. farmako-
první část složených slov mající význam lék, léčivo, léčivý... Celý referát
 
245. farmakodynamika
nauka o mechanismu účinku léčiv v organismu... Celý referát
 
246. farmakofilie
kladný emoční vztah k léčbě farmaky... Celý referát
 
247. farmakofilní
mající kladný emoční vztah k léčbě farmaky... Celý referát
 
248. farmakofobie
(psychologie) chorobný strach z léků... Celý referát
 
249. farmakofobní
mající chorobný strach z léků... Celý referát
 
250. farmakogenetika
obor na pomezí farmakologie a genetiky, který studuje dědičně podmíněnou variabilitu odpovědi organismu na léky, které jsou klinicky významné... Celý referát
 
251. farmakogenomika
zkoumá vztah účinku léku na úrovni celého genomu, resp. transkriptomu... Celý referát
 
252. farmakognozie
Farmakognozie (řec. ?farmakon? = léčivo, ?gnosis? = poznání) je farmaceutická disciplína, která se zabývá popisem léčiv přírodního původu (nejčastěji rostlinného), jejich získáváním, zpracováním, uchováváním a medicínským využitím. Přírodní suroviny ... Celý referát
 
253. farmakokinetika
zabývá se léčivy v organismu, jejich účinkem (během vstřebávání), a to i z hlediska časového průběhu... Celý referát
 
254. farmakologie
obor zabývající se účinkem léčiv na živé organizmy a jejich přeměnou v organizmu... Celý referát
 
255. farmakon
jed i lék dohromady... Celý referát
 
256. farmakopea
lékopis, úřední seznam schválených léků, speciální soupis léků... Celý referát
 
257. farmakopsychologie
(psychologie) psychologická nauka o vlivu farmak, drog, toxických a chemických látek na duševní činnost, prožívání a chování člověka... Celý referát
 
258. farmakosenzitivita
citlivost na farmaceutické působky... Celý referát
 
259. farmakoterapie
(medicína) léčení pomocí léků a infuzních roztoků(na rozdíl např. od léčení chirurgického, od aktinoterapie apod.)... Celý referát
 
260. farmakovigilance
dozor nad léčivými přípravky za účelem zajištění maximálních léčivých účinků při minimálním riziku nežádoucích účinků... Celý referát
 
261. farmář
majitel nebo provozovatel zemědělské či chovatelské farmy... Celý referát
 
262. farmingterapie
léčba prací na farmě zvířat, chov zvířat a péče o ně, druh zooterapie... Celý referát
 
263. farník
příslušník farního obvodu... Celý referát
 
264. farnost
nejmenší územní správní jednotka vymezená biskupem, s vlastním kostelem a správcem... Celý referát
 
265. farofa
(gastronomie) brazilská směs koření... Celý referát
 
266. farologie
vědní obor zabývající se stavbou, činností a funkcí majáků... Celý referát
 
267. farsa
operní žánr spojený s Benátkami pozdního 18. a raného 19. století... Celý referát
 
268. fartlek
intervalový trénink běhu v přírodním prostředí se střídáním různě dlouhých úseků a různého tempa... Celý referát
 
269. faryngismus
náhlé stažení (křeč) svalstva hltanu... Celý referát
 
270. faryngitida
(medicína) zánět hltanu... Celý referát
 
271. farynx
hltan... Celý referát
 
272. fasáda
průčelí budovy, vnější stěna budovy... Celý referát
 
273. fasádové ego
fasádové já, identifikace jednotlivce s určitými společenskými skupinami, modely a vzory... Celý referát
 
274. fašank
masopust... Celý referát
 
275. fascia
fascie, list, pruh... Celý referát
 
276. fasciae
povázky, obvazky, pásky, obinadla... Celý referát
 
277. fasciální
povázkový... Celý referát
 
278. fasciculatus
snopcovitý, svazečkovitý... Celý referát
 
279. fasciculus longitudinalis superior
dráha, ktorá pozostáva z nervových vláken a spája Brocovú oblasť s Wernického oblasťou - oblukovitý zväzok... Celý referát
 
280. fascie
(architektura) vodorovné, skleněné a betonové pásy, typické pro funkcionalistické fasády 20. let 20. století... Celý referát
 
281. fascikl
svazek listin... Celý referát
 
282. fascikul
svazeček, snopec. Fasciculus arcuatus obloukovitý svazeček... Celý referát
 
283. fascikulace
(medicína) samovolné záškuby svalových vláken, které nezpůsobují pohyb svalu jako celku, ale mohou být viditelné pod kůží. Vznikají při porušení nervu nebo míchy. Srov. fibrilace... Celý referát
 
284. fascikulární
snopcovitý... Celý referát
 
285. fascinace
okouzlení, omámení... Celý referát
 
286. fascinatio
(l. fascinare očarovat, uhranout) fascinace, schopnost podřídit se vůli a jednání druhé osoby... Celý referát
 
287. fascines, fašiny
svazky proutí používané na obkládání předprsní hradeb a ke zpevňování příkopů a náspů... Celý referát
 
288. fascinovat
(odborně) oslňovat, přitahovat, uchvacovat,silně zajímat... Celý referát
 
289. fascinující
(hovorově) přitažlivý, oslňující, uchvacující... Celý referát
 
290. fascio
sjednocení, svazek prutů... Celý referát
 
291. fasciokutánní
týkající se povázky a kůže... Celý referát
 
292. fasciola
druh parazitického červa, motolice... Celý referát
 
293. fasciolaris
proužkovitý, vřeténkovitý... Celý referát
 
294. fasciolóza, fasciolosa
(medicína) parazitární onemocnění zvířat i lidí postihující zejména játra, vyvolané fasciolou, motoličnatost... Celý referát
 
295. fasciorrhaphia
(medicína) (l. fascia povázka, ř. rhafe šev) fasciorafie, chirurgické sešití povázky... Celý referát
 
296. fascioskapulohumerální
týkající se povázky, lopatky a paže... Celý referát
 
297. fasciotomie
protětí povázky... Celý referát
 
298. fascitis
(medicína) (l. fascia povázka) fascitida, zánět povázky... Celý referát
 
299. fase
daňové priznanie /zastar./... Celý referát
 
300. faseole
(gastronomie) druh fazolových lusků z okolí Středozemního moře... Celý referát
 
301. fashion
(móda) móda, módní... Celý referát
 
302. fasis
mluva, řeč... Celý referát
 
303. fašizmus, fašismus
(odborně) nacionálně šovinistické a rasistické hnutí spojené s totalitní formou vlády... Celý referát
 
304. fasolada
(gastronomie) řecká fazolová polévka... Celý referát
 
305. fast back
(motorizmus) karoserie osobního automobilu se splývavou zádí... Celý referát
 
306. fast food
druh veřejného stravování, rychlé občersvení... Celý referát
 
307. fastidiózní, fastidiozní
odporný... Celý referát
 
308. fastidium
hnus... Celý referát
 
309. fastigium
lomenice, štít, vrchol... Celý referát
 
310. fasunk, fasuňk
(zastarale) příděl... Celý referát
 
311. fata morgána
(optika) složitý optický jev, kdy dochází k lomům a odrazům světla na vzduchových vrstvách s anomálně rozloženou hustotou, při kterém lze za vhodných podmínek vidět i předměty pod obzorem... Celý referát
 
312. fatalista
(psychologie) člověk věřící v osud... Celý referát
 
313. fatalistický
(odborně) věřící v předurčenost, v osud, odevzdaný osudu... Celý referát
 
314. fatalistka
žena věřící v osud... Celý referát
 
315. fatalita
osudná náhoda, osudová skutečnost... Celý referát
 
316. fatalitas
(l. fatum osud, sudba) fatalita, osudovost, osudová náhoda... Celý referát
 
317. fatalizmus, fatalismus
(odborně) přesvědčení, víra v osud... Celý referát
 
318. fatální
(odborně) neblahý, osudový, osudný, nepříjemný, smrtelný... Celý referát
 
319. fatická dificilita či porucha
(psychologie) řečová závada či porucha... Celý referát
 
320. fatická dysfunkce
porucha centrálních procesů řeči, porucha rozlišování/poznávání významu slovně prezentovaných podnětů / verbální gnoze na bázi poruchy CNS (též afázie)... Celý referát
 
321. fatické dificility
závady v oblasti řeči, mluvy... Celý referát
 
322. fatické funkce
(psychologie) tvorba a porozumění řeči... Celý referát
 
323. fatický
řečový, mluvní, týkající se řeči, mluvy, související s mluvou, řečí... Celý referát
 
324. fatigabilitas
(l. fatigatio únava, zemdlenost) rychle navozená únava, snadná unavitelnost... Celý referát
 
325. fatigatus
unavený, znavený... Celý referát
 
326. fátum
osud... Celý referát
 
327. fatwa
dobrozdání či právní názor, který formuluje kvalifikovaný islámský právník (muftí)... Celý referát
 
328. fauces
ium, f. chřtán, hltan... Celý referát
 
329. faulfault
chyba, nedovolený zákrok, surovost... Celý referát
 
330. faun
(mytologie) v římské mytologii bůh plodivé síly... Celý referát
 
331. fauna
(odborně) zvířena... Celý referát
 
332. faunistika
nauka o zvířeně... Celý referát
 
333. faunovský
smyslný, plný sexuality a poživačnosti... Celý referát
 
334. faustbal
(sport) síťová sportovní hra, kombinace volejbalu a nohejbalu... Celý referát
 
335. fauvizmus, fauvismus
expresivní malířský směr 1. desetiletí 20. století... Celý referát
 
336. faux pas
(odborně) chybný krok v jednání, společenská chyba, trapas, nedopatřední... Celý referát
 
337. favas
hnedé a žlté riečne okruhliaky čistého oxidu titaničitého a zirkoničitého... Celý referát
 
338. favea
(doslovný překlad) věrná služebnice... Celý referát
 
339. favela
chudinská čtvrť s nízkou životní úrovní ve městech Latinské Ameriky, okrajová část města s chatrčemi... Celý referát
 
340. favor
stuha, ktorú venuje dáma svojmu ctiteľovi /zastar./... Celý referát
 
341. favor defensionis
(právo) "v prospech obhajoby" súhrn oprávnení, ktoré dáva zákon obžalovanému /v trestnom konaní/... Celý referát
 
342. favorit
oblíbenec, chráněnec... Celý referát
 
343. favoritismus
(odborně) preferování a protěžování určitých osob, protekcionismus... Celý referát
 
344. favorizace
(odborně) chyba ze shovívavosti, systémová tendence nadhodnocovat posuzované osoby... Celý referát
 
345. favorizovaný, favorisovaný
upřednostňovaný... Celý referát
 
346. favorizující
mající tendenci posuzovat všechny jedince příliš vysoko ve všech vlastnostech... Celý referát
 
347. favus
(medicína) i, m. plást medu... Celý referát
 
348. fax
snímání, přenos a reprodukce dokumentu prostřednictvím telefonní sítě, telefax... Celý referát
 
349. fax-mail
faxová pošta... Celý referát
 
350. faxensyndrom
(psychologie) účelové předstírání duševní nebo osobnostní poruchy např. šaškováním, kašpařením, klaunováním... Celý referát
 
351. faxmodem
technický prostředek umožňující využít počítač ve funkcích telefaxu... Celý referát
 
352. fázař
(film) ten, kdo kreslí fáze pohybu do kresleného filmu... Celý referát
 
353. fáze
časový úsek, stupeň průběhu, stadium, etapa... Celý referát
 
354. fáze domácího násilí
... Celý referát
 
355. fáze psychoterapie
většinou se psychoterapie individuální i skupinová dělí na tři fáze: úvodní(navázání terapeutického vztahu), střední (vlastní léčbu) a na fázi závěrečnou (ukončovací). K těmto třem fázím je vhodné přiřadit ještě fázi postterapeutickou ( zjišťující ef... Celý referát
 
356. fáze stresu
podle H.Selye jsou tří: alarmová poplachová, varovná), resistenční (odolávací, adaptační) a exhaustivní (vyčerpání)... Celý referát
 
357. fáze syndromu vyhoření
... Celý referát
 
358. fázeň
Slovo fázeň v češtině neexistuje. Možná jste hledali slovo lázeň, bázeň, kázeň, nebo fáze.... Celý referát
 
359. fazeta, faseta
hrana skosená pod daným úhlem... Celý referát
 
360. fazona, fazóna
tvar, forma (hlavně oděvu), střih, model... Celý referát
 
361. fázor
harmonicky proměnná veličina při výpočtu. el. strojů matematicky popsaná komplexním výrazem... Celý referát
 
362. fázotron
kruhový urychlovač (cyklotron) těžkých nabitých částic, synchrocyklotron... Celý referát
 
363. fázování
uvádění v časový soulad, do společné fáze, rytmu, cyklu, synchronizování... Celý referát
 
364. fce
(zkratka) zkratka pro slovo funkce... Celý referát
 
365. feasibility
možnost, proveditelnost... Celý referát
 
366. feathersexing
peříčková metoda sexování kuřat... Celý referát
 
367. feature
publicistický filmový televizní a žánr založený na skloubení prvků dramatických, hudebních a věcných, typ reportáže... Celý referát
 
368. featuring
charakterizování, zdůrazňování... Celý referát
 
369. febrifobie
(psychologie) patologický, chorobný strach z horečky... Celý referát
 
370. febrifugus
zahánějící, mírnící horečku... Celý referát
 
371. febrikula
krátká lehká horečka... Celý referát
 
372. febrilie
horečnatý stav - zvýšená tělesná teplota... Celý referát
 
373. febrilní
horečnatý... Celý referát
 
374. febris
horečka... Celý referát
 
375. febris continua
setrvalá, stálá, souvislá, kontinuální horečka... Celý referát
 
376. febris flava
žlutá zimnice... Celý referát
 
377. febris hectica
dlouhodobá intermitentní teplota... Celý referát
 
378. febris intermittens
střídavá, kolísavá, přerušovaná horečka... Celý referát
 
379. febris inversa
teplota ráno vyšší... Celý referát
 
380. febris recurens
návratová, návratná horečka... Celý referát
 
381. febris undulans
vlnovitá, vlnivá, sestupná a vzestupná, intermitentní... Celý referát
 
382. febronianismus
[febronyjanyzmus]někdejší úsilí o národní katolické církve... Celý referát
 
383. fec.
fecit... Celý referát
 
384. fecat
... Celý referát
 
385. fechtl
... Celý referát
 
386. fecit
(výtvarnictví) udělal, vytvořil, zkratka fec.... Celý referát
 
387. fecna
... Celý referát
 
388. fecundatio
onis, fecunditas, atis, f. (l. fecundare oplodnit) fekundace, oplození, otěhotnění... Celý referát
 
389. fecundus
oplodněný, těhotný... Celý referát
 
390. fedaí, fedajíni
príslušník moslimského hnutia, obetujúci sa za vieru a vlasť... Celý referát
 
391. federace
(politika) spojení dvou nebo více států v jeden společný stát... Celý referát
 
392. fedrovat
podporovat, napomáhat... Celý referát
 
393. fedrpuš, fedrbuš
(historie) Chochol z dlouhých ptačích per, který nosili za Rakouska-Uherska strážníci, generálové ap., ale i koně zapřažení do pohřebního vozu... Celý referát
 
394. fedrunk
od slova fedrovati, podporovati něco, někoho... Celý referát
 
395. fedrunk- fedruncek
Slova pocházející zřejmě z němčiny, viz Federzug = škrt perem, podpis, parafa, a mající možná významově blízko k lobování za něco nebo podpoření někoho.... Celý referát
 
396. fedry
... Celý referát
 
397. feedback
zpětná vazba... Celý referát
 
398. feelings
pociťování, pocity, city... Celý referát
 
399. féerie, férie
výpravná divadelní hra s fantastickými ději a postavami... Celý referát
 
400. féja
víla... Celý referát
 
401. fejchoa
vždyzelený subtropický ker rodu Feijoa... Celý referát
 
402. fejeton
(literatura) krátká vtipná stať, zamyšlení na aktuální téma... Celý referát
 
403. fekálie
výkaly... Celý referát
 
404. fekální
výkalový, týkající se stolice... Celý referát
 
405. fekundace
oplodnění, oplození, otěhotnění... Celý referát
 
406. fekundita
plodnost... Celý referát
 
407. fel
žluč... Celý referát
 
408. fela
... Celý referát
 
409. felace, fellace, fellatio
(odborně) dráždění mužského pohlavního údu ústy, praktika orálního sexu... Celý referát
 
410. feláh, fellah
v arabských zemích rolník... Celý referát
 
411. felba
lesklý druh plyše... Celý referát
 
412. felčar
(zastarale) ranhojič, tj. dř. osoba bez lékařského diplomu, léčící na základě oprávnění (původně jen rány)... Celý referát
 
413. feldkurát
vojenský kněz... Celý referát
 
414. felibr
člen novodobé provensálské básnické školy,užívající provensálštiny jako spisovného jazyka... Celý referát
 
415. felicitas
štěstí... Celý referát
 
416. feline
kočka... Celý referát
 
417. felinofobie
(psychologie) chorobný strach z koček... Celý referát
 
418. felinoterapie
využívání koček k léčebným účelům... Celý referát
 
419. felit se
... Celý referát
 
420. felix
šťastný... Celý referát
 
421. felix culpa
šťastná vina... Celý referát
 
422. felleus
žlučový... Celý referát
 
423. feloderm
zelená kůra stonku rostlin tvořená živými buňkami s chloroplasty... Celý referát
 
424. felogen
(biologie) dělivé pletivo v podkožce u rostlin... Celý referát
 
425. felonie
porušenie manských záväzkov, lénnej vernosti... Celý referát
 
426. feloplastika
vyřezávání do korku... Celý referát
 
427. felsit
(mineralogie) bílá až světle šedá křehká hornina sopečného původu, která může obsahovat krystaly, složená převážně z křemene a živce... Celý referát
 
428. felslilkace
falšování, padělání, napodobení... Celý referát
 
429. felúka
plavidlo s trojúhelníkovými plachtami, které měří 6-9m... Celý referát
 
430. féma
(ve středověku) královský soud ve Vestfálsku s rychlým tajným řízením... Celý referát
 
431. female
(doslovný překlad) žena, ženské pohlaví, samice... Celý referát
 
432. female -to-male
označení pro jedince ženského anatomického pohlaví, kteří mají mužskou genderovou identitu a je pro ně přirozená mužská genderová role... Celý referát
 
433. female orgasmus
ženský orgasmus... Celý referát
 
434. femidoma
femidom, vaginální antikoncepční prostředek (pesar)... Celý referát
 
435. femina
žena... Celý referát
 
436. femineus
(l. femina žena) ženský... Celý referát
 
437. feminine
feminní, ženský... Celý referát
 
438. femininita
(psychologie) tzv. ženské somatické nebo psychické znaky, rysy, vlastnosti osobnosti, chování a prožívání,též feminita... Celý referát
 
439. femininum
ženský rod... Celý referát
 
440. feminista
stoupenec feminizmu... Celý referát
 
441. feministická pedagogika
postmoderní pedagogika zabývající se psychosociálními nerovnostmi v edukaci založenými např. na preferování nebo marginalizaci genderu, etnicity, sexuální orientace... Celý referát
 
442. feministická psychologie
postmoderní proud v současné psychologii, který se na rozdíl od dosavadní psychologie, jež zhusta upřednostňovala mužskou optiku, snaží do psychologie zavést existenci specificky mužské a ženské optiky jako rovnocenných pohledů... Celý referát
 
443. feministka
(společnost) sympatizantka s feminismem... Celý referát
 
444. feminita
(psychologie) ženské vlastnosti, rysy chování, osobnosti a prožívání... Celý referát
 
445. feminizace, feminisace
početní převaha žen... Celý referát
 
446. feminizmus, feminismus
hnutí za rovnoprávnost a zvýšení vlivu žen... Celý referát
 
447. femme fatale
(hovorově) osudová žena... Celý referát
 
448. femmeslash
příběh se vztahem dvou (nebo více) žen.... Celý referát
 
449. femoralis
(l. femur stehno) femorální, stehenní... Celý referát
 
450. fémový
fémová vražda - vražda provedená fémou na základě tajného ilegálního rozsudku... Celý referát
 
451. femslash
příběh se vztahem dvou (nebo více) žen.... Celý referát
 
452. femto-
předpona ve významu násobku 10 na -15... Celý referát
 
453. femur
(biologie) kost stehenní... Celý referát
 
454. fén
(meteorologie) teplý, suchý, obvykle nárazovitý vítr na závětrné straně pohoří... Celý referát
 
455. fena
(zoologie) samice psovité šelmy... Celý referát
 
456. fenacetin
N-acetyl-p-fenetidin, antipyretikum a antineuralgikum, obvykle v kombinovaných přípravcích (např. Mironal). Dlouhodobé podávání může způsobit poškození ledvin (analgetickou nefropatii)... Celý referát
 
457. fenalar
(gastronomie) norská uzená skopová kýta... Celý referát
 
458. fencyklidin
(veterinářství) PCP, disociativní anestetikum využívané ve veterinární medicíně... Celý referát
 
459. fendovat
(právo) soudně zabavovat... Celý referát
 
460. fenek
(zoologie) drobná psovitá šelma rodu Fenecus s velkýma kornoutovitýma ušima, žijící v pouštích sev. Afriky... Celý referát
 
461. fenestra
(biologie) otvor ve stěně labyrintu v uchu savců pro přenos zvuku mezi středním a vnitřním uchem... Celý referát
 
462. fenestratio
(l. fenestra okno) fenestrace, proděravění, vytvoření okénkového otvoru, nové sluchové cesty k labyrintu (ušní operace)... Celý referát
 
463. fenestratus
otevřený, proděravělý, opatřený otvory... Celý referát
 
464. feng shui
čínské účení zabývající se člověkem, jeho životním prostorem, světovými stranami, toky energie, tvary, půdorysy, barvy, uspořádání nábytku a jinými aspekty, které mohou člověka psychicky ovlivnit na vědomé i podvědomé úrovni.... Celý referát
 
465. fenik, pfennig, penni
drobná mince marky... Celý referát
 
466. fenistika
obor zabývající se jazykem, historií a kulturou finského národa... Celý referát
 
467. fénix
(mytologie) ve starověkých mytologiích bájný pták, který vždy znovu povstane z popela ohně, který ho spálil... Celý referát
 
468. fenkoliér
odvozeno od fan coil - závěsná chladicí jednotka klimatizace... Celý referát
 
469. fenmetrazin
látka s psychostimulačním účinkem. Snižuje rovněž chuť k jídlu a zesiluje činnost sympatického nervového systému (sympatomimetikum). Existuje riziko vzniku závislosti. Srov. stimulační drogy, anorektika, amfetamin... Celý referát
 
470. feno-
první část složených slov mající význam zřetelný, viditelný, vystupující do popředí... Celý referát
 
471. fenogenetika
část genetiky, která zkoumá vztahy genotypu a fenotypu, uskutečňování vloh ve znaky... Celý referát
 
472. fenokopie
vnějšími vlivy způsobená, nedědičná změna svými projevy se podobající dědičné... Celý referát
 
473. fenol
(chemie) aromatická sloučenina s hydroxylovou skupinou vázanou na aromatické jádro... Celý referát
 
474. fenologie
obor zabývající se vlivem klimatu a změn počasí v jednotlivých ročních obdobích na životní projevy rostlin a živočichů... Celý referát
 
475. fenomén
(odborně) jev, úkaz, skutečnost, postižitelný úkaz... Celý referát
 
476. fenomén poslušnosti
existuje více druhů poslušnosti co do kvality i kvantity, přičemž naprostá, bezbřehá, bezpodmínečná, iracionální, sugestibilní, nezdůvodněná a absolutní, jakoby ,,psí poslušnost" autorit má řadu sociálních rizik a bývá zneužívána agresory a manipu... Celý referát
 
477. fenomén opuštěného hnízda
situace v rodině, kdy dospělé děti se odstěhují od svých stárnoucích rodičů, též syndrom opuštěného hnízda... Celý referát
 
478. fenomén rozptýlené odpovědnosti
viz efekt přihlížejího... Celý referát
 
479. fenomenalismus, fenomenalizmus
fil. názor, že člověk poznává skutečnost jen takovou, jaká se mu jeví prostřednictvím jeho počitků a nikoliv takovou, jaká je ve skutečnosti, poznatelné jsou pouze jevy... Celý referát
 
480. fenomenální
vynikající, neobyčejný, výborný... Celý referát
 
481. fenomenální svět
svět jevů, svět subjektivní, vnímaný, prožívaný a představovaný se více nebo... Celý referát
 
482. fenomenologická analýza
rozbor bytí (jsoucna) a lidského chování a prožívání z hlediska vnějšího pozorovatele s jeho specifickými znalostmi a zkušenostmi... Celý referát
 
483. fenomenologická redukce
metodologický postup E.Husserla oddělující fenomeny od existence vnějšího světa a proniknutí k čisté podstatě jevů, k ,,věcem samým"... Celý referát
 
484. fenomenologický
zabývající se popisně, meditativně a z hlediska osobní zkušenosti jevovou stránku daného předmětu či děje, jevu... Celý referát
 
485. fenomenologie
teorie jevu... Celý referát
 
486. fenomotiv
motiv nikoliv vrozený či zděděný, ale získaný v průběhu individuálního ontogenetického vývoje... Celý referát
 
487. fenon
(biologie) jednotka taxonomie organizmů zahrnující soubor jedinců podobného fenotypu... Celý referát
 
488. fenoplast
fenolformaldehydová pryskyřice, např. bakelit... Celý referát
 
489. fenotyp
soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků organizmu... Celý referát
 
490. fenstr
... Celý referát
 
491. fenykl
(botanika) silně aromatická bylina s jemně dělenými listy a s okolíky drobných žlutavých kvítků, pěstovaná pro nažky podobné kmínu, bot. rod Foeniculum [fénikulum]... Celý referát
 
492. fenyl, fenylová skupina, fenylové jádro
(v organické chemii se často se píše zkráceně jako Ph nebo ?, řecké písmeno fí) funkční skupina se vzorcem C6H5-, kde je šest atomů uhlíku uspořádáno v kruhové struktuře. Odvozeno od benzenu (C6H6) odštěpením jednoho atomu vodíku.... Celý referát
 
493. fenylketonurie
dědičná porucha látkové přeměny bílkovin... Celý referát
 
494. fenytoin
fenytoin (phenytoin) ? antiepileptikum I. generace ze skupiny hydantoinů. Kromě epilepsie se někdy používá k léčbě neuralgie trigeminu, postherpetické neuralgie, spíše v minulosti jako antiarytmikum (u komorových arytmií). Má relativně vysoké množstv... Celý referát
 
495. fér, fair
čestný, slušný, férový... Celý referát
 
496. féra
(ve Skandinávii) převozní loď, trajekt... Celý referát
 
497. feralizace
(odborně) zdivočení... Celý referát
 
498. ferbl
... Celý referát
 
499. ferblovat
... Celý referát
 
500. ferfel
(gastronomie) židovské sušené nudle nalámané na kousky... Celý referát
 
501. feri-
první část složených slov mající význam železo, železitý... Celý referát
 
502. ferit, ferrit
tuhý roztok malého množství uhlíku v železe alfa... Celý referát
 
503. feritin
(biochemie) bílkovina s navázaným železem, zásobní forma železa v organismu... Celý referát
 
504. fermago
filtrační hmota z vypáleného rozdrceného dolomitu, užívaná při úpravě podzemní vody (při odkyselování a odželezňování)... Celý referát
 
505. ferman
úřední výnos, vyhláška, oběžník, rozpis činnosti... Celý referát
 
506. fermata
znak notového písma umístěný nad notou nebo pauzou a prodlužující tón nebo pomlku na přesně neurčenou dobu... Celý referát
 
507. ferment
(biochemie) jiné označení pro enzym... Celý referát
 
508. fermentace
(biochemie) rozklad, přeměna organických látek a rostlinných produktů působením enzymů, kvašení... Celý referát
 
509. fermentační
příd. jm. k fermentace... Celý referát
 
510. fermentor
Přístroj zajišťující ideální podmínky pro fermentaci, jako přívod potřebných plynů, regulace otáček, teploty, pH a okysličování.... Celý referát
 
511. fermentum
ferment, enzym, bílkovinná látka ovlivňující biochemické pochody v těle... Celý referát
 
512. fermež
lněný vysychavý olej... Celý referát
 
513. fermion
částice s poločíselným spinem... Celý referát
 
514. fernambuk, pernambuk
červenohnědé až fialové tvrdé dřevo amerického stromu Caesalpinia [Césalpínyja] sappan, používané hlavně v barvířství (nazv. podle brazilského státu Pernambuco [Pernambuko], dř. psáno Fernambuk, v sv. části Brazilie)... Celý referát
 
515. ferner
místní název pro alpský ledovec v Tyrolsku... Celý referát
 
516. fernet
(potravinářství) žaludeční bylinný hořký likér... Celý referát
 
517. fero-, ferro-
první část složených slov mající význam železo, železný... Celý referát
 
518. feroce
(hudba) divoce, bouřlivě... Celý referát
 
519. ferolový
technický termín o nábytkovém dřevě-atlasový,hedvábný,saténový... Celý referát
 
520. feromagnetismus
(fyzika) schopnost silné magnetické polarizace některých kovů a slitin ve vnějším magnetickém poli... Celý referát
 
521. ferometr
přístroj ke stanovení železa v krvi... Celý referát
 
522. ferometrie
stanovení koncentrace železa v krvi... Celý referát
 
523. feromon
chemická vnitrodruhová látka, obvykle s funkcí identifikace nebo lákadla, pomocí níž komunikují jedinci... Celý referát
 
524. feromonita
uvědomělé nebo neuvědomělé čichové vnímání ovlivňující kvantitu i kvalitu komunikace, prožívání a chování... Celý referát
 
525. feroslitina, ferroslitina
(metalurgie) slitina železa s jiným kovem... Celý referát
 
526. ferotypie, ferrotypie
(fotografie) rychlý způsob přímé pozitivní fotografie... Celý referát
 
527. férový, fairový
správný, slušný, fér... Celý referát
 
528. ferox
silný, silně, prudký, prudce... Celý referát
 
529. feroxtest
skúška prítomnosti kyslíka v organickej látke... Celý referát
 
530. ferri-
l. ferrum železo) předpona k označení trojmocného železa Fe 3+... Celý referát
 
531. ferrugineus
rezavý, hnědavý, tmavý... Celý referát
 
532. ferrum
železo... Celý referát
 
533. ferry
převoz, převozní loď, trajekt... Celý referát
 
534. fertilisatio
(l. fertilis plodný) fertilizace, oplození, oplodnění... Celý referát
 
535. fertilita
plodnost, úrodnost... Celý referát
 
536. fertilitas
(l. fertilis plodný) fertilita, úrodnost, plodnost... Celý referát
 
537. fertilizace
oplodnění... Celý referát
 
538. fertilní
(odborně) plodný... Celý referát
 
539. fěrtoch, fěrtuch
zástěra... Celý referát
 
540. ferula
prut, dlaha... Celý referát
 
541. ferule
prut,hůl... Celý referát
 
542. ferventní
horlivý,vroucí,ohnivý... Celý referát
 
543. fervescens
zapálený, horlivý... Celý referát
 
544. fervidus
vřelý, horký, žhavý, plamenný, vášnivý... Celý referát
 
545. feryngo-
první část složených slov mající význam hltan, hltanový farynx, hltan... Celý referát
 
546. fešák
kastrát psa... Celý referát
 
547. fescie
povázka (např. svalová)... Celý referát
 
548. fesenjan
(gastronomie) perský pokrm... Celý referát
 
549. fest
druhá část složených slov mající význam slavnost, svátek, setkání... Celý referát
 
550. festinatio
neovladatelné zrychlení kroků, chůze (např. u Parkinsonovy choroby)... Celý referát
 
551. festival
(kultura) periodicky konaná přehlídka uměleckých výkonů nebo výtvorů, nejčastěji filmových, televizních nebo hudebních... Celý referát
 
552. feston
plastická nebo malovaná ozdoba v podobě květin... Celý referát
 
553. festovní, festovný
pevný, statný... Celý referát
 
554. festunk, festuňk
(zastarale) pevnost... Celý referát
 
555. fet
fetování... Celý referát
 
556. feta
(gastronomie) druh řeckého sýra, solený (ovčí a kozí) tvaroh drobivé konsistence... Celý referát
 
557. feťák
(drogový slang) fetující člověk, závislý na drogách... Celý referát
 
558. fetální
plodový... Celý referát
 
559. fetální fáze
viz fetální období vývoje... Celý referát
 
560. fetální mortalita
úmrtnost plodů... Celý referát
 
561. fetální období vývoje
druhá část prenatálního stadia vývoje dítěte trvající od třetího měsíce těhotenství matky do narození dítěte... Celý referát
 
562. fetial
(ve st. Římě) starobylé kněžské kolegium o 20 členech... Celý referát
 
563. féticida
(biologie) usmrcení plodu... Celý referát
 
564. fetingr
... Celý referát
 
565. fetiš
kultovní předmět... Celý referát
 
566. fetišistický transvestitismus
porucha sexuální preference projevující se nošením oblečení opačného pohlaví, aby jedinec vytvořil vzezření a pocit, že patří k opačnému pohlaví. Nošení šatů opačného pohlaví je spojeno se sexuálním vzrušením. Jakmile však dojde k orgasmu a sexuální... Celý referát
 
567. fetišizmus, fetišismus
uctívání fetišů... Celý referát
 
568. fetogeneze
fáze vývoje a dozrávání plodu... Celý referát
 
569. fetogram
radiografický popis plodu... Celý referát
 
570. fetologia
(l. fetus plod, ř. logos nauka) fetologie, obor medicíny zabývající se vývojem fétu, plodu... Celý referát
 
571. fetopatie
porucha postihující plod v matčině těle... Celý referát
 
572. fetoproteinum
(medicína) i, n. (l.fetus plod, proteinum protein) fétoprotein, glykoprotein fyziologicky tvořený ve fetálním období a patologicky v dospělosti, např. při nádoru jater... Celý referát
 
573. fetoš
... Celý referát
 
574. fetoskopie
lékařská vyšetřovací metoda plodu v děloze (spojená s případnou možností odběru, např. kůže či krve)... Celý referát
 
575. fetování
užívání drog, fet... Celý referát
 
576. fetovat
užívat drogy... Celý referát
 
577. fetus
zárodek savců v pokročilém vývojovém stadiu... Celý referát
 
578. fetva
právne dobrozdanie v spornej veci /u islamských národov/... Celý referát
 
579. feudál
pán, vládce panství... Celý referát
 
580. feudalizmus, feudalismus
soustava vztahů lenní vázanosti ve středověku, historická epocha založená na této soustavě... Celý referát
 
581. feudální
lenní... Celý referát
 
582. feudum
léno, feudálem předaný pozemek do dědičného nebo doživotního užívání... Celý referát
 
583. feuillant
členovia politického klubu na začiatku Franc. revolúcie... Celý referát
 
584. fext
postava z české lidové slovesnosti... Celý referát
 
585. fez
pokrývka hlavy nošená zejména v islámských zemích... Celý referát
 
586. ffa
(zkratka) Free Fatty Acids - volné mastné kyseliny... Celý referát
 
587.
(lingvistika) v řecké abecedě znak pro hlásku f... Celý referát
 
588. fí efekt
viz fí fenomen... Celý referát
 
589. fí fenomen
jednotlivé podněty vyskytující se rychle po sobě jsou vnímány jako pohyb, celek, tvar - objev německého tvarového psychologa... Celý referát
 
590. fiakr
nájemný kočár tažený párem koní... Celý referát
 
591. fiála
štíhlý jehlan ukončující a zdobící opěrné pilíře nebo štíty nad okny a portály gotických staveb... Celý referát
 
592. fialka
(botanika) i fiala - drobná bylina rodu Viola s modrými, fialovými nebo žlutými vonnými souměrnými kvítky, violka vonná... Celý referát
 
593. fialová hodina
metafora pro čas před tím, než obvykle jdeme spát. časový úsek vhodný pro intimní rozhovor, příjemnou hudbu... Celý referát
 
594. fiasca
toskánská láhev na víno o obsahu 1,0 - 2,5 l, opletená lýkem nebo rákosem... Celý referát
 
595. fiasko
neúspěch, úplný nezdar... Celý referát
 
596. fiat
staniž se, budiž... Celý referát
 
597. fiat iustitia, pereat mundus
spravedlnosti budiž učiněno zadost (nechť zvítězí), i kdyby měl svět zaniknout... Celý referát
 
598. fiat lux
budiž světlo... Celý referát
 
599. fibr-
první část složených slov mající význam vazivo, vazivový... Celý referát
 
600. fibra
nit, vlákno. Fibrae vláknité útvary. Fibrae arcuatae cerebri obloukovitá spojovací vlákna mezi sousedními závity mozkové kůry. Fibrae intercruralis vazivové snopce přicházející obloukovitě do tříselného vazu. Fibrae lentis čočková vlákna tvořící hm... Celý referát
 
601. fibráty
agonisté PPAR?-receptorů ? fenofibrát,gemfibrozil,ciprofibrát... Celý referát
 
602. fíbrglas
skleněné vlákno, glass fibre... Celý referát
 
603. fibrila
vlákno tvořené obvykle bílkovinou vyskytující se např. ve svalech nebo nervových buňkách... Celý referát
 
604. fibrilace
míhání srdečních komor provázené bezvědomím se zástavou srdeční činnosti nebo míhání srdečních síní provázené nepravidelnou srdeční činností... Celý referát
 
605. fibrilla
vlákénko, drobnohledná vlákna z vaziva... Celý referát
 
606. fibrillatio
fibrilace, míhání, velmi rychlé a nepravidelné stahy, např. srdečních (před)síní nebo komor... Celý referát
 
607. fibrillisatio
(l. fibrilla vlákénko) fibrilizace, chorobné zmnožení fibril... Celý referát
 
608. fibrilogeneze
tvorba vláken, vlákének... Celý referát
 
609. fibrin
bílkovinná vlákna působící srážení krve... Celý referát
 
610. fibrinogen
fibrinogen (koagulační faktor I) je velký protein, který se běžně vyskytuje rozpuštěný v krevní plazmě. Je to zymogen, neaktivní forma bílkoviny fibrinu, který polymeruje a tvoří tak hustou síť vláken. Tato reakce je podstatou srážení krve (hemokoagu... Celý referát
 
611. fibrinogenémie
koncentrace fibrinogenu v krvi... Celý referát
 
612. fibrinogenopenie
nedostatek fibrinogenu v krvi... Celý referát
 
613. fibrinohemoragický
s příměsí krve a fibrinu... Celý referát
 
614. fibrinoid
látka podobná fibrinu... Celý referát
 
615. fibrinoidní
podobný fibrinu... Celý referát
 
616. fibrinolytický
rozpouštějící fibrin... Celý referát
 
617. fibrinolýza
rozpouštění fibrinu účinkem enzymu... Celý referát
 
618. fibrinopurulentní
fibrinózně hnisavý... Celý referát
 
619. fibrinosus
(l. fibrinum fibrin) fibrinózní... Celý referát
 
620. fibrinurie
přítomnost fibrinu v moči... Celý referát
 
621. fibro(leio)myoma
(medicína) tis, n. (l. fibra vlákno, ř. leios hladký, ř. mys-myos sval) fibro(leio)myom, nezhoubný nádor z (hladké) svaloviny a vaziva... Celý referát
 
622. fibroadenie
chorobné zmnožení pojivové tkáně ve žláze... Celý referát
 
623. fibroadenom
(medicína) nezhoubný smíšený nádor z žlázové a vazivové tkáně, často se vyskytující v prsou jako tuhé, ohraničené bulky, které mohou bolet... Celý referát
 
624. fibroangioma
(medicína) tis, n. (l. fibra vlákno, ř. angeion céva) fibroangiom, cévní nádor obsahující vazivovou tkáň... Celý referát
 
625. fibroblast
modifikovaný fibrocyt zúčastněný na tvorbě vazivové hmoty... Celý referát
 
626. fibrocartilagineus
(l. fibra vlákno, l. cartilago chrupavka) vazivově chrupavčitý... Celý referát
 
627. fibrocartilago
(l. fibra vlákno, l. cartilago chrupavka) vazivová chrupavka... Celý referát
 
628. fibrochondroma
(medicína) tis, n. (l. fibra vlákno, ř. chondros chrupavka) fibrochondrom, nádor z vláknitého pojiva a chrupavčité tkáně... Celý referát
 
629. fibrocyt
buňka pojivové tkáně... Celý referát
 
630. fibrocytogeneze
vývoj pojivové vláknité tkáně... Celý referát
 
631. fibrodysplasia ossificans progressiva
(medicína) je mimořádně vzácné onemocnění pojivové tkáně, založené na osifikaci jakkoli poškozených svalů, vazů, či šlach. Ke konci je postížený jedinec neschopen pohybu, jeho klouby jsou srostlé a rozsáhlé části měkké tkáně zkostnatělé.... Celý referát
 
632. fibrodysplazie
porucha ve vývoji, tvorbě vaziva... Celý referát
 
633. fibroectomia
(medicína) e, f. (l. fibra vlákno, ř. ektome vynětí) fibroektomie, chirurgické vynětí fibromu... Celý referát
 
634. fibroelastický
s kolagenním a elastickým vazivem... Celý referát
 
635. fibroelastóza
zmnožení kolagenních a elastických vláken... Celý referát
 
636. fibroepithelioma
(medicína) tis, n.(l. fibra vlákno, epithelium výstelka) fibroepiteliom, nezhoubný nádor z vaziva a výstelky... Celý referát
 
637. fibrogenní
vyvolávající tvorbu vaziva... Celý referát
 
638. fibrokartilaginní
bohatý na vazivově chrupavčitou tkáň... Celý referát
 
639. fibrokavitární
vazivově dutinový... Celý referát
 
640. fibrolipoma
(medicína) tis, n. (l. fibra vlákno, ř. lipos tuk) fibrolipom, nezhoubný nádor z vazivové a tukové tkáně... Celý referát
 
641. fibrom
novotvar vycházející z vazivové tkáně, nakupení (zmnožení) vazivové tkáně kdekoliv v organismu... Celý referát
 
642. fibroma
(medicína) tis, n. (l. fibra vlákno) fibrom, nádor skládající se z fibrocytů a mezibuněčné hmoty tvořené kolagenními vlákny. Fibroma chondromyxoides fibrom chondromyxoidní skládající se z vřetenovitých buněk uložených v myxoidní základní hmotě. Fibro... Celý referát
 
643. fibromatóza
výskyt početných fibrómov... Celý referát
 
644. fibromesothelioma
(medicína) tis, n.(l. fibra vlákno, mesothelium mezotel) mezoteliom, nádor z mezotelu obsahující hojně vaziva... Celý referát
 
645. fibromuskulární
vazivověsvalový, týkající se vazivové a svalové tkáně... Celý referát
 
646. fibromuskulokartilaginní
týkající se vláknitého vaziva, svalu a chrupavky... Celý referát
 
647. fibromyoma
(medicína) tis, n. (l. fibra vlákno, ř. mys-myos sval) fibromyom, nezhoubný nádor z pojivové a svalové tkáně... Celý referát
 
648. fibromyositis
(medicína) (l. fibra vlákno, ř. mys-myos sval) fibromyozitida, zánět fibromuskulární tkáně. Fibromyositis ossificans (myopathia osteoplastica multiplex) fibromyozitida osifikující, zánět svalstva a vaziva s následným ukládáním vápníku... Celý referát
 
649. fibromyxolipoma
(medicína) tis, n. (l. fibra vlákno, ř. myxa hlen, ř. lipos tuk) fibromyxolipom, nezhoubný nádor z vazivové, hlenové a tukové tkáně... Celý referát
 
650. fibromyxoma
(medicína) tis, n. (l. fibra vlákno, ř. myxa hlen) fibromyxom, nezhoubný smíšený nádor z vazivové a hlenové tkáně... Celý referát
 
651. fibronektin
součást stroma("vnitřku") kostní dřeně(dále: laminin, hemonektin)... Celý referát
 
652. fibroneuroma
(medicína) tis, n. (l. fibra vlákno, ř. neuron nerv) fibroneurom, nezhoubný nádor z pojivové tkáně a nervových vláken... Celý referát
 
653. fibronezidiom
adenom ostrůvků slinivky břišní obsahující hojně vaziva... Celý referát
 
654. fibroosteoma
(medicína) tis, n. (l. fibra vlákno, ř. osteon kost) fibroosteom, nezhoubný nádor z kostní a pojivové tkáně (osteofibrom)... Celý referát
 
655. fibropapilloma
(medicína) tis, n. (l. fibra vlákno, l. papilla bradavka) fibropapilom, nádor z povrchového epitelu s nadměrnou tvorbou vaziva... Celý referát
 
656. fibroplasia
(retrolentalis) (l. fibra vlákno, ř. plassein tvořit) fibroplazie retrolentární, choroba u nedonošených dětí v inkubátoru, charakterizovaná bujením cév sítnice směrem dopředu k zadní ploše čočky, s případným následným odchlípením sítnice a oslepnut... Celý referát
 
657. fibroplastický
týkající se fibroplazie (novotvoření vaziva)... Celý referát
 
658. fibroproduktivní
tvořící vazivo, vyznačující se tvorbou vaziva... Celý referát
 
659. fibrosarcoma
(medicína) tis, n. (l. fibra vlákno, sarcoma zhoubný nádor) fibrosarkom, zhoubný nádor z vazivové tkáně... Celý referát
 
660. fibrositis
(medicína) (l. fibra vlákno) fibrozitida, většinou degenerativní bolestivé zmnožení vazivové tkáně (např. ve svalu)... Celý referát
 
661. fibroskop
(medicína) přístroj se svazkem optických vláken k vyšetřování tělních dutin... Celý referát
 
662. fibroskopie
vyšetření trávicí trubice pomocí endoskopu... Celý referát
 
663. fibrotisatio
(l. fibra vlákno) fibrotizace, zvláknění tkáně, prostoupení tkáně vazivem... Celý referát
 
664. fibróza, fibrosa
zmnožení, zhuštění vaziva ve tkáni... Celý referát
 
665. fibrózní
vazivový... Celý referát
 
666. fibula
kost lýtková... Celý referát
 
667. fibularis
(anatomie) fibulární, lýtkový, týkající se kosti lýtkové... Celý referát
 
668. fibule
(zastarale) spona užívaná v pravěku, starověku a raném středověku ke spínání oděvu na ramenou nebo na prsou... Celý referát
 
669. fičák
hustej nářez, úlet, nestíhačka... Celý referát
 
670. fichtl
... Celý referát
 
671. ficka
pomocná síla (obvykle v kuchyni)... Celý referát
 
672. fictile
kelímek, hliněná nádoba... Celý referát
 
673. fidalgo
(ve středověkém Portugalsku) příslušník nižší šlechty... Celý referát
 
674. fide
(gastronomie) velmi tenké řecké vaječné nudle používané jako zavářka do polévek... Celý referát
 
675. fideikomis
(právo) rodinný fideikomis - majetek, který zakladatel zajišťuje pro rod ustanovením o jeho nezcizitelnosti a dědické posloupnosti, svěřenství, svěřenský statek... Celý referát
 
676. fideikomisář, fideikomisník
(práv) poddědic, jehož dědické právo je upraveno zvláštními pravidly fideikomisními... Celý referát
 
677. fideizmus, fideismus
názor, že víra stojí nad rozumovým poznáním... Celý referát
 
678. fidelita
věrohodnost, věrnost, stupeň vázanosti... Celý referát
 
679. fideos
(gastronomie) druh španělských těstovin... Celý referát
 
680. fíder
anténový napájač vysielača... Celý referát
 
681. fides
víra... Celý referát
 
682. fides et ratio
víra a rozum... Celý referát
 
683. fides infusa
... Celý referát
 
684. fides intrepida
víra bez bázně, neohrožená víra... Celý referát
 
685. fidibus
papírový smotek k podpalování svíčky nebo dýmky... Celý referát
 
686. fidicen
(zastarale) hráč na strunový nástroj... Celý referát
 
687. fidlovačka
(slang) obuvnické hladítko na kůži... Celý referát
 
688. fídrfeeder
dávkovač, přivaděč, podavač... Celý referát
 
689. fiduciant
(historické právo) osoba, která jiné osobě (fiduciáři) postupuje vlastnictví s předpokladem, že s ním bude nakládáno předepsaným způsobem... Celý referát
 
690. fidula
středověký smyčcový hudební nástroj s trojdílným trupem, krkem a kolíčníkem (9.-16. stol.)... Celý referát
 
691. field dependent
závislost na poli (okolí)... Celý referát
 
692. field experience
zkušenosti (zážitky) v dané oblasti... Celý referát
 
693. field independent
nezávislost na poli (okolí)... Celý referát
 
694. field-balf
pálkovací hra vzniklá spojením kriketu a baseballu... Celý referát
 
695. fiesta
(společnost) španělská lidová slavnost... Celý referát
 
696. fiflena
(expresivně) žena, která se ráda zkrášluje a předvádí... Celý referát
 
697. fifty fifty
nerozhodně... Celý referát
 
698. figens
upevňující, připevňující, znehybňující... Celý referát
 
699. fight or flight
doslova "bojuj nebo uteč", poplachová reakce, iniciální, okamžitá reakce na stresor... Celý referát
 
700. fight or flight reaction
doslova ,,bojuj nebo uteč" reakce... Celý referát
 
701. fighting
boj, zápas, bojová hra... Celý referát
 
702. fígl
pleticha, klam, klička, trik (zpravidla v množném čísle: fígly, fígle)... Celý referát
 
703. figura
(hovorově) postava... Celý referát
 
704. figurace
sestavení, seskupení... Celý referát
 
705. figurant, figurantka
osoba nastrčená jen pro jméno, nevystupující však samostatně... Celý referát
 
706. figuratio geometrica
znázornění v měřictví (geometrii)... Celý referát
 
707. figurativní
(výtvarnictví) znázorňující konkrétní předměty: figurativní umění - výtvarné umění... Celý referát
 
708. figurativní jazyk
obrazný, metaforický, symbolický, jinotajný, analogický projev... Celý referát
 
709. figurativní umění
... Celý referát
 
710. figurehead
představitel organizace... Celý referát
 
711. figurína
uměle zhotovená postava, figura... Celý referát
 
712. figurovat
vystupovat v něčem nebo při něčem, vyskytovat se... Celý referát
 
713. fikace
druhá část složených slov mající význam slavnost, svátek, setkání... Celý referát
 
714. fikce
zdání, klam, vymyšlená představa, výmysl, smyšlenka... Celý referát
 
715. fikcionalizmus, fikcionalismus
Vaihingerova obsáhlá teorie, která tomuto pojetí, zmiňovanému už předchozími mysliteli (Kant, Nietzsche), připisuje význam klíčového principu... Celý referát
 
716. fikční hra
dítě napodobuje dospělé (např. hra na maminku), vede k uvědomování si soc. rolí... Celý referát
 
717. fikellura
výzdobný styl antických řeckých váz od 2. čtvrtiny do konce 6. stol. př.n.l.... Celý referát
 
718. fikslovat
(brněnský hantec) sledovat, podvádět... Celý referát
 
719. fiktivní
(odborně) zdánlivý, neexistující, smyšlený... Celý referát
 
720. fiktivní dialog
smyšlená rozmluva (rozhovor) dvou nebo více žijících nebo také již nežijících osob... Celý referát
 
721. fiktonym
jméno přijaté za účelem zatajení pravého jména... Celý referát
 
722. fil
druhá část složených podstatných jmen mající význam milovník, obdivovatel... Celý referát
 
723. filadelfský chromozom
chromozom vzniklý vzájemnou translokací specifických koncových oblastí autozomů 9 a 22 (výsledkem je splynutí protoonkogenu abl s genem bcr, čímž se vytváří informace pro abnormální protein vedoucí k chronické myeloidní leukémii)... Celý referát
 
724. filafil
vzorek se šikmým schodkovitým řádkováním, tvořený vazbou a kombinací dvou kontrastních barev v osnově i útku... Celý referát
 
725. filament
(technika) tenká dlouhá struna v návinu určená jako materiál pro tisk ve 3D tiskárnách, vyrobená z různých druhů plastů, které mohou pro zlepšení vlastností obsahovat příměsi (kovy, syntetický kaučuk ...)... Celý referát
 
726. filamentiformní
podobný vláknu, nitce, vláknitý, schopný tvořit vlákna... Celý referát
 
727. filamentózní
vláknitý, bohatý na vlákna... Celý referát
 
728. filantrop
(odborně) stoupenec filantropie... Celý referát
 
729. filantropická hysterie
tendence získávat pozornost okolí zdánlivou (histrionskou) lidumilností, ušlechtilostí, nezištností, dobročinností... Celý referát
 
730. filantropie
(odborně) lidumilnost, dobročinnost, pomoc sociálně slabým... Celý referát
 
731. filarióza
(medicína) tropické onemocnění vyvolané parazity vlasovce nadčeledi Filarioidea... Celý referát
 
732. filatelie
(poštovnictví) sběratelství poštovních známek a dalšího filatelistického materiálu... Celý referát
 
733. filatelista
(numismatika) sběratel nebo znalec poštovních známek... Celý referát
 
734. filc
(textilnictví) plsť... Celý referát
 
735. filcka
(zoologie) veš muňka, žijící v ochlupení genitální a řitní oblasti, podpaží či vousech... Celý referát
 
736. filcovat
(brněnský hantec) osahávat... Celý referát
 
737. filda
(slang) filozofická fakulta... Celý referát
 
738. file
soubor... Celý referát
 
739. filé, filet
plátek masa... Celý referát
 
740. filein
(doslovný překlad) milovat, mít v oblibě, toužit po něčem... Celý referát
 
741. filek
svršek v kartách... Celý referát
 
742. filemafobie
(psychologie) chorobný strach z líbání... Celý referát
 
743. filematologie
nauka o líbání... Celý referát
 
744. filharmonie
velký symfonický orchestr... Celý referát
 
745. filiace
(literatura) vzájemná závislost literárních námětů nebo motivů... Celý referát
 
746. filiálka
pobočka... Celý referát
 
747. filiální
(odborně) dceřinný, pobočný, vedlejší... Celý referát
 
748. filicismus
otrava drogou nebo přípravky z oddenku Aspidium filix mas (kapraď samec)... Celý referát
 
749. filie
druhá část složených podstatných jmen mající význam záliba... Celý referát
 
750. filiformní
nitkovitý, vláknitý... Celý referát
 
751. filigrán
druh zlatnické ozdoby... Celý referát
 
752. filigránský
jemný, křehký, drobný... Celý referát
 
753. filigránství
jemnost... Celý referát
 
754. filipika
prudký bojovný proslov... Celý referát
 
755. filipinská míra
(školství) hrubě orientační zkouška, která považuje za pravděpodobně školsky zralé dítě to, které rukou dosáhne přes vzpřímenou hlavu na ucho na protilehlé straně hlavy... Celý referát
 
756. filírování
(gastronomie) krájení na plátky... Celý referát
 
757. filírovaný
(gastronomie) nakrájený na plátky (o mase)... Celý referát
 
758. filistr
(knižně) úzkoprsý člověk, omezenec, zpátečník, šosák... Celý referát
 
759. fillerový podíl
Podíl jemných částic v kamenivu (menších než 0,063 mm)... Celý referát
 
760. film
(fotografie) celuloidový pás s vrstvou citlivou na světlo jako fotografický nebo kinematografický materiál... Celý referát
 
761. filmografie
(film) souhrn filmových děl, na nichž se daný subjekt podílel... Celý referát
 
762. filmotéka
(film) archiv filmů, sbírka filmů... Celý referát
 
763. filmovat
natáčet film... Celý referát
 
764. filní
druhá část složených slov mající význam milující... Celý referát
 
765. filó
milovat, mít rád... Celý referát
 
766. filo pendere
viset na vlásku... Celý referát
 
767. filo-, fil-
první část složených slov mající význam láska k něčemu, záliba, náklonnost, touha... Celý referát
 
768. filodendron
ozdobná pokojová rostlina, monstera... Celý referát
 
769. filokartie
sbírání pohlednic... Celý referát
 
770. filologie
obor zabývající se jazykem a kulturou nějakého národa... Celý referát
 
771. filomela
slavík... Celý referát
 
772. filosemita
(psychologie) člověk s kladnými, uznávajícími až obdivnými vztahy k židům... Celý referát
 
773. filovaný
(gastronomie) plněný, nakládaný... Celý referát
 
774. filovirus
virus nitkovitého tvaru, jeho typickým příkladem je známý virus Ebola... Celý referát
 
775. filoxenie
ve starokřesťanském a východokřesťanském umění zobrazení Boha v podobě tří andělů, starozákonní Trojice... Celý referát
 
776. filozof absurdity
existencionalisticky orientovaný filozof Albert Camus... Celý referát
 
777. filozof, filosof
myslitel... Celý referát
 
778. filozofická antropologie
samostatná vědecká disciplina, která usiluje o celostní (holistický) a systémový výklad člověka a jeho místa v přírodě a ve společnosti... Celý referát
 
779. filozofický konstruktivismus
filozofický směr nepovažující realitu za objektivní, protože každý člověk si ji subjektivně vytváří sám v sobě... Celý referát
 
780. filozofie
(filozofie) tázání se po základech, smyslu, poznání světa a po místě člověka v něm... Celý referát
 
781. filozofie existence
zkoumání lidských pocitů a prožitků, zaměřuje se na člověka jako na jednotlivce a přitom však není individualistická, neizoluje jednotlivce, (Karl Jaspers)... Celý referát
 
782. filtr
zařízení k zadržování, pohlcování, oddělování složky ze směsi... Celý referát
 
783. filtrace
oddělování složky ze směsi... Celý referát
 
784. filtrát
filtrovaná látka. Filtratum glomerulare filtrát glomerulární, klubíčkový, primitivní moč stejného složení jako krevní plazma bez bílkovin... Celý referát
 
785. filtratio
(l. filtrare cedit) filtrace, cezení, způsob zadržení tuhých nebo kapalných částic na filtru a jejich oddělení od jiných plynných nebo kapalných částic... Celý referát
 
786. filtrovaný
cezený... Celý referát
 
787. filtrovat
vyhledávat, pročišťovat, oddělovat vybrané složky z určité směsi, zbavovat se nečistot... Celý referát
 
788. filum
vlákno. Filum olfactorium vlákno čichové. Filum radiculare vlákno kořenové vystupující z míchy a vstupující do ní. Filum spinale (durae matris) ztenčený konec tvrdé pleny srostlý s filum terminale míchy. Filum terminale (meningeum) ztenčené pokračov... Celý referát
 
789. filumenie
sběratelství nálepek od zápalkových krabiček... Celý referát
 
790. filuta
chytrák, šibal, mazaný člověk... Celý referát
 
791. fimbria
fimbrie, třáseň, třepení. Fimbria ovarica prstovitý výběžek jdoucí od spodní strany vejcovodu k ovariu. Fimbriae tubae uterinae třásním podobné přívěsky po obvodu vejcovodu... Celý referát
 
792. fimbriatus
třepenitý, třásňovitý... Celý referát
 
793. fimóza
(medicína) zúžení předkožky... Celý referát
 
794. fin de siécle
konec století... Celý referát
 
795. final
konečný, poslední... Celý referát
 
796. final assessment
celkové závěrečné (finální) hodnocení... Celý referát
 
797. finále
(sport) závěrečná část sportovního zápasu nebo soutěže... Celý referát
 
798. finalista
účastník finále... Celý referát
 
799. finalita
účelovost, určenost cílem... Celý referát
 
800. finalizmus, finalismus
názor stavící všeobecnou účelovost proti kauzální determinovanosti (spění k nějakému určitému cíli nebo účelu)... Celý referát
 
801. finální
konečný, poslední, závěrečný... Celý referát
 
802. finance
(ekonomie) peníze, peněžní hospodářství... Celý referát
 
803. finanční
peněžní... Celý referát
 
804. finanční prokura
Zajišťuje, aby veškeré finanční operace v podniku byly podle zákona... Celý referát
 
805. financovat
platit, poskytnout peníze... Celý referát
 
806. fine
(hudba) označení místa hudební skladby, kde se má při opakování skončit... Celý referát
 
807. finesa
(knižně) jemná podrobnost, jemný významový rozdíl... Celý referát
 
808. fingovaný
předstíraný, padělaný, neskutečný... Celý referát
 
809. fingovat
předstírat, vymýšlet si... Celý referát
 
810. finis
konec... Celý referát
 
811. finis coronat opus
konec korunuje, krášlí dílo, přeneseně ,,konec dobrý, všechno dobré"... Celý referát
 
812. finis ultimus
nejvzdálenější, nejzazší, poslední cíl... Celý referát
 
813. finiš, finish
konec, dokončení, dohotovení, ukončení s vynaložením značného úsilí, spurt... Celý referát
 
814. finišer
(stavebnictví) silniční stroj vytvářející kryt (horní vrstvu) betonových a živičných vozovek... Celý referát
 
815. finitizmuz, finitismus
přesvědčení o nepřípustnosti kategorie nekonečnosti, protože překračuje možnou zkušenost... Celý referát
 
816. finkel
(gastronomie) norský gin z brambor... Celý referát
 
817. finta
(hovorově) lest, léčka, úskok... Celý referát
 
818. fiola
ampulka... Celý referát
 
819. firemní
náležející, patřící firmě... Celý referát
 
820. firewall
Firewall slouží k důkladné kontrole dat a informací přenášených při komunikaci mezi počítači v Internetu nebo v lokální síti. Chrání počítač proti útokům hackerů, trojských koní, spyware a dalších "škůdců". Kromě této ochrany program zvládá i bloková... Celý referát
 
821. firhaněk
(hovorově) záclonka na okně... Celý referát
 
822. firik
(gastronomie) opražená nezralá zrnka pšenice používaná v turecké kuchyni jako rýže... Celý referát
 
823. firma
organizační jednotka ekonomiky... Celý referát
 
824. firmament
obloha (z lat., knižně)... Celý referát
 
825. firmant
kdo je oprávněn se podepisovat za firmu... Celý referát
 
826. firmus
silný, pevný... Celý referát
 
827. firmware
soubor mikroprogramového vybavení počítače... Celý referát
 
828. firn
hrubozrnný sníh, postupně se měnící v namodralý ledovcový led... Celý referát
 
829. firni
(gastronomie) východoindický krém z rýžové mouky, mandlí a mléka... Celý referát
 
830. firnis
ochranný nátěr... Celý referát
 
831. first class
vysoká, nejvyšší kvalita... Celý referát
 
832. first line management
první linie v systému řízení... Celý referát
 
833. fišál
(brněnský hantec) chytrý mazaný kluk (pochvalně)... Celý referát
 
834. fiscus
původně košík, později pokladna... Celý referát
 
835. fiscus non erubescit
státní pokladna se nečervená (ve smyslu studu za výběr daní)... Celý referát
 
836. fiscus semper locuples
státní pokladna je vždy důvěryhodná (solventní)... Celý referát
 
837. fishing
rybaření, rybolov... Celý referát
 
838. fisilní
oddělovatelný... Celý referát
 
839. fisiparie
(biologie) (u některých láčkovců, ploštěnců) způsob nepohlavního rozmnožování živočichů rozdělením těla na části, na kterých se dotvoří chybějící orgány... Celý referát
 
840. fiskál
rozpočet... Celý referát
 
841. fiskalita
státní peníze... Celý referát
 
842. fiskální
rozpočtový, daňový... Celý referát
 
843. fiskální politika
(politika) rozpočtová politika... Celý referát
 
844. fiskultura
(historie) kultura těla - název buržoazní sportovní kultury sovětského socialismu (komunismu), předchůdce fitness... Celý referát
 
845. fiskus
státní pokladna... Celý referát
 
846. fišla
(brněnský hantec) ryba... Celý referát
 
847. fissio
(l. findere štípat, oddělovat) štěpení, přímé dělení buněk (jader)... Celý referát
 
848. fissura
rýha, trhlina, štěrbina... Celý referát
 
849. fissus
rozštěpený, trhlý, roztržený... Celý referát
 
850. fisting
(sexualita) sexuální praktika, kdy jeden partner zasouvá ruku do konečníku druhého partnera... Celý referát
 
851. fištrón
dôvtip, rozum,... Celý referát
 
852. fistula
(medicína) lat. píštěl. Abnormální kanálek, tvořící komunikaci mezi dutinou a jejím povrchem. Dutinou může být patologický útvar (např. absces) nebo dutý orgán (např. střevo, močový měchýř, céva). F. vzniká nejčastěji jako následek zánětu, nádoru či ... Celý referát
 
853. fistulace
(odborně) tvorba píštele... Celý referát
 
854. fistule
vysoký hlavový rejstřík hlasu... Celý referát
 
855. fistulektomie
vynětí, odstranění píštěle v celém rozsahu... Celý referát
 
856. fistulisatio
(l. fistula píštěl) fistulizace, sklon ke vzniku, tvoření píštělí... Celý referát
 
857. fistulografie
rentgenové zobrazení píštěle po předchozí aplikaci kontrastní látky... Celý referát
 
858. fistulogram
(medicína) rentgenový snímek píštěle... Celý referát
 
859. fistulosus
(l. fistula píštěl) píštělový... Celý referát
 
860. fistulotomia
(medicína) (l. fistula píštěl, ř. tome řez) fistulotomie, chirurgické protětí píštěle... Celý referát
 
861. fistulovaný
píštělový... Celý referát
 
862. fisura
štěrbina, trhlina, rozštěpení, rýha... Celý referát
 
863. fit
být fit být tělesně i duševně svěží... Celý referát
 
864. fitcentrum
fitnesscentrum, fitness... Celý referát
 
865. fitink, fitinka
spojovací součástka, obvykle se závitem... Celý referát
 
866. fitness
(odborně) zdatnost, míra schopnosti a dovednosti efektivně žít a pracovat... Celý referát
 
867. fitnesscentrum
(sport) sportovní středisko pro udržování dobré kondice a zdraví, fitcentrum., fitness... Celý referát
 
868. fitonie
(zahradnictví) nízká pokojová rostlina s oválnými tmavozelenými listy s barevnou nervaturou a s hroznem drobnějších květů... Celý referát
 
869. fitovat
(slang) pasovat, sedět (velikostí, tvarem)... Celý referát
 
870. fix
(letectví) skutečná poloha letadla zjištěná navigačními metodami... Celý referát
 
871. fixace
upevnění, znehybnění, ztvrzení... Celý referát
 
872. fixater, fixatér
zpevňovač, tvarovač vlasů,tužidlo na vlasy... Celý referát
 
873. fixatio
(l. figere upevňovat, přibíjet) fixace, upevnění, ustálení, znehybnění, zajištění nehybnosti... Celý referát
 
874. fixativ
speciální roztok, jímž se zajišťuje uhlová kresba nebo pastelová malba proti setření... Celý referát
 
875. fixator
(l. figere upevňovat, přibíjet) upevňovač... Celý referát
 
876. fixelement
pevný bod... Celý referát
 
877. fixfokus, fix-focus
pevné zaostření fotografického objektivu, focus-free... Celý referát
 
878. fixing
stanovení kurzu (maximalizující obchod) v rámci aukce... Celý referát
 
879. fixlovat
podvádět, falešně hrát, falšovat... Celý referát
 
880. fixní
(odborně) pevný, nehybný, určitý, stálý... Celý referát
 
881. fixní deficit
trvalá ztráta, stálý nedostatek... Celý referát
 
882. fixní idea
utkvělá představa,domněnka, myšlenka, koncepce, vize... Celý referát
 
883. fixní náklady podniku
výdaje, které nezávisí na objemu výroby, podnik je musí vynakládat stále... Celý referát
 
884. fixovaná balbuties
trvalá, upevněná, chronická koktavost... Celý referát
 
885. fixovaný
upevněný, zaměřený... Celý referát
 
886. fixovat
zpevňovat, upevňovat, znehybňovat... Celý referát
 
887. fixus
pevný, stálý, lpící, nehybný, upevněný, pověšený, fixní... Celý referát
 
888. fiží, fiší
náprsní nabíraná krajková ozdoba šatů a košil, zejména Dámských... Celý referát
 
889. fízl
tajný policista... Celý referát
 
890. fízlárna
(brněnský hantec) policejní služebna... Celý referát
 
891. fizz
míchaný chlazený, obvykle alkoholický nápoj s citronovou šťávou a vaječným bílkem nebo i žloutkem... Celý referát
 
892. fjeld
rozsáhlá náhorní plošina ve Skandinávii... Celý referát
 
893. fjord
dlouhé a úzké údolí ledovcového původu zatopené mořem... Celý referát
 
894. flacciditas
(l. flaccescere ochabovat) chabost, ochablost (např. svalstva)... Celý referát
 
895. flaccidus
(l. flaccescere ochabovat) ochablý, chabý, skleslý... Celý referát
 
896. fládr
přirozená kresba struktury dřeva... Celý referát
 
897. flagelace
bičování... Celý referát
 
898. flagelant
(psychologie) člověk bičující sebe sama, sebetrýznící, masochista... Celý referát
 
899. flagelantství
sebemrskačství... Celý referát
 
900. flagelární
bičíkový... Celý referát
 
901. flagellatio
(l. flagellare bičovat) flagelace, bičování... Celý referát
 
902. flagellatus
bičíkatý, opatřený bičíkem... Celý referát
 
903. flagellomania
(flagellantismus, i, m.) (l. flagellare bičovat, ř. mania vášeň) flagelománie, flagelantismus, chorobná touha po pohlavním ukájení bičováním, trýzněním... Celý referát
 
904. flagellum
bičík, pohybový orgán bičíkovců... Celý referát
 
905. flagon
(gastronomie) velká baňatá láhev s krátkým hrdlem... Celý referát
 
906. flagrantní
(odborně) zřejmý, patrný, do očí bijící... Celý referát
 
907. flak
(vojenství) (za druhé světové války) něm. protiletecké dělo nebo dělostřelectvo... Celý referát
 
908. flakcidní dysartrie
(medicína) neurogenní porucha motorické realizace řeči, tj. artikulace a výslovnosti při postižení jader či průběhu mozkových nervů inervujících řečové mechanismy, hlasový projev je monotonní a nezřetelný a často spojený s hypernazalitou, chraptivost... Celý referát
 
909. flakon, flakón
ozdobná lahvička na voňavku... Celý referát
 
910. flám
hýření, ponocování... Celý referát
 
911. fláma
hýřil, flamendr... Celý referát
 
912. flambování
polévání hotového pokrmu sklenkou ušlechtilé lihoviny a zapálení... Celý referát
 
913. flamenco
písně a tanec pův. špan. cikánů s převažujícím mužským projevem, s melodickými ozdobami, rytmicky živý, s podupáváním, tleskáním a erotickým akcentem... Celý referát
 
914. flamendr
hýřil, fláma... Celý referát
 
915. flamengo
(textilnictví) hedvábná tkanina s lehce zvlněným rypsovým povrchem... Celý referát
 
916. flaming v internetu
virtuální agresivita, disinhice na internetu, ,,rozohňování se," vědomě hostilní (nepřátelské) a urážlivé vzkazy na internetu s cílem někoho dehonestovat a rozčílit... Celý referát
 
917. flamma
oheň... Celý referát
 
918. flammable
hořlavý, hořlavina... Celý referát
 
919. flammeus
plamenný, ohnivý... Celý referát
 
920. flamusse
(gastronomie) burgundský dort s krémovou náplní... Celý referát
 
921. flan
(gastronomie) vaječný pudink s karamelem... Celý referát
 
922. flanďák
(hanlivě) katolický kněz (zejména), farář, pastor, vojenský kněz... Celý referát
 
923. flanel
měkká, teplá, bavlněná nebo vlněná látka... Celý referát
 
924. flanér
označení Waltera Benjamina pro osobu, zahaleče zevlujícího a potulujícího se po zastřešených pasážích předválečné Paříže... Celý referát
 
925. flankování
boční střelba, ostřelování paty opevnění z vystupujících opevňovacích... Celý referát
 
926. flash disk
(výpočetní technika) přenosné paměťové médium připojitelné k počítači nejčastěji pomocí USB konektoru... Celý referát
 
927. flash-dance
trhavý způsob tance... Celý referát
 
928. flash-spektrum
(astronomie) bleskové spektrum sluneční chromosféry těsně po začátku nebo před koncem úplného zatmění slunce... Celý referát
 
929. flashback
(psychologie) záblesk minulosti, při kterém se člověk chová tak, jakoby se v minulosti prožitá situace či nepříjemná událost znovu opakovala, vznikající např. po prožitku psychické traumatizace, nebo u drogově závislých po delší době abstinence... Celý referát
 
930. flašinet
(hudba) hrací kolovrátek... Celý referát
 
931. flašinetář
ten, kdo hraje na flašinet... Celý referát
 
932. flaška
láhev... Celý referát
 
933. flastr
(hovorově) náplast... Celý referát
 
934. flat
(hudba) posuvka b označující snížení o půl tónu... Celý referát
 
935. flatterable
lichotník, lichotivý... Celý referát
 
936. flatulence
plynatost, nadměrný odchod střevních plynů konečníkem... Celý referát
 
937. flatulentní
plynatý, nadmutý, vzedmutý... Celý referát
 
938. flatus
vítr, vání, odcházení střevního plynu. Flatus uterinus slyšitelné odcházení plynů z dělohy. Flatus vaginalis odcházení plynů z pochvy (garrulitas vulvae)... Celý referát
 
939. flatus vocis
závan hlasu, pouhý (prázdný) zvuk... Celý referát
 
940. flauš
vlněná látka s dlouhým, na líci česaným vlasem... Celý referát
 
941. flauta
flétna... Celý referát
 
942. flavantron
(chemie) polycyklické žluté barvivo antrachinonového typu pro barvení bavlny, eventuelně jako pigment pro plasty a laky... Celý referát
 
943. flavedo
(botanika) vnější zbarvená aromatická část oplodí plodu citroníku a pomerančovníku... Celý referát
 
944. flavescens
žloutnoucí, žlutavý... Celý referát
 
945. flavin
skupina žlutavě zbarvených pigmentů, hojně rozšířených u rostlinných a živočišných druhů... Celý referát
 
946. flavivir
(biologie) obalené viry z čeledi Togaviridae, původce žluté zimnice, klíšťové encefalitidy a jiných... Celý referát
 
947. flavizmus, flavismus
(zoologie) mírně defektní světle žlutá pigmentace zvířat... Celý referát
 
948. flavologie
(potravinářství) nauka o aromatických látkách v potravinách... Celý referát
 
949. flavon
(biochemie) organické žluté rostlinné barvivo... Celý referát
 
950. flavonoid
(biochemie) rozsáhlá třída rostlinných nedusíkatých barviv, zpravidla vázaných na glykosidy... Celý referát
 
951. flavoprotein
(biochemie) složená bílkovina obsahující flaviny... Celý referát
 
952. flavus
žlutý... Celý referát
 
953. flažolet
(hudba) tón připomínající flétnový, vytvářený na smyčcovém nástroji dotekem prstu na strunu... Celý referát
 
954. flebalgie
(medicína) bolest žil... Celý referát
 
955. flebektázie
(medicína) vakovité rozšíření povrchních a spojovacích žil dolních končetin, křečové žíly, varixy... Celý referát
 
956. flebektomie
(medicína) operativní vynětí rozšířené žíly... Celý referát
 
957. flebitis
(medicína) zánět žil... Celý referát
 
958. flebografie
(medicína) rentgenologické vyšetření žil po předchozím vstříknutí kontrastní látky... Celý referát
 
959. flebogram
záznam žilního pulsu obvykle z velké krční (jugulární) žíly... Celý referát
 
960. flebolog
odborník na flebologii... Celý referát
 
961. flebologie
nauka o žílách... Celý referát
 
962. flebomanometrie
(medicína) měření tlaku krve v žilách... Celý referát
 
963. flebostáza
(medicína) městnání krve v žilách... Celý referát
 
964. flebotomie
(medicína) chirurgické otevření žíly... Celý referát
 
965. flebotrombóza
(medicína) je zánět hlubokých žil dolních končetin se vznikem krevní sraženiny - trombózy.... Celý referát
 
966. flec
(z něm. das Flöz) horn. slang. sloj... Celý referát
 
967. flečr
(medicína) kašovitý materiál k prozatímní výplni poškozeného zubu... Celý referát
 
968. flectilis
(l. flectere ohýbat) ohýbací... Celý referát
 
969. Fléda
(brněnský hantec) tančírna "Kabaret u netopýra"... Celý referát
 
970. fleece
(textilnictví) jemná, hebká, měkká tkanina užívaná na svrchní teplé ošacení... Celý referát
 
971. flegma
(psychologie) klidná, netečná, lhostejná, chladnokrevná povaha... Celý referát
 
972. flegmatický
lhostejný, netečný... Celý referát
 
973. flegmatik
typ temperamentu... Celý referát
 
974. flegmatizmus, flegmatismus
lhostejnost, pohodlnost, netečnost... Celý referát
 
975. flegmona
(medicína) neohraničený hnisavý zánět šířící se do okolí... Celý referát
 
976. flegmonozní apendicitis
(medicína) Obyčejný zánět "slepého střeva", přesněji jeho výběžku-apendixu. Horší varianta je pak gangrenózní apendicitis, která ohrožuje pacienta na životě. Neléčená flegmonózní apendicitida může přejít v gangrenózní!... Celý referát
 
977. flek
(hovorově) skvrna... Celý referát
 
978. flekatý
mající skvrny, fleky... Celý referát
 
979. flektívní, flektivní
ohebný, flexivní... Celý referát
 
980. fléra
(sklářství) trhlinka ve skle neprocházející celou tloušťkou skla... Celý referát
 
981. fleret
lehká bodná šermířská zbraň... Celý referát
 
982. fleretista
šermíř zápasící fleretem... Celý referát
 
983. fleš, flash
výbojka... Celý referát
 
984. fleška
malé přenosné paměťové zařízení, flash disk... Celý referát
 
985. flétna
(hudba) dechový hudební nástroj... Celý referát
 
986. fletner
(letectví) ploška umístěná na odtokové hraně kormidla u letadla, odlehčovací ploška... Celý referát
 
987. flétnista
(hudba) hráč na flétnu... Celý referát
 
988. flétnovitý
připomínající flétnu... Celý referát
 
989. fleuron
(gastronomie) ozdoba z máslového těsta na pokrmy... Celý referát
 
990. flexaton
(hudba) bicí nástroj v podobě ocelového pásu rozeznívaného dvěma kuličkami, užívané převážně v zábavné hudbě... Celý referát
 
991. flexe
(odborně) ohýbání, ohnutí... Celý referát
 
992. flexibilita
(odborně) ohebnost, ohýbatelnost, pružná přispůsobivost... Celý referát
 
993. flexibilitas
(l. flectere ohýbat) flexibilita, ohebnost. Flexibilitas cerea "vosková ohebnost", strnulé, nehybné držení těla při různých duševních chorobách... Celý referát
 
994. flexibilitas cerea
doslova vosková ohebnost,fenomen, který se projevuje např. u stuporózních katatonních schizofreniků, kteří udržují končetiny a tělo v polohách (nástavách) do nichž byli někým uvedeni... Celý referát
 
995. flexibilní
(odborně) pohyblivý, nestálý, pružný... Celý referát
 
996. flexicurita
rovnováha mezi pružným pracovním trhem a sociálním zabezpečením, která má motivovat k aktivnímu, nikoliv pasivnímu chování občana... Celý referát
 
997. flexio
ohýbání, flexe... Celý referát
 
998. flexisexuál
(sexualita) heterosexuálně zaměřený jedinec, který zároveň může nacházet uspokojení i v sexuálních praktikách se stejným pohlavím... Celý referát
 
999. flexisexualita
heterosexuální orientace "koketující" s bisexualitou... Celý referát
 
1000. flexit
(slang) nic nedělat, chytat lelky, zewlovat... Celý referát
 
1001. flexivní, flexívní
ohebný, flektivní... Celý referát
 
1002. flexografie
gumotisk... Celý referát
 
1003. flexometr
průhyboměr... Celý referát
 
1004. flexor
sval, který provádí ohyb v určitém prstu, např.dlouhý ohybač prstů... Celý referát
 
1005. flexura
ohbí, ohyb... Celý referát
 
1006. flígl
... Celý referát
 
1007. flíglhorna, flíglhorn
křídlovka... Celý referát
 
1008. fligna
(slang) přetvářka, lest, úskok, podraz, simulaci, mazanost... Celý referát
 
1009. flink
flákač, lajdák... Celý referát
 
1010. flinta
puška, ručnice... Celý referát
 
1011. flip
(potravinářství) výživný, poměrně sladký nápoj obsahující mléko, sirupy, mošty, cukr, žloutek a led... Celý referát
 
1012. flip chart
přenosná prezentační papírová (listovací) tabule... Celý referát
 
1013. flipper
hrací automat... Celý referát
 
1014. flirt
(hovorově) nezávazný milostný zájem, flirtování... Celý referát
 
1015. flísna
(slang) obkládací dlaždička, obkládačka... Celý referát
 
1016. flitr
třpytivý plíšek k ozdobě šatů... Celý referát
 
1017. float
(gastronomie) způsob dohotovení míchaného nápoje... Celý referát
 
1018. floating
plovoucí, volný... Celý referát
 
1019. floating rate
pohyblivý měnový kurz... Celý referát
 
1020. flobertka
(zbrojařství) palná zbraň s dlouhou hlavní... Celý referát
 
1021. flocan
(gastronomie) druh francouzských vloček... Celý referát
 
1022. flocculatio
(l. floccus vločka) flokulace, vločkování, srážení koloidů... Celý referát
 
1023. flocculus
(l. floccus chumáč vlny) útvar na hemisférách mozečku... Celý referát
 
1024. floccus
chomáč, vločka... Celý referát
 
1025. floém
(botanika) část lýková v cévních svazcích rostlin... Celý referát
 
1026. flok
dřevěný nýtek k upevňování podešví, kolíček... Celý referát
 
1027. flokcilegium
"sbírání chomáčku", automatické pohyby horních končetin při určitých duševních chorobách tak, jako by prsty stále sahaly po imaginárních předmětech... Celý referát
 
1028. flokulace
srážení, vločkování... Celý referát
 
1029. flokule
jasnější oblasti vločkovitého tvaru na slunečním povrchu... Celý referát
 
1030. flooding therapy
psychologická léčba ,,zaplavením", resp. ,,přesycením", při níž je klient vystaven záměrné přímé konfrontaci s obávaným podnětem či obávanou situací a je nucen setrvávat v ní tak dlouho, dokud se jeho stres, anxiozita či fobie nezačne redukovat... Celý referát
 
1031. floorball
sálový hokej s lehkým míčem a lehkými hokejkami... Celý referát
 
1032. flop
novinka, která se neujala... Celý referát
 
1033. floppy disk
pružný magnetický disk, disketa... Celý referát
 
1034. flór
květ, rozkvět, výkvět... Celý referát
 
1035. flóra
(botanika) soubor rostlin na určitém území nebo urč. období, květena, rostlinstvo, vegetace... Celý referát
 
1036. florentin
dámský slaměný klobouk s širokou střechou... Celý referát
 
1037. flores
květy... Celý referát
 
1038. floridní
akutní... Celý referát
 
1039. florin
měnová jednotka Nizozemska, gulden, zlatý... Celý referát
 
1040. florista
(odborně) specialista zabývající se rostlinami (zejména květinami), jejich pěstováním, prodejem, výzdobou, vázáním a aranžováním... Celý referát
 
1041. floristika
obor sledující rozšíření rostlin na určitém území... Celý referát
 
1042. flos
(botanika) květ... Celý referát
 
1043. flósek
... Celý referát
 
1044. floskule
květnatý výraz... Celý referát
 
1045. flotace
vzplavování... Celý referát
 
1046. flotátor
zařízení sloužící k flotaci rud... Celý referát
 
1047. flotila
(lodnictví) seskupení více lodí... Celý referát
 
1048. flourishing
rozkvět, vzkvétání, prosperita... Celý referát
 
1049. floutek
(hovorově) povrchní, lehkomyslný, rozmařilý, jen na zevnějšek dbající mladík, hejsek... Celý referát
 
1050. flow
(doslovný překlad) tok... Celý referát
 
1051. flow fenomen
vrcholový zážitek... Celý referát
 
1052. flowmetr
průtokoměr... Celý referát
 
1053. fluctuatio
(l. fluctuare vlnit se, kolísat) fluktuace, vlnění, stálý pohyb... Celý referát
 
1054. fluctus
vlna, pohyb, proudění... Celý referát
 
1055. fluence
plynulost myšlení, formulace a řeči... Celý referát
 
1056. fluency fallacy
klam, zdání, zkreslení plynulosti... Celý referát
 
1057. fluenticita
viz faktor fluence... Celý referát
 
1058. fluidika
(technika) obor zabývající se teorií, konstrukcí a použitím tekutinových proudových zesilovačů a prvků pro měřící, regulační a automatizační techniku... Celý referát
 
1059. fluidita
tekutost, plynulost... Celý referát
 
1060. fluidizace, fluidisace
způsob úpravy práškových a sypkých hmot, při němž nabývají vlastnosti kapalin... Celý referát
 
1061. fluidní inteligence
(psychologie) vrozená, geneticky determinovaná, nativní, biologická inteligence, relativně nezávislá na učení a kulturním prostředí (termín R.B. Cattella)... Celý referát
 
1062. fluidní, fluidální, fluidický
tekutý, tekoucí, kapalný, plynný... Celý referát
 
1063. fluidothorax, fluidotorax
přítomnost tekutiny v pleurální dutině... Celý referát
 
1064. fluidum
(odborně) domnělá neviditelná látka jako nositel fyzikálních vlastností... Celý referát
 
1065. fluidus
(l. fluere plynout) tekutý... Celý referát
 
1066. fluitans
(l. fluitare plynout sem a tam, vlnit se) kolísající... Celý referát
 
1067. fluktuace
stálá změna, pohyb, kolísání... Celý referát
 
1068. fluktuace pozornosti
přesouvání pozornosti z jednoho objektu na jiný objekt, oslabování a zesilování pozornosti... Celý referát
 
1069. fluktuační
střídavý, kolísavý... Celý referát
 
1070. fluktuant
(společnost) pracovník, který často neodůvodněně střídá zaměstnání... Celý referát
 
1071. fluktuovat
pohybovat se z místa na místo, často měnit pracoviště, kolísat v určitém rozmezí, měnit se... Celý referát
 
1072. flumen
proud, tok. Flumina pilorum chlupy a vlasy uspořádané v určitém okrsku kůže v proudy... Celý referát
 
1073. flundra
(vulgarizmy) žena běhající za muži, usilující o ně, běhna... Celý referát
 
1074. fluor
tok, proud... Celý referát
 
1075. fluorescein
barevná látka užívaná v očním lékařství... Celý referát
 
1076. fluorescence
druh luminiscence, u níž dochází k emisi světla jen po dobu, kdy je buzena, světélkování... Celý referát
 
1077. fluorescens
(z angl. fluorspar kazivec) světélkující... Celý referát
 
1078. fluoreskující
světélkující... Celý referát
 
1079. fluorid
sůl kyseliny fluorovodíkové... Celý referát
 
1080. fluorisatio
(l. fluorum fluór) fluorizace, užívání látek obsahujících fluór k prevenci kazivosti zubů... Celý referát
 
1081. fluoristat
stabilizátor procesu fluorizace... Celý referát
 
1082. fluorizace, fluorisace
užívání sloučenin fluoru jako prevence zubního kazu... Celý referát
 
1083. fluoroskopie
přímé pozorování rentgenového obrazu na fluorescenčním štítu... Celý referát
 
1084. fluoróza
předávkování organizmu solemi fluoru projevující se skvrnitou (až jamkovitou) sklovinou... Celý referát
 
1085. fluorum
fluór, prvek zn. F, atom. čís. 9, atom. hmotnost 19... Celý referát
 
1086. flusat
... Celý referát
 
1087. flush
souvislá řada karet stejné barvy u protivníka... Celý referát
 
1088. flustrace
(hovorově) nesprávný, ale často používaný tvar slova frustrace... Celý referát
 
1089. flutter
druh chvění křídel letadla za letu, třepetání... Celý referát
 
1090. fluviální
vzniklý výmolnou a ukládací činností tekoucí vody, říční... Celý referát
 
1091. fluxio
(l. fluere téci) fluxe, aktivní tepenné překrvení... Celý referát
 
1092. fluxus
(l. fluere téci) zvětšené vylučování tekutiny (např. hnisu)... Celý referát
 
1093. flyax
karikatúrne mimické scénky s hercami svojrázne maskovanými (st. Grec.)... Celý referát
 
1094. flygskam
(ekologie) hanba, stud z létání, z používání letadla, vyjadřující uvědomění si negativních dopadů létání na životní prostředí... Celý referát
 
1095. flyš
(geologie) horniny charakteristické střídáním poloh jílovců a pískovců... Celý referát
 
1096. fob
druhá část složených slov mající význam ten kdo má strach""... Celý referát
 
1097. fobie deflorační
... Celý referát
 
1098. fobie školní
... Celý referát
 
1099. fobie, fóbie
chorobný strach, úzkost... Celý referát
 
1100. fobofilie
záliba ve strašidelných zážitcích, v prožívání strachu... Celý referát
 
1101. fobofobie
(psychologie) chorobný apriorní strach z vlastního strachu... Celý referát
 
1102. fobos (z řec. phobos)
strach... Celý referát
 
1103. foch
přihrádka... Celý referát
 
1104. focus
(medicína) i, m. fokus, ohnisko, ložisko (např. zánětu). Focus ex disseminatione ložisko vzniklé diseminací, rozsevem chorobného procesu... Celý referát
 
1105. focus group
(sociologie) metoda kvalitativního výzkumu mínění, názorů, postojů pomocí skupinové diskuze s vybranými skupinami osob, které např. tvoří reprezentativní vzorek pracovníků nějaké organizace... Celý referát
 
1106. focus-free
pevné zaostření fotografického objektivu, fixfokus... Celý referát
 
1107. focused stimulation
zaměřená stimulace... Celý referát
 
1108. foederis arca /féderis arka/
archa úmluvy... Celý referát
 
1109. foeter alkohol
Přesnějí "foetor ex ore alcoholicus" znamená zápach z úst po alkoholu.... Celý referát
 
1110. foetidus
zapáchající, páchnoucí... Celý referát
 
1111. foetor
fetor, puch, zápach. Foetor azotaemicus zápach azotemický, uremický, zvláštní zápach po močovině nemocných urémií. Foetor ex ore zápach z úst. Foetor hepaticus zápach hepatický, jaterní, typický pro nemocné při jaterním selhání... Celý referát
 
1112. foetor alcoholicus
alkoholový zápach (např. z úst)... Celý referát
 
1113. foetor ex ore
zápach z dutiny ústní... Celý referát
 
1114. fofr
(hovorově) spěch, shon, zmatek, rychlost... Celý referát
 
1115. fofr (fukar)
Ručně poháněný mlýnek na vyfukování prachu a plev z obilnin, a zároveň jejich třídění sadou sít s různou velikostí ok.... Celý referát
 
1116. fógl
... Celý referát
 
1117. főhn
fén... Celý referát
 
1118. fojt
(nářečí) rychtář... Celý referát
 
1119. fókačka
... Celý referát
 
1120. fokální
(odborně) ložiskový, lokální, částečný (parciální)... Celý referát
 
1121. fokální hyperhidróza
nadměrné pocení na omezené (lokalizované) oblasti kůže... Celý referát
 
1122. fóknót
... Celý referát
 
1123. fokomelie
chybějící paže a předloktí, takže ruce vyrůstají přímo z trupu. Totéž se týká dolních končetin.... Celý referát
 
1124. fokus
(odborně) ohnisko, ložisko... Celý referát
 
1125. folacin, folát
kyselina listová... Celý referát
 
1126. foláty
(biochemie) sůl nebo ester listové kyseliny... Celý referát
 
1127. folder
(výpočetní technika) pořadač, složka, adresář... Celý referát
 
1128. folia
drogy z usušených listů léčivých rostlin... Celý referát
 
1129. foliace
lístkování, krystalizace ve formě lístků... Celý referát
 
1130. foliant
(knihařství) kniha foliového formátu... Celý referát
 
1131. foliatus
(l. folium list) listový... Celý referát
 
1132. fólie
tenké kovové, plastové nebo papírové listy používané obvykle jako obalový materiál... Celý referát
 
1133. folie a deux
indukovaná duševní porucha, doslova šílenství ve dvou, sdílený přelud, klam, blud, indukovaná psychóza... Celý referát
 
1134. folie au deux
indukovaná psychická porucha s bludy, indukovaný blud... Celý referát
 
1135. folikul
drobná dutinka, váček, např. Vlasový... Celý referát
 
1136. folikulární
týkající se folikulu... Celý referát
 
1137. folikulitida
(medicína) zánět vlasového váčku... Celý referát
 
1138. folikulom
cystické zvětšení Graafova folikulu... Celý referát
 
1139. folio
podélný půlarchový formát papíru... Celý referát
 
1140. fóliovník
(zahradnictví) fóliový kryt na kovové konstrukci sloužící k pěstování rostlin, zejména k rychlení zeleniny... Celý referát
 
1141. folitropinum
folitropin, hormon stimulující tvorbu folikulů ve vaječníku (FSH)... Celý referát
 
1142. folium
list, lupen. Folium aconiti list omějový. Folium althaeae list proskurníkový. Folium arnicae list arnikový. Folium belladonnae list rulíkový. Folium betulae list březový. Folium cerebelli drobný závit mozečku. Folium conii list bolehlavový. Folium d... Celý referát
 
1143. folk
lid, národ... Celý referát
 
1144. folk devil
osoby nebo skupiny, které jsou považovány za deviantní a za možný zdroj zločinů (termín anglického sociologa Stanleye Cohena)... Celý referát
 
1145. folk tales
lidové pověsti... Celý referát
 
1146. folk-music
hudební styl vycházející z bělošské lidové americké hudby, folk... Celý referát
 
1147. folk-rock
hudební styl s názvuky lidové hudby a rockovým rytmem nebo zaujetím... Celý referát
 
1148. folklor, folklór
část lidové kultury zahrnující slovesné, hudební, dramatické a taneční projevy... Celý referát
 
1149. folkloristika
obor studující folklór... Celý referát
 
1150. folktaxonomie
domorodá klasifikační soustava, kterou příslušníci určité společnosti užívají při třídění rostlin, zvířat, nemocí, barev, příbuzenských vztahů atd.... Celý referát
 
1151. folkways
sociální návyky, normy běžné vstřícnosti, spolupráce a pomoci... Celý referát
 
1152. folliculitis
(medicína) (l. folliculus váček) folikulitida, povrchní hnisavý zánět vlasových folikulů. Folliculitis decalvans papulopustulózní zánět kožních folikulů na vlasaté části hlavy, vedoucí až k vypadávání vlasů. Folliculitis eczematosa barbae folikulitid... Celý referát
 
1153. folliculus
folikul, míšek, váček, dutina. Folliculus(i) lingualis(es) vyvýšeniny sliznice na kořenu jazyka. Folliculus lymphaticus aggregatus soubor větších lymfatických uzlíků v ileu. Folliculus lymphaticus solitarius jednotlivé uzlíky lymfatické tkáně ve sli... Celý referát
 
1154. follower
(sociální sítě) člověk sledující příspěvky jiného člověka na sociální síti (doslova následovník)... Celý referát
 
1155. fomentatio
(l. fomentum obklad) přikládání teplého obkladu na chorobnou část těla... Celý referát
 
1156. fomentum
(l. fovere hřát) obklad... Celý referát
 
1157. fón
jednotka hladiny hlasitosti... Celý referát
 
1158. fonace
tvoření nebo vydávání hlasu... Celý referát
 
1159. fonační orgán
hlasové ústrojí (hlasivky)... Celý referát
 
1160. fonastenie
hlasová porucha, obvykle neurotického původu, postihující zejménaherce nebo zpěváky... Celý referát
 
1161. fond
(ekonomie) souhrn majetku, obvykle finančního, určený pro konkrétní účel... Celý referát
 
1162. fondán
(gastronomie) cukrovinka z cukerné hmoty s jemnou krystalickou strukturou... Celý referát
 
1163. fondy, fondue
malé kousky chleba máčené v sýru roztaveném v bílém víně, kousky masa nebo uzeniny v rozpáleném oleji, kousky ovoce, piškotu v sirupu, čokoládě... Celý referát
 
1164. foném, fonéme
(lingvistika) základní jednotka zvukové stavby jazyka schopná rozlišit význam... Celý referát
 
1165. fonematický sluch
vnímání a přesné rozlišování (diferencování) významotvorných hlásek (foném), např. koza: kosa, váš: náš, paže: páže.... Celý referát
 
1166. fonémika
nauka o zvukových jednotkách jazyka (hláskách, fonémech)... Celý referát
 
1167. fonendoskop
(medicína) nástroj k vyšetřování poslechem... Celý referát
 
1168. fonetický
(fonetika) zvukový, výslovnostní... Celý referát
 
1169. fonetika
(fonetika) nauka o fyziologických a akustických vlastnostech hlásek... Celý referát
 
1170. fonetizace, fonetisace
(fonetika) převádění na písmo vyjadřující zvukovou stránku jazyka, fonetizování... Celý referát
 
1171. foniatrie
(medicína) obor lékařství zabývající se vyšetřováním hlasu, řeči a sluchu člověka, rehabilitací a léčbou poruch... Celý referát
 
1172. fonní
druhá část složených slov mající význam zvukový... Celý referát
 
1173. fono-
první část složených slov mající význam zvuk, zvukový... Celý referát
 
1174. fonoagnózie
(medicína) závada či porucha rozpoznávání známých osob podle jejich hlasu... Celý referát
 
1175. fonocentrismus
upřednostňování zvukové stránky jazyka jako nositele přítomných významů... Celý referát
 
1176. fonofobie
(psychologie) přecitlivělost na zvuky (i tiché), chorobný strach ze zvuků... Celý referát
 
1177. fonograf
přístroj k záznamu a reprodukci zvuku (z válečků, desek)... Celý referát
 
1178. fonogram
(elektrotechnika) grafický, popř. akustický záznam telefonní zprávy... Celý referát
 
1179. fonokardiografie
lékařská grafická diagnostická metoda zaznamenávající zvukové jevy vzniklé činností srdce... Celý referát
 
1180. fonolit
(mineralogie) znělec - alkalická výlevná hornina šedá až šedozelená, rozpadávající se na desky, které při úderu kladivem zvoní (odtud název)... Celý referát
 
1181. fonologie
nauka o zvukových prostředcích jazyka... Celý referát
 
1182. fonologizace
(lingvistika) vznik samostatného fonému z původní varianty fonému... Celý referát
 
1183. fonomanie
(psychologie) chorobná touha vraždit... Celý referát
 
1184. fonon
kvantum energie kmitov kryštálovej mriežky (fyz. gr.)... Celý referát
 
1185. fonopsie
sluchové představy vznikající při zrakových vjemech... Celý referát
 
1186. fonoskop
(technika) přístroj na zkoumání pohybu ústních svalů při artikulaci... Celý referát
 
1187. fonotéka
sbírka, archiv zvukových záznamů... Celý referát
 
1188. fons
pramen... Celý referát
 
1189. fons gratiae
pramen milosti... Celý referát
 
1190. fons salutis
pramen zdraví... Celý referát
 
1191. fons vitae
pramen života... Celý referát
 
1192. font
(typografie) sada grafických znaků odpovídající danému typu písma... Celý referát
 
1193. fontána
(architektura) ozdobná nádrž s vodou a vodotryskem... Celý referát
 
1194. fontanela
vazivové spojení na hlavě novorozence v místě zkřížení švů lebečních, lupínek... Celý referát
 
1195. fontanella
fontanela, lupínek, vazivová blána mezi šupinami lebečních kostí u novorozence... Celý referát
 
1196. fontikulus
pramének, lupínek. Fonticulus anterior lupínek velký, čelní (přední). Fonticulus cranii lupínek, vazivově uzavřené rozestupy mezi lebečními kostmi novorozence. Fonticulus mastoideus vazivem uzavřená štěrbina na lebce nov... Celý referát
 
1197. fontis
pramen... Celý referát
 
1198. fonty písma
druhy, typy písma... Celý referát
 
1199. food (eating) habits
stravovací návyky... Celý referát
 
1200. foot
britsko-americká jednotka pro délku rovná 30,48 cm... Celý referát
 
1201. fór
vtip... Celý referát
 
1202. foraging
shánění potravy, obživy, výživy... Celý referát
 
1203. foramen
otvor, dírka... Celý referát
 
1204. foramen magnum
velký týlní otvor, průchod pro prodlouženou míchu... Celý referát
 
1205. foraminiculum
(l. foramen otvor) otvůrek... Celý referát
 
1206. foraminosus
bohatý na otvory, děravý... Celý referát
 
1207. forbes
(slang) hrací automat na peníze... Celý referát
 
1208. forbína
předscéna... Celý referát
 
1209. forbíny
Krátké, improvizované humorné scénky, které sloužily k pobavení diváků v divadle, jakmile se zatáhla opona a měnily kulisy. Autorství forbín je připisováno V+W... Celý referát
 
1210. force-fit method
metoda vyprovokované způsobilosti... Celý referát
 
1211. forceful
energický, plný síly, efektivní, pádný, účinný, mocný, výkonný... Celý referát
 
1212. forčekink
v ledním hokeji nátlaková hra, útočné bránění... Celý referát
 
1213. forceps
cipis, m., f. (porodnické) kleště... Celý referát
 
1214. forceps delivery
porod kleštěmi... Celý referát
 
1215. forcing
v basketbalu krytí útočníka... Celý referát
 
1216. foreground
popředí, priorita... Celý referát
 
1217. foreigners
cizinci... Celý referát
 
1218. forénzní
týkající se osob zúčastněných na trestním řízení... Celý referát
 
1219. forenzní discipliny
soudní lékařství, soudní psychiatrie, soudní psychologie, soudní inženýrství, soudní sexuologie aj.... Celý referát
 
1220. forenzní genetika
Jedná se o vědní disciplínu zabývající se stanovením příbuznosti, identifikací jednotlivce a porovnáváním stop biologického původu ve smyslu: stopa-podezřelý, stopa-oběť, a to na základě porovnání profilů specifických úseků v molekule DNA.... Celý referát
 
1221. forenzní, forensní
soudní, např. lékařství, psychologie... Celý referát
 
1222. forézie, foresie
kladná interakce dvou organizmů, z nichž jeden využívá druhého k svému přemístění... Celý referát
 
1223. forfaiting
Jedná se o odkup v budoucnu splatných středně a dlouhodobých pohledávek z dodavatelských úvěrů bez zpětného postihu vůči původnímu vlastníkovi pohledávek (dodavateli). Z právního hlediska se jedná o postoupení pohledávek.... Celý referát
 
1224. forfeiting
(ekonomie) forma financování zahraničního obchodu bankovním úvěrem nebo odkoupením pohledávek... Celý referát
 
1225. forhend, forhand
(sport) ve sportovních hrách úder ve směru po ruce, pro praváky zprava... Celý referát
 
1226. forie
(odborně) nálada, emotivita, cítění, afektivita... Celý referát
 
1227. forint
měnová jednotka Maďarska... Celý referát
 
1228. forlana, furlana
(tanec) severo tal. a špan. ľudový tanec veselého rázu, furlana 17. stor.... Celý referát
 
1229. form of study
forma studia... Celý referát
 
1230. forma
tvar, podoba, vzhled... Celý referát
 
1231. formace
útvar... Celý referát
 
1232. formaldehyd
(chemie) aldehyd kyseliny mravenčí, surovina při výrobě plastů... Celý referát
 
1233. formalin, formalín
vodní roztok formaldehydu, dezinfekční prostředek... Celý referát
 
1234. formalista
přívrženec formalizmu... Celý referát
 
1235. formalita
(odborně) úřední nebo právní akt... Celý referát
 
1236. formaliter
svou formou... Celý referát
 
1237. formalizace, formalisace
metoda pronikání k obsahu uspořádáním tvaru (formy), např. použitím matematiky... Celý referát
 
1238. formalizmus, formalismus
ulpívání na formální stránce věci bez zřetele k vnitřnímu obsahu nebo dopadu... Celý referát
 
1239. formální
týkající se formy, nikoli obsahu... Celý referát
 
1240. formální autorita
autorita založená na oficiální mocenské pozici v hierarchii organizace nebo společenské skupiny bez ohledu na reálné osobní a odborné kvality člověka v tomto postavení... Celý referát
 
1241. formální edukace
programy výchovy a vzdělávání v rámci oficiálního, organizovaného, systematického a strukturovaného vzdělávacího systému, který zahrnuje všechny školy (mateřské, základní, střední i vysoké), včetně specializovaných programů odborného a profesního výc... Celý referát
 
1242. formální učení
... Celý referát
 
1243. formalogram
uspořádaný grafický sociogram... Celý referát
 
1244. forman
vozka, kočí, povozník... Celý referát
 
1245. formanka
místnost pro formany v zájezdním hostinci... Celý referát
 
1246. formant
(lingvistika) slovotvorný prvek bez lexikálního významu... Celý referát
 
1247. formát
velikost, rozměr... Celý referát
 
1248. formatio
(l. forma tvar) formace, útvar, utváření... Celý referát
 
1249. formatio reticularis
retikulární formace (zkratka RF)...