Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "J" k dispozici 278 výsledků:

 
1. jachta
(lodnictví) sportovní nebo rekreační plavidlo s kajutami, poháněné plachtami nebo motorové... Celý referát
 
2. jachtink, jachting
(sport) sportovní disciplína na oplachtěných lodích, plachtění... Celý referát
 
3. jackpot
hazardní karetní a sázková hra... Celý referát
 
4. jacuzzi
(hovorově) název firmy vyrábějící vířivé vany, používaný hovorově pro označení vířivých van, podobně jako např. whirpool, botasky atd..... Celý referát
 
5. jadeit
(mineralogie) poměrně tvrdý nerost ze skupiny pyroxenů, vzhledově blízký nefritu a jako on někdy řazený mezi polodrahokamy, barvy modravé, zelenavé... Celý referát
 
6. jagdteriér
německý lovecký teriér... Celý referát
 
7. jaguár
(zoologie) kočkovitá šelma se žlutou, černě skvrnitou srstí... Celý referát
 
8. jáhen
(církev) duchovní, který přijal nižší svěcení, diákon... Celý referát
 
9. jáhla, jáhly
(gastronomie) jedná se o loupané proso (obilnina), neobsahují lepek... Celý referát
 
10. jájismus
(hovorově) nespisovný výraz pro sobectví (egoismus)... Celý referát
 
11. jak
(zoologie) tibetský horský tur... Celý referát
 
12. jakobín
(historie) člen politického revolučně demokratického klubu za Francouzské revoluce... Celý referát
 
13. jakobinizmus, jakobinismus
(historie) jakobínství (jakobín, za Francouzské revoluce člen nebo stoupenec politického demokratického hnutí, radikální revolucionář)... Celý referát
 
14. jaktace, iactacio
(medicína) zmítání se nemocného na lůžku, prudký neklid, cvakání zuby... Celý referát
 
15. jalapa
(botanika) povijnice počistivá (tropická svlačcovitá rostlina, povijnice nachová)... Celý referát
 
16. jalape?os
(gastronomie) malé až středně velké (5 - 8 cm) chilli papričky známé svou pálivostí... Celý referát
 
17. jam
(botanika) ovíjivá vytrvalá rostlina, jejíž hlízy lze konzumovat podobně jako brambory... Celý referát
 
18. jam session, jamsession
džezové muzicírování, nepřipravené provozování džezu pro vlastní zábavu... Celý referát
 
19. jamb
(lingvistika) veršovaná stopa složená ze slabiky nepřízvučné a přízvučné nebo krátké a dlouhé... Celý referát
 
20. jamboree
slavnostní shromáždění... Celý referát
 
21. jamování
(hudba) improvizace náhodného seskupení hudebníků... Celý referát
 
22. jančár, jančar
(nářečí) vysoké ženské boty ke kroji... Celý referát
 
23. jang
kladný, světlý, mužský princip v čínské filozofii... Celý referát
 
24. janičár
(historie) (do r. 1826) příslušník elitní turecké pěchoty složené zejména z poturčených balkánských Slovanů, proslulé udatností až fanatickou a krutostí... Celý referát
 
25. jantar
(paleontologie) fosilní pryskyřice převážně z jehličnatých stromů... Celý referát
 
26. janua coeli
brána nebeská... Celý referát
 
27. janua linguarum
brána jazyků... Celý referát
 
28. janua rerum
brána věcí... Celý referát
 
29. janusovský
připomínající Januse, římského boha času, začátku a konce, zobrazovaného se dvěma obličeji... Celý referát
 
30. jao
(lingvistika) thajský jazyk užívaný menšinou v západní Číně... Celý referát
 
31. japan
ruční papír... Celý referát
 
32. japanologie
(lingvistika) obor zabývající se jazykem, historií a kulturou japonského národa... Celý referát
 
33. japex
umelý povrch na atletické dráhy a ihriská... Celý referát
 
34. japík
mladý muž navenek úspěšný a bohatý, yuppie... Celý referát
 
35. japonerie, japonérie
výtvarné dílo japonského původu... Celý referát
 
36. japonizmus, japanizmus
jazykový prostředek přejatý z japonštiny do jiného jazyka nebo v něm podle japonštiny vytvořený... Celý referát
 
37. japrak
stylizované listy rostlin a stromů jako vzor vázaný ze zelené, modré, červené a oranžové vlny a zdobící smyrenské koberce... Celý referát
 
38. jár
(brněnský hantec) rok... Celý referát
 
39. jarabe
španělský lidový tanec doprovázený v první části hudbou, v druhé zpěvem... Celý referát
 
40. jardang
(geologie) (ve Střední Asii) nízký nepravidelný hřeben vypreparovaný v jílovitých půdách korozí, časem se rozpadající... Celý referát
 
41. járek, jár, jar
(geologie) rýha vyrytá na svahu vodou při jarním tání... Celý referát
 
42. jařiny
(brněnský hantec) roky... Celý referát
 
43. jarl
původně náčelník družiny vikingů, drobný král... Celý referát
 
44. jarlyk
písemný rozkaz mongolského chána... Celý referát
 
45. jarmark
trh, původně výroční... Celý referát
 
46. jarmulka
(náboženství) pokrývka hlavy, kterou věřící židé nosí ve shodě s tradicí svého náboženství (judaismus)... Celý referát
 
47. jarovisace
(botanika) první stadium fyziologického vývoje rostlin... Celý referát
 
48. jarovizace
(botanika) urychlení vývoje rostlin vlivem působení určitých teplot v počátečním období životního cyklu... Celý referát
 
49. jasak
(historie) daň placená povolžskými a sibiřskými národnostmi mongolským vládcům, později carské vládě... Celý referát
 
50. jašmak
závoj, obvykle černý, jímž si muslimské ženy zakrývají obličej... Celý referát
 
51. jasňačka
(brněnský hantec) samozřejmě... Celý referát
 
52. jaspé, žespé
textilie z přízí spředených ze dvou různobarevných přástů... Celý referát
 
53. jaspis
(mineralogie) polodrahokam, jemnozrnná odrůda křemene... Celý referát
 
54. jáství
(psychologie) kardinální komplexní útvar osobnosti a psychiky člověka, který má svou specifickou strukturu (např. somatické já, psychické já, sociální já, reálné já, ideální já, percipované já, vědomé já, nevědomé já, centrální já, periferní já, ex... Celý referát
 
55. jatagan
(zbrojařství) zbraň podobná handžáru nebo s ním totožná, užívaná (na rozdíl od handžáru) spíše v severní Africe... Celý referát
 
56. jaterní encefalopatie
reverzibilní encefalopatie vznikající při akutním jaterním selhání, nebo chronickém postížení jaterní tkáně (např. cirhóza), obvyklými projevy jsou euforie, nebo deprese, zmatenost, bradyfrenie, v konečném stadiu kóma... Celý referát
 
57. javachat
textove orientovany interaktivni chat... Celý referát
 
58. javajka
spodem vedená divadelní loutka... Celý referát
 
59. javatismus
filosofie chatovani... Celý referát
 
60. javatista
zatánce javatismu, chatar uznavajici javachat... Celý referát
 
61. jazyková inteligence
dobře rozvinuté vlohy, schopnosti a dovednosti k úspěšnému používání řeči mluvené i psané... Celý referát
 
62. jazyková kompetence
úroveň znalosti cizích jazyků... Celý referát
 
63. jazz
druh taneční hudby mající původ v lidové hudbě severoamerických černochů, zvýrazňující osobní přínos interpreta... Celý referát
 
64. jazz rock
(hudba) spojení obou hudebních stylů i forem... Celý referát
 
65. je to v kakáču
... Celý referát
 
66. je to v kopru
... Celý referát
 
67. jealous
žárlivý, závistivý, závidící... Celý referát
 
68. jecur
játra, hepar... Celý referát
 
69. jednoinstanční
nelze se odvolat... Celý referát
 
70. jednokariérové manželství
jeden z partnerů v zájmu péče o rodinu rezignuje na svou maximální osobní kariéru... Celý referát
 
71. jégrovky
(hovorově) teplé spodní kalhoty, původně vlněné... Celý referát
 
72. jehovista
(náboženství) příslušník náboženské sekty Svědků Jehovových... Celý referát
 
73. jejunalis
lačníkový, jejunální... Celý referát
 
74. jejunální
lačníkový... Celý referát
 
75. jejunectomia
(medicína) (l. ieiunum, jejunum lačník, ř. ectome vynětí) jejunektomie, chirurgické vynětí (části) lačníku... Celý referát
 
76. jejunitida, jejunitis
(medicína) zánět lačníku... Celý referát
 
77. jejunocoloanastomosis
(medicína) is, f. (l. ieiunum, jejunum lačník, ř. kolon tračník, anastomosis spojení) jejunokoloanastomóza, chirurgické spojení lačníku s tračníkem... Celý referát
 
78. jejunoileitis
(medicína) (l. ieiunum, jejunum lačník, l. ileum kyčelník) jejunoileitida, současný zánět lačníku a kyčelníku... Celý referát
 
79. jejunoileum
(anatomie) část lačníku (3/5) a kyčelníku (2/5) z celkové délky tenkého střeva... Celý referát
 
80. jejunojejunoanastomosis
(medicína) is, f. (l. ieiunum, jejunum lačník, anastomosis spojení) jejunojejunoanastomóza, chirurgické spojení dvou částí lačníku... Celý referát
 
81. jejunostomia
(medicína) (l. ieiunum, jejunum lačník, l. stoma ústa) jejunostomie, chirurgické vyústění lačníku na povrch těla... Celý referát
 
82. jejunotomie
operační protětí lačníku... Celý referát
 
83. jejunum
střední úsek tenkého střeva, lačník... Celý referát
 
84. jejunus (ieiunus)
lačný, prázdný... Celý referát
 
85. jekl
(hovorově) Kovový profil uzavřeného nebo otevřeného průřezu, nejčastějí obdélníkového nebo čtvercového.... Celý referát
 
86. jekor
druh plstenej podlahovej krytiny... Celý referát
 
87. jer
název dvou starobylých slovanských hlásek (tvrdý a měkký j.)... Celý referát
 
88. jericho
zahradní popínavý keř s vonnými květy, zimolez kozí list... Celý referát
 
89. jerkština
(lingvistika) jazyk vyvinutý jako prostředek komunikace mezi lidmi a šimpanzi, přičemž jerkštinu tvoří asi 225 slov... Celý referát
 
90. jeseter
(zoologie) (Acipenser) rod chrupavčitých ryb. Vyznačuje se protáhlým tělem pokrytým velkými kostěnými štítky, které se nacházejí v pěti podélných řadách - jedna na hřbetě, na každém boku a dvě na břišní straně těla. Ocasní ploutev je značně nesouměrn... Celý referát
 
91. ješitnost
(psychologie) převážně mužská vlastnost, kdy se dotyčný domnívá že je nej... (nejlepší, nejhezčí, nejvtipnější, nejpřitažlivější, nejchytřejší, nejprachatější atd.)... Celý referát
 
92. ješitný
(psychologie) samolibý, nadutý, nafoukaný... Celý referát
 
93. ješiva
(školství) židovská škola poskytující vyšší vzdělání, a to zejména v oblasti náboženské... Celý referát
 
94. ještěže
(lingvistika) alternativa použití spojení "ještě že", která sice působí, že by nemusela být správná, podle mnohých slovníků je ale v pořádku... Celý referát
 
95. jet
letadlo s tryskovým pohonem... Celý referát
 
96. jet na někoho serpentiny
... Celý referát
 
97. jeté
(tanec) v baletu skok z jedné nohy na druhou... Celý referát
 
98. jetstreem
tryskové proudění... Celý referát
 
99. jezovita
jezuita... Celý referát
 
100. jezuita
člen katolického řádu Tovaryšstva Ježíšova, založeného v 16. stol. Ignácem z Loyoly... Celý referát
 
101. jezuité, jesuité
řád řeholních kleriků, Tovaryšstvo Ježíšovo... Celý referát
 
102. jezule
jezulátko, Ježíšek... Celý referát
 
103. jícha
(gastronomie) hustá polévka či omáčka... Celý referát
 
104. jídelníček
(gastronomie) seznam pokrmů podávaných v určitém pořadí platný pro různě dlouhé období... Celý referát
 
105. jidiš
(lingvistika) spisovný jazyk židovských obyvatel Evropy... Celý referát
 
106. jiei-jutsu
japonský způsob sebeobrany, jehož zakladatelem je Toshiro Matsumata... Celý referát
 
107. jin
negativní, temný, ženský princip v čínské filozofii... Celý referát
 
108. jinotaj
(odborně) Obrazné vyjádření myšlenky, nebo představy, které má jiný než primární doslovný význam. Jinotaj má totiž v sobě obsažený druhý význam, který je hlubší, skrytý a ne každý člověk je schopen tento pravý význam rozeznat. Příkladem může být romá... Celý referát
 
109. jira
(gastronomie) semínka kořeněné chuti používaná v kuchyních karibských zemí... Celý referát
 
110. jistina
(ekonomie) půjčený finanční obnos bez úroků... Celý referát
 
111. jít na jedničku
... Celý referát
 
112. jitro
(jednotky) staročeská jednotka plošného obsahu různé platnosti: jitro staročeské nebo pražské (2837 m2), jitro vídeňské, rakouské nebo katastrální (5755 m2) zavedené v r. 1765... Celý referát
 
113. jitterbug
(tanec) americký společenský tanec, který se vyvinul ze swingu... Celý referát
 
114. jive
(tanec) moderní společenský tanec navazující na swing... Celý referát
 
115. jízlivý
(hovorově) uštěpačný, sarkastický, ironický... Celý referát
 
116. jo-jo efekt, yo-yo efekt
(odborně) kolísavost, značný výkyv ukazatelů, hodnot... Celý referát
 
117. joachinizmus, joachinismus
(historie) středověké chiliastické hnutí hlásící se ke spisům cisterciáckého opata Joachima z Fiore z 12. století... Celý referát
 
118. job
(hovorově) práce, zaměstnání, pracovní místo... Celý referát
 
119. job -seeker
hledající práci (zaměstnání)... Celý referát
 
120. job stagnation
setrvávání v pracovním místě, kde je člověk nespokojen, ale nechce dát výpověď, aby se v dané ekonomické situaci nestal dlouhodobě nezaměstnaným... Celý referát
 
121. job stress
pracovní stres (zátěž)... Celý referát
 
122. jobber
obchodník na burze, makléř... Celý referát
 
123. jobovka
špatná, zlá zpráva... Celý referát
 
124. jobovský
připomínající biblického Joba, trpitele příslovečné trpělivosti... Celý referát
 
125. jóbsko
(brněnský hantec) městská část  "Jundrov"... Celý referát
 
126. joch
v systému dolnorakouských měr v roce 1764 užíváno videňské jitro neboli katastrální jitro-Joch = 5755 metru čtverečního... Celý referát
 
127. jód
(chemie) prvek šedočerné kovově lesklé barvy ze skupiny halogen, značka I (dříve J), atomové číslo 53, atomová hmotnost 126,932... Celý referát
 
128. jodát
sůl kyseliny jodičné, jodičnan... Celý referát
 
129. jodičnan
sůl kyseliny jodičné, jodát... Celý referát
 
130. jodičný
(chemie) označující sloučeniny jódu v oxidačním stupni V... Celý referát
 
131. jodid
(chemie) sůl kyseliny jodovodíkové, sloučenina jódu s kovy i nekovy... Celý referát
 
132. jodinatio
( jodum jód) jodinace, oxidace jodidu ve štítné žláze za tvorby jodinia (I +) nebo volného jódu (nutné k další organifikaci jódu)... Celý referát
 
133. jodismus
(medicína) otrava sloučeninami jódu... Celý referát
 
134. jódlování
zpěv s rychlým střídáním hlasových poloh a s přeskakováním prsního rejstříku do falzetu... Celý referát
 
135. jodoformismus
(medicína) otrava jodoformem... Celý referát
 
136. jodoformum
jodoform, trijodmetan... Celý referát
 
137. jodometrie
metoda chemické analýzy založená na snadné redukci jódu na jodidový iont a na oxidaci jodidového iontu na jód... Celý referát
 
138. jodopsin
pigment izolovaný v čípcích sítnice oka... Celý referát
 
139. jodoškrob
(chemie) absorpční sloučenina jódu a škrobu sloužící k důkazu přítomnosti jódu... Celý referát
 
140. jodoterapie
(medicína) léčení jódem nebo jeho sloučeninami... Celý referát
 
141. jódová profylaxe
Súhrn preventívnych, ochranných a liečebných opatrení na zamedzenie vzniku ochorení osôb a zvierat, ktorý sa aplikuje pri úniku rádioaktívnych nebezpečných látok a spočíva v užití preparátu obsahujúceho stabilný jód, ktorý blokuje viazanie rádioaktív... Celý referát
 
142. jodovky
(brněnský hantec) oči... Celý referát
 
143. jodovodík
(chemie) sloučenina jódu s vodíkem, bezbarvý, ostře páchnoucí a dráždící plyn... Celý referát
 
144. jódový
(farmakologie) jódová tinktura - roztok jódu v alkoholu, užívaný jako dezinfekční prostředek... Celý referát
 
145. jodurie
přítomnost jódu nebo jeho sloučenin v moči... Celý referát
 
146. jóga
(sport) soubor tělesných a dechových cvičení... Celý referát
 
147. jogging
(sport) rekreační běh, běh pro zdraví, klusání... Celý referát
 
148. jogín
přívrženec jógy... Celý referát
 
149. jogurt
kysaný výrobek z pasterizovaného zahuštěného mléka... Celý referát
 
150. jogurtovač
(potravinářství) kuchyňský přístroj na výrobu jogurtu... Celý referát
 
151. johanit
(mineralogie) trojklonný nerost zelené barvy, vodnatý a zásaditý síran měďnatý s uranylem... Celý referát
 
152. johanita
maltézský rytíř, tj. člen suverénního rytířského řádu, zal. 1048 na podporu poutníků, jehož velmistr sídlil od r. 1530 na Maltě a jehož patronem byl Jan Křtitel (odtud název - johanité)... Celý referát
 
153. johimbin, yohimbin
(farmakologie) alkaloid dříve užívaný při poruchách potence... Celý referát
 
154. joint
cigareta z marihuany... Celý referát
 
155. joint venture
forma společného podnikání s účastí tuzemského a zahraničního kapitálu... Celý referát
 
156. jojo
(hry) hračka s dvojitým kotoučem pohybujícím se po tenkém provázku obratným potrháváním pravidelně nahoru a dolů... Celý referát
 
157. jojo efekt
rychlý návrat původních nežádoucích parametrů po jejich dočasném snížení... Celý referát
 
158. jojoba
olej tropického stromu užívaný v kosmetice... Celý referát
 
159. jokohamka
(zemědělství) slepice okrasného plemene původem z Japonska, mající dlouhá sedlová a ocasní pera... Celý referát
 
160. jokulátor
(hudba) středověký potulný pěvec, hudebník, herec, recitátor i artista, žakéř, žertéř... Celý referát
 
161. jola
(sport) otevřený sportovní člun s plachtami... Celý referát
 
162. jolka
novoroční stromek a dětská slavnost u něj (v ruském prostředí)... Celý referát
 
163. jom kipur
Den smíření, nejvýznamnější židovský svátek... Celý referát
 
164. jonatán
zimní jablko jasně červené barvy s křehkou šťavnatou dužinou výborné aromatické chuti... Celý referát
 
165. jóni
ženské lůno, v indické kultuře jakožto posvátný zdroj života, sídlo nejvyšší blaženosti... Celý referát
 
166. jonon
terpenický keton fialkové vůně užívaný ve voňavkářství... Celý referát
 
167. jop
(hovorově) hovorový souhlas vycházející z anglického yep, používaného stejným způsobem... Celý referát
 
168. jordanon
(botanika) rostlinný druh zahrnující stejnocenné populce lišící se málo nápadnými morfologickými znaky, takzvaný malý druh... Celý referát
 
169. josefinizmus, jozefinismus
osvícenský absoutizmus za vlády císaře Josefa II. a reformní směr zasahující do všech obastí společenského života... Celý referát
 
170. joston
(technika) zařízení k zachycování vláken a plnidel z papírenských odpadních vod, sedimentační lapač vláken... Celý referát
 
171. jota, iota
v řecké abecedě znak pro hlásku i... Celý referát
 
172. jotace
polosamohláskové i, které tvoří s následující samohláskou dvojhlásku... Celý referát
 
173. jotista
(na zač. 19. stol.) přívrženec psaní -i- místo -y- po z, s, c (boj jotistů s ypsilonisty = spory o český pravopis v 1. pol. 19. stol.)... Celý referát
 
174. jotovaný
mající jotaci... Celý referát
 
175. jouda
(hovorově) hlupák... Celý referát
 
176. joule
(jednotky) jednotka pro práci... Celý referát
 
177. jourfixe
den pevně určený pro přijímání návštěv, jour... Celý referát
 
178. jovi centrický
... Celý referát
 
179. joyrobic
cvičení pro radost, zábavu... Celý referát
 
180. joystick
ovladač u počítače... Celý referát
 
181. jüan
čínská měnová jednotka a platidlo... Celý referát
 
182. jubilant
kdo slaví jubileum, oslavenec... Celý referát
 
183. jubilár
(zastarale) jubilant... Celý referát
 
184. jubileum
(odborně) výročí... Celý referát
 
185. jubiloso
(hudba) jásavě... Celý referát
 
186. juchta
(původně v Rusku vyráběná) velmi lehká svršková obuvnická useň, převážně hovězí, vyčiněná tříslovinami vrbové kůry a mazaná březodehtovým olejem... Celý referát
 
187. juchtovina
(textilnictví) juchtová kůže, juchta... Celý referát
 
188. judaikum
(literatura) literární dílo, kniha, listina ap. týkající se Židů (v knihovnách, archivech ap.)... Celý referát
 
189. judaista
vyznavač judaismu... Celý referát
 
190. judaistika
(věda) humanitní věda zabývající se židovstvím, judaismem,historií a kulturou židů, židovskými zákony a náboženskými texty... Celý referát
 
191. judaizmus, judaismus
monoteistické náboženství vytvořené během 1. tisíciletí př. n. l. palestinskými Židy, vycházející z Mojžíšova starozákonního učení, židovské náboženství, mosaizmus... Celý referát
 
192. judeţ, judet
územná správna jednotka v Rumunsku... Celý referát
 
193. judicium
soud, soudní výrok schopnost úsudku, úsudek... Celý referát
 
194. judikát
(právo) soudní rozhodnutí, rozsudek a usnesení, nález, rozsouzený spor, soudní rozhodnutí... Celý referát
 
195. judikatura
(právo) rozhodovací činnost soudů... Celý referát
 
196. jüenyuan
měnová jednotka Číny, renmimbi yuan této události... Celý referát
 
197. jugální
jařmový... Celý referát
 
198. jugendstil
německý pojem pro secesi... Celý referát
 
199. jugularis
hrdelní, hrdelnicový... Celý referát
 
200. jugulogastricus
jugulodigastricus, a, um (l. iugulum přední krajina krční, chřtán, musculus digastricus dvoubříškový sval) týkající se přední krajiny krční a svalu dvoubříškového... Celý referát
 
201. jugulum
přední krajina krční, hrdlo... Celý referát
 
202. jugum
(pl. juga) (l. iugum jho) jho... Celý referát
 
203. juhás
(maď.) pastýř ovcí, valach... Celý referát
 
204. juka
(botanika) (sub)tropická dřevina rodu Jucca s mečovitými listy a s bohatou latou bílých květů, jejíž některé druhy se pěstují jako přadné textilní rostliny, jiné jako pokojové a okrasné... Celý referát
 
205. jukara
(literatura) literární eposy národnosti Ajnuů, nejstarších obyvatel Japonska, recitované nebo zpívané lidovými vypravěči... Celý referát
 
206. juke, yucca
(botanika) cizokrajná dřevina... Celý referát
 
207. jukebox, juke-box
(hudba) hrací skříň, hudební hrací automat... Celý referát
 
208. jukr
rychlý kůň pro lehké (kočárové) povozy... Celý referát
 
209. jul
starogermánský svátek k oslavení zimního slunovratu... Celý referát
 
210. julep
osvěžující alkoholický nápoj s ledem a přísadou máty peprné... Celý referát
 
211. jumbo
sloní, obrovský, velkokapacitní (např. letadlo, účet)... Celý referát
 
212. jumping
skákání... Celý referát
 
213. junctio
(l. iungere spojovat) junkce, spojení, sloučení... Celý referát
 
214. junctura
spojení, spojka... Celý referát
 
215. junctus
(l. iungere spojovat) spojený... Celý referát
 
216. junda
švanda, legrace... Celý referát
 
217. jungián
(psychologie) stoupenec (vyznavač) teori a praxe analytické psychologie švýcarského psychologa a psychiatra Carla Gustava Junga... Celý referát
 
218. jungle
(hudba) využití neobvyklých efektů jednotlivých hudebních nástrojů... Celý referát
 
219. jungle style
specifický způsob hry na dechové hudební nástroje charakteristický zejména pro orchestr D. Ellingtona... Celý referát
 
220. junior
(hovorově) mladší (ze dvou)... Celý referát
 
221. juniorát
(právo) (hlavně za feudalismu) povolání nejmladšího člena rodu k dědictví... Celý referát
 
222. juniorizace
preference potravinových výrobků určených původně pro mladší děti dětmi staršími, prodej potravinových výrobků do vyššího věku než tomu bylo v minulosti... Celý referát
 
223. junk DNA
nekódující část genomu, tzv. odpadní deoxyribonukleová kyselina... Celý referát
 
224. junkční
junkční ? týkající se junkce (spojení)... Celý referát
 
225. junkční rytmus
srdeční *rytmus, který vzniká v oblasti přechodu *převodního systému srdečního ze síně na komory, tj. v okolí *atrioventrikulárního uzlu. Je druhem *arytmie, má pomalou frekvenci (okolo 40?50 úderů za minutu), někdy však může být i zrychlený (junkční... Celý referát
 
226. junker
příslušník drobné pruské venkovské šlechty... Celý referát
 
227. junktim
spojeně, sloučeně, souvisle... Celý referát
 
228. junktimace
vázaný prodej - nedovolená praktika, při níž prodávající podmiňuje koupi jednoho druhu zboží či poskytnutí jedné služby odebráním jiného zboží... Celý referát
 
229. junktura
spojení (např. kostí)... Celý referát
 
230. junonský
ztepilý, vznešený, hrdý... Celý referát
 
231. junto mio
Junto Mio = s mým ( s mojím někým/něčím)... Celý referát
 
232. jura
<a href="https://ireferaty.cz/307/6518/Jura">Jura</a> je geologické období <a href="https://ireferaty.cz/307/6516/Druhohory">druhohor,</a> které se rozkládalo přibližně od 201,3 milionu let do 145 milionů let před současností. Je pojmenováno po pohoří Jura, nacházejícím se na území <a href="https://ireferaty.cz/316/4530/Svycarsko">Švýcarska</a> a <a href="https://ireferaty.cz/316/3166/Francie">Francie</a>. Jura je charakterizována výskytem vápenců, břidlic a jílů, které vznikaly usazováním na dně tehdejších moří. Během jury žily na Zemi různé druhy dinosaurů a jiných živočichů, což je jedním z nejdůležitějších prvků tohoto geologického období.... Celý referát
 
233. jurisdikce
(právo) soudní pravomoc... Celý referát
 
234. jurisprudence
právní věda... Celý referát
 
235. jurista
(právo) právník, znalec práva... Celý referát
 
236. juristický
právnický... Celý referát
 
237. juristika
(právo) právnictví... Celý referát
 
238. jurodivý
(historie) (ve starém ruském prostředí) slabomyslný, bláznivý, bigotními věřícími považovaný za tzv. božího člověka s prorockým darem... Celý referát
 
239. jurta
přenosný stan kočovníků s dřevěnou kostrou a plstěným pláštěm... Celý referát
 
240. jury
porota... Celý referát
 
241. jus
(gastronomie) omáčka ze šťávy z masa, podávaná k masu, typicky k hovězímu pečenému masu... Celý referát
 
242. jusnaturalismus
právní naturalismus... Celý referát
 
243. juspozitivismus
právní pozitivismus... Celý referát
 
244. just
(hovorově) schválně, navzdor, zrovna... Celý referát
 
245. just-in-time (JIT), angl.
anglický termín (zpravidla nepřekládaný) pro zásadu vyrábět výrobky podle požadavků zákazníků v určeném čase a množství (právě včas, přesně na čas), a to bez zbytečného skladování... Celý referát
 
246. justa causa
spravedlivý důvod... Celý referát
 
247. justace
(technika) uvedení přístroje do správného stavu... Celý referát
 
248. justament
(hovorově) schválnost, svéhlavost, umíněnost... Celý referát
 
249. justice
(právo) soudní orgány... Celý referát
 
250. justiciář, justiciár
(historické právo) 17-18 století úředník velkostatku, vybavený soudní pravomocí... Celý referát
 
251. justicie
soudnictví, justice... Celý referát
 
252. justiční
soudní... Celý referát
 
253. justifikace
ospravedlnění, uznání něčeho práva... Celý referát
 
254. justování
(polygrafie) úprava písmolijecké matrice; úprava šířky odlitku a základního účaří před litím typů; přesné umístění a úprava předběžně vsazených štočků do tiskové formy... Celý referát
 
255. justovanie
činnosť určená na uvedenie meracieho prístroja do stavu odpovedajúceho podmienkam jeho používania... Celý referát
 
256. justovat
nastavit, připravit... Celý referát
 
257. justum pretium
spravedlivá cena... Celý referát
 
258. juta
lýková vlákna jutovníku zpracovávaná na pytlovinu, lana, provazy... Celý referát
 
259. jutovník
(botanika) tropická jednoletá rostlina se žlutými květy a s plody obsahujícími vlákna, která se užívají jako textilní surovina... Celý referát
 
260. juvenializace society
omlazování společnosti... Celý referát
 
261. juvenilie, juvenilia
umělecká, vědecká díla z mladých let autora, prvotiny... Celý referát
 
262. juvenilis
mladý, mladistvý, bujarý, mladický, juvenilní... Celý referát
 
263. juvenilizmus, juvenilismus
(psychologie) období vývoje jedince předcházející dospělosti (dětsví, mládí)... Celý referát
 
264. juvenilní
mladistvý, vyskytující se v mládí, vztahující se k mladému... Celý referát
 
265. juvenoid
hormon regulující dospívání... Celý referát
 
266. juvenologie
soubor metod využívajících poznatků z různých oborů, které sledují prodloužení věku s uchováním vlastností charakteristických pro mladý, zdravý organizmus... Celý referát
 
267. juventologie
zkoumání mládeže jako sociální skupiny... Celý referát
 
268. juvie
(botanika) americký tropický stron rodu Bertholletia s velkými kulatými plody obsahujíící hranatá půlměsíčitá semena, takzvané ořechy para... Celý referát
 
269. juxta
(zastarale) ústřižek, např. šeku, jako druhý stejnopis, sloužící ke kontrole pravosti... Celý referát
 
270. juxtaarticularis
(l. iuxta blízko, vedle, l. articulus kloub) juxta(a)rtikulární, ležící v blízkosti kloubu... Celý referát
 
271. juxtaglomerulární
ležící vedle klubíčka (ledvinného)... Celý referát
 
272. juxtaintestinalis
(l. juxta, iuxta blízko, vedle, l. intestinum střevo) ležící blízko střeva... Celý referát
 
273. juxtakortikální
ležící blízko kůry... Celý referát
 
274. juxtaoesophagealis
(l. juxta, iuxta blízko, vedle, ř. oisofagos jícen) ležící blízko jícnu... Celý referát
 
275. juxtapositio
umístění vedle sebe, seřazení, přiložení, juxtapozice... Celý referát
 
276. juxtapozice
(odborně) je postavení dvou rovin reality vedle sebe za účelem objektivního... Celý referát
 
277. juxtapozitum
nevlastní složenina, spřežka (např. pantáta)... Celý referát
 
278. juxtapylorický
ležící vedle vrátníku... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info