Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  
 
1. e-learning
elektronické učení, výuka po internetu... Celý referát
 
2. e-mail
(internet) systém elektronické pošty... Celý referát
 
3. e-zin
z anglického electronic magazine, tedy elektronický magazín... Celý referát
 
4. ebrietas
(medicína) opilost, opilství... Celý referát
 
5. ebrietas pathica
(medicína) patologická, chorobná opilost, alkoholická psychóza, mrákotný stav, idiosynkratická intoxikace... Celý referát
 
6. ebrietas simplex
(medicína) prostá, nekomplikovaná opilost, ebrieta... Celý referát
 
7. ebriositas
(medicína) opilost, opilství... Celý referát
 
8. ebriosus
(medicína) a, um opilý, zpitý... Celý referát
 
9. ebrius
opilý, zpitý... Celý referát
 
10. ebulioskopie
(fyzika) metoda určování molekulární hmotnosti látek... Celý referát
 
11. ebullitio
(l. ebullire vzkypět) vření, var... Celý referát
 
12. ebur
slonová kost, slonovina... Celý referát
 
13. eburneatio
onis, eburnificatio, onis, f. (l. ebur slonovina, slonová kost, l. facere činit) eburneace, eburnifikace, přeměna kosti ve hmotu podobnou slonovině... Celý referát
 
14. eburneus
týkající se slonoviny. Substantia eburnea zubovina, dentin... Celý referát
 
15. ecce locus
(latinské výrazy) hle, pohleď na místo... Celý referát
 
16. ecce homo
(latinské výrazy) ejhle člověk... Celý referát
 
17. ecce virgo
(latinské výrazy) ejhle panna... Celý referát
 
18. ecchondroma
(medicína) tis, n. (ř. ek z, ze, ř. chondros chrupavka) ekchondrom, nezhoubný nádor vycházející z chrupavčité tkáně... Celý referát
 
19. ecclesia semper reformanda
(církev) církev (má být) stále reformovaná (obnovovaná)... Celý referát
 
20. ecclesiofobie
(psychologie) chorobný strach z kostela... Celý referát
 
21. echino-
první část složených slov mající význam ježek, ježovka... Celý referát
 
22. echinocyt
abnormální erytrocyt s nitkovitými výběžky... Celý referát
 
23. echinokok
(biologie) vývojové stadium tasemnice jaterní, boubel, měchožil... Celý referát
 
24. echinokokóza
parazitární onemocnění domácích zvířat vyvolané tasemnicí jaterní Echinococcus granulosus, přenosné na člověka ze psa a zachvacující hlavně játra... Celý referát
 
25. echinostomóza
helmintozoonóza vyvolaná střevní motolicí druhu Echinostoma ilocanum... Celý referát
 
26. echinus, echinos, echínos
střední část sloupové hlavice bochníkového tvaru... Celý referát
 
27. echo
ozvěna... Celý referát
 
28. echoencefalografie
vyšetřovací metoda mozku založená na vysílání ultrazvukových impulzů a registraci jejich odrazu... Celý referát
 
29. echofrazie
chorobné napodobování (opakování) slyšeného slova, věty, zvuku... Celý referát
 
30. echogenita
(biologie) odrazivost, schopnost tkání v přiměřené, zvýšené či snížené míře odrážet ultrazvukové vlny... Celý referát
 
31. echografie
diagnostická metoda pracující s odrazem ultrazvuku od látek s různými akustickými vlastnostmi, sonografie... Celý referát
 
32. echoická paměť
(psychologie) krátká, okamžitá, senzorická paměť pro sluchové vjemy zachycující např. na dvě až tři vteřiny zvuk... Celý referát
 
33. echokardie
vyšetřování srdce založené na vysílání a registraci ultrazvukových impulzů... Celý referát
 
34. echokardiografie
(medicína) metoda vyšetřování srdce odrazem ultrazvuku na tkáni... Celý referát
 
35. echokineze, echokinese
porucha jednání charakterizovaná napodobováním pohybů jiných lidí... Celý referát
 
36. echolalie
chorobné opakování slyšeného,papouškování... Celý referát
 
37. echolokace
orientace živočichů v prostoru pomocí vyslání a zpětného přijímání ultrazvuku... Celý referát
 
38. echolot
ozvěnový akustický hloubkoměr... Celý referát
 
39. echomatismus
(psychologie) chorobné napodobování... Celý referát
 
40. echomimie
(odborně) napodobování mimiky, výrazu jiné osoby... Celý referát
 
41. echopraxie
opakování činností a úkonů pozorovatelných v okolí... Celý referát
 
42. echorenografie
ultrazvukové vyšetření ledvin (nephrosonographia)... Celý referát
 
43. echt
správný, pravý, ryzí... Celý referát
 
44. eclampsismus
označení pro těhotenské komplikace, těhotenská toxikóza, preeklampsie... Celý referát
 
45. eclipsis lunae
zatmění Měsíce... Celý referát
 
46. eclipsis terrae
zatmění Země... Celý referát
 
47. ecochleatio
(l. e z, ze, ven, l. cochlear lžíce) ekochleace, vynětí, odstranění části některého orgánu chirurgickou lžičkou... Celý referát
 
48. ecological civil engineering
ekologické stavitelství... Celý referát
 
49. ecological fallacy
ekonomické zkreslení... Celý referát
 
50. ectasia
ae, ectasis, is, f. (ř. ektasis rozšíření) ektázie, roztažení stěny dutého orgánu... Celý referát
 
51. ecthyma
(medicína) tis, n. (ř. ekthyma vyrážka) ektyma, zánětlivé kožní onemocnění charakterizované rychle se kalícím, často hemoragickým puchýřem se širokým zánětlivým lemem. Ecthyma gangraenosum ektyma gangrenózní, kožní infekční onemocnění s vředovitým ro... Celý referát
 
52. ectodermosis
(medicína) is, f.) pluriorificialis erosiva (ř. ekto vně, ř. derma kůže, l. plus více, l. orificium otvor, ústí) ektodermóza pluriorificiální erozívní, onemocnění charakterizované vysokou teplotou, schváceností, tvorbou puchýřů s bolestivou erozí, po... Celý referát
 
53. ectomia, ektomie
úplné odstranění orgánu, chorobného tělesa, kamenů... Celý referát
 
54. ectophyton
(botanika) i, n. (ř. ekto vně, ř. fyton rostlina) ektofyt, rostlinný cizopasník žijící na povrchu těla... Celý referát
 
55. ectopia
chybné uložení orgánu (zpravidla vrozené), ektopie... Celý referát
 
56. ectothrix
trichos, f. (ř. ekto vně, ř. thrix-trichos vlas) ektotrix, plíseň, objevující se na povrchu vlasu (Trichophytia ectothrix)... Celý referát
 
57. ectotoxinum
(ř. ekto vně, ř. toxikon jed, l. toxinum jed) ektotoxin (exotoxin), jed vylučovaný baktériemi do okolí... Celý referát
 
58. eczema
(medicína) tis, n. (ř. ekzema-ekzematos teplem vyvolaná vyrážka) ekzém, neinfekční povrchní zánětlivé onemocnění kůže, nejčastěji alergické povahy, vyvolané nejrůznějšími zevními i vnitřními faktory.... Celý referát
 
59. eczematisatio
(ř. ekzema vyrážka) ekzematizace, vývoj, vznik ekzému... Celý referát
 
60. edacitas
(l. edax hltavý) žravost, hltavost... Celý referát
 
61. edafický živočich
žijící převážně v půdě, patřící do půdní zvířeny... Celý referát
 
62. edafobionti
živočichové obývající půdní prostředí... Celý referát
 
63. edafon
soubor všech organizmů žijících v půdě... Celý referát
 
64. edafotop
soubor faktorů půdy... Celý referát
 
65. edém
otok... Celý referát
 
66. eden
(knižně) ráj, místo blaženosti... Celý referát
 
67. edice
vydání slovesného díla... Celý referát
 
68. edifikace
(zastarale) budování, vybudování... Celý referát
 
69. edikt
vyhláška, nařízení, vyzvání, úřední výnos... Celý referát
 
70. edikula, aedicula
jednoduchý stavební útvar sestávající z podpor a kladí se štítem... Celý referát
 
71. edil
jeden z dvoch mestských úradníkov v ant. Ríme dozerujúci na ceny, hry, zásobovanie (lat. his.)... Celý referát
 
72. edilita
úrad edila (lat. his.)... Celý referát
 
73. editace
(polygrafie) příprava, zpracování a úprava textu k tisku... Celý referát
 
74. editor
(odborně) vydavatel... Celý referát
 
75. editorial
předmluva u publikací,... Celý referát
 
76. editovat
(odborně) upravovat, měnit... Celý referát
 
77. edometr
(geologie) přístroj na laboratorní stanovení stlačitelnosti zeminy... Celý referát
 
78. EDTA
(zkratka) (ethylene diamine tetraacetic acid) - látka užívaná k vyvazování některých dvojmocných kationtů, chelátová sloučenina, lék při otravě olovem. Využívá se laboratorně. Při odběru krve se krev vyvázáním vápníku stává nesrážlivou (podobně působ... Celý referát
 
79. education
anglický výraz pro výchovu i vzdělávání... Celý referát
 
80. edukace
výchova a vyučování... Celý referát
 
81. edukace ambiciozní
... Celý referát
 
82. edukace degradující
... Celý referát
 
83. edukace hyperdominantní
... Celý referát
 
84. edukace kreativity
Tvořivost je je činnost člověka, vytvářející nové materiální a duchovní hodnoty, jež mají společenský význam. Edukaci kretivity můžeme chápat jako závažnou pedagogickou činnost formující tvořivost pomocí speciálních metod a též vytvářením příznivých... Celý referát
 
85. edukace kverulantská
výchova ve které rodiče nebo další vychovatelé často hovoří i před dítětem o skutečných i domnělých křivdách, které se dítěti a rodičům (vychovatelům) v životě přihodily... Celý referát
 
86. edukace nejednotná
rodiče nebo jednotliví vychovatelé se navzájem liší výchovnými a vzdělávacími cíli nebo metodami při výchově a vzdělávání týchž dětí... Celý referát
 
87. edukace preferující
... Celý referát
 
88. edukace represivní
... Celý referát
 
89. edukace repulzivní
... Celý referát
 
90. edukace ve třídě
(psychologie) řízená profesně pedagogická činnost spočívající v didaktické interakci a pedagogické komunikaci a probíhající v určitých časových dimenzích, ve kterých jsou sdělovány učitelem poznatky a také stimulovány procesy učení žáka a rozvoj jeh... Celý referát
 
91. edukace verbalizující
... Celý referát
 
92. edukace živelně náhodná
výchovná péče postrádající pevné principy a zásady a reagující na tytéž způsoby chování ze strany dětí podle své momentální nálady různě, jednou kladně, podruhé záporně... Celý referát
 
93. edukační
(odborně) výchovný... Celý referát
 
94. edukační hodnotová orientace
zaměření člověka nebo sociální skupiny na vzdělávání, výuku a výchovu i sebevzdělávání a sebevýchovu, průběžné a více méně systematické doplňování kvalifikačních, odborných i vědeckých a uměleckých znalostí, informací a dovedností... Celý referát
 
95. edukační hodnoty
hodnoty v oblasti výchovy a vzdělání,např. vědomosti, dovednosti, návyky, odborné a vědecké znalosti... Celý referát
 
96. edukační instituce
(psychologie) školy, tj.státní i soukromá zařízení pro děti, mládež i dospělé, v nichž se realizuje výchovně vzdělávací proces sloužící k rozvoji osobnosti jednotlivců a jejich adekvátnímu socio-ekonomickému uplatnění v práci i jejich adekvátní indi... Celý referát
 
97. edukační interakce
vzájemné ovlivňování všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu... Celý referát
 
98. edukační intervence
(sociologie) cílená odborná výchovná a vzdělávací optimalizační opatření... Celý referát
 
99. edukační interview
výchovný a vzdělávací rozhovor... Celý referát
 
100. edukační kurikulum
(školství) obsah vzdělávání a výchovy, učební plán školy, program výuky, který se v průběhu doby mění a modernizuje... Celý referát
 
101. edukační pluralismus
dialog a více či méně výběrová kooperace s různými nosnými teoreticko-praktickými koncepcemi, strategiemi a taktikami ve výchově a vzdělávání... Celý referát
 
102. edukační potenciál
výchovné a vyučovací možnosti a schopnosti i charakterové a volní předpoklady... Celý referát
 
103. edukační praxe
vzdělávací a výchovná činnost... Celý referát
 
104. edukační prostor
(psychologie) prostor pro výchovu, který je multidifaktoriálně determinován, a to např. geneticky, prostředím, genderově, věkově, individuální motivovaností, osobnostní kognitivitou, postoji a vztahy... Celý referát
 
105. edukační realita
(psychologie) skutečný a objektivní stav aktivit, procesů, jevů a výsledků výchovy a vzdělávání, který se často liší nejen od subjektivních, ale i od oficiálně proklamovaných edukačních vizí a cílů... Celý referát
 
106. edukační strategie
(psychologie) systémově, holisticky uspořádané vyučovací a výchovné metody a postupy pedagogů, kterými jsou rozvíjeny osobnostní vlastnosti, vědomosti, dovednosti, návyky a učební taktiky a techniky žáků a studentů... Celý referát
 
107. edukační styl
specifický způsob vyučování a výchovy... Celý referát
 
108. edukační styl auditivní
... Celý referát
 
109. edukační univerzálie
to, co v oblasti vzdělávání a výchovy působí obecně a obdobně v různých populacích a v různých zemích (termín prof.J.Průchy)... Celý referát
 
110. edukant
(odborně) žák, student, učeň, dítě, ale i dospělý dospělý člověk, který se učí... Celý referát
 
111. edukativní globalismus
(psychologie) didaktický směr, který na začátku 20. století požadoval vycházet z přirozených celků, ve kterých dítě vnímá svět... Celý referát
 
112. edukativní insuficience
výchovná a výuková nedostačivost... Celý referát
 
113. edukativní interakce
(sociologie) vzájemné výchovné kontakty, aktivity, působení např. v rodině a ve škole... Celý referát
 
114. edukativní psychologie
(psychologie) Zkoumá psychologické aspekty a zákonitosti procesu výchovy a vyučování a změny v psychice a v osobnosti způsobené vzděláváním a výchovou dětí, mládeže i dospělých, též pedagogická psychologie.... Celý referát
 
115. edukativní taktiky
dílčí, záměrně vybírané a používané postupy při výchově, vzdělávání a učení řídící se didaktickými zásadami (např. zásadou funkcionálnosti, návaznosti, kontextovosti, aktivity, autodiagnostiky)... Celý referát
 
116. edukátor
(odborně) pedagog, vychovatel, trenér, učitel, poučující, rodič... Celý referát
 
117. edukometrický přístup k diagnostice
využívá primárně kvantitativní testové metody, vysledky měření vyjadřuje v číslech, které poté interpretuje... Celý referát
 
118. edukometrie
(statistika) speciální statistický obor, který se zabývá testováním testů - tedy měří kvalitu školních zkoušek... Celý referát
 
119. edukosféra
oblast systémového a biodromálního vzdělávání a výchovy člověka... Celý referát
 
120. edukostrategie
dlouhodobý plán formování či změny člověka výchovně vzdělávacím procesem... Celý referát
 
121. edutainment
zábavná výuka, vzdělávání prostřednictvím zábavy, spojení zábavy se vzděláváním, něco jako škola hrou. Termín vznikl z anglických slov education (výchova a vzdělávání) a entertainment (zábava).... Celý referát
 
122. eem
poslední meziledová doba v severoevropské nížině... Celý referát
 
123. efapse
umělá synapse, umělý nervový spoj... Celý referát
 
124. eféb
ve starověkém Řecku označení dospělého jinocha... Celý referát
 
125. efébie
aténský dvouletý vojenský výcvik (po dosažení 18 let)... Celý referát
 
126. efebofilie
náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči dospívajícím chlapcům, někdy bývá řazena mezi parafilie či sexuální deviace jako poddruh pedofilie, kulturně odpovídá řecké pederastii... Celý referát
 
127. efebolie
pohlavní vztah homosexuálních mužů k mladým chlapcům... Celý referát
 
128. efebologie
nauka o dospívání... Celý referát
 
129. efébos
mladík, jinoch, dospělý muž... Celý referát
 
130. efedra, ephedra
chvojník, poměrně rozšířené keře významné obsahem efedrinu a pseudoefedrinu, povzbuzujících látek využívaných k léčbě chorob dýchacích cest, jako anorektika a návyková stimulancia, zejména pseudoefedrin (PSE) je zneužíván k syntetické přípravě metamf... Celý referát
 
131. efedrin
alkaloid užívaný jako lék... Celý referát
 
132. efekt
(odborně) účinek, výsledek... Celý referát
 
133. efekt atribuce
utváření psychologického obrazu jiného člověka výrazně ovlivňuje tendence přisuzovat jeho chování a prožívání nějaké příčiny, důvody a motivy, a to často bez adekvátního zhodnocení vnějších podmínek a dané sociální situace... Celý referát
 
134. efekt destrukce society
výsledek vnitřního i vnějšího ničení, rozvratu, rozkladu, zkázy tradičních i aktuálních společenských hodnot v dané skupině... Celý referát
 
135. efekt emotivity percepce
vnímání je ovlivněno emocemi... Celý referát
 
136. efekt expektace při percepci
do vnímání vstupuje očekávání (anticipace) určitého kladného nebo záporného chování a prožívání na straně druhé osoby, což vede k subjektivnímu výběru (selekci) vnímaných informací a podnětů i ke změnám jejich chápání a hodnocení posuzovatelem... Celý referát
 
137. efekt interference
do vnímání, posuzování a hodnocení více či méně zasahuje (často i neuvědoměně)individuální minulá zkušenost... Celý referát
 
138. efekt Janis
rozhodování na základě skupinové iluze či dokonce skupinové hlouposti... Celý referát
 
139. efekt motýlích křídel
motýlí efekt, lavinový efekt, dominový efekt, osudový dotek, teorie chaosu... Celý referát
 
140. efekt nadřazenosti věty
osamělé slovo je poznáváno obtížněji než když mu předchází smysluplný větný kontext (J.M.Catell)... Celý referát
 
141. efekt novosti
(psychologie) novější informace a zejména poslední informace mívají na některé lidi významnější vliv než starší informace, jde často o chybnou posuzovací tendenci... Celý referát
 
142. efekt perlorodky
(psychologie) projevuje se u některých lidí, kteří prožívají i silné stresy: jako perlorodka reaguje na zranění vytvářením perly, tak někteří psychicky traumatizovaní lidé pod vlivem vnitřního utrpení se osobnostně zdokonalují, rostou a zrají... Celý referát
 
143. efekt planning fallacy
tendence vytvářet zkresleně optimistické předpoklady o tom, jak dlouho bude trvat plnění stanoveného úkolu... Celý referát
 
144. efekt pozorovatele
(psychologie) pozorování pozorovatelem, které si pozorovaní uvědomují, může oblivnit průběh pozorovaného jevu... Celý referát
 
145. efekt přihlížejícího
(psychologie) situace rozptýlené a redukované morální i právní odpovědnosti ve které nikdo z mnoha svědků aktivně nepomůže oběti násilí či nehody, protože se jeden spoléhá na druhého, též bystander effect... Celý referát
 
146. efekt primárnosti
(psychologie) příznaky a vlastnosti prezentované a zaznamenané dříve (jako první) vytvářejí kontext a mají větší vliv na formování dojmu, vnímání a interpretaci dalších příznaků, podnětů a vlastností či rysů... Celý referát
 
147. efekt primárnosti percepce
informace, podněty, které jsou vnímány a přijímány jako první, zabarvují celkový dojem nebo názor často nejvýrazněji... Celý referát
 
148. efekt Pygmalionský
... Celý referát
 
149. efekt shovívavosti
tendence posuzovat druhé lidi mírně, příznivě a jejich záporné vlastnosti odsouvat do pozadí... Celý referát
 
150. efekt svatého Matouše
lidské jednání je ovlivněno výchozí ekonomicko-sociální pozicí jednajících, rituály a tradicí, více získávají ti, co už hodně mají... Celý referát
 
151. efekt svatozáře
(psychologie) vytváření si nepodložených (přespříliš sugestibilních a optimistických) názorů a postojů, např. o osobách, které jsou nositeli akademických či vědecko-pedagogických titulů, představiteli významných politických funkcí apod.... Celý referát
 
152. efekt Zeigarnikové
nedokončené úlohy se (patrně v důsledku trvajícího motivačního napětí) pamatují lépe a více než úkoly ukončené... Celý referát
 
153. efektivita
(odborně) účinnost, působivost, efektivnost, eficience... Celý referát
 
154. efektivita edukace
účinnost, úspěšnost výchovy a vzdělávání... Celý referát
 
155. efektivita terapie
účinnost léčby... Celý referát
 
156. efektivita týmu
výkonnost specifické malé skupiny lidí hodnocená např. z hlediska kvality a kvantity práce, frekvencí inovací a pracovní morálky... Celý referát
 
157. efektivní
(odborně) účelný, účinný... Celý referát
 
158. efektivní komunikace
úspěšná aplikace psychologicky a sociálně kompetentních verbálních i nonverbálních schopností a dovedností v oblasti interpersonálních a profesních kontaktů a vztahů... Celý referát
 
159. efektivní podnik
ekonomicky úspěšná a stabilní organizace poskytující kvalitní hodnoty či výrobky a služby zákazníkům a kvalitní prostředí svým pracovníkům... Celý referát
 
160. efektivnost
účinnost, efektivita... Celý referát
 
161. efektivnostní
účelnostní, účinný... Celý referát
 
162. efektní
působivý, působící silným dojmem, vypočítaný na vnější efekt... Celý referát
 
163. efektor
vykonavatel (např. sval je vykonavatelem plánovaného pohybu), realizátor... Celý referát
 
164. efemera
(knižně) jepice... Celý referát
 
165. efemerida
(astronomie) vypočtená poloha kosmického tělesa pro určité datum... Celý referát
 
166. efemérní
rychle pomíjející, prchavý... Celý referát
 
167. efeminace
zženštilost mužů... Celý referát
 
168. efendi
(v oslovení) pán, titul tureckých úředníků, kněží a učenců... Celý referát
 
169. eferentní
odstředivý, vedoucí vzruch od centra na periferii... Celý referát
 
170. efervescence
šumění plynu uvolněného z kapaliny... Celý referát
 
171. eféta
(bibl.) otevři se... Celý referát
 
172. effect size
velikost účinků, změny, efektu... Celý referát
 
173. effectio
(l. efficere působit) působení, působící síla... Celý referát
 
174. effectiveness
účinnost, účelnost, efektivnost... Celý referát
 
175. effeminatio
(l. effeminare zženštit) efeminace, zženštění, zženštilost... Celý referát
 
176. effervescentia
kypění, šumění... Celý referát
 
177. effervescentní
šumivý... Celý referát
 
178. efficacia
účinnost, působivost... Celý referát
 
179. efficacitas
(l. efficax účinný) účinné, úspěšné působení... Celý referát
 
180. efficax
(l. efficere působit) účinný, působivý, úspěšný... Celý referát
 
181. efficiency
efektivita, efektivnost, účinnost, výkonnost, eficience... Celý referát
 
182. efficiens
vyvolávající, působící... Celý referát
 
183. efficientia
působnost, účinnost... Celý referát
 
184. efflatio
(l. efflare vydechovat) eflace, vychrlení... Celý referát
 
185. efflorescens
kvetoucí, vyrážející, chorobně měnící... Celý referát
 
186. effluvium
ústí, výtok. Effluvium capillorum vypadávání vlasů. Effluvium seminis výtok semena... Celý referát
 
187. effugium
útěk, záchrana... Celý referát
 
188. effusio
(l. effundere vylévat) vylévání, vylití, proudění... Celý referát
 
189. effusus
široký, rozsáhlý, neuspořádaný... Celý referát
 
190. eficience
účinnost, výkonnost, efektivnost, efektivita... Celý referát
 
191. efik
(lingvistika) benuekonžský jazyk užívaný ve východní Nigérii... Celý referát
 
192. efipia
obaly vajíčka... Celý referát
 
193. eflace
rozrušování povrchu půdy větrem... Celý referát
 
194. eflorescence
výkvět (solí, sádrovce) na povrchu půdy... Celý referát
 
195. efod
kněžské roucho... Celý referát
 
196. efor
v starovekom Grécku najvyšší mestský úradník volený na každý rok, v Sparte jeden z piatich najvyšších úradníkov volených na každý rok... Celý referát
 
197. eforace
výmoľová činnosť podzemných tlakových vôd spôsobujúca jaskynné rúry... Celý referát
 
198. efuze, efuse
výlev, výtok, unikání, extruze... Celý referát
 
199. efuzerní, efuserní
marnotratný... Celý referát
 
200. efuzivní, efuzívní, efusivní
výlevný, vulkanický... Celý referát
 
201. egalitarián
(odborně) rovnostář... Celý referát
 
202. egalitarizmus, egalitarismus
rovnostářství... Celý referát
 
203. egalitární postoj
(psychologie) přesvědčení, názor, že je spravedlivé, aby druhá osoba na tom v určité situaci nebyla hůře ani lépe než já sám... Celý referát
 
204. egalitární rodina
(sociologie) rodina v níž muž i žena rovnoprávně vykonávají rodičovskou moc, též emancipovaná rodina... Celý referát
 
205. egalizace, egalisace
vyrovnání... Celý referát
 
206. egalizační, egalisační
vyrovnávající... Celý referát
 
207. egalizovat
(odborně) provádět, provést egalizaci... Celý referát
 
208. egens
potřebný, chudý, postrádající... Celý referát
 
209. egenskap
jedinečnost... Celý referát
 
210. egesta
(l. egerere vynést) tělesné výměšky, stolice, zvratky... Celý referát
 
211. egestas
(l. egere postrádat) nuznost, nedostatek... Celý referát
 
212. egestio
(l. egerere vynést) vyměšování nestravitelných substancí... Celý referát
 
213. egestorius
vynášející, odvádějící... Celý referát
 
214. egida
ochrana, záštita... Celý referát
 
215. ego
první část složených slov mající význam já, vztah k vlastní osobě... Celý referát
 
216. ego extenze
seberozšíření, mimořádně silná identifikace např. s příbuznými, spolupracovníky... Celý referát
 
217. ego integrita
jednotnost já, spirituální a mravní celistvost já... Celý referát
 
218. ego resilience
odolnost a adekvátní přizpůsobivost ,,já" (ega) na náročné životní události... Celý referát
 
219. ego-defensive
ochrana,obrana já... Celý referát
 
220. egocentrace
ustalování ega (já) jako centra (středu) vědomí... Celý referát
 
221. egocentrická mluva
řečové projevy typické pro dětství a zaměřené primárně na vlastní duševno a osobnost... Celý referát
 
222. egocentrický
(psychologie) sebestředný, egoistický, sobecký... Celý referát
 
223. egocentrizmus, egocentrismus
(psychologie) zaměření myšlení a jednání člověka na něho samotného... Celý referát
 
224. egodefenzivní atribuce
(psychologie) tendence připisovat si zásluhy za životní i pracovní úspěchy a vysvětlovat je vnitřními osobnostními příčinami a snaha odmítat osobní zodpovědnost za neúspěchy, které bývají často vysvětlovány vnějšími příčinami... Celý referát
 
225. egodevalvace
Snižování hodnoty ega (tzv. egodevalvace), sebepojetí, a to pomocí výtek typu "Kdo lže, je zlobivý, špatný, nehezký, zlý, ošklivý..."... Celý referát
 
226. egodystonická sexuální orientace
psychická a behaviorální porucha spojená se sexuálním vývojem a orientací projevující se tím, že jedinec má nepochybnou genderovou, pohlavní identitu (totožnost jako muž či žena) a jeho sexuální preference je také nepochybná, ale postižený jedinec si... Celý referát
 
227. egodystonie
nesoulad, disharmonie prožívání a člověka s vlastním sebepojetím... Celý referát
 
228. egofilie
mimořádně pozitivní postoj a vztah k vlastní osobě a nekritické mínění o sobě... Celý referát
 
229. egofonie
patologicky změněný hrudní hlas (bronchofonie), některé samohlásky zní mečivě... Celý referát
 
230. egogenie
poškozování vlastního zdravotního stavu nevhodným životním stylem, nežádoucím chováním a prožíváním... Celý referát
 
231. egogenní
vznikající vlastní aktivitou... Celý referát
 
232. egogram
diagram stavů struktury já... Celý referát
 
233. egoista
(psychologie) sobec, jednající zejména ve prospěch svých zájmů... Celý referát
 
234. egoistická hodnotová orientace
(psychologie) zaměření jednotlivců nebo sociálních skupin na pohodu, příjemný život, vlastnictví peněz a majetku, požitky a záliby, též konzumní hodnotová orientace... Celý referát
 
235. egoistické chování
... Celý referát
 
236. egoistický
(psychologie) sobecký... Celý referát
 
237. egoizmus, egoismus
(psychologie) zdůrazňování sebe sama, stavění se do popředí, sobectví... Celý referát
 
238. egokoncepce
(psychologie) pojetí sebe sama, koncepce vlastní psychiky a osobnosti, sebepojetí... Celý referát
 
239. egomaniak
(psychologie) člověk se závadou či poruchou osobnosti projevující si extrémním egocentrismem, sebestředností, samolibostí, sobectvím, narcistickými a megalomanickými tendencemi... Celý referát
 
240. egomanické děti
děti extrémně egocentrické, sobecké, sebestředné, samolibé, pyšné až arogantní a narcistní... Celý referát
 
241. egománie
přehnaná až patologická sebestřednost, samolibost, pýcha, přesvědčení o vlastních mimořádných kvalitách, mohoucnosti a výkonnosti, které je v rozporu s realitou... Celý referát
 
242. egopatogenie
sebepoškozování po somatické i psychické stránce např. nesprávným životním stylem, nesprávným stravováním, zlozvyky, příliš konfliktním způsobem komunikace, stresování sebe sana, též egogenie... Celý referát
 
243. egopsychologie
spekulativní psychologický směr dynamického (hlubinného) zaměření studující ego (já) člověka, jeho strukturu i funkce... Celý referát
 
244. egosyntonie
soulad, harmonie prožívání a chování s vlastní sebekoncepcí... Celý referát
 
245. egoteizmus, egoteismus
zbožštění sebe sama... Celý referát
 
246. egotická potřeba
sobecká potřeba... Celý referát
 
247. egotický
sobecký, stále zdůrazňující vlastní potřeby a přání, příliš soustředěný jen na sebe... Celý referát
 
248. egotismus
sobecké zdůrazňování vlastního já a vlastní vůle... Celý referát
 
249. egotropní
vztahující se k vlastní osobě, zaměření na vlastní osobu... Celý referát
 
250. egra omnes
vůči všem (pro označení působnosti práva)... Celý referát
 
251. egregor
(sociologie) Skupinový duch zaštiťující např. náboženstké, kulturní, politické hnutí, apod. Údajně ovlivňuje myšlení členů.. Také duch skupiny v přeneseném, obrazném významu.... Celý referát
 
252. egreta
egreta,-y ž.: volavčí péra jako ozdoba hlavy (někdy s diamanty a perlami)... Celý referát
 
253. egutace
výmolná činnost skapávající vody... Celý referát
 
254. egyptienka
latinkové písmo s patkami, jednoduchou kresbou bez výrazného stínování... Celý referát
 
255. egyptologie
obor zabývající se jazykem, historií a kulturou starých Egypťanů... Celý referát
 
256. eidam
(gastronomie) nasládlý polotuhý plnotučný sýr... Celý referát
 
257. eidetická vloha
(psychologie) schopnost přesného, jasného a plastického vybavení si předešlých vjemů, detailní představa a vzpomínka blížící se vjemu... Celý referát
 
258. eidetizmus, eidetismus
(psychologie) vloha, schopnost vybavit si již viděné, vizuální představy... Celý referát
 
259. eidos
idea, podstata, vzor... Celý referát
 
260. eidotes
vědoucí... Celý referát
 
261. eifel
stratigrafický stupeň devonu... Celý referát
 
262. eikon
obraz, zobrazení, podoba, představa, ikona (posvátný obraz)... Celý referát
 
263. eikón tú theú tú aoratú
obraz neviditelného boha... Celý referát
 
264. eikotos logos
pravděpodobná řeč... Celý referát
 
265. eilikrinés
čisté, ryzí, bez vady, expresivní... Celý referát
 
266. einsteinium
rádioaktívny prvok, značka Es... Celý referát
 
267. einvironment
na individuum globálně působící přírodní, sociální, materiálně i nemateriálně civilizační ( kulturní) a spirituální (duchovní) prostředí... Celý referát
 
268. ejaculatorius
(l. eiaculari vyhazovat) vztahující se k ejakulaci... Celý referát
 
269. ejakulace
(biologie) vystříknutí semene ze samčího pohlavního orgánu... Celý referát
 
270. ejakulát
(biologie) sekret mužských nebo obecně samčích pohlavních žláz obsahující sperma... Celý referát
 
271. eject
vyhodit, vyhoď... Celý referát
 
272. ejekce
vychrlení, vypuzení, katapultace... Celý referát
 
273. ejekční
vypuzený... Celý referát
 
274. ejektor
odsávací nebo čerpací tryskové zařízení, které je poháněno proudem vody, plynu nebo páry... Celý referát
 
275. ekcelent
vynikajici... Celý referát
 
276. ekchondróza
nezhoubné bujení chrupavčité tkáně, chrupavčité výrůstky bez tendence k dalšímu růstu... Celý referát
 
277. ekchordóza
rosolovitá hmota v lebeční dutině v oblasti sfenookcipitálního spojení, tvořená zbytky chorda dorsalis... Celý referát
 
278. ekchymóza
(medicína) nepravidelné tečkovité krvácení na sliznicích a serózních blanách... Celý referát
 
279. ekdemický
zavlečený zvenčí... Celý referát
 
280. ekdemomanie
chorobná touha po cestování... Celý referát
 
281. ekdyse
řada larválních svlékání (u členovců)... Celý referát
 
282. ekdyzon, ekdyson
(biologie) hormon vyvolávající svlékání u hmyzu... Celý referát
 
283. ekecheria
(historie) st. Řecko, příměří v době konání olympijských her... Celý referát
 
284. ekforie
oživení vzpomínek... Celý referát
 
285. ekipa
(hovorově) skupina lidí spjatých společným úkolem, závodní družstvo... Celý referát
 
286. ekistika
věda o lidských sídlech... Celý referát
 
287. ekkope
(ř. ekkope výřez) šikmý výřez tkáně chirurgickým nástrojem... Celý referát
 
288. ekkrinní
vyměšující svůj obsah přímo na povrch těla, např. potní žlázy... Celý referát
 
289. ekl
(brněnský hantec) roh... Celý referát
 
290. eklampsie
(medicína) křečové stadium pozdní gestózy (viz EPH gestóza) objevující se ke konci těhotenství. Na předchozí příznaky EPH gestózy (otoky, bílkovina v moči a vysoký krevní tlak) navazují křečové záchvaty, které se rozšiřují na celé tělo a jsou prováze... Celý referát
 
291. eklatantní
(odborně) pozornost poutající, nápadný... Celý referát
 
292. eklekce
výběr z rozličných pramenů, kompilace... Celý referát
 
293. eklekticismus
(odborně) způsob tvorby,vědecké nebo umělecké práce nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním z cizích vzorů, děl nebo starších období... Celý referát
 
294. eklektická psychoterapie
kombinace a slučování metod práce různých druhů psychoterapie... Celý referát
 
295. eklektický
(odborně) čerpající primárně z cizích pramenů, z nichž si vybírá co mu vyhovuje, málo originálně kreativní... Celý referát
 
296. eklektik
(odborně) člověk přijímající a slučující ve své tvorbě či názorech rozmanité prvky vybrané z různých názorů, směru, učení, třeba i protikladných... Celý referát
 
297. eklektismus
způsob tvorby,vědecké nebo umělecké práce nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním z cizích vzorů, děl nebo starších období... Celý referát
 
298. eklektos
vybraný, vyvolený... Celý referát
 
299. eklesiologie
(věda) teologická věda jejímž předmětem zkoumání je církev... Celý referát
 
300. ekleziogenní neuróza
(psychologie) duševní porucha způsobená nesprávně pojatou náboženskou výchovou (např. extrémní buzení pocitu osobní viny a kategorické zatracování sexuality a tělesnosti vůbec)... Celý referát
 
301. ekleziologie
nauka o církvi... Celý referát
 
302. eklimetr
(technika) přístroj k určování výškových rozdílů... Celý referát
 
303. eklips
zatmění Slunce nebo Měsíce... Celý referát
 
304. eklipsa
zatmění... Celý referát
 
305. eklipse
dočasná ztráta vědomí... Celý referát
 
306. ekliptika
(astronomie) dráha zdánlivého pohybu Slunce během roku... Celý referát
 
307. ekliptikální
vztahující se k ekliptice... Celý referát
 
308. ekloga
(literatura) báseň s pastýřskou tematikou... Celý referát
 
309. eklose
(zoologie) líhnutí... Celý referát
 
310. eklovat se
(brněnský hantec) ošklivit si, hnusit se, nelíbit se... Celý referát
 
311. ekmnézie
pocit nemocného, že prožívá znovu některá období dětského života... Celý referát
 
312. ekmnézie, ekmnesie
nesprávná časová lokalizace vybavené vzpomínky... Celý referát
 
313. eknoie
nesmyslná emoce, nepříčetnost... Celý referát
 
314. eko-
(ekologie) první část složených slov mající význam ekologie, ekologický... Celý referát
 
315. ekocentrismus
nauka zabývající se hodnotou životního prostředí a zejména eticky zodpovědným přístupem k zachování přírody a života jako celku... Celý referát
 
316. ekofarma
(ekologie) farma hospodařící způsobem blízkým přirozenému stavu tak že nezatěžuje neúměrně přírodu a produkuje bioprodukty... Celý referát
 
317. ekofeminismus
jeden z proudů feminismu, který hledá např. souvislosti s útiskem žen a exploatací přírody... Celý referát
 
318. ekofobie
patologický odpor k domovu... Celý referát
 
319. ekofond
(ekologie) ekologický fond, finanční prostředky na ochranu a zlepšování životního prostředí... Celý referát
 
320. ekofyziologie
(odborně) obor zabývající se zkoumáním vnějších vlivů na organizmy... Celý referát
 
321. ekologická nika
nároky organismu v ekosystému, souhrn podmínek nutných k přežití a rozmnožování... Celý referát
 
322. ekologická stabilita
schopnost ekosystému vyrovnávat vnější změny a rušivé vlivy a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce... Celý referát
 
323. ekologická valence
(ekologie) tolerance působení určitého faktoru na organismus... Celý referát
 
324. ekologická vikariace
druhy stejné morfologicky ale jiný genetický materiál... Celý referát
 
325. ekologický
(ekologie) to, co je v souladu s přirozenými životními podmínkami, co respektuje přírodní zákonitosti... Celý referát
 
326. ekologie
(ekologie) věda zkoumající vztahy mezi organizmy navzájem a mezi organizmy a prostředím... Celý referát
 
327. ekologista
ekologický aktivista... Celý referát
 
328. ekologizace, ekologisace
snižování negativních vlivů na životní prostředí... Celý referát
 
329. ekománie
forma duševní poruchy charakterizovaná narušenými domácími vztahy... Celý referát
 
330. ekomorfóza, ekomorfosa
odchylka ve tvaru orgánů nebo organizmů vyvolaná prostředím... Celý referát
 
331. ekonom, ekonomka
(ekonomie) odborník v ekonomii... Celý referát
 
332. ekonoměr
(motorizmus) přístroj měřící hospodárnost provozu (zejména při jízdě motorových vozidel)... Celý referát
 
333. ekonometrie
obor zabývající se a formulující ekonomické vztahy a zákonitosti pomocí matematických metod, ekonometrika... Celý referát
 
334. ekonomická deprivace
strádání v oblasti hospodářské... Celý referát
 
335. ekonomická exkluze
vyloučení z trhu práce (např. segregace seniorů)... Celý referát
 
336. ekonomická prosperita
hospodářská úspěšnost, zdařilost, rozvojovost... Celý referát
 
337. ekonomická reciprocita
vyrovnaná vzájemnost... Celý referát
 
338. ekonomicky orientovaný životní styl
ekonomicky a finančně aktivní životní styl orientovaný na zvýšení životní úrovně, blahobytu, kapitálu a konzumu... Celý referát
 
339. ekonomický typ učitele
Ekonomický typ učitele je charakterizován snahou dosáhnout u žáků či studentů maximální výsledky s minimálním vynaložením energie, sil a úsilí. Je často úspěšným metodikem. Rád žáky (studenty) vede k samostatné práci. Chápe vzdělání jako osvojení si ... Celý referát
 
340. ekonomičnost testu
úspornost, finanční a časová nenáročnost a nenáročnost na aplikaci i vyhodnocování... Celý referát
 
341. ekonomie
(ekonomie) interdisciplinární věda zkoumající zejména chování ekonomických subjektů... Celý referát
 
342. ekonomika
(ekonomie) hospodářství určitého státu jako celek... Celý referát
 
343. ekonomismus
(z řec. zákl.) uplatňování ekonomiky v politice... Celý referát
 
344. ekonomizér, ekonomisér
předehřívač tekutin využívající zbytkového tepla spalin... Celý referát
 
345. ekosféra
(astronomie) oblast kolem hvězdy s příznivými podmínkami pro život... Celý referát
 
346. ekospiritualita
duchovní prožívání, vztahy a postoje vůči přírodě a prostředí... Celý referát
 
347. ekospotřebitel
spotřebitel upřednostňující ekologicky nezávadné výrobky... Celý referát
 
348. ekosystém
(ekologie) základní funkční jednotka v přírodě, ve které jsou v přímém vztahu všechny živé složky s fyzikálními i chemickými faktory prostředí... Celý referát
 
349. ekoton
hraniční část mezi dvěma biocenózami... Celý referát
 
350. ekotop
stanoviště se stejnými ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy, okolí živých organizmů... Celý referát
 
351. ekotrofologie
(medicína) nauka o výživě člověka... Celý referát
 
352. ekotyp
skupina jedinců dědičně přizpůsobená určitým životním podmínkám... Celý referát
 
353. ekpyrósis
spálení ohněm... Celý referát
 
354. ekran
promítací plocha... Celý referát
 
355. ekrazit
trhavina obsahující kyselinu pikrovou... Celý referát
 
356. ekry, ecru
mající barvu surového hedvábí... Celý referát
 
357. ektázie, ektasie
rozšíření stěny dutých tělních orgánů... Celý referát
 
358. ekto-
první část složených slov mající význam vně, mimo... Celý referát
 
359. ektoblast
zevní zárodečný list živočišného embrya, ektoderm, exoderm... Celý referát
 
360. ektoderm
zevní zárodečný fist živočišného embrya, ektoblast, exoderm... Celý referát
 
361. ektodermální
vztahující se k zevnímu zárodečnému listu... Celý referát
 
362. ektofág
organizmus živící se na povrchu hostitele... Celý referát
 
363. ektofyt
(botanika) rostlinný cizopasník žijící na povrchu těla... Celý referát
 
364. ektogenní
zjevný, z vnějších příčin... Celý referát
 
365. ektokardie
vrozeně abnormálně uložené srdce... Celý referát
 
366. ektomeninx
zevní vrstva zárodečné mozkové pleny, základ pro tvrdou plenu mozkovou... Celý referát
 
367. ektomezoderm
mezoderm odvozený z primárního ektodermu... Celý referát
 
368. ektopagus
podvojná zrůda spojená hrudí... Celý referát
 
369. ektoparazit, ektoparasit
cizopasník žijící na povrchu těla hostitele... Celý referát
 
370. ektopický
uložený či jsoucí mimo obvyklé místo... Celý referát
 
371. ektopie
zpravidla vrozeně chybné nebo zmnožené umístění nad normální počet a polohu orgánu uvnitř nebo i na povrchu těla (např. močovod)... Celý referát
 
372. ektoplacentární
ležící vně, mimo mateřské lůžko... Celý referát
 
373. ektoplazma, ektoplasma
povrchová vrstva cytoplazmy tvořící lem kolem celé buňky nebo buněčných výběžků... Celý referát
 
374. ektoskopie
vyšetření a určování příznaků choroby pouhým okem... Celý referát
 
375. ektotermie, ektothermie
schopnost studenokrevných živočichů získávat teplo z prostředí změnou svého chování, např. vyhledáváním teplejší lokality... Celý referát
 
376. ektozoon
parazit žijící na povrchu těla hostitele... Celý referát
 
377. ektrodaktylie
vrozené nevyvinutí prstů na rukou či nohou... Celý referát
 
378. ektrofalangie
vrozené nevyvinutí článků prstů... Celý referát
 
379. ektromelie
vrozená deformace, znetvoření jedné nebo více končetin, vrozené nevyvinutí končetin... Celý referát
 
380. ektropium
ochablost dolního víčka, při níž dochází k odvrácení očního víčka od oka. Je provázeno nadměrným slzením. Stav lze upravit drobnou operací u očního lékaře... Celý referát
 
381. ektrosyndaktylie
vrozený srůst prstů... Celý referát
 
382. ekumena
(demografie) trvale obydlená část Země pozměněná činností člověka, tena habitabilis... Celý referát
 
383. ekumenický
všeobecný, světový... Celý referát
 
384. ekumenismus
úsilí o sjednocení všech křesťanských církví... Celý referát
 
385. ekvalizér, ekvalisér
samostatný upravovač signálu... Celý referát
 
386. ekvátor
rovník... Celý referát
 
387. ekvatoreál
dalekohled s hlavní osou namířenou k světovému pólu... Celý referát
 
388. ekvatoreální
rovníkový... Celý referát
 
389. ekvi-
první část složených slov mající význam rovný... Celý referát
 
390. ekvideformáty
místa se stejným zkreslením, tento výraz se vztahuje ke kartografickým zobrazením... Celý referát
 
391. ekvidistantní
zachovávající konstantní vzdálenost... Celý referát
 
392. ekvifaciální
stejnostranný... Celý referát
 
393. ekvifinalita
směřování ke stejnému cíli či efektu různými způsoby a metodami... Celý referát
 
394. ekvifinální
směřující ke stejnému, identickému cíli či efektu (přes rozdílné metody, strategie a taktiky chování)... Celý referát
 
395. ekvilibrace
(odborně) vyvažování... Celý referát
 
396. ekvilibristika
udržování rovnováhy vlastního nebo partnerova těla... Celý referát
 
397. ekvilibrium
rovnováha, vyrovnanost... Celý referát
 
398. ekvimolární
(chemie) vyjadřující rovnost v molárním poměru, kompenzační 1:1... Celý referát
 
399. ekvinokcium, ekvinokce
rovnodennost... Celý referát
 
400. ekvipáž
kočár se spřežením... Celý referát
 
401. ekvipotenciální
mající stejný potenciál... Celý referát
 
402. ekviproporcionálně
rovná úměrnost částí v rámci celku... Celý referát
 
403. ekvita
(právo) abstraktní morální měřítko pro použitelnost právních norem... Celý referát
 
404. ekvita horizontální
... Celý referát
 
405. ekvita ve zdraví
... Celý referát
 
406. ekvita ve zdravotní péči
normativní princip poskytování spravedlivé, rovné, stejné, kvalitní, plošné a dostupné a také specializované i ekonomicky nákladné zdravotní péče na úrovni současné vědy všem potřebným bez rozdílu... Celý referát
 
407. ekvitace
řidč. učení jízdě na koni... Celý referát
 
408. ekvivalence
(odborně) rovnocennost, stejná platnost... Celý referát
 
409. ekvivalent
stejná nebo odpovídající hodnota, platnost... Celý referát
 
410. ekvivalentní
(odborně) rovnocenný, zaměnitelný, se stejným účinkem, se stejnou platností... Celý referát
 
411. ekvivokace
neurčitost, vyhýbavost... Celý referát
 
412. ekzém
(medicína) kožní zánětlivé onemocnění podmíněné přecitlivělostí organizmu vůči alergenům organického i anorganického původu... Celý referát
 
413. ekzematický
týkající se ekzému... Celý referát
 
414. ekzematiformní
podobný ekzému... Celý referát
 
415. ekzematogenní
původu ekzémového... Celý referát
 
416. ekzematoidní
ekzému podobný, připomínající ekzém... Celý referát
 
417. ekzematóza
sklon k častému vzniku ekzému... Celý referát
 
418. ekzematózní
ekzémový, týkající se ekzému... Celý referát
 
419. elaborace
(odborně) vypracování, zpracování... Celý referát
 
420. elaborát
(odborně) zpravidla podrobné písemné zpracování návrhu, plánu... Celý referát
 
421. elaborated code
termín Basila Bernsteina pro rozvinutý jazykový kód (viz)... Celý referát
 
422. elaborovaný jazykový kód
termín britského sociolingvisty Basila Bernsteina pro rozvinutou úroveň způsobu jazykového myšlení a vyjadřování, která je údajně charakteristická pro vyšší sociokulturní vrstvy... Celý referát
 
423. elaborovat
(odborně) zpracovat, rozpracovat, zpodrobnit... Celý referát
 
424. elace
způsob vyjadřování vysoké míry vlastnosti (velikánský, přemnoho)... Celý referát
 
425. elain
kyselina olejová, olein... Celý referát
 
426. elán
(hovorově) nadšení... Celý referát
 
427. elasťáky
elastické kalhoty, legíny... Celý referát
 
428. elastan
syntetické vlákno známé svou výjimečnou pružností... Celý referát
 
429. elastáza
enzym připravený z pankreatu rozkládající elastin... Celý referát
 
430. elasticita
pružnost, elastičnost... Celý referát
 
431. elasticitas
(ř. elastos roztažitelný) elasticita, pružnost... Celý referát
 
432. elastický
pružný... Celý referát
 
433. elastik
(textilnictví) elastická tkanina... Celý referát
 
434. elastikovat
zpružnit... Celý referát
 
435. elastin
vláknitá bílkovina, složka svaloviny... Celý referát
 
436. elastivita
(elektrotechnika) dielektrický odpor indukční trubice jednotkové délky a průřezu... Celý referát
 
437. elastofibróza
fibroelastóza, nadměrný růst elastické a vazivové podpůrné tkáně... Celý referát
 
438. elastogram
(fyzika) barevný obraz průhledného modelu podrobeného deformaci, pozorovaný zkříženými nikoly... Celý referát
 
439. elastoid
substance tvořící se při hyalinní degeneraci elastických vláken... Celý referát
 
440. elastoidosis
(cutanea nodularis) (ř. elastos roztažitelný) elastoidóza, kožní degenerativní onemocnění elastické tkáně provázené tvorbou žlutavých uzlíků... Celý referát
 
441. elastoklaze
degenerativní rozpad elastických vláken... Celý referát
 
442. elastolýza
rozklad, rozpad elastické tkáně... Celý referát
 
443. elastoma
(medicína) tis, n. (ř. elastos roztažitelný) elastom, nádor z elastické tkáně (pseudoxanthoma)... Celý referát
 
444. elastomer
makromolekulová látka vykazující při normální teplotě velkou pružnost... Celý referát
 
445. elastooptika
nauka o změnách optických vlastností látek působených mechanickým napětím... Celý referát
 
446. elastopatie
onemocnění elastické tkáně... Celý referát
 
447. elastorexe
roztržení vláken elastické tkáně... Celý referát
 
448. elastóza
degenerativní onemocnění elastické tkáně... Celý referát
 
449. elatera
(biologie) elatery jsou sterilní buňky vyskytující se mezi výtrusy v tobolkách játrovek a hlevíků, mrštníky... Celý referát
 
450. elatio
(l. efferre vynášet) elace, uchvácení, vytržení, vzrušení... Celý referát
 
451. elativ
(lingvistika) vyjádření stupně vlastnosti bez srovnávání komparativem nebo superlativem... Celý referát
 
452. elder abuse
nevhodné zacházení se starými lidmi, diskriminace, zanedbávání a zneužívání seniorů... Celý referát
 
453. eldorádo
blaho, vytoužený cíl... Celý referát
 
454. eldro
(technika) pomocný přístroj k ovládání zařízení nahrazující elektromagnety... Celý referát
 
455. eleaté
řecká filozofická škola založená na učení o jediném neměnném bytí... Celý referát
 
456. eleatera
(biologie) sterilní buňky vyskytující se mezi výtrusy v tobolkách játrovek a hlevíků, mrštníky... Celý referát
 
457. electio
(l. eligere vybírat) elekce, výběr, volba... Celý referát
 
458. electricus
(ř. elektro(n) jantar... Celý referát
 
459. electrocaustica
(medicína) ae, electrocauterisatio, onis, f. ( electro- související s elektrickým proudem, ř. kausis pálení) elektrokaustika, elektrokauterizace, provádění chirurgického výkonu elektrokauterem (např. uzavření cév k zástavě krvácení)... Celý referát
 
460. electrocauter
( elektro- související s elektrickým proudem, ř. kauter hořák) elektrokauter, operační přístroj umožňující ničit tkáně teplem vznikajícím působením vysokofrekvenčního proudu... Celý referát
 
461. electrocoagulatio
( elektro- související s elektrickým proudem, l. coagulare srážet) elektrokoagulace, stavění krvácení teplem vznikajícím účinkem vysokofrekvenčního proudu... Celý referát
 
462. electrocontractilitas
( elektro- související s elektrickým proudem, l. contractilitas smrštitelnost) elektrokontraktilita, (svalové) stahy vyvolané elektrickým proudem... Celý referát
 
463. electroenterotomia
(medicína) ( elektro- související s elektrickým proudem, ř. enteron střevo, ř. tome řez) elektroenterotomie, elektrochirurgické otevření střeva... Celý referát
 
464. electroresectio
( electro- související s elektrickým proudem, l. resectio odnětí) elektroresekce, operační odnětí patologické tkáně pomocí tzv. elektrického nože, elektroskalpelu... Celý referát
 
465. electrostimulatio
( elektro- související s elektrickým proudem, l. stimulare dráždit) elektrostimulace, využití dráždivých proudů v různých léčebných postupech (např. kardiostimulace)... Celý referát
 
466. electuaria
bylinné balzámy, lektvary, ,,elixíry"... Celý referát
 
467. electuarium
lektvar. Electuarium lenitivum lektvar projímavý. Electuarium sennae lektvar sennový, pročišťující... Celý referát
 
468. elefant
slon... Celý referát
 
469. elefantiáza
chorobné zduření kůže a podkožní tkáně, zvláště na dolních končetinách, při poruše mízního odtoku... Celý referát
 
470. elefantiáze, elefantiesis
neforemné zduření některých částí těla... Celý referát
 
471. elegán
(hovorově) muž atraktivního vzhledu... Celý referát
 
472. elegance
(hovorově) uhlazenost, vkus, ladnost v odívání, chování nebo v řeči... Celý referát
 
473. elegantia morum
jemná, ušlechtilá, mravná povaha... Celý referát
 
474. elegantní
(hovorově) vkusný, upravený, slušivý, čistý, uhlazený, vybraný, ladný, půvabný... Celý referát
 
475. elegence
vytříbený vkus, ladnost, uhlazenost v odívání, chování... Celý referát
 
476. elegický
(odborně) literární nebo hudební dílo tklivého, truchlivého rázu, žalozpěv... Celý referát
 
477. elegie
(literatura) žalozpěv, literární nebo hudební dílo tklivého rázu... Celý referát
 
478. elekce
výběr, volba... Celý referát
 
479. elekta
označení nejvyššího stupně jemnosti vlny... Celý referát
 
480. elektivní
vybírající, výběrový, daný k výběru... Celý referát
 
481. elektivní autoagrese
dílčí agrese zaměřená na sebe sama... Celý referát
 
482. elektivní mutismus
(sociologie) mluvní negativismus, situační a dočasné výběrové mlčení, obranná reakce, odmítnutí komunikovat s určitými konkrétními lidmi nebo v určitém sociálním prostředí (např. ve škole) za některých okolností, též selektivní mutismus. Elektivní ... Celý referát
 
483. elektivnost
výběrovost... Celý referát
 
484. elektor
zvolený zástupce voličů pro výkon volby, volitel... Celý referát
 
485. elektorát
(politika) voliči, občané hlasující ve volbách... Celý referát
 
486. elektrárna
závod na výrobu elektřiny... Celý referát
 
487. elektret
(elektrotechnika) dielektrikum udržující elektrickou polarizaci i po odstranění vnějšího elektrického pole... Celý referát
 
488. elektrifikace
rozšiřování elektrické rozvodné sítě... Celý referát
 
489. elektrika
(hovorově) elektřina... Celý referát
 
490. elektrikář
kdo pracuje v některém elektrotechnickém oboru, elektromechanik... Celý referát
 
491. elektrit
tavený oxid hlinitý, umělý korund... Celý referát
 
492. elektro
(hovorově) elektronické zboží... Celý referát
 
493. elektroakustika
(elektrotechnika) obor techniky zabývající se elektrickým snímáním, reprodukcí, záznamem a zpracováním zvukových záznamů... Celý referát
 
494. elektroanalgezie TENS
(medicína) transkutánní elektrická nervová stimulace redukující bolestivost (např. při porodu)... Celý referát
 
495. elektroanalýza
metoda analýzy elektrickým proudem... Celý referát
 
496. elektroanestezie
(medicína) celkové znecitlivění elektrickým proudem procházejícím centrálním nervovým systémem... Celý referát
 
497. elektrobiologie
nauka o elektrických proudech v živém organismu a jejich projevech... Celý referát
 
498. elektrobioskopie
zjištění smrti pomocí elektrického proudu... Celý referát
 
499. elektrobus
autobus poháněný elektrickým motorem... Celý referát
 
500. elektrochemie
obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí... Celý referát
 
501. elektrochirurgie
speciální obor chirurgie využívající vysokofrekvenčního proudu k chirurgickým výkonům... Celý referát
 
502. elektroda
(elektrotechnika) tuhý, kapalný nebo plynný vodič, jímž proud přichází nebo odchází do jiného prostředí... Celý referát
 
503. elektrodermatografie
měření a zaznamenávání elektrického odporu kůže... Celý referát
 
504. elektrodiagnostika
vyšetřování využívající elektrického proudu, elektrické dráždivosti nebo elektrické impedance k rozpoznávání nemoci... Celý referát
 
505. elektrodiagnóza
zjišťování choroby pomocí elektrického proudu (např. měřením elektrické impedance)... Celý referát
 
506. elektroencefalografie
lékařská neurologická vyšetřovací metoda zachycující mozkové elektrické potenciály a jejich proměny, zkratka EEG... Celý referát
 
507. elektroencefalogram
záznam bioelektrických potenciálů v mozku přístrojem elektroencefalografem... Celý referát
 
508. elektrofil
akceptor elektronů - zpravidla kation ale i neutrální molekula... Celý referát
 
509. elektrofobie
(psychologie) chorobný strach z elektrických spotřebičů a jejich ovládání... Celý referát
 
510. elektroforéza
pohyb částic v roztoku vlivem vnějšího elektrického pole... Celý referát
 
511. elektrofyziologie
obor fyziologie zabývající se elektrickými projevy živé hmoty a vlivy elektrického proudu na živou hmotu... Celý referát
 
512. elektrogastrografie
zaznamenávání elektrických potenciálů při stahu žaludku... Celý referát
 
513. elektrografie
druh elektrolýzy, elektrografická analýza... Celý referát
 
514. elektroimpulsoterapie
léčba srdečních dysrytmií elektrickým podnětem (kardioverze, kardiostimulace)... Celý referát
 
515. elektrokardiograf
přístroj k provádění elektrokardiografie... Celý referát
 
516. elektrokardiografie
lékařská vyšetřovací metoda zachycující a zaznamenávající akční elektrické srdeční potenciály z různých míst povrchu těla, zkratka EKG... Celý referát
 
517. elektrokardiogram
záznam elektrických proudů vznikajících při činnosti srdečního svalu, registrace bioelektrických potenciálů srdce, EKG... Celý referát
 
518. elektrokardiostimulátor
přístroj k elektrickému dráždění srdečního svalu... Celý referát
 
519. elektrokaustika
odstranění chorobně změněné tkáně pomocí drátu rozžhaveného elektrickým proudem... Celý referát
 
520. elektrokauterizace
(medicína) upálení chorobně změněné tkáně pomocí kovové kličky rozžhavené elektrickým proudem... Celý referát
 
521. elektrokoagulace
léčebná metoda spočívající v koagulaci tkáně elektrickým proudem... Celý referát
 
522. elektrokonvulzivní terapie
léčba elektrickými šoky (např. na psychiatrických klinikách)... Celý referát
 
523. elektrokortikografie
zaznamenávání elektrických potenciálů mozkové kůry k diagnostickým účelům... Celý referát
 
524. elektrokymografie
zaznamenávání pohybů srdce a velkých cév s použitím elektrokymografu... Celý referát
 
525. elektroluminiscence
luminiscence buzená přiloženým elektrickým polem nebo protékajícím elektrickým proudem... Celý referát
 
526. elektrolyt
(elektrotechnika) pevný nebo kapalný vodič, v němž vedení elektrického proudu je uskutečněné pohybem iontů... Celý referát
 
527. elektrolýza, elektrolysa
rozklad látek působením elektrického proudu... Celý referát
 
528. elektromagnet
(elektrotechnika) měkké železo vložené do cívky protékané elektrickým proudem, které tak získává magnetické vlastnosti... Celý referát
 
529. elektromagnetická indukce
jev vzniku elektrického napětí při změně magnetického pole... Celý referát
 
530. elektromagnetizmus, elektromagnetismus
nauka o vzájemném působení elektrických a magnetických jevů... Celý referát
 
531. elektrometalurgie
výroba kovů, slitin nebo jejich rafinace pomocí elektrické energie... Celý referát
 
532. elektrometeor
optický nebo zvukový projev atmosférické elektřiny, např. polární záře, bouřka... Celý referát
 
533. elektrometr
elektrostatický přístroj k měření velmi nízkého elektrického napětí... Celý referát
 
534. elektromobil
(motorizmus) automobil poháněný elektrickým motorem... Celý referát
 
535. elektromotor
(elektrotechnika) elektrický stroj měnící elektrickou energii na mechanickou točivou... Celý referát
 
536. elektromyografie
zaznamenávání činnosti biopotenciálů kosterního svalstva, zkratka EMG... Celý referát
 
537. elektromyogram
zachycování elektrické aktivity, jež vychází ze svalových vláken (např. srdečního, ale i jiných svalů)... Celý referát
 
538. elektron
(fyzika) stabilní elementární částice se záporným nábojem patřící mezi leptony... Celý referát
 
539. elektronegativita
(fyzika) schopnost atomu v molekule přitahovat k sobě vazebné elektrony.... Celý referát
 
540. elektronegativní
nesoucí záporný elektrický náboj... Celý referát
 
541. elektroneurografie
znázornění bioelektrických potenciálů nervových vláken... Celý referát
 
542. elektronický
(elektrotechnika) založený na elektronice, využívaný v elektronice... Celý referát
 
543. elektronika
(elektrotechnika) oblast zabývající se studiem a využitím elektrické vodivosti v pevné fázi (polovodiče), ve vakuu (elektronky) a v plynech (výbojky)... Celý referát
 
544. elektronka
(elektrotechnika) obvodový elektronický prvek obvykle skleněná, kovová nebo keramická baňka, v níž je ve vakuu umístěna soustava elektrod, kterou je řízen proud volných elekkronů emitovaných katodou... Celý referát
 
545. elektronový
související s elektrony... Celý referát
 
546. elektronvolt
jednotka energie, kterou získá částice s elementárním nábojem průchodem potenciálním rozdílem 1 voltu... Celý referát
 
547. elektronystagmografie
metoda k vyšetření funkce vestibulárního ústrojí, jejímž základem je registrace rozdílů potenciálů, a to mezi kladným pólem rohovky a záporným... Celý referát
 
548. elektrookulogram
záznam pohybu očních bulbů, zkratka EOG... Celý referát
 
549. elektroosmóza, elektroosmosa
převod vody při elektrolýze vodních roztoků porézním prostředím (diafragmou) vlivem elektrického pole... Celý referát
 
550. elektropatologie
nauka o chorobných reakcích organismu na elektrické podráždění... Celý referát
 
551. elektropozitivní, elektropositivní
nesoucí kladný elektrický náboj... Celý referát
 
552. elektropunktura
aplikace elektrického proudu v jednom kožním bodě, takže napodobuje píchnutí jehlou... Celý referát
 
553. elektroretinografie
zaznamenávání bioelektrických proudů na sítnici při světelné stimulaci... Celý referát
 
554. elektroretinogram
záznam akčního elektrického potenciálu ze sítnice získaný po expozici světlem... Celý referát
 
555. elektrošok
(medicína) léčebná metoda užívaná při z některých psychických onemocněních, elektrický šok... Celý referát
 
556. elektrostatický
související s elektrickými jevy, při nichž je elektrický náboj v klidu... Celý referát
 
557. elektrostatika
obor zabývající se studiem elektrického pole částic nebo těles, které jsou v klidu vůči uvažované inerciální soustavě... Celý referát
 
558. elektrostrikce
změna objemu nebo tvaru nevodičů vlivem vnějšího elektrického pole... Celý referát
 
559. elektrotaxe
pohyb živočichů způsobený elektrickým proudem... Celý referát
 
560. elektrotechnika
obor zabývající se elektromechanickou přeměnou a technickým využitím elektrické energie... Celý referát
 
561. elektrotechnologie
obor studující materiály z hlediska využití v elektrotechnice,zaváděním,zdokonalováním výrobních postupů při výrobě elektrických zařízení... Celý referát
 
562. elektroterapie
elektroléčba... Celý referát
 
563. elektrothanazie
smrt způsobená elektrickým proudem... Celý referát
 
564. elektrothermie
Procesy za vysokých teplot v elektrickém oblouku... Celý referát
 
565. elektrotom
(medicína) elektrický přístroj k řezání tkání... Celý referát
 
566. elektrotomie
rozlučování tkání pomocí tepla vznikajícího působením vysokofrekvenčního proudu... Celý referát
 
567. elektrotonus
změna dráždivosti nervu nebo svalu při průchodu elektrického proudu... Celý referát
 
568. elektrotrauma
zranění vyvolané působením elektrického proudu... Celý referát
 
569. elektrování
udělování elektrického náboje tělesům... Celý referát
 
570. elektroventrikulogram
záznam elektrických potenciálů v srdečních komorách, EVG... Celý referát
 
571. elektrum
přirozená slitina zlata a stříbra, vzácný krychlový nerost... Celý referát
 
572. element
(odborně) prvek, složka, součástka... Celý referát
 
573. elementál
bytost sestávající pouze z jediného elementu nebo živlu, např. vody, ohně... Celý referát
 
574. elementární
(odborně) základní... Celý referát
 
575. elementární etika
dodržování základních mravních principů a zásad v sociální komunikaci... Celý referát
 
576. elementum
základ, základní prvek, podstata... Celý referát
 
577. elenktika
vyvrácení pevných názorů a jistot... Celý referát
 
578. eleoma
(medicína) eleom, nádoru podobné zduření z olejové injekce do tkáně... Celý referát
 
579. elév
žák, odchovanec... Celý referát
 
580. elevace
(církev) v křesťanských liturgiích pozvedání chleba a číše před přijetím eucharistie... Celý referát
 
581. elevace nálady
závada či porucha nálady, a to od v rozsahu od mírně povznesené až po napadně a patologicky zvýšenou, euforickou... Celý referát
 
582. elevátor
zdviž, výtah... Celý referát
 
583. elevatorium
páčidlo, nástroj k páčení, zdvihání (např. části kosti, k odstranění či odloupnutí okostice)... Celý referát
 
584. elevon
(letectví) řídicí ploška na křídlech obvykle bezocasých letadel... Celý referát
 
585. elevovaný
(odborně) vystouplý, vyzdvižený, zvětšený... Celý referát
 
586. elf
(mytologie) skřítek, přírodní duch... Celý referát
 
587. elfa
(slang) zařízení k skládání materiálů z vagónů nebo aut proudem vody... Celý referát
 
588. elicitace
(odborně) získávání, nalézání, nacházení např. informací, znalostí... Celý referát
 
589. eliminace
(odborně) vyloučení, vylučování, vyřazení, odstranění... Celý referát
 
590. eliminace v edukaci
vylučování, vyřazování a ostraňování nežádoucích vzdělávacích a výchovných vlivů z prostředí edukantů... Celý referát
 
591. eliminovaný
vyloučený, vyřazený, odstraněný... Celý referát
 
592. eliminovat
(odborně) vyloučit, postupně vyřazovat... Celý referát
 
593. elinguatio
(medicína) (l. elinguare zbavit jazyka) elingvace, chirurgické snesení jazyka... Celý referát
 
594. elinvar
slitina s teplotní pružností (niklová ocel)... Celý referát
 
595. elipsa
uzavřená rovinná křivka oválného tvaru... Celý referát
 
596. elipsograf
(geometrie) přístroj na rýsování elips... Celý referát
 
597. elipsoid
kvadrika, která vznikne otáčením elipsy kolem některé z jejích os... Celý referát
 
598. elipsovitý
mající tvar elipsy, eliptický... Celý referát
 
599. eliptický
elipsovitý... Celý referát
 
600. eliptocyt
abnormální erytrocyt elipsovitého tvaru... Celý referát
 
601. eliptocytóza
ovalocytóza, nadměrné množství ovalocytů v krvi, dědičné krevní onemocnění... Celý referát
 
602. elita
(odborně) výkvět, menšina s mimořádnými vlastnostmi... Celý referát
 
603. elitářství
koncepce vycházející z významu úlohy elit ve vývoji společnosti... Celý referát
 
604. elitní
prvotřídní, výborný... Celý referát
 
605. elixír
tajemný zázračný léčivý prostředek... Celý referát
 
606. elixir vitae
elixír života... Celý referát
 
607. elixír života
metaforický výraz pro zázračnou látku stimulující výkonnost člověka, omlazující prostředek, účinný hojivý lék, extatický pudový, emoční či afektivní prožitek... Celý referát
 
608. elixiria (medicinalia)
(arab. al-iksir kámen mudrců) elixíry, domnělé zázračné nápoje... Celý referát
 
609. elize
vypuštění samohlásky na konci slova, jestliže následující slovo začíná rovněž samohláskou, druh afereze... Celý referát
 
610. elize elise
jaz. vypouštění hlásky... Celý referát
 
611. elocatio
(l. elocare přemístit) elokace, umístění na jiném místě... Celý referát
 
612. elokvence
výmluvnost, výřečnost... Celý referát
 
613. elongace
prodloužení, vzdálenost... Celý referát
 
614. elongatio
(l. e z, ze, l. longus dlouhý) elongace, prodloužení, roztažení do délky. Elongatio coli abnormální prodloužení děložního hrdla (zvláště při poklesu dělohy)... Celý referát
 
615. elongatus
prodloužený, roztažený do délky... Celý referát
 
616. eloxace
eloxování... Celý referát
 
617. eloxování
(elektrotechnika) povrchová úprava hliníku a jeho slitin elektrolytickou oxidací, eloxace... Celý referát
 
618. elpíčko
LP (long playing), dlouhohrající deska... Celý referát
 
619. elpis
naděje... Celý referát
 
620. eluatum
(l. eluere čistit) eluát, pročištěný roztok... Celý referát
 
621. eluce
vyluhování, vymývání látek... Celý referát
 
622. elutio
(l. eluere čistit) eluce, vyluhování tuhé látky ze směsi jiných látek pomocí kapaliny... Celý referát
 
623. eluviace
pohyb látek z určité části půdního profilu... Celý referát
 
624. eluviální
související s eluviem... Celý referát
 
625. eluvium
(geologie) zvětralá hornina ležící na místě svého vzniku, regolit... Celý referát
 
626. elytritis
(medicína) (ř. elytron obal, pochva) elytritida, zánět poševní sliznice (colpitis)... Celý referát
 
627. elytroblenorea
hleno(hniso)tok z pochvy... Celý referát
 
628. elytroplastica
(ř. elytron pochva, ř. plastike (techne) umění tvárné) elytroplastika, plastická operace pochvy... Celý referát
 
629. elytroptóza
snížení pochvy (colpoptosis)... Celý referát
 
630. elytroragie
krvácení z pochvy... Celý referát
 
631. elytrorrhaphia
(medicína) (ř. elytron pochva, ř. rhafe šev) elytrorafie, chirurgické sešití pochvy... Celý referát
 
632. elytrostenóza
zúžení pochvy... Celý referát
 
633. elytrotomia
(medicína) (ř. elytron pochva, ř. tome řez) elytrotomie, chirurgické protětí pochvy (colpotomia)... Celý referát
 
634. elzevir
(polygrafie) typ tiskařského písma... Celý referát
 
635. em.
emeritní... Celý referát
 
636. emaculatio
(l. e z, ze, l. macula skvrna) emakulace, odstranění pih z obličeje... Celý referát
 
637. email
(odborně) glazura, smalt... Celý referát
 
638. emanace
vyzařování, vytékání, výron... Celý referát
 
639. emanatio
(l. emanare vytékat) emanace, vytékání, vyzařování... Celý referát
 
640. emanatorium
léčebné zařízení, ústav k léčení chorob pomocí radioaktivní emanace... Celý referát
 
641. emancipace
osvobození z podřízeného postavení, zrovnoprávnění... Celý referát
 
642. emancipační
osvobozující, bojující za rovnoprávnost... Celý referát
 
643. emancipatio
(l. emancipare osamostatnit) emancipace, osvobození, zrovnoprávnění... Celý referát
 
644. emancipovaný
(sociologie) rovnoprávně postavený... Celý referát
 
645. emancipovat se
... Celý referát
 
646. emanoterapie
léčení emanací, malými dávkami radioaktivních látek... Celý referát
 
647. emansio
(mensium) (l. emanere zpozdit, zůstat) emanze, zpoždění, nedostavení se (měsíčního krvácení)... Celý referát
 
648. emaskulace
(medicína) zbavení mužství, chirurgické snesení penisu, operační snesení pohlavních žláz, kastrace, vykleštění... Celý referát
 
649. embargo
(mezinárodní právo) druh represálií v mezinárodních vztazích, zejména zákaz obchodních styků... Celý referát
 
650. embedovaný
(odborně) vtisknutý, zapuštěný, zakotvený... Celý referát
 
651. embedovaný žurnalismus
zpravodajství realizované vložením novináře a jeho štábu do určité skupiny ? většinou jde o válečné zpravodajství, kdy jsou reportéři přiděleni do určité armádní jednotky, často absolvují část výcviku a některé základní kurzy, vojáky doprovázejí takř... Celý referát
 
652. emblém
znak, symbol... Celý referát
 
653. embodied
zahrnutý, ztělesněný, vtělený... Celý referát
 
654. embodiment
ztělesnění, vtělení... Celý referát
 
655. embolalie
embolofrazie... Celý referát
 
656. embolartrie
nesprávné tvoření slov vsunováním nesourodých hlásek... Celý referát
 
657. embolectomia
(medicína) (ř. embolos vmetek, ř. ektome vynětí) embolektomie, chirurgické odstranění vmetku... Celý referát
 
658. embolický
týkající se embolie... Celý referát
 
659. embolie
(medicína) ucpání cévy v důsledku zanesení pohyblivého vmetku krví na místo zúžení cévy... Celý referát
 
660. emboliformní
vmetkovitý... Celý referát
 
661. embolisatio
(ř. embolos vmetek) embolizace, zavlečení vmetku do krevního oběhu. Embolisatio successiva embolizace sukcesívní, po sobě jdoucí, opakující se embolizace... Celý referát
 
662. embolit
(mineralogie) zelený až šedý krychlový nerost z řady halitu, těžená stříbrná ruda, chlorid a bromid stříbra... Celý referát
 
663. emboloartrie
(psychologie) znetvořování slov mimovolným vsunováním nesprávných hlásek... Celý referát
 
664. embolofrazie
porucha řeči vzniklá vsouváním hlásek nebo slov nepatřících do příslušného slova nebo věty, embololalie... Celý referát
 
665. embololalie
embolofrazie... Celý referát
 
666. embolus
vmetek... Celý referát
 
667. embosovaná platební karta
Platební karta, na níž je reliéfně (vystouplým tiskem) uvedeno jméno majitele karty a její číslo. Lze ji použít v tzv. imprinterech, tedy obchodních terminálech, kterým se říká "žehlička".... Celý referát
 
668. embossing
(bank.) písmo vyražené na kartě, plastické písmo... Celý referát
 
669. embryo
první část složených slov mající význam zárodek, zárodečný... Celý referát
 
670. embryoblast
buněčný uzel - součást blastocysty - ze kterého se v průběhu vývoje vytvoří embryo... Celý referát
 
671. embryogenesis
is, embryogenia, ae, f. (ř. embryon zárodek, ř. gignesthai vznikat) embryogeneze, embryogenie, vznik a vývoj zárodku... Celý referát
 
672. embryogeneze
etapa vývoje zárodku (embrya)... Celý referát
 
673. embryogenní
zárodečného původu... Celý referát
 
674. embryoid
teratoid, nezralý teratom z dosud nediferencovaných buněk... Celý referát
 
675. embryoidní
podobný zárodku... Celý referát
 
676. embryokardie
(medicína) patologicky zkrácená přestávka mezi dvěma srdečními stahy... Celý referát
 
677. embryologie
nauka o zárodečném vývoji mnohobuněčných organizmů... Celý referát
 
678. embryom
(medicína) velmi zhoubný nádor nezralých tkání všech zárodečných listů... Celý referát
 
679. embryoma
(medicína) tis, n. (malignum) (ř. embryon zárodek) embryom, velice zhoubný nádor z nezralých tkání všech zárodečných listů... Celý referát
 
680. embryonální
vztahující se k embryu, zárodečný... Celý referát
 
681. embryonální období
... Celý referát
 
682. embryopathia
(medicína) (ř. embryon zárodek, ř. pathos nemoc, bolest) embryopatie, porucha ve vývoji plodu v prvním údobí (15. až 90. den) těhotenství. Embryopathia rubeolosa embryopatie rubeolózní, poškození embrya virem zarděnek, kterými matka v prvních měsícíc... Celý referát
 
683. embryopatie
(medicína) chorobné následky vývoje po onemocnění plodu za nitroděložního života... Celý referát
 
684. embryotocie
potrat embrya... Celý referát
 
685. embryotomie
operační zmenšení plodu v děloze při nepřekonatelných obtížích, překážkách během porodu (u mrtvého plodu)... Celý referát
 
686. embryotoxický
škodlivý pro zárodek (např. léky)... Celý referát
 
687. embryotoxon
(anatomie) vrozený žlutavý kroužek nasedající na horní a dolní obvod oční rohovky bez funkčního významu... Celý referát
 
688. embryotrofie
výživa zárodku... Celý referát
 
689. emenagogum
(medicína) látka upravující nepravidelnou menstruaci... Celý referát
 
690. emendabilní
napravitelný, zlepšitelný... Celý referát
 
691. emendace
(lingvistika) oprava porušeného nebo nečitelného místa textu založená na využití odpovídajícího úseku v jiném textu daného díla... Celý referát
 
692. emendance
oprava porušeného místa v textu, korektura... Celý referát
 
693. ementál
(gastronomie) nasládlý tvrdý plnotučný sýr s velkými oky... Celý referát
 
694. emergence
výrůstky na povrchu orgánů rostlin, např. trny... Celý referát
 
695. emergentní
(odborně) emergentní vývoj - teorie vývoje, podle níž se nové stupně vývoje vynořují jako úplně nové kvality... Celý referát
 
696. emergentní kreativita
nejvyšší úroveň tvořivosti, tvorba něčeho dosud objektivně a reálně neexistujícího... Celý referát
 
697. emergentní psychoterapie
krátkodová psychoterapie (mívá jedno či jen několik sezení)propojená s krizovou intervencí a zaměřená na momentálně nejvíce zatěžující potíže... Celý referát
 
698. emerging adulthood
přechod od dospívání do dospělosti... Celý referát
 
699. emeritní
(odborně) vysloužilý, bývalý, zasloužilý, zkratka em.... Celý referát
 
700. emerze, emerse
vynoření, objevení se... Celý referát
 
701. emerzní rostliny
vodní (bahenní) rostliny, které koření ve dně, ale jejich listy a květy vyrůstají nad vodní hladinu (např. leknín, rákos, puškvorec).... Celý referát
 
702. emesis
zvracení... Celý referát
 
703. emesma
(ř. emein zvracet) zvratky... Celý referát
 
704. emetický
(medicína) způsobující zvracení nebo dávení... Celý referát
 
705. emetikum
lék vyvolávající zvracení... Celý referát
 
706. emetin
alkaloid z tropické rostliny Uragoga ipecacuanha... Celý referát
 
707. emetofobie
(psychologie) chorobný, extrémní a iracionální strach ze zvracení... Celý referát
 
708. emetogenes
(ř. emesis zvracení, ř. genesis vznik, ř. gignesthai vznikat) emetogenní, vyvolávající zvracení (emetický)... Celý referát
 
709. emetrop
přiměřeně věku, normálně vidící člověk... Celý referát
 
710. emetropie
správný poměr mezi lomivostí optických prostředí a optickou osou... Celý referát
 
711. emeze
(medicína) dávení, zvracení... Celý referát
 
712. emfatický
důrazný, vzrušený... Celý referát
 
713. emfáze, emfase
síla, důraz, vzrušení, citové pohnutí... Celý referát
 
714. emfraxe
ucpání, uzavření... Celý referát
 
715. emfyteutický
(historie) emfyteuze = starověká a feudální forma dědičného nájmu pozemků, pronajímaných na delší dobu nebo navždy... Celý referát
 
716. emfyzém
rozedma plic... Celý referát
 
717. emfyzematický
rozedmový, týkající se emfyzému... Celý referát
 
718. emfyzematózní
nafouklý, vzedmutý... Celý referát
 
719. emie, -émie
druhá část slov mající význam krev, látky v krvi obsažené... Celý referát
 
720. emigrace
vystěhovalectví... Celý referát
 
721. emigrant
(společnost) vystěhovalec... Celý referát
 
722. emigratio
(l. emigrare vystěhovat) emigrace, vystěhování, výstup... Celý referát
 
723. eminenc
najlepšia klasifikačná známka na vysvedčení... Celý referát
 
724. eminence
titul římkatol. kardinálů a velmistra řádu malteziánů... Celý referát
 
725. eminenter
(latinské výrazy) výborně, výtečně, význačně, výjimečně, mimořádně, s vyznamenáním... Celý referát
 
726. eminentní
(knižně) význačný, vynikající, mimořádný... Celý referát
 
727. emír
vládce emirátu... Celý referát
 
728. emirát
územněsprávní celek na území historické arabské říše, v čele s emírem... Celý referát
 
729. emisar
tajný vyslanec, agent... Celý referát
 
730. emise
vydávání, vydání cenin... Celý referát
 
731. emise a imise
Emise a imise vyjadřují koncentraci smogu či jiných škodlivých látek ve vzduchu. Emise se měří přímo u zdroje znečištění (př. komín), kdežto imise v jeho okolí.... Celý referát
 
732. emisní
vysílající, vydávající... Celý referát
 
733. emisní limit
nejvýše přípustné množství znečišťující látky vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování... Celý referát
 
734. emissarium
otvůrky v lebečních kostech, kterými procházejí žilní spojky mezi intrakraniálními a extrakraniálními žilami... Celý referát
 
735. emissarius
vysílající, vyvádějící, spojující... Celý referát
 
736. emissio
(l. emittere vysílat) emise, vydávání, vysílání, vylétávání elektronů z povrchu hmoty... Celý referát
 
737. emitent
kdo dává peníze nebo cenné papíry do oběhu... Celý referát
 
738. emitor
elektroda tranzistoru, ze které vychází proud... Celý referát
 
739. emitovat
(odborně) vydávat, vysílat, vyzařovat... Celý referát
 
740. emmenagogus
(ř. emmenia pl. n. měsíčky, ř. agogos vedoucí) vyvolávající nebo upravující menstruaci... Celý referát
 
741. emo styl
specifický modní, životní a hudební styl... Celý referát
 
742. emoce
(psychologie) proces prožívání, hnutí mysli... Celý referát
 
743. emociogenní stimuly
podněty budící emoce, city... Celý referát
 
744. emocionalismus
názor považující pocity, city, emoce za základní a rozhodující jevy duševního života... Celý referát
 
745. emocionalita
(psychologie) vzrušení citovost, přecitlivělost, emotivita... Celý referát
 
746. emocionalizace
citová výchova, snaha rozvíjet zejména sociální emoce a vyšší city... Celý referát
 
747. emocionální
(psychologie) citově založený, citový... Celý referát
 
748. emocionální argumentace
uváděné důvody působí primárně na emoce, city, afekty... Celý referát
 
749. emocionální distance
emoční, citový odstup... Celý referát
 
750. emocionální funkce rodiny
poskytování citového zázemí, podpory, pomoci, akceptace, bezpečí a jistoty, významný kohezivní faktor rodiny... Celý referát
 
751. emocionální gramotnost
úroveň souboru osobních schopností, dovedností a poznatků k diferencovanému rozpoznávání a identifikování prožívaných emocí a afektů, k jejich ovládání, regulování a adaptování se a adjustování v běžných i mimořádných životních situacích, též emočn... Celý referát
 
752. emocionální kapacita
úroveň citových schopností, stav citového prožívání, míra citlivosti... Celý referát
 
753. emocionální labilita
citová nestálost... Celý referát
 
754. emocionální opora
dodávání naděje, uklidňování,soucitné vyslechnutí stížností... Celý referát
 
755. emocionální příznaky stresu
např. podrážděnost, zvýšený neuroticismus, změna nálady, subdeprese až deprese, úzkosti, obavy, starosti... Celý referát
 
756. emocionální rezonance
citová odezva jedince na stavy nebo myšlenky jiných osob... Celý referát
 
757. emocionální symptomy
např. citová labilita, tréma, strach, úzkost, subdeprese, deprese, nespavost, iritabilita, plačtivost, neklid, rozčilení... Celý referát
 
758. emocionální únava
důsledek emočního přetížení, emočních a afektivních zátěží a stresů, projevující se např. apatií, subdepresí, pocity beznaděje, ztrátou schopnosti radovat se, redukcí sebevědomí a sebedůvěry, ztrátou chuti do práce i jiných aktivit... Celý referát
 
759. emočně deficientní typ
osoba se sklonem vyhýbat se těsným osobním citovým kontaktům s ostatními a udržující emocionální vzdálenost... Celý referát
 
760. emočně deprivační výchova
výchova způsobující citové strádání vychovávanému... Celý referát
 
761. emočně excesivní typ
osoba snažící se být s ostatními lidmi v extrémně důvěrném, těsném a vřelém citovém vztahu... Celý referát
 
762. emočně karenční výchova
citově nedostačivá výchova... Celý referát
 
763. emočně nestabilní porucha
impulzivní, podléhající návalu afektů, emocí a citů, nestálá, nevypočitatelná, nestabilní v prožívání, hraniční... Celý referát
 
764. emočně nestabilní porucha osobnosti
(psychologie) impulzivní až hraniční osobnost, s vysokým neuroticismem, extrémně cholerická, emočně a afektivně labilní, zvýšeně konfliktní, nestálá, vrtošivá, s explozivním chováním, zlostná, chovající se často i verbálně agresivně, násilnicky, zkr... Celý referát
 
765. emočně volitivní
... Celý referát
 
766. emoční
(psychologie) týkající se citů, prožívání něčeho... Celý referát
 
767. emoční ambivalence
(psychologie) současné prožívání rozporných, smíšených a protichůdných, kladných i záporných pocitů a emocí vůči věcem, podnětům a osobám, např. sympatie a antipatie, lásky a nenávisti... Celý referát
 
768. emoční deprivace
(psychologie) strádání v oblasti emoční (citové)... Celý referát
 
769. emoční dysbalance
citová nevyváženost, též emoční disbalance... Celý referát
 
770. emoční inkongruence
citová nepřiléhavost... Celý referát
 
771. emoční inkontinence
neschopnost zadržet nebo ovládnout vyrazové projevy emocí i na v podstatě málo emoční nebo i neemoční podněty, rychlé střídání kladných a záporných citových reakcí, může jít o organicky podmíněnou psychickou poruchu... Celý referát
 
772. emoční insuficience
citová nedostačivost, neschopnost pociťovat a prožívat některé city... Celý referát
 
773. emoční inteligence
(psychologie) součást sociální inteligence, schopnost a dovednost vnímat, poznávat a diferencovat vlastní i cizí pocity, emoce, afekty a nálady a regulovat podle nich své jednání, též emocionální inteligence... Celý referát
 
774. emoční labilita
nápadná až extrémní citová a výrazová proměnlivost a nevyrovnanost, snadné střídání i protikladných emocí a jejich projevů, iritabilita, dráždivost... Celý referát
 
775. emoční mozek
emoční (citový) mozek je často používané metaforické označení limbického mozku (amygdaly, septa a hipokampu)... Celý referát
 
776. emoční nepřiléhavost
nepřiléhavá emoční reakce vzhledem k dané situaci objevující se např. u schizofreniků... Celý referát
 
777. emoční oploštělost
(psychologie) citová otupělost, plochost, distancovanost, redukovanost... Celý referát
 
778. emoční opora
možnost pohovořit si o problémech a starostech s chápajícím člověkem... Celý referát
 
779. emoční stenokardie
(medicína) srdeční bolest lokalizovaná za hrudní kostí a vyvolaná afektem nebo silnou emocí... Celý referát
 
780. emoční stres
druh duševní zátěže, který vyplývá z náročných situací, mimořádných událostí a nadměrných profesních požadavků, vyvolávajících silnou afektivní odezvu (např. strach, úzkost, depresi), a to zejména u lidí senzitivních nebo hypersenzitivních... Celý referát
 
781. emoční tenacita
extémně dlouhé přetrvávání emoční reakce... Celý referát
 
782. emoční zátěž
afektivní prožívání, stres, odezva způsobená působením stresorů (zejména psychických a sociálních)... Celý referát
 
783. emoji
(komunikace) Emoji je obrázkový znak v textu vystihující nějakou emoci (smajlík) nebo obecně nějakou věc, místo, zvíře apod.... Celý referát
 
784. emolienční
... Celý referát
 
785. emolliens
změkčující, chránící kůži, sliznici... Celý referát
 
786. emotikony
(typografie) grafické znaky, zkratky, symboly či nahrážky emocí a řeči těla, též smajlíky... Celý referát
 
787. emotion-focused coping
způsoby a metody usilující o vyrovnání se s nežádoucím emocionálním (afektivním) stavem vzniklým pod vlivem stresu... Celý referát
 
788. emotional contagion
emocionální nákaza, emoční nakažlivost pozitivními i negativními emocemi, zrcadlení emočních projevů... Celý referát
 
789. emotional difficulties
emoční dificility... Celý referát
 
790. emotional exhaustion
emocionální exhausce (vyčerpání), důsledek neustálého vnitřního napětí a možnostem jedince nepřiměřeného pracovního vytížení... Celý referát
 
791. emotional intelligence
emoční inteligence... Celý referát
 
792. emotivita
citovost, emocionalita... Celý referát
 
793. emotivitas
(l. emovere vytrhnout) emotivita, dojmovost, citovost, aktivní duševní hnutí, emoční reaktivita... Celý referát
 
794. emotivní
(psychologie) citově zabarvený, emocionální... Celý referát
 
795. emotivní inkontinence
citová nevyrovnanost, nevyváženost projevující se silnými emocionální reakcemi i na velmi slabé podněty... Celý referát
 
796. emotivní symptomy stresu
nadměrné obavy, úzkosti, subdeprese a deprese, výrazné starosti, sociální distance, podrážděnost, popudlivost, (iritabilita), prudké změny nálady apod.... Celý referát
 
797. emoveo
odstranit, vyjmout, silně zatřást, anulovat... Celý referát
 
798. emovere
vyrušit, vzrušit, pohnout, otřást, dojmout... Celý referát
 
799. empatická asertivita
(psychologie) vcítění se do prožívání a chování druhého a zdůvodňování i vysvětlování svých postojů, názorů, souhlasu či odmítnutí, čímž se liši od simplexní (základní, jednoduché, prosté) asertivity... Celý referát
 
800. empatický
(psychologie) mající pochopení, vnímavý, schopný vcítit se do situace druhého člověka... Celý referát
 
801. empatie
... Celý referát
 
802. empatogen
(biochemie) Látka prohlubující empatii, vyvolávající pocit odpuštění, lásky, důvěry. Klasickým empatogenem je MDMA (extáze) a její deriváty, GHB, mefedron, v menší míře i metamfetamin (pervitin).... Celý referát
 
803. empeiria
zkušenost, empirie... Celý referát
 
804. empeiros
zkušený... Celý referát
 
805. emperor
císař (z aj.)... Celý referát
 
806. empír, empir
sloh napoleonské doby (u nás zhruba 1805-25) vycházející z klasicizmu, napodobující ant. stavby... Celý referát
 
807. empire
(doslovný překlad) říše, impérium, císařství... Celý referát
 
808. empirické kognitivní metody
poznávání zkoumaných jevů přímo v praxi např. pozorování, testy, sociometrie, dotazníky, rozhovor, obsahová analýza... Celý referát
 
809. empirický
zkušenostní, ze zkušenosti, založený na zkušenosti... Celý referát
 
810. empirie
(odborně) zkušenost (jako zdroj poznání)... Celý referát
 
811. empirizmus, empirismus
názor považující zkušenost za jediný zdroj poznání... Celý referát
 
812. emplastra
náplasti... Celý referát
 
813. emplastra fluide
tekuté náplasti... Celý referát
 
814. emplastrum
náplast, obklad... Celý referát
 
815. employee abuse
souhrnný název pro mobbing a bossing... Celý referát
 
816. empora
architektonický prostor nesený klenbou nebo sloupy a otevřený oknem nebo arkádou,tribuna... Celý referát
 
817. emporion, emporium
v antice obchodní středisko zřízené v blízkosti města nebo uvnitř hradeb... Celý referát
 
818. empowerment
posilování, zmocnění, zplnomocnění, delegování pravomocí, zvyšování zodpovědnosti... Celý referát
 
819. emprostotonus
obloukovité napětí, ohnutí těla dopředu při svalových křečích... Celý referát
 
820. empty shell family
,,rodina vyprázdněné skořápky," metaforický výraz pro fakt, že muž a žena sice spolu stále bydlí, ale neposkytují si emocionální oporu a podporu, komunikují spolu pouze minimálně a spolupracují pouze v nevyhnutelných případech... Celý referát
 
821. empyém
hnis v tělních dutinách... Celý referát
 
822. empyema
(medicína) tis, n. (ř. empyema hnis, vřed) empyém, nahromadění hnisu v tělní dutině nebo orgánu (při hnisavých zánětech). Empyema appendicis hnisavá exsudace v uzavřené dutině červovitého výběžku při uzavření vstupu do slepého střeva. Empyema articul... Celý referát
 
823. empyokéla
nahromadění hnisu v krajině pupeční... Celý referát
 
824. emu
(ornitologie) stepní pták se zakrnělými křídly, žijící v Austrálii... Celý referát
 
825. emudatio
(l. emundare vyčistit) emundace, vyčištění, pročištění... Celý referát
 
826. emulace
napodobení činnosti jednoho zařízení pomocí jiného zařízení... Celý referát
 
827. emulační blud
žárlivecký blud, chorobné a nevyvratitelné přesvědčení o nevěře partnera či partnerky... Celý referát
 
828. emulátor
zařízení napodobující činnost jiného zařízení... Celý referát
 
829. emulgace
příprava emulze mechanickým rozptýlením dvou vzájemně nemísitelných kapalin... Celý referát
 
830. emulgátor
látka usnadňující vznik emulze, emulgační činidlo... Celý referát
 
831. emulgentní
rozptylující... Celý referát
 
832. emulovat
schopnost napodobovat jeden systém jiným... Celý referát
 
833. emulsio
(l. emulgere vyčerpat) emulze, soustava dvou nebo více vzájemně nemísitelných kapalin v sobě jemně rozptýlených. Emulsio amygdalae emulze mandlová, mandlové mléko. Emulsio camphorae emulze kafrová. Emulsio chloroformi emulze chloroformová. Emulsi... Celý referát
 
834. emulze
(fyzika) disperzní soustava dvou těžce mísitelných kapalin... Celý referát
 
835. emunctio
smrkání... Celý referát
 
836. en bloc
vcelku, hromadně, najednou... Celý referát
 
837. en face
zepředu... Celý referát
 
838. en gros
ve velkém množství (opak en détail)... Celý referát
 
839. en masse
vcelku, dohromady... Celý referát
 
840. en passant
mimochodem, zběžně, mezi řečí... Celý referát
 
841. en-
první část složených slov mající význam v, uvnitř... Celý referát
 
842. enaktivní učivo
dovednosti (zejména senzomotorické)... Celý referát
 
843. enamelární
emailový, týkající se skloviny... Celý referát
 
844. enameloma
(medicína) tis, n. ( enamelum email) enamelom, nádor vycházející ze skloviny... Celý referát
 
845. enamelum
substantia adamantina, ae, f. email, sklovina, nejtvrdší tkáň v lidském těle kryjící korunku zubu... Celý referát
 
846. enanciomer
optický izomer (antipod) - konformace molekuly, která stáčí polarizované světlo jinak něž jiný izomer téže látky (z řec. ???????? = obrácený, opačný a ????? = část)... Celý referát
 
847. enangeitis
(medicína) (ř. en, endon uvnitř, ř. angeion céva) enangeitida, endangiitida, zánět vnitřní vrstvy cévní stěny... Celý referát
 
848. enantém
(medicína) vyrážka na sliznici provázející některé choroby, např. spalničky... Celý referát
 
849. enantiodromie
,,jít nebo běžet někomu naproti", střídání a vyrovnávání, vyvažování vědomých i nevědomých protikladů, regulativní funkce protikladů, hledání střední cesty životem... Celý referát
 
850. enantiolalie
porucha řeči v rámci psychiatrického onemocnění... Celý referát
 
851. enantiomerie, enanciomerie
druh izomerie organických sloučenin, optická izomerie... Celý referát
 
852. enarthrosis
(ř. en uvnitř, ř. thron kloub) enartróza, kloubní spojení, kde hlavice je hluboko vsunuta do kloubní jamky... Celý referát
 
853. enartron
cizí těleso v kloubu... Celý referát
 
854. encanthis
(medicína) idis, f. (ř. enkanthis otok v očním koutku) enkantida, zvětšení slzního hrbolku při zánětu oční spojivky... Celý referát
 
855. encefalický
mozkový... Celý referát
 
856. encefalitida
(medicína) zánět mozku... Celý referát
 
857. encefalo-
první část složených slov mající význam mozek, mozkový... Celý referát
 
858. encefaloarteriografie
rentgenové znázornění mozkových tepen po podání kontrastní látky... Celý referát
 
859. encefalodysplazie
vrozená anomálie mozku... Celý referát
 
860. encefalograf
(medicína) přístroj pro záznam eletrické aktivity mozkových neuronů pomocí elektrod rozmístěných na hlavě... Celý referát
 
861. encefalografie
rentgenové vyšetření mozkových prostorů, pomocí kontrastní náplně... Celý referát
 
862. encefaloidní
podobný mozkové tkáni... Celý referát
 
863. encefalomalacie
lat. encephalomalacia - měknutí mozku, nekróza mozkové tkáně ischemické etiologie, zprvu nekrotické změny střídá následná kolikvace... Celý referát
 
864. encefalomeningokéla
výhřez mozku a měkkých plen mozkových... Celý referát
 
865. encefalomyelopatie
blíže nespecifikované onemocnění mozku a míchy... Celý referát
 
866. encefalon
mozek... Celý referát
 
867. encefalopatický
týkající se mozkových chorob... Celý referát
 
868. encefalopatie
(medicína) onemocnění mozku... Celý referát
 
869. encefalopyóza
tvoření hnisu v mozku, mozkový absces... Celý referát
 
870. encefaloragie
krvácení do mozku... Celý referát
 
871. encefalospinální
týkající se mozku a míchy... Celý referát
 
872. encefalotomie
protětí mozku... Celý referát
 
873. encephalaemia
překrvení mozku... Celý referát
 
874. encephalalgia
(medicína) (ř. enkefalos mozek, ř. algos bolest) encefalalgie, bolest uvnitř hlavy... Celý referát
 
875. encephalitis
(medicína) (ř. enkefalos mozek) encefalitida, zánět mozku. Encephalitis acuta disseminata encefalitida prudká roztroušená, ložiskovitá, s mozkovými a míšními příznaky. Encephalitis acuta haemorrhagica encefalitida prudká hemoragická, zánět mozku při ... Celý referát
 
876. encephalitis lethargica
(medicína) pravděpodobně virové onemocnění, které po první světové válce rozpoutalo epidemii s velmi vysokou úmrtností. Nejvýznačnějšími příznaky byla letargie, vysoké teploty a obrny hlavových nervů. Často zanechávala trvalé následky v podobě amyost... Celý referát
 
877. encephalocele
encephalocystocele, es, f. (ř. enkefalos mozek, ř. kele kýla, vyhřez, ř. kystis dutina) encefalokéla, encefalocystokéla, výhřez mozku, vrozený defekt CNS a jeho obalů... Celý referát
 
878. encephalomeningitis
(medicína) (ř. enkefalos mozek, ř. meninx-meningos plena mozková) encefalomeningitida, zánět mozku a měkkých plen mozkových... Celý referát
 
879. encephalomyelitis
(medicína) (ř. enkefalos mozek, ř. myelos mícha) encefalomyelitida, současný zánět mozku a míchy... Celý referát
 
880. encephalomyocarditis
(medicína) (ř. enkefalos mozek, myocardium sval srdeční) encefalomyokarditida, zánět mozku a srdečního svalu... Celý referát
 
881. encephalon
mozek, též encefalon... Celý referát
 
882. encephalopunctura
(medicína) (ř. enkefalos mozek, l. punctura probodnutí) encefalopunktura, chirurgické nabodnutí mozku... Celý referát
 
883. encephalosclerosis
(ř. enkefalos mozek, ř. skleros tvrdý) mozková skleróza... Celý referát
 
884. encephalosepsis
(medicína) is, f. (ř. enkefalos mozek, ř. sepsis hnití) encefalosepse, zánět mozkové tkáně v rámci celkového septického onemocnění... Celý referát
 
885. encheiresis
(medicína) is, f. (ř. encheiresis provádění, uskutečnění) encheiréza, uskutečnění nějakého manuálního výkonu, např. chirurgického zákroku... Celý referát
 
886. enchondroma
(medicína) tis, n. (ř. en v, do, ř. chondros chrupavka) enchondrom, nádor z chrupavčité tkáně... Celý referát
 
887. enchondromatóza
tvorba enchondromů na více kostech... Celý referát
 
888. encián
hořec... Celý referát
 
889. encore
přídavek (koncertní), z fr. "ještě"... Celý referát
 
890. encounter
setkání... Celý referát
 
891. encouter group therapy
psychoterapie v rámci ,,skupin setkávání"... Celý referát
 
892. encyklika
okružní list, papežský dokument adresovaný všem biskupům... Celý referát
 
893. encyklopedie
(věda) souhrnné zpracování jednoho nebo všech vědních oborů, zpravidla v abecedním uspořádání, naučný slovník... Celý referát
 
894. encyklopedistika
tvorba encyklopedií... Celý referát
 
895. endanaesthesia
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. anaesthesia znecitlivění) endanestézie, vnitřní znecitlivění, nevnímání bolesti bez podání anestetika... Celý referát
 
896. endangeitis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. angeion céva) endangiitida, endangeitida, zánět vnitřní cévní vrstvy... Celý referát
 
897. endaortitis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. aorte srdečnice) endaortitida, zánětlivé onemocnění vnitřní vrstvy srdečnice... Celý referát
 
898. endarteriální
nitrotepenný... Celý referát
 
899. endarterie
označení pro tepny přecházející v kapiláry bez předchozího větvení, konečné tepny bez kolaterál... Celý referát
 
900. endarteriectomia
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, arteria tepna, ř. ektome vynětí) endarterektomie, chirurgické odstranění vnitřní vrstvy tepny (intimy)... Celý referát
 
901. endarteriitis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, arteria tepna) endarteriitida, zánět vnitřní vrstvy tepny. Endarteriitis obliterans syphilitica zánět vnitřní vrstvy tepny vedoucí k jejímu ucpání při syfilidě... Celý referát
 
902. endemický
(odborně) trvale se vyskytující jen na určitém místě, místní... Celý referát
 
903. endemie
výskyt některé choroby v určitém místě či oblasti... Celý referát
 
904. endemit
(odborně) rostlina nebo živočich vyskytující se pouze na jednom místě (u nás např. rostlina Jeřáb sudetský)... Celý referát
 
905. endemizmus, endemismus
omezení původu a výskytu rostlin a živočichů na určité území... Celý referát
 
906. endermalis
(ř. en v, do, ř. derma kůže) endermální, uvnitř kůže, v kůži... Celý referát
 
907. endezmální
ležící, nacházející se ve vazivové tkáni... Celý referát
 
908. endoalergie
přecitlivělost s tvorbou alergenů ve vlastním těle... Celý referát
 
909. endobióza
růst jednoho symbiotického nebo parazitického organismu v druhém organismu... Celý referát
 
910. endoblast
vnitřní zárodečný list... Celý referát
 
911. endobrachyezofagus
vrozené zkrácení jícnu... Celý referát
 
912. endobronchiální
uvnitř, na vnitřní stěně průdušky... Celý referát
 
913. endobronchitis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. bronchos průduška) endobronchitida, zánět vnitřní stěny průdušek, katarální bronchitida... Celý referát
 
914. endocarditis
endokarditita... Celý referát
 
915. endocelulární
nitrobuněčný... Celý referát
 
916. endocepce
(psychologie) vnitřní vnímání prožitků světa člověkem... Celý referát
 
917. endocept
amorfní poznání... Celý referát
 
918. endocervicitis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, l. cervix hrdlo) endocervicitida, zánět sliznice děložního hrdla... Celý referát
 
919. endocervikální
týkající se sliznice děložního hrdla... Celý referát
 
920. endochondrální
(anatomie) ležící v chrupavce, uvnitř chrupavky... Celý referát
 
921. endocolitis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. kolon tračník) endokolitida, zánět sliznice tračníku... Celý referát
 
922. endocolpitis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. kolpos pochva) endokolpitida, zánět poševní sliznice... Celý referát
 
923. endocraniitis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. kranion lebka) endokraniitida, zánět endokrania, zánět přecházející od vnitřní okostice lebky na tvrdou plenu... Celý referát
 
924. endocystitis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. kystis měchýř) endocystitida, zánět sliznice močového měchýře... Celý referát
 
925. endocyt
útvar uvnitř buňky... Celý referát
 
926. endocytóza, endocytosa
proces přijímání látek do buňky... Celý referát
 
927. endoderm
vnitřní zárodečný list živočišného embrya... Celý referát
 
928. endodontitis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. odus-odontos zub) endodontitida, zánět zubní dřeně, pulpitida... Celý referát
 
929. endoenteritis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. enteron střevo) endoenteritida, zánět střevní sliznice... Celý referát
 
930. endoenzym
nitrobuněčný enzym, nacházející se uvnitř buňky... Celý referát
 
931. endofág
organizmus žijící a živící se uvnitř hostitele... Celý referát
 
932. endofaryngeální
nitrohltanový... Celý referát
 
933. endofotografie
fotografický snímek vnitřku dutých orgánů vyšetřených pomocí endoskopu... Celý referát
 
934. endofyt
rostlinný cizopasník žijící uvnitř hostitele... Celý referát
 
935. endogamie
historické společenské pravidlo, podle něhož je uzavírání sňatků přípustné jen v rámci vlastního kmene, skupiny... Celý referát
 
936. endogastrectomia
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. gaster žaludek, ř. ektome vynětí) endogastrektomie, chirurgické odstranění části žaludeční sliznice... Celý referát
 
937. endogastritis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. gaster žaludek) endogastritida, zánět žaludeční sliznice... Celý referát
 
938. endogenistické teorie evoluce
též preformistické, nativistické, biologizující teorie vývoje... Celý referát
 
939. endogenní
vnitřní, mající vnitřní příčinu... Celý referát
 
940. endogenní determinanta
vnitřní činitel, např. dědičnost... Celý referát
 
941. endogenní faktory
(medicína) vnitřní činitelé... Celý referát
 
942. endogenní frustrace
vnitřní zátěž způsobená např. komplexem méněcennosti, nedostatkem sebedůvěry, zvýšenou únavou, intrapsychickými konflikty, úzkostmi, subdepresemi a depresemi, pocity viny a pod., též interní frustrace... Celý referát
 
943. endoglyf
(geologie) hieroglyf uvnitř vrstvy sedimentu... Celý referát
 
944. endointoxicatio
(ř. endon v, uvnitř, ř. intoxicatio otrava) endointoxikace, otrava vyvolaná jedem vnitřního původu, endogenním toxinem (např. urémie)... Celý referát
 
945. endokard
blána pokrývající vnitřek srdeční dutiny, nitroblána srdeční... Celý referát
 
946. endokardiální
nitrosrdeční, týkající se srdeční nitroblány... Celý referát
 
947. endokarditida
(medicína) zánět nitroblány srdeční... Celý referát
 
948. endokarp
(botanika) vnitřní vrstva oplodí... Celý referát
 
949. endokéla
vnitřní kýla, výhřez... Celý referát
 
950. endokraniální
ležící uvnitř lebky, týkající se tvrdé pleny mozkové... Celý referát
 
951. endokranióza
syndrom onemocnění charakterizovaný bilaterální symetrickou hyperostózou lebky s klinickými příznaky hypotalamických poruch... Celý referát
 
952. endokranium
vnitřní okostice lebky, tvrdá plena mozková... Celý referát
 
953. endokrinium
soubor žláz s vnitřní sekrecí... Celý referát
 
954. endokrinní
týkající se žláz s vnitřní sekrecí, mající schopnost vnitřní sekrece... Celý referát
 
955. endokrinocharakteropatie
charakteropatie kombinovaná se závadou nebo poruchou žláz s vnitřní sekrecí... Celý referát
 
956. endokrinogenní
vyvolaný žlázami s vnitřní sekrecí nebo jejich sekretem... Celý referát
 
957. endokrinologické vyšetření
... Celý referát
 
958. endokrinologie
(medicína) podobor vnitřního lékařství zabývající se anatomií, fyziologií a patologií žláz s vnitřní sekrecí... Celý referát
 
959. endokrinopatie
(medicína) onemocnění a poruchy žláz s vnitřní sekrecí... Celý referát
 
960. endokrinoterapie
hormonální léčba, léčení podáním endokrinně účinných substancí... Celý referát
 
961. endolaryngeální
ležící uvnitř hrtanu... Celý referát
 
962. endolymfa
čirá tekutina uvnitř blanitého bludiště (labyrinthus membranaceus) vnitřního ucha... Celý referát
 
963. endolymfatický
týkající se endolymfy... Celý referát
 
964. endolyzin
baktericidní substance buňky... Celý referát
 
965. endomeninx
(anatomie) vnitřní plena ústředního nervstva... Celý referát
 
966. endometrectomia
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. metra děloha, ř. ektome vynětí) endometrektomie, chirurgické vynětí děložní sliznice... Celý referát
 
967. endometriální
týkající se děložní sliznice... Celý referát
 
968. endometriom
novotvar obsahující endometriální tkáň... Celý referát
 
969. endometriosis, endometrióza
výskyt děložní sliznice (endometria) mimo dutinu dělohy, nejčastěji v dutině břišní, častá příčina neplodnosti žen... Celý referát
 
970. endometritida
(medicína) zánět děložní sliznice... Celý referát
 
971. endometritis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. metra děloha) endometritida, zánět děložní sliznice. Endometritis putrida endometritida hnisavá, infekční hnisavé onemocnění děložní sliznice. Endometritis tuberculosa endometritida tuberkulózní... Celý referát
 
972. endometrium
děložní sliznice... Celý referát
 
973. endomitóza
replikace chromosomů uvnitř jádra bez následného rozdělení (důsledkem je endopolyploidie)... Celý referát
 
974. endomyelografie
rentgenové znázornění míchy a páteřního kanálu s použitím kontrastní látky... Celý referát
 
975. endomyelogram
rentgenový snímek míchy, páteřního kanálu... Celý referát
 
976. endomyocarditis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. mys-myos sval, ř. kardia srdce) endomyokarditida, zánět srdeční nitroblány a srdečního svalu... Celý referát
 
977. endomyometritis
(medicína) ( endometrium nitroblána dělohy, myometrium svalovina dělohy) endomyometritida, současný zánět sliznice a svaloviny dělohy... Celý referát
 
978. endomyopericarditis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, myocardium srdeční svalovina, pericardium osrdečník) endomyoperikarditida, současný zánět nitroblány, svaloviny srdeční a osrdečníku... Celý referát
 
979. endomyzium
vazivo uvnitř svalu... Celý referát
 
980. endonazální
nitronosní, uvnitř nosu... Celý referát
 
981. endoneuritis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. neuron nerv) endoneuritida, zánět vaziva kolem nervového svazku... Celý referát
 
982. endoneurium
řídké vazivo mezi nervovými vlákny... Celý referát
 
983. endonukleární
ležící uvnitř buněčného jádra... Celý referát
 
984. endonukleáza
enzym přerušující fosfodiesterové vazby v molekule DNA, a tím uvolňující souvislost spojených nukleotidů v řetězci... Celý referát
 
985. endoparazit, endoparasit
cizopasník žijící uvnitř těla hostitele... Celý referát
 
986. endopelvický
ležící v pánvi... Celý referát
 
987. endoperiarteriitis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. peri kolem, arteria tepna) endoperiarteriitida, zánět vnitřní a vnější vrstvy tepny... Celý referát
 
988. endopericarditis
(medicína) ( endocardium srdeční nitroblána, pericardium osrdečník) endoperikarditida, současný zánět srdeční nitroblány a osrdečníku... Celý referát
 
989. endoperineuritis
(medicína) ( endoneurium vazivo uvnitř svazku nervových vláken, perineurium vazivo obalující nervový svazek) endoperineuritida, současný zánět vnitřního a vnějšího vaziva svazečku nervových vláken (endoneuria a perineuria)... Celý referát
 
990. endophlebitis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. fleps-flebos žíla) endoflebitida, zánět vnitřní stěny žíly. Endophlebitis obliterans hepatica zánět jaterní žíly s uzavřením jejího průsvitu krevní sraženinou... Celý referát
 
991. endophthalmitis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. ofthalmos oko) endoftalmitida, zánět vnitřních tkání oka... Celý referát
 
992. endophytia
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. fyton rostlina) endofytie, růst směřující dovnitř (např. nádor)... Celý referát
 
993. endoplastitis
itidis, f. (ř. endon v, uvnitř, ř. plastiké (techné) umění tvárné) endoplastitida, choroba vyvolaná infekcí vzniklou cestou implantovaných umělých náhrad, zavedených katétrů apod.... Celý referát
 
994. endoplazmatický
týkající se endoplazmy, obsažený v cytoplazmě buňky (endoplazmatické retikulum)... Celý referát
 
995. endoprotéza
umělá náhrada kloubu... Celý referát
 
996. endorachitický
nitropáteřní... Celý referát
 
997. endoradiografie
rentgenové vyšetřování vnitřních orgánů pomocí kontrastních látek (souborný název)... Celý referát
 
998. endoresectio
(ř. endon v, uvnitř, l. resectio odnětí) endoresekce, chirugické odstranění orgánu (prostaty) vnitřní cestou (transuretrální resekce prostaty)... Celý referát
 
999. endorfin
bílkovinná látka tvořená v mozku mající účinek morfinu... Celý referát
 
1000. endorrhachis
(ř. endon v, uvnitř, ř. rhachis páteř) list tvrdé míšní pleny... Celý referát
 
1001. endorsace
Povolení od dopravce předat přepravní dokument (letenka nebo letový... Celý referát
 
1002. endosalpingiom
cystadenom vejcovodu... Celý referát
 
1003. endosalpingitis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. salpinx vejcovod) endosalpingitida, zánět sliznice vejcovodu... Celý referát
 
1004. endoskop
(medicína) optický přístroj k vyšetřování tělních dutin a dutých orgánů... Celý referát
 
1005. endoskopie
(medicína) vyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů... Celý referát
 
1006. endosmóza
pronikání látky, tekutiny membránou zvenčí do vnitřku uzavřeného prostoru či systému... Celý referát
 
1007. endospora
(biologie) spora, výtrus, forma existence mikroorganismů vznikající uvnitř buňky baktérie (sporangium)... Celý referát
 
1008. endost
vazivová vrstva stromatu kostní dřeně vystýlající dřeňovou dutinu kosti... Celý referát
 
1009. endosteální
týkající se vnitřní vrstvy kosti obrácené ke kostní dřeni... Celý referát
 
1010. endosteom
osteom uložený ve spongióze kostní tkáně... Celý referát
 
1011. endotel
jednovrstevná výstelka všech krevních cév... Celý referát
 
1012. endotelie
(biologie) buňka endotelu... Celý referát
 
1013. endotelin
peptid produkovaný endotelem, způsobující kontrakci buněk hladké svaloviny (vazokonstrikci)... Celý referát
 
1014. endotelioblast
angioblast, výchozí buňka pro vývoj endotelu... Celý referát
 
1015. endoteliochoriální
týkající se endotelu a klkaté blány... Celý referát
 
1016. endotelióza
novotvoření, bujení endotelových buněk... Celý referát
 
1017. endotelový
týkající se endotelu... Celý referát
 
1018. endotermální
vážící, absorbující teplo... Celý referát
 
1019. endotermický, endothermický
pohlcující teplo... Celý referát
 
1020. endotermie, endothermie
jev, při němž se spotřebovává teplo... Celý referát
 
1021. endotermní, endotermický
doprovázený spotřebou (tepelné) energie (opak exotermický, exotermní)... Celý referát
 
1022. endothelio-endothelialis
( endothelium buněčná výstelka) endotelo-endotelový (např. šev v cévní chirurgii)... Celý referát
 
1023. endothelioma
(medicína) tis, n. ( endothelium buněčná výstelka) endoteliom, nádorové bujení endotelu cév... Celý referát
 
1024. endothoracicus
(ř. endon v, uvnitř, ř. thorax hruď) nitrohrudní... Celý referát
 
1025. endotoxikóza
otrava endotoxinem... Celý referát
 
1026. endotoxin
liposacharidová složka ve stěně gramnegativních baktérií vyvolávající projevy infekce v organismu... Celý referát
 
1027. endotracheální
nitroprůdušnicový... Celý referát
 
1028. endotracheitis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, ř. tracheia průdušnice) endotracheitida, zánět sliznice průdušnice... Celý referát
 
1029. endotymní
hlubinně emoční vrstva psychiky úzce vázaná na tělo... Celý referát
 
1030. endouretrální
ležící, nacházející se v močové trubici... Celý referát
 
1031. endouterinní
ležící uvnitř dělohy... Celý referát
 
1032. endovalvulitis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, l. valvula chlopeň) endovalvulitida, zánět srdeční nitroblány na chlopních... Celý referát
 
1033. endovasculitis
(medicína) (ř. endon v, uvnitř, l. vasculum cévka) endovaskulitida, zánět vnitřní vrstvy cévy... Celý referát
 
1034. endovazální
(medicína) endovaskulární, nitrocévní... Celý referát
 
1035. endovezikální
ležící, nacházející se uvnitř močového měchýře... Celý referát
 
1036. endpoint
koncový bod, konečný ukazatel, cíl... Celý referát
 
1037. enduro
objemová třída motocyklů... Celý referát
 
1038. enechetický
ztrnulý, zpomalený, utlumený, rozvláčný, perseverující... Celý referát
 
1039. enema
klystýr... Celý referát
 
1040. eneolit
pozdní doba kamenná... Celý referát
 
1041. energeia
(odborně) hybnost, činnost, uskutečnění, energie... Celý referát
 
1042. energemata
duchovní síly... Celý referát
 
1043. energetický
(fyzika) vztahující se k energii... Celý referát
 
1044. energetika
(energetika) nauka, průmyslové odvětví zabývající se získáváním, přeměnou, dopravou, použitím různých forem energie... Celý referát
 
1045. energický
(odborně) rozhodný, rázný... Celý referát
 
1046. energie
(fyzika) míra různých forem pohybu hmoty ve všech jejích vzájemných přeměnách... Celý referát
 
1047. energo-
první část složených slov mající význam energie, energetický... Celý referát
 
1048. enervace
nervové ochabnutí, vysílení... Celý referát
 
1049. enervatio
(l. e od, z, l. nervus nerv) enervace, nervové ochabnutí, vysílení... Celý referát
 
1050. enervovaný
ochablý, vysílený, vyčerpaný... Celý referát
 
1051. enervovat se
vyčerpávat se, unavovat se... Celý referát
 
1052. enfant terrible
člověk jednající bez ohledu na společenské zvyklosti... Celý referát
 
1053. enfiláda
(architektura) nejen funkční, ale i optické propojení jednotlivých, za sebou řazených místností. Dveře jednotlivých místností jsou řazeny přesně za sebou v jedné ose.... Celý referát
 
1054. enfleuráž
(v kosmetice) postup získávání vonných látek z květin extrakcí tukem při normální teplotě... Celý referát
 
1055. engastrius
(biologie) parazitární zrůda, jeden znetvořený plod leží v břišní dutině druhého... Celý referát
 
1056. engineering
poskytování inženýrských služeb... Celý referát
 
1057. engoba
povlak z jemné plavené hlíny nanášený na keramiku, sloužící k zakrytí nečistého základního střepu a ke zdobení, nástřepí... Celý referát
 
1058. engouement
zbláznění... Celý referát
 
1059. engram
paměťová stopa podvědomé mysli... Celý referát
 
1060. enhancement
zvýraznění... Celý referát
 
1061. enigma
(knižně) hádanka, záhada, tajemství... Celý referát
 
1062. enioda
elektronka používaná jako detektor kmitočtově modulovaného signálu a jako amplitudový omezovač... Celý referát
 
1063. enissofobie
(psychologie) chorobný strach z kritiky... Celý referát
 
1064. enjambement
přesah významového celku z jednoho verše do druhého... Celý referát
 
1065. enkapse
(zoologie) princip, podle kterého je každý systém částí (prvkem) systému vyššího, složitějšího... Celý referát
 
1066. enkapsulace
(odborně) obalování, obalení, zapouzdření, etuvování... Celý referát
 
1067. enkaustace
(výtvarnictví) antická malířská technika užívající k nanášení barev voskové směsi, které se zapouštějí působením horka do kamene, dřeva nebo plátna, enkaustika... Celý referát
 
1068. enkaustika
(výtvarnictví) malířská technika užívající barev smíšených s voskem a následného vypálení... Celý referát
 
1069. enkefalín
typ endorfínu... Celý referát
 
1070. enkefalos
mozek... Celý referát
 
1071. enkláva
(geografie) území uvnitř jiného území... Celý referát
 
1072. enklitikon
(lingvistika) příklonka... Celý referát
 
1073. enkolpion
byzantský náprsní kříž... Celý referát
 
1074. enkómion
druh řeckého hymnu, slavnostní zpěv přednášený při hostině za doprovodu lyry... Celý referát
 
1075. enkopréza, enkopresa, enkopresis
(medicína) neschopnost dítěte zadržet stolici, mimovolní vyprazdňování stolice ve věku, kdy to už není normální... Celý referát
 
1076. enkranius
fetus in fetu, podvojná parazitární zrůda... Celý referát
 
1077. enkulturace
proces učení se jedince žít ve společnosti a její kultuře... Celý referát
 
1078. ennea
devět... Celý referát
 
1079. enneagram
(psychologie) esoterická metoda poznávání devíti základních sklonů a tendencí, způsobů chování a prožívání, typů osobnosti (nazývaná též jako ,,devět tváří duše")... Celý referát
 
1080. eno-
první část složených slov mající význam víno... Celý referát
 
1081. enoftalmus
abnormálně či extrémně vkleslé oko do očnice, jeden ze symptomů Hornerovy triády (blefaroptóza, mióza a enoftalmus)... Celý referát
 
1082. enoláza
enzym katalyzující jednu z reakcí glykolýzy... Celý referát
 
1083. enologie
nauka o vinařství a o víně... Celý referát
 
1084. enomanie
blouznění typické pro opilce... Celý referát
 
1085. enorchismus
(anatomie) zadržení varlete, varle nesestouplé do šourku... Celý referát
 
1086. enormita
nesmírnost, ohromnost, enormnost... Celý referát
 
1087. enormitas
(l. enormis nepravidelný) enormita, nepravidelnost, nadměrnost, nadměrná velikost... Celý referát
 
1088. enormní
(odborně) neobyčejný, nesmírný, nadměrně veliký, nepravidelný, nadměrný... Celý referát
 
1089. enosteální
nitrokostní... Celý referát
 
1090. enosteom
kostní novotvar uložený ve spongióze, obklopen ze všech stran kostní tkání... Celý referát
 
1091. enostóza, enostosis
(medicína) kostní hyperplazie na vnitřním povrchu kosti (nádor v kostní dutině)... Celý referát
 
1092. enrichment
obohacení (např. výživy, paliva, životního prostředí nebo i učiva pro mimořádně nadané žáky)... Celý referát
 
1093. ens
bytí, bytost, podstata, jsoucno... Celý referát
 
1094. ens astrale
podstata či příčina (např. nemoci) kosmická (Paracelsus)... Celý referát
 
1095. ens Dei
podstata či příčina božská (Paracelsus)... Celý referát
 
1096. ens naturale
podstata či příčina tkvící v přirozenosti a specifičnosti individuální osoby (Paracelsus)... Celý referát
 
1097. ens spirituale
podstata nebo příčina duchovní (Paracelsus)... Celý referát
 
1098. ens veneni
podstata či příčina tkvící v jedu (Paracelsus)... Celý referát
 
1099. enšpígl
šprýmař, čtverák... Celý referát
 
1100. entaktogen
synonymum pro empatogen, ze slova en tactus - dotýkat se, látka dodávající pocit velké sdílnosti, citové blízkosti, např. extáze... Celý referát
 
1101. entalechie
vnitřní účel... Celý referát
 
1102. entalpie
(fyzika) tepelný obsah... Celý referát
 
1103. entaze
tonické stažení svalstva... Celý referát
 
1104. entelecheia
účelná činnost... Celý referát
 
1105. entelechie
tvořivý životní princip... Celý referát
 
1106. entente
vztah porozumění a shody v politických otázkách mezi státy... Celý referát
 
1107. enter
vstoupit, vejít... Celý referát
 
1108. enter-entero-
první část složených slov mající význam střevo, střevní... Celý referát
 
1109. enteralgia
(medicína) (ř. enteron střevo, ř. algos, odyne bolest) enteralgie, enterodynie, bolest střev (obecně)... Celý referát
 
1110. enterální
střevní... Celý referát
 
1111. enterectomia
(medicína) (ř. enteron střevo, ř. ektome vynětí) enterektomie, chirurgické odnětí části střeva, resekce střeva... Celý referát
 
1112. enterektázie
rozšíření, roztažení tenkého střeva... Celý referát
 
1113. enterický
střevní... Celý referát
 
1114. enterismus
pojímá metafyzickou podstatu pozitiva ve smyslu o tom diskutovat věčně... Celý referát
 
1115. enteritida, enteritis
(medicína) zánět tenkého střeva... Celý referát
 
1116. entero-enteroanastomosis
(medicína) is, f. (ř. enteron střevo, anastomosis spojení) entero-enteroanastomóza, chirurgické spojení dvou částí střev... Celý referát
 
1117. enteroanastomosis
(medicína) is, f. (ř. enteron střevo, anastomosis spojení) enteroanastomóza, chirurgické spojení dvou střevních kliček... Celý referát
 
1118. enterobaktérie
souborné označení pro baktérie žijící ve střevě... Celý referát
 
1119. enterobiliární
týkající se střeva a žluči... Celý referát
 
1120. enterobiopsie
mikroskopické vyšetření části tenkého střeva ze živého organismu... Celý referát
 
1121. enterobióza
onemocnění, jehož původcem je roup dětský Enterobius (o.) vermicularis... Celý referát
 
1122. enterocentesis
(medicína) is, f. (ř. enteron střevo, ř. kentein bodat) enterocentéza, chirurgické nabodnutí střeva... Celý referát
 
1123. enterochirurgie
střevní chirurgie... Celý referát
 
1124. enterocholecystoanastomosis
(medicína) is, f. (ř. enteron střevo, ř. cholekystis žlučník, anastomosis spojení) enterocholecystoanastomóza, chirurgické spojení mezi tenkým střevem a žlučníkem... Celý referát
 
1125. enterocolitis
(medicína) (ř. enteron střevo, ř. kolon tlusté střevo) enterokolitida, současný zánět tenkého a tlustého střeva... Celý referát
 
1126. enterocystis
enterocystoma, tis, n. (ř. enteron střevo, ř. kystis dutina) enterocysta, enterocystom (enterokystom), perzistence střední části omfaloenterické dučeje, jež se změní v cystu... Celý referát
 
1127. enterocystokéla
kýla, výhřez obsahující střevo a močový měchýř... Celý referát
 
1128. enterocyt
střevní buňka... Celý referát
 
1129. enterodynia
(medicína) (ř. enteron střevo, ř. odyne bolest) enterodynie, bolesti střev, vnitřních břišních orgánů... Celý referát
 
1130. enteroepiplokéla
kýla, výhřez obsahující části střeva a předstěry... Celý referát
 
1131. enterogastrický
týkající se žaludku a střev... Celý referát
 
1132. enterogastritis
(medicína) (ř. enteron střevo, ř. gaster žaludek) enterogastritida, zánět žaludku a střev... Celý referát
 
1133. enterogastrokéla
výhřez obsahující části střeva a žaludku (ventrální hernie)... Celý referát
 
1134. enterogastron
hormon produkovaný střevní sliznicí, tlumící žaludeční sekreci a motilitu... Celý referát
 
1135. enterogenní
střevního původu... Celý referát
 
1136. enteroglukagon
enzym tvořený ve sliznici tenkého střeva, mající srovnatelný účinek jako pankreatický glukagon... Celý referát
 
1137. enterohepatitis
(medicína) (ř. enteron střevo, ř. hepar-hepatos játra) enterohepatitida, zánět střev a jater... Celý referát
 
1138. enterohepatokéla
forma pupečního výhřezu obsahujícího části střeva a jater... Celý referát
 
1139. enterohydrokéla
kýla, výhřez obsahující části střeva s nahromaděnou tekutinou... Celý referát
 
1140. enterointoxicatio
(ř. enteron střevo, l. in do, v, ř. toxikon jed) enterointoxikace, celková otrava organismu střevním obsahem... Celý referát
 
1141. enterokéla
výhřez střeva... Celý referát
 
1142. enterokináza
enzym střevní sliznice měnící neúčinný proenzym břišní slinivky trypsinogen v aktivní trypsin... Celý referát
 
1143. enterokleize
uzávěr tenkého střeva... Celý referát
 
1144. enteroklyze
střevní nálev... Celý referát
 
1145. enterokokcémie
přítomnost enterokoků v krvi... Celý referát
 
1146. enterokolektomie
vynětí části tenkého a tlustého střeva... Celý referát
 
1147. enterokolický
týkající se tenkého a tlustého střeva... Celý referát
 
1148. enterokoloanastomóza
operační spojení mezi tenkým a tlustým střevem... Celý referát
 
1149. enterokutánní
týkající se střeva a povrchu těla... Celý referát
 
1150. enterolit
střevní "kameny", části zatvrdlé stolice... Celý referát
 
1151. enterolitiáza
tvoření střevních "kamenů", konkrementy ze zatvrdlé stolice... Celý referát
 
1152. enterolýza
operační uvolnění střevních srůstů... Celý referát
 
1153. enteromegalie
chorobné zvětšení a rozšíření střev... Celý referát
 
1154. enteromerokéla
kýla stehenní obsahující střevní kličku... Celý referát
 
1155. enteromyióza
střevní onemocnění vyvolané parazitujícími larvami much... Celý referát
 
1156. enteromykóza
střevní onemocnění způsobené plísněmi... Celý referát
 
1157. enteron
střevo... Celý referát
 
1158. enteroneuróza
nervové onemocnění střev, funkční porucha střev bez organických příčin... Celý referát
 
1159. enteroparéza
střevní obrna... Celý referát
 
1160. enteropathicus
(medicína) a, um (ř. enteron střevo, ř. pathos choroba) enteropatický, týkající se střevního onemocnění... Celý referát
 
1161. enteropatie
blíže nespecifikovaná střevní choroba. Enteropathia exsudativa enteropatie exsudativní, charakterizovaná nadměrnými ztrátami bílkovin do trávicího ústrojí, a tím vedoucí k poklesu koncentrace plaz... Celý referát
 
1162. enteropatologie
nauka o chorobách střev... Celý referát
 
1163. enteropexis
(medicína) is, f. (ř. enteron střevo, ř. pexis upevnění) enteropexe, chirurgické upevnění skleslého střeva, břišních orgánů... Celý referát
 
1164. enteroplegie
paralýza, ochrnutí střev... Celý referát
 
1165. enteroptóza
pokles břišních útrob při ochabnutí břišní stěny... Celý referát
 
1166. enteroragie
(medicína) krvácení ze stěny střeva, krev není natrávená - má červené zabarvení... Celý referát
 
1167. enterorea
průjem... Celý referát
 
1168. enterorenální
vztahující se ke střevu a ledvině... Celý referát
 
1169. enterorexe
ruptura, prasknutí střeva... Celý referát
 
1170. enterorrhaphia
(medicína) (ř. enteron střevo, ř. rhafe šev) enterorafie, chirurgické sešití střeva, uzavření operované části střeva... Celý referát
 
1171. enterosepse
sepse způsobená přestupem baktérií ze střev do krevního oběhu (translokace baktérií)... Celý referát
 
1172. enteroskopie
endoskopické vyšetření tenkého střeva... Celý referát
 
1173. enterosolventní, gastrorezistentní
(medicína) tableta, rozpouštějící se až ve střevě, procházející žaludkem bez vlivu na jeho sliznici... Celý referát
 
1174. enterospazmus
střevní křeče, křečovitý stah střeva... Celý referát
 
1175. enterostaxe
malé krvácení ze střevní sliznice... Celý referát
 
1176. enterostáza
porucha střevní pasáže... Celý referát
 
1177. enterostenóza
zúžení střeva... Celý referát
 
1178. enterostomie
chirurgické vyústění střeva navenek... Celý referát
 
1179. enterotom
nůž, nůžky k protětí střeva... Celý referát
 
1180. enterotomie
chirurgický řez, protětí střeva... Celý referát
 
1181. enterotorax
uložení břišních orgánů v hrudní dutině při defektu bránice... Celý referát
 
1182. enterotoxémie
přítomnost toxinu vzniklého ve střevech v krvi... Celý referát
 
1183. enterotoxicosis
(staphylococcica) (ř. enteron střevo, ř. toxikon jed) enterotoxikóza (stafylokoková), střevní onemocnění vyvolané termostabilním enterotoxinem některých stafylokokových kmenů... Celý referát
 
1184. enterotoxin
bakteriální jed vedoucí k těžkým intoxikacím, jež se projevují gastrointestinálními příznaky... Celý referát
 
1185. enterotoxismus
(medicína) otrava střevním jedem... Celý referát
 
1186. enterotyfus
střevní tyfus... Celý referát
 
1187. enterovaginální
týkající se střeva a pochvy... Celý referát
 
1188. enterovezikální
týkající se střeva a močového měchýře... Celý referát
 
1189. enteroviróza
infekční virové onemocnění trávicího ústrojí... Celý referát
 
1190. enterovirus
(medicína) virus působící záněty zažívacího ústrojí a poškození nervového systému... Celý referát
 
1191. enterozoon
(medicína) střevní parazit... Celý referát
 
1192. entertainer
bavič, diskžokej... Celý referát
 
1193. entertainizace
(publicistika) tendence televize (i rozhlasu) předvádět zpravodajství, publicistiku nebo další vážné žánry tak, aby se podobaly žánrům zábavným, bavičským... Celý referát
 
1194. enterurie
přítomnost střevního obsahu v moči... Celý referát
 
1195. enthesitis
(medicína) (ř. enthesis úpon) entezitida, zánět šlachového úponu, úponový syndrom, bolest ve svalovém nebo šlachovém úponu... Celý referát
 
1196. enthesopathia
(medicína) entezopatie, blíže nespecifikovaná choroba šlachových nebo svalových úponů... Celý referát
 
1197. entita
(filozofie) podstata dané věci, jsoucnost... Celý referát
 
1198. entlovat
začišťovat okraj látky, obnitkovávat... Celý referát
 
1199. ento-, endo
první část složených slov mající význam vnitřní, uvnitř... Celý referát
 
1200. entoblast
vnitřní zárodečný list... Celý referát
 
1201. entoderm
vnitřní zárodečný list u časné fáze lidského zárodku - entoblast s ukončenou histogenezí... Celý referát
 
1202. entokéla
vnitřní kýla, výhřez... Celý referát
 
1203. entomo-
první část složených slov mající význam hmyz... Celý referát
 
1204. entomofagie
pojídání/konzumace hmyzu... Celý referát
 
1205. entomofobie
(psychologie) chorobný strach z hmyzu... Celý referát
 
1206. entomologie
(zoologie) věda zkoumající a popisující hmyz, včetně prostředk boje proti němu... Celý referát
 
1207. entoparazit
parazit žijící v nitru jiného organismu... Celý referát
 
1208. entoptický
ležící uvnitř oka, týkající se vnitřku oka... Celý referát
 
1209. entoptický fenomén
jev související s lidským zrakovým vnímáním... Celý referát
 
1210. entoptoskopie
vyšetřování vnitřních struktur očního bulbu... Celý referát
 
1211. entos praxis
vnitřní činnost... Celý referát
 
1212. entotický
týkající se vnitřního ucha... Celý referát
 
1213. entrée
vstup... Celý referát
 
1214. entrefilet
krátký, vtipný, aktuální článek umístěný v úvodu denních zpráv... Celý referát
 
1215. entrepreneurial