Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "E" k dispozici 2705 výsledků.
EA   EB   EC   ED   EE   EF   EG   EH   EI   EJ   EK   EL   EM   EN   EO   EP   EQ   ER   ES   ET   EU   EV   EW   EX   EY   EZ  

Prvních 500 výsledků pro písmeno "E":
 
1. e-learning
elektronické učení, výuka po internetu... Celý referát
 
2. e-mail
(internet) systém elektronické pošty... Celý referát
 
3. e-zin
z anglického electronic magazine, tedy elektronický magazín... Celý referát
 
4. ebrietas
(medicína) opilost, opilství... Celý referát
 
5. ebrietas pathica
(medicína) patologická, chorobná opilost, alkoholická psychóza, mrákotný stav, idiosynkratická intoxikace... Celý referát
 
6. ebrietas simplex
(medicína) prostá, nekomplikovaná opilost, ebrieta... Celý referát
 
7. ebriositas
(medicína) opilost, opilství... Celý referát
 
8. ebriosus
(medicína) a, um opilý, zpitý... Celý referát
 
9. ebrius
opilý, zpitý... Celý referát
 
10. ebulioskopie
(fyzika) metoda určování molekulární hmotnosti látek... Celý referát
 
11. ebullitio
(l. ebullire vzkypět) vření, var... Celý referát
 
12. ebur
slonová kost, slonovina... Celý referát
 
13. eburneatio
onis, eburnificatio, onis, f. (l. ebur slonovina, slonová kost, l. facere činit) eburneace, eburnifikace, přeměna kosti ve hmotu podobnou slonovině... Celý referát
 
14. eburneus
týkající se slonoviny. Substantia eburnea zubovina, dentin... Celý referát
 
15. ecce locus
(latinské výrazy) hle, pohleď na místo... Celý referát
 
16. ecce homo
(latinské výrazy) ejhle člověk... Celý referát
 
17. ecce virgo
(latinské výrazy) ejhle panna... Celý referát
 
18. ecchondroma
(medicína) tis, n. (ř. ek z, ze, ř. chondros chrupavka) ekchondrom, nezhoubný nádor vycházející z chrupavčité tkáně... Celý referát
 
19. ecclesia semper reformanda
(církev) církev (má být) stále reformovaná (obnovovaná)... Celý referát
 
20. ecclesiofobie
(psychologie) chorobný strach z kostela... Celý referát
 
21. echino-
první část složených slov mající význam ježek, ježovka... Celý referát
 
22. echinocyt
abnormální erytrocyt s nitkovitými výběžky... Celý referát
 
23. echinokok
(biologie) vývojové stadium tasemnice jaterní, boubel, měchožil... Celý referát
 
24. echinokokóza
parazitární onemocnění domácích zvířat vyvolané tasemnicí jaterní Echinococcus granulosus, přenosné na člověka ze psa a zachvacující hlavně játra... Celý referát
 
25. echinostomóza
helmintozoonóza vyvolaná střevní motolicí druhu Echinostoma ilocanum... Celý referát
 
26. echinus, echinos, echínos
střední část sloupové hlavice bochníkového tvaru... Celý referát
 
27. echo
ozvěna... Celý referát
 
28. echoencefalografie
vyšetřovací metoda mozku založená na vysílání ultrazvukových impulzů a registraci jejich odrazu... Celý referát
 
29. echofrazie
chorobné napodobování (opakování) slyšeného slova, věty, zvuku... Celý referát
 
30. echogenita
(biologie) odrazivost, schopnost tkání v přiměřené, zvýšené či snížené míře odrážet ultrazvukové vlny... Celý referát
 
31. echografie
diagnostická metoda pracující s odrazem ultrazvuku od látek s různými akustickými vlastnostmi, sonografie... Celý referát
 
32. echoická paměť
(psychologie) krátká, okamžitá, senzorická paměť pro sluchové vjemy zachycující např. na dvě až tři vteřiny zvuk... Celý referát
 
33. echokardie
vyšetřování srdce založené na vysílání a registraci ultrazvukových impulzů... Celý referát
 
34. echokardiografie
(medicína) metoda vyšetřování srdce odrazem ultrazvuku na tkáni... Celý referát
 
35. echokineze, echokinese
porucha jednání charakterizovaná napodobováním pohybů jiných lidí... Celý referát
 
36. echolalie
chorobné opakování slyšeného,papouškování... Celý referát
 
37. echolokace
orientace živočichů v prostoru pomocí vyslání a zpětného přijímání ultrazvuku... Celý referát
 
38. echolot
ozvěnový akustický hloubkoměr... Celý referát
 
39. echomatismus
(psychologie) chorobné napodobování... Celý referát
 
40. echomimie
(odborně) napodobování mimiky, výrazu jiné osoby... Celý referát
 
41. echopraxie
opakování činností a úkonů pozorovatelných v okolí... Celý referát
 
42. echorenografie
ultrazvukové vyšetření ledvin (nephrosonographia)... Celý referát
 
43. echt
správný, pravý, ryzí... Celý referát
 
44. eclampsismus
označení pro těhotenské komplikace, těhotenská toxikóza, preeklampsie... Celý referát
 
45. eclipsis lunae
zatmění Měsíce... Celý referát
 
46. eclipsis terrae
zatmění Země... Celý referát
 
47. ecochleatio
(l. e z, ze, ven, l. cochlear lžíce) ekochleace, vynětí, odstranění části některého orgánu chirurgickou lžičkou... Celý referát
 
48. ecological civil engineering
ekologické stavitelství... Celý referát
 
49. ecological fallacy
ekonomické zkreslení... Celý referát
 
50. ectasia
ae, ectasis, is, f. (ř. ektasis rozšíření) ektázie, roztažení stěny dutého orgánu... Celý referát
 
51. ecthyma
(medicína) tis, n. (ř. ekthyma vyrážka) ektyma, zánětlivé kožní onemocnění charakterizované rychle se kalícím, často hemoragickým puchýřem se širokým zánětlivým lemem. Ecthyma gangraenosum ektyma gangrenózní, kožní infekční onemocnění s vředovitým ro... Celý referát
 
52. ectodermosis
(medicína) is, f.) pluriorificialis erosiva (ř. ekto vně, ř. derma kůže, l. plus více, l. orificium otvor, ústí) ektodermóza pluriorificiální erozívní, onemocnění charakterizované vysokou teplotou, schváceností, tvorbou puchýřů s bolestivou erozí, po... Celý referát
 
53. ectomia, ektomie
úplné odstranění orgánu, chorobného tělesa, kamenů... Celý referát
 
54. ectophyton
(botanika) i, n. (ř. ekto vně, ř. fyton rostlina) ektofyt, rostlinný cizopasník žijící na povrchu těla... Celý referát
 
55. ectopia
chybné uložení orgánu (zpravidla vrozené), ektopie... Celý referát
 
56. ectothrix
trichos, f. (ř. ekto vně, ř. thrix-trichos vlas) ektotrix, plíseň, objevující se na povrchu vlasu (Trichophytia ectothrix)... Celý referát
 
57. ectotoxinum
(ř. ekto vně, ř. toxikon jed, l. toxinum jed) ektotoxin (exotoxin), jed vylučovaný baktériemi do okolí... Celý referát
 
58. eczema
(medicína) tis, n. (ř. ekzema-ekzematos teplem vyvolaná vyrážka) ekzém, neinfekční povrchní zánětlivé onemocnění kůže, nejčastěji alergické povahy, vyvolané nejrůznějšími zevními i vnitřními faktory.... Celý referát
 
59. eczematisatio
(ř. ekzema vyrážka) ekzematizace, vývoj, vznik ekzému... Celý referát
 
60. edacitas
(l. edax hltavý) žravost, hltavost... Celý referát
 
61. edafický živočich
žijící převážně v půdě, patřící do půdní zvířeny... Celý referát
 
62. edafobionti
živočichové obývající půdní prostředí... Celý referát
 
63. edafon
soubor všech organizmů žijících v půdě... Celý referát
 
64. edafotop
soubor faktorů půdy... Celý referát
 
65. edém
otok... Celý referát
 
66. eden
(knižně) ráj, místo blaženosti... Celý referát
 
67. edice
vydání slovesného díla... Celý referát
 
68. edifikace
(zastarale) budování, vybudování... Celý referát
 
69. edikt
vyhláška, nařízení, vyzvání, úřední výnos... Celý referát
 
70. edikula, aedicula
jednoduchý stavební útvar sestávající z podpor a kladí se štítem... Celý referát
 
71. edil
jeden z dvoch mestských úradníkov v ant. Ríme dozerujúci na ceny, hry, zásobovanie (lat. his.)... Celý referát
 
72. edilita
úrad edila (lat. his.)... Celý referát
 
73. editace
(polygrafie) příprava, zpracování a úprava textu k tisku... Celý referát
 
74. editor
(odborně) vydavatel... Celý referát
 
75. editorial
předmluva u publikací,... Celý referát
 
76. editovat
(odborně) upravovat, měnit... Celý referát
 
77. edometr
(geologie) přístroj na laboratorní stanovení stlačitelnosti zeminy... Celý referát
 
78. EDTA
(zkratka) (ethylene diamine tetraacetic acid) - látka užívaná k vyvazování některých dvojmocných kationtů, chelátová sloučenina, lék při otravě olovem. Využívá se laboratorně. Při odběru krve se krev vyvázáním vápníku stává nesrážlivou (podobně působ... Celý referát
 
79. education
anglický výraz pro výchovu i vzdělávání... Celý referát
 
80. edukace
výchova a vyučování... Celý referát
 
81. edukace ambiciozní
... Celý referát
 
82. edukace degradující
... Celý referát
 
83. edukace hyperdominantní
... Celý referát
 
84. edukace kreativity
Tvořivost je je činnost člověka, vytvářející nové materiální a duchovní hodnoty, jež mají společenský význam. Edukaci kretivity můžeme chápat jako závažnou pedagogickou činnost formující tvořivost pomocí speciálních metod a též vytvářením příznivých... Celý referát
 
85. edukace kverulantská
výchova ve které rodiče nebo další vychovatelé často hovoří i před dítětem o skutečných i domnělých křivdách, které se dítěti a rodičům (vychovatelům) v životě přihodily... Celý referát
 
86. edukace nejednotná
rodiče nebo jednotliví vychovatelé se navzájem liší výchovnými a vzdělávacími cíli nebo metodami při výchově a vzdělávání týchž dětí... Celý referát
 
87. edukace preferující
... Celý referát
 
88. edukace represivní
... Celý referát
 
89. edukace repulzivní
... Celý referát
 
90. edukace ve třídě
(psychologie) řízená profesně pedagogická činnost spočívající v didaktické interakci a pedagogické komunikaci a probíhající v určitých časových dimenzích, ve kterých jsou sdělovány učitelem poznatky a také stimulovány procesy učení žáka a rozvoj jeh... Celý referát
 
91. edukace verbalizující
... Celý referát
 
92. edukace živelně náhodná
výchovná péče postrádající pevné principy a zásady a reagující na tytéž způsoby chování ze strany dětí podle své momentální nálady různě, jednou kladně, podruhé záporně... Celý referát
 
93. edukační
(odborně) výchovný... Celý referát
 
94. edukační hodnotová orientace
zaměření člověka nebo sociální skupiny na vzdělávání, výuku a výchovu i sebevzdělávání a sebevýchovu, průběžné a více méně systematické doplňování kvalifikačních, odborných i vědeckých a uměleckých znalostí, informací a dovedností... Celý referát
 
95. edukační hodnoty
hodnoty v oblasti výchovy a vzdělání,např. vědomosti, dovednosti, návyky, odborné a vědecké znalosti... Celý referát
 
96. edukační instituce
(psychologie) školy, tj.státní i soukromá zařízení pro děti, mládež i dospělé, v nichž se realizuje výchovně vzdělávací proces sloužící k rozvoji osobnosti jednotlivců a jejich adekvátnímu socio-ekonomickému uplatnění v práci i jejich adekvátní indi... Celý referát
 
97. edukační interakce
vzájemné ovlivňování všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu... Celý referát
 
98. edukační intervence
(sociologie) cílená odborná výchovná a vzdělávací optimalizační opatření... Celý referát
 
99. edukační interview
výchovný a vzdělávací rozhovor... Celý referát
 
100. edukační kurikulum
(školství) obsah vzdělávání a výchovy, učební plán školy, program výuky, který se v průběhu doby mění a modernizuje... Celý referát
 
101. edukační pluralismus
dialog a více či méně výběrová kooperace s různými nosnými teoreticko-praktickými koncepcemi, strategiemi a taktikami ve výchově a vzdělávání... Celý referát
 
102. edukační potenciál
výchovné a vyučovací možnosti a schopnosti i charakterové a volní předpoklady... Celý referát
 
103. edukační praxe
vzdělávací a výchovná činnost... Celý referát
 
104. edukační prostor
(psychologie) prostor pro výchovu, který je multidifaktoriálně determinován, a to např. geneticky, prostředím, genderově, věkově, individuální motivovaností, osobnostní kognitivitou, postoji a vztahy... Celý referát
 
105. edukační realita
(psychologie) skutečný a objektivní stav aktivit, procesů, jevů a výsledků výchovy a vzdělávání, který se často liší nejen od subjektivních, ale i od oficiálně proklamovaných edukačních vizí a cílů... Celý referát
 
106. edukační strategie
(psychologie) systémově, holisticky uspořádané vyučovací a výchovné metody a postupy pedagogů, kterými jsou rozvíjeny osobnostní vlastnosti, vědomosti, dovednosti, návyky a učební taktiky a techniky žáků a studentů... Celý referát
 
107. edukační styl
specifický způsob vyučování a výchovy... Celý referát
 
108. edukační styl auditivní
... Celý referát
 
109. edukační univerzálie
to, co v oblasti vzdělávání a výchovy působí obecně a obdobně v různých populacích a v různých zemích (termín prof.J.Průchy)... Celý referát
 
110. edukant
(odborně) žák, student, učeň, dítě, ale i dospělý dospělý člověk, který se učí... Celý referát
 
111. edukativní globalismus
(psychologie) didaktický směr, který na začátku 20. století požadoval vycházet z přirozených celků, ve kterých dítě vnímá svět... Celý referát
 
112. edukativní insuficience
výchovná a výuková nedostačivost... Celý referát
 
113. edukativní interakce
(sociologie) vzájemné výchovné kontakty, aktivity, působení např. v rodině a ve škole... Celý referát
 
114. edukativní psychologie
(psychologie) Zkoumá psychologické aspekty a zákonitosti procesu výchovy a vyučování a změny v psychice a v osobnosti způsobené vzděláváním a výchovou dětí, mládeže i dospělých, též pedagogická psychologie.... Celý referát
 
115. edukativní taktiky
dílčí, záměrně vybírané a používané postupy při výchově, vzdělávání a učení řídící se didaktickými zásadami (např. zásadou funkcionálnosti, návaznosti, kontextovosti, aktivity, autodiagnostiky)... Celý referát
 
116. edukátor
(odborně) pedagog, vychovatel, trenér, učitel, poučující, rodič... Celý referát
 
117. edukometrický přístup k diagnostice
využívá primárně kvantitativní testové metody, vysledky měření vyjadřuje v číslech, které poté interpretuje... Celý referát
 
118. edukometrie
(statistika) speciální statistický obor, který se zabývá testováním testů - tedy měří kvalitu školních zkoušek... Celý referát
 
119. edukosféra
oblast systémového a biodromálního vzdělávání a výchovy člověka... Celý referát
 
120. edukostrategie
dlouhodobý plán formování či změny člověka výchovně vzdělávacím procesem... Celý referát
 
121. edutainment
zábavná výuka, vzdělávání prostřednictvím zábavy, spojení zábavy se vzděláváním, něco jako škola hrou. Termín vznikl z anglických slov education (výchova a vzdělávání) a entertainment (zábava).... Celý referát
 
122. eem
poslední meziledová doba v severoevropské nížině... Celý referát
 
123. efapse
umělá synapse, umělý nervový spoj... Celý referát
 
124. eféb
ve starověkém Řecku označení dospělého jinocha... Celý referát
 
125. efébie
aténský dvouletý vojenský výcvik (po dosažení 18 let)... Celý referát
 
126. efebofilie
náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči dospívajícím chlapcům, někdy bývá řazena mezi parafilie či sexuální deviace jako poddruh pedofilie, kulturně odpovídá řecké pederastii... Celý referát
 
127. efebolie
pohlavní vztah homosexuálních mužů k mladým chlapcům... Celý referát
 
128. efebologie
nauka o dospívání... Celý referát
 
129. efébos
mladík, jinoch, dospělý muž... Celý referát
 
130. efedra, ephedra
chvojník, poměrně rozšířené keře významné obsahem efedrinu a pseudoefedrinu, povzbuzujících látek využívaných k léčbě chorob dýchacích cest, jako anorektika a návyková stimulancia, zejména pseudoefedrin (PSE) je zneužíván k syntetické přípravě metamf... Celý referát
 
131. efedrin
alkaloid užívaný jako lék... Celý referát
 
132. efekt
(odborně) účinek, výsledek... Celý referát
 
133. efekt atribuce
utváření psychologického obrazu jiného člověka výrazně ovlivňuje tendence přisuzovat jeho chování a prožívání nějaké příčiny, důvody a motivy, a to často bez adekvátního zhodnocení vnějších podmínek a dané sociální situace... Celý referát
 
134. efekt destrukce society
výsledek vnitřního i vnějšího ničení, rozvratu, rozkladu, zkázy tradičních i aktuálních společenských hodnot v dané skupině... Celý referát
 
135. efekt emotivity percepce
vnímání je ovlivněno emocemi... Celý referát
 
136. efekt expektace při percepci
do vnímání vstupuje očekávání (anticipace) určitého kladného nebo záporného chování a prožívání na straně druhé osoby, což vede k subjektivnímu výběru (selekci) vnímaných informací a podnětů i ke změnám jejich chápání a hodnocení posuzovatelem... Celý referát
 
137. efekt interference
do vnímání, posuzování a hodnocení více či méně zasahuje (často i neuvědoměně)individuální minulá zkušenost... Celý referát
 
138. efekt Janis
rozhodování na základě skupinové iluze či dokonce skupinové hlouposti... Celý referát
 
139. efekt motýlích křídel
motýlí efekt, lavinový efekt, dominový efekt, osudový dotek, teorie chaosu... Celý referát
 
140. efekt nadřazenosti věty
osamělé slovo je poznáváno obtížněji než když mu předchází smysluplný větný kontext (J.M.Catell)... Celý referát
 
141. efekt novosti
(psychologie) novější informace a zejména poslední informace mívají na některé lidi významnější vliv než starší informace, jde často o chybnou posuzovací tendenci... Celý referát
 
142. efekt perlorodky
(psychologie) projevuje se u některých lidí, kteří prožívají i silné stresy: jako perlorodka reaguje na zranění vytvářením perly, tak někteří psychicky traumatizovaní lidé pod vlivem vnitřního utrpení se osobnostně zdokonalují, rostou a zrají... Celý referát
 
143. efekt planning fallacy
tendence vytvářet zkresleně optimistické předpoklady o tom, jak dlouho bude trvat plnění stanoveného úkolu... Celý referát
 
144. efekt pozorovatele
(psychologie) pozorování pozorovatelem, které si pozorovaní uvědomují, může oblivnit průběh pozorovaného jevu... Celý referát
 
145. efekt přihlížejícího
(psychologie) situace rozptýlené a redukované morální i právní odpovědnosti ve které nikdo z mnoha svědků aktivně nepomůže oběti násilí či nehody, protože se jeden spoléhá na druhého, též bystander effect... Celý referát
 
146. efekt primárnosti
(psychologie) příznaky a vlastnosti prezentované a zaznamenané dříve (jako první) vytvářejí kontext a mají větší vliv na formování dojmu, vnímání a interpretaci dalších příznaků, podnětů a vlastností či rysů... Celý referát
 
147. efekt primárnosti percepce
informace, podněty, které jsou vnímány a přijímány jako první, zabarvují celkový dojem nebo názor často nejvýrazněji... Celý referát
 
148. efekt Pygmalionský
... Celý referát
 
149. efekt shovívavosti
tendence posuzovat druhé lidi mírně, příznivě a jejich záporné vlastnosti odsouvat do pozadí... Celý referát
 
150. efekt svatého Matouše
lidské jednání je ovlivněno výchozí ekonomicko-sociální pozicí jednajících, rituály a tradicí, více získávají ti, co už hodně mají... Celý referát
 
151. efekt svatozáře
(psychologie) vytváření si nepodložených (přespříliš sugestibilních a optimistických) názorů a postojů, např. o osobách, které jsou nositeli akademických či vědecko-pedagogických titulů, představiteli významných politických funkcí apod.... Celý referát
 
152. efekt Zeigarnikové
nedokončené úlohy se (patrně v důsledku trvajícího motivačního napětí) pamatují lépe a více než úkoly ukončené... Celý referát
 
153. efektivita
(odborně) účinnost, působivost, efektivnost, eficience... Celý referát
 
154. efektivita edukace
účinnost, úspěšnost výchovy a vzdělávání... Celý referát
 
155. efektivita terapie
účinnost léčby... Celý referát
 
156. efektivita týmu
výkonnost specifické malé skupiny lidí hodnocená např. z hlediska kvality a kvantity práce, frekvencí inovací a pracovní morálky... Celý referát
 
157. efektivní
(odborně) účelný, účinný... Celý referát
 
158. efektivní komunikace
úspěšná aplikace psychologicky a sociálně kompetentních verbálních i nonverbálních schopností a dovedností v oblasti interpersonálních a profesních kontaktů a vztahů... Celý referát
 
159. efektivní podnik
ekonomicky úspěšná a stabilní organizace poskytující kvalitní hodnoty či výrobky a služby zákazníkům a kvalitní prostředí svým pracovníkům... Celý referát
 
160. efektivnost
účinnost, efektivita... Celý referát
 
161. efektivnostní
účelnostní, účinný... Celý referát
 
162. efektní
působivý, působící silným dojmem, vypočítaný na vnější efekt... Celý referát
 
163. efektor
vykonavatel (např. sval je vykonavatelem plánovaného pohybu), realizátor... Celý referát
 
164. efemera
(knižně) jepice... Celý referát
 
165. efemerida
(astronomie) vypočtená poloha kosmického tělesa pro určité datum... Celý referát
 
166. efemérní
rychle pomíjející, prchavý... Celý referát
 
167. efeminace
zženštilost mužů... Celý referát
 
168. efendi
(v oslovení) pán, titul tureckých úředníků, kněží a učenců... Celý referát
 
169. eferentní
odstředivý, vedoucí vzruch od centra na periferii... Celý referát
 
170. efervescence
šumění plynu uvolněného z kapaliny... Celý referát
 
171. eféta
(bibl.) otevři se... Celý referát
 
172. effect size
velikost účinků, změny, efektu... Celý referát
 
173. effectio
(l. efficere působit) působení, působící síla... Celý referát
 
174. effectiveness
účinnost, účelnost, efektivnost... Celý referát
 
175. effeminatio
(l. effeminare zženštit) efeminace, zženštění, zženštilost... Celý referát
 
176. effervescentia
kypění, šumění... Celý referát
 
177. effervescentní
šumivý... Celý referát
 
178. efficacia
účinnost, působivost... Celý referát
 
179. efficacitas
(l. efficax účinný) účinné, úspěšné působení... Celý referát
 
180. efficax
(l. efficere působit) účinný, působivý, úspěšný... Celý referát
 
181. efficiency
efektivita, efektivnost, účinnost, výkonnost, eficience... Celý referát
 
182. efficiens
vyvolávající, působící... Celý referát
 
183. efficientia
působnost, účinnost... Celý referát
 
184. efflatio
(l. efflare vydechovat) eflace, vychrlení... Celý referát
 
185. efflorescens
kvetoucí, vyrážející, chorobně měnící... Celý referát
 
186. effluvium
ústí, výtok. Effluvium capillorum vypadávání vlasů. Effluvium seminis výtok semena... Celý referát
 
187. effugium
útěk, záchrana... Celý referát
 
188. effusio
(l. effundere vylévat) vylévání, vylití, proudění... Celý referát
 
189. effusus
široký, rozsáhlý, neuspořádaný... Celý referát
 
190. eficience
účinnost, výkonnost, efektivnost, efektivita... Celý referát
 
191. efik
(lingvistika) benuekonžský jazyk užívaný ve východní Nigérii... Celý referát
 
192. efipia
obaly vajíčka... Celý referát
 
193. eflace
rozrušování povrchu půdy větrem... Celý referát
 
194. eflorescence
výkvět (solí, sádrovce) na povrchu půdy... Celý referát
 
195. efod
kněžské roucho... Celý referát
 
196. efor
v starovekom Grécku najvyšší mestský úradník volený na každý rok, v Sparte jeden z piatich najvyšších úradníkov volených na každý rok... Celý referát
 
197. eforace
výmoľová činnosť podzemných tlakových vôd spôsobujúca jaskynné rúry... Celý referát
 
198. efuze, efuse
výlev, výtok, unikání, extruze... Celý referát
 
199. efuzerní, efuserní
marnotratný... Celý referát
 
200. efuzivní, efuzívní, efusivní
výlevný, vulkanický... Celý referát
 
201. egalitarián
(odborně) rovnostář... Celý referát
 
202. egalitarizmus, egalitarismus
rovnostářství... Celý referát
 
203. egalitární postoj
(psychologie) přesvědčení, názor, že je spravedlivé, aby druhá osoba na tom v určité situaci nebyla hůře ani lépe než já sám... Celý referát
 
204. egalitární rodina
(sociologie) rodina v níž muž i žena rovnoprávně vykonávají rodičovskou moc, též emancipovaná rodina... Celý referát
 
205. egalizace, egalisace
vyrovnání... Celý referát
 
206. egalizační, egalisační
vyrovnávající... Celý referát
 
207. egalizovat
(odborně) provádět, provést egalizaci... Celý referát
 
208. egens
potřebný, chudý, postrádající... Celý referát
 
209. egenskap
jedinečnost... Celý referát
 
210. egesta
(l. egerere vynést) tělesné výměšky, stolice, zvratky... Celý referát
 
211. egestas
(l. egere postrádat) nuznost, nedostatek... Celý referát
 
212. egestio
(l. egerere vynést) vyměšování nestravitelných substancí... Celý referát
 
213. egestorius
vynášející, odvádějící... Celý referát
 
214. egida
ochrana, záštita... Celý referát
 
215. ego
první část složených slov mající význam já, vztah k vlastní osobě... Celý referát
 
216. ego extenze
seberozšíření, mimořádně silná identifikace např. s příbuznými, spolupracovníky... Celý referát
 
217. ego integrita
jednotnost já, spirituální a mravní celistvost já... Celý referát
 
218. ego resilience
odolnost a adekvátní přizpůsobivost ,,já" (ega) na náročné životní události... Celý referát
 
219. ego-defensive
ochrana,obrana já... Celý referát
 
220. egocentrace
ustalování ega (já) jako centra (středu) vědomí... Celý referát
 
221. egocentrická mluva
řečové projevy typické pro dětství a zaměřené primárně na vlastní duševno a osobnost... Celý referát
 
222. egocentrický
(psychologie) sebestředný, egoistický, sobecký... Celý referát
 
223. egocentrizmus, egocentrismus
(psychologie) zaměření myšlení a jednání člověka na něho samotného... Celý referát
 
224. egodefenzivní atribuce
(psychologie) tendence připisovat si zásluhy za životní i pracovní úspěchy a vysvětlovat je vnitřními osobnostními příčinami a snaha odmítat osobní zodpovědnost za neúspěchy, které bývají často vysvětlovány vnějšími příčinami... Celý referát
 
225. egodevalvace
Snižování hodnoty ega (tzv. egodevalvace), sebepojetí, a to pomocí výtek typu "Kdo lže, je zlobivý, špatný, nehezký, zlý, ošklivý..."... Celý referát
 
226. egodystonická sexuální orientace
psychická a behaviorální porucha spojená se sexuálním vývojem a orientací projevující se tím, že jedinec má nepochybnou genderovou, pohlavní identitu (totožnost jako muž či žena) a jeho sexuální preference je také nepochybná, ale postižený jedinec si... Celý referát
 
227. egodystonie
nesoulad, disharmonie prožívání a člověka s vlastním sebepojetím... Celý referát
 
228. egofilie
mimořádně pozitivní postoj a vztah k vlastní osobě a nekritické mínění o sobě... Celý referát
 
229. egofonie
patologicky změněný hrudní hlas (bronchofonie), některé samohlásky zní mečivě... Celý referát
 
230. egogenie
poškozování vlastního zdravotního stavu nevhodným životním stylem, nežádoucím chováním a prožíváním... Celý referát
 
231. egogenní
vznikající vlastní aktivitou... Celý referát
 
232. egogram
diagram stavů struktury já... Celý referát
 
233. egoista
(psychologie) sobec, jednající zejména ve prospěch svých zájmů... Celý referát
 
234. egoistická hodnotová orientace
(psychologie) zaměření jednotlivců nebo sociálních skupin na pohodu, příjemný život, vlastnictví peněz a majetku, požitky a záliby, též konzumní hodnotová orientace... Celý referát
 
235. egoistické chování
... Celý referát
 
236. egoistický
(psychologie) sobecký... Celý referát
 
237. egoizmus, egoismus
(psychologie) zdůrazňování sebe sama, stavění se do popředí, sobectví... Celý referát
 
238. egokoncepce
(psychologie) pojetí sebe sama, koncepce vlastní psychiky a osobnosti, sebepojetí... Celý referát
 
239. egomaniak
(psychologie) člověk se závadou či poruchou osobnosti projevující si extrémním egocentrismem, sebestředností, samolibostí, sobectvím, narcistickými a megalomanickými tendencemi... Celý referát
 
240. egomanické děti
děti extrémně egocentrické, sobecké, sebestředné, samolibé, pyšné až arogantní a narcistní... Celý referát
 
241. egománie
přehnaná až patologická sebestřednost, samolibost, pýcha, přesvědčení o vlastních mimořádných kvalitách, mohoucnosti a výkonnosti, které je v rozporu s realitou... Celý referát
 
242. egopatogenie
sebepoškozování po somatické i psychické stránce např. nesprávným životním stylem, nesprávným stravováním, zlozvyky, příliš konfliktním způsobem komunikace, stresování sebe sana, též egogenie... Celý referát
 
243. egopsychologie
spekulativní psychologický směr dynamického (hlubinného) zaměření studující ego (já) člověka, jeho strukturu i funkce... Celý referát
 
244. egosyntonie
soulad, harmonie prožívání a chování s vlastní sebekoncepcí... Celý referát
 
245. egoteizmus, egoteismus
zbožštění sebe sama... Celý referát
 
246. egotická potřeba
sobecká potřeba... Celý referát
 
247. egotický
sobecký, stále zdůrazňující vlastní potřeby a přání, příliš soustředěný jen na sebe... Celý referát
 
248. egotismus
sobecké zdůrazňování vlastního já a vlastní vůle... Celý referát
 
249. egotropní
vztahující se k vlastní osobě, zaměření na vlastní osobu... Celý referát
 
250. egra omnes
vůči všem (pro označení působnosti práva)... Celý referát
 
251. egregor
(sociologie) Skupinový duch zaštiťující např. náboženstké, kulturní, politické hnutí, apod. Údajně ovlivňuje myšlení členů.. Také duch skupiny v přeneseném, obrazném významu.... Celý referát
 
252. egreta
egreta,-y ž.: volavčí péra jako ozdoba hlavy (někdy s diamanty a perlami)... Celý referát
 
253. egutace
výmolná činnost skapávající vody... Celý referát
 
254. egyptienka
latinkové písmo s patkami, jednoduchou kresbou bez výrazného stínování... Celý referát
 
255. egyptologie
obor zabývající se jazykem, historií a kulturou starých Egypťanů... Celý referát
 
256. eidam
(gastronomie) nasládlý polotuhý plnotučný sýr... Celý referát
 
257. eidetická vloha
(psychologie) schopnost přesného, jasného a plastického vybavení si předešlých vjemů, detailní představa a vzpomínka blížící se vjemu... Celý referát
 
258. eidetizmus, eidetismus
(psychologie) vloha, schopnost vybavit si již viděné, vizuální představy... Celý referát
 
259. eidos
idea, podstata, vzor... Celý referát
 
260. eidotes
vědoucí... Celý referát
 
261. eifel
stratigrafický stupeň devonu... Celý referát
 
262. eikon
obraz, zobrazení, podoba, představa, ikona (posvátný obraz)... Celý referát
 
263. eikón tú theú tú aoratú
obraz neviditelného boha... Celý referát
 
264. eikotos logos
pravděpodobná řeč... Celý referát
 
265. eilikrinés
čisté, ryzí, bez vady, expresivní... Celý referát
 
266. einsteinium
rádioaktívny prvok, značka Es... Celý referát
 
267. einvironment
na individuum globálně působící přírodní, sociální, materiálně i nemateriálně civilizační ( kulturní) a spirituální (duchovní) prostředí... Celý referát
 
268. ejaculatorius
(l. eiaculari vyhazovat) vztahující se k ejakulaci... Celý referát
 
269. ejakulace
(biologie) vystříknutí semene ze samčího pohlavního orgánu... Celý referát
 
270. ejakulát
(biologie) sekret mužských nebo obecně samčích pohlavních žláz obsahující sperma... Celý referát
 
271. eject
vyhodit, vyhoď... Celý referát
 
272. ejekce
vychrlení, vypuzení, katapultace... Celý referát
 
273. ejekční
vypuzený... Celý referát
 
274. ejektor
odsávací nebo čerpací tryskové zařízení, které je poháněno proudem vody, plynu nebo páry... Celý referát
 
275. ekcelent
vynikajici... Celý referát
 
276. ekchondróza
nezhoubné bujení chrupavčité tkáně, chrupavčité výrůstky bez tendence k dalšímu růstu... Celý referát
 
277. ekchordóza
rosolovitá hmota v lebeční dutině v oblasti sfenookcipitálního spojení, tvořená zbytky chorda dorsalis... Celý referát
 
278. ekchymóza
(medicína) nepravidelné tečkovité krvácení na sliznicích a serózních blanách... Celý referát
 
279. ekdemický
zavlečený zvenčí... Celý referát
 
280. ekdemomanie
chorobná touha po cestování... Celý referát
 
281. ekdyse
řada larválních svlékání (u členovců)... Celý referát
 
282. ekdyzon, ekdyson
(biologie) hormon vyvolávající svlékání u hmyzu... Celý referát
 
283. ekecheria
(historie) st. Řecko, příměří v době konání olympijských her... Celý referát
 
284. ekforie
oživení vzpomínek... Celý referát
 
285. ekipa
(hovorově) skupina lidí spjatých společným úkolem, závodní družstvo... Celý referát
 
286. ekistika
věda o lidských sídlech... Celý referát
 
287. ekkope
(ř. ekkope výřez) šikmý výřez tkáně chirurgickým nástrojem... Celý referát
 
288. ekkrinní
vyměšující svůj obsah přímo na povrch těla, např. potní žlázy... Celý referát
 
289. ekl
(brněnský hantec) roh... Celý referát
 
290. eklampsie
(medicína) křečové stadium pozdní gestózy (viz EPH gestóza) objevující se ke konci těhotenství. Na předchozí příznaky EPH gestózy (otoky, bílkovina v moči a vysoký krevní tlak) navazují křečové záchvaty, které se rozšiřují na celé tělo a jsou prováze... Celý referát
 
291. eklatantní
(odborně) pozornost poutající, nápadný... Celý referát
 
292. eklekce
výběr z rozličných pramenů, kompilace... Celý referát
 
293. eklekticismus
(odborně) způsob tvorby,vědecké nebo umělecké práce nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním z cizích vzorů, děl nebo starších období... Celý referát
 
294. eklektická psychoterapie
kombinace a slučování metod práce různých druhů psychoterapie... Celý referát
 
295. eklektický
(odborně) čerpající primárně z cizích pramenů, z nichž si vybírá co mu vyhovuje, málo originálně kreativní... Celý referát
 
296. eklektik
(odborně) člověk přijímající a slučující ve své tvorbě či názorech rozmanité prvky vybrané z různých názorů, směru, učení, třeba i protikladných... Celý referát
 
297. eklektismus
způsob tvorby,vědecké nebo umělecké práce nahrazující nedostatek vlastní invence čerpáním z cizích vzorů, děl nebo starších období... Celý referát
 
298. eklektos
vybraný, vyvolený... Celý referát
 
299. eklesiologie
(věda) teologická věda jejímž předmětem zkoumání je církev... Celý referát
 
300. ekleziogenní neuróza
(psychologie) duševní porucha způsobená nesprávně pojatou náboženskou výchovou (např. extrémní buzení pocitu osobní viny a kategorické zatracování sexuality a tělesnosti vůbec)... Celý referát
 
301. ekleziologie
nauka o církvi... Celý referát
 
302. eklimetr
(technika) přístroj k určování výškových rozdílů... Celý referát
 
303. eklips
zatmění Slunce nebo Měsíce... Celý referát
 
304. eklipsa
zatmění... Celý referát
 
305. eklipse
dočasná ztráta vědomí... Celý referát
 
306. ekliptika
(astronomie) dráha zdánlivého pohybu Slunce během roku... Celý referát
 
307. ekliptikální
vztahující se k ekliptice... Celý referát
 
308. ekloga
(literatura) báseň s pastýřskou tematikou... Celý referát
 
309. eklose
(zoologie) líhnutí... Celý referát
 
310. eklovat se
(brněnský hantec) ošklivit si, hnusit se, nelíbit se... Celý referát
 
311. ekmnézie
pocit nemocného, že prožívá znovu některá období dětského života... Celý referát
 
312. ekmnézie, ekmnesie
nesprávná časová lokalizace vybavené vzpomínky... Celý referát
 
313. eknoie
nesmyslná emoce, nepříčetnost... Celý referát
 
314. eko-
(ekologie) první část složených slov mající význam ekologie, ekologický... Celý referát
 
315. ekocentrismus
nauka zabývající se hodnotou životního prostředí a zejména eticky zodpovědným přístupem k zachování přírody a života jako celku... Celý referát
 
316. ekofarma
(ekologie) farma hospodařící způsobem blízkým přirozenému stavu tak že nezatěžuje neúměrně přírodu a produkuje bioprodukty... Celý referát
 
317. ekofeminismus
jeden z proudů feminismu, který hledá např. souvislosti s útiskem žen a exploatací přírody... Celý referát
 
318. ekofobie
patologický odpor k domovu... Celý referát
 
319. ekofond
(ekologie) ekologický fond, finanční prostředky na ochranu a zlepšování životního prostředí... Celý referát
 
320. ekofyziologie
(odborně) obor zabývající se zkoumáním vnějších vlivů na organizmy... Celý referát
 
321. ekologická nika
nároky organismu v ekosystému, souhrn podmínek nutných k přežití a rozmnožování... Celý referát
 
322. ekologická stabilita
schopnost ekosystému vyrovnávat vnější změny a rušivé vlivy a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce... Celý referát
 
323. ekologická valence
(ekologie) tolerance působení určitého faktoru na organismus... Celý referát
 
324. ekologická vikariace
druhy stejné morfologicky ale jiný genetický materiál... Celý referát
 
325. ekologický
(ekologie) to, co je v souladu s přirozenými životními podmínkami, co respektuje přírodní zákonitosti... Celý referát
 
326. ekologie
(ekologie) věda zkoumající vztahy mezi organizmy navzájem a mezi organizmy a prostředím... Celý referát
 
327. ekologista
ekologický aktivista... Celý referát
 
328. ekologizace, ekologisace
snižování negativních vlivů na životní prostředí... Celý referát
 
329. ekománie
forma duševní poruchy charakterizovaná narušenými domácími vztahy... Celý referát
 
330. ekomorfóza, ekomorfosa
odchylka ve tvaru orgánů nebo organizmů vyvolaná prostředím... Celý referát
 
331. ekonom, ekonomka
(ekonomie) odborník v ekonomii... Celý referát
 
332. ekonoměr
(motorizmus) přístroj měřící hospodárnost provozu (zejména při jízdě motorových vozidel)... Celý referát
 
333. ekonometrie
obor zabývající se a formulující ekonomické vztahy a zákonitosti pomocí matematických metod, ekonometrika... Celý referát
 
334. ekonomická deprivace
strádání v oblasti hospodářské... Celý referát
 
335. ekonomická exkluze
vyloučení z trhu práce (např. segregace seniorů)... Celý referát
 
336. ekonomická prosperita
hospodářská úspěšnost, zdařilost, rozvojovost... Celý referát
 
337. ekonomická reciprocita
vyrovnaná vzájemnost... Celý referát
 
338. ekonomicky orientovaný životní styl
ekonomicky a finančně aktivní životní styl orientovaný na zvýšení životní úrovně, blahobytu, kapitálu a konzumu... Celý referát
 
339. ekonomický typ učitele
Ekonomický typ učitele je charakterizován snahou dosáhnout u žáků či studentů maximální výsledky s minimálním vynaložením energie, sil a úsilí. Je často úspěšným metodikem. Rád žáky (studenty) vede k samostatné práci. Chápe vzdělání jako osvojení si ... Celý referát
 
340. ekonomičnost testu
úspornost, finanční a časová nenáročnost a nenáročnost na aplikaci i vyhodnocování... Celý referát
 
341. ekonomie
(ekonomie) interdisciplinární věda zkoumající zejména chování ekonomických subjektů... Celý referát
 
342. ekonomika
(ekonomie) hospodářství určitého státu jako celek... Celý referát
 
343. ekonomismus
(z řec. zákl.) uplatňování ekonomiky v politice... Celý referát
 
344. ekonomizér, ekonomisér
předehřívač tekutin využívající zbytkového tepla spalin... Celý referát
 
345. ekosféra
(astronomie) oblast kolem hvězdy s příznivými podmínkami pro život... Celý referát
 
346. ekospiritualita
duchovní prožívání, vztahy a postoje vůči přírodě a prostředí... Celý referát
 
347. ekospotřebitel
spotřebitel upřednostňující ekologicky nezávadné výrobky... Celý referát
 
348. ekosystém
(ekologie) základní funkční jednotka v přírodě, ve které jsou v přímém vztahu všechny živé složky s fyzikálními i chemickými faktory prostředí... Celý referát
 
349. ekoton
hraniční část mezi dvěma biocenózami... Celý referát
 
350. ekotop
stanoviště se stejnými ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy, okolí živých organizmů... Celý referát
 
351. ekotrofologie
(medicína) nauka o výživě člověka... Celý referát
 
352. ekotyp
skupina jedinců dědičně přizpůsobená určitým životním podmínkám... Celý referát
 
353. ekpyrósis
spálení ohněm... Celý referát
 
354. ekran
promítací plocha... Celý referát
 
355. ekrazit
trhavina obsahující kyselinu pikrovou... Celý referát
 
356. ekry, ecru
mající barvu surového hedvábí... Celý referát
 
357. ektázie, ektasie
rozšíření stěny dutých tělních orgánů... Celý referát
 
358. ekto-
první část složených slov mající význam vně, mimo... Celý referát
 
359. ektoblast
zevní zárodečný list živočišného embrya, ektoderm, exoderm... Celý referát
 
360. ektoderm
zevní zárodečný fist živočišného embrya, ektoblast, exoderm... Celý referát
 
361. ektodermální
vztahující se k zevnímu zárodečnému listu... Celý referát
 
362. ektofág
organizmus živící se na povrchu hostitele... Celý referát
 
363. ektofyt
(botanika) rostlinný cizopasník žijící na povrchu těla... Celý referát
 
364. ektogenní
zjevný, z vnějších příčin... Celý referát
 
365. ektokardie
vrozeně abnormálně uložené srdce... Celý referát
 
366. ektomeninx
zevní vrstva zárodečné mozkové pleny, základ pro tvrdou plenu mozkovou... Celý referát
 
367. ektomezoderm
mezoderm odvozený z primárního ektodermu... Celý referát
 
368. ektopagus
podvojná zrůda spojená hrudí... Celý referát
 
369. ektoparazit, ektoparasit
cizopasník žijící na povrchu těla hostitele... Celý referát
 
370. ektopický
uložený či jsoucí mimo obvyklé místo... Celý referát
 
371. ektopie
zpravidla vrozeně chybné nebo zmnožené umístění nad normální počet a polohu orgánu uvnitř nebo i na povrchu těla (např. močovod)... Celý referát
 
372. ektoplacentární
ležící vně, mimo mateřské lůžko... Celý referát
 
373. ektoplazma, ektoplasma
povrchová vrstva cytoplazmy tvořící lem kolem celé buňky nebo buněčných výběžků... Celý referát
 
374. ektoskopie
vyšetření a určování příznaků choroby pouhým okem... Celý referát
 
375. ektotermie, ektothermie
schopnost studenokrevných živočichů získávat teplo z prostředí změnou svého chování, např. vyhledáváním teplejší lokality... Celý referát
 
376. ektozoon
parazit žijící na povrchu těla hostitele... Celý referát
 
377. ektrodaktylie
vrozené nevyvinutí prstů na rukou či nohou... Celý referát
 
378. ektrofalangie
vrozené nevyvinutí článků prstů... Celý referát
 
379. ektromelie
vrozená deformace, znetvoření jedné nebo více končetin, vrozené nevyvinutí končetin... Celý referát
 
380. ektropium
ochablost dolního víčka, při níž dochází k odvrácení očního víčka od oka. Je provázeno nadměrným slzením. Stav lze upravit drobnou operací u očního lékaře... Celý referát
 
381. ektrosyndaktylie
vrozený srůst prstů... Celý referát
 
382. ekumena
(demografie) trvale obydlená část Země pozměněná činností člověka, tena habitabilis... Celý referát
 
383. ekumenický
všeobecný, světový... Celý referát
 
384. ekumenismus
úsilí o sjednocení všech křesťanských církví... Celý referát
 
385. ekvalizér, ekvalisér
samostatný upravovač signálu... Celý referát
 
386. ekvátor
rovník... Celý referát
 
387. ekvatoreál
dalekohled s hlavní osou namířenou k světovému pólu... Celý referát
 
388. ekvatoreální
rovníkový... Celý referát
 
389. ekvi-
první část složených slov mající význam rovný... Celý referát
 
390. ekvideformáty
místa se stejným zkreslením, tento výraz se vztahuje ke kartografickým zobrazením... Celý referát
 
391. ekvidistantní
zachovávající konstantní vzdálenost... Celý referát
 
392. ekvifaciální
stejnostranný... Celý referát
 
393. ekvifinalita
směřování ke stejnému cíli či efektu různými způsoby a metodami... Celý referát
 
394. ekvifinální
směřující ke stejnému, identickému cíli či efektu (přes rozdílné metody, strategie a taktiky chování)... Celý referát
 
395. ekvilibrace
(odborně) vyvažování... Celý referát
 
396. ekvilibristika
udržování rovnováhy vlastního nebo partnerova těla... Celý referát
 
397. ekvilibrium
rovnováha, vyrovnanost... Celý referát
 
398. ekvimolární
(chemie) vyjadřující rovnost v molárním poměru, kompenzační 1:1... Celý referát
 
399. ekvinokcium, ekvinokce
rovnodennost... Celý referát
 
400. ekvipáž
kočár se spřežením... Celý referát
 
401. ekvipotenciální
mající stejný potenciál... Celý referát
 
402. ekviproporcionálně
rovná úměrnost částí v rámci celku... Celý referát
 
403. ekvita
(právo) abstraktní morální měřítko pro použitelnost právních norem... Celý referát
 
404. ekvita horizontální
... Celý referát
 
405. ekvita ve zdraví
... Celý referát
 
406. ekvita ve zdravotní péči
normativní princip poskytování spravedlivé, rovné, stejné, kvalitní, plošné a dostupné a také specializované i ekonomicky nákladné zdravotní péče na úrovni současné vědy všem potřebným bez rozdílu... Celý referát
 
407. ekvitace
řidč. učení jízdě na koni... Celý referát
 
408. ekvivalence
(odborně) rovnocennost, stejná platnost... Celý referát
 
409. ekvivalent
stejná nebo odpovídající hodnota, platnost... Celý referát
 
410. ekvivalentní
(odborně) rovnocenný, zaměnitelný, se stejným účinkem, se stejnou platností... Celý referát
 
411. ekvivokace
neurčitost, vyhýbavost... Celý referát
 
412. ekzém
(medicína) kožní zánětlivé onemocnění podmíněné přecitlivělostí organizmu vůči alergenům organického i anorganického původu... Celý referát
 
413. ekzematický
týkající se ekzému... Celý referát
 
414. ekzematiformní
podobný ekzému... Celý referát
 
415. ekzematogenní
původu ekzémového... Celý referát
 
416. ekzematoidní
ekzému podobný, připomínající ekzém... Celý referát
 
417. ekzematóza
sklon k častému vzniku ekzému... Celý referát
 
418. ekzematózní
ekzémový, týkající se ekzému... Celý referát
 
419. elaborace
(odborně) vypracování, zpracování... Celý referát
 
420. elaborát
(odborně) zpravidla podrobné písemné zpracování návrhu, plánu... Celý referát
 
421. elaborated code
termín Basila Bernsteina pro rozvinutý jazykový kód (viz)... Celý referát
 
422. elaborovaný jazykový kód
termín britského sociolingvisty Basila Bernsteina pro rozvinutou úroveň způsobu jazykového myšlení a vyjadřování, která je údajně charakteristická pro vyšší sociokulturní vrstvy... Celý referát
 
423. elaborovat
(odborně) zpracovat, rozpracovat, zpodrobnit... Celý referát
 
424. elace
způsob vyjadřování vysoké míry vlastnosti (velikánský, přemnoho)... Celý referát
 
425. elain
kyselina olejová, olein... Celý referát
 
426. elán
(hovorově) nadšení... Celý referát
 
427. elasťáky
elastické kalhoty, legíny... Celý referát
 
428. elastan
syntetické vlákno známé svou výjimečnou pružností... Celý referát
 
429. elastáza
enzym připravený z pankreatu rozkládající elastin... Celý referát
 
430. elasticita
pružnost, elastičnost... Celý referát
 
431. elasticitas
(ř. elastos roztažitelný) elasticita, pružnost... Celý referát
 
432. elastický
pružný... Celý referát
 
433. elastik
(textilnictví) elastická tkanina... Celý referát
 
434. elastikovat
zpružnit... Celý referát
 
435. elastin
vláknitá bílkovina, složka svaloviny... Celý referát
 
436. elastivita
(elektrotechnika) dielektrický odpor indukční trubice jednotkové délky a průřezu... Celý referát
 
437. elastofibróza
fibroelastóza, nadměrný růst elastické a vazivové podpůrné tkáně... Celý referát
 
438. elastogram
(fyzika) barevný obraz průhledného modelu podrobeného deformaci, pozorovaný zkříženými nikoly... Celý referát
 
439. elastoid
substance tvořící se při hyalinní degeneraci elastických vláken... Celý referát
 
440. elastoidosis
(cutanea nodularis) (ř. elastos roztažitelný) elastoidóza, kožní degenerativní onemocnění elastické tkáně provázené tvorbou žlutavých uzlíků... Celý referát
 
441. elastoklaze
degenerativní rozpad elastických vláken... Celý referát
 
442. elastolýza
rozklad, rozpad elastické tkáně... Celý referát
 
443. elastoma
(medicína) tis, n. (ř. elastos roztažitelný) elastom, nádor z elastické tkáně (pseudoxanthoma)... Celý referát
 
444. elastomer
makromolekulová látka vykazující při normální teplotě velkou pružnost... Celý referát
 
445. elastooptika
nauka o změnách optických vlastností látek působených mechanickým napětím... Celý referát
 
446. elastopatie
onemocnění elastické tkáně... Celý referát
 
447. elastorexe
roztržení vláken elastické tkáně... Celý referát
 
448. elastóza
degenerativní onemocnění elastické tkáně... Celý referát
 
449. elatera
(biologie) elatery jsou sterilní buňky vyskytující se mezi výtrusy v tobolkách játrovek a hlevíků, mrštníky... Celý referát
 
450. elatio
(l. efferre vynášet) elace, uchvácení, vytržení, vzrušení... Celý referát
 
451. elativ
(lingvistika) vyjádření stupně vlastnosti bez srovnávání komparativem nebo superlativem... Celý referát
 
452. elder abuse
nevhodné zacházení se starými lidmi, diskriminace, zanedbávání a zneužívání seniorů... Celý referát
 
453. eldorádo
blaho, vytoužený cíl... Celý referát
 
454. eldro
(technika) pomocný přístroj k ovládání zařízení nahrazující elektromagnety... Celý referát
 
455. eleaté
řecká filozofická škola založená na učení o jediném neměnném bytí... Celý referát
 
456. eleatera
(biologie) sterilní buňky vyskytující se mezi výtrusy v tobolkách játrovek a hlevíků, mrštníky... Celý referát
 
457. electio
(l. eligere vybírat) elekce, výběr, volba... Celý referát
 
458. electricus
(ř. elektro(n) jantar... Celý referát
 
459. electrocaustica
(medicína) ae, electrocauterisatio, onis, f. ( electro- související s elektrickým proudem, ř. kausis pálení) elektrokaustika, elektrokauterizace, provádění chirurgického výkonu elektrokauterem (např. uzavření cév k zástavě krvácení)... Celý referát
 
460. electrocauter
( elektro- související s elektrickým proudem, ř. kauter hořák) elektrokauter, operační přístroj umožňující ničit tkáně teplem vznikajícím působením vysokofrekvenčního proudu... Celý referát
 
461. electrocoagulatio
( elektro- související s elektrickým proudem, l. coagulare srážet) elektrokoagulace, stavění krvácení teplem vznikajícím účinkem vysokofrekvenčního proudu... Celý referát
 
462. electrocontractilitas
( elektro- související s elektrickým proudem, l. contractilitas smrštitelnost) elektrokontraktilita, (svalové) stahy vyvolané elektrickým proudem... Celý referát
 
463. electroenterotomia
(medicína) ( elektro- související s elektrickým proudem, ř. enteron střevo, ř. tome řez) elektroenterotomie, elektrochirurgické otevření střeva... Celý referát
 
464. electroresectio
( electro- související s elektrickým proudem, l. resectio odnětí) elektroresekce, operační odnětí patologické tkáně pomocí tzv. elektrického nože, elektroskalpelu... Celý referát
 
465. electrostimulatio
( elektro- související s elektrickým proudem, l. stimulare dráždit) elektrostimulace, využití dráždivých proudů v různých léčebných postupech (např. kardiostimulace)... Celý referát
 
466. electuaria
bylinné balzámy, lektvary, ,,elixíry"... Celý referát
 
467. electuarium
lektvar. Electuarium lenitivum lektvar projímavý. Electuarium sennae lektvar sennový, pročišťující... Celý referát
 
468. elefant
slon... Celý referát
 
469. elefantiáza
chorobné zduření kůže a podkožní tkáně, zvláště na dolních končetinách, při poruše mízního odtoku... Celý referát
 
470. elefantiáze, elefantiesis
neforemné zduření některých částí těla... Celý referát
 
471. elegán
(hovorově) muž atraktivního vzhledu... Celý referát
 
472. elegance
(hovorově) uhlazenost, vkus, ladnost v odívání, chování nebo v řeči... Celý referát
 
473. elegantia morum
jemná, ušlechtilá, mravná povaha... Celý referát
 
474. elegantní
(hovorově) vkusný, upravený, slušivý, čistý, uhlazený, vybraný, ladný, půvabný... Celý referát
 
475. elegence
vytříbený vkus, ladnost, uhlazenost v odívání, chování... Celý referát
 
476. elegický
(odborně) literární nebo hudební dílo tklivého, truchlivého rázu, žalozpěv... Celý referát
 
477. elegie
(literatura) žalozpěv, literární nebo hudební dílo tklivého rázu... Celý referát
 
478. elekce
výběr, volba... Celý referát
 
479. elekta
označení nejvyššího stupně jemnosti vlny... Celý referát
 
480. elektivní
vybírající, výběrový, daný k výběru... Celý referát
 
481. elektivní autoagrese
dílčí agrese zaměřená na sebe sama... Celý referát
 
482. elektivní mutismus
(sociologie) mluvní negativismus, situační a dočasné výběrové mlčení, obranná reakce, odmítnutí komunikovat s určitými konkrétními lidmi nebo v určitém sociálním prostředí (např. ve škole) za některých okolností, též selektivní mutismus. Elektivní ... Celý referát
 
483. elektivnost
výběrovost... Celý referát
 
484. elektor
zvolený zástupce voličů pro výkon volby, volitel... Celý referát
 
485. elektorát
(politika) voliči, občané hlasující ve volbách... Celý referát
 
486. elektrárna
závod na výrobu elektřiny... Celý referát
 
487. elektret
(elektrotechnika) dielektrikum udržující elektrickou polarizaci i po odstranění vnějšího elektrického pole... Celý referát
 
488. elektrifikace
rozšiřování elektrické rozvodné sítě... Celý referát
 
489. elektrika
(hovorově) elektřina... Celý referát
 
490. elektrikář
kdo pracuje v některém elektrotechnickém oboru, elektromechanik... Celý referát
 
491. elektrit
tavený oxid hlinitý, umělý korund... Celý referát
 
492. elektro
(hovorově) elektronické zboží... Celý referát
 
493. elektroakustika
(elektrotechnika) obor techniky zabývající se elektrickým snímáním, reprodukcí, záznamem a zpracováním zvukových záznamů... Celý referát
 
494. elektroanalgezie TENS
(medicína) transkutánní elektrická nervová stimulace redukující bolestivost (např. při porodu)... Celý referát
 
495. elektroanalýza
metoda analýzy elektrickým proudem... Celý referát
 
496. elektroanestezie
(medicína) celkové znecitlivění elektrickým proudem procházejícím centrálním nervovým systémem... Celý referát
 
497. elektrobiologie
nauka o elektrických proudech v živém organismu a jejich projevech... Celý referát
 
498. elektrobioskopie
zjištění smrti pomocí elektrického proudu... Celý referát
 
499. elektrobus
autobus poháněný elektrickým motorem... Celý referát
 
500. elektrochemie
obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info