Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "H" k dispozici 2358 výsledků.
HA   HB   HC   HD   HE   HF   HG   HH   HI   HJ   HK   HL   HM   HN   HO   HP   HQ   HR   HS   HT   HU   HV   HW   HX   HY   HZ  

Prvních 500 výsledků pro písmeno "H":
 
1. habešani
africký národ - Habeš je dnešní Etiopie... Celý referát
 
2. habet
(historie) ve starém Římě zvolání lidu, v okamžiku kdy gladiátor dostal těžký zásah... Celý referát
 
3. habilitace
(školství) udělení práva vysokoškolskému pedagogovi přednášet jako docent... Celý referát
 
4. habilitas
schopnost, způsobilost... Celý referát
 
5. habilitovat
(školství) dosáhnout hodnosti docenta... Celý referát
 
6. hábit
(náboženství) dlouhý řeholní oděv... Celý referát
 
7. habitace
(odborně) bydlení, obydlí... Celý referát
 
8. habitat
(odborně) místo výskytu určitého organizmu, biotop... Celý referát
 
9. habituace
(fyziologie) navykání člověka a živočichů na změnu ve vnějším prostředí a nabývání schopnosti ignorovat postupně trvalé nebo opakující se neškodné podněty... Celý referát
 
10. habitualita
vznik návyků... Celý referát
 
11. habituální
(odborně) obvyklý, ustálený... Celý referát
 
12. habituální smolařství
(psychologie) postižená osoba je již před jakoukoli akcí předem přesvědčena o nezdaru a neúspěšnosti... Celý referát
 
13. habituatio
(l. habitus vzhled) habituace, snížená reakce při opakovaném dráždění orgánu... Celý referát
 
14. habitué
(knižně) každodenní návštěvník,stálý host... Celý referát
 
15. habitus
celkový vnější vzhled... Celý referát
 
16. habitus apoplecticus
podle Hippokrata člověk obtloustlý, zavalitý, který mívá sklon k srdeční mrtvici... Celý referát
 
17. habitus fidei infusus
uschopnění k víře... Celý referát
 
18. habitus phthisicus
(latinské výrazy) podle Hippokrata štíhlý až hubený čověk náchylný k souchotinám (TBC plic)... Celý referát
 
19. habrůvka
(brněnský hantec) noha... Celý referát
 
20. hac via
touto cestou... Celý referát
 
21. háček
(brněnský hantec) práce... Celý referát
 
22. hachle
(zastarale) starší nástroj na zpracování lnu, vochle, drhlen... Celý referát
 
23. hacienda
(stavebnictví) chata... Celý referát
 
24. hackathon
(informatika) Akce, během které se programátoři, designéři, grafici a kodéři snaží vyřešit nějaký problém, nebo vytvořit nějaký předem stanovený celek. Hackathony často probíhají nonstop přes noc, nebo třeba přes víkend.... Celý referát
 
25. hacker
(informatika) člověk snažící se přes počítačové sítě za využití znalostí slabých míst proniknout do cizích systémů a tam získat informace, nebo způsobit škodu... Celý referát
 
26. hacking
vnikání do informačních systémů zvenčí a příp. jejich narušování a zneužívání... Celý referát
 
27. hadál
(geologie) nejhlubší část dna oceánů, dno hlubokomořských příkopů... Celý referát
 
28. hadefobie
(psychologie) chorobný strach z pekla... Celý referát
 
29. hádes
podsvětí... Celý referát
 
30. hadíth
krátká vyprávění o slovech a činech proroka Muhammada a jeho přátel, součást islámské náboženské tradice... Celý referát
 
31. hadr
(brněnský hantec) tisícikoruna... Celý referát
 
32. hadrom
(botanika) dřevní část cévního svazku rostlin... Celý referát
 
33. hadron
těžká elementární částice podléhající silné interakci... Celý referát
 
34. hadž, hadždž, hadj, hedjdj
pouť do Mekky... Celý referát
 
35. hadži, hádždží, hadji
muslim,který vykonal pouť do Mekky... Celý referát
 
36. haecceitas
individualita (pojem ze scholastické filosofie)... Celý referát
 
37. haem (hem)
ř. haima krev) červené krevní barvivo složené z protoporfyrinu a železnatého iontu... Celý referát
 
38. haemagglutinatio
(ř. haima krev, l. agglutinare připojovat) hemaglutinace, shlukování červených krvinek... Celý referát
 
39. haemangiectasia
haemangiectasis, is, f. (ř. haima krev, ř. angeion céva, ř. ektasis rozšíření) hemangiektázie, rozšíření krevních cév... Celý referát
 
40. haemangioblastoma
(medicína) tis, n. (ř. haima krev, ř. angeion céva, ř. blastos výhonek) hemangioblastom, nezralý nádor z krevních cév... Celý referát
 
41. haemangioendothelioma
(medicína) tis, n. (ř. haima krev, ř. angeion céva, endothelium endotel) hemangioendoteliom, zhoubný mezenchymový nádor z endotelových buněk a krevních cév... Celý referát
 
42. haemangioma
(medicína) tis, n. (ř. haima krev, ř. angeion céva) hemangiom, nezhoubný nádor z krevních cév. Hemangioma capillare simplex hemangiom kapilární, nezhoubný nádor z krevních kapilár. Haemangioma cavernosum, cavernoma hemangiom kavernózní, kavernom, cév... Celý referát
 
43. haemangiomatosis
(medicína) is, f. (ř. haima krev, ř. angeion céva) hemangiomatóza, prostoupení velké části orgánu hemangiomy, nádory krevních cév... Celý referát
 
44. haemangiosarcoma
(medicína) tis, n. (ř. haima krev, ř. angeion céva, sarcoma zhoubný nádor) hemangiosarkom, nádor z krevních cév blízký vřetenobuněčnému sarkomu... Celý referát
 
45. haemarthros
lépe haemarthron, i, n. (ř. haima krev, ř. arthron kloub) hemartros, hemartron, nahromadění krve v kloubní dutině... Celý referát
 
46. haemascos
(medicína) i, m. (ř. haima krev, ř. askos kožený měch, dutina) hemaskos, přítomnost krve v břišní dutině, nejčastěji při poškození tkání, nádoru, prasknutí výduti tepen apod.... Celý referát
 
47. haematoblastos
haemoblastos, i, m. (ř. haima-haimatos krev, ř. blastos výhonek) hematoblast, nezralá krevní buňka, vývojová buňka červené nebo bílé krevní řady.... Celý referát
 
48. haematogonia
výhonek, potomstvo) hematogonie, pluripotentní kmenová buňka, mateřská nediferencovaná buňka všech krvinek... Celý referát
 
49. haematoidinum
(ř. haima-haimatos krev, ř. eidos podobný) hematoidin, hnědožluté barvivo bez železa, vznikající v těle z krevního barviva po rozpadu krvinek téměř výhradně extracelulárně, volně ve tkáni... Celý referát
 
50. haematolymphangioma
(medicína) tis, n. (ř. haima-haimatos krev, l. lympha míza, ř. angeion céva) hematolymfangiom, nezhoubný nádor z krevních a lymfatických cév... Celý referát
 
51. haematomphalus
(medicína) i, m. (ř. haima-haimatos krev, ř. omfalos pupek) hematomfalus, krevní výron do pupečníku, krevní "nádor" pupečníku... Celý referát
 
52. haemocholecystitis
(medicína) (ř. haima-haimatos krev, ř. cholekystis žlučník) hematocholecystitida, hemocholecystitida, zánět žlučníku s krvácením do jeho nitra... Celý referát
 
53. haemoconcentratio
(ř. haima krev, l. concentratio zhuštění, nahromadění) hemokoncentrace, zhuštění krve (např. při dehydrataci)... Celý referát
 
54. haemodialysator
(ř. haima krev, ř. dialysis oddělování) hemodialyzátor, umělá ledvina... Celý referát
 
55. haemodilutio
(ř. haima krev, l. diluere rozředit) hemodiluce, naředění krve (např. po podání většího počtu infúzí fyziologického roztoku), snížení viskozity krve... Celý referát
 
56. haemoglobinopathia
( haemoglobinum hemoglobin, ř. pathos choroba) hemoglobinopatie, choroba způsobená vadnou syntézou globinové molekuly hemoglobinu s následnou zvýšenou hemolýzou červených krvinek (např. srpkovitá anémie)... Celý referát
 
57. haemolyticus
hemolytický, týkající se hemolýzy, hemolýzu způsobující... Celý referát
 
58. haemopepsia
haemopepsis, is, f. (ř. haima krev, pepsis trávení) hemopepsie, hemopepse, natrávení krve působením žaludeční šťávy... Celý referát
 
59. haemoperfusio
(ř. haima krev, l. perfundere pronikat) hemoperfúze, odstranění toxických látek a zplodin z krve použitím speciálních kapslí, kterými je perfundována krev nemocného... Celý referát
 
60. haemoptoe
es, haemoptysis, is, f. (ř. haima krev, ř. ptyein plivat) hemoptoe, hemoptýza, vykašlávání menšího nebo většího množství krve... Celý referát
 
61. haemorrhoides
(ř. haimorrhois-haimorrhoidos krvácení) hemoroidy, chorobné rozšíření žil v řitním otvoru nebo na úrovni anorektálního přechodu, městky, "zlatá žíla"... Celý referát
 
62. haemoseparatio
(ř. haima krev, l. separare oddělovat) hemoseparace, oddělení jednotlivých součástí krve (krvinek) pomocí separátoru (např. k získání leukocytového nebo destičkového koncentrátu)... Celý referát
 
63. haesitatio
(l. haesitare váznout) hezitace, váznoucí řeč, druh koktavosti při častém přehnaném ulpívání na počáteční slabice... Celý referát
 
64. hafefobie
(psychologie) chorobný strach z doteků... Celý referát
 
65. háfiz
(náboženství) titul muslima, který zná korán zpaměti... Celý referát
 
66. hafnium
(chemie) vzácný kovový prvek ocelového vzhledu, používaný v jaderné fyzice, značka Hf... Celý referát
 
67. hafo
(slang) hodně, mnoho, mrtě... Celý referát
 
68. haftara
čtení z hebrejské bible v synagoze... Celý referát
 
69. hagada, heggádá
vyprávění, líčení... Celý referát
 
70. haggadá
metoda výkladů talmudu a nezavazující výklady samy týkající se otázek historických, mravoučných a věroučných, podávané v podobě různých poznámek, pověstí, podobenství... Celý referát
 
71. hagiasmos
posvěcení... Celý referát
 
72. hagiografie
písemnictví s náměty životních osudů a činů světců... Celý referát
 
73. hagiolatrie
uctívání světců... Celý referát
 
74. hagios
svatý, posvěcený, posvátný... Celý referát
 
75. hagioterapie
nová forma existenciální psychoterapie považující náboženskost za mimořádně mocnou intervenující sílu lidského duševna... Celý referát
 
76. hagiotika
nauka o světcích... Celý referát
 
77. hahnium
(chemie) prvek ze skupiny transuranů (nazvaný podle německého chemika O. Hahna), nielsbohrium... Celý referát
 
78. haiku
(literatura) v japonské poezii od 17. stol.) klasická forma sedmnáctislabičné básně členěná na verše o 5, 7, 5 slabikách, dodnes rozšířená... Celý referát
 
79. haima
krev... Celý referát
 
80. hajduch
(tanec) sólový mužský lidový tanec... Celý referát
 
81. hajduk, hejduk
lidový bojovník proti turecké nadvládě na Balkáně... Celý referát
 
82. hajfa
(brněnský hantec) děvče... Celý referát
 
83. hajfeci
(brněnský hantec) děvčata... Celý referát
 
84. hajlovat
zdravit německým pozdravem Heil... Celý referát
 
85. hajtra
kůň ve špatném stavu... Celý referát
 
86. hajtry
(brněnský hantec) koně... Celý referát
 
87. hajzl
(expresivně) záchod... Celý referát
 
88. hák
(brněnský hantec) práce... Celý referát
 
89. hakim
lekár múdrc, filozóf (Orient, Arab.)... Celý referát
 
90. hakl krén
... Celý referát
 
91. haknkrajc
hákový kříž, odznak nacizmu... Celý referát
 
92. hákovat
(studentský slang) chodit za školu... Celý referát
 
93. hákovitý
zobcovitý... Celý referát
 
94. haksna
(slang) noha... Celý referát
 
95. halace
(fotografie) odraz světelných paprsků od ploch podkladového materiálu fotografické citlivé vrstvy... Celý referát
 
96. halacha
,,postup?, židovský zákon. Termín označuje první část Talmudu i následné kodifikace v protikladu k vyprávěcí agadě, která nemá právní charakter.... Celý referát
 
97. halachický
týkající se halachy, tj. židovského zvykového kodexu (souboru nařízení, pravidel, rozhodnutí) potvrzeného židovskými rabinskými právníky a učiteli... Celý referát
 
98. halal
též halál (arab. ????). Nezávadný, čistý podle muslimských náboženských předpisů (srov. košer)... Celý referát
 
99. halali
lovecké fanfáry, troubení při ukončení lovu... Celý referát
 
100. halapartna
bodná a sečná zbraň... Celý referát
 
101. halászlé
maďarská silně kořeněná rybí polévka s cibulí, rajčaty a paprikami... Celý referát
 
102. halda
velká hromada, kupa... Celý referát
 
103. half plane
polorovina... Celý referát
 
104. half-open
polootevřený, zpola otevřený... Celý referát
 
105. halftime
(hudba) v jazzu tempo o polovinu pomalejší než předchozí... Celý referát
 
106. halfvolej, half-volley
úder nebo kop zahraný bezprostředně po odrazu míče od hrací plochy... Celý referát
 
107. halibut
platýs... Celý referát
 
108. halisteréza
nedostatek minerálních solí v kostech, odvápnění kostí... Celý referát
 
109. halit
kamenná sůl... Celý referát
 
110. halitóza, halitosis
Nepříjemný zápach z úst.... Celý referát
 
111. halitus
dech, výdech, pára, výpar... Celý referát
 
112. halka
kroužek, forma středověkého arabského studia Koránu... Celý referát
 
113. hallstatt
(historie) Starší doba železná (cca 750-450 př.n.l.) ve střední Evropě, pojmenovaná podle pohřebiště u rakouského Hallstattu.... Celý referát
 
114. hallucinatio
(l. hallucinari snít) halucinace, chorobný zdánlivý smyslový vjem, představa. Hallucinatio optica halucinace optická, zraková... Celý referát
 
115. hallux
palec u nohy... Celý referát
 
116. hallux flexus
pokrčený, ohnutý palec u nohy... Celý referát
 
117. hallux rigidus
ztuhlý palec u nohy... Celý referát
 
118. hallux valgus
vbočený palec nohy (druh klinodaktylie)... Celý referát
 
119. hallux varus congenitus
vrozeně vybočený palec... Celý referát
 
120. halma
desková společenská hra... Celý referát
 
121. halo
světelný kruh kolem zdroje světla, kolo... Celý referát
 
122. haló-efekt
zkreslené hodnocení podle povrchního, ale nápadného dojmu... Celý referát
 
123. halobiont
slanomilný organizmus žijící na slanomilných rostlinách nebo živící se slanomilnými živočichy... Celý referát
 
124. halobiontní
(příd.) halobiont... Celý referát
 
125. halofilní
(biologie) slanomilný... Celý referát
 
126. halofobní
slanobojný, vyhýbající se slaným půdám... Celý referát
 
127. halofyt
(botanika) slanomilná rostlina, rostoucí na slaných půdách... Celý referát
 
128. halogen
chemický prvek sedmé hlavní skupiny periodického systému prvků... Celý referát
 
129. halogenace
chemická reakce, kterou se zavádí halogen do molekuly organické sloučeniny... Celý referát
 
130. halogenid
(chemie) binární sloučenina halogenu s chemickými prvky s nižší elekronegativitou... Celý referát
 
131. halogenidový
související s halogenidem... Celý referát
 
132. halogenový
související s halogenem... Celý referát
 
133. halon
Hasiaca látka, ktorej primárnu zložku tvorí jedna alebo niekoľko organických zlúčenín obsahujúcich jeden alebo viac z prvkov fluór, chlór, bróm alebo jód.... Celý referát
 
134. halopelit
(geologie) jílové horniny obsahujúce soli... Celý referát
 
135. halotan
tekutina užívaná k inhalační narkóze... Celý referát
 
136. haloterapie
léčba vdechováním (inhalací) solných mikročástic rozptýlených např. ve vzduchu solné jeskyně... Celý referát
 
137. halothermae
(ř. hals sůl, ř. thermos horký, ř. therme teplo) halotermy, horké solné prameny... Celý referát
 
138. halotrichit
biely, žltý alebo zelený jednoklonný nerast... Celý referát
 
139. halštatský
(archeologie) náležející do období starší doby železné (halštatu) nebo kultuře tohoto období... Celý referát
 
140. halt!
vyjadřuje výzvu k zastavewní - stát!, počkat!, pozor!, stop!... Celý referát
 
141. haltýř
dočasná sádka na ryby ponořená do proudící vody... Celý referát
 
142. halucinace
vidina, přelud, blouznění... Celý referát
 
143. halucinogen
(biochemie) droga, která na omezenou dobu ovlivňuje psychiku člověka, vyvolává halucinace (LSD, lysohlávka česká, durman)... Celý referát
 
144. halucinogenní
způsobující halucinační stavy... Celý referát
 
145. halucinovat
mít zdánlivé např. zrakové, hmatové nebo sluchové vjemy bez reálného podnětu (halucinace), blouznit... Celý referát
 
146. halucinóza
syndrom charakteristický přetrvávajícími halucinacemi. Hallucinosis alcoholica acuta prudká alkoholická halucinóza, alkoholické přeludy... Celý referát
 
147. halušky
(gastronomie) místní název pro různá jídla z těsta... Celý referát
 
148. haluza
(brněnský hantec) větev... Celý referát
 
149. haluzna
velká nevlídná místnost nebo budova... Celý referát
 
150. halv, half
ve fotbalu a jiných brankových hrách záložník, halvbek... Celý referát
 
151. halvbek, halfback
halv... Celý referát
 
152. halže
(zastarale) náhrdelník, popř. návěsek na náhrdelníku... Celý referát
 
153. ham
(vodárenství) pevný bod osazený vedle vodního díla, na který je výškově navázán cejch, výška koruny jezu, propusti ap.... Celý referát
 
154. hamada
(geologie) skalní poušť s malými výskyty hrubých zvětralin... Celý referát
 
155. hamak, hamaka
visuté lůžko, houpací síť... Celý referát
 
156. hamal
v Orientu nosič břemen... Celý referát
 
157. hamamelis
(botanika) vilín, rod dřevin z čeledi vilínovitých... Celý referát
 
158. hamaria
základní hřích... Celý referát
 
159. hamarkofobie
(psychologie) chorobný strach z možného osobního omylu... Celý referát
 
160. hamartia
minutí cíle ( řečtina... Celý referát
 
161. hamartoblastom
zhoubný novotvar vzniklý maligním zvrhnutím hamartomu... Celý referát
 
162. hamartofobie
(psychologie) chorobný strach z hříchu, z hřešení... Celý referát
 
163. hamartogenní
vzniklý na podkladě tkáňového odštěpu... Celý referát
 
164. hamartologie
nauka o hříchu... Celý referát
 
165. hamartom
(biologie) útvar podobný nádoru vzniklý z tkáňového odštěpu... Celý referát
 
166. hambalek
(stavebnictví) trám vodorovně spojující dvě protilehlé krokve střechy, vodorovná rozpěra, příčník mezi krokvemi... Celý referát
 
167. hamburger
(gastronomie) neobalovaný opečený karbanátek... Celý referát
 
168. hamerleska
(zbrojařství) lovecká palná zbraň... Celý referát
 
169. hamovat
(brněnský hantec) brzdit... Celý referát
 
170. hampejz
(expresivně) nevěstinec, vykřičený dům, bordel, krčma... Celý referát
 
171. hampshire
(zoologie) plemeno prasat... Celý referát
 
172. hamr
buchar poháněný vodním kolem... Celý referát
 
173. hamstring curl
zanožení nohy pokrčené v koleni... Celý referát
 
174. hamus
hák, udice... Celý referát
 
175. hamznout
(brněnský hantec) šlápnout... Celý referát
 
176. han
ve středověkém Japonsku území pod vládou jednoho knížete (daimjó)... Celý referát
 
177. handbal, handball
házená... Celý referát
 
178. handbike
speciálně upravené kolo pro sportující vozíčkáře... Celý referát
 
179. handbiker
(sport) účastník sportovní soutěže na speciálně upraveném kole pro vozíčkáře... Celý referát
 
180. handheld
přenosný... Celý referát
 
181. handicap
(odborně) Handicap je nevýhoda, překážka, tělesné postižení, nepříznivá situace pro daného jedince, vyplývající z poruchy nebo disaptibility, která omezuje nebo znemožňuje plnění úloh, které jsou pro jiné osoby normální.... Celý referát
 
182. handl
obchodování, obchod... Celý referát
 
183. handling
způsob užití, používání, aplikace... Celý referát
 
184. handmade
vyrobený ručně, rukodělný... Celý referát
 
185. handout
vydané informační podklady pro jednání... Celý referát
 
186. handrkovat se
dohadovat se, smlouvat, přít se... Celý referát
 
187. handsfree
(technika) zařízení umožňující používání mobilního telefonu, aniž by musel být držen a ovládán rukou... Celý referát
 
188. handžár
(zbrojařství) bodná a sečná zbraň s rozeklaným jilcem (tj. držadlem) bez ochrany pro ruku, mírně vlnovkovitě zakřivená za jílcem a před hrotem, ale celkem převážně rovná, asi 6O cm dlouhá, užívaná hlavně na Balkáně a v Turecku... Celý referát
 
189. hangár
velká budova, přístřeší... Celý referát
 
190. haniwa
(historie) japonské hrobové sošky, původně dlouhé, do země zapuštěné roury, které zdobily mohylu. Objevily se v 3. stol. n.l., později (4.-5. stol.) začaly mít různý výraz, např. strážce v jezdeckém úboru, bojovník, hudebník, žena. Různě velké, mnohé... Celý referát
 
191. hanopis
(hanlivě) hanlivý, ostrý, útočný text mířený proti něčemu, někomu... Celý referát
 
192. hansvurst, hansvuřt
komická postava staršího lidového německého divadla... Celý referát
 
193. hantec
(brněnský hantec) v Brně mluva brněnské plotny... Celý referát
 
194. hantýrka
(lingvistika) zvláštní mluva zájmových společenských vrstev, s výrazy často druhým nesrozumitelnými... Celý referát
 
195. hantýrovat
(brněnský hantec) mluvit, rozprávět... Celý referát
 
196. hanza, hansa
středověký obchodní svaz německých měst... Celý referát
 
197. hapalonychie
(medicína) nápadná měkkost nehtů, též onychomalacie... Celý referát
 
198. hapatotoxický
jedovatý pro játra... Celý referát
 
199. hapax legomena
výraz doložený jenom jednou, vyskytující se ojediněle... Celý referát
 
200. haphalgesia
(medicína) (ř. hafe dotyk, ř. algesis bolest) hafalgezie, bolest způsobená pouze dotykem... Celý referát
 
201. haplo-
první část složených slov mající význam jednoduchý... Celý referát
 
202. haplodoncie
jednoduché, kuželovité zuby... Celý referát
 
203. haplografie
chyba opisovače textu, např. vynechání části textu, přeskočení řádku... Celý referát
 
204. haploidie
přítomnost jedné sady chromozomů v jádře buňky... Celý referát
 
205. haploidní
jednoduchý, poloviční počet chromosomů typický pro pohlavní buňky... Celý referát
 
206. haplologie
vynechávání hlásek, slabik nebo hláskových skupin při nepečlivé výslovnosti a rychlé řeči... Celý referát
 
207. happening
improvizované představení, událost situovaná do běžné reality s cílem vtáhnout diváka do děje, vyvolat pocity šoku, absurdity... Celý referát
 
208. happiness
štěstí, pocit štěstí, též eutychia... Celý referát
 
209. happy end, happy-end, happyend
šťastný konec... Celý referát
 
210. happy slapping
(sociologie) druh šikany při níž dochází k náhodnému a nečekanému fyzickému napadení osoby a k natáčení této situace, což je šikanujícími osobámi považováno za zábavné... Celý referát
 
211. haprovat
nefungovat, váznout, mít závadu... Celý referát
 
212. haptalgie
(medicína) bolestivost při doteku... Celý referát
 
213. haptefobie
(psychologie) chorobný strach před dotyky, též afefobie... Celý referát
 
214. hapten
(biochemie) nekompletní antigen, látka neschopná sama o sobě navodit v organismu tvorbu protilátek - schopnost nabývá až po spojení s látkou o větší molekule (např. s bílkovinou)... Celý referát
 
215. haptical stimulation
hmatová stimulace... Celý referát
 
216. haptická percepce
hmatové, taktilní vnímání... Celý referát
 
217. haptická stimulace
hmatové podněoování... Celý referát
 
218. haptický
(anatomie) hmatový, týkající se hmatu... Celý referát
 
219. haptika
(sociologie) forma non-verbální komunikace probíhající pomocí doteků, aktivní hmatové vnímání... Celý referát
 
220. haptofobie
(psychologie) chorobný strach z tělesného doteku... Celý referát
 
221. haptoglobin
plazmatická bílkovina vázající hemoglobin uvolněný při rozpadu erytrocytů.... Celý referát
 
222. haraburdí
staré opotřebované a nepotřebné věci... Celý referát
 
223. harač
daň z hlavy placená křesťany Turkům v době turecké expanze... Celý referát
 
224. harakiri
(historie) starojaponský způsob sebevraždy rozpáráním břicha... Celý referát
 
225. harambaša
náčelník hajduků na Balkáně... Celý referát
 
226. harampádí
staré opotřebované věci... Celý referát
 
227. haranga
(zast. germ.) vyzývavá, útočná, štvavá řeč... Celý referát
 
228. hárání
počátek říje, též barvení... Celý referát
 
229. haras
(textilnictví) lesklá, pružná, vícenásobně skaná vlněná příze s ostrým omakem (nazv. podle francouzského Arrasu)... Celý referát
 
230. harašení
sexuální obtěžování, obvykle na pracovišti, spočívající ve skutečném obtěžování i v běžném dotyku, harassment... Celý referát
 
231. haraska
stuha, sukně nebo jiná část oděvu z harasu... Celý referát
 
232. harasment
skutečné či domnělé sexuální obtěžování... Celý referát
 
233. harassment
sexuální obtěžování, obvykle na pracovišti, spočívající ve skutečném obtěžování i v běžném dotyku, harašení... Celý referát
 
234. harc
(historie) lehký útok, nájezd, drobné vojenské utkání, potyčka, půtka, šarvátka, harcování... Celý referát
 
235. harcer
člen polské skautské organizace... Celý referát
 
236. harcíř
původně jízdní lučištník, od r. 1669 člen tělesné stráže bavorských knížat a králů... Celý referát
 
237. harcovat
útočit... Celý referát
 
238. harcovník
(historie) ve středověkém vojsku byli harcovníci příslušníci lehce ozbrojených pěších nebo jízdních oddílů určených k rychlým výpadům (harcům) a ke znepokojování nepřítele... Celý referát
 
239. hard disability
vážná (těžká) neschopnost (nezpůsobilost)... Celý referát
 
240. hard disk, harddisk
pevný disk... Celý referát
 
241. hard mutilace
nezvratné mutilační tělesné změny na kostech a zubech (např. deformace kostí chodidel, pilování zubů)... Celý referát
 
242. hard news
Zprávy seriozního zpravodajského charakteru s vysokou mírou důležitosti - politická, ekonomická a společenská témata. Pro zvýšení atraktivity zpravodajské relace prokládány soft news.... Celý referát
 
243. hard pulse
tvrdý tep... Celý referát
 
244. hard skills
,,tvrdé" technické, odborné, profesní dovednosti a znalosti získávané speciálním vzděláváním či tréninkem např. v oblasti cizích jazyků, ovládání vozidel, strojů a přístrojů... Celý referát
 
245. hard-core music
velmi ostrý kytarový hudební styl metalového typu... Celý referát
 
246. hard-rock
(hudba) klasický legendární hudební styl rockové hudby... Celý referát
 
247. hardcopy
přímý výtisk obrázku zobrazeného na stínítku zobrazovací jednotky... Celý referát
 
248. hardiness
(psychologie) odolnost vůči zátěžím, osobnostní nezdolnost, tuhost, vzdornost, zvýšená rezistence, resilience... Celý referát
 
249. hardware
(výpočetní technika) technické vybavení počítače... Celý referát
 
250. harém
ženská část muslimského domu... Celý referát
 
251. harfa
(hudba) drnkací rámový strunný hudební nástroj... Celý referát
 
252. harizony
(brněnský hantec) vlasy... Celý referát
 
253. harka
pluh na mělké orání... Celý referát
 
254. harlekýn
komická postava italské improvizované komedie... Celý referát
 
255. harm
újma, ztráta, poškození... Celý referát
 
256. harm avoidance
vyhýbání se nebezpečí, poškození, nepříjemnostem, ohrožení, zlému, újmě... Celý referát
 
257. harm reduction
péče mající za cíl snižování rizik a minimalizaci zdravotních a ekonomicko-sociálních poškození drogami u osob, které tč.užívají různé návykové látky a nemají motivaci v dohledné době toho zanechat (jde o tzv. nízkoprahovou péči),též terciární preve... Celý referát
 
258. harmatan, harmattan
(meteorologie) suchý, horký, prašný vítr vanoucí ze Sahary... Celý referát
 
259. harmatofobie
(psychologie) chorobný strach z hříchu či omylu... Celý referát
 
260. harmonický
souzvučný... Celý referát
 
261. harmonický vývoj
(psychologie) vyvážený a normální vývoj jednotlivých složek, např.ve struktuře psychiky a osobnosti... Celý referát
 
262. harmonie
soulad, vyrovnanost, úměrnost, proporcionalita... Celý referát
 
263. harmonika
(hudba) jazýčkový dechový hudební nástroj... Celý referát
 
264. harmonium
(hudba) jazýčkový vzduchový hudební nástroj s klávesnicí... Celý referát
 
265. harmonizace, harmonisace
sladění, uvedení v soulad... Celý referát
 
266. harmonizovat, harmonisovat
uvádět v soulad... Celý referát
 
267. harmonogram
(odborně) seznam nebo diagram znázorňující časový sled a dobu trvání jednotlivých činností... Celý referát
 
268. harmonovat
být v souladu, ve shodě, harmonizovat... Celý referát
 
269. harpagon
lakomec... Celý referát
 
270. harpaxofobie
(psychologie) chorobný strach ze zlodějů a okradení... Celý referát
 
271. harpsichord
(hudba) strunný klávesový hudební nástroj, cembalo, clavecin, clavicembalo... Celý referát
 
272. harpuna
oštěp zakončený hákem a připojený obvykle lanem k lodi... Celý referát
 
273. harpyje
(ornitologie) velký jihoamerický dravý pták, rod Trasaëtus [traza-e-tus]... Celý referát
 
274. haruspex
etruský věštec předpovídající budoucnost podle tvaru jater obětovaného zvířete... Celý referát
 
275. haruspicium
věštění z vnitřností (jater) obětovaného zvířete... Celý referát
 
276. harvestor
(lesnictví) multioperační lesnický stroj, který kácí, odvětvuje a manipuluje stromy... Celý referát
 
277. haš, hash
výstup hašovací funkce... Celý referát
 
278. haše, hašé
kašovitý pokrm... Celý referát
 
279. hašek
(brněnský hantec) hašiš... Celý referát
 
280. hashtag
(sociální sítě) Hashtag je slovo nebo fráze, před kterým je uvedený symbol #, vysvětlující nebo kategorizující průvodní text. Na sociálních sítích bývá využíván pro sjednocování příspěvků různých lidí podle společného tématu. Samotný znak # se nenazý... Celý referát
 
281. hašiš
lepkavá pryskyřičná hmota z indického konopí obsahující směs alkaloidů, používána v lékařství jako psychofarmakum, toxikomany zneužívaná... Celý referát
 
282. haskala
směr osvícenství rozšířený mezi židovskými obyvateli Evropy v 18. Století... Celý referát
 
283. hašovací funkce
matematická funkce (předpis, algoritmus) pro převod vstupního řetězce dat na (relativně) malé číslo (výstupní řetězec). Výstupu hašovací funkce se říká výtah, miniatura, otisk, fingerprint či hash (česky též haš).... Celý referát
 
284. hasta pura
stříbrné kopí bez hrotu (jako pocta či odměna)... Celý referát
 
285. hastrman
(hovorově) vodník... Celý referát
 
286. hatchback
(motorizmus) typ karoserie automobilu s otevírací zadní částí včetně okýnka... Celý referát
 
287. hate
(doslovný překlad) nenávist... Celý referát
 
288. hater
(sociální sítě) Člověk, který nemůže být šťastný z úspěchu jiné osoby, proto hledá na dotyčném chyby a kritizuje. Motivy mohou být různé, ať už vlastní neúspěch v dané oblasti, osobní zášť zůči dané osobě, nespokojenost s vlastním životem apod. Je to... Celý referát
 
289. haterie
(zoologie) tříoká ještěrka z období triasu a jury, dosud žijící na Novém Zélandu... Celý referát
 
290. hathajóga
(sport) jóga, jejíž metody vycházejí z roviny tělesné, jóga těla... Celý referát
 
291. hattrick, hatrick
(sport) vstřelení tří branek stejným hráčem v jednom utkání... Celý referát
 
292. hatza
khoisanský jazyk užívaný izolovanou menšinou v Tanzanii... Celý referát
 
293. haubna
(brněnský hantec) kufr... Celý referát
 
294. haur
člověk dávající přemrštěně najevo své sebevědomí a svoje možnosti, náfuka, vejtaha... Celý referát
 
295. hausa
čadský jazyk užívaný jako úřední v Nigérii, části Kamerunu, v Beninu, Čadu, Togu, Ghaně, Horní Voltě a v sev. oblastech Pobřeží slonoviny... Celý referát
 
296. hausarest
domácí vězení... Celý referát
 
297. hausbót
obytná loď... Celý referát
 
298. hausher
domácí pán... Celý referát
 
299. hausmajstr
(zastarale) domovník... Celý referát
 
300. hausmajstrová
domovnice... Celý referát
 
301. hausnumero
vymyšlené, náhodně zvolené číslo... Celý referát
 
302. haussa
růst kurzu cenných papírů, valut, drahých kovů ap. na burzách... Celý referát
 
303. haussista
obchodník na burze spekulující s růstem kurzů, boomer... Celý referát
 
304. haustafeln
tabulky, na kterých byla zaznamenána mravouka prvními křesťany... Celý referát
 
305. haustoria
(botanika) přeměněné kořeny cizopasných a polocizopasných rostlin (jmelí, ochmet) v podobě přísavek pronikajících do pletiv hostitelské rostliny... Celý referát
 
306. haustrace
(medicína) přirozené výchlipky na střevě... Celý referát
 
307. haustrum
čerpadlo, vědro. Haustrum coli vyklenutí tlustého střeva... Celý referát
 
308. haustus
čerpání, pití, doušek... Celý referát
 
309. haute couture
přední módní salony určující vývoj módy... Celý referát
 
310. haute volée
vznešená společnost, smetánka, panstvo... Celý referát
 
311. hautreliéf
vysoký reliéf, kdy z plochy vystupuje více než polovina zobrazených objemů... Celý referát
 
312. hauzírovat
provozovat podomní obchod... Celý referát
 
313. havana
havano druh jemných doutníků... Celý referát
 
314. havárie
nehoda... Celý referát
 
315. havarijní
vztahující se k havárii... Celý referát
 
316. havelok
(móda) dlouhý pánský plášť bez rukávů a s pelerínkou... Celý referát
 
317. hazard
činnost, jejíž výsledek závisí na náhodě... Celý referát
 
318. hazard index
index nebezpečí... Celý referát
 
319. hazard quotient (HQ)
kvocient nebezpečnosti... Celý referát
 
320. házená
(sport) týmový míčový sport... Celý referát
 
321. házet čůz
... Celý referát
 
322. házet do plácu
... Celý referát
 
323. házet kakáč
... Celý referát
 
324. házet sicnu
(brněnský hantec) sednout si, sedět... Celý referát
 
325. hazuka
(zastarale) kutna... Celý referát
 
326. hCG
(zkratka) hCG ? zkr. lidský (humánní) choriogonadotropin. Glykoproteinový hormon obdobný LH vznikajícímu v hypofýze, který produkuje v průběhu těhotenství spolu s dalšími hormony placenta. Tvoří se již několik dnů po oplodnění budoucím základem place... Celý referát
 
327. hdmi
(výpočetní technika) rozhraní pro přenos nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu, používané pro propojování zařízení pracující s obrazem a zvukem (počítač / monitor, DVD přehrávač / televizor)... Celý referát
 
328. hé anó hodos
cesta vzhůru... Celý referát
 
329. hé kató hodos
cesta z hora (z výšin) dolů... Celý referát
 
330. hé mystiké epistémé
niterné vědění a poznání, zasvěcený vhled... Celý referát
 
331. headhunting
přijímání, nábor zaměstnanců, poskytování služby zabývající se zprostředkováním práce, recruitment... Celý referát
 
332. headline
titulek, nadpis... Celý referát
 
333. healing touch
léčebný (terapeutický) dotek... Celý referát
 
334. health behaviour
zdravé chování, chování vedoucí ke zdraví... Celý referát
 
335. health care
péče o zdraví... Celý referát
 
336. health education
zdravotní výchova a vzdělávání... Celý referát
 
337. health endangered
ohrožení zdraví... Celý referát
 
338. health literacy
zdravotní gramotnost... Celý referát
 
339. health maintenance
udržování, podpora zdraví... Celý referát
 
340. health promoting evaluation
evaluace (hodnocení) podpory zdraví... Celý referát
 
341. health promoting schools
školy podporující zdraví... Celý referát
 
342. health promotion
holistické posilování a rozvíjení zdraví... Celý referát
 
343. health status
zdravotní stav... Celý referát
 
344. healthy cities
zdravá města... Celý referát
 
345. healthy eating habits
zdravé stravovací návyky... Celý referát
 
346. healthy personality model
(psychologie) model zdravé osobnosti... Celý referát
 
347. healthy relation
zdravé vztahy... Celý referát
 
348. hearing
veřejné slyšení různých názorů znalců, zpravodajů... Celý referát
 
349. hearing impaired
sluchově postižený... Celý referát
 
350. heautoscopia
(psychologie) (ř. heautu sám sebe, ř. skopein pozorovat) heautoskopie, forma rozpadu osobnosti při organických mozkových změnách... Celý referát
 
351. heavy metal
hudební styl s důrazem na hutný a těžký kytarový projev v kombinaci s harmonickými a melodickými postupy... Celý referát
 
352. hebefilie
náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči dospívajícím dívkám, někdy bývá považována za variantu pedofilie a řazena mezi parafilie či sexuální deviace, je však běžná u většiny mužské populace. Méně běžným synonymem je korofilie.... Celý referát
 
353. hebefrenie
druh schizofrenie, kdy nemocní svým jednáním napodobují chování v pubertě... Celý referát
 
354. hebefrenní schizofrenie
(medicína) forma schizofrenního psychotického onemocnění typická pro věk 15 - 25 let a charakterizovaná např. výraznou změnou emotivity a afektivity, nevhodným a necitlivým chováním k okolí, klackovitými, nevypočitatelnými a neslušnými verbálními pro... Celý referát
 
355. hebetomia
(medicína) (ř. hebe mládí, ř. osteon kost, ř. tome řez) hebetomie, hebosteotomie, chirurgické protětí kosti stydké... Celý referát
 
356. hebetudo
(l. hebes tupý, mdlý) tupost, otupění, oslabení, dočasné snížení duševních schopností, snížené myšlenkové vnímání. Hebetudo auris nedoslýchavost. Hebetudo visus slabozrakost... Celý referát
 
357. hebosteotomie
rozpolcení pánve protětím kosti stydké laterálně od spony stydké... Celý referát
 
358. hebraizmus, hebraismus
jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z hebrejštiny nebo podle hebrejštiny v něm vytvořený... Celý referát
 
359. hebreistika
obor zabývající se jazykem, historií a kulturou židovského národa... Celý referát
 
360. hec
zábava, legrace... Celý referát
 
361. hecovat
popouzet proti někomu nebo něčemu... Celý referát
 
362. hedenofobie
(psychologie) chorobný strach ze smyslového potěšení, z tělesné rozkoše... Celý referát
 
363. hedge
zeď, ochrana, bariéra... Celý referát
 
364. hedofobie
(psychologie) chorobný strach z radosti, slasti, rozkoše... Celý referát
 
365. hedoné
slast, rozkoš, libost, radost... Celý referát
 
366. hedonic bias
hedonické zkreslení (odchylka)... Celý referát
 
367. hédonické tendence
výrazné sklony k prožívání smyslových a emočních příjemností, fyzické a psychické labužnictví... Celý referát
 
368. hedonický
(psychologie) zaměřený na příjemnosti a požitky života, vyhýbající se aktivně nepříjemnostem... Celý referát
 
369. hedonie
(odborně) slast, požitek, příjemnost, rozkoš... Celý referát
 
370. hedonik
rozkošník, požitkář... Celý referát
 
371. hedonista
(filozofie) požitkář, rozkošník... Celý referát
 
372. hédonistická morálka
uspokojování pozitivních pocitů, potřeb... Celý referát
 
373. hedonistický
(odborně) prožitkový, požitkářský, rozkošnický... Celý referát
 
374. hedonistní
slastný, požitkářský, prožitkový, blažený, rozkošný, hedonistický... Celý referát
 
375. hédonizmus, hédonismus
(filozofie) směr v etice považující za cíl života dosahování slasti a rozkoš za nejvyšší dobro... Celý referát
 
376. hédys
příjemný, sladký... Celý referát
 
377. hegelián
(filozofie) vyznavač představitele německé idealistické filozofie Georga Wilhelma Friedricha Hegela(1770-1831)... Celý referát
 
378. hegelovství, heglovství
filozofický systém G. W. F. Hegela... Celý referát
 
379. hegemon
držitel moci, nadvlády... Celý referát
 
380. hegemonie
nadvláda, vůdcovství... Celý referát
 
381. hegemonistický
usilující o vedoucí postavení, hegemonii... Celý referát
 
382. hegemonní
související s hegemonem, hegemonů... Celý referát
 
383. hegeš
(slang) nepořádek, nechutná věc nebo potravina... Celý referát
 
384. heika
styl ikebany aranžující květiny do vysokých váz... Celý referát
 
385. heilót
otrok ve Spartě... Celý referát
 
386. hejtman
náčelník, představený, hodnostář s vojenskou nebo civilní mocí... Celý referát
 
387. hekatomba, hekatombé
hromadná oběť, hromadné pohřebiště... Celý referát
 
388. hektar
(jednotky) Jednotka pro plošný obsah, je roven 10 000 m?, jde tedy o plochu čtverce o straně 100 m. Hektar je stonásobkem jednotky ar.... Celý referát
 
389. hektický
(odborně) vzrušený, prudký, horečný... Celý referát
 
390. hektičnost
uspěchanost, chvat, urychlenost, shon, vrušenost, prudkost, netrpělivost... Celý referát
 
391. hektik
(řidč. kniž.) souchotinář... Celý referát
 
392. hektika
(odborně) překotná, vzrušená činnost, hektická atmosféra... Celý referát
 
393. hekto-
předpona ve významu násobku 10 na 2... Celý referát
 
394. hektografie
rozmnožovací technika pro menší počet otisků... Celý referát
 
395. helcoplastica
(ř. helkos vřed, ř. plastike (techne) umění tvárné) helkoplastika, plastická operace kryjící tkáňové defekty způsobené vředy... Celý referát
 
396. helénistická doba
období řeckých dějin, které začíná smrtí Alexandra Velikého (323 př.n.l.) a končí obsazením Egypta Římem (30 př.n.l.)... Celý referát
 
397. helénistický
vztahující se k helénizmu... Celý referát
 
398. helénizmus, helénismus
(historie) období pozdního řeckého starověku... Celý referát
 
399. helénský
řecký... Celý referát
 
400. helfnót
(brněnský hantec) pomoci... Celý referát
 
401. helfnout
pomoci někomu... Celý referát
 
402. helfpul
nápomocný, užitečný... Celý referát
 
403. héliaiá
(historie) nejvyšší lid. soud ve st. Athénách, z něhož se před řízením vybíral losem soudcovský sbor... Celý referát
 
404. heliboarding
snowboardování za pomocí vrtulníku... Celý referát
 
405. helicinní
šnekovitý, závitovitě stočený... Celý referát
 
406. heligonka
(hudba) druh tahací harmoniky (nemá klávesy, ale knoflíky, klávesy má akordeon)... Celý referát
 
407. helikoid
šroubová plocha, jejíž vytvářející křivkou je přímka... Celý referát
 
408. helikon, helikón, heligón
(hudba) nátrubkový dechový hudební nástroj... Celý referát
 
409. helikoplán
letadlo, které je kombinací vrtulníku a letounu s pevnou nosnou plochou... Celý referát
 
410. helikopodie
kruhovitý pohyb v kloubech, obloukovitá chůze, kladení špiček nohou do vnitřního oblouku (při obrnách)... Celý referát
 
411. helikoptéra
vrtulník... Celý referát
 
412. helikotrema
otvor v kopuli hlemýždě vnitřního ucha... Celý referát
 
413. heliktit
(geologie) krápník rostoucí všemi směry, jakoby proti zákonům gravitace (též excentrický krápník)... Celý referát
 
414. heling
(lodnictví) mírně skloněná plocha v loděnici sloužící ke spouštění lodí na vodu a jejich vytahování... Celý referát
 
415. helio-
první část složených slov mající význam slunce, světlo... Celý referát
 
416. heliocentrický
(astronomie) vztažený ke středu Slunce... Celý referát
 
417. heliocentrizmus, heliocerrtrismus
teorie pokládající Slunce za střed vesmíru... Celý referát
 
418. heliodor
(mineralogie) vzácná žlutá až žlutozelená drahokamová odrůda berylu, tzv. zlatý beryl... Celý referát
 
419. heliofilní
světlomilný, slunomilný, sciofobní... Celý referát
 
420. heliofobie
(psychologie) únik živočichů před slunečním zářením a nadměrným teplem do stínu... Celý referát
 
421. heliofobní
stínomilný, sciofilní... Celý referát
 
422. heliofyt
světlomilná rostlina... Celý referát
 
423. heliograf
zařízení k měření slunečního svitu, slunoměr... Celý referát
 
424. heliografický
udávající polohu na Slunci (h. souřadnice)... Celý referát
 
425. heliografie
popis Slunce... Celý referát
 
426. heliogravura
přenos polotónového diapozitivního obrazu na měděnou desku fotomechanicky... Celý referát
 
427. helioletrie
uctívání Slunce... Celý referát
 
428. heliometr
hvězdářský přístroj na dalekohledu k měření malých úhlů... Celý referát
 
429. helioplexe
sluneční úžeh z přímého silného působení slunečního záření... Celý referát
 
430. hélios
slunce... Celý referát
 
431. heliosciofyty
rostliny, kterým nevadí ani zastínění ani nadměrný osvit... Celý referát
 
432. helioskop
helioskopický okulár, okulár dalekohledu umožňující přímé pozorování Slunce... Celý referát
 
433. heliostat
přístroj k pozorování Slunce... Celý referát
 
434. heliotechnika
technický obor zabývající se možnostmi zachycování a dalšího využití sluneční energie... Celý referát
 
435. helioterapie
léčení slunečním zářením... Celý referát
 
436. heliotrop
odrůda tmavozeleného chalcedonu s červenými skvrnami... Celý referát
 
437. heliotropizmus, heliotropismus
pohyb nebo růst rostlin ve směru světla... Celý referát
 
438. helióza
sluneční úžeh... Celý referát
 
439. heliport
letiště pro vrtulníky... Celý referát
 
440. heliskiing
lyžování za pomoci vrtulníku... Celý referát
 
441. helium
(chemie) prvek značky He, atomové číslo 2, atomová hmotnost 4,003... Celý referát
 
442. helix
šroubovice, kruhově uspořádané molekuly, jinak též cykl... Celý referát
 
443. helkogenní
vyvolávající vředový rozpad tkáně... Celý referát
 
444. helkologie
nauka o vředové chorobě... Celý referát
 
445. helkom
vřed... Celý referát
 
446. helkóza
zvředovatění... Celý referát
 
447. helm
v heraldice stylizovaná přilba umístěná ve znaku nad štítem... Celý referát
 
448. helma
ochrana hlavy, přilba... Celý referát
 
449. helmbrechtný
(zastarale) záletný, nepočestný (helmbrechtná panna = nevěstka)... Celý referát
 
450. helmint
cizopasný červ... Celý referát
 
451. helminthagogus
s-helminthos červ, ř. agogos vedoucí) vypuzující červy, hlístopudný... Celý referát
 
452. helminthicus
(ř. helmi(n)s-helminthos červ) ve vztahu k červům... Celý referát
 
453. helminthologia
s-helminthos červ, ř. logos nauka) helmintologie, vědní disciplína zabývající se červy... Celý referát
 
454. helminthophobia
s-helminthos červ, ř. fobos strach) helmintofobie, chorobný strach před nemocí způsobenou cizopasnými červy... Celý referát
 
455. helmintofobie
(psychologie) chorobný strach z červů a střevních cizopasníků... Celý referát
 
456. helmintologie
(medicína) nauka o helmintech a jimi vyvolaných onemocněních... Celý referát
 
457. helmintosporióza, helmintosporiosa-
(medicína) onemocnění rostlin vyvolané houbami... Celý referát
 
458. helmintóza, helmintosa
(medicína) onemocnění živočichů vyvolané cizopasnými červy... Celý referát
 
459. helmintozoonóza, helmintozoonosa-
helmintóza přenosná ze zvířete na člověka... Celý referát
 
460. helofyt
bažinatá rostlina... Celý referát
 
461. helom
mozol, "kuří oko"... Celý referát
 
462. helotomie
odstranění mozolu, "kuřího oka"... Celý referát
 
463. help
vnitřní nápověda pro uživatele počítačových programů... Celý referát
 
464. hem
nebílkovinná složka hemoglobinu... Celý referát
 
465. hemaglutinin
protilátka způsobující shlukování červených krvinek... Celý referát
 
466. hemagogum
prostředek podporující krevní průtok... Celý referát
 
467. hemalergóza
alergicky podmíněné změny krve a krvetvorného ústrojí... Celý referát
 
468. hemalopie
krváceni do oka... Celý referát
 
469. hemangiofibrom
hemangiom obsahující vazivovou tkáň... Celý referát
 
470. hemangiom
(medicína) nádor endotelu cév... Celý referát
 
471. hemangiopericytom
hemangiom obsahující zmnožené pericyty... Celý referát
 
472. hematemesis
zvracení krve... Celý referát
 
473. hematemeze
(medicína) hematemeza (hematemeze) ? zvracení krve nebo zvracení s příměsí krve. Příznak krvácení do horní části zažívací trubice, např. z peptického vředu nebo jícnových varixů při cirhóze jater. Vyžaduje urychlené vyšetření (gastroskopie) a léčbu. ... Celý referát
 
474. hematin
oxidační katabolit hemu... Celý referát
 
475. hematinémie
přítomnost hematinu v krvi... Celý referát
 
476. hematinurie
přítomnost hematinu v moči... Celý referát
 
477. hematit
(mineralogie) nerostný kysličník železitý (Fe203)... Celý referát
 
478. hemato-, haemato-
první část složených slov mající význam krev, krevní... Celý referát
 
479. hematobilie
hemobilie, krvácení do vývodných cest žlučových... Celý referát
 
480. hematocefalus
nahromadění krve v mozkových komorách, krvácení do mozku... Celý referát
 
481. hematocélie
krvácení do peritoneální dutiny... Celý referát
 
482. hematochromatóza
hemochromatóza, onemocnění charakterizované poruchou metabolismu železa, jeho nadměrným ukládáním v játrech, v slinivce břišní, slinných žlázách, myokardu, se zmnožením vaziva a značnou pi... Celý referát
 
483. hematochylurie
vylučování krve a střevní lymfy močí při onemocnění Filaria sanguinis-hominis... Celý referát
 
484. hematocysta
výron krve do dutiny, dutého orgánu (např. močového měchýře)... Celý referát
 
485. hematocyt
(biologie) hemocyt, označení pro buňku obsahující krevní barvivo, krevní buňka... Celý referát
 
486. hematocytolýza
hemocytolýza, rozpouštění (hlavně) červených krvinek, rozpad krvinek... Celý referát
 
487. hematocytometrie
hemocytometrie, stanovení počtu krvinek v určitém objemu krve... Celý referát
 
488. hematocytopenie
hemocytopenie, nedostatek buněčných elementů v krvi, snížení krevních buněk (červené i bílé řady) v krvi... Celý referát
 
489. hematocytozoon
hemocytozoon, mikroorganismus parazitující v krevních buňkách... Celý referát
 
490. hematocyturie
hemocyturie, přítomnost krevních buněk v moči... Celý referát
 
491. hematodiapedeze
prosakování krve, prostup krvinek cévní stěnou... Celý referát
 
492. hematodynamometr
hemodynamometr, přístroj k měření krevního tlaku... Celý referát
 
493. hematodyskrazie
chorobná, nenormální skladba krve... Celý referát
 
494. hematoencefalická bariéra
(medicína) bariéra, která odděluje krev a mozkovou tkáň a zabraňuje tak prostupu některých látek do CNS. Její propustnost se může při některých onemocněních (např. zánětech) chorobně zvětšovat a může být vyšší u novorozenců. Může také bránit prostupu... Celý referát
 
495. hematoencefalický
týkající se krve a mozku - hematoencefalická bariéra... Celý referát
 
496. hematoencefalon
krvácení do mozku... Celý referát
 
497. hematofág
(zoologie) cizopasník sající krev jiných organizmů (např. komáři,ovádi,klíšťata)... Celý referát
 
498. hematofilický
hemofilický, žijící v krvi (mikroorganismy)... Celý referát
 
499. hematofilie
hemofilie, dědičné onemocnění charakterizované poruchou srážlivosti krve... Celý referát
 
500. hematofobie
(psychologie) chorobný strach z krve... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info