Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  
 
1. habešani
africký národ - Habeš je dnešní Etiopie... Celý referát
 
2. habet
(historie) ve starém Římě zvolání lidu, v okamžiku kdy gladiátor dostal těžký zásah... Celý referát
 
3. habilitace
(školství) udělení práva vysokoškolskému pedagogovi přednášet jako docent... Celý referát
 
4. habilitas
schopnost, způsobilost... Celý referát
 
5. habilitovat
(školství) dosáhnout hodnosti docenta... Celý referát
 
6. hábit
(náboženství) dlouhý řeholní oděv... Celý referát
 
7. habitace
(odborně) bydlení, obydlí... Celý referát
 
8. habitat
(odborně) místo výskytu určitého organizmu, biotop... Celý referát
 
9. habituace
(fyziologie) navykání člověka a živočichů na změnu ve vnějším prostředí a nabývání schopnosti ignorovat postupně trvalé nebo opakující se neškodné podněty... Celý referát
 
10. habitualita
vznik návyků... Celý referát
 
11. habituální
(odborně) obvyklý, ustálený... Celý referát
 
12. habituální smolařství
(psychologie) postižená osoba je již před jakoukoli akcí předem přesvědčena o nezdaru a neúspěšnosti... Celý referát
 
13. habituatio
(l. habitus vzhled) habituace, snížená reakce při opakovaném dráždění orgánu... Celý referát
 
14. habitué
(knižně) každodenní návštěvník,stálý host... Celý referát
 
15. habitus
celkový vnější vzhled... Celý referát
 
16. habitus apoplecticus
podle Hippokrata člověk obtloustlý, zavalitý, který mívá sklon k srdeční mrtvici... Celý referát
 
17. habitus fidei infusus
uschopnění k víře... Celý referát
 
18. habitus phthisicus
(latinské výrazy) podle Hippokrata štíhlý až hubený čověk náchylný k souchotinám (TBC plic)... Celý referát
 
19. habrůvka
(brněnský hantec) noha... Celý referát
 
20. hac via
touto cestou... Celý referát
 
21. háček
(brněnský hantec) práce... Celý referát
 
22. hachle
(zastarale) starší nástroj na zpracování lnu, vochle, drhlen... Celý referát
 
23. hacienda
(stavebnictví) chata... Celý referát
 
24. hackathon
(informatika) Akce, během které se programátoři, designéři, grafici a kodéři snaží vyřešit nějaký problém, nebo vytvořit nějaký předem stanovený celek. Hackathony často probíhají nonstop přes noc, nebo třeba přes víkend.... Celý referát
 
25. hacker
(informatika) člověk snažící se přes počítačové sítě za využití znalostí slabých míst proniknout do cizích systémů a tam získat informace, nebo způsobit škodu... Celý referát
 
26. hacking
vnikání do informačních systémů zvenčí a příp. jejich narušování a zneužívání... Celý referát
 
27. hadál
(geologie) nejhlubší část dna oceánů, dno hlubokomořských příkopů... Celý referát
 
28. hadefobie
(psychologie) chorobný strach z pekla... Celý referát
 
29. hádes
podsvětí... Celý referát
 
30. hadíth
krátká vyprávění o slovech a činech proroka Muhammada a jeho přátel, součást islámské náboženské tradice... Celý referát
 
31. hadr
(brněnský hantec) tisícikoruna... Celý referát
 
32. hadrom
(botanika) dřevní část cévního svazku rostlin... Celý referát
 
33. hadron
těžká elementární částice podléhající silné interakci... Celý referát
 
34. hadž, hadždž, hadj, hedjdj
pouť do Mekky... Celý referát
 
35. hadži, hádždží, hadji
muslim,který vykonal pouť do Mekky... Celý referát
 
36. haecceitas
individualita (pojem ze scholastické filosofie)... Celý referát
 
37. haem (hem)
ř. haima krev) červené krevní barvivo složené z protoporfyrinu a železnatého iontu... Celý referát
 
38. haemagglutinatio
(ř. haima krev, l. agglutinare připojovat) hemaglutinace, shlukování červených krvinek... Celý referát
 
39. haemangiectasia
haemangiectasis, is, f. (ř. haima krev, ř. angeion céva, ř. ektasis rozšíření) hemangiektázie, rozšíření krevních cév... Celý referát
 
40. haemangioblastoma
(medicína) tis, n. (ř. haima krev, ř. angeion céva, ř. blastos výhonek) hemangioblastom, nezralý nádor z krevních cév... Celý referát
 
41. haemangioendothelioma
(medicína) tis, n. (ř. haima krev, ř. angeion céva, endothelium endotel) hemangioendoteliom, zhoubný mezenchymový nádor z endotelových buněk a krevních cév... Celý referát
 
42. haemangioma
(medicína) tis, n. (ř. haima krev, ř. angeion céva) hemangiom, nezhoubný nádor z krevních cév. Hemangioma capillare simplex hemangiom kapilární, nezhoubný nádor z krevních kapilár. Haemangioma cavernosum, cavernoma hemangiom kavernózní, kavernom, cév... Celý referát
 
43. haemangiomatosis
(medicína) is, f. (ř. haima krev, ř. angeion céva) hemangiomatóza, prostoupení velké části orgánu hemangiomy, nádory krevních cév... Celý referát
 
44. haemangiosarcoma
(medicína) tis, n. (ř. haima krev, ř. angeion céva, sarcoma zhoubný nádor) hemangiosarkom, nádor z krevních cév blízký vřetenobuněčnému sarkomu... Celý referát
 
45. haemarthros
lépe haemarthron, i, n. (ř. haima krev, ř. arthron kloub) hemartros, hemartron, nahromadění krve v kloubní dutině... Celý referát
 
46. haemascos
(medicína) i, m. (ř. haima krev, ř. askos kožený měch, dutina) hemaskos, přítomnost krve v břišní dutině, nejčastěji při poškození tkání, nádoru, prasknutí výduti tepen apod.... Celý referát
 
47. haematoblastos
haemoblastos, i, m. (ř. haima-haimatos krev, ř. blastos výhonek) hematoblast, nezralá krevní buňka, vývojová buňka červené nebo bílé krevní řady.... Celý referát
 
48. haematogonia
výhonek, potomstvo) hematogonie, pluripotentní kmenová buňka, mateřská nediferencovaná buňka všech krvinek... Celý referát
 
49. haematoidinum
(ř. haima-haimatos krev, ř. eidos podobný) hematoidin, hnědožluté barvivo bez železa, vznikající v těle z krevního barviva po rozpadu krvinek téměř výhradně extracelulárně, volně ve tkáni... Celý referát
 
50. haematolymphangioma
(medicína) tis, n. (ř. haima-haimatos krev, l. lympha míza, ř. angeion céva) hematolymfangiom, nezhoubný nádor z krevních a lymfatických cév... Celý referát
 
51. haematomphalus
(medicína) i, m. (ř. haima-haimatos krev, ř. omfalos pupek) hematomfalus, krevní výron do pupečníku, krevní "nádor" pupečníku... Celý referát
 
52. haemocholecystitis
(medicína) (ř. haima-haimatos krev, ř. cholekystis žlučník) hematocholecystitida, hemocholecystitida, zánět žlučníku s krvácením do jeho nitra... Celý referát
 
53. haemoconcentratio
(ř. haima krev, l. concentratio zhuštění, nahromadění) hemokoncentrace, zhuštění krve (např. při dehydrataci)... Celý referát
 
54. haemodialysator
(ř. haima krev, ř. dialysis oddělování) hemodialyzátor, umělá ledvina... Celý referát
 
55. haemodilutio
(ř. haima krev, l. diluere rozředit) hemodiluce, naředění krve (např. po podání většího počtu infúzí fyziologického roztoku), snížení viskozity krve... Celý referát
 
56. haemoglobinopathia
( haemoglobinum hemoglobin, ř. pathos choroba) hemoglobinopatie, choroba způsobená vadnou syntézou globinové molekuly hemoglobinu s následnou zvýšenou hemolýzou červených krvinek (např. srpkovitá anémie)... Celý referát
 
57. haemolyticus
hemolytický, týkající se hemolýzy, hemolýzu způsobující... Celý referát
 
58. haemopepsia
haemopepsis, is, f. (ř. haima krev, pepsis trávení) hemopepsie, hemopepse, natrávení krve působením žaludeční šťávy... Celý referát
 
59. haemoperfusio
(ř. haima krev, l. perfundere pronikat) hemoperfúze, odstranění toxických látek a zplodin z krve použitím speciálních kapslí, kterými je perfundována krev nemocného... Celý referát
 
60. haemoptoe
es, haemoptysis, is, f. (ř. haima krev, ř. ptyein plivat) hemoptoe, hemoptýza, vykašlávání menšího nebo většího množství krve... Celý referát
 
61. haemorrhoides
(ř. haimorrhois-haimorrhoidos krvácení) hemoroidy, chorobné rozšíření žil v řitním otvoru nebo na úrovni anorektálního přechodu, městky, "zlatá žíla"... Celý referát
 
62. haemoseparatio
(ř. haima krev, l. separare oddělovat) hemoseparace, oddělení jednotlivých součástí krve (krvinek) pomocí separátoru (např. k získání leukocytového nebo destičkového koncentrátu)... Celý referát
 
63. haesitatio
(l. haesitare váznout) hezitace, váznoucí řeč, druh koktavosti při častém přehnaném ulpívání na počáteční slabice... Celý referát
 
64. hafefobie
(psychologie) chorobný strach z doteků... Celý referát
 
65. háfiz
(náboženství) titul muslima, který zná korán zpaměti... Celý referát
 
66. hafnium
(chemie) vzácný kovový prvek ocelového vzhledu, používaný v jaderné fyzice, značka Hf... Celý referát
 
67. hafo
(slang) hodně, mnoho, mrtě... Celý referát
 
68. haftara
čtení z hebrejské bible v synagoze... Celý referát
 
69. hagada, heggádá
vyprávění, líčení... Celý referát
 
70. haggadá
metoda výkladů talmudu a nezavazující výklady samy týkající se otázek historických, mravoučných a věroučných, podávané v podobě různých poznámek, pověstí, podobenství... Celý referát
 
71. hagiasmos
posvěcení... Celý referát
 
72. hagiografie
písemnictví s náměty životních osudů a činů světců... Celý referát
 
73. hagiolatrie
uctívání světců... Celý referát
 
74. hagios
svatý, posvěcený, posvátný... Celý referát
 
75. hagioterapie
nová forma existenciální psychoterapie považující náboženskost za mimořádně mocnou intervenující sílu lidského duševna... Celý referát
 
76. hagiotika
nauka o světcích... Celý referát
 
77. hahnium
(chemie) prvek ze skupiny transuranů (nazvaný podle německého chemika O. Hahna), nielsbohrium... Celý referát
 
78. haiku
(literatura) v japonské poezii od 17. stol.) klasická forma sedmnáctislabičné básně členěná na verše o 5, 7, 5 slabikách, dodnes rozšířená... Celý referát
 
79. haima
krev... Celý referát
 
80. hajduch
(tanec) sólový mužský lidový tanec... Celý referát
 
81. hajduk, hejduk
lidový bojovník proti turecké nadvládě na Balkáně... Celý referát
 
82. hajfa
(brněnský hantec) děvče... Celý referát
 
83. hajfeci
(brněnský hantec) děvčata... Celý referát
 
84. hajlovat
zdravit německým pozdravem Heil... Celý referát
 
85. hajtra
kůň ve špatném stavu... Celý referát
 
86. hajtry
(brněnský hantec) koně... Celý referát
 
87. hajzl
(expresivně) záchod... Celý referát
 
88. hák
(brněnský hantec) práce... Celý referát
 
89. hakim
lekár múdrc, filozóf (Orient, Arab.)... Celý referát
 
90. hakl krén
... Celý referát
 
91. haknkrajc
hákový kříž, odznak nacizmu... Celý referát
 
92. hákovat
(studentský slang) chodit za školu... Celý referát
 
93. hákovitý
zobcovitý... Celý referát
 
94. haksna
(slang) noha... Celý referát
 
95. halace
(fotografie) odraz světelných paprsků od ploch podkladového materiálu fotografické citlivé vrstvy... Celý referát
 
96. halacha
,,postup?, židovský zákon. Termín označuje první část Talmudu i následné kodifikace v protikladu k vyprávěcí agadě, která nemá právní charakter.... Celý referát
 
97. halachický
týkající se halachy, tj. židovského zvykového kodexu (souboru nařízení, pravidel, rozhodnutí) potvrzeného židovskými rabinskými právníky a učiteli... Celý referát
 
98. halal
též halál (arab. ????). Nezávadný, čistý podle muslimských náboženských předpisů (srov. košer)... Celý referát
 
99. halali
lovecké fanfáry, troubení při ukončení lovu... Celý referát
 
100. halapartna
bodná a sečná zbraň... Celý referát
 
101. halászlé
maďarská silně kořeněná rybí polévka s cibulí, rajčaty a paprikami... Celý referát
 
102. halda
velká hromada, kupa... Celý referát
 
103. half plane
polorovina... Celý referát
 
104. half-open
polootevřený, zpola otevřený... Celý referát
 
105. halftime
(hudba) v jazzu tempo o polovinu pomalejší než předchozí... Celý referát
 
106. halfvolej, half-volley
úder nebo kop zahraný bezprostředně po odrazu míče od hrací plochy... Celý referát
 
107. halibut
platýs... Celý referát
 
108. halisteréza
nedostatek minerálních solí v kostech, odvápnění kostí... Celý referát
 
109. halit
kamenná sůl... Celý referát
 
110. halitóza, halitosis
Nepříjemný zápach z úst.... Celý referát
 
111. halitus
dech, výdech, pára, výpar... Celý referát
 
112. halka
kroužek, forma středověkého arabského studia Koránu... Celý referát
 
113. hallstatt
(historie) Starší doba železná (cca 750-450 př.n.l.) ve střední Evropě, pojmenovaná podle pohřebiště u rakouského Hallstattu.... Celý referát
 
114. hallucinatio
(l. hallucinari snít) halucinace, chorobný zdánlivý smyslový vjem, představa. Hallucinatio optica halucinace optická, zraková... Celý referát
 
115. hallux
palec u nohy... Celý referát
 
116. hallux flexus
pokrčený, ohnutý palec u nohy... Celý referát
 
117. hallux rigidus
ztuhlý palec u nohy... Celý referát
 
118. hallux valgus
vbočený palec nohy (druh klinodaktylie)... Celý referát
 
119. hallux varus congenitus
vrozeně vybočený palec... Celý referát
 
120. halma
desková společenská hra... Celý referát
 
121. halo
světelný kruh kolem zdroje světla, kolo... Celý referát
 
122. haló-efekt
zkreslené hodnocení podle povrchního, ale nápadného dojmu... Celý referát
 
123. halobiont
slanomilný organizmus žijící na slanomilných rostlinách nebo živící se slanomilnými živočichy... Celý referát
 
124. halobiontní
(příd.) halobiont... Celý referát
 
125. halofilní
(biologie) slanomilný... Celý referát
 
126. halofobní
slanobojný, vyhýbající se slaným půdám... Celý referát
 
127. halofyt
(botanika) slanomilná rostlina, rostoucí na slaných půdách... Celý referát
 
128. halogen
chemický prvek sedmé hlavní skupiny periodického systému prvků... Celý referát
 
129. halogenace
chemická reakce, kterou se zavádí halogen do molekuly organické sloučeniny... Celý referát
 
130. halogenid
(chemie) binární sloučenina halogenu s chemickými prvky s nižší elekronegativitou... Celý referát
 
131. halogenidový
související s halogenidem... Celý referát
 
132. halogenový
související s halogenem... Celý referát
 
133. halon
Hasiaca látka, ktorej primárnu zložku tvorí jedna alebo niekoľko organických zlúčenín obsahujúcich jeden alebo viac z prvkov fluór, chlór, bróm alebo jód.... Celý referát
 
134. halopelit
(geologie) jílové horniny obsahujúce soli... Celý referát
 
135. halotan
tekutina užívaná k inhalační narkóze... Celý referát
 
136. haloterapie
léčba vdechováním (inhalací) solných mikročástic rozptýlených např. ve vzduchu solné jeskyně... Celý referát
 
137. halothermae
(ř. hals sůl, ř. thermos horký, ř. therme teplo) halotermy, horké solné prameny... Celý referát
 
138. halotrichit
biely, žltý alebo zelený jednoklonný nerast... Celý referát
 
139. halštatský
(archeologie) náležející do období starší doby železné (halštatu) nebo kultuře tohoto období... Celý referát
 
140. halt!
vyjadřuje výzvu k zastavewní - stát!, počkat!, pozor!, stop!... Celý referát
 
141. haltýř
dočasná sádka na ryby ponořená do proudící vody... Celý referát
 
142. halucinace
vidina, přelud, blouznění... Celý referát
 
143. halucinogen
(biochemie) droga, která na omezenou dobu ovlivňuje psychiku člověka, vyvolává halucinace (LSD, lysohlávka česká, durman)... Celý referát
 
144. halucinogenní
způsobující halucinační stavy... Celý referát
 
145. halucinovat
mít zdánlivé např. zrakové, hmatové nebo sluchové vjemy bez reálného podnětu (halucinace), blouznit... Celý referát
 
146. halucinóza
syndrom charakteristický přetrvávajícími halucinacemi. Hallucinosis alcoholica acuta prudká alkoholická halucinóza, alkoholické přeludy... Celý referát
 
147. halušky
(gastronomie) místní název pro různá jídla z těsta... Celý referát
 
148. haluza
(brněnský hantec) větev... Celý referát
 
149. haluzna
velká nevlídná místnost nebo budova... Celý referát
 
150. halv, half
ve fotbalu a jiných brankových hrách záložník, halvbek... Celý referát
 
151. halvbek, halfback
halv... Celý referát
 
152. halže
(zastarale) náhrdelník, popř. návěsek na náhrdelníku... Celý referát
 
153. ham
(vodárenství) pevný bod osazený vedle vodního díla, na který je výškově navázán cejch, výška koruny jezu, propusti ap.... Celý referát
 
154. hamada
(geologie) skalní poušť s malými výskyty hrubých zvětralin... Celý referát
 
155. hamak, hamaka
visuté lůžko, houpací síť... Celý referát
 
156. hamal
v Orientu nosič břemen... Celý referát
 
157. hamamelis
(botanika) vilín, rod dřevin z čeledi vilínovitých... Celý referát
 
158. hamaria
základní hřích... Celý referát
 
159. hamarkofobie
(psychologie) chorobný strach z možného osobního omylu... Celý referát
 
160. hamartia
minutí cíle ( řečtina... Celý referát
 
161. hamartoblastom
zhoubný novotvar vzniklý maligním zvrhnutím hamartomu... Celý referát
 
162. hamartofobie
(psychologie) chorobný strach z hříchu, z hřešení... Celý referát
 
163. hamartogenní
vzniklý na podkladě tkáňového odštěpu... Celý referát
 
164. hamartologie
nauka o hříchu... Celý referát
 
165. hamartom
(biologie) útvar podobný nádoru vzniklý z tkáňového odštěpu... Celý referát
 
166. hambalek
(stavebnictví) trám vodorovně spojující dvě protilehlé krokve střechy, vodorovná rozpěra, příčník mezi krokvemi... Celý referát
 
167. hamburger
(gastronomie) neobalovaný opečený karbanátek... Celý referát
 
168. hamerleska
(zbrojařství) lovecká palná zbraň... Celý referát
 
169. hamovat
(brněnský hantec) brzdit... Celý referát
 
170. hampejz
(expresivně) nevěstinec, vykřičený dům, bordel, krčma... Celý referát
 
171. hampshire
(zoologie) plemeno prasat... Celý referát
 
172. hamr
buchar poháněný vodním kolem... Celý referát
 
173. hamstring curl
zanožení nohy pokrčené v koleni... Celý referát
 
174. hamus
hák, udice... Celý referát
 
175. hamznout
(brněnský hantec) šlápnout... Celý referát
 
176. han
ve středověkém Japonsku území pod vládou jednoho knížete (daimjó)... Celý referát
 
177. handbal, handball
házená... Celý referát
 
178. handbike
speciálně upravené kolo pro sportující vozíčkáře... Celý referát
 
179. handbiker
(sport) účastník sportovní soutěže na speciálně upraveném kole pro vozíčkáře... Celý referát
 
180. handheld
přenosný... Celý referát
 
181. handicap
(odborně) Handicap je nevýhoda, překážka, tělesné postižení, nepříznivá situace pro daného jedince, vyplývající z poruchy nebo disaptibility, která omezuje nebo znemožňuje plnění úloh, které jsou pro jiné osoby normální.... Celý referát
 
182. handl
obchodování, obchod... Celý referát
 
183. handling
způsob užití, používání, aplikace... Celý referát
 
184. handmade
vyrobený ručně, rukodělný... Celý referát
 
185. handout
vydané informační podklady pro jednání... Celý referát
 
186. handrkovat se
dohadovat se, smlouvat, přít se... Celý referát
 
187. handsfree
(technika) zařízení umožňující používání mobilního telefonu, aniž by musel být držen a ovládán rukou... Celý referát
 
188. handžár
(zbrojařství) bodná a sečná zbraň s rozeklaným jilcem (tj. držadlem) bez ochrany pro ruku, mírně vlnovkovitě zakřivená za jílcem a před hrotem, ale celkem převážně rovná, asi 6O cm dlouhá, užívaná hlavně na Balkáně a v Turecku... Celý referát
 
189. hangár
velká budova, přístřeší... Celý referát
 
190. haniwa
(historie) japonské hrobové sošky, původně dlouhé, do země zapuštěné roury, které zdobily mohylu. Objevily se v 3. stol. n.l., později (4.-5. stol.) začaly mít různý výraz, např. strážce v jezdeckém úboru, bojovník, hudebník, žena. Různě velké, mnohé... Celý referát
 
191. hanopis
(hanlivě) hanlivý, ostrý, útočný text mířený proti něčemu, někomu... Celý referát
 
192. hansvurst, hansvuřt
komická postava staršího lidového německého divadla... Celý referát
 
193. hantec
(brněnský hantec) v Brně mluva brněnské plotny... Celý referát
 
194. hantýrka
(lingvistika) zvláštní mluva zájmových společenských vrstev, s výrazy často druhým nesrozumitelnými... Celý referát
 
195. hantýrovat
(brněnský hantec) mluvit, rozprávět... Celý referát
 
196. hanza, hansa
středověký obchodní svaz německých měst... Celý referát
 
197. hapalonychie
(medicína) nápadná měkkost nehtů, též onychomalacie... Celý referát
 
198. hapatotoxický
jedovatý pro játra... Celý referát
 
199. hapax legomena
výraz doložený jenom jednou, vyskytující se ojediněle... Celý referát
 
200. haphalgesia
(medicína) (ř. hafe dotyk, ř. algesis bolest) hafalgezie, bolest způsobená pouze dotykem... Celý referát
 
201. haplo-
první část složených slov mající význam jednoduchý... Celý referát
 
202. haplodoncie
jednoduché, kuželovité zuby... Celý referát
 
203. haplografie
chyba opisovače textu, např. vynechání části textu, přeskočení řádku... Celý referát
 
204. haploidie
přítomnost jedné sady chromozomů v jádře buňky... Celý referát
 
205. haploidní
jednoduchý, poloviční počet chromosomů typický pro pohlavní buňky... Celý referát
 
206. haplologie
vynechávání hlásek, slabik nebo hláskových skupin při nepečlivé výslovnosti a rychlé řeči... Celý referát
 
207. happening
improvizované představení, událost situovaná do běžné reality s cílem vtáhnout diváka do děje, vyvolat pocity šoku, absurdity... Celý referát
 
208. happiness
štěstí, pocit štěstí, též eutychia... Celý referát
 
209. happy end, happy-end, happyend
šťastný konec... Celý referát
 
210. happy slapping
(sociologie) druh šikany při níž dochází k náhodnému a nečekanému fyzickému napadení osoby a k natáčení této situace, což je šikanujícími osobámi považováno za zábavné... Celý referát
 
211. haprovat
nefungovat, váznout, mít závadu... Celý referát
 
212. haptalgie
(medicína) bolestivost při doteku... Celý referát
 
213. haptefobie
(psychologie) chorobný strach před dotyky, též afefobie... Celý referát
 
214. hapten
(biochemie) nekompletní antigen, látka neschopná sama o sobě navodit v organismu tvorbu protilátek - schopnost nabývá až po spojení s látkou o větší molekule (např. s bílkovinou)... Celý referát
 
215. haptical stimulation
hmatová stimulace... Celý referát
 
216. haptická percepce
hmatové, taktilní vnímání... Celý referát
 
217. haptická stimulace
hmatové podněoování... Celý referát
 
218. haptický
(anatomie) hmatový, týkající se hmatu... Celý referát
 
219. haptika
(sociologie) forma non-verbální komunikace probíhající pomocí doteků, aktivní hmatové vnímání... Celý referát
 
220. haptofobie
(psychologie) chorobný strach z tělesného doteku... Celý referát
 
221. haptoglobin
plazmatická bílkovina vázající hemoglobin uvolněný při rozpadu erytrocytů.... Celý referát
 
222. haraburdí
staré opotřebované a nepotřebné věci... Celý referát
 
223. harač
daň z hlavy placená křesťany Turkům v době turecké expanze... Celý referát
 
224. harakiri
(historie) starojaponský způsob sebevraždy rozpáráním břicha... Celý referát
 
225. harambaša
náčelník hajduků na Balkáně... Celý referát
 
226. harampádí
staré opotřebované věci... Celý referát
 
227. haranga
(zast. germ.) vyzývavá, útočná, štvavá řeč... Celý referát
 
228. hárání
počátek říje, též barvení... Celý referát
 
229. haras
(textilnictví) lesklá, pružná, vícenásobně skaná vlněná příze s ostrým omakem (nazv. podle francouzského Arrasu)... Celý referát
 
230. harašení
sexuální obtěžování, obvykle na pracovišti, spočívající ve skutečném obtěžování i v běžném dotyku, harassment... Celý referát
 
231. haraska
stuha, sukně nebo jiná část oděvu z harasu... Celý referát
 
232. harasment
skutečné či domnělé sexuální obtěžování... Celý referát
 
233. harassment
sexuální obtěžování, obvykle na pracovišti, spočívající ve skutečném obtěžování i v běžném dotyku, harašení... Celý referát
 
234. harc
(historie) lehký útok, nájezd, drobné vojenské utkání, potyčka, půtka, šarvátka, harcování... Celý referát
 
235. harcer
člen polské skautské organizace... Celý referát
 
236. harcíř
původně jízdní lučištník, od r. 1669 člen tělesné stráže bavorských knížat a králů... Celý referát
 
237. harcovat
útočit... Celý referát
 
238. harcovník
(historie) ve středověkém vojsku byli harcovníci příslušníci lehce ozbrojených pěších nebo jízdních oddílů určených k rychlým výpadům (harcům) a ke znepokojování nepřítele... Celý referát
 
239. hard disability
vážná (těžká) neschopnost (nezpůsobilost)... Celý referát
 
240. hard disk, harddisk
pevný disk... Celý referát
 
241. hard mutilace
nezvratné mutilační tělesné změny na kostech a zubech (např. deformace kostí chodidel, pilování zubů)... Celý referát
 
242. hard news
Zprávy seriozního zpravodajského charakteru s vysokou mírou důležitosti - politická, ekonomická a společenská témata. Pro zvýšení atraktivity zpravodajské relace prokládány soft news.... Celý referát
 
243. hard pulse
tvrdý tep... Celý referát
 
244. hard skills
,,tvrdé" technické, odborné, profesní dovednosti a znalosti získávané speciálním vzděláváním či tréninkem např. v oblasti cizích jazyků, ovládání vozidel, strojů a přístrojů... Celý referát
 
245. hard-core music
velmi ostrý kytarový hudební styl metalového typu... Celý referát
 
246. hard-rock
(hudba) klasický legendární hudební styl rockové hudby... Celý referát
 
247. hardcopy
přímý výtisk obrázku zobrazeného na stínítku zobrazovací jednotky... Celý referát
 
248. hardiness
(psychologie) odolnost vůči zátěžím, osobnostní nezdolnost, tuhost, vzdornost, zvýšená rezistence, resilience... Celý referát
 
249. hardware
(výpočetní technika) technické vybavení počítače... Celý referát
 
250. harém
ženská část muslimského domu... Celý referát
 
251. harfa
(hudba) drnkací rámový strunný hudební nástroj... Celý referát
 
252. harizony
(brněnský hantec) vlasy... Celý referát
 
253. harka
pluh na mělké orání... Celý referát
 
254. harlekýn
komická postava italské improvizované komedie... Celý referát
 
255. harm
újma, ztráta, poškození... Celý referát
 
256. harm avoidance
vyhýbání se nebezpečí, poškození, nepříjemnostem, ohrožení, zlému, újmě... Celý referát
 
257. harm reduction
péče mající za cíl snižování rizik a minimalizaci zdravotních a ekonomicko-sociálních poškození drogami u osob, které tč.užívají různé návykové látky a nemají motivaci v dohledné době toho zanechat (jde o tzv. nízkoprahovou péči),též terciární preve... Celý referát
 
258. harmatan, harmattan
(meteorologie) suchý, horký, prašný vítr vanoucí ze Sahary... Celý referát
 
259. harmatofobie
(psychologie) chorobný strach z hříchu či omylu... Celý referát
 
260. harmonický
souzvučný... Celý referát
 
261. harmonický vývoj
(psychologie) vyvážený a normální vývoj jednotlivých složek, např.ve struktuře psychiky a osobnosti... Celý referát
 
262. harmonie
soulad, vyrovnanost, úměrnost, proporcionalita... Celý referát
 
263. harmonika
(hudba) jazýčkový dechový hudební nástroj... Celý referát
 
264. harmonium
(hudba) jazýčkový vzduchový hudební nástroj s klávesnicí... Celý referát
 
265. harmonizace, harmonisace
sladění, uvedení v soulad... Celý referát
 
266. harmonizovat, harmonisovat
uvádět v soulad... Celý referát
 
267. harmonogram
(odborně) seznam nebo diagram znázorňující časový sled a dobu trvání jednotlivých činností... Celý referát
 
268. harmonovat
být v souladu, ve shodě, harmonizovat... Celý referát
 
269. harpagon
lakomec... Celý referát
 
270. harpaxofobie
(psychologie) chorobný strach ze zlodějů a okradení... Celý referát
 
271. harpsichord
(hudba) strunný klávesový hudební nástroj, cembalo, clavecin, clavicembalo... Celý referát
 
272. harpuna
oštěp zakončený hákem a připojený obvykle lanem k lodi... Celý referát
 
273. harpyje
(ornitologie) velký jihoamerický dravý pták, rod Trasaëtus [traza-e-tus]... Celý referát
 
274. haruspex
etruský věštec předpovídající budoucnost podle tvaru jater obětovaného zvířete... Celý referát
 
275. haruspicium
věštění z vnitřností (jater) obětovaného zvířete... Celý referát
 
276. harvestor
(lesnictví) multioperační lesnický stroj, který kácí, odvětvuje a manipuluje stromy... Celý referát
 
277. haš, hash
výstup hašovací funkce... Celý referát
 
278. haše, hašé
kašovitý pokrm... Celý referát
 
279. hašek
(brněnský hantec) hašiš... Celý referát
 
280. hashtag
(sociální sítě) Hashtag je slovo nebo fráze, před kterým je uvedený symbol #, vysvětlující nebo kategorizující průvodní text. Na sociálních sítích bývá využíván pro sjednocování příspěvků různých lidí podle společného tématu. Samotný znak # se nenazý... Celý referát
 
281. hašiš
lepkavá pryskyřičná hmota z indického konopí obsahující směs alkaloidů, používána v lékařství jako psychofarmakum, toxikomany zneužívaná... Celý referát
 
282. haskala
směr osvícenství rozšířený mezi židovskými obyvateli Evropy v 18. Století... Celý referát
 
283. hašovací funkce
matematická funkce (předpis, algoritmus) pro převod vstupního řetězce dat na (relativně) malé číslo (výstupní řetězec). Výstupu hašovací funkce se říká výtah, miniatura, otisk, fingerprint či hash (česky též haš).... Celý referát
 
284. hasta pura
stříbrné kopí bez hrotu (jako pocta či odměna)... Celý referát
 
285. hastrman
(hovorově) vodník... Celý referát
 
286. hatchback
(motorizmus) typ karoserie automobilu s otevírací zadní částí včetně okýnka... Celý referát
 
287. hate
(doslovný překlad) nenávist... Celý referát
 
288. hater
(sociální sítě) Člověk, který nemůže být šťastný z úspěchu jiné osoby, proto hledá na dotyčném chyby a kritizuje. Motivy mohou být různé, ať už vlastní neúspěch v dané oblasti, osobní zášť zůči dané osobě, nespokojenost s vlastním životem apod. Je to... Celý referát
 
289. haterie
(zoologie) tříoká ještěrka z období triasu a jury, dosud žijící na Novém Zélandu... Celý referát
 
290. hathajóga
(sport) jóga, jejíž metody vycházejí z roviny tělesné, jóga těla... Celý referát
 
291. hattrick, hatrick
(sport) vstřelení tří branek stejným hráčem v jednom utkání... Celý referát
 
292. hatza
khoisanský jazyk užívaný izolovanou menšinou v Tanzanii... Celý referát
 
293. haubna
(brněnský hantec) kufr... Celý referát
 
294. haur
člověk dávající přemrštěně najevo své sebevědomí a svoje možnosti, náfuka, vejtaha... Celý referát
 
295. hausa
čadský jazyk užívaný jako úřední v Nigérii, části Kamerunu, v Beninu, Čadu, Togu, Ghaně, Horní Voltě a v sev. oblastech Pobřeží slonoviny... Celý referát
 
296. hausarest
domácí vězení... Celý referát
 
297. hausbót
obytná loď... Celý referát
 
298. hausher
domácí pán... Celý referát
 
299. hausmajstr
(zastarale) domovník... Celý referát
 
300. hausmajstrová
domovnice... Celý referát
 
301. hausnumero
vymyšlené, náhodně zvolené číslo... Celý referát
 
302. haussa
růst kurzu cenných papírů, valut, drahých kovů ap. na burzách... Celý referát
 
303. haussista
obchodník na burze spekulující s růstem kurzů, boomer... Celý referát
 
304. haustafeln
tabulky, na kterých byla zaznamenána mravouka prvními křesťany... Celý referát
 
305. haustoria
(botanika) přeměněné kořeny cizopasných a polocizopasných rostlin (jmelí, ochmet) v podobě přísavek pronikajících do pletiv hostitelské rostliny... Celý referát
 
306. haustrace
(medicína) přirozené výchlipky na střevě... Celý referát
 
307. haustrum
čerpadlo, vědro. Haustrum coli vyklenutí tlustého střeva... Celý referát
 
308. haustus
čerpání, pití, doušek... Celý referát
 
309. haute couture
přední módní salony určující vývoj módy... Celý referát
 
310. haute volée
vznešená společnost, smetánka, panstvo... Celý referát
 
311. hautreliéf
vysoký reliéf, kdy z plochy vystupuje více než polovina zobrazených objemů... Celý referát
 
312. hauzírovat
provozovat podomní obchod... Celý referát
 
313. havana
havano druh jemných doutníků... Celý referát
 
314. havárie
nehoda... Celý referát
 
315. havarijní
vztahující se k havárii... Celý referát
 
316. havelok
(móda) dlouhý pánský plášť bez rukávů a s pelerínkou... Celý referát
 
317. hazard
činnost, jejíž výsledek závisí na náhodě... Celý referát
 
318. hazard index
index nebezpečí... Celý referát
 
319. hazard quotient (HQ)
kvocient nebezpečnosti... Celý referát
 
320. házená
(sport) týmový míčový sport... Celý referát
 
321. házet čůz
... Celý referát
 
322. házet do plácu
... Celý referát
 
323. házet kakáč
... Celý referát
 
324. házet sicnu
(brněnský hantec) sednout si, sedět... Celý referát
 
325. hazuka
(zastarale) kutna... Celý referát
 
326. hCG
(zkratka) hCG ? zkr. lidský (humánní) choriogonadotropin. Glykoproteinový hormon obdobný LH vznikajícímu v hypofýze, který produkuje v průběhu těhotenství spolu s dalšími hormony placenta. Tvoří se již několik dnů po oplodnění budoucím základem place... Celý referát
 
327. hdmi
(výpočetní technika) rozhraní pro přenos nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu, používané pro propojování zařízení pracující s obrazem a zvukem (počítač / monitor, DVD přehrávač / televizor)... Celý referát
 
328. hé anó hodos
cesta vzhůru... Celý referát
 
329. hé kató hodos
cesta z hora (z výšin) dolů... Celý referát
 
330. hé mystiké epistémé
niterné vědění a poznání, zasvěcený vhled... Celý referát
 
331. headhunting
přijímání, nábor zaměstnanců, poskytování služby zabývající se zprostředkováním práce, recruitment... Celý referát
 
332. headline
titulek, nadpis... Celý referát
 
333. healing touch
léčebný (terapeutický) dotek... Celý referát
 
334. health behaviour
zdravé chování, chování vedoucí ke zdraví... Celý referát
 
335. health care
péče o zdraví... Celý referát
 
336. health education
zdravotní výchova a vzdělávání... Celý referát
 
337. health endangered
ohrožení zdraví... Celý referát
 
338. health literacy
zdravotní gramotnost... Celý referát
 
339. health maintenance
udržování, podpora zdraví... Celý referát
 
340. health promoting evaluation
evaluace (hodnocení) podpory zdraví... Celý referát
 
341. health promoting schools
školy podporující zdraví... Celý referát
 
342. health promotion
holistické posilování a rozvíjení zdraví... Celý referát
 
343. health status
zdravotní stav... Celý referát
 
344. healthy cities
zdravá města... Celý referát
 
345. healthy eating habits
zdravé stravovací návyky... Celý referát
 
346. healthy personality model
(psychologie) model zdravé osobnosti... Celý referát
 
347. healthy relation
zdravé vztahy... Celý referát
 
348. hearing
veřejné slyšení různých názorů znalců, zpravodajů... Celý referát
 
349. hearing impaired
sluchově postižený... Celý referát
 
350. heautoscopia
(psychologie) (ř. heautu sám sebe, ř. skopein pozorovat) heautoskopie, forma rozpadu osobnosti při organických mozkových změnách... Celý referát
 
351. heavy metal
hudební styl s důrazem na hutný a těžký kytarový projev v kombinaci s harmonickými a melodickými postupy... Celý referát
 
352. hebefilie
náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči dospívajícím dívkám, někdy bývá považována za variantu pedofilie a řazena mezi parafilie či sexuální deviace, je však běžná u většiny mužské populace. Méně běžným synonymem je korofilie.... Celý referát
 
353. hebefrenie
druh schizofrenie, kdy nemocní svým jednáním napodobují chování v pubertě... Celý referát
 
354. hebefrenní schizofrenie
(medicína) forma schizofrenního psychotického onemocnění typická pro věk 15 - 25 let a charakterizovaná např. výraznou změnou emotivity a afektivity, nevhodným a necitlivým chováním k okolí, klackovitými, nevypočitatelnými a neslušnými verbálními pro... Celý referát
 
355. hebetomia
(medicína) (ř. hebe mládí, ř. osteon kost, ř. tome řez) hebetomie, hebosteotomie, chirurgické protětí kosti stydké... Celý referát
 
356. hebetudo
(l. hebes tupý, mdlý) tupost, otupění, oslabení, dočasné snížení duševních schopností, snížené myšlenkové vnímání. Hebetudo auris nedoslýchavost. Hebetudo visus slabozrakost... Celý referát
 
357. hebosteotomie
rozpolcení pánve protětím kosti stydké laterálně od spony stydké... Celý referát
 
358. hebraizmus, hebraismus
jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z hebrejštiny nebo podle hebrejštiny v něm vytvořený... Celý referát
 
359. hebreistika
obor zabývající se jazykem, historií a kulturou židovského národa... Celý referát
 
360. hec
zábava, legrace... Celý referát
 
361. hecovat
popouzet proti někomu nebo něčemu... Celý referát
 
362. hedenofobie
(psychologie) chorobný strach ze smyslového potěšení, z tělesné rozkoše... Celý referát
 
363. hedge
zeď, ochrana, bariéra... Celý referát
 
364. hedofobie
(psychologie) chorobný strach z radosti, slasti, rozkoše... Celý referát
 
365. hedoné
slast, rozkoš, libost, radost... Celý referát
 
366. hedonic bias
hedonické zkreslení (odchylka)... Celý referát
 
367. hédonické tendence
výrazné sklony k prožívání smyslových a emočních příjemností, fyzické a psychické labužnictví... Celý referát
 
368. hedonický
(psychologie) zaměřený na příjemnosti a požitky života, vyhýbající se aktivně nepříjemnostem... Celý referát
 
369. hedonie
(odborně) slast, požitek, příjemnost, rozkoš... Celý referát
 
370. hedonik
rozkošník, požitkář... Celý referát
 
371. hedonista
(filozofie) požitkář, rozkošník... Celý referát
 
372. hédonistická morálka
uspokojování pozitivních pocitů, potřeb... Celý referát
 
373. hedonistický
(odborně) prožitkový, požitkářský, rozkošnický... Celý referát
 
374. hedonistní
slastný, požitkářský, prožitkový, blažený, rozkošný, hedonistický... Celý referát
 
375. hédonizmus, hédonismus
(filozofie) směr v etice považující za cíl života dosahování slasti a rozkoš za nejvyšší dobro... Celý referát
 
376. hédys
příjemný, sladký... Celý referát
 
377. hegelián
(filozofie) vyznavač představitele německé idealistické filozofie Georga Wilhelma Friedricha Hegela(1770-1831)... Celý referát
 
378. hegelovství, heglovství
filozofický systém G. W. F. Hegela... Celý referát
 
379. hegemon
držitel moci, nadvlády... Celý referát
 
380. hegemonie
nadvláda, vůdcovství... Celý referát
 
381. hegemonistický
usilující o vedoucí postavení, hegemonii... Celý referát
 
382. hegemonní
související s hegemonem, hegemonů... Celý referát
 
383. hegeš
(slang) nepořádek, nechutná věc nebo potravina... Celý referát
 
384. heika
styl ikebany aranžující květiny do vysokých váz... Celý referát
 
385. heilót
otrok ve Spartě... Celý referát
 
386. hejtman
náčelník, představený, hodnostář s vojenskou nebo civilní mocí... Celý referát
 
387. hekatomba, hekatombé
hromadná oběť, hromadné pohřebiště... Celý referát
 
388. hektar
(jednotky) Jednotka pro plošný obsah, je roven 10 000 m?, jde tedy o plochu čtverce o straně 100 m. Hektar je stonásobkem jednotky ar.... Celý referát
 
389. hektický
(odborně) vzrušený, prudký, horečný... Celý referát
 
390. hektičnost
uspěchanost, chvat, urychlenost, shon, vrušenost, prudkost, netrpělivost... Celý referát
 
391. hektik
(řidč. kniž.) souchotinář... Celý referát
 
392. hektika
(odborně) překotná, vzrušená činnost, hektická atmosféra... Celý referát
 
393. hekto-
předpona ve významu násobku 10 na 2... Celý referát
 
394. hektografie
rozmnožovací technika pro menší počet otisků... Celý referát
 
395. helcoplastica
(ř. helkos vřed, ř. plastike (techne) umění tvárné) helkoplastika, plastická operace kryjící tkáňové defekty způsobené vředy... Celý referát
 
396. helénistická doba
období řeckých dějin, které začíná smrtí Alexandra Velikého (323 př.n.l.) a končí obsazením Egypta Římem (30 př.n.l.)... Celý referát
 
397. helénistický
vztahující se k helénizmu... Celý referát
 
398. helénizmus, helénismus
(historie) období pozdního řeckého starověku... Celý referát
 
399. helénský
řecký... Celý referát
 
400. helfnót
(brněnský hantec) pomoci... Celý referát
 
401. helfnout
pomoci někomu... Celý referát
 
402. helfpul
nápomocný, užitečný... Celý referát
 
403. héliaiá
(historie) nejvyšší lid. soud ve st. Athénách, z něhož se před řízením vybíral losem soudcovský sbor... Celý referát
 
404. heliboarding
snowboardování za pomocí vrtulníku... Celý referát
 
405. helicinní
šnekovitý, závitovitě stočený... Celý referát
 
406. heligonka
(hudba) druh tahací harmoniky (nemá klávesy, ale knoflíky, klávesy má akordeon)... Celý referát
 
407. helikoid
šroubová plocha, jejíž vytvářející křivkou je přímka... Celý referát
 
408. helikon, helikón, heligón
(hudba) nátrubkový dechový hudební nástroj... Celý referát
 
409. helikoplán
letadlo, které je kombinací vrtulníku a letounu s pevnou nosnou plochou... Celý referát
 
410. helikopodie
kruhovitý pohyb v kloubech, obloukovitá chůze, kladení špiček nohou do vnitřního oblouku (při obrnách)... Celý referát
 
411. helikoptéra
vrtulník... Celý referát
 
412. helikotrema
otvor v kopuli hlemýždě vnitřního ucha... Celý referát
 
413. heliktit
(geologie) krápník rostoucí všemi směry, jakoby proti zákonům gravitace (též excentrický krápník)... Celý referát
 
414. heling
(lodnictví) mírně skloněná plocha v loděnici sloužící ke spouštění lodí na vodu a jejich vytahování... Celý referát
 
415. helio-
první část složených slov mající význam slunce, světlo... Celý referát
 
416. heliocentrický
(astronomie) vztažený ke středu Slunce... Celý referát
 
417. heliocentrizmus, heliocerrtrismus
teorie pokládající Slunce za střed vesmíru... Celý referát
 
418. heliodor
(mineralogie) vzácná žlutá až žlutozelená drahokamová odrůda berylu, tzv. zlatý beryl... Celý referát
 
419. heliofilní
světlomilný, slunomilný, sciofobní... Celý referát
 
420. heliofobie
(psychologie) únik živočichů před slunečním zářením a nadměrným teplem do stínu... Celý referát
 
421. heliofobní
stínomilný, sciofilní... Celý referát
 
422. heliofyt
světlomilná rostlina... Celý referát
 
423. heliograf
zařízení k měření slunečního svitu, slunoměr... Celý referát
 
424. heliografický
udávající polohu na Slunci (h. souřadnice)... Celý referát
 
425. heliografie
popis Slunce... Celý referát
 
426. heliogravura
přenos polotónového diapozitivního obrazu na měděnou desku fotomechanicky... Celý referát
 
427. helioletrie
uctívání Slunce... Celý referát
 
428. heliometr
hvězdářský přístroj na dalekohledu k měření malých úhlů... Celý referát
 
429. helioplexe
sluneční úžeh z přímého silného působení slunečního záření... Celý referát
 
430. hélios
slunce... Celý referát
 
431. heliosciofyty
rostliny, kterým nevadí ani zastínění ani nadměrný osvit... Celý referát
 
432. helioskop
helioskopický okulár, okulár dalekohledu umožňující přímé pozorování Slunce... Celý referát
 
433. heliostat
přístroj k pozorování Slunce... Celý referát
 
434. heliotechnika
technický obor zabývající se možnostmi zachycování a dalšího využití sluneční energie... Celý referát
 
435. helioterapie
léčení slunečním zářením... Celý referát
 
436. heliotrop
odrůda tmavozeleného chalcedonu s červenými skvrnami... Celý referát
 
437. heliotropizmus, heliotropismus
pohyb nebo růst rostlin ve směru světla... Celý referát
 
438. helióza
sluneční úžeh... Celý referát
 
439. heliport
letiště pro vrtulníky... Celý referát
 
440. heliskiing
lyžování za pomoci vrtulníku... Celý referát
 
441. helium
(chemie) prvek značky He, atomové číslo 2, atomová hmotnost 4,003... Celý referát
 
442. helix
šroubovice, kruhově uspořádané molekuly, jinak též cykl... Celý referát
 
443. helkogenní
vyvolávající vředový rozpad tkáně... Celý referát
 
444. helkologie
nauka o vředové chorobě... Celý referát
 
445. helkom
vřed... Celý referát
 
446. helkóza
zvředovatění... Celý referát
 
447. helm
v heraldice stylizovaná přilba umístěná ve znaku nad štítem... Celý referát
 
448. helma
ochrana hlavy, přilba... Celý referát
 
449. helmbrechtný
(zastarale) záletný, nepočestný (helmbrechtná panna = nevěstka)... Celý referát
 
450. helmint
cizopasný červ... Celý referát
 
451. helminthagogus
s-helminthos červ, ř. agogos vedoucí) vypuzující červy, hlístopudný... Celý referát
 
452. helminthicus
(ř. helmi(n)s-helminthos červ) ve vztahu k červům... Celý referát
 
453. helminthologia
s-helminthos červ, ř. logos nauka) helmintologie, vědní disciplína zabývající se červy... Celý referát
 
454. helminthophobia
s-helminthos červ, ř. fobos strach) helmintofobie, chorobný strach před nemocí způsobenou cizopasnými červy... Celý referát
 
455. helmintofobie
(psychologie) chorobný strach z červů a střevních cizopasníků... Celý referát
 
456. helmintologie
(medicína) nauka o helmintech a jimi vyvolaných onemocněních... Celý referát
 
457. helmintosporióza, helmintosporiosa-
(medicína) onemocnění rostlin vyvolané houbami... Celý referát
 
458. helmintóza, helmintosa
(medicína) onemocnění živočichů vyvolané cizopasnými červy... Celý referát
 
459. helmintozoonóza, helmintozoonosa-
helmintóza přenosná ze zvířete na člověka... Celý referát
 
460. helofyt
bažinatá rostlina... Celý referát
 
461. helom
mozol, "kuří oko"... Celý referát
 
462. helotomie
odstranění mozolu, "kuřího oka"... Celý referát
 
463. help
vnitřní nápověda pro uživatele počítačových programů... Celý referát
 
464. hem
nebílkovinná složka hemoglobinu... Celý referát
 
465. hemaglutinin
protilátka způsobující shlukování červených krvinek... Celý referát
 
466. hemagogum
prostředek podporující krevní průtok... Celý referát
 
467. hemalergóza
alergicky podmíněné změny krve a krvetvorného ústrojí... Celý referát
 
468. hemalopie
krváceni do oka... Celý referát
 
469. hemangiofibrom
hemangiom obsahující vazivovou tkáň... Celý referát
 
470. hemangiom
(medicína) nádor endotelu cév... Celý referát
 
471. hemangiopericytom
hemangiom obsahující zmnožené pericyty... Celý referát
 
472. hematemesis
zvracení krve... Celý referát
 
473. hematemeze
(medicína) hematemeza (hematemeze) ? zvracení krve nebo zvracení s příměsí krve. Příznak krvácení do horní části zažívací trubice, např. z peptického vředu nebo jícnových varixů při cirhóze jater. Vyžaduje urychlené vyšetření (gastroskopie) a léčbu. ... Celý referát
 
474. hematin
oxidační katabolit hemu... Celý referát
 
475. hematinémie
přítomnost hematinu v krvi... Celý referát
 
476. hematinurie
přítomnost hematinu v moči... Celý referát
 
477. hematit
(mineralogie) nerostný kysličník železitý (Fe203)... Celý referát
 
478. hemato-, haemato-
první část složených slov mající význam krev, krevní... Celý referát
 
479. hematobilie
hemobilie, krvácení do vývodných cest žlučových... Celý referát
 
480. hematocefalus
nahromadění krve v mozkových komorách, krvácení do mozku... Celý referát
 
481. hematocélie
krvácení do peritoneální dutiny... Celý referát
 
482. hematochromatóza
hemochromatóza, onemocnění charakterizované poruchou metabolismu železa, jeho nadměrným ukládáním v játrech, v slinivce břišní, slinných žlázách, myokardu, se zmnožením vaziva a značnou pi... Celý referát
 
483. hematochylurie
vylučování krve a střevní lymfy močí při onemocnění Filaria sanguinis-hominis... Celý referát
 
484. hematocysta
výron krve do dutiny, dutého orgánu (např. močového měchýře)... Celý referát
 
485. hematocyt
(biologie) hemocyt, označení pro buňku obsahující krevní barvivo, krevní buňka... Celý referát
 
486. hematocytolýza
hemocytolýza, rozpouštění (hlavně) červených krvinek, rozpad krvinek... Celý referát
 
487. hematocytometrie
hemocytometrie, stanovení počtu krvinek v určitém objemu krve... Celý referát
 
488. hematocytopenie
hemocytopenie, nedostatek buněčných elementů v krvi, snížení krevních buněk (červené i bílé řady) v krvi... Celý referát
 
489. hematocytozoon
hemocytozoon, mikroorganismus parazitující v krevních buňkách... Celý referát
 
490. hematocyturie
hemocyturie, přítomnost krevních buněk v moči... Celý referát
 
491. hematodiapedeze
prosakování krve, prostup krvinek cévní stěnou... Celý referát
 
492. hematodynamometr
hemodynamometr, přístroj k měření krevního tlaku... Celý referát
 
493. hematodyskrazie
chorobná, nenormální skladba krve... Celý referát
 
494. hematoencefalická bariéra
(medicína) bariéra, která odděluje krev a mozkovou tkáň a zabraňuje tak prostupu některých látek do CNS. Její propustnost se může při některých onemocněních (např. zánětech) chorobně zvětšovat a může být vyšší u novorozenců. Může také bránit prostupu... Celý referát
 
495. hematoencefalický
týkající se krve a mozku - hematoencefalická bariéra... Celý referát
 
496. hematoencefalon
krvácení do mozku... Celý referát
 
497. hematofág
(zoologie) cizopasník sající krev jiných organizmů (např. komáři,ovádi,klíšťata)... Celý referát
 
498. hematofilický
hemofilický, žijící v krvi (mikroorganismy)... Celý referát
 
499. hematofilie
hemofilie, dědičné onemocnění charakterizované poruchou srážlivosti krve... Celý referát
 
500. hematofobie
(psychologie) chorobný strach z krve... Celý referát
 
501. hematogeneze
vznik a vývoj krve... Celý referát
 
502. hematogenní
(biologie) krevní cestou vznikající, zapříčiněný či podmíněný... Celý referát
 
503. hematogenní diseminace
rozsev, rozšíření chorobných ložisek krevní cestou... Celý referát
 
504. hematohidróza
hemat(h)idróza, hem(h)idróza, vylučování červeně zbarveného potu... Celý referát
 
505. hematoidní
podobný krvi... Celý referát
 
506. hematokatereze
narušení, poškození krve, zvláště červených krvinek... Celý referát
 
507. hematokéla
krevní výron, krvácení do dutiny... Celý referát
 
508. hematokolpometra
nahromadění krve v děloze a pochvě... Celý referát
 
509. hematokolpos
nahromadění krve v pochvě... Celý referát
 
510. hematokonie
hemokonie, jemná nestejně velká bílkovinná tělíska prokazatelná v krevním nátěru, snad fragmenty krvinek... Celý referát
 
511. hematokrit
podíl hustoty buněčných částí krve a krevní plazmy, vyjádřený v % celkového objemu krve... Celý referát
 
512. hematologie
nauka o krvi a krevních chorobách... Celý referát
 
513. hematolymfa
hemolymfa, tělní tekutina bezobratlých nahrazující mízu a krev... Celý referát
 
514. hematolymfurie
přítomnost krve a lymfy v moči... Celý referát
 
515. hematom
(medicína) nahromadění krve ve tkáních mimo krevní cévy, modřina, krevní podlitina... Celý referát
 
516. hematomediastinum
nahromadění krve v mezihrudním prostoru... Celý referát
 
517. hematometr
(medicína) přístroj k určování množství krevního barviva, hemoglobinu v krvi... Celý referát
 
518. hematometra
nahromadění krve v děložní dutině při uzávěru krčku dělohy nebo pochvy... Celý referát
 
519. hematomfalokéla
pupeční kýla obsahující krev... Celý referát
 
520. hematomyelie
krevní výron do míchy... Celý referát
 
521. hematopatie
hemopatie, obecné označení pro krevní choroby... Celý referát
 
522. hematopatologie
hemopatologie, věda zabývající se chorobami krvetvorné soustavy... Celý referát
 
523. hematoperikard
(medicína) hemoperikard, krvácení do osrdečníku... Celý referát
 
524. hematoperitoneum
hemoperitoneum, výron krve do břišní dutiny (zpravidla po poranění vnitřních orgánů)... Celý referát
 
525. hematopoéza, hematopoesa
tvorba červeného krevního barviva,červených krvinek, krvetvorba... Celý referát
 
526. hematorachis
krvácení do páteřního kanálu... Celý referát
 
527. hematorea
prudké krvácení... Celý referát
 
528. hematosalpinx
nahromadění krve ve vejcovodu... Celý referát
 
529. hematoscheokéla
nahromadění krve v šourku... Celý referát
 
530. hematoskopie
(medicína) vyšetřování, zkoumání krve... Celý referát
 
531. hematostatický
hemostatický, omezující, zastavující krvácení... Celý referát
 
532. hematostáza
hemostáza, zastavení krvácení... Celý referát
 
533. hematoterapie
hemoterapie, léčba podáním čerstvé krve nebo jejími deriváty... Celý referát
 
534. hematotorax
hemotorax, nahromadění krve v pohrudniční dutině... Celý referát
 
535. hematotoxický
hemotoxický, týkající se krevních jedů nebo poškození krvetvorné tkáně jedy... Celý referát
 
536. hematotoxikóza
hemotoxikóza, toxické poškození krvetvorných center kostní dřeně... Celý referát
 
537. hematotrachelos
rozšíření děložního krčku z nahromadění krve... Celý referát
 
538. hematotrofie
hemotrofie, výživa přijímaná zárodkem z mateřské krve... Celý referát
 
539. hematotympanon
hemotympanon, nahromadění krve v středoušní dutině... Celý referát
 
540. hematoxylin
(odborně) látka získaná ze dřeva tropického stromu... Celý referát
 
541. hematozoon
hemozoon, označení pro všechny prvoky žijící v krvi... Celý referát
 
542. hematurie
příměs krve v moči... Celý referát
 
543. hemenex
(gastronomie) opečená šunka zalitá vejcem tak, aby žloutky zůstaly tekuté a bílky byly hotové... Celý referát
 
544. hemeralopie
šeroslepost... Celý referát
 
545. hemerofilní
provázející člověka, vyskytující se u lidských sídlišť a komunikací (o některých druzích rostlin a živočichů), antropofilní... Celý referát
 
546. hemi-
první část složených slov mající význam polovina, poloviční... Celý referát
 
547. hemiablepsie
poloviční slepota, ztráta poloviny zorného pole, hemianopsie... Celý referát
 
548. hemiacefalus
zrůda s nedokonale vyvinutou hlavou... Celý referát
 
549. hemiachromatopsie
ztráta schopnosti rozlišovat některé barvy v polovině zorného pole... Celý referát
 
550. hemiageuze
ztráta chuti na polovině jazyka... Celý referát
 
551. hemiakardiak
stav, kdy je u jednoho ze zárodku dvojčat pouze část krevního oběhu zajišťována vlastním srdcem a zbytek cirkulace činností srdce druhého dvojčete... Celý referát
 
552. hemiakardie
vrozené nevyvinutí poloviny srdce... Celý referát
 
553. hemiakinézie
pohybová chudost, malá pohybová diferenciace... Celý referát
 
554. hemialgia
(medicína) (ř. hemi- polovina, ř. algos bolest) hemialgie, bolest jedné poloviny těla... Celý referát
 
555. hemiamblyopie
částečná tupozrakost... Celý referát
 
556. hemianalgesia
(medicína) (ř. hemi- polovina, analgesia bezbolestnost) hemianalgézie, snížené vnímání bolesti, bezbolestnost na jedné polovině těla... Celý referát
 
557. hemianestezie
ztráta kožního čití poloviny těla (podle vertikální osy), včetně tváře... Celý referát
 
558. hemianopsie
omezení zorného pole... Celý referát
 
559. hemianosmie
jednostranná ztráta čichu... Celý referát
 
560. hemiastesie
necitlivost poloviny těla (podle vertikální osy)... Celý referát
 
561. hemiasynergie
jednostranná ztráta souhybných pohybů... Celý referát
 
562. hemiataxie
jednostranná porucha koordinace pohybů... Celý referát
 
563. hemiatrofie
úbytek tkání v jedné polovině těla, nedostatečná výživa jedné poloviny těla... Celý referát
 
564. hemiazygos
(ř. hemi- polovina, ř. azyx-azygos nepárový) nepárový, lichý. Vena hemiazygos žíla lichá, pokračuje většinou z levé vena lumbalis asc., přijímá levé vv. intercostales XI-IX a ústí do vena azygos zpravidla ve výši Th9-10... Celý referát
 
565. hemiballismus
(ř. hemi- polovina, ř. ballismos tancování) hemibalismus, jednostranné nekoordinované trhavé pohyby končetin při poškození jádra hypotalamu... Celý referát
 
566. hemicefalie
nedokonalé vytvoření mozku, který z jedné poloviny chybí... Celý referát
 
567. hemicelulosa, hemicelulóza
(chemie) gumovitá látka svým charakterem mezi celulózou a cukry... Celý referát
 
568. hemicelulóza
pektin, vláknina, makromolekulární polysacharid rostlinného původu... Celý referát
 
569. hemichorea
(medicína) bezděčné, rychlé, "cloumavé" pohyby jedné poloviny těla... Celý referát
 
570. hemicolectomia
(medicína) (ř. hemi- polovina, ř. kolon tračník, ř. ektome vynětí) hemikolektomie, chirurgické odnětí poloviny tlustého střeva... Celý referát
 
571. hemicrania
(medicína) bolest poloviny hlavy, migréna, hemikranie... Celý referát
 
572. hemicyklus
polokruh... Celý referát
 
573. hemicystectomia
(medicína) (ř. hemi- polovina, ř. kystis měchýř, ř. ektome vynětí) hemicystektomie, chirurgické odnětí části močového měchýře... Celý referát
 
574. hemidesmosom
poloviční desmosom... Celý referát
 
575. hemidysestézie
porušená citlivost na polovině těla... Celý referát
 
576. hemiedr
krystal mající jen polovinu ploch příslušného plnotvaru, polotvar... Celý referát
 
577. hemiepilepsie
jednostranná padoucnice, s křečemi na jedné polovině těla... Celý referát
 
578. hemifáze
(hornictví) nejnižší úsek zuhelňující přeměny uhelného stadia (tj. méně zuhelněný)... Celý referát
 
579. hemigastrektomie
operační vynětí poloviny žaludku... Celý referát
 
580. hemigeuzie
jednostranná ztráta chuti, vnímání chuti polovinou jazyka... Celý referát
 
581. hemiglosoplegie
ochrnutí poloviny jazyka... Celý referát
 
582. hemiglossectomia
(medicína) (ř. hemi- polovina, ř. glossa jazyk, ř. ektome vynětí) hemiglosektomie, chirurgické odnětí poloviny jazyka... Celý referát
 
583. hemignatie
vývojová odchylka charakterizovaná jednostranným vyvinutím čelisti... Celý referát
 
584. hemihepatectomia
(medicína) (ř. hemi- polovina, ř. hepar-hepatos játra, ř. ektome vynětí) hemihepatektomie, chirurgické vynětí poloviny jater... Celý referát
 
585. hemihepatectomie
(medicína) chirurgické odnětí poloviny jater... Celý referát
 
586. hemihidróza
jednostranné pocení... Celý referát
 
587. hemihypalgesia
(medicína) (ř. hemi- polovina, ř. hypo pod, ř. algos bolest) hemihypalgezie, snížené vnímání bolesti na jedné polovině těla... Celý referát
 
588. hemihyperestézie
přecitlivělost na jedné polovině těla... Celý referát
 
589. hemihyperhidróza
zvýšené vylučování potu na jedné polovině těla... Celý referát
 
590. hemihypertonie
zvýšené svalové napětí na jedné polovině těla... Celý referát
 
591. hemihypertrofie
nestejná velikost obou polovin těla... Celý referát
 
592. hemihypestézie
jednostranné snížení citlivosti... Celý referát
 
593. hemikardius
vrozené vyvinutí jen poloviny srdce, vrozená malformace srdce... Celý referát
 
594. hemikolektomie
odstranění (resekce) levostranné nebo pravostranné poloviny tlustého střeva... Celý referát
 
595. hemikranie
(medicína) bolest jedné poloviny hlavy - lokalizovaná najčastěji za jedním okem, je tepavá a vyskytuje se při migréně... Celý referát
 
596. hemikranióza
zvětšení, rozšíření jedné poloviny lebky... Celý referát
 
597. hemikryptofyt
(botanika) vytrvalá až dvouletá rostlina s obnovovacími pupeny při povrchu země... Celý referát
 
598. hemilaryngectomia
(medicína) (ř. hemi- polovina, ř. larynx hrtan, ř. ektome vynětí) hemilaryngektomie, chirurgické snesení poloviny hrtanu... Celý referát
 
599. hemilaterální
týkající se jedné poloviny, jedné strany těla... Celý referát
 
600. hemimandibulectomia
(medicína) (ř. hemi- polovina, l. mandibula dolní čelist, ř. ektome vynětí) hemimandibulektomie, chirurgické vynětí poloviny dolní čelisti... Celý referát
 
601. hemimaxillectomia
(medicína) (ř. hemi- polovina, l. maxilla horní čelist, ř. ektome vynětí) hemimaxilektomie, chirurgické vynětí poloviny horní čelisti... Celý referát
 
602. hemimelie
chybění terminální části končetiny... Celý referát
 
603. hemimimie
ztráta mimických pohybů na jedné polovině obličeje... Celý referát
 
604. hemimorfit
(mineralogie) kosočtverečný nerost vyskytující se v agregátech v zinkových rudách, monohydrát křemičitanu zinečnatého, kalamín křemičitý... Celý referát
 
605. hemin
složka krevního barviva s trojmocným železem... Celý referát
 
606. heminefrektomie
částečná resekce ledviny... Celý referát
 
607. hemipagus
(biologie) podvojná zrůda spojená hrudní krajinou... Celý referát
 
608. hemipankreatektomie
operační vynětí části slinivky břišní... Celý referát
 
609. hemiparazit, hemiparasit
poloparazit... Celý referát
 
610. hemiparesa
ochrnutí poloviny těla lehčího stupně... Celý referát
 
611. hemiparestézie
porušení citlivosti, mravenčení na jedné polovině těla... Celý referát
 
612. hemiparéza
částečné ochrnutí poloviny těla... Celý referát
 
613. hemipelvektomie
operační vynětí části pánve... Celý referát
 
614. hemiplegický
týkající se hemiplegie... Celý referát
 
615. hemiplegie
úplná ztráta hybnosti jedné poloviny těla, ochrnutí poloviny těla... Celý referát
 
616. hemirachischiza
neúplný rozštěp páteře... Celý referát
 
617. hemisféra
(odborně) polokoule... Celý referát
 
618. hemisféra maior
termín používaný pro levou hemisféru, též hemisféra dominantní... Celý referát
 
619. hemisférektomie
operační odstranění poloviny velkého mozku, resekce mozkové polokoule... Celý referát
 
620. hemisfygmie
poloviční počet tepů, než je počet srdečních stahů... Celý referát
 
621. hemisomia
vertebralis (ř. hemi- polovina, ř. soma tělo) hemisomie vertebrální, klínovitý obratel, jemuž chybí přední polovina těla... Celý referát
 
622. hemispazmus
křeč postihující jednu polovinu těla. Hemispasmus facilis spazmus lícního svalstva s postižením veškerého svalstva inervovaného lícním nervem na jedné polovině obličeje... Celý referát
 
623. hemistich
(literatura) poloverš... Celý referát
 
624. hemitendineus
(ř. hemi- polovina, l. tendo šlacha) pološlachový... Celý referát
 
625. hemitonie
jednostranné, rychle se střídající svalové napětí... Celý referát
 
626. hemityroidektomie
částečné vynětí žlázy štítné... Celý referát
 
627. hemivertebra
(anatomie) poloviční obratel klínovitého tvaru... Celý referát
 
628. hemizygot
Některé geny mají jen jednu alelu, která se u hemizygotů projeví ať už je dominantní nebo recesivní. Hemizygoté jsou u savčího typu (drosophila) muži, protože jejich genotyp je XY.... Celý referát
 
629. hemizygotos
(ř. hemi- polovina, ř. zygon jho, spojení) jedinec, který má pouze jeden z párů genů... Celý referát
 
630. hemo-, hema-, hemato-
(medicína) první část složených slov mající význam krev, krevní... Celý referát
 
631. hemoblastom
(medicína) nádor z krvetvorné tkáně, z krevních buněk různých vývojových řad... Celý referát
 
632. hemoblastóza
(medicína) nádorové bujení krvetvorné tkáně... Celý referát
 
633. hemochezie
přítomnost krve ve stolici... Celý referát
 
634. hemochoriální
hemochoriová placenta, typ placenty... Celý referát
 
635. hemochromogen
označení pro komplexní železnaté sloučeniny porfyrinů... Celý referát
 
636. hemochromometr
hemometr, přístroj k určování obsahu hemoglobinu v krvi... Celý referát
 
637. hemocult
zdravotnický test na přítomnost krve ve stolici zjišťující tzv. okultní (skryté) krvácení... Celý referát
 
638. hemocytoblast
determinovaná unipotentní kmenová krevní buňka... Celý referát
 
639. hemocytofagie
požírání, destrukce krevních buněk, fagocytóza krvinek... Celý referát
 
640. hemocytogeneze
tvorba, utváření krevních buněk... Celý referát
 
641. hemocytologie
nauka o buněčných krevních elementech... Celý referát
 
642. hemodialýza
(medicína) metoda odstraňování odpadních látek a nadbytečné vody z krve při selhání ledvin... Celý referát
 
643. hemodromograf
přístroj k stanovení rychlosti krevního průtoku... Celý referát
 
644. hemodromografie
zapisování, stanovení rychlosti krevního průtoku... Celý referát
 
645. hemodromometr
přístroj k určování rychlosti krevního průtoku... Celý referát
 
646. hemodynamický
týkající se krevního oběhu (průtoku)... Celý referát
 
647. hemodynamika
(medicína) studium vlivu fyzikálních vlastností krve a cév na tlak krve a její proudění cévami... Celý referát
 
648. hemofilie
(medicína) dědičná chorobná krvácivost... Celý referát
 
649. hemofobie
(psychologie) chorobný strach z krvácení, z krve... Celý referát
 
650. hemoftalmie
nitrooční krvácení... Celý referát
 
651. hemoftalmus
krevní výron v oku... Celý referát
 
652. hemofuscin
žlutý až hnědý pigment vznikající při rozpadu krevního barviva, neobsahující však železo... Celý referát
 
653. hemoglobin
(biologie) krevní barvivo... Celý referát
 
654. hemoglobinémie
hromadění krevního barviva (hemoglobinu) v krvi při prudkém rozpadu červených krvinek (hemolýza)... Celý referát
 
655. hemoglobinocholie
přítomnost hemoglobinu v žluči... Celý referát
 
656. hemoglobinogenní
hemoglobinového původu... Celý referát
 
657. hemoglobinometr
hemometr, přístroj ke stanovení koncentrace hemoglobinu v krvi... Celý referát
 
658. hemoglobinometrie
určování množství krevního barviva v krvi... Celý referát
 
659. hemoglobinurie
přítomnost volného hemoglobinu v moči... Celý referát
 
660. hemogram
krevní obraz... Celý referát
 
661. hemokoagulace
srážení krve... Celý referát
 
662. hemokult
test na okultní (skryté) krvácení do stolice... Celý referát
 
663. hemokultura
kultivace odebrané krve ke zjištění choroboplodných zárodků... Celý referát
 
664. hemolymfa
krevní tekutina v těle bezobratlých, krvomíza... Celý referát
 
665. hemolýza, hemolysa
rozpad červených krvinek, při kterém se uvolňuje hemoglobin... Celý referát
 
666. hemolyzin
látka zprostředkující rozpad červených krvinek... Celý referát
 
667. hemometakineze
snížení průniku krve v místě překážky, a tím i zhoršení prokrvení při poklesu krevního tlaku (např. při hypotenzi u nemocných s obliterující tepennou aterosklerózou)... Celý referát
 
668. hemometrie
určování množství krevního barviva, hemoglobinu, v krvi... Celý referát
 
669. hemomyelogram
zhodnocení počtu buněčných elementů v kostní dřeni... Celý referát
 
670. hémon
(brněnský hantec) policista... Celý referát
 
671. hemonektin
(botanika) součást stroma("vnitřku") kostní dřeně(dále: laminin, fibronektin)... Celý referát
 
672. hemopexin
látka vázající hem v cévním řečišti... Celý referát
 
673. hemopneumotorax
(medicína) nahromadění vzduchu a krve v pohrudniční dutině... Celý referát
 
674. hemopoetický
týkající se tvorby krve, krvetvorný... Celý referát
 
675. hemopoetin
látka ovlivňující krevní tvorbu (erytropoetin, trombopoetin, granulopoetin)... Celý referát
 
676. hemopoeza
vznik, tvorba krevních buněk, krvetvorba... Celý referát
 
677. hemoptoe
vykašlávání krve z plic jako chorobný příznak, chrlení krve, hemoptýza... Celý referát
 
678. hemoptýza, hemoptysa
vykašlávání krve z plic jako chorobný příznak, chrlení krve, hemoptoe... Celý referát
 
679. hemoragická gastropatie
(medicína) nezánětlivá, nenádorová choroba žaludku, kterou provází krvácení různé intenzity... Celý referát
 
680. hemoragický
projevující se krvácením, krvácivý... Celý referát
 
681. hemoragie
(medicína) krvácení, výstup krve z cév mimo krevní řečiště... Celý referát
 
682. hemoroidální
týkající se hemoroidů... Celý referát
 
683. hemoroidy, hemeroidy
zlatá žíla, patologické městkovité rozšíření žil v řitním otvoru nebo v konečníku, městky... Celý referát
 
684. hemosialemeze
zvracení chrchle smíšeného s krví... Celý referát
 
685. hemosiderin
žlutavě hnědý pigment krevního původu obsahující železo... Celý referát
 
686. hemosiderofor
buňka nesoucí hemosiderin... Celý referát
 
687. hemosideróza
patologické hromadění železa (ve formě hemosiderinu) v organismu... Celý referát
 
688. hemosit
krevní parazit... Celý referát
 
689. hemospermie
(medicína) příměs krve ve spermatu, krev v ejakulátu... Celý referát
 
690. hemosporidióza
těžké onemocnění, zejména domácích zvířat, vyvolané cizopasnými krevními prvoky - Haemosporidia... Celý referát
 
691. hemostatický
zastavující krvácení... Celý referát
 
692. hemostatikum
prostředek zastavující krvácení... Celý referát
 
693. hemostáza, hemostasa
zástava krvácení... Celý referát
 
694. hemostyptika
(farmakologie) léky užívané k zástavě krvácení... Celý referát
 
695. hemotest
sanguitest, sérum obsahující známé aglutininy užívané k určení krevních skupin (A, B, 0)... Celý referát
 
696. hemotorax
Krev v hrudní dutině.... Celý referát
 
697. hemotoxin
(biochemie) krevní jed - látka poškozující krvetvornou tkáň... Celý referát
 
698. hemovigilance
systematické sledování účinnosti a nežádoucích důsledků léčby transfuzními přípravky... Celý referát
 
699. hemozoin
malarický pigment... Celý referát
 
700. hemp
pevná látka vyrobená z konopí... Celý referát
 
701. hemung
překážka, zábrana, útlum, brždění, zpomalení... Celý referát
 
702. hemžit se
... Celý referát
 
703. hemznout
(brněnský hantec) sešlápnout... Celý referát
 
704. hena, henna
červené až rezavě červené rostlinné barvivo... Celý referát
 
705. hendiadys
Vyjádření jedné věci dvěma slovy souřadnými (oslavil jaro a přírodu místo oslavil jarní přírodu... Celý referát
 
706. hendikepovaný, handicapovaný
znevýhodněný, v nevýhodě... Celý referát
 
707. henequen
pevné drôtovité elastické vlákna z listov agáv, na výrobu povrazov (šp. ind. tovar.)... Celý referát
 
708. henge
(archeologie) anglický termín označující typ rituálního monumentu, vyskytuje se výlučně v Británii, má kruhový tvar, je obehnaný příkopem a valem, obvykle na vnější straně. Ve vnitřním uspořádání se vyskytují různé zvláštnosti, např. hroby, kultovní ... Celý referát
 
709. hengelo
výrazně teplejší interstadiál v období cca 38000 - 34000 př.n.l.... Celý referát
 
710. henkle
(brněnský hantec) kolena... Celý referát
 
711. henoteista, henoteismus, henoteizmus
člověk věřící v jediného Boha, ale nevylučuje ani nepopírá existenci jiných bohů... Celý referát
 
712. henry
(jednotky) jednotka pro magnetickou vodivost, vlastní a vzájemnou indukčnost... Celý referát
 
713. henryovka
(zbrojařství) ruční jednohlavňová zbraň... Celý referát
 
714. hepar
játra... Celý referát
 
715. heparin
(medicína) látka, která snižuje srážení krve (antikoagulační účinek) aktivací antitrombinu. Vzniká např. v játrech a v některých bílých krvinkách. Podává se rovněž jako lék u trombózy nebo k její prevenci (tzv. heparinizace). Léčebně a profylakticky ... Celý referát
 
716. heparinisatio
(ř. hepar játra) heparinizace, podávání heparinu z léčebných důvodů (např. při embolizaci do plic)... Celý referát
 
717. heparinocyt
žírná buňka, mastocyt, obsahující heparin... Celý referát
 
718. hepatalgia
(medicína) bolest v oblasti jater... Celý referát
 
719. hepatargie
porucha funkce jater... Celý referát
 
720. hepatatrofie
nedostatečná výživa jater... Celý referát
 
721. hepatectomia
(medicína) (ř. hepar-hepatos játra, ř. ektome vynětí) hepatektomie, chirurgické odnětí (části) jater... Celý referát
 
722. hepatický
jaterní, vztahující se k játrům... Celý referát
 
723. hepaticoduodenoanastomosis
hepaticoduodenostomia, ae, f. (ř. hepar-hepatos játra, l. duodenum dvanáctník, anastomosis spojení, ř. stoma ústa) hepatikoduodenoanastomóza, hepatikoduodenostomie, operační napojení jaterního vývodu do dvanáctníku... Celý referát
 
724. hepaticoectasia
ae, hepaticoectasis, is, f. ( ductus hepaticus vývod jaterní, ř. ektasis rozšíření) hepatikoektázie, rozšíření jaterního vývodu... Celý referát
 
725. hepaticoenteroanastomosis
is, hepaticoenterostomia, ae, f. ( ductus hepaticus vývod jaterní, ř. enteron střevo, anastomosis spojení, ř. stoma ústa) hepatikoenteroanastomóza, hepatikoenterostomie, operační spojení mezi jaterním vývodem a tenkým střevem... Celý referát
 
726. hepaticogastroanastomosis
is, hepaticogastrostomia, ae, f. ( ductus hepaticus vývod jaterní, ř. gaster žaludek, anastomosis spojení, ř. stoma ústa) hepatikogastroanastomóza, hepatikogastrostomie, umělé napojení ductus hepaticus do žaludku... Celý referát
 
727. hepaticolithotomia
(medicína) ( ductus hepaticus vývod jaterní, ř. lithos kámen, ř. tome řez) hepatikolitotomie, chirurgické otevření jaterního vývodu pro odstranění kaménků... Celý referát
 
728. hepaticorrhaphia
(medicína) ( ductus hepaticus vývod jaterní, ř. rhafe šev) hepatikorafie, chirurgické sešití jaterního vývodu... Celý referát
 
729. hepaticus /hepatikus/
jaterní... Celý referát
 
730. hepatikolit
kámen v jaterním vývodu... Celý referát
 
731. hepatikolitiáza
kaménky v jaterním vývodu... Celý referát
 
732. hepatikolitotripse
rozdrcení kamene v jaterním vývodu... Celý referát
 
733. hepatikostomie
vyústění jaterního vývodu... Celý referát
 
734. hepatikotomie
protětí, otevření ductus hepacitus... Celý referát
 
735. hepatikum
prostředek užívaný v léčbě jaterních chorob... Celý referát
 
736. hepatin
zastaralé označení pro glykogen (tvořený v játrech)... Celý referát
 
737. hepatisatio
(medicína) (ř. hepar játra) hepatizace, přestavba plicní tkáně, která získá vzhled jater (při lalokovitém zánětu plic)... Celý referát
 
738. hepatitida, hepatitis
(medicína) zánět jater (žloutenka je jen laický název pro hepatitidu)... Celý referát
 
739. hepatitis acuta
(medicína) akutní zánět jater... Celý referát
 
740. hepatitis chronica
(medicína) chronický zánět jater... Celý referát
 
741. hepato-
první část složených slov mající význam játra, jaterní... Celý referát
 
742. hepatobiliární
týkající se jater, žluči a žlučových cest... Celý referát
 
743. hepatoblastoma
(medicína) tis, f. (ř. hepar-hepatos játra, ř. blastos výhonek) hepatoblastom, maligní smíšený nádor jater (s účastí mezenchymu a epitelu)... Celý referát
 
744. hepatocelulární
vztahující se k jaterním buňkám... Celý referát
 
745. hepatocerebralis
(syndroma) (ř. hepar-hepatos játra, l. cerebrum mozek) hepatocerebrální (syndrom), psychické změny způsobené jaterním selháváním následkem zvýšení koncentrace amoniaku a falešných prekurzorů katecholaminů v krvi (jaterní encefalopatie)... Celý referát
 
746. hepatocholangeitis
(medicína) (ř. hepar-hepatos játra, ř. chole žluč, ř. angeion céva) hepatocholangeitida, zánět jater a žlučových cest... Celý referát
 
747. hepatocholangioma
(medicína) tis, f. (ř. hepar-hepatos játra, ř. chole žluč, ř. angeion céva) hepatocholangiom, nezhoubný nádor z jaterních žlučovodů... Celý referát
 
748. hepatocholangiostomie
operační vyústění jaterního žlučovodu... Celý referát
 
749. hepatocholeductus
(ř. hepar-hepatos játra, ductus choledochus žlučovod) jaterní žlučovod... Celý referát
 
750. hepatocyt
(biologie) jaterní buňka... Celý referát
 
751. hepatoduodenální
týkající se jater a dvanáctníku... Celý referát
 
752. hepatodynia
(medicína) (ř. hepar-hepatos játra, ř. odyne bolest) hepatodynie, bolest jater... Celý referát
 
753. hepatodystrofie
těžké poškození jaterní tkáně spojené s jejím odumíráním... Celý referát
 
754. hepatoenterický
týkající se jater a střev... Celý referát
 
755. hepatoflavin
flavin izolovaný z jater, riboflavin, vitamín B2... Celý referát
 
756. hepatofugální
odcházející, vycházející z jater... Celý referát
 
757. hepatogastrický
týkající se jater a žaludku... Celý referát
 
758. hepatogenní
jaterního původu... Celý referát
 
759. hepatogramma
tis, f. (ř. hepar-hepatos játra, ř. gramma záznam) hepatogram, radioizotopové znázornění jater, scintigrafie jater... Celý referát
 
760. hepatojejunální
vztahující se k játrům a lačníku... Celý referát
 
761. hepatojugulární
týkající se jater a hrdla (hepatojugulární reflux)... Celý referát
 
762. hepatokardiální
týkající se jater a srdce... Celý referát
 
763. hepatokolický
týkající se jater a tračníku... Celý referát
 
764. hepatolentikulární
týkající se jater a mozkových jader, např. hepatolentikulární degenerace... Celý referát
 
765. hepatolienální
týkající se jater a sleziny... Celý referát
 
766. hepatolienografie
radioizotopové vyšetření jater a sleziny... Celý referát
 
767. hepatolienogram
radioizotopové znázornění jater a sleziny... Celý referát
 
768. hepatolit
(medicína) žlučníkový kámen... Celý referát
 
769. hepatolitiáza
přítomnost kaménku v jaterních žlučových vývodech... Celý referát
 
770. hepatologie
obor zabývající se studiem a léčením jaterních chorob... Celý referát
 
771. hepatolýza
rozpad jaterních buněk... Celý referát
 
772. hepatom
(medicína) nádor jater... Celý referát
 
773. hepatoma
(medicína) tis, n. (ř. hepar-hepatos játra) hepatom, nádor (adenom nebo karcinom) z jaterních buněk... Celý referát
 
774. hepatomalacie
změkčení jater... Celý referát
 
775. hepatomegalie
chorobné zvětšení jater... Celý referát
 
776. hepatomfalokéla
pupeční kýla obsahující játra... Celý referát
 
777. hepatonefrický
týkající se jater a ledviny... Celý referát
 
778. hepatonefromegalie
chorobné zvětšení jater a ledvin... Celý referát
 
779. hepatonephritis
(medicína) (ř. hepar-hepatos játra, ř. nefros ledvina) hepatonefritida, současný zánět jater a ledvin... Celý referát
 
780. hepatopankreas
slinivkojaterní žláza... Celý referát
 
781. hepatopankreatický
týkající se jater a slinivky břišní... Celý referát
 
782. hepatopatie
(medicína) Hepatopatie je stále méně užívaný název pro nepřesně vymezenou skupinu nenádorových onemocnění jater. Obvykle se tento výraz používal v případech, ve kterých byla zjištěna při vyšetření jater nějaká odchylka, ale nebylo možné rozhodnout, k... Celý referát
 
783. hepatopatologie
nauka o játrech a jejich chorobách... Celý referát
 
784. hepatoperitonitis
(medicína) (ř. hepar-hepatos játra, peritonaeum pobřišnice) hepatoperitonitida, zánět jater a pobřišnice... Celý referát
 
785. hepatopexia
ae, hepatopexis, is, f. (ř. hepar-hepatos játra, ř. pexis zpevnění) hepatopexe, operační fixace jater... Celý referát
 
786. hepatophlebitis
(medicína) (ř. hepar-hepatos játra, ř. fleps-flebos žíla) hepatoflebitida, zánět jaterních žil... Celý referát
 
787. hepatophrenopexia
ae, hepatophrenopexis, is, f. (ř. hepar-hepatos játra, ř. fren bránice, ř. pexis zpevnění) hepatofrenopexie, hepatofrenopexe, operační zpevnění jater a bránice k sousední břišní stěně... Celý referát
 
788. hepatoportální
týkající se jater a vrátnice... Celý referát
 
789. hepatoragie
krvácení z jater... Celý referát
 
790. hepatorea
nadměrná, patologická sekrece žluči... Celý referát
 
791. hepatorenalis
(ř. hepar-hepatos játra, l. ren ledvina) hepatorenální (syndrom), ledvinové selhání mající přímou souvislost s poruchou funkce jater... Celý referát
 
792. hepatorexe
trhlina jater... Celý referát
 
793. hepatorrhaphia
(medicína) (ř. hepar-hepatos játra, ř. rhafe šev) hepatorafie, chirurgické sešití, zpevnění jater... Celý referát
 
794. hepatoskopie
přímé vyšetření jater pomocí zvláštního přístroje, např. laparoskopu... Celý referát
 
795. hepatosplenitis
(medicína) (ř. hepar-hepatos játra, ř. splen slezina) hepatosplenitida, současný zánět jater a sleziny... Celý referát
 
796. hepatosplenografie
radioizotopové znázornění jater a sleziny... Celý referát
 
797. hepatosplenomegalie
chorobné zvětšení jater a sleziny... Celý referát
 
798. hepatotomia
(medicína) (ř. hepar-hepatos játra, ř. tome řez) hepatotomie, chirurgické protětí jater... Celý referát
 
799. hepatotoxémie
vyplavení jedovatých rozpadových produktů z těžce poškozených jater do krve... Celý referát
 
800. hepatotoxický
poškozující játra... Celý referát
 
801. hepatotoxin
jaterní jed, jed poškozující jaterní buňky... Celý referát
 
802. hepatotropní
směřující k játrům, vyvolávající chorobu jater (viry)... Celý referát
 
803. hepatóza
jaterní onemocnění vzniklé následkem toxických vlivů (jedy, vedlejší účinky léčiv). Hepatosis cholestatica hepatóza cholestatická, onemocnění charakterizované městnáním žluči v drobných žlučovodech, např. po podáv... Celý referát
 
804. hepodermis
(anatomie) vrstva buněk bezprostředně pod pokožkou, podkožka... Celý referát
 
805. hepta-
první část složených slov mající význam sedm, sedminásobný... Celý referát
 
806. heptalogie
v umění - sedmidílná sada prací (knih, obrazů, atd.)... Celý referát
 
807. heptavalens
(ř. hepta sedm, l. valere platit) sedmimocný... Celý referát
 
808. heptoda
Zesilovací elektronka se sedmi elektrodami... Celý referát
 
809. héraion
název chrámů zasvěcených starořecké bohyni Héře, manželce vládce bohů Dia... Celý referát
 
810. herakles
neobyčejný silák Herkules... Celý referát
 
811. heraklit
(stavebnictví) stavební deska z dřevité vlny a cementu... Celý referát
 
812. heraldika
nauka o erbech... Celý referát
 
813. herba
rostlina, bylina, nať... Celý referát
 
814. herbaceus
(l. herba rostlina) rostlinný... Celý referát
 
815. herbae
nati, natě... Celý referát
 
816. herbář
(botanika) sbírka sušených a vylisovaných rostlin... Celý referát
 
817. herbárium
herbář... Celý referát
 
818. herberk, herberg
(v německém prostředí) studentská, mládežnická turistická noclehárna... Celý referát
 
819. herbicid
chemický prostředek na hubení plevele... Celý referát
 
820. herbivorní
býložravý, živící se rostlinnou stravou... Celý referát
 
821. herce
karetní výraz pro červenou (srdcovou) kartu... Celý referát
 
822. hercna
(brněnský hantec) srdce... Celý referát
 
823. hercok, hercog, herzog
vévoda, kníže... Celý referát
 
824. herda
(brněnský hantec) rána... Celý referát
 
825. heredita
dědičnost... Celý referát
 
826. hereditální
(odborně) dědičný... Celý referát
 
827. hereditarismus
domněnka, že rozhodující vliv na vývoj jedince má dědičnost, též preformismus... Celý referát
 
828. hereditární
(genetika) dědičný... Celý referát
 
829. hereditas
dědictví... Celý referát
 
830. heredoataxie
dědičná porucha souměrnosti a souladnosti pohybů. Heredoataxia cerebellaris dědičná ataxie cerebelární, při degeneraci mozečku a degenerativních změnách míšních drah (nemoc Pierre Marie... Celý referát
 
831. heredodegeneratio
(l. heres dědic, l. degenerare zvrhnout) heredodegenerace, dědičná degenerace, zvrhnutí (např. u dětí z příbuzenských sňatků)... Celý referát
 
832. heredofamiliární
zděděný, dědičný v určitých rodinách... Celý referát
 
833. heredopatie
zděděné podmínky pro určité choroby. Heredopathia atactica polyneuritiformis heredopatie charakterizovaná změnami myelinu v periferních nervech a spinocerebelárních drahách (nemoc Refsumova)... Celý referát
 
834. heretický
(odborně) kacířský... Celý referát
 
835. heretik
(církev) bludař, kacíř... Celý referát
 
836. hereze, herese
(náboženství) kacířství... Celý referát
 
837. herfón
(brněnský hantec) papaláš... Celý referát
 
838. heritabilita
dědivost, stupeň či míra uplatnění genotypu na kvalitativním nebo kvantitativním znaku... Celý referát
 
839. heritabilní
děditelný... Celý referát
 
840. herkogamie
(botanika) prostorové oddělení samičích a samčích pohlavních orgánů v jednom květu, zabraňuje samooplození... Celý referát
 
841. herkules
(přeneseně) silák mohutný člověk... Celý referát
 
842. herma
hermovka... Celý referát
 
843. hermafrodit
obojetník, oboupohlavní tvor... Celý referát
 
844. hermafroditizmus, hermafroditismus
výskyt samčích i samičích pohlavních orgánů u téhož jedince, androgynie, obojetnictví, obojpohlavnost... Celý referát
 
845. hermandada
městský spolek ve středověkém Španělsku hájící bezpečnost poutnických cest a podporující krále proti šlechtě... Celý referát
 
846. hermelín
kožešina z hranostaje... Celý referát
 
847. hermeneutický kruh
čÁsti (např. textu) lze dobře porozumět jen z celkové (systémové) souvislosti a celkovou souvislost lze dobře pochopit jen porozuměním jednotlivých částí systému, celku (např. textu)... Celý referát
 
848. hermeneutika
umění výkladu, interpretace, porozumění... Celý referát
 
849. hermetic ordo e tenebris lux
Skupina která se sama prezentuje jako hermetický řád, avšak vykazuje spíše prvky New Age.... Celý referát
 
850. hermetici
,,zasvěcení" vykladači různých textů, členové tajných spolků a sekt, okultisté, vyznavači mystiky a magie... Celý referát
 
851. hermetický
vzduchotěsně uzavřený, nepropustný... Celý referát
 
852. hermetizmus, hermetismus
tajné učení přístupné jen uzavřenému okruhu zasvěcenců... Celý referát
 
853. hermovka
bysta přecházející v hranolový sokl, dekorativní nosný architektonický článek herma... Celý referát
 
854. hernia
kýla... Celý referát
 
855. hernia femoralis
stehenní kýla... Celý referát
 
856. hernia inguinalis
tříselná kýla... Celý referát
 
857. hernia umbilicalis
pupeční kýla... Celý referát
 
858. herniace
(anatomie) vysunutí části orgánu mimo jeho přirozené místo otvorem ve struktuře ohraničující prostor jeho výskytu. Např. h. svalu otvorem ve fascii, meziobratlové ploténky (viz prolaps). Srov. hernie... Celý referát
 
859. hernialis
kýlní, týkající se kýly... Celý referát
 
860. herniatio
(l. hernia kýla, výhřez) herniace, tvoření kýl... Celý referát
 
861. hernie
vakovité vychlípení pobřišnice,kýla... Celý referát
 
862. hernioenterotomie
otevření střevní kličky při operaci kýly... Celý referát
 
863. herniografie
rentgenové znázornění kýly pomocí kontrastní látky vpravené do kýlního vaku... Celý referát
 
864. herniolaparotomie
laparotomie, otevření břišní dutiny při operaci kýly... Celý referát
 
865. herniologie
nauka o kýlách (např. pupečních, tříselných, pooperačních, recidivujících)... Celý referát
 
866. herniorafie
sešití kýly, radikální odstranění kýly... Celý referát
 
867. herniotomia
(medicína) (l. hernia kýla, výhřez, ř. tome řez) herniotomie, chirurgické otevření kýly, kýlního vaku... Celý referát
 
868. herodeský, herodesovský
připomínající krutostí Herodesa, krutý... Celý referát
 
869. herodesovský komplex
nenávistná rivalita vůči druhým lidem, např. ke spolupracovníkům... Celý referát
 
870. heroický
(hovorově) hrdinský, velkolepý: v soutěži předvedl heorický výkon... Celý referát
 
871. heroin
(biochemie) opiový alkaloid, diacetylovaný morfin užívaný jako silně návyková droga... Celý referát
 
872. heroina
žena hrdinských vlastností... Celý referát
 
873. heroinismus
heroinismus, chronická otrava heroinem... Celý referát
 
874. heroinum
heroin, omamná látka odvozená od morfinu... Celý referát
 
875. heroizmus, heroismus
hrdinství, bohatýrství... Celý referát
 
876. héros
hrdina, heroj... Celý referát
 
877. herostratizmus, herostratismus
porucha jednání charakterizovaná chorobnou potřebou stát se známým, proslavit se za každou cenu... Celý referát
 
878. herpangina
(medicína) (ř. herpes opar, l. angina angína) herpangína, zánět mandlí, patrových oblouků a jazyka s tvorbou puchýřků, vyvolaný Coxsackieviry... Celý referát
 
879. herpes
(medicína) virové puchýřnaté onemocnění kůže nebo sliznice, opar... Celý referát
 
880. herpes orolabialis
opar na rtu, též orolabilální herpes... Celý referát
 
881. herpes zoster
pásový opar... Celý referát
 
882. herpeticus
oparový, herpetický... Celý referát
 
883. herpetiformní
oparu podobný, vzhledu oparu... Celý referát
 
884. herpetofobie
(psychologie) chorobný strach z plazů... Celý referát
 
885. herpetologie
nauka o plazech... Celý referát
 
886. hertz
(jednotky) fyzikální jednotka pro frekvenci... Celý referát
 
887. herynek, herynk
slaneček, nasolený sleď... Celý referát
 
888. hetakomby
velké oběti... Celý referát
 
889. hetéra
antická milostnice... Celý referát
 
890. hetérizmus, hetérismus
raná historická forma vztahu muže a ženy založená na promiskuitě... Celý referát
 
891. hetero-
první část složených slov mající význam jiný, různý... Celý referát
 
892. heteroagglutinatio
(ř. heteros jiný, druhý, l. agglutinare shlukovat) heteroaglutinace, shlukování červených krvinek jednoho organismu sérem jiného organismu... Celý referát
 
893. heteroagrese
(psychologie) agresivita zaměřená na jiné lidi, jejím extrémním případem je vražda... Celý referát
 
894. heteroagresivní
(psychologie) zaměřující svou agresivitu na jiné lidi... Celý referát
 
895. heteroanamnéza
(medicína) údaje získané o šetřeném klientovi či pacientovi od jiných osob... Celý referát
 
896. heteroblastický
Heteroblastický vývoj listů rostlin:... Celý referát
 
897. heterocelulární
složený z buněk různého druhu... Celý referát
 
898. heterochromatický
(odborně) různobarevný... Celý referát
 
899. heterochromatin
úsek nebo celý chromosom tmavě barvitelný v interfázním jádře buňky a obsahující výrazně spiralizovanou DNA... Celý referát
 
900. heterochromia
(iridis) (ř. heteros jiný, druhý, ř. chroma barva) heterochromie (duhovky), nestejné zabarvení duhovky... Celý referát
 
901. heterochromie
(zoologie) vícebarevnost či různobarevnost, rozdíl v barvě např. duhovek očí nebo jednotlivých pramenů vlasů... Celý referát
 
902. heterochromosom
pohlavní chromosom (X nebo Y) (alosom)... Celý referát
 
903. heterochronie
nestejný počátek či časový vývoj tkáně, orgánů... Celý referát
 
904. heterocyklický
(chemie) související s organickými cyklickými sloučeninami, obsahujícími v uzavřeném řetězci kromě uhlíkových atomů i jiné atomy, např. dusík, kyslík... Celý referát
 
905. heterocysty
(biologie) Tvarově odlišné buňky,které jsou schopny vázat vzdušný kyslík.... Celý referát
 
906. heterodidymus
(biologie) podvojná zrůda, jejíž menší část je přirostlá k hrudní stěně větší části... Celý referát
 
907. heterodoncie
různotvárnost zubů, chrupu... Celý referát
 
908. heterodoxie
opak ortodoxního.pravověrného... Celý referát
 
909. heterodystrofie
porucha výživy při změně stravy, např. u kojence při přechodu z kojení na umělou výživu... Celý referát
 
910. heteroedukace
(sociologie) výchova a vzdělávání jedince druhými osobami... Celý referát
 
911. heteroedukovaný
jedinec vzdělávaný a vychováný druhými osobami (např. pedagogy)... Celý referát
 
912. heterofág
živočich živící se různorodou potravou, pantofág, omnivor... Celý referát
 
913. heterofagický
(biologie) pohlcující cizorodé částice... Celý referát
 
914. heterofázie
porucha řeči projevující se vyslovením jiného slova, než nemocný chtěl vyslovit... Celý referát
 
915. heteroforie
porucha rovnováhy očních svalů, skryté šilhání... Celý referát
 
916. heterofylie
různolistost... Celý referát
 
917. heterogametes
(ř. heteros jiný, druhý, ř. gamein ženit se) heterogamety, gamety, které se liší pohlavními chromosomy (X a Y)... Celý referát
 
918. heterogamie
cizosprašnost... Celý referát
 
919. heterogeneze, heterogenese
teorie o vzniku živých organizmů z látek neživé přírody... Celý referát
 
920. heterogenia
různorodost, cizorodost, heterogenie... Celý referát
 
921. heterogenita
(odborně) různá struktura složení nebo vlastnost heterogenního složení, různorodost, heterogennost... Celý referát
 
922. heterogenita skupiny
viz heterogenní societa... Celý referát
 
923. heterogenitas
(ř. heteros jiný, druhý, l. gignere plodit) heterogenita, různorodost, nestejnorodost (opak homogenita)... Celý referát
 
924. heterogenní
(odborně) mající nestejnorodé složení, strukturu, různorodý, nestejnorodý, různotvárný... Celý referát
 
925. heterogenní region
vnitřně různorodý územní celek (např. národnostně, ekonomicky, geograficky, politicky, kulturně, klimaticky)... Celý referát
 
926. heterogenní societa
nesourodé společenství, kupř.lidé kteří jsou si v podstatě psychosociálně vzdáleni, nemají ani podobné vzdělání, potřeby, hodnoty a zájmy... Celý referát
 
927. heteroglossia
mluvení cizími jazyky... Celý referát
 
928. heterogonie
různorodost, střídání různých způsobů rozmnožování... Celý referát
 
929. heteroinfectio
(ř. heteros jiný, druhý, l. infectio nákaza) heteroinfekce, infekce získaná ze zdroje mimo organismus (opak autoinfekce)... Celý referát
 
930. heterokarpie
výskyt plodů různého tvaru a velikosti na témže jedinci... Celý referát
 
931. heteroklize, heteroklise
mluvnický jev, kdy totéž slovo má tvary od různých kmenů a skloňuje se podle různých vzorů, různosklonnost... Celý referát
 
932. heterolalie
slovní projev jiný, než mluvčí zamýšlel... Celý referát
 
933. heterolaterální
druhostranný, různostranný... Celý referát
 
934. heterologie
chorobné tvarové a funkční odchylky organismu od normy... Celý referát
 
935. heterologní
starší označení pro xenogenní... Celý referát
 
936. heterolýza, heterolysa
heterolytická reakce, štěpení kovalentní chemické vazby, při němž oba valenční elektrony přejdou k jednomu atomu... Celý referát
 
937. heterolyzosom
druh, úsek lyzosomu vzniklý z primárního lyzosomu po splynutí s fagosomem (heterofagosom)... Celý referát
 
938. heteromerický
složený z částí různého druhu... Celý referát
 
939. heterometaplazie
přeměna tkáně vedoucí k vytvoření nové tkáně s jinou strukturou, než má původní tkáň... Celý referát
 
940. heterometrie
měření odchylky složení tkání od normy jako znak určitých chorobných změn... Celý referát
 
941. heterometropie
různozrakost, nestejná lomivost obou očí... Celý referát
 
942. heteromorfie
mnohotvárnost, různorodost, polymorfie, polymorfizmus... Celý referát
 
943. heteromorfní
různorodý, mnohotvárný, polymorfní... Celý referát
 
944. heteromorfopsie
zraková porucha... Celý referát
 
945. heteromorfóza
(biologie) vývoj tkáně z tkáně odlišného druhu... Celý referát
 
946. heteronomie
závislost nebo podřízenost cizím pohnutkám, činitelům, zákonům... Celý referát
 
947. heteronomní
předkládaný autoritou, mocí, nadřízeným... Celý referát
 
948. heteronomní cíle
cíle stanovené jedinci jinými činiteli... Celý referát
 
949. heteronormativita
Termín vyjadřující názor, že jen heterosexualita je normální sexuální orientace a že každé pohlaví má v životě své přirozené role.... Celý referát
 
950. heteronymie
pojmenování rodových dvojic slovy vytvořenými z různých slovních základů... Celý referát
 
951. heteropagus
(biologie) podvojná zrůda skládající se z větší a menší části, které jsou spolu srostlé v břišní krajině... Celý referát
 
952. heteropaternální superfekundace
(medicína) dvojčata s různými otci... Celý referát
 
953. heteropercepce
úroveň vnímání a poznávání druhých lidí... Celý referát
 
954. heteroplastica
(medicína) (ř. heteros jiný, druhý, ř. plastike (techne) umění tvárné) heteroplastika, chirurgické přenesení tkáně na jedince jiného živočišného druhu... Celý referát
 
955. heteroplazie
přítomnost tkáně v abnormální lokalizaci... Celý referát
 
956. heteroploidie
odlišný počet sad chromosomů v buňce... Celý referát
 
957. heteroploidní
lišící se počtem chromosomů od normální (diploidní) buňky... Celý referát
 
958. heteroprotein
složená bílkovina s nebílkovinnou látkou... Celý referát
 
959. heteropsie
nerovnoměrné vidění, rozdílná zraková schopnost jednotlivých očí... Celý referát
 
960. heterosexismus
systém názorů a přesvědčení, že jediným normálním, přirozeným a akceptovatelným erotickosexuálním vztahem je vztah muže a ženy... Celý referát
 
961. heterosexualita
pohlavní náklonnost k opačnému pohlaví... Celý referát
 
962. heterosexualitas
(ř. heteros jiný, druhý, l. sexus pohlaví) heterosexualita, normální pohlavní vztah jednoho pohlaví k druhému, různopohlavnost... Celý referát
 
963. heterosexuální
(psychologie) pohlavně orientovaný na druhé pohlaví... Celý referát
 
964. heterosféra
část zemské atmosféry nad výškou 90 km, v níž s výškou ubývají rychleji těžší plyny než lehčí... Celý referát
 
965. heteroskedasticita
různorozptylovost, nekonstantnost rozptylu, nerovnost variancí... Celý referát
 
966. heterosmie
porucha čichového vnímání... Celý referát
 
967. heterosporie
různovýtrusnost... Celý referát
 
968. heterostereotyp
(psychologie) subjektivní stereotyp vnímání cizí skupiny nebo cizích jednotlivců (často kritické až negativní)... Celý referát
 
969. heterosugesce
ovlivňování citů, názorů a postojů bez rozumové úvahy vnějším světem, situací, jinou osobou... Celý referát
 
970. heterotaxis
uložení orgánů na opačné straně, než je v organismu obvyklé... Celý referát
 
971. heterotelický
zaměřený i na druhé a jejich potřeby, altruistický... Celý referát
 
972. heteroterapie
léčení s použitím prostředků potlačujících hlavní projevy onemocnění, symptomatické léčení... Celý referát
 
973. heterotermie
schopnost (teplokrevných živočichů) aktivně udržovat tělní teplotu na různé úrovni... Celý referát
 
974. heterotonie
kolísání napětí nebo tlaku... Celý referát
 
975. heterotopický
uložený na neobvyklém místě... Celý referát
 
976. heterotopie
lokalizace např. určité tkáně v diferencované tkáni jiného typu, na nepatřičném místě... Celý referát
 
977. heterotransfusio
(ř. heteros jiný, druhý, l. transfusio přelévání) heterotransfúze, převod krve jiné skupiny, podání inkompatibilní krevní konzervy... Celý referát
 
978. heterotransplantatio
(ř. heteros jiný, druhý, l. transplantatio přenesení) heterotransplantace, přenesení tkáně (orgánu) z jednoho druhu (jedince) na jiný... Celý referát
 
979. heterotrichóza
odlišný vzrůst a barva vlasů, chlupů... Celý referát
 
980. heterotrofie
(biologie) výživa organickými látkami připravenými jinými organizmy... Celý referát
 
981. heterotrofní
odkázaný svojí výživou na organické látky připravené jinými organizmy... Celý referát
 
982. heterotropie
zjevné šilhání, strabizmus... Celý referát
 
983. heterotypický
odlišný, lišící se tvarem a stavbou (např. od původní tkáně)... Celý referát
 
984. heterovakcína
očkovací látka, vakcína z bakteriálního kmene nepocházejícího od nemocného, jemuž je podávána... Celý referát
 
985. heteróza
zvýšení životnosti u kříženců, projevující se rychlejším vzrůstem, větší odolností apod.... Celý referát
 
986. heteroze, heterose
jev při křížení organizmů, kdy kříženci první generace nějakým způsobem převyšují rodiče... Celý referát
 
987. heterozygocie
spojení pohlavních buněk s rozdílnými dědičnými znaky... Celý referát
 
988. heterozygot
organizmus s nestejnými alelami určitého genu v důsledku splynutí geneticky odlišných gamet při vzniku zygoty... Celý referát
 
989. hetman
(z pol.) vojenský vůdce, náčelník u Poláků a u kozáků... Celý referát
 
990. heuréka
(latinské výrazy) našel jsem, zvolání při nečekaném objevu... Celý referát
 
991. heuristická explorace
tvůrčí, objevné zkoumání odhalující nová fakta, zákonitosti, souvislosti a principy... Celý referát
 
992. heuristická orientace
aktivizující konstruktivistický přístup k problémům zaměřený na tvořivost, inovaci a originalitu jejich řešení... Celý referát
 
993. heuristická výuka
aktivizující konstruktivistický přístup ve výuce zaměřené na tvořivost, na objevování problémů (které jsou pro studující nové) a na metody jejich originálního řešení (např. heuristickou analýzou)... Celý referát
 
994. heuristický
(odborně) heuristický princip studia - metodicky výzkumný... Celý referát
 
995. heuristický experiment
subjektivní (jen pro experimentující osobu) či objektivní (pro všechny lidi) objevování nových poznatků... Celý referát
 
996. heuristický interview
rozhovor vedoucí např. žáka (studenta) návodnými otázkami k objevování chyb, souvislostí, podstaty jevů a vyvozování tvořivých závěrů a zobecnění... Celý referát
 
997. heuristika
teorie řešení problémů... Celý referát
 
998. heuristika afektivní
... Celý referát
 
999. heuristika symetrie
tendence prezentovat tvary symetričtěji než odpovídá realitě... Celý referát
 
1000. heurizmus, heurismus
pedagogická zásada vlastního objevování nových poznatků... Celý referát
 
1001. hever
přenosné zdvihadlo, zvedák... Celý referát
 
1002. hexa-
první část složených slov mající význam šest šestinásobný... Celý referát
 
1003. hexadaktylie
vrozený výskyt šesti prstů, součást různých vrozených anomálních syndromů, též hexadactylie... Celý referát
 
1004. hexadecimální
související s číselnou soustavou o základu 16... Celý referát
 
1005. hexaedr
pravidelný šestistěn, krychle... Celý referát
 
1006. hexafobie
(psychologie) chorobný strach z čísla šest... Celý referát
 
1007. hexagon
šestiúhelník... Celý referát
 
1008. hexagonální
šesterečný, šestiúhlý, šestihranný... Celý referát
 
1009. hexagram
(geometrie) šesticípá hvězda vzniklá přeložením dvou rovnostraných trojúhelníků přes sebe... Celý referát
 
1010. hexakosioihexekontahexafobie
(psychologie) strach z čísla 666... Celý referát
 
1011. hexameron
dílo šesti dní... Celý referát
 
1012. hexametr
druh verše o šesti stopách... Celý referát
 
1013. hexapla
bible v šesti jazycích... Celý referát
 
1014. hexenšus, hexnšus
(medicína) bolest v oblasti bederní páteře, ústřel... Celý referát
 
1015. hexis
dispozice... Celý referát
 
1016. hexobarbitalum
hexobarbital, krátce účinné hypnotikum... Celý referát
 
1017. hexoda
Zesilovací elektronka se šesti elektrodami používaná jako oscilátor a usměrňovač v superheterodynech... Celý referát
 
1018. hexóza
jednoduchý cukr, monosacharid, mající šest uhlíků v molekule... Celý referát
 
1019. hezitace
porušování souvislé řeči ulpíváním na některých hláskách nebo slabikách... Celý referát
 
1020. hezitační zvuky a pazvuky
(fonetika) paralingvistické jevy, např.porušování souvislé řeči vokály (éééé) nebo hmmm, odkašlávání, neartikulované zvuky vyjadřující někdy váhavost... Celý referát
 
1021. hi-fi, hifi, Hi-fi, HI-FI
mezinárodní označení pro elektroakustické zařízení s velmi kvalitní reprodukcí... Celý referát
 
1022. hiao
konfuciánský princip synovské úcty... Celý referát
 
1023. hiát
mezera, přerušení, skulina... Celý referát
 
1024. hiátodoncie
skusová nepravidelnost, otevřený skus, přední zuby horního a dolního oblouku se nedotýkají... Celý referát
 
1025. hiatus
mezera, štěrbina, skulina, otvor, přerušení, hiát... Celý referát
 
1026. hiatus leucaemicus
stav, kdy se při vyšetření diferenciálního rozpočtu bílého krevního obrazu nalézá vedle zralých granulocytů různé procento atypických blastů, zatímco střední vývojová stadia granulocytů (tj. promyelocyty, myelocyty a metamyelocyty) chybějí... Celý referát
 
1027. hibernace
(biologie) zimní spánek zvířat, přezimování... Celý referát
 
1028. hibernatio
(l. hibernare přezimovat) hibernace, zimní spánek zvířat. Hibernatio arteficialis hibernace umělá, uvedení organismu do stavu, který je podoben zimnímu spánku některých živočichů, aby se snížily metabolické nároky tkání při některých operacích... Celý referát
 
1029. hibernoma
(medicína) tis, n. (l. hibernus zimní) hibernom, hnědý lipom, nádor vycházející z hnědé tukové tkáně... Celý referát
 
1030. hic
(hovorově) horko, parno, dusno, vedro... Celý referát
 
1031. hic et nunc
tady a teď, zde a nyní... Celý referát
 
1032. hic sunt leones
Zde jsou lvi (latinsky). Označení neznámého neprobádaného území, na němž vládne pravděpodobně barbárie... Celý referát
 
1033. hicna
(brněnský hantec) vedro... Celý referát
 
1034. hidalgo
(ve středověkém Španělsku) příslušník nižší šlechty... Celý referát
 
1035. hidden curriculum
skryté kurikulum, žákem či studentem živelně, funkcionálně získávané poznatky (a pozitivní i negativní zkušenosti), které obykle nejsou obsaženy v oficiálním vzdělávacím programu (ve formálním kurikulu)... Celý referát
 
1036. hidradenitis
(medicína) zánět potních žláz... Celý referát
 
1037. hidradenoma
(medicína) tis, n. (ř. hidros pot, ř. aden žláza) hidradenom, nádor potních žláz. Hidradenoma cystopapillare nádor vycházející z apokrinních žlázek. Hidradenoma eruptivum hidradenom eruptivní, vycházející z potních žláz a charakterizovaný mnohočetným... Celý referát
 
1038. hidro-, hidr-
první část složených slov mající význam pot, potní... Celý referát
 
1039. hidroa
(vacciniformia) (ř. hidros pot) hidroa, puchýřkovitá kožní vyrážka, nejčastěji na nekrytých částech těla, při nadměrném pocení... Celý referát
 
1040. hidrocysta
cystické rozšíření potních žláz... Celý referát
 
1041. hidrocystom
cystické (dutinové) rozšíření potní žlázy, nejčastěji na očních víčkách... Celý referát
 
1042. hidrodermie
nadměrné vylučování potu... Celý referát
 
1043. hidropoéza
tvorba potu... Celý referát
 
1044. hidrorea
nadměrné vylučování potu, velmi silné pocení... Celý referát
 
1045. hidrosadenitida
(medicína) záněť postihující žlázy v podpaží... Celý referát
 
1046. hidrosis
pocení, hidróza... Celý referát
 
1047. hidroticus
vyvolávající, podporující pocení... Celý referát
 
1048. hidróza, hidrosa
pocení... Celý referát
 
1049. hidžáb
(móda) Hidžáb je pokrývka hlavy muslimské ženy. Měla by zakrývat zcela vlasy, uši, krk, šíji, ramena a poprsí. Závoj muže být z různých materiálů od polyesteru, přes míchanou bavlnu, šifon, satén až hedvábí. Může být obdélníkového tvaru (tarha, šajla... Celý referát
 
1050. hidžáb (persky)
rouška, závoj a šátek zahalujicí obličej muslimské ženy, její vlasy a krk... Celý referát
 
1051. hidžra
počátek muslimského letopočtu, počítáného od útěku proroka Muhammada z Mekky do Mediny (r. 622 n.l.)... Celý referát
 
1052. hiemalis
(l. hiems zima) zimní... Celý referát
 
1053. hierarcha
(církev) vysoký církevní hodnostář... Celý referát
 
1054. hierarchie
pořadí, stupnice, posloupnost podle hodností či důležitosti... Celý referát
 
1055. hierarchizace
(odborně) hierarchické uspořádání (např. společnosti)... Celý referát
 
1056. hierarchizace etnik
posuzování, porovnávání a hodnocení (certifikování) etnik z různých (např. sociálních, ekonomických a kulturních) hledisek na ,,vyšší" a ,,nižší"... Celý referát
 
1057. hieratická perspektiva
(psychologie) významová perspektiva, velikost zobrazovaných postav se řídí dle společenského postavení... Celý referát
 
1058. hieratické písmo
staroegyptské písmo běžné pro psaní knih, smluv ap. na papyrus, vzniklé z písma hieroglyfického... Celý referát
 
1059. hieratický
posvátný... Celý referát
 
1060. hiero-
první část složených slov mající význam svatý, posvátný... Celý referát
 
1061. hierofania
způsob projevování, manifestace posvátna (např. estetický výtvor)... Celý referát
 
1062. hierofanie
zjevování posvátného... Celý referát
 
1063. hierofant
velekněz... Celý referát
 
1064. hierofobie
(psychologie) chorobný strach z posvátných věcí a míst... Celý referát
 
1065. hierogamie
viz. hieros gamos (posvátný sňatek), ve starých mytologiích označení pro posvátné spojení nebes a země, symbolizující sjednocení protikladů a prvotní moment Stvoření... Celý referát
 
1066. hieroglyf
(typografie) značka obrázkového staroegyptského a chetitského obrázkového písma... Celý referát
 
1067. hierogram
hieroglyfický nápis... Celý referát
 
1068. hierokracie
vláda kněží... Celý referát
 
1069. hieromantie, hieromancie
věštění z vnitřností obětních zvířat, hieroskopie... Celý referát
 
1070. hieronym
změna jména, obvykle při vstupu do kláštera... Celý referát
 
1071. hieros gamos
posvátný sňatek... Celý referát
 
1072. hieros logos
posvátná řeč, svatý příběh, boží slovo, zjevení... Celý referát
 
1073. hieroskopie
hieromantie... Celý referát
 
1074. hifi simulation
viz. virtuální realita... Celý referát
 
1075. high fidelity (Hi-Fi)
,,vysoká věrnost"... Celý referát
 
1076. high key
fotografická technika vysoké tóniny vyznačující se převládajícími světlými tóny, barvami... Celý referát
 
1077. high life
vysoký, vznešený svět... Celý referát
 
1078. high quality
vysoká kvalita... Celý referát
 
1079. high society
vznešená společnost, horních deset tisíc... Celý referát
 
1080. high-five
gesto přátelského pozdravu, vzájemné gratulace nebo vítězného triumfu, při němž se dvě osoby navzájem plácnou otevřenou dlaní pozdvižené ruky... Celý referát
 
1081. high-tech
pokročilá technologie, velmi vyvinuté výrobní postupy... Celý referát
 
1082. highball
(gastronomie) míchaný nápoj ve vysoké sklenici s ledem a malým množstvím alkoholu... Celý referát
 
1083. higher education
vysokoškolské vzdělávání... Celý referát
 
1084. highly intelligence
vysoká inteligence... Celý referát
 
1085. highly unlikely
vysoce nepravděpodobné... Celý referát
 
1086. highway
dálnice, silnice vyšší kategorie... Celý referát
 
1087. highway to hell
cesta do pekla... Celý referát
 
1088. hikory, hickory
tvrdé světlé dřevo (n. bílý ořech) používané k výrobě lyží, sportovního nářadí a bubenických paliček... Celý referát
 
1089. hillbill
(venkovský) křupan, balík, vidlopich... Celý referát
 
1090. hilus
branka, místo vstupu a výstupu např. cév, nervů a vývodů v tělesných orgánech... Celý referát
 
1091. hilzna
(slang) nábojnice... Celý referát
 
1092. himation
starořecký svrchní, obdélně střižený vlněný plášť mužů i žen, splývající v záhybech pod kolena, přehozený buď přes levé rameno nebo zahalující celé tělo i hlavu... Celý referát
 
1093. hin
(jednotky) míra pro tekutiny (6 litrů)... Celý referát
 
1094. hínajána
jeden ze tří nejvýznačnějších směrů buddhistického učení... Celý referát
 
1095. hind
vyznavač hinduizmu nebo bráhmanství... Celý referát
 
1096. hinduizmus, hinduismus
široký indický náboženský proud... Celý referát
 
1097. hindustání
hovorová varianta hindštiny obsahující mnoho perských-arabských a anglických slov, blízká urdštině... Celý referát
 
1098. hinin
ve středověkém Japonsku nejnižší vrstva společnosti (doslovný překlad - nelidé)... Celý referát
 
1099. hip-hop
(společnost) městská hudební subkultura... Celý referát
 
1100. hipický
týkající se koní nebo jízdy na koni... Celý referát
 
1101. hipo-
první část složených slov mající význam kůň, koňský... Celý referát
 
1102. hipofilie
náklonnost či reaktivita s erotickým rozměrem vůči koním, viz zoofilie... Celý referát
 
1103. hipogryf
okřídlený kůň se supí hlavou, symbol básnického vzletu... Celý referát
 
1104. hipokampální
týkající se hipokampu... Celý referát
 
1105. hipologie
nauka o koních... Celý referát
 
1106. hipopotomonstroseskvipedaliofobie
(psychologie) strach z dlouhých slov... Celý referát
 
1107. hiporehabilitace
rehabilitace využívající jízdu na koni... Celý referát
 
1108. hipoterapie
pedagogická metoda spojená s rehabilitací na koni... Celý referát
 
1109. hippie, hippies
hnutí a jeho příslušníci hlásající a svérázně naplňující ideály svobody a lásky... Celý referát
 
1110. hippocampus
(anatomie) obloučkový závit ve spodní části mozku, součást limbického systému. Místo možného vzniku zvláštních epileptických záchvatů (při nichž pacient pociťuje nepříjemné čichové vjemy)... Celý referát
 
1111. hippocraticus
hippokratický (obličej popsaný Hippokratem), vyznačující se vpadlýma očima a tvářemi, suchými rty, kůží pokrytou lepkavým potem (předzvěst blízké smrti, např. u pokročilé peritonitidy)... Celý referát
 
1112. hippodrom, hipodrom
v antickém Řecku a Římě závodiště pro závody na koních a na vozech... Celý referát
 
1113. hippokratický
(medicína) mající smrtelný vzhled, svědčící o blížící se smrti... Celý referát
 
1114. hipporehabilitace
léčebná jízda na koni... Celý referát
 
1115. hippos
kůň - z řečtiny... Celý referát
 
1116. hippoterapie
léčba jízdou na koni... Celý referát
 
1117. hippus
iridis (ř. hippos kůň) "poskakující zornice", náhle se objevující rytmické rozšiřování a zužování zornice jako projev funkčních nervových poruch (neuróz)... Celý referát
 
1118. hipster
zasvěcený... Celý referát
 
1119. hiragana
(lingvistika) jedna ze dvou japonských slabičných abeced... Celý referát
 
1120. hirci
ochlupení v podpaží... Celý referát
 
1121. hircismus
extrémně intenzivní zápach podpaží... Celý referát
 
1122. hirsuties
(l. hirsutus ježatý, zarostlý) nadměrné ochlupení... Celý referát
 
1123. hirsutizmus, hirsutismus
nadměrné ochlupení u žen způsobené endokrinní poruchou... Celý referát
 
1124. hirsutus
chlupatý, nadměrně ochlupený, štětinatý, srstnatý... Celý referát
 
1125. hirudin
látka v ústních žlázkách pijavek tlumící srážení krve... Celý referát
 
1126. hirudo
pijavka, pijavice... Celý referát
 
1127. hirudo medicinalis
pijavka lékařská... Celý referát
 
1128. hispanistika
obor zabývající se jazykem, historií a kulturou španělského národa... Celý referát
 
1129. hiss
rušivé syčivé zvuky na velmi dlouhých vlnách... Celý referát
 
1130. histamin
(biochemie) silná organická zásada hrající úlohu při vzniku alergií... Celý referát
 
1131. hister
herec... Celý referát
 
1132. histidáza
enzym štěpící histidin... Celý referát
 
1133. histidin
heterocyklická aminokyselina, esenciální pro rostoucí organismus... Celý referát
 
1134. histidinurie
přítomnost histidinu v moči (např. u žen koncem těhotenství)... Celý referát
 
1135. histiocyt
vřetenovitá či hvězdicovitá buňka vaziva, která je schopna pohlcovat cizorodý materiál fagocytózou... Celý referát
 
1136. histiocytoma
(medicína) tis, n. (ř. histion tkáň, ř. kytos buňka) histiocytom, nezhoubný nádorek, granulom kůže tvořený histiocyty, drobné mnohočetné uzlíky, převážně na dolních končetinách, podobné pletivu rohožky... Celý referát
 
1137. histiocytóza
onemocnění charakterizované proliferací histiocytů a retikulárních buněk... Celý referát
 
1138. histiometrie
histologická metoda zabývající se charakteristikou různých částí tkáně... Celý referát
 
1139. histiomonocytóza
přítomnost histiocytů a zvýšeného množství monocytů v krvi... Celý referát
 
1140. histo-
první část složených slov mající význam tkáň, tkáňový... Celý referát
 
1141. histochemie
nauka o chemickém důkazu látek lokalizovaných v mikroskopických strukturách tkání... Celý referát
 
1142. histocompatibilitas
(ř. histos tkáň, l. compati spolucítit) histokompatibilita, slučitelnost mezi tkání a transplantovaným štěpem, soulad ve vztahu k tkáňovým antigenům (při transplantaci)... Celý referát
 
1143. histodiagnóza
určení diagnózy mikroskopickým vyšetřením tkáně... Celý referát
 
1144. histodifferentiatio
(ř. histos tkáň, l. differentia rozdíl) histodiferenciace, tkáňové rozlišení ve vývojovém smyslu, ve vyzrávání tkání... Celý referát
 
1145. histofyziologie
obor fyziologie zabývající se činností a funkčním významem tkání... Celý referát
 
1146. histogenetický
týkající se histogeneze, tvoření tkáně... Celý referát
 
1147. histogeneze
diferenciace tkáně nebo vnitřní struktury orgánu... Celý referát
 
1148. histogeneze, histogenese
proces vzniku tkání... Celý referát
 
1149. histogenní
tkáňového původu, podporující vznik, tvorbu tkáně... Celý referát
 
1150. histografie
popis tkáně... Celý referát
 
1151. histogram
sloupkový diagram... Celý referát
 
1152. histohomologický
tkáňově rovnocenný, shodný... Celý referát
 
1153. histohydrie
přítomnost nadměrného množství vody ve tkáni... Celý referát
 
1154. histohypoxie
abnormálně snížené množství kyslíku ve tkáních... Celý referát
 
1155. histoidní
svou strukturou se podobající určité tkáni organismu... Celý referát
 
1156. histokompatibilní
vzájemně snášenlivý (ve vztahu k transplantovanému štěpu)... Celý referát
 
1157. histologie
nauka o tkáních... Celý referát
 
1158. histolymfa
tkáňový mok... Celý referát
 
1159. histolýza, histolysa
rozklad tkáně... Celý referát
 
1160. histomorfologie
nauka o stavbě, tvaru a vlastnostech tkáně... Celý referát
 
1161. histon
(biochemie) bázická bílkovina vázaná v chromatinu eukaryot na DNA... Celý referát
 
1162. histoneurologie
histologie nervového systému... Celý referát
 
1163. histopatologie
diagnostické drobnohledné vyšetřování tkání patologicky změněných... Celý referát
 
1164. histopatomorfologie
nauka o chorobných tvarových změnách v tkáních... Celý referát
 
1165. histoplazmóza
viscerální mykóza primárně postihující buňky retikuloendotelového systému... Celý referát
 
1166. histopoéza
tvoření, vznik tkání... Celý referát
 
1167. historadiografie
rentgenové znázornění tkáně (tkáňových řezů)... Celý referát
 
1168. historexe
místní narušení tkáně... Celý referát
 
1169. histori magistra vitae
Historie, učitelka života.... Celý referát
 
1170. historia morbi
chorobopis... Celý referát
 
1171. historicizmus, historicismus
přeceňování významu dějin, historizmus... Celý referát
 
1172. historie
(historie) dějepis... Celý referát
 
1173. historiografie
dějepisectví... Celý referát
 
1174. historizace, historisace
zdůrazňování, napodobování minulosti... Celý referát
 
1175. historizmus, historismus
(filozofie) přístup ke skutečnosti v její dějinné proměnlivosti... Celý referát
 
1176. historka
(hovorově) krátké vypravování... Celý referát
 
1177. histoterapie
tkáňová léčba, přivádění výtažků ze zdravé tkáně do nemocného organismu... Celý referát
 
1178. histotom
přístroj ke zhotovování velmi tenkých řezů tkáně pro mikroskopická pozorování (mikrotom)... Celý referát
 
1179. histotomie
protětí, řez tkání... Celý referát
 
1180. histotopografie
popis jednotlivých složek tkáně (nebo orgánu) vzhledem ke vzájemné poloze... Celý referát
 
1181. histotopogram
přehledný velmi tenký řez celým orgánem nebo větším úsekem tkáně, dávající přehled o vzájemných vztazích jeho jednotlivých složek... Celý referát
 
1182. histotoxický
škodlivý, ničící tkáně... Celý referát
 
1183. histotripse
rozdrcení, rozmačkání tkáně... Celý referát
 
1184. histotrofní
podporující tvorbu tkáně... Celý referát
 
1185. histotropní
mající kladný vztah ke tkáni, přitahovaný ke tkáni... Celý referát
 
1186. histrión
(historie) starověký a středověký herec, kejklíř... Celý referát
 
1187. histrionismus
(psychologie) herectví, teatrální vystupování doprovázené upřílišněnou gestikulací, mimikou... Celý referát
 
1188. histrionská porucha osobnosti
(psychologie) touží být co nejvíce a často teatrálně středem pozornosti, přičemž životní příběhy a osudy ostatních lidí ji příliš nezajímají, má navenek velmi výraznou, ale mělkou a hlavně labilní emotivitu a afektivitu, snaží se o svůdný a přitažli... Celý referát
 
1189. histrionství
(psychologie) přehnané (narcistické) upozorňování na vlastní osobu, připomínající herecké vystoupení... Celý referát
 
1190. histurie
vylučování částic tkání močí... Celý referát
 
1191. hit
(hovorově) mimořádně úspěšná novinka... Celý referát
 
1192. hitace
hodnocení programu (např. klubu nebo dětského tábora) jeho účastníky pomocí číselných hodnot... Celý referát
 
1193. hitlerjugend
byla polovojenská mládežnická organizace NSDAP v letech 1922 - 1945... Celý referát
 
1194. hitmejkr, hitmaker
tvůrce hitů... Celý referát
 
1195. hitparáda
žebříček hudebních hitů... Celý referát
 
1196. hlaholice
glagolice, nejstarší slovanské písmo... Celý referát
 
1197. hlásit
(brněnský hantec) říkat... Celý referát
 
1198. hlásit loď
... Celý referát
 
1199. hlavonožec
termín používaný u kresby křížku a pána (u čtyřletého dítěte)... Celý referát
 
1200. hlezno
kotník... Celý referát
 
1201. hljra
opuštění... Celý referát
 
1202. hloubkový styl učení
... Celý referát
 
1203. hluboká mentální retardace
extrémně snížené kognitivní schopnosti a dovednosti, IQ pod 20, mentální věk i v dospělosti méně než tři roky, řeč nerozvinutá, sociální nezpůsobilost, časté omezení mobility až imobilita, nutnost neustálého dohledu a péče, dřívější název oligofrenie... Celý referát
 
1204. hluk antropického původu
hluk, který vzniká při lidské aktivitě (např. při odstřelu v lomu, při demolici domu)... Celý referát
 
1205. hnědka
(brněnský hantec) skvrna na spodním prádle... Celý referát
 
1206. hnidopich
(hovorově) rejpal, člověk kritizující sebemenší drobnost a drobným detailům přikládá obrovskou důležitost... Celý referát
 
1207. hňup
vykastrovaný kozel... Celý referát
 
1208. HO
(zkratka) zkratka pro homeoffice (práci z domova)... Celý referát
 
1209. hoaks
poplašná či podvodná zpráva (e-mailem)... Celý referát
 
1210. hoarding
hromadění... Celý referát
 
1211. hoax
(společnost) řetězově šířená poplašná zpráva... Celý referát
 
1212. hobitt
antropologický název pro poddruh homo erectus. Ostatky nalezeny ve východní Asii.... Celý referát
 
1213. hoblice
masivní dřevěný truhlářský ponk k ručním truhlářským pracím... Celý referát
 
1214. hoboj
(hudba) dvojjazýčkový dřevěný dechový hudební nástroj... Celý referát
 
1215. hobok
kbelík s víkem... Celý referát
 
1216. hoby, hobby
koníček, záliba... Celý referát
 
1217. hoc anno
toho roku... Celý referát
 
1218. hoc est
to jest... Celý referát
 
1219. hoc loco
na tomto místě... Celý referát
 
1220. hochštapler
(slang) podvodník, dobrodruh... Celý referát
 
1221. hodegetika
(náboženství) duchovní vedení... Celý referát
 
1222. hodinky
(hovorově) přístroj k měření času nošený nejčastěji na zápěstí... Celý referát
 
1223. hodit blesk
... Celý referát
 
1224. hodit bobek
... Celý referát
 
1225. hodit bógnu
... Celý referát
 
1226. hodit čučku
... Celý referát
 
1227. hodit cund
... Celý referát
 
1228. hodit čuz
... Celý referát
 
1229. hodit do placu
... Celý referát
 
1230. hodit hantec
... Celý referát