Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "O" k dispozici 1634 výsledků.
OA   OB   OC   OD   OE   OF   OG   OH   OI   OJ   OK   OL   OM   ON   OO   OP   OQ   OR   OS   OT   OU   OV   OW   OX   OY   OZ  

Prvních 500 výsledků pro písmeno "O":
 
1. obducens
(l. obducere zahalit, předvádět) lékař vykonávající pitvu... Celý referát
 
2. obducent
(medicína) lékař provádějící obdukci (pitvu)... Celý referát
 
3. obductio
(l. obducere původně zahalit před popravou) obdukce, pitva prováděná ke zjištění příčiny smrti... Celý referát
 
4. obdukce
(medicína) ohledání mrtvoly pitvou za účelem studijním, diagnostickým nebo soudním, pitva... Celý referát
 
5. obdukovaný
(medicína) vztahujcí se k obdukci (pitvě), zahalený (po smrti), potažený, pokrytý... Celý referát
 
6. obduratio
(l. obdurare ztvrdnout) obdurace, ztvrdnutí... Celý referát
 
7. obecní samospráva
(politika) řešení vlastních záležitostí v obci... Celý referát
 
8. obedience
(církev) církevně správní podřízenost nižších duchovních vyšším... Celý referát
 
9. obelion
(anatomie) antropologický bod zkřížení šípového švu se spojovací linií foramina parietalia... Celý referát
 
10. obelisk
(architektura) sloup ve tvaru komolého jehlanu ukončený nízkým jehlanem... Celý referát
 
11. oberek
(tanec) polský lidový tanec v třídobém taktu... Celý referát
 
12. obesiofobie
(psychologie) chorobný strach z obezity, z tloustnutí, též pocrescofobie... Celý referát
 
13. obex (obiex)
hráz, překážka, závora... Celý referát
 
14. obeya room
(společnost) Místnost či prostor v podniku kde se denně scházejí vedoucí výroby a kontrolují splněné cíle a nové cíle ustanovují...... Celý referát
 
15. obezita
(medicína) otylost... Celý referát
 
16. obezitologie
(medicína) věda zabývající se komplexní léčbou nadváhy... Celý referát
 
17. obezlička
(odborně) zbavování se osobní odpovědnosti za nějaký čin... Celý referát
 
18. obézní, obesní
(odborně) otylý, tlustý... Celý referát
 
19. obezřetnost
(hovorově) opatrnost... Celý referát
 
20. obfuscatio (offuscatio)
(l. obfuscare zatemňovat) obfuskace, zatemnění, zmatení... Celý referát
 
21. obi
(móda) ozdobný pás ke kimonu... Celý referát
 
22. obiectivitas
(l. obicere nastavit něco proti něčemu) objektivita, nezaujatost, nestrannost, objektivnost... Celý referát
 
23. obiter dicta
faktická poznámka soudce, která nemá sílu precedentu... Celý referát
 
24. obitus
úmrtí... Celý referát
 
25. objections .)
námitky, výhrady, nesouhlasy, též objekce... Celý referát
 
26. objectives
cíle... Celý referát
 
27. objekce
námitka... Celý referát
 
28. objekt
(odborně) předmět, věc... Celý referát
 
29. objektagnózie
neschopnost a nedovednost poznávat dříve známé objekty (živé i neživé), též agnózie pro objekty... Celý referát
 
30. objektiv
(optika) spojná optická soustava, základní část optických přístrojů... Celý referát
 
31. objektivace
(odborně) zpředmětnění... Celý referát
 
32. objektivita
věcnost, předmětnost... Celý referát
 
33. objektivizace, objektivisace
snaha dokázat obecnou platnost, oprostit od osobních názorů, objektivace... Celý referát
 
34. objektivizmus, objektivismus
postoj, podle něhož se vědecký výzkum musí řídit ryze objektivními kritérii a zdržovat se jakéhokoli subjektivního hodnocení... Celý referát
 
35. objektivní
týkající se objektu, věcný, předmětný, shodující se se skutečností... Celý referát
 
36. objektivní kreativita
tvorba je vnímaná jako originální nejen daným jedincem, ale i ostatními lidmi, makrokreativita až megakreativita... Celý referát
 
37. objektivní metody psychologie
(psychologie) metody poznávání psychiky a osobnosti ve kterých je pouze malá možnost zkreslení výsledků ze strany zkoumané osoby,např. pozorování druhých tj.extraspekce, experiment, psychologické zkoušky (testy)... Celý referát
 
38. objektivní pracovní schopnost
skutečná pracovní schopnost klienta, daná druhem a stupněm zdravotního defektu, mírou pracovní průpravy, kvalifikační přípravy, mírou zácviku, věkem, pohlavím a dynamikou zdravotního postižení... Celý referát
 
39. objektivnost kognitivní metody
stupeň, míra nezávislosti poznávací metody na osobě zkoumatele, výzkumníka... Celý referát
 
40. objektivový
týkající se objektivu... Celý referát
 
41. objektový
týkající se věcí, prvků, objektů samých... Celý referát
 
42. objemová tíha
Celková tiaž na jednotku objemu materiálu vrátane bežného rozloženia mikrodutín, medzier a pórov.... Celý referát
 
43. objev
(odborně) výsledek vědecko-výzkumné práce, který přináší : nová fakta (zásadní povahy), nové zákonitosti, principy a zákony, nové teorie či dokonce paradigmata, nové metody poznávání skutečnosti či nové metody měnění skutečnosti.... Celý referát
 
44. oblace
darování, poskytování darů... Celý referát
 
45. oblát
osoba, které je učiněna nabídka... Celý referát
 
46. oblatio
(l. offere podávat) nabídnutí, poskytnutí... Celý referát
 
47. oblativní amor
láska nesobecká, altruistická, sebeobětující se... Celý referát
 
48. obleva
(meteorologie) oteplení doprovázené táním sněhu... Celý referát
 
49. obligace
(právo) poměr zakládající povinnost k určitému jednání nebo opomenutí... Celý referát
 
50. obligát
(hudba) nutný, důležitý hlas ve skladbě, který nemůže být při menším obsazení vynechán... Celý referát
 
51. obligatio
(l. obligare zavázat) obligace, závazek... Celý referát
 
52. obligátní
(odborně) nutný, povinný, závazný, obligatorní... Celý referát
 
53. obligatorní
povinný, závazný, nutný, obligátní... Celý referát
 
54. obligatorní učení
... Celý referát
 
55. obligo
(odborně) závazek, odpovědnost, povinnost... Celý referát
 
56. oblík
(geologie) tvar, vzniklý erozní činností ledovce, má asymetrický tvar, vznikl abrazí a tříštění horniny vlivem pohybu ledovce... Celý referát
 
57. obliquitas
(l. obliquus šikmý, kosý) oblikvita, šikmá, skloněná poloha... Celý referát
 
58. obliquus
kosý, šikmý... Celý referát
 
59. obliterace
znehodnocení (přepsáním, razítkem)... Celý referát
 
60. obliteratio
(medicína) (l. obliterare vymazat, zapomenout) obliterace, uzavření, ucpání dutin, průchodů cév vazivovou tkání, často následkem zánětů a aterosklerózy... Celý referát
 
61. obliterující
ucpávající (např. průsvit tepny)... Celý referát
 
62. oblivio
(l. oblivisci zapomínat) zapomínání, zapomenutí... Celý referát
 
63. oblomovština
váhavost, trpné poddávání se... Celý referát
 
64. oblongáta
ozdobná forma minuskulních listinných písmen karolinského okrouhlého písma a písma gotického, prodloužené písmo... Celý referát
 
65. oblongatus
prodloužený... Celý referát
 
66. oblongus
prodloužený, vyhloubený... Celý referát
 
67. obluzené vědomí
... Celý referát
 
68. obnosková uzda
Kovový nánosník upevnený na hlave koňa ohlávkou. Pôvodne sa používal namiesto lomeného zubadla pri zajazďovaní mladých koní a na Iberskom poloostrove sa takto používa dodnes. V našich končinách sa používa na lonžovanie. V češtine sa preto nazýva lonž... Celý referát
 
69. obnubilace, obnubilantní
mrákotný stav, mrákotný... Celý referát
 
70. obnubilatio
(l. obnubilare zatemnit) obnubilace, bezvědomí, mrákotný stav, mdloba... Celý referát
 
71. obnubilus
temný, tmavý... Celý referát
 
72. obol, obolos, obolus
(numismatika) starořecká drobná mince... Celý referát
 
73. oboroh
(nářečí) (v karpatských oblastech) seník tvořený čtyřmi rohy a střechou... Celý referát
 
74. obr-, óbr-, ober-
první část složených slov mající význam velký, nadřízený, vrchní... Celý referát
 
75. obrace
(hovorově) zkrácenina slova obráceně vyjadřující styl pletení, kdy vznikají oka obrácená než při pletení hladkém... Celý referát
 
76. obrajes
(v Americe) manufaktury, v nichž pracovali zvláště indiáni... Celý referát
 
77. obranná reakce typu A
(medicína) převaha funkce nervu sympatiku, svalové napětí, silné pocení, výrazná mimika a gestikulace, neklid,třes,překotné tempo řeči, zvýšená asertivita až agresivita... Celý referát
 
78. obranná reakce typu B
pasivní reakce, převaha parasympatického nerstva, omezení pohybu, zblednutí,chladné až ledové končetiny, studený pot, chvění se chladem, rozšíření zornic, snížená percepce těla, prožitek derealizace až depersonalizace... Celý referát
 
79. obrepce
(odborně) uvedení nepravdivé informace... Celý referát
 
80. obrlajtnant
(hovorově) nadporučík (v býv. rakousko-uherské a německé armádě)... Celý referát
 
81. obročí
(historické právo) v lenním právu označení zdroje důchodu leníka... Celý referát
 
82. obrogace
(právo) změna právního předpisu jiným právním předpisem (pozdější mění dřívější)... Celý referát
 
83. obrst, obršt
(hovorově) plukovník (v býv. rakousko-uherské a německé armádě)... Celý referát
 
84. obrtlík
(stavebnictví) druh stavebního kování k zajíštění dvířek, oken. Může mít také tvar ohnutého vrutu s ploškou k otáčení (s lid. názvem "lígr").... Celý referát
 
85. obsahová analýza
kvalitativní nebo kvantitativní způsob výzkumu, rozbor a komparovaní získaných informací např. z komunikace... Celý referát
 
86. obsahová validita
obsahová platnost diagnostické metody nebo testu, která se zakládá na posudku kompetentních odborníků (expertů)... Celý referát
 
87. obsahové čtený / psaný
... Celý referát
 
88. obscenita
nemravnost, necudnost, oplzlost, obscénnost... Celý referát
 
89. obscenitas
(l. obscenus nečistý, neslušný) obscenita, neslušnost, oplzlost... Celý referát
 
90. obscénní
(společnost) nemravný, nestydatý, oplzlý... Celý referát
 
91. obscénnost
(odborně) neslušnost, necudnost, nestydatost, oplzlost... Celý referát
 
92. obscenus
obscénní, oplzlý, kluzký... Celý referát
 
93. obscuratio
(l. obscurare zatemnit) obskurace, zatemnění, zákal... Celý referát
 
94. obscurus
temný, tmavý, bezvýznamný, nekalý... Celý referát
 
95. obsedantně kompulzivní osobnost
(psychologie) osoba zabývající se příliš často vtíravými představami a myšlenkami, nutkavě a úzkostně pečlivý, detailista, perfekcionista... Celý referát
 
96. obsedantní
(odborně) nutkavý, vtíravý... Celý referát
 
97. obsedantní myšlenky
stereotypně se opakující nutkavé, vtíravé a nechtěné myšlenky... Celý referát
 
98. obsedantní ruminace
stereotypní prezentování stále stejných myšlenek, jejich ,,přežvykování"... Celý referát
 
99. obsekrace
úpěnlivé prošení, naléhání, zaklínání... Celý referát
 
100. obsekvie
pohřební obřady... Celý referát
 
101. observace
(odborně) pozorování, dohled... Celý referát
 
102. observační učení
... Celý referát
 
103. observance
zvykem zachovávaná pravidla... Celý referát
 
104. observans
pozorující, dbalý... Celý referát
 
105. observant
člen mnišského řádu františkánů a karmelitánů, přísně zachovávající řeholi... Celý referát
 
106. observatio
(l. observare pozorovat) pozorování, pozornost... Celý referát
 
107. observatoř
pozorovací stanice... Celý referát
 
108. obsese
nutkavá myšlenka, chorobně utkvělá představa... Celý referát
 
109. obsesny
posadnuty, neodbytny... Celý referát
 
110. obsess(iv)us
(l. obsessio obklíčení) obses(ív)ní, posedlý, nutkavý... Celý referát
 
111. obsessio
(l. obsidere zaujímat) obsese, nutkavá myšlenka, stav, kdy jedna myšlenka soustavně naplňuje mysl, a to i přes úsilí tuto myšlenku zapudit... Celý referát
 
112. obsidián
(mineralogie) přírodní sopečné tmavé sklo vzniklé rychlým tuhnutím magmatu na zemském povrchu... Celý referát
 
113. obsignace
soudní zapečetění... Celý referát
 
114. obšírný
(hovorově) příliš podrobný, zeširoka pojatý, obsáhlý, rozsáhlý, rozlehlý, prostorný, obsažný... Celý referát
 
115. obšit
prepúšťací list z vojenskej služby (zastr.)... Celý referát
 
116. obskurant
nepřítel všeho pokrokového, tmář... Celý referát
 
117. obskurantizmus, obskurantismus
(knižně) tmářství, zpátečnictví, reakcionářství... Celý referát
 
118. obskurantní
zpátečnický, tmářský, reakcionářský... Celý referát
 
119. obskurní
(odborně) mající špatnou pověst, mravně závadný, podezřelý, pochybný... Celý referát
 
120. obskurnost
bezvýznamnost... Celý referát
 
121. obsolens
entis, obsoletus, a, um (l. obsolescere zastarat) obsoletní, sešlý, zastaralý... Celý referát
 
122. obsolentní
(odborně) neaktuální, bez reálného uplatnění, zastaralý, neúčinný, sešlý, stárnoucí... Celý referát
 
123. obsolescence
zestárnutí, opotřebování, ubytí funkcí... Celý referát
 
124. obsoletní
(odborně) překonaný, nepoužívaný, zastaralý... Celý referát
 
125. obstetricius
(l. obstetrix porodní asistentka) porodnický... Celý referát
 
126. obstetrix
(l. obstetricare být při porodu) porodní asistentka... Celý referát
 
127. obstinace
tvrdohlavost, umíněnost... Celý referát
 
128. obstinatio
(l. obstinare umínit si) neústupnost, vzdorovitost, umíněnost... Celý referát
 
129. obstipace
(medicína) zácpa, nemožnost vylučovat... Celý referát
 
130. obstipans
prostriedky proti hnačkovým ochoreniam, antidiaroiká (lat. farm.)... Celý referát
 
131. obstipus
skloněný, sklopený, na stranu se naklánějící, naproti postavený... Celý referát
 
132. obstructio
(medicína) (l. obstruere uzavřít) obstrukce, uzavření, zamezení, překážka, neprůchodnost. Obstructio postinflammatoria obstrukce, neprůchodnost pozánětlivá... Celý referát
 
133. obstructus
ucpaný, uzavřený, nepřístupný... Celý referát
 
134. obstruens
uzavírající, činící nepřístupným, zatarasující... Celý referát
 
135. obstruenty
(lingvistika) šumové souhlásky... Celý referát
 
136. obstrukce
záměrné překážení, snaha zmařit něčí jednání... Celý referát
 
137. obstruktivní
obstrukční, uzavírající, ucpávající... Celý referát
 
138. obtectus
přikrytý, zakrytý, chráněný... Celý referát
 
139. obtentus
zastřený, předstíraný... Celý referát
 
140. obturace
(odborně) ucpání, uzavření, zastavení... Celý referát
 
141. obturans
ucpávající, uzavírající... Celý referát
 
142. obturator
(l. obturare ucpávat) ucpávač... Celý referát
 
143. obturatorius
ucpávající, uzavírající, týkající se uzavřeného otvoru... Celý referát
 
144. obturatus
uzavřený, ucpaný, neprůchodný... Celý referát
 
145. obtusio
(l. obtundere otupit) zeslabení, otupení... Celý referát
 
146. obtuze
otupení, tupost... Celý referát
 
147. obtuzní
nechápavý, tupý... Celý referát
 
148. obverze, obverse
ne vždy platný úsudek, závěr... Celý referát
 
149. obvyklý
(hovorově) běžný, standardní, normální, nevymykající se... Celý referát
 
150. obžerstvení
(hovorově) přehnaná konzumace potravin a nápojů při příležitosti vánoc, silvestra, nebo narozeninových či jiných oslav... Celý referát
 
151. occidens
západ... Celý referát
 
152. occipitalisatio
(l. occiput týl) okcipitalizace, srůst prvního krčního obratle (atlasu) s kostí týlní... Celý referát
 
153. occipitální
(medicína) týlní, též okcipitální... Celý referát
 
154. occipitomastoideus
(l. occiput týl, l. mastoideus (processus) (výběžek) bradavkový) okcipitomastoidní, týkající se kosti týlní a bradavkového výběžku... Celý referát
 
155. occiput
itis, n. týl, záhlaví... Celý referát
 
156. occludator
(l. occludere zavřít) okludátor, přístroj ke stanovení skusu chrupu... Celý referát
 
157. occludens
uzavírající, zavírající... Celý referát
 
158. occlusalis
e, occlusivus, a, um (l. occludere uzavřít) okluzální, okluzní, týkající se uzávěru, tvořící uzá-věr... Celý referát
 
159. occlusio
(l. occludere uzavírat) okluze, uzavření, závěr, skus. Occlusio dentium skus, postavení zubů při sevřených čelistech. Occlusio intestinorum uzávěr střev z mechanických příčin... Celý referát
 
160. occultatio
(l. occultare skrývat) skrývání, zatajování... Celý referát
 
161. occultus
skrytý, utajený, tajný, okultní... Celý referát
 
162. occupational skills
pracovní (odborná) kvalifikace... Celý referát
 
163. occupational stress
pracovní zátěž... Celý referát
 
164. occurentia
příchod, objevení se... Celý referát
 
165. oceanárium
vodní nádrž pro pěstování mořských živočichů a rostlin se zachováním původních podmínek... Celý referát
 
166. oceanické ekosystémy
mořské (vodní) ekosystémy... Celý referát
 
167. oceanida, okeanida
morská víla, nymfa... Celý referát
 
168. oceánit
(geologie) vyvretá hornina, odroda olivinického čadiča (lat.-gr. geol.)... Celý referát
 
169. oceánita
(meteorologie) souhrn charaktersitických vlastností klimatu vytvářených vlivem oceánů (opak slova kontinentalita)... Celý referát
 
170. oceáno-
první část složených slov mající význam oceán, moře, mořský... Celý referát
 
171. ocelli
(zoologie) jednoduché očko článkonožců... Celý referát
 
172. ochleze
porucha vzniklá z přílišného tlaku... Celý referát
 
173. ochlofobie
(psychologie) chorobný strach z davu, z přílišné koncentrace osob... Celý referát
 
174. ochlokracie
(politologie) vláda lůzy... Celý referát
 
175. ochmet
(botanika) polocudzopasná bylina rodu Loranthus podobná imelu... Celý referát
 
176. ochranné faktory
(medicína) činitelé, prostředky, pomůcky a aktivity, které chrání člověka před poškozením, závadami,... Celý referát
 
177. ochrodermatóza
žlutavé zabarvení kůže... Celý referát
 
178. ochronóza
hnědé zbarvení tkání při alkaptonurii, vzácněji při zevním přívodu fenolu. Nejvíce postiženy jsou tkáně s pomalým metabolismem (bradytrofní), zejména skléra a chrupavky. Zevně je nápadné tmavé zbarvení uší a nosu, postižení kloubních chrupavek urychl... Celý referát
 
179. octavus
osmý... Celý referát
 
180. octies
osmkrát... Celý referát
 
181. octoni
ae, a po osmi... Celý referát
 
182. ocularis
oční, okatý, očkatý, oku podobný, vztahující se k oku, okulární... Celý referát
 
183. oculentum
(l. oculus oko) oční mast... Celý referát
 
184. oculist
oční lékař, okulista... Celý referát
 
185. oculomotorius
(l. oculus oko, l. movere hýbat) okohybný... Celý referát
 
186. oculus
oko... Celý referát
 
187. ocytocin
oxytocín zriedkavo ( gr. biol.)... Celý referát
 
188. odaliska
otrokyně v harému sloužící sultánovým ženám... Celý referát
 
189. odarium
zbierka ód... Celý referát
 
190. odeon
koncertní, divadelní nebo zábavní síň... Celý referát
 
191. odér
vůně... Celý referát
 
192. odezírání
vizuální (zraková) percepce řeči, vizualizace mluveného jazyka, vnímání mluvy zrakem a její chápání podle pohybů úst, rtů, mimiky,... Celý referát
 
193. odi et amo
(latinské výrazy) nenávidím a miluji (Catullus)... Celý referát
 
194. odiózní
(knižně) extrémně nežádoucí, zcela opovrženíhodný... Celý referát
 
195. odlikování
poznání - umění zobrazit již poznané - předat své poznatky... Celý referát
 
196. odlitek
předmět vyroben litím roztaveného kovu do předem připravené formy... Celý referát
 
197. odo-
první část složených slov mající význam cesta... Celý referát
 
198. odometr
(technika) měřič ujeté vzdálenosti... Celý referát
 
199. odon-, odont-, odonto-
první část složených slov mající význam zuby, zubní... Celý referát
 
200. odontalgia
(medicína) (ř. odus-odontos zub, ř. algos bolest) bolest zubů... Celý referát
 
201. odontitis
(medicína) zánět zubu, odontitida... Celý referát
 
202. odontoblast
vysoce diferencovaná mezenchymová buňka uložená na povrchu pulpy, zúčastněná na tvorbě zuboviny... Celý referát
 
203. odontodynia
(medicína) (ř. odus-odontos zub, ř. odyne bolest) odontodynie, bolest zubů... Celý referát
 
204. odontodysplazie
porucha ve vývoji zubů... Celý referát
 
205. odontofobie
(psychologie) chorobný strach z bolestivých zubů a zubních lékařů i dentistů... Celý referát
 
206. odontogeneze
vývoj, tvorba zubů... Celý referát
 
207. odontogenní
(stomatologie) zubního původu, např. zdravotní potíže... Celý referát
 
208. odontografie
(stomatologie) popis všech zubních systémů... Celý referát
 
209. odontohyperestézie
nadměrná citlivost zubů... Celý referát
 
210. odontoiatrie
zubní lékařství... Celý referát
 
211. odontoid
útvar podobný zubu, kulovitého nebo oválného tvaru, složený ze zvápenělé hmoty, která se podobá nejspíše sekundárnímu dentinu... Celý referát
 
212. odontoklast
obrovská buňka objevující se při resorpci kořenů mléčných zubů... Celý referát
 
213. odontoklaze
fraktura zubu... Celý referát
 
214. odontolit
(stomatologie) zubní kámen... Celý referát
 
215. odontologie
(stomatologie) zubní lékařství, nauka o zubech... Celý referát
 
216. odontoloxie
nepravidelný vývoj zubů, anomálie, nepravidelnost zubů... Celý referát
 
217. odontolýza
(stomatologie) resorpce zubní tkáně... Celý referát
 
218. odontoma
(medicína) tis, n. (ř. odus-odontos zub) odontom, benigní nádor složený z mezodermové a ektodermové zubní tkáně... Celý referát
 
219. odontonekróza
odumření zubu... Celý referát
 
220. odontopathia
(medicína) (ř. odus-odontos zub, ř. pathos choroba) odontopatie, nemoc, bolest zubního původu... Celý referát
 
221. odontopatologie
nauka o nemocech zubů... Celý referát
 
222. odontoplastike
(ř. odus-odontos zub, ř. plastike (techne) umění tvárné) odontoplastika, upravování tvaru zubů, např. broušením... Celý referát
 
223. odontoporéza
přítomnost četných dutin v zubu... Celý referát
 
224. odontoprize
skřípání zuby, bruxismus... Celý referát
 
225. odontoragie
krvácení z lůžka zubu po jeho vytažení... Celý referát
 
226. odontoseize
viklání zubů, subluxace... Celý referát
 
227. odontoskop
kruhové zrcátko používané k vyšetřování zubů... Celý referát
 
228. odontoterapie
záchovná stomatologie... Celý referát
 
229. odontotrypse
vrtání zubu, např. při zubním kazu... Celý referát
 
230. odor
vůně... Celý referát
 
231. odorace
klamné čichové vjemy různých objektivně neskutečných zápachů, olfakce... Celý referát
 
232. odorifer
páchnoucí, vonný... Celý referát
 
233. odorimetrie
měření intenzity pachu některých látek... Celý referát
 
234. odorizace, odorisace
přidávání ostře páchnoucích látek do topných plynů k signalizaci úniku těchto plynů... Celý referát
 
235. odorizovat, odorisovat
provádět odorizaci... Celý referát
 
236. odorofobie
(psychologie) přecitlivělost na zápach, nesnášenlivost zápachu až chorobný strach ze zápachu, též osmofobie... Celý referát
 
237. odorologie
nauka zkoumající vznik, význam a vlastnosti pachu, též osmologie... Celý referát
 
238. odpoledne
(hovorově) část dne mezi polednem (12:00 - 13:00) a podvečerem (17:00 - 18:00), je však vnímáno spíše subjektivně spíše jako období mezi obědem a večeří... Celý referát
 
239. odpovědný
(odborně) ručící za něco, mající něco na starost nebo na svědomí... Celý referát
 
240. odradek
(literatura) malá bytost táhnoucí za sebou nit z povídky Franze Kafky Starost hlavy rodiny... Celý referát
 
241. odynacusis
(medicína) is, f. (ř. odyne bolest, ř. akuein slyšet) odynakuze, přecitlivělost na hluk, na hlasitý hovor... Celý referát
 
242. odyne
(medicína) bolest... Celý referát
 
243. odynofagie
(medicína) bolestivé polykání... Celý referát
 
244. odynofobie
(psychologie) chorobný strach z bolesti, též algofobie... Celý referát
 
245. odynolysis
(medicína) is, f. (ř. odyne bolest, ř. lysis uvolnění) odynolýza, zmírnění, povolení bolesti... Celý referát
 
246. odynophagia
(medicína) (ř. odyne bolest, ř. fagein jíst) odynofagie, bolestivé polykání, bolest při polykání... Celý referát
 
247. odynophobia
(medicína) (ř. odyne bolest, ř. fobos strach) odynofobie, chorobný strach před bolestí... Celý referát
 
248. odynopoeia
(medicína) (ř. odyne bolest, ř. poiein dělat) odynopoea, začátek porodních bolestí... Celý referát
 
249. odynouria
(medicína) (ř. odyne bolest, ř. uron moč) odynourie, bolest při močení... Celý referát
 
250. odysea
bludná pouť... Celý referát
 
251. oecomania
ekománie, forma duševní poruchy charakterizovaná narušenými domácími vztahy... Celý referát
 
252. oecophobia
ekofobie, chorobný strach z vedení domácnosti... Celý referát
 
253. oedema
otok, edém... Celý referát
 
254. oedematisatio
(ř. oidema otok, opuchlina) edematizace, tvoření otoků... Celý referát
 
255. oedematogenes
edematogenní, vyvolávající otok... Celý referát
 
256. oedematosus
edematózní, oteklý, zduřelý... Celý referát
 
257. oenofobie
(psychologie) chorobný strach z vína... Celý referát
 
258. oenomania
enománie, blouznění, třeštění pijanů... Celý referát
 
259. oesophagealis
ezofageální, jícnový... Celý referát
 
260. oesophagectasis
ezofagektázie, rozšíření jícnu... Celý referát
 
261. oesophageus
ezofagický, jícnový, patřící k jícnu... Celý referát
 
262. oesophagismus
ezofagismus, křečové stažení jícnu... Celý referát
 
263. oesophagobronchialis
ezofagobronchiální, týkající se jícnu a průdušek... Celý referát
 
264. oesophagocardialis
ezofagokardiální, týkající se jícnu a žaludečního česla... Celý referát
 
265. oesophagocardiographia
ezofagokardiografie, metoda k snímání akčních srdečních potenciálů, vyžadující zavedení elektrody do jícnu... Celý referát
 
266. oesophagocele
ezofagokéla, abnormální rozšíření jícnu, výhřez jícnu... Celý referát
 
267. oesophagoduodenoanastomosis
ezofagoduodenoanastomóza, operační spojení jícnu s dvanáctníkem... Celý referát
 
268. oesophagogastrectomia
ezofagogastrektomie, vynětí části jícnu a žaludku... Celý referát
 
269. oesophagogastricus
ezofagogastrický, týkající se jícnu a žaludku... Celý referát
 
270. oesophagogastroanastomosis
ezofagogastroanastomóza, operační spojení jícnu se žaludkem... Celý referát
 
271. oesophagogastroscopia
ezofagogastroskopie, endoskopické vyšetřování jícnu a žaludku... Celý referát
 
272. oesophagogramma
ezofagogram, rentgenový záznam, snímek jícnu s užitím kontrastní náplně... Celý referát
 
273. oesophagographia
ezofagografie, rentgenové znázornění jícnu s užitím kontrastní látky... Celý referát
 
274. oesophagomalacia
ezofagomalacie, změknutí stěn jícnu (např. následkem nekrózy)... Celý referát
 
275. oesophagomycosis
ezofagomykóza, plísňové onemocnění jícnu... Celý referát
 
276. oesophagopathia
ezofagopatie, blíže neurčené onemocnění jícnu... Celý referát
 
277. oesophagoptosis
ezofagoptóza, pokles jícnu... Celý referát
 
278. oesophagorrhagia
ezofagoragie, krvácení z jícnu... Celý referát
 
279. oesophagospasmus
ezofagospazmus, křeč svaloviny jícnu... Celý referát
 
280. oesophagotrachealis
ezofagotracheální, jícnoprůdušnicový, týkající se jícnu a průdušnice... Celý referát
 
281. oesophagus
jícen, ezofagus... Celý referát
 
282. oestradiolum
hormon vznikající ve vaječníku patřící do skupiny estrogenů... Celý referát
 
283. oestrogenum
estrogen, ženský pohlavní hormon patřící mezi steroidy... Celý referát
 
284. oestrosus
vášnivý, náruživý... Celý referát
 
285. oestruatio
(ř. oistros říje) estruace, vášnivá touha, sžíravá vášeň, pohlavní touha... Celý referát
 
286. oestrus
pohlavní touha, pud, vášeň... Celý referát
 
287. ofelimita
pojem, který zavedl Vilfredo Pareto, znamená "chtěnost" zboží spotřebitelem (nikoliv však užitečnost), Paretovým cílem bylo vymýtit pojem "mezní užitečnost" z ekonomické teorie... Celý referát
 
288. ofenziva
(odborně) útočná činnost, útok (často útok ve sportu)... Celý referát
 
289. ofenzivní agrese
(psychologie) útočná snaha poškodit někoho, kdo se však sám nepokouší a ani se před tím ještě nepokoušel daného jedince poškodit... Celý referát
 
290. ofěra
(církev) obětní dar, předávání peněžních milodarů při nebo po bohoslužbě (mši)... Celý referát
 
291. oferent
osoba, činící nabídku jiné osobě... Celý referát
 
292. oferta
(knižně) nabídka, návrh... Celý referát
 
293. ofertorium
část katolické mše, obětování... Celý referát
 
294. off-line komunikace
umožňuje např. prostřednictvím internetu komunikovat tak, že se uživateli nechá zpráva, kterou si přečte a zareaguje na ni, jakmile se dostane k počítači, tedy nikoliv vždy bezprostředně jako u on-line komunikace... Celý referát
 
295. off-shoring
přesun sídel podniků do daňových rájů a výroben do zemí s nízkými náklady práce... Celý referát
 
296. offertorium
obětování... Celý referát
 
297. official length of programme
standardní délka programu... Celý referát
 
298. official stamp or seal
oficiální razítko nebo pečeť... Celý referát
 
299. officina
dílna, lékárna... Celý referát
 
300. officinalis
(l. officina dílna) oficinální, obsažený v lékopise... Celý referát
 
301. offroad
(motorizmus) označení automobilů užívaných pro provoz mimo silnice, typicky v těžkém terénu... Celý referát
 
302. offset
(ekonomie) forma průmyslovné kooperace mezi výrobcem a odběratelem výrobku, při které se odběratel přímo nebo nepřímo podílí na produkci výrobku... Celý referát
 
303. offshore
(ekonomie) způsob podnikání, kdy společnost sídlí v jiné zemi, než kde vzniká příjem této společnosti, nejčastěji za účelem získání finančních výhod... Celý referát
 
304. ofiáza
vypadávání vlasů ve formě hadovitých proužků... Celý referát
 
305. oficialita
(odborně) úřední ráz, úřední povaha... Celý referát
 
306. oficiální
(odborně) úřední, formální... Celý referát
 
307. oficiant
pomocný nižší úradník (lat. staršie)... Celý referát
 
308. oficína
(hovorově) provozovna, dílna nebo pracovna (holičská, lékárnická)... Celý referát
 
309. oficiózně
úředně... Celý referát
 
310. oficiózní, oficiosní
poloúřední... Celý referát
 
311. oficír
důstojník... Celý referát
 
312. oficium, officium
povinná denní modlitba římskokatolických řeholníků a kleriků... Celý referát
 
313. ofidiofobie
(psychologie) chorobný strach z hadů... Celý referát
 
314. ofidismus
otrava hadím jedem... Celý referát
 
315. ofina
rovně zastřižené vlasy učesané do čela... Celý referát
 
316. ofio-
první část složených slov mající význam had, hadí... Celý referát
 
317. ofioglosa
hadí jazyk, rozštěp jazyka... Celý referát
 
318. ofiopluteus
larva hadích samíc z kmeňa ostnokožcov gr. -lat. zool.)... Celý referát
 
319. ofiotoxémie
otrava hadím jedem... Celý referát
 
320. ofiotoxin
hadí jed... Celý referát
 
321. ofis, office
kancelář, úřad... Celý referát
 
322. ofita
příslušník sekty uctívající zvířata... Celý referát
 
323. ofrankovaný
(poštovnictví) poštovně vyplacený... Celý referát
 
324. ofresiofobie
(psychologie) chorobný strach z pachů a vůní... Celý referát
 
325. ofryon
bod ve středu čela... Celý referát
 
326. ofsajd, offside
postavení mimo hru... Celý referát
 
327. ofset
přenosný rotační tisk z plochy... Celý referát
 
328. oftalmatrofie
atrofie očního bulbu... Celý referát
 
329. oftalmencefalon
zrakové dráhy a zraková mozková centra... Celý referát
 
330. oftalmiatrie
léčení očních chorob... Celý referát
 
331. oftalmo-, oftalmi-
první část složených slov mající význam oko, oční... Celý referát
 
332. oftalmodynamografie
přístrojové zaznamenávání tlaku v cévách sítnice... Celý referát
 
333. oftalmodynamometr
přístroj k měření tlaku v cévách sítnice, přístroj k měření konvergence očí při pohledu na blízký bod... Celý referát
 
334. oftalmodynamometrie
měření tlaku v očních sítnicových cévách, měření svalové síly extrabulbárních svalů oka... Celý referát
 
335. oftalmodynie
(medicína) oční bolest (např.píchání v oku)... Celý referát
 
336. oftalmofakometr
přístroj k měření optické mohutnosti čočky... Celý referát
 
337. oftalmoftiza
svraštění očního bulbu... Celý referát
 
338. oftalmokarcinom
rakovina oka... Celý referát
 
339. oftalmologie
oční lékařství... Celý referát
 
340. oftalmologika
léčiva používaná v očním lékařství... Celý referát
 
341. oftalmomalacie
rozpad oka... Celý referát
 
342. oftalmometr
přístroj k určení zakřivení rohovky... Celý referát
 
343. oftalmometrie
měření zakřivení rohovky... Celý referát
 
344. oftalmomyióza
postižení oka mušími larvami... Celý referát
 
345. oftalmomykóza
oční onemocnění způsobené houbami... Celý referát
 
346. oftalmomyografie
přímé vyšetření a grafické znázornění funkce očních svalů... Celý referát
 
347. oftalmopedie
odvětví speciální pedagogiky zabývající se výchovou a vzděláváním i profesní orientací zrakově postižených osob... Celý referát
 
348. oftalmoplegický
týkající se nebo způsobující ochrnutí okohybných svalů... Celý referát
 
349. oftalmoplegie
ochrnutí okohybných svalů... Celý referát
 
350. oftalmoragie
krvácení do nitra oka... Celý referát
 
351. oftalmorea
hlenový nebo hnisavý výtok z oka... Celý referát
 
352. oftalmorexe
roztržení očního bulbu... Celý referát
 
353. oftalmoskop
přístroj k vyšetřování očního pozadí... Celý referát
 
354. oftalmoskopie
(medicína) vyšetřování očního pozadí... Celý referát
 
355. oftalmostatometr
přístroj určující polohu oka... Celý referát
 
356. oftalmostáza
fixace očního bulbu přístrojem (oftalmostat) v jedné poloze, zabraňující nechtěným pohybům oka v průběhu operace... Celý referát
 
357. oftalmotomie
protětí obalových částí oka... Celý referát
 
358. oftalmotonometrie
měření nitroočního tlaku... Celý referát
 
359. oftalmotropometr
přístroj k měření funkce okohybných svalů... Celý referát
 
360. oftalmovaskulární
týkající se očních cév... Celý referát
 
361. ofthalmos
oko, ústrojí zraku... Celý referát
 
362. ogam
typ písma rozšířený v Irsku, Skotsku a Walesu nazvaný podle jména Ogmios, keltského boha písma... Celý referát
 
363. ogar
(nářečí) hoch, chlapec... Celý referát
 
364. ogival
gotický lomený oblouk... Celý referát
 
365. ogivi
střídání tmavých a světlých pruhů v profilu ledovce skládajícího se z vrstev různého původu... Celý referát
 
366. oglejené půdy
Půdy, ktré se vyvíjejí pod vlivem střídavého zamokřování a vysoušení.... Celý referát
 
367. ohanbí
(anatomie) ochlupená oblast nad genitáliemi včetně genitálií samotných... Celý referát
 
368. ohm
(elektrotechnika) jednotka pro elektrický odpor... Celý referát
 
369. ohnisko nákazy
Miesto prežívania pôvodcu nákazy spolu s jeho okolím, kde sa môže nákaza šíriť. Ohnisko pretrváva tak dlho, kým v ňom nevyhynie pôvodca nákazy a kým neuplynie maximálna inkubačná doba od poslednej možnosti styku s materiálom biologického pôvodu.... Celý referát
 
370. oidie
(botanika) tenkostěnná buňka vzniklá rozpadem vegetativní hyfy hub, oidium... Celý referát
 
371. oidiomykóza
onemocnění vyvolané oidiomycetami (kandidóza)... Celý referát
 
372. oidipovský
podvědomě orientovaný k rodiči opačného pohlaví a proti rodiči stejného pohlaví... Celý referát
 
373. oidipovský komplex
psychoanalytický pojem vycházející z báje o králi Oidipovi, který si nevědomky vzal za ženu vlastní matku - pojem přeneseně znamená komplex milostných pocitů a erotických tendencí syna k matce, resp.dcery k otci... Celý referát
 
374. oidium
oidie... Celý referát
 
375. oidor
(historie) (od 14. stol. v Kastilii) úředník zastupující zájmy krále... Celý referát
 
376. oikofobie
(psychologie) záporné životní pocity, strach, odpor až averze a nenávist vůči vlastnímu domovu, vlasti, národní kultuře a duchovnímu dědictví vlastní společnosti... Celý referát
 
377. oikoid
bezbarvá základní pojivová tkáň červené krvinky... Celý referát
 
378. oikonyma
místní jména vztahující se k obývání, tj. jména měst, obcí, osad, sídel... Celý referát
 
379. oikonymum
místní jméno, jméno sídliště... Celý referát
 
380. oikos
(historie) V starověkém Řecku to byla nejmenší jednotka společnosti, které zahrnovala rodinu, obydlí, zvířata i otroky - tedy celou domácnost s domem i půdou. Stejným slovem se také označovala jídelna ve velkých domech.... Celý referát
 
381. oikózní
týkajúci sa domova... Celý referát
 
382. oikumena
známá část světa u antických Řeků... Celý referát
 
383. oinochoé
starořecká kovová nebo keramická konvice s hubičkou k nalévání vína... Celý referát
 
384. oiomantie, oiomancie
věštění z letu ptáků... Celý referát
 
385. ojibwa, odžibvejský jazyk
severoamerický indiánský jazyk z makroalgonkinského kmene užív. v již. Ontariu... Celý referát
 
386. oka
řidčeji oke - starší jednotka hmotnosti v Turecku a některých arabských státech (asi 1,235 kg)... Celý referát
 
387. okapi
(zoologie) žirafovitý přežvýkavý sudokopytník rodu Okapia, vyskytující se v Kongu... Celý referát
 
388. okarína
(hudba) lidový dechový nástroj vejčitého tvaru z pálené hlíny... Celý referát
 
389. okasionální
(odborně) nahodilý, příležitostný... Celý referát
 
390. okázalá spotřeba
(psychologie) podle T. Veblena někteří bohatí lidé nakupují některé předměty nikoliv proto, aby uspokojili svou reálnou potřebu, ale aby uspokojili svou vědomou či podvědomou touhu předvést svou sociální pozici, své "úctyhodné" postavení, též demons... Celý referát
 
391. okaze, okase
výhodná příležitost k nákupu... Celý referát
 
392. okazionalismus
(církev) názor o příležitostném božím zprostředkování duchovního a hmotného... Celý referát
 
393. okcident
Západ, západní svět, západní civilizace... Celý referát
 
394. okcidentál, occidental
jeden z umělých jazyků... Celý referát
 
395. okcidentální
západní, vztahující se k okcidentu... Celý referát
 
396. okcipitální
(anatomie) týlní, týkající se zadní části hlavy (lebky, mozku). Okcipitální kost tvoří zadní část lebky a část spodiny lebeční (otvorem v této kosti je spojena mícha s mozkem). Okcipitální mozkový lalok obsahuje mj. zrakové centrum... Celý referát
 
397. okcipitoatlantoidní
(anatomie) týkající se kosti týlní a nosiče... Celý referát
 
398. okcipitoaxoidní
(anatomie) týkající se kosti týlní a čepovce... Celý referát
 
399. okcipitobazilární
týkající se kosti týlní a lebeční spodiny... Celý referát
 
400. okcipitocervikální
týkající se kosti týlní a krku, šíje... Celý referát
 
401. okcipitofaciální
týkající se kosti týlní a obličeje... Celý referát
 
402. okcipitofrontální
týkající se týlu a čela, týlní a čelní kosti... Celý referát
 
403. okcipitomentální
týkající se záhlaví a brady... Celý referát
 
404. okcipitoparietální
týkající se kosti týlní a temenní... Celý referát
 
405. okcipitotalamický
týkající se týlního laloku mozku a talamu... Celý referát
 
406. okcipitotemporální
týkající se kosti týlní a spánkové... Celý referát
 
407. oke
starší jednotka hmotnosti v Turecku a některých arabských státech (asi 1,235 kg), oka... Celý referát
 
408. oklofobie
(psychologie) chorobný strach z davu, též demofobie a ochlofobie... Celý referát
 
409. okluze, okluse
upoutání, spojení, uzavření, skus... Celý referát
 
410. okluziva, okluzíva, oklusiva
závěrová souhláska... Celý referát
 
411. okluzor
(medicína) prostředek k zakrytí oka používaný při léčbě dětské šilhavosti... Celý referát
 
412. okno
(stavebnictví) otvor ve zdi sloužící pro přísun světla a vzduchu do místnosti... Celý referát
 
413. okr
nerostné nebo umělé barvivo žluté až hnědé barvy... Celý referát
 
414. okroupeček
maličký, drobný... Celý referát
 
415. okta-, okto-
první část složených slov mající význam osm, osminásobný... Celý referát
 
416. oktaedr
osmistěn... Celý referát
 
417. oktan
(chemie) nasycený uhlovodík řady mastné s osmi atomy uhlíku, obsažený v různých frakcích benzínu a petroleje... Celý referát
 
418. oktanové číslo
(technika) odolnost pohonné látky (benzínu) proti klepání motoru vyjádřená v procentech... Celý referát
 
419. oktant
(astronomie) astronomický přístroj k určení zenitových vzdáleností kosmických těles... Celý referát
 
420. oktapla
Biblia v ôsmich jazykoch... Celý referát
 
421. oktáv
osmidenní slavení svátků... Celý referát
 
422. oktáva
(školství) osmá třída osmiletých středních škol... Celý referát
 
423. oktavon
míšenec černého a bílého plemene s podílem 1/8 negroidní krve... Celý referát
 
424. oktet
(hudba) komorní skladba pro osm nástrojů nebo hlasů... Celý referát
 
425. okteto
(hudba) soubor osmi hráčů nebo zpěváků komorní hudby... Celý referát
 
426. oktigravida
poosmé těhotná... Celý referát
 
427. oktipara
poosmé rodící... Celý referát
 
428. oktoda
Elektronka s osmi elektrodami... Celý referát
 
429. oktofobie
(psychologie) strach z čísla 8... Celý referát
 
430. oktogon
osmiúhelník... Celý referát
 
431. oktosylab
osmislabičný verš... Celý referát
 
432. októza
(potravinářství) druh umelého cukru... Celý referát
 
433. oktrojovaná ústava
(politika) vydána vládou bez účasti zástupců lidu... Celý referát
 
434. oktrojovaný
vnucený, nařízený... Celý referát
 
435. oktrojovat
vnucovat, vnutit... Celý referát
 
436. okulár
spojná optická soustava k pozorování skutečného obrazu vytvořeného objektivem... Celý referát
 
437. okulární
oční, očitý, zrakový... Celý referát
 
438. okulofaciální
týkající se očí a tváře... Celý referát
 
439. okulofaryngeální
týkající se očí a hltanu... Celý referát
 
440. okulogyrie
hranice pohybu očního bulbu... Celý referát
 
441. okulomykóza
choroba očí způsobená houbami... Celý referát
 
442. okulonazální
týkající se očí a nosu... Celý referát
 
443. okulopatie
blíže nespecifikovaná choroba očí... Celý referát
 
444. okulopedie
viz oftalmopedie... Celý referát
 
445. okulopupilární
týkající se oka a zornice... Celý referát
 
446. okulospinální
týkající se očí a míchy... Celý referát
 
447. okultista
stoupenec, přívrženec a vyznavač okultizmu... Celý referát
 
448. okultistický
tajemný, magický, okultní... Celý referát
 
449. okultizmus, okultismus
názor o existenci nadpřirozených (neznámých) sil a skutečnosti i praktiky s nimi spojené... Celý referát
 
450. okultní
okultistický... Celý referát
 
451. okultní krvácení
... Celý referát
 
452. okumé
vzácné dřevo z Gabunu... Celý referát
 
453. okupace
(vojenství) obsazení, zabrání obvykle cizího území... Celý referát
 
454. olačka
(ostravské nářečí) prezervativ, kondom... Celý referát
 
455. old-fashioned
staromódní, starodávný... Celý referát
 
456. oldomáš
(historie) pohoštění jídlem a alkoholickými nápoji jako oslava dokončení společné práce, uzavření dohody, výhry ve volbách, nebo jiné významné události... Celý referát
 
457. oldtime-jazz
klasický jazz starého stylu... Celý referát
 
458. oldtimer
(motorizmus) starý automobil, veterán... Celý referát
 
459. oleandr
(botanika) okrasný jedovatý strom nebo keř... Celý referát
 
460. olecranarthritis
(medicína) (ř. olekranon loket, ř. arthron kloub) olekranartritida, zánět loketního kloubu... Celý referát
 
461. olecranon
výběžek kosti loketní... Celý referát
 
462. olefin
nenasycený uhlovodík s jednou dvojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci, alken... Celý referát
 
463. olein
kyselina olejová, elain... Celý referát
 
464. olej
(odborně) silice... Celý referát
 
465. olejomalba
(výtvarnictví) technika malby, při níž je barevný pigment pojen pomocí vysychavého oleje ze semen rostlin... Celý referát
 
466. olekranoartropatie
blíže nespecifikované onemocnění loketního kloubu... Celý referát
 
467. olekranohumerální
týkající se loketního výběžku a pažní kosti... Celý referát
 
468. olenitis
(medicína) (ř. olene loket) olenitida, zánět loketního kloubu... Celý referát
 
469. olens
olentis (l. olere páchnout) páchnoucí... Celý referát
 
470. oleo-
první část složených slov mající význam olej, olejový... Celý referát
 
471. oleochryzoterapie
terapeutické podávání solí zlata v olejové suspenzi... Celý referát
 
472. oleofilní
(chemie) schopný vázat oleje nebo rozpouštět se v nich... Celý referát
 
473. oleokrém
hydrofobní emulzní kosmetický přípravek... Celý referát
 
474. oleoscleroma
(medicína) tis, n. (l. oleum olej, ř. skleros tvrdý) oleosklerom, nepravý kožní nádor vzniklý v místě vstříknutí léku, jenž obsahoval olej... Celý referát
 
475. oleosis
(pulmonum) (l. oleum olej) oleóza (plic), reakce plicní tkáně na aspiraci olejovitých látek... Celý referát
 
476. oleosus
(l. oleum olej) olejnatý... Celý referát
 
477. oleotorax
zavedení olejové směsi do pohrudniční dutiny... Celý referát
 
478. olfactorius
čichový... Celý referát
 
479. olfactus
(l. olfacere čichat) čich... Celý referát
 
480. olfakce
(odborně) čichový vjem... Celý referát
 
481. olfaktofobie
(psychologie) chorobný strach z některých pachů... Celý referát
 
482. olfaktologie
nauka o čichu... Celý referát
 
483. olfaktometr
přístroj na měření čichové ostrosti, čichoměr... Celý referát
 
484. olfaktometrie
měření citlivosti čichu... Celý referát
 
485. olfaktorická atraktivita
čichová přitažlivost vůněmi a pachy... Celý referát
 
486. olfaktorická stimulace
podněcování čichovými podněty (vůněmi a pachy)... Celý referát
 
487. olfaktorický
(odborně) čichový, související s čichem... Celý referát
 
488. olfaktorium
čichací látka, látka používaná ke zkoušení čichu... Celý referát
 
489. olfaktorní typ
typ s výraznýnm až dominantním smyslem pro vnímání (percepci) vůní a pachů... Celý referát
 
490. olifant
(hudba) středověký umělecky zdobený roh (dechový nástroj) ze slonoviny... Celý referát
 
491. olig-, oligo-
první část složených slov mající význam nečetný... Celý referát
 
492. oligakisurie
málo časté močení... Celý referát
 
493. oligarcha
ropný magnát... Celý referát
 
494. oligarchie
(politika) forma vlády, při níž státní moc je v rukou nevelké skupiny lidí (podle Aristotela zvrhlá aristokracie)... Celý referát
 
495. oligarthritis
(medicína) (ř. oligos málokterý, ř. arthron kloub) oligartritida, zánět několika málo kloubů... Celý referát
 
496. oligemie
(medicína) snížené množství obíhající krve v těle... Celý referát
 
497. oligidrie
nedostatečné vylučování potu... Celý referát
 
498. oligocén
Nejmladší oddělení paleogénu. Viz také: <a href="https://ireferaty.cz/306/6524/Oligocen---Nejmladsi-oddeleni-paleogenu">Oligocén</a>.... Celý referát
 
499. oligocholie
snížené vylučování žluči... Celý referát
 
500. oligochromémie
nedostatečné množství hemoglobinu v krvi... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info