Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "Z" k dispozici 249 výsledků:

 
1. zábor
(hovorově) zabrat (si něco), vzít do vlastnictví... Celý referát
 
2. zabukovat
(hovorově) zamluvit si, rezervovat, zaevidovat (často ve spojení s ubytováním)... Celý referát
 
3. záchytka
(hovorově) Protialkoholní záchytná stanice - zdravotnické zařízení sloužící k nedobrovolnému přenocování opilých lidí, kteří díky své opilosti ohrožují sebe, jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo budí veřejné pohoršení.... Celý referát
 
4. zádumčivost
(knižně) ponoření se do sebe, hloubavost... Celý referát
 
5. zaeklovat
(brněnský hantec) zatočit (zahnout za roh)... Celý referát
 
6. zafasovat
(hovorově) zasadit (např. kámen do zdiva)... Celý referát
 
7. zahradnictví
(zahradnictví) obor lidské činnosti zabývající se zahradami... Celý referát
 
8. záhrobec
zápraží (zast. a nář.), též záhrobek i záhrobeň, nízký dlážděný teras (Jirásek)... Celý referát
 
9. zaibecu
(ekonomie) japonské soukromé firmy zahrnující finanční, výrobní i obchodní kapitál... Celý referát
 
10. zaire, zair
měnová jednotka Zairu... Celý referát
 
11. zajímavý
(hovorově) budící zájem, neobvyklý, pozoruhodný, interesantní, záživný, výrazný... Celý referát
 
12. zakát
(politika) předávání přebytku... Celý referát
 
13. zákaz vjezdu
... Celý referát
 
14. základní nika
(biologie) všechny faktory prostředí a funkční vztahy na které je druh adaptován (mezi minimem a maximem Gausovy křivky)... Celý referát
 
15. základní soubor
(statistika) množina všech možných pozorování určitého znaku (např. celé populace)... Celý referát
 
16. základní životní nálada
(psychologie) stacionární pozitivní či negativní naladěnost endotymního základu osobnosti... Celý referát
 
17. zakomplexovaný
(psychologie) podceňující se, trpící komplexem méněcennosti... Celý referát
 
18. zákon
(právo) obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem (parlamentem)... Celý referát
 
19. zákon přirozených následků
výchovná metoda, kterou popsal J.J. Rousseau, kdy trest nepřichází bezprostředně od vychovávající osoby, ale následně a přirozeně z prostředí, např. dítě, které v zimě schválně rozbije okno, musí dočasně spát v chladné místnosti... Celý referát
 
20. zákon symetrie
(psychologie) tendence vnímat nesouměrné tvary jako souměrné, harmonické... Celý referát
 
21. zákon vývojové kvalifikace
postupný rozvoj tělesných i duševních vývojových funkcí s věkem klienta... Celý referát
 
22. zákon vývojové retardace
s věkem člověka ubývá jeho tělesných i duševních vývojových přírůstků... Celý referát
 
23. zákon Yerkes-Dodsonův
(psychologie) týká se závislosti výkonu na motivaci, výkon se zhoršuje nejen při velmi nízké motivaci, ale i při velmi vysoké úrovni motivace a aktivace, zejména při řešení složitějších činností... Celý referát
 
24. zakotvená teorie
(odborně) speciální kvalitativní způsob (metoda) analýzy dat... Celý referát
 
25. zákristie, sakristie
(církev) přilehlá chrámová místnost sloužící k uchovávání bohoslužebných předmětů a rouch... Celý referát
 
26. zalogovat
(výpočetní technika) zapsat do logu... Celý referát
 
27. zamachlovat
(brněnský hantec) zavřít... Celý referát
 
28. zambaigo
(demografie) míšenec Číňana s indiánkou a naopak... Celý referát
 
29. zambo
(demografie) míšenec afrického černocha s Indiánkou nebo Indiána s černoškou... Celý referát
 
30. záměr
(hovorově) úmysl, účel, cíl, plán... Celý referát
 
31. zamini
(hovorově) vžité zkratkové slovo s významem: Ministerstvo zahraničních věcí... Celý referát
 
32. zámiš
(koželužství) vyčiněná jemná kůže vysoké lovné zvěře, ovcí nebo koz... Celý referát
 
33. zamřelý
(biochemie) zamřelá je starší nevhodně uložená potravina bílkovinného původu, kde na povrchu se již tvoří bakteriální či plísňový povlak, způsobující rozklad bílkovin, které vydávají specifický zápach a způsobují barevné a chuťové změny... Celý referát
 
34. zanedbání povinné výživy
(právo) neplnění zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného... Celý referát
 
35. zánovní
(hovorově) téměř nový, jako nový, velmi zachovalý... Celý referát
 
36. zapadnictví
ruské myšlenkové hnutí 19. století požadující rozvoj Ruska podle vzoru západní Evropy... Celý referát
 
37. zapalovač
(hovorově) Zařízení, nejčastěji kapesních rozměrů, určené k rozpálení ohně. Obsahuje plyn nebo benzín jako palivo a mechanický nebo elektrostatický zdroj jiskry,... Celý referát
 
38. zápas
(sport) jednotlivé sportovní utkání... Celý referát
 
39. zapateado
(tanec) španělsky lidový tanec - podupávání, klepání podpatky - součást flamenca... Celý referát
 
40. zapotek
(lingvistika) mezoamerický indiánský jazyk ze stejnojmenné rodiny užívaný v jižním Mexiku... Celý referát
 
41. zarzuela
španělská lidová zpěvohra... Celý referát
 
42. zašít
(brněnský hantec) schovat se (třeba v práci)... Celý referát
 
43. zašperovat
(zastarale) zamknout (odtud šperhák = paklíč)... Celý referát
 
44. zášť
(hovorově) zloba, odpor, nevraživost, podjatost, nepřátelství, zaujatost vůči někomu... Celý referát
 
45. zastřené vědomí
... Celý referát
 
46. zátěžová funkční diagnostika
neinvazivní testování příslušného orgánu jeho postupným zatěžováním... Celý referát
 
47. zavařit
(brněnský hantec) zahrát... Celý referát
 
48. zavdat
(hovorově) zavdat si - připít... Celý referát
 
49. zavile
tvrdošíjně, zatvrzele, zarputile, zapřísáhle, zarytě, urputně (např. zavilý nepřítel, zavile mlčet). Slovo má původ ve slovesech víti, vinouti. Původní význam je stočený, zkroucený (had, dřevo)... Celý referát
 
50. zavináč
(gastronomie) zavinuté sledí filé se zeleninou naložené v kyselém nálevu... Celý referát
 
51. závislá porucha osobnosti
(psychologie) osobnost nadprůměrně sociabilní, závislá na jiných osobách, často příliš skromná až podřídivá, sebepodceňující až sebepoškozující, příliš spoléhající na cizí radu a pomoc při rozhodování a na sociální oporu... Celý referát
 
52. závisle proměnná
(odborně) výsledek, efekt intervence, funkce nezávisle proměnné... Celý referát
 
53. zavřít
(hovorově) oddělit vnitřní od venkovního: Zavři prosím okno.... Celý referát
 
54. zážitkové hodnoty
to, co člověk dostává od vnějšího světa např. v podobě individuálně životně vyznamných poznatků, vztahů a emočních zážitků, subjektivně vnímaných jako klady či zápory... Celý referát
 
55. zážitkový komplex
pojem vyjadřující způsob, jakým jedinec prožívá souhrnně danou skutečnost... Celý referát
 
56. zázvor
oddenek zázvorovníku užívaný jako koření... Celý referát
 
57. zbor
(brněnský hantec) nabourané auto... Celý referát
 
58. zboží
(obchod) předmět určený k prodeji... Celý referát
 
59. zbytnělý
(odborně) zvětšený, atrofovaný... Celý referát
 
60. zdecimovat
(historie) popravit každého desátého... Celý referát
 
61. zdegenerovaná komunikace
sdělení je recipientem chápáno v opačném nebo velmi zkresleném smyslu než jak bylo myšleno (např. věta vyjadřující sympatii je chápána jako věta vyjadřující skrytou ironii, posměch, výtku)... Celý referát
 
62. zdekovat se
... Celý referát
 
63. zdraví
(odborně) podle Světové zdravotnické organizace (WHO) stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci... Celý referát
 
64. zdravotně orientovaná zdatnost
zdatnost orientovaná primárně ne na výkon, ale na adekvátní zdravotní stav, preventivní působení na zdravotní problémy... Celý referát
 
65. zdymadlo
plavební komora slouží k překonání výškového rozdílu hladin... Celý referát
 
66. zeatin
(botanika) přirozený růstový regulátor rostlin ze skupiny cytokininů... Celý referát
 
67. zebra
(zoologie) koňovitý lichokopytník s tmavě pruhovanou srstí... Celý referát
 
68. zebrano
(odborně) tvrdé, lesklé dřevo zlatožluté barvy s hnědými až černými pruhy, původem ze západní Afriky, užívané zvláště k výrobě nábytku... Celý referát
 
69. zebrawood
velmi tvrdé oranžové až tmavě hnědé dřevo různobarevně pruhované, pův. z Brazilie, užívané k výrobě nábytku, dýh a intarzií... Celý referát
 
70. zebroid
kříženec zebry a koně nebo zebry a osla... Celý referát
 
71. zebu
zdomácnělý africký nebo asijský tur s hrbem... Celý referát
 
72. zefír
středně jemná látka v plátnové vazbě z bavlněné nebo směsové příze... Celý referát
 
73. zefýr
(odborně) vánek... Celý referát
 
74. zein
kukuřičná bílkovina užívaná např. při výrobě plastických hmot, lepidel, barviv ap.... Celý referát
 
75. zelí
(drogový slang) marihuana (droga z konopí)... Celý referát
 
76. zelofobie
(psychologie) chorobný strach ze žárlivosti... Celý referát
 
77. zelomanie
chorobná žárlivost... Celý referát
 
78. zélóta
(hist. náb.) příslušník nábožensko-politické sekty z lidových vrstev ve starověké Palestině, bojující nejradikálnějí proti římské nadvládě... Celý referát
 
79. zélotizmus, zélotismus
přehnaná horlivost, fanatizmus, obvykle náboženský... Celý referát
 
80. zeman
(historie) označení pro nižšího venkovského šlechtice... Celý referát
 
81. zemljanka
(hovorově) obydlí nebo úkryt vybudovaný zčásti v zemi... Celý referát
 
82. zemní vrut
... Celý referát
 
83. zen
(v hinduismu a buddhismu) soustředěné rozjímání, meditace zaměřené na všestrannou disciplinovanost jedince... Celý referát
 
84. zen buddhizmus, zen buddhismus, zen
forma buddhizmu vzniklá v Indii a rozšířená zvláště v Japonsku, spojující meditaci s náhlým osvícením, zenový buddhizmus... Celý referát
 
85. zenit
(geografie) nadhlavník... Celý referát
 
86. zeolit
hlinitokřemičitý minerál mikroporézní struktury... Celý referát
 
87. zepelín
řiditelná vzducholoď doutníkového tvaru s pevnou konstrukcí... Celý referát
 
88. zerav
túje... Celý referát
 
89. zero
nula... Celý referát
 
90. zesinalý
(knižně) zbledlý, vybledlý, zašedlý... Celý referát
 
91. zeť
manžel dcery... Celý referát
 
92. zetetický
zkoumající (z řec. zetein ? hledat, pátrat)... Celý referát
 
93. zeugma
odchylka od správné větné stavby spočívající ve spojení souřadných členů vazebným vztahem patřícím jen k jednomu z nich... Celý referát
 
94. zevar
(botanika) bahenní nebo vodní rostlina rodu Sparganium s kulatými strbouly kvítků... Celý referát
 
95. zevling
nicnedělání, pasivní odpočívání, pozorování okolí... Celý referát
 
96. zevrubně
podrobně, důkladně, obšírně, povrchně, zběžně, blíže... Celý referát
 
97. zgarb
(brněnský hantec) krám, nedodělek... Celý referát
 
98. zgebnót
(brněnský hantec) zemřít... Celý referát
 
99. zicherka
(hovorově) zavírací špendlík... Celý referát
 
100. zick-zack
střídavě (na jednu nebo druhou stranu, např. vlevo, vpravo)... Celý referát
 
101. zikkurat
(architektura) věžovitá stupňovitě uspořádaná stavba... Celý referát
 
102. zimní deprese
(psychologie) laický název pro sezonní afektivní poruchu projevující se např. subdepresemi, depresemi, úzkostmi, spavostí, únavností v souvislosti s nedostatkem denního světla u některých na světlo senzitivních osob... Celý referát
 
103. zincum
zinek, prvek zn. Zn, atom. čís. 30, atom. hmotnost 65,38. Zincum aceticum octan zinečnatý. Zincum chloratum chlorid zinečnatý, zinkochlorid. Zincum oxydatum oxid zinečnatý, zinkoxid, běloba zinková. Zincum sulfuricum síran zinečnatý, zinksulfát, bíl... Celý referát
 
104. zinkografie
zhotovování tiskařských štočků leptáním zinkových desek... Celý referát
 
105. zip, zips
zdrhovadlo... Celý referát
 
106. zipovat
zhušťovat... Celý referát
 
107. zkolabovat
zhroutit se, utrpět kolaps... Celý referát
 
108. zkompletizovat
složit... Celý referát
 
109. zkomprimovat
(odborně) zmenšit (objem), stlačit, zabalit... Celý referát
 
110. zkompromitovat
(odborně) poškodit... Celý referát
 
111. zlaté kapradí
... Celý referát
 
112. zlaté pravidlo mravnosti
(odborně) "Co nechceš, aby jiní dělali tobě, nedělej ty jim."... Celý referát
 
113. zlato
(chemie) prvek I.B skupiny. V přírodě se vyskytuje v ryzí formě. Odolný vůči kyselinám, rozpustné v Lučavce královské (směs kyselin chlorovodíkové a dusičné v poměru 3:1) a kyselině selenové... Celý referát
 
114. změněné vědomí
... Celý referát
 
115. zmoralizovaný
umravněný... Celý referát
 
116. zmrd
(vulgarizmy) obecná vulgární nadávka, hajzl, svině... Celý referát
 
117. znak
(lingvistika) něco, co něco jiného zastupuje... Celý referát
 
118. znakovka
znaková řeč, znakový jazyk, kterým se dorozumívají neslyšící... Celý referát
 
119. znělost
Tvorba hlásky za pomoci hlasivek (vznik tónu - stálé frekvence).... Celý referát
 
120. zneužívané inhalanty
těkavé látky, chemické sloučeniny jako je toluen, benzin, chloroform, trichlóretylen, tetrachlórmetan v různých čistících prostředcích, ale i rozpustidlech, ředidlech, lepidlech, barvách a jejichž výpary mají psychotropní nebo psychoaktivní účinky... Celý referát
 
121. zoa
druhá část složených slov mající význam živočich, živočišný... Celý referát
 
122. zoantropie, zooantropie
duševní porucha, při níž se pacient cítí být proměněn ve zvíře... Celý referát
 
123. zob
(drogový slang) tablety léků s psychotropním účinkem... Celý referát
 
124. zodiacus cyclus
zookruh... Celý referát
 
125. zodiak, zodiakus
zvěrokruh, zvířetník... Celý referát
 
126. zodpovědný
(hovorově) lidská vlastnost projevující se aktivním zájmem a důsledností v otázkách konkrétních odpovědností (každá matka je za své dítě odpovědná, ale ne každá se chodá zodpovědně)... Celý referát
 
127. zoea
(zoologie) plovoucí larva některých desetinohých korýšů... Celý referát
 
128. zoén aionion
život bez konce, bez ohraničení, věčný... Celý referát
 
129. zoidiogamie
(botanika) opylení rostlin zprostředkované živočichy... Celý referát
 
130. zolotnik
(jednotky) stará ruská jednotka hmotnosti, užívaná i v Estonsku (4,3 g)... Celý referát
 
131. zolpidem
imidazopyridinové hypnotikum IV. generace, používané pro léčbu nespavosti, kt. nenarušuje spánkovou architektoniku, ačkoliv může vyvolat iluze, halucinace a oneiroidní stavy vědomí... Celý referát
 
132. zombie
oživlá mrtvola, nemrtvý... Celý referát
 
133. zóna
území, oblast, pásmo... Celý referát
 
134. zóna proximálního vývoje
(psychologie) zóna (etapa) nejbližšího vývoje. Ruský psycholog L.S.Vygotskij tuto vyšší etapu vývoje charakterizoval jako to, co dnes dítě sice ještě vykonává s pomocí dospělých, ale co bude v blízké budoucnosti provádět samostatně.... Celý referát
 
135. zonace
pásmovitost... Celý referát
 
136. zonální
pásmový, oblastní... Celý referát
 
137. zonarius
(ř. zona pásmo, pruh) pásmový... Celý referát
 
138. zoncna rumpluje
... Celý referát
 
139. zonda
(meteorologie) suchý teplý vítr vanoucí z And přes argentinské pampy (nazv. podle obce Zonda v Argentině)... Celý referát
 
140. zone of proximal development
zóna nejbližšího vývoje (konstrukt ruského psychologa Lva Vygotského (1896-1934),tj. rozpětí schopností, ve kterém by dítě mohlo být schopno posunout hranice svého již realizovaného výkonu a více se přiblížit své latentní kapacitě (možnosti, potenci... Celý referát
 
141. zonka
(brněnský hantec) písnička... Celý referát
 
142. zonula
pásek, proužek. Zonula adherens (fascia adherens) forma mezibuněčného kontaktu, štěrbina mezi buňkami je asi 20 nm široká. Zonula ciliaris zonula ciliární, závěsný aparát oční čočky. Zonula occludens místo těsného kontaktu sousedních buněčných memb... Celý referát
 
143. zonularis
páskový, proužkový... Celý referát
 
144. zoo
první část složených slov mající význam 1. živočich, živočišný... Celý referát
 
145. zoobentos
soubor živočišných organizmů osídlujících dno vod... Celý referát
 
146. zoocenóza, zoocenosa
část biocenózy tvořená populacemi živočišných druhů, společenstvo živočichů v krajině... Celý referát
 
147. zoochorie
šíření diaspor živočichy... Celý referát
 
148. zoocid
jedovatý prostředek k hubení živočišných škůdců... Celý referát
 
149. zooedafon
půdní fauna... Celý referát
 
150. zooerastia
(ř. zoon zvíře, ř. erastes milovník) zooerastie, pohlavní styk se zvířaty (sodomie)... Celý referát
 
151. zoofág
(zoologie) živočich živící se jinými živočichy, masožravec... Celý referát
 
152. zoofagie
masožravost... Celý referát
 
153. zoofil
milovník zvířat... Celý referát
 
154. zoofilie
láska ke zvířatům... Celý referát
 
155. zoofobie
(psychologie) chorobný strach před zvířaty... Celý referát
 
156. zooforos
vlys zdobený zvířecími motivy... Celý referát
 
157. zoogamie
zvěrosnubnost... Celý referát
 
158. zoogeneze
vývoj všeho živočišstva... Celý referát
 
159. zoogenní
živočišného původu... Celý referát
 
160. zoogeografie
nauka o rozšíření živočichů na Zemi... Celý referát
 
161. zoohygiena
nauka o ochraně zdraví zvířat, hygiena zvířat... Celý referát
 
162. zoolatrie
zbožštění a uctívání zvířat... Celý referát
 
163. zoolit
sediment vytvořený činností živočichů, zoogenní sediment... Celý referát
 
164. zoologický
(zoologie) živočišný, zvířecí, související se zvířaty... Celý referát
 
165. zoologie
věda o živočišstvu... Celý referát
 
166. zoom
(odborně) změna měřítka obrazu, zobrazení... Celý referát
 
167. zoomanie
extrémně kladný emoční postoj ke zvířatům (např. u osamělých osob)... Celý referát
 
168. zoomorfizace
připisování lidských vlastností zvířatům... Celý referát
 
169. zoomorfizmus, zoomorfismus
představa boha v podobě zvířete... Celý referát
 
170. zoomorfní
tvarem připomínající zvíře, mající podobu zvířete... Celý referát
 
171. zoomorfóza, zoomorfosa
živočichem vyvolaný novotvar na rostlině... Celý referát
 
172. zoon politikon, zóon polítikon
(člověk jako) tvor společenský... Celý referát
 
173. zoonóza
(medicína) nemoc zvířat přenosná přirozenou cestou na člověka... Celý referát
 
174. zoonyma
vlastní jména zvířat... Celý referát
 
175. zoonymum
vlastní jméno zvířete... Celý referát
 
176. zooparazit
(zoologie) parazit, jehož hostitelem je živočich... Celý referát
 
177. zoopark
zoologická zahrada... Celý referát
 
178. zoopatogenní
parazitující na živočišných buňkách, zootropní... Celý referát
 
179. zoopatologie
nauka o chorobách zvířat... Celý referát
 
180. zooplankton
součást planktonu tvořená živočichy... Celý referát
 
181. zoopoion
tvořící život, oživovatel... Celý referát
 
182. zoopsie
(psychologie) děsivá zraková halucinace zvířat (častá u alkoholiků)... Celý referát
 
183. zoopsychologie
věda o chování a prožívání, psychických jevech a vývoji psychiky zvířat... Celý referát
 
184. zoosféra
(zoologie) zvířena, součást biosféry... Celý referát
 
185. zoospora
rejdivé výtrusy některých řas a hub sloužící k nepohlavnímu rozmnožování... Celý referát
 
186. zootechnika
nauka zabývající se chovem a produkcí hospodářských zvířat... Celý referát
 
187. zooterapie
léčba za pomoci a podpory zvířat, též animoterapie... Celý referát
 
188. zootomie
anatomie živočichů... Celý referát
 
189. zootropní
parazitující na živočišných buňkách, zoopatogenní... Celý referát
 
190. zorbing
rekreační adrenalinová zábava, kde se učastníci kutálí z kopce ve velké nafukovací kouli, která je pod kopcem zachycena do speciální ochranné sítě... Celý referát
 
191. zoroastrizmus, zoroastrismus
staroíránský náb. systém vzniklý pod vlivem proroka Zoroastra (Zarathuštry) a založený na dualizmu dobra a zla... Celý referát
 
192. zoster
pás... Celý referát
 
193. zosteriformní
pásovitý, oparovitý, podobný pásovému oparu... Celý referát
 
194. zouk
(tanec) brazilský párový tanec a hudební styl... Celý referát
 
195. zpacifikovat
(hovorově) zněškodnit, zklidnit, umlčet, přemoct, postavit do latě... Celý referát
 
196. zpátečnický
(hovorově) bránící pokroku, retro... Celý referát
 
197. zpeckovat
(brněnský hantec) zbít... Celý referát
 
198. zpětná vazba
označuje informaci o správném nebo nesprávném provedení úkonu, aby jej případně bylo možné korigovat... Celý referát
 
199. zpovykaný
(společnost) zvyklý na luxus a speciální zacházení, privilegia, činící si na ně nároky, zhýčkaný... Celý referát
 
200. zpoždění
(hovorově) časová prodleva oproti původnímu plánu... Celý referát
 
201. zprofanovaný
(odborně) po profanaci, tedy banalizovaný, znesvěcený nebo natolik známý/používaný, že pozbyl původního významu... Celý referát
 
202. zprofanovat
(odborně) znevážit, znehodnotit, znectít, dehonestovat, pohanět, degradovat... Celý referát
 
203. zpupnost
(hovorově) pýcha, nadhodnocení vlastní osoby, zatvrzelost, nadutost... Celý referát
 
204. zpytovat
(knižně) zpytovat svědomí - systematicky zkoumat a hodnotit správnosti vlastního života, hledat své hříchy a cesty k jejich nápravě... Celý referát
 
205. zralá dospělost
vývojové stadium mezi 30 až 45 lety života člověka... Celý referát
 
206. zralá osobnost
osoba vzhledem ke svému věku dobře přizpůsobená, normální a přiměřeně samostatná (autonomní)... Celý referát
 
207. zramovat se
... Celý referát
 
208. zrárna
(potravinářství) Zrárna je místo s konstantní teplotou a vlhkostí, sloužící k vyzrávání masa nebo sýrů.... Celý referát
 
209. zrcadlení
(psychologie) metoda neurolingvistického programování při níž jde alespoň o částečné převzetí verbálních i nonverbálních výrazových projevů partnera v komunikaci (či klienta) do vlastních výrazových projevů s cílem optimalizovat nebo udržet adekvátní... Celý referát
 
210. zrcadlové ego
přílišná závislost vlastního já (např. sebehodnocení a sebedůvěry) na mínění ostatních lidí... Celý referát
 
211. zrcadlové já
(psychologie) tendence některých lidí identifikovat se s názory a postoji významných lidí z jejich nejbližšího okolí na jejich vlastní osobnost... Celý referát
 
212. zřec
(náboženství) pohanský kněz... Celý referát
 
213. zruinovaný
zničený... Celý referát
 
214. zsinalost
zblednutí... Celý referát
 
215. zuáv
domorodý alžírský voják... Celý referát
 
216. zubořez
(stavebnictví) pásový ornament z kvádříků či kostek - zubů, střídajících se s mezerami - viz antické stavební řády... Celý referát
 
217. zulu
(lingvistika) benuekonžský jazyk užív. černošským obyvatelstvem v JAR... Celý referát
 
218. zumba
kombinace aerobního fittness cvičení s prvky latinsko-amerických tanců... Celý referát
 
219. zupácký
(hovorově) hrubý, sprostý... Celý referát
 
220. zupák
(hanlivě) hanlivá přezdívka délesloužícího poddůstojníka, zejména šikovatele... Celý referát
 
221. zurna
(hudba) středoasijský lidový hudební dechový dřevěný nástroj pronikavého zvuku... Celý referát
 
222. zůstavitel
(právo) fyzická osoba, jejíž práva a závazky přešly její smrtí na její dědice... Celý referát
 
223. zvonek
(brněnský hantec) vtip, legrace... Celý referát
 
224. zvrácený
(hovorově) nemravný, zvrhlý, bizarní... Celý referát
 
225. zvýšená psychická tenze
(psychologie) zvýšený neuroticismus, ale ještě ne neuróza, projevy trémy, nejistota při jednání s lidmi, úzkostnost, lítostivost, afektivní labilita, plačtivost, onychophagie, stížnosti na bolesti hlavy, gastrointestinální potíže apod. při negativ... Celý referát
 
226. zvýšený arousal
zvýšená aktivační úroveň až agresivita, podrážděnost, nespavost, "nabuzenost", exitovanost, vzrušení... Celý referát
 
227. zvýšený psychoticismus
(psychologie) z hlediska duševního zdraví rizikový faktor psychiky a osobnosti, který se projevuje např. hostilitou (nepřátelským vztahem k lidem), nepřizpůsobivostí, emoční plochostí, narcistickým pocitem vlastní výjimečnosti či zneuznanosti... Celý referát
 
228. zygion
nejzevněji uložené místo na jařmovém oblouku... Celý referát
 
229. zygo-
první část složených slov mající význam pár, dvojice... Celý referát
 
230. zygoma
(ř.) kost lícní... Celý referát
 
231. zygomastoiditis
(medicína) (ř. zygon jařmo, processus mastoideus výběžek bradavkový) zygomastoiditida, zánět výběžku bradavkového a kosti lícní... Celý referát
 
232. zygomaticus
zygomatický, lícní, jařmový... Celý referát
 
233. zygomatikofaciální
týkající se kosti lícní a tváře... Celý referát
 
234. zygomatikofrontální
týkající se kosti lícní a čelní... Celý referát
 
235. zygomatikomaxilární
týkající se kosti lícní a horní čelisti... Celý referát
 
236. zygomatikoorbitální
týkající se kosti lícní a očnice... Celý referát
 
237. zygomatikotemporální
týkající se kosti lícní a spánkové... Celý referát
 
238. zygomorfie
(botanika) souměrnost květu podle jedné roviny (např. květu hluchavky)... Celý referát
 
239. zygon
(ř.) jařmo... Celý referát
 
240. zygota
(biologie) oplozené vajíčko živočichů nebo oplozená vaječná buňka rostlin obsahující diploidní počet chromozomů... Celý referát
 
241. zygotene
(genetika) stadium profáze prvního redukčního dělení buněčného jádra charakterizovaná synapsí... Celý referát
 
242. zygotenicus
zygotenní (stadium), část profáze meiózy (redukčního dělení)... Celý referát
 
243. zymáza
enzym obsažený v kvasinkách, způsobující alkoholové kvašení... Celý referát
 
244. zymogen
(biochemie) neaktivní prekurzor trávicích enzymů... Celý referát
 
245. zymogenetický
produkující zymogen... Celý referát
 
246. zymologie
chemická nauka o kvašení, o kvasných pochodech... Celý referát
 
247. zymosis
is f. (ř. zyme kvas) zymóza, kvašení... Celý referát
 
248. zženštilý
(pejorativně) vykazující vlastnosti typické pro ženy... Celý referát
 
249. złotý, złoty
(jednotky) měnová jednotka Polska... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info