Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  
 
1. labia minora pudendi
malé stydké pysky... Celý referát
 
2. labia oris
(latinské výrazy) rty,pysky... Celý referát
 
3. labiála
(fonetika) retnice, retná hláska, labiální souhláska... Celý referát
 
4. labiále
retná souhláska... Celý referát
 
5. labialisatio
(l. labium ret) labializace, porucha ve výslovnosti retních souhlásek... Celý referát
 
6. labializace, labialisace
tvoření hlásek za podpory rtů... Celý referát
 
7. labiální
(anatomie) retní, týkající se rtů... Celý referát
 
8. labiální dyslalie
(fonetika) patlavost zapříčiněná defekty rtů... Celý referát
 
9. labil
blb, debil... Celý referát
 
10. labilis
vratký, nestálý, kolísavý... Celý referát
 
11. labilita
(odborně) nestálost, kolísavost... Celý referát
 
12. labilizátory
(odborně) faktory prostředí, duševní i tělesné, které působí nepohodu, nestabilitu,např. vratkost zdraví... Celý referát
 
13. labilní
(odborně) nestálý, vratký, nejistý, nepevný... Celý referát
 
14. labinet
druh hry v kuželky... Celý referát
 
15. labioalveolární
(anatomie) vztahující se ke rtům a zubním lůžkům... Celý referát
 
16. labiocervikální
týkající se rtů a krčku (zubu)... Celý referát
 
17. labiodentála
(fonetika) retozubná souhláska, retozubnice... Celý referát
 
18. labiodentální
(fonetika) retozubný, při výslovnosti této hlásky se dotýkají horní zuby a dolní ret... Celý referát
 
19. labiogingivální
(anatomie) týkající se rtu a dásně... Celý referát
 
20. labioglosolaryngeální
retojazykohrtanový, vztahující se ke rtu, jazyku a hrtanu... Celý referát
 
21. labiogram
otisk rtů... Celý referát
 
22. labiolingvální
retojazykový, vztahující se ke rtu a jazyku... Celý referát
 
23. labiomentální
retobradový, týkající se rtu a brady... Celý referát
 
24. labionazální
retonosní, týkající se rtu a nosu... Celý referát
 
25. labiopalatinní
týkající se rtu a patra... Celý referát
 
26. labioplastika
plastická operace stydkých pysků... Celý referát
 
27. labiovelára
zadopatrová souhláska vyslovovaná za podpory rtů... Celý referát
 
28. labium
(anatomie) ret, pysk... Celý referát
 
29. labium leporinum
úplný rozštěp horního rtu... Celý referát
 
30. labium oris
ret (pysk) ústní... Celý referát
 
31. lablab
druh luskoviny z tropické Asie, dolichos... Celý referát
 
32. labor
(medicína) oris, m. práce, námaha. Labores parturientium porodní bolesti. Labores praesagientes předporodní bolesti... Celý referát
 
33. laborant
pracovník v laboratoři... Celý referát
 
34. laboratizmus, laboratismus
(ekonomie) ekonomická teorie inspirovaná taylorizmem a technokratizmem... Celý referát
 
35. laboratoř
výzkumná, vývojová, vědecká a jiná pracovna... Celý referát
 
36. laboratorius
(l. laborare pracovat) laboratorní... Celý referát
 
37. labore aptus
(latinské výrazy) práce schopný, vhodný... Celý referát
 
38. labore inaptus
(latinské výrazy) práce neschopný... Celý referát
 
39. laboriosus
pracný, obtížný, přičinlivý... Celý referát
 
40. laborovat
(hovorově) pracovat... Celý referát
 
41. labour relations
Optimalizace pracovních vztahů... Celý referát
 
42. labourista
člen, stoupenec, přívrženec labouristické strany... Celý referát
 
43. labouristický
vztahující se k labourizmu, k jeho politice... Celý referát
 
44. labourizmus, labourismus
politický směr blízký sociální demokracii a odborovému hnutí... Celý referát
 
45. labrador
(zoologie) krátkosrstý lovecký pes ze skupiny anglických ohařů (pinterů)... Celý referát
 
46. labrum
horní část ústního ústrojí hmyzu... Celý referát
 
47. labryda, labrys
(archeologie) dvojbřitá sekera, starobylý kultovní symbol, původem z Předního východu, kde se objevuje již v neolitu, později oblíben zejména na Krétě... Celý referát
 
48. labyrint
bludiště... Celý referát
 
49. labyrintektomie
(medicína) chirurgické odstranění labyrintu z vnitřního ucha... Celý referát
 
50. labyrinthitis
(medicína) (ř. labyrinthos bludiště) labyrintitida, zánět labyrintu... Celý referát
 
51. labyrintitida
(medicína) zánět vnitřního ucha... Celý referát
 
52. labyrintotomie
operační otevření labyrintu... Celý referát
 
53. labyrintový
bludištní, týkající se bludiště... Celý referát
 
54. lac
lactis, n. mléko. Lac neonatorum mléko novorozenců, vylučování sekretu podobného kolostru z prsních bradavek novorozenců. Lac sulfuris mléko sirné... Celý referát
 
55. láce
(hovorově) levný, výhodný, nízká cena, lacinost... Celý referát
 
56. lacer
tržný, potrhaný, nerovného okraje... Celý referát
 
57. lacerace
potrhání, rvaní, roztržení měkkých tkání... Celý referát
 
58. laceratio
(l. lacerare trhat) lacerace, rvaní, drásání, roztržení, potrhání... Celý referát
 
59. laceratus
tržný, roztržený... Celý referát
 
60. lacerna
Čtverhranný cípatý plášť spínaný na rameni sponou (známý již v Antice)... Celý referát
 
61. lacerovat
potrhat, roztrhat, rozdrásat, protrhnout... Celý referát
 
62. lacertosus
(l. lacertus svalová hmota paže) svalnatý... Celý referát
 
63. lacertus
rámě, paže, svalová hmota paže. Lacertus fibrosus (aponeurosis m. bicipitis brachii) povrchová šlacha dvouhlavého svalu paže. Lacertus musculi recti lateralis šlašitý začátek svalu musculus rectus lateralis na ala major kosti klínové... Celý referát
 
64. lacerum
trh, tržný... Celý referát
 
65. laceta
lesklý ozdobný prýmek na oděv... Celý referát
 
66. lachter
stará jednotka dĺžky rozličnej hodnoty, používaná najmä v baníctve... Celý referát
 
67. lacinia
cíp, roh, útržek... Celý referát
 
68. laciniatus
roztřásněný, třásnitý... Celý referát
 
69. lacl
horní, náprsní část zástěry, kalhot,sukně... Celý referát
 
70. lacláče
kalhoty s laclem... Celý referát
 
71. lačník
jejunum, tj. nejdelší úsek tenkého střeva... Celý referát
 
72. lacobel
lakované sklo odolné proti poškrábání... Celý referát
 
73. lacrima
slza... Celý referát
 
74. lacrimabilis
slzavý... Celý referát
 
75. lacrimalis
slzní, lakrimální... Celý referát
 
76. lacrimatio
(l. lacrima slza) slzení, vylučování, sekret slzních žláz... Celý referát
 
77. lacrimoso
(hudba) plačtivě... Celý referát
 
78. lacrimosus
slzící, plačící... Celý referát
 
79. lacrimotomia
(medicína) (l. glandula lacrimalis slzní žláza, ř. tome řez) lakrimotomie, chirurgické protětí slzní žlázy... Celý referát
 
80. lacrimozní
(medicína) plačtivý... Celý referát
 
81. lactagogus
(l. lac mléko, ř. agogos vedoucí) prostředek zvyšující vylučování mateřského mléka... Celý referát
 
82. lactans
(l. lactare kojit) kojící... Celý referát
 
83. lactatio
(l. lac mléko) laktace, vylučování mléka z mléčné žlázy v období kojení... Celý referát
 
84. lactens
entis, m., f. (l. lactere sát) sající mléko, kojenec... Celý referát
 
85. lacteus
mléčný, plný mléka... Celý referát
 
86. lactifer(us)
mlékovedoucí, mlékovodný... Celý referát
 
87. lactobacilus, laktobacilus
bakterie, která je součástí pozitivní střevní mikroflóry... Celý referát
 
88. lactuca verbalis
slovní salát... Celý referát
 
89. lacuna
štěrbina, krypta, propust, otvor, prohlubeň. Lacuna lateralis postranní výklenek. Lacuna musculorum prostor pro průchod svalu pod tříselným vazem. Lacuna ossium dutinky v kostní hmotě, v kterých jsou uloženy osteocyty. Lacuna urethralis vkleslina s... Celý referát
 
90. lacunatus
dutinkovitý, bohatý na dutiny... Celý referát
 
91. lacunosus
vydutý, prohloubený... Celý referát
 
92. lacunula
(l. lacus jezero) jamka... Celý referát
 
93. lacus
jezero. Lacus lacrimalis slzní jezírko, vkleslina ve vnitřním očním koutku... Celý referát
 
94. ladánum
vonná pryskyřice používaná jako kadidlo... Celý referát
 
95. ladin
(geologie) stratigrafický stupeň alpského triasu... Celý referát
 
96. ladino
židovská španělština užívaná potomky Židů vypuzených koncem 15. stol. ze Španělska do severní Afriky a na Balkán... Celý referát
 
97. lady
(hovorově) dáma z vyšších společenských kruhů, paní... Celý referát
 
98. laesio traumatica
porucha způsobená úrazem... Celý referát
 
99. laesus
poškozený, porušený... Celý referát
 
100. laevus
levý... Celý referát
 
101. lafeta
součást děla, na níž spočívá hlaveň, jejíž pohyblivost zajišťuje... Celý referát
 
102. lagoena
lagona, f. láhev, lahvice... Celý referát
 
103. lagoftalmus
neschopnost zavřít oko, zaječí oko... Celý referát
 
104. lagophthalmus
(medicína) i, m. (ř. lagos zajíc, ř. ofthalmos oko) lagoftalmus, "zaječí oko", porucha v uzavírání očních víček, neschopnost zavřít oko. Lagophthalmus cicatricosus lagoftalmus jizevnatý, po mechanické deformaci víček, po jizvících zánětech. Lagophtha... Celý referát
 
105. lagostoma
tvar úst při rozštěpu rtu, zaječí pysk... Celý referát
 
106. lágr
zajatecký, koncentrační tábor... Celý referát
 
107. laguna
vodní plocha uprostřed atolu... Celý referát
 
108. lahar
(geologie) bahenní proud sopečných tufů s převahou vody... Celý referát
 
109. lahndá
západní paňdžábština... Celý referát
 
110. lai
starofrancouzská krátká veršovaná povídka s náměty z keltských pověstí, s pohádkovým obsahem, s tématikou nešťastné lásky ap.... Celý referát
 
111. laicismus
(knižně) snaha omezit nebo vyloučit vliv církve a náboženství na veřejný život... Celý referát
 
112. laicizace, laicisace
zesvětštění, odstranění vlivu církve, např. ze školství, sekularizace... Celý referát
 
113. laický
neodborný... Celý referát
 
114. laik
(odborně) neodborník... Celý referát
 
115. laissez faire
(z francouzštiny - nechte pracovat, nechte činit) zásada, podle níž má stát a vláda zasahovat do ekonomického dění co nejméně. Toto přesvědčení je jedním z plířů liberalismu.... Celý referát
 
116. laissez-faire, laissez-passer
(ekonomie) liberální ekonomická zásada: nechte nás konat, nechte nám volnou cestu... Celý referát
 
117. lajblík, lajbl, lajb, lajbík
(zastarale) vesta... Celý referát
 
118. láje
(hovorově) smečka psů, honící smečka, přeneseně chátra, sběř, sebranka, tlupa... Celý referát
 
119. lajk
(sociální sítě) označení "to se mi líbí" na facebooku, ve své podstatě "palec nahoru"... Celý referát
 
120. lajkovat
(sociální sítě) označovat nějakou fotografii či status jako líbí se mi (na facebooku)... Celý referát
 
121. lajm
plod tropického citrusu, limetka... Celý referát
 
122. lajna
(hovorově) čára... Celý referát
 
123. lajntuch
prostěradlo, velký kus látky... Celý referát
 
124. lajsnót
(brněnský hantec) dovolit si... Celý referát
 
125. lajtka
cigareta s menším obsahem nikotinu a dehtu, lehká cigareta... Celý referát
 
126. lajtnant, leltnant
poručík... Celý referát
 
127. lajvont
(brněnský hantec) levný, nekvalitní... Celý referát
 
128. lake
druh pryskyřičné látky (z indické smokvoně nebo badyánu smíšená s výměšky samiček červce lakového)... Celý referát
 
129. lakmus
barvivo z lišejníků, acidobazický indikátor... Celý referát
 
130. lakolit
pod zemským povrchem utuhlé magmatické těleso tvaru hříbku nebo bochníku... Celý referát
 
131. lakonický
stručný a výstižný, úsečný... Celý referát
 
132. lakonikum
(historie) (ve starém Římě) místnost v lázních, kde se stále udržovala vyšší teplota... Celý referát
 
133. lakonismus
stručnost v řeči, nemnohomluvné, jednoduché vyjadřování myšlenek... Celý referát
 
134. lakrimace
(medicína) slzení... Celý referát
 
135. lakrimální
(biologie) slzní... Celý referát
 
136. lakrimátor
(biologie) slzotvorná látka... Celý referát
 
137. lakrimokonchální
(anatomie) týkající se kosti slzní a skořepy... Celý referát
 
138. lakrimomaxilární
(anatomie) týkající se slzní žlázy a horní čelisti... Celý referát
 
139. lakrimonazální
(anatomie) týkající se slzní žlázy a nosu... Celý referát
 
140. lakrimozita
(medicína) plačtivost, sklon k pláči... Celý referát
 
141. lakros, lacrosse
(sport) branková sportovní hra kanadského původu... Celý referát
 
142. laktace
tvorba a vylučování mléka z mléčné žlázy... Celý referát
 
143. laktacidémie
(medicína) koncentrace, hromadění kyseliny mléčné v krvi... Celý referát
 
144. laktacidurie
přítomnost kyseliny mléčné v moči... Celý referát
 
145. laktagogum
látka zvyšující u žen v období laktace vylučování mléka... Celý referát
 
146. laktalbumin
albumin obsažený v mléce... Celý referát
 
147. laktam
cyklický amid vznikající odštěpením vody z příslušné aminokyseliny... Celý referát
 
148. laktát
ester mléčné kyseliny... Celý referát
 
149. laktáza, laktasa
enzym štěpící laktózu... Celý referát
 
150. laktenin
(biochemie) termolabilní látka obsažená v mléce, jíž se připisuje baktericidní účinek čerstvě nadojeného mléka... Celý referát
 
151. laktid
(chemie) cyklický ester, který vzniká zahříváním hydroxykyselin, např. kyseliny mléčné... Celý referát
 
152. laktifugní
tlumící vylučování mléka... Celý referát
 
153. lakto-
první část složených slov mající význam mléko, mléčný... Celý referát
 
154. laktobutyrometrie
měření tučnosti mléka... Celý referát
 
155. laktodenzimetr, laktodensimetr
přístroj k měření hustoty mléka... Celý referát
 
156. laktoflavin
(zastarale) žluté barvivo v mléce, organická látka totožná s riboflavinem, vitaminem B2... Celý referát
 
157. laktoglobulin
(biochemie) jednoduchá bílkovina obsažená v mléce, zvláště v mlezivu, mléčný globulin... Celý referát
 
158. laktokys
(potravinářství) náhradní látka za smetanový zákys... Celý referát
 
159. laktologie
nauka o mlékařství... Celý referát
 
160. laktoskop
(technika) dnes již nepoužívaný přístroj k orientačnímu stanovení množství tuku v mléce, založený na neprůhlednosti tuku... Celý referát
 
161. laktoskopie
určování množství tuku v mléce pomocí zvláštního přístroje laktoskopu... Celý referát
 
162. laktosurie
přítomnost laktózy v moči... Celý referát
 
163. laktovegetabilní
sestávající z mléčné, zeleninové a ovocné stravy... Celý referát
 
164. laktovegetarián
(společnost) vylučuje z jídelníčku maso, konzumuje ze živočišných produktů mléko a mléčné výrobky... Celý referát
 
165. laktóza, laktosa
(biochemie) mléčný cukr... Celý referát
 
166. laktulóza
syntetický polysacharid, který se nevstřebává v trávicím ústrojí a je rozkládán střevními baktériemi na kyselinu mléčnou... Celý referát
 
167. lakuna
mezera, štěrbina, prohlubeň, přerušení, prázdný prostor... Celý referát
 
168. lakunární
otvorovitý, mezerovitý, štěrbinovitý... Celý referát
 
169. lakunosus
(meteorologie) odrůda oblaků, v kterých jsou v souvislé tenké oblačné vrstvě pravidelně rozloženy zaokrouhlené otvory... Celý referát
 
170. lakveiformní
smyčkovitý... Celý referát
 
171. lalace
(lingvistika) broukání a žvatlání jako první projev dětské řeči... Celý referát
 
172. lalia
žvatlání, mluvení... Celý referát
 
173. lalické slovo
slova složená z jednoduchých slabik, artikulace hlásek jako ma-ma, ba-ba... Celý referát
 
174. lalický
žvatlat... Celý referát
 
175. laliofobie
(psychologie) chorobný strach z vlastního hovoru... Celý referát
 
176. laločnatý
lalokovitý... Celý referát
 
177. lalofobie
(psychologie) chorobný strach před mluveným projevem... Celý referát
 
178. lalopatie
žvatlavost, všechny druhy poruchy řeči... Celý referát
 
179. laloplegie
obrna, ochrnutí svalstva umožňujícího tvořit řeč... Celý referát
 
180. lama, láma
přežvýkavý sudokopytník žijící v Jižní Americe... Celý referát
 
181. lamaizmus, lámaizmus, lámaismus
tibetsko-mongolská forma buddhizmu... Celý referát
 
182. lamarckizmus, lamarckismus
první ucelená teorie vývoje, vytvořená J. B. Lamarckem... Celý referát
 
183. lamaterapie
léčebné působení na člověka za pomoci a prostřednictvím kontaktů a aktivit s lamou... Celý referát
 
184. lambada
druh moderního tance... Celý referát
 
185. lambda
(lingvistika) v řecké abecedě písmeno l... Celý referát
 
186. lambda kalkul, ?-kalkul
formální systém pro deklaraci funkcí s pravidly pro jejich vyhodnocování (používaný např. pro studium rekurze a vyčíslitelnosti)... Celý referát
 
187. lambdacizmus, lambdacismus
porucha výslovnosti hlásky l (řecky lambda)... Celý referát
 
188. lambdoides
es, lambdoideus, a, um (ř. lambda, ř. eidos tvar) lambdový, lambdovitý, podobný řeckému písmenu "l" (lambda)... Celý referát
 
189. lambert
(fyzika) starší jednotka světelného jasu, zn. La... Celý referát
 
190. lambitus
(l. lambere lízat) lízání... Celý referát
 
191. lamblie
(biologie) cizopasný bičíkovec žijící v tenkém střevě... Celý referát
 
192. lamblióza
onemocnění vyvolané lambliemi... Celý referát
 
193. lambrekýn
ornament napodobující dekorativně zřasenou tkaninu (v grafické a dekorační malbě, v oknech)... Celý referát
 
194. lambris
(stavebnictví) dřevěné nebo jiné obložení stěn... Celý referát
 
195. lamdacismus
porušená výslovnost hlásky "L"... Celý referát
 
196. lamé
hedvábná látka s kovovými vlákny v osnově nebo v útku... Celý referát
 
197. lamela
plátek, destička, plíšek jako součást technického zařízení, např. kruhová deska výsuvné třecí spojky přenášející kroutící moment... Celý referát
 
198. lamelární
(odborně) mající vrstevnaté složení (z destiček, lamel)... Celý referát
 
199. lamelka
spoj, spojnice... Celý referát
 
200. lamella
lamela, destička... Celý referát
 
201. lamellatus
destičkovitý, složený z lamel nebo mající tvar lamely... Celý referát
 
202. lamentace
nářek, bědování... Celý referát
 
203. lamentatio
(l. lamentari naříkat) lamentace, lkání, naříkání... Celý referát
 
204. lamentoso
(hudba) naříkavě... Celý referát
 
205. lameta
ozdobný proužek nebo nitka kovového vzhledu... Celý referát
 
206. lamie
(mytologie) upírka... Celý referát
 
207. lamina
blána... Celý referát
 
208. lamina dentalis
zubní vazivo... Celý referát
 
209. laminální
listový... Celý referát
 
210. laminární
vláknitý, vrstevnatý, probíhající v paralelních vrstvách... Celý referát
 
211. laminát
vrstvená hmota ve formě desek vyztužená vlákny... Celý referát
 
212. laminektomie
operační odnětí trnu a oblouku obratle umožňující přístup do páteřního kanálu... Celý referát
 
213. laminin
součást stroma("vnitřku") kostní dřeně(dále: hemonektin, fibronektin)... Celý referát
 
214. lamino
(textilnictví) laminovaná textilie... Celý referát
 
215. laminovaný
vrstvený, lepený, spojený živicí... Celý referát
 
216. lampa
(brněnský hantec) láhev... Celý referát
 
217. lampa červa
... Celý referát
 
218. lampas
(textilnictví) atlasová tkanina se vzorem... Celý referát
 
219. lampasák
důstojník... Celý referát
 
220. lampion
pestře barevná papírová lucerna... Celý referát
 
221. lana
vlna... Celý referát
 
222. lanatosid
lanatosidy - glykosidy z listů náprstníku užívané jako kardiotonika... Celý referát
 
223. lanč, lunch
polední lehký oběd,přesnídávka... Celý referát
 
224. lancáda
skok koně, při němž kůň natáhne přední i zadní nohy do vodorovné polohy... Celý referát
 
225. lance
lano užívané ženisty... Celý referát
 
226. lanceola
kopíčko, chirurgický nožík... Celý referát
 
227. lanceolatus
(l. lanceola kopíčko) kopíčkovitý... Celý referát
 
228. lanceta
lanceta - sterilná ihla určená na urobenie vpichu do končeka prstu.... Celý referát
 
229. lancinující
šlehavý... Celý referát
 
230. lancinující bolest
(medicína) trhající, rvoucí, sápající. L. bolest ? krutá bolest charakteru trhání částí těla... Celý referát
 
231. lancknecht
(historie) pěší žoldnéř v 15.-17. stol., vlastnící výzbroj a výstroj... Celý referát
 
232. lančmít, luhcheon meat, lunch meat
mleté kořeněné maso v konzervě... Celý referát
 
233. land use
nauka o socioekonomickém využívání přírodních zdrojů krajiny... Celý referát
 
234. land-rover
(motorizmus) terénní automobil... Celý referát
 
235. landaulet
druh karoserie zavřeného auta se střechou vzadu sklápěcí... Celý referát
 
236. landaur, landauer
čtyřsedadlový kočár s dvěma páry sedadel proti sobě kolmo k podélné ose vozu a se střechou dozadu i dopředu sklápěcí... Celý referát
 
237. landeil
stratigrafický stupeň ordoviku (podľa mesta Llandeilo Wales)... Celý referát
 
238. landfríd, lantfríd
(historie) úmluva panovníka se stavy obsahující zákaz násilí, loupeží, rušení veřejného pořádku ap., u nás ve 14.-16. století zemský mír... Celý referát
 
239. landlord
(v Anglii) velký pozemkový vlastník, statkář... Celý referát
 
240. landolfie
(botanika) tropická liána rodu Landolphia poskytující kaučuk (nazv. podle námořního kapitána Landolpha)... Celý referát
 
241. landpartie
(zastarale) výlet do přírody... Celý referát
 
242. landrace
(zoologie) masné plemeno prasat... Celý referát
 
243. landrát
(historie) (za nacizmu) nejvyšší říšskoněmecký správní úředník v kraji... Celý referát
 
244. landser
(zoologie) velký dlouhosrstý pes novofoundlandského typu... Celý referát
 
245. landsm?l
(lingvistika) norský spisovný jazyk uměle vytvořený ve 2. pol. 19. stol. Aasenem ze západonorského nářečí, dnes zvaný nynorsk... Celý referát
 
246. landsmanšaft
součást názvu jedné z krajanských organizací v SRN sdružující odsunuté Němce... Celý referát
 
247. laneus
(l. lana vlna) vlněný... Celý referát
 
248. lanfaléř
zahaleč, holota, pobuda, tulák, světoběžník... Celý referát
 
249. langoš
(gastronomie) v oleji opečená placka z kynutého, obvykle bramborového těsta... Celý referát
 
250. language
řeč jako schopnost užívat jazyka... Celý referát
 
251. language controlling
jazykový audit, komplexní analýza jazykových schopností a dovedností... Celý referát
 
252. language abilities
jazykové schopnosti... Celý referát
 
253. language ego
jazykové, řečové já, jazyková identita... Celý referát
 
254. language skills
jazykové dovednosti (např. čtení, psaní, mluvení, poslech s porozuměním)... Celý referát
 
255. langue
jazyk jako systém... Celý referát
 
256. langusta
(zoologie) velký mořský rak... Celý referát
 
257. lankasterka
lovecká puška... Celý referát
 
258. lanolín, lanolin
tuk ovčí vlny... Celý referát
 
259. lanthan
chemický prvek, bílý těžký kov... Celý referát
 
260. lanthanit
(mineralogie) biely, perleťovolesklý vzácny kosoštvorcový nerast, vodnatý uhličitan lantánu... Celý referát
 
261. lanthanoid
jeden ze skupiny čtrnácti chemických prvků následujících v periodickém systému prvků za lanthanem a majících podobné fyzikální i chemické vlastnosti... Celý referát
 
262. lanugo
ochmýření plodu a novorozence... Celý referát
 
263. lanýž
(mykologie) chutná jedlá houba s podzemními plodnicemi... Celý referát
 
264. lapač snů
... Celý referát
 
265. lapálie
(hovorově) nevýznamná maličkost, malichernost, drobná nepříjemnost, trampota... Celý referát
 
266. laparoenterotomia
(medicína) (ř. lapara část dutiny břišní, ř. enteron střevo, ř. tome řez) laparoenterotomie, chirurgické protětí střeva při laparotomii... Celý referát
 
267. laparogastrostomie
založení žaludeční píštěle během laparotomie... Celý referát
 
268. laparohysterectomia
(medicína) (ř. lapara část dutiny břišní, ř. hystera děloha, ř. ektome vynětí) laparohysterektomie, chirurgické odstranění dělohy při otevření břišní dutiny... Celý referát
 
269. laparohysterotomia
(medicína) (ř. lapara část dutiny břišní, ř. hystera děloha, ř. tome řez) laparohysterotomie, chirurgické protětí dělohy břišní cestou, císařský řez... Celý referát
 
270. laparokéla
(medicína) výhřez části vnitřních orgánů rozestupem břišního svalstva, břišní kýla... Celý referát
 
271. laparokolpotomie
otevření břišní dutiny pochvou... Celý referát
 
272. laparomonodidymus
podvojná zrůda, jejíž obě poloviny jsou srostlé v krajině břišní... Celý referát
 
273. laparomyitis
(medicína) (ř. lapara část dutiny břišní, ř. mys-myos sval) laparomyitida, zánět břišních svalů... Celý referát
 
274. laparomyomotomia
(medicína) (ř. lapara část dutiny břišní, myoma nádor ze svalové tkáně, ř. tome řez) laparomyomotomie, otevření břišní dutiny pro odstranění myomu... Celý referát
 
275. laparorrhaphia
(medicína) (ř. lapara část dutiny břišní, ř. rhafe šev) laparorafie, chirurgické sešití břišní stěny... Celý referát
 
276. laparoskopie
(medicína) optická vyšetřovací metoda dutiny břišní a jejích orgánů... Celý referát
 
277. laparosplenectomia
(medicína) (ř. lapara část dutiny břišní, ř. splen slezina, ř. ektome vynětí) laparosplenektomie, chirurgické vyjmutí sleziny po otevření břišní dutiny... Celý referát
 
278. laparothoracotomia
(medicína) (ř. lapara část dutiny břišní, ř. thorax hrudník, ř. tome řez) laparotorakotomie, chirurgické otevření hrudní a břišní dutiny... Celý referát
 
279. laparotomie
(medicína) chirurgické otevření břišní dutiny... Celý referát
 
280. laparotorakofrenotomie
otevření břišní a hrudní dutiny s protětím bránice... Celý referát
 
281. lapat bronz
... Celý referát
 
282. lapidárium
(archeologie) sbírka kamenných plastik a zbytků stavebních památek... Celý referát
 
283. lapidární
(knižně) stručný, úsečný a přitom výstižný , přesný... Celý referát
 
284. lapiduch
(slang) slangový vojenský výraz pre ošetrovateľa, zdravotníka... Celý referát
 
285. lapiés
(geologie) povrchový krasový jev, rýhy a žlábky v povrchu obnažených krasových hornin... Celý referát
 
286. lapili
sopečné vyvrženiny struskovitého vzhledu... Celý referát
 
287. lápis
leptavý přípravek k odstranění bradavic... Celý referát
 
288. lapis lazuli
klenotnický název nerostu lazuritu... Celý referát
 
289. lapis niger
černý kámen... Celý referát
 
290. lapis philosophorum
kámen filozofů či mudrců... Celý referát
 
291. lapsus
chyba, omyl, pád... Celý referát
 
292. lapsus calami
přepsání, chyba pera... Celý referát
 
293. lapsus linguae
přeřeknutí... Celý referát
 
294. lapsus memoriae
chyba, výpadek, selhání paměti... Celý referát
 
295. lapsus mentis
chybné pochopení... Celý referát
 
296. láptě
lykové krpce (v rus. prostredí)... Celý referát
 
297. laptop
(výpočetní technika) přenosný osobní počítač kufříkového rozměru s bateriovým napájením, notebook... Celý referát
 
298. laqueus
smyčka, klička... Celý referát
 
299. lár
starořímský domácí bůžek... Celý referát
 
300. lardon
(gastronomie) slanina nakrájená na malé kostičky ve francouzské kuchyni... Celý referát
 
301. largo
(hudba) široce, pomalu... Celý referát
 
302. largo sensu
(latinské výrazy) v širším smyslu... Celý referát
 
303. larmoyantní
(psychologie) plačtivý, naříkavý... Celý referát
 
304. larnak, larnakes
hliněný sarkofág doby bronzové na Krétě, tvaru vany nebo truhlice, většinou malovaný... Celý referát
 
305. lartpourlartismus
(umění) umělecký směr pokládající samo umění za cíl tvorby, umění pro umění... Celý referát
 
306. larva
vývojové stadium hmyzu mezi vajíčkem a kuklou... Celý referát
 
307. larvální
skrytý, utajený... Celý referát
 
308. larvovaná deprese
(medicína) projevuje se atypicky, porucha nálady je zastřená, v popředí jsou somatické příznaky, např.: únava, nechutenství, úbytek hmotnosti, sucho v ústech, bolesti bederní páteře a na hrudi , pískání v uchu, též deprese maskovaná, kryptogenní... Celý referát
 
309. larvovaný konflikt
skrytý, zastřený nebo maskovaný konflikt... Celý referát
 
310. laryngála
hrtanová souhláska... Celý referát
 
311. laryngalgia
(medicína) (ř. larynx hrtan, ř. algos bolest) laryngalgie, bolest hrtanu... Celý referát
 
312. laryngeální
hrtanový... Celý referát
 
313. laryngectomia
(medicína) (ř. larynx hrtan, ř. ektome vynětí) laryngektomie, chirurgické vynětí hrtanu... Celý referát
 
314. laryngektomie
(medicína) chirurgické odstranění hrtanu, protětí hrtanu... Celý referát
 
315. laryngismus
(stridulus) (ř. laryngidzein kvičet, l. stridere pištět) křeč svalstva hrtanu... Celý referát
 
316. laryngitida
(medicína) zánět hrtanu... Celý referát
 
317. laryngitis
(medicína) (ř. larynx hrtan) laryngitida, zánět hrtanu. Laryngitis catarrhalis acuta prudký katarální zánět hrtanu s překrvením a zduřením sliznice. Laryngitis phlegmonosa flegmonózní zánět hrtanu. Laryngitis pseudomembranosa pablánový zánět hrtanu. ... Celý referát
 
318. laryngitis acuta
(medicína) akutní zánět hrtanu... Celý referát
 
319. laryngocentesis
(medicína) is, f. (ř. larynx hrtan, ř. kentesis nabodnutí) laryngocentéza, chirurgické nabodnutí hrtanu... Celý referát
 
320. laryngofaryngický
týkající se hrtanu a hltanu... Celý referát
 
321. laryngofissura
(medicína) (ř. larynx hrtan, l. fissura štěrbina) chirurgické otevření hrtanu (nejčastěji ve střední čáře v oblasti štítné chrupavky)... Celý referát
 
322. laryngofon
hrdelní mikrofon, u něhož se hlas nepřenáší ústy, ale přitisknutím k hrdlu... Celý referát
 
323. laryngofonie
hlas tvořený v hrtanu, hrtanový hlas... Celý referát
 
324. laryngokéla
vakovité vychlípení hrtanové dutiny... Celý referát
 
325. laryngologie
lékařská věda o hrtanu a jeho chorobách... Celý referát
 
326. laryngopharyngectomia
(medicína) (ř. larynx hrtan, ř. farynx hltan) laryngofaryngoektomie, chirurgické vynětí hrtanu a hltanu... Celý referát
 
327. laryngopharyngitis
(medicína) (ř. larynx hrtan, ř. farynx hltan) laryngofaryngitida, současný zánět hrtanu a hltanu... Celý referát
 
328. laryngopharynx
(ř. larynx hrtan, ř. farynx hltan) laryngofarynx, hrtanová část hltanu... Celý referát
 
329. laryngoplegie
obrna, ochrnutí svalstva hrtanu... Celý referát
 
330. laryngoptóza
abnormálně nízká poloha hrtanu... Celý referát
 
331. laryngorafie
operační sešití hrtanu... Celý referát
 
332. laryngoragie
krvácení z hrtanu... Celý referát
 
333. laryngorea
abnormální vylučování hlenu ze sliznice hrtanu... Celý referát
 
334. laryngorinologie
nauka o hrtanu, nosu a jejich chorobách... Celý referát
 
335. laryngoskopie
(medicína) vyšetřování hrtanu zrakem pomocí speciálního přístroje... Celý referát
 
336. laryngospasmus
křeč hlasivkové štěrbiny a svěračů hrtanu se zhoršením průchodnosti hrtanu (laryngu), obstrukce horních cest dýchacích... Celý referát
 
337. laryngostenóza
stažení, zúžení hrtanu... Celý referát
 
338. laryngostomia
(medicína) (ř. larynx hrtan, ř. stoma ústa) laryngostomie, chirurgické vyústění hrtanu navenek v oblasti krku... Celý referát
 
339. laryngotom
přístroj k protětí hrtanu... Celý referát
 
340. laryngotomia
(medicína) (ř. larynx hrtan, ř. tome řez) laryngotomie, chirurgické protětí hrtanu... Celý referát
 
341. laryngotracheální
týkající se hrtanu a průdušnice... Celý referát
 
342. laryngotracheitis
(medicína) (ř. larynx hrtan, ř. tracheia průdušnice) laryngotracheitida, zánět hrtanu a průdušnice... Celý referát
 
343. laryngotracheobronchitis
(medicína) (ř. larynx hrtan, ř. tracheia průdušnice, ř. bronchos průduška) laryngotracheobronchitida, současný zánět hrtanu, průdušnice a průdušek... Celý referát
 
344. laryngotracheobronchoskopie
endoskopické vyšetření hrtanu, průdušnice a průdušek... Celý referát
 
345. laryngotracheoskopie
endoskopické vyšetření hrtanu a průdušnice... Celý referát
 
346. laryngotracheotomia
(medicína) (ř. larynx hrtan, ř. tracheia průdušnice, ř. tome řez) laryngotracheotomie, chirurgické protětí hrtanu a průdušnice... Celý referát
 
347. laryngotyphus
(medicína) i, m. (ř. larynx hrtan, ř. typhos tyf) laryngotyfus, zánět sliznice, vředovité změny hrtanu při břišním tyfu... Celý referát
 
348. larynx
hrtan... Celý referát
 
349. lasagne
(gastronomie) italské velmi široké těstoviny... Celý referát
 
350. lasanoforos
nočník (v Perštině)... Celý referát
 
351. lasciate ogni speranza
zanechte vší naděje... Celý referát
 
352. lascivia
nevázanost, prostopášnost... Celý referát
 
353. lascivní
(expresivně) oplzlý, chlípný, nemravný, kluzký, necudný, smilný... Celý referát
 
354. lascivnost, lascivita
(psychologie) oplzlost, nemravnost, necudnost... Celý referát
 
355. lascivus
lascívní, vilný, nevázaný... Celý referát
 
356. laser
(fyzika) kvantový generátor světla... Celý referát
 
357. láska
(psychologie) lidský cit, jež neumíme vyjádřit jinak, intenzivní náklonnost k jinému člověku, nejčastěji opačného pohlaví... Celý referát
 
358. laso
dlouhý pevný provaz se smyčkou, nejčastěji na chytání zvěře... Celý referát
 
359. lassalismus
směr v rakouském a německém dělnickém hnutí... Celý referát
 
360. lassitudo
(l. lassus unavený) únava, ochablost, vyčerpání... Celý referát
 
361. last minute
(marketing) Termín používaný převážně v souvislosti se zájezdy, letenkami a dovolenými. Označují se jím nabídky "na poslední chvíli", které by měly být levnější za účelem naplnění nevyčerpané kapacity. Často ovšem prodejci termínem last minute označu... Celý referát
 
362. last not least
poslední, ne však nejnepatrnější... Celý referát
 
363. lastex
(textilnictví) tkanina s pryžovými nitěmi opředenými přízí... Celý referát
 
364. lastura
párovitá schránka bezobratlých... Celý referát
 
365. lat
měnová jednotka Lotyšska... Celý referát
 
366. lata
složené hroznovité květenství, např. šeříku... Celý referát
 
367. late
rozsáhle, široko... Celý referát
 
368. latebra
úkryt, útulek... Celý referát
 
369. latén
mladší doba železná... Celý referát
 
370. latence
skrytost, utajenost, neprojevenost... Celý referát
 
371. latens
ukrytý, skrytý, nezjevný, utajený, tajný, bezpříznakový... Celý referát
 
372. laténská kultura
hmotná kultura doby laténské... Celý referát
 
373. latent pattern maintenance
udržování latentních vzorů (zdrojů, motivace)... Celý referát
 
374. latentio
(l. latere být skryt, skrývat se) latence, skrytost, bezpříznakovost nemoci... Celý referát
 
375. latentní
neprojevující se vnějšími příznaky či změnami, skrytý, utajený... Celý referát
 
376. latentní charakter
psychoanalytický termín označující vyřešení Oidipovského (resp. Elektřina) komplexu v období mezi šestým až dvanáctým rokem, identifikace s rodičem stejného pohlaví, klidnou reaktivitu, utlumenost pohlavního pudu, snahu o zdatnost a výkonnost i v ob... Celý referát
 
377. latentní mimořádné nadání
... Celý referát
 
378. latentní období vývoje
v psychoanalýze období od pátého až šestého roku do začátku puberty, v tomto stadiu evoluce často mizí oidipovský komplex... Celý referát
 
379. latentní sociální funkce
neuvědomované a skryté společenské funkce bez navenek prezentovaných cílů (Robert King Merton)... Celý referát
 
380. latentní učení
... Celý referát
 
381. latenzifikace
dodatečné zvýšení citlivosti fotografického materiálu... Celý referát
 
382. laterál
(lodnictví) boční plocha ponořené části plavidla... Celý referát
 
383. laterála
boková souhláska... Celý referát
 
384. lateralis
boční, okrajový, postranní, laterální... Celý referát
 
385. lateralita
přednostní užívání jednoho z párových orgánů pohybového nebo smyslového ústrojí... Celý referát
 
386. lateralitas
(l. latus-lateris bok) lateralita, stav označující umístění ke straně nebo zaujímající jednu stranu, např. levá nebo pravá hemisféra... Celý referát
 
387. lateralizace
přesun, přemístění ke straně... Celý referát
 
388. laterální
(odborně) postranní, boční... Celý referát
 
389. laterální asymetrie
větší či menší rozdíly v anatomické stavbě i v aktivitě mezi párovými orgány těla... Celý referát
 
390. laterální transfer
(odborně) kladný přenos (např. poznatků či dovedností) na téže úrovni složitosti... Celý referát
 
391. latericius
cihlový, cihlově zbarvený (např. sediment)... Celý referát
 
392. laterit
druh půdy cihlově zbarvený, obsahující hlavně hliník nebo železo vzniklý lateritizací... Celý referát
 
393. laterna
(zastarale) lampáš... Celý referát
 
394. laterna magika, laterna magica
jednoduché zařízení na promítání obrázků... Celý referát
 
395. latero-
první část složených slov mající význam boční... Celý referát
 
396. lateroabdominální
týkající se boční strany a břicha... Celý referát
 
397. laterodeviatio
(l. latus-lateris bok, l. deviatio uchýlení) laterodeviace, uchýlení, odklonění k boku... Celý referát
 
398. laterodorzální
bočnězadní... Celý referát
 
399. lateroductio
(l. latus-lateris bok, l. ducere vést) laterodukce, pohyb do strany (např. oka)... Celý referát
 
400. laterofaryngeální
ležící na boční straně hltanu... Celý referát
 
401. lateroflexe
(medicína) ohnutí (orgánu) do strany... Celý referát
 
402. lateroflexio
(uteri) (l. latus-lateris bok, l. flectere ohýbat) lateroflexe, ohnutí do strany (např. děložní tělo proti děložnímu krčku)... Celý referát
 
403. laterognatie
čelist posunutá ke straně... Celý referát
 
404. lateropositio
(l. latus-lateris bok, l. ponere klást) lateropozice, uložení orgánu na boční straně... Celý referát
 
405. lateropulsio
(l. latus-lateris bok, l. pellere hnát) lateropulze, sklon k padání na jednu stranu... Celý referát
 
406. lateropulze
posuny či tahy do boku, do stran a zpět... Celý referát
 
407. laterotorsio
(l. latus-lateris bok, l. torquere točit) laterotorze, otáčení do strany... Celý referát
 
408. laterovat
přenášet, přenést součet položek z jedné strany účtu na druhou... Celý referát
 
409. lateroversio
(l. latus-lateris bok, l. vertere obracet) lateroverze, ohnutí orgánu ke straně... Celý referát
 
410. latex
emulzní nátěrová barva... Celý referát
 
411. latifundie
(zemědělství) rozsáhlá plocha, obvykle zemědělské půdy... Celý referát
 
412. latifundista
(zemědělství) soukromý vlastník, držitel latifundií (rozsáhlých ploch zemědělské půdy)... Celý referát
 
413. latin rock
spojení latinskoamerické hudby s rockem (70. léta 20. století)... Celý referát
 
414. latinizmus, latinismus
jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z latiny nebo v něm podle latiny vytvořený... Celý referát
 
415. latinka
běžně užívaná moderní psací kurzíva v oblasti latinského písma... Celý referát
 
416. latissimus
(l. latus široký) nejširší... Celý referát
 
417. latituda
délka, odchylka... Celý referát
 
418. latitudo
šířka, širokost, rozlehlost, rozloha, rozsah... Celý referát
 
419. latrán
část městského osídlení přímo závislá na hradu, od vlastního města oddělena zpravidla řekou... Celý referát
 
420. latreutický
(odborně) uctívající... Celý referát
 
421. latrie
druhá část složených slov mající význam uctívání, zbožňování... Celý referát
 
422. latrina
provizorní vykopaný záchod v polních podmínkách... Celý referát
 
423. latrocinium
zlodějství, loupež, zbojnictví... Celý referát
 
424. latus
strana, bok, postranní část... Celý referát
 
425. latyrismus
chronická otrava vyvolaná dlouhodobým požíváním semen hrachoru... Celý referát
 
426. laudabilis
chvályhodný, slavný... Celý referát
 
427. laudánum, laudanon
opium... Celý referát
 
428. laudatio
(odborně) pochvalný projev při oficiální oslavě nějaké osoby nebo instituce, projev díků, chvalozpěv... Celý referát
 
429. laudatio funebris
oslavný pohřební projev, chvála zemřelého a jeho rodu... Celý referát
 
430. laudy
(církev) chvály, tj. název druhé části kněžských a řádových modliteb recitované po matutinu... Celý referát
 
431. lauf
hlaveň... Celý referát
 
432. laufpas
výpověď, vyhazov... Celý referát
 
433. laur
vavřín... Celý referát
 
434. laureát
(odborně) jedinec poctěný za své mimořádné dílo cenou... Celý referát
 
435. laurentinský
(geologie) laurentinský útvar - spodní útvar prahor... Celý referát
 
436. laurionit
(mineralogie) kosočtverečný nerost, zásaditý chlorid olovnatý... Celý referát
 
437. laurit
(mineralogie) vzácný krychlový nerost, sirník ruthenia z řady pyritu... Celý referát
 
438. laurus
vavřín... Celý referát
 
439. laus
chvála, zásluha... Celý referát
 
440. lautal
tvrdá hliníková slitina s mědí a křemíkem... Celý referát
 
441. láva
(geologie) magma, které se při sopečných erupcích dostává na zemský povrch... Celý referát
 
442. lavábí
jemná látka z chemických vláken, prací hedvábí... Celý referát
 
443. lavábl
druh jemné látky na prádlo... Celý referát
 
444. lavabo
nádoba na umývání rukou... Celý referát
 
445. lavacrum
koupel, lázeň... Celý referát
 
446. lavatio
(l. lavare mýt) mytí, koupání, lázeň... Celý referát
 
447. lavatorium
umývárna... Celý referát
 
448. laváž
(medicína) umývání, vymývání, promývání, výplach... Celý referát
 
449. lavér
(technika) přístroj k ochlazování a praní saturačního plynu z cukrovarské vápenky... Celý referát
 
450. lavina
rychlý sesuv hmot (sněhu, ledu, kamení) po příkrém svahu... Celý referát
 
451. lavinová reakce
explozivní reakce s dominovým efektem, přičemž změna v jedné oblasti vyvolává změny i v dalších oblastech... Celý referát
 
452. lavinovitý
připomínající lavinu, zvláště její nezadržitelný postup... Celý referát
 
453. lavipedium
mytí, koupel nohou... Celý referát
 
454. lavírovat
(lodnictví) udržovat loď přibližně na stejném místě... Celý referát
 
455. lavor
umývadlo... Celý referát
 
456. lavor, lavór
(zastarale) umyvadlo... Celý referát
 
457. lávovina
ztuhlé vyvřelé magma, láva... Celý referát
 
458. lávra
větší pravoslavný klášter... Celý referát
 
459. law and order
zákon a pořádek... Celý referát
 
460. law of effect
zákon účinku (L.Thorndike)... Celý referát
 
461. lawless individuals
nezákonná individua... Celý referát
 
462. lawn-tennis
tenis na trávě... Celý referát
 
463. laxace
(medicína) tělesné ochabnutí... Celý referát
 
464. laxans
projímadlo, laxativum... Celý referát
 
465. laxativa
projímadla... Celý referát
 
466. laxativní
(medicína) projímavý... Celý referát
 
467. laxativum
projímadlo, laxans... Celý referát
 
468. laxitas
(l. laxare uvolňovat) laxita, uvolnění, povolení, snížení... Celý referát
 
469. laxní
(hovorově) lhostejný, povrchní, nezodpovědný, beroucí všechno na lehkou váhu... Celý referát
 
470. laxní edukace
výchovná péče je pouze povrchní, málo zodpovědná, vychovatelovi je dítě dost lhostejné, protože má jiné, intenzivnější zájmy... Celý referát
 
471. laxus
volný, uvolněný, široký, řídký, ochablý, laxní... Celý referát
 
472. lay care
laická péče (např. o zdraví)... Celý referát
 
473. layout
kreslený návrh pro zalomení tiskoviny... Celý referát
 
474. lazar
nemocný člověk... Celý referát
 
475. lazaret
nemocnice... Celý referát
 
476. lazarita, lazarista
příslušník kongregace zaměřené na misijní a kazatelskou činnost... Celý referát
 
477. lazaron
(zastarale) žebrák, povaleč... Celý referát
 
478. lazebník
(zastarale) holič, kadeřník... Celý referát
 
479. lazur
jasně modrá barva, blankyt... Celý referát
 
480. lazura
tenká průhledná vrstva dávající spodní barevné vrstvě jiné zbarvení a svítivost... Celý referát
 
481. lazurit
(mineralogie) křemičitan s obsahem hliníku, sodíku a síry, tmavě modré barvy, užívaný jako ozdobný kámen a polodrahokam, lapis lazuli... Celý referát
 
482. lazy
... Celý referát
 
483. lazzi, liti
v raném středověku polosvobodní Frankové a Sasové, kteří platili šlechtě dávky, ale směli nosit zbraně... Celý referát
 
484. lde / lmd
lehká dětská encefalopatie, lehká mozková dysfunkce... Celý referát
 
485. leadership
(společnost) styl vedení a motivace jednotlivých podřízených, týmů a celých organizací... Celý referát
 
486. leadership ability
schopnosti a dovednosti pro vedení a řízení... Celý referát
 
487. leading
vedení, v komunikaci jde při vedení o to, aby po navození raportu partner následoval vedoucího rozhovoru v jeho způsobu chování a prožívání, aby se s ním pokud možno nevědomě identifikoval a napodoboval ho... Celý referát
 
488. leaflet
leták (písemná nebo obrazová zpráva na jednom listě papíru)... Celý referát
 
489. leak syndrom
(medicína) leakage ? angl. únik, unikání, prosakování, ucházení. L. tekutiny z cév při zánětu,popáleninách,při exsudaci (např. při retinopatiích lze l. prokázat fluoresceinovou angiografií)... Celý referát
 
490. lean production
zeštíhlování výroby, zavádění tzv. štíhlé výroby... Celý referát
 
491. leányka
jakostní, lahodně extraktivní bílé víno pocházející ze Sedmihradska, dívčí hrozen... Celý referát
 
492. learned pessimism
naučený pesimismus (koncepce M.Seligmana)... Celý referát
 
493. learned resourcefulness
naučený zdroj síly (koncepce amerického klinického psychologa Michaela Rosenbauma)... Celý referát
 
494. learner training
výcvik, trénink, příprava učícího se žáka či studenta... Celý referát
 
495. learning agreement
studijní dohoda, studijní plán stáže, smlouva popisující studijní program... Celý referát
 
496. learning by doing
učení se vlastní činností, konáním, zkušenostmi, aplikací teorie v tvořivé práci, konstruktivistická metoda v edukaci... Celý referát
 
497. learning difficulties
dificility učení... Celý referát
 
498. learning disability
specifické poruchy učení... Celý referát
 
499. learning disorders
obtíže, závady a poruchy učení... Celý referát
 
500. learning package
vypracovaný studijní materiál, výukový balík... Celý referát
 
501. learning society
učící se společnost... Celý referát
 
502. learning strategies
učební strategie, postupy a pomůcky používané při učení... Celý referát
 
503. learning styles
styly učení... Celý referát
 
504. leasing
(ekonomie) druh financování používaný nejčastěji u automobilů, kde vlastníkem vozidla je až do úplného splacení leasingová společnost... Celý referát
 
505. lebeda
(brněnský hantec) klid, pohoda... Celý referát
 
506. lebes
kotlovitá nádoba na nožkách nebo na podstavci (trojnožce), nejčastěji kovová, ale i z hlíny, v antickém Řecku sloužila k podobným účelům jako kratér (míchání vína s vodou, náhrobní vázy), exempláře z drahých kovů byly nejčastější cenou při závodech a... Celý referát
 
507. lech
(historie) staročeský kmenový vůdce, pohlavár... Celý referát
 
508. lecha
(botanika) motýlokvětá hájová bylina se sudozpeřenými listy a s hrozny fialových nebo žlutavých květů... Celý referát
 
509. lechatelierit
(mineralogie) amorfní přirozené křemenné sklo, oxid křemičitý... Celý referát
 
510. lecithinum
fosfatidylcholin, fosfolipid, sloučenina mastných kyselin s kyselinou glycerofosforečnou a s cholinem... Celý referát
 
511. lecitin, lecithin
fosfatid, nezbytná součást buněk, zejména buněčných membrán, obsažený v mozku, nervové tkáni, míše, sojových bobech... Celý referát
 
512. lečo
(gastronomie) pokrm z cibule, rajčat, paprikových lusků, vajec a uzeniny... Celý referát
 
513. lectica
nosítka... Celý referát
 
514. lectio
čtení, přednáška... Celý referát
 
515. lectio divina
kontemplativní způsob čtení Božího slova, Písma... Celý referát
 
516. lectiones
lekce pro studenty na vysoké škole, přednášky... Celý referát
 
517. lector benevolus
laskavý čtenář (resp.předčitatel)... Celý referát
 
518. lectus
lôžko, lóža (zdr. farmac.)... Celý referát
 
519. LED dioda
(elektrotechnika) polovodičová elektronická součástka, která při průchodu elektrického proudu emituje viditelné světlo, infračervené nebo ultrafialové záření... Celý referát
 
520. LED driver
(elektrotechnika) elektronické zařízení regulující proud v LED páskách podle potřeby odvíjející se od změny elektrických vlastností diod v závislosti na teplotě... Celý referát
 
521. ledeburit
produkt eutektické přeměny - mechanická směs drobných krystalků austenitu a cementitu... Celý referát
 
522. ledek
dusíkaté hnojivo,1. (dusičnan) sodný a vápenatý... Celý referát
 
523. lefoška
(zbrojařství) lovecká palná zbraň se sklopnými hlavněmi... Celý referát
 
524. left - hander
levák... Celý referát
 
525. left-handedness
leváctví, též sinistralita... Celý referát
 
526. léga
ozdobný pruh látky... Celý referát
 
527. legace
vyslanectví... Celý referát
 
528. legalita
(právo) zákonnost,nejnutnější normy, které by člověk měl dodržovat a zároveň práva, která mu přináleží... Celý referát
 
529. legalizace, legalisace
ověření, potvrzení správnosti listiny... Celý referát
 
530. legální
(právo) zákonný, ve shodě s právním řádem... Celý referát
 
531. legální stimulancia
čaj, černá káva... Celý referát
 
532. legálnost
(právo) shodnost jednání se zákonem... Celý referát
 
533. legastenie
(psychologie) označení všech drobných specifických poruch učení, vrozená porucha schopnosti čtení, dyslexie... Celý referát
 
534. legát
úředník se zvláštním posláním... Celý referát
 
535. legato
(hudba) vázaně... Celý referát
 
536. legato v mluvním projevu
plynulý, vázaný slovní projev... Celý referát
 
537. legatus divinae pietatis
vyslanec (posel) božské lásky... Celý referát
 
538. lege artis
(latinské výrazy) podle pravidel umění, vědy, podle zákona... Celý referát
 
539. legenda
(literatura) literární útvar vyprávějící o životě a skutcích světců... Celý referát
 
540. legenda aurea
zlatá legenda... Celý referát
 
541. legendarizace
oslavování až přeceňování (např. minulosti, historických osobností)... Celý referát
 
542. legendární
opředený legendami, neskutečný... Celý referát
 
543. legibilis
(l. legere číst) čitelný... Celý referát
 
544. legie
(vojenství) vojenská jednotka... Celý referát
 
545. legíny, leggins
kamaše, pružné přiléhavé kalhoty... Celý referát
 
546. legio adiutrix
náhradní římská legie... Celý referát
 
547. legislation
legislativa... Celý referát
 
548. legislativa
(právo) tvorba právních norem a činnost zákonodárných sborů, zákonodárná moc... Celý referát
 
549. legislativní
(právo) zákonodárný... Celý referát
 
550. legisvakance
(právo) doba mezi okamžikem platnosti a účinnosti právní normy, vacatio legis... Celý referát
 
551. legit
(slang) označení originálního zboží... Celý referát
 
552. legitimace
průkaz... Celý referát
 
553. legitimismus, legitimizmus
směr, hlásající legitimitu, zákonnost, např. dědičné právo dynastie na trůn, zejména byla-li násilně svržena apod.... Celý referát
 
554. legitimita
(právo) oprávněnost státní moci... Celý referát
 
555. legitimní
(právo) právně uznávaný, zákonný, založený na zákonném oprávnění... Celý referát
 
556. legitimovat
(odborně) opravňovat, oprávnit k jistým úkonům nebo nárokům... Celý referát
 
557. legitimus
(právo) a, um (l. lex-legis zákon) legitimní, zákonný, zákonitý, právní... Celý referát
 
558. legitka
(hovorově) legitimace... Celý referát
 
559. legizmus, legismus
lpění na doslovném znění textu zákona... Celý referát
 
560. lego
(hovorově) druh dětské stavebnice... Celý referát
 
561. legovaný
(hutnictví) legovaný kov - kov jehož vlastnosti byly zlepšeny smíšením s přísadami... Celý referát
 
562. legovat
přidávat do základního kovu jiný kov pro zlepšení jeho mechanických vlastností... Celý referát
 
563. legrace
žertovná zábava, švanda... Celý referát
 
564. legrační
(hovorově) zábavný, žertovný, humorný... Celý referát
 
565. legua
(jednotky) stará jednotka délky ve španělsky hovořících zemích, takzvaná dlouhá míle, středověká španělská míle (5,57 km)... Celý referát
 
566. leguán
(zoologie) druh amerického ještěra (s dlouhými prsty a dlouhým ocasem)... Celý referát
 
567. legumen
luštěnina, bob... Celý referát
 
568. leguminóza, leguminosa
rostlinná bílkovina... Celý referát
 
569. legura
legující přísada... Celý referát
 
570. lehká mentální retardace
lehce snížené kognitivní schopnosti a dovednosti, IQ 50-69, mentální věk v dospělosti 9-12 let, mírně snížená sociální způsobilost, dřívější název: debilita (lehká, střední a těžká)... Celý referát
 
571. lehká mozková dysfunkce
deficit pozornosti">deficit pozornosti, kolísavá mentální výkonnost a závada či porucha chování částo ve smyslu hyperaktivity, nesoustředěnosti, neobratnosti apod. V současné době se vedle LMD používá též diagnóza ADHD(Attention Deficit Hyperactivity... Celý referát
 
572. lei
rumunská měnová jednotka... Celý referát
 
573. leika
fotoaparát obchodnej značky Leica... Celý referát
 
574. leiomyocyt
buňka hladkého svalstva... Celý referát
 
575. leiomyofibroma
(medicína) tis, n. (ř. leios hladký, ř. mys-myos sval, l. fibra vlákno) leiomyofibrom, nezhoubný nádor z hladkého svalstva a vaziva... Celý referát
 
576. leiomyom
(medicína) nádor hladkého svalstva... Celý referát
 
577. leiomyoma
(medicína) tis, n. (ř. leios hladký, ř. mys-myos sval) leiomyom, nezhoubný nádor z hladké svaloviny. Leiomyoma calcificatum, petrificatum leiomyom kalcifikovaný, zvápenatělý. Leiomyoma cavernosum seu angiectaticum leiomyom kavernózní, angiektatický, ... Celý referát
 
578. leiomyomatosis
(medicína) is, f. (ř. leios hladký, ř. mys-myos sval) leiomyomatóza, mnohotný výskyt nádoru hladké svaloviny u téhož jedince nebo téhož orgánu... Celý referát
 
579. leiomyosarcoma
(medicína) tis, n. (ř. leios hladký, ř. mys-myos sval, sarcoma nádor) leiomyosarkom, maligní myom, zhoubný nádor z hladké svaloviny... Celý referát
 
580. leishmaniosis
( podle brit. lékaře W. Leishmana) leishmanióza, kala-azar, infekční tropická choroba vyvolaná bičíkovci skupiny Leishmania donovani... Celý referát
 
581. leisure time activities
volnočasové aktivity... Celý referát
 
582. leitbild
ideál, vize, vzor, např. pro chování člověka... Celý referát
 
583. leitmotiv
příznačný motiv, hlavní myšlenka... Celý referát
 
584. lejch
středověký jednohlasý zpěv v lidovém jazyce... Celý referát
 
585. lek
měnová jednotka Albánie... Celý referát
 
586. lékařské logo, aeskulapova užovka
lékařské logo, aeskulapův had (viz též heslo aeskulap)Aeskulapova užovka zde evokuje jen jednu možnost výkladu (z řeckých bájí), jiný, správněji orientovaný výklad symbolu hada navinutého na tyči ukazuje do starého Egypta, kdy lazebníci zbavovali své... Celý referát
 
587. lekáž
únik... Celý referát
 
588. lekce
část učební látky, učební hodina... Celý referát
 
589. lékořice
(botanika) jihoevropská rostlina se sladkým oddenkem zvaná sladké dřevo... Celý referát
 
590. lektická dyskalkulie
závady a poruchy při čtení čísel a jiných matematických znaků a symbolů, druh (typ) dyskalkulie, totéž co lexická dyskalkulie... Celý referát
 
591. lektin
bílkovina rostlinného nebo bakteriálního původu vážící se na určité buňky nebo vyvolávající jejich shlukování... Celý referát
 
592. lektor
(odborně) odborný učitel... Celý referát
 
593. lektorace
(literatura) přečtení, posouzení obsahu a kritické vyjádření ke knize před vydáním pro možnost posledním úprav... Celý referát
 
594. lektura
četba... Celý referát
 
595. lektvar
ve středověku čarodějnicemi míchaný nápoj jemuž se připisovaly kouzelné vlastnosti... Celý referát
 
596. lékythos
antická štíhlá nádoba s úzkým hrdlem... Celý referát
 
597. lemma
(matematika) věta, která v dané souvislosti má jen pomocný význam... Celý referát
 
598. lemmona
(medicína) tis, n. (ř. lemma pochva) lemom, nezhoubný nádor z podpůrné tkáně (pochev) obvodových nervů (neurinom)... Celý referát
 
599. lemniscus
smyčka, snopec... Celý referát
 
600. lemniskáta
je rovinná křivka... Celý referát
 
601. lemom
(medicína) benigní nádor z podpůrné tkáně (pochev) obvodových nervů... Celý referát
 
602. lemositas
(ř. leme oční maz, hnis) lemozita, slepení víček... Celý referát
 
603. lempfra
měnová jednotka Hondurasu... Celý referát
 
604. lempira
honduraská měnová jednotka a platidlo... Celý referát
 
605. lempl
(hovorově) nedbalý, ledabylý, hloupý člověk... Celý referát
 
606. lemur
(zoologie) poloopice s jemnou srstí... Celý referát
 
607. length of the thesis
rozsah práce (např. závěrečné písemné práce na vysoké škole)... Celý referát
 
608. lengyelský kulturní okruh
archeol., podle sídliště v J: Maďarsku - komplex archeologických kultur pozdního neolitu a počínajícího eneolitu (na naše území proniká cca od poloviny 5. tisíciletí př.n.l.)... Celý referát
 
609. leník
(zastarale) vazal, poddaný, podřízený... Celý referát
 
610. leninismus
(historie) ideologie i praxe Leninovy varianty diktatury dělnické třídy... Celý referát
 
611. lenis
(latinské výrazy) klidný, mírný... Celý referát
 
612. lenitas
(l. lenis klidný) klidnost, mírnost... Celý referát
 
613. lenitivní
uklidňující, mírnící, šetrný... Celý referát
 
614. lenitivum
(medicína) lék mírně projímavý... Celý referát
 
615. lenka
jihoamerický indiánský jazyk užívaný v jz. Hondurasu a přilehlé části Salvadoru... Celý referát
 
616. léno
pozemky nebo statky propůjčované za určitých podmínek do osobního nebo dědičného držení... Celý referát
 
617. lens
čočka... Celý referát
 
618. lens crystallina
čočka oční... Celý referát
 
619. lenta
stuha, stužka... Celý referát
 
620. lentando
(hudba) zdlouhavě, pomalu... Celý referát
 
621. lenticela
drobné okrouhlé až protáhlé bradavičky na povrchu větví a kmene, umožňující výměnu plynů mezi vnitřními pletivy... Celý referát
 
622. lenticula
(l. lens čočka) malá čočka... Celý referát
 
623. lentiformní
čočkovitý, podobný čočce... Celý referát
 
624. lentiginosis
profusa (l. lentigo čočice) mnohotný výskyt pigmentových névů... Celý referát
 
625. lentigo
pigmentová skvrna na kůži... Celý referát
 
626. lentikónus
kuželovité vyklenutí předního a zadního pólu čočky... Celý referát
 
627. lentikulární
(optika) mající vlastnost vytvářející optický klam díky soustavě rovnoběžných čoček. Tyto čočky mají za úkol přesně směrovat úhel pohledu očí na určenou část ve vytvořeném obraze. Lentikulární technologie vznikla již v roce 1940 a používala se kupřík... Celý referát
 
628. lentišek
(botanika) keř rodu Pistacia pěstovaný ve Středomoří pro pryskyřici (mastix) a semena (pistácie) používaná v cukrářství... Celý referát
 
629. lento
(hudba) pomalu, zvolna... Celý referát
 
630. lentus
táhlý, dlouhý, zdlouhavý, loudavý... Celý referát
 
631. leone
měnová jednotka Sierry Leone... Celý referát
 
632. leontiáza
ztluštění lebečních a obličejových kostí (facies leontina u nemocných leprou)... Celý referát
 
633. leopard
(zoologie) velká kočkovitá šelma, původně žijící v Asii a Africe, panter, levhart... Celý referát
 
634. lepá
krásná, pohledná... Celý referát
 
635. lepáž
pravidelný tvar ovocných stien (zahr. podľa fr. ovocinára Le Pagea)... Celý referát
 
636. lepek
(biochemie) směs bílkovin vyskytující se v normální formě v pšenici, gluten... Celý referát
 
637. lepička pas
... Celý referát
 
638. lepido-
první část složených slov mající význam šupina... Celý referát
 
639. lepidoma
(medicína) tis, n. (ř. lepis obal, šupina) lepidom, označení pro nádory z krycího epitelu... Celý referát
 
640. lepidopterologie
nauka o motýlech... Celý referát
 
641. leporelo
harmonikově se rozkládající knížka, skládanka z tvrdého papíru... Celý referát
 
642. lepothrix
(medicína) chis, f. (ř. lepis obal, miska, ř. thrix-trichos vlas) lepotrix, plísňové onemocnění ochlupení hlavně v podpaží a ohanbí vyvolané mikrobem Nocardia tenuis... Celý referát
 
643. lepra
(medicína) malomocenství... Celý referát
 
644. leproma
(medicína) tis, n. ( lepra malomocenství) leprom, uzlíkové nebolestivé útvary na kůži při lepře... Celý referát
 
645. leprosis
is, leprositas, atis, f. lepróza, leprozita, malomocenství... Celý referát
 
646. leprozárium, leprosarium
nemocnice pro nemocné leprou, leproserie... Celý referát
 
647. lepšolidé
(hovorově) dle výroku Miloše Zemana se jedná o ty, "kteří se považují za něco lepšího, než my ostatní, a kteří nám neustále radí, co máme dělat, a kteří své názory považují za nadřazené názorům těch druhých"... Celý referát
 
648. lept
grafická technika tisku z hloubky... Celý referát
 
649. leptocefalie
nápadně úzká, dlouhá lebka v předozadním směru... Celý referát
 
650. leptocyt
abnormální erytrocyt lístkovitého/terčovitého tvaru... Celý referát
 
651. leptocytóza
přítomnost abnormálně úzkých erytrocytů v krvi... Celý referát
 
652. leptodaktylie
nápadně dlouhé tenké prsty... Celý referát
 
653. leptomeningeus
(ř. leptos úzký, jemný, ř. meninx blána, plena) týkající se měkkých mozkových plen... Celý referát
 
654. leptomeningitis
(medicína) (ř. leptos úzký, jemný, ř. meninx blána, plena) leptomeningitida, zánět měkkých mozkových plen. Leptomeningitis chronica productiva leptomeningitida chronická produktivní, charakterizovaná ztluštěním měkkých plen a srůsty po proběhlém záně... Celý referát
 
655. leptomeninx
(anatomie) měkká plena mozková... Celý referát
 
656. lepton
(fyzika) elementární částice podléhající slabé, popř. elektromagnetické interakci... Celý referát
 
657. leptoprozopie
nápadně protáhlý a úzký obličej... Celý referát
 
658. leptosom
člověk štíhlé postavy, delších končetin, protáhlého obličeje, gracilní kostry, též astenik... Celý referát
 
659. leptosoma
tenké, úzké tělo s protáhlým krkem, hubenými končetinami a úzkým trupem... Celý referát
 
660. leptosomní
astenický, dolichomorfní, lineární, štíhlý (typ člověka)... Celý referát
 
661. leptosomní typ
štíhlý, astenický, lineární... Celý referát
 
662. leptospirosis
leptospiróza, horečnaté infekční onemocnění vyvolané leptospirami. Leptospirosis canicola infekční horečnaté onemocnění psů přenosné na člověka. Leptospirosis pomona (suis) horečnaté onemocnění ošetřovatelů vepřů... Celý referát
 
663. leptospiroza
(medicína) onemocnění zvířat vyvolané leptospirami,přenosné na člověka... Celý referát
 
664. leptospiróza, leptospirosa
(medicína) onemocnění zvířat vyvolané leptospirami, přenosné na člověka... Celý referát
 
665. leptothrix
chis, f. (ř. leptos úzký, ř. thrix-trichos vlas) leptotrix, baktérie žijící často na sliznici ústní dutiny člověka (Leptothrix buccalis)... Celý referát
 
666. lermo
(zastarale) poplach, alarm... Celý referát
 
667. les
vetrom naviata usadená hornina (zastar. geol.)... Celý referát
 
668. lesbicismus
ženský typ homosexuality... Celý referát
 
669. lesbická láska
ženská homosexualita... Celý referát
 
670. lesbický vztah
homosexuální vztah mezi ženami... Celý referát
 
671. lesbizmus, lesbismus
pohlavní chování projevující se sexuálním vztahem mezi ženami, lesbická láska, sapfismus... Celý referát
 
672. lesbofobie
(psychologie) chorobný strach z lesbických žen a hostilita vůči nim... Celý referát
 
673. lese
poškození, porucha... Celý referát
 
674. leskymo
80' záležitost, potahy s chlupy... Celý referát
 
675. lesto
ľahko sviežo (hudobne)... Celý referát
 
676. letalis
smrtelný, smrtící... Celý referát
 
677. letalita
úmrtnost, smrtnost... Celý referát
 
678. letalitas
(l. letum smrt) letalita, úmrtnost, smrtnost, poměr mezi počtem úmrtí a počtem nemocných touž chorobou v určitém období... Celý referát
 
679. letální
smrtelný, smrtící, mající za následek smrt, např. dávka drogy, jedu... Celý referát
 
680. letargie
chorobná spavost provázející některá nervová a duševní onemocnění... Celý referát
 
681. lethargicus
spavý, chorobně ospalý, otupělý... Celý referát
 
682. letkis, letkiss
společenský tanec finského původu... Celý referát
 
683. letlampa
(slang) svářecí lampa... Celý referát
 
684. letora
(knižně) povaha, temperament... Celý referát
 
685. letovisko
(cestovatelství) turistické, výletní, rekreační, pobytové středisko nebo místo... Celý referát
 
686. letter
písmeno, litera... Celý referát
 
687. lettrizmus, lettrismus
výtvarné a literární hnutí inspirující se tvarem jednotlivých liter... Celý referát
 
688. letum
smrt... Celý referát
 
689. leu
měnová jednotka Rumunska a Moldovy (množné číslo lei)... Celý referát
 
690. leucaemia
(medicína) (ř. leukos bílý, ř. haima krev) leukémie, bělokrevnost, nádorové bujení bílých krvinek. Leucaemia lymphatica chronica leukémie lymfatická chronická, charakterizovaná zhoubným chronickým bujením krvinek lymfatické řady. Leucaemia myeloides ... Celý referát
 
691. leucin
kyselina a-aminoizokapronová, větvená aminokyselina... Celý referát
 
692. leucinurie
vylučování leucinu močí... Celý referát
 
693. leucizmus, leucismus
výskyt pigmentu jenom v duhovce a kůži, ne však v srsti zvířete... Celý referát
 
694. leucoblas(toma)tosis
(medicína) s, f. (ř. leukos bílý, ř. blastos výhonek) leukoblas(toma)tóza, nádorové bujení bílé krevní řady... Celý referát
 
695. leucocythaemia
(medicína) ( leucocytus bílá krvinka, ř. haima krev) leukocytémie, nádorové bujení bílých krvinek (leukocytů), leukémie... Celý referát
 
696. leucocytotaxia
(medicína) ( leucocytus bílá krvinka, ř. taxis řadění) leukocytotaxe, leukotaxe, ovlivnění pohybu leukocytů přítomností jiné látky (mikrobů) např. v místě zánětu... Celý referát
 
697. leucoencephalitis
itidis, f. (ř. leukos bílý, ř. enkefalos mozek) leukoencefalitida, zánět bílé hmoty mozkové... Celý referát
 
698. leucoencephalopathia
(multifocalis) (ř. leukos bílý, ř. enkefalos mozek, ř. pathos choroba) leukoencefalopatie, onemocnění bílé mozkové hmoty... Celý referát
 
699. leucoma
bílá skvrna, bíle zbarvené bujení, v užším smyslu zkalení rohovky. Leucoma unguium bílé skvrny na nehtech... Celý referát
 
700. leucomelalgia
(medicína) (ř. leukos bílý, ř. melos úd, ř. algos bolest) leukomelalgie, záchvatovité bolesti končetin při špatném prokrvení, provázené zblednutím kůže a pocitem chladu... Celý referát
 
701. leucomyelitis
(medicína) (ř. leukos bílý, ř. myelos mícha) leukomyelitida, zánět bílé míšní hmoty... Celý referát
 
702. leucophlegmasia
(medicína) (ř. leukos bílý, ř. flegma plamen, zánět) leukoflegmazie, hluboká trombóza stehenní žíly s otokem celé dolní končetiny a bílým zabarvením kůže... Celý referát
 
703. leucotaxinum
(medicína) i, n. ( leucocytus bílá krvinka, ř. taxis pořádek, řád) leukotaxin, polypeptid zvyšující prostupnost kapilár získaný ze zánětlivého exudátu... Celý referát
 
704. leucotrichia
ae, leucotrichosis, is, f. (ř. leukos bílý, ř. thrix-trichos vlas) leukotrichie, leukotrichóza, zbělení vlasů... Celý referát
 
705. leucotrienum
(medicína) i, n. (ř. leukos bílý, ř. treis tři) leukotrien, tkáňový působek vznikající z kyseliny arachidonové působením lipooxygenázy, mediátor zánětlivých a alergických reakcí (izolován z leukocytů, obsahuje tři (čtyři) dvojné vazby v molekule... Celý referát
 
706. leukanémie
anémie při leukémii... Celý referát
 
707. leukemický
týkající se bělokrevnosti... Celý referát
 
708. leukémie
(medicína) nádorové bujení bílých krvinek, rakovina kostní dřeně... Celý referát
 
709. leukemoidní
podobající se leukémii... Celý referát
 
710. leuko-
první část složených slov mající význam bílý, světlý... Celý referát
 
711. leukoaraióza
(medicína) známky mnohočetného postižení bílé hmoty prokázané nejčastěji při CT a MR vyšetření nebo při pitvě... Celý referát
 
712. leukoblast
nezralá bílá krvinka... Celý referát
 
713. leukocyt
(biologie) bílá krvinka, zajišťující obranyschopnost organismu... Celý referát
 
714. leukocytogeneze
tvorba bílých krvinek... Celý referát
 
715. leukocytolýza
rozpad bílých krvinek... Celý referát
 
716. leukocytolyzin
látka rozpouštějící, odbourávající bílé krvinky... Celý referát
 
717. leukocytom
tumor obsahující buňky, které se podobají bílým krvinkám... Celý referát
 
718. leukocytopenie
chorobné snížení počtu bílých krvinek v krvi... Celý referát
 
719. leukocytopoéza
tvorba bílých krvinek... Celý referát
 
720. leukocytóza, leukocytosa
chorobné zmnožení bílých krvinek... Celý referát
 
721. leukocyturie
přítomnost bílých krvinek v moči... Celý referát
 
722. leukoderma
(medicína) světlá skvrna na kůži z nedostatku nebo úplného chybění pigmentu... Celý referát
 
723. leukodiapedeza
pronikání leukocytů z kapilár do tkání... Celý referát
 
724. leukodystrofie
(medicína) okruch mozkových onemocnění, jejichž podstatou je atrofie bílé hmoty mozkové... Celý referát
 
725. leukoencefalopatie
(psychologie) skupina mozkových chorob, které postihují bílou hmotu za projevů, jako jsou poruchy osobnosti, motoriky, zraku, demence, nebo akinetická katatonie... Celý referát
 
726. leukokeratóza
leukoplakie... Celý referát
 
727. leukomatóza
tvoření bílých skvrn na kůži... Celý referát
 
728. leukomyelopatie
označení pro choroby bílé míšní hmoty... Celý referát
 
729. leukonychie
drobné, bílé, kruhovité nebo oválné skvrny na nehtu... Celý referát
 
730. leukopatie
porucha v množství kožního barviva, druhotná depigmentace v místě vyhojené kožní choroby (leukoderma)... Celý referát
 
731. leukopedeze
výstup bílých krvinek z kapilár... Celý referát
 
732. leukopenie
chorobné snížení počtu bílých krvinek... Celý referát
 
733. leukopetie
porucha v množství barviva v kůži, vlasech ap.... Celý referát
 
734. leukoplakie
leukoplakie ? typ metaplazie, při níž se objevuje chorobné rohovatění (keratinizace) dlaždicového epitelu v neobvyklých místech.... Celý referát
 
735. leukopoéza
tvorba bílých krvinek... Celý referát
 
736. leukorea
bělavý, serózně hnisavý výtok z rodidel (fluor albus)... Celý referát
 
737. leukos
bílý... Celý referát
 
738. leukostáza
nahromadění leukocytů v průsvitu kapilár... Celý referát
 
739. leukotaxe
leukocytotaxe, pohybová směrová reakce bílých krvinek na produkty baktérií nebo jiné látky... Celý referát
 
740. leukotomie
(medicína) chirurgické odstranění nervových spojů čelních laloků od ostatních částí mozku, lobotomie... Celý referát
 
741. leukotoxin
leukolyzin, látka ničící bílé krvinky... Celý referát
 
742. leukóza
maligní systémové onemocnění krvetvorné tkáně (leukémie)... Celý referát
 
743. lev
(jednotky) měnová jednotka Bulharska (množné číslo leva)... Celý referát
 
744. levada, leváda
figura koně v dřepu na zadních nohou, trup ve vztyku, přední končetiny přitaženy k hrudi... Celý referát
 
745. levák z nutnosti
původně pravák nucený však psát, kreslit a malovat levou rukou např. po vážném úrazu pravé ruky... Celý referát
 
746. levalloiská technika
(podle lokality Levallois u Paříže) způsob výroby kamenné štípané industrie (využívá širší plochu předem připraveného jádra k k odražení úštěpu předvídatelného tvaru, typickým tvarem je levalloiský hrot), užívaný zejména v paleolitu středním, ale i ... Celý referát
 
747. levandula
(brněnský hantec) špatně... Celý referát
 
748. levandule
(botanika) polokeř poskytující léčivou a vonnou silici... Celý referát
 
749. levandulová
(brněnský hantec) levá, špatná, nanic... Celý referát
 
750. levantin
(textilnictví) druh hedvábné tkaniny... Celý referát
 
751. levator
zdvihač, zvedač, zvedací sval... Celý referát
 
752. level
úroveň, vrstva, hladina, na stejné výši, úrovni... Celý referát
 
753. leveling
vyrovnávání... Celý referát
 
754. levhart
(zoologie) velká kočkovitá šelma, původně žijící v Asii a Africe, leopard, panter... Celý referát
 
755. leviatan
(v židovské mytologii) vodní příšera, mořský netvor (ve Starém zákoně)... Celý referát
 
756. levigatus
(l. levis hladký) uhlazený... Celý referát
 
757. levingstón
(brněnský hantec) vlevo, podvodník... Celý referát
 
758. levir
manželův bratr, švagr... Celý referát
 
759. levirát
(společnost) obyčej podle něhož se v minulosti v některých kulturách bratr zesnulého oženil s jeho ženou (tedy se svoji švagrovou)... Celý referát
 
760. levírovat
(textilnictví) nabírat šňůrky při dírkování karet u tkalcovského stavu... Celý referát
 
761. levis
hladký, hlazený, lesklý... Celý referát
 
762. levita
(bibl.) levité - příslušníci židovského kmene Levi určení ku pomoci kněžím, později k střežení chrámu... Celý referát
 
763. levitace
(fyzika) vznášení těles ve vzduchu bez opory, např. díky magnetickému poli... Celý referát
 
764. levitas
(l. levis lehký) hbitost, pohyblivost... Celý referát
 
765. levitovat
(odborně) levitací nadnášet, nést... Celý referát
 
766. levity
(hovorově) domluvy, důtky, kárání, nejčastěji ve spojení číst levity... Celý referát
 
767. levkoje
(zahradnictví) jednoletá, dvouletá i vytrvalá rostlina rodu Matthiola s jednoduchou nebo větvenou lodyhou a s květy v hroznech v různých barvách, fiala letní... Celý referát
 
768. levofobie
chorobný strach z předmětů ležících na levé straně... Celý referát
 
769. levohemisférový edukační styl
způsob vyučování a výchovy primárně využívající racionálních prostředků a postupů... Celý referát
 
770. levokardie
vrozená úchylka, uložení srdce v levé polovině hrudníku, avšak ostatní orgány jsou na opačné straně proti normálu... Celý referát
 
771. levulosurie
přítomnost ovocného cukru v moči... Celý referát
 
772. levulóza
(chemie) zastaralý název ovocného cukru, fruktózy... Celý referát
 
773. levurid
z fr. levure kvasnice) označení pro kožní vyrážku z přecitlivělosti na kvasinkovou kožní flóru... Celý referát
 
774. levuróza
kožní onemocnění vyvolané z přecitlivělosti na kvasinky... Celý referát
 
775. lewisit
(chemie) zpuchýřující bojová chemická látka, směs organických derivátů chloridu arzenitého, páchnoucí po pelargoniích... Celý referát
 
776. lex
zákon... Celý referát
 
777. lex aeterna
(právo) věčný zákon, též lex absoluta... Celý referát
 
778. lex contractus
(právo) zákon smlouvy (zpravidla ve významu hraničního určovatele ke stanovení rozhodného práva)... Celý referát
 
779. lex divina
božský zákon, zákon Boží... Celý referát
 
780. lex generalis
(právo) obecný zákon... Celý referát
 
781. lex humana
(právo) lidský zákon, lidská práva... Celý referát
 
782. lex imperfecta
(právo) nedokonalý zákon (právní předpis postrádající některý z atributů dokonalé právní normy, zpravidla sankci za její nedodržení)... Celý referát
 
783. lex naturalis
přirozený zákon, přirozené právo... Celý referát
 
784. lex non scripta
nepsané právo, nepsaný zákon... Celý referát
 
785. lex privata
,,soukromý zákon"... Celý referát
 
786. lex specialis
(právo) zákon speciální, zvláštní... Celý referát
 
787. lexém
(lingvistika) souhrnné označení všech tvarů téhož slova... Celý referát
 
788. lexicalisation
výběr vhodných mluvených nebo psaných slov pro myšlenku, lexikalizace... Celý referát
 
789. lexická dyskalkulie
závada či porucha schopnosti a dovednosti číst matematické příklady, symboly, číslice, čísla i operační znaky... Celý referát
 
790. lexicum
(lingvistika) lexikon... Celý referát
 
791. lexie
schopnost a dovednost číst... Celý referát
 
792. lexikalizace
(lingvistika) proces vzniku lexikální jednotky, lexému se samostatným významem, může být spojený se ztrátou slovotvorné či jiné motivace (např. zahrada, původně za hradem)... Celý referát
 
793. lexikalizovat, lexikalisovat
dát nebo získat samostatný slovní význam... Celý referát
 
794. lexikální
(lingvistika) týkající se slovní zásoby, slovní, slovníkový... Celý referát
 
795. lexikální gender
přechylování slov, např. učitel-učitelka... Celý referát
 
796. lexikografický
slovníkový, slovníkářský... Celý referát
 
797. lexikografie
obor zabývající se popisem slovní zásoby, sestavováním slovníků a zásadami jejich tvorby, slovníkářství... Celý referát
 
798. lexikologie
nauka o slovní zásobě jazyka... Celý referát
 
799. lexikon
naučný slovník... Celý referát
 
800. lexikum
lexikon... Celý referát
 
801. lexithymie
schopnost a dovednost adekvátně poznat (,,číst") a popsat své vlastní emoce,afekty, nálady, pocity, prožitky a zážitky... Celý referát
 
802. léze
(medicína) poškození, porucha, například (laesio traumatica - z lat.), porucha zdraví vzniklá úrazem... Celý referát
 
803. ležérní
(hovorově) nedbalý, nenucený, lehkovážný... Celý referát
 
804. ležérnost
(hovorově) nenucenost, volnost v projevu... Celý referát
 
805. lhostejnost
(hovorově) nezájem, netečnost, apatie, letargie, otupělost, chlad... Celý referát
 
806. liána
(botanika) ovíjivá rostlina... Celý referát
 
807. liang
čínská jednotka váhy... Celý referát
 
808. liapor
lehké keramické kamenivo = keramzit... Celý referát
 
809. lias
(geologie) sdpodní oddělení jury... Celý referát
 
810. libace
(v starověku) oběť bohům spočívající v odlévání vína, úlitba... Celý referát
 
811. libela
vodováha... Celý referát
 
812. liber
era, erum volný, svobodný... Celý referát
 
813. liber aureus
zlatá kniha... Celý referát
 
814. liber catenatus
přikovaná kniha, kniha v řetězech (např. kniha vystavená v prostorách veřejné knihovny k užívání, ale připevněná k pultu řetězem)... Celý referát
 
815. liber novus
nová kniha... Celý referát
 
816. liber secundus
druhá kniha... Celý referát
 
817. liber viaticus
(historie) ve středověku cestovní rukopisný breviář... Celý referát
 
818. libera nos a malo
osvoboď nás od zlého... Celý referát
 
819. liberace
uvolnění, osvobození... Celý referát
 
820. liberál
stoupenec liberalizmu... Celý referát
 
821. liberalismus
(politika) politické a ekonomický směr zdůrazňující politickou a hospodářskou svobodu, toleranci, omezení vlivu státní moci, uznání soukromého vlastnictví... Celý referát
 
822. liberalista
přívrženec ideologie liberalizmu... Celý referát
 
823. liberalistický
odvozený z ideologie liberalizmu... Celý referát
 
824. liberalizace
(odborně) uvolňování, zmírnění omezení... Celý referát
 
825. liberální
(odborně) snášenliný, tolerantní k jiným názorům, smířlivý k projevům odlišné ideologie... Celý referát
 
826. liberální řízení
... Celý referát
 
827. liberální edukace
vstřícný, důvěřivý, afiliantní, volný a tolerantní způsob výchovy a vzdělávání, který se vyhýbá direktivnímu autoritativnímu řízení a manipulacím... Celý referát
 
828. liberi
děti... Celý referát
 
829. liberin
regulační hormon tvořený v hypotalamu, stimulující sekreci tropinů v hypofýze... Celý referát
 
830. liberka
zdrobnělina k libra... Celý referát
 
831. libernáč
(zahradnictví) odrůda jabloně s velkými, mírně zploštělými plody a sladce navinulou dužinou... Celý referát
 
832. libero
ve fotbalu střední obránce... Celý referát
 
833. liberovat
(odborně) zbavovat omezení, povinnosti, závazku, postihu... Celý referát
 
834. libertarianizmus, libertarianismus
radikální forma liberalizmu... Celý referát
 
835. libertas animae
svoboda duše... Celý referát
 
836. liberté, égalité, fraternité
volnost, rovnost, bratrství (heslo Velké francouzské revoluce)... Celý referát
 
837. libertin
ten, kdo jedná v duchu libertinizmu... Celý referát
 
838. libertináž
(knižně) volnost mravů, nezávaznost, libertinizmus... Celý referát
 
839. libertinizmus
(knižně) volnost názorů, mravů, nevázanost... Celý referát
 
840. liberty
(textilnictví) druh lehkého hedvábného atlasu (např. na podšívky)... Celý referát
 
841. liberum arbitrum
svoboda volby, svobodná vůle, schopnost a dovednost nezávisle se rozhodnout... Celý referát
 
842. liberum veto
svobodné veto, námitka, kterou již není třeba zdůvodňovat... Celý referát
 
843. líbesbríf
(hovorově) milostný dopis... Celý referát
 
844. libet
libitum est jak je libo, milo. Ad libitum podle libosti... Celý referát
 
845. libethenit
(mineralogie) vzácný kosočtverečný nerost, zásaditý fosforečnan měďnatý, barvy olivově až tmavě zelené... Celý referát
 
846. libidinosus
smyslný, chlípný... Celý referát
 
847. libidinózní
týkající se libida, eroticko-sexuální, pudový, náruživý... Celý referát
 
848. libido
smyslnost, touha, žádostivost, pohlavní pud... Celý referát
 
849. libido dominandi
žádostivost po moci, rozkoš z vládnutí... Celý referát
 
850. libido sciendi
touha po vědeckosti... Celý referát
 
851. libidotropismus, libidotropizmus
hypotéza Leopolda Szondiho (1893-1986), že nevědomé genetické vlivy ovlivňují také volbu partnera... Celý referát
 
852. libra
(jednotky) měnová jednotka Velké Británie a jiných států, pound, pfund... Celý referát
 
853. librace
kolísání, výkyv... Celý referát
 
854. libretista
autor libreta... Celý referát
 
855. libreto
námět, scénář, nástin... Celý referát
 
856. libri prohibiti
zakázané knihy... Celý referát
 
857. licence
povolení, oprávnění, svolení k nějaké činnosti, často smlouva opravňující k využití technické dokumentace a patentu... Celý referát
 
858. licenciát
... Celý referát
 
859. licencovaný
vyráběný a šířený na základě poskytnuté licence... Celý referát
 
860. licencovat
(právo) udělit, udílet licenci k využití něčeho: licencované patenty... Celý referát
 
861. licens
volný, neomezený... Celý referát
 
862. licentia
volnost, vůle, svoboda... Celý referát
 
863. licentování
(zemědělství) zastaralý výraz pro komisionální výběr samčích plemenných hospodářských zvířat... Celý referát
 
864. licenzor
(právo) ten, kdo poskytuje licenci k něčemu... Celý referát
 
865. licet
je dovoleno... Celý referát
 
866. lichen
(medicína) kožní onemocnění, lišej... Celý referát
 
867. lichenificatio
(medicína) (ř. leichen lišej, l. facere dělat) lichenifikace, označení pro zhrubění kůže vznikající většinou na podkladě dlouhodobého dráždění zejména u některých zánětlivých a svědivých chorob... Celý referát
 
868. lichenismus, lichenizmus
(biologie) soužití heterotrofní houby a autotrofní zelené řasy nebo sinice v trvalé symbióze, tím vzniká složený organismus lišejník... Celý referát
 
869. lichenoidní
podobný lišeji... Celý referát
 
870. lichenologie
obor zabývající se lišejníky... Celý referát
 
871. lichocení
podbízivé zvyšování hodnoty druhého člověka založené na polopravdě nebo lži, pochlebování... Celý referát
 
872. liči
tropický ovocný strom a jeho jedlé plody, původem z Číny... Celý referát
 
873. licitace
dražba, vydražování... Celý referát
 
874. licitant
kdo draží, dražitel, dražebník... Celý referát
 
875. licitátor
dražitel... Celý referát
 
876. licitovat
(odborně) dražit, vydražovat... Celý referát
 
877. licitus
dovolený, volný... Celý referát
 
878. licoměrný
(hovorově) pokrytecký, neupřímný, falešný, lživý... Celý referát
 
879. lidar
laserový radiolokátor... Celý referát
 
880. lido
pláž... Celý referát
 
881. lídr, leader
vedoucí osobnost, tahoun... Celý referát
 
882. lidské monstrum
lidská zrůda, stvůra, často krutá a neschopná soucitu a lítosti,neznající pocit vlastní viny... Celý referát
 
883. lidumilnost
(hovorově) lidskost, dobročinnost, filantropie, humanita, humánnost... Celý referát
 
884. liebigit
(mineralogie) průhledný žlutozelený kosočtverečný nerost, silně radioaktivní, vodnatý uhličitan vápníku a uranylu... Celý referát
 
885. lien
enis, m. slezina. Lien succenturiatus accessorius slezina přídatná... Celý referát
 
886. lienální
(medicína) slezinný, slezinový... Celý referát
 
887. lienculus
slezinka, přídatná malá slezina... Celý referát
 
888. lienitis
(medicína) (l. lien slezina) lienitida, zánět sleziny... Celý referát
 
889. lieno-
první část složených slov mající význam slezina... Celý referát
 
890. lienografie
scintigrafické vyšetření sleziny... Celý referát
 
891. lienogram
scintigram sleziny... Celý referát
 
892. lienomalacie
změknutí sleziny... Celý referát
 
893. lienopatie
blíže nespecifikované onemocnění sleziny... Celý referát
 
894. lienorenální
týkající se sleziny a ledviny... Celý referát
 
895. lienterie
nestrávené jídlo ve stolici při průjmu... Celý referát
 
896. lieue
stará francouzská jednotka délky (4452 m), francouszká míle... Celý referát
 
897. life events
životní události, zejména ty náročné, kritické, krizové... Celý referát
 
898. life expectancy
očekávaná délka života, naděje na dožití, očekávaná střední délka života... Celý referát
 
899. life force
životní síla, síla života... Celý referát
 
900. life skills
životní dovednosti, dovednosti potřebné pro život... Celý referát
 
901. life span development
celoživotní vývoj... Celý referát
 
902. life span development psychology
psychologie celoživotního vývoje, též biodromální psychologie (J.Koščo)... Celý referát
 
903. life stories
životní příběhy... Celý referát
 
904. life strategies
životní strategie... Celý referát
 
905. life-event
životní příhoda či událost, zejména kritická, mezní, náročná,obtížná,krizová... Celý referát
 
906. life-span psychologie
(psychologie) Odvětví psychologie zabývající se životním cyklem člověka, vývojem jeho psychických funkcí a tvorbou osobnosti, změnami v morálním usuzování, významnými přechody, mezníky a konflikty, které při nich musí řešit. Viz. biodromální psycholo... Celý referát
 
907. lifelong studies
celoživotní (biodromální) studium... Celý referát
 
908. lifespan
(odborně) délka života, délka dožití, celoživotní... Celý referát
 
909. lifestyle
životní styl... Celý referát
 
910. lifetime
(odborně) životnost, doba existence... Celý referát
 
911. lifrovat
dodávat... Celý referát
 
912. lift
výtah... Celý referát
 
913. liftboy
člověk obsluhující výtah... Celý referát
 
914. lifting
(odborně) vyhlazování, vyhlazení vrásek na obličeji chirurgickým zásahem... Celý referát
 
915. liftingový
vypínací, zpevňující... Celý referát
 
916. liftovat
dodávat míčku horní rotaci, vrchní faleš... Celý referát
 
917. liftvan
velký kontejner... Celý referát
 
918. liga
(odborně) svaz, sdružení, spolek, spojenectví, aliance... Celý referát
 
919. ligament, ligamentum
vaz, povázka... Celý referát
 
920. ligamenta
vazy, pletence, obvazy... Celý referát
 
921. ligamentózní
vazový, opatřený vazy... Celý referát
 
922. ligand
koordinovaná skupina iontů nebo molekul... Celý referát
 
923. ligandin
molekula, která tvoří komplex s jinou molekulou látky... Celý referát
 
924. ligandum
ligand, přirozená látka, která se váže na buněčný receptor... Celý referát
 
925. ligatio
(l. ligare svazovat, podvázání... Celý referát
 
926. ligatura
spojování, spojení... Celý referát
 
927. ligatus
podvázaný, ovázaný... Celý referát
 
928. ligáza
třída enzymů katalyzujících syntézu... Celý referát
 
929. light
světlo, světlý, jasný... Celý referát
 
930. lignát
izolační materiál, popř. ohnivzdorný obklad z dřevovláknitého materiálu spojeného cementem... Celý referát
 
931. lignator
dřevorubec, dřevař... Celý referát
 
932. ligneus
dřevěný... Celý referát
 
933. lignifikace
dřevnatění... Celý referát
 
934. lignikolní živočich
žije ve dřevě stromů a pařezů (např.larvy tesaříků)... Celý referát
 
935. lignin
soubor polymerních sloučenin... Celý referát
 
936. lignit
nejmladší druh hnědého uhlí se zřetelnou strukturou dřeva... Celý referát
 
937. lignum
dřevo... Celý referát
 
938. lignum prohibitum
zakázaný strom... Celý referát
 
939. lignum sanctum
svaté dřevo... Celý referát
 
940. ligrus
druh viniča pestovaný ako krmovina, najmä v suchých oblastiach... Celý referát
 
941. ligurián
člen mužského mnišského řádu, redemptorista... Celý referát
 
942. likareol
stereoizomer linaloolu (srv. koriandrol)... Celý referát
 
943. likeable
příjemný, sympatický, oblíbený, soucitný... Celý referát
 
944. likér
(gastronomie) sladký sirupovitý alkoholický nápoj... Celý referát
 
945. liknavec
člověk co všechno bere na lehkou vahu... Celý referát
 
946. liknavost
(hovorově) lhostejnost... Celý referát
 
947. likr
(odborně) nasycený roztok cukru, probělka... Celý referát
 
948. likus
izolační desky s jádrem z kukuřičných oklasků a poddýžkových krajních desek... Celý referát
 
949. likvefakce
přeměna plynné látky v kapalný stav... Celý referát
 
950. likvida
souhláska plynná, sonorní, sonantní... Celý referát
 
951. likvidace
odstranění, vyřízení, zrušení, skončení, usmrcení... Celý referát
 
952. likvidátor
kdo provádí likvidaci... Celý referát
 
953. likvidatura
oddělení, kde se provádí likvidace (účetních dokladů, škod)... Celý referát
 
954. likvidita
likvidnost... Celý referát
 
955. likvidní
schopný plnit platební závazky, solventní... Celý referát
 
956. likvidnost
(ekonomie) schopnost majetkové složky přeměnit se rychle a bez větších ztrát v peněžní prostředky... Celý referát
 
957. likvidus
křivka v rovnovážném diagramu udávající začátek krystalizace, popř. tuhnutí slitiny... Celý referát
 
958. likvor cerebrospinalis
mozkomíšní mok, též cerebrospinal fluid (CSF)... Celý referát
 
959. likvor, liquor
mok... Celý referát
 
960. likvorea
výtok mozkomíšního moku nosem nebo uchem při poranění spodiny lebeční... Celý referát
 
961. lila
bledě fialový, barvy šeřík... Celý referát
 
962. lilangeni
(jednotky) měnová jednotka Svazijska... Celý referát
 
963. liliput
zvlášť malý knižní formát, kolibří formát... Celý referát
 
964. lilipután
nepřirozeně malý člověk nebo jiný tvor, liliput... Celý referát
 
965. liliputka
(zoologie) zakrslé plemeno slepic... Celý referát
 
966. lilium
lilie... Celý referát
 
967. liman
pobřežní jezero vzduté písečnou kosou a neúplně oddělené od moře... Celý referát
 
968. limatio
(l. limare pilovat) pilování... Celý referát
 
969. limba
vysokohorská borovice... Celý referát
 
970. limbatus
opatřený okrajem, lemem... Celý referát
 
971. limbický
okrajový, opatřený lemem, valem, okrajem... Celý referát
 
972. limbicus
(l. limbus okraj, lem) okrajový... Celý referát
 
973. limbus
(technika) vodorovný dělený kruh úhloměrných přístrojů... Celý referát
 
974. limen
práh, kraj, hrana. Limen nasi lišta zdvižená okrajem chrupavky nosního křídla ukončující nosní dutinu... Celý referát
 
975. limerik
(literatura) Říkanka o pěti verších, která netouží čtenáře dojmout, poučit ani ohromit, nýbrž pobavit či dokonce rozesmát. Limerik je výbuch smíchu, kterým se jazyk aspoň na chvíli osvobozuje ze svěrací kazajky přísné logiky. Podle jedné teorie prý l... Celý referát
 
976. limes
opevněná hranice římské říše... Celý referát
 
977. limetka
(gastronomie) menší oválný nebo kulatý zelený plod druhu trpického citrusu (Citrus limetta) se štavnatou, kyselou dužninou... Celý referát
 
978. limikolní živočich
žijící v bahnu... Celý referát
 
979. limit
krajní mez, stanovená nejmenší nebo největší hranice... Celý referát
 
980. limita
jeden ze základních pojmů matematické analýzy, mez, ke které se proměnná veličina přibližuje... Celý referát
 
981. limitace
vymezení... Celý referát
 
982. limitans
ohraničující, omezený... Celý referát
 
983. limitativní
omezující, omezovací... Celý referát
 
984. limitativum
limitativní, vymezovací zájmeno (každý, sám, týž, všechen)... Celý referát
 
985. limited
omezený... Celý referát
 
986. limitní
(odborně) hraniční, mezní, ještě přípustný... Celý referát
 
987. limitní intenzita stresu
mezní, hraniční intenzita zátěže... Celý referát
 
988. limitní skóre
minimální (mezní, ještě přípustný) výsledek... Celý referát
 
989. limitovaný
ohraničený... Celý referát
 
990. limnický
vnitrozemský, sladkovodní... Celý referát
 
991. limnigraf
přístroj zapisující stav (výšku) vodní hladiny a jeho průběh, vodočet... Celý referát
 
992. limnikolní
živočichové žijící v bahně nebo na jeho povrchu... Celý referát
 
993. limno-
první část složených slov mající význam jezero, bažina, vnitrozemský... Celý referát
 
994. limnologie
věda o sladkých vodách a organizmech v nich žijících, limnobiologie... Celý referát
 
995. limon, lemon
citron... Celý referát
 
996. limonáda
ovocný nápoj nasycený oxidem uhličitým... Celý referát
 
997. limonit
hnědel, FE2O3 s proměnlivým podílem vody, méně kvalitní sedimentární železná ruda, zemitá směs sloučenin železa (obsah 40-60% Fe), vzniká zvětráváním a je zbarvená do různých okrových odstínů, žlutě, hnědě až černě... Celý referát
 
998. limoterapie
lázeňská bahenní léčba, procedura... Celý referát
 
999. limpidus
čistý, jasný... Celý referát
 
1000. limus
kal, bahno, hlína... Celý referát
 
1001. limuzína, limusina
vícemístná uzavřená čtyřdvéřová karoserie se dvěma řadami sedadel, se stupňovitou zádí... Celý referát
 
1002. linalool
přirozeně se vyskytující terpenový alkohol, obsažený v mnoha květinách a kořenných rostlinách... Celý referát
 
1003. linamentum
plátýnko, cupanina... Celý referát
 
1004. linctus
"liz", hustá mixtura, šťáva... Celý referát
 
1005. linda
topoľ biely... Celý referát
 
1006. line, linea
čára, lajna, linie... Celý referát
 
1007. lineace
lineární uspořádání, lineární strukturní prvky... Celý referát
 
1008. lineál
(zastarale) pravítko... Celý referát
 
1009. lineament
rysy obličeje... Celý referát
 
1010. linearita
přímočarost, přímková závislost... Celý referát
 
1011. lineární
týkající se linie, mající tvar linie, čáry, přímky, nebo přímočarý průběh... Celý referát
 
1012. lineární dávkovač
(medicína) přístroj pro přesné naplnění injekce... Celý referát
 
1013. lingala, ngala, ngalština
benuekonžský jazyk, díky pidžinizaci rozšířený v Kongu a Zairu... Celý referát
 
1014. lingam
v hinduizmu falický symbol plodivé síly boha Šivy... Celý referát
 
1015. lingua
jazyk... Celý referát
 
1016. lingua bifida
rozštěp jazyka... Celý referát
 
1017. lingua franca, lingva franka
středověký obchodní jazyk užívaný až do 19. stol. na pobřeží Středozemního moře, založený na italštině s příměsí řeckých a arabských výrazů... Celý referát
 
1018. lingua plicata
rozbrázdění jazyku rýhami... Celý referát
 
1019. lingua, general
pidžinizovaný jazyk založený na tupijsko-guaranijských jazycích rozšířených v minulosti v Brazílii... Celý referát
 
1020. lingue franca
smíšená řeč větší vícejazyčné komunity, zejména směs arabštiny, řečtiny, italštiny, francouzštiny a španělštiny užívaná do 19. století v přístavech Středozemního moře... Celý referát
 
1021. linguistic intelligence
jazyková inteligence... Celý referát
 
1022. lingula
jazýček, označení pro části orgánů jazykovitého tvaru. Lingula cerebelli jazýček červu mozečku. Lingula pulmonis sinistri jazykový výběžek předního okraje levého horního plicního laloku. Lingula sphenoidalis štíhlý výběžek kosti k... Celý referát
 
1023. lingvála
souhláska tvořená jazykem proti patru... Celý referát
 
1024. lingvální
jazykový... Celý referát
 
1025. lingvální dyslalie
patlavost zapříčiněná anomalií jazyka... Celý referát
 
1026. lingvista
(lingvistika) odborník v lingvistice... Celý referát
 
1027. lingvistický obrat
(lingvistika) směr zaměřený na obrat filozofie k jazyku... Celý referát
 
1028. lingvistika
(lingvistika) jazykověda... Celý referát
 
1029. lingvo-
první část složených slov mající význam jazyk, řeč, jazykověda... Celý referát
 
1030. lingvodentální
týkající se jazyka a zubů... Celý referát
 
1031. lingvodidaktik
didaktik zabývající se problematikou vyučování jazyků... Celý referát
 
1032. lingvofaciální
týkající se jazyka a tváře... Celý referát
 
1033. lingvogingivální
týkající se jazyka a dásně... Celý referát
 
1034. lingvografie
zaznamenávání artikulační oblasti na jazyku... Celý referát
 
1035. linie, linea
křivka, čára, přímka, obrys... Celý referát
 
1036. liniment
přípravek určený k potírání pokožky... Celý referát
 
1037. linimenta
mazání... Celý referát
 
1038. linimentum
mazání... Celý referát
 
1039. linitis
(medicína) idis, f.) plastica difúzní infiltrace celého žaludku nádorem... Celý referát
 
1040. link
(hovorově) odkaz na internetové stránky... Celý referát
 
1041. linka
souvislá rovná čára... Celý referát
 
1042. linker
sestavovací a spojovací program... Celý referát
 
1043. linkrusta
nátěrová technika, kterou se upravují plastické barevné povrchy na zdivu nebo dřevě (stříkáním nebo stěrkou)... Celý referát
 
1044. linkrustace
(odborně) povrchová úprava plochy linkrustou... Celý referát
 
1045. lino
(hovorově) linoleum, pvc podlahová krytina... Celý referát
 
1046. lino-, lin-
první část složených slov s významem len, lněný, plátno, plátěný... Celý referát
 
1047. linofobie
(psychologie) chorobný strach z provazů... Celý referát
 
1048. linoleát
soľ kyseliny linolénovej... Celý referát
 
1049. linoleum
(stavebnictví) podlahová krytina z jutové tkaniny s nalisovanou směsí pojiv, plniv a barev, lino... Celý referát
 
1050. linoryt
grafická technika tisku z výšky, linoleoryt... Celý referát
 
1051. linteum
plátno. Linteum calicutense crudum, depuratum plátno kalikosurové, čištěné. Linteum carpatum lněná cupanina... Celý referát
 
1052. linum
len... Celý referát
 
1053. linux
(výpočetní technika) Linux je derivace operačního systému z báze UNIXu. Narozdíl od Microsoft Windows je volně šířitelný. Z Linuxu jsou derivovány další systémy (nazývané pak jako Linuxové distribuce). Těch je veliká škála, příkladem je např. Debian.... Celý referát
 
1054. liodermie
suchá, lesklá, vyhlazená kůže... Celý referát
 
1055. lipacidémie
koncentrace mastných kyselin v krvi... Celý referát
 
1056. lipacidurie
vylučování mastných kyselin močí... Celý referát
 
1057. lipaemia
lipidaemia, ae, f. (ř. lipos tuk, ř. haima krev) lipémie, lipidémie, koncentrace celkových lipidů v krvi... Celý referát
 
1058. lipatrofie
ubývání tukové tkáně... Celý referát
 
1059. lipáza, lipasa
enzym štěpící tuky na glycerin a mastné kyseliny... Celý referát
 
1060. lipektomie
operační odstranění (přebytečné) tukové tkáně... Celý referát
 
1061. lipémie
hladina lipidů v krvi... Celý referát
 
1062. lipicán
lipicánský kůň... Celý referát
 
1063. lipidóza
porucha metabolismu tuku s ukládáním tukových látek v různých tkáních... Celý referát
 
1064. lipidy, lipoidy
organické látky odvozené od vyšších mastných kyselin... Celý referát
 
1065. lipiodol
tuková kontrastní látka užívaná v radiodiagnostice... Celý referát
 
1066. lipo-
první část složených slov mající význam tuk, tukový... Celý referát
 
1067. lipoblastoma
(medicína) tis, n. (ř. lipos tuk, ř. blastos výhonek) lipoblastom, nezralý nádor z tukové tkáně... Celý referát
 
1068. lipochondrodysplazie
vývojová porucha tvorby tukové tkáně a chrupavky... Celý referát
 
1069. lipochondrodystrofie
syndrom, pro který je charakteristická zděděná porucha růstu kostí spojená s jejich deformací, nadměrné střádání mukopolysacharidů se zvětšováním jater a sleziny... Celý referát
 
1070. lipochrom
v tucích rozpustné organické barvivo, lutein, karotenoid... Celý referát
 
1071. lipochromie
nadměrné nahromadění lipochromů v těle... Celý referát
 
1072. lipodystrofie
projevy poruchy látkové přeměny tuků. Lipodystrophia insulinica lipodystrofie inzulínová, ztráta tuku v okrscích podkoží, kam byl vstřikován inzulín. Lipodystrophia intestinalis lipodystrofie... Celý referát
 
1073. lipofibroma
(medicína) tis, n. (ř. lipos tuk, l. fibra vlákno) lipofibrom, nezhoubný nádor z tukové a vazivové tkáně... Celý referát
 
1074. lipofilie
sklon k nadměrnému ukládání tuku... Celý referát
 
1075. lipofilní
rozpustný v tucích... Celý referát
 
1076. lipofuscin
žlutohnědé barvivo, pigment "z opotřebování" ukládající se s přibývajícím věkem v některých orgánech... Celý referát
 
1077. lipogeneze
tvorba tuků, tukové tkáně... Celý referát
 
1078. lipogenní
tukového původu... Celý referát
 
1079. lipogranulom
granulom charakteristický histiocytárními buňkami s pohlceným tukem... Celý referát
 
1080. lipogranulomatosis
(medicína) is, f. (ř. lipos tuk, l. granulum zrnko) lipogranulomatóza, mnohotný uzlíkový zánět podkožní tukové tkáně... Celý referát
 
1081. lipoidémie
zmnožení lipoidů v krvi... Celý referát
 
1082. lipoides
es, lipoideus, a, um (ř. lipos tuk, ř. eidos podoba, tvar) lipoidní, podobný tuku... Celý referát
 
1083. lipoidóza, lipoidosa
nadměrné ukládání lipidů ve tkáních... Celý referát
 
1084. lipoidproteinóza
zmnožené ukládání hyalinních substancí (hyalinosis cutis et mucosae) v kůži a sliznici při poruše metabolismu lipoidů... Celý referát
 
1085. lipokéla
kýla, výhřez obsahující tukovou tkáň... Celý referát
 
1086. lipokinetický
ovlivňující transport, pohyb tuku v těle... Celý referát
 
1087. lipoklaze
rozklad tuků... Celý referát
 
1088. lipolýza, lipolysa
rozložení, štěpení tuků lipázou... Celý referát
 
1089. lipom
nezhoubný tukový novotvar... Celý referát
 
1090. lipoma
(medicína) tis, n. (ř. lipos tuk) lipom, nezhoubný nádor z tukové tkáně. Lipoma arborescens lipom stromkovitého tvaru v kloubní dutině. Lipoma fetale fetální lipom obsahující lipochrom. Lipoma fibrosum lipom fibrózní, nádor z tukové tkáně s množstvím... Celý referát
 
1091. lipomatosis
(medicína) is, f. (ř. lipos tuk) lipomatóza, nadměrné zmnožení tukové tkáně v orgánech. Lipomatosis dolorosa bolestivé bujení podkožní tukové tkáně... Celý referát
 
1092. lipomatóza, lipomatosa
chorobné množení tukových buněk... Celý referát
 
1093. lipomatózní
bohatý na tukovou tkáň... Celý referát
 
1094. lipomyoma
(medicína) tis, n. (ř. lipos tuk, ř. mýs-myos sval) lipomyom, nezhoubný nádor z tukové a svalové (hladké) tkáně... Celý referát
 
1095. lipomyxoma
(medicína) tis, n. (ř. lipos tuk, ř. myxa hlen) lipomyxom, nezhoubný nádor z tukové a hlenové tkáně... Celý referát
 
1096. lipooxygenáza
enzym katalyzující přeměnu kys. arachidonové na leukotrieny... Celý referát
 
1097. lipoproteid
jednoduchá bílkovina obsahující tukovou složku vázanou na bílkovinu... Celý referát
 
1098. lipoprotein
složitá bílkovina konjugovaná s neutrálními tuky či jinými lipidy... Celý referát
 
1099. lipoproteinum
komplex lipidů a bílkovin, který je transportní formou lipidů v organismu... Celý referát
 
1100. liposarcoma
(medicína) tis, n. (ř. lipos tuk, sarcoma zhoubný nádor) liposarkom, zhoubný nádor z tukové tkáně, maligní lipom... Celý referát
 
1101. liposukce
(medicína) odsávání tuku... Celý referát
 
1102. lipothymie
krátká mdloba, bezvědomí... Celý referát
 
1103. lipotropie
sklon určitých látek vázat se na tuky... Celý referát
 
1104. lipotymie
krátká mdloba se ztrátou vědomí... Celý referát
 
1105. lipozom, liposom
(biologie) mikroskopická částice dopravující výživné látky hluboko do podkoží... Celý referát
 
1106. lippitudo
(medicína) inis, f. (l. lippus mokvající) krhavost, zánět očního víčka s tvorbou vředů a zánětlivým výtokem... Celý referát
 
1107. lipurie
vylučování tukových látek močí... Celý referát
 
1108. liquamen
tekutina... Celý referát
 
1109. liquatio
(l. liquare rozpouštět) likvace, zkapalnění... Celý referát
 
1110. liquefaciens
(l. liquefacere rozpouštět) rozpouštějící... Celý referát
 
1111. liquefactio
(l. liquescere rozpouštět, l. facere dělat) rozpouštění, zkapalnění... Celý referát
 
1112. liquefactus
zkapalněný, tekutý... Celý referát
 
1113. liquidus
(l. liquescere rozpouštět) tekutý... Celý referát
 
1114. liquor cerebrospinalis
mozkomíšní mok... Celý referát
 
1115. lira
(jednotky) měnová jednotka Itálie, Malty a Turecka... Celý referát
 
1116. lišejník
(biologie) organismus složený ze dvou složek, ve většině případů z vřeckovýtrusé houby a řasy či sinice, kterou si houba udržuje kontrolovaným parazitismem v závislosti na fylogenetickém stáří.... Celý referát
 
1117. lissencephalon
lissencephalia, ae, f. (ř. lissos hladký, ř. enkefalos mozek) lisencefalon, lisencefalie, hladký mozek bez mozkových závitů... Celý referát
 
1118. listener
posluchač... Celý referát
 
1119. listerie
(medicína) rod grampozitivních bakterií. Morfologicky krátké tyčinky, vyskytující se jednotlivě nebo v krátkých řetízcích. Jsou aerobní či fakultativně anaerobní, pohyblivé (bičíky), nesporulující, neopouzdřené, kultivačně poměrně nenáročné a schopné... Celý referát
 
1120. listeriosis
listerióza, onemocnění, jehož původcem je grampozitivní tyčinkový mikrob Listeria monocytogenes... Celý referát
 
1121. listerióza, listeriosa
(medicína) infekční onemocnění přenosné ze zvířat na člověka... Celý referát
 
1122. listing
vyhledávání... Celý referát
 
1123. listr
lesklý měňavý povlak na skle nebo na fajánsi... Celý referát
 
1124. lit
druhá část složených slov mající význam kámen, pevnost kamene... Celý referát
 
1125. lita
měnová jednotka Litvy... Celý referát
 
1126. litanie
(náboženství) modlitba složená z proseb pronášených střídavě předříkávačem a lidem... Celý referát
 
1127. litera
(typografie) písmeno... Celý referát
 
1128. literární
vztahující se k písmu... Celý referát
 
1129. literát
(publicistika) spisovatel, publicista... Celý referát
 
1130. literátština
neživotnost, papírovost literárního projevu, literátskosk... Celý referát
 
1131. literátství
činnost literáta, spisovatele... Celý referát
 
1132. literátstvo
literáti, spisovatelé jako celek... Celý referát
 
1133. literatura
písemnictví, slovesnost... Celý referát
 
1134. liteřina
(polygrafie) kov (slitina olova, antimonu a cínu) k odlévání písmen pro tisk, písmenkový kov, písmovina... Celý referát
 
1135. literní
(školství) týkající se všeobecného vzdělání (na rozdíl od dovedností manuálních, tělocviku apod.)... Celý referát
 
1136. lithagogus
(ř. lithos kámen, ř. agogos vedoucí) (léky) vypuzující kameny z různých orgánů... Celý referát
 
1137. lithectomia
(medicína) (ř. lithos kámen, ř. ektome vynětí) litektomie, chirurgické vynětí, odstranění kaménků... Celý referát
 
1138. lithiasis dentium
zubní kámen, zubní litiáza... Celý referát
 
1139. lithiáza
(medicína) chorobné tvoření kaménků v orgánech těla, zvláště ve vývodových cestách žlučových (cholelithiasis) nebo močových (urolithiasis)... Celý referát
 
1140. lithionit
(mineralogie) lithná slída, lepidolit... Celý referát
 
1141. lithium
(chemie) prvek značky Li, atomové číslo 3, atomová hmotnost 6,94.... Celý referát
 
1142. lithný
(chemie) obsahující lithium v oxidačním stupni I... Celý referát
 
1143. lithonephritis
(medicína) (ř. lithos kámen, ř. nefros ledvina) litonefritida, zánět ledvin komplikovaný vznikem kamenů... Celý referát
 
1144. lithonephrotomia
(medicína) (ř. lithos kámen, ř. nefros ledvina, ř. tome řez) litonefrotomie, chirurgické otevření ledvinné pánvičky pro odstranění kamenů... Celý referát
 
1145. lithos
kámen... Celý referát
 
1146. lithotomia
(medicína) (ř. lithos kámen, ř. tome řez) litotomie, chirurgické vynětí, odstranění kaménků z orgánu... Celý referát
 
1147. lithotripsis
lithothrypsis, is, f. (ř. lithos kámen, ř. tribein, thryptein mačkat) litotripse, litotrypse, rozdrcení kamenů v močovém měchýři zvláštním přístrojem litoklastem, litotripterem... Celý referát
 
1148. lithyalin
(sklářství) vrstvené neprůhledné červenohnědé a žilkované sklo napodobující achát... Celý referát
 
1149. litifikace
(geologie) přeměna nezpevněné usazeniny v pevnou a soudržnou horninu... Celý referát
 
1150. litigace
(právo) rozhodčí a soudní řízení... Celý referát
 
1151. litisdenunciace
(právo) oznámení sporu třetí osobě, opovědění rozepře... Celý referát
 
1152. litispedence
překážka soudního řízení... Celý referát
 
1153. litispendence
právní překážka již jinde započatého, zahájeného a rozhodovaného řízení... Celý referát
 
1154. litkup
zapíjení uzavření koupě... Celý referát
 
1155. lito-
první část složených slov mající význam kámen, kamenný... Celý referát
 
1156. litobiont
(biologie) organizmus schopný vylučovat anorganické soli nebo naopak hromadit je ve svém těle... Celý referát
 
1157. litocystostomie
(medicína) chirurgické otevření močového měchýře k odstranění kamenů... Celý referát
 
1158. litofacie
litologická facie sedimentů, odlišitelná část vrstevního sledu... Celý referát
 
1159. litofágní
(biologie) litofágní organizmy - organizmy mající schopnost rozrušovat horniny... Celý referát
 
1160. litofanie
průsvitný obrázek z porcelánu... Celý referát
 
1161. litofilní
(geologie) litofilní prvky - prvky vyskytující se v tavenině křemičitanů, zemské kůře a části pláště Země... Celý referát
 
1162. litofyt
organizmus přizpůsobený životu na kamenech... Celý referát
 
1163. litogeneze
(geologie) souhrn pochodů vedoucích k vznku usazených hornin... Celý referát
 
1164. litogenní
tvořící kameny, vztahující se k tvorbě kamenů... Celý referát
 
1165. litografie
kamenotisk, technika tisku z plochy... Celý referát
 
1166. litokelyfopedion
"kamenný plod", ukládání vápenatých solí kolem odumřelého plodu a jeho obalů... Celý referát
 
1167. litoklast
přístroj k drcení kamenů, např. močových, litotryptor... Celý referát
 
1168. litoklaze
rozdrcení kaménků... Celý referát
 
1169. litolapaxie
odsátí kamenné drti z měchýře... Celý referát
 
1170. litologie
(geologie) nauka o sedimentárních horninách, sedimentologie... Celý referát
 
1171. litolytický
rozpouštějící kaménky (zejména močové a žlučové)... Celý referát
 
1172. litolýza
rozpouštění (močových, žlučových) kamenů chemickými prostředky... Celý referát
 
1173. litometeor
meteor z pevných částic nepocházejících z vody, např. kouř, zvířený prach... Celý referát
 
1174. litometra
děloha prostoupená solemi vápníku... Celý referát
 
1175. litonefróza, litonefrosa
kameny v pánvičce ledvinné s druhotnými změnami v ledvině... Celý referát
 
1176. litopedion
"zkamenělý plod", ukládání kalcia v odumřelém plodu, dystrofické zvápenatění plodu... Celý referát
 
1177. litorál
příbřežní oblast moře i sladkých stojatých vod... Celý referát
 
1178. litosféra
(geologie) svrchní část zemského tělesa tvořená zemskou kůrou a svrchní částí zemského pláště... Celý referát
 
1179. litotés
vyjádření kladu dvěma zápory, čímž je zjemňován výraz (např. nikoli nepatrný), dvojí negace... Celý referát
 
1180. litotomie
vynětí kamenů z těla... Celý referát
 
1181. litotrypse, litotripse
rozdrcení kamenů, např. v močovém měchýři... Celý referát
 
1182. litotryptor, litotripter
přístroj k drcení kamenů, např. močových, litoklast... Celý referát
 
1183. litr
(slang) tisíc korun... Celý referát
 
1184. litratmosféra
(fyzika) jednotka mechanické práce odvozená ze stavové rovnice plynů... Celý referát
 
1185. littera scripta manet
napsané dílo zůstává, platí... Celý referát
 
1186. litterarius
učitel původní elementární soukromé školy pro zámožné děti v Římě, která existovala již před naším letopočtem... Celý referát
 
1187. littleova nemoc
forma rané mozkové obrny perinatálního původu s příznaky ložiskové- ho poškození mozku a obrnami... Celý referát
 
1188. lituréza
odcházení ledvinových kamenů močí... Celý referát
 
1189. liturgie
(náboženství) souhrn bohoslužebných úkonů a obřadů a jejich pevně stanovený řád, bohoslužebný pořad... Celý referát
 
1190. liturgika
nauka o liturgii... Celý referát
 
1191. litvanistika
obor zabývající se jazykem, historií a kulturou litevského národa... Celý referát
 
1192. livability
kvalita života, též liveability... Celý referát
 
1193. live
přímý, živý, bezprostřední... Celý referát
 
1194. live events
životní události... Celý referát
 
1195. livedo
(l. livere modrat se) modravé, cyanotické prosvítání rozšířených kožních cévek působící dojmem mramorování kůže. Livedo racemosa stromečkovité, modrofialové kresby kůže hlavně na končetinách... Celý referát
 
1196. livens
zesinalý, modravý... Celý referát
 
1197. lividita
(medicína) promodralost, sinalost, fialové či modré zbarvení končetin, podlitin... Celý referát
 
1198. lividní
(odborně) modrý, modravý, sinalý, do fialova zbarvený, nafialovělý (např. sliznice)... Celý referát
 
1199. living conditions
životní podmínky... Celý referát
 
1200. living donor
žijící dárce (např.tělesných orgánů)... Celý referát
 
1201. living will
poslední vůle, písemné vyjádření svobodné vůle (např. vážně nemocného člověka)... Celý referát
 
1202. livor
(l. livere modrat se) modravá skvrna, sinalost, podlitina. Livor mortis posmrtná skvrna na níže uložených částech těla při nahromadění krve v těchto oblastech... Celý referát
 
1203. livores mortis
posmrtné skvrny... Celý referát
 
1204. livrej
uniforma sluhů nebo některých zaměstnanců (hotelu, cirkusu)... Celý referát
 
1205. lizéna
svislý plochý výstupek na čelní straně budovy bez hlavice a patky... Celý referát
 
1206. llifestyles
životní styly... Celý referát
 
1207. LMAO
(internet) zkratka pro Laughing My Ass Off, tedy volně přeloženo "podělám se smíchy"... Celý referát
 
1208. lmd - lehká mozková dysfunkce
\"sběrné označení pro celou řadu projevů dítěte na basi strukturálních změn CNS, jež se odchylují od běžné normy, a jeví se jako nezvyklé, nápadné a zvláštní (nápadně nerovnoměrný vývoj intelektových schopností, nápadnosti a poruchy v dynamice psychi... Celý referát
 
1209. load
zátěž, zatížení, břímě, náklad, úvazek, hromada, nálož, objem, množství... Celý referát
 
1210. load capacity
zátěžová kapacita... Celý referát
 
1211. loajalita
(odborně) věrnost, souhlasný postoj... Celý referát
 
1212. loajální
(odborně) oddaný, věrný zákonům, panovníkovi, vládě, režimu... Celý referát
 
1213. loaosis
loaóza, parazitární onemocnění vyvolané vlasovcem očním Loa loa, charakterizované očními příznaky a prchavými otoky... Celý referát
 
1214. lob
úder vrchním odbitím s vysokou dráhou letu míče... Celý referát
 
1215. lobární
lalokový, postihující lalok... Celý referát
 
1216. lobbing
boj za zájmy určité skupiny... Celý referát
 
1217. lobbista
(společnost) osoba prosazující vlastní zájem, či zájem skupiny u činitelů, kteří disponují pravomocemi a kompetencemi státní moci a jejích subjektů v hospodářských, kulturních, politických, společenských, ale i privátních a dalších oblastech života.... Celý referát
 
1218. lobbizmus, lobbismus
cílené ovlivňování poslanců, zákonodárné i výkonné moci... Celý referát
 
1219. lobbovat
"kopat" za jistého člověka nebo firmu, společnost za účelem zisku... Celý referát
 
1220. lobby
předsíň, kuloár... Celý referát
 
1221. lobectomia
(medicína) (l. lobus lalok, ř. ektome vynětí) lobektomie, chirurgické odstranění laloku některého orgánu (např. laloku plicního)... Celý referát
 
1222. lobektomie
(medicína) chirurgické odstranění laloku nějakého orgánu... Celý referát
 
1223. lobelinum
lobelin, alkaloid rostliny Lobelia inflata, užívaný v lékařství jako analeptikum... Celý referát
 
1224. lobi olfactorii
čichové laloky... Celý referát
 
1225. lobotomie
(medicína) chirurgické přerušení nervových spojů čelních laloků od ostatních částí mozku, leukotomie... Celý referát
 
1226. lobovat
bojovat za zájmy (určité skupiny)... Celý referát
 
1227. lobulární
lalůčkový, k lalůčku patřící... Celý referát
 
1228. lobulus
lalůček... Celý referát
 
1229. lobulus auriculae
ušní lalůček... Celý referát
 
1230. lobus
lalok. Lobus caudatus hepatis lalok patrný na viscerální ploše jater pod vrátnicí. Lobus cerebri lalok mozkový (čelní, temenní, spánkový, týlní). Lobus frontalis lalok čelní. Lobus inferior pulmonis dolní lalok plicní. Lobus medius pulmonis střední... Celý referát
 
1231. lobus caudatus
ocasatý lalok... Celý referát
 
1232. lobus dexter, sinister
lalok pravý, levý... Celý referát
 
1233. lobus frontalis
frontální lalok (lalok čelní)... Celý referát
 
1234. lobus occipitalis
okcipitální lalok (týlní lalok)... Celý referát
 
1235. lobus parietalis
parietální lalok (temenní lalok)... Celý referát
 
1236. lobus quadratus
čtyřhranný lalok... Celý referát
 
1237. localisatio
(l. locus místo) lokalizace, poloha, umístění, určení místa, omezení na určité místo... Celý referát
 
1238. locatus
umístěný, stanovený na určité místo... Celý referát
 
1239. loch
jáma, díra, vězení... Celý referát
 
1240. lochčit se
... Celý referát
 
1241. lochec
(brněnský hantec) smích... Celý referát
 
1242. lochia
(ř. locheios k porodu patřící) lochie, očistky šestinedělek, tekutina vytékající z dělohy po porodu. Lochia cruenta rubra očistky krvavé. Lochia sanguinolenta fusca očistky vodnatě krvavé. Lochia seropurulenta alba očistky serózně hnisavé bělavě... Celý referát
 
1243. lochie
tekutina vytékající po porodu z dělohy, očistky... Celý referát
 
1244. lochiometra
zadržení očistků v děloze... Celý referát
 
1245. lochiometritis
(medicína) ( lochia očistky, ř. metra děloha) lochiometritida, zánět dělohy při zadržení očistek... Celý referát
 
1246. lochiorrhagia
lochiorrhoea, ae, f. ( lochia očistky, ř. rhagia od rhegnynai výron, ř. rhoia tok, proud) lochioragie, lochiorea, nadměrný výtok očistek po porodu... Celý referát
 
1247. lochioscheze
zadržení odchodu očistek... Celý referát <