Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "L" k dispozici 1616 výsledků.
LA   LB   LC   LD   LE   LF   LG   LH   LI   LJ   LK   LL   LM   LN   LO   LP   LQ   LR   LS   LT   LU   LV   LW   LX   LY   LZ  

Prvních 500 výsledků pro písmeno "L":
 
1. labia minora pudendi
malé stydké pysky... Celý referát
 
2. labia oris
(latinské výrazy) rty,pysky... Celý referát
 
3. labiála
(fonetika) retnice, retná hláska, labiální souhláska... Celý referát
 
4. labiále
retná souhláska... Celý referát
 
5. labialisatio
(l. labium ret) labializace, porucha ve výslovnosti retních souhlásek... Celý referát
 
6. labializace, labialisace
tvoření hlásek za podpory rtů... Celý referát
 
7. labiální
(anatomie) retní, týkající se rtů... Celý referát
 
8. labiální dyslalie
(fonetika) patlavost zapříčiněná defekty rtů... Celý referát
 
9. labil
blb, debil... Celý referát
 
10. labilis
vratký, nestálý, kolísavý... Celý referát
 
11. labilita
(odborně) nestálost, kolísavost... Celý referát
 
12. labilizátory
(odborně) faktory prostředí, duševní i tělesné, které působí nepohodu, nestabilitu,např. vratkost zdraví... Celý referát
 
13. labilní
(odborně) nestálý, vratký, nejistý, nepevný... Celý referát
 
14. labinet
druh hry v kuželky... Celý referát
 
15. labioalveolární
(anatomie) vztahující se ke rtům a zubním lůžkům... Celý referát
 
16. labiocervikální
týkající se rtů a krčku (zubu)... Celý referát
 
17. labiodentála
(fonetika) retozubná souhláska, retozubnice... Celý referát
 
18. labiodentální
(fonetika) retozubný, při výslovnosti této hlásky se dotýkají horní zuby a dolní ret... Celý referát
 
19. labiogingivální
(anatomie) týkající se rtu a dásně... Celý referát
 
20. labioglosolaryngeální
retojazykohrtanový, vztahující se ke rtu, jazyku a hrtanu... Celý referát
 
21. labiogram
otisk rtů... Celý referát
 
22. labiolingvální
retojazykový, vztahující se ke rtu a jazyku... Celý referát
 
23. labiomentální
retobradový, týkající se rtu a brady... Celý referát
 
24. labionazální
retonosní, týkající se rtu a nosu... Celý referát
 
25. labiopalatinní
týkající se rtu a patra... Celý referát
 
26. labioplastika
plastická operace stydkých pysků... Celý referát
 
27. labiovelára
zadopatrová souhláska vyslovovaná za podpory rtů... Celý referát
 
28. labium
(anatomie) ret, pysk... Celý referát
 
29. labium leporinum
úplný rozštěp horního rtu... Celý referát
 
30. labium oris
ret (pysk) ústní... Celý referát
 
31. lablab
druh luskoviny z tropické Asie, dolichos... Celý referát
 
32. labor
(medicína) oris, m. práce, námaha. Labores parturientium porodní bolesti. Labores praesagientes předporodní bolesti... Celý referát
 
33. laborant
pracovník v laboratoři... Celý referát
 
34. laboratizmus, laboratismus
(ekonomie) ekonomická teorie inspirovaná taylorizmem a technokratizmem... Celý referát
 
35. laboratoř
výzkumná, vývojová, vědecká a jiná pracovna... Celý referát
 
36. laboratorius
(l. laborare pracovat) laboratorní... Celý referát
 
37. labore aptus
(latinské výrazy) práce schopný, vhodný... Celý referát
 
38. labore inaptus
(latinské výrazy) práce neschopný... Celý referát
 
39. laboriosus
pracný, obtížný, přičinlivý... Celý referát
 
40. laborovat
(hovorově) pracovat... Celý referát
 
41. labour relations
Optimalizace pracovních vztahů... Celý referát
 
42. labourista
člen, stoupenec, přívrženec labouristické strany... Celý referát
 
43. labouristický
vztahující se k labourizmu, k jeho politice... Celý referát
 
44. labourizmus, labourismus
politický směr blízký sociální demokracii a odborovému hnutí... Celý referát
 
45. labrador
(zoologie) krátkosrstý lovecký pes ze skupiny anglických ohařů (pinterů)... Celý referát
 
46. labrum
horní část ústního ústrojí hmyzu... Celý referát
 
47. labryda, labrys
(archeologie) dvojbřitá sekera, starobylý kultovní symbol, původem z Předního východu, kde se objevuje již v neolitu, později oblíben zejména na Krétě... Celý referát
 
48. labyrint
bludiště... Celý referát
 
49. labyrintektomie
(medicína) chirurgické odstranění labyrintu z vnitřního ucha... Celý referát
 
50. labyrinthitis
(medicína) (ř. labyrinthos bludiště) labyrintitida, zánět labyrintu... Celý referát
 
51. labyrintitida
(medicína) zánět vnitřního ucha... Celý referát
 
52. labyrintotomie
operační otevření labyrintu... Celý referát
 
53. labyrintový
bludištní, týkající se bludiště... Celý referát
 
54. lac
lactis, n. mléko. Lac neonatorum mléko novorozenců, vylučování sekretu podobného kolostru z prsních bradavek novorozenců. Lac sulfuris mléko sirné... Celý referát
 
55. láce
(hovorově) levný, výhodný, nízká cena, lacinost... Celý referát
 
56. lacer
tržný, potrhaný, nerovného okraje... Celý referát
 
57. lacerace
potrhání, rvaní, roztržení měkkých tkání... Celý referát
 
58. laceratio
(l. lacerare trhat) lacerace, rvaní, drásání, roztržení, potrhání... Celý referát
 
59. laceratus
tržný, roztržený... Celý referát
 
60. lacerna
Čtverhranný cípatý plášť spínaný na rameni sponou (známý již v Antice)... Celý referát
 
61. lacerovat
potrhat, roztrhat, rozdrásat, protrhnout... Celý referát
 
62. lacertosus
(l. lacertus svalová hmota paže) svalnatý... Celý referát
 
63. lacertus
rámě, paže, svalová hmota paže. Lacertus fibrosus (aponeurosis m. bicipitis brachii) povrchová šlacha dvouhlavého svalu paže. Lacertus musculi recti lateralis šlašitý začátek svalu musculus rectus lateralis na ala major kosti klínové... Celý referát
 
64. lacerum
trh, tržný... Celý referát
 
65. laceta
lesklý ozdobný prýmek na oděv... Celý referát
 
66. lachter
stará jednotka dĺžky rozličnej hodnoty, používaná najmä v baníctve... Celý referát
 
67. lacinia
cíp, roh, útržek... Celý referát
 
68. laciniatus
roztřásněný, třásnitý... Celý referát
 
69. lacl
horní, náprsní část zástěry, kalhot,sukně... Celý referát
 
70. lacláče
kalhoty s laclem... Celý referát
 
71. lačník
jejunum, tj. nejdelší úsek tenkého střeva... Celý referát
 
72. lacobel
lakované sklo odolné proti poškrábání... Celý referát
 
73. lacrima
slza... Celý referát
 
74. lacrimabilis
slzavý... Celý referát
 
75. lacrimalis
slzní, lakrimální... Celý referát
 
76. lacrimatio
(l. lacrima slza) slzení, vylučování, sekret slzních žláz... Celý referát
 
77. lacrimoso
(hudba) plačtivě... Celý referát
 
78. lacrimosus
slzící, plačící... Celý referát
 
79. lacrimotomia
(medicína) (l. glandula lacrimalis slzní žláza, ř. tome řez) lakrimotomie, chirurgické protětí slzní žlázy... Celý referát
 
80. lacrimozní
(medicína) plačtivý... Celý referát
 
81. lactagogus
(l. lac mléko, ř. agogos vedoucí) prostředek zvyšující vylučování mateřského mléka... Celý referát
 
82. lactans
(l. lactare kojit) kojící... Celý referát
 
83. lactatio
(l. lac mléko) laktace, vylučování mléka z mléčné žlázy v období kojení... Celý referát
 
84. lactens
entis, m., f. (l. lactere sát) sající mléko, kojenec... Celý referát
 
85. lacteus
mléčný, plný mléka... Celý referát
 
86. lactifer(us)
mlékovedoucí, mlékovodný... Celý referát
 
87. lactobacilus, laktobacilus
bakterie, která je součástí pozitivní střevní mikroflóry... Celý referát
 
88. lactuca verbalis
slovní salát... Celý referát
 
89. lacuna
štěrbina, krypta, propust, otvor, prohlubeň. Lacuna lateralis postranní výklenek. Lacuna musculorum prostor pro průchod svalu pod tříselným vazem. Lacuna ossium dutinky v kostní hmotě, v kterých jsou uloženy osteocyty. Lacuna urethralis vkleslina s... Celý referát
 
90. lacunatus
dutinkovitý, bohatý na dutiny... Celý referát
 
91. lacunosus
vydutý, prohloubený... Celý referát
 
92. lacunula
(l. lacus jezero) jamka... Celý referát
 
93. lacus
jezero. Lacus lacrimalis slzní jezírko, vkleslina ve vnitřním očním koutku... Celý referát
 
94. ladánum
vonná pryskyřice používaná jako kadidlo... Celý referát
 
95. ladin
(geologie) stratigrafický stupeň alpského triasu... Celý referát
 
96. ladino
židovská španělština užívaná potomky Židů vypuzených koncem 15. stol. ze Španělska do severní Afriky a na Balkán... Celý referát
 
97. lady
(hovorově) dáma z vyšších společenských kruhů, paní... Celý referát
 
98. laesio traumatica
porucha způsobená úrazem... Celý referát
 
99. laesus
poškozený, porušený... Celý referát
 
100. laevus
levý... Celý referát
 
101. lafeta
součást děla, na níž spočívá hlaveň, jejíž pohyblivost zajišťuje... Celý referát
 
102. lagoena
lagona, f. láhev, lahvice... Celý referát
 
103. lagoftalmus
neschopnost zavřít oko, zaječí oko... Celý referát
 
104. lagophthalmus
(medicína) i, m. (ř. lagos zajíc, ř. ofthalmos oko) lagoftalmus, "zaječí oko", porucha v uzavírání očních víček, neschopnost zavřít oko. Lagophthalmus cicatricosus lagoftalmus jizevnatý, po mechanické deformaci víček, po jizvících zánětech. Lagophtha... Celý referát
 
105. lagostoma
tvar úst při rozštěpu rtu, zaječí pysk... Celý referát
 
106. lágr
zajatecký, koncentrační tábor... Celý referát
 
107. laguna
vodní plocha uprostřed atolu... Celý referát
 
108. lahar
(geologie) bahenní proud sopečných tufů s převahou vody... Celý referát
 
109. lahndá
západní paňdžábština... Celý referát
 
110. lai
starofrancouzská krátká veršovaná povídka s náměty z keltských pověstí, s pohádkovým obsahem, s tématikou nešťastné lásky ap.... Celý referát
 
111. laicismus
(knižně) snaha omezit nebo vyloučit vliv církve a náboženství na veřejný život... Celý referát
 
112. laicizace, laicisace
zesvětštění, odstranění vlivu církve, např. ze školství, sekularizace... Celý referát
 
113. laický
neodborný... Celý referát
 
114. laik
(odborně) neodborník... Celý referát
 
115. laissez faire
(z francouzštiny - nechte pracovat, nechte činit) zásada, podle níž má stát a vláda zasahovat do ekonomického dění co nejméně. Toto přesvědčení je jedním z plířů liberalismu.... Celý referát
 
116. laissez-faire, laissez-passer
(ekonomie) liberální ekonomická zásada: nechte nás konat, nechte nám volnou cestu... Celý referát
 
117. lajblík, lajbl, lajb, lajbík
(zastarale) vesta... Celý referát
 
118. láje
(hovorově) smečka psů, honící smečka, přeneseně chátra, sběř, sebranka, tlupa... Celý referát
 
119. lajk
(sociální sítě) označení "to se mi líbí" na facebooku, ve své podstatě "palec nahoru"... Celý referát
 
120. lajkovat
(sociální sítě) označovat nějakou fotografii či status jako líbí se mi (na facebooku)... Celý referát
 
121. lajm
plod tropického citrusu, limetka... Celý referát
 
122. lajna
(hovorově) čára... Celý referát
 
123. lajntuch
prostěradlo, velký kus látky... Celý referát
 
124. lajsnót
(brněnský hantec) dovolit si... Celý referát
 
125. lajtka
cigareta s menším obsahem nikotinu a dehtu, lehká cigareta... Celý referát
 
126. lajtnant, leltnant
poručík... Celý referát
 
127. lajvont
(brněnský hantec) levný, nekvalitní... Celý referát
 
128. lake
druh pryskyřičné látky (z indické smokvoně nebo badyánu smíšená s výměšky samiček červce lakového)... Celý referát
 
129. lakmus
barvivo z lišejníků, acidobazický indikátor... Celý referát
 
130. lakolit
pod zemským povrchem utuhlé magmatické těleso tvaru hříbku nebo bochníku... Celý referát
 
131. lakonický
stručný a výstižný, úsečný... Celý referát
 
132. lakonikum
(historie) (ve starém Římě) místnost v lázních, kde se stále udržovala vyšší teplota... Celý referát
 
133. lakonismus
stručnost v řeči, nemnohomluvné, jednoduché vyjadřování myšlenek... Celý referát
 
134. lakrimace
(medicína) slzení... Celý referát
 
135. lakrimální
(biologie) slzní... Celý referát
 
136. lakrimátor
(biologie) slzotvorná látka... Celý referát
 
137. lakrimokonchální
(anatomie) týkající se kosti slzní a skořepy... Celý referát
 
138. lakrimomaxilární
(anatomie) týkající se slzní žlázy a horní čelisti... Celý referát
 
139. lakrimonazální
(anatomie) týkající se slzní žlázy a nosu... Celý referát
 
140. lakrimozita
(medicína) plačtivost, sklon k pláči... Celý referát
 
141. lakros, lacrosse
(sport) branková sportovní hra kanadského původu... Celý referát
 
142. laktace
tvorba a vylučování mléka z mléčné žlázy... Celý referát
 
143. laktacidémie
(medicína) koncentrace, hromadění kyseliny mléčné v krvi... Celý referát
 
144. laktacidurie
přítomnost kyseliny mléčné v moči... Celý referát
 
145. laktagogum
látka zvyšující u žen v období laktace vylučování mléka... Celý referát
 
146. laktalbumin
albumin obsažený v mléce... Celý referát
 
147. laktam
cyklický amid vznikající odštěpením vody z příslušné aminokyseliny... Celý referát
 
148. laktát
ester mléčné kyseliny... Celý referát
 
149. laktáza, laktasa
enzym štěpící laktózu... Celý referát
 
150. laktenin
(biochemie) termolabilní látka obsažená v mléce, jíž se připisuje baktericidní účinek čerstvě nadojeného mléka... Celý referát
 
151. laktid
(chemie) cyklický ester, který vzniká zahříváním hydroxykyselin, např. kyseliny mléčné... Celý referát
 
152. laktifugní
tlumící vylučování mléka... Celý referát
 
153. lakto-
první část složených slov mající význam mléko, mléčný... Celý referát
 
154. laktobutyrometrie
měření tučnosti mléka... Celý referát
 
155. laktodenzimetr, laktodensimetr
přístroj k měření hustoty mléka... Celý referát
 
156. laktoflavin
(zastarale) žluté barvivo v mléce, organická látka totožná s riboflavinem, vitaminem B2... Celý referát
 
157. laktoglobulin
(biochemie) jednoduchá bílkovina obsažená v mléce, zvláště v mlezivu, mléčný globulin... Celý referát
 
158. laktokys
(potravinářství) náhradní látka za smetanový zákys... Celý referát
 
159. laktologie
nauka o mlékařství... Celý referát
 
160. laktoskop
(technika) dnes již nepoužívaný přístroj k orientačnímu stanovení množství tuku v mléce, založený na neprůhlednosti tuku... Celý referát
 
161. laktoskopie
určování množství tuku v mléce pomocí zvláštního přístroje laktoskopu... Celý referát
 
162. laktosurie
přítomnost laktózy v moči... Celý referát
 
163. laktovegetabilní
sestávající z mléčné, zeleninové a ovocné stravy... Celý referát
 
164. laktovegetarián
(společnost) vylučuje z jídelníčku maso, konzumuje ze živočišných produktů mléko a mléčné výrobky... Celý referát
 
165. laktóza, laktosa
(biochemie) mléčný cukr... Celý referát
 
166. laktulóza
syntetický polysacharid, který se nevstřebává v trávicím ústrojí a je rozkládán střevními baktériemi na kyselinu mléčnou... Celý referát
 
167. lakuna
mezera, štěrbina, prohlubeň, přerušení, prázdný prostor... Celý referát
 
168. lakunární
otvorovitý, mezerovitý, štěrbinovitý... Celý referát
 
169. lakunosus
(meteorologie) odrůda oblaků, v kterých jsou v souvislé tenké oblačné vrstvě pravidelně rozloženy zaokrouhlené otvory... Celý referát
 
170. lakveiformní
smyčkovitý... Celý referát
 
171. lalace
(lingvistika) broukání a žvatlání jako první projev dětské řeči... Celý referát
 
172. lalia
žvatlání, mluvení... Celý referát
 
173. lalické slovo
slova složená z jednoduchých slabik, artikulace hlásek jako ma-ma, ba-ba... Celý referát
 
174. lalický
žvatlat... Celý referát
 
175. laliofobie
(psychologie) chorobný strach z vlastního hovoru... Celý referát
 
176. laločnatý
lalokovitý... Celý referát
 
177. lalofobie
(psychologie) chorobný strach před mluveným projevem... Celý referát
 
178. lalopatie
žvatlavost, všechny druhy poruchy řeči... Celý referát
 
179. laloplegie
obrna, ochrnutí svalstva umožňujícího tvořit řeč... Celý referát
 
180. lama, láma
přežvýkavý sudokopytník žijící v Jižní Americe... Celý referát
 
181. lamaizmus, lámaizmus, lámaismus
tibetsko-mongolská forma buddhizmu... Celý referát
 
182. lamarckizmus, lamarckismus
první ucelená teorie vývoje, vytvořená J. B. Lamarckem... Celý referát
 
183. lamaterapie
léčebné působení na člověka za pomoci a prostřednictvím kontaktů a aktivit s lamou... Celý referát
 
184. lambada
druh moderního tance... Celý referát
 
185. lambda
(lingvistika) v řecké abecedě písmeno l... Celý referát
 
186. lambda kalkul, ?-kalkul
formální systém pro deklaraci funkcí s pravidly pro jejich vyhodnocování (používaný např. pro studium rekurze a vyčíslitelnosti)... Celý referát
 
187. lambdacizmus, lambdacismus
porucha výslovnosti hlásky l (řecky lambda)... Celý referát
 
188. lambdoides
es, lambdoideus, a, um (ř. lambda, ř. eidos tvar) lambdový, lambdovitý, podobný řeckému písmenu "l" (lambda)... Celý referát
 
189. lambert
(fyzika) starší jednotka světelného jasu, zn. La... Celý referát
 
190. lambitus
(l. lambere lízat) lízání... Celý referát
 
191. lamblie
(biologie) cizopasný bičíkovec žijící v tenkém střevě... Celý referát
 
192. lamblióza
onemocnění vyvolané lambliemi... Celý referát
 
193. lambrekýn
ornament napodobující dekorativně zřasenou tkaninu (v grafické a dekorační malbě, v oknech)... Celý referát
 
194. lambris
(stavebnictví) dřevěné nebo jiné obložení stěn... Celý referát
 
195. lamdacismus
porušená výslovnost hlásky "L"... Celý referát
 
196. lamé
hedvábná látka s kovovými vlákny v osnově nebo v útku... Celý referát
 
197. lamela
plátek, destička, plíšek jako součást technického zařízení, např. kruhová deska výsuvné třecí spojky přenášející kroutící moment... Celý referát
 
198. lamelární
(odborně) mající vrstevnaté složení (z destiček, lamel)... Celý referát
 
199. lamelka
spoj, spojnice... Celý referát
 
200. lamella
lamela, destička... Celý referát
 
201. lamellatus
destičkovitý, složený z lamel nebo mající tvar lamely... Celý referát
 
202. lamentace
nářek, bědování... Celý referát
 
203. lamentatio
(l. lamentari naříkat) lamentace, lkání, naříkání... Celý referát
 
204. lamentoso
(hudba) naříkavě... Celý referát
 
205. lameta
ozdobný proužek nebo nitka kovového vzhledu... Celý referát
 
206. lamie
(mytologie) upírka... Celý referát
 
207. lamina
blána... Celý referát
 
208. lamina dentalis
zubní vazivo... Celý referát
 
209. laminální
listový... Celý referát
 
210. laminární
vláknitý, vrstevnatý, probíhající v paralelních vrstvách... Celý referát
 
211. laminát
vrstvená hmota ve formě desek vyztužená vlákny... Celý referát
 
212. laminektomie
operační odnětí trnu a oblouku obratle umožňující přístup do páteřního kanálu... Celý referát
 
213. laminin
součást stroma("vnitřku") kostní dřeně(dále: hemonektin, fibronektin)... Celý referát
 
214. lamino
(textilnictví) laminovaná textilie... Celý referát
 
215. laminovaný
vrstvený, lepený, spojený živicí... Celý referát
 
216. lampa
(brněnský hantec) láhev... Celý referát
 
217. lampa červa
... Celý referát
 
218. lampas
(textilnictví) atlasová tkanina se vzorem... Celý referát
 
219. lampasák
důstojník... Celý referát
 
220. lampion
pestře barevná papírová lucerna... Celý referát
 
221. lana
vlna... Celý referát
 
222. lanatosid
lanatosidy - glykosidy z listů náprstníku užívané jako kardiotonika... Celý referát
 
223. lanč, lunch
polední lehký oběd,přesnídávka... Celý referát
 
224. lancáda
skok koně, při němž kůň natáhne přední i zadní nohy do vodorovné polohy... Celý referát
 
225. lance
lano užívané ženisty... Celý referát
 
226. lanceola
kopíčko, chirurgický nožík... Celý referát
 
227. lanceolatus
(l. lanceola kopíčko) kopíčkovitý... Celý referát
 
228. lanceta
lanceta - sterilná ihla určená na urobenie vpichu do končeka prstu.... Celý referát
 
229. lancinující
šlehavý... Celý referát
 
230. lancinující bolest
(medicína) trhající, rvoucí, sápající. L. bolest ? krutá bolest charakteru trhání částí těla... Celý referát
 
231. lancknecht
(historie) pěší žoldnéř v 15.-17. stol., vlastnící výzbroj a výstroj... Celý referát
 
232. lančmít, luhcheon meat, lunch meat
mleté kořeněné maso v konzervě... Celý referát
 
233. land use
nauka o socioekonomickém využívání přírodních zdrojů krajiny... Celý referát
 
234. land-rover
(motorizmus) terénní automobil... Celý referát
 
235. landaulet
druh karoserie zavřeného auta se střechou vzadu sklápěcí... Celý referát
 
236. landaur, landauer
čtyřsedadlový kočár s dvěma páry sedadel proti sobě kolmo k podélné ose vozu a se střechou dozadu i dopředu sklápěcí... Celý referát
 
237. landeil
stratigrafický stupeň ordoviku (podľa mesta Llandeilo Wales)... Celý referát
 
238. landfríd, lantfríd
(historie) úmluva panovníka se stavy obsahující zákaz násilí, loupeží, rušení veřejného pořádku ap., u nás ve 14.-16. století zemský mír... Celý referát
 
239. landlord
(v Anglii) velký pozemkový vlastník, statkář... Celý referát
 
240. landolfie
(botanika) tropická liána rodu Landolphia poskytující kaučuk (nazv. podle námořního kapitána Landolpha)... Celý referát
 
241. landpartie
(zastarale) výlet do přírody... Celý referát
 
242. landrace
(zoologie) masné plemeno prasat... Celý referát
 
243. landrát
(historie) (za nacizmu) nejvyšší říšskoněmecký správní úředník v kraji... Celý referát
 
244. landser
(zoologie) velký dlouhosrstý pes novofoundlandského typu... Celý referát
 
245. landsm?l
(lingvistika) norský spisovný jazyk uměle vytvořený ve 2. pol. 19. stol. Aasenem ze západonorského nářečí, dnes zvaný nynorsk... Celý referát
 
246. landsmanšaft
součást názvu jedné z krajanských organizací v SRN sdružující odsunuté Němce... Celý referát
 
247. laneus
(l. lana vlna) vlněný... Celý referát
 
248. lanfaléř
zahaleč, holota, pobuda, tulák, světoběžník... Celý referát
 
249. langoš
(gastronomie) v oleji opečená placka z kynutého, obvykle bramborového těsta... Celý referát
 
250. language
řeč jako schopnost užívat jazyka... Celý referát
 
251. language controlling
jazykový audit, komplexní analýza jazykových schopností a dovedností... Celý referát
 
252. language abilities
jazykové schopnosti... Celý referát
 
253. language ego
jazykové, řečové já, jazyková identita... Celý referát
 
254. language skills
jazykové dovednosti (např. čtení, psaní, mluvení, poslech s porozuměním)... Celý referát
 
255. langue
jazyk jako systém... Celý referát
 
256. langusta
(zoologie) velký mořský rak... Celý referát
 
257. lankasterka
lovecká puška... Celý referát
 
258. lanolín, lanolin
tuk ovčí vlny... Celý referát
 
259. lanthan
chemický prvek, bílý těžký kov... Celý referát
 
260. lanthanit
(mineralogie) biely, perleťovolesklý vzácny kosoštvorcový nerast, vodnatý uhličitan lantánu... Celý referát
 
261. lanthanoid
jeden ze skupiny čtrnácti chemických prvků následujících v periodickém systému prvků za lanthanem a majících podobné fyzikální i chemické vlastnosti... Celý referát
 
262. lanugo
ochmýření plodu a novorozence... Celý referát
 
263. lanýž
(mykologie) chutná jedlá houba s podzemními plodnicemi... Celý referát
 
264. lapač snů
... Celý referát
 
265. lapálie
(hovorově) nevýznamná maličkost, malichernost, drobná nepříjemnost, trampota... Celý referát
 
266. laparoenterotomia
(medicína) (ř. lapara část dutiny břišní, ř. enteron střevo, ř. tome řez) laparoenterotomie, chirurgické protětí střeva při laparotomii... Celý referát
 
267. laparogastrostomie
založení žaludeční píštěle během laparotomie... Celý referát
 
268. laparohysterectomia
(medicína) (ř. lapara část dutiny břišní, ř. hystera děloha, ř. ektome vynětí) laparohysterektomie, chirurgické odstranění dělohy při otevření břišní dutiny... Celý referát
 
269. laparohysterotomia
(medicína) (ř. lapara část dutiny břišní, ř. hystera děloha, ř. tome řez) laparohysterotomie, chirurgické protětí dělohy břišní cestou, císařský řez... Celý referát
 
270. laparokéla
(medicína) výhřez části vnitřních orgánů rozestupem břišního svalstva, břišní kýla... Celý referát
 
271. laparokolpotomie
otevření břišní dutiny pochvou... Celý referát
 
272. laparomonodidymus
podvojná zrůda, jejíž obě poloviny jsou srostlé v krajině břišní... Celý referát
 
273. laparomyitis
(medicína) (ř. lapara část dutiny břišní, ř. mys-myos sval) laparomyitida, zánět břišních svalů... Celý referát
 
274. laparomyomotomia
(medicína) (ř. lapara část dutiny břišní, myoma nádor ze svalové tkáně, ř. tome řez) laparomyomotomie, otevření břišní dutiny pro odstranění myomu... Celý referát
 
275. laparorrhaphia
(medicína) (ř. lapara část dutiny břišní, ř. rhafe šev) laparorafie, chirurgické sešití břišní stěny... Celý referát
 
276. laparoskopie
(medicína) optická vyšetřovací metoda dutiny břišní a jejích orgánů... Celý referát
 
277. laparosplenectomia
(medicína) (ř. lapara část dutiny břišní, ř. splen slezina, ř. ektome vynětí) laparosplenektomie, chirurgické vyjmutí sleziny po otevření břišní dutiny... Celý referát
 
278. laparothoracotomia
(medicína) (ř. lapara část dutiny břišní, ř. thorax hrudník, ř. tome řez) laparotorakotomie, chirurgické otevření hrudní a břišní dutiny... Celý referát
 
279. laparotomie
(medicína) chirurgické otevření břišní dutiny... Celý referát
 
280. laparotorakofrenotomie
otevření břišní a hrudní dutiny s protětím bránice... Celý referát
 
281. lapat bronz
... Celý referát
 
282. lapidárium
(archeologie) sbírka kamenných plastik a zbytků stavebních památek... Celý referát
 
283. lapidární
(knižně) stručný, úsečný a přitom výstižný , přesný... Celý referát
 
284. lapiduch
(slang) slangový vojenský výraz pre ošetrovateľa, zdravotníka... Celý referát
 
285. lapiés
(geologie) povrchový krasový jev, rýhy a žlábky v povrchu obnažených krasových hornin... Celý referát
 
286. lapili
sopečné vyvrženiny struskovitého vzhledu... Celý referát
 
287. lápis
leptavý přípravek k odstranění bradavic... Celý referát
 
288. lapis lazuli
klenotnický název nerostu lazuritu... Celý referát
 
289. lapis niger
černý kámen... Celý referát
 
290. lapis philosophorum
kámen filozofů či mudrců... Celý referát
 
291. lapsus
chyba, omyl, pád... Celý referát
 
292. lapsus calami
přepsání, chyba pera... Celý referát
 
293. lapsus linguae
přeřeknutí... Celý referát
 
294. lapsus memoriae
chyba, výpadek, selhání paměti... Celý referát
 
295. lapsus mentis
chybné pochopení... Celý referát
 
296. láptě
lykové krpce (v rus. prostredí)... Celý referát
 
297. laptop
(výpočetní technika) přenosný osobní počítač kufříkového rozměru s bateriovým napájením, notebook... Celý referát
 
298. laqueus
smyčka, klička... Celý referát
 
299. lár
starořímský domácí bůžek... Celý referát
 
300. lardon
(gastronomie) slanina nakrájená na malé kostičky ve francouzské kuchyni... Celý referát
 
301. largo
(hudba) široce, pomalu... Celý referát
 
302. largo sensu
(latinské výrazy) v širším smyslu... Celý referát
 
303. larmoyantní
(psychologie) plačtivý, naříkavý... Celý referát
 
304. larnak, larnakes
hliněný sarkofág doby bronzové na Krétě, tvaru vany nebo truhlice, většinou malovaný... Celý referát
 
305. lartpourlartismus
(umění) umělecký směr pokládající samo umění za cíl tvorby, umění pro umění... Celý referát
 
306. larva
vývojové stadium hmyzu mezi vajíčkem a kuklou... Celý referát
 
307. larvální
skrytý, utajený... Celý referát
 
308. larvovaná deprese
(medicína) projevuje se atypicky, porucha nálady je zastřená, v popředí jsou somatické příznaky, např.: únava, nechutenství, úbytek hmotnosti, sucho v ústech, bolesti bederní páteře a na hrudi , pískání v uchu, též deprese maskovaná, kryptogenní... Celý referát
 
309. larvovaný konflikt
skrytý, zastřený nebo maskovaný konflikt... Celý referát
 
310. laryngála
hrtanová souhláska... Celý referát
 
311. laryngalgia
(medicína) (ř. larynx hrtan, ř. algos bolest) laryngalgie, bolest hrtanu... Celý referát
 
312. laryngeální
hrtanový... Celý referát
 
313. laryngectomia
(medicína) (ř. larynx hrtan, ř. ektome vynětí) laryngektomie, chirurgické vynětí hrtanu... Celý referát
 
314. laryngektomie
(medicína) chirurgické odstranění hrtanu, protětí hrtanu... Celý referát
 
315. laryngismus
(stridulus) (ř. laryngidzein kvičet, l. stridere pištět) křeč svalstva hrtanu... Celý referát
 
316. laryngitida
(medicína) zánět hrtanu... Celý referát
 
317. laryngitis
(medicína) (ř. larynx hrtan) laryngitida, zánět hrtanu. Laryngitis catarrhalis acuta prudký katarální zánět hrtanu s překrvením a zduřením sliznice. Laryngitis phlegmonosa flegmonózní zánět hrtanu. Laryngitis pseudomembranosa pablánový zánět hrtanu. ... Celý referát
 
318. laryngitis acuta
(medicína) akutní zánět hrtanu... Celý referát
 
319. laryngocentesis
(medicína) is, f. (ř. larynx hrtan, ř. kentesis nabodnutí) laryngocentéza, chirurgické nabodnutí hrtanu... Celý referát
 
320. laryngofaryngický
týkající se hrtanu a hltanu... Celý referát
 
321. laryngofissura
(medicína) (ř. larynx hrtan, l. fissura štěrbina) chirurgické otevření hrtanu (nejčastěji ve střední čáře v oblasti štítné chrupavky)... Celý referát
 
322. laryngofon
hrdelní mikrofon, u něhož se hlas nepřenáší ústy, ale přitisknutím k hrdlu... Celý referát
 
323. laryngofonie
hlas tvořený v hrtanu, hrtanový hlas... Celý referát
 
324. laryngokéla
vakovité vychlípení hrtanové dutiny... Celý referát
 
325. laryngologie
lékařská věda o hrtanu a jeho chorobách... Celý referát
 
326. laryngopharyngectomia
(medicína) (ř. larynx hrtan, ř. farynx hltan) laryngofaryngoektomie, chirurgické vynětí hrtanu a hltanu... Celý referát
 
327. laryngopharyngitis
(medicína) (ř. larynx hrtan, ř. farynx hltan) laryngofaryngitida, současný zánět hrtanu a hltanu... Celý referát
 
328. laryngopharynx
(ř. larynx hrtan, ř. farynx hltan) laryngofarynx, hrtanová část hltanu... Celý referát
 
329. laryngoplegie
obrna, ochrnutí svalstva hrtanu... Celý referát
 
330. laryngoptóza
abnormálně nízká poloha hrtanu... Celý referát
 
331. laryngorafie
operační sešití hrtanu... Celý referát
 
332. laryngoragie
krvácení z hrtanu... Celý referát
 
333. laryngorea
abnormální vylučování hlenu ze sliznice hrtanu... Celý referát
 
334. laryngorinologie
nauka o hrtanu, nosu a jejich chorobách... Celý referát
 
335. laryngoskopie
(medicína) vyšetřování hrtanu zrakem pomocí speciálního přístroje... Celý referát
 
336. laryngospasmus
křeč hlasivkové štěrbiny a svěračů hrtanu se zhoršením průchodnosti hrtanu (laryngu), obstrukce horních cest dýchacích... Celý referát
 
337. laryngostenóza
stažení, zúžení hrtanu... Celý referát
 
338. laryngostomia
(medicína) (ř. larynx hrtan, ř. stoma ústa) laryngostomie, chirurgické vyústění hrtanu navenek v oblasti krku... Celý referát
 
339. laryngotom
přístroj k protětí hrtanu... Celý referát
 
340. laryngotomia
(medicína) (ř. larynx hrtan, ř. tome řez) laryngotomie, chirurgické protětí hrtanu... Celý referát
 
341. laryngotracheální
týkající se hrtanu a průdušnice... Celý referát
 
342. laryngotracheitis
(medicína) (ř. larynx hrtan, ř. tracheia průdušnice) laryngotracheitida, zánět hrtanu a průdušnice... Celý referát
 
343. laryngotracheobronchitis
(medicína) (ř. larynx hrtan, ř. tracheia průdušnice, ř. bronchos průduška) laryngotracheobronchitida, současný zánět hrtanu, průdušnice a průdušek... Celý referát
 
344. laryngotracheobronchoskopie
endoskopické vyšetření hrtanu, průdušnice a průdušek... Celý referát
 
345. laryngotracheoskopie
endoskopické vyšetření hrtanu a průdušnice... Celý referát
 
346. laryngotracheotomia
(medicína) (ř. larynx hrtan, ř. tracheia průdušnice, ř. tome řez) laryngotracheotomie, chirurgické protětí hrtanu a průdušnice... Celý referát
 
347. laryngotyphus
(medicína) i, m. (ř. larynx hrtan, ř. typhos tyf) laryngotyfus, zánět sliznice, vředovité změny hrtanu při břišním tyfu... Celý referát
 
348. larynx
hrtan... Celý referát
 
349. lasagne
(gastronomie) italské velmi široké těstoviny... Celý referát
 
350. lasanoforos
nočník (v Perštině)... Celý referát
 
351. lasciate ogni speranza
zanechte vší naděje... Celý referát
 
352. lascivia
nevázanost, prostopášnost... Celý referát
 
353. lascivní
(expresivně) oplzlý, chlípný, nemravný, kluzký, necudný, smilný... Celý referát
 
354. lascivnost, lascivita
(psychologie) oplzlost, nemravnost, necudnost... Celý referát
 
355. lascivus
lascívní, vilný, nevázaný... Celý referát
 
356. laser
(fyzika) kvantový generátor světla... Celý referát
 
357. láska
(psychologie) lidský cit, jež neumíme vyjádřit jinak, intenzivní náklonnost k jinému člověku, nejčastěji opačného pohlaví... Celý referát
 
358. laso
dlouhý pevný provaz se smyčkou, nejčastěji na chytání zvěře... Celý referát
 
359. lassalismus
směr v rakouském a německém dělnickém hnutí... Celý referát
 
360. lassitudo
(l. lassus unavený) únava, ochablost, vyčerpání... Celý referát
 
361. last minute
(marketing) Termín používaný převážně v souvislosti se zájezdy, letenkami a dovolenými. Označují se jím nabídky "na poslední chvíli", které by měly být levnější za účelem naplnění nevyčerpané kapacity. Často ovšem prodejci termínem last minute označu... Celý referát
 
362. last not least
poslední, ne však nejnepatrnější... Celý referát
 
363. lastex
(textilnictví) tkanina s pryžovými nitěmi opředenými přízí... Celý referát
 
364. lastura
párovitá schránka bezobratlých... Celý referát
 
365. lat
měnová jednotka Lotyšska... Celý referát
 
366. lata
složené hroznovité květenství, např. šeříku... Celý referát
 
367. late
rozsáhle, široko... Celý referát
 
368. latebra
úkryt, útulek... Celý referát
 
369. latén
mladší doba železná... Celý referát
 
370. latence
skrytost, utajenost, neprojevenost... Celý referát
 
371. latens
ukrytý, skrytý, nezjevný, utajený, tajný, bezpříznakový... Celý referát
 
372. laténská kultura
hmotná kultura doby laténské... Celý referát
 
373. latent pattern maintenance
udržování latentních vzorů (zdrojů, motivace)... Celý referát
 
374. latentio
(l. latere být skryt, skrývat se) latence, skrytost, bezpříznakovost nemoci... Celý referát
 
375. latentní
neprojevující se vnějšími příznaky či změnami, skrytý, utajený... Celý referát
 
376. latentní charakter
psychoanalytický termín označující vyřešení Oidipovského (resp. Elektřina) komplexu v období mezi šestým až dvanáctým rokem, identifikace s rodičem stejného pohlaví, klidnou reaktivitu, utlumenost pohlavního pudu, snahu o zdatnost a výkonnost i v ob... Celý referát
 
377. latentní mimořádné nadání
... Celý referát
 
378. latentní období vývoje
v psychoanalýze období od pátého až šestého roku do začátku puberty, v tomto stadiu evoluce často mizí oidipovský komplex... Celý referát
 
379. latentní sociální funkce
neuvědomované a skryté společenské funkce bez navenek prezentovaných cílů (Robert King Merton)... Celý referát
 
380. latentní učení
... Celý referát
 
381. latenzifikace
dodatečné zvýšení citlivosti fotografického materiálu... Celý referát
 
382. laterál
(lodnictví) boční plocha ponořené části plavidla... Celý referát
 
383. laterála
boková souhláska... Celý referát
 
384. lateralis
boční, okrajový, postranní, laterální... Celý referát
 
385. lateralita
přednostní užívání jednoho z párových orgánů pohybového nebo smyslového ústrojí... Celý referát
 
386. lateralitas
(l. latus-lateris bok) lateralita, stav označující umístění ke straně nebo zaujímající jednu stranu, např. levá nebo pravá hemisféra... Celý referát
 
387. lateralizace
přesun, přemístění ke straně... Celý referát
 
388. laterální
(odborně) postranní, boční... Celý referát
 
389. laterální asymetrie
větší či menší rozdíly v anatomické stavbě i v aktivitě mezi párovými orgány těla... Celý referát
 
390. laterální transfer
(odborně) kladný přenos (např. poznatků či dovedností) na téže úrovni složitosti... Celý referát
 
391. latericius
cihlový, cihlově zbarvený (např. sediment)... Celý referát
 
392. laterit
druh půdy cihlově zbarvený, obsahující hlavně hliník nebo železo vzniklý lateritizací... Celý referát
 
393. laterna
(zastarale) lampáš... Celý referát
 
394. laterna magika, laterna magica
jednoduché zařízení na promítání obrázků... Celý referát
 
395. latero-
první část složených slov mající význam boční... Celý referát
 
396. lateroabdominální
týkající se boční strany a břicha... Celý referát
 
397. laterodeviatio
(l. latus-lateris bok, l. deviatio uchýlení) laterodeviace, uchýlení, odklonění k boku... Celý referát
 
398. laterodorzální
bočnězadní... Celý referát
 
399. lateroductio
(l. latus-lateris bok, l. ducere vést) laterodukce, pohyb do strany (např. oka)... Celý referát
 
400. laterofaryngeální
ležící na boční straně hltanu... Celý referát
 
401. lateroflexe
(medicína) ohnutí (orgánu) do strany... Celý referát
 
402. lateroflexio
(uteri) (l. latus-lateris bok, l. flectere ohýbat) lateroflexe, ohnutí do strany (např. děložní tělo proti děložnímu krčku)... Celý referát
 
403. laterognatie
čelist posunutá ke straně... Celý referát
 
404. lateropositio
(l. latus-lateris bok, l. ponere klást) lateropozice, uložení orgánu na boční straně... Celý referát
 
405. lateropulsio
(l. latus-lateris bok, l. pellere hnát) lateropulze, sklon k padání na jednu stranu... Celý referát
 
406. lateropulze
posuny či tahy do boku, do stran a zpět... Celý referát
 
407. laterotorsio
(l. latus-lateris bok, l. torquere točit) laterotorze, otáčení do strany... Celý referát
 
408. laterovat
přenášet, přenést součet položek z jedné strany účtu na druhou... Celý referát
 
409. lateroversio
(l. latus-lateris bok, l. vertere obracet) lateroverze, ohnutí orgánu ke straně... Celý referát
 
410. latex
emulzní nátěrová barva... Celý referát
 
411. latifundie
(zemědělství) rozsáhlá plocha, obvykle zemědělské půdy... Celý referát
 
412. latifundista
(zemědělství) soukromý vlastník, držitel latifundií (rozsáhlých ploch zemědělské půdy)... Celý referát
 
413. latin rock
spojení latinskoamerické hudby s rockem (70. léta 20. století)... Celý referát
 
414. latinizmus, latinismus
jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z latiny nebo v něm podle latiny vytvořený... Celý referát
 
415. latinka
běžně užívaná moderní psací kurzíva v oblasti latinského písma... Celý referát
 
416. latissimus
(l. latus široký) nejširší... Celý referát
 
417. latituda
délka, odchylka... Celý referát
 
418. latitudo
šířka, širokost, rozlehlost, rozloha, rozsah... Celý referát
 
419. latrán
část městského osídlení přímo závislá na hradu, od vlastního města oddělena zpravidla řekou... Celý referát
 
420. latreutický
(odborně) uctívající... Celý referát
 
421. latrie
druhá část složených slov mající význam uctívání, zbožňování... Celý referát
 
422. latrina
provizorní vykopaný záchod v polních podmínkách... Celý referát
 
423. latrocinium
zlodějství, loupež, zbojnictví... Celý referát
 
424. latus
strana, bok, postranní část... Celý referát
 
425. latyrismus
chronická otrava vyvolaná dlouhodobým požíváním semen hrachoru... Celý referát
 
426. laudabilis
chvályhodný, slavný... Celý referát
 
427. laudánum, laudanon
opium... Celý referát
 
428. laudatio
(odborně) pochvalný projev při oficiální oslavě nějaké osoby nebo instituce, projev díků, chvalozpěv... Celý referát
 
429. laudatio funebris
oslavný pohřební projev, chvála zemřelého a jeho rodu... Celý referát
 
430. laudy
(církev) chvály, tj. název druhé části kněžských a řádových modliteb recitované po matutinu... Celý referát
 
431. lauf
hlaveň... Celý referát
 
432. laufpas
výpověď, vyhazov... Celý referát
 
433. laur
vavřín... Celý referát
 
434. laureát
(odborně) jedinec poctěný za své mimořádné dílo cenou... Celý referát
 
435. laurentinský
(geologie) laurentinský útvar - spodní útvar prahor... Celý referát
 
436. laurionit
(mineralogie) kosočtverečný nerost, zásaditý chlorid olovnatý... Celý referát
 
437. laurit
(mineralogie) vzácný krychlový nerost, sirník ruthenia z řady pyritu... Celý referát
 
438. laurus
vavřín... Celý referát
 
439. laus
chvála, zásluha... Celý referát
 
440. lautal
tvrdá hliníková slitina s mědí a křemíkem... Celý referát
 
441. láva
(geologie) magma, které se při sopečných erupcích dostává na zemský povrch... Celý referát
 
442. lavábí
jemná látka z chemických vláken, prací hedvábí... Celý referát
 
443. lavábl
druh jemné látky na prádlo... Celý referát
 
444. lavabo
nádoba na umývání rukou... Celý referát
 
445. lavacrum
koupel, lázeň... Celý referát
 
446. lavatio
(l. lavare mýt) mytí, koupání, lázeň... Celý referát
 
447. lavatorium
umývárna... Celý referát
 
448. laváž
(medicína) umývání, vymývání, promývání, výplach... Celý referát
 
449. lavér
(technika) přístroj k ochlazování a praní saturačního plynu z cukrovarské vápenky... Celý referát
 
450. lavina
rychlý sesuv hmot (sněhu, ledu, kamení) po příkrém svahu... Celý referát
 
451. lavinová reakce
explozivní reakce s dominovým efektem, přičemž změna v jedné oblasti vyvolává změny i v dalších oblastech... Celý referát
 
452. lavinovitý
připomínající lavinu, zvláště její nezadržitelný postup... Celý referát
 
453. lavipedium
mytí, koupel nohou... Celý referát
 
454. lavírovat
(lodnictví) udržovat loď přibližně na stejném místě... Celý referát
 
455. lavor
umývadlo... Celý referát
 
456. lavor, lavór
(zastarale) umyvadlo... Celý referát
 
457. lávovina
ztuhlé vyvřelé magma, láva... Celý referát
 
458. lávra
větší pravoslavný klášter... Celý referát
 
459. law and order
zákon a pořádek... Celý referát
 
460. law of effect
zákon účinku (L.Thorndike)... Celý referát
 
461. lawless individuals
nezákonná individua... Celý referát
 
462. lawn-tennis
tenis na trávě... Celý referát
 
463. laxace
(medicína) tělesné ochabnutí... Celý referát
 
464. laxans
projímadlo, laxativum... Celý referát
 
465. laxativa
projímadla... Celý referát
 
466. laxativní
(medicína) projímavý... Celý referát
 
467. laxativum
projímadlo, laxans... Celý referát
 
468. laxitas
(l. laxare uvolňovat) laxita, uvolnění, povolení, snížení... Celý referát
 
469. laxní
(hovorově) lhostejný, povrchní, nezodpovědný, beroucí všechno na lehkou váhu... Celý referát
 
470. laxní edukace
výchovná péče je pouze povrchní, málo zodpovědná, vychovatelovi je dítě dost lhostejné, protože má jiné, intenzivnější zájmy... Celý referát
 
471. laxus
volný, uvolněný, široký, řídký, ochablý, laxní... Celý referát
 
472. lay care
laická péče (např. o zdraví)... Celý referát
 
473. layout
kreslený návrh pro zalomení tiskoviny... Celý referát
 
474. lazar
nemocný člověk... Celý referát
 
475. lazaret
nemocnice... Celý referát
 
476. lazarita, lazarista
příslušník kongregace zaměřené na misijní a kazatelskou činnost... Celý referát
 
477. lazaron
(zastarale) žebrák, povaleč... Celý referát
 
478. lazebník
(zastarale) holič, kadeřník... Celý referát
 
479. lazur
jasně modrá barva, blankyt... Celý referát
 
480. lazura
tenká průhledná vrstva dávající spodní barevné vrstvě jiné zbarvení a svítivost... Celý referát
 
481. lazurit
(mineralogie) křemičitan s obsahem hliníku, sodíku a síry, tmavě modré barvy, užívaný jako ozdobný kámen a polodrahokam, lapis lazuli... Celý referát
 
482. lazy
... Celý referát
 
483. lazzi, liti
v raném středověku polosvobodní Frankové a Sasové, kteří platili šlechtě dávky, ale směli nosit zbraně... Celý referát
 
484. lde / lmd
lehká dětská encefalopatie, lehká mozková dysfunkce... Celý referát
 
485. leadership
(společnost) styl vedení a motivace jednotlivých podřízených, týmů a celých organizací... Celý referát
 
486. leadership ability
schopnosti a dovednosti pro vedení a řízení... Celý referát
 
487. leading
vedení, v komunikaci jde při vedení o to, aby po navození raportu partner následoval vedoucího rozhovoru v jeho způsobu chování a prožívání, aby se s ním pokud možno nevědomě identifikoval a napodoboval ho... Celý referát
 
488. leaflet
leták (písemná nebo obrazová zpráva na jednom listě papíru)... Celý referát
 
489. leak syndrom
(medicína) leakage ? angl. únik, unikání, prosakování, ucházení. L. tekutiny z cév při zánětu,popáleninách,při exsudaci (např. při retinopatiích lze l. prokázat fluoresceinovou angiografií)... Celý referát
 
490. lean production
zeštíhlování výroby, zavádění tzv. štíhlé výroby... Celý referát
 
491. leányka
jakostní, lahodně extraktivní bílé víno pocházející ze Sedmihradska, dívčí hrozen... Celý referát
 
492. learned pessimism
naučený pesimismus (koncepce M.Seligmana)... Celý referát
 
493. learned resourcefulness
naučený zdroj síly (koncepce amerického klinického psychologa Michaela Rosenbauma)... Celý referát
 
494. learner training
výcvik, trénink, příprava učícího se žáka či studenta... Celý referát
 
495. learning agreement
studijní dohoda, studijní plán stáže, smlouva popisující studijní program... Celý referát
 
496. learning by doing
učení se vlastní činností, konáním, zkušenostmi, aplikací teorie v tvořivé práci, konstruktivistická metoda v edukaci... Celý referát
 
497. learning difficulties
dificility učení... Celý referát
 
498. learning disability
specifické poruchy učení... Celý referát
 
499. learning disorders
obtíže, závady a poruchy učení... Celý referát
 
500. learning package
vypracovaný studijní materiál, výukový balík... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info