Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "I" k dispozici 2107 výsledků.
IA   IB   IC   ID   IE   IF   IG   IH   II   IJ   IK   IL   IM   IN   IO   IP   IQ   IR   IS   IT   IU   IV   IW   IX   IY   IZ  

Prvních 500 výsledků pro písmeno "I":
 
1. iatrochemie
(medicína) směr v lékařství v 17. a 18. století vysvětlující životní pochody v organizmu chemickým děním... Celý referát
 
2. iatrogenie
(medicína) poškození zdraví vzniklé negativním působením léčebného zásahu... Celý referát
 
3. iatrogenní
(medicína) vyvolané lékařem, jeho neuváženým jednáním, špatným vyšetřením, chybným léčením... Celý referát
 
4. iatrokracie
(politologie) rys politického systému spočívající v tom, že o právech jednotlivců i skupin rozhodují ve významné míře představitelé zdravotnického systému, jejich rozhodnutí nejsou přezkoumatelná nezávislým soudem, popřípadě mají významný vliv na sou... Celý referát
 
5. iatron
(elektrotechnika) druh paměťové elektronky... Celý referát
 
6. iatropatogenie
(medicína) poškození či zhoršení duševního, sociálního nebo somatického zdraví pacienta nebo klienta nežádoucím zákrokem nebo chováním zdravotníka... Celý referát
 
7. iatros
(doslovný překlad) lékař... Celý referát
 
8. ibidem
(literatura) tamtéž - knižní odkaz, odkazová zkratka ibid. - slouží pro identifikaci stejného pramene, jako v případě předchozí citace... Celý referát
 
9. ibis
(ornitologie) cizokrajný, čápům podobný brodivý pták... Celý referát
 
10. ibišek
(botanika) bylina nebo dřevina rodu Hibiscus s pilovitými listy a velkými květy různých barev, z nichž některé druhy se u nás pěstují jako okrasné, proskurník... Celý referát
 
11. ibn
část arabských složených vlastních jmen s významem syn, předcházející jméno otce... Celý referát
 
12. ibo
(lingvistika) kváský jazyk z kongokordofánské rodiny užívaný v jižní a jihovýchodní Nigérii... Celý referát
 
13. ice breaker
(sociologie) doslovným překladem "prolamovač ledu" - jakákoli činnost, která pomáhá při seznamování navzájem cizích lidí... Celý referát
 
14. icebreaker
ledoborec... Celý referát
 
15. ichneumon
(zoologie) posvátná pasička starých Egypťanů, ochránkyně před hady krokodýly, promyka... Celý referát
 
16. ichno-
první část složených slov mající význam stopa... Celý referát
 
17. ichnofosilie
fosilní stopa po činnosti organizmu, bioglyf... Celý referát
 
18. ichnogram
otisk stopy nohy nebo šlépějí... Celý referát
 
19. ichnologie
nauka o zkamenělých stopách živočichů... Celý referát
 
20. ichnyt
(geologie) fosilní šlépěj nebo stopa po organismu na vrstevních plochách... Celý referát
 
21. ichor
(mytologie) (v řecké mytologii) tekutina proudící v žilách bohů (jako krev u lidí)... Celý referát
 
22. ichorémie
vniknutí výměšků ran do krve... Celý referát
 
23. ichtiram (arabsky)
hrdost, pýcha... Celý referát
 
24. ichtoxyl
(farmakologie) farmaceutický přípravek s antiseptickými účinky obsahující ichtamol... Celý referát
 
25. ichtyl
(psychologie) podivín, člověk s neočekávaným vzezřením a přehnaným chováním hraničícím s psychiatrickou diagnózou... Celý referát
 
26. ichtyo-
první část složených slov mající význam ryba, rybí... Celý referát
 
27. ichtyofág
(zoologie) živočich živící se rybami... Celý referát
 
28. ichtyofobie
(psychologie) chorobný strach z ryb... Celý referát
 
29. ichtyografie
popis ryb... Celý referát
 
30. ichtyol
(farm. zast.) ichtamol... Celý referát
 
31. ichtyologie
obor zoologie zabývající se studiem ryb, nauka o rybách... Celý referát
 
32. ichtyotoxin
jed obsažený v orgánech nebo v krvi některých druhů ryb... Celý referát
 
33. ichtyóza
(medicína) vrozená vada, rohovění kůže projevující se její suchostí a šupinatostí... Celý referát
 
34. icpalli
dřevěný trůn či křeslo (pouze) pro vysoké aztécké hodnostáře... Celý referát
 
35. icq
(internet) dříve velmi oblíbený program typu instant messenger pro komunikaci dvou nebo více osob prostřednictvím internetu... Celý referát
 
36. icterus neonatalis
poporodní žloutenka novorozenců... Celý referát
 
37. ictofobie
(psychologie) chorobný strach z mozkové mrtvice... Celý referát
 
38. ictus amnesticus
náhlá ztráta paměti pro určité, specifické zážitky a prožitky... Celý referát
 
39. ictus apoplecticus cerebri
(medicína) mozková příhoda, mozková mrtvice (důsledek krvácení do mozku)... Celý referát
 
40. ictus cerebri
(medicína) mozková mrtvice, cévní mozková příhoda (CMP)... Celý referát
 
41. ictus epilepticus
záchvat padoucnicových křečí... Celý referát
 
42. id
(psychologie) ono, to, nevědomá, iracionální a pudová část osobnosti... Celý referát
 
43. id est
to je... Celý referát
 
44. idant
(genetika) jednotka dědičnosti, gen... Celý referát
 
45. idea
(knižně) myšlenka, nápad... Celý referát
 
46. ideace
podložení ideou, postižení podstaty... Celý referát
 
47. ideační fluencita
bohaté vybavování představ a myšlenek... Celý referát
 
48. ideál
(odborně) vzor, dokonalý představitel... Celý referát
 
49. ideal realismus
směr ve filozofii a psychologii, který uznává existenci rálných předmětů a jevů mimo nás, ale současně učí, že lidské vjemy a představy nejsou věrným otiskem skutečnosti, ale jsou závislé na individuálním subjektu vnímání a představování... Celý referát
 
50. idealizace, idealisace
vytváření pojmů a abstrakcí... Celý referát
 
51. idealizmus, idealismus
názor o prvotnosti ducha před hmotou... Celý referát
 
52. ideální
(hovorově) dokonalý, nedosažitelný... Celý referát
 
53. ideální norma v psychologii
(psychologie) optimální a ideálnímu vzoru se blížící způsob existence a seberealizace, příkladný životní styl a aktivity osobnosti v optimálních přírodních a kulturních, sociálních a ekonomických podmínkách... Celý referát
 
54. ideální ego
představa a přání jaký by člověk chtěl být, zdroj úsilí o sebezdokonalení v budoucnosti... Celý referát
 
55. ideální já
(psychologie) cílový obraz vlastní psychiky a osobnosti, jedna ze základních determinant individuální motivace a autoregulace... Celý referát
 
56. ideální žák a žákyně
(psychologie) subjektivní a individuální představa a názor na optimální vlastnosti osobnosti žáka a žákyně (studenta či studentky ) a jejich chování, jednání a prožívání. Obsahuje např. subjektivní představy o adekvátním nadání žáka či žákyně, jej... Celý referát
 
57. idealotropismus
vliv nevědomí na volbu životních ideálů (Leopold Szondi)... Celý referát
 
58. ideatio
(ř. idea představa) ideace, tvoření idejí, schopnost myšlení... Celý referát
 
59. ideativní
rozumová, gnostická, představovaná, integrální, též ideatorní, ideová... Celý referát
 
60. idée fixe
fixní idea, utkvělá myšlenka... Celý referát
 
61. idem
totéž, týž... Celý referát
 
62. idem per idem
bludný kruh... Celý referát
 
63. identický
(odborně) totožný, shodný... Celý referát
 
64. identicus
identický, totožný, souhlasný, stejný... Celý referát
 
65. identifikace
(odborně) zjišťování totožnosti... Celý referát
 
66. identifikace paradoxní
... Celý referát
 
67. identifikátory
jména, označení, kategorie, definice, názvy, čísla proměnných, konstant, datových typů a polí, funkcí a vlastností objektů... Celý referát
 
68. identifikovaná regulace chování
... Celý referát
 
69. identifikovaný
zjištěný... Celý referát
 
70. identifikovat
určit totožnost, zjišťovat... Celý referát
 
71. identikit
(kriminalistika) přibližná podoba, pravděpodobný portrét např. osoby podezřelé z trestného činu sestavený z jednotlivých segmentů podle popisu svědků... Celý referát
 
72. identita
(odborně) totožnost, úplná shodnost... Celý referát
 
73. identita existence
totožnost, jednota ve vztahu vnitřního duševního života a konání (jednání), autentické bytí... Celý referát
 
74. identitas
totožnost, identita... Celý referát
 
75. ideo-
první část složených slov mající význam myšlenka, představa, mínění, myšlenkový... Celý referát
 
76. ideognostická dyskalkulie
potíže a závady v chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi... Celý referát
 
77. ideograf
ideogram... Celý referát
 
78. ideografie
způsob psaní s použitím ideogramů... Celý referát
 
79. ideogram
znak pro pojem, ideu, ideograf... Celý referát
 
80. ideokinetická dyspraxie
(medicína) závady či poruchy při napodobování nebo pohybovém vyjadřování účelných motorických aktivit (např. odemykání, otvírání zasouvacích dveří)... Celý referát
 
81. ideokracie
(politologie) vláda idejí... Celý referát
 
82. ideological bias
ideologická předpojatost, sklon předpokládat větší ideologické zabarvení názorů jiných osob než odpovídá reaslitě... Celý referát
 
83. ideologie
(odborně) původně nauka o ideách a jejich původu... Celý referát
 
84. ideomotorický
samovolný, bez součinnosti vůle... Celý referát
 
85. ideopatický
(psychologie) takový, který se vztahuje jen na vlastní osobu a na její blaho... Celý referát
 
86. ideosféra
prostředí lidské mysli, sféra memetické evoluce (termín R.Dawkinse)... Celý referát
 
87. ideotelický
zaměřený ve svém prožívání i jednání na ideální hodnoty a cíle (např. pravdu, dobro, krásu, spravedlnost)... Celý referát
 
88. ideotelie
zaměření na ideální cíle a hodnoty (např. dobro, krásu, spravedlnost, svobodu)... Celý referát
 
89. idio-
první část složených slov mající význam vlastní, zvláštní... Celý referát
 
90. idioblast
(biologie) buňka odlišná tvarem i vlastnostmi od ostatních buněk... Celý referát
 
91. idiocie, idiotie
nejtěžší stupeň slabomyslnosti, idiotizmus... Celý referát
 
92. idiofon
(hudba) samoznějící hudební nástroj... Celý referát
 
93. idiogamie
oplozování samičích gamet gametami samčími téhož jedince, samooplození, samoopylení... Celý referát
 
94. idiogeneze
spontánní vznik... Celý referát
 
95. idioglosie
vlastní řeč malého dítěte... Celý referát
 
96. idiognoze
schopnost a dovednost sebeuvědomování, autoidentifikace procesů a stavů vlastního (osobního) vědomí, chování a prožívání a jeho odlišení od chování a prožívání druhých osob... Celý referát
 
97. idiognozie
vědomí já, jáství... Celý referát
 
98. idiograf
vlastnoruční podpis... Celý referát
 
99. idiografický přístup
(psychologie) přístup zaměřený na individuální a specifické rysy jedinečné a konkrétní osobnosti... Celý referát
 
100. idiogram
schematické (ideální) znázornění karyotypu... Celý referát
 
101. idiolalie
autonomní, vlastní, druhým nesrozumitelná řeč... Celý referát
 
102. idiolatrie
sebeláska, narcizmus... Celý referát
 
103. idiolekt
(lingvistika) styl jazykového projevu příznačný pro jednotlivce, skupinu... Celý referát
 
104. idiom
ustálené spojení slovních tvarů, v němž alespoň jeden má jedinečnou funkci s významem přímo neodvoditelným z významu tvarů... Celý referát
 
105. idiomatika
(lingvistika) jazykovědná disciplína zabývající se idiomy... Celý referát
 
106. idiomuscularis
(ř. idios vlastní, zvláštní, l. musculus sval) idiomuskulární (kontrakce), reakce svalu při jeho dráždění, vlastní svalová reakce bez nervového zprostředkování... Celý referát
 
107. idioneurální
reakce nervu při jeho dráždění... Celý referát
 
108. idioneurosis
(ř. idios vlastní, zvláštní, ř. neuron nerv) neuróza vzniklá bez zjevné zevní příčiny... Celý referát
 
109. idiopatický
(odborně) samostatně vzniklý, vzniklý z neznámé příčiny... Celý referát
 
110. idiopatie
(medicína) choroba, není důsledkem jiné choroby nebo úrazu... Celý referát
 
111. idioplazma
předpokládaná zárodečná hmota, které bylo mylně připisováno přenášení dědičných znaků... Celý referát
 
112. idios kosmos
svět uzavřený (soukromý)... Celý referát
 
113. idiosynkrasie
svérázný prvek v projevu jedince, jeho chování ostře ho odlišující od ostatních jedinců... Celý referát
 
114. idiosynkrazie
(odborně) jedinečnost, odlišující prvek chování nebo projevu... Celý referát
 
115. idiot
(psychologie) slabomyslný člověk... Celý referát
 
116. idiot savant
(psychologie) učený idiot (podprůměrně inteligentní člověk s výborným memory kvocientem, který se přeceňuje a navenek působí, alespoň po určitou dobu, jako vzdělanec)... Celý referát
 
117. idiota
(ř. idiotes otrok, který nesměl být vzděláván, neznalec) idiot, jedinec stižený idiotstvím, slabomyslný člověk, nevzdělavatelný a nevychovatelný jedinec... Celý referát
 
118. idiotbox
(brněnský hantec) televizor... Celý referát
 
119. idiotes
v antickém Řecku označoval tento pojem soukromou, neužitečnou osobu, druhořadého občana.... Celý referát
 
120. idiotický
zastaralý termín pro osoby chovající se na úrovni těžké a hluboké mentální retardace... Celý referát
 
121. idiotikon
slovník jednoho nářečí... Celý referát
 
122. idiotizmus, idiotismus
nejtěžší forma slabomyslnosti, blbost, idiocie, idiotství... Celý referát
 
123. idiotopie
označení pro určení polohy části orgánu ve vztahu k celému orgánu... Celý referát
 
124. idiotství
nejtěžší forma slabomyslnosti, projevující se neschopností k soustavné činnosti, práci, dodržování osobní čistoty apod. Idiotia amaurotica familiaris dědičné onemocnění s cerebroretinální degenerací... Celý referát
 
125. idiotyp
(biologie) souhrn všech determinantů organismu... Celý referát
 
126. idioventrikulární
vycházející ze srdeční komory... Celý referát
 
127. ido
(lingvistika) umělý mezinárodní jazyk... Celý referát
 
128. idol
(náboženství) kultovní předmět pravěkých náboženství, modla... Celý referát
 
129. idola fori
idoly, klamy, omyly trhu (tržiště)plynoucí z nepřesné a zavádějící verbální i nonverbální sociální komunikace (F.Bacon)... Celý referát
 
130. idola mentis
předsudky bránící vývoji poznání (F. Bacon)... Celý referát
 
131. idola specus
idoly (omyly) jeskyně (doupěte), které jsou dány např. výchovou (F. Bacon)... Celý referát
 
132. idola theatri
idoly (omyly, klamy) plynoucí např. z nesprávné tradice, ze zakořeněných nesprávných hypotéz a tvrzení autorit (F.Bacon)... Celý referát
 
133. idola tribus
idoly rodu (kmene), kam patří mylné představy a předsudky vlastní lidské přirozenosti (F.Bacon)... Celý referát
 
134. idolatrie
(psychologie) modloslužebnictví, uctívání idolu... Celý referát
 
135. idoletrie
modlářství, modloslužba... Celý referát
 
136. idoneus
vhodný, schopný... Celý referát
 
137. idrosofobie
(psychologie) chorobný strach z potivosti... Celý referát
 
138. idyla
selanka... Celý referát
 
139. idylický
(hovorově) přikrášlený, vylíčený příliš idealisticky, optimisticky, romanticky, nereálně... Celý referát
 
140. idyličnost
hyperbolizovaná poetičnost, lyričnost, romantičnost, maximalizovaný až nereálný optimismus, bezproblémovost... Celý referát
 
141. idylismus
přkrášlování, přehnaný optimismus, přílišný idealismus, hyperbolická certifikace, odklon od realismu... Celý referát
 
142. idylizovat
sklon vnímat a líčit situace, věci a osoby nerealisticky, příliš optimisticky, přikrášleně jako idylické, nekonfliktní, harmonické... Celý referát
 
143. iecur
játra... Celý referát
 
144. ieiunitas
lačnost, prázdnost, suchost... Celý referát
 
145. ieiunium
hlad, lačnění... Celý referát
 
146. ieiunum
jejunum, i, n. jejunum, lačník, proximální část tenkého střeva... Celý referát
 
147. ieiunus
lačný, prázdný... Celý referát
 
148. iftichár
hrdý, čestný... Celý referát
 
149. igapó
močaristý, väčšiu časť roka zaplavený les okolo riek v Amazónii (port.-ind. geogr.)... Celý referát
 
150. igelit
plast, měkčený polyvinylchlorid... Celý referát
 
151. iglú
eskymácká kopulovitá chýše ze sněhových a ledových kvádrů... Celý referát
 
152. ignarus
neznalý, nezkušený... Celý referát
 
153. ignavus
nečinný, zbabělý... Celý referát
 
154. igneus
žhavý, ohnivý... Celý referát
 
155. igni-
první část složených slov mající význam láva, žhavý... Celý referát
 
156. ignipunktura
vypalování pomocí rozžhavených jehel... Celý referát
 
157. ignis
(doslovný překlad) oheň... Celý referát
 
158. ignitr
zapalovací elektroda ignitronu... Celý referát
 
159. ignorace
vědomé přehlížení, pomíjení... Celý referát
 
160. ignoramus et ignorabimus
neznáme a nepoznáme, nevíme a nebudeme vědět, slogan agnostiků citujících E.du Bois Reymonda... Celý referát
 
161. ignorance
naprostá neznalost, nevědomost, ignoranství... Celý referát
 
162. ignorans
nevšímající, nedbající, projevující hrubou neznalost, nevědomost... Celý referát
 
163. ignorant
(hovorově) neznalec, nevzdělanec, tupec... Celý referát
 
164. ignorantia
ignorance, neznalost, nezkušenost, hrubá nevědomost... Celý referát
 
165. ignoratia iuris non excusat
neznalost zákona neomlouvá... Celý referát
 
166. ignoratio elenchi
neznalost dokazovaného... Celý referát
 
167. ignorovat
(hovorově) úmyslně si nevšímat, opomíjet... Celý referát
 
168. ignotum per ignotum
definování neznámého opět neznámým... Celý referát
 
169. ignotus
neznámý, neznající... Celý referát
 
170. igric
(historie) středověký zpěvák a hudebník... Celý referát
 
171. iguanodon
vyhynulý druh obrovských býložravců... Celý referát
 
172. igumen
představený pravoslavného kláštera... Celý referát
 
173. ihrám
pokrývka hlavy indických žen... Celý referát
 
174. ikai
hierarchie úředníků z řad dvorské šlechty u japonského císařského dvora... Celý referát
 
175. ikebana
(botanika) umělecké aranžování rostlin (zejména květin) v nádobách, symbolizující oblohu, člověka a zemi... Celý referát
 
176. ikoglan
páže na dvoře sultána... Celý referát
 
177. ikona, icona
náboženský obraz ve východních církvích... Celý referát
 
178. ikonická paměť
(psychologie) vteřinová, okamžitá, bezprostřední, vizuální, představová, zachycující např. tvar, obrázek... Celý referát
 
179. ikonické myšlení
... Celý referát
 
180. ikonické učení
... Celý referát
 
181. ikonické učivo
obrazy, mapy, schemata, fotografie, grafy , tabulky, tj. vizuální reprezentace reality... Celý referát
 
182. ikonizace, ikonisace
nahrazování nápisů stylizovanými zobrazeními... Celý referát
 
183. ikono-
první část složených slov mající význam obraz, ikona... Celý referát
 
184. ikonodulie
uctívání obrazů svatých, ikonolatrie... Celý referát
 
185. ikonografie
obrazopis, nauka o námětech výtvarného umění... Celý referát
 
186. ikonoklazmus, ikonoklasmus
obrazoborectví... Celý referát
 
187. ikonolagnie
silná eroticko-sexuální vazba na obrazy... Celý referát
 
188. ikonolatrický
uctívající obrazy svatých... Celý referát
 
189. ikonolatrie
uctívání obrazů svatých, ikonodulie... Celý referát
 
190. ikonologie
nauka o výkladu výtvarných děl... Celý referát
 
191. ikonománie
chorobná záliba v obrazech, malbách (často jako sexuální stimulace)... Celý referát
 
192. ikonomechanofobie
(psychologie) strach z fotoaparátu... Celý referát
 
193. ikonometrie
(fotografie) fotografické vyměřování... Celý referát
 
194. ikonostas
stěna se třemi vchody oddělující v řeckokatolických a pravoslavných chrámech oltářní část od prostoru pro věřící... Celý referát
 
195. ikozaedr, ikosaedr
dvacetistěn... Celý referát
 
196. ikozahedrický
(odborně) dvacetistěnný... Celý referát
 
197. iktální deprese
deprese vyskytující se během epileptického záchvatu... Celý referát
 
198. iktální exprese
projev, vyjádření, produkce záchvatu... Celý referát
 
199. ikterogenní
vyvolávající žloutenku... Celý referát
 
200. ikterohemoragický
mající vztah ke žloutence a ke krvácení... Celý referát
 
201. ikterus, ikterický
(medicína) žloutenka, žlutý... Celý referát
 
202. iktus, ictus
úder... Celý referát
 
203. il divino
božský... Celý referát
 
204. il maestro
mistr... Celý referát
 
205. ilace
vnesení movitých věcí do najatého domu... Celý referát
 
206. ilegalita
tajná, zákony nepovolená aktivita osob nebo skupin, nezákonnost... Celý referát
 
207. ilegální
(odborně) nezákonný, nelegální... Celý referát
 
208. ilegální komunikace ve škole
vydávání cizí práce za vlastní, opisování, napovídání, podvádění... Celý referát
 
209. ilegitimní
neoprávněný, nezákonný, protiprávní, neplatný... Celý referát
 
210. ileitida
(medicína) zánět kyčelníku... Celý referát
 
211. ileitis
(medicína) (l. ileum kyčelník) ileitida, zánět kyčelníku. Ileitis terminalis ileitida terminální, zánět postihující koncovou část kyčelníku (Crohnova choroba)... Celý referát
 
212. ileo-
první část složených slov mající... Celý referát
 
213. ileocekální
týkající se kyčelníku a slepého střeva... Celý referát
 
214. ileocekokolický
týkající se kyčelníku, slepého střeva a tračníku... Celý referát
 
215. ileocolitis
(medicína) (l. ileum kyčelník, ř. kolon tračník) ileokolitida, zánět kyčelníku a tračníku... Celý referát
 
216. ileocoloanastomosis
(medicína) is, f. (l. ileum kyčelník, ř. kolon tračník, anastomosis spojení) ileokoloanastomóza, chirurgické spojení kyčelníku s tračníkem... Celý referát
 
217. ileocolotomia
(medicína) (l. ileum kyčelník, ř. kolon tračník, ř. tome řez) ileokolotomie, chirurgické protětí kyčelníku a tračníku... Celý referát
 
218. ileocystoplastike
(l. ileum kyčelník, ř. kystis měchýř, ř. plastike (techne) umění tvárné) ileocystoplastika, plastická náhrada močového měchýře částí kyčelníku... Celý referát
 
219. ileoileoanastomosis
(medicína) is, f. (l. ileum kyčelník, anastomosis spojení) ileoileoanastomóza, chirurgické spojení dvou částí kyčelníku... Celý referát
 
220. ileokolický
týkající se kyčelníku a tračníku... Celý referát
 
221. ileoproctoanastomosis
(medicína) is, f. (l. ileum kyčelník, ř. proktos konečník, anastomosis spojení) ileoproktoanastomóza, chirurgické spojení kyčelníku s konečníkem... Celý referát
 
222. ileorektální
týkající se kyčelníku a konečníku... Celý referát
 
223. ileorrhaphia
(medicína) (l. ileum kyčelník, ř. rhafe šev) ileorafie, chirurgické sešití kyčelníku... Celý referát
 
224. ileosigmoideální
týkající se kyčelníku a esovité kličky tračníku... Celý referát
 
225. ileosigmoideoanastomóza
operační spojení kyčelníku s esovitou kličkou tračníku... Celý referát
 
226. ileostomia
(medicína) (l. ileum kyčelník, ř. stoma ústa) ileostomie, chirurgické vyústění kyčelníku na povrch těla... Celý referát
 
227. ileostomie
umělý vývod tenkého střeva břišní stěnou... Celý referát
 
228. ileotomie
operační otevření kyčelníku... Celý referát
 
229. ileotyfus
břišní tyfus postihující převážně kyčelník... Celý referát
 
230. ileózní
týkající se neprůchodnosti střevní... Celý referát
 
231. ileum
(anatomie) dolní část tenkého střeva... Celý referát
 
232. ileus
neprůchodnost střev... Celý referát
 
233. ilex
keř nebo strom rodu Ilex, s listy různých tvarů, s úžlabními květy, s červenými nebo černými peckovicemi (plody), cesmína... Celý referát
 
234. ili(a)cus
(l. ileum kyčelník) kyčelní... Celý referát
 
235. ilimitovaný
neohraničený, neomezený... Celý referát
 
236. iliofemorální
týkající se kyčelníku a stehna... Celý referát
 
237. iliohypogastrický
týkající se kosti kyčelní a podbřišku... Celý referát
 
238. ilioingvinální
(anatomie) týkající se kosti kyčelní a třísla... Celý referát
 
239. iliokokcygeální
týkající se kyčelníku a kostrče... Celý referát
 
240. iliokostální
týkající se kosti kyčelní a žeber... Celý referát
 
241. iliolumbální
týkající se kosti kyčelní a beder... Celý referát
 
242. iliopectineus
sval kyčelní, l. pecten hřeben) týkající se svalu kyčelního a hřebene (kosti stydké)... Celý referát
 
243. iliopsoas (musculus)
l. os ilium kost kyčelní, ř. psoa bedro) týkající se kosti kyčelní a krajiny bederní... Celý referát
 
244. iliopubický
týkající se kosti kyčelní a stydké... Celý referát
 
245. iliosakrální
týkající se kosti kyčelní a křížové... Celý referát
 
246. iliothoracopagus
ilioxiphopagus, i, m. (l. os ilium kost kyčelní, ř. thorax hruď, ř. xifos meč, ř. pagus od pegnynai spojovat) iliotorakopagus, ilioxifopagus, podvojná zrůda spojená v hrudní a břišní krajině... Celý referát
 
247. iliotibiální
týkající se kosti kyčelní a holenní... Celý referát
 
248. ilit, illit
bílý nebo nažloutlý šupinatý jílovitý nerost... Celý referát
 
249. iľjušin
typ ruského resp. sovietskeho lietadla (podľa konštruktéra S.V. Iľjušina)... Celý referát
 
250. illegalis
lex zákon) ilegální, nezákonný... Celý referát
 
251. illinitio
(l. illinere potřít) ilinice, natírání, vtírání (masti)... Celý referát
 
252. illness
nemoc... Celý referát
 
253. illuminatio
iluminace, osvětlení... Celý referát
 
254. illusio
iluze, klam, mylná představa, přelud, vidina. Illusio(n) du déja vu (franc.) dojem již viděného, psychická aura při psychomotorickém epileptickém záchvatu... Celý referát
 
255. illusory correlation
zdánlivá korelace... Celý referát
 
256. illustratio
(l. illustrare objasňovat) ilustrace, znázornění, názorné objasnění... Celý referát
 
257. illustris
jasný, proslulý, renomovaný, znamenitý, slavný... Celý referát
 
258. illustrissimus
nejjasnější... Celý referát
 
259. illynx
závrať... Celý referát
 
260. ilokuční akt
řečový akt mající nepřímou, vysloveně nevyjádřenou výpovědní, komunikační a pragmatickou sílu (např. prosba, děkování, tázání), a přitom vytvářející význam a určitý tlak na adresáta (J. L. Austin)... Celý referát
 
261. iluminace
velké slavnostní osvětlení... Celý referát
 
262. iluminativní
osvěcující... Celý referát
 
263. iluminovat
(co) slavnostně osvětlovat, osvětlit... Celý referát
 
264. ilustrace
kresba nebo malba jako doprovod k tištěnému textu... Celý referát
 
265. ilustrativní
znázorňující, názorný, objasňující... Celý referát
 
266. iluviace
pohyb látek do určité části půdního profilu, kde se akumulují... Celý referát
 
267. iluze, iluse
(odborně) nesprávná představa, mylný vjem... Celý referát
 
268. iluzionabilita
míra podléhání iluzím... Celý referát
 
269. iluzionista, ilusionista
snílek, podléhající vidinám... Celý referát
 
270. iluzionizmus, iluzionismus, ilusionismus
podléhání iluzím... Celý referát
 
271. iluzivní snění
... Celý referát
 
272. iluzivní, iluzívní, ilusivní
existující jen v představě, vymyšlený, neskutečný... Celý referát
 
273. iluzivnost
sklon k tvorbě nereálných představ, cílů a předpokladů... Celý referát
 
274. iluzní pud
potřeba úniku z reality... Celý referát
 
275. iluzorní, ilusorní
neskutečný, neuskutečnitelný, marný, nemožný... Celý referát
 
276. ilvait
vzácny čierny alebo čiernohnedý nerast, kremičitan vápnika a železa (podľa náleziska na ostrove Elba, lat. Ilva)... Celý referát
 
277. ilyrismus
kulturně politické hnutí v chorvatském národním obrození (ve 30.-40. letech 19. stol.), usilující o sjednocení všech jižních Slovanů (sídlících v oblasti starověké Ilýrie), jeho zakladatelem byl L. Gaj (+1872)... Celý referát
 
278. imádí
jednotka meny Jemenskej republiky, platidlo (arab.)... Celý referát
 
279. imága
dospělí jedinci motýla... Celý referát
 
280. image
obraz, podoba, představa, idea... Celý referát
 
281. imageabilita
obrazotvornost, obrazivost... Celý referát
 
282. imageny
základní reprezentativní jednotky imaginativního systému, obrazný, vizuální, analogový kód , představy... Celý referát
 
283. imaginace
fantazie, obrazotvornost, obrazivost... Celý referát
 
284. imaginarius
(historie) (ve st. Římě) nosič znaků v legiích... Celý referát
 
285. imaginární
(odborně) vymyšlený, pomyslný, neskutečný, zdánlivý... Celý referát
 
286. imaginární historky
vykonstruované a fantazijní příhody a příběhy skutečných osob nebo vymyšlených virtuálních jedinců, kteří většinou jsou vysoce inteligentní a vybaveni vším, co lze obdivovat (imaginace jsou časté u dětí předškolního věku a většinou nejde o lži v pra... Celý referát
 
287. imaginární jednotka
(matematika) číslo značené i, pro něž platí i? = -1 (tedy i je odmocnina z mínus jedné) - jedná se imaginární složku komplexních čísel... Celý referát
 
288. imaginatio
(l. imaginari namlouvat si) imaginace, představa, obrazotvornost... Celý referát
 
289. imaginative
imaginativní, vynalézavý, obrazotvorný, nápaditý... Celý referát
 
290. imaginativní psychoterapie
léčebný postup, který využívá fantazie, představivosti, verbální, výtvarné i jiné tvořivosti klienta a aktivizuje jeho vnitřní duševní racionální i iracionální potencionály... Celý referát
 
291. imaginativní styl učení
... Celý referát
 
292. imaginativnost
fantazie, obrazotvornost, obrazivost, imaginace... Celý referát
 
293. imagismus
(literatura) anglický a americký básnický směr druhého desetiletí 20. století... Celý referát
 
294. imago
vyvinutý a pohlavně dospělý hmyz... Celý referát
 
295. imago falsa
falešný obraz, přelud... Celý referát
 
296. imago homini fabri
obraz řemeslníka... Celý referát
 
297. imago hominis
obraz člověka... Celý referát
 
298. imago mundi
obraz světa... Celý referát
 
299. imagologie
vytváření image, obrazů, symbolů, ikon, kultů, módy s využitím medií (původně termín spisovatele Milana Kundery)... Celý referát
 
300. imám
(náboženství) nejvyšší autorita náboženská nebo světská v islámských zemích... Celý referát
 
301. imamát
forma teokratickej vlády v moslimských štátoch (arab.)... Celý referát
 
302. imámit
přívrženec největší šůtské sekty... Celý referát
 
303. imanence
vnitřní příslušnost nepřesahující věc, svět, možnou zkušenost... Celý referát
 
304. imanentní
něčemu příslušné, vnitřní, bytostně vlastní... Celý referát
 
305. imari
porcelán s bohatým kvetinovým dekorom (jap. podľa prístavu Imari ostrov Kjúšú)... Celý referát
 
306. imaterialismus
(odborně) idealismus (subjektivní nebo objektivní)... Celý referát
 
307. imatrikulace
zápis do matriky nebo do jiného seznamu... Celý referát
 
308. imaturita
nezralost, nedonošenost novorozence... Celý referát
 
309. imažinizmus, imažinismus
(literatura) ruský básnický směr 20. let 20. Století... Celý referát
 
310. imbalance
stav nerovnováhy, nevyrovnanost,nesouměrnost, asychronie... Celý referát
 
311. imbecil
duševně zaostalý člověk... Celý referát
 
312. imbecilita
středně těžký stupeň slabomyslnosti... Celý referát
 
313. imbecillitas
(l. imbecillus slabý) imbecilita, slabost, střední stupeň slabomyslnosti... Celý referát
 
314. imbecillus
slabý, zaostalý, slabomyslný... Celý referát
 
315. imbecilní
zastaralý termín pro osobu středně těžce mentálně retardovanou... Celý referát
 
316. imbibice
(geologie) průnik látek v podobě roztoků nebo plynných emanací z magmatu do okolní horniny... Celý referát
 
317. imbibovat
nasávat tekutinu... Celý referát
 
318. imbiss
prodejní stánek... Celý referát
 
319. imbreviatura
protokol o právním pořízení provedený veřejným notářem podle konceptu listiny... Celý referát
 
320. imbroglio
zmatek, nepořádek stav rozkladu, rozvrat... Celý referát
 
321. imbutus
svlažený, naplněný... Celý referát
 
322. imediátní
bezprostřední, přímý... Celý referát
 
323. imenzita, imensita
nezměrnost, nekonečnost, obrovitost... Celý referát
 
324. imerze, imerse
ponoření, vnoření, pohroužení se... Celý referát
 
325. imigrace
(politika) přistěhovalectví, přistěhování... Celý referát
 
326. imigrant
(sociologie) přistěhovalec z jiné země... Celý referát
 
327. imigrovat
přistěhovat se (legálně či ilegálně)... Celý referát
 
328. iminentní
(odborně) bezprostředně následující, ihned nastávající, vzápětí očekávaný... Celý referát
 
329. imise
(ekologie) znečišťující příměsi ve vzduchu, působící na zvířata a člověka jako důsledek emisí... Celý referát
 
330. imisní limit
nejvýše přípustná hmotnostní koncentrace znečišťující látky obsažená v ovzduší... Celý referát
 
331. imitabilis
(l. imitari napodobovat) napodobitelný... Celý referát
 
332. imitace
napodobování, napodobenina... Celý referát
 
333. imitace kreativity
neoriginální řešení, pseudokreativita... Celý referát
 
334. imitační
napodobující... Celý referát
 
335. imitance
společný název pro impedanci a admitanci... Celý referát
 
336. imitatio
(l. imitari napodobovat) imitace, napodobení... Celý referát
 
337. imitation
napodobení, kopie, imitace... Celý referát
 
338. imitativní chování
... Celý referát
 
339. imitátor
napodobitel... Celý referát
 
340. imitování
napodobování, nahrazování... Celý referát
 
341. imitovat
napodobovat, kopírovat... Celý referát
 
342. immaculatus
macula skvrna) bez skvrn, poruch... Celý referát
 
343. immakulata
neposkvrněná, z lat. immaculata... Celý referát
 
344. immanis
veliký, nelidský, ošklivý... Celý referát
 
345. immanitas
krutost, nelidskost, barbarství... Celý referát
 
346. immaturitas
nezralost, ukvapenost, unáhlenost, spěch... Celý referát
 
347. immaturus
maturus zralý) nezralý, nedospělý... Celý referát
 
348. immediate
bezprostředně... Celý referát
 
349. immediatus
bezprostřední, přímý... Celý referát
 
350. immedicabilis
medicari léčit) nevyléčitelný, nezhojitelný... Celý referát
 
351. immersio
(l. immergere ponořit) imerze, ponoření, léčba ponořením do léčebných koupelí... Celý referát
 
352. immersion
vnoření se, ponoření se... Celý referát
 
353. imminens
vyčnívající, bezprostředně následující, hrozící (např. potrat)... Celý referát
 
354. immobilis
movere hýbat) imobilní, nehybný, nepohyblivý... Celý referát
 
355. immobilisatio
(l. im (in) ne, l. movere hýbat) imobilizace, znehybnění, uvedení do stavu nepohyblivosti (např. kloub)... Celý referát
 
356. immobilisator
(l. immobilis nehybný) imobilizátor, speciální přístroj k znehybnění některé části těla... Celý referát
 
357. immobilisinum
mobilis pohyblivý) imobilizin, specifická protilátka, která omezuje in vitro hybnost Treponema pallidum (původce syfilis)... Celý referát
 
358. immoderatio
nemírnost, přehánění... Celý referát
 
359. immodestia
neskromnost, drzost... Celý referát
 
360. immorsus
nakousnutý, podrážděný... Celý referát
 
361. immortal desire
nesmrtelná touha, nesmrtelné úsilí... Celý referát
 
362. immortalis
mors smrt) nesmrtelný... Celý referát
 
363. immortalitas
nesmrtelnost, věčný život... Celý referát
 
364. immotus
movere hýbat) nehybný, nepohnutý, pevný... Celý referát
 
365. immunis
imunní, odolný, svobodný, prostý povinnosti, neúčastněný... Celý referát
 
366. immunisatio
(l. immunis odolný) imunizace, získání odolnosti organismu proti určité chorobě. Immunisatio activa imunizace aktivní, organismus si sám vytváří aktivně specifickou imunitu. Immunisatio arteficialis imunizace umělá, očkovanému se podává očkovací... Celý referát
 
367. immunitas
(ve st. Římě) osvobození od občanských povinností, zvláště daňových, udělované vdovám a sirotkům... Celý referát
 
368. immunocytoma
(medicína) tis, n. (l. immunis odolný, ř. kytos buňka) imunocytom, nádor tvořený plazmatickými buňkami, jež vznikly z jednoho klonu buněk (lymfoplazmocytární lymfom)... Celý referát
 
369. immunodiffusio
(l. immunis odolný, l. diffundere rozlévat) imunodifúze, metoda využívající difúze antigenu, jenž ve vhodném prostředí reaguje s protilátkou, čímž se vytvoří prstenec, podle jehož velikosti se odečítá koncentrace dané látky (antigenu)... Celý referát
 
370. immunogenicitas
immunogenitas, atis, f. (l. immunis odolný, l. gignere plodit) imunogenicita, imunogenita, schopnost antigenů navodit imunitní odpověď (imunogen)... Celý referát
 
371. immunomodulatio
(l. immunis odolný, l. modulari odměřovat) imunomodulace, normalizace oslabené imunity zprostředkovaná buňkami (imunorestaurace)... Celý referát
 
372. immunoproliferatio
(medicína) (l. immunis odolný, proliferatio bujení) imunoproliferace, nadměrné, často nádorové zmnožení klonů imunoblastů a imunocytů... Celý referát
 
373. immunoreactio
(l. immunis odolný, l. reactio odezva) imunoreakce, reakce k získání obranyschopnosti organismu... Celý referát
 
374. immunosuppressio
(l. immunis odolný, l. supprimere potlačit) imunosuprese, stav, v němž je omezena schopnost organismu reagovat na antigenní podnět tvorbou protilátek nebo buněčnou reakcí... Celý referát
 
375. immunosympathectomia
(l. immunis odolný, sympathicus (truncus), ř. ektome vynětí) imunosympatektomie, protilátkami docílené zničení sympatického nervového systému... Celý referát
 
376. immunotherapia
(medicína) (l. immunis odolný, ř. therapeia léčení) imunoterapie, léčení některých chorob (např. zhoubných nádorů) s využitím imunitních reakcí. Immunotherapia adoptiva imunoterapie adoptivní, druh imunologického léčení, kdy se nemocnému s poruchami ... Celý referát
 
377. immunotransfusio
(l. immunis odolný, l. transfusio krevní převod) imunotransfúze, nepřímá transfúze, kdy dárce je nejprve imunizován antigeny mikroorganismů, pak je mu odebrána krev s vytvořenými protilátkami, které jsou podány příjemci (pasívní imunizace příjemc... Celý referát
 
378. imobilární, imoblliární
nemovitý... Celý referát
 
379. imobilie
nemovitost... Celý referát
 
380. imobilita
nehybnost, neschopnost pohybu, nepohyblivost... Celý referát
 
381. imobilizace
krátkodobé nebo dlouhodobé znehybnění (např. sádrovou dlahou z léčebných důvodů), zablokování pohybu (např. vozidla)... Celý referát
 
382. imobilizační syndrom
(medicína) závady a poruchy hybnosti, např. postoje, sedu, chůze, nepohyblivost a její důsledky pro celý organismus, např. atrofie svalstva, zpomalený metabolismus, odvápnění kostí, chronické záněty (zejména urologické)... Celý referát
 
383. imobilizovat
činit nehybným, přivádět do nehybnosti... Celý referát
 
384. imobilní
nehybný... Celý referát
 
385. imobilní osoby
osoby s dočasně nebo i trvale sníženými schopnostmi a dovednostmi samostatných pohybů... Celý referát
 
386. imoralismus
zavrhování morálky, též amoralismus... Celý referát
 
387. imoralita
mravní nevázanost, nemravnost, nemorálnost, imorálnost... Celý referát
 
388. imorální
nemorální, nemravný, neetický, neuznávající mravní principy a zásady dané společnosti... Celý referát
 
389. imorálnost
nemravnost, nemorálnost... Celý referát
 
390. imortalita
nesmrtelnost... Celý referát
 
391. imortalitní
nesmrtelný... Celý referát
 
392. imortální
nesmrtelný... Celý referát
 
393. imortela, imortelka
skupina květin různých rodů se suchomázdřitými zákrovními listeny, slaměnky... Celý referát
 
394. imp.
zkratka pro... Celý referát
 
395. impacatus
neklidný... Celý referát
 
396. impact ratio
citační index... Celý referát
 
397. impactio
(l. in do, l. pangere upevnit) upevnění, zpevnění... Celý referát
 
398. impactus
sevřený, vklíněný... Celý referát
 
399. impairment
poškození, vada, postižení, oslabení, zhoršení, snížení hodnoty... Celý referát
 
400. impakce
narážka, srážka, kolize... Celý referát
 
401. impaktit
sklovitá látka vznikající při dopadu meteoritu... Celý referát
 
402. impaktní
vzniklý dopadem na povrch kosmického tělesa sluneční soustavy... Celý referát
 
403. impaktový faktor (IF)
(věda) faktor vlivu, kriterium úrovně či kvality vědeckého periodika, které je dáno číslem, jež vypovídá o tom jaké odezvy (citovanosti) se dostalo článkům časopisu v tuzemské a hlavně v zahraniční vědecké literatuře... Celý referát
 
404. impar
paris nestejný, lichý, nerovný... Celý referát
 
405. imparatus
nepřipravený... Celý referát
 
406. imparita
nerovnost, nerovnoprávnost... Celý referát
 
407. impasibilní
chladný, lhostejný, necitelný, bezcitný... Celý referát
 
408. impasto
způsob malby spočívající v nanášení silné vrstvy barev... Celý referát
 
409. impatibilis
pati snášet) impatibilní, nesnesitelný... Celý referát
 
410. impatiens
pati snášet) nesnášenlivý, netrpělivý, neschopný... Celý referát
 
411. impatientia
neschopnost něco snášet, netrpělivost... Celý referát
 
412. impeachment
(právo) ústavní žaloba ženoucí před soud státního úředníka pro zneužití své moci, pro jiné prohřešky nebo pro neschopnost... Celý referát
 
413. impedance
(elektrotechnika) komplexní veličina charakterizující obvod střídavého elektrického proudu, případně mechanický kmitavý obvod... Celý referát
 
414. impedimentum
překážka, závada... Celý referát
 
415. impendens
nastávající, hrozící... Celý referát
 
416. impenetrabilis
penetrare proniknout) nepropustný... Celý referát
 
417. imperativ
(lingvistika) slovesný způsob, jehož hlavní funkcí je apelovat, rozkazovací způsob... Celý referát
 
418. imperativní
rozkazovací... Celý referát
 
419. imperátor
vojevůdce, čestný titul pro vítěze... Celý referát
 
420. imperátorský
(příd.) titul... Celý referát
 
421. imperatum
rozkaz, nařízení... Celý referát
 
422. imperceptibilis
percipere vnímat) imperceptibilní, nevnímatelný... Celý referát
 
423. imperceptio
(l. im (in) ne, l. percipere vnímat) nepostřehnutelnost... Celý referát
 
424. imperceptus
percipere vnímat) nepoznaný, nezjištěný... Celý referát
 
425. imperfectus
nedodělaný, nedokončený... Celý referát
 
426. imperfektivní
nedokonavý... Celý referát
 
427. imperfektívum
nedokonavé sloveso... Celý referát
 
428. imperfektní
nedokončený, neúplný, nedotažený, nedokonalý... Celý referát
 
429. imperfektum
slovesný čas vyjadřující neukončený děj nebo průvodní děj minulý... Celý referát
 
430. imperforatio
(l. im (in) ne, l. perforare prorazit) nevytvoření otvorů, uzávěr... Celý referát
 
431. imperforatus
perforare prorazit) neproražený, neprovrtaný, neotevřený... Celý referát
 
432. imperializmus, imperialismus
velmocenská, dobyvačná, rozpínavá, obvykle militantní politika státu... Celý referát
 
433. imperitus
nezkušený, neznalý... Celý referát
 
434. impermeabilis
permeare propustit, projít) impermeabilní, nepropustný pro pevné, plynné a tekuté látky... Celý referát
 
435. impermeabilita
neprostupnost, nepropustnost... Celý referát
 
436. impermeabilitas
(l. im (in) ne, l. permeare propustit, projít) impermeabilita, nepropustnost... Celý referát
 
437. impersonal care
neosobní péče... Celý referát
 
438. impersonální
neosobní... Celý referát
 
439. impertinence
(knižně) neslušnost, drzost, nestoudnost... Celý referát
 
440. impertinentní
(odborně) nestoudný, drzý, vyzývavý... Celý referát
 
441. impetiginisatio
(l. impetigo kožní onemocnění) impetiginizace, sekundární infekce kůže vyvolaná stafylokoky, streptokoky apod.... Celý referát
 
442. impetiginosus
(medicína) a, um (l. impetigo kožní onemocnění) impetiginózní, mající znaky impetiga... Celý referát
 
443. impetigo
(medicína) chrásty, infekční kožní onemocnění projevující se zánětlivými puchýřky a stroupky... Celý referát
 
444. impetuosus
prudký, bouřlivý... Celý referát
 
445. implantabilní
(odborně) vsaditelný, schopný implantace... Celý referát
 
446. implantace
(medicína) chirurgické přenesení, vsazení živočišné tkáně nebo orgánu, zavedení cizího orgánu... Celý referát
 
447. implantát
orgán nebo jeho část přenesený do organizmu... Celý referát
 
448. implantovaná certifikace
(psychologie) kladné i záporné hodnocení zvnějška vložené, vmanipulované do psychiky a osobnosti druhého člověka... Celý referát
 
449. implantovat
(medicína) vpravovat implantát do organizmu, provádět implantaci... Celý referát
 
450. implementace
uskutečnění, naplnění, realizace... Celý referát
 
451. implementer
realizátor, ,,tahoun"... Celý referát
 
452. implementovat
(odborně) zavést, zavádět... Celý referát
 
453. implentace
vložení - nejč. ve smyslu vložit mezi dva předměty (i amorfní)... Celý referát
 
454. implicatio
(l. implicare vplétat) zapletení, spleť, zmatek, podmíněný výrok... Celý referát
 
455. implicite
implicitní, implicitně... Celý referát
 
456. implicitně
(odborně) automaticky zahrnutý, obsažený, ale nevyjádřený přímo... Celý referát
 
457. implicitní
zahrnutý, obsažený, ale nevyjádřený přímo... Celý referát
 
458. implicitní diagnostikování
... Celý referát
 
459. implicitní paměť
(psychologie) zahrnuje především procesy na nevědomé úrovni, ukládání informací mimo vědomou kontrolu, týká se např. i osvojování některých dovedností (např. chůze), neasociativního učení, habituace, primingu, klasického podmiňování, bezděčných náv... Celý referát
 
460. implicitní persuaze
indirektivní přesvědčování a ovlivňování přičemž závěry a rozhodnutí z nich plynoucí necháváme na přesvědčovaném... Celý referát
 
461. implicitní postoj
(odborně) skrytý, vnitřní, neuvědomělý, tacitní postoj... Celý referát
 
462. implicitní teorie osobnosti
(psychologie) chybné posuzování vlastností osobnosti vycházející např. z mínění, že z poznání jedné centrální vlastnosti vždy stačí k odhadu dalších vlastností druhé osoby... Celý referát
 
463. implicitní učení
... Celý referát
 
464. implicitní znalosti
(psychologie) neuvědomělé, tacitní znalosti... Celý referát
 
465. implied
zahrnutý, implicitní... Celý referát
 
466. implikace
(logika) vztah mezi výroky, z nichž jeden je důsledkem druhého (tvrzení tvaru "jestliže A, pak B")... Celý referát
 
467. implikovat
(odborně) vřazovat do něčeho, zahrnovat v sobě, znamenat, obsahovat... Celý referát
 
468. imploze
(fyzika) destrukce nebo zhroucení způsobené podtlakem, prudké vyrovnání tlaků směrem dovnitř... Celý referát
 
469. implozivní terapie
systematická desenzibilizace opakovaným ,,přesycováním se", např. představováním si situace, při které dochází k tenzní reakci tak dlouho až reakce odezní, behaviorální druh léčby... Celý referát
 
470. impluvium
pravoúhlá nádrž na dešťovou vodu v atriu starořímského domu... Celý referát
 
471. imponderabilie
hypotetické nezvažitelné látky... Celý referát
 
472. imponovat
(odborně) působit mocným dojmem, vzbuzovat obdiv... Celý referát
 
473. import
dovoz... Celý referát
 
474. importance
důležitost... Celý referát
 
475. importentní
důležitý, významný... Celý referát
 
476. importunní
nevhodný, obtěžující... Celý referát
 
477. impos
impotis neovládající se, nepříčetný... Celý referát
 
478. imposibilita
nemožnost... Celý referát
 
479. imposibilní
nemožný... Celý referát
 
480. impossible
nemožno, nemožné, imposibilní... Celý referát
 
481. impotence
neschopnost, bezmocnost... Celý referát
 
482. impotentní
nemohoucí... Celý referát
 
483. impozantní, imposantní
velkolepý, vznešený... Celý referát
 
484. impregnace
napouštění tuhých látek chemickými látkami ke zvýšení trvanlivosti, dosažení nepropustnosti, odolnosti proti vlhkosti apod.... Celý referát
 
485. impregnace paměti
vštípení, vštípivost, ukládací schopnost paměti, osvojení, kódování... Celý referát
 
486. impresário
podnikatel v oblasti divadelních a hudebních produkcí a veřejných vystoupení... Celý referát
 
487. imprese
dojem, vjem... Celý referát
 
488. impresionismus
(umění) umělecký směr z přelomu 19. a 20. století vyjadřující osobní vjemy, prožitky a okamžité smyslové dojmy... Celý referát
 
489. impresivní emotivita
přitlumené až potlačované a racionalizované vyjádřování emoční aktivace, vnitřních prožitků... Celý referát
 
490. impressio
(l. imprimere vtisknout) imprese, dojem, vjem... Celý referát
 
491. impressit
(na grafických listech) označení signatury tiskaře, event. adresa, zkr. imp.... Celý referát
 
492. imprimatur
povolení, schválení k tisku... Celý referát
 
493. imprimovat
dát povolení k tisku... Celý referát
 
494. imprinting
vtiskování, vtištění... Celý referát
 
495. impromptu
improvizace... Celý referát
 
496. improperie
výčitky, žaloby... Celý referát
 
497. improvisus
ne-, l. providere předvídat) nepředvídaný, netušený, narychlo připravený... Celý referát
 
498. improvizace
(odborně) tvůrčí projev nebo výtvor bez předchozí přípravy... Celý referát
 
499. imprudentia
neprozíravost, neznalost... Celý referát
 
500. impubertální
pohlavně nedospělý... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info