Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "X" k dispozici 86 výsledků:

 
1. xantelazma
(medicína) (množné číslo xantelazmata), žluté ohraničené tukové ložisko na kůži, nejčastěji na očních víčkách, při poruše metabolizmu lipidů... Celý referát
 
2. xanthogranuloma
(medicína) tis, n.) gigantocellulare (ř. xanthos žlutý, l. granulum zrnko) xantogranulom, obrovskobuněčný nádorový útvar kůže, obyčejně v sousedství šlachových pochev, histiocytom. Xanthogranuloma iuvenile choroba novorozeneckého období s iniciálními... Celý referát
 
3. xanthosis
zežloutnutí, xantóza... Celý referát
 
4. xantipa
zlá, hádavá žena... Celý referát
 
5. xantochromatický
žlutě zbarvený... Celý referát
 
6. xantochromie
žluté zabarvení kůže... Celý referát
 
7. xantodermie
žlutavé zbarvení hlavně kůže dlaně a chodidel při nadbytku karotenu v potravě... Celý referát
 
8. xantofibrom
fibrom s příměsí xantomových buněk... Celý referát
 
9. xantofyl
(botanika) žluté rostlinné barvivo... Celý referát
 
10. xantogranulomatóza
Handův-Schüllerův-Christianův syndrom, nemoc charakteristická proliferací histiocytů s tvorbou xantogranulomů... Celý referát
 
11. xantom
(medicína) žlutavý hrbolovitý útvar na končetinách a na trupu... Celý referát
 
12. xantopsie
(medicína) přechodná porucha vidění při níž předměty vypadají žlutě , žluté vidění... Celý referát
 
13. xantorizmus, xantorismus
(zoologie) žluté nebo červené zabarvení živočichů, zejména ryb... Celý referát
 
14. xantóza
(medicína) zežloutnutí... Celý referát
 
15. xenie
drobné humorné básně, epigramy a aforizmy... Celý referát
 
16. xeno-
(odborně) první část složených slov mající význam cizí... Celý referát
 
17. xenobiotický
(látky) tělu cizí, mající na organismus často škodlivý účinek... Celý referát
 
18. xenobiotikum
(biologie) látka živým organizmům cizí... Celý referát
 
19. xenocentrismus
(psychologie) nekritický obdiv k cizím produktům, názorům, postojům, ideím, životním stylům... Celý referát
 
20. xenodochia
(historie) starověké a středověké městské útulky pro cizince (pocestné), chudé a nemocné, zárodky středověkých špitálů... Celý referát
 
21. xenoekie
náhodný, výskyt organizmu ve zcela jiném, prostředí, než v jakém obvykle žije... Celý referát
 
22. xenofilie
(psychologie) přehnaná obliba všeho, co je cizí, ze zahraničí... Celý referát
 
23. xenofilní
(psychologie) nemající strach z cizích lidí... Celý referát
 
24. xenofobie
(psychologie) strach z neznámého... Celý referát
 
25. xenofobní
(psychologie) mající strach ze všeho neznámeho... Celý referát
 
26. xenogenní
(odborně) rozdíl mezi jedinci růz. druhu (např. člověk-pes-myš-potkan)... Celý referát
 
27. xenoglosofilie
záliba v užívání cizích a málo obvyklých výrazů... Celý referát
 
28. xenoglosofobie
(psychologie) chorobný strach z neznámých jazyků a z učení se cizím jazykům... Celý referát
 
29. xenokracie
vláda, nadvláda cizinců... Celý referát
 
30. xenolit
(geologie) cizorodý úlomek v sopečné hornině... Celý referát
 
31. xenomanie
extrémní až chorobná záliba ve všem co je cizí, z ciziny... Celý referát
 
32. xenon
prvek ze skupiny vzácných plynů, používaný např. jako náplň do žárovek... Celý referát
 
33. xenotransplantatio
(ř. xenos cizí, l. transplantatio přenos) xenotransplantace, transplantace s přenesením transplantátu jedince jiného druhu nebo s použitím umělého transplantátu... Celý referát
 
34. xenozit
zakrnělá část (parazit) podvojné nesouměrné zrůdy... Celý referát
 
35. xerasia
(medicína) (ř. xeros suchý) xerazie, suchý, atrofický zánět sliznice nosní... Celý referát
 
36. xero-
první část slov mající význam suchý, suchost... Celý referát
 
37. xerocheilie
nápadně suché rty... Celý referát
 
38. xerocyt
svraštělý erytrocyt... Celý referát
 
39. xeroderma
(medicína) tis, n.) pigmentosum xeroderma pigmentózní, dědičné kožní onemocnění z přecitlivělosti na světlo, vyznačené vznikem skvrn v kůži s postupnou pigmentací, atrofií, keratomy a vznikem různých typů kožních nádorů... Celý referát
 
40. xeroderma pigmentosum
(medicína) dědičné onemocnění kůže, která je přecitlivělá na světlo a záření a má sklon k maligním nádorům... Celý referát
 
41. xerodermie
vrozená suchost kůže... Celý referát
 
42. xerofilie
(odborně) suchomilnost... Celý referát
 
43. xerofilní
suchomilný... Celý referát
 
44. xeroftalmie
chorobné vysychání oční rohovky a spojivky... Celý referát
 
45. xerofyt
(botanika) suchobytná rostlina... Celý referát
 
46. xerografie
jedna z technik elektrostatického tisku... Celý referát
 
47. xerokopie
(hovorově) xeroxová kopie... Celý referát
 
48. xerom
zasychání a olupování rohové vrstvy kůže... Celý referát
 
49. xeromamografie
xeroradiografické vyšetření prsní žlázy... Celý referát
 
50. xeromorfizmus, xeromorfismus
přizpůsobivost rostlin nedostatku vody a jejich schopnost růst na suchých místech... Celý referát
 
51. xeroradiografie
metoda, kdy rentgenový nález je zachycován na selenovou desku, kde se vytváří elektrostatické pole, jehož obraz se pak může fotograficky dokumentovat... Celý referát
 
52. xerosa
suchost... Celý referát
 
53. xerosalgia
(medicína) (ř. xeros suchý, ř. algos bolest) xerosalgie, zvýšená bolestivost a suchost kůže... Celý referát
 
54. xerostomie
suchost v ústech... Celý referát
 
55. xerotermní
suchomilný a teplomilný... Celý referát
 
56. xerotický
přizpůsobený životu v suchém prostředí... Celý referát
 
57. xerox
rozmnožovací stroj, kopírka... Celý referát
 
58. xeróza
chorobná suchost... Celý referát
 
59. xhosa
(lingvistika) benuekonžský jazyk užív. černošským obyvatelstvem v JAR... Celý referát
 
60. xichtíky
smajlíky, emotikony, grafické zkratky, znaky, symboly, vyjadřující hlavně emoce, prohlížejí se pootočením hlavy... Celý referát
 
61. xifokostální
týkající se mečovitého výběžku a žebra... Celý referát
 
62. xiphodynia
(medicína) (ř. xifos meč, ř. odyne bolest) xifodynie, bolest v oblasti mečovitého výběžku... Celý referát
 
63. xiphoides
es, xiphoideus, a, um (ř. xifos meč) xifoidní, mečovitý... Celý referát
 
64. xiphoiditis
(medicína) ( processus xiphoideus výběžek mečovitý) xifoiditida, zánět mečovitého výběžku... Celý referát
 
65. xiphopagus
dvojčata spojená v místě mečovitého výběžku hrudní kosti... Celý referát
 
66. xiphosternalis
(ř. xifos meč, l. sternum kost hrudní) týkající se mečovitého výběžku a kosti hrudní... Celý referát
 
67. xiuhpohualli
aztécký posvátný kalendář, který byl sledem 260-ti kombinací dvaceti jmen dnů a třinácti čísel, každých 52 let se sešel na den "2 Třtina" se slunečním kalendářem tonalpohualli, tím začínal nový letopočet... Celý referát
 
68. xixi
(internet) Xixi se používá pro vyjádření smíchu v psaném projevu v diskuzích nebo při chatování. Hispánské jazyky vyslovují x jako [ch], tedy je to jakási zkratka, hříčka pro chi chi.... Celý referát
 
69. xoanon
archaická kultovní soška božstva... Celý referát
 
70. xocolatofobie
(psychologie) chorobný strach z čokolády... Celý referát
 
71. xu
(jednotky) Xu je dílčí jednotka vietnamské měny, setina dongu (ekvivalent českého haléře), která se ve Vietnamu již vlivem inflace dlouhou dobu nepoužívá. Toto slovo je oblíbené ve hře Scrabble pro relativně vysoké bodové ohodnocení (12 bodů za 2 pís... Celý referát
 
72. xylém
dřevo... Celý referát
 
73. xylen
meziprodukt výroby barviv, výbušnin... Celý referát
 
74. xylo-
první část složených slov mající význam dřevo, dřevěný, dřevný... Celý referát
 
75. xylofágní
(zoologie) živící se dřevem... Celý referát
 
76. xylofobie
chorobný strach před stromy, lesem... Celý referát
 
77. xylofon
(hudba) bicí dřevěný hudební nástroj... Celý referát
 
78. xylografie
(odborně) grafická technika tónového dřevorytu... Celý referát
 
79. xylolit
(stavebnictví) stavebnina z dřevěných pilin, sorelova cementu a pigmentu... Celý referát
 
80. xylologie
odvětví dendrologie zabývající se studiem struktury dřeva... Celý referát
 
81. xylopodium
(botanika) báze, ze které dochází k obnovování výhonů u keřů... Celý referát
 
82. xylosum
xylóza, monosacharid, aldopentóza... Celý referát
 
83. xylotomie
anatomie dřeva... Celý referát
 
84. xylóza, xylosa
(chemie) polysacharid obsažený v některých stéblech a dřevě, dřevný cukr... Celý referát
 
85. xyrospasmus
křeč horních končetin u holičské profese... Celý referát
 
86. xyster
rašple... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info