Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "M" k dispozici 3107 výsledků.
MA   MB   MC   MD   ME   MF   MG   MH   MI   MJ   MK   ML   MM   MN   MO   MP   MQ   MR   MS   MT   MU   MV   MW   MX   MY   MZ  

Prvních 500 výsledků pro písmeno "M":
 
1. ma-čang
(hry) čínská společenská hra s kameny podobná dámě... Celý referát
 
2. mač, meč, match
(sport) sportovní utkání, zápas... Celý referát
 
3. macchie
(botanika) neopadavý keřovitý porost v oblasti Středozemního moře... Celý referát
 
4. macerovat
(gastronomie) vyluhovat, nechat rozložit, extrahovat, marinovat... Celý referát
 
5. maces
(gastronomie) nekvašený chléb jako židovské velikonoční pečivo, tradiční základní pokrm o svátku Pesach... Celý referát
 
6. mačeta
široký dlouhý nůž jihoamerických gaučů... Celý referát
 
7. macha
(hovorově) neumělecké, ale obratné provádění nějaké činnosti, rutina... Celý referát
 
8. machaira
řecký krátký jednosečný, 30-50 cm dlouhý meč s rovnou nebo zakřivenou čepelí, rukojeť má zdobenou organickou nebo kovovou příčkou.... Celý referát
 
9. machairodus
vyhynulá kočkovitá šelma rodu Machairodus s mohutně vyvinutými horními špičáky, tygr šavlozubý... Celý referát
 
10. mache
uměle vytvořená filatelistická celistvost... Celý referát
 
11. machiavelista
(historie) člověk zastávající nebo i prosazující učení italského politika N. Machiavelliho, který žil v 15. a 16. stol.... Celý referát
 
12. machiavelistická inteligence
(psychologie) inteligence využívaná (často bez ohledu na morální principy) jako prostředek pro dosažení svých úzce egoistických osobních zájmů, cílů a zisků... Celý referát
 
13. machiavelizmus, machiavelismus
teorie učení N. Machiavelliho... Celý referát
 
14. machina docilis
pojem a termín neurofyziologa a robotika Williama Greye Waltera (1910-1977) pro funkčního, autonomního robota s jednoduchým mozkem schopného učit se... Celý referát
 
15. machinace
(odborně) tajné nečestné jednání, pikle... Celý referát
 
16. machinamentum
škola... Celý referát
 
17. machismus
(psychologie) nadměrné zdůrazňování maskulinity... Celý referát
 
18. machista
(psychologie) muž, který přísně rozděluje role ve vztahu i doma, žena nemá možnost uplatnit svůj intelekt či nadání pro jinou práci... Celý referát
 
19. machl
(expresivně) (zpravidla mn. machle) pletichy, pletky, pikle, rejdy, spády, machinace (zákulisní, nekalé, pečlivě tajené machle)... Celý referát
 
20. machmetán, machometán, machomet
(náboženství) vyznavač islámu, mohamedán... Celý referát
 
21. macho (mačo)
(hovorově) španělský výraz pro chlapskost, asertivně až agresivně maskulinní způsob chování... Celý referát
 
22. machorka
nekvalitní hrubý tabák... Celý referát
 
23. machr
vynikající pracovník, ve svém oboru mistr... Celý referát
 
24. machtpolitik
mocenská politika... Celý referát
 
25. macies
hubenost, vyzáblost, úbytě... Celý referát
 
26. maciz
(botanika) muškátový květ používaný jako koření, v lékařství, parfumerii... Celý referát
 
27. mačka
(slovensky) kočka... Celý referát
 
28. mackintosh
nepromokavý kabát s gumovou impregnací... Celý referát
 
29. macrocaryosus
(ř. makros veliký, ř. karyon jádro) velkojaderný... Celý referát
 
30. macrogenitosomia
(praecox) (ř. makros veliký, l. genitalia rodidla, ř. soma tělo) makrogenitosomie, předčasná pohlavní dospělost (pubertas praecox)... Celý referát
 
31. macroreactio
(ř. makros veliký, l. reagere znovu jednat, činit) makroreakce, neúměrně velká, silná reakce... Celý referát
 
32. macrosigma
(ř. makros veliký, ř. sigmoides (kolon) esovitá klička tračníku) makrosigma, vrozené prodloužení esovité kličky tlustého střeva... Celý referát
 
33. macula
skvrna, místo charakteristické barvou a funkcí. Macula caerulea hnědomodrá až načervenalá skvrna po bodnutí muňkou. Macula cornea skvrna, zkalení rohovky. Macula cribrosa skupina otvůrků v kosti, jimiž procházejí vlákna nervů. Macula densa modifiko... Celý referát
 
34. macula lutea
žlutá skvrna, místo nejostřejšího vidění... Celý referát
 
35. macularis
poskvrněný, potřísněný, skvrnitý... Celý referát
 
36. maculatus
(l. macula skvrna) skvrnitý... Celý referát
 
37. maculopapula
papula vzniklá z makuly, pupínek vzniklý z ohraničené skvrny... Celý referát
 
38. maculosus
skvrnitý, bohatý na skvrny... Celý referát
 
39. madafaka
(vulgarizmy) mother fucker, vulgární označení člověka, který má pohlavní styk se svojí matkou... Celý referát
 
40. maďal
(botanika) označení koňského kaštanu (jírovec)... Celý referát
 
41. madam, mademe
(hovorově) paní, zdvořilé oslovení vdané ženy... Celý referát
 
42. maďar
(sport) skok vysoký nůžkovým způsobem... Celý referát
 
43. maďarizace
dodavání maďarského rázu, pomaďaršťování... Celý referát
 
44. maďarizmus, maďarismus
(lingvistika) jazykový prvek přejatý do jiného jazyka z maďarštiny, případně podle maďarštiny v něm utvořený... Celý referát
 
45. maďarofob
nepřítel, odpůrce Maďrů a všeho maďarského... Celý referát
 
46. maďarofobie
(psychologie) odpor k Maďarům a všemu maďarskému... Celý referát
 
47. maďarón
(hanlivě) pomaďarštěný příslušník jiného národa... Celý referát
 
48. madaróza
úplná ztráta řas, destruktivní proces okrajů víček... Celý referát
 
49. made in
(doslovný překlad) označení země výroby zboží (doslova vyrobeno v)... Celý referát
 
50. madeira
(gastronomie) dezertní víno... Celý referát
 
51. mademoiselle
slečna, oslovení nebo označení neprovdané ženy... Celý referát
 
52. maděra
(zastarale) druh vysoké čepice... Celý referát
 
53. maderon
(technika) lehký dvoukolový vozík na přepravu materiálu a nářadí, pohybující se po jedné kolejnici... Celý referát
 
54. madescens
(l. madescere mokvat) mokvající... Celý referát
 
55. madidace
(odborně) mokvání... Celý referát
 
56. madidans
(l. madidare vlhnout), mokvající, vlhnoucí... Celý referát
 
57. madisn
(tanec) moderní tanec v čtyřčtvrtečním taktu... Celý referát
 
58. madistor
(elektrotechnika) magneticky řízená polovodičová plazmová součástka... Celý referát
 
59. madmazel
(společnost) oslovení slečny ve francouzském prostředí, zkratka Mlle... Celý referát
 
60. madona
(církev) zobrazení Panny Marie s dítětem... Celý referát
 
61. mador
vlhko... Celý referát
 
62. madras
druh bavlny... Celý referát
 
63. madrasa
náboženská vzdělávací instituce i se studentskou kolejí v zemích, kde je rozšířen islám, islámská škola... Celý referát
 
64. madrepora
(zoologie) korálový polyp vytvářející stromovité útvary... Celý referát
 
65. madreporit
(zoologie) proděravělá destička v soustavě cév ostnokožců... Celý referát
 
66. madrigal
krátká lyrická báseň obvykle milostného obsahu... Celý referát
 
67. madrigalista
skladatel nebo pěvec madrigalů... Celý referát
 
68. madrileňa
španělský lidový tanec, druh bolera... Celý referát
 
69. maduromykóza
madurská noha, vleklé plísňové onemocnění postihující hlavně dolní končetiny (mycetoma pedis)... Celý referát
 
70. madžlis
název pro legislativní orgán - shromáždění - v islámských zemích... Celý referát
 
71. maestoso
(hudba) vznešeně, slavnostně... Celý referát
 
72. maestro
(hudba) vžité označení vynikajícího hudebníka nebo pěvce, mistr... Celý referát
 
73. mafián
(hovorově) člen mafie, mafioso... Celý referát
 
74. mafie
(kriminalistika) tajné zájmové sdružení používající nelegální (zločinné) metody... Celý referát
 
75. mafioso
člen mafie, mafián... Celý referát
 
76. mág
staroperský kněz... Celý referát
 
77. magacín
skladiště... Celý referát
 
78. magador
druh likéru, podľa port. mesta Magador... Celý referát
 
79. magasporangium
samičí sporangium (výtrusnice)... Celý referát
 
80. magazín
barevný obrázkový časopis různorodého obsahu... Celý referát
 
81. magdalénien
vyspělá kultura mladšího paleolitu... Celý referát
 
82. magdalenitka
(církev) členka řádu řídícího se řeholí augustinovskou, zal. poč. 13. stol., jehož původním úkolem byla péče o dívky mravně zpustlé... Celý referát
 
83. maggi
(gastronomie) koření, chuťové přísady a ochucovadla, registrovaná ochranná známka společnosti Société des Produits Nestlé S.A.... Celý referát
 
84. magické číslo zapamatování
... Celý referát
 
85. magické myšlení
... Celý referát
 
86. magický
(mystika) kouzelný, kouzelnický, čarodějnický, nadpřirozený... Celý referát
 
87. magičnost
tajuplnost, tajemnost, podvědomá a sugestivní přitažlivost, kouzelnost... Celý referát
 
88. magie
kouzelnictví, čarodějnictví... Celý referát
 
89. magischer Vormensch
magický pračlověk údajně pro magii uzpůsobený třetím okem... Celý referát
 
90. magister artis
akademický titul magistr umění, zkratka MgA... Celý referát
 
91. magister artium liberalium
mistr či učitel svobodných umění... Celý referát
 
92. magisterium
úřad učitelský... Celý referát
 
93. magistr
(historie) středověká akademická hodnost... Celý referát
 
94. magistra
učitelka. Magistra pharmaciae magistra farmacie... Celý referát
 
95. magistrála
hlavní dálková železniční, silniční, nebo vodní tepna... Celý referát
 
96. magistraliter
(farmakologie) zvlášť připravený lék na základě lékařského popisu... Celý referát
 
97. magistrát
(veřejná správa) městský úřad... Celý referát
 
98. maglajs
(expresivně) pranice, zmatek, nepříjemnost, nepořádek - podle řeže při dobytí města Maglajs 3.8.1878 gen. Filipovičem (Maglajs leží na řece Bosně, 185 km jzz od Bělehradu)... Celý referát
 
99. maglajz
pranice, rvačka... Celý referát
 
100. magma
(geologie) přírodní tavenina vznikající v hlubokých částech zemské kůry a v plášti... Celý referát
 
101. magmatit
(geologie) vyvřelina, eruptivní hornina... Celý referát
 
102. magna mater
velká matka... Celý referát
 
103. magnalium
(technika) skupina slitin hliníku s hořčíkem... Celý referát
 
104. magnát
(společnost) příslušník vysoké šlechty... Celý referát
 
105. magnet
(fyzika) feromagnetické těleso, zdroj magnetického pole působící přitažlivou silou na jiná feromagnetická tělesa... Celý referát
 
106. magnetar
(astrofyzika) neutronová hvězda s extrémně silným megnetickým polem... Celý referát
 
107. magnetický
(fyzika) související s magnetizmem přitahující některé kovy... Celý referát
 
108. magnetikum
látka interagující s magnetickým polem... Celý referát
 
109. magnetit
(mineralogie) silně magnetický minerál, ruda železa, magnetovec... Celý referát
 
110. magnetizace, magnetisace
(fyzika) veličina vyjadřující magnetický stav látky... Celý referát
 
111. magnetizér
člověk který léčí pomocí magnetizmu... Celý referát
 
112. magnetizmus, magnetismus
(fyzika) vzájemné působení látky a magnetického pole... Celý referát
 
113. magnetka
magnetická střelka... Celý referát
 
114. magneto
(technika) zdroj proudu pro elektrické zapalování výbušných motorů... Celý referát
 
115. magnetofon
(elektrotechnika) přístroj pro záznam zvuku na magnetický pás a jeho reprodukci... Celý referát
 
116. magnetograf
přístroj zaznamenávající změny magnetického pole... Celý referát
 
117. magnetometr
(fyzika) přístroj k měření některých magnetických veličin... Celý referát
 
118. magneton
(fyzika) jednotka magnetického dipólového momentu... Celý referát
 
119. magnetooptika
(optika) Náuka o pôsobení magnetického poľa na absorbciu, emisiu a šírenie svetla... Celý referát
 
120. magnetopyrit
kyz magnetový... Celý referát
 
121. magnetosféra
rozsáhlý prostor v okolí Země s výrazným magnetickým polem... Celý referát
 
122. magnetoskop
(elektrotechnika) zařízení k záznamu a reprodukci obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, videomagnetofon, videorekordér... Celý referát
 
123. magnetostrikce
(fyzika) změna rozměrů materiálu při zmagnetování... Celý referát
 
124. magnetoterapie
léčení pomocí magnetu... Celý referát
 
125. magnetovec
(mineralogie) silně magnetický minerál, ruda železa, magnetit... Celý referát
 
126. magnézium, magnesium
(chemie) hořčík, značka Mg... Celý referát
 
127. magni nominis umbra
stín velkého jména... Celý referát
 
128. magnificence
vznešenost, okázalost... Celý referát
 
129. magnifico
(hudba) vznešeně, velkolepě... Celý referát
 
130. magnificus
velkolepý, okázalý, důstojný... Celý referát
 
131. magnifikace
(odborně) zvýraznění, zvětšení... Celý referát
 
132. magnituda
(astronomie) hvězdná velikost... Celý referát
 
133. magnitudo
veličina udávající velikost zemětřesení v Richterově stupnici... Celý referát
 
134. magnocellularis
(l. magnus velký, l. cellula komůrka, sklípek, buňka) velkobuněčný... Celý referát
 
135. magnolie
(botanika) cizokrajný keř nebo strom s velkými bílými nebo růžovými květy, pěstovaný v parcích, šácholan... Celý referát
 
136. magnum mysterium
velké tajemství... Celý referát
 
137. magnus
velký, mocný... Celý referát
 
138. magnus parent
velký rodič, velká matka, velký otec... Celý referát
 
139. magor
blázen, pomatenec... Celý referát
 
140. magorák
(slang) silný vývar či výluh čaje... Celý referát
 
141. magorie
bláznovství, cvokařina... Celý referát
 
142. magot
severoafrická opice... Celý referát
 
143. mahagon
vzácné dřevo hnědočervené barvy... Celý referát
 
144. mahalebka
(botanika) slivoň s bílými květy v hroznech, dozrávajícími v černé nejedlé peckovice, třešeň mahalebka (Prunus mahaleb)... Celý referát
 
145. mahalo
havajsky děkuji... Celý referát
 
146. mahárádža
indický panovník... Celý referát
 
147. maharaní
indická dědičná panovnice nebo manželka mahárádži... Celý referát
 
148. mahaut
vodič slona... Celý referát
 
149. mahdista
přívrženec mahdismu, tj. muslimského náboženského povstaleckého hnutí v Súdánu v 2. pol. 19. stol. řízeného Muhammadem Ahmadem (+1885), který si říkal "mahdí" (= osoba vedená bohem), potlačeného r. 1898... Celý referát
 
150. mahdizmus, mahdismus
(v 19. stol.) muslimské náb. hnutí v Súdánu, vedené Mahdím Muhammedem... Celý referát
 
151. mahjong
(hry) Společenská hra hraná s páry kvádrových kamenů, které mají na horní straně stejné symboly. Hra má několik variant dvou hráčů, známá je ale i varianta pro jednoho hráče (solitér).... Celý referát
 
152. maidismus
(medicína) i, m. (z šp. maiz - Zea mays kukuřice) maidismus, pellagra, onemocnění z nedostatku niacinu a niacinamidu, vyskytující se u obyvatelstva, které se živí převážně kukuřičnou stravou... Celý referát
 
153. maiestas
velikost, vznešenost, důstojnost... Celý referát
 
154. maieusiofobie
(psychologie) strach z porodu... Celý referát
 
155. maieutika
umění porodnické... Celý referát
 
156. maieuziofobie
chorobný strach před mateřstvím, porodem... Celý referát
 
157. maieuziománie
porucha psychiky navozená porodem... Celý referát
 
158. mail
(doslovný překlad) pošta... Celý referát
 
159. mainframe
(programování) hlavní rám... Celý referát
 
160. mainstream
hlavní proud, směr, linie v určité oblasti lidské tvorby, myšlenkové činnosti, vědeckého názoru apod.... Celý referát
 
161. mainstreaming
horizontální i vertikální prosazování a začleňování nových důležitých poznatků do politiky, praxe a životního stylu... Celý referát
 
162. maizena
obchodní název balené kukuřičné škrobové moučky... Celý referát
 
163. májá
v indickém myšlení představa světa jako neskutečného... Celý referát
 
164. majáles
(společnost) studentská jarní slavnost... Celý referát
 
165. majer
velké hospodářství, velkostatek... Celý referát
 
166. majestas
vznešenost, svrchovanost, velikost, suverennost... Celý referát
 
167. majestát
panovnická moc, titul panovníka... Celý referát
 
168. majka
kmen s ozdobeným vrcholem, který se vztyčuje 30. dubna, symbolizuje vrcholení plodivé síly v přírodě... Celý referát
 
169. majlant, majland
(hovorově) velké množství, obvykle peněz... Celý referát
 
170. majlont
(brněnský hantec) Maloměřice ( část Brna )... Celý referát
 
171. majolika
druh keramiky s bílou polevou a průsvitnou glazurou, fajáns... Celý referát
 
172. majonéza, majonesa
(gastronomie) studená pikantní hustá omáčka ze žloutků a tuku... Celý referát
 
173. major
vojenská důstojnická hodnost... Celý referát
 
174. majorát
nástupnické, dědické právo... Celý referát
 
175. majordom, majordomus
první dvorský, popř. státní hodnostář... Celý referát
 
176. majordomát
hodnost majordoma... Celý referát
 
177. majorgen
(genetika) gen velkého účinku (se značnou expresivitou) na fenotyp, na kvalitativní znaky, též oligogen... Celý referát
 
178. majorista
(církev) kdo dostal alespoň první tzv. vyšší svěcení (podjáhen, jáhen, diákon)... Celý referát
 
179. majorita
(odborně) většina (více než polovina)... Celý referát
 
180. majoritní
(odborně) většinový... Celý referát
 
181. majoritní societa
většinová společnost... Celý referát
 
182. majorizace, majorisace
vnucení vůle většiny, přehlasování... Celý referát
 
183. majstr
mistr, odborník... Celý referát
 
184. majstrštyk
dokonalé, mistrovské dílo... Celý referát
 
185. majuskule
(lingvistika) písmeno velké abecedy... Celý referát
 
186. majzlík
(řemeslnický slang) sekáč... Celý referát
 
187. maká
(lingvistika) podskupina jihoamerických indiánských jazyků v Paraguayi... Celý referát
 
188. makabrózní
(odborně) umrlčí (hrůzné)... Celý referát
 
189. makadam
drcené kamenivo jako podklad vozovek... Celý referát
 
190. makadámie
(botanika) makadámie trojlistá (macadamia ternifolia) - stálezelený strom, až 10 m vysoký. Listy dlouhé 10-30 cm, kožovité, se zvlněnými okraji. Květy bílé, plody kulovité,až 3 cm velkéořechy.... Celý referát
 
191. makak
středně velká býložravá opice s lícními torbami a sedacími mozoly... Celý referát
 
192. makana
dřevěná, asi 2 m dlouha zbraň jihoamerických Indiánů, podobná našemu meči nebo palcátu... Celý referát
 
193. makao
karetní hazardní hra... Celý referát
 
194. makaronismus
(lingvistika) úmyslné a záměrné míšení a střídání více jazyků a tvorba cizích koncovek slov v mluvené i psané komunikaci (např. synátor)... Celý referát
 
195. makarónský
(lingvistika) užívající slov dvou i více jazyků v jednom textu, např. makarónská poezie... Celý referát
 
196. makarony, makaróny
(gastronomie) těstoviny tvaru trubky... Celý referát
 
197. makes decisions easily
snadno, lehce se rozhodující... Celý referát
 
198. maketa
model, napodobenina... Celý referát
 
199. makista
(historie) příslušník francouzského domácího odboje za 2. světové války... Celý referát
 
200. makiwara
podložka užívaná při nácviku tvrdých úderů v karate... Celý referát
 
201. makléř
zprostředkovatel obchodu s cennými papíry na burze, obchodní dohodce... Celý referát
 
202. mako
druh egyptské bavlny... Celý referát
 
203. makramé, macramé
technika vázání krajek do uzlů, drhání... Celý referát
 
204. makrencefalie
nadměrně velký mozek... Celý referát
 
205. makro, macro
množina instrukcí spouštěná zadáním jediného povelu... Celý referát
 
206. makro-
první část složených slov mající význam velký, velice, dlouhý, vysoký... Celý referát
 
207. makroamylazémie
izolované zvýšení amylázy vázané na imunoglobuliny v krvi (nemůže být vylučována, a tedy stanovena v moči)... Celý referát
 
208. makrobiogenní
(biologie) biogenní prvky obsažené v organismu ve větším množstvím... Celý referát
 
209. makrobiopsie
větší bioptická částice odebraná, např. během endoskopie polypektomickou kličkou... Celý referát
 
210. makrobiotika
způsob dietní výživy pouze přírodními potravinami... Celý referát
 
211. makrobióza
dlouhá životnost, dlouhověkost... Celý referát
 
212. makroblast
velká nezralá jaderná červená krvinka, větší než normoblast... Celý referát
 
213. makroblefarie
zbytnění očních víček... Celý referát
 
214. makrobrachium
nadměrně veliká paže... Celý referát
 
215. makrocefalická hlava
zvětšená, velká hlava (lebka)... Celý referát
 
216. makrocefalie
(medicína) chorobné souměrné zvětšení hlavy... Celý referát
 
217. makrocheilie
nadměrné zvětšení rtů... Celý referát
 
218. makrocheirie
nadměrné zvětšení ruky... Celý referát
 
219. makrocie
nadměrně veliké ušní boltce... Celý referát
 
220. makrocystóza
přítomnost velkých dutin (cyst), např. vledvině... Celý referát
 
221. makrocyt
červená krvinka s objemem větším než 91 um 3... Celý referát
 
222. makrocytární anémie
deficit vitamínu B12... Celý referát
 
223. makrocytémie
nezvykle veliké množství makrocytů v krvi... Celý referát
 
224. makrodaktylie
jeden či více prstů je nadměrně vyvinutých, zvětšených či delších... Celý referát
 
225. makrodaktylismus
nadměrně veliké prsty... Celý referát
 
226. makrodiagnostika
rozpoznávání nemocí z makroskopických, pouhým okem viditelných nálezů... Celý referát
 
227. makrodoncie
(stomatologie) ortodontická zubní anomálie, při níž jsou některé zuby pro normální lidskou čelist extrémně velké... Celý referát
 
228. makroekonomie
teorie, která zkoumá chování ekonomiky jako celku... Celý referát
 
229. makroergický
energeticky bohatý... Celý referát
 
230. makroestézie
smyslový klam, při kterém se předměty zdají větší, než ve skutečnosti jsou... Celý referát
 
231. makroevoluce
jevově zřetelné, významné projevy evolučního vývoje... Celý referát
 
232. makrofág
(biologie) buňka usazená v tkáni, specializovaná na pohlcování cizorodých částic, např. odumřelých buněk... Celý referát
 
233. makrofagocytóza
schopnost některých buněk pohlcovat větší cizorodé částice... Celý referát
 
234. makrofalus
abnormálně velký mužský pohlavní úd... Celý referát
 
235. makrofokální
(odborně) velkoložiskový, s nadměrně velkým ložiskem... Celý referát
 
236. makrofonický
příliš hlučný... Celý referát
 
237. makrofonie
(fonetika) nadměrně, mimořádně silný hlas... Celý referát
 
238. makrofotografie
(fotografie) fotografické techniky zachycující bez použití fotografického objektivu více podrobností, než rozezná lidské oko ze vzdálenosti 25 cm... Celý referát
 
239. makroftalmie
nadměrně veliké oko... Celý referát
 
240. makrogastrie
rozšíření a prodloužení žaludku... Celý referát
 
241. makrogeneze
nadměrný vzrůst... Celý referát
 
242. makroglie
podpůrná nervová (gliová) tkáň s velikými buňkami... Celý referát
 
243. makroglobulin
IgM, imunoglobulin o molekulové hmotnosti kolem 900 000... Celý referát
 
244. makroglobulinémie
přítomnost makroglobulinu v krvi (Waldenströmova choroba)... Celý referát
 
245. makroglosie
(medicína) zvětšený jazyk... Celý referát
 
246. makrognatie
nadměrně veliká čelist... Celý referát
 
247. makrografie
(psychologie) psaní nadměrně velikými písmeny... Celý referát
 
248. makrogyrie
vývojová porucha mozku s nadměrně velikými závity... Celý referát
 
249. makrohematurie
veliké množství krve v moči... Celý referát
 
250. makrokardie
nadměrně veliké srdce (vývojová anomálie)... Celý referát
 
251. makroklima
podnebí území o velkém horizontálním rozsahu... Celý referát
 
252. makrokolon
nadměrně dlouhý tračník... Celý referát
 
253. makrokornea
nadměrně velká, ztluštělá rohovka... Celý referát
 
254. makrokosmos
svět jako celek, vesmír... Celý referát
 
255. makrokreativita
objektivní kreativita, tvorba vnímaná i skupinami lidí jako originální... Celý referát
 
256. makromandibula
nadměrně rozměrná dolní čelist... Celý referát
 
257. makromastie
nadměrně veliká prsní žláza, zbytnění prsu... Celý referát
 
258. makromazie
nápadně veliký... Celý referát
 
259. makromelie
nadměrně veliké končetiny... Celý referát
 
260. makromolekula
(chemie) molekula o vysoké molekulové hmotnosti skládající se z urč., často pravidelně se opakujících chemicky vázaných jednotek... Celý referát
 
261. makromolekulární
velkomolekulový... Celý referát
 
262. makromotorika
schopnost a dovednost velkých pohybů... Celý referát
 
263. makromyeloblast
abnormálně veliký myeloblast... Celý referát
 
264. makronukleární
(biologie) velkozrnný, velkojaderný... Celý referát
 
265. makronychie
abnormálně veliké nehty... Celý referát
 
266. makrooftalmie
oko nepřiměřeně velké, nadměrné velikosti... Celý referát
 
267. makroorchidismus
(medicína) abnormální zvětšení varlat... Celý referát
 
268. makroorganismus
organismus viditelný pouhým okem... Celý referát
 
269. makroparazit
cizopasník viditelný pouhým okem... Celý referát
 
270. makroplazie
nadměrný vývoj některého orgánu nebo jeho části... Celý referát
 
271. makropodie
nadměrně veliké nohy... Celý referát
 
272. makroprostředí
prostředí největších sociálních skupin a celků... Celý referát
 
273. makroprozopie
nadměrně velký obličej... Celý referát
 
274. makropsie
porucha (při některých otravách), způsobující, že postižený vidí předměty či vzdálenosti ve větších rozměrech než je tomu ve skutečnosti... Celý referát
 
275. makrorinie
nadměrně velký nos... Celý referát
 
276. makrorovina
týká se velkých společenských celků (např. států)... Celý referát
 
277. makrosegregace
vyčleňování, oddělování, odlučování, koncentrování velkých skupin lidí (např. z rasových a národnostních důvodů)... Celý referát
 
278. makroseizmika, makroseismika
část seizmiky zabývající se studiem zemětřesení na základě pozorování, bez pomoci přístrojů... Celý referát
 
279. makroskopický
viditelný pouhým okem... Celý referát
 
280. makroskopie
pozorování pouhým okem... Celý referát
 
281. makroskupina
velká sociální skupina v níž se všichni členové nesetkávají tváří v tvář... Celý referát
 
282. makrosociální opora
opora a pomoc, kterou lidem v tísni poskytuje příslušný stát nebo i mezinárodní instituce... Celý referát
 
283. makrosociologie
(sociologie) zkoumá velké skupiny, např. národy, rasy, církve, organizace, velké instituce, společnosti, třídy, masmédia, společenské systémy... Celý referát
 
284. makrosomie
nadměrně veliký vzrůst... Celý referát
 
285. makrosplanchnický
velkoútrobní... Celý referát
 
286. makrosplenie
zvětšená slezina... Celý referát
 
287. makrostav
stav termodynamického makroskopického systému popsaný makroskopicky měřitelnými veličinami (tlak, teplota, objem)... Celý referát
 
288. makrostomie
nadměrně veliká ústa... Celý referát
 
289. makrostrategie
postup řešení systémové úlohy... Celý referát
 
290. makrostres
nadměrný, příliš vysoký, intenzivní stres (akutní nebo chronický), též hyperstres... Celý referát
 
291. makrostruktura
struktura viditelná pouhým okem... Celý referát
 
292. makrosvět
bezprostředně smyslově vnímatelný svět... Celý referát
 
293. makrotrauma
tělesné nebo duševní trauma (úraz, zranění) mimořádně velkého rozsahu... Celý referát
 
294. makroúzemí
veřejný prostor, např. ulice, náměstí, parky, kulturní zařízení, druh (vrstva) teritoria člověka (další vrstvy či druhy teritoria člověka tvoří mikroúzemí s mezoúzemí), termín humánní etologie... Celý referát
 
295. makula
(medicína) chorobná skvrna... Celý referát
 
296. makulace
(odborně) vyřazování a skartace neprodejných, zastaralých a nepotřebných zásob (např. učebních textů)... Celý referát
 
297. makulář
(zastarale) sešit na poznámky, záznam nanečisto... Celý referát
 
298. makulatura
potištěný nebo popsaný papír jako odpad... Celý referát
 
299. mal-, male-
první část složených slov mající význam špatný, zlý, zhoubný... Celý referát
 
300. mala
tvář... Celý referát
 
301. mala fide
ve zlé víře, ve zlém (špatném) úmyslu... Celý referát
 
302. malabsorpce
porucha vstřebávání (absorpce) živin... Celý referát
 
303. malabsorptio
(l. malus špatný, l. absorptio vstřebávání) malabsorpce, špatné vstřebávání... Celý referát
 
304. malacie
měknutí tkáně... Celý referát
 
305. malacus
měkký, jemný, milý, příjemný, něžný... Celý referát
 
306. maladaptace
(sociologie) nepřizpůsobení novým životním podmínkám... Celý referát
 
307. maladaptatio
(l. malus špatný, l. adaptare přizpůsobovat) maladaptace, špatná přizpůsobivost... Celý referát
 
308. maladaptivní chování
(psychologie) nepřizpůsobivé, sociálně nežádoucí chování... Celý referát
 
309. maladaptivní profesní a studijní orientace
(psychologie) extrémní nerozhodnost při volbě či výběru povolání nebo studia, nereálná a neadekvátní volba povolání (studia) vzhledem k vlastnímu zdravotnímu stavu nebo vlastním psychickým a osobnostním rysům, schopnostem a dovednostem, které neodpov... Celý referát
 
310. maladaptovaný
nepřizpůsobený... Celý referát
 
311. maladjustace
nepřizpůsobení prvku nebo určité části potřebám a požadavkům celku... Celý referát
 
312. maladjustatio
maladaptatio, onis, f. (l. malus špatný, l. iustus spravedlivý, l. adaptatio přizpůsobení) maladjustace, maladaptace, nepřizpůsobivost, neschopnost adaptace... Celý referát
 
313. maladjustovaný
(odborně) neadekvátně, chybně, nevhodně, vadně přizpůsobený... Celý referát
 
314. malaga
(gastronomie) španělské těžké sladké víno... Celý referát
 
315. malagelo
(gastronomie) kořeněné dezertní víno... Celý referát
 
316. malako-
první část složených slov mající význam měkkýš... Celý referát
 
317. malakologie
nauka o měkkýších... Celý referát
 
318. malakon
odrůda zirkonu, často neprůhledná a izotropní vlivem příměsi radioaktivních prvků... Celý referát
 
319. malakoplakie
ložisková ztluštění na sliznici (např. močového měchýře)... Celý referát
 
320. malakotomie
otevření měkkých částí těla (např. břišní dutiny)... Celý referát
 
321. malakov
dort složený z piškotů spojovaných krémem... Celý referát
 
322. malakozoologie
(věda) též malakologie - věda o měkkýších - význam a použitelnost měkkýšů v ekologickém výzkumu, v bioindikaci, v ochraně přírody, paleoekologii a rekonstrukci krajiny v minulosti. Biologie suchozemských plžů na obecné úrovni se zvláštním důrazem na ... Celý referát
 
323. malapropizmus, malapropismus
nesprávné užívání cizích slov ve významu slov zvukově podobných... Celý referát
 
324. malarialisatio
onis, malariotherapia, ae, f. ( malaria, ř. therapeia léčba) malarializace, léčba naočkováním malárie (např. u tabes dorsalis)... Celý referát
 
325. malárie
bahenní zimnice... Celý referát
 
326. malarioterapie
léčebná technika, kt. spočívá v úmyslně navozené vysoké horečce, vyvolané prostřednictvím naočkované malárie. V preantibiotické éře byl m. jedinou léčbou pro pozdní neurosyfilis (tehdy používaný salvarsan totiž neproniká přes hematoencefalickou barié... Celý referát
 
327. malariotherapia
( malaria, ř.therapeia léčba) léčení jiné choroby (např. syfilidy) inokulací malárie, malarializace... Celý referát
 
328. malaris
lícní, tvářový... Celý referát
 
329. malassimilatio
(l. malus špatný, l. assimilatio přizpůsobení) malasimilace, špatné, neúplné přizpůsobení... Celý referát
 
330. malaxatio
(ř. malakos měkký, ř. malassein měkčit) malaxace, rozmělňování... Celý referát
 
331. malcoping
riskantní, nebezpečné s poškozující strategie zvládání stresu... Celý referát
 
332. maldigesce
závady a poruchy trávení... Celý referát
 
333. maldigestio
závada či porucha trávení, dyspepsie... Celý referát
 
334. male
muž, mužské pohlaví... Celý referát
 
335. male - to - female
označení pro jedince mužského anatomického pohlaví, kteří mají ženskou genderovou identitu a je pro ně přirozená ženská genderová role... Celý referát
 
336. maleární
patřící ke kladívku... Celý referát
 
337. maledictus
prokletý, zlořečený... Celý referát
 
338. maledikce
pomluva, pohana... Celý referát
 
339. malefactor
pachatel, zločinec... Celý referát
 
340. maleficium
trestný čin... Celý referát
 
341. malemissio
(l. malus špatný, vadný, l. emittere vypouštět) malemise, neúplná ejakulace při koitu... Celý referát
 
342. maleolární
kotníkový, patřící ke kotníku... Celý referát
 
343. maleotomie
protětí kladívka (sluchové kůstky)... Celý referát
 
344. malér
neštěstí, nepříjemnost, nehoda... Celý referát
 
345. maleruptio
(l. malus špatný, l. eruptio vyražení) malerupce, vadné, chybné, nepřirozené prořezávání zubů... Celý referát
 
346. maleta
(sport) pálka hráče koňského póla... Celý referát
 
347. malevolence
snaha, tendence škodit... Celý referát
 
348. malevolens
škodlivý, škodolibý, zlý, zlomyslný, závistivý, nenávistný... Celý referát
 
349. malevolentní strategie
škodlivý či ztrátový postup řešení, kdy např. jeden vyhrává a druhý prohrává... Celý referát
 
350. malformace
(medicína) vrozená vývojová úchylka tvaru... Celý referát
 
351. malformatio
znetvoření, zrůdnost, vážná vrozená vývojová úchylka, malformace... Celý referát
 
352. malformovaný
znetvořený... Celý referát
 
353. malfunctio
(l. malus špatný, l. functio činnost) malfunkce, špatná funkce, činnost, dysfunkce... Celý referát
 
354. malfunkce
závadová, porušená, chybná, špatná funkce (činnost) nějakého organismu, orgánu, stroje nebo přístroje... Celý referát
 
355. maliasmus
i,malleus, i, m. (ř. malis vozhřivka) maliasmus, malleus, vozhřivka, infekční choroba zvířat (zvláště lichokopitníků) přenosná na člověka... Celý referát
 
356. malichernost
(hovorově) Drobnost, na kterou je kladen důraz nebo je na ní trváno víc, než jaký význam opravdu má. Z pohledu druhé osoby.... Celý referát
 
357. malicious
(doslovný překlad) škodlivý, lstivý, zlomyslný, zákeřný (často používáno ve vztahu k softwaru)... Celý referát
 
358. maligne
špatně, zhoubně... Celý referát
 
359. maligní
(medicína) zhoubný (nádor)... Celý referát
 
360. maligní narcismus
(psychologie) zhoubná sebeláska, patologicky zvýšené sebevědomí, škodlivá pýcha... Celý referát
 
361. malignita
(medicína) zhoubnost (nádoru)... Celý referát
 
362. malignitas
zlomyslnost... Celý referát
 
363. malignoma
(medicína) tis, n. (l. malignus zhoubný) malignom, nevhodný, obecně užívaný název pro zhoubný nádor... Celý referát
 
364. malignus
maligní, špatný, zhoubný... Celý referát
 
365. malioidóza
choroba podobná vozhřivce (pseudomallus)... Celý referát
 
366. malitia
špatnost, zhoubnost... Celý referát
 
367. malleolus
kotník u nohy, kostní výstupek připomínající kladívko... Celý referát
 
368. mallet
hůl pro pólo na koni... Celý referát
 
369. malleus
kladívko, sluchová kůstka... Celý referát
 
370. malleus maleficarum
název knihy vydané v roce 1486 inkvizitory a překládané jako ,,Kladivo na čarodějnice"... Celý referát
 
371. malm
vrchné oddelenie jury... Celý referát
 
372. malnutrice
špatná výživa, podvýživa... Celý referát
 
373. malnutricie
(medicína) špatná výživa, podvýživa, zejména ve smyslu špatného složení potravy... Celý referát
 
374. malocclusio
(l. malus špatný, l. occludere uzavřít) malokluze, špatný, vadný skus... Celý referát
 
375. malomyslnost
(psychologie) sklíčenost, deprese... Celý referát
 
376. maloplastica
(l. mala čelist, ř. plastike (techne) umění tvárné) maloplastika, plastická operace na tváři... Celý referát
 
377. maloti
množné číslo od loti, měnové jednotky Lesotha... Celý referát
 
378. malpa
jihoamerická opice střední velikosti... Celý referát
 
379. malpositio
(l. malus špatný, l. positio poloha) malpozice, špatná poloha, uložení (např. orgánů)... Celý referát
 
380. malpozice
nežádoucí, nepřirozená, nenormální pozice (např. plodu, kloubu, zubu, katetru, pracovní pomůcky)... Celý referát
 
381. malpraxe
vada v lékařském postupu, léčení, lékařský omyl... Celý referát
 
382. malrotace
nežádoucí, nepřirozené, abnormální, patologické otáčení či otočení (např. vnitřního tělesného orgánu)... Celý referát
 
383. malrotatio
(l. malus špatný, l. rotatio rotace, otáčení) malrotace, nesprávné otáčení... Celý referát
 
384. malström
točivé proudění vody, vznikající střetem dvou příbojových vln vnikajících do mořské úžiny ze dvou protilehlých stran... Celý referát
 
385. malta
(stavebnictví) tvrdnoucí kašovitá hmota z písku, cementu, vápna a vody, používaná ke spojování stavebních prvků a k omítání... Celý referát
 
386. maltasum
maltáza, trávicí enzym, disacharidáza, štěpící maltózu... Celý referát
 
387. maltézský
související s ostrovem Malta, později s řádem johanitů (Maltézských rytířů)... Celý referát
 
388. maltézský kříž
kříž se čtyřmi stejně dlouhými rozšiřujícími se a na konci v tupém úhlu vyříznutými rameny (tedy osmihrotý)... Celý referát
 
389. maltézský rytíř
johanita... Celý referát
 
390. malthusianismus
(demografie) názor o rychlejším růstu počtu obyvatel než zdrojů, teorie přelidnění... Celý referát
 
391. maltosum
maltóza, cukr sladový, disacharid složený ze dvou glukózových jednotek... Celý referát
 
392. maltosurie
přítomnost sladového cukru v moči... Celý referát
 
393. maltóza, maltosa
sladový cukr... Celý referát
 
394. malum
vada, zlo, neštěstí... Celý referát
 
395. malum necessarium
nutné, nezbytné zlo... Celý referát
 
396. malum per se
to,co je samo o sobě zlem, neštěstím, špatností... Celý referát
 
397. malum privatio boni
zlo je nedostatek (nepřítomnost) dobra... Celý referát
 
398. malus
přirážka k pojistnému vybíraná při nadměrném nebo opakovaném výskytu pojistné události v daném pojistném období... Celý referát
 
399. malvaz
(gastronomie) druh silného sladkého vína... Celý referát
 
400. malverzace, malversace
falšování, zfalšování, zpronevěra... Celý referát
 
401. malvice
(botanika) druh plodu s jádřincem obklopeným dužnatou částí, typickým představitelem jsou jablka nebo hrušky, méně známé malvice jsou pak plody hlohu, jeřábu, muchovníku, mišpule, nebo třeba kdouloně... Celý referát
 
402. malvolence
extrémně nepřátelský vztah... Celý referát
 
403. malvolentní
extrémně nepřátelský a nenávistný (hostilní)... Celý referát
 
404. malware
(informatika) pod souhrnné označení malware se zahrnují počítačové viry, trojské koně, spyware a adware... Celý referát
 
405. mamadysplazie
odchylný, nenormální vývoj prsu... Celý referát
 
406. mamakarcinom
rakovina prsu... Celý referát
 
407. mamalgia
(medicína) bolest v prsní žláze, mammalgia... Celý referát
 
408. mamaliga
kukuřičná kaše po rumunském způsobu... Celý referát
 
409. mamaliologie, mammaliologie
nauka o savcích, teriologie... Celý referát
 
410. mamární
prsní... Celý referát
 
411. mamba
dlouhý, rychle se plazící jedovatý had z tropické Afriky... Celý referát
 
412. mambo
(tanec) latinskoamerický společenský tanec... Celý referát
 
413. mame (výraz z jidiš)
máma, maminka, matka... Celý referát
 
414. mameluk
příslušník egyptské armády složené z otroků... Celý referát
 
415. mamiformní
podobný prsu, prsní bradavce... Celý referát
 
416. mamila, mamilla
prsní bradavka... Celý referát
 
417. mamilární
bradavkový, podobný bradavce, patřící k prsní bradavce... Celý referát
 
418. mamilotalamický
mající vztah ke corpora mammillaria a k talamu... Celý referát
 
419. mamilotegmentální
mající vztah ke corpora mammillaria a k střednímu mozku... Celý referát
 
420. mamlas
(expresivně) člověk klackovitý, halama, budižkničemu... Celý referát
 
421. mamma
prs, prsní mléčná žláza... Celý referát
 
422. mammalgia
(medicína) bolest v prsní žláze, mamalgia... Celý referát
 
423. mammalis
e, mammarius, a, um (l. mamma prs) prsní, k prsu patřící... Celý referát
 
424. mammaplastica
(medicína) (l. mamma prs, ř. plastiké (techne) umění tvárné) mamaplastika, chirurgické obnovení normálního tvaru prsu (při převislém nebo příliš velikém prsu)... Celý referát
 
425. mammectomia
(medicína) (l. mamma prs, ř. ektome vynětí) mamektomie, chirurgické snesení prsní žlázy... Celý referát
 
426. mammilla
bradavka prsní... Celý referát
 
427. mammillatio
(l. mammilla bradavka prsní) mamilace, přeměna ve tvar prsní bradavky... Celý referát
 
428. mammodynia
(medicína) (l. mamma prs, ř. odyne bolest) mamodynie, bolest prsní žlázy... Celý referát
 
429. mammotomia
(medicína) (l. mamma prs, ř. tome řez) mamotomie, chirurgické protětí prsní žlázy... Celý referát
 
430. mammotrekt
druh středověkých biblických slovníků (obsahovaly glosy k latinským biblickým textům, psané národním jazykem)... Celý referát
 
431. mamografický screening
(medicína) preventivní vyšetření s cílem odhalit případná nádorová onemocnění v jejich ranných stádiích... Celý referát
 
432. mamografie, mammografie
rentgenové vyšetření prsu... Celý referát
 
433. mamogram
(medicína) rentgenový snímek prsní žlázy... Celý referát
 
434. mamon
(odborně) majetek, bohatství... Celý referát
 
435. mamonář
(hovorově) člověk toužící po bohatství... Celý referát
 
436. mamoplastika
chirurgická úprava pŕs... Celý referát
 
437. mamoplazie
vývoj prsní žlázy, prsu... Celý referát
 
438. mamotrekt
stredoveký biblický slovník... Celý referát
 
439. mamotropin
laktační hormon mozkového podvěsku podporující vylučování mléka v mléčné žláze, prolaktin... Celý referát
 
440. mamotropní
stimulující činnost mléčné žlázy... Celý referát
 
441. mamzel
slečna (franc. zastar.)... Celý referát
 
442. man
(historické právo) kdo měl propůjčené léno, vazal, leník... Celý referát
 
443. man within
vnitřní člověk, člověk v člověku... Celý referát
 
444. mana - osobnost
archetypický obraz personifikované mocné a nadpřirozené síly či sil (C.G.Jung).... Celý referát
 
445. mana, manna
pokrm zázračně poskytovaný Izraelitům na poušti, božský pokrm... Celý referát
 
446. managable
uřiditelný, zvládnutelný, upravitelný, myslitelný, rozumný... Celý referát
 
447. manageability
schopnost a dovednost řídit, kontrolovat, ovlivňovat... Celý referát
 
448. management
(odborně) systém teoretických a praktických řídicích znalostí a činností... Celý referát
 
449. management science
manažerská věda - podporuje procesy rozhodování... Celý referát
 
450. management změny
příprava a realizační řízení racionálních a efektivních změn v organizaci... Celý referát
 
451. managementship
funkční vedení pracovníků manažerem... Celý referát
 
452. manager
osoba s řídící funkcí... Celý referát
 
453. managerogenie
poškozování sociálního, duševního i somatického zdraví podřízených nežádoucími způsoby jejich řízení ze strany jejich nadřízených... Celý referát
 
454. maňana
Ve španělsky mluvících zemích odkaz mluvčího pro odklad věci, povinnosti, úkolu k vyřízení na zítra, na později, nebo na nikdy... Celý referát
 
455. manat
vedoucí, řídící pracovník... Celý referát
 
456. manažerizmus, manežerismus
teorie řízení vycházející z odbornosti a minimální závislosti na politických a ekonomických vztazích... Celý referát
 
457. manažerské praktiky
(psychologie) vzděláním, tradicemi, osobními zkušenostmi a typem osobnosti ovlivněné taktické a strategické postupy a dovednosti v oblasti řízení a komunikace, kterými se snaží řídící pracovníci dosáhnout žádoucích výsledků... Celý referát
 
458. manažerský syndrom
duševní i tělesné potíže spojené s přepracováním řídící prací... Celý referát
 
459. manažment
profese usměrňující a koordinující, dosahování cílů organizace (podniku, firmy) řízením a vedením pracovníků... Celý referát
 
460. mancipace
převod vlastnictví z ruky do ruky před svědky... Celý referát
 
461. mandala
(ezoterika) magický kruh, symbolický útvar buddhizmu, oblíbený jako omalovánka pro odreagování... Celý referát
 
462. mandant
(právo) příkazce, zmocnitel... Celý referát
 
463. mandantář
zmocněnec... Celý referát
 
464. mandapa
předsíň indických chrámů, někdy mnohoposchoďová, sloužící různým účelům (např. provozování kultovních tanců)... Celý referát
 
465. mandarín
čínský feudální hodnostář... Celý referát
 
466. mandarinka
plod citroníku mandarinky... Celý referát
 
467. mandát
(historie) nařizovací listina upravující dosavadní právní stav... Celý referát
 
468. mandátní
příkazní... Celý referát
 
469. mandatorní
(politologie) mandatorní výdaje státního rozpočtu - zákonem stanovené výdaje, které nemůže vláda měnit bez změny příslušné zákonné normy (např. důchody, nemocenské dávky apod.)... Celý referát
 
470. mandatum
příkaz, smlouva... Celý referát
 
471. manday
člověkoden - jeden pracovní den jednoho člověka (zpravidla chápáno jako 8 hodin)... Celý referát
 
472. mande
(lingvistika) mandingské nebo mandejské jazyky, podskupina kongokordofánských jazyků užívané v západní Africe... Celý referát
 
473. mandel
(jednotky) stará míra patnácti kusů (čtyři mandele tvořily kopu)... Celý referát
 
474. mandibula
dolní čelist... Celý referát
 
475. mandibulární
k dolní čelisti patřící... Celý referát
 
476. mandibulectomia
(medicína) (l. mandibula dolní čelist, ř. ektome vynětí) mandibulektomie, chirurgické vynětí (části) dolní čelisti... Celý referát
 
477. mandibulofaciální
týkající se dolní čelisti a tváře... Celý referát
 
478. mandibulofaryngeální
týkající se dolní čelisti a hltanu... Celý referát
 
479. mandibulotomia
(medicína) (l. mandibula dolní čelist, ř. tome řez) mandibulotomie, chirurgické protětí dolní čelisti... Celý referát
 
480. mandingo
(lingvistika) pidžinizovaná forma bambarštiny a ďulštiny, užívaná jako dorozumívací jazyk v západní Africe... Celý referát
 
481. mandl
žehlicí stroj - jde o vodorovný otáčející se válec, ke kterému je přitisknut vyhřívaný protikus... Celý referát
 
482. mandle
plod mandloně... Celý referát
 
483. mandola
hudební nástroj podobný větší mandolině, jehož struny jsou však naladěny o oktávu výš... Celý referát
 
484. mandolína
(hudba) drnkací strunný hudební nástroj... Celý referát
 
485. mandolona
hudební nástroj podobný mandolíně, ale s laděním a notací kontrabasu... Celý referát
 
486. mandora
středověký hudební nástroj podobný mandolíně, mandola... Celý referát
 
487. mandoria
svatozář mandlového tvaru... Celý referát
 
488. mandorla
svatozář mandlového tvaru kolem postav (zpravidla Krista nebo Marie)... Celý referát
 
489. mandragora
rostlina, jejímuž kořenu byla připisována kouzelná moc... Celý referát
 
490. mandril
druh silné africké opice... Celý referát
 
491. mandrin
fr.) mandrén, pátrací jehla, kovová tyčinka, drátek k čištění nebo zajištění průchodnosti kanyl, injekčních jehel apod.... Celý referát
 
492. mandrit
mních v grec. pravoslávnom kláštore... Celý referát
 
493. manducatio
(l. manducare žvýkat) žvýkání, kousání... Celý referát
 
494. manekýna, manekýnka
žena nebo dívka předvádějící šaty a módní doplňky na módních přehlídkách... Celý referát
 
495. manévr
opatření, pohyb nebo čin obvykle klamného, úhybného, krycího charakteru... Celý referát
 
496. manéž
(společnost) kruhové místo pro cirkusové výstupy... Celý referát
 
497. manga
(výtvarnictví) Japonský styl kresby a malby, užívaný zejména v komiskech. Animované filmy vycházející z tohoto stylu (např. Pokémon) se nazývají anime. Pornografická verze mangy se nazývá hentai.... Celý referát
 
498. mangan
(chemie) ocelově šedý kovový prvek, používaný jako přísada do různých druhů oceli a slitin, objeven roku 1774, manganum, značka Mn... Celý referát
 
499. manganin
slitina mědi a manganu s přísadou niklu, sloužící jako odporový materiál... Celý referát
 
500. manganum
mangan, prvek zn. Mn, atom. čís. 25, atom. hmotnost 54,93. Manganum hyperoxydatum oxid manganičitý, burel. Manganum oxydatum oxid manganitý. Manganum oxydulatum oxid manganatý. Manganum peroxydatum oxid manganičitý... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info