Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  
 
1. ma-čang
(hry) čínská společenská hra s kameny podobná dámě... Celý referát
 
2. mač, meč, match
(sport) sportovní utkání, zápas... Celý referát
 
3. macchie
(botanika) neopadavý keřovitý porost v oblasti Středozemního moře... Celý referát
 
4. macerovat
(gastronomie) vyluhovat, nechat rozložit, extrahovat, marinovat... Celý referát
 
5. maces
(gastronomie) nekvašený chléb jako židovské velikonoční pečivo, tradiční základní pokrm o svátku Pesach... Celý referát
 
6. mačeta
široký dlouhý nůž jihoamerických gaučů... Celý referát
 
7. macha
(hovorově) neumělecké, ale obratné provádění nějaké činnosti, rutina... Celý referát
 
8. machaira
řecký krátký jednosečný, 30-50 cm dlouhý meč s rovnou nebo zakřivenou čepelí, rukojeť má zdobenou organickou nebo kovovou příčkou.... Celý referát
 
9. machairodus
vyhynulá kočkovitá šelma rodu Machairodus s mohutně vyvinutými horními špičáky, tygr šavlozubý... Celý referát
 
10. mache
uměle vytvořená filatelistická celistvost... Celý referát
 
11. machiavelista
(historie) člověk zastávající nebo i prosazující učení italského politika N. Machiavelliho, který žil v 15. a 16. stol.... Celý referát
 
12. machiavelistická inteligence
(psychologie) inteligence využívaná (často bez ohledu na morální principy) jako prostředek pro dosažení svých úzce egoistických osobních zájmů, cílů a zisků... Celý referát
 
13. machiavelizmus, machiavelismus
teorie učení N. Machiavelliho... Celý referát
 
14. machina docilis
pojem a termín neurofyziologa a robotika Williama Greye Waltera (1910-1977) pro funkčního, autonomního robota s jednoduchým mozkem schopného učit se... Celý referát
 
15. machinace
(odborně) tajné nečestné jednání, pikle... Celý referát
 
16. machinamentum
škola... Celý referát
 
17. machismus
(psychologie) nadměrné zdůrazňování maskulinity... Celý referát
 
18. machista
(psychologie) muž, který přísně rozděluje role ve vztahu i doma, žena nemá možnost uplatnit svůj intelekt či nadání pro jinou práci... Celý referát
 
19. machl
(expresivně) (zpravidla mn. machle) pletichy, pletky, pikle, rejdy, spády, machinace (zákulisní, nekalé, pečlivě tajené machle)... Celý referát
 
20. machmetán, machometán, machomet
(náboženství) vyznavač islámu, mohamedán... Celý referát
 
21. macho (mačo)
(hovorově) španělský výraz pro chlapskost, asertivně až agresivně maskulinní způsob chování... Celý referát
 
22. machorka
nekvalitní hrubý tabák... Celý referát
 
23. machr
vynikající pracovník, ve svém oboru mistr... Celý referát
 
24. machtpolitik
mocenská politika... Celý referát
 
25. macies
hubenost, vyzáblost, úbytě... Celý referát
 
26. maciz
(botanika) muškátový květ používaný jako koření, v lékařství, parfumerii... Celý referát
 
27. mačka
(slovensky) kočka... Celý referát
 
28. mackintosh
nepromokavý kabát s gumovou impregnací... Celý referát
 
29. macrocaryosus
(ř. makros veliký, ř. karyon jádro) velkojaderný... Celý referát
 
30. macrogenitosomia
(praecox) (ř. makros veliký, l. genitalia rodidla, ř. soma tělo) makrogenitosomie, předčasná pohlavní dospělost (pubertas praecox)... Celý referát
 
31. macroreactio
(ř. makros veliký, l. reagere znovu jednat, činit) makroreakce, neúměrně velká, silná reakce... Celý referát
 
32. macrosigma
(ř. makros veliký, ř. sigmoides (kolon) esovitá klička tračníku) makrosigma, vrozené prodloužení esovité kličky tlustého střeva... Celý referát
 
33. macula
skvrna, místo charakteristické barvou a funkcí. Macula caerulea hnědomodrá až načervenalá skvrna po bodnutí muňkou. Macula cornea skvrna, zkalení rohovky. Macula cribrosa skupina otvůrků v kosti, jimiž procházejí vlákna nervů. Macula densa modifiko... Celý referát
 
34. macula lutea
žlutá skvrna, místo nejostřejšího vidění... Celý referát
 
35. macularis
poskvrněný, potřísněný, skvrnitý... Celý referát
 
36. maculatus
(l. macula skvrna) skvrnitý... Celý referát
 
37. maculopapula
papula vzniklá z makuly, pupínek vzniklý z ohraničené skvrny... Celý referát
 
38. maculosus
skvrnitý, bohatý na skvrny... Celý referát
 
39. madafaka
(vulgarizmy) mother fucker, vulgární označení člověka, který má pohlavní styk se svojí matkou... Celý referát
 
40. maďal
(botanika) označení koňského kaštanu (jírovec)... Celý referát
 
41. madam, mademe
(hovorově) paní, zdvořilé oslovení vdané ženy... Celý referát
 
42. maďar
(sport) skok vysoký nůžkovým způsobem... Celý referát
 
43. maďarizace
dodavání maďarského rázu, pomaďaršťování... Celý referát
 
44. maďarizmus, maďarismus
(lingvistika) jazykový prvek přejatý do jiného jazyka z maďarštiny, případně podle maďarštiny v něm utvořený... Celý referát
 
45. maďarofob
nepřítel, odpůrce Maďrů a všeho maďarského... Celý referát
 
46. maďarofobie
(psychologie) odpor k Maďarům a všemu maďarskému... Celý referát
 
47. maďarón
(hanlivě) pomaďarštěný příslušník jiného národa... Celý referát
 
48. madaróza
úplná ztráta řas, destruktivní proces okrajů víček... Celý referát
 
49. made in
(doslovný překlad) označení země výroby zboží (doslova vyrobeno v)... Celý referát
 
50. madeira
(gastronomie) dezertní víno... Celý referát
 
51. mademoiselle
slečna, oslovení nebo označení neprovdané ženy... Celý referát
 
52. maděra
(zastarale) druh vysoké čepice... Celý referát
 
53. maderon
(technika) lehký dvoukolový vozík na přepravu materiálu a nářadí, pohybující se po jedné kolejnici... Celý referát
 
54. madescens
(l. madescere mokvat) mokvající... Celý referát
 
55. madidace
(odborně) mokvání... Celý referát
 
56. madidans
(l. madidare vlhnout), mokvající, vlhnoucí... Celý referát
 
57. madisn
(tanec) moderní tanec v čtyřčtvrtečním taktu... Celý referát
 
58. madistor
(elektrotechnika) magneticky řízená polovodičová plazmová součástka... Celý referát
 
59. madmazel
(společnost) oslovení slečny ve francouzském prostředí, zkratka Mlle... Celý referát
 
60. madona
(církev) zobrazení Panny Marie s dítětem... Celý referát
 
61. mador
vlhko... Celý referát
 
62. madras
druh bavlny... Celý referát
 
63. madrasa
náboženská vzdělávací instituce i se studentskou kolejí v zemích, kde je rozšířen islám, islámská škola... Celý referát
 
64. madrepora
(zoologie) korálový polyp vytvářející stromovité útvary... Celý referát
 
65. madreporit
(zoologie) proděravělá destička v soustavě cév ostnokožců... Celý referát
 
66. madrigal
krátká lyrická báseň obvykle milostného obsahu... Celý referát
 
67. madrigalista
skladatel nebo pěvec madrigalů... Celý referát
 
68. madrileňa
španělský lidový tanec, druh bolera... Celý referát
 
69. maduromykóza
madurská noha, vleklé plísňové onemocnění postihující hlavně dolní končetiny (mycetoma pedis)... Celý referát
 
70. madžlis
název pro legislativní orgán - shromáždění - v islámských zemích... Celý referát
 
71. maestoso
(hudba) vznešeně, slavnostně... Celý referát
 
72. maestro
(hudba) vžité označení vynikajícího hudebníka nebo pěvce, mistr... Celý referát
 
73. mafián
(hovorově) člen mafie, mafioso... Celý referát
 
74. mafie
(kriminalistika) tajné zájmové sdružení používající nelegální (zločinné) metody... Celý referát
 
75. mafioso
člen mafie, mafián... Celý referát
 
76. mág
staroperský kněz... Celý referát
 
77. magacín
skladiště... Celý referát
 
78. magador
druh likéru, podľa port. mesta Magador... Celý referát
 
79. magasporangium
samičí sporangium (výtrusnice)... Celý referát
 
80. magazín
barevný obrázkový časopis různorodého obsahu... Celý referát
 
81. magdalénien
vyspělá kultura mladšího paleolitu... Celý referát
 
82. magdalenitka
(církev) členka řádu řídícího se řeholí augustinovskou, zal. poč. 13. stol., jehož původním úkolem byla péče o dívky mravně zpustlé... Celý referát
 
83. maggi
(gastronomie) koření, chuťové přísady a ochucovadla, registrovaná ochranná známka společnosti Société des Produits Nestlé S.A.... Celý referát
 
84. magické číslo zapamatování
... Celý referát
 
85. magické myšlení
... Celý referát
 
86. magický
(mystika) kouzelný, kouzelnický, čarodějnický, nadpřirozený... Celý referát
 
87. magičnost
tajuplnost, tajemnost, podvědomá a sugestivní přitažlivost, kouzelnost... Celý referát
 
88. magie
kouzelnictví, čarodějnictví... Celý referát
 
89. magischer Vormensch
magický pračlověk údajně pro magii uzpůsobený třetím okem... Celý referát
 
90. magister artis
akademický titul magistr umění, zkratka MgA... Celý referát
 
91. magister artium liberalium
mistr či učitel svobodných umění... Celý referát
 
92. magisterium
úřad učitelský... Celý referát
 
93. magistr
(historie) středověká akademická hodnost... Celý referát
 
94. magistra
učitelka. Magistra pharmaciae magistra farmacie... Celý referát
 
95. magistrála
hlavní dálková železniční, silniční, nebo vodní tepna... Celý referát
 
96. magistraliter
(farmakologie) zvlášť připravený lék na základě lékařského popisu... Celý referát
 
97. magistrát
(veřejná správa) městský úřad... Celý referát
 
98. maglajs
(expresivně) pranice, zmatek, nepříjemnost, nepořádek - podle řeže při dobytí města Maglajs 3.8.1878 gen. Filipovičem (Maglajs leží na řece Bosně, 185 km jzz od Bělehradu)... Celý referát
 
99. maglajz
pranice, rvačka... Celý referát
 
100. magma
(geologie) přírodní tavenina vznikající v hlubokých částech zemské kůry a v plášti... Celý referát
 
101. magmatit
(geologie) vyvřelina, eruptivní hornina... Celý referát
 
102. magna mater
velká matka... Celý referát
 
103. magnalium
(technika) skupina slitin hliníku s hořčíkem... Celý referát
 
104. magnát
(společnost) příslušník vysoké šlechty... Celý referát
 
105. magnet
(fyzika) feromagnetické těleso, zdroj magnetického pole působící přitažlivou silou na jiná feromagnetická tělesa... Celý referát
 
106. magnetar
(astrofyzika) neutronová hvězda s extrémně silným megnetickým polem... Celý referát
 
107. magnetický
(fyzika) související s magnetizmem přitahující některé kovy... Celý referát
 
108. magnetikum
látka interagující s magnetickým polem... Celý referát
 
109. magnetit
(mineralogie) silně magnetický minerál, ruda železa, magnetovec... Celý referát
 
110. magnetizace, magnetisace
(fyzika) veličina vyjadřující magnetický stav látky... Celý referát
 
111. magnetizér
člověk který léčí pomocí magnetizmu... Celý referát
 
112. magnetizmus, magnetismus
(fyzika) vzájemné působení látky a magnetického pole... Celý referát
 
113. magnetka
magnetická střelka... Celý referát
 
114. magneto
(technika) zdroj proudu pro elektrické zapalování výbušných motorů... Celý referát
 
115. magnetofon
(elektrotechnika) přístroj pro záznam zvuku na magnetický pás a jeho reprodukci... Celý referát
 
116. magnetograf
přístroj zaznamenávající změny magnetického pole... Celý referát
 
117. magnetometr
(fyzika) přístroj k měření některých magnetických veličin... Celý referát
 
118. magneton
(fyzika) jednotka magnetického dipólového momentu... Celý referát
 
119. magnetooptika
(optika) Náuka o pôsobení magnetického poľa na absorbciu, emisiu a šírenie svetla... Celý referát
 
120. magnetopyrit
kyz magnetový... Celý referát
 
121. magnetosféra
rozsáhlý prostor v okolí Země s výrazným magnetickým polem... Celý referát
 
122. magnetoskop
(elektrotechnika) zařízení k záznamu a reprodukci obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, videomagnetofon, videorekordér... Celý referát
 
123. magnetostrikce
(fyzika) změna rozměrů materiálu při zmagnetování... Celý referát
 
124. magnetoterapie
léčení pomocí magnetu... Celý referát
 
125. magnetovec
(mineralogie) silně magnetický minerál, ruda železa, magnetit... Celý referát
 
126. magnézium, magnesium
(chemie) hořčík, značka Mg... Celý referát
 
127. magni nominis umbra
stín velkého jména... Celý referát
 
128. magnificence
vznešenost, okázalost... Celý referát
 
129. magnifico
(hudba) vznešeně, velkolepě... Celý referát
 
130. magnificus
velkolepý, okázalý, důstojný... Celý referát
 
131. magnifikace
(odborně) zvýraznění, zvětšení... Celý referát
 
132. magnituda
(astronomie) hvězdná velikost... Celý referát
 
133. magnitudo
veličina udávající velikost zemětřesení v Richterově stupnici... Celý referát
 
134. magnocellularis
(l. magnus velký, l. cellula komůrka, sklípek, buňka) velkobuněčný... Celý referát
 
135. magnolie
(botanika) cizokrajný keř nebo strom s velkými bílými nebo růžovými květy, pěstovaný v parcích, šácholan... Celý referát
 
136. magnum mysterium
velké tajemství... Celý referát
 
137. magnus
velký, mocný... Celý referát
 
138. magnus parent
velký rodič, velká matka, velký otec... Celý referát
 
139. magor
blázen, pomatenec... Celý referát
 
140. magorák
(slang) silný vývar či výluh čaje... Celý referát
 
141. magorie
bláznovství, cvokařina... Celý referát
 
142. magot
severoafrická opice... Celý referát
 
143. mahagon
vzácné dřevo hnědočervené barvy... Celý referát
 
144. mahalebka
(botanika) slivoň s bílými květy v hroznech, dozrávajícími v černé nejedlé peckovice, třešeň mahalebka (Prunus mahaleb)... Celý referát
 
145. mahalo
havajsky děkuji... Celý referát
 
146. mahárádža
indický panovník... Celý referát
 
147. maharaní
indická dědičná panovnice nebo manželka mahárádži... Celý referát
 
148. mahaut
vodič slona... Celý referát
 
149. mahdista
přívrženec mahdismu, tj. muslimského náboženského povstaleckého hnutí v Súdánu v 2. pol. 19. stol. řízeného Muhammadem Ahmadem (+1885), který si říkal "mahdí" (= osoba vedená bohem), potlačeného r. 1898... Celý referát
 
150. mahdizmus, mahdismus
(v 19. stol.) muslimské náb. hnutí v Súdánu, vedené Mahdím Muhammedem... Celý referát
 
151. mahjong
(hry) Společenská hra hraná s páry kvádrových kamenů, které mají na horní straně stejné symboly. Hra má několik variant dvou hráčů, známá je ale i varianta pro jednoho hráče (solitér).... Celý referát
 
152. maidismus
(medicína) i, m. (z šp. maiz - Zea mays kukuřice) maidismus, pellagra, onemocnění z nedostatku niacinu a niacinamidu, vyskytující se u obyvatelstva, které se živí převážně kukuřičnou stravou... Celý referát
 
153. maiestas
velikost, vznešenost, důstojnost... Celý referát
 
154. maieusiofobie
(psychologie) strach z porodu... Celý referát
 
155. maieutika
umění porodnické... Celý referát
 
156. maieuziofobie
chorobný strach před mateřstvím, porodem... Celý referát
 
157. maieuziománie
porucha psychiky navozená porodem... Celý referát
 
158. mail
(doslovný překlad) pošta... Celý referát
 
159. mainframe
(programování) hlavní rám... Celý referát
 
160. mainstream
hlavní proud, směr, linie v určité oblasti lidské tvorby, myšlenkové činnosti, vědeckého názoru apod.... Celý referát
 
161. mainstreaming
horizontální i vertikální prosazování a začleňování nových důležitých poznatků do politiky, praxe a životního stylu... Celý referát
 
162. maizena
obchodní název balené kukuřičné škrobové moučky... Celý referát
 
163. májá
v indickém myšlení představa světa jako neskutečného... Celý referát
 
164. majáles
(společnost) studentská jarní slavnost... Celý referát
 
165. majer
velké hospodářství, velkostatek... Celý referát
 
166. majestas
vznešenost, svrchovanost, velikost, suverennost... Celý referát
 
167. majestát
panovnická moc, titul panovníka... Celý referát
 
168. majka
kmen s ozdobeným vrcholem, který se vztyčuje 30. dubna, symbolizuje vrcholení plodivé síly v přírodě... Celý referát
 
169. majlant, majland
(hovorově) velké množství, obvykle peněz... Celý referát
 
170. majlont
(brněnský hantec) Maloměřice ( část Brna )... Celý referát
 
171. majolika
druh keramiky s bílou polevou a průsvitnou glazurou, fajáns... Celý referát
 
172. majonéza, majonesa
(gastronomie) studená pikantní hustá omáčka ze žloutků a tuku... Celý referát
 
173. major
vojenská důstojnická hodnost... Celý referát
 
174. majorát
nástupnické, dědické právo... Celý referát
 
175. majordom, majordomus
první dvorský, popř. státní hodnostář... Celý referát
 
176. majordomát
hodnost majordoma... Celý referát
 
177. majorgen
(genetika) gen velkého účinku (se značnou expresivitou) na fenotyp, na kvalitativní znaky, též oligogen... Celý referát
 
178. majorista
(církev) kdo dostal alespoň první tzv. vyšší svěcení (podjáhen, jáhen, diákon)... Celý referát
 
179. majorita
(odborně) většina (více než polovina)... Celý referát
 
180. majoritní
(odborně) většinový... Celý referát
 
181. majoritní societa
většinová společnost... Celý referát
 
182. majorizace, majorisace
vnucení vůle většiny, přehlasování... Celý referát
 
183. majstr
mistr, odborník... Celý referát
 
184. majstrštyk
dokonalé, mistrovské dílo... Celý referát
 
185. majuskule
(lingvistika) písmeno velké abecedy... Celý referát
 
186. majzlík
(řemeslnický slang) sekáč... Celý referát
 
187. maká
(lingvistika) podskupina jihoamerických indiánských jazyků v Paraguayi... Celý referát
 
188. makabrózní
(odborně) umrlčí (hrůzné)... Celý referát
 
189. makadam
drcené kamenivo jako podklad vozovek... Celý referát
 
190. makadámie
(botanika) makadámie trojlistá (macadamia ternifolia) - stálezelený strom, až 10 m vysoký. Listy dlouhé 10-30 cm, kožovité, se zvlněnými okraji. Květy bílé, plody kulovité,až 3 cm velkéořechy.... Celý referát
 
191. makak
středně velká býložravá opice s lícními torbami a sedacími mozoly... Celý referát
 
192. makana
dřevěná, asi 2 m dlouha zbraň jihoamerických Indiánů, podobná našemu meči nebo palcátu... Celý referát
 
193. makao
karetní hazardní hra... Celý referát
 
194. makaronismus
(lingvistika) úmyslné a záměrné míšení a střídání více jazyků a tvorba cizích koncovek slov v mluvené i psané komunikaci (např. synátor)... Celý referát
 
195. makarónský
(lingvistika) užívající slov dvou i více jazyků v jednom textu, např. makarónská poezie... Celý referát
 
196. makarony, makaróny
(gastronomie) těstoviny tvaru trubky... Celý referát
 
197. makes decisions easily
snadno, lehce se rozhodující... Celý referát
 
198. maketa
model, napodobenina... Celý referát
 
199. makista
(historie) příslušník francouzského domácího odboje za 2. světové války... Celý referát
 
200. makiwara
podložka užívaná při nácviku tvrdých úderů v karate... Celý referát
 
201. makléř
zprostředkovatel obchodu s cennými papíry na burze, obchodní dohodce... Celý referát
 
202. mako
druh egyptské bavlny... Celý referát
 
203. makramé, macramé
technika vázání krajek do uzlů, drhání... Celý referát
 
204. makrencefalie
nadměrně velký mozek... Celý referát
 
205. makro, macro
množina instrukcí spouštěná zadáním jediného povelu... Celý referát
 
206. makro-
první část složených slov mající význam velký, velice, dlouhý, vysoký... Celý referát
 
207. makroamylazémie
izolované zvýšení amylázy vázané na imunoglobuliny v krvi (nemůže být vylučována, a tedy stanovena v moči)... Celý referát
 
208. makrobiogenní
(biologie) biogenní prvky obsažené v organismu ve větším množstvím... Celý referát
 
209. makrobiopsie
větší bioptická částice odebraná, např. během endoskopie polypektomickou kličkou... Celý referát
 
210. makrobiotika
způsob dietní výživy pouze přírodními potravinami... Celý referát
 
211. makrobióza
dlouhá životnost, dlouhověkost... Celý referát
 
212. makroblast
velká nezralá jaderná červená krvinka, větší než normoblast... Celý referát
 
213. makroblefarie
zbytnění očních víček... Celý referát
 
214. makrobrachium
nadměrně veliká paže... Celý referát
 
215. makrocefalická hlava
zvětšená, velká hlava (lebka)... Celý referát
 
216. makrocefalie
(medicína) chorobné souměrné zvětšení hlavy... Celý referát
 
217. makrocheilie
nadměrné zvětšení rtů... Celý referát
 
218. makrocheirie
nadměrné zvětšení ruky... Celý referát
 
219. makrocie
nadměrně veliké ušní boltce... Celý referát
 
220. makrocystóza
přítomnost velkých dutin (cyst), např. vledvině... Celý referát
 
221. makrocyt
červená krvinka s objemem větším než 91 um 3... Celý referát
 
222. makrocytární anémie
deficit vitamínu B12... Celý referát
 
223. makrocytémie
nezvykle veliké množství makrocytů v krvi... Celý referát
 
224. makrodaktylie
jeden či více prstů je nadměrně vyvinutých, zvětšených či delších... Celý referát
 
225. makrodaktylismus
nadměrně veliké prsty... Celý referát
 
226. makrodiagnostika
rozpoznávání nemocí z makroskopických, pouhým okem viditelných nálezů... Celý referát
 
227. makrodoncie
(stomatologie) ortodontická zubní anomálie, při níž jsou některé zuby pro normální lidskou čelist extrémně velké... Celý referát
 
228. makroekonomie
teorie, která zkoumá chování ekonomiky jako celku... Celý referát
 
229. makroergický
energeticky bohatý... Celý referát
 
230. makroestézie
smyslový klam, při kterém se předměty zdají větší, než ve skutečnosti jsou... Celý referát
 
231. makroevoluce
jevově zřetelné, významné projevy evolučního vývoje... Celý referát
 
232. makrofág
(biologie) buňka usazená v tkáni, specializovaná na pohlcování cizorodých částic, např. odumřelých buněk... Celý referát
 
233. makrofagocytóza
schopnost některých buněk pohlcovat větší cizorodé částice... Celý referát
 
234. makrofalus
abnormálně velký mužský pohlavní úd... Celý referát
 
235. makrofokální
(odborně) velkoložiskový, s nadměrně velkým ložiskem... Celý referát
 
236. makrofonický
příliš hlučný... Celý referát
 
237. makrofonie
(fonetika) nadměrně, mimořádně silný hlas... Celý referát
 
238. makrofotografie
(fotografie) fotografické techniky zachycující bez použití fotografického objektivu více podrobností, než rozezná lidské oko ze vzdálenosti 25 cm... Celý referát
 
239. makroftalmie
nadměrně veliké oko... Celý referát
 
240. makrogastrie
rozšíření a prodloužení žaludku... Celý referát
 
241. makrogeneze
nadměrný vzrůst... Celý referát
 
242. makroglie
podpůrná nervová (gliová) tkáň s velikými buňkami... Celý referát
 
243. makroglobulin
IgM, imunoglobulin o molekulové hmotnosti kolem 900 000... Celý referát
 
244. makroglobulinémie
přítomnost makroglobulinu v krvi (Waldenströmova choroba)... Celý referát
 
245. makroglosie
(medicína) zvětšený jazyk... Celý referát
 
246. makrognatie
nadměrně veliká čelist... Celý referát
 
247. makrografie
(psychologie) psaní nadměrně velikými písmeny... Celý referát
 
248. makrogyrie
vývojová porucha mozku s nadměrně velikými závity... Celý referát
 
249. makrohematurie
veliké množství krve v moči... Celý referát
 
250. makrokardie
nadměrně veliké srdce (vývojová anomálie)... Celý referát
 
251. makroklima
podnebí území o velkém horizontálním rozsahu... Celý referát
 
252. makrokolon
nadměrně dlouhý tračník... Celý referát
 
253. makrokornea
nadměrně velká, ztluštělá rohovka... Celý referát
 
254. makrokosmos
svět jako celek, vesmír... Celý referát
 
255. makrokreativita
objektivní kreativita, tvorba vnímaná i skupinami lidí jako originální... Celý referát
 
256. makromandibula
nadměrně rozměrná dolní čelist... Celý referát
 
257. makromastie
nadměrně veliká prsní žláza, zbytnění prsu... Celý referát
 
258. makromazie
nápadně veliký... Celý referát
 
259. makromelie
nadměrně veliké končetiny... Celý referát
 
260. makromolekula
(chemie) molekula o vysoké molekulové hmotnosti skládající se z urč., často pravidelně se opakujících chemicky vázaných jednotek... Celý referát
 
261. makromolekulární
velkomolekulový... Celý referát
 
262. makromotorika
schopnost a dovednost velkých pohybů... Celý referát
 
263. makromyeloblast
abnormálně veliký myeloblast... Celý referát
 
264. makronukleární
(biologie) velkozrnný, velkojaderný... Celý referát
 
265. makronychie
abnormálně veliké nehty... Celý referát
 
266. makrooftalmie
oko nepřiměřeně velké, nadměrné velikosti... Celý referát
 
267. makroorchidismus
(medicína) abnormální zvětšení varlat... Celý referát
 
268. makroorganismus
organismus viditelný pouhým okem... Celý referát
 
269. makroparazit
cizopasník viditelný pouhým okem... Celý referát
 
270. makroplazie
nadměrný vývoj některého orgánu nebo jeho části... Celý referát
 
271. makropodie
nadměrně veliké nohy... Celý referát
 
272. makroprostředí
prostředí největších sociálních skupin a celků... Celý referát
 
273. makroprozopie
nadměrně velký obličej... Celý referát
 
274. makropsie
porucha (při některých otravách), způsobující, že postižený vidí předměty či vzdálenosti ve větších rozměrech než je tomu ve skutečnosti... Celý referát
 
275. makrorinie
nadměrně velký nos... Celý referát
 
276. makrorovina
týká se velkých společenských celků (např. států)... Celý referát
 
277. makrosegregace
vyčleňování, oddělování, odlučování, koncentrování velkých skupin lidí (např. z rasových a národnostních důvodů)... Celý referát
 
278. makroseizmika, makroseismika
část seizmiky zabývající se studiem zemětřesení na základě pozorování, bez pomoci přístrojů... Celý referát
 
279. makroskopický
viditelný pouhým okem... Celý referát
 
280. makroskopie
pozorování pouhým okem... Celý referát
 
281. makroskupina
velká sociální skupina v níž se všichni členové nesetkávají tváří v tvář... Celý referát
 
282. makrosociální opora
opora a pomoc, kterou lidem v tísni poskytuje příslušný stát nebo i mezinárodní instituce... Celý referát
 
283. makrosociologie
(sociologie) zkoumá velké skupiny, např. národy, rasy, církve, organizace, velké instituce, společnosti, třídy, masmédia, společenské systémy... Celý referát
 
284. makrosomie
nadměrně veliký vzrůst... Celý referát
 
285. makrosplanchnický
velkoútrobní... Celý referát
 
286. makrosplenie
zvětšená slezina... Celý referát
 
287. makrostav
stav termodynamického makroskopického systému popsaný makroskopicky měřitelnými veličinami (tlak, teplota, objem)... Celý referát
 
288. makrostomie
nadměrně veliká ústa... Celý referát
 
289. makrostrategie
postup řešení systémové úlohy... Celý referát
 
290. makrostres
nadměrný, příliš vysoký, intenzivní stres (akutní nebo chronický), též hyperstres... Celý referát
 
291. makrostruktura
struktura viditelná pouhým okem... Celý referát
 
292. makrosvět
bezprostředně smyslově vnímatelný svět... Celý referát
 
293. makrotrauma
tělesné nebo duševní trauma (úraz, zranění) mimořádně velkého rozsahu... Celý referát
 
294. makroúzemí
veřejný prostor, např. ulice, náměstí, parky, kulturní zařízení, druh (vrstva) teritoria člověka (další vrstvy či druhy teritoria člověka tvoří mikroúzemí s mezoúzemí), termín humánní etologie... Celý referát
 
295. makula
(medicína) chorobná skvrna... Celý referát
 
296. makulace
(odborně) vyřazování a skartace neprodejných, zastaralých a nepotřebných zásob (např. učebních textů)... Celý referát
 
297. makulář
(zastarale) sešit na poznámky, záznam nanečisto... Celý referát
 
298. makulatura
potištěný nebo popsaný papír jako odpad... Celý referát
 
299. mal-, male-
první část složených slov mající význam špatný, zlý, zhoubný... Celý referát
 
300. mala
tvář... Celý referát
 
301. mala fide
ve zlé víře, ve zlém (špatném) úmyslu... Celý referát
 
302. malabsorpce
porucha vstřebávání (absorpce) živin... Celý referát
 
303. malabsorptio
(l. malus špatný, l. absorptio vstřebávání) malabsorpce, špatné vstřebávání... Celý referát
 
304. malacie
měknutí tkáně... Celý referát
 
305. malacus
měkký, jemný, milý, příjemný, něžný... Celý referát
 
306. maladaptace
(sociologie) nepřizpůsobení novým životním podmínkám... Celý referát
 
307. maladaptatio
(l. malus špatný, l. adaptare přizpůsobovat) maladaptace, špatná přizpůsobivost... Celý referát
 
308. maladaptivní chování
(psychologie) nepřizpůsobivé, sociálně nežádoucí chování... Celý referát
 
309. maladaptivní profesní a studijní orientace
(psychologie) extrémní nerozhodnost při volbě či výběru povolání nebo studia, nereálná a neadekvátní volba povolání (studia) vzhledem k vlastnímu zdravotnímu stavu nebo vlastním psychickým a osobnostním rysům, schopnostem a dovednostem, které neodpov... Celý referát
 
310. maladaptovaný
nepřizpůsobený... Celý referát
 
311. maladjustace
nepřizpůsobení prvku nebo určité části potřebám a požadavkům celku... Celý referát
 
312. maladjustatio
maladaptatio, onis, f. (l. malus špatný, l. iustus spravedlivý, l. adaptatio přizpůsobení) maladjustace, maladaptace, nepřizpůsobivost, neschopnost adaptace... Celý referát
 
313. maladjustovaný
(odborně) neadekvátně, chybně, nevhodně, vadně přizpůsobený... Celý referát
 
314. malaga
(gastronomie) španělské těžké sladké víno... Celý referát
 
315. malagelo
(gastronomie) kořeněné dezertní víno... Celý referát
 
316. malako-
první část složených slov mající význam měkkýš... Celý referát
 
317. malakologie
nauka o měkkýších... Celý referát
 
318. malakon
odrůda zirkonu, často neprůhledná a izotropní vlivem příměsi radioaktivních prvků... Celý referát
 
319. malakoplakie
ložisková ztluštění na sliznici (např. močového měchýře)... Celý referát
 
320. malakotomie
otevření měkkých částí těla (např. břišní dutiny)... Celý referát
 
321. malakov
dort složený z piškotů spojovaných krémem... Celý referát
 
322. malakozoologie
(věda) též malakologie - věda o měkkýších - význam a použitelnost měkkýšů v ekologickém výzkumu, v bioindikaci, v ochraně přírody, paleoekologii a rekonstrukci krajiny v minulosti. Biologie suchozemských plžů na obecné úrovni se zvláštním důrazem na ... Celý referát
 
323. malapropizmus, malapropismus
nesprávné užívání cizích slov ve významu slov zvukově podobných... Celý referát
 
324. malarialisatio
onis, malariotherapia, ae, f. ( malaria, ř. therapeia léčba) malarializace, léčba naočkováním malárie (např. u tabes dorsalis)... Celý referát
 
325. malárie
bahenní zimnice... Celý referát
 
326. malarioterapie
léčebná technika, kt. spočívá v úmyslně navozené vysoké horečce, vyvolané prostřednictvím naočkované malárie. V preantibiotické éře byl m. jedinou léčbou pro pozdní neurosyfilis (tehdy používaný salvarsan totiž neproniká přes hematoencefalickou barié... Celý referát
 
327. malariotherapia
( malaria, ř.therapeia léčba) léčení jiné choroby (např. syfilidy) inokulací malárie, malarializace... Celý referát
 
328. malaris
lícní, tvářový... Celý referát
 
329. malassimilatio
(l. malus špatný, l. assimilatio přizpůsobení) malasimilace, špatné, neúplné přizpůsobení... Celý referát
 
330. malaxatio
(ř. malakos měkký, ř. malassein měkčit) malaxace, rozmělňování... Celý referát
 
331. malcoping
riskantní, nebezpečné s poškozující strategie zvládání stresu... Celý referát
 
332. maldigesce
závady a poruchy trávení... Celý referát
 
333. maldigestio
závada či porucha trávení, dyspepsie... Celý referát
 
334. male
muž, mužské pohlaví... Celý referát
 
335. male - to - female
označení pro jedince mužského anatomického pohlaví, kteří mají ženskou genderovou identitu a je pro ně přirozená ženská genderová role... Celý referát
 
336. maleární
patřící ke kladívku... Celý referát
 
337. maledictus
prokletý, zlořečený... Celý referát
 
338. maledikce
pomluva, pohana... Celý referát
 
339. malefactor
pachatel, zločinec... Celý referát
 
340. maleficium
trestný čin... Celý referát
 
341. malemissio
(l. malus špatný, vadný, l. emittere vypouštět) malemise, neúplná ejakulace při koitu... Celý referát
 
342. maleolární
kotníkový, patřící ke kotníku... Celý referát
 
343. maleotomie
protětí kladívka (sluchové kůstky)... Celý referát
 
344. malér
neštěstí, nepříjemnost, nehoda... Celý referát
 
345. maleruptio
(l. malus špatný, l. eruptio vyražení) malerupce, vadné, chybné, nepřirozené prořezávání zubů... Celý referát
 
346. maleta
(sport) pálka hráče koňského póla... Celý referát
 
347. malevolence
snaha, tendence škodit... Celý referát
 
348. malevolens
škodlivý, škodolibý, zlý, zlomyslný, závistivý, nenávistný... Celý referát
 
349. malevolentní strategie
škodlivý či ztrátový postup řešení, kdy např. jeden vyhrává a druhý prohrává... Celý referát
 
350. malformace
(medicína) vrozená vývojová úchylka tvaru... Celý referát
 
351. malformatio
znetvoření, zrůdnost, vážná vrozená vývojová úchylka, malformace... Celý referát
 
352. malformovaný
znetvořený... Celý referát
 
353. malfunctio
(l. malus špatný, l. functio činnost) malfunkce, špatná funkce, činnost, dysfunkce... Celý referát
 
354. malfunkce
závadová, porušená, chybná, špatná funkce (činnost) nějakého organismu, orgánu, stroje nebo přístroje... Celý referát
 
355. maliasmus
i,malleus, i, m. (ř. malis vozhřivka) maliasmus, malleus, vozhřivka, infekční choroba zvířat (zvláště lichokopitníků) přenosná na člověka... Celý referát
 
356. malichernost
(hovorově) Drobnost, na kterou je kladen důraz nebo je na ní trváno víc, než jaký význam opravdu má. Z pohledu druhé osoby.... Celý referát
 
357. malicious
(doslovný překlad) škodlivý, lstivý, zlomyslný, zákeřný (často používáno ve vztahu k softwaru)... Celý referát
 
358. maligne
špatně, zhoubně... Celý referát
 
359. maligní
(medicína) zhoubný (nádor)... Celý referát
 
360. maligní narcismus
(psychologie) zhoubná sebeláska, patologicky zvýšené sebevědomí, škodlivá pýcha... Celý referát
 
361. malignita
(medicína) zhoubnost (nádoru)... Celý referát
 
362. malignitas
zlomyslnost... Celý referát
 
363. malignoma
(medicína) tis, n. (l. malignus zhoubný) malignom, nevhodný, obecně užívaný název pro zhoubný nádor... Celý referát
 
364. malignus
maligní, špatný, zhoubný... Celý referát
 
365. malioidóza
choroba podobná vozhřivce (pseudomallus)... Celý referát
 
366. malitia
špatnost, zhoubnost... Celý referát
 
367. malleolus
kotník u nohy, kostní výstupek připomínající kladívko... Celý referát
 
368. mallet
hůl pro pólo na koni... Celý referát
 
369. malleus
kladívko, sluchová kůstka... Celý referát
 
370. malleus maleficarum
název knihy vydané v roce 1486 inkvizitory a překládané jako ,,Kladivo na čarodějnice"... Celý referát
 
371. malm
vrchné oddelenie jury... Celý referát
 
372. malnutrice
špatná výživa, podvýživa... Celý referát
 
373. malnutricie
(medicína) špatná výživa, podvýživa, zejména ve smyslu špatného složení potravy... Celý referát
 
374. malocclusio
(l. malus špatný, l. occludere uzavřít) malokluze, špatný, vadný skus... Celý referát
 
375. malomyslnost
(psychologie) sklíčenost, deprese... Celý referát
 
376. maloplastica
(l. mala čelist, ř. plastike (techne) umění tvárné) maloplastika, plastická operace na tváři... Celý referát
 
377. maloti
množné číslo od loti, měnové jednotky Lesotha... Celý referát
 
378. malpa
jihoamerická opice střední velikosti... Celý referát
 
379. malpositio
(l. malus špatný, l. positio poloha) malpozice, špatná poloha, uložení (např. orgánů)... Celý referát
 
380. malpozice
nežádoucí, nepřirozená, nenormální pozice (např. plodu, kloubu, zubu, katetru, pracovní pomůcky)... Celý referát
 
381. malpraxe
vada v lékařském postupu, léčení, lékařský omyl... Celý referát
 
382. malrotace
nežádoucí, nepřirozené, abnormální, patologické otáčení či otočení (např. vnitřního tělesného orgánu)... Celý referát
 
383. malrotatio
(l. malus špatný, l. rotatio rotace, otáčení) malrotace, nesprávné otáčení... Celý referát
 
384. malström
točivé proudění vody, vznikající střetem dvou příbojových vln vnikajících do mořské úžiny ze dvou protilehlých stran... Celý referát
 
385. malta
(stavebnictví) tvrdnoucí kašovitá hmota z písku, cementu, vápna a vody, používaná ke spojování stavebních prvků a k omítání... Celý referát
 
386. maltasum
maltáza, trávicí enzym, disacharidáza, štěpící maltózu... Celý referát
 
387. maltézský
související s ostrovem Malta, později s řádem johanitů (Maltézských rytířů)... Celý referát
 
388. maltézský kříž
kříž se čtyřmi stejně dlouhými rozšiřujícími se a na konci v tupém úhlu vyříznutými rameny (tedy osmihrotý)... Celý referát
 
389. maltézský rytíř
johanita... Celý referát
 
390. malthusianismus
(demografie) názor o rychlejším růstu počtu obyvatel než zdrojů, teorie přelidnění... Celý referát
 
391. maltosum
maltóza, cukr sladový, disacharid složený ze dvou glukózových jednotek... Celý referát
 
392. maltosurie
přítomnost sladového cukru v moči... Celý referát
 
393. maltóza, maltosa
sladový cukr... Celý referát
 
394. malum
vada, zlo, neštěstí... Celý referát
 
395. malum necessarium
nutné, nezbytné zlo... Celý referát
 
396. malum per se
to,co je samo o sobě zlem, neštěstím, špatností... Celý referát
 
397. malum privatio boni
zlo je nedostatek (nepřítomnost) dobra... Celý referát
 
398. malus
přirážka k pojistnému vybíraná při nadměrném nebo opakovaném výskytu pojistné události v daném pojistném období... Celý referát
 
399. malvaz
(gastronomie) druh silného sladkého vína... Celý referát
 
400. malverzace, malversace
falšování, zfalšování, zpronevěra... Celý referát
 
401. malvice
(botanika) druh plodu s jádřincem obklopeným dužnatou částí, typickým představitelem jsou jablka nebo hrušky, méně známé malvice jsou pak plody hlohu, jeřábu, muchovníku, mišpule, nebo třeba kdouloně... Celý referát
 
402. malvolence
extrémně nepřátelský vztah... Celý referát
 
403. malvolentní
extrémně nepřátelský a nenávistný (hostilní)... Celý referát
 
404. malware
(informatika) pod souhrnné označení malware se zahrnují počítačové viry, trojské koně, spyware a adware... Celý referát
 
405. mamadysplazie
odchylný, nenormální vývoj prsu... Celý referát
 
406. mamakarcinom
rakovina prsu... Celý referát
 
407. mamalgia
(medicína) bolest v prsní žláze, mammalgia... Celý referát
 
408. mamaliga
kukuřičná kaše po rumunském způsobu... Celý referát
 
409. mamaliologie, mammaliologie
nauka o savcích, teriologie... Celý referát
 
410. mamární
prsní... Celý referát
 
411. mamba
dlouhý, rychle se plazící jedovatý had z tropické Afriky... Celý referát
 
412. mambo
(tanec) latinskoamerický společenský tanec... Celý referát
 
413. mame (výraz z jidiš)
máma, maminka, matka... Celý referát
 
414. mameluk
příslušník egyptské armády složené z otroků... Celý referát
 
415. mamiformní
podobný prsu, prsní bradavce... Celý referát
 
416. mamila, mamilla
prsní bradavka... Celý referát
 
417. mamilární
bradavkový, podobný bradavce, patřící k prsní bradavce... Celý referát
 
418. mamilotalamický
mající vztah ke corpora mammillaria a k talamu... Celý referát
 
419. mamilotegmentální
mající vztah ke corpora mammillaria a k střednímu mozku... Celý referát
 
420. mamlas
(expresivně) člověk klackovitý, halama, budižkničemu... Celý referát
 
421. mamma
prs, prsní mléčná žláza... Celý referát
 
422. mammalgia
(medicína) bolest v prsní žláze, mamalgia... Celý referát
 
423. mammalis
e, mammarius, a, um (l. mamma prs) prsní, k prsu patřící... Celý referát
 
424. mammaplastica
(medicína) (l. mamma prs, ř. plastiké (techne) umění tvárné) mamaplastika, chirurgické obnovení normálního tvaru prsu (při převislém nebo příliš velikém prsu)... Celý referát
 
425. mammectomia
(medicína) (l. mamma prs, ř. ektome vynětí) mamektomie, chirurgické snesení prsní žlázy... Celý referát
 
426. mammilla
bradavka prsní... Celý referát
 
427. mammillatio
(l. mammilla bradavka prsní) mamilace, přeměna ve tvar prsní bradavky... Celý referát
 
428. mammodynia
(medicína) (l. mamma prs, ř. odyne bolest) mamodynie, bolest prsní žlázy... Celý referát
 
429. mammotomia
(medicína) (l. mamma prs, ř. tome řez) mamotomie, chirurgické protětí prsní žlázy... Celý referát
 
430. mammotrekt
druh středověkých biblických slovníků (obsahovaly glosy k latinským biblickým textům, psané národním jazykem)... Celý referát
 
431. mamografický screening
(medicína) preventivní vyšetření s cílem odhalit případná nádorová onemocnění v jejich ranných stádiích... Celý referát
 
432. mamografie, mammografie
rentgenové vyšetření prsu... Celý referát
 
433. mamogram
(medicína) rentgenový snímek prsní žlázy... Celý referát
 
434. mamon
(odborně) majetek, bohatství... Celý referát
 
435. mamonář
(hovorově) člověk toužící po bohatství... Celý referát
 
436. mamoplastika
chirurgická úprava pŕs... Celý referát
 
437. mamoplazie
vývoj prsní žlázy, prsu... Celý referát
 
438. mamotrekt
stredoveký biblický slovník... Celý referát
 
439. mamotropin
laktační hormon mozkového podvěsku podporující vylučování mléka v mléčné žláze, prolaktin... Celý referát
 
440. mamotropní
stimulující činnost mléčné žlázy... Celý referát
 
441. mamzel
slečna (franc. zastar.)... Celý referát
 
442. man
(historické právo) kdo měl propůjčené léno, vazal, leník... Celý referát
 
443. man within
vnitřní člověk, člověk v člověku... Celý referát
 
444. mana - osobnost
archetypický obraz personifikované mocné a nadpřirozené síly či sil (C.G.Jung).... Celý referát
 
445. mana, manna
pokrm zázračně poskytovaný Izraelitům na poušti, božský pokrm... Celý referát
 
446. managable
uřiditelný, zvládnutelný, upravitelný, myslitelný, rozumný... Celý referát
 
447. manageability
schopnost a dovednost řídit, kontrolovat, ovlivňovat... Celý referát
 
448. management
(odborně) systém teoretických a praktických řídicích znalostí a činností... Celý referát
 
449. management science
manažerská věda - podporuje procesy rozhodování... Celý referát
 
450. management změny
příprava a realizační řízení racionálních a efektivních změn v organizaci... Celý referát
 
451. managementship
funkční vedení pracovníků manažerem... Celý referát
 
452. manager
osoba s řídící funkcí... Celý referát
 
453. managerogenie
poškozování sociálního, duševního i somatického zdraví podřízených nežádoucími způsoby jejich řízení ze strany jejich nadřízených... Celý referát
 
454. maňana
Ve španělsky mluvících zemích odkaz mluvčího pro odklad věci, povinnosti, úkolu k vyřízení na zítra, na později, nebo na nikdy... Celý referát
 
455. manat
vedoucí, řídící pracovník... Celý referát
 
456. manažerizmus, manežerismus
teorie řízení vycházející z odbornosti a minimální závislosti na politických a ekonomických vztazích... Celý referát
 
457. manažerské praktiky
(psychologie) vzděláním, tradicemi, osobními zkušenostmi a typem osobnosti ovlivněné taktické a strategické postupy a dovednosti v oblasti řízení a komunikace, kterými se snaží řídící pracovníci dosáhnout žádoucích výsledků... Celý referát
 
458. manažerský syndrom
duševní i tělesné potíže spojené s přepracováním řídící prací... Celý referát
 
459. manažment
profese usměrňující a koordinující, dosahování cílů organizace (podniku, firmy) řízením a vedením pracovníků... Celý referát
 
460. mancipace
převod vlastnictví z ruky do ruky před svědky... Celý referát
 
461. mandala
(ezoterika) magický kruh, symbolický útvar buddhizmu, oblíbený jako omalovánka pro odreagování... Celý referát
 
462. mandant
(právo) příkazce, zmocnitel... Celý referát
 
463. mandantář
zmocněnec... Celý referát
 
464. mandapa
předsíň indických chrámů, někdy mnohoposchoďová, sloužící různým účelům (např. provozování kultovních tanců)... Celý referát
 
465. mandarín
čínský feudální hodnostář... Celý referát
 
466. mandarinka
plod citroníku mandarinky... Celý referát
 
467. mandát
(historie) nařizovací listina upravující dosavadní právní stav... Celý referát
 
468. mandátní
příkazní... Celý referát
 
469. mandatorní
(politologie) mandatorní výdaje státního rozpočtu - zákonem stanovené výdaje, které nemůže vláda měnit bez změny příslušné zákonné normy (např. důchody, nemocenské dávky apod.)... Celý referát
 
470. mandatum
příkaz, smlouva... Celý referát
 
471. manday
člověkoden - jeden pracovní den jednoho člověka (zpravidla chápáno jako 8 hodin)... Celý referát
 
472. mande
(lingvistika) mandingské nebo mandejské jazyky, podskupina kongokordofánských jazyků užívané v západní Africe... Celý referát
 
473. mandel
(jednotky) stará míra patnácti kusů (čtyři mandele tvořily kopu)... Celý referát
 
474. mandibula
dolní čelist... Celý referát
 
475. mandibulární
k dolní čelisti patřící... Celý referát
 
476. mandibulectomia
(medicína) (l. mandibula dolní čelist, ř. ektome vynětí) mandibulektomie, chirurgické vynětí (části) dolní čelisti... Celý referát
 
477. mandibulofaciální
týkající se dolní čelisti a tváře... Celý referát
 
478. mandibulofaryngeální
týkající se dolní čelisti a hltanu... Celý referát
 
479. mandibulotomia
(medicína) (l. mandibula dolní čelist, ř. tome řez) mandibulotomie, chirurgické protětí dolní čelisti... Celý referát
 
480. mandingo
(lingvistika) pidžinizovaná forma bambarštiny a ďulštiny, užívaná jako dorozumívací jazyk v západní Africe... Celý referát
 
481. mandl
žehlicí stroj - jde o vodorovný otáčející se válec, ke kterému je přitisknut vyhřívaný protikus... Celý referát
 
482. mandle
plod mandloně... Celý referát
 
483. mandola
hudební nástroj podobný větší mandolině, jehož struny jsou však naladěny o oktávu výš... Celý referát
 
484. mandolína
(hudba) drnkací strunný hudební nástroj... Celý referát
 
485. mandolona
hudební nástroj podobný mandolíně, ale s laděním a notací kontrabasu... Celý referát
 
486. mandora
středověký hudební nástroj podobný mandolíně, mandola... Celý referát
 
487. mandoria
svatozář mandlového tvaru... Celý referát
 
488. mandorla
svatozář mandlového tvaru kolem postav (zpravidla Krista nebo Marie)... Celý referát
 
489. mandragora
rostlina, jejímuž kořenu byla připisována kouzelná moc... Celý referát
 
490. mandril
druh silné africké opice... Celý referát
 
491. mandrin
fr.) mandrén, pátrací jehla, kovová tyčinka, drátek k čištění nebo zajištění průchodnosti kanyl, injekčních jehel apod.... Celý referát
 
492. mandrit
mních v grec. pravoslávnom kláštore... Celý referát
 
493. manducatio
(l. manducare žvýkat) žvýkání, kousání... Celý referát
 
494. manekýna, manekýnka
žena nebo dívka předvádějící šaty a módní doplňky na módních přehlídkách... Celý referát
 
495. manévr
opatření, pohyb nebo čin obvykle klamného, úhybného, krycího charakteru... Celý referát
 
496. manéž
(společnost) kruhové místo pro cirkusové výstupy... Celý referát
 
497. manga
(výtvarnictví) Japonský styl kresby a malby, užívaný zejména v komiskech. Animované filmy vycházející z tohoto stylu (např. Pokémon) se nazývají anime. Pornografická verze mangy se nazývá hentai.... Celý referát
 
498. mangan
(chemie) ocelově šedý kovový prvek, používaný jako přísada do různých druhů oceli a slitin, objeven roku 1774, manganum, značka Mn... Celý referát
 
499. manganin
slitina mědi a manganu s přísadou niklu, sloužící jako odporový materiál... Celý referát
 
500. manganum
mangan, prvek zn. Mn, atom. čís. 25, atom. hmotnost 54,93. Manganum hyperoxydatum oxid manganičitý, burel. Manganum oxydatum oxid manganitý. Manganum oxydulatum oxid manganatý. Manganum peroxydatum oxid manganičitý... Celý referát
 
501. mango
(botanika) dužnatá peckovice žluté barvy, tropické ovoce... Celý referát
 
502. mangoid
listová zelenina, řepa cvikla... Celý referát
 
503. mangrove
tropický porost bahnomilných rostlin na pobřeží... Celý referát
 
504. maní
mimochodem, nevědomky, mimoděk... Celý referát
 
505. maniacus
a, um, maniacalis, e (ř. mania vášeň) maniakální, maniacký, zběsilý, ztřeštěný... Celý referát
 
506. maniak
zuřivec, šílenec... Celý referát
 
507. manica
rukáv, pouto... Celý referát
 
508. manicheizmus, manicheismus
asketické náboženské staroperské učení, založené ve 3. století n.l. Babyloňanem Manim (řecky Manichaios), považující za základ světa boj světla a tmy, principu dobra a zla... Celý referát
 
509. manichejský
(psychologie) pouze bipolární vnímání světa (dobro x zlo, tma x světlo), bez rozlišování přechodů mezi nimi.... Celý referát
 
510. manická epizoda
hypománie nebo mánie, rozjařená nálada bez psychotických příznaků... Celý referát
 
511. manická nálada
chorobně rozjařené a povznesené vyladění, tachypsychismus a tachymotorika... Celý referát
 
512. manický trias
manická (rozjařená) nálada, tachypsychismus (zrychlená až překotná mluva a psychická reaktivita, včetně myšlenkového trysku) a tachymotorika (zrychlená až překotná motorika)... Celý referát
 
513. manie
druhá část složených slov mající význam značné, chorobné zaujetí... Celý referát
 
514. mánie bez psychotických příznaků
porucha nálady (afektivní porucha):nálada převážně zvýšená, expanzivní nebo podrážděná a pro dotyčného jedince zcela nenormální,dále např. zvýšená aktivita nebo tělesný neklid, riskující chování, zvýšené sebehodnocení, ztráta sociálních zábran... Celý referát
 
515. mánie s psychotickými příznaky
porucha nálady (afektivní porucha):expanzivní nebo podrážděná nálada s bludy nebo halucinacemi... Celý referát
 
516. manifest
slavnostní veřejné prohlášení, významný ústní nebo písemný projev... Celý referát
 
517. manifestace
(odborně) veřejný projev... Celý referát
 
518. manifestační
zjevný, zřejmý, zřetelný, manifestní... Celý referát
 
519. manifestní
zřetelný, zřejmý, zjevný... Celý referát
 
520. manifestní sociální funkce
vědomé a uvědomované společenské funkce s prezentovanými a známými cíli... Celý referát
 
521. manifestnost
podíl (v %) nemocných na počtu infikovaných... Celý referát
 
522. manifestovat
jevit se, projevovat se... Celý referát
 
523. manifestus
zřejmý, zjevný, se zjevnými projevy... Celý referát
 
524. manihot
(botanika) cizokrajná rostlina z příbuzenstva pryšců, poskytující škrobnaté hlízy na maniok... Celý referát
 
525. manikúra, manikýra
kosmetické pěstění rukou, hlavně nehtů... Celý referát
 
526. maniodeprese
chorobné stavy naprosté otupělosti z utkvělých představ... Celý referát
 
527. maniok, manioka
škrob z hlíz manihotu obecného, kasava... Celý referát
 
528. mániomelancholie
onemocnění charakterizované střídavým průběhem fáze depresívní a manické (maniodepresívní psychóza)... Celý referát
 
529. manipul
starořímský vojenský oddíl... Celý referát
 
530. manipulace
(odborně) zacházení s něčím, postup nebo způsob tohoto zacházení... Celý referát
 
531. manipulační
upravující, zacházející s něčím... Celý referát
 
532. manipulatio
(l. manipulus hrst, svazek, l. manus ruka, l. plere plnit) manipulace, zacházení s něčím, zejména odborné, složité... Celý referát
 
533. manipulativní chování
... Celý referát
 
534. manipulativní kritika
nátlaková, využívající nadsázek, hyperbol, polopravd nebo i lží a klamů, vyvolávající v kritizovaném pocity ohrožení, viny a nedostačivosti... Celý referát
 
535. manipulátor
člověk podsouvající své vlastní myšlenky, pocity a cíle jinak uvažujícím, cítícím a zaměřeným osobám i skupinám... Celý referát
 
536. manipulování s lidmi
nečestné, často demagogické a mocenské ovlivňování chování a prožívání jednotlivců, skupin i mas využívající ze strany manipulátorů intrik, polopravd i lží a zastrašování s cílem druhé lidi sobecky vykořisťovat... Celý referát
 
537. manipulovatelnost
úroveň ovladatelnosti stroje či přístroje... Celý referát
 
538. manipulus
hrst, snop, svazek... Celý referát
 
539. manismus
(náboženství) náboženství založené na uctívání předků (mrtvých)... Celý referát
 
540. manit
(chemie) alkoholický cukr vyskytující se v rostlinách... Celý referát
 
541. manitou, manitu
původně zázračná síla, později označení boha u severoamerických indiánů... Celý referát
 
542. manko
(účetnictví) rozdíl mezi údaji účetně zjištěnými a skutečnými a skutečným stavem... Celý referát
 
543. manlicherovka
starší typ vojenské opakovací pušky... Celý referát
 
544. mannitolum
manitol, cukerný alkohol... Celý referát
 
545. mano-
první část složených slov mající význam tlak, tlakový... Celý referát
 
546. manometr
(technika) tlakoměr, měřidlo tlaku kapaliny nebo plynu s ciferníkem a ručičkou... Celý referát
 
547. manorexie
mužská anorexie... Celý referát
 
548. manostat
zařízení udržující stejný tlak... Celý referát
 
549. mánové
(v římské mytologii) duše mrtvých předků... Celý referát
 
550. mansarda
podkrovní místnost s jednou nebo dvěma zešikmenými zdmi v horní části... Celý referát
 
551. manšestr
(textilnictví) podélně vroubkovaná vlasová tkanina... Celý referát
 
552. mansio
(l. manere zůstávat) setrvání, pobyt... Celý referát
 
553. manteleta
(církev) fialový šat sahající ke kolenům, bez rukávů, s postranními průstřihy pro ruce (nosí jej někteří vysocí hodnostáři při některých obřadech ap.)... Celý referát
 
554. mantický
k mantika, věštecký... Celý referát
 
555. mantika
(ezoterika) věštění podle tzv. znamení... Celý referát
 
556. mantila
krajkový přehoz přes hlavu a prsa, součást španělského kroje... Celý referát
 
557. mantinel
zvýšený okraj hrací plochy, hrazení... Celý referát
 
558. mantinelismus
tendence chovat se a jednat od jedné krajnosti ke druhé krajnosti... Celý referát
 
559. mantinelizace chování
... Celý referát
 
560. mantinely komunikace
vymezený prostor pro vzájemnou interakci a způsoby chování, hranice a limity pro kulturní způsoby chování... Celý referát
 
561. mantisa
desetinná část dekadického logaritmu uváděná v logaritmických tabulkách... Celý referát
 
562. mantl
(zastarale) plášť, kabát... Celý referát
 
563. mantra
magické, posvátné slovo, jehož opakováním se v hinduizmu nebo józe dosahuje soustředění... Celý referát
 
564. manu
rukou... Celý referát
 
565. manu proprie
vlastní rukou, vlastnoručně, zkratka m.p. (za podpisem na opisech)... Celý referát
 
566. manuál
příruční zápisní kniha, manuálník... Celý referát
 
567. manuální
ruční... Celý referát
 
568. manubrium
držadlo, rukojeť... Celý referát
 
569. manudharma
indická literární památka bráhmanizmu... Celý referát
 
570. manufaktura
(odborně) řemeslnická dílna... Celý referát
 
571. manuluvium
(odborně) omývání rukou... Celý referát
 
572. manus
prstu se záprstními kostmi. Manus cava nadměrně prohloubená ruka v dlani. Manus flexa deviace ruky dopředu. Manus valga vybočení ruky k malíkové straně. Manus vara vybočení ruky k palci... Celý referát
 
573. manuskript
rukopis... Celý referát
 
574. manustupratio
(l. manus ruka, l. stuprum pohanění) manustuprace, pohlavní sebeukájení, onanie... Celý referát
 
575. manx
manština, keltský jazyk užívaný vedle angličtiny na ostrově Man... Celý referát
 
576. manýra
bezduchý zaběhnutý způsob tvorby opakující stále tutéž formální a technickou zkušenost... Celý referát
 
577. manýristika
manýristická zahrada... Celý referát
 
578. manýrizmus, manýrismus
umělecká tvorba založená na manýře... Celý referát
 
579. manýrování
opakující se chování... Celý referát
 
580. manzarda, manzardka
pokoj v podkroví... Celý referát
 
581. manželství
(sociologie) trvalé soužití muže a ženy uzavřené zákonným způsobem... Celý referát
 
582. manžeta
zakončení rukávu, obruba... Celý referát
 
583. maoizmus, maoismus
krajně levicová rovnostářská totalitní doktrína... Celý referát
 
584. mapa
(kartografie) zmenšený a zjednodušený rovinný obraz Země nebo jiných prostorů... Celý referát
 
585. mapografie
souhrnný název pro topografické měření a kartografii... Celý referát
 
586. mapovat
konat měření pro vytvoření map... Celý referát
 
587. mappá
látkový obal na tóru... Celý referát
 
588. mappae mundi
mapa světa... Celý referát
 
589. mapping
konstrukce, vytváření map, schémat či obrazů určité skutečnosti, jevu, situace, události, též tvorba mentálních map, resp. mentálních reprezentací... Celý referát
 
590. mapsnót
(brněnský hantec) zatknout... Celý referát
 
591. maqam
(hudba) (v arabskoislámské hudbě) tónová řada... Celý referát
 
592. maquis
(historie) partyzánské protinacistické oddíly ve Francii za druhé světové války... Celý referát
 
593. mara
(zoologie) hlodavec podobný zajíci, žijící v jižní Agrentině... Celý referát
 
594. marabu
(zoologie) africký čáp se silným zobákem a lysou hlavou a krkem živící se mršinami... Celý referát
 
595. marabut
(v muslimském prostředí) světec... Celý referát
 
596. maracas
hudební nástroj, pár dutých dřevěných koulí, rumbové koule... Celý referát
 
597. maral
(zoologie) jelen evropský kavkazský... Celý referát
 
598. maran
(historie) posměšné označení násilně pokřtěného španělského žida a Maura, který tajně zachovává původní náboženskou víru... Celý referát
 
599. maranta
(botanika) jednoděložná americká tropická rostlina pěstovaná pro jedlé škrobnaté oddenky... Celý referát
 
600. marantický
sešlý, zchátralý... Celý referát
 
601. maraska
planá višeň rostoucí ve Středomoří... Celý referát
 
602. maraskino
jemný višňový likér... Celý referát
 
603. marast
bláto, bahno, bažina... Celý referát
 
604. maraton, maratón
(sport) vytrvalostní běžecký závod, maratónský běh... Celý referát
 
605. maratonec
závodník v maratonském běhu... Celý referát
 
606. maratonský, maratónský
vytrvalostní, dlouhotrvající, nekonečný... Celý referát
 
607. maravedí
(numismatika) stará španělská drobná mince... Celý referát
 
608. marazmus, marasmus
zchátralost... Celý referát
 
609. marbe
(sklářství) kovová plotna pro přípravu skelné hmoty před tvarováním výrobku na sklářské píšťale... Celý referát
 
610. marcando
(hudba) zdůrazněně, výrazně... Celý referát
 
611. marcelin
(textilnictví) druh celohedvábné lehké tkaniny... Celý referát
 
612. marcia
(hudba) smuteční pochod... Celý referát
 
613. marciální
(vojenství) vojenský, válečný... Celý referát
 
614. marcidus
zesláblý, sešlý... Celý referát
 
615. marcipán
jemný křehký druh perníku zadělávaný medem... Celý referát
 
616. mare
(odb.) moře... Celý referát
 
617. mare nostrum
naše moře... Celý referát
 
618. maref
židovská večerní modlitba po vyjití hvězd... Celý referát
 
619. marekanit
(geologie) sklovité útvary vzniklé rozrušením liparitového perlitu... Celý referát
 
620. maremma
(geografie) bažinatá naplavenina na východním pobřeží Tyhrénského moře... Celý referát
 
621. maréna
(zoologie) lososovitá ryba se stříbrobílými šupinami, pěstovaná a lovená pro chutné maso, rod Coregonus... Celý referát
 
622. marengo
(textilnictví) černošedá vlněná tkanina s vetkanými světlejšími vlákny, nazv. podle severoitalské obce Marengo 3 km jvv od Alessandrie a k ní patřící, 60 km od Janova (Genova [Dženova]... Celý referát
 
623. mareograf
přístroj zaznamenávající výšku mořské hladiny na pobřeží... Celý referát
 
624. mareogram
(geodezie) záznam mareografu... Celý referát
 
625. margarín
(potravinářství) emulgovaný potravinový tuk, náhražka másla z rostlinných tuků... Celý referát
 
626. margarit
(mineralogie) šedobílý, průsvitný, perleťově lesklý jednoklonný nerost ze skupiny křehkých slíd... Celý referát
 
627. margarita
(knižně) perla, perleť... Celý referát
 
628. margaritom
druh cholesteatomu... Celý referát
 
629. marginálie
(odborně) poznámka na okraji listu nebo na vnějším okraji stránky... Celý referát
 
630. marginalizace
(sociologie) v humanitních vědách postupné odsouvání jednotlivců nebo skupin na okraj společnosti... Celý referát
 
631. marginalizace minorit
někteří imigranti necítí potřebu intenzivního kontaktu a integrity s majoritní kulturou, ale zároveň nelpí ani na vlastní minoritní kultuře, čímž dochází k jejich dvoustranné sociální exkluzi... Celý referát
 
632. marginalizmus, marginalismus
ekonomická teorie vycházející z mezních hodnot, tj. ne průměrných, ale týkajících se posledního, dodatečného výrobku... Celý referát
 
633. marginalizovaný
(odborně) okrajový, osamocený, diskriminovaný... Celý referát
 
634. marginálně
(odborně) okrajově... Celý referát
 
635. marginální
(odborně) okrajový, mezní, hraniční... Celý referát
 
636. marginoplastica
(l. margo okraj, ř. plastike (techne) umění tvárné) marginoplastika, plastická operace okrajů orgánů... Celý referát
 
637. margo
(odborně) okraj, lem, hrana, hranice, mez... Celý referát
 
638. margo medialis scapulae
hrana lopatky přivrácená ke středové ose trupu... Celý referát
 
639. margo supraorbitalis
horní okraj očnice... Celý referát
 
640. marhaník
(botanika) keř rodu Punica s korálově červenými květy a s bobulemi, takzvanými granátovými jablky... Celý referát
 
641. marhule
(nářečí) meruňka... Celý referát
 
642. marianizmus, marianismus
(náboženství) maránský kult... Celý referát
 
643. mariánský
(náboženství) vztahující se k panně Marii... Celý referát
 
644. mariáš
druh karetní hry... Celý referát
 
645. marihuana
sušené listy z indického konopí... Celý referát
 
646. marimba
(hudba) xylofonový hudební nástroj černošského původu... Celý referát
 
647. marina
obraz moře nebo mořského pobřeží... Celý referát
 
648. marináda
kořeněná zálivka k nakládání potravin... Celý referát
 
649. mariňák
(námořnictví) námořník (člen mariny)... Celý referát
 
650. maringotka
(doprava) velký obytný přívěs, známý převážně z cirkusového prostředí... Celý referát
 
651. marinismus
(literatura) (v 17. stol. v období secenta) barokní poetický směr italské literatury vyznačující se květnatým nabubřelým slohem... Celý referát
 
652. marinista
(výtvarnictví) malíř moře... Celý referát
 
653. marinní
vztahující se k moři... Celý referát
 
654. marinovat
(potravinářství) nakládat, naložit do marinády a tím konzervovat... Celý referát
 
655. mariologie
část dogmatiky pojednávající o významu Ježíšovy matky Marie... Celý referát
 
656. marioneta
závěsná loutka... Celý referát
 
657. marionetář
(divadlo) ten, kdo hraje divadlo s marionetami... Celý referát
 
658. marital status
rodinný stav, např. svobodný, ženatý, vdaná... Celý referát
 
659. maritimita
oceánita, souhrn vlastností podnebí podmíněných působením oceánu na procesy utváření podnebí... Celý referát
 
660. maritimní
mořský, oceánický... Celý referát
 
661. maritimus
(l. mare moře) mořský... Celý referát
 
662. marka
(odborně) známka, značka... Celý referát
 
663. markant
(kriminalistika) markanty - specifické vlastnosti objektů mající pro svůj nahodilý výskyt důležitý význam při identifikaci... Celý referát
 
664. markantní
(odborně) výrazný, zjevný, nápadný... Celý referát
 
665. markaptany
markaptany - odporně páchnoucí organické sloučeniny,sírné analogy alkoholů... Celý referát
 
666. markazit
(mineralogie) mosazně žlutý kosočtverečný nerost užívaný v chemické výrobě, sulfid železnatý... Celý referát
 
667. marker
identifikační znak (např. v medicině)... Celý referát
 
668. market
(obchod) trh... Celý referát
 
669. marketerie, marqueterie
jemná intarzie... Celý referát
 
670. marketink, marketing
koncepce obchodní a výrobní politiky firmy... Celý referát
 
671. markitanka
Holka pro vsechno:o)... Celý referát
 
672. markka
finská marka... Celý referát
 
673. markofilie
(filatelistika) sběratelství otisků poštovních razítek na známkách, formulářích aj.... Celý referát
 
674. markovat
zaznamenávat útratu... Celý referát
 
675. markrabě, markrabí
titul některých knížat, např. moravských... Celý referát
 
676. markrabství
(historie) země spravované markrabětem... Celý referát
 
677. markýrovat
(hovorově) předstírat... Celý referát
 
678. markytán, markytánka
civilní osoba prodávající v žoldnéřských armádách obvykle potraviny... Celý referát
 
679. markýz
šlechtický titul... Celý referát
 
680. markýza
(architektura) stříška lehké konstrukce nad vchodem, balkonem nebo oknem... Celý referát
 
681. markyzet
(textilnictví) řídká bavlněná organtýnová tkanina... Celý referát
 
682. marmeláda
(gastronomie) hustší zavařenina rosolovité konzistence z ovoce a podobných plodů... Celý referát
 
683. marmoleum
registrovaná obchodní značka přírodního linolea dodávaného společností Forbo... Celý referát
 
684. marmoratio
mramorování... Celý referát
 
685. marmorino
omítková napodobenina mramoru... Celý referát
 
686. marod
nemocný člověk... Celý referát
 
687. marodér
(psychologie) člověk vyhýbající se povinnostem předstíráním nemoci... Celý referát
 
688. marodit
(hovorově) být nemocný, stonat... Celý referát
 
689. marodka
(hovorově) místnost pro nemocné v hromadných ubytovnách, zvláště v kasárnách... Celý referát
 
690. marofobie
(psychologie) strach z dlouhého čekání... Celý referát
 
691. marokánka
(potravinářství) cukrářský výrobek v podobě placičky z kandovaného ovoce máčené v čokoládě... Celý referát
 
692. marokén
(textilnictví) hedvábná tkanina výrazně krepového vzhledu, krepmarokén... Celý referát
 
693. maroko
(textilnictví) jednobarevná hedvábná látka zdobená žíháním, užívaná zejména ke knihařským pracím... Celý referát
 
694. maron
plod gaštana jedlého... Celý referát
 
695. maronita
příslušník syrsko-křesťanské církve... Celý referát
 
696. marota
hovorově podivínství... Celý referát
 
697. marš
pochod... Celý referát
 
698. maršál
vysoká vojenská hodnost... Celý referát
 
699. marsala
druh italského dezertního vína... Celý referát
 
700. maršálek
dvorský nebo zemský hodnostář... Celý referát
 
701. marše
ploché úrodné území, občasně zaplavované, při pobřeží západní Evropy... Celý referát
 
702. marškumpanie
(slang) pochodový prapor... Celý referát
 
703. maršrúta
(zast. voj.) směr pochodu... Celý referát
 
704. marsupialisatio
(l. marsupium tlumok, sáček) marzupializace, operační výkon, při němž se vypustí obsah cysty nebo patologické dutiny a její okraje se všijí do operační rány... Celý referát
 
705. marsupium
(zoologie) kožní záhyb na břiše vačnatců, v němž zárodek dokončuje svůj vývoj... Celý referát
 
706. marta
(zastarale) mučení... Celý referát
 
707. martellando, martellato
(hudba) bušivě... Celý referát
 
708. martellato
(hudba) bušivě... Celý referát
 
709. martenzit, martensit
přesycený tuhý roztok uhlíku v železe alfa... Celý referát
 
710. martingal
pomocné řemení s kroužky pro provlečení otěží... Celý referát
 
711. martini
značka vermutu... Celý referát
 
712. martinský
(hutnictví) martinská pec - nístějová plamenná pec na výrobu oceli... Celý referát
 
713. martit
(mineralogie) druh hematitu, dobrá železná ruda... Celý referát
 
714. martyr
mučedník... Celý referát
 
715. martyrion
hrob mučedníka s oltářem, svatyně zbudovaná na památném místě... Celý referát
 
716. martyrium
mučednické utrpení... Celý referát
 
717. martyrologium, martyrologie
seznam mučedníků... Celý referát
 
718. marxizmus, marxismus
teorie K. Marxe (zčásti B. Engelse) zkoumající politickou ekonomii, sociálněpolitickou doktrínu a filozofii, zejména filozofii dějin... Celý referát
 
719. marxizmus-leninizmus
(psychologie) marxizmus přetvořený v oficiální státní a stranickou ideologii SSSR, KSSS a dalších takzvaně socialistických zemí a komunistických stran, spjatý hlavně se jmény vůdčích politických osobností komunistického hnutí 20. století Lenina, Stal... Celý referát
 
720. máry
pohřební nosítka (rakev ležící na márách): být na márách - být mrtev... Celý referát
 
721. marže
rozpětí, rozdíl, mezera... Celý referát
 
722. mas
maris, m. samec... Celý referát
 
723. masa
hmota... Celý referát
 
724. masai
masajština, nilosaharský jazyk užívaný Masaji, kočovnými chovateli dobytka, v Keni a Tanzánii... Celý referát
 
725. masakr
hromadné krveprolití... Celý referát
 
726. masáž
hnětení, tření, poklep částí těla jako léčebný, osvěžující nebo kosmetický prostředek... Celý referát
 
727. mascara
(móda) řasenka... Celý referát
 
728. mascaret
valivé mořské vlny pronikající do ústí Seiny... Celý referát
 
729. maschaladenitis
(medicína) (ř. maschale podpaží, ř. aden-adenos žláza) maschaladenitida, zánět podpažní žlázy... Celý referát
 
730. maschale
(ř.) podpaží... Celý referát
 
731. maschalhyperhidróza
nadměrné pocení v podpaží... Celý referát
 
732. mascherata
(hudba) (v 16. stol.) veseloherní výjevy se zpěvy a hudbou, předchůdce opery... Celý referát
 
733. masculine
maskulinní... Celý referát
 
734. masculinisatio
(l. masculinus mužský) maskulinizace, projevy mužských pohlavních znaků u ženy... Celý referát
 
735. masculinovoblastoma
(medicína) tis, n. (l. masculinus mužský, l. ovum vejce, ř. blastos výhonek) maskulinovoblastom, nádor vaječníku produkující mužské pohlavní hormony, vedoucí k maskulinizaci... Celý referát
 
736. masculinus
mužský... Celý referát
 
737. masér
(hovorově) ten, kdo provádí masáž... Celý referát
 
738. masifikace
(odborně) zvyšování, maximalizace kvantity (např. přechod od elitního k masovému vzdělávání na vysokých školách)... Celý referát
 
739. mašinerie, mašinérie
soustava strojů... Celý referát
 
740. mašinfíra
strojvůdce... Celý referát
 
741. masiv
(odborně) mohutný kompaktní celek... Celý referát
 
742. masivní
(hovorově) mohutný, pevný, důkladný... Celý referát
 
743. maska
prostředek k zastření tváře, zpravidla dutá plastická napodobenina obličeje, umožňující vystupovat v jiné podobě... Celý referát
 
744. maškara
masopustní, směšné přestrojení do masek... Celý referát
 
745. maškaráda
maškarní průvod, maškarní veselice... Celý referát
 
746. maskaron
plastický výzdobný motiv v podobě lidské tváře... Celý referát
 
747. maskot
předmět pro štěstí, talisman, amulet... Celý referát
 
748. maskulinismus
protipól feminismu... Celý referát
 
749. maskulinita
mužské rysy chování... Celý referát
 
750. maskulinizace, maskulinisace
(biologie) projevy mužských pohlavních znaků u ženy... Celý referát
 
751. maskulinní
(odborně) mající mužský ráz... Celý referát
 
752. maskulinum
(lingvistika) kategorie mužského rodu vyjadřovaná u jmen a zčásti u sloves pomocí koncovek... Celý referát
 
753. mašle v Lužecu
... Celý referát
 
754. masmédia
hromadné sdělovací prostředky (např. rozhlas, televize, tisk)... Celý referát
 
755. masmédium
veřejný sdělovací prostředek, médium... Celý referát
 
756. masochismus
(psychologie) pasívní forma sexuální perverze, při níž se masochista ukájí tím, že je ponižován a týrán osobou, která ho pohlavně vzrušuje... Celý referát
 
757. masochista
(psychologie) Člověk, kterému působí rozkoš mučení, ubližování nebo ponižování jeho samého, příznivec masochismu.... Celý referát
 
758. mason
(historie) svobodný zednář... Celý referát
 
759. masoréti
židovští učenci, kteří opatřili hebrejský text Bible poznámkami a znaky pro správné čtení... Celý referát
 
760. masoterapie
léčba masáží... Celý referát
 
761. masová psychogenní nemoc
(medicína) hromadné psychogenní onemocnění, též masovaá hysterie, např. poruchy rovnováhy, bolesti hlavy, nauzea... Celý referát
 
762. massa
masa, hmota. Massa pilularum hmota pilulková ke zhotovování pilulek, pilulkovina. Massa intermedia (adhaesio interthalamica) nekonstantní srůst talamu pravé a levé strany... Celý referát
 
763. massage
fr. od ř. massein mačkat) masáž, hnětení, tření z léčebných nebo kosmetických důvodů... Celý referát
 
764. masseter
(musculus) žvýkač, sval žvýkací... Celý referát
 
765. massetericus
žvýkací, patřící ke svalu žvýkacímu... Celý referát
 
766. massive retaliation
masivní odveta... Celý referát
 
767. mastaba
egyptská zděná hrobka ve tvaru nízkého komolého jehlanu... Celý referát
 
768. mastadenitis
(medicína) (ř. mastos prs, ř. aden žláza) mastadenitida, zánět mléčné žlázy... Celý referát
 
769. mastadenoma
(medicína) tis, n. (ř. mastos prs, ř. aden-adenos žláza) mastadenom, nádor prsní žlázy... Celý referát
 
770. maštal
(zastarale) konírna, stáj... Celý referát
 
771. mastalgia
(medicína) (ř. mastos prs, ř. algos bolest) mastalgie, bolest mléčné žlázy... Celý referát
 
772. mastalgie
(medicína) bolest v krajině prsní žlázy bez patologické příčiny, mastodynie... Celý referát
 
773. mastatrofie
zmenšení, úbytek prsní žlázy... Celý referát
 
774. mastax
(Vířníci, Rotatoria), jícen... Celý referát
 
775. mastectomia
(medicína) (ř. mastos prs, ř. ektome vynětí) mastektomie, chirurgické odnětí prsu... Celý referát
 
776. master
akademický titul udělovaný anglosaskými univerzitami... Celý referát
 
777. master status
obecné postavení ve společnosti... Celý referát
 
778. master studies
magisterské studium... Celý referát
 
779. mastering
výroba definitivního (audio, video) záznamu, který slouží co matrice k duplikaci médií pro koncové uživatele, obvykle do jiného formátu (LP, CD, DVD, ...)... Celý referát
 
780. mastery learning
zvládající (zvládnuté, dokonalé) učení, postup v učení a vyučování až poté, co bylo dobře zvládnuto předchozí učivo... Celý referát
 
781. masthelkóza
zvředovatění prsní žlázy... Celý referát
 
782. mastication
žvýkání, též masticating, mastikace... Celý referát
 
783. masticatorius
žvýkací, kousací... Celý referát
 
784. mastif
(zoologie) mohutný pes s velkou hlavou... Celý referát
 
785. mastigofobie
(psychologie) chorobný strach z bití, z agresivního trestání... Celý referát
 
786. mastika
(gastronomie) balkánský aromatický likérový nápoj s vyšším obsahem alkoholu... Celý referát
 
787. mastikace
(odborně) žvýkání, kousání... Celý referát
 
788. mastit kiby
... Celý referát
 
789. mastitida
(medicína) zánět prsní žlázy... Celý referát
 
790. mastitis
(medicína) (ř. mastos prs) mastitida, zánět mléčné žlázy, zánět prsu. Mastitis acuta purulenta mastitida akutní, prudká, hnisavá, vyvolaná stafylokoky. Mastitis carcinomatosa mastitida karcinomatózní, druh rakoviny prsu podobající se zánětu. Mastitis... Celý referát
 
791. mastix
pryskyřice užívaná k výrobě lepidel a laků... Celý referát
 
792. masto-
ve složeninách významu prs, prsní, bradavka, bradavkový... Celý referát
 
793. mastocytoma
(medicína) tis, n. (ř. mastos prs, ř. kytos buňka) mastocytom, nádor tvořený převážně mastocyty... Celý referát
 
794. mastocytus
(ř. mastos prs, ř. kytos buňka) žírná buňka vyskytující se v řídkém vazivu organismu (heparinocyt)... Celý referát
 
795. mastodont
vyhynulý chobotnatec... Celý referát
 
796. mastodynia
(medicína) (ř. mastos prs, ř. odyne bolest) mastodynie, bolest v prsní žláze... Celý referát
 
797. mastodynie
(medicína) bolest v krajině prsní žlázy bez patologické příčiny, mastalgie... Celý referát
 
798. mastografie
rentgenové znázornění prsní žlázy "měkkým" snímkem nebo po kontrastní náplni... Celý referát
 
799. mastoi(d)ectomia
(medicína) ( processus mastoideus výběžek bradavkový, ř. ektome vynětí) mastoidektomie, chirurgické odstranění části bradavkového výběžku kosti spánkové... Celý referát
 
800. mastoides
es, mastoideus, a, um (ř. mastos prs, ř. eidos podoba) bodcovitý, bradavkový... Celý referát
 
801. mastoiditis
(medicína) ( processus mastoideus výběžek bradavkový) mastoiditida, zánět bradavkového výběžku kosti spánkové... Celý referát
 
802. mastoidotomia
(medicína) ( processus mastoideus, ř. tome řez) mastoidotomie, chirurgické protětí bradavkového výběžku kosti spánkové... Celý referát
 
803. mastomenie
výtok krve nebo krvavého sekretu z prsní bradavky... Celý referát
 
804. mastopathia
(medicína) (ř. mastos prs, ř. pathos choroba, bolest) mastopatie, označení pro chorobný stav prsní žlázy, obyčejně hormonálního původu. Mastopathia cystica mastopatie cystická, onemocnění parenchymu mléčné žlázy projevující se tvorbou drobných cyst. ... Celý referát
 
805. mastopatie
(medicína) nezhoubné onemocnění prsní žlázy provázené vznikem cyst... Celý referát
 
806. mastopexis
mazopexis, is, f. (ř. mastos, mazos prs, ř. pexis zpevnění) mastopexe, mazopexe, operační zpevnění převislého prsu, plastická operace... Celý referát
 
807. mastoplazie
zbytnění prsní žlázy... Celý referát
 
808. mastoptóza
převislé prsy... Celý referát
 
809. mastoragie
krvácení z prsní žlázy... Celý referát
 
810. mastos
v antickém Řecku nádoba z hlíny nebo kovu ve tvaru ženského prsu... Celý referát
 
811. mastotomia
(medicína) (ř. mastos prs, ř. tome řez) mastotomie, chirurgické otevření, protětí prsní žlázy... Celý referát
 
812. masturbace
(sexualita) pohlavní sebeukájení, onanie, ipsace... Celý referát
 
813. masturbatio
masturbace, pohlavní sebeukájení, onanie, ipsace... Celý referát
 
814. mat
(šachy) konec šachové hry... Celý referát
 
815. matador
zápasník s býky... Celý referát
 
816. maté
sušené listy cesmíny paraguajské... Celý referát
 
817. matematicko-logická inteligence
jeden z nejuznávanějších druhů inteligence v současném světě projevující se schopností úspěšně koncepčně a abstraktně myslet a způsobilostí poznávat a řešit matematické a logické vztahy a závislosti... Celý referát
 
818. matematika
(matematika) obor zabývající se původně čísly a geometrickými tvary... Celý referát
 
819. mater
matka sedmibolestná, Panna Maria... Celý referát
 
820. mater familias
matka rodiny, hospodyně... Celý referát
 
821. mater regnorum
matka království... Celý referát
 
822. mater semper certa pater incertus
matka je vždy jistá,otec nejistý... Celý referát
 
823. mater studiorum
matka studia, učení, moudrosti... Celý referát
 
824. materia
hmota, látka. Materiae filamentosae vlákniny. Materia medica nauka o léčivech... Celý referát
 
825. materiál
(hovorově) látka, surovina, hmota... Celý referát
 
826. materialista
stoupenec materializmu... Celý referát
 
827. materialistický
vycházející z materializmu.... Celý referát
 
828. materializace, materialisace
zhmotnění, ztělesnění... Celý referát
 
829. materializmus, materialismus
názor o prvotnosti hmoty před duchem, myšlením... Celý referát
 
830. materiální
hmotný, věcný, látkový, tělesný... Celý referát
 
831. materiální deprivace
hmotné strádání, chudoba (např. nezaměstnaných osob)... Celý referát
 
832. materiální prvky organizační struktury a kultury
Architektura vnější.... Celý referát
 
833. materie, matérie
hmota... Celý referát
 
834. maternální heredita
znak je na potomstvo přenášen matkou... Celý referát
 
835. maternita
mateřství... Celý referát
 
836. maternitas
(l. mater matka) maternita, mateřství... Celý referát
 
837. maternus
(l. mater matka) mateřský... Celý referát
 
838. matiné
koncert, představení nebo slavnost konaná dopoledne... Celý referát
 
839. matjes, mates
solený mladý sleď naložený v oleji... Celý referát
 
840. matoliny
pevné zbytky ovoce nebo hroznů po vylisování... Celý referát
 
841. matopo
jihoafrický název pro izolovaný vrch vystupující nápadně z plošiny... Celý referát
 
842. matrace
(hovorově) podložka určená pro spaní na posteli nebo válendě, výrobená z pružného nebo vycpávkového materiálu v kombinaci s ocelovými pružinami a s potahovou textílií... Celý referát
 
843. matriarchát
forma rodového zřízení, kde vedoucí úlohu má matka... Celý referát
 
844. matrice
(odborně) forma s negativním tvarem výrobku sloužící k tváření materiálu, rozmnožování apod.... Celý referát
 
845. matriculatio
(l. matriculare zapsat do matriky) registrace, zapsání studenta na univerzitu... Celý referát
 
846. matrika
úřední kniha sloužící jako evidence obyvatel... Celý referát
 
847. matrilinearita
(sociologie) je uspořádání tradiční společnosti, kde se osobní atributy, privilegia a majetek dědí v mateřské linii... Celý referát
 
848. matrilokalita
pravidlo, zásada, tradice podle níž se v některých společenstvích novomanželé ubytovávají v domácnosti rodičů ženy... Celý referát
 
849. matrilokální rodina
ubytování a soužití mladé rodiny u rodičů se strany ženy... Celý referát
 
850. matrimoniologie
nauka či věda o manželství... Celý referát
 
851. matrimoniopatologie
(sociologie) věda o závadách a poruchách soužití v manželství... Celý referát
 
852. matrimonium
manželství... Celý referát
 
853. matrimonium spirituale
duchovní sňatek, panenské zasvěcení... Celý referát
 
854. matrinomie
pravidlo, zásada, tradice některých společenství, že děti přebírají rodné jméno po matce... Celý referát
 
855. matrix
(film) název sci-fi trilogie... Celý referát
 
856. matrjoška
sada postupně do sebe vkládaných figurek... Celý referát
 
857. matroklinita
u mimojaderné dědičnosti dědičnost znaku vždy po matce... Celý referát
 
858. matromorfie
vzhledová podobnost matce... Celý referát
 
859. matrona, matróna
důstojná starší žena... Celý referát
 
860. matronismus
(praecox) (l. mater matka) matronismus, urychlení pohlavního vývoje ženského typu s předčasnou menstruací... Celý referát
 
861. matronymie
obyčej odvozovat jméno od jména matky... Celý referát
 
862. matroš
(slang) materiál... Celý referát
 
863. matróz
námořník... Celý referát
 
864. maturace
zrání, dospívání... Celý referát
 
865. maturatio
(l. maturare zrát, dospívat) maturace, zrání, dospívání, dovršení... Celý referát
 
866. mature adulthood
zralá dospělost, též střední dospělost... Celý referát
 
867. maturita
(školství) maturitní zkouška, závěrečná zkouška na střední škole... Celý referát
 
868. maturitas
(l. maturare zrát, dospívat) maturita, zralost, dospělost... Celý referát
 
869. maturus
zralý, dospělý, včasný... Celý referát
 
870. matutinum
(církev) první část kněžských a řádových hodinek, jitřní hodinky... Celý referát
 
871. matutinus
ranní... Celý referát
 
872. maund
jednotka hmotnosti vo východnej Indii... Celý referát
 
873. mauricius
(poštovnictví) poštovní známky vydané 1848 na ostrově Mauritiu (v hodnotách 1 a 2 pence) a patřící k filatelistickým raritám... Celý referát
 
874. mauzerovka
opakovací vojenská a lovecká puška... Celý referát
 
875. mauzoleum, mausoleum
monumentální hrobka... Celý referát
 
876. mavrud
bulharské červené víno... Celý referát
 
877. maxi-
první část složených slov mající význam největší... Celý referát
 
878. maxilární
k horní čelisti patřící... Celý referát
 
879. maxilla
horní čelist... Celý referát
 
880. maxillectomia
(medicína) (l. maxilla horní čelist, ř. ektome vynětí) maxilektomie, chirurgické vynětí (části) horní čelisti... Celý referát
 
881. maxilodentální
týkající se horní čelisti a zubů... Celý referát
 
882. maxilofaciální
týkající se horní čelisti a tváře... Celý referát
 
883. maxilofaryngeální
týkající se horní čelisti a hltanu... Celý referát
 
884. maxilolabiální
týkající se horní čelisti a rtu... Celý referát
 
885. maxilomandibulární
týkající se horní a dolní čelisti... Celý referát
 
886. maxilopalatinní
týkající se horní čelisti a patra... Celý referát
 
887. maxilotomie
protětí horní čelisti... Celý referát
 
888. maxima
mravní zásada, životní pravidlo... Celý referát
 
889. maximalistický
velikášský... Celý referát
 
890. maximalizace, maximalisace
usilování, směřování k nejvyšším cílům... Celý referát
 
891. maximalizmus, maximalismus
usilování o největší výsledek bez ohledu na podmínky i ztráty jinde... Celý referát
 
892. maximální
(odborně) největší, dosahující nejvyšší možné hodnoty... Celý referát
 
893. maximum
největší hodnota, největší množství... Celý referát
 
894. maxistres
viz makrostres a hyperstres... Celý referát
 
895. may day
radiotelefonní slovní tísňové volání... Celý referát
 
896. máz
stará jednotka pro objem (asi 1,4 l)... Celý referát
 
897. mazaný
(hovorově) důvtipný, důmyslný, promyšlený... Celý referát
 
898. mazdaizmus
(náboženství) staroperské náboženství proroka Zarathuštry... Celý referát
 
899. mazdizmus, mazdismus
staroíránské náboženství, jehož podstatou je kult boha pravdy a dobra Ahury Mazdy, předchůdce parsizmu... Celý referát
 
900. mazec
(hovorově) bitka, rvačka, pranice, řežba, výpras, nářez... Celý referát
 
901. mazeway
systém kognitivních map, které jedinci umožňují vnímat, chápat a osvojovat si skutečnost v intencích své kultury... Celý referát
 
902. mázhaus
velká síň, hala v přízemí i patře středověkého i renesančního domu... Celý referát
 
903. mazodynia
(medicína) (ř. mastos prs, ř. odyne bolest) mazodynie, bolest prsní žlázy... Celý referát
 
904. mazokakoteze
vstřícné lůžko (placenta praevia)... Celý referát
 
905. mazolýza
uvolnění lůžka, placenty... Celý referát
 
906. mazopathia
(medicína) (ř. mastos prs, ř. pathos choroba, bolest) mazopatie, blíže nespecifikované onemocnění prsní žlázy... Celý referát
 
907. mazoplasia
(medicína) (ř. mastos prs, ř. plassein tvoření) mazoplazie, bolestivé zbytnění prsní žlázy... Celý referát
 
908. mažoretka
dívka v barevné uniformě a vysokých botách v čele slavnostního průvodu nebo kapely... Celý referát
 
909. mazurka, mazurek
polský národní tanec ve tříčtvrtečním taktu... Celý referát
 
910. mazut
(průmysl) zbytek po destilaci ropy používaný jako palivo nebo surovina na výrobu minerálních olejů... Celý referát
 
911. mcpb
(expresivně) vulgární označení starší, avšak stále velmi atraktivní ženy - původně zkratka z filmu prci, prci, prcičky znamenající matka, co bych píchal - v originále milf... Celý referát
 
912. me too
... Celý referát
 
913. mea culpa
(doslovný překlad) má vina (má největší vina)... Celý referát
 
914. mea quidem sententia
a(le)spoň podle mě... Celý referát
 
915. mean
průměr, průměrný... Celý referát
 
916. mean values
průměrné hodnoty... Celý referát
 
917. meandr
zákrut řeky... Celý referát
 
918. meaningful learning
smysluplné učení... Celý referát
 
919. meaningfulness
smysluplnost... Celý referát
 
920. meato(r)rhaphia
(medicína) (l. meatus průchod, ř. rhafe šev) meatorafie, chirurgické sešití poškozeného průchodu... Celý referát
 
921. meatometron
i,n. (l. meatus průchod, ř. metron míra, měřítko) meatometr, přístroj k měření velikosti otvoru (např. ústí močové trubice)... Celý referát
 
922. meatoobturator
(l. meatus průchod, l. obturare ucpávat) meatoobturátor, tuhá destička s otvory, vkládaná do nosohltanu při širokém rozštěpu patra... Celý referát
 
923. meatoskop
přístroj k vyšetřování průchodu, zvláště močové trubice... Celý referát
 
924. meatoskopie
vyšetřování průchodu, zvláště močové trubice... Celý referát
 
925. meatostenóza
zúžení průchodu, např. zúžení zevního ústí močové trubice... Celý referát
 
926. meatotomia
(medicína) (l. meatus průchod, ř. tome řez) meatotomie, chirurgické rozšíření průchodu, zvláště močové trubice... Celý referát
 
927. meatus
chodba, průchod. Meatus acusticus externus zevní zvukovod. Meatus acusticus internus vnitřní zvukovod. Meatus nasi průchod nosní. Meatus nasopharyngeus průchod nosohltanový, ústí všech tří nosních průchodů. Meatus urinarius (urethrae) zevní ústí mo... Celý referát
 
928. meca
stará dutá miera na sypaniny, merica... Celý referát
 
929. mečbol, matchball
poslední, konečný míč v utkání... Celý referát
 
930. mecenáš
(společnost) člověk nezištně podporující jiné osoby, společnosti nebo organizace materiálně nebo i jinými způsoby, bez nároku na honorář, protislužbu či jinou formu odplaty... Celý referát
 
931. mecenáš a sponzor
mecenáš je na rozdíl od sponzora i duchovním patronem, neangažuje se pouze finančně... Celý referát
 
932. mechanicizmus, mechanicismus
názor zjednodušující vše na mechanický pohyb... Celý referát
 
933. mechanický
související s mechanikou... Celý referát
 
934. mechanický výběr
při mechanickém výběru zkoumaných osob do výzkumného projektu vybírá výzkumný pracovník každou n-tou osobu (např. každého pátého studenta vysoké školy)... Celý referát
 
935. mechanicus
mechanický, technický, řemeslný... Celý referát
 
936. mechanika
nauka o rovnováze a pohybu těles... Celý referát
 
937. mechanizace, mechanisace
nahrazení ruční, fyzické práce prací stroje... Celý referát
 
938. mechanizmus, mechanismus
ustálená soustava úkonů nebo jevů... Celý referát
 
939. mechanofobie
(psychologie) chorobný strach ze strojů a přístrojů... Celý referát
 
940. mechanoreceptor
(ř. mechane stroj, prostředek, l. recipere brát) mechanoreceptor, čidlo na mechanické podněty, dotyk, tlak, tah, pohyb... Celý referát
 
941. mechanoreceptory
receptory vnímající mechanické podráždění (např. dotyk, tah, tlak, vibrace, zvukové vlny)... Celý referát
 
942. mechanoterapie
obor fyzioterapie, při které se používá masáž, polohování, pasivní cvičení, manipulace a pod.... Celý referát
 
943. mechatronika
obor kombinující poznatky mechaniky, elektroniky a softwarového inženýrství, zabývá se automaty z inženýrského pohledu a řízením hybridních systémů... Celý referát
 
944. mecítma
(psychologie) Období první či rané, mladší dospělosti, které začíná 20. rokem a trvá přibližně do 30 let. Hlavní činností dospělého člověka je práce. Je to doba biologicky vhodná pro definitivní vyhledání životního partnera a pro zakládání rodiny. V... Celý referát
 
945. meckelectomia
(medicína) ( J. F. Meckel něm. anatom, ř. ektome vynětí) chirurgické vynětí Meckelova ganglia, divertiklu... Celý referát
 
946. meckelův divertik
(medicína) Meckelův divertikl je nejčastější vrozenou anomálií tenkého střeva, ve kterém tvoří výchlipku různého tvaru a velikosti.... Celý referát
 
947. medaile
oboustranně zdobená obvykle okrouhlá destička, pamětní mince, odměna za vítězství nebo za účast v soutěži... Celý referát
 
948. medailon, medailón
kruhový terč s reliéfní výzdobou... Celý referát
 
949. meden agan
ničeho příliš, všeho s mírou... Celý referát
 
950. media
(tunica) střední vrstva cévní stěny... Celý referát
 
951. media relations
vztahy s hromadnými sdělovacími prostředky, jejich budování a udržování... Celý referát
 
952. media tempora
středověk, období mezi starověkem a novověkem... Celý referát
 
953. mediace
(politika) způsob pokojného řešení mezinárodních sporů, při čemž ve sporu dvou států vystupuje další jako zprostředkovatel... Celý referát
 
954. mediace konfliktů
alternativní (mimosoudní) metoda řešení sporů prostřednictvím kvalifikovaného a nezávislého mediátora... Celý referát
 
955. medialis
střední, anatomicky podle vzálenosti od mediální osy,která rozděluje tělo na levou a pravou polovinu... Celý referát
 
956. medializace
aktivní prezentace jednotlivců, skupin i institucí a podniků v různých mediích... Celý referát
 
957. mediální
(matematika) střední, středový, tíhnoucí ke středu... Celý referát
 
958. mediální diverzita
rozmanitost a různorodost mediálních obsahů a mediální komunikace a reprezentace... Celý referát
 
959. mediální edukace
vyučování a výchova ke kritickému vnímání, poznávání a hodnocení mediálních sdělení... Celý referát
 
960. mediální gramotnost
schopnost a kompetence racionálně vyhledávat, analyzovat, objektivně a s odstupem hodnotit a i pomocí komunikační techniky dál předávat sdělení a informace z médií (novin, rozhlasu, televize, internetu)... Celý referát
 
961. mediální norma
vzor prezentovaný a doporučovaný medii k napodobování jako žádoucí standard... Celý referát
 
962. mediální prezentace
představení, přehlídka něčeho či někoho v médiích (např. v televizi nebo v celostátních denících)... Celý referát
 
963. mediální reflexe
zrcadlení, odrážení, rozjímání, promýšlení určitého jevu z víceméně osobního kritického hlediska v mediích... Celý referát
 
964. medián
(statistika) aritmetický průměr dvou prostředních hodnot statistického souboru... Celý referát
 
965. mediána
(botanika) svislá rovina souměrnosti květu, listenu a stonku... Celý referát
 
966. mediánní
(anatomie) položený v střední rovině, čáře těla... Celý referát
 
967. medianus
ležící ve střední čáře, středový, prostřední, uložený ve střední rovině... Celý referát
 
968. mediaskleróza
ložiskové ztvrdnutí střední vrstvy tepny... Celý referát
 
969. mediastinální
mezihrudní... Celý referát
 
970. mediastinitis
(medicína) (l. mediastinum mezihrudí) mediastinitida, zánět mezihrudí... Celý referát
 
971. mediastinografie
(medicína) zobrazení mezihrudního prostoru rentgenem... Celý referát
 
972. mediastinopericarditis
(medicína) (l. mediastinum mezihrudí, pericardium osrdečník) mediastinoperikarditida, zánět osrdečníku a mezihrudí... Celý referát
 
973. mediastinoperikardiální
týkající se mezihrudí a osrdečníku... Celý referát
 
974. mediastinopleurální
týkající se mezihrudí a pohrudnice... Celý referát
 
975. mediastinoskopie
endoskopické vyšetřování mezihrudí... Celý referát
 
976. mediastinotomia
(medicína) (l. mediastinum mezihrudí, ř. tome řez) mediastinotomie, chirurgické otevření mezihrudního prostoru... Celý referát
 
977. mediastinum
mezihrudí... Celý referát
 
978. mediate
zprostředkovaně... Celý referát
 
979. mediatizace
zprostředkování... Celý referát
 
980. mediátor
prostředník, zprostředkovatel... Celý referát
 
981. mediátor konfliktů
kvalifikovaný a nezávislý prostředník při řešení sporů, stresů a psychotraumat... Celý referát
 
982. medicabilis
léčitelný, vyléčitelný... Celý referát
 
983. medicamentum
medicamen, inis, n. medikament, lék, léčebný prostředek, léčivá látka... Celý referát
 
984. medicatus
léčivý, obsahující léčiva... Celý referát
 
985. medice cura te ipsum
lékaři, uzdrav, vyléč sám sebe... Celý referát
 
986. medicína
lékařství... Celý referát
 
987. medicinae universae doctor
doktor veškerého lékařství, zkratka MUDr.... Celý referát
 
988. medicinální
léčivý, léčebný, zdravotnický, zdravotní... Celý referát
 
989. medicinbal
těžký plněný kožený míč... Celý referát
 
990. medicinizace
(medicína) proces rozšiřování definice nemoci... Celý referát
 
991. medicinman
lékař, kouzelník u primitivních kmenů... Celý referát
 
992. medicus
lékař... Celý referát
 
993. medicus summus
vrchní lékař... Celý referát
 
994. medieval
středověk... Celý referát
 
995. medievalista
odborník na dějiny středověku, na středověkou historii... Celý referát
 
996. medievalistika
obor zabývající se středověkem, medievistika... Celý referát
 
997. medievista
historik specializující se na středověk... Celý referát
 
998. medik
student medicíny... Celý referát
 
999. medikace
(medicína) léčení nemocí a poruch podáváním léků... Celý referát
 
1000. medikalizace
přehnané užívání medicíny... Celý referát
 
1001. medikament
léčebný prostředek, léčebná látka... Celý referát
 
1002. medikamentózní, medikamentosní
vyvolaný, způsobený léky... Celý referát
 
1003. medikotorax
umělý pneumotorax s podáním léků do pohrudniční dutiny... Celý referát
 
1004. medio-
první část složených slov mající význam střed, střední, prostřední... Celý referát
 
1005. mediocritas
průměrnost... Celý referát
 
1006. mediogastrický
ležící uprostřed žaludku (žaludeční stěny)... Celý referát
 
1007. mediokalcinóza
rozsáhlé zvápenatění střední vrstvy tepen svalového typu... Celý referát
 
1008. mediokarpální
týkající se středu zápěstí... Celý referát
 
1009. medioklavikulární
jdoucí středem klíční kosti... Celý referát
 
1010. mediokrita
prostřednost... Celý referát
 
1011. medioligní konstituce
osoba bez výraznější převahy délkových, výškových nebo šířkových tělesných proporcí, střední typ... Celý referát
 
1012. medionekróza
ložiskové poškození a zánik buněk ve střední vrstvě tepny. Medionecrosis cystica Erdheimi onemocnění střední vrstvy artérií elastického typu se zánikem svaloviny a vznikem drobných dutin... Celý referát
 
1013. mediopalatum
střední část tvrdého patra... Celý referát
 
1014. mediopubický
týkající se středu spony stydké (reflex mediopubický)... Celý referát
 
1015. meditace
(ezoterika) rozjímání, soustředěné přemýšlení... Celý referát
 
1016. meditativní
přemýšlivý, hloubavý, rozjímavý... Celý referát
 
1017. mediteranní
středomořský, mediteránský mediteránský, mediteránní... Celý referát
 
1018. meditovat
přemýšlet, hloubat, rozjímat... Celý referát
 
1019. médium
zprostředkující činitel, prostředí, prostředek... Celý referát
 
1020. mediumita
schopnost být médiem... Celý referát
 
1021. medius
střední, prostřední... Celý referát
 
1022. medius aevus
středověk... Celý referát
 
1023. medorea
výtok z močové trubice... Celý referát
 
1024. medový
sladký... Celý referát
 
1025. medresa
islámská vysoká škola pro bohoslovce a právníky... Celý referát
 
1026. medula
dřeň (např. kostní)... Celý referát
 
1027. medulární
dřeňový... Celý referát
 
1028. medulla
dřeň. Medulla (glandula) suprarenalis dřeň nadledviny. Medulla oblongata prodloužená mícha. Medulla ossium flava žlutá kostní dřeň. Medulla ossium rubra červená kostní dřeň. Medulla renalis dřeň ledviny. Medulla spinalis mícha hřbetní... Celý referát
 
1029. medulla oblongata
prodloužená mícha... Celý referát
 
1030. medulla spinalis
páteřní (hřbetní) mícha... Celý referát
 
1031. medullatio
(l. medulla dřeň) medulace, medulizace, přeměna kompaktní kostní tkáně v kostní dřeň, medulizace kosti... Celý referát
 
1032. medullitis
(medicína) (l. medulla dřeň) medulitida, zánět dřeně... Celý referát
 
1033. medulloarthritis
(medicína) (l. medulla dřeň, ř. arthron kloub) meduloartritida, zánět kloubů a kostní dřeně... Celý referát
 
1034. medulloblastoma
(medicína) tis, n. (l. medulla dřeň, ř. blastos výhonek) meduloblastom, velmi zhoubný nádor mozečku u dětí, složený z nediferencovaných buněk podobných zárodečným buňkám míchy. Medulloblastoma corporis pinealis maligní varianta nádoru šišinky, která ... Celý referát
 
1035. medulloepithelioma
(medicína) tis, n. (l. medulla dřeň, epithelioma nádor z výstelky) meduloepiteliom, oční nádor vznikající z epitelu řasnatého tělesa nebo z duhovky... Celý referát
 
1036. medullosuprarenoma
(medicína) tis, n. (l. medulla dřeň, l. glandula suprarenalis nadledvina) medulosuprarenom, nádor z dřeně nadledviny... Celý referát
 
1037. medulocerebelární
týkající se míchy a mozečku... Celý referát
 
1038. medulocerebrální
týkající se míchy a mozku... Celý referát
 
1039. medulospinální
týkající se hřbetní míchy... Celý referát
 
1040. medúza
(zoologie) mořský žahavec (láčkovec) rosolovitého těla ve tvaru misky nebo zvonu... Celý referát
 
1041. medvědí služba
čin provedený s dobrým úmyslem, který však ve výsledku více uškodí... Celý referát
 
1042. medžlis
název parlamentu nebo jedné z jeho komor v některých zemích Blízkého východu (Turecku, Íránu)... Celý referát
 
1043. meeting
(společnost) veřejné shromáždění, schůze... Celý referát
 
1044. mefitický
odporně zapáchající, smrdutý (podle římské bohyně Mefitis)... Celý referát
 
1045. mega-
předpona mající význam miliontého násobku, násobku 10 na 6... Celý referát
 
1046. megabrutalita
mimořádná drsnost, hrubost, násilnost... Celý referát
 
1047. megabrutální
mimořádně brutální (hrubý, drsný, násilný)... Celý referát
 
1048. megacefalie
nadměrně veliká hlava... Celý referát
 
1049. megacolon
i, megasigma, tis, n. (ř. megas veliký, ř. kolon tračník, ř. sigma řecké písmo s) megakolon, megasigma, nápadné rozšíření a prodloužení tračníku, esovité kličky tračníku... Celý referát
 
1050. megadoncie
nadměrně veliké zuby... Celý referát
 
1051. megaduodenum
(anatomie) rozšíření a prodloužení dvanáctníku... Celý referát
 
1052. megaezofagus
nadměrně prodloužený a rozšířený jícen... Celý referát
 
1053. megaflops
jednotka výpočetní rychlosti, milion operací při pohyblivé desetinné čárce za sekundu... Celý referát
 
1054. megafon
(technika) hlásná trouba, zesilovač zvuku... Celý referát
 
1055. megagyrie
nadměrně veliké mozkové závity... Celý referát
 
1056. megakaryoblast
vývojově mladší megakaryocyt... Celý referát
 
1057. megakaryocyt
obrovská buňka kostní dřeně, měřící 30 - 70 um, z které se odškrcením tvoří krevní destičky... Celý referát
 
1058. megakaryocytopoéza
tvorba megakaryocytů... Celý referát
 
1059. megakreativita
objektivní kreativita vnímaná i velikými skupinami (státy, národy) jako originální tvorba... Celý referát
 
1060. megalakrie
nadměrné zvětšení okrajových částí těla, akromegalie... Celý referát
 
1061. megalalgia
(medicína) (ř. megas-megalu veliký, ř. algos bolest) megalalgie, přílišná bolest... Celý referát
 
1062. megalecitální
obsahující velké množství žloutku... Celý referát
 
1063. megalencefalie
nadměrně veliký mozek... Celý referát
 
1064. megalerythema
(medicína) tis, n. (infectiosum) (ř. megas-megalu veliký, ř. erythema erytém, červeň) virové onemocnění projevující se velkým nafialovělým exantémem... Celý referát
 
1065. megalit
monumentální kamenný památník z předhistorické doby... Celý referát
 
1066. megalo-
první část složených slov mající význam veliký, velikášský... Celý referát
 
1067. megaloblast
vývojové stadium červené krvinky vzniklé za patologických podmínek (např. nedostatkem vitamínu B12 nebo kyseliny listové)... Celý referát
 
1068. megalocefalie
nadměrně veliká hlava... Celý referát
 
1069. megalocheirie
nadměrně veliké ruce... Celý referát
 
1070. megalocystis
nadměrně velký, rozšířený měchýř... Celý referát
 
1071. megalocyt
abnormně veliká bezjaderná červená krvinka odvozená od megaloblastu... Celý referát
 
1072. megalocytický
obrovskobuněčný, velkobuněčný... Celý referát
 
1073. megalocytóza
zmnožení megalocytů v krvi... Celý referát
 
1074. megalodaktylie
nadměrně veliké prsty... Celý referát
 
1075. megalodon
(paleontologie) vymřelý prehistorický žralok (Carcharocles megalodon)... Celý referát
 
1076. megalodoncie
nadměrně veliké zuby (macrodontia)... Celý referát
 
1077. megaloenteron
(anatomie) nadměrně dlouhé střevo... Celý referát
 
1078. megalofobie
(psychologie) chorobný strach z velkých věcí... Celý referát
 
1079. megalogastrie
nadměrně veliký žaludek... Celý referát
 
1080. megaloglosie
veliký, zbytnělý jazyk... Celý referát
 
1081. megalografie
sklon k psaní abnormálně velikých písmen (následek onemocnění malého mozku)... Celý referát
 
1082. megalohepatie
nadměrně zvětšená játra... Celý referát
 
1083. megalokardie
nadměrně veliké srdce... Celý referát
 
1084. megalokornea
veliká, zvětšená nebo zesílená rohovka... Celý referát
 
1085. megalomanický
přeceňující vlastní významnost pro ostatní, velikášský, přesvědčený o své mimořádnosti... Celý referát
 
1086. megalomanický blud
velikášský, vývyšný blud... Celý referát
 
1087. megalomanie
chorobné zveličování, velikášství... Celý referát
 
1088. megalomastie
nadměrně veliké prsy (macromastia)... Celý referát
 
1089. megalomelie
nadměrně veliké končetiny... Celý referát
 
1090. megalonychóza
nadměrně zvětšené nehty... Celý referát
 
1091. megalopenis
(ř. megas-megalu veliký, l. penis mužský úd) abnormálně velký penis (macrophallus)... Celý referát
 
1092. megalopia
megalopsia, ae, f. (ř. megas-megalu veliký, ř. ops-opos oko, ř. opsis vidění) megalopie, megalopsie, zvětšené vidění, předměty vnímané zrakem se zdají být větší, než ve skutečnosti jsou... Celý referát
 
1093. megalopodie
nadměrně veliké nohy... Celý referát
 
1094. megalopole
rozsáhlé, téměř souvislé městské osídlení, megalopolis... Celý referát
 
1095. megalopsie
porucha při níž postižený vnímá, vidí předměty jako větší, než jsou ve skutečnosti... Celý referát
 
1096. megalospermie
nadměrná velikost spermie... Celý referát
 
1097. megalosplanchnie
nadměrné zvětšení vnitřních orgánů... Celý referát
 
1098. megalosplenie
nadměrně zvětšená slezina... Celý referát
 
1099. megalosyndaktylie
nadměrně veliké srostlé prsty... Celý referát
 
1100. megaloureter
(ř. megas-megalu veliký, ř. ureter močovod) megaloureter, nezvykle dlouhý močovod... Celý referát
 
1101. megapolis
označení největších konurbací... Celý referát
 
1102. megaprozopie
nadměrně veliký obličej... Celý referát
 
1103. megarektum
nadměrně rozšířený konečník... Celý referát
 
1104. megaromantika
maximalizovaná a hyperbolizovaná romantika... Celý referát
 
1105. megaron
v egejské a řecké kultuře dům na pravoúhlém půdorysu s otevřenou předsíní... Celý referát
 
1106. megasigma
megasigmoideum, i, n. (ř. megas veliký, ř. sigma, sigmoideum (kolon) esovitá klička tračníku) megasigma, megasigmoideum, prodloužení a rozšíření esovité kličky tlustého střeva... Celý referát
 
1107. megasoma
(anatomie) nadměrně veliké tělo, nadměrný vzrůst... Celý referát
 
1108. megastar
hvězda (hudebního nebo společenského života) největší velikosti... Celý referát
 
1109. megasvět
vesmír jako celek, kosmos... Celý referát
 
1110. megatrend
výrazná globální tendence k určitým aktivitám, názorům a postojům a jejich rozmach (např. v oblasti životního stylu, profesní modernizace, mobility)... Celý referát
 
1111. megera
zuřivá zlá žena, fúrie, lítice... Celý referát
 
1112. meioticus
zmenšující, zužující, redukující... Celý referát
 
1113. meióza, meiosa
redukční dělení, sled dvou nepřímých dělení buněčného jádra při vzniku zárodečných buněk, kdy se počet chromozomů zmenšuje na polovinu... Celý referát
 
1114. mejdan
večírek, oslava... Celý referát
 
1115. mejkap, make-up, makeup
kosmetická úprava obličeje... Celý referát
 
1116. meka
toužebný cíl... Celý referát
 
1117. mekka
toužebný cíl... Celý referát
 
1118. měkká data
vyjadřují subjektivní názory, mínění, postoje, pocity, dojmy, spekulace... Celý referát
 
1119. měkké drogy
drogy a akceptovatelným rizikem a nebezpečím užívání pro uživatele (např. káva, tabákové výrobky, alkohol)... Celý referát
 
1120. měkké kompetence
viz behaviorální kompetence... Celý referát
 
1121. měkký rasismus
důvodné í nedůvodné, ale současně neagresivní výhrady proti způsobu života některých etnik... Celý referát
 
1122. měknutí mozku
(medicína) encefalomalacie, mozková nekróza ischemického původu... Celý referát
 
1123. mekocefalie
nadměrně dlouhá hlava... Celý referát
 
1124. mekometr
přístroj k měření délky novorozenců... Celý referát
 
1125. mekoniorea
nadměrné vylučování smolky... Celý referát
 
1126. mekoniový
týkající se mekonia... Celý referát
 
1127. mekonium
starý název pro opium (šťáva z máku)... Celý referát
 
1128. mekonizmus, mekonismus
vleklá otrava opiem... Celý referát
 
1129. měl
(odborně) něco rozmělněného, jemně rozemletého... Celý referát
 
1130. mela-, melano-
první část složených slov mající význam tmavý, černý... Celý referát
 
1131. melaena
(ř. melaina (nosos) černá nemoc) meléna, stolice černě zbarvená natrávenou krví. Melaena neonatorum spuria meléna nepravá, přítomnost spolykané mateřské krve ve stolici novorozenců... Celý referát
 
1132. melafyr
(geologie) tmavá vyvřelá hornina složená převážně z plagioklasu, augitu a olivínu... Celý referát
 
1133. melagra
(medicína) (ř. melos končetina, ř. agra lov, záchvat) melagra, prudká, záchvatovitá bolest končetin... Celý referát
 
1134. melaina cholé
černá žluč... Celý referát
 
1135. melalgia
(medicína) (ř. melos úd, ř. algos bolest) melalgie, bolesti končetin, hlavně dolních... Celý referát
 
1136. melan(h)idrosis
(ř. melas-melanos černý, ř. hidros pot) melan(h)idroza, tmavý, modrohnědě zbarvený pot... Celý referát
 
1137. melancholický
(psychologie) smutný, depresivní, sklíčený, zádumčivý, těžkomyslný, trudnomyslný... Celý referát
 
1138. melancholie
(psychologie) těžkomyslnost, zádumčivost, trudnomyslnost... Celý referát
 
1139. melancholik
(psychologie) typ temperamentu... Celý referát
 
1140. melanémie
(medicína) choroba krve projevující se jejím tmavým zbarvením... Celý referát
 
1141. melanin
pigment podmiňující barvu tkání (kůže, vlasů, očí), kožní barvivo... Celý referát
 
1142. melanismus
(biologie) tmavé zbarvení kůže, tvoření tmavých skvrn na kůži... Celý referát
 
1143. melanoblast
buňka tvořící a obsahující melanin... Celý referát
 
1144. melanoblastom
dřívější název pro melanózu... Celý referát
 
1145. melanoblastoma
(medicína) tis, n. (ř. melas-melanos černý, ř. blastos výrůstek) melanoblastom, nejzhoubnější nádor na kůži vycházející většinou z junkčních névů, obsahující změněné melanoblasty... Celý referát
 
1146. melanocyt
buňka produkující pigment melanin... Celý referát
 
1147. melanoderma
nadměrná pigmentace kůže, zvýšené zbarvení kůže. Melanoderma cachecticorum melanoderma kachektických, sešlých osob... Celý referát
 
1148. melanodermatitis
(medicína) (ř. melas-melanos černý, ř. derma kůže) melanodermatitida, zánět kůže se zvýšením pigmentace. Melanodermatitis lichenoides melanodermatitida lichenoidní, kožní onemocnění vzniklé po styku kůže s cizorodými látkami, svým charakterem se podo... Celý referát
 
1149. melanodermie
abnormální pigmentace kůže... Celý referát
 
1150. melanofor
buňka obsahující v cytoplazmě melanin, který je vytvářen v melanoblastech... Celý referát
 
1151. melanogen
bezbarvá látka přecházející okysličením v melanin... Celý referát
 
1152. melanogeneze
tvorba melaninu... Celý referát
 
1153. melanoglosie
"černý jazyk", nahromadění melaninu v oblasti jazyka... Celý referát
 
1154. melanom
(medicína) zhoubný kožní nádor složený z melanoblastů... Celý referát
 
1155. melanoma
(medicína) tis, n. (ř. melas-melanos černý) melanom, nádor složený z melanoblastů, melanoblastom... Celý referát
 
1156. melanomatóza
tvorba melanomů na různých částech těla... Celý referát
 
1157. melanonychie
tmavé zbarvení nehtu... Celý referát
 
1158. melanoplakie
přítomnost pigmentových skvrn na jazyku a sliznici... Celý referát
 
1159. melanoplastika
plastická operace obličeje... Celý referát
 
1160. melanorea
odchod černé stolice, meléna... Celý referát
 
1161. melanosarcoma
(medicína) tis, n. (ř. melas-melanos černý, sarcoma mezenchymový nádor) melanosarkom, zhoubná forma melanomu, melanoblastom... Celý referát
 
1162. melanosarcomatosis
(medicína) is, f. (ř. melas-melanos černý, sarcoma mezenchymový nádor) melanosarkomatóza, mnohonásobný generalizovaný melanosarkom... Celý referát
 
1163. melanoscirrhus
(medicína) i, m. (ř. melas-melanos černý, ř. skirrhos tvrdý) melanoscirhus, tvrdý pigmentový nádor s hojným obsahem vaziva... Celý referát
 
1164. melanosis
zčernání, ztmavění, melanóza... Celý referát
 
1165. melanosom
okrouhlý nebo ovoidní submikroskopický útvar v cytoplazmě melanocytů, místo, kde je tvořen pigment melanin... Celý referát
 
1166. melanotický
temně, tmavě zbarvený... Celý referát
 
1167. melanotrichie
abnormální hyperpigmentace vlasů... Celý referát
 
1168. melanotrophinum
melanotropin, MSH, hormon stimulující melanocyty, tvořený v předním laloku hypofýzy... Celý referát
 
1169. melanotropní
stimulující činnost melanocytů... Celý referát
 
1170. melanóza
zčernání, ztmavění... Celý referát
 
1171. melanurie
vylučování melaninu močí... Celý referát
 
1172. melanychie
černá pigmentace nehtů... Celý referát
 
1173. melanž, melange
směs, směsice... Celý referát
 
1174. melasa
(potravinářství) vedlejší produkt extrakce cukru ze šťávy z cukrové třtiny, používaný např. při výrobě rumu... Celý referát
 
1175. melasikterus
tmavý ikterus, žluté zabarvení kůže s tmavým odstínem... Celý referát
 
1176. melatonin
(biologie) hormon produkovaný epifýzou (nadvěskem mozkovým), patří do skupiny utlumujících, takzvaný spánkový hormon... Celý referát
 
1177. melazma, melasma
kožní choroba projevující se velkými tmavými skvrnami zejména na končetinách... Celý referát
 
1178. melchisedech
(církev) lunula - držák na hostii (nazv. podle starozákonního krále a kněze Melchisedecha, který přinesl Abrahámovi - snad 2000-1700 př.n.l. - chléb a víno, in: Genesis 14, verš 18)... Celý referát
 
1179. meldovat
(hovorově) hlásit, oznamovat... Celý referát
 
1180. meléna
dehtovitě černá stolice obsahující natrávenou krev... Celý referát
 
1181. melenemesis
melaenemesis, is, f. (ř. melas-melanos (melaina) černý, ř. emesis zvracení) melenemeze, černé zvratky... Celý referát
 
1182. melika
starořecká písňová lyrika... Celý referát
 
1183. melinit
trhavina obsahující kyselinu pikrovou... Celý referát
 
1184. melior
druhý stupeň (komparativ) od slova bonus... Celý referát
 
1185. meliorace
opatření, zejména odvodňování a zavodňování, směřující ke zlepšení půdy... Celý referát
 
1186. meliorativní
(lingvistika) zlepšující význam slova, např. použití slova neslyšící místo slova hluchý... Celý referát
 
1187. meliorativum
(lingvistika) slovo (výraz) s významem zlepšujícím... Celý referát
 
1188. melioribus annis
za lepších časů... Celý referát
 
1189. meliorizmus, meliorismus
názor umírněného optimizmu vyjadřujícího, že svět spěje k lepšímu a že jej lze zlepšovat... Celý referát
 
1190. melír
jemné jinobarevné proužky... Celý referát
 
1191. melisofobie
chorobný strach před včelami a vosami... Celý referát
 
1192. melisoterapie
léčba pomocí včelího jedu... Celý referát
 
1193. melissofobie
(psychologie) chorobný strach ze včel, též apifobie... Celý referát
 
1194. melitémie
glykémie... Celý referát
 
1195. melitensis (febris)
(medicína) is, f. maltská horečka, vlnitý typ horečky při onemocnění způsobeném Brucella melitensis... Celý referát
 
1196. melitococcus
(medicína) i, m. Brucella melitensis, gramnegativní mikrob, vyvolávající infekční onemocnění... Celý referát
 
1197. melitoptyalismus
(biologie) vylučování sladkých slin... Celý referát
 
1198. meliturie
(medicína) vylučování cukru močí... Celý referát
 
1199. melizma, melisma
melodická řada tónů zpívaná na jednu slabiku textu... Celý referát
 
1200. melo-
první část složených slov mající význam písňový, zpěvný, hudební... Celý referát
 
1201. melodidymus
(biologie) podvojná zrůda spojená končetinami... Celý referát
 
1202. melodie
(hudba) sled tónů, nápěv... Celý referát
 
1203. melodika
souhrn znaků melodie... Celý referát
 
1204. melodiotherapia
melódioterapia, liečenie hudbou... Celý referát
 
1205. melodram
(hudba) scénický nebo koncertní útvar spojující herecký přednes dramatického textu s hudebním doprovodem... Celý referát
 
1206. melodramatický
(hudba) týkající se melodramu (recitace za doprovodu hudby)... Celý referát
 
1207. melofobie
(psychologie) chorobný strach z hudby určitého druhu... Celý referát
 
1208. melomanie
vášnivá láska k hudbě... Celý referát
 
1209. melomelie
zrůdný vývin přespočetných končetin... Celý referát
 
1210. melomelos
(us), n. (ř. melos úd) melomel(us), zrůda s přídatnými rudimentárními údy... Celý referát
 
1211. meloreostóza
sklerotické změny v kostních strukturách končetin... Celý referát
 
1212. melos
zpěvnost, hudebnost... Celý referát
 
1213. meloschiza
vrozený rozštěp tváře... Celý referát
 
1214. meloterapie
léčba zpěvem, též vokální terapie, voiceterapie... Celý referát
 
1215. melotézie, melothesie
učení o souvztažnostech, vytvářející systém vztahů mezi makrokosmem a mikrokosmem... Celý referát
 
1216. melotia
(ř. melon jablko... Celý referát
 
1217. melta
náhražka kávy z čekanky a žita... Celý referát
 
1218. melting pot
hypotéze podle které se v ,,tavícím kotlíku" dané makrospolečnosti (např. v USA) asimilují a ztratí původní národnosti, etnika, subkultury a vznikne relativně homogenní a integrovaná společnost... Celý referát
 
1219. mem
kulturní obdoba genu... Celý referát
 
1220. membot
osoba, který svůj život podřídila propagaci nějakého memu... Celý referát
 
1221. membrána
tenká blána nebo pružná tenká destička... Celý referát
 
1222. membrana tympani
ušní bubínek... Celý referát
 
1223. membranaceus
(l. membrana blána) blanitý... Celý referát
 
1224. membraniformní
tvaru blány... Celý referát
 
1225. membranocartilagineus
(l. membrana blána, l. cartilago chrupavka) blanitochrupavčitý... Celý referát
 
1226. membranotomie
protětí blány... Celý referát
 
1227. membranózní
blanitý... Celý referát
 
1228. membrum
úd, končetina... Celý referát
 
1229. meme
(internet) nápad či myšlenka v podobě obrázku, videa, nebo slova šířící se rychle po internetu jako fenomén, často bývá následně nadužíváno teenagery... Celý referát
 
1230. memento
(knižně) připomínka, výstraha, varování... Celý referát
 
1231. memento mori
pamatuj na smrt... Celý referát
 
1232. memetický
týkající se memů (teorie R.Dawkinse)... Celý referát
 
1233. memetika
interdiciplinární studium memů, jejich popis a zkoumaní jejich šíření a kladných i záporných dopadů na společnost... Celý referát
 
1234. memoaromán
romám psaný v podobě deníkových záznamů, skutečný příběh převeden do románové podoby... Celý referát
 
1235. memoáry
paměti... Celý referát
 
1236. memoatletika
soutěžení v oblasti zapamatování... Celý referát
 
1237. memofond
soubor všech kladných a záporných memů (kulturně předávaných elementů)v populaci... Celý referát
 
1238. memoid
osoba, jejíž chování je tak silně ovlivněno (,,infikováno" ) nějakým memem, že mu dokonce někdy obětuje i vlastní život (např. kamikadze, sebevražedný terorista)... Celý referát
 
1239. memorabilia
sbírky pamětihodností... Celý referát
 
1240. memorabilie
pamětihodnosti,pamětihodné výroky,příběhy... Celý referát
 
1241. memorandum
pamětní spis, prohlášení, listina... Celý referát
 
1242. memoria
paměť... Celý referát
 <