Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  
 
1. b-globulin
heterogenní frakce bílkoviny v séru... Celý referát
 
2. b-mimetikum
látka účinkující v organismu na adrenergní b-receptory (zprostředkující např. zrychlení srdeční akce, rozšíření průdušek, cév)... Celý referát
 
3. babička
(zastarale) někdejší vesnická porodní asistentka... Celý referát
 
4. bábrle
(zastarale) papírová ozdobná třepetající se odzdobná mašlička na ocasu draka... Celý referát
 
5. bábu
(hovorově) (beng., hind.) pán (oslovení a označení vzdělaného Bengálce)... Celý referát
 
6. babuin
(zoologie) štíhlá severoafrická kočkodanovitá opice rodu Papio, patřící do skupiny paviánů... Celý referát
 
7. baby
kojenec, nemluvně, malé dítě... Celý referát
 
8. baby blues
(medicína) lehká, přechodná, krátkodobá, benigní poporodní deprese... Celý referát
 
9. baby boom
(společnost) časové období zvýšené porodnosti... Celý referát
 
10. baby doll
(móda) krátká dámská košilka, obvykle noční... Celý referát
 
11. baby vak
(móda) textilní nosítko pro kojence a batolata... Celý referát
 
12. babybox
(společnost) schránka (nejčastěji v areálu nemocnic) pro většinou anonymně odložená novorozeňata, ve velice ojedinělých situacích i děti staré několik měsíců... Celý referát
 
13. babyka
(botanika) strom rodu Acer campestre - javor obecný nebo polní, často rostoucí křivě... Celý referát
 
14. babylon, babylón
zmatek, chaos, zejména jazykový... Celý referát
 
15. babysitting
(společnost) hlídání cizího dítěte za úplatu v domově dočasně nepřítomných rodičů... Celý referát
 
16. bača
(hovorově) pastevec ovcí... Celý referát
 
17. bacan
(brněnský hantec) penis... Celý referát
 
18. bacat
(hovorově) (dětským jazykem) bít, plácat, uhodit... Celý referát
 
19. baccalaureatus
(školství) původní akademický titul (gradus) pro bakaláře (člověka ozdobeného vařínovým věncem)... Celý referát
 
20. bacha
(slang) dávat bacha - dávat pozor, hlídat a varovat před někým nebo něčím... Celý referát
 
21. bachař
(slang) vězeňský dozorce... Celý referát
 
22. bachaty
(tanec) romantický párový tanec Domikánské republiky... Celý referát
 
23. bachelor
(školství) (v angloamerickém prostředí) bakalář... Celý referát
 
24. bachelor studies
bakalářské studium... Celý referát
 
25. bachor
(biologie) jeden z žaludků u prežvýkavců (bachor, kniha, čepec, sléz)... Celý referát
 
26. báchorka
předchůdkyně pohádky, nemá reálné jádro... Celý referát
 
27. bachratý
(expresivně) břichatý, tlustý, obtloustlý, otylý, obézní, nadutý... Celý referát
 
28. bachši
(hudba) turkmenský lidový pěvec, muzikant, vypravěč a básník improvizující za doprovodu strunného nástroje... Celý referát
 
29. bachšiš
(hovorově) bakšiš, spropitné, milodar, almužna, úplatek... Celý referát
 
30. bachyně
(myslivost) samice prasete divokého... Celý referát
 
31. bacil
tyčinkový mikrob, tyčinka... Celý referát
 
32. bacilární
týkající se bacilů, vyvolaný bacily... Celý referát
 
33. bacilemie
(medicína) výskyt bacilů v krvi... Celý referát
 
34. baciliformní
tyčinkovitý, podoby bacila... Celý referát
 
35. bacillus
tyčinka, tyčinkový mikrob. Bacillus Calmette-Guérin bacil Calmetta-Guérina (BCG), oslabený kmen Mycobacterium bovis se sníženou virulencí, používaný jako protituberkulózní vakcína. Bacillus Hanseni Hansenův bacil, Mycobacterium leprae, původce lepry... Celý referát
 
36. bacilocidní
ničící bacily... Celý referát
 
37. bacilofobie
(psychologie) chorobný strach z bacilů, mikroorganismů, nákazy, infekce... Celý referát
 
38. bacilogeneze
vznik, vývoj bacilů... Celý referát
 
39. bacilogenní
produkující bacily... Celý referát
 
40. bacilonosič
(medicína) zdánlivě zdravý jedinec, který v sobě chová a případně vylučuje choroboplodné mikroorganizmy... Celý referát
 
41. bacilóza
nespecifikované onemocnění vyvolané bacily... Celý referát
 
42. bacilurie
přítomnost bacilů v moči... Celý referát
 
43. backboard
levobok, levá strana lodi... Celý referát
 
44. backdoor
v košíkové zadní únik... Celý referát
 
45. background
pozadí, původ,zázemí... Celý referát
 
46. backronym
(lingvistika) slovní zkratka, která je původně obyčejným celým slovem, později je však interpretována jako zkratka... Celý referát
 
47. backstage
(hovorově) zákulisí... Celý referát
 
48. backup
(informatika) kopie programu nebo dat pořizovaná za účelem archivním nebo bezpečnostním... Celý referát
 
49. backward conditioning
zpětné podmiňování... Celý referát
 
50. baculka
(hovorově) obézní, otylá dívka či mladší žena, často s meliorativním nádechem... Celý referát
 
51. baculum
hůl, berla, opora... Celý referát
 
52. bad trip
doslova špatný výlet ,nečekané, náhodné, nepříjemné až krizové a chorobné negativní prožitky, zážitky a účinky intoxikace vyvolané požitím drogy... Celý referát
 
53. badatel
(odborně) objevitel, výzkumník, pátrač... Celý referát
 
54. badatelská metoda
vědecko výzkumná metoda sloužící k objevování nových, kreativních, originálních poznatků... Celý referát
 
55. baden
stratigrafický stupeň miocénu... Celý referát
 
56. badge
heraldické rozpoznávací znamení, které se na vlajkách objevuje jako emblém... Celý referát
 
57. badinage, badinerie
(hudba) skladba žertovného a hravého rázu, součást svity v 18. stol.... Celý referát
 
58. badland
neúrodná půda... Celý referát
 
59. badminton
(sport) sportovní síťová hra hraná raketou a lehkým opeřeným míčkem... Celý referát
 
60. badyán
(botanika) druh tropického stromu... Celý referát
 
61. bafat
(hovorově) kouřit dýmku a vypouštět při tom ústy obláčky kouře... Celý referát
 
62. bafuňář
(expresivně) funkcionář... Celý referát
 
63. baganče
(slang) (množné číslo banačata) těžká vojenská nebo pracovní obuv... Celý referát
 
64. bagasa
(botanika) rozmělněná stébla cukrové třtiny sloužící po vylisování šťávy jako surovina k výrobě buničiny nebo jako palivo... Celý referát
 
65. bagatela
maličkost, bezvýznamná věc... Celý referát
 
66. bagatelizace, bagatelisace
zlehčování,znevažování,podceňování... Celý referát
 
67. bagatelizační
zlehčující, podceňující. minimalizující... Celý referát
 
68. bagatelizovat
(odborně) zlehčovat, podceňovat, znevažovat... Celý referát
 
69. bagatelizující
disimulujicí, zlehčující, znevažující, popírající... Celý referát
 
70. bagatelní
(hovorově) méně závažné... Celý referát
 
71. bagaud
(historie) v 3.-4. stol. příslušník protiřímského sociálního hnutí v římských provinciích... Celý referát
 
72. bagáž
zavazadlo... Celý referát
 
73. bagdalin
(textilnictví) pestrá tkanina s orientálním (tkaným nebo tištěným) vzorem... Celý referát
 
74. bageta
(potravinářství) francouzský bílý chléb ve tvaru veky... Celý referát
 
75. bágl
batoh, ranec... Celý referát
 
76. bago
(slang) žvanec tabáku... Celý referát
 
77. bagoun
(zoologie) plemeno prasat dokrmovaných na sádlo... Celý referát
 
78. bagovat
(hovorově) žvýkat tabák... Celý referát
 
79. bagr
(stavebnictví) rypadlo... Celý referát
 
80. bagrovat
(brněnský hantec) jíst... Celý referát
 
81. baháí
stoupenec bahaizmu... Celý referát
 
82. bahaismus
(náboženství) moderní náboženství zdůrazňující principy bratrství a sociální rovnosti... Celý referát
 
83. bahno
(brněnský hantec) pivo... Celý referát
 
84. baht
(jednotky) měnová jednotka Thajska... Celý referát
 
85. bailli
(historie) (ve středověku) označení (nižšího) úředníka v západní Evropě, v Anglii částečně dodnes... Celý referát
 
86. bainit
nerovnovážná strukturní složka oceli složená ze směsi feritu a cementitu -... Celý referát
 
87. baissa, baisse
klesající tendence... Celý referát
 
88. baj bych co sid
něco bych snědl - prajzské nářečí... Celý referát
 
89. bajadéra
(tanec) indická tanečnice... Celý referát
 
90. bajan
staroruský básník (kdysi) lidový pěvec (nazvaný podle legendárního básníka Bajana)... Celý referát
 
91. bajazzo
(hovorově) (zvláště v italském prostředí) paňáca, šašek, harlekýn, pierot... Celý referát
 
92. báje
(literatura) Epika psaná veršem nebo prózou - pokus o výklad světa (to samé, co bylo řečeno u mýtu)... Celý referát
 
93. bajedére
indická tanečnice... Celý referát
 
94. bajka
(literatura) Krátký literární útvar, ve kterém vystupují zvířata s lidkými vlastnostmi. Obvykle končí ponaučením.... Celý referát
 
95. bajok
(geologie) stratigrafický stupeň jury (nazvaný podle města Bayeux v Normadii)... Celý referát
 
96. bajonet
bodák k nasazení na pušku... Celý referát
 
97. bajrám
muslimský svátek slavený dvakrát ročně... Celý referát
 
98. bajt, byte
(informatika) jednotka informace sestávající z osmi bitů... Celý referát
 
99. bajvočko
(slang) odhad, přiměřeně, cca, přibližně, trochu, asi tak, od oka, cirka... Celý referát
 
100. bakalář
(školství) titul absolventa bakalářského vysokoškolského studijního programu, zkratka Bc.... Celý referát
 
101. bakalářka
(studentský slang) bakalářšká práce... Celý referát
 
102. bakalaureát
zkouška dospělosti... Celý referát
 
103. bakarat, baccarat
stará karetní hra... Celý referát
 
104. bakchanálie, bakchanále
antická slavnost k poctě boha vína a úrody... Celý referát
 
105. bakchantka
(hovorově) vášnivá, smyslná žena... Celý referát
 
106. bakchej
(literatura) antická metrická stopa s první slabikou krátkou, s druhou a třetí dlouhou... Celý referát
 
107. bakchický
(psychologie) výstředně se bavící např. po požití alkoholických nápojů nebo drog, požitkářský, bakchanální... Celý referát
 
108. bakchius
antická pětidobá časoměrná stopa... Celý referát
 
109. bakelit
(technika) vytvrzený plast ze skupiny fenoplastů... Celý referát
 
110. bakeliťák
(brněnský hantec) černoch... Celý referát
 
111. baking powder
... Celý referát
 
112. bakláž
uzávěra přístavu nebo ústí řek pevným nebo plovoucím zařízením... Celý referát
 
113. baklažán
(botanika) mohutná jednoletá bylina pěstovaná pro temně fialovou bobuli hruškovitého tvaru používanou jako zelenina... Celý referát
 
114. baklofen
(medicína) centrální myorelaxans, látka snižující svalové napětí, křeče a bolest... Celý referát
 
115. bakro
baran po romský... Celý referát
 
116. bakšiš
(hovorově) spropitné... Celý referát
 
117. bakšle
(brněnský hantec) nohy... Celý referát
 
118. bakteriální
(biologie) související s bakteriemi, vyvolaný bakteriemi... Celý referát
 
119. baktericidní
(biologie) usmrcující, ničící bakterie... Celý referát
 
120. bakterie
(biologie) kmen nejjednoduších jednobuněčných mikroorganizmů, majících jadernou hmotu rozptýlenou po celé buňce... Celý referát
 
121. bakteriémie
přítomnost baktérií v krvi... Celý referát
 
122. bakteriemie, bakteriémie
přítomnost životaschopných bakterií v krvi... Celý referát
 
123. bakterio-, bakteri-
první část složených slov mající význam bakterie, bakteriální... Celý referát
 
124. bakteriochlorofyl
(biochemie) speciální fotosyntetické barvivo u některých druhů bakterií... Celý referát
 
125. bakteriocholie
přítomnost baktérií ve žluči... Celý referát
 
126. bakteriocidní
ničící (zabíjející)bakterie... Celý referát
 
127. bakteriocin
(biologie) látka převážně bílkovinného charakteru s antibiotickým účinkem, produkovaná bakteriemi... Celý referát
 
128. bakteriofág
mikroorganizmus podobný virům, schopný svými enzymy napadat a ničit bakterie... Celý referát
 
129. bakteriofagie
pohlcování baktérií... Celý referát
 
130. bakteriofobie
(psychologie) chorobný strach z bakterií, z nákazy... Celý referát
 
131. bakteriogeneze
vznik baktérií... Celý referát
 
132. bakterioidní
tvarově se podobající baktériím... Celý referát
 
133. bakterioklaze
rozpad, fragmentace baktérií... Celý referát
 
134. bakteriologie
nauka o bakteriích... Celý referát
 
135. bakteriolytický
rozpouštějící baktérie... Celý referát
 
136. bakteriolýza
rozpuštění, rozklad baktérií specifickou protilátkou bez účasti buněk... Celý referát
 
137. bakteriolyzin
substance schopná ničit baktérie... Celý referát
 
138. bakteriostatický
bránící růstu mikrobů... Celý referát
 
139. bakteriostatika
látky tlumící růst bakterií, působící antimikrobiálně a zastavující množení bakterií... Celý referát
 
140. bakteriostáza
zabránění, tlumení růstu či množení baktérií... Celý referát
 
141. bakteriotropin
opsonin, látka usnadňující, zprostředkující fagocytózu baktérií... Celý referát
 
142. bakterióza
(botanika) choroba rostlin způsobená bakteriemi (projevy: skvrny, hniloba, vadnutí)... Celý referát
 
143. bakteriurie
infekce močových cest, přítomnost bakterií v moči... Celý referát
 
144. bakterizace
obohacování osiva, půdy užitečnými bakteriemi... Celý referát
 
145. bakule
(brněnský hantec) peníze... Celý referát
 
146. bal
(zahradnictví) kořeny obalené vlhkou zeminou (při přesazování rostlin)... Celý referát
 
147. balada
(umění) lidová nebo umělá píseň nebo báseň vážného až tragického obsahu... Celý referát
 
148. baladeta
drobná balada... Celý referát
 
149. baladický
pochmurný, tajemný... Celý referát
 
150. balalajka
(hudba) ruský lidový drnkací nástroj... Celý referát
 
151. balamutit
(hovorově) klamat, obelhávat, šidit, přemlouvat, lanařit... Celý referát
 
152. balanc, balance
rovnováha, vyrovnanost... Celý referát
 
153. balancement
kývavé, houpavé a kolébavé pohyby projevující se často u předškolních dětí v ústavní péči... Celý referát
 
154. balanční
rovnovážný... Celý referát
 
155. balancování
udržování rovnováhy, něčeho v rovnováze... Celý referát
 
156. balanitis
(medicína) zánět sliznice žaludu penisu, též balanitida... Celý referát
 
157. balanoblennorrhoea
(medicína) (ř. balanos žalud, ř. blennos hlen, ř. rhoia tok) balanoblenorea, kapavkový zánět žaludu pyje... Celý referát
 
158. balanolit
kameny pod předkožkou žaludu... Celý referát
 
159. balanoplastica
(ř. balanos žalud, ř. plastike (techne) umění tvárné) balanoplastika, plastická operace na žaludu penisu... Celý referát
 
160. balanoposthitis
(medicína) zánět žaludu a předkožkového vaku penisu, též balanopostitida... Celý referát
 
161. balantes
cvičební program na podložce s využitím malého měkkého míče (overball)... Celý referát
 
162. balantidiosis
balantidióza, střevní onemocnění vyvolané prvokem Balantidium coli... Celý referát
 
163. balast
neužitečné zatížení, přítěž... Celý referát
 
164. balastní
(zemědělství) nestravitelný... Celý referát
 
165. balatka
(zastarale) kulička... Celý referát
 
166. balboa
(jednotky) měnová jednotka Panamy... Celý referát
 
167. balbuties
koktavost... Celý referát
 
168. balbutik
člověk postižený koktavostí... Celý referát
 
169. balbutizmus
koktavost, koktání... Celý referát
 
170. balbutologie
(odborně) interdisciplinární nauka o problematice, etiologii, patogenezi, terapii i reedukaci koktavosti... Celý referát
 
171. balda
(brněnský hantec) pohlavní úd, penis... Celý referát
 
172. baldachýn
zdobená stříška, závěs z látky, dřeva nebo štuku nad postelí, trůnem, oltářem ap.... Celý referát
 
173. baldrián
(botanika) kozlík lékařský... Celý referát
 
174. bale
(jednotky) žok bavlny - mezinárodní měrná jednotka bavlny - 226,796 kg... Celý referát
 
175. balerína
(tanec) baletka, obvykle divadelní sólistka... Celý referát
 
176. balet
(tanec) umělecký tanec... Celý referát
 
177. balisáž
vytyčování, značení plavební dráhy signálními znaky... Celý referát
 
178. balismus
(odborně) rozmáchlé pohyby celých končetin, záškuby a házivé pohyby mnohdy velké intenzity... Celý referát
 
179. balista
vrhací válečný stroj vyvinutý z praku... Celý referát
 
180. balistický strečink
dynamický tělocvik rozvíjející flexibilitu, cviky se provádějí švihem... Celý referát
 
181. balistika
nauka o pohybu střel a raket... Celý referát
 
182. balistofobie
(psychologie) chorobný strach ze střel... Celý referát
 
183. balistokardiografie
záznam reaktivního pohybu těla a tělních vibrací vyvolaných srdeční činností... Celý referát
 
184. balistokardiogram
záznam balistokardiografický... Celý referát
 
185. balit
(hovorově) zabalovat do obalu (papíru, krabice)... Celý referát
 
186. balit kramle
... Celý referát
 
187. balka
stržová erozní rýha... Celý referát
 
188. balkanistika
(lingvistika) obor zabývající se jazykem, historií a kulturou národů žijících na Balkáně, balkanologie... Celý referát
 
189. balkon
(architektura) plošina se zábradlím vyčnívající z obvodového zdiva... Celý referát
 
190. ballabile
(tanec) baletní hudba a velký skupinový tanec zakončující nějakou scénu nebo tvořící závěr baletu... Celý referát
 
191. balletto
(hudba) (zvláště v Itálii v 16. stol.) vokální nebo instrumentální skladba tanečního charakteru... Celý referát
 
192. ballonnement
fr.) naplnění, roztažení tělní dutiny plynem nebo tekutinou... Celý referát
 
193. ballterapie
rehabilitační cvičení s míči pro handikapované... Celý referát
 
194. balneo-
první část složených slov mající význam lázeň, lázně, lázeňský... Celý referát
 
195. balneologia
nauka o léčivých vodách, lázních a jejich účinku na lidský organismus... Celý referát
 
196. balneologie
nauka o léčivých vodách, lázních a jejich účincích na lidský organizmus... Celý referát
 
197. balneotechnika
(technika) lázeňská technika... Celý referát
 
198. balneoterapie
lázeňská léčba... Celý referát
 
199. balneum
lázeň, koupel. Balneum aquae lázeň vodní. Balneum arenae lázeň písečná. Balneum calens, tepidum lázeň horká, koupel teplejší než 39 °C. Balneum carboneum lázeň uhličitá. Balneum electricum lázeň elektrická. Balneum frigidum lázeň studená. Balneum ma... Celý referát
 
200. balon
(slang) míč - fotbalový, basketbalový, na házenou, odbíjenou, vodní pólo (zpravidla větčích rozměrů, golfovým míčkům apod. se balon neříká)... Celý referát
 
201. balotáž
tajné hlasování, původně barevnými kuličkami... Celý referát
 
202. balottement
fr. balloter houpat se) při palpačním vyšetření charakteristický pasívní pohyb dětské hlavy v děloze... Celý referát
 
203. balsamatio
(ř. balsamon balzámový keř, olej) balzamace, balzamování, umělé konzervování mrtvoly k zabránění rozkladu... Celý referát
 
204. baltheus, balteus
svinutý pás vymezený volutami jónské hlavice... Celý referát
 
205. baltistika
(lingvistika) obor zabývající se jazykem, historií a kulturou baltských národů... Celý referát
 
206. balustráda
zábradlí z kuželek, sloupků... Celý referát
 
207. balza, balsa
měkké, velmi lehké dřevo z jihoamerického stromu používané zejména na stavbu leteckých modelů... Celý referát
 
208. balzám
(odborně) vonná polotekutá olejnatá pryskyřice užívaná zvláště v technice, medicíně a kosmetice... Celý referát
 
209. balzamování
umělé konzervování lidských i zvířecích mrtvol napuštěním antiseptickými látkami... Celý referát
 
210. bambara
(botanika) babmarové ořechy - semena africké tropické rostliny rodu Voandzeia, užívané jako potravina... Celý referát
 
211. bambino
dítě, dětátko... Celý referát
 
212. bambiriáda
přehlídka činnosti sdružení dětí a mládeže a středisek volného času... Celý referát
 
213. bambitka
(vojenství) stará ruční palná zbraň s krátkou hlavní... Celý referát
 
214. bambocciata
(výtvarnictví) kompozice se scénou z lidského života... Celý referát
 
215. bambula
nemotora, hlupák, budižkničemu... Celý referát
 
216. bambus
(botanika) až 40 m vysoká dřevnatá tráva z čeledi lipnicovitých se statnými, pevnými a pružnými stébly... Celý referát
 
217. bambusový
vyrobený z bambusu... Celý referát
 
218. bamja
(botanika) vysoká tropická jednoletá rostlina rodu Hibiscus, pěstovaná jako zelenina, užívaná k výrobě lan, provazů i jako náhražka kávy... Celý referát
 
219. bán
holubník... Celý referát
 
220. banalita
jednoduchost, bezvýznamná věc... Celý referát
 
221. banalizace
(hovorově) redukcionismus, nepřípustná simplifikace, zjednodušování, zevšedňování, rozmělňování, nedoceňování, deaxiologizace... Celý referát
 
222. banální
(hovorově) všední, bezvýznamný, otřelý, otřepaný... Celý referát
 
223. banální stres
drobná, málo významná zátěž, která však může být takovým stresem postiženými osobami subjektivně vnímaná i jako zátěž limitní nebo extrémní... Celý referát
 
224. banán
(botanika) tropické ovoce, plod banánovníku... Celý referát
 
225. banát
někdejší správní oblast v Jugoslávii, bánovina (nazv. podle kraje Banát na jugoslávsko-rumunských hranicích)... Celý referát
 
226. baňatý
(hovorově) soudkovitý (láhev), vydutý, kupolovitý, bachratý, podobný báni... Celý referát
 
227. band
(hudba) skupina, obvykle hudební... Celý referát
 
228. band wagon effect
tendence nerozhodné části populace přidat se po nějaké době k té straně, která pravděpodobně zvítězí, též tzv. spáčský efekt... Celý referát
 
229. banda
tlupa, protispolečenská skupina osob, sebranka... Celý referát
 
230. bandage
z fr. bande obvaz) bandáž, obvaz, obvazování... Celý referát
 
231. bandalír
závěsný řemen, pás od ramene k protilehlému boku... Celý referát
 
232. bandaska
(hovorově) nahoře zúžená plechová nádoba se sklopným držátkem a zasouvací pokličkou, používaná např. na mléko... Celý referát
 
233. bandáž
obvaz, zpevnění, obvazování... Celý referát
 
234. banderila, banderilla
kopí s vlaječkou vrhané na býka při býčích zápasech... Celý referát
 
235. banderovec, benderovec
(historie) příslušník tzv. Ukrajinské povstalecké armády po druhé světové válce... Celý referát
 
236. bandita
lupič, loupežník, násilník, gangster... Celý referát
 
237. bandó, bando
stuha přidržující baret nebo dámský kloubouk posazený hluboko do čela... Celý referát
 
238. bandur, bandor
oválné pečivo z tmavší pšeničné mouky, sypané kmínem a solí... Celý referát
 
239. bandura
ukrajinský strunný drnkací nástroj... Celý referát
 
240. bandy hokej, bandyhokej, bandyhockey
pozemní hokej se zvláštními holemi... Celý referát
 
241. baník
(zastarale) horník... Celý referát
 
242. bank
souhrn vložených peněz, o které se hraje... Celý referát
 
243. banka
(zastarale) bandaska na mléko... Celý referát
 
244. bankál, bangál
(zastarale) banka... Celý referát
 
245. bankéř
majitel banky, bankovní obchodník... Celý referát
 
246. banket
hostina pro velký počet osob... Celý referát
 
247. bankiraj, bangkirai
exotické dřevo stromu Shorea laevis (odolné proti vodě a mrazu)... Celý referát
 
248. bankocetle, bankocedule
(historie) papírová úvěrová poukázka... Celý referát
 
249. bankomat
(finance) výdejní automat hotovostních peněz za použití platební karty... Celý referát
 
250. baňkování
(odborně) masérská technika využívající baněk s odsátým vzduchem přiložených na kůži, čímž dochází k lepšímu prokrvení kůže a podkoží, mající za následek odplavení škodlivin a úlevu od boleti... Celý referát
 
251. bankrot
úpadek, krach... Celý referát
 
252. banner
(marketing) reklamní plocha na webových stránkách... Celý referát
 
253. bantam
(sport) hmotnostní kategorie některých sportů, např. boxu, vzpírání... Celý referát
 
254. bantamka
(zoologie) malé okrasné plemeno slepic pocházející z Japonska... Celý referát
 
255. bantustan
bývalé správní území v JAR, vyhrazené pro nebělošské, hlavně černošské obyvatelstvo... Celý referát
 
256. banu
(mn. č. bani) rumunská dílčí měnová jednotka, setina lei... Celý referát
 
257. banyan, banyán
(botanika) strom obrovského vzrůstu, v Indii posvátný... Celý referát
 
258. bao
(gastronomie) čínské vdolky... Celý referát
 
259. baobab
(botanika) mohutný košatý africký strom... Celý referát
 
260. baptisma
ponoření, vnoření, koupel... Celý referát
 
261. baptista
(církev) příslušník evangelické svobodné církve uznávající pouze křest v dospělosti na základě osobního vyznání... Celý referát
 
262. baptisterium
křtitelnice... Celý referát
 
263. bar
(společnost) noční zábavní podnik... Celý referát
 
264. bar micva
,,syn přikázání?. Každá osoba mužského pohlaví, která je povinna plnit předpisy judaismu. Od raného středověku označuje termín židovského chlapce, jenž dosáhl věku 13 let. Při první příležitosti po jeho 13. narozeninách, kdy se čte v synagóze Tóra, j... Celý referát
 
265. baraba
(slang) dělník zaměstnaný při stavbě tunelu nebo železnice... Celý referát
 
266. barabizna
(expresivně) špatně udržovaná, zanedbaná, rozpadající se budova, ruina, dům na spadnutí... Celý referát
 
267. baragnózie
nedostatečné vnímání tlaku, hmotnosti... Celý referát
 
268. barák
(zastarale) chatrč, bouda... Celý referát
 
269. barakuda
(zoologie) dravá tropická mořská ryba... Celý referát
 
270. baráž
(sport) opakovaný zápas o postup nebo o vítězství při rovnosti bodů... Celý referát
 
271. barba
vous, brada... Celý referát
 
272. barbakan
předsunuté opevnění... Celý referát
 
273. barbar
(hovorově) divoch, primitiv... Celý referát
 
274. barbarismus, barbarizmus
slovo nevhodně přejaté z cizího jazyka nebo vytvořené podle cizího vzoru... Celý referát
 
275. barbarizace
(odborně) aktivní deformace hodnot, morálky, vkusu, forem, kultury, zprimitivnění, degradace... Celý referát
 
276. barbarský
neřecký, neřímský... Celý referát
 
277. barbarství
divošství... Celý referát
 
278. barbarus
cizí... Celý referát
 
279. barbatus
vousatý, ochlupený... Celý referát
 
280. barbecue
(gastronomie) piknik, při kterém se griluje maso... Celý referát
 
281. barbed wire disease
choroba ostnatého drátu... Celý referát
 
282. barber
(móda) holič, pánský kadeřník... Celý referát
 
283. barbeta
(historie) (v 17.-18. stol.) dělový kryt tvořený třemi k sobě kolmými náspy a umístěný na pevnostním valu... Celý referát
 
284. barbitalismus
chronická otrava barbituráty... Celý referát
 
285. barbitalum
barbital, kyselina dietylbarbiturová, dlouhodobě účinné barbiturátové hypnotikum. Barbitalum solubile barbital rozpustný... Celý referát
 
286. barbiton
starořecký strunný nástroj... Celý referát
 
287. barbiturát
(biochemie) derivát kyseliny barbiturové, hořký a ve větším množství jedovatý,v lékařství užívaný jako hypnotikum nebo sedativum... Celý referát
 
288. barbotino
(archeologie) výzdoba, resp. povrchová úprava keramiky, která se dělala nanášením nové vrstvy, nalepením nepravidelných aj. kousků hlíny na hotový výrobek před vypálením. Konečným výsledkem je někdy jen zdrsnění, někdy vzorovaný povrch nádoby.... Celý referát
 
289. barbula
vousky, chloupky... Celý referát
 
290. barchan
(geografie) písečná duna ve tvaru půlměsíce... Celý referát
 
291. barches
pečivo připravované podle židovských náboženských předpisů a požívané v sobotu... Celý referát
 
292. barchet
silná teplá bavlněná látka česaná na rubové straně... Celý referát
 
293. bard
(hudba) keltský národní pěvec... Celý referát
 
294. bardus
nechápavý... Celý referát
 
295. barestezie
schopnost vnímat tlak působící do hloubky... Celý referát
 
296. baresteziometr
přístroj k měření tlaku... Celý referát
 
297. baresteziometrie
měření citlivosti na tlak, hmotnost... Celý referát
 
298. baret, baretka
plochá měkká kulatá čepice bez štítku... Celý referát
 
299. bargain
ujednání, dohoda... Celý referát
 
300. baribal
velká severoamerická medvědovitá šelma, medvěd černý... Celý referát
 
301. barický
(fyzika) tlakový, týkající se atmosférického tlaku... Celý referát
 
302. bariéra
překážka, zábrana, hráz... Celý referát
 
303. barikáda
(hovorově) provizorní, rychlý způsob uzavření průchodu... Celý referát
 
304. bárin
-a muž. r. (rus.) starý ruský titul pána... Celý referát
 
305. bárišňa, báryšňa
(historie) (v ruském předrevolučním prostředí) slečna... Celý referát
 
306. barista
odborník na přípravu kávy... Celý referát
 
307. bárka
loď nebo člun s vesly, někdy s pomocnou plachtou... Celý referát
 
308. barkarola
(hudba) píseň benátských gondoliérů, gondoliéra... Celý referát
 
309. barkasa
malé plavidlo používané jako obsluha v přístavech... Celý referát
 
310. barman
číšník obsluhující za barovým pultem... Celý referát
 
311. barmice
Kroužkový závěs zvaný též barmice měl různou délku - mohl dosahovat na ramena bojovníka nebo mohl přesahovat ramena a spadat i hluboko na hruď,... Celý referát
 
312. barnabitka
(náboženství) členka přísného řeholního řádu... Celý referát
 
313. barnum
barnumská reklama, přemrštěná okázalá reklama... Celý referát
 
314. barnumský
bombastický, nezřízený, hlučný, přehnaný, křiklavý... Celý referát
 
315. barochorie
(botanika) způsob šíření diaspor rostlin pádem semen svou vlastní vahou (např. dub, líska, jírovec)... Celý referát
 
316. barograf
(technika) tlakoměr, zapisovač tlaku... Celý referát
 
317. barokizace, barokisace
dodávání barokního rázu,napodobování baroka... Celý referát
 
318. barokní
(umění) vztahující se k baroku, mající prvky baroka... Celý referát
 
319. baroko
(umění) umělecký sloh 17. a 18. století vyznačující se dynamičností tvarů... Celý referát
 
320. barometr
(technika) přístroj na měření atmosférického tlaku, tlakoměr... Celý referát
 
321. baron
příslušník nejnižšího stupně vyšší šlechty... Celý referát
 
322. baronesa
dcera barona... Celý referát
 
323. baronet
člen anglické nižší šlechty... Celý referát
 
324. baroreceptor
(ř. baros tíha, l. recipere přijímat) baroreceptor, nervové zakončení reagující na kolísání tlaku... Celý referát
 
325. baroreceptory
čidla citlivá na nízký i vysoký barometrický tlak např. v cévách... Celý referát
 
326. barosenzibilní
vnímavý na kolísání tlaku... Celý referát
 
327. barotrauma
poškození organismu náhlými změnami atmosferického tlaku... Celý referát
 
328. barrandien
oblast středočeského paleozoika, nazvaná podle francouzského paleontologa a geologa J. Barranda... Celý referát
 
329. barré
způsob hry na kytaru (levý ukazováček tiskne při hraní akordů všechny struny najednou)... Celý referát
 
330. barrel, barel
americká objemová jednotka rovná 158,987 l... Celý referát
 
331. barsac
(gastronomie) sladké bílé víno... Celý referát
 
332. barter
obměna, výměna... Celý referát
 
333. bartholinitis
(medicína) ( podle dán. anatoma Bartholina) bartolinitida, nevhodný název pro zánět Bartholiniho žlázek (glandulae vestibulares majores)... Celý referát
 
334. bartonellosis
bartonelóza, infekční onemocnění vyvolané mikrobem Bartonella bacilliformis, vyskytující se hlavně v Andách... Celý referát
 
335. barurie
vylučování moči vysoké specifické hmotnosti... Celý referát
 
336. barva
(brněnský hantec) prd, pšouk... Celý referát
 
337. barvocit
(biologie) schopnost rozpoznávat barvy... Celý referát
 
338. barvový archetyp aktivity
červená barva... Celý referát
 
339. barvový archetyp čistoty a nevinnosti
bílá barva... Celý referát
 
340. barvový archetyp klidu
modrá barva... Celý referát
 
341. barvový archetyp neklidu a nejistoty
archetyp neklidu a nejistoty může symbolizovat fialová barva... Celý referát
 
342. barvový archetyp optimismu
žlutá barva... Celý referát
 
343. barvový archetyp přírody
zelená barva... Celý referát
 
344. barvový archetyp temnoty
černá barva... Celý referát
 
345. barvový archetyp země
hnědá barva... Celý referát
 
346. baryacusis
is, baryacusia, ae, f. (ř. barys těžký, ř. akusis slyšení) baryakuze, baryakuzie, nedoslýchavost, nahluchlost... Celý referát
 
347. baryakuzie
nedoslýchavost, nahluchlost... Celý referát
 
348. baryglosie
,,těžký jazyk´", řečové obtíže... Celý referát
 
349. barylalie
obtížná mluva, nezřetelná řeč, často chraplavá (např. u nemocných s organickou lézí mozku)... Celý referát
 
350. baryony
těžké elementární částice... Celý referát
 
351. barysféra
(geologie) vnitřek země, složený z těžkých látek... Celý referát
 
352. baryton
(hudba) střední mužský hlas... Celý referát
 
353. barytóza
zaprášení plic barytem při výrobě síranu barnatého... Celý referát
 
354. baryum
(chemie) prvek značky Ba, atom. čís. 56, atom. hmotnost 137,36... Celý referát
 
355. barzoj
ruský dlouhosrstý chrt... Celý referát
 
356. bas
první část složených slov mající význam hluboký, nízký... Celý referát
 
357. basa
kontrabas... Celý referát
 
358. basaliom
(medicína) basocelulární karcinom, kožní rakovinný nádor, též bazaliom... Celý referát
 
359. basalioma
(medicína) tis, n. (l. basalis spodinový, základový) bazaliom, zhoubný kožní nádor z bazálních vrstev pokožky. Basalioma rodens vředovitě se rozpadající bazaliom. Basalioma terebrans bazaliom rostoucí do hloubky. Basalioma vegetans bazaliom bující... Celý referát
 
360. basar
tělo, tělesnost, fyzická stránka lidské bytosti... Celý referát
 
361. basebalka
baseballová čepice... Celý referát
 
362. baseball
(sport) sportovní pálkovací hra oblíbená hlavně v USA... Celý referát
 
363. basedowificatio
basedowifikace, změna, přechod eufunkční strumy v typický obraz Graves-Basedowovy nemoci... Celý referát
 
364. basedowoidní
podobný Basedowově chorobě... Celý referát
 
365. baseness
nízkost, hanebnost, sprostota, ohavnost, opak vznešenosti... Celý referát
 
366. baset, basset
(kynologie) krátkosrsté plemeno loveckého psa... Celý referát
 
367. bashert
židovské označení manželky/manžela (družky,druha), jakožto nepostradatelné poloviny jednoho celku, protože každý z nás je pouze nedokonalá entita, hledající právě svého "bashert"... Celý referát
 
368. basic research
základní výzkum... Celý referát
 
369. basicus
bazický, zásaditý, alkalický... Celý referát
 
370. basidie, bazidie
buňka stopkovýtrusných hub vytvářející výtrusy... Celý referát
 
371. basifobie
(psychologie) strach z chůze... Celý referát
 
372. basilaris
bazální, základní... Celý referát
 
373. basilea tú theú
království boží... Celý referát
 
374. basileus
král, císař... Celý referát
 
375. basioglossus
spodinojazykový, týkající se spodiny jazyka... Celý referát
 
376. basion
kraniometrický bod na bázi kosti týlní, uprostřed předního okraje foramen magnum... Celý referát
 
377. basiothryptor
(ř. basis základ, spodina, ř. thryptein rozdrtit) baziotryptor, přístroj k rozdrcení hlavičky odumřelého plodu při nemožnosti normálního porodu... Celý referát
 
378. basis
základna... Celý referát
 
379. basket
severské saně tažené psy... Celý referát
 
380. basketbal
(sport) košíková... Celý referát
 
381. basofilie, bazofilie
zvýšení počtu bazofilů v periferní krvi... Celý referát
 
382. basophilismus
(pituitarius) bazofilismus (pituitární), označení pro Cushingovu chorobu vyvolanou podle dřívější představy zmnožením bazofilních buněk podvěsku mozkového... Celý referát
 
383. basreliéf
nízký reliéf... Celý referát
 
384. basse chifrée
basso continuo... Celý referát
 
385. basso continuo
(hudba) doprovodný part ve zjednodušeném způsobu zápisu (s anebo bez číslic a znaků zkracujících harmonické funkce), používaný cca 1580 - 1. pol. 19. stol.... Celý referát
 
386. basso sequente
basso continuo... Celý referát
 
387. basta
konec, stačí... Celý referát
 
388. bastard
(expresivně) kříženec, míšenec... Celý referát
 
389. bastarda
druh gotického písma... Celý referát
 
390. bastardace
mezidruhové křížení, bastardizace... Celý referát
 
391. bastardizace, bastardisace
mezidruhové křížení, bastardace... Celý referát
 
392. bastion
vystupující část opevnění, bašta... Celý referát
 
393. baštit
(brněnský hantec) jíst... Celý referát
 
394. bástr
(brněnský hantec) Bystrc ( část Brna )... Celý referát
 
395. baštýř
(rybářství) rybářský pracovník starající se o rybníky... Celý referát
 
396. batalion, batallón
(vojenství) vojenská jednotka... Celý referát
 
397. batáty
(gastronomie) hlízy batátovníku pěstovaného v tropech, sladké brambory... Celý referát
 
398. batch
dávka, celek hromadně zpracovávaných dat... Celý referát
 
399. baterie
sestava, souprava... Celý referát
 
400. baterka
(technika) elektrická svítilna na suchý článek... Celý referát
 
401. bathmotropia
bathmotropismus, i, m. (ř. bathmos stupeň, práh, ř. trope obrat) batmotropie, batmotropismus, ovlivnění dráždivosti srdečního svalu (nervu)... Celý referát
 
402. bathmotropní
Ovlivňující dráždivost svalu (obvykle srdečního) [řec. bathmos - práh]... Celý referát
 
403. batika
(textilnictví) barvení tkanin pomocí vosku... Celý referát
 
404. batikování
způsob vytváření vzoru na tkaninách pomocí vosku... Celý referát
 
405. batist
(textilnictví) velmi jemná průsvitná bavlněná nebo lněná tkanina v plátnové vazbě... Celý referát
 
406. batmofobie
(psychologie) chorobný strach ze schodů a schodišť... Celý referát
 
407. batofobický
mající chorobný strach z hloubek... Celý referát
 
408. batofobie
(psychologie) chorobný strach z hloubek... Celý referát
 
409. batoh
(móda) zavazadlo s popruhy určené k nošení na zádech, často obsahující nekolik jednotlivých kapes uzavíratelných zipem... Celý referát
 
410. batole
jedinec ve vývojovém stadiu od jednoho roku do tří roků života... Celý referát
 
411. batolit
vyvřelé těleso velkých rozměrů utuhlé v hloubce... Celý referát
 
412. batometr
přístroj k odběru vzorků vody... Celý referát
 
413. baton
dlouhá hůl k šermu,taktovka... Celý referát
 
414. batrachofobie
(psychologie) chorobný strach ze žab... Celý referát
 
415. batrachologie
nauka o obojživelnících... Celý referát
 
416. batrocefalie
znetvoření hlavy se stupňovitou klenbou lebky... Celý referát
 
417. battarismus
(ř. battarismos koktání) breptavost... Celý referát
 
418. bátuška, baťuška
důvěrné oslovení otce nebo váženého muže v ruském prostředí... Celý referát
 
419. baty-, bato-
první část složených slov mající význam hloubka, hluboký... Celý referát
 
420. batyál
dno moří a oceánů nad abysálem, v hloubce 200-2 000 m... Celý referát
 
421. batyestézie
hluboké čití, vnímání... Celý referát
 
422. batygastrie
níže uložený žaludek, pokles žaludku... Celý referát
 
423. batygrafie
průzkum vodních hloubek... Celý referát
 
424. batyhyperestézie
zvýšené hluboké čití... Celý referát
 
425. batyhypestézie
snížené hluboké čití... Celý referát
 
426. batykardie
nízká poloha, pokles srdce v hrudníku... Celý referát
 
427. batymetr
hloubkoměr... Celý referát
 
428. batypnoe
prohloubení dechu, hluboké dýchání... Celý referát
 
429. batysféra
(námořnictví) ponorná tlaková vodotěsná komora tvaru koule k pozorování a měření v mořských hlubinách... Celý referát
 
430. batyskaf
speciální podmořské plavidlo sloužící k vědeckým účelům... Celý referát
 
431. bauch
(brněnský hantec) břicho... Celý referát
 
432. bauchec
(brněnský hantec) břicho... Celý referát
 
433. bauxit
(geologie) červená usazená hornina, surovina na výrobu hliníku... Celý referát
 
434. bazální
(odborně) základní, výchozí (báze = základ)... Celý referát
 
435. bazální ganglia
bazální ganglia ? jádra šedé hmoty v mozku ve spodní části telencefala obklopené bílou hmotou... Celý referát
 
436. bazální membrána
... Celý referát
 
437. bazální metabolismus
... Celý referát
 
438. bazální osobnost
(psychologie) základy duševního života tvořící se do tří let života jedince a projevující se primárně důvěrou či nedůvěrou vůči světu... Celý referát
 
439. bazální stimulace
(odborně) stimulace (podněcování) podporující procesy a vývoj percepce, komunikace a interakce, např. u osob s těžkým kombinovaným somatickým a mentálním postižením (koncept Andrease Frölicha)... Celý referát
 
440. bazální teploměr
... Celý referát
 
441. bazální teplota
... Celý referát
 
442. bazalt
čedič... Celý referát
 
443. bažant
(ornitologie) lesní lovný pták příbuzný domácí slepici, u nás zdomácnělý - rod Phasianus (bažant kolchidský), rod Gennaeus: (bažant stříbrný)... Celý referát
 
444. bazar
(obchod) obchod s použitým zbožím... Celý referát
 
445. báze, base
základna, základ... Celý referát
 
446. bazén
(hovorově) umělá vodní vodotěsná nádrž pro rekreační, sportovní,okrasné, požární i průmyslové účely... Celý referát
 
447. bazi-, bazo-, basi-, baso-
první část složených slov mající význam - spodní, základový, bazální... Celý referát
 
448. bazicita, basicita
zásaditost... Celý referát
 
449. bazický
zásaditý... Celý referát
 
450. bazifaryngický
(anatomie) týkající se spodiny hltanu... Celý referát
 
451. bazifilní
rostliny vyžadující zásadité prostředí o pH 7,5 - 11... Celý referát
 
452. bazilární
spodinový, týkající se lebeční spodiny... Celý referát
 
453. bazilika, basilika
tří- a vícelodní podélný chrám, jehož střední loď je vyšší, charakteristický pro středověk... Celý referát
 
454. bazilišek
(zoologie) druh menšího tropického ještěra... Celý referát
 
455. bazinga
(hovorově) vítěžné zvolání Sheldona Coopera ze seriálu Teorie velkého třesku... Celý referát
 
456. baziotripse
rozdrcení lebky plodu... Celý referát
 
457. bazírovat
(hovorově) zdůrazňovat něco, vycházet z něčeho, trvat na něčem... Celý referát
 
458. bažit
(hovorově) usilovat o něco, snažit se, toužit, prahnout... Celý referát
 
459. bazitonie
(botanika) podporování výhonů z báze rostliny více než z vyšších částí rostliny -> habitus keře (báze, ze které dochází k obnovování zove se xylopodium) (srv. akrotonie)... Celý referát
 
460. bazivertebrální
vztahující se k obratlovému tělu... Celý referát
 
461. bázlivost
(psychologie) bojácnost, nesmělost, ostýchavost... Celý referát
 
462. bazmek
(brněnský hantec) krám, nekvalitní výrobek... Celý referát
 
463. bazocelulární
týkající se spodní buněčné vrstvy... Celý referát
 
464. bazocyt
bazofilní bílá krvinka... Celý referát
 
465. bazocytopenie
abnormálně nízký obsah bazocytů v krvi... Celý referát
 
466. bazocytóza
abnormální zvětšení bazocytů v krvi... Celý referát
 
467. bazofalangie
deformace prstu na ruce nebo na noze charakterizovaná zkrácením nebo prodloužením článků... Celý referát
 
468. bazofilie
vlastnost určitých buněk, zvláště některých bílých krvinek, barvit se zásaditými barvivy... Celý referát
 
469. bazofilní
barvící se zásaditými barvivy... Celý referát
 
470. bazofobie
úzkostlivá představa neschopnosti rychlé chůze, běhu... Celý referát
 
471. bazolaterální
umístšný dole a po straně... Celý referát
 
472. bazuka
(vojenství) přenosná protipancéřová zbraň s hladkou hlavní k odpalování průbojných reaktivních střel... Celý referát
 
473. bdít
(hovorově) být vzhůru, nespat... Celý referát
 
474. beach-volleyball
plážový volejbal... Celý referát
 
475. beachwear
plážové oblečení... Celý referát
 
476. beat
(hudba) základní rytmus jazzu... Celý referát
 
477. beat generation
nonkonformní hnutí americké mládeže na přelomu 50. a 60. let 20. století... Celý referát
 
478. beati pacifici
blahoslavení mírumilovní (mírní)... Celý referát
 
479. beatifikace
v římskokatolické církvi prohlášení za blahoslaveného... Celý referát
 
480. beatitudo
blaženost, blahoslavenství... Celý referát
 
481. beatman
hráč, milovník i fanoušek beatové nebo rockové hudby beatnik [bítnik], člen nonkonformního hnutí americké mládeže na přelomu 50. a 60. let 20. století... Celý referát
 
482. beatnik
čti bítnik, člen nonkonformního hnutí americké mládeže na přelomu 50. a 60. let 20. století... Celý referát
 
483. beau monde
elegantní svět... Celý referát
 
484. beaujolais
červené francouzské víno... Celý referát
 
485. bebínko
(hovorově) (dětsky) bebíčko, poranění, bolístka... Celý referát
 
486. bechicus
(ř. bex-bechos kašel) zmírňující kašel... Celý referát
 
487. bechtěrev
(medicína) chronické onemocnění meziobratlových kloubů a vazů páteře, Bechtěrevova nemoc... Celý referát
 
488. bečka
(hovorově) dřevěná nebo i plastová sudová nádoba (např. na kvas)... Celý referát
 
489. béčko
(brněnský hantec) homosexuál... Celý referát
 
490. becquerel
fyzikální jednotka pro aktivitu zářiče... Celý referát
 
491. bečvář
(zastarale) bednář - dříve se toto povolání dělilo na bednáře, který pracoval s měkčím dřevem a vyráběl menší výrobky (vědra, škopky) a bečváře, který pracoval s tvrdým dřevem a vyráběl sudy, kádě apod.... Celý referát
 
492. beďar
(slang) akné... Celý referát
 
493. bedekr, baedeker
(literatura) knižní cestovní turistický průvodce... Celý referát
 
494. bedlivý
(hovorově) pozorný, dbalý, vnímavý, opatrný... Celý referát
 
495. bedna
(hovorově) televizor... Celý referát
 
496. bedo
Význam slova:... Celý referát
 
497. bedra
(anatomie) bederní (lumbální) páteř - spodní část páteře nad pánví... Celý referát
 
498. bedrník
(botanika) mrkvovitá okoličnatá bylina rodu Pimpinella saxifraga, jejíž kořen se používá na detoxikaci organismu... Celý referát
 
499. bedrun
lehčí posilovací cviky pohybového aparátu, které se provádějí na lůžku... Celý referát
 
500. beduín
arabský kočovník a chovatel velbloudů... Celý referát
 
501. beebop
džezový styl s nepravidelným frázováním a složitější harmonii,bop... Celý referát
 
502. beefsteak
přírodní řízek z hovězího masa, biftek... Celý referát
 
503. beeper
pípač, zvukový signál... Celý referát
 
504. befel
(hovorově) rozkaz, povel... Celý referát
 
505. befriending
nápomoc, např. takový typ psychosociální péče, která je zaměřena na uspokojení potřeb klienta... Celý referát
 
506. beghard
člen středověké laické náboženské společnosti vzniklé ve Flandrech... Celý referát
 
507. běh
(odborně) rychlý pohyb podobný chůzi, při němž pravidelně dochází ke stavu, kdy se žádná končetina nedotýká země... Celý referát
 
508. behaizmus, behaismus
islámské učení snažící se pozdvihnout úroveň lidu a odmítající válku... Celý referát
 
509. behavioral rules
pravidla (předpisy, zásady) chování... Celý referát
 
510. behavioral sciences
vědy o chování... Celý referát
 
511. behaviorální
týkající se chování... Celý referát
 
512. behaviorální genetika
(genetika) vědní disciplina, která zkoumá vliv genetických faktorů na chování... Celý referát
 
513. behaviorální inhibiční systém
systém a mechanismus umožňující vyhnout se nebezpečí, které detekuje a např. zastavuje probíhající aktivity... Celý referát
 
514. behaviorální interview
metodika vedení rozhovoru např. při výběrovém (přijímacím) řízení na určité pracovní místo, odborný konzultant se ptá např. na speciální znalosti a dovednosti, praxi v oboru a motivaci... Celý referát
 
515. behaviorální kompetence
jde o tzv. ,,měkké" způsobilosti projevující se např. při vedení pracovní skupiny a její motivaci... Celý referát
 
516. behaviorální mantinely
vymezené prostory a limity pro chování a komunikaci... Celý referát
 
517. behaviorální mimikry
napodobování pasivního či aktivního chování, které by mělo ochranný dopad (např. bezbranný živočich napodobuje živočicha nebezpečného)... Celý referát
 
518. behaviorální neurověda
speciální vědní disciplina studující vztahy mezi mozkem, nervovým systémem a chováním... Celý referát
 
519. behaviorální paradigma
psychosociální teorie zkoumající pozorovatelné chování a interakce konkrétních aktérů v dané situaci... Celý referát
 
520. behaviorální predispozice
sklon či pohotovost chovat se a jednat specifickým způsobem... Celý referát
 
521. behaviorální příznaky stresu
např. nerozhodnost, chaotický stav,zhoršená kvalita práce a jakékoliv činnosti,ztráta chuti k jídlu nebo naopak přejídání se, zvýšená konzumace alkoholu, odkládání plnění povinností... Celý referát
 
522. behaviorální scoring
(psychologie) hodnocení chování... Celý referát
 
523. behaviorální strategie
specifický způsob plánování a realizace edukace či terapie, např. odnaučování zlozvyků, nácvik nových dovedností a způsobů chování, trénink pozitivní sociální komunikace a interakce, zvládání stresových a problémových situací... Celý referát
 
524. behaviorální terapie
léčba využívající mechanismus učení v širším slova smyslu a soustřeďující se na pěstování a upevňování žádoucích návyků a dovedností (např. duševně hygienických a stravovacích)... Celý referát
 
525. behaviorální vědy
označení pro vědy o lidském chování... Celý referát
 
526. behaviorální vzorec
vzorec chování (buď vrozený nebo naučený)... Celý referát
 
527. behaviorém
pozorovatelná jednotka lidského chování... Celý referát
 
528. behaviorizmus, behaviorismus
psychologická, sociologická a ekonomická teorie zabývající se chováním subjektů na základě studia odpovědí na stimuly... Celý referát
 
529. behaviour
chování... Celý referát
 
530. behavioural difficulties
dificility chování... Celý referát
 
531. běhavka
(slang) průjem... Celý referát
 
532. behemot
(v biblické knize Jobově) obrovité zvíře, asi hroch... Celý referát
 
533. běhoun
(textilnictví) dlouhý koberec určený do chodeb, hal a jako pokrývka schodů... Celý referát
 
534. being for oneself
být sám sebou, být pro sebe... Celý referát
 
535. being in nature
bytí v přírodě... Celý referát
 
536. bej, bek, beg
předák, náčelník, vůdce - osmanská vojenská hodnost mezi agou a pašou... Celý referát
 
537. bejvalka
(hovorově) bývalá, předchozí manželka nebo přítelkyně... Celý referát
 
538. bek, back
(sport) ve sportovních hrách obránce... Celý referát
 
539. bekhend, backhand
ve sportovních hrách úder ve směru proti ruce, pro praváky zleva... Celý referát
 
540. bekon
speciálně připravená nasolená vepřová půlka... Celý referát
 
541. bekovka
čepice se štítkem... Celý referát
 
542. bekyně
(historie) členka středověké náboženské společnosti beghardů... Celý referát
 
543. bel ami, belami
miláček žen... Celý referát
 
544. bel canto
pěvecký styl kladoucí důraz na plnost a krásu tónu... Celý referát
 
545. belemnit
vymřelý druhohorní hlavonožec se schránkou... Celý referát
 
546. belemnofobie
(psychologie) chorobný strach z ostrých a špičatých předmětů (např. z jehel)... Celý referát
 
547. beletrie
(literatura) krásná literatura, umělecká literatura psaná prózou... Celý referát
 
548. belieber
(společnost) fanoušek Justina Biebera... Celý referát
 
549. belief
přesvědčení, mínění... Celý referát
 
550. beliefs
přesvědčení, víra... Celý referát
 
551. bělima
bělavá povrchová vrstva oční koule, na kterou se upínají šlachy okohybných svalů... Celý referát
 
552. belladonna
(botanika) rulík zlomocný, vysoká vytrvalá bylina s prudce jedovatými plody... Celý referát
 
553. bellewe
krásná vyhlídka, budova s vyhlídkou, belvedér... Celý referát
 
554. bellicus
(l. bellum válka) válečný... Celý referát
 
555. bellum iustum
spravedlivá válka... Celý referát
 
556. beluga
plachetnice s kajutou pro tříčlennou posádku... Celý referát
 
557. belvedér
stavba, letohrádek s krásnou vyhlídkou... Celý referát
 
558. belzebub
ďábel... Celý referát
 
559. ben, bene
dobře... Celý referát
 
560. benchmarking
měření a analýza procesů a výkonů organizace a hledání nejlepších řešení prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních , jde o sdílení zkušeností a nejlepší praxe se srovnatelnými subjekty a identifikovat tak příležitosti ke zlepšení... Celý referát
 
561. bendžo, bandžo, banjo
(hudba) drnkací hudební nástroj... Celý referát
 
562. bene meritus
plně po zásluze, zasloužilý, zkratka B.M.... Celý referát
 
563. bene tibi
na zdraví... Celý referát
 
564. bene vivas
žij(te) blaze... Celý referát
 
565. benedicere
dobrořečit, žehnat... Celý referát
 
566. benedicimus
dobrořečíme, žehnáme... Celý referát
 
567. benedictio
žehnání, posvěcení, blahoslavení, chválení, konání dobra... Celý referát
 
568. benedictio maris
posvěcení, požehnání moře... Celý referát
 
569. benedictus, qui venit
blahoslavený, který přichází... Celý referát
 
570. benedikce
(církev) církevní požehnání, svěcení... Celý referát
 
571. benediktin
benediktýn člen mnišského řádu svatého Benedikta... Celý referát
 
572. benediktýnka
členka ženské větve řádu svatého Benedikta... Celý referát
 
573. benefactor
dobrodinec, donátor... Celý referát
 
574. benefektance
potřeba a tendence udržet si kladné sebehodnocení a pozitivní vztah k sobě.... Celý referát
 
575. benefice
představení (obvykle divadelní), jehož výtěžek připadl jednomu členovi souboru... Celý referát
 
576. beneficial
stojící za to, vyplácející se, prospěšný, pochopitelný, proveditelný, oprávněný... Celý referát
 
577. beneficience
(společnost) dobrodiní, dobročinnost... Celý referát
 
578. beneficient
(právo) oprávněný - např. ten, v jehož prospěch je spravován trust, nebo ten, jemuž banka poskytuje plnění z akreditivu... Celý referát
 
579. beneficium
trvalé právo na určitý úřad... Celý referát
 
580. benefit
výhoda... Celý referát
 
581. benefit finding
schopnost a dovednost akceptovat též pozitivní stránky problémových, konfliktních, stresových, frustračních a traumatických zkušeností... Celý referát
 
582. benefit of mankind
ve prospěch člověka,... Celý referát
 
583. benefitní
poskytující zaměstnanecké výhody... Celý referát
 
584. beneli
(brněnský hantec) benzín... Celý referát
 
585. benevolence
(psychologie) shovívavost, dobrá vůle... Celý referát
 
586. benevolentia
benevolence, laskavost, shovívavost, přízeň... Celý referát
 
587. benevolentní
(odborně) laskavý, shovívavý, tolerantní... Celý referát
 
588. bengál
směs vydávající při hoření oslnivé barevné světlo... Celý referát
 
589. bengálí, bengálština
indoárijský jazyk, úřední jazyk v Bangladéši a v indických státech Záp. Bengálsko a Tripura... Celý referát
 
590. bengy
(brněnský hantec) policisté... Celý referát
 
591. benigní
(medicína) nezhoubný, neškodný, např. nádor... Celý referát
 
592. benigni hyperplazie prostaty (zkratka BHP)
(medicína) nezhoubné onemocnění (zvětšení) předstojné žlázy časté u starších mužů... Celý referát
 
593. benignita
neškodnost, nezhoubnost... Celý referát
 
594. benignitas
(medicína) atis, f. benignita, neškodnost, nezhoubnost (nádorová)... Celý referát
 
595. benignus
benigní, neškodný, nezhoubný... Celý referát
 
596. benjamin fenomen
nejmladší dítě bývá považováno za rozmazlené, umíněné a psychicky rizikové... Celý referát
 
597. benjamínek
nejmladší člen, benjamín... Celý referát
 
598. bentál
oblast dna vod od břehu do hlubin... Celý referát
 
599. bentonit
(geologie) hornina vzniklá zvětráním pyroklastických hornin... Celý referát
 
600. bentos
společenstvo organizmů žijících na dně vod... Celý referát
 
601. benzatropin
benzatropin ? parasympatolytikum, používá se v léčbě Parkinsonovy nemoci a parkinsonismu. L.: APO-Benztropine... Celý referát
 
602. benzedrin
prostředek proti únavě, ospalosti, používaný jako dopink nebo droga... Celý referát
 
603. benzen
(chemie) nejjednodušší aromatický uhlovodík, bezbarvá kapalina charakteristického zápachu... Celý referát
 
604. benzin
kapalná směs uhlovodíků používaná jako palivo, pohonná směs... Celý referát
 
605. benzinismus
druh toxikománie, čichání benzinových par... Celý referát
 
606. benzinum
benzín, směs kapalných uhlovodíků... Celý referát
 
607. benzocainum
benzokain, látka používaná k znecitlivění... Celý referát
 
608. benzodiazepiny
široce využívaná řada sedativních a hypnotických látek, jež potencují uvolňování tlumivého neurotransmiteru GABA. Uplatňují se jako anxiolytika, hypnotika, myorelaxancia a antiepileptika. Nevýhodou je jejich návykový potenciál, možnost přetrvávající ... Celý referát
 
609. benzoe
(arab. ben vůně) pryskyřice benzoová získávaná z dřeviny Styrax benzoi... Celý referát
 
610. benzol
(chemie) směs chemických látek vznikajících při koksování (benzen, toluen, xyleny a další sloučeniny)... Celý referát
 
611. benzylpiperazin
BZP, psychostimulant zneužívaný, jako právně problematická (dřívě legální) náhražka pervitinu, či MDMA. Podobně jako amfetamin vyvolává euforii, pocit úžásu a vzrušení, ohromný příliv energie, prohloubený cit pro hudbu a dotek, dilataci zornic, tachy... Celý referát
 
612. beran
(zoologie) samec ovce... Celý referát
 
613. beránek
(hovorově) malý beran... Celý referát
 
614. beranice
(móda) zimní čepice s kožichem, zakrývající uši i tváře, typická pro ruské prostředí... Celý referát
 
615. beranidlo
(slang) konstrukce s ručním či strojním beranem k zarážení pilot... Celý referát
 
616. berbeři
souhrnné označení pro africké národy v severní Africe (dnes žijí především v Maroku a v Alžírsku)... Celý referát
 
617. bérec
(anatomie) část končetiny od kolene k nártu... Celý referát
 
618. bergamot
(botanika) strom rodu Citrus, menšího vzrůstu, s čistě bílými květy a středně velkými, silně aromatickými plody hruškovitého tvaru, pěstovaný hlavně v Itálii... Celý referát
 
619. bergfried
samostatně stojící věž ve středověkém opevnění... Celý referát
 
620. bergl
(brněnský hantec) kopec... Celý referát
 
621. bergonisatio
( podle Bergoniého) bergonizace, zavádění elektrického proudu do těla k povzbuzení látkové přeměny... Celý referát
 
622. beri-beri
(medicína) onemocnění způsobené nedostatkem vitaminu B... Celý referát
 
623. berit mila
smlouva obřezání... Celý referát
 
624. berma
(archeologie) různě široká vodorovná plošina mezi čelní stranou hradby a vnitřním okrajem příkopu, zlepšující stabilitu hradby a bránící jejímu sesouvání.... Celý referát
 
625. bermudy
krátké kalhoty, delší šortky... Celý referát
 
626. berňák
(hovorově) úřad, který má na starosti výběr a správu daní ( finanční úřad)... Celý referát
 
627. berně
daně (pojem byl v českém právním řádu užíván přibližně do roku 1948)... Celý referát
 
628. berserk
(historie) zběsilý nordický bojovník... Celý referát
 
629. berta
(historie) dalekonosné dělo z 1. světové války, tlustá berta... Celý referát
 
630. beruška
(zoologie) slunéčko sedmitečné - jeden z nejznámějších brouků u nás, velmi užitečný požíráním mšicí na stromech... Celý referát
 
631. berylióza
otrava beryliem... Celý referát
 
632. beryllium
berylium, prvek zn. Be, atom. čís. 5, atom. hmotnost 9,02... Celý referát
 
633. bešamel
(gastronomie) druh základní omáčky používaná ve francouzské kuchyni (světlá jíška podlitá mlékem s přidáním cibule a určitého koření)... Celý referát
 
634. besídka
(architektura) lehká krytá zahradní stavba, altánek... Celý referát
 
635. best
(doslovný překlad) nejlepší... Celý referát
 
636. bestia
zvíře... Celý referát
 
637. bestialita
zvířeckost... Celý referát
 
638. bestialitas
(l. bestia zvíře) bestialita, ukrutnost, surovost, zvířeckost... Celý referát
 
639. bestiální
zvířecký, ukrutný... Celý referát
 
640. bestiář
Středověký didaktický a mravoučně zaměřený soupis zvířat s alegorickým výkladem jejich vlastností, založený nezřídka na pověrách a omylech.... Celý referát
 
641. bestie
(hovorově) šelma, zvíře... Celý referát
 
642. bestiofilie
pohlavní úchylnost, zvrácenost zaměřená ke zvířatům... Celý referát
 
643. bestseller
(obchod) čtenářsky i obchodně úspěšná kniha, obchodníci tento pojem přebrali a obecně tako označují nejprodávanější produkty ze svého sortimentu... Celý referát
 
644. beta
(lingvistika) v řecké abecedě znak pro hlásku b... Celý referát
 
645. beta element v psychologii
syrová senzorická imprese, termín britského psychoanalytika Wilfreda Ruprechta Biona (1897-1979)... Celý referát
 
646. beta pozice v societě
vlivné postavení sice nikoli vedoucího, ale uznávaného, respektovaného člena společenství, poradce vedoucího, pobočníka... Celý referát
 
647. beta typ konzumenta alkoholu
příležitostná (někdy i nadměrná) konzumace alkoholu většinou ve společnosti, nejde ještě o chronický návyk ani o somatickou závislost... Celý referát
 
648. beta(b)-cellula
(ř. beta druhé písmeno v řecké abecedě, l. cellula buňka) B-buňky Langerhansových ostrůvků (vnitřně sekretorické části slinivky břišní) produkující inzulín... Celý referát
 
649. beta-laktamáza
(biochemie) laktamáza (beta-laktamáza) ? enzym rozkládající laktamový kruh v molekule penicilinových antibiotik, běžně se označuje jako penicilináza. L. tvoří některé bakterie (gramnegativní bakterie, některé stafylokoky aj.) a získávají tak rezisten... Celý referát
 
650. beta-receptor
(ř. beta druhé písmeno v řecké abecedě, l. recipere brát) b-receptory, typ adrenergního receptoru, rozdělující se na dvě podskupiny, b1 (např. v srdeční svalovině), b2 (např. v bronších)... Celý referát
 
651. betablokátory
betablokátory (betalytika) ? léky, které tlumí některé funkce sympatického nervového systému (viz betareceptor), zejména jeho účinek na srdce a krevní oběh. Zpomalují srdeční činnost a snižují krevní tlak. Užívají se proto jako antihypertenziva (ke s... Celý referát
 
652. betaglukan
(biochemie) přírodní komplexní oligosacharid nebo polysacharid extrahovaný z buňěčných stěn hub Hiratake (Hlíva ústričná) a Shitake (Houževnatec jedlý), používaný jako podpora imunity a pro snižování hladiny cholesterolu v krvi... Celý referát
 
653. betain
(chemie) dusíkatá organická sloučenina přítomná v cukrové řepě... Celý referát
 
654. betálné šnicl
... Celý referát
 
655. betálný
(brněnský hantec) výborný, skvělý... Celý referát
 
656. betalytika
betalytika ? betablokátory... Celý referát
 
657. betamimetika
(farmakologie) léky, které stimulují některé funkce sympatického nervového systému zprostředkované betareceptory. Např. beta-2-mimetika se užívají u astmatu (rozšiřují průdušky) nebo v porodnictví jako tokolytika (tlumí děložní stahy). Srov. sympatom... Celý referát
 
658. betareceptor
betareceptor ? typ adrenergního receptoru. Existují tři druhy b. ? beta 1 (jeho stimulace např. zesiluje a zrychluje srdeční činnost), beta 2 (jehož stimulace rozšiřuje průdušky) a beta 3 (jeho stimulace na tukových buňkách působí štěpení tuku). Na p... Celý referát
 
659. betatron
kruhový urychlovač elektronů... Celý referát
 
660. betel
(botanika) tropická rostlina... Celý referát
 
661. betelný
(brněnský hantec) výborný, skvělý... Celý referát
 
662. betl
způsob karetní hry mariáše... Celý referát
 
663. betla
(brněnský hantec) postel... Celý referát
 
664. betlém
(brněnský hantec) dům, budova... Celý referát
 
665. beton
(stavebnictví) stavivo z kameniva, cementu, vody, popř. z přísad, po ztuhnutí tvrdé a stálé... Celý referát
 
666. bétyl, betyl
(náboženství) vztyčený kámen, považovaný za vtělení boha nebo jeho příbytek, objekt uctívání a kultu (z oblasti kamánské, foinické a nabatejské)... Celý referát
 
667. beurre blanc
(gastronomie) francouzská světlá omáčka z másla, bílého vína, vinného octa a bílého pepře... Celý referát
 
668. bévák
(brněnský hantec) byt, bydlení... Celý referát
 
669. béž
(hovorově) béžová barva... Celý referát
 
670. bezdlužnost
(ekonomie) stav, kdy osoba nebo společnost nic nedluží konkrétnímu subjektu... Celý referát
 
671. bezdomovec
(společnost) člověk, který nemá domov a většinou ani možnost obživy, nuzák, žebrák, tulák... Celý referát
 
672. bezdrátový
(elektrotechnika) nevyžadující pro svou funkčnost fyzické připojení "drátem" k jinému zařízení... Celý referát
 
673. bezé
(gastronomie) bílkové těsto s cukrem... Celý referát
 
674. bezideální
nemající ideály... Celý referát
 
675. bezideový, bezidejný
jsoucí bez idejí... Celý referát
 
676. bezinfekčnost
(medicína) Bezinfekčnost je stav, kdy člověk netrpí žádným infekčním onemocněním.... Celý referát
 
677. běžný
(hovorově) obyčejný, obvyklý, všední, normální, stejný jako vždy... Celý referát
 
678. bezoár
(zoologie) útvar podobný kamenu vytvářející se v zažívacím traktu některých savců (pokládaný za léčivý a kouzelný prostředek)... Celý referát
 
679. bezpartijní
(politika) nepříslušející k žádné politické straně... Celý referát
 
680. bezpáteřní
(přeneseně) bezcharakterní, nemající slitování, schopný všeho pro svůj vlastní přínos... Celý referát
 
681. bezpečnostní perimetr
(odborně) bezpečnostní ohraničená plocha nebo okruh... Celý referát
 
682. bezprecedentní
(odborně) bezpříkladný, nemající obdoby v dříve známých případech nebo situacích... Celý referát
 
683. bezpředmětný
(odborně) bez věcné náplně, nevěcný, bezobsažný, neurčitý, irelevantní: bezpředmětná poezie... Celý referát
 
684. bezprizorní
(odborně) nemající domov, žijící na ulici, toulavý... Celý referát
 
685. bezradná nálada
rozladěnost, úzkostnost, stísněnost, neschopnost rozhodovat se, pocity bezmocnosti... Celý referát
 
686. bezvědomí
(medicína) zástava funkcí nervového systému, kdy postižený nereaguje na oslovení a dotyk. Dělí se na tři skupiny - 1. mdloba (synkopa), 2. sopor, 3. koma... Celý referát
 
687. bezvěrec
(náboženství) svobodomyslný člověk bez náboženského vyznání, ateista... Celý referát
 
688. BFF
(zkratka) best friend forever - nejlepší kamarád navždy... Celý referát
 
689. bhakti
oddaná služba bohu Kršnovi, který je totožný se světem... Celý referát
 
690. bhikh, bhikkhu, bhikšu
asketa, kajícník, žebravý mnich u buddhistů a hinduistů... Celý referát
 
691. bi-, bis-, bin-
první část složených slov mající význam dvakrát... Celý referát
 
692. bianko, bianco
bílý, čistý... Celý referát
 
693. biartikulární
dvojkloubový... Celý referát
 
694. biatec, biatek
(numismatika) velká stříbrná keltská mince o hmotnosti cca 16 g, ražená Kelty pravděpodobně na území dnešní Bratislavy v 1. stol. př.n.l., nazvaná podle často se vyskytujícího nápisu BIATEC - zřejmě jméno keltského knížete n. vládce... Celý referát
 
695. biatlon
(sport) zimní dvojboj, sportovní disciplína sestávající z běhu na lyžích a střelby... Celý referát
 
696. biatriatus
dvoupředsíňový, mající dvě předsíně... Celý referát
 
697. biaurikulární
obouušní, na obou uších... Celý referát
 
698. biaxiální
dvojosý... Celý referát
 
699. bibelot
drobný ozdobný předmět... Celý referát
 
700. bibiot
osoba, zvíře nebo věc mající nějakou vlastnost nejhorší na světě (popřípadě v dané skupině, komunitě) a nemůže být překonána (popř. jen velmi obtížně), opak tytyot, viz též bibiotní tytyotní... Celý referát
 
701. bibiotní
nejhorší na světě (popřípadě v dané skupině, komunitě) a nemůže být překonán (popř. jen velmi obtížně)... Celý referát
 
702. bible
(církev) Písmo svaté... Celý referát
 
703. biblia
knihy, svitky... Celý referát
 
704. biblio-
první část složených slov mající význam kniha knižní... Celý referát
 
705. bibliobus
pojízdná knihovna, knihovna v autobusu, bookmobil... Celý referát
 
706. bibliofilie
knihomilství, sběratelství vzácných nebo krásných knih a tisků... Celý referát
 
707. bibliofobie
(psychologie) chorobný strach z knih, patologická nenávist ke knihám... Celý referát
 
708. bibliografická citace
soubor normovaných údajů o citovaném tištěném nebo elektronickém dokumentu (např.příjmení a jméno autora, název, vydavatel, edice, místo a rok vydání, počet stran, ISBN, elektronická adresa), který umožňuje jeho identifikaci a vyhledání... Celý referát
 
709. bibliografie
(literatura) seznam knih, literatury, spisů... Celý referát
 
710. biblioholik
osoba závislá na četbě, často jde o metodu a formu úniku z tíživé reality... Celý referát
 
711. bibliologie
knihověda, nauka o knihách... Celý referát
 
712. bibliomanie
extrémní záliba ve čtení, knihách a tiskovinách všeho druhu... Celý referát
 
713. bibliomantie, bibliomancie
věštění z bible... Celý referát
 
714. bibliometrie
měření a analýza kvantitativních záznamů o dokumentech (analyzuje např. kvantitativní produktivitu vědeckých pracovníků, růst odborné literatury)... Celý referát
 
715. bibliopsychologie
(psychologie) aplikovaná psychologická nauka zkoumající vliv četby na duševní život a osobnost člověka v jednotlivých stadiích jeho vývoje... Celý referát
 
716. bibliotéka
(literatura) knihovna, sbírka knih... Celý referát
 
717. biblioterapie
(psychologie) psychoterapeutické a léčebně pedagogické využití vhodné literatury a práce s knihou za účelem prevence, rehabilitace, nápravy a léčby závad a poruch chování a prožívání... Celý referát
 
718. biblizmus, biblismus
biblický výraz, rčení z bible... Celý referát
 
719. biblový papír
velmi tenký a pevný papír určený pro tisk objemných knih... Celý referát
 
720. bicefalus
zrůda s dvěma hlavami... Celý referát
 
721. bicelulární
dvoubuněčný... Celý referát
 
722. biceps
(anatomie) dvojhlavý (sval), např. sval na paži... Celý referát
 
723. bichle
(hovorově) (velká) kniha... Celý referát
 
724. bicipitální
vztahující se k dvojhlavému svalu... Celý referát
 
725. bicipitoradiální
týkající se svalu dvojhlavého a kosti vřetenní... Celý referát
 
726. bicolor
oris (l. bis dvakrát, l. color barva) dvoubarevný, dvoubarvý... Celý referát
 
727. bicornis
(l. bis dvakrát, l. cornu roh) dvojrohý... Celý referát
 
728. bicorpor
oris (l. bis dvakrát, l. corpus tělo) dvoutělý... Celý referát
 
729. bicuspidalis
e, bicuspidatus, a, um (l. bis dvakrát, l. cuspis hrot) bikuspidální, dvouhrotový, dvojcípý... Celý referát
 
730. bicykl
jízdní kolo... Celý referát
 
731. bicyklbal
kolová... Celý referát
 
732. bída
(hovorově) nouze, ubohost, marnost, utrpení, bědování, nedostatek životních potřeb... Celý referát
 
733. bidens
dentis (l. bis dvakrát, l. dens zub) dvojzubý... Celý referát
 
734. bidermoma
(medicína) tis, n. (l. bis dvakrát, ř. derma kůže) bidermom, nádor obsahující tkáně ze dvou zárodečných listů... Celý referát
 
735. bidestillatus
dvakrát překapávaný, destilovaný... Celý referát
 
736. bidet
(odborně) sedací umyvadlo určené k omývání intimních partií... Celý referát
 
737. bidiskoidní
dvojdiskový, dvojkotoučový... Celý referát
 
738. bidon
(slang) cyklistická láhev... Celý referát
 
739. biduum
období dvou dnů... Celý referát
 
740. biedermeier
umělecký měšťanský styl 2. čtvrtiny 19. století... Celý referát
 
741. bienále
(umění) umělecká přehlídka pořádaná vždy po dvou letech... Celý referát
 
742. biennium
dvouletí, dva roky (např. studia)... Celý referát
 
743. bifaciální
s rozdílnou vrchní a spodní stranou... Celý referát
 
744. bifalangie
dvoučlánkovost, mající dva články... Celý referát
 
745. bifazický
dvoufázový, s dvěma fázemi, jejichž průběh se může lišit (např. první fáze nemoci může být mírná, druhá fáze velmi obtížná)... Celý referát
 
746. bifázní
se dvěma vrcholy aktivity, užívá se u zvířat (např.: zvíře, které je aktivní před východem, po západu Slunce)... Celý referát
 
747. bifenyl
aromatický uhlovodík se dvěma jádry... Celý referát
 
748. bifidní
rozštěpený... Celý referát
 
749. bifidus
dvojklanný, týkající se orgánu rozděleného na dvě části... Celý referát
 
750. bifilární
dvojitý... Celý referát
 
751. biflování
mechanické učení se nazpaměť... Celý referát
 
752. biflovat
(slang) něco se učit, zpravidla bez hlubšího porozumění a nazpaměť... Celý referát
 
753. bifobie
(psychologie) chorobný strach nebo hostilita vůči bisexuálním či transsexuálním osobám... Celý referát
 
754. bifokální
se dvěma ohnisky, např. b. brýle... Celý referát
 
755. biformatus
dvoutvarý, mající dvojí tvar... Celý referát
 
756. biformní
dvoutvarý, dvoutělý... Celý referát
 
757. bifrons
ontis (l. bis dvakrát, l. frons čelo) dvoučelý, dvouobličejový, se dvěma obličeji (např. Janus bifrons, římský bůh, který jako by nahlížel do přítomnosti i do minulosti)... Celý referát
 
758. biftek
přírodní řízek z hovězího masa, beefsteak... Celý referát
 
759. bifurcatio
(l. bis dvakrát, l. furca vidlice) bifurkace, rozdělení, vidlicovité rozdvojení. Bifurcatio aortae rozdělení aorty. Bifurcatio tracheae rozdvojení průdušnice na dvě průdušky... Celý referát
 
760. bifurcatus
vidlicovitý, rozdvojený, rozštěpený na dva díly... Celý referát
 
761. bifurcus
dvouvidlicový, vidlicovitě rozdvojený... Celý referát
 
762. bifurkace
rozdvojení, rozvětvení, např. řeky, nervů cév... Celý referát
 
763. big band
velká hudební skupina, obvykle džezová... Celý referát
 
764. big bang, big-bang
velký třesk... Celý referát
 
765. big beat
rocková hudba, rock beat... Celý referát
 
766. big five v psychologii
(psychologie) pětifaktorový model základních rysů osobnosti: emocionální labilita či stabilita, svědomitost či nesvědomitost, příjemnost či nevraživost, kulturnost či nekulturnost, extraverze či introverze... Celý referát
 
767. big-mac
dvojitý hamburger... Celý referát
 
768. biga
(historie) dvojzápřah (v staroveku)... Celý referát
 
769. bigae
dvojspřeží... Celý referát
 
770. bigamie
(sociologie) dvojí manželství současně... Celý referát
 
771. bigemini
(l. bis dvakrát, l. geminare zdvojovat) dvojčata... Celý referát
 
772. bigeminie
(medicína) porucha srdečního rytmu, kdy za každou fyziologickou kontrakcí srdečního svalu následuje jedna extrasystola... Celý referát
 
773. bigeminus
(l. bis dvakrát, l. geminare zdvojovat) zdvojený... Celý referát
 
774. bigl, beagle
(zoologie) malý lovecký pes... Celý referát
 
775. bigorexie
(psychologie) varianta dysmorfofobie, závada či porucha vnímání vlastního těla, přičemž postižený často nereálně usiluje dosáhnout ve směru fyzické zdatnosti maximálních hodnot, často za nadměrného užívání proteinových preparátů, též Adonisův komplex... Celý referát
 
776. bigoterie
přehnaná zbožnost, pobožnůstkářství, bigotnost... Celý referát
 
777. bigotní
(odborně) slepě a nesnášenlivě věřící, pobožnůstkářský... Celý referát
 
778. bigotnost
(náboženství) náboženský fanatismus, ad absurdum přehnaná zbožnost... Celý referát
 
779. bigování
(knihařství) knihařská technika ohybu papíru... Celý referát
 
780. bigravida
(femina) (l. bis dvakrát, l. gravida těhotná) žena podruhé těhotná... Celý referát
 
781. bihorium
čas, doba dvou hodin... Celý referát
 
782. bijekce, bijektivní zobrazení
(matematika) zobrazení vzájemně jednoznačné (je zároveň injekcí i surjekcí)... Celý referát
 
783. bijou
ozdoba, šperk... Celý referát
 
784. bikapsulární
dvoupouzdrový... Celý referát
 
785. bikarbonát
kyselý uhličitan... Celý referát
 
786. bikaudální
dvojocasý... Celý referát
 
787. biking
jízda, ježdění na kole nebo motocyklu... Celý referát
 
788. bikiny
(móda) dámské dvoudílné plavky... Celý referát
 
789. bikondylový
dvouhrbolový... Celý referát
 
790. bikonkávní
(odborně) dvojdutý... Celý referát
 
791. bikonvexní
vypouklý na dvě strany... Celý referát
 
792. bikros
cyklistická disciplína sdružující prvky cyklokrosu a motokrosu... Celý referát
 
793. bilabiála
obouretná souhláska... Celý referát
 
794. bilabiální
obouretný, tvořený oběma rty... Celý referát
 
795. biľag
negatívny príznak, znamenie ( maď-tur.)... Celý referát
 
796. bilaminární
dvojlistový... Celý referát
 
797. bilance
celkový hodnotící přehled výsledků činnosti... Celý referát
 
798. bilanční diagnostika
(psychologie) komplexní posuzování schopností, dovedností, psychických a osobnostních potencialit vzhledem k adekvátnímu pracovnímu uplatnění člověka... Celý referát
 
799. bilateralita
(odborně) dvoustrannost, oboustrannost... Celý referát
 
800. bilaterální
dvoustranný, oboustranný... Celý referát
 
801. bilbord, billboard
velkoplošná reklamní tabule, plakátovací plocha... Celý referát
 
802. biletář
uvaděč, osoba kontrolující vstupenky... Celý referát
 
803. bilharzióza
nemoc vyvolaná bilharziemi s postižením močového systému či trávicího ústrojí... Celý referát
 
804. biliární
týkající se žluči, žlučového systému... Celý referát
 
805. bilifer(us)
vedoucí žluč, žlučovodný... Celý referát
 
806. bilificatio
(l. bilis žluč, l. facere činit) bilifikace, tvorba žluči... Celý referát
 
807. bilifuscin
bilifuchsin, žlučové barvivo vznikající z bilirubinu... Celý referát
 
808. biligrafie
(medicína) rentgenový snímek žlučníku za pomoci kontrastní látky... Celý referát
 
809. bilingvista
(lingvistika) osoba, která ovládá kromě mateřštiny ještě druhý nebo i další jazyky... Celý referát
 
810. bilingvizmus, bilingvismus
(lingvistika) dvojjazyčnost, aktivní užívání dvou jazyků na úrovni jazyka mateřského... Celý referát
 
811. bilingvní
(lingvistika) mající dva jazyky, užívající aktivně dvou jazyků, dvojjazyčný... Celý referát
 
812. biliodigestivní
týkající se žlučového systému a trávicího ústrojí... Celý referát
 
813. bilion
(matematika) milion milionů, 10 na 12 (v některých zemích, například USA, se tímto slovem označuje naše miliarda)... Celý referát
 
814. biliózní
žlučový, bohatý na žluč... Celý referát
 
815. bilirachie
přítomnost žluči v míšní tekutině... Celý referát
 
816. bilirubin
žlučové barvivo... Celý referát
 
817. bilirubinémie
přítomnost bilirubinu v krvi... Celý referát
 
818. bilirubinurie
přítomnost bilirubinu v moči... Celý referát
 
819. bilis
žluč... Celý referát
 
820. biliverdin
zelené žlučové barvivo, tvořící se v těle jako mezičlánek při rozkladu hemoglobinu na bilirubin... Celý referát
 
821. billiard
(hry) kulečník, hra na kulečníku, kulečníkový stůl... Celý referát
 
822. billing
fakturace, fakturování, plakátování... Celý referát
 
823. bilobatus
a, um, bilobaris, e (l. bis dvakrát, l. lobus lalok) dvoulaločný... Celý referát
 
824. bilobectomia
(medicína) (l. bis dvakrát, l. lobus lalok, ř. ektome vynětí) bilobektomie, chirurgické vynětí dvou laloků současně... Celý referát
 
825. bilokace
přesvědčení, že objekt může existovat současně na dvou místech... Celý referát
 
826. bilokulární
mající dvě dutiny, pouzdra... Celý referát
 
827. bílý kůň
... Celý referát
 
828. bilý trpaslík
... Celý referát
 
829. bimanuální
prováděný oběma rukama (např. vyšetření)... Celý referát
 
830. bimanuální preference
upřednostňování činností konaných obouručně... Celý referát
 
831. bimaristán
perský název pro starou nemocniční kliniku... Celý referát
 
832. bimaritus
(l. bis dvakrát, l. maritus manžel) manžel dvou žen... Celý referát
 
833. bimbaša
(vojenství) major turecké, egyptské aj. armády... Celý referát
 
834. bimetal
dvojkov... Celý referát
 
835. bimetalizmus, bimetalismus
peněžní soustava, v níž za míru hodnoty slouží dva různé drahé kovy... Celý referát
 
836. bimz
(brněnský hantec) chleba... Celý referát
 
837. binace
(církev) dovolení, aby kněz sloužil v jednou dni dvě mše... Celý referát
 
838. binarita
dvojitost, dvoučlennost, dvojstavovost, dvojkovost... Celý referát
 
839. binární
(odborně) dvojitý, dvojčlenný, složený ze dvou... Celý referát
 
840. binaurální
týkající se obou uší, určený pro obě uši... Celý referát
 
841. bingo
loterie s výhrou v hotovosti... Celý referát
 
842. bini
ae, a po dvou... Celý referát
 
843. binoctium
(l. bis dvakrát, l. nox noc) trvající dvě noci... Celý referát
 
844. binokl
skřipec... Celý referát
 
845. binokulární
(odborně) umožňující současné pozorování oběma očima... Celý referát
 
846. binokulus
obvaz kryjící obě oči... Celý referát
 
847. binom
dvojčlen... Celý referát
 
848. binomální
složený ze dvou jmen... Celý referát
 
849. binominální
dvojjmenný, označený dvěma jmény... Celý referát
 
850. binotický
vztahující se na obě uši... Celý referát
 
851. binovulární
týkající se, odvozený od dvou rozdílných vajíček... Celý referát
 
852. binukleární
dvoujaderný... Celý referát
 
853. bio-
první část složených slov mající význam život... Celý referát
 
854. bioaktivace
biologický způsob čištění odpadních vod... Celý referát
 
855. bioakumulace
proces, během kterého dochází k akumulaci chemické látky ze zevního prostředí do živého organismu jako důsledek simultánního příjmu a vylučování... Celý referát
 
856. bioaugmentace
Bioaugmentace je vysazování specifických kultur mikroorganizmů do prostředí, ve kterém je potřebné dosáhnout žádaných výsledků.... Celý referát
 
857. biocatalysator
(ř. bios život, ř. katalysis rozpouštění) biokatalyzátor, látka, která již v nepatrné koncentraci urychluje látkovou přeměnu v živých organismech... Celý referát
 
858. biocenóza
(ekologie) ekologicky vyvážené společenství organizmů obývající určitý prostor, cenóza... Celý referát
 
859. biocentrický
(odborně) hodnotící vše z hlediska udržení života, vyznávající často i "rovnost" všech živých bytostí a ochraňující přírodu... Celý referát
 
860. biochemický
týkající se biochemie... Celý referát
 
861. biochemie
(biochemie) vědní obor studující chemickou podstatu fyziologických funkcí živých organizmů... Celý referát
 
862. biochor
(ekologie) životní oblast na Zemi zahrnující stanoviště a vegetaci... Celý referát
 
863. biocyklus
biologický oběh, opakující se střídání biologických funkcí v buňkách a orgánech... Celý referát
 
864. biodegradace
rozklad látek působením biologických činitelů... Celý referát
 
865. biodiverzita
vlastnost veškerých živých systémů vykazovat rozdílnost... Celý referát
 
866. biodromální
(psychologie) týkající se celoživotního vývoje a rozvoje, formování a perspektiv psychiky a osobnosti. viz. lifespan... Celý referát
 
867. biodromální edukace
celoživotní vzdělávání a výchova... Celý referát
 
868. biodynamický
životně silný... Celý referát
 
869. biodynamika
nauka o životních funkcích organizmu... Celý referát
 
870. bioekologie
odvětví biologie zabývající se vztahy mezi živými organismy, vztahy organismů k prostředí a výměnou energie (potravinovým řetězcem) uvnitř ekosystému... Celý referát
 
871. bioekvivalence
chemicky totožné látky, které mají stejnou rychlost a rozsah absorpce jsou zaměnitelné, hodnoty musí u generik nabývat 80-125% hodnot originálu, aby bylo možné označit přípravky za bioekvivalentní... Celý referát
 
872. bioelektřina
elektrická energie vznikající při životních pochodech, např. ve svalech a nervech... Celý referát
 
873. bioenergetika
léčebná metoda práce s tělem určená k obnově psychosomatické kondice a posílení vitality a aktivace člověka. Bioenergetická terapeutická cvičení mají za cíl uvolnit chronické energetické bloky, vnitřní zábrany a svalové napětí. Zakladatelem bionenerg... Celý referát
 
874. bioetika
obor na pomezí mediciny a filozofie zabývající se mravními problémy života a zdraví člověka... Celý referát
 
875. biofág
organizmus živící se na úkor jiných živých organizmů... Celý referát
 
876. biofeedback
biologická zpětná vazba využívaná např. pro psychorehabilitaci, psychokorekci, reedukaci a terapii různých závad a poruch... Celý referát
 
877. biofilie
pud sebezáchovy... Celý referát
 
878. biofilní
vyjadřující lásku k životu, pud sebezáchovy... Celý referát
 
879. biofilní orientace
jeden ze základních životních postojů projevující se zaměřením člověka na život a jeho rozvoj, na podporu života, jde o lásku a úctu k životu... Celý referát
 
880. biofyzika
obor studující biologické soustavy pomocí fyzikálních metod a poznatků... Celý referát
 
881. biogenese
jedna z hypotéz vzniku života na Zemi, vysvětluje vznik života zákonitým vývojem neživé hmoty... Celý referát
 
882. biogeneze
vznik a vývoj živých organizmů z jiných živých jedinců nebo jejich částí... Celý referát
 
883. biogenní
látky nezbytné pro živé organismy, životatvorné... Celý referát
 
884. biogeografie
Obor zeměpisu zabývající se zeměpisným rozšířením organické části přírody... Celý referát
 
885. biogeosféra
součást krajinné sféry na pevninách (souších)vyjadřující jednotu organismů, mikroorganismů, rostlin, živočichů a jejich prostředí... Celý referát
 
886. bioglyf
stopy po činnosti organizmů... Celý referát
 
887. biograf
kino... Celý referát
 
888. biografická explorace
hloubková výzkumná případová studie popisující,... Celý referát
 
889. biografický
životopisný... Celý referát
 
890. biografie
životopis... Celý referát
 
891. biohelmint
cizopasný červ, jehož vývoj probíhá se střídáním hostitelů... Celý referát
 
892. bioimpedance
metoda měření tuku a vody v těle... Celý referát
 
893. biokapacita, biologická kapacita
schopnost ekosystémů produkovat použitelné biologické materiály a zároveň absorbovat odpady produkované lidmi (při použití známých pěstebních, těžebních a výrobních technologií a metod řízení), jednotkou je globální hektar... Celý referát
 
894. biokatalyzátor
látka, která svou přítomností optimalizuje nebo urychluje a efektivizuje děje v živém organismu (jde např. o enzymy, hormony a vitamíny)... Celý referát
 
895. bioklimatologie
obor studující vlivy prostředí na životní procesy v živých organizmech... Celý referát
 
896. biokomunikace
dorozumívání se živočichů přijímáním a vysíláním akustických, optických, pohybových, dotykových, vibračních, pachových aj. signálů... Celý referát
 
897. biokoncentrace
proces, během kterého je chemická látka akumulována organismem přímo z okolního prostředí nebo prostřednictvím potravy, která je touto látkou kontaminovaná... Celý referát
 
898. biokonjugace
metodika připojování molekul k DNA... Celý referát
 
899. biokoridor, biokoridory
Krajinná složka která propojuje jednotlivá biocentra a tím umožňuje migraci jednotlivým organismům (např. potůčky s doprovodnou zelení, remízky, strouhy, aleje...). Jedná se o označení souvislé plochy odlišné vegetace (linie nebo pás), které prostupu... Celý referát
 
900. biologická vulnerabilita
specifická biologická, geneticky podmíněná náchylnost k psychickým a somatickým funkčním potížím, ale i k psychosomatickým závadám a poruchám... Celý referát
 
901. biologická deprivace
strádání v oblasti základních životních potřeb (např. jídla, tekutin, vzduchu)... Celý referát
 
902. biologická determinace
přírodní výbava člověka,např. vývojová etapa a komplexní stav jeho organismu, pohlavní orientace, konstituce, dědičnost, vrozený evoluční program, kondice, vitalita a zdravotní stav... Celý referát
 
903. biologická oxidace
spalování živin, zdroj energie... Celý referát
 
904. biologická psychologie
(psychologie) zkoumá působení biologických determinant (např. dědičnosti, procesů a stavů nervové soustavy, žláz s vnitřním vyměšováním, vitality, zdravotního stavu, úrazů, prodělaných závad poruch a nemocí organismu) na psychiku a osobnost člověka... Celý referát
 
905. biologické determinanty psychiky
komplexní stav organismu, např. jeho dědičnost, kondice, vitalita, výživa, zdravotní stav, prodělané úrazy, věkové zvláštnosti... Celý referát
 
906. biologické indispozice edukace
zhoršené vnímání (např. zrakové či sluchové), somatické závady, specifické poruchy a choroby, neukončený proces rehabilitace po nemoci či úrazu... Celý referát
 
907. biologické zrcadlo
napodobování projevů chování malých dětí (např.mimiky kojenců) dospělými, ,,biologická ozvěna"... Celý referát
 
908. biologický
vztahující se k biologii... Celý referát
 
909. biologický esencialismus
názor, že rozdíly mezi muži a ženami jsou biologicky determinovány... Celý referát
 
910. biologický materiál
tělní tekutiny (např. krev, moč) a tkáně poskytující i genetickou informaci... Celý referát
 
911. biologie
věda zabývající se studiem živé přírody... Celý referát
 
912. biologizace
pozitivně hodnotitelné úpravy rostlinné a živočišné výroby... Celý referát
 
913. bioluminiscence
světélkování, spontánní luminiscence některých druhů živých organizmů... Celý referát
 
914. biolýza
narušení základních životních pochodů organismu... Celý referát
 
915. biom
společenství rostlin a živočichů určité rozsáhlé geografické oblasti spolu s prostředím a makroklimatem... Celý referát
 
916. biomakromolekula
biopolymer... Celý referát
 
917. biomarker
(biologie) charakteristika, která je objektivně měřitelná a uznávaná jako indikátor normálních biologických či patologických procesů nebo odpovědí na terapeutickou intervenci (oficiální definice NIH (National Institutes of Health USA), 2001).... Celý referát
 
918. biomasa
(odborně) celková hmotnost všech organizmů vyskytujících se v určitém okamžiku v biocenóze, obnovitelný zdroj energie vztahující se na jednotku plochy nebo objemu... Celý referát
 
919. biomechanika
nauka o struktuře a mechanickém chování živých organizmů... Celý referát
 
920. biomechatronika
aplikace poznatků mechatroniky na živé organismy... Celý referát
 
921. biomedicína
nekonvenční způsob léčby používající jen přirozené, tělu vlastní látky... Celý referát
 
922. biometrika
(odborně) obor využívající metody matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů, biometrie, biostatistika... Celý referát
 
923. biomimetika
obor, který se zabývá napodobováním... Celý referát
 
924. biomorfóza
životní proměny organismu od narození až po úmrtí... Celý referát
 
925. biomotor
(ř. bios život, l. motor hýbač) biomotor, přístroj k zavedení umělého dýchání (plicní ventilátor)... Celý referát
 
926. bionika
obor využívající znalost stavby a funkce živých organizmů k řešení technických problémů... Celý referát
 
927. bionomie
zkoumání způsobu života a soužití rostlin a živočichů... Celý referát
 
928. bionyma
jména živých objektů... Celý referát
 
929. bioplazma, bioplasma
živá hmota uvnitř i vně buněk... Celý referát
 
930. bioplyn
kalový plyn, plynné zplodiny vznikající při vyhnívání kalu... Celý referát
 
931. biopolymer
(biochemie) přírodní látka polymerního typu, biomakromolekula... Celý referát
 
932. biopotenciál
(elektrotechnika) elektrické napětí naměřené mezi dvěma body tkáně vzniklé důsledkem její činnosti, např. b. srdce, mozku... Celý referát
 
933. bioprodukt
(zemědělství) produkt ekologického zemědělství pracujícího v souladu s přirozenými životními podmínkami... Celý referát
 
934. biopsie
(medicína) mikroskopické vyšetření vzorků tkáně vyjmuté ze živého organizmu... Celý referát
 
935. bioptická diagnostika
diagnostika vycházející ze vzorků odebraných ze živých tkání organismu... Celý referát
 
936. bioptronová lampa
zdroj polarizovaného světla, pomůcka pro biostimulaci a fototerapii... Celý referát
 
937. bioreaktor
český název pro fermentor... Celý referát
 
938. bioremediace
proces, při kterém se za působení živých organismů či enzymů přeměňují látky toxické na látky netoxické... Celý referát
 
939. bioreuze
průběh životních pochodů, označení pro přirozený proces stárnutí a s ním spojených změn v organismu... Celý referát
 
940. biorytmus
pravidelné střídání životních dějů... Celý referát
 
941. bios
(biologie) život, jeho projevy a formy, organická příroda... Celý referát
 
942. bios hagios
život světce... Celý referát
 
943. biosféra
část zemského povrchu osídlená organizmy... Celý referát
 
944. biosociální
(odborně) biologický (zkoumající život) a společenský... Celý referát
 
945. biostatika
věda o vztahu struktury organizmů k jejich funkci... Celý referát
 
946. biostatistika
(statistika) obor využívající metody matematické statistiky při studiu proměnlivosti živých organizmů... Celý referát
 
947. biostimulace
zvyšování obranné schopnosti organizmu... Celý referát
 
948. biostimulační
zvyšující obranné schopnosti organismu... Celý referát
 
949. biostimulatio
(ř. bios život, l. stimulare podněcovat) biostimulace, zvyšování obranyschopnosti organismu... Celý referát
 
950. biostratigrafie
(geologie) stratigrafie založená na výskytu fosilií... Celý referát
 
951. biosyntéza
tvorba (syntéza) látek živým organismem... Celý referát
 
952. biosyntéza v psychologii
celostní směr somatické psychoterapie podle Davida Boadella integrující pohybové, prožitkové a mentální procesy... Celý referát
 
953. biota
rostlinný a živočišný život určité oblasti... Celý referát
 
954. biotar
symetrický fotografický objektiv... Celý referát
 
955. biotaxie
systematické uspořádání živých organizmů... Celý referát
 
956. biotechnologie
obor zahrnující aplikaci biologických zákonitostí na výrobu... Celý referát
 
957. biotelemetrie
přenášení a registrace biologických pochodů na dálku... Celý referát
 
958. bioterapie
léčebné užití látek vzniklých v živých organismech... Celý referát
 
959. bioterorismus
druh terorismu, který jako prostředek nátlaku či agrese využívá biologické zbraně... Celý referát
 
960. biotherik
podpůrná lázeňská léčebná kůra oxidem uhličitým, suchým uhličitým zábalem... Celý referát
 
961. biotická realita
živá skutečnost... Celý referát
 
962. biotický
vitální, vztahující se k životu... Celý referát
 
963. bioticus
žijící, týkající se života, pro život vhodný, k životu užitečný... Celý referát
 
964. biotit
(mineralogie) minerál ze skupiny slíd... Celý referát
 
965. biotomie
vivisekce, operace na živém zvířeti bez znecitlivění... Celý referát
 
966. biotonus
životní síla, stav energie v organismu živočichů, stav vnitřního biopsychického napětí... Celý referát
 
967. biotop
(botanika) stanoviště, nejmenší přírodní životní prostor, na němž žije rostlina nebo živočich... Celý referát
 
968. biotronika
studium a působení na domnělé biopole nebo auru přímo, bez zprostředkování dosud známými fyzikálními interakcemi... Celý referát
 
969. biotropie
chorobná citlivost organismu na změny počasí (např. kolísání tlaku)... Celý referát
 
970. biotropismus
(biologie) pohybová reakce mikroorganismů na podráždění vycházející z živé tkáně... Celý referát
 
971. bioturbace
proces a projevy přehrabávání a převracení sedimentu živočichy... Celý referát
 
972. biotyp
skupina jedinců, kteří mají stejný genotyp... Celý referát
 
973. biotyp člověka
souhrn zděděných tělesných i duševních znaků... Celý referát
 
974. biotypologia
(ř. bios život, ř. typos vzor, model, ř. logos nauka), biotypologie, nauka třídící jedince podle tělesných a duševních vlastností a znaků do určitých skupin... Celý referát
 
975. bióza
život v širokém slova smyslu, životnost... Celý referát
 
976. bipara
druhorodička... Celý referát
 
977. biparietální
vztahující se k oběma temenním kostem... Celý referát
 
978. bipartitus
dvojdílný, dvojnásobný... Celý referát
 
979. bipedální
dvounohý, dvounožec... Celý referát
 
980. bipedie
pohyb po dvou zadních, pánevních končetinách... Celý referát
 
981. bipenis
oboustranná bojová sekyra Ostrogótů... Celý referát
 
982. bipennatus
(musculus) (l. bis dvakrát, l. penna péro, pírko) dvojzpeřený (sval)... Celý referát
 
983. bipolarita
dvoupólovost, bipolárnost... Celý referát
 
984. bipolární
(odborně) dvoupólový... Celý referát
 
985. bipolární afektivní porucha
periodické střídání různě dlouhých manických (chorobně povznesených) a depresivních (chorobně smutných) epizod po různě dlouhých intervalech zdraví (remisích) bez psychotických... Celý referát
 
986. bipolárnost
dvoupólovost, bipolarita... Celý referát
 
987. bipolita
osoba s dvojím státním občanstvím... Celý referát
 
988. biret
pokrývka hlavy jako odznak určitého úřadu nebo hodnosti (soudcovský biret, kněžský biret - obvykle černý, kardinálský biret - obvykle purpurově červený)... Celý referát
 
989. biřic
(historie) pověřený vykonavatel úřední moci (najatý voják: dráb, pochop, mušketýr)... Celý referát
 
990. biřmovanec
čekatel svátosti biřmování... Celý referát
 
991. biřmování
(náboženství) svátost obohacení, dary Ducha svatého, které je možno přijmout jen jednou za život... Celý referát
 
992. birr
(jednotky) měnová jednotka Etiopie... Celý referát
 
993. bis
dvakrát... Celý referát
 
994. bisektrice
(mineralogie) osa úhlu optických os dvojosých krystalů... Celý referát
 
995. bisexualis
(l. bis dvakrát, l. sexus pohlaví) obojího pohlaví... Celý referát
 
996. bisexualita
oboupohlavnost, sexuální náklonnost k oběma pohlavím, hermafroditizmus... Celý referát
 
997. bisexualitas
(l. bis dvakrát, l. sexus pohlaví) bisexualita, pohlavní obojetnost... Celý referát
 
998. biskup
(církev) hodnostář církví stojící v čele církevního správního území (biskupství)... Celý referát
 
999. biskvit, biscuit
sušenky,drobné pečivo, keksy... Celý referát
 
1000. bismilláh (arabsky)
(doslovný překlad) ve jménu Allaha (boha)... Celý referát
 
1001. bismuthismus
otrava vizmutem a jeho sloučeninami... Celý referát
 
1002. bismuthum
vizmut, prvek zn. Bi, atom. čís. 83, atom. hmotnost 209. Bismuthum nitricum dusičnan vizmutitý. Bismuthum oxydatum oxid vizmutitý. Bismuthum subcarbonicum uhličitan vizmutitý. Bismuthum subnitricum zásaditý dusičnan vizmutitý... Celý referát
 
1003. bisque
(gastronomie) jemná krémová polévka z vývaru z korýšů... Celý referát
 
1004. bistabilní
(elektrotechnika) dvoustavový, dvoupolohový (např. rezonanční obvod)... Celý referát
 
1005. bistro
malá hospůdka k rychlému občerstvení... Celý referát
 
1006. bit
(jednotky) jednotka pro měření množství informace... Celý referát
 
1007. bitch
(vulgarizmy) svině, potvora, šlapka... Celý referát
 
1008. bitcoin
(internet) P2P (peer-to-peer) platební systém a digitální měna... Celý referát
 
1009. bitemporální
jdoucí od spánku ke spánku, v rozmezí spánkových kostí... Celý referát
 
1010. bitmapa
rastrový obrázek, resp. jeho reprezentace v paměti počítače jako pole pixelů... Celý referát
 
1011. bitonalita
současné znění dvou tonálních nebo modálních proudů v různých tóninách... Celý referát
 
1012. bitonální
dvojího napětí (např. hlasového)... Celý referát
 
1013. bitr
(informatika) počet bitů, pomocí kterých je vyjádřena jedna sekunda zvukového záznamu... Celý referát
 
1014. bitrochanterický
týkající se obou chocholíků stehenní kosti, mezichocholíkový... Celý referát
 
1015. bitter
hořký, žaludeční... Celý referát
 
1016. bittorrent
(informatika) nástroj pro sdílení souborů způsobem peer-to-peer (P2P), který rozkládá datové přenosy mezi všechny stahující účastníky... Celý referát
 
1017. bitumen
živice... Celý referát
 
1018. bitumenace
fixace odpadů v pevné hmotě, zvláště živici... Celý referát
 
1019. bitumenizace
fixace odpadů v pevné hmotě, zvláště živici... Celý referát
 
1020. bivak
nouzový způsob přenocování pod širým nebem... Celý referát
 
1021. bivakovat
(hovorově) nouzově přenocovat pod širým nebem, zejména v horách... Celý referát
 
1022. bivalence
dvojmocnost... Celý referát
 
1023. bivalentní
dvojmocný... Celý referát
 
1024. bivariační analýza
(statistika) testování vztahu mezi dvěma proměnnými a jejich vzájemné závislosti, statistická analýza druhého stupně... Celý referát
 
1025. biventer
tris, tre (l. bis dvakrát, l. venter břicho) dvojbříškový... Celý referát
 
1026. biventrikulární
dvoukomorový... Celý referát
 
1027. biwa
(hudba) japonský lidový třístrunný nástroj... Celý referát
 
1028. bizam
kožešina z ondatry... Celý referát
 
1029. bizarní
(odborně) zvláštní, neobvyklý... Celý referát
 
1030. bizarní chování
... Celý referát
 
1031. bizarní syndrom
abnormní soubor příznaků chování výstředního, excentrického, abnormálního člověka... Celý referát
 
1032. bizarnost
(psychologie) podivnost, grotesknost, nepřirozenost, provokativnost, strojenost v řeči, jednání, oblékání... Celý referát
 
1033. bizet
oděv opata řeholníků... Celý referát
 
1034. bizmut, bismut
chemický prvek... Celý referát
 
1035. bizon
(zoologie) velký severoamerický sudokopytník, zubr severoamerický... Celý referát
 
1036. bižuterie
(móda) drobné módní doplňky a ozdoby ze skla, kovu, kůže atd.... Celý referát
 
1037. blábol
(expresivně) nerozumné, nesrozumitelné, nesmyslné, bláznivé řeči... Celý referát
 
1038. black friday
(obchod) celosvětová předvánoční marketingová akce spojená se slevami a výprodeji, typická davy lidí bezhlavě se vrhajících do nákupních center s vidinou velkých slev... Celý referát
 
1039. black penny
(numismatika) první poštovní známka vydaná ve Velké Británii v roce 1840... Celý referát
 
1040. black-metal, black metal
(hudba) tvrdší odnož hudebního stylu heavy metal... Celý referát
 
1041. blackout
(odborně) výpadek elektrického proudu... Celý referát
 
1042. blaesitas
šišlání... Celý referát
 
1043. blaesus
šeptavý, breptavý... Celý referát
 
1044. blaf
nepravda, vylhaná zpráva, žvanění, žvást, bluf... Celý referát
 
1045. blafák
v ledním hokeji oklamání soupeřova obránce nebo brankáře s.následnou střelbou z bezprostřední blízkosti... Celý referát
 
1046. blafování
snaha někoho oklamat, zmást... Celý referát
 
1047. blaho
(psychologie) subjektivní pocit štěstí, radosti, spokojenosti, blahobytu, blaženosti... Celý referát
 
1048. blahosklonný
(zastarale) blahovolný, milostivý, příznivě nakloněný... Celý referát
 
1049. blahovičník
(botanika) stálezelený tropický keř či strom vypařuje vonné silice, které osvěžují, desinfikují a aromatizují vzduch, eukalyptus... Celý referát
 
1050. bláhový
(hovorově) pošetilý, naivní, pomýlený, nerozumný... Celý referát
 
1051. blajchec
(brněnský hantec) Na Bělidle... Celý referát
 
1052. Blajkec
(brněnský hantec) Modřice ( u Brna )... Celý referát
 
1053. blamáž
(hovorově) zesměšnění, ostuda... Celý referát
 
1054. blaming
obviňování jiných, dávat vinu jiným... Celý referát
 
1055. blamovat
(hovorově) odhalit, zesměšnit... Celý referát
 
1056. blandus
lichotivý, milý, mírný... Celý referát
 
1057. blanket
tiskopis, formulář k vyplnění... Celý referát
 
1058. blankvers
pětistopý jambický verš bez rýmů a slok... Celý referát
 
1059. blankyt
azurová modř, lazur... Celý referát
 
1060. blanšírování
(gastronomie) ponoření potraviny do horké vody a následné ochlazení, sloužící ke snadnějšímu loupání ovoce a zeleniny, zničení nežádoucích mikroorganizmů pro konzervaci, nebo pro snadnější odstraňování blán a membrán z masa... Celý referát
 
1061. blanšírovat
bílit, bělet... Celý referát
 
1062. blaseovaný
znuděný, netečný, přesycený požitky, nafoukaný... Celý referát
 
1063. blasfemický
(knižně) rouhavý... Celý referát
 
1064. blasfemie, blasfémie
urážení, zesměšňování, rouhání... Celý referát
 
1065. blason
v heraldice popis znaku... Celý referát
 
1066. blasphemia
rouhání proti Bohu a svatým... Celý referát
 
1067. blastém
(biologie) zárodečný list, zárodečná tkáň... Celý referát
 
1068. blastemový
týkající se zárodečné nediferencované tkáně... Celý referát
 
1069. blastéza
(mineralogie) vznik a růst minerálů v pevném prostředí při metamorfóze, metamorfní krystalizace... Celý referát
 
1070. blasto-
první část složených slov mající význam - zárodek, zárodečný... Celý referát
 
1071. blastocoelium
(ř. blastos výhonek, ř. koilia dutina) blastocel, dutina blastuly, přeneseně (nespr.) dutina blastocysty... Celý referát
 
1072. blastocysta
několik (5-6) dní staré embryo, které se uhnízdí v děloze... Celý referát
 
1073. blastoderm
primitivní zárodečná vrstva blastuly... Celý referát
 
1074. blastoftorie
zničení, poškození zárodku jedovatými exogenními látkami... Celý referát
 
1075. blastogeneze
první fáze vzniku zárodku... Celý referát
 
1076. blastogenní
zárodečného původu... Celý referát
 
1077. blastom
(medicína) nádor, jehož buňky mají embryonální charakter... Celý referát
 
1078. blastoma
(medicína) tis, n. (ř. blastos výhonek) blastom, nádor, novotvar, jehož buňky mají určitou embryonální charakteristiku. Blastoma in situ zhoubný nádor v počátečním stadiu s nerozvinutým obrazem... Celý referát
 
1079. blastomatosis
(medicína) is, f. (ř. blastos výhonek) blastomatóza, zhoubné nádorové onemocnění... Celý referát
 
1080. blastomatosus
(medicína) a, um (ř. blastos výhonek, blastoma nádor) blastomatózní, nádorový... Celý referát
 
1081. blastomeros
(ř. blastos výhonek, ř. meros část) blastomer(a), jedna z buněk vznikající rýhováním vajíčka... Celý referát
 
1082. blastomykóza
povšechný infekční granulomatózní proces postihující kůži, dýchací a nervový systém, způsobený parazitárními houbami Blastomycetes... Celý referát
 
1083. blastopatie
poruchy vývoje v období blastogeneze... Celý referát
 
1084. blastoporový
ve vztahu k prvoústům... Celý referát
 
1085. blastoporus
(anatomie) prvoústa, přeneseně (embryol.) primitivní (Hensenův) uzel, primitivní jamka na zárodečném terčíku... Celý referát
 
1086. blastosféra
zárodečný váček, blastula... Celý referát
 
1087. blastula
ranné vývojové stádium zárodku... Celý referát
 
1088. blato na hřišti
... Celý referát
 
1089. blazar
kosmické těleso s intenzitou záření v ultrafialové oblasti spektra... Celý referát
 
1090. blazeovaný
(psychologie) znuděný, netečný, přesycený požitky... Celý referát
 
1091. blb
(expresivně) slabomyslný člověk, idiot, pitomec, tupec, hlupák... Celý referát
 
1092. blbec
(hanlivě) hloupý člověk... Celý referát
 
1093. blča
(brněnský hantec) polévka... Celý referát
 
1094. blefaraterom
cysta s kašovitým obsahem na víčku... Celý referát
 
1095. blefaritida
(medicína) zánět očních víček... Celý referát
 
1096. blefaritis
(medicína) zánět očního víčka, též blefaritida... Celý referát
 
1097. blefarochalaze
ochabnutí kůže víček... Celý referát
 
1098. blefarocheláze
ochabnutí kůže očního víčka... Celý referát
 
1099. blefarodiastáza
velká mezera mezi očními víčky s neschopností je zcela sevřít... Celý referát
 
1100. blefarofimóza
zúžení oční štěrbiny v horizontální ose... Celý referát
 
1101. blefaroklonus
sevření víček, škubavá křeč očních víček... Celý referát
 
1102. blefaron
víčko... Celý referát
 
1103. blefaronyxe
operační protětí očního víčka k odstranění entropie (vchlípení víček)... Celý referát
 
1104. blefaropachynza
ztluštění víček... Celý referát
 
1105. blefaroplast
malé tělísko jednobuněčných organismů, tvořící základ bičíku (pohybový aparát jednobuněčných organismů)... Celý referát
 
1106. blefaroplastika
plastická operace očních víček... Celý referát
 
1107. blefaroplegie
ochrnutí víčkových svalů... Celý referát
 
1108. blefaroptóza
pokleslé oční víčko, blefaroptosis... Celý referát
 
1109. blefaropyorea
hnisavý výtok ze spojivky víčka... Celý referát
 
1110. blefarorafie
operační sešití očního víčka... Celý referát
 
1111. blefarospasmus
mimovolní silný stah očních víček, pevné sevření víček, křeč očních víček... Celý referát
 
1112. blefarospazmus
křečový stah víček... Celý referát
 
1113. blefarostáza
klidová poloha víčka... Celý referát
 
1114. blefarosynechie
srůst očních víček... Celý referát
 
1115. blefarotomie
operační výkon na očním víčku... Celý referát
 
1116. blejzr, blazer
jednořadové delší sako sportovního stylu... Celý referát
 
1117. blekeš
podvod... Celý referát
 
1118. Blekfild
(brněnský hantec) Černá pole (Část Brna)... Celý referát
 
1119. blennadenitis
(medicína) (ř. blenna hlen, sliz, slina, ř. aden žláza) blenadenitida, zánět slinných žláz... Celý referát
 
1120. blennometritis
(medicína) (ř. blenna hnis, sliz, ř. metra děloha) blenometritida, zánět děložní nitroblány doprovázený výtokem... Celý referát
 
1121. blennorrhoea
(medicína) (ř. blenna hlen, sliz, ř. rhoia tok, proud) blenorea, hlenový výtok. Blennorrhoea conjunctivae hnisavý zánět oční spojivky. Blennorrhoea neonatorum hnisavý zánět očních spojivek u novorozenců, jejichž matka onemocněla kapavkou... Celý referát
 
1122. blenoragie
velký hlenový výtok... Celý referát
 
1123. blenoroický
vylučující hlen... Celý referát
 
1124. blenotorax
nakupení hlenových hmot v pohrudniční dutině... Celý referát
 
1125. blenurie
přítomnost hlenu v moči... Celý referát
 
1126. blephar(o)adenitis
(medicína) (ř. blefaron víčko, ř. aden-adenos žláza) blefar(o)adenitida, zánět žláz očního víčka... Celý referát
 
1127. blepharitis
(medicína) (ř. blefaron víčko) blefaritida, zánět očního víčka. Blepharitis angularis blefaritida převážně lokalizovaná v koutcích očního víčka. Blepharitis squamosa blefaritida šupinatá. Blepharitis ulcerosa blefaritida charakterizovaná tvořením mal... Celý referát
 
1128. blepharoadenoma
(medicína) tis, n. (ř. blefaron víčko, ř. aden-adenos žláza) blefaroadenom, žlázový nádor na víčku... Celý referát
 
1129. blepharoconjunctivitis
(medicína) (ř. blefaron víčko, l. conjunctiva (tunica) spojivka) blefarokonjunktivitida, zánět víčka a spojivky... Celý referát
 
1130. blepharon
(ř. blefaron, blefaris oční řasa, víčko) oční víčko... Celý referát
 
1131. blepharoncos
(medicína) i, m. (ř. blefaron víčko, ř. onkos nádor) blefaronkos, nádor na víčku... Celý referát
 
1132. blepharoophthalmitis
(medicína) (ř. blefaron víčko, ř. ofthalmos oko) blefarooftalmitida, současný zánět víčka a očního bulbu... Celý referát
 
1133. blepharoplastica
plastická operace očních víček, též blefaroplastika... Celý referát
 
1134. blesk
(meteorologie) silný přírodní elektrostatický výboj mraků vznikající během bouřky, doprovázený emisí světla a burácením hromu... Celý referát
 
1135. bleskojistka
(technika) jistič proti výbojům blesku se svodem k uzemnění... Celý referát
 
1136. blestéza
vznik a růst minerálů v pevném prostředí při metamorfóze, metamorfní krystalizace... Celý referát
 
1137. blestula
rané vývojové stadium zárodku... Celý referát
 
1138. blin
(gastronomie) ruský pokrm podobný velkým nesladkým lívancům, podávaný zpravidla se smetanou... Celý referát
 
1139. blind
nevidomý... Celý referát
 
1140. blindsight
,,vidění slepých", schopnost a dovednost neuvědoměle reagovat na podněty ve slepé zóně zorného pole... Celý referát
 
1141. blinkání
(hovorově) zvracení, zvláště v kontextu s dětmi... Celý referát
 
1142. blinkr
blikač, signalizační ukazatel... Celý referát
 
1143. bliss point
cíl všech snah a aktivit, vrchol saturace... Celý referát
 
1144. blitzkrieg
(vojenství) výraz pro bleskovou válku založenou na rychlém a hlubokém průniku vojenských jednotek obranou nepřítele... Celý referát
 
1145. blizard, blizzard
prudká sněhová bouře v Severní Americe... Celý referát
 
1146. blizna
(botanika) lepkavá samičí část pestíku v květech rostlin, vyrůstající z čnělky a sloužící k zachycování pylových zrn, stigma... Celý referát
 
1147. blob
kapka, kaňka, kulička, hrudka, skvrnka... Celý referát
 
1148. blog
(internet) internetový deník, kde lidé píší články zaměřené buď na jejích život, názory, nebo obecná témata (móda, líčení..)... Celý referát
 
1149. blogger
(internet) autor článků na blogu... Celý referát
 
1150. blogosféra
(internet) veškeré blogy a jejich vzájemné vztahy... Celý referát
 
1151. blok
skupina, celek vytvořený seskupením... Celý referát
 
1152. blokace
blokování, bránění... Celý referát
 
1153. blokáda
odloučení, izolace... Celý referát
 
1154. blokátor
blokátory kalciového kanálu ? skupina látek blokujících vstup kalcia (vápníku) do buněk. Klasické (I. generace) jsou diltiazem, nifedipin a verapamil. Podávají se zejména u vysokého krevního tlaku (antihypertenziva), poruch srdečního rytmu (antiarytm... Celý referát
 
1155. bloncat
(slang) toulat se, bezcílně tápat... Celý referát
 
1156. blond
(hovorově) světlovlasý, plavý... Celý referát
 
1157. blood borne virus
virová ínfekce přenášená krví... Celý referát
 
1158. blud
(psychologie) chorobné a nevývratné přesvědčení neodpovídající realitě, ale svědčící o poruše percepce, myšlení i emocionality, celé osobnosti... Celý referát
 
1159. blud eternity
ahasverismus, chorobné a nevývratné přesvědčení, že člověk jako trest za své zločiny a hříchy nemůže zemřít a že ho proto čeká věčné utrpení... Celý referát
 
1160. blud metamorfózy
chorobné přesvědčení. že se člověk mění nebo se již změnil v jinou bytost (např. ve zvíře)... Celý referát
 
1161. blud transformační
... Celý referát
 
1162. bludy kontrolovanosti
nevývratné přesvědčení, že je postižený na dálku kontrolován a případně i ovládán nebo ovlivňován buď významným jednotlivcem, nějakou institucí nebo nadpřirozenou silou... Celý referát
 
1163. blue chip
spolehlivý cenný papír, akcie... Celý referát
 
1164. bluegrass
styl hudby country, druh americké lidové hudby, původně z Kentucky... Celý referát
 
1165. blues
(hudba) hudební a pěvecký styl černošských muzikantů... Celý referát
 
1166. bluetooth
(informatika) otevřený standard pro bezdrátovou komunikaci propojující dvě a více elektronických zařízení na vzdálenost několika metrů, typicky používaný třeba pro připojení sluchátek k počítači, nebo telefonu v automobilu (handsfree)... Celý referát
 
1167. bluf
klam, finta, podraz, blaf... Celý referát
 
1168. bluma
druh velké slívy... Celý referát
 
1169. bluzon, bluzón
(sport) sportovní bunda zakončená páskem nebo pruhem pleteniny... Celý referát
 
1170. bo
(slang) většinou se používá jako hovorová zkrácenina slova nebo... Celý referát
 
1171. boa
dlouhá kožešina kolem krku... Celý referát
 
1172. boat
člun, loď... Celý referát
 
1173. bob
(sport) závodní saně... Celý referát
 
1174. bobtail
(zoologie) velký druh pastýřského psa typický sou výrazně huňatou srstí... Celý referát
 
1175. boccie
házení koulemi na cíl... Celý referát
 
1176. bóchačka
(brněnský hantec) práce... Celý referát
 
1177. bóchat
(brněnský hantec) pracovat, chodit do práce, mít práci... Celý referát
 
1178. bóchnót
(brněnský hantec) prodat... Celý referát
 
1179. bočmen
(brněnský hantec) vytratit se, utéct... Celý referát
 
1180. boční šorfka
... Celý referát
 
1181. bóda
(brněnský hantec) škola... Celý referát
 
1182. bodgegén
někdejší titul hlavy lamaistické církve v Mongolsku... Celý referát
 
1183. bódhi
v buddhizmu probuzení, osvícení a vnitřní osvobození... Celý referát
 
1184. bódhisatvové
světci... Celý referát
 
1185. bodrý
(hovorově) společenský, člověk, kterého je všude plno, požitkář, bavící společnost, sangvinik... Celý referát
 
1186. body
(hovorově) tělo, trup... Celý referát
 
1187. body art
tzv.,,tělové umění", zdobení lidského těla např. malováním na tělo, tetováním, modelací nehtů, make-upy, skarifikací, piercingem... Celý referát
 
1188. body building
(sport) ovlivňování tvaru a rozměrů těla specifickými cviky... Celý referát
 
1189. body concept
mentální reprezentace celku i částí vlastního těla... Celý referát
 
1190. body image
představa (individuální subjektivní obraz) vlastního těla... Celý referát
 
1191. body mass index
index tělesné hmotnosti, měřítko obezity... Celý referát
 
1192. body percept
tělové schéma, mentální reprezentace vlastního těla, též body concept... Celý referát
 
1193. body stimulation
somatická (tělesná) stimulace... Celý referát
 
1194. body work
práce s tělem... Celý referát
 
1195. body-bullding
tělesné cvičení ke zlepšení postavy... Celý referát
 
1196. body-guard
tělesný strážce, člen ochranky... Celý referát
 
1197. body-language
řeč těla, nonverbální, mimoslovní projevy lidského chování... Celý referát
 
1198. body-lotion
pleťová emulze, pleťová voda... Celý referát
 
1199. body-milk
pleťové mléko... Celý referát
 
1200. bodyček
bránění soupeři vlastním tělem... Celý referát
 
1201. bodyform
formování, tvarování lidského těla, body-building... Celý referát
 
1202. bodygard
osobní strážce, doslovný překlad tělesný strážce... Celý referát
 
1203. bodypainting
malování na tělo... Celý referát
 
1204. bodystylling (sngl.)
formování těla, formování svalů a zpevňování postavy cvičením... Celý referát
 
1205. bodyterapie
psychoterapeutická práce zaměřená přímo i nepřímo na tělo... Celý referát
 
1206. bogaz
úzká protáhlá krasová závrtová prohlubeň se sráznými stěnami, zpravidla na konci otevřená, struga... Celý referát
 
1207. bógna
(brněnský hantec) zatáčka, ohyb, klička... Celý referát
 
1208. bogus-pipeline technika
falešný (nepravý) detektor lži (vyšetřovací metoda E.E.Jonese a H. Sigalla)... Celý referát
 
1209. bohém
bezstarostně a neuspořádaně žijící člověk (obvykle umělec)... Celý referát
 
1210. bohéma
společnost bohémů, bohémství... Celý referát
 
1211. bohemář
středověký latinsko-český slovník... Celý referát
 
1212. bohemikum
české slovo v jinojazyčném textu... Celý referát
 
1213. bohemistika
obor zabývající se jazykem, historií a kulturou českého národa... Celý referát
 
1214. bohemizace
počešťování, počeštění, bohemizování... Celý referát
 
1215. bohemizmus, bohemismus
jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z češtiny nebo podle češtiny v něm vytvořený... Celý referát
 
1216. bohémský
vztahující se k bohémě, k bohémovi... Celý referát
 
1217. boiled frog syndrom
odkládání řešení postupně narůstajích problémů až už je na adekvátní řešení pozdě... Celý referát
 
1218. bojar
(v Kyjevské a Moskevské Rusi) příslušník vysoké šlechty... Celý referát
 
1219. bóje
zakotvené plovoucí těleso ve vodě vání... Celý referát
 
1220. bojkot
(odborně) odmítání styků, výrobků ap. s cílem vynutit an někom určitý ústupek, eventuelně izolovat protivníka, zvláště jako druh hospodářských a politických sankcí... Celý referát
 
1221. bojler, boiler
zásobník a ohřívač vody... Celý referát
 
1222. bok
(brněnský hantec) zmizet, utéct: rap kliku a bok! - chytl za kliku a odešel... Celý referát
 
1223. boka
(námořnictví) zátoka, mořský záliv... Celý referát
 
1224. bokm?l
spisovná forma norského jazyk vzniklá na základě hovorové dánštiny, užívaná hlavně v Oslu a vých. Norsku... Celý referát
 
1225. bokovka
(brněnský hantec) pod rukou, mít něco jiného... Celý referát
 
1226. bola, bolas
primitivní lovecká zbraň jihoamerických indiánů v podobě kamenných koulí zašitých ve váčcích spojených provazy nebo řemeny a vrhaných na cíl. Podle získaných nálezů lze předpokládat, že b. byla používána již v paleolitu.... Celý referát
 
1227. bolerko
krátká lehká ženská vesta sahající nejdále do pasu, bolero... Celý referát
 
1228. bolero
(tanec) španělský lidový tanec... Celý referát
 
1229. boleta
(obchod) obchodní doklad o zaplacení... Celý referát
 
1230. bolid
velmi jasný meteor... Celý referát
 
1231. bolívar, bolivar
měnová jednotka Venezuely... Celý referát
 
1232. boliviano
měnová jednotka Bolívie... Celý referát
 
1233. bolometr
přístroj k měření intenzity záření... Celý referát
 
1234. bolševik
(historie) původně člen většinové frakce ruské sociálně demokratické strany práce... Celý referát
 
1235. bolus
sousto... Celý referát
 
1236. bomba
(vojenství) výbušnina, puma: letecká bomba, atomová bomba... Celý referát
 
1237. bombarda
nejstarší druh děla střílející kamenné koule... Celý referát
 
1238. bombardon
(hudba) žesťový hudební nástroj basový (basová tuba, užívaná ve vojenských dechových hudbách)... Celý referát
 
1239. bombast
nabubřelost, nafouknutost, přehnanost... Celý referát
 
1240. bombastický
nabubřelý, nafouknutý, významem přehnaný... Celý referát
 
1241. bombáž
vydutí plechových konzerv způsobené kažením jejich obsahů... Celý referát
 
1242. bomz
(brněnský hantec) udání, napráskání... Celý referát
 
1243. bomzák
(brněnský hantec) udavač, práskač... Celý referát
 
1244. bomzovat
(brněnský hantec) udávat... Celý referát
 
1245. bon
cenný papír... Celý referát
 
1246. bon jour
dobrý den (francouzky)... Celý referát
 
1247. bona
(zastarale) chůva, vychovatelka... Celý referát
 
1248. bona fide
v dobré víře, v dobrém úmyslu... Celý referát
 
1249. bona humana
to, co je pro člověka dobré, lidská dobra a opory... Celý referát
 
1250. bona mente
s dobrým úmyslem, poctivě... Celý referát
 
1251. bonae famae
dobré pověsti... Celý referát