Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "B" k dispozici 1820 výsledků.
BA   BB   BC   BD   BE   BF   BG   BH   BI   BJ   BK   BL   BM   BN   BO   BP   BQ   BR   BS   BT   BU   BV   BW   BX   BY   BZ  

Prvních 500 výsledků pro písmeno "B":
 
1. b-globulin
heterogenní frakce bílkoviny v séru... Celý referát
 
2. b-mimetikum
látka účinkující v organismu na adrenergní b-receptory (zprostředkující např. zrychlení srdeční akce, rozšíření průdušek, cév)... Celý referát
 
3. babička
(zastarale) někdejší vesnická porodní asistentka... Celý referát
 
4. bábrle
(zastarale) papírová ozdobná třepetající se odzdobná mašlička na ocasu draka... Celý referát
 
5. bábu
(hovorově) (beng., hind.) pán (oslovení a označení vzdělaného Bengálce)... Celý referát
 
6. babuin
(zoologie) štíhlá severoafrická kočkodanovitá opice rodu Papio, patřící do skupiny paviánů... Celý referát
 
7. baby
kojenec, nemluvně, malé dítě... Celý referát
 
8. baby blues
(medicína) lehká, přechodná, krátkodobá, benigní poporodní deprese... Celý referát
 
9. baby boom
(společnost) časové období zvýšené porodnosti... Celý referát
 
10. baby doll
(móda) krátká dámská košilka, obvykle noční... Celý referát
 
11. baby vak
(móda) textilní nosítko pro kojence a batolata... Celý referát
 
12. babybox
(společnost) schránka (nejčastěji v areálu nemocnic) pro většinou anonymně odložená novorozeňata, ve velice ojedinělých situacích i děti staré několik měsíců... Celý referát
 
13. babyka
(botanika) strom rodu Acer campestre - javor obecný nebo polní, často rostoucí křivě... Celý referát
 
14. babylon, babylón
zmatek, chaos, zejména jazykový... Celý referát
 
15. babysitting
(společnost) hlídání cizího dítěte za úplatu v domově dočasně nepřítomných rodičů... Celý referát
 
16. bača
(hovorově) pastevec ovcí... Celý referát
 
17. bacan
(brněnský hantec) penis... Celý referát
 
18. bacat
(hovorově) (dětským jazykem) bít, plácat, uhodit... Celý referát
 
19. baccalaureatus
(školství) původní akademický titul (gradus) pro bakaláře (člověka ozdobeného vařínovým věncem)... Celý referát
 
20. bacha
(slang) dávat bacha - dávat pozor, hlídat a varovat před někým nebo něčím... Celý referát
 
21. bachař
(slang) vězeňský dozorce... Celý referát
 
22. bachaty
(tanec) romantický párový tanec Domikánské republiky... Celý referát
 
23. bachelor
(školství) (v angloamerickém prostředí) bakalář... Celý referát
 
24. bachelor studies
bakalářské studium... Celý referát
 
25. bachor
(biologie) jeden z žaludků u prežvýkavců (bachor, kniha, čepec, sléz)... Celý referát
 
26. báchorka
předchůdkyně pohádky, nemá reálné jádro... Celý referát
 
27. bachratý
(expresivně) břichatý, tlustý, obtloustlý, otylý, obézní, nadutý... Celý referát
 
28. bachši
(hudba) turkmenský lidový pěvec, muzikant, vypravěč a básník improvizující za doprovodu strunného nástroje... Celý referát
 
29. bachšiš
(hovorově) bakšiš, spropitné, milodar, almužna, úplatek... Celý referát
 
30. bachyně
(myslivost) samice prasete divokého... Celý referát
 
31. bacil
tyčinkový mikrob, tyčinka... Celý referát
 
32. bacilární
týkající se bacilů, vyvolaný bacily... Celý referát
 
33. bacilemie
(medicína) výskyt bacilů v krvi... Celý referát
 
34. baciliformní
tyčinkovitý, podoby bacila... Celý referát
 
35. bacillus
tyčinka, tyčinkový mikrob. Bacillus Calmette-Guérin bacil Calmetta-Guérina (BCG), oslabený kmen Mycobacterium bovis se sníženou virulencí, používaný jako protituberkulózní vakcína. Bacillus Hanseni Hansenův bacil, Mycobacterium leprae, původce lepry... Celý referát
 
36. bacilocidní
ničící bacily... Celý referát
 
37. bacilofobie
(psychologie) chorobný strach z bacilů, mikroorganismů, nákazy, infekce... Celý referát
 
38. bacilogeneze
vznik, vývoj bacilů... Celý referát
 
39. bacilogenní
produkující bacily... Celý referát
 
40. bacilonosič
(medicína) zdánlivě zdravý jedinec, který v sobě chová a případně vylučuje choroboplodné mikroorganizmy... Celý referát
 
41. bacilóza
nespecifikované onemocnění vyvolané bacily... Celý referát
 
42. bacilurie
přítomnost bacilů v moči... Celý referát
 
43. backboard
levobok, levá strana lodi... Celý referát
 
44. backdoor
v košíkové zadní únik... Celý referát
 
45. background
pozadí, původ,zázemí... Celý referát
 
46. backronym
(lingvistika) slovní zkratka, která je původně obyčejným celým slovem, později je však interpretována jako zkratka... Celý referát
 
47. backstage
(hovorově) zákulisí... Celý referát
 
48. backup
(informatika) kopie programu nebo dat pořizovaná za účelem archivním nebo bezpečnostním... Celý referát
 
49. backward conditioning
zpětné podmiňování... Celý referát
 
50. baculka
(hovorově) obézní, otylá dívka či mladší žena, často s meliorativním nádechem... Celý referát
 
51. baculum
hůl, berla, opora... Celý referát
 
52. bad trip
doslova špatný výlet ,nečekané, náhodné, nepříjemné až krizové a chorobné negativní prožitky, zážitky a účinky intoxikace vyvolané požitím drogy... Celý referát
 
53. badatel
(odborně) objevitel, výzkumník, pátrač... Celý referát
 
54. badatelská metoda
vědecko výzkumná metoda sloužící k objevování nových, kreativních, originálních poznatků... Celý referát
 
55. baden
stratigrafický stupeň miocénu... Celý referát
 
56. badge
heraldické rozpoznávací znamení, které se na vlajkách objevuje jako emblém... Celý referát
 
57. badinage, badinerie
(hudba) skladba žertovného a hravého rázu, součást svity v 18. stol.... Celý referát
 
58. badland
neúrodná půda... Celý referát
 
59. badminton
(sport) sportovní síťová hra hraná raketou a lehkým opeřeným míčkem... Celý referát
 
60. badyán
(botanika) druh tropického stromu... Celý referát
 
61. bafat
(hovorově) kouřit dýmku a vypouštět při tom ústy obláčky kouře... Celý referát
 
62. bafuňář
(expresivně) funkcionář... Celý referát
 
63. baganče
(slang) (množné číslo banačata) těžká vojenská nebo pracovní obuv... Celý referát
 
64. bagasa
(botanika) rozmělněná stébla cukrové třtiny sloužící po vylisování šťávy jako surovina k výrobě buničiny nebo jako palivo... Celý referát
 
65. bagatela
maličkost, bezvýznamná věc... Celý referát
 
66. bagatelizace, bagatelisace
zlehčování,znevažování,podceňování... Celý referát
 
67. bagatelizační
zlehčující, podceňující. minimalizující... Celý referát
 
68. bagatelizovat
(odborně) zlehčovat, podceňovat, znevažovat... Celý referát
 
69. bagatelizující
disimulujicí, zlehčující, znevažující, popírající... Celý referát
 
70. bagatelní
(hovorově) méně závažné... Celý referát
 
71. bagaud
(historie) v 3.-4. stol. příslušník protiřímského sociálního hnutí v římských provinciích... Celý referát
 
72. bagáž
zavazadlo... Celý referát
 
73. bagdalin
(textilnictví) pestrá tkanina s orientálním (tkaným nebo tištěným) vzorem... Celý referát
 
74. bageta
(potravinářství) francouzský bílý chléb ve tvaru veky... Celý referát
 
75. bágl
batoh, ranec... Celý referát
 
76. bago
(slang) žvanec tabáku... Celý referát
 
77. bagoun
(zoologie) plemeno prasat dokrmovaných na sádlo... Celý referát
 
78. bagovat
(hovorově) žvýkat tabák... Celý referát
 
79. bagr
(stavebnictví) rypadlo... Celý referát
 
80. bagrovat
(brněnský hantec) jíst... Celý referát
 
81. baháí
stoupenec bahaizmu... Celý referát
 
82. bahaismus
(náboženství) moderní náboženství zdůrazňující principy bratrství a sociální rovnosti... Celý referát
 
83. bahno
(brněnský hantec) pivo... Celý referát
 
84. baht
(jednotky) měnová jednotka Thajska... Celý referát
 
85. bailli
(historie) (ve středověku) označení (nižšího) úředníka v západní Evropě, v Anglii částečně dodnes... Celý referát
 
86. bainit
nerovnovážná strukturní složka oceli složená ze směsi feritu a cementitu -... Celý referát
 
87. baissa, baisse
klesající tendence... Celý referát
 
88. baj bych co sid
něco bych snědl - prajzské nářečí... Celý referát
 
89. bajadéra
(tanec) indická tanečnice... Celý referát
 
90. bajan
staroruský básník (kdysi) lidový pěvec (nazvaný podle legendárního básníka Bajana)... Celý referát
 
91. bajazzo
(hovorově) (zvláště v italském prostředí) paňáca, šašek, harlekýn, pierot... Celý referát
 
92. báje
(literatura) Epika psaná veršem nebo prózou - pokus o výklad světa (to samé, co bylo řečeno u mýtu)... Celý referát
 
93. bajedére
indická tanečnice... Celý referát
 
94. bajka
(literatura) Krátký literární útvar, ve kterém vystupují zvířata s lidkými vlastnostmi. Obvykle končí ponaučením.... Celý referát
 
95. bajok
(geologie) stratigrafický stupeň jury (nazvaný podle města Bayeux v Normadii)... Celý referát
 
96. bajonet
bodák k nasazení na pušku... Celý referát
 
97. bajrám
muslimský svátek slavený dvakrát ročně... Celý referát
 
98. bajt, byte
(informatika) jednotka informace sestávající z osmi bitů... Celý referát
 
99. bajvočko
(slang) odhad, přiměřeně, cca, přibližně, trochu, asi tak, od oka, cirka... Celý referát
 
100. bakalář
(školství) titul absolventa bakalářského vysokoškolského studijního programu, zkratka Bc.... Celý referát
 
101. bakalářka
(studentský slang) bakalářšká práce... Celý referát
 
102. bakalaureát
zkouška dospělosti... Celý referát
 
103. bakarat, baccarat
stará karetní hra... Celý referát
 
104. bakchanálie, bakchanále
antická slavnost k poctě boha vína a úrody... Celý referát
 
105. bakchantka
(hovorově) vášnivá, smyslná žena... Celý referát
 
106. bakchej
(literatura) antická metrická stopa s první slabikou krátkou, s druhou a třetí dlouhou... Celý referát
 
107. bakchický
(psychologie) výstředně se bavící např. po požití alkoholických nápojů nebo drog, požitkářský, bakchanální... Celý referát
 
108. bakchius
antická pětidobá časoměrná stopa... Celý referát
 
109. bakelit
(technika) vytvrzený plast ze skupiny fenoplastů... Celý referát
 
110. bakeliťák
(brněnský hantec) černoch... Celý referát
 
111. baking powder
... Celý referát
 
112. bakláž
uzávěra přístavu nebo ústí řek pevným nebo plovoucím zařízením... Celý referát
 
113. baklažán
(botanika) mohutná jednoletá bylina pěstovaná pro temně fialovou bobuli hruškovitého tvaru používanou jako zelenina... Celý referát
 
114. baklofen
(medicína) centrální myorelaxans, látka snižující svalové napětí, křeče a bolest... Celý referát
 
115. bakro
baran po romský... Celý referát
 
116. bakšiš
(hovorově) spropitné... Celý referát
 
117. bakšle
(brněnský hantec) nohy... Celý referát
 
118. bakteriální
(biologie) související s bakteriemi, vyvolaný bakteriemi... Celý referát
 
119. baktericidní
(biologie) usmrcující, ničící bakterie... Celý referát
 
120. bakterie
(biologie) kmen nejjednoduších jednobuněčných mikroorganizmů, majících jadernou hmotu rozptýlenou po celé buňce... Celý referát
 
121. bakteriémie
přítomnost baktérií v krvi... Celý referát
 
122. bakteriemie, bakteriémie
přítomnost životaschopných bakterií v krvi... Celý referát
 
123. bakterio-, bakteri-
první část složených slov mající význam bakterie, bakteriální... Celý referát
 
124. bakteriochlorofyl
(biochemie) speciální fotosyntetické barvivo u některých druhů bakterií... Celý referát
 
125. bakteriocholie
přítomnost baktérií ve žluči... Celý referát
 
126. bakteriocidní
ničící (zabíjející)bakterie... Celý referát
 
127. bakteriocin
(biologie) látka převážně bílkovinného charakteru s antibiotickým účinkem, produkovaná bakteriemi... Celý referát
 
128. bakteriofág
mikroorganizmus podobný virům, schopný svými enzymy napadat a ničit bakterie... Celý referát
 
129. bakteriofagie
pohlcování baktérií... Celý referát
 
130. bakteriofobie
(psychologie) chorobný strach z bakterií, z nákazy... Celý referát
 
131. bakteriogeneze
vznik baktérií... Celý referát
 
132. bakterioidní
tvarově se podobající baktériím... Celý referát
 
133. bakterioklaze
rozpad, fragmentace baktérií... Celý referát
 
134. bakteriologie
nauka o bakteriích... Celý referát
 
135. bakteriolytický
rozpouštějící baktérie... Celý referát
 
136. bakteriolýza
rozpuštění, rozklad baktérií specifickou protilátkou bez účasti buněk... Celý referát
 
137. bakteriolyzin
substance schopná ničit baktérie... Celý referát
 
138. bakteriostatický
bránící růstu mikrobů... Celý referát
 
139. bakteriostatika
látky tlumící růst bakterií, působící antimikrobiálně a zastavující množení bakterií... Celý referát
 
140. bakteriostáza
zabránění, tlumení růstu či množení baktérií... Celý referát
 
141. bakteriotropin
opsonin, látka usnadňující, zprostředkující fagocytózu baktérií... Celý referát
 
142. bakterióza
(botanika) choroba rostlin způsobená bakteriemi (projevy: skvrny, hniloba, vadnutí)... Celý referát
 
143. bakteriurie
infekce močových cest, přítomnost bakterií v moči... Celý referát
 
144. bakterizace
obohacování osiva, půdy užitečnými bakteriemi... Celý referát
 
145. bakule
(brněnský hantec) peníze... Celý referát
 
146. bal
(zahradnictví) kořeny obalené vlhkou zeminou (při přesazování rostlin)... Celý referát
 
147. balada
(umění) lidová nebo umělá píseň nebo báseň vážného až tragického obsahu... Celý referát
 
148. baladeta
drobná balada... Celý referát
 
149. baladický
pochmurný, tajemný... Celý referát
 
150. balalajka
(hudba) ruský lidový drnkací nástroj... Celý referát
 
151. balamutit
(hovorově) klamat, obelhávat, šidit, přemlouvat, lanařit... Celý referát
 
152. balanc, balance
rovnováha, vyrovnanost... Celý referát
 
153. balancement
kývavé, houpavé a kolébavé pohyby projevující se často u předškolních dětí v ústavní péči... Celý referát
 
154. balanční
rovnovážný... Celý referát
 
155. balancování
udržování rovnováhy, něčeho v rovnováze... Celý referát
 
156. balanitis
(medicína) zánět sliznice žaludu penisu, též balanitida... Celý referát
 
157. balanoblennorrhoea
(medicína) (ř. balanos žalud, ř. blennos hlen, ř. rhoia tok) balanoblenorea, kapavkový zánět žaludu pyje... Celý referát
 
158. balanolit
kameny pod předkožkou žaludu... Celý referát
 
159. balanoplastica
(ř. balanos žalud, ř. plastike (techne) umění tvárné) balanoplastika, plastická operace na žaludu penisu... Celý referát
 
160. balanoposthitis
(medicína) zánět žaludu a předkožkového vaku penisu, též balanopostitida... Celý referát
 
161. balantes
cvičební program na podložce s využitím malého měkkého míče (overball)... Celý referát
 
162. balantidiosis
balantidióza, střevní onemocnění vyvolané prvokem Balantidium coli... Celý referát
 
163. balast
neužitečné zatížení, přítěž... Celý referát
 
164. balastní
(zemědělství) nestravitelný... Celý referát
 
165. balatka
(zastarale) kulička... Celý referát
 
166. balboa
(jednotky) měnová jednotka Panamy... Celý referát
 
167. balbuties
koktavost... Celý referát
 
168. balbutik
člověk postižený koktavostí... Celý referát
 
169. balbutizmus
koktavost, koktání... Celý referát
 
170. balbutologie
(odborně) interdisciplinární nauka o problematice, etiologii, patogenezi, terapii i reedukaci koktavosti... Celý referát
 
171. balda
(brněnský hantec) pohlavní úd, penis... Celý referát
 
172. baldachýn
zdobená stříška, závěs z látky, dřeva nebo štuku nad postelí, trůnem, oltářem ap.... Celý referát
 
173. baldrián
(botanika) kozlík lékařský... Celý referát
 
174. bale
(jednotky) žok bavlny - mezinárodní měrná jednotka bavlny - 226,796 kg... Celý referát
 
175. balerína
(tanec) baletka, obvykle divadelní sólistka... Celý referát
 
176. balet
(tanec) umělecký tanec... Celý referát
 
177. balisáž
vytyčování, značení plavební dráhy signálními znaky... Celý referát
 
178. balismus
(odborně) rozmáchlé pohyby celých končetin, záškuby a házivé pohyby mnohdy velké intenzity... Celý referát
 
179. balista
vrhací válečný stroj vyvinutý z praku... Celý referát
 
180. balistický strečink
dynamický tělocvik rozvíjející flexibilitu, cviky se provádějí švihem... Celý referát
 
181. balistika
nauka o pohybu střel a raket... Celý referát
 
182. balistofobie
(psychologie) chorobný strach ze střel... Celý referát
 
183. balistokardiografie
záznam reaktivního pohybu těla a tělních vibrací vyvolaných srdeční činností... Celý referát
 
184. balistokardiogram
záznam balistokardiografický... Celý referát
 
185. balit
(hovorově) zabalovat do obalu (papíru, krabice)... Celý referát
 
186. balit kramle
... Celý referát
 
187. balka
stržová erozní rýha... Celý referát
 
188. balkanistika
(lingvistika) obor zabývající se jazykem, historií a kulturou národů žijících na Balkáně, balkanologie... Celý referát
 
189. balkon
(architektura) plošina se zábradlím vyčnívající z obvodového zdiva... Celý referát
 
190. ballabile
(tanec) baletní hudba a velký skupinový tanec zakončující nějakou scénu nebo tvořící závěr baletu... Celý referát
 
191. balletto
(hudba) (zvláště v Itálii v 16. stol.) vokální nebo instrumentální skladba tanečního charakteru... Celý referát
 
192. ballonnement
fr.) naplnění, roztažení tělní dutiny plynem nebo tekutinou... Celý referát
 
193. ballterapie
rehabilitační cvičení s míči pro handikapované... Celý referát
 
194. balneo-
první část složených slov mající význam lázeň, lázně, lázeňský... Celý referát
 
195. balneologia
nauka o léčivých vodách, lázních a jejich účinku na lidský organismus... Celý referát
 
196. balneologie
nauka o léčivých vodách, lázních a jejich účincích na lidský organizmus... Celý referát
 
197. balneotechnika
(technika) lázeňská technika... Celý referát
 
198. balneoterapie
lázeňská léčba... Celý referát
 
199. balneum
lázeň, koupel. Balneum aquae lázeň vodní. Balneum arenae lázeň písečná. Balneum calens, tepidum lázeň horká, koupel teplejší než 39 °C. Balneum carboneum lázeň uhličitá. Balneum electricum lázeň elektrická. Balneum frigidum lázeň studená. Balneum ma... Celý referát
 
200. balon
(slang) míč - fotbalový, basketbalový, na házenou, odbíjenou, vodní pólo (zpravidla větčích rozměrů, golfovým míčkům apod. se balon neříká)... Celý referát
 
201. balotáž
tajné hlasování, původně barevnými kuličkami... Celý referát
 
202. balottement
fr. balloter houpat se) při palpačním vyšetření charakteristický pasívní pohyb dětské hlavy v děloze... Celý referát
 
203. balsamatio
(ř. balsamon balzámový keř, olej) balzamace, balzamování, umělé konzervování mrtvoly k zabránění rozkladu... Celý referát
 
204. baltheus, balteus
svinutý pás vymezený volutami jónské hlavice... Celý referát
 
205. baltistika
(lingvistika) obor zabývající se jazykem, historií a kulturou baltských národů... Celý referát
 
206. balustráda
zábradlí z kuželek, sloupků... Celý referát
 
207. balza, balsa
měkké, velmi lehké dřevo z jihoamerického stromu používané zejména na stavbu leteckých modelů... Celý referát
 
208. balzám
(odborně) vonná polotekutá olejnatá pryskyřice užívaná zvláště v technice, medicíně a kosmetice... Celý referát
 
209. balzamování
umělé konzervování lidských i zvířecích mrtvol napuštěním antiseptickými látkami... Celý referát
 
210. bambara
(botanika) babmarové ořechy - semena africké tropické rostliny rodu Voandzeia, užívané jako potravina... Celý referát
 
211. bambino
dítě, dětátko... Celý referát
 
212. bambiriáda
přehlídka činnosti sdružení dětí a mládeže a středisek volného času... Celý referát
 
213. bambitka
(vojenství) stará ruční palná zbraň s krátkou hlavní... Celý referát
 
214. bambocciata
(výtvarnictví) kompozice se scénou z lidského života... Celý referát
 
215. bambula
nemotora, hlupák, budižkničemu... Celý referát
 
216. bambus
(botanika) až 40 m vysoká dřevnatá tráva z čeledi lipnicovitých se statnými, pevnými a pružnými stébly... Celý referát
 
217. bambusový
vyrobený z bambusu... Celý referát
 
218. bamja
(botanika) vysoká tropická jednoletá rostlina rodu Hibiscus, pěstovaná jako zelenina, užívaná k výrobě lan, provazů i jako náhražka kávy... Celý referát
 
219. bán
holubník... Celý referát
 
220. banalita
jednoduchost, bezvýznamná věc... Celý referát
 
221. banalizace
(hovorově) redukcionismus, nepřípustná simplifikace, zjednodušování, zevšedňování, rozmělňování, nedoceňování, deaxiologizace... Celý referát
 
222. banální
(hovorově) všední, bezvýznamný, otřelý, otřepaný... Celý referát
 
223. banální stres
drobná, málo významná zátěž, která však může být takovým stresem postiženými osobami subjektivně vnímaná i jako zátěž limitní nebo extrémní... Celý referát
 
224. banán
(botanika) tropické ovoce, plod banánovníku... Celý referát
 
225. banát
někdejší správní oblast v Jugoslávii, bánovina (nazv. podle kraje Banát na jugoslávsko-rumunských hranicích)... Celý referát
 
226. baňatý
(hovorově) soudkovitý (láhev), vydutý, kupolovitý, bachratý, podobný báni... Celý referát
 
227. band
(hudba) skupina, obvykle hudební... Celý referát
 
228. band wagon effect
tendence nerozhodné části populace přidat se po nějaké době k té straně, která pravděpodobně zvítězí, též tzv. spáčský efekt... Celý referát
 
229. banda
tlupa, protispolečenská skupina osob, sebranka... Celý referát
 
230. bandage
z fr. bande obvaz) bandáž, obvaz, obvazování... Celý referát
 
231. bandalír
závěsný řemen, pás od ramene k protilehlému boku... Celý referát
 
232. bandaska
(hovorově) nahoře zúžená plechová nádoba se sklopným držátkem a zasouvací pokličkou, používaná např. na mléko... Celý referát
 
233. bandáž
obvaz, zpevnění, obvazování... Celý referát
 
234. banderila, banderilla
kopí s vlaječkou vrhané na býka při býčích zápasech... Celý referát
 
235. banderovec, benderovec
(historie) příslušník tzv. Ukrajinské povstalecké armády po druhé světové válce... Celý referát
 
236. bandita
lupič, loupežník, násilník, gangster... Celý referát
 
237. bandó, bando
stuha přidržující baret nebo dámský kloubouk posazený hluboko do čela... Celý referát
 
238. bandur, bandor
oválné pečivo z tmavší pšeničné mouky, sypané kmínem a solí... Celý referát
 
239. bandura
ukrajinský strunný drnkací nástroj... Celý referát
 
240. bandy hokej, bandyhokej, bandyhockey
pozemní hokej se zvláštními holemi... Celý referát
 
241. baník
(zastarale) horník... Celý referát
 
242. bank
souhrn vložených peněz, o které se hraje... Celý referát
 
243. banka
(zastarale) bandaska na mléko... Celý referát
 
244. bankál, bangál
(zastarale) banka... Celý referát
 
245. bankéř
majitel banky, bankovní obchodník... Celý referát
 
246. banket
hostina pro velký počet osob... Celý referát
 
247. bankiraj, bangkirai
exotické dřevo stromu Shorea laevis (odolné proti vodě a mrazu)... Celý referát
 
248. bankocetle, bankocedule
(historie) papírová úvěrová poukázka... Celý referát
 
249. bankomat
(finance) výdejní automat hotovostních peněz za použití platební karty... Celý referát
 
250. baňkování
(odborně) masérská technika využívající baněk s odsátým vzduchem přiložených na kůži, čímž dochází k lepšímu prokrvení kůže a podkoží, mající za následek odplavení škodlivin a úlevu od boleti... Celý referát
 
251. bankrot
úpadek, krach... Celý referát
 
252. banner
(marketing) reklamní plocha na webových stránkách... Celý referát
 
253. bantam
(sport) hmotnostní kategorie některých sportů, např. boxu, vzpírání... Celý referát
 
254. bantamka
(zoologie) malé okrasné plemeno slepic pocházející z Japonska... Celý referát
 
255. bantustan
bývalé správní území v JAR, vyhrazené pro nebělošské, hlavně černošské obyvatelstvo... Celý referát
 
256. banu
(mn. č. bani) rumunská dílčí měnová jednotka, setina lei... Celý referát
 
257. banyan, banyán
(botanika) strom obrovského vzrůstu, v Indii posvátný... Celý referát
 
258. bao
(gastronomie) čínské vdolky... Celý referát
 
259. baobab
(botanika) mohutný košatý africký strom... Celý referát
 
260. baptisma
ponoření, vnoření, koupel... Celý referát
 
261. baptista
(církev) příslušník evangelické svobodné církve uznávající pouze křest v dospělosti na základě osobního vyznání... Celý referát
 
262. baptisterium
křtitelnice... Celý referát
 
263. bar
(společnost) noční zábavní podnik... Celý referát
 
264. bar micva
,,syn přikázání?. Každá osoba mužského pohlaví, která je povinna plnit předpisy judaismu. Od raného středověku označuje termín židovského chlapce, jenž dosáhl věku 13 let. Při první příležitosti po jeho 13. narozeninách, kdy se čte v synagóze Tóra, j... Celý referát
 
265. baraba
(slang) dělník zaměstnaný při stavbě tunelu nebo železnice... Celý referát
 
266. barabizna
(expresivně) špatně udržovaná, zanedbaná, rozpadající se budova, ruina, dům na spadnutí... Celý referát
 
267. baragnózie
nedostatečné vnímání tlaku, hmotnosti... Celý referát
 
268. barák
(zastarale) chatrč, bouda... Celý referát
 
269. barakuda
(zoologie) dravá tropická mořská ryba... Celý referát
 
270. baráž
(sport) opakovaný zápas o postup nebo o vítězství při rovnosti bodů... Celý referát
 
271. barba
vous, brada... Celý referát
 
272. barbakan
předsunuté opevnění... Celý referát
 
273. barbar
(hovorově) divoch, primitiv... Celý referát
 
274. barbarismus, barbarizmus
slovo nevhodně přejaté z cizího jazyka nebo vytvořené podle cizího vzoru... Celý referát
 
275. barbarizace
(odborně) aktivní deformace hodnot, morálky, vkusu, forem, kultury, zprimitivnění, degradace... Celý referát
 
276. barbarský
neřecký, neřímský... Celý referát
 
277. barbarství
divošství... Celý referát
 
278. barbarus
cizí... Celý referát
 
279. barbatus
vousatý, ochlupený... Celý referát
 
280. barbecue
(gastronomie) piknik, při kterém se griluje maso... Celý referát
 
281. barbed wire disease
choroba ostnatého drátu... Celý referát
 
282. barber
(móda) holič, pánský kadeřník... Celý referát
 
283. barbeta
(historie) (v 17.-18. stol.) dělový kryt tvořený třemi k sobě kolmými náspy a umístěný na pevnostním valu... Celý referát
 
284. barbitalismus
chronická otrava barbituráty... Celý referát
 
285. barbitalum
barbital, kyselina dietylbarbiturová, dlouhodobě účinné barbiturátové hypnotikum. Barbitalum solubile barbital rozpustný... Celý referát
 
286. barbiton
starořecký strunný nástroj... Celý referát
 
287. barbiturát
(biochemie) derivát kyseliny barbiturové, hořký a ve větším množství jedovatý,v lékařství užívaný jako hypnotikum nebo sedativum... Celý referát
 
288. barbotino
(archeologie) výzdoba, resp. povrchová úprava keramiky, která se dělala nanášením nové vrstvy, nalepením nepravidelných aj. kousků hlíny na hotový výrobek před vypálením. Konečným výsledkem je někdy jen zdrsnění, někdy vzorovaný povrch nádoby.... Celý referát
 
289. barbula
vousky, chloupky... Celý referát
 
290. barchan
(geografie) písečná duna ve tvaru půlměsíce... Celý referát
 
291. barches
pečivo připravované podle židovských náboženských předpisů a požívané v sobotu... Celý referát
 
292. barchet
silná teplá bavlněná látka česaná na rubové straně... Celý referát
 
293. bard
(hudba) keltský národní pěvec... Celý referát
 
294. bardus
nechápavý... Celý referát
 
295. barestezie
schopnost vnímat tlak působící do hloubky... Celý referát
 
296. baresteziometr
přístroj k měření tlaku... Celý referát
 
297. baresteziometrie
měření citlivosti na tlak, hmotnost... Celý referát
 
298. baret, baretka
plochá měkká kulatá čepice bez štítku... Celý referát
 
299. bargain
ujednání, dohoda... Celý referát
 
300. baribal
velká severoamerická medvědovitá šelma, medvěd černý... Celý referát
 
301. barický
(fyzika) tlakový, týkající se atmosférického tlaku... Celý referát
 
302. bariéra
překážka, zábrana, hráz... Celý referát
 
303. barikáda
(hovorově) provizorní, rychlý způsob uzavření průchodu... Celý referát
 
304. bárin
-a muž. r. (rus.) starý ruský titul pána... Celý referát
 
305. bárišňa, báryšňa
(historie) (v ruském předrevolučním prostředí) slečna... Celý referát
 
306. barista
odborník na přípravu kávy... Celý referát
 
307. bárka
loď nebo člun s vesly, někdy s pomocnou plachtou... Celý referát
 
308. barkarola
(hudba) píseň benátských gondoliérů, gondoliéra... Celý referát
 
309. barkasa
malé plavidlo používané jako obsluha v přístavech... Celý referát
 
310. barman
číšník obsluhující za barovým pultem... Celý referát
 
311. barmice
Kroužkový závěs zvaný též barmice měl různou délku - mohl dosahovat na ramena bojovníka nebo mohl přesahovat ramena a spadat i hluboko na hruď,... Celý referát
 
312. barnabitka
(náboženství) členka přísného řeholního řádu... Celý referát
 
313. barnum
barnumská reklama, přemrštěná okázalá reklama... Celý referát
 
314. barnumský
bombastický, nezřízený, hlučný, přehnaný, křiklavý... Celý referát
 
315. barochorie
(botanika) způsob šíření diaspor rostlin pádem semen svou vlastní vahou (např. dub, líska, jírovec)... Celý referát
 
316. barograf
(technika) tlakoměr, zapisovač tlaku... Celý referát
 
317. barokizace, barokisace
dodávání barokního rázu,napodobování baroka... Celý referát
 
318. barokní
(umění) vztahující se k baroku, mající prvky baroka... Celý referát
 
319. baroko
(umění) umělecký sloh 17. a 18. století vyznačující se dynamičností tvarů... Celý referát
 
320. barometr
(technika) přístroj na měření atmosférického tlaku, tlakoměr... Celý referát
 
321. baron
příslušník nejnižšího stupně vyšší šlechty... Celý referát
 
322. baronesa
dcera barona... Celý referát
 
323. baronet
člen anglické nižší šlechty... Celý referát
 
324. baroreceptor
(ř. baros tíha, l. recipere přijímat) baroreceptor, nervové zakončení reagující na kolísání tlaku... Celý referát
 
325. baroreceptory
čidla citlivá na nízký i vysoký barometrický tlak např. v cévách... Celý referát
 
326. barosenzibilní
vnímavý na kolísání tlaku... Celý referát
 
327. barotrauma
poškození organismu náhlými změnami atmosferického tlaku... Celý referát
 
328. barrandien
oblast středočeského paleozoika, nazvaná podle francouzského paleontologa a geologa J. Barranda... Celý referát
 
329. barré
způsob hry na kytaru (levý ukazováček tiskne při hraní akordů všechny struny najednou)... Celý referát
 
330. barrel, barel
americká objemová jednotka rovná 158,987 l... Celý referát
 
331. barsac
(gastronomie) sladké bílé víno... Celý referát
 
332. barter
obměna, výměna... Celý referát
 
333. bartholinitis
(medicína) ( podle dán. anatoma Bartholina) bartolinitida, nevhodný název pro zánět Bartholiniho žlázek (glandulae vestibulares majores)... Celý referát
 
334. bartonellosis
bartonelóza, infekční onemocnění vyvolané mikrobem Bartonella bacilliformis, vyskytující se hlavně v Andách... Celý referát
 
335. barurie
vylučování moči vysoké specifické hmotnosti... Celý referát
 
336. barva
(brněnský hantec) prd, pšouk... Celý referát
 
337. barvocit
(biologie) schopnost rozpoznávat barvy... Celý referát
 
338. barvový archetyp aktivity
červená barva... Celý referát
 
339. barvový archetyp čistoty a nevinnosti
bílá barva... Celý referát
 
340. barvový archetyp klidu
modrá barva... Celý referát
 
341. barvový archetyp neklidu a nejistoty
archetyp neklidu a nejistoty může symbolizovat fialová barva... Celý referát
 
342. barvový archetyp optimismu
žlutá barva... Celý referát
 
343. barvový archetyp přírody
zelená barva... Celý referát
 
344. barvový archetyp temnoty
černá barva... Celý referát
 
345. barvový archetyp země
hnědá barva... Celý referát
 
346. baryacusis
is, baryacusia, ae, f. (ř. barys těžký, ř. akusis slyšení) baryakuze, baryakuzie, nedoslýchavost, nahluchlost... Celý referát
 
347. baryakuzie
nedoslýchavost, nahluchlost... Celý referát
 
348. baryglosie
,,těžký jazyk´", řečové obtíže... Celý referát
 
349. barylalie
obtížná mluva, nezřetelná řeč, často chraplavá (např. u nemocných s organickou lézí mozku)... Celý referát
 
350. baryony
těžké elementární částice... Celý referát
 
351. barysféra
(geologie) vnitřek země, složený z těžkých látek... Celý referát
 
352. baryton
(hudba) střední mužský hlas... Celý referát
 
353. barytóza
zaprášení plic barytem při výrobě síranu barnatého... Celý referát
 
354. baryum
(chemie) prvek značky Ba, atom. čís. 56, atom. hmotnost 137,36... Celý referát
 
355. barzoj
ruský dlouhosrstý chrt... Celý referát
 
356. bas
první část složených slov mající význam hluboký, nízký... Celý referát
 
357. basa
kontrabas... Celý referát
 
358. basaliom
(medicína) basocelulární karcinom, kožní rakovinný nádor, též bazaliom... Celý referát
 
359. basalioma
(medicína) tis, n. (l. basalis spodinový, základový) bazaliom, zhoubný kožní nádor z bazálních vrstev pokožky. Basalioma rodens vředovitě se rozpadající bazaliom. Basalioma terebrans bazaliom rostoucí do hloubky. Basalioma vegetans bazaliom bující... Celý referát
 
360. basar
tělo, tělesnost, fyzická stránka lidské bytosti... Celý referát
 
361. basebalka
baseballová čepice... Celý referát
 
362. baseball
(sport) sportovní pálkovací hra oblíbená hlavně v USA... Celý referát
 
363. basedowificatio
basedowifikace, změna, přechod eufunkční strumy v typický obraz Graves-Basedowovy nemoci... Celý referát
 
364. basedowoidní
podobný Basedowově chorobě... Celý referát
 
365. baseness
nízkost, hanebnost, sprostota, ohavnost, opak vznešenosti... Celý referát
 
366. baset, basset
(kynologie) krátkosrsté plemeno loveckého psa... Celý referát
 
367. bashert
židovské označení manželky/manžela (družky,druha), jakožto nepostradatelné poloviny jednoho celku, protože každý z nás je pouze nedokonalá entita, hledající právě svého "bashert"... Celý referát
 
368. basic research
základní výzkum... Celý referát
 
369. basicus
bazický, zásaditý, alkalický... Celý referát
 
370. basidie, bazidie
buňka stopkovýtrusných hub vytvářející výtrusy... Celý referát
 
371. basifobie
(psychologie) strach z chůze... Celý referát
 
372. basilaris
bazální, základní... Celý referát
 
373. basilea tú theú
království boží... Celý referát
 
374. basileus
král, císař... Celý referát
 
375. basioglossus
spodinojazykový, týkající se spodiny jazyka... Celý referát
 
376. basion
kraniometrický bod na bázi kosti týlní, uprostřed předního okraje foramen magnum... Celý referát
 
377. basiothryptor
(ř. basis základ, spodina, ř. thryptein rozdrtit) baziotryptor, přístroj k rozdrcení hlavičky odumřelého plodu při nemožnosti normálního porodu... Celý referát
 
378. basis
základna... Celý referát
 
379. basket
severské saně tažené psy... Celý referát
 
380. basketbal
(sport) košíková... Celý referát
 
381. basofilie, bazofilie
zvýšení počtu bazofilů v periferní krvi... Celý referát
 
382. basophilismus
(pituitarius) bazofilismus (pituitární), označení pro Cushingovu chorobu vyvolanou podle dřívější představy zmnožením bazofilních buněk podvěsku mozkového... Celý referát
 
383. basreliéf
nízký reliéf... Celý referát
 
384. basse chifrée
basso continuo... Celý referát
 
385. basso continuo
(hudba) doprovodný part ve zjednodušeném způsobu zápisu (s anebo bez číslic a znaků zkracujících harmonické funkce), používaný cca 1580 - 1. pol. 19. stol.... Celý referát
 
386. basso sequente
basso continuo... Celý referát
 
387. basta
konec, stačí... Celý referát
 
388. bastard
(expresivně) kříženec, míšenec... Celý referát
 
389. bastarda
druh gotického písma... Celý referát
 
390. bastardace
mezidruhové křížení, bastardizace... Celý referát
 
391. bastardizace, bastardisace
mezidruhové křížení, bastardace... Celý referát
 
392. bastion
vystupující část opevnění, bašta... Celý referát
 
393. baštit
(brněnský hantec) jíst... Celý referát
 
394. bástr
(brněnský hantec) Bystrc ( část Brna )... Celý referát
 
395. baštýř
(rybářství) rybářský pracovník starající se o rybníky... Celý referát
 
396. batalion, batallón
(vojenství) vojenská jednotka... Celý referát
 
397. batáty
(gastronomie) hlízy batátovníku pěstovaného v tropech, sladké brambory... Celý referát
 
398. batch
dávka, celek hromadně zpracovávaných dat... Celý referát
 
399. baterie
sestava, souprava... Celý referát
 
400. baterka
(technika) elektrická svítilna na suchý článek... Celý referát
 
401. bathmotropia
bathmotropismus, i, m. (ř. bathmos stupeň, práh, ř. trope obrat) batmotropie, batmotropismus, ovlivnění dráždivosti srdečního svalu (nervu)... Celý referát
 
402. bathmotropní
Ovlivňující dráždivost svalu (obvykle srdečního) [řec. bathmos - práh]... Celý referát
 
403. batika
(textilnictví) barvení tkanin pomocí vosku... Celý referát
 
404. batikování
způsob vytváření vzoru na tkaninách pomocí vosku... Celý referát
 
405. batist
(textilnictví) velmi jemná průsvitná bavlněná nebo lněná tkanina v plátnové vazbě... Celý referát
 
406. batmofobie
(psychologie) chorobný strach ze schodů a schodišť... Celý referát
 
407. batofobický
mající chorobný strach z hloubek... Celý referát
 
408. batofobie
(psychologie) chorobný strach z hloubek... Celý referát
 
409. batoh
(móda) zavazadlo s popruhy určené k nošení na zádech, často obsahující nekolik jednotlivých kapes uzavíratelných zipem... Celý referát
 
410. batole
jedinec ve vývojovém stadiu od jednoho roku do tří roků života... Celý referát
 
411. batolit
vyvřelé těleso velkých rozměrů utuhlé v hloubce... Celý referát
 
412. batometr
přístroj k odběru vzorků vody... Celý referát
 
413. baton
dlouhá hůl k šermu,taktovka... Celý referát
 
414. batrachofobie
(psychologie) chorobný strach ze žab... Celý referát
 
415. batrachologie
nauka o obojživelnících... Celý referát
 
416. batrocefalie
znetvoření hlavy se stupňovitou klenbou lebky... Celý referát
 
417. battarismus
(ř. battarismos koktání) breptavost... Celý referát
 
418. bátuška, baťuška
důvěrné oslovení otce nebo váženého muže v ruském prostředí... Celý referát
 
419. baty-, bato-
první část složených slov mající význam hloubka, hluboký... Celý referát
 
420. batyál
dno moří a oceánů nad abysálem, v hloubce 200-2 000 m... Celý referát
 
421. batyestézie
hluboké čití, vnímání... Celý referát
 
422. batygastrie
níže uložený žaludek, pokles žaludku... Celý referát
 
423. batygrafie
průzkum vodních hloubek... Celý referát
 
424. batyhyperestézie
zvýšené hluboké čití... Celý referát
 
425. batyhypestézie
snížené hluboké čití... Celý referát
 
426. batykardie
nízká poloha, pokles srdce v hrudníku... Celý referát
 
427. batymetr
hloubkoměr... Celý referát
 
428. batypnoe
prohloubení dechu, hluboké dýchání... Celý referát
 
429. batysféra
(námořnictví) ponorná tlaková vodotěsná komora tvaru koule k pozorování a měření v mořských hlubinách... Celý referát
 
430. batyskaf
speciální podmořské plavidlo sloužící k vědeckým účelům... Celý referát
 
431. bauch
(brněnský hantec) břicho... Celý referát
 
432. bauchec
(brněnský hantec) břicho... Celý referát
 
433. bauxit
(geologie) červená usazená hornina, surovina na výrobu hliníku... Celý referát
 
434. bazální
(odborně) základní, výchozí (báze = základ)... Celý referát
 
435. bazální ganglia
bazální ganglia ? jádra šedé hmoty v mozku ve spodní části telencefala obklopené bílou hmotou... Celý referát
 
436. bazální membrána
... Celý referát
 
437. bazální metabolismus
... Celý referát
 
438. bazální osobnost
(psychologie) základy duševního života tvořící se do tří let života jedince a projevující se primárně důvěrou či nedůvěrou vůči světu... Celý referát
 
439. bazální stimulace
(odborně) stimulace (podněcování) podporující procesy a vývoj percepce, komunikace a interakce, např. u osob s těžkým kombinovaným somatickým a mentálním postižením (koncept Andrease Frölicha)... Celý referát
 
440. bazální teploměr
... Celý referát
 
441. bazální teplota
... Celý referát
 
442. bazalt
čedič... Celý referát
 
443. bažant
(ornitologie) lesní lovný pták příbuzný domácí slepici, u nás zdomácnělý - rod Phasianus (bažant kolchidský), rod Gennaeus: (bažant stříbrný)... Celý referát
 
444. bazar
(obchod) obchod s použitým zbožím... Celý referát
 
445. báze, base
základna, základ... Celý referát
 
446. bazén
(hovorově) umělá vodní vodotěsná nádrž pro rekreační, sportovní,okrasné, požární i průmyslové účely... Celý referát
 
447. bazi-, bazo-, basi-, baso-
první část složených slov mající význam - spodní, základový, bazální... Celý referát
 
448. bazicita, basicita
zásaditost... Celý referát
 
449. bazický
zásaditý... Celý referát
 
450. bazifaryngický
(anatomie) týkající se spodiny hltanu... Celý referát
 
451. bazifilní
rostliny vyžadující zásadité prostředí o pH 7,5 - 11... Celý referát
 
452. bazilární
spodinový, týkající se lebeční spodiny... Celý referát
 
453. bazilika, basilika
tří- a vícelodní podélný chrám, jehož střední loď je vyšší, charakteristický pro středověk... Celý referát
 
454. bazilišek
(zoologie) druh menšího tropického ještěra... Celý referát
 
455. bazinga
(hovorově) vítěžné zvolání Sheldona Coopera ze seriálu Teorie velkého třesku... Celý referát
 
456. baziotripse
rozdrcení lebky plodu... Celý referát
 
457. bazírovat
(hovorově) zdůrazňovat něco, vycházet z něčeho, trvat na něčem... Celý referát
 
458. bažit
(hovorově) usilovat o něco, snažit se, toužit, prahnout... Celý referát
 
459. bazitonie
(botanika) podporování výhonů z báze rostliny více než z vyšších částí rostliny -> habitus keře (báze, ze které dochází k obnovování zove se xylopodium) (srv. akrotonie)... Celý referát
 
460. bazivertebrální
vztahující se k obratlovému tělu... Celý referát
 
461. bázlivost
(psychologie) bojácnost, nesmělost, ostýchavost... Celý referát
 
462. bazmek
(brněnský hantec) krám, nekvalitní výrobek... Celý referát
 
463. bazocelulární
týkající se spodní buněčné vrstvy... Celý referát
 
464. bazocyt
bazofilní bílá krvinka... Celý referát
 
465. bazocytopenie
abnormálně nízký obsah bazocytů v krvi... Celý referát
 
466. bazocytóza
abnormální zvětšení bazocytů v krvi... Celý referát
 
467. bazofalangie
deformace prstu na ruce nebo na noze charakterizovaná zkrácením nebo prodloužením článků... Celý referát
 
468. bazofilie
vlastnost určitých buněk, zvláště některých bílých krvinek, barvit se zásaditými barvivy... Celý referát
 
469. bazofilní
barvící se zásaditými barvivy... Celý referát
 
470. bazofobie
úzkostlivá představa neschopnosti rychlé chůze, běhu... Celý referát
 
471. bazolaterální
umístšný dole a po straně... Celý referát
 
472. bazuka
(vojenství) přenosná protipancéřová zbraň s hladkou hlavní k odpalování průbojných reaktivních střel... Celý referát
 
473. bdít
(hovorově) být vzhůru, nespat... Celý referát
 
474. beach-volleyball
plážový volejbal... Celý referát
 
475. beachwear
plážové oblečení... Celý referát
 
476. beat
(hudba) základní rytmus jazzu... Celý referát
 
477. beat generation
nonkonformní hnutí americké mládeže na přelomu 50. a 60. let 20. století... Celý referát
 
478. beati pacifici
blahoslavení mírumilovní (mírní)... Celý referát
 
479. beatifikace
v římskokatolické církvi prohlášení za blahoslaveného... Celý referát
 
480. beatitudo
blaženost, blahoslavenství... Celý referát
 
481. beatman
hráč, milovník i fanoušek beatové nebo rockové hudby beatnik [bítnik], člen nonkonformního hnutí americké mládeže na přelomu 50. a 60. let 20. století... Celý referát
 
482. beatnik
čti bítnik, člen nonkonformního hnutí americké mládeže na přelomu 50. a 60. let 20. století... Celý referát
 
483. beau monde
elegantní svět... Celý referát
 
484. beaujolais
červené francouzské víno... Celý referát
 
485. bebínko
(hovorově) (dětsky) bebíčko, poranění, bolístka... Celý referát
 
486. bechicus
(ř. bex-bechos kašel) zmírňující kašel... Celý referát
 
487. bechtěrev
(medicína) chronické onemocnění meziobratlových kloubů a vazů páteře, Bechtěrevova nemoc... Celý referát
 
488. bečka
(hovorově) dřevěná nebo i plastová sudová nádoba (např. na kvas)... Celý referát
 
489. béčko
(brněnský hantec) homosexuál... Celý referát
 
490. becquerel
fyzikální jednotka pro aktivitu zářiče... Celý referát
 
491. bečvář
(zastarale) bednář - dříve se toto povolání dělilo na bednáře, který pracoval s měkčím dřevem a vyráběl menší výrobky (vědra, škopky) a bečváře, který pracoval s tvrdým dřevem a vyráběl sudy, kádě apod.... Celý referát
 
492. beďar
(slang) akné... Celý referát
 
493. bedekr, baedeker
(literatura) knižní cestovní turistický průvodce... Celý referát
 
494. bedlivý
(hovorově) pozorný, dbalý, vnímavý, opatrný... Celý referát
 
495. bedna
(hovorově) televizor... Celý referát
 
496. bedo
Význam slova:... Celý referát
 
497. bedra
(anatomie) bederní (lumbální) páteř - spodní část páteře nad pánví... Celý referát
 
498. bedrník
(botanika) mrkvovitá okoličnatá bylina rodu Pimpinella saxifraga, jejíž kořen se používá na detoxikaci organismu... Celý referát
 
499. bedrun
lehčí posilovací cviky pohybového aparátu, které se provádějí na lůžku... Celý referát
 
500. beduín
arabský kočovník a chovatel velbloudů... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info