Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "BE" k dispozici 204 výsledků:

 
1. beach-volleyball
plážový volejbal... Celý referát
 
2. beachwear
plážové oblečení... Celý referát
 
3. beat
(hudba) základní rytmus jazzu... Celý referát
 
4. beat generation
nonkonformní hnutí americké mládeže na přelomu 50. a 60. let 20. století... Celý referát
 
5. beati pacifici
blahoslavení mírumilovní (mírní)... Celý referát
 
6. beatifikace
v římskokatolické církvi prohlášení za blahoslaveného... Celý referát
 
7. beatitudo
blaženost, blahoslavenství... Celý referát
 
8. beatman
hráč, milovník i fanoušek beatové nebo rockové hudby beatnik [bítnik], člen nonkonformního hnutí americké mládeže na přelomu 50. a 60. let 20. století... Celý referát
 
9. beatnik
čti bítnik, člen nonkonformního hnutí americké mládeže na přelomu 50. a 60. let 20. století... Celý referát
 
10. beau monde
elegantní svět... Celý referát
 
11. beaujolais
červené francouzské víno... Celý referát
 
12. bebínko
(hovorově) (dětsky) bebíčko, poranění, bolístka... Celý referát
 
13. bechicus
(ř. bex-bechos kašel) zmírňující kašel... Celý referát
 
14. bechtěrev
(medicína) chronické onemocnění meziobratlových kloubů a vazů páteře, Bechtěrevova nemoc... Celý referát
 
15. bečka
(hovorově) dřevěná nebo i plastová sudová nádoba (např. na kvas)... Celý referát
 
16. becquerel
fyzikální jednotka pro aktivitu zářiče... Celý referát
 
17. bečvář
(zastarale) bednář - dříve se toto povolání dělilo na bednáře, který pracoval s měkčím dřevem a vyráběl menší výrobky (vědra, škopky) a bečváře, který pracoval s tvrdým dřevem a vyráběl sudy, kádě apod.... Celý referát
 
18. beďar
(slang) akné... Celý referát
 
19. bedekr, baedeker
(literatura) knižní cestovní turistický průvodce... Celý referát
 
20. bedlivý
(hovorově) pozorný, dbalý, vnímavý, opatrný... Celý referát
 
21. bedna
(hovorově) televizor... Celý referát
 
22. bedo
Význam slova:... Celý referát
 
23. bedra
(anatomie) bederní (lumbální) páteř - spodní část páteře nad pánví... Celý referát
 
24. bedrník
(botanika) mrkvovitá okoličnatá bylina rodu Pimpinella saxifraga, jejíž kořen se používá na detoxikaci organismu... Celý referát
 
25. bedrun
lehčí posilovací cviky pohybového aparátu, které se provádějí na lůžku... Celý referát
 
26. beduín
arabský kočovník a chovatel velbloudů... Celý referát
 
27. beebop
džezový styl s nepravidelným frázováním a složitější harmonii,bop... Celý referát
 
28. beefsteak
přírodní řízek z hovězího masa, biftek... Celý referát
 
29. beeper
pípač, zvukový signál... Celý referát
 
30. befel
(hovorově) rozkaz, povel... Celý referát
 
31. befriending
nápomoc, např. takový typ psychosociální péče, která je zaměřena na uspokojení potřeb klienta... Celý referát
 
32. beghard
člen středověké laické náboženské společnosti vzniklé ve Flandrech... Celý referát
 
33. behaizmus, behaismus
islámské učení snažící se pozdvihnout úroveň lidu a odmítající válku... Celý referát
 
34. behavioral rules
pravidla (předpisy, zásady) chování... Celý referát
 
35. behavioral sciences
vědy o chování... Celý referát
 
36. behaviorální
týkající se chování... Celý referát
 
37. behaviorální genetika
(genetika) vědní disciplina, která zkoumá vliv genetických faktorů na chování... Celý referát
 
38. behaviorální inhibiční systém
systém a mechanismus umožňující vyhnout se nebezpečí, které detekuje a např. zastavuje probíhající aktivity... Celý referát
 
39. behaviorální interview
metodika vedení rozhovoru např. při výběrovém (přijímacím) řízení na určité pracovní místo, odborný konzultant se ptá např. na speciální znalosti a dovednosti, praxi v oboru a motivaci... Celý referát
 
40. behaviorální kompetence
jde o tzv. ,,měkké" způsobilosti projevující se např. při vedení pracovní skupiny a její motivaci... Celý referát
 
41. behaviorální mantinely
vymezené prostory a limity pro chování a komunikaci... Celý referát
 
42. behaviorální mimikry
napodobování pasivního či aktivního chování, které by mělo ochranný dopad (např. bezbranný živočich napodobuje živočicha nebezpečného)... Celý referát
 
43. behaviorální neurověda
speciální vědní disciplina studující vztahy mezi mozkem, nervovým systémem a chováním... Celý referát
 
44. behaviorální paradigma
psychosociální teorie zkoumající pozorovatelné chování a interakce konkrétních aktérů v dané situaci... Celý referát
 
45. behaviorální predispozice
sklon či pohotovost chovat se a jednat specifickým způsobem... Celý referát
 
46. behaviorální příznaky stresu
např. nerozhodnost, chaotický stav,zhoršená kvalita práce a jakékoliv činnosti,ztráta chuti k jídlu nebo naopak přejídání se, zvýšená konzumace alkoholu, odkládání plnění povinností... Celý referát
 
47. behaviorální scoring
(psychologie) hodnocení chování... Celý referát
 
48. behaviorální strategie
specifický způsob plánování a realizace edukace či terapie, např. odnaučování zlozvyků, nácvik nových dovedností a způsobů chování, trénink pozitivní sociální komunikace a interakce, zvládání stresových a problémových situací... Celý referát
 
49. behaviorální terapie
léčba využívající mechanismus učení v širším slova smyslu a soustřeďující se na pěstování a upevňování žádoucích návyků a dovedností (např. duševně hygienických a stravovacích)... Celý referát
 
50. behaviorální vědy
označení pro vědy o lidském chování... Celý referát
 
51. behaviorální vzorec
vzorec chování (buď vrozený nebo naučený)... Celý referát
 
52. behaviorém
pozorovatelná jednotka lidského chování... Celý referát
 
53. behaviorizmus, behaviorismus
psychologická, sociologická a ekonomická teorie zabývající se chováním subjektů na základě studia odpovědí na stimuly... Celý referát
 
54. behaviour
chování... Celý referát
 
55. behavioural difficulties
dificility chování... Celý referát
 
56. behemot
(v biblické knize Jobově) obrovité zvíře, asi hroch... Celý referát
 
57. being for oneself
být sám sebou, být pro sebe... Celý referát
 
58. being in nature
bytí v přírodě... Celý referát
 
59. bej, bek, beg
předák, náčelník, vůdce - osmanská vojenská hodnost mezi agou a pašou... Celý referát
 
60. bejvalka
(hovorově) bývalá, předchozí manželka nebo přítelkyně... Celý referát
 
61. bek, back
(sport) ve sportovních hrách obránce... Celý referát
 
62. bekhend, backhand
ve sportovních hrách úder ve směru proti ruce, pro praváky zleva... Celý referát
 
63. bekon
speciálně připravená nasolená vepřová půlka... Celý referát
 
64. bekovka
čepice se štítkem... Celý referát
 
65. bekyně
(historie) členka středověké náboženské společnosti beghardů... Celý referát
 
66. bel ami, belami
miláček žen... Celý referát
 
67. bel canto
pěvecký styl kladoucí důraz na plnost a krásu tónu... Celý referát
 
68. belemnit
vymřelý druhohorní hlavonožec se schránkou... Celý referát
 
69. belemnofobie
(psychologie) chorobný strach z ostrých a špičatých předmětů (např. z jehel)... Celý referát
 
70. beletrie
(literatura) krásná literatura, umělecká literatura psaná prózou... Celý referát
 
71. belieber
(společnost) fanoušek Justina Biebera... Celý referát
 
72. belief
přesvědčení, mínění... Celý referát
 
73. beliefs
přesvědčení, víra... Celý referát
 
74. belladonna
(botanika) rulík zlomocný, vysoká vytrvalá bylina s prudce jedovatými plody... Celý referát
 
75. bellewe
krásná vyhlídka, budova s vyhlídkou, belvedér... Celý referát
 
76. bellicus
(l. bellum válka) válečný... Celý referát
 
77. bellum iustum
spravedlivá válka... Celý referát
 
78. beluga
plachetnice s kajutou pro tříčlennou posádku... Celý referát
 
79. belvedér
stavba, letohrádek s krásnou vyhlídkou... Celý referát
 
80. belzebub
ďábel... Celý referát
 
81. ben, bene
dobře... Celý referát
 
82. benchmarking
měření a analýza procesů a výkonů organizace a hledání nejlepších řešení prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních , jde o sdílení zkušeností a nejlepší praxe se srovnatelnými subjekty a identifikovat tak příležitosti ke zlepšení... Celý referát
 
83. bendžo, bandžo, banjo
(hudba) drnkací hudební nástroj... Celý referát
 
84. bene meritus
plně po zásluze, zasloužilý, zkratka B.M.... Celý referát
 
85. bene tibi
na zdraví... Celý referát
 
86. bene vivas
žij(te) blaze... Celý referát
 
87. benedicere
dobrořečit, žehnat... Celý referát
 
88. benedicimus
dobrořečíme, žehnáme... Celý referát
 
89. benedictio
žehnání, posvěcení, blahoslavení, chválení, konání dobra... Celý referát
 
90. benedictio maris
posvěcení, požehnání moře... Celý referát
 
91. benedictus, qui venit
blahoslavený, který přichází... Celý referát
 
92. benedikce
(církev) církevní požehnání, svěcení... Celý referát
 
93. benediktin
benediktýn člen mnišského řádu svatého Benedikta... Celý referát
 
94. benediktýnka
členka ženské větve řádu svatého Benedikta... Celý referát
 
95. benefactor
dobrodinec, donátor... Celý referát
 
96. benefektance
potřeba a tendence udržet si kladné sebehodnocení a pozitivní vztah k sobě.... Celý referát
 
97. benefice
představení (obvykle divadelní), jehož výtěžek připadl jednomu členovi souboru... Celý referát
 
98. beneficial
stojící za to, vyplácející se, prospěšný, pochopitelný, proveditelný, oprávněný... Celý referát
 
99. beneficience
(společnost) dobrodiní, dobročinnost... Celý referát
 
100. beneficient
(právo) oprávněný - např. ten, v jehož prospěch je spravován trust, nebo ten, jemuž banka poskytuje plnění z akreditivu... Celý referát
 
101. beneficium
trvalé právo na určitý úřad... Celý referát
 
102. benefit
výhoda... Celý referát
 
103. benefit finding
schopnost a dovednost akceptovat též pozitivní stránky problémových, konfliktních, stresových, frustračních a traumatických zkušeností... Celý referát
 
104. benefit of mankind
ve prospěch člověka,... Celý referát
 
105. benefitní
poskytující zaměstnanecké výhody... Celý referát
 
106. beneli
(brněnský hantec) benzín... Celý referát
 
107. benevolence
(psychologie) shovívavost, dobrá vůle... Celý referát
 
108. benevolentia
benevolence, laskavost, shovívavost, přízeň... Celý referát
 
109. benevolentní
(odborně) laskavý, shovívavý, tolerantní... Celý referát
 
110. bengál
směs vydávající při hoření oslnivé barevné světlo... Celý referát
 
111. bengálí, bengálština
indoárijský jazyk, úřední jazyk v Bangladéši a v indických státech Záp. Bengálsko a Tripura... Celý referát
 
112. bengy
(brněnský hantec) policisté... Celý referát
 
113. benigní
(medicína) nezhoubný, neškodný, např. nádor... Celý referát
 
114. benigni hyperplazie prostaty (zkratka BHP)
(medicína) nezhoubné onemocnění (zvětšení) předstojné žlázy časté u starších mužů... Celý referát
 
115. benignita
neškodnost, nezhoubnost... Celý referát
 
116. benignitas
(medicína) atis, f. benignita, neškodnost, nezhoubnost (nádorová)... Celý referát
 
117. benignus
benigní, neškodný, nezhoubný... Celý referát
 
118. benjamin fenomen
nejmladší dítě bývá považováno za rozmazlené, umíněné a psychicky rizikové... Celý referát
 
119. benjamínek
nejmladší člen, benjamín... Celý referát
 
120. bentál
oblast dna vod od břehu do hlubin... Celý referát
 
121. bentonit
(geologie) hornina vzniklá zvětráním pyroklastických hornin... Celý referát
 
122. bentos
společenstvo organizmů žijících na dně vod... Celý referát
 
123. benzatropin
benzatropin ? parasympatolytikum, používá se v léčbě Parkinsonovy nemoci a parkinsonismu. L.: APO-Benztropine... Celý referát
 
124. benzedrin
prostředek proti únavě, ospalosti, používaný jako dopink nebo droga... Celý referát
 
125. benzen
(chemie) nejjednodušší aromatický uhlovodík, bezbarvá kapalina charakteristického zápachu... Celý referát
 
126. benzin
kapalná směs uhlovodíků používaná jako palivo, pohonná směs... Celý referát
 
127. benzinismus
druh toxikománie, čichání benzinových par... Celý referát
 
128. benzinum
benzín, směs kapalných uhlovodíků... Celý referát
 
129. benzocainum
benzokain, látka používaná k znecitlivění... Celý referát
 
130. benzodiazepiny
široce využívaná řada sedativních a hypnotických látek, jež potencují uvolňování tlumivého neurotransmiteru GABA. Uplatňují se jako anxiolytika, hypnotika, myorelaxancia a antiepileptika. Nevýhodou je jejich návykový potenciál, možnost přetrvávající ... Celý referát
 
131. benzoe
(arab. ben vůně) pryskyřice benzoová získávaná z dřeviny Styrax benzoi... Celý referát
 
132. benzol
(chemie) směs chemických látek vznikajících při koksování (benzen, toluen, xyleny a další sloučeniny)... Celý referát
 
133. benzylpiperazin
BZP, psychostimulant zneužívaný, jako právně problematická (dřívě legální) náhražka pervitinu, či MDMA. Podobně jako amfetamin vyvolává euforii, pocit úžásu a vzrušení, ohromný příliv energie, prohloubený cit pro hudbu a dotek, dilataci zornic, tachy... Celý referát
 
134. beran
(zoologie) samec ovce... Celý referát
 
135. beránek
(hovorově) malý beran... Celý referát
 
136. beranice
(móda) zimní čepice s kožichem, zakrývající uši i tváře, typická pro ruské prostředí... Celý referát
 
137. beranidlo
(slang) konstrukce s ručním či strojním beranem k zarážení pilot... Celý referát
 
138. berbeři
souhrnné označení pro africké národy v severní Africe (dnes žijí především v Maroku a v Alžírsku)... Celý referát
 
139. bergamot
(botanika) strom rodu Citrus, menšího vzrůstu, s čistě bílými květy a středně velkými, silně aromatickými plody hruškovitého tvaru, pěstovaný hlavně v Itálii... Celý referát
 
140. bergfried
samostatně stojící věž ve středověkém opevnění... Celý referát
 
141. bergl
(brněnský hantec) kopec... Celý referát
 
142. bergonisatio
( podle Bergoniého) bergonizace, zavádění elektrického proudu do těla k povzbuzení látkové přeměny... Celý referát
 
143. beri-beri
(medicína) onemocnění způsobené nedostatkem vitaminu B... Celý referát
 
144. berit mila
smlouva obřezání... Celý referát
 
145. berma
(archeologie) různě široká vodorovná plošina mezi čelní stranou hradby a vnitřním okrajem příkopu, zlepšující stabilitu hradby a bránící jejímu sesouvání.... Celý referát
 
146. bermudy
krátké kalhoty, delší šortky... Celý referát
 
147. berňák
(hovorově) úřad, který má na starosti výběr a správu daní ( finanční úřad)... Celý referát
 
148. berně
daně (pojem byl v českém právním řádu užíván přibližně do roku 1948)... Celý referát
 
149. berserk
(historie) zběsilý nordický bojovník... Celý referát
 
150. berta
(historie) dalekonosné dělo z 1. světové války, tlustá berta... Celý referát
 
151. beruška
(zoologie) slunéčko sedmitečné - jeden z nejznámějších brouků u nás, velmi užitečný požíráním mšicí na stromech... Celý referát
 
152. berylióza
otrava beryliem... Celý referát
 
153. beryllium
berylium, prvek zn. Be, atom. čís. 5, atom. hmotnost 9,02... Celý referát
 
154. bešamel
(gastronomie) druh základní omáčky používaná ve francouzské kuchyni (světlá jíška podlitá mlékem s přidáním cibule a určitého koření)... Celý referát
 
155. besídka
(architektura) lehká krytá zahradní stavba, altánek... Celý referát
 
156. best
(doslovný překlad) nejlepší... Celý referát
 
157. bestia
zvíře... Celý referát
 
158. bestialita
zvířeckost... Celý referát
 
159. bestialitas
(l. bestia zvíře) bestialita, ukrutnost, surovost, zvířeckost... Celý referát
 
160. bestiální
zvířecký, ukrutný... Celý referát
 
161. bestiář
Středověký didaktický a mravoučně zaměřený soupis zvířat s alegorickým výkladem jejich vlastností, založený nezřídka na pověrách a omylech.... Celý referát
 
162. bestie
(hovorově) šelma, zvíře... Celý referát
 
163. bestiofilie
pohlavní úchylnost, zvrácenost zaměřená ke zvířatům... Celý referát
 
164. bestseller
(obchod) čtenářsky i obchodně úspěšná kniha, obchodníci tento pojem přebrali a obecně tako označují nejprodávanější produkty ze svého sortimentu... Celý referát
 
165. beta
(lingvistika) v řecké abecedě znak pro hlásku b... Celý referát
 
166. beta element v psychologii
syrová senzorická imprese, termín britského psychoanalytika Wilfreda Ruprechta Biona (1897-1979)... Celý referát
 
167. beta pozice v societě
vlivné postavení sice nikoli vedoucího, ale uznávaného, respektovaného člena společenství, poradce vedoucího, pobočníka... Celý referát
 
168. beta typ konzumenta alkoholu
příležitostná (někdy i nadměrná) konzumace alkoholu většinou ve společnosti, nejde ještě o chronický návyk ani o somatickou závislost... Celý referát
 
169. beta(b)-cellula
(ř. beta druhé písmeno v řecké abecedě, l. cellula buňka) B-buňky Langerhansových ostrůvků (vnitřně sekretorické části slinivky břišní) produkující inzulín... Celý referát
 
170. beta-laktamáza
(biochemie) laktamáza (beta-laktamáza) ? enzym rozkládající laktamový kruh v molekule penicilinových antibiotik, běžně se označuje jako penicilináza. L. tvoří některé bakterie (gramnegativní bakterie, některé stafylokoky aj.) a získávají tak rezisten... Celý referát
 
171. beta-receptor
(ř. beta druhé písmeno v řecké abecedě, l. recipere brát) b-receptory, typ adrenergního receptoru, rozdělující se na dvě podskupiny, b1 (např. v srdeční svalovině), b2 (např. v bronších)... Celý referát
 
172. betablokátory
betablokátory (betalytika) ? léky, které tlumí některé funkce sympatického nervového systému (viz betareceptor), zejména jeho účinek na srdce a krevní oběh. Zpomalují srdeční činnost a snižují krevní tlak. Užívají se proto jako antihypertenziva (ke s... Celý referát
 
173. betaglukan
(biochemie) přírodní komplexní oligosacharid nebo polysacharid extrahovaný z buňěčných stěn hub Hiratake (Hlíva ústričná) a Shitake (Houževnatec jedlý), používaný jako podpora imunity a pro snižování hladiny cholesterolu v krvi... Celý referát
 
174. betain
(chemie) dusíkatá organická sloučenina přítomná v cukrové řepě... Celý referát
 
175. betálné šnicl
... Celý referát
 
176. betálný
(brněnský hantec) výborný, skvělý... Celý referát
 
177. betalytika
betalytika ? betablokátory... Celý referát
 
178. betamimetika
(farmakologie) léky, které stimulují některé funkce sympatického nervového systému zprostředkované betareceptory. Např. beta-2-mimetika se užívají u astmatu (rozšiřují průdušky) nebo v porodnictví jako tokolytika (tlumí děložní stahy). Srov. sympatom... Celý referát
 
179. betareceptor
betareceptor ? typ adrenergního receptoru. Existují tři druhy b. ? beta 1 (jeho stimulace např. zesiluje a zrychluje srdeční činnost), beta 2 (jehož stimulace rozšiřuje průdušky) a beta 3 (jeho stimulace na tukových buňkách působí štěpení tuku). Na p... Celý referát
 
180. betatron
kruhový urychlovač elektronů... Celý referát
 
181. betel
(botanika) tropická rostlina... Celý referát
 
182. betelný
(brněnský hantec) výborný, skvělý... Celý referát
 
183. betl
způsob karetní hry mariáše... Celý referát
 
184. betla
(brněnský hantec) postel... Celý referát
 
185. betlém
(brněnský hantec) dům, budova... Celý referát
 
186. beton
(stavebnictví) stavivo z kameniva, cementu, vody, popř. z přísad, po ztuhnutí tvrdé a stálé... Celý referát
 
187. beurre blanc
(gastronomie) francouzská světlá omáčka z másla, bílého vína, vinného octa a bílého pepře... Celý referát
 
188. bezdlužnost
(ekonomie) stav, kdy osoba nebo společnost nic nedluží konkrétnímu subjektu... Celý referát
 
189. bezdomovec
(společnost) člověk, který nemá domov a většinou ani možnost obživy, nuzák, žebrák, tulák... Celý referát
 
190. bezdrátový
(elektrotechnika) nevyžadující pro svou funkčnost fyzické připojení "drátem" k jinému zařízení... Celý referát
 
191. bezé
(gastronomie) bílkové těsto s cukrem... Celý referát
 
192. bezideální
nemající ideály... Celý referát
 
193. bezideový, bezidejný
jsoucí bez idejí... Celý referát
 
194. bezinfekčnost
(medicína) Bezinfekčnost je stav, kdy člověk netrpí žádným infekčním onemocněním.... Celý referát
 
195. bezoár
(zoologie) útvar podobný kamenu vytvářející se v zažívacím traktu některých savců (pokládaný za léčivý a kouzelný prostředek)... Celý referát
 
196. bezpartijní
(politika) nepříslušející k žádné politické straně... Celý referát
 
197. bezpáteřní
(přeneseně) bezcharakterní, nemající slitování, schopný všeho pro svůj vlastní přínos... Celý referát
 
198. bezpečnostní perimetr
(odborně) bezpečnostní ohraničená plocha nebo okruh... Celý referát
 
199. bezprecedentní
(odborně) bezpříkladný, nemající obdoby v dříve známých případech nebo situacích... Celý referát
 
200. bezpředmětný
(odborně) bez věcné náplně, nevěcný, bezobsažný, neurčitý, irelevantní: bezpředmětná poezie... Celý referát
 
201. bezprizorní
(odborně) nemající domov, žijící na ulici, toulavý... Celý referát
 
202. bezradná nálada
rozladěnost, úzkostnost, stísněnost, neschopnost rozhodovat se, pocity bezmocnosti... Celý referát
 
203. bezvědomí
(medicína) zástava funkcí nervového systému, kdy postižený nereaguje na oslovení a dotyk. Dělí se na tři skupiny - 1. mdloba (synkopa), 2. sopor, 3. koma... Celý referát
 
204. bezvěrec
(náboženství) svobodomyslný člověk bez náboženského vyznání, ateista... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info