Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  
 
1. c'est la vie
(doslovný překlad) to je život... Celý referát
 
2. cache
(informatika) omezená paměť s rychlým přístupem... Celý referát
 
3. cachexia
(medicína) sešlost, vysílení, velké zhubnutí, kachexie... Celý referát
 
4. cachinnatio
(l. cachinnare hlasitě se smát) kachinace, chechtání, bezdůvodný, hysterický smích... Celý referát
 
5. cacochymia
(medicína) kakochymie, patologické složení tělních tekutin... Celý referát
 
6. cacomelia
(medicína) kakomelie, špatný vývoj končetin... Celý referát
 
7. cacomorphia
cacomorphosis, is, f. (ř. kakos špatný, zlý, ř. morfe podoba, tvar) kakomorfie, kakomorfóza, špatné utváření organismu... Celý referát
 
8. cacosmia
(medicína) kakosmie, subjektivní vnímání neexistujícího nepříjemného zápachu... Celý referát
 
9. cacotrophia
kakotrofie, špatná výživa... Celý referát
 
10. cacumen
(odborně) špička, hrot, vrchol... Celý referát
 
11. cadaver
(medicína) mrtvé tělo, mrtvola... Celý referát
 
12. cadavericus
(l. cadaver mrtvé tělo) mrtvolný... Celý referát
 
13. cadaverinum
kadaverin, pentametylendiamin vznikající při hnilobném rozkladu živočišných bílkovin, mrtvolný jed... Celý referát
 
14. cadaverosus
kadaverózní, mrtvolný... Celý referát
 
15. caddie, caddy
(sport) nosič vaku se 14 holemi při golfu... Celý referát
 
16. cadik
(náboženství) židovský výraz pro spravedlivého člověka a duchovního vůdce... Celý referát
 
17. cadmium
kadmium, prvek zn. Cd, atom. čís. 48, atom. hmotnost 112,41. Cadmium aceticum octan kademnatý... Celý referát
 
18. caducus
padající, padavý, náchylný k pádu, vratký. Dens caducus zub moudrosti. Morbus caducus padoucnice... Celý referát
 
19. caecitas
(l. caecare oslepit) slepota. Caecitas nocturna slepota noční, projev avitaminózy A, těžší forma hemeralopie. Caecitas verbalis neschopnost porozumět řeči (senzorická afázie)... Celý referát
 
20. caecopexia
(medicína) (l. caecum slepé střevo, ř. pexis upevnění) cékopexe, chirurgické upevnění slepého střeva na břišní stěnu... Celý referát
 
21. caecostomia
(medicína) (l. caecum slepé střevo, ř. stoma ústa) cékostomie, chirurgické vyústění slepého střeva navenek (např. pro odvádění střevního obsahu)... Celý referát
 
22. caecum
(anatomie) slepé střevo... Celý referát
 
23. caecus
slepý, slepě končící... Celý referát
 
24. caedes
zabití, vražda... Celý referát
 
25. caenum
nečistota, kal... Celý referát
 
26. caeruleus
modrý, sinavý, modrošedý... Celý referát
 
27. caesareus
císařský. Sectio caesarea císařský řez... Celý referát
 
28. cafe au lait
(gastronomie) francouzský nápoj připravovaný z filtrované kávy a mléka v poměru 1:1, podávaný především ke snídani... Celý referát
 
29. cairn
původně keltský termín označující nahromadění kamene, megalitickou stavbu kruhového nebo polygonálního tvaru z nasucho kladených kamenů, kupolovitě zastřešenou. Vchody bývají z velkých svislých bloků kamene, překryté dalším velkým kamenem. Jsou známy... Celý referát
 
30. cajdák
(brněnský hantec) pomalá vlezlá hudba... Celý referát
 
31. cajk
(slang) náčiní, nářadí... Celý referát
 
32. cajky
(brněnský hantec) věci... Celý referát
 
33. cajtunk
(brněnský hantec) noviny... Celý referát
 
34. cajzl
(brněnský hantec) pražák... Celý referát
 
35. cake-walk, cakewalk
(tanec) tanec amerického (resp. černošského) původu... Celý referát
 
36. cal(e)factus
ohřátý, teplý... Celý referát
 
37. calamitas
kalamita, škoda, neštěstí, pohroma... Celý referát
 
38. calamus
stéblo, péro, trubička. Calamus scriptorius péru podobný přechod čtvrté komory mozkové do míšního kanálu... Celý referát
 
39. calcanearis
kalkaneární, patní, týkající se kosti patní... Celý referát
 
40. calcaneocuboideus
kalkaneokuboidní, týkající se kosti patní a krychlové... Celý referát
 
41. calcaneodynia
(medicína) ae, f. (l. calcaneus kost patní, ř. odyne bolest) kalkaneodynie, bolest kosti patní... Celý referát
 
42. calcaneofibularis
kalkaneofibulární, týkající se kosti patní a lýtkové... Celý referát
 
43. calcaneonavicularis
kalkaneonavikulární, týkající se kosti patní a loďkovité... Celý referát
 
44. calcaneoplantaris
kalkaneoplantární, týkající se kosti patní a chodidla... Celý referát
 
45. calcaneotibialis
kalkaneotibiální, týkající se kosti patní a holenní... Celý referát
 
46. calcaneus
kost patní... Celý referát
 
47. calcar
ostruha. Calcar avis ptačí ostruha, podélné vyvýšení na mediální stěně zadního rohu mozkové komory... Celý referát
 
48. calcar calcanei
(medicína) ostruha patní... Celý referát
 
49. calcarinus
ostruhový, vztahující se k ostruze... Celý referát
 
50. calcauria
kalkaurie, zvýšené vylučování vápenných solí močí... Celý referát
 
51. calciferens
(l. calcium vápník, l. ferre nést) vedoucí k ukládání vápníku... Celý referát
 
52. calciferolum
kalciferol, vitamín D2 (ergocalciferol)... Celý referát
 
53. calcificatio
zvápenatění, kalcifikace... Celý referát
 
54. calcificatus
kalcifikovaný, zvápenělý, zvápenatělý... Celý referát
 
55. calcificiens
zvápeňující, vedoucí k zvápenatění... Celý referát
 
56. calciformis
kalciformní, pohárkovitý... Celý referát
 
57. calcinaemia
kalcémie, koncentrace vápníku v krvi... Celý referát
 
58. calcinatio
(l. calcium vápník) kalcinace, zvápenatění... Celý referát
 
59. calcinatus
(l. calcium vápník) zvápenatělý... Celý referát
 
60. calcinosis
kalcinóza, abnormální, zvýšené ukládání vápníku a jeho solí do tkání. Calcinosis circumscripta ohraničené ukládání solí vápníku v kůži a v podkoží. Calcinosis generalisata stav charakterizovaný ukládáním solí vápníku do tkání. C... Celý referát
 
61. calcipenia
kalcipenie, nedostatek vápníku... Celý referát
 
62. calcium
kalcium, vápník, prvek zn. Ca, atom. čís. 20, atom. hmotnost 40,08. Calcium carbonicum uhličitan vápenatý. Calcium chloratum, calcaria muriatica chlorid vápenatý. Calcium fluoratum fluorid vápenatý. Calcium gluconicum glukonan vápenatý, sůl kyseliny... Celý referát
 
63. calciuria
kalciurie, vylučování vápníku močí... Celý referát
 
64. calculosus
kalkulózní, kaménkovitý, bohatý na kaménky... Celý referát
 
65. calculus
kamének. Calculus cholesterinicus, cholesterosus kámen cholesterolový. Calculus felleus kamének žlučový (cholelithos). Calculus renalis kamének ledvinový (nephrolithos). Calculus salivalis kamének slinné žlázy (sialolithos). Calculus vaginalis cizí... Celý referát
 
66. caldarium
parní lázeň... Celý referát
 
67. calefaciens
zahřívající, oteplující... Celý referát
 
68. calefactorium
kalefaktář, ohřívárna v klášteřích... Celý referát
 
69. calfactus
ohřátý, nahřátý... Celý referát
 
70. calibration
kalibrace... Celý referát
 
71. calicectasis
kalikektázie, rozšíření ledvinných kalíšků... Celý referát
 
72. calicectomia
kalikektomie, operační odstranění chorobně změněných ledvinných kalíšků... Celý referát
 
73. calicopapillitis
(medicína) (l. calix pohár, l. papilla výrůstek) kalikopapilitida, zánět kalíšků a papil ledvinných... Celý referát
 
74. caliculus
kalíšek. Caliculus gustatorius pohárek chuťový. Caliculus ophthalmicus pohárek oční, vývojový základ zrakového ústrojí, výchlipka mezimozku... Celý referát
 
75. calidus
teplý, teplokrevný, horký, ohnivý, vášnivý, temperamentní... Celý referát
 
76. caligae
boty římských vojáků... Celý referát
 
77. caliginosus
kaliginózní, mlhovitý, zamlžený, zahalený, mrákotný... Celý referát
 
78. caligo
mlha, temnota... Celý referát
 
79. caliper
(odborně) kaliper, přístroj k měření tloušťky tukových kožních řas, tloušťkoměr... Celý referát
 
80. calix
kalich, pohár, nádoba, miska. Calices renales (majores, minores) kalichy ledvinné, různě dlouhé trubicovité výběžky pánvičky ledvinné, v nichž jsou uloženy ledvinné papily... Celý referát
 
81. call girl, call-girl, caligirl
prostitutka na telefonickou objednávku... Celý referát
 
82. callositas
(l. callum mozol) kožní mozol, mozolnatost, ztvrdnutí kůže... Celý referát
 
83. callosus
kalózní, mozolnatý, mozolovitý, ztvrdlý, zhrublý... Celý referát
 
84. callum
tvrdá kůže, mozol... Celý referát
 
85. callumnia
pomluva... Celý referát
 
86. callus
mozol kůže... Celý referát
 
87. calmetisatio
( podle Calmetta) kalmetizace, ochranné očkování proti tuberkulóze... Celý referát
 
88. calofrig
(stavebnictví) stavivo ze směsi křemeliny, dřevěných pilin, cementu a vápna na výrobu tvárnic a desek... Celý referát
 
89. calor
(medicína) teplota, teplo, zvýšení teploty zánětlivého ložiska... Celý referát
 
90. caloria
(l. calor teplo) kalorie (cal), jednotka tepla, energie... Celý referát
 
91. calorisatio
(l. calor teplo) kalorizace, zahřívání, oteplování... Celý referát
 
92. cálovat
(slang) platit... Celý referát
 
93. calta
druh koláče, vdolek, placka... Celý referát
 
94. calva
lebka ,holá lebka, strop dutiny, lebeční klenba... Celý referát
 
95. calvados
jablečný destilát... Celý referát
 
96. calvaria
kostěnná lebeční klenba... Celý referát
 
97. calvities
holohlavost, plešatost, vypadávání vlasů... Celý referát
 
98. calvus
holý, lysý, plešatý... Celý referát
 
99. calx
pata... Celý referát
 
100. calyx
ycis, m. (ř. kalyx pohár) vak, kalich, pohár... Celý referát
 
101. cambozola
(gastronomie) plísňový sýr,kombinace camembertu a gorgonzoly... Celý referát
 
102. camembert
(gastronomie) jemný plísňový sýr s výraznou žampionovou příchutí... Celý referát
 
103. cameo
(film) známá osobnost krátce (například v jednou střihu) účinkuje ve filmech či dramatu... Celý referát
 
104. camera
klenutí, sklepení, komora. Camera oculi anterior komora oční, štěrbina mezi přední plochou duhovky a zadní stranou rohovky. Camera oculi posterior zadní komora oční, prostor ohraničený vpředu duhovkou, v periférii řasnatým tělesem a vzadu čočkou. C... Celý referát
 
105. camera obscura
primitivní temná komora bez optiky, předchůdce fotoaparátu... Celý referát
 
106. camerlengo
kardinál komoří, významný představitel římskokatolické církve... Celý referát
 
107. camisia
follium (l. camisia košile, l. follis kožená hadice) svěrací kazajka... Celý referát
 
108. camorra
tajné měšťanské teroristické hnutí v Neapoli v 16.-19.st.... Celý referát
 
109. cAMP
cyklický adenozinmonofosfát... Celý referát
 
110. campanalis
kampanální, zvonkovitý... Celý referát
 
111. campari
italský aperitiv... Celý referát
 
112. campester
polní, rovinatý, rovný, plochý... Celý referát
 
113. camphora
kafr... Celý referát
 
114. camphoratus
(l. camphora kafr) kafrový... Celý referát
 
115. campimetria
kampimetrie, měření zorného pole oka (perimetrie)... Celý referát
 
116. campimetrum
(l. campus pole, ř. metron míra) přístroj k měření zorného pole oka (perimetr)... Celý referát
 
117. camptocormia
kamptokormie, ohnutí trupu dopředu (např. při hysterické reakci)... Celý referát
 
118. camrat se
... Celý referát
 
119. canabae
(historie) sídliště kolem římského vojenského tábora, obývané obchodníky, řemeslníky a vysloužilými vojáky (veterány). Původně je tvořily dřevěné baráky, později se z nich utvořila velká centra, která v 3. stol. n.l. přerostla v civilní města. Canab... Celý referát
 
120. canabis sativa
konopí seté (marihuana), jeho účinnou látkou jsou kanabinoidy... Celý referát
 
121. canadair
speciální letadlo používané při hašení lesních požárů... Celý referát
 
122. canalicularis
kanálkovitý, tvořící kanálek, probíhající v kanálku... Celý referát
 
123. canaliculus
kanálek. Canaliculus carotitympanicus drobný kanálek (kanálky) pro cévy a nervy jdoucí do středního ucha. Canaliculus dentinalis (dentalis) mikroskopický kanálek (kanálky) dentinu. Canaliculus innominatus kanálek bezejmenný, nekonstantně se vyskytuj... Celý referát
 
124. canalis
v anatomii vůbec průchod tkaní některého ústroje... Celý referát
 
125. canalis spinalis
páteřní kanál, též canalis vertebralis... Celý referát
 
126. canalis vertebralis
páteřní kanál, též canalis spinalis... Celý referát
 
127. canalisatio
(l. canalis kanál) kanalizace, drenáž, chirurgická drenáž tkání... Celý referát
 
128. canc
(brněnský hantec) list, listina... Celý referát
 
129. cancat
(brněnský hantec) hloupě mluvit... Celý referát
 
130. cancer
rakovina... Celý referát
 
131. cancer prevention
(medicína) prevence (předcházení) rakovinných onemocnění... Celý referát
 
132. canceratio
(l. cancer rakovina) kancerace, objevení se rakovinných změn, zhoubné zvrhnutí... Celý referát
 
133. cancerogenum
kancerogen, látka, jež může za určitých okolností vyvolat v organismu zhoubné bujení... Celý referát
 
134. cancerologia
(medicína) (l. cancer rakovina, ř. logos nauka) kancerologie, nauka o zhoubných nádorech... Celý referát
 
135. cancerosis
kanceróza, onemocnění rakovinou... Celý referát
 
136. cancerosus
kancerózní, rakovinný... Celý referát
 
137. cancroidum
(carcinoma spinocellulare) (l. cancer rakovina, ř. eidos podoba) kankroid, rakovina spinocelulární... Celý referát
 
138. cancy
(brněnský hantec) hloupé řeči... Celý referát
 
139. candidatus scientiarum
kandidát věd, zkratka CSc.... Celý referát
 
140. candidus
bílý... Celý referát
 
141. candor
bělost, lesk... Celý referát
 
142. candrbál
(hovorově) taneční zábava... Celý referát
 
143. canis
pes... Celý referát
 
144. canis noster
náš pes... Celý referát
 
145. canisterapie
léčebný kontakt psa a člověka... Celý referát
 
146. canities
šedivění vlasů, zešedivění... Celý referát
 
147. cannulatio
(l. cannula) kanylace, zavedení kanyly do těla (do žíly nebo artérie)... Celý referát
 
148. cann~us
špičákovitý, mající vztah ke špičáku. Dens caninus špičák... Celý referát
 
149. cantabile
zpěvně... Celý referát
 
150. cantharidinum
kantaridin, anhydrid kyseliny dikarbonové, dráždicí látka získaná z krve hmyzu (Cantharides), používaná jako afrodiziakum... Celý referát
 
151. cantharidismus
kantaridismus, otrava kantaridinem... Celý referát
 
152. canthoplastica
(ř. kanthos oční koutek, ř. plastike (techne) umění tvárné) kantoplastika, plastická operace očního koutku k rozšíření oční štěrbiny... Celý referát
 
153. canthorrhaphe
kantorafie, operační sešití víčka v očním koutku... Celý referát
 
154. canthotomia
kantotomie, protětí očního koutku... Celý referát
 
155. canthus
kantus, oční úhel, koutek... Celý referát
 
156. cantio matutina
ranní zpěv... Celý referát
 
157. cantus
základní melodie ve vícehlasých skladbách... Celý referát
 
158. canus
stříbřitý, popelavý, bělošedý... Celý referát
 
159. cány
(brněnský hantec) hloupé řeči... Celý referát
 
160. cap
pláštěnka, přehoz... Celý referát
 
161. capacitas
(l. capax objemný) kapacita, objemnost, schopnost něco pojmout, obsáhnout, vykonat... Celý referát
 
162. capax
objemný, obsáhlý... Celý referát
 
163. capillare (vas)
(l. capillus vlas) vlásečnice... Celý referát
 
164. capillarectasia
kapilarektázie, rozšíření vlásečnic... Celý referát
 
165. capillaritis
(medicína) zánětlivé procesy na krevních vlásečnicích (kapilárách), též kapilaritida... Celý referát
 
166. capillaroparesis
kapilaroparéza, ochrnutí, obrna vlásečnic... Celý referát
 
167. capillaropathia
kapilaropatie, onemocnění vlásečnic... Celý referát
 
168. capillaroscopia
kapilaroskopie, mikroskopické vyšetřování vlásečnic... Celý referát
 
169. capillarotoxicosis
kapilarotoxikóza, poškození vlásečnic různými jedy. Capillarotoxicosis haemorrhagica hemoragická kapilarotoxikóza, toxické poškození vlásečnic spojené s krvácením... Celý referát
 
170. capillatus
(l. capillus vlas) vlasatý... Celý referát
 
171. capilli
vlasy... Celý referát
 
172. capillitium
kapilicium, kštice, vlasy, ochlupení... Celý referát
 
173. capillosus
vlasatý, zarostlý... Celý referát
 
174. capillus
vlas... Celý referát
 
175. capistrum
kapistrum, speciální obvaz kryjící mimo obličej celou hlavu a krk... Celý referát
 
176. capitalis
hlavový, týkající se hlavy, k hlavě obrácený... Celý referát
 
177. capitatus
hlavou opatřený, hlavatý... Celý referát
 
178. capitis pili
ochlupení hlavy... Celý referát
 
179. capitium
(l. caput hlava) obvaz na hlavu z třírohého nebo čtyřrohého šátku... Celý referát
 
180. capitulum
hlavička... Celý referát
 
181. capnogramma
kapnogram, záznam o koncentrácii oxidu uhličitého vo vzduchu... Celý referát
 
182. cappuccino
(gastronomie) káva s malým množstvím našlehaného mléka... Celý referát
 
183. capra hircus
koza domácí... Celý referát
 
184. capriccio
(hudba) hudební skladba rozmarného rázu... Celý referát
 
185. capriccioso
rozmarně... Celý referát
 
186. capricorn
(doslovný překlad) kozoroh... Celý referát
 
187. capsula
pouzdro, obal... Celý referát
 
188. capsulae
tobolky, pouzdra na uzavření léků, kapsle... Celý referát
 
189. capsularis
kapsulární, týkající se pouzdra... Celý referát
 
190. capsulatus
(l. capsula pouzdro) opouzdřený... Celý referát
 
191. capsulectomia
(medicína) (l. capsula pouzdro, ř. ektome vynětí) kapsulektomie, chirurgické odstranění pouzdra... Celý referát
 
192. capsulitis
(medicína) (l. capsula pouzdro) kapsulitida, nespecifikovaný zánět pouzdra... Celý referát
 
193. capsulorrhaphia
(medicína) (l. capsula pouzdro, ř. rhafe šev) kapsulorafie, chirurgické sešití kloubního pouzdra... Celý referát
 
194. capsulotomia
(medicína) (l. capsula pouzdro, ř. tome řez) kapsulotomie, chirurgické protětí pouzdra... Celý referát
 
195. captatio benevolentiae
umění a úsilí získat přízeń, snaha zalíbit se, získat zájem, pozornost... Celý referát
 
196. caput
(anatomie) hlava... Celý referát
 
197. caput canis
(latinské výrazy) psí hlava... Celý referát
 
198. caput costae
kloubní hlavička žebra... Celý referát
 
199. caput mortuum
(výtvarnictví) práškový oxid železitý používaný jako pigment... Celý referát
 
200. caput mundi
,,hlava světa", hlavní město světa... Celý referát
 
201. caput quadratum
čtyřhranný tvar lebky... Celý referát
 
202. caput regni
doslova hlava království, přeneseně hlavní město... Celý referát
 
203. caramba
hrome!, k čemu!... Celý referát
 
204. caravan effect
metaforický výraz pro co nejpomalejší postup v různých oblastech lidské aktivity... Celý referát
 
205. caravela
dvou- nebo třístěžňová plachetnice... Celý referát
 
206. carbamidum
karbamid, močovina, deriváty močoviny... Celý referát
 
207. carbaminohaemoglobinum
karbaminohemoglobin, karbohemoglobin, hemoglobin s navázaným oxidem uhličitým (CO2 vázán na NH2 skupinu Hb)... Celý referát
 
208. carbo
uhlí. Carbo adsorbens uhlí adsorpční, pohlcující. Carbo ligni pulveratus uhlí dřevěné práškované. Carbo medicinalis uhlí lékařské... Celý referát
 
209. carbolismus
karbolismus, otrava kyselinou karbolovou, fenolem... Celý referát
 
210. carbonaemia
karbonémie, koncentrace oxidu uhličitého v krvi... Celý referát
 
211. carboneum
uhlík, prvek značky C, atom. čís. 6, atom. hmotnost 12. Carboneum dioxydatum, oxydatum oxid uhličitý. Carboneum monooxydatum, oxydulatum oxid uhelnatý. Carboneum sulfuratum sirouhlík. Carboneum tetrachloratum tetrachlormetan... Celý referát
 
212. carbonicus
uhelný, uhličitý... Celý referát
 
213. carbonisatio
(l. carbo uhlí) karbonizace, zuhelnatění, nejvyšší, čtvrtý stupeň popálení... Celý referát
 
214. carbonuria
karbonurie, vylučování oxidu uhelnatého nebo dalších sloučenin uhlíku močí... Celý referát
 
215. carbunculosis
karbunkulóza, mnohočetný výskyt karbunkulů... Celý referát
 
216. carbunculus
(medicína) i, m. karbunkulus, splynutí několika furunkulů (nežitů) vedle sebe, tvořící veliký zánětlivý značně bolestivý útvar v podkoží. Carbunculus malignus uhlák, karbunkul při infekci způsobené mikrobem Bacillus anthracis. Carbunculus renis karbu... Celý referát
 
217. carcharodon carcharias
žralok velký bílý... Celý referát
 
218. carcinogenes
(medicína) es (ř. karkinoma nádor rakovinný, ř. gignesthai vznikat) karcinogenní, vyvolávající rakovinové bujení... Celý referát
 
219. carcinogenesis
(medicína) is, f. (ř. karkinoma nádor rakovinný, ř. genesis původ) karcinogeneze, vznik a vývoj rakoviny... Celý referát
 
220. carcinogenum
(medicína) i, n. (ř. karkinoma nádor rakovinný, ř. gennan plodit) karcinogen, látka karcinogenní, která může vyvolávat nádorové bujení tkáně... Celý referát
 
221. carcinoidum
(medicína) i, n. (ř. karkinoma nádor rakovinný, ř. eidos podoba) převážně benigní nádor střevní sliznice, produkující serotonin... Celý referát
 
222. carcinoma
(medicína) tis, n. (ř. karkinos rak) karcinom, maligní epitelový nádor.... Celý referát
 
223. carcinomatoides
(medicína) es (ř. karkinoma rakovinný nádor, ř. eidos podoba) karcinomatoidní, karcinomu podobný, připomínající rakovinné onemocnění... Celý referát
 
224. carcinomatosus
(medicína) a, um (ř. karkinoma rakovinný nádor) karcinomatózní, rakovinný... Celý referát
 
225. carcinophobia
(medicína) (ř. karkinoma rakovinný nádor, ř. fobos strach) karcinofobie, chorobný strach před onemocněním rakovinou... Celý referát
 
226. carcinosarcoma
(medicína) tis, n. (ř. karkinoma rakovinný nádor z epitelu, ř. sarkoma zhoubný nádor z pojivové tkáně) karcinosarkom, zhoubný nádor s drobnohledným vzhledem karcinomu i sarkomu... Celý referát
 
227. carcinostaticus
(medicína) a, um (ř. karkinoma rakovinný nádor, ř. stasis stání) karcinostatický, zastavující či omezující růst rakoviny... Celý referát
 
228. cardiacophrenicus
kardiakofrenický, týkající se srdce a bránice... Celý referát
 
229. cardiacus
srdeční, žaludeční, týkající se srdce nebo žaludku (česla)... Celý referát
 
230. cardiagra
(medicína) (ř. kardia srdce, ř. agra záchvat) záchvatové bolesti v krajině srdeční (angina pectoris)... Celý referát
 
231. cardiasthenia
kardiastenie, slabost srdeční... Celý referát
 
232. cardiataxia
kardiataxie, nekoordinovaná činnost srdce... Celý referát
 
233. cardiectasis
is (ia, iae), f. (ř. kardia srdce, ř. ektasis rozšíření) kardiektázie, chorobné rozšíření, zvětšení srdce, srdeční aneuryzma... Celý referát
 
234. cardilan
Cardilan ? lék užívaný k zlepšení srdeční činnosti. Obsahuje ionty draslíku a hořčíku... Celý referát
 
235. cardioaortalis
kardioaortální, týkající se srdce a aorty... Celý referát
 
236. cardioarterialis
kardioarteriální, týkající se srdce a tepen... Celý referát
 
237. cardiobole
(medicína) es, f. (ř. kardia srdce, ř. bole rána) bušení srdce s pocitem bolesti... Celý referát
 
238. cardiocele
kardiokéla, kýla, výhřez srdce otvorem v bránici nebo otevřeným hrudníkem... Celý referát
 
239. cardiocentesis
kardiocentéza, nabodnutí srdeční komory... Celý referát
 
240. cardiocerebralis
kardiocerebrální, týkající se srdce a mozku... Celý referát
 
241. cardiochirurgia
kardiochirurgie, srdeční chirurgie... Celý referát
 
242. cardioclasis
kardioklaze, prasknutí, ruptura srdce... Celý referát
 
243. cardiodiaphragmaticus
kardiodiafragmatický, týkající se srdce a bránice... Celý referát
 
244. cardiodynia
(medicína) (ř. kardia srdce, ř. odyne bolest) kardiodynie, bolest v krajině srdeční... Celý referát
 
245. cardiogenes
kardiogenní, týkající se srdce, vycházející ze srdce... Celý referát
 
246. cardiogramma
kardiogram, grafický záznam srdeční činnosti... Celý referát
 
247. cardiographia
kardiografie, grafické znázornění srdečních pohybů... Celý referát
 
248. cardiohepatomegalia
kardiohepatomegalie, chorobné zvětšení srdce a jater... Celý referát
 
249. cardiolipinum
kardiolipin, fosfolipid izolovaný z hovězího srdce, který je využíván jako antigen při reakci s protilátkou obsaženou v séru nemocných syfilidou... Celý referát
 
250. cardiolysis
(medicína) is, f. (ř. kardia srdce, ř. lyein uvolnit) kardiolýza, chirurgické uvolnění srdce z vazivových srůstů s osrdečníkem... Celý referát
 
251. cardiomalacia
kardiomalacie, změknutí srdečního svalu... Celý referát
 
252. cardiomyopathia
(medicína) (ř. kardia srdce, ř. mys-myos sval, ř. pathos bolest) kardiomyopatie, srdeční onemocnění vedoucí k srdeční slabosti a poruše srdečního rytmu (např. vzniklé následkem toxických vlivů nebo v rámci autoagrese)... Celý referát
 
253. cardiomyotomia
(medicína) (ř. kardia srdce, ř. mys-myos sval, ř. tome řez) kardiomyotomie, chirurgické otevření, protětí srdečního svalu... Celý referát
 
254. cardiopalmus
kardiopalmus, srdeční palpitace, bušení srdce... Celý referát
 
255. cardiopathia
onemocnění srdce, srdeční choroba, porucha... Celý referát
 
256. cardiopericardialis
kardioperikardiální, týkající se srdce a osrdečníku... Celý referát
 
257. cardiopericarditis
(medicína) (ř. kardia srdce, pericardium osrdečník) kardioperikarditida, současný zánět srdce a osrdečníku... Celý referát
 
258. cardioplastica
(ř. kardia česlo, ř. plastike (techne) umění tvárné) kardioplastika, plastická operace v oblasti žaludeční kardie... Celý referát
 
259. cardiopleuralis
kardiopleurální, týkající se srdce a pohrudnice... Celý referát
 
260. cardiopneumographia
kardiopneumografie, zaznamenávání srdeční činnosti a dýchání... Celý referát
 
261. cardioptosis
kardioptóza, pokles srdce bez chorobného organického nálezu... Celý referát
 
262. cardiopulmonalis
kardiopulmonální, vztahující se na srdce a plíce... Celý referát
 
263. cardiopunctura
kardiopunktura, nabodnutí srdeční komory z léčebných nebo diagnostických důvodů (kardiocentéza)... Celý referát
 
264. cardiorespirographia
kardiorespirografie, grafický záznam srdeční a respirační činnosti... Celý referát
 
265. cardiorrhaphia
kardiorafie, chirugické sešití srdečního svalu... Celý referát
 
266. cardiorrhexis
kardiorexe, roztržení, prasknutí srdce... Celý referát
 
267. cardiosclerosis
kardioskleróza, zmnožení vazivové tkáně v srdeční svalovině, obvykle vzniklé ve spojitosti s aterosklerózou věnčitých tepen... Celý referát
 
268. cardioscop
kardioskop, oscilograf, na jehož obrazovce je možné sledovat srdeční rytmus... Celý referát
 
269. cardiosedativus
kardiosedativní, uklidňující srdeční činnost... Celý referát
 
270. cardiospasmus
kardiospazmus, křečové stažení svaloviny v přechodu jícnu do žaludku (achalazie)... Celý referát
 
271. cardiostimulans
kardiostimulans, povzbuzující srdeční činnost... Celý referát
 
272. cardiostimulator
(ř. kardia srdce, l. stimulare podněcovat) kardiostimulátor, přístroj k elektrickému dráždění srdeční svaloviny při zástavě nebo poruše srdečního rytmu... Celý referát
 
273. cardiotachometron
kardiotachometr, přístroj k měření srdeční frekvence... Celý referát
 
274. cardiotherapia
kardioterapie, léčení srdečních chorob... Celý referát
 
275. cardiothymia
kardiotymie, funkční porucha srdeční činnosti bez organických změn srdce... Celý referát
 
276. cardiotocographia
kardiotokografie, zaznamenávání srdeční činnosti novorozence během porodu... Celý referát
 
277. cardiotomia
kardiotomie, operační protětí žaludeční kardie... Celý referát
 
278. cardiotonicus
kardiotonický, zvyšující tonus a sílu stahů selhávajícího srdce... Celý referát
 
279. cardiovalvulotomia
(medicína) (ř. kardia srdce, l. valvula chlopeň, ř. tome řez) kardiovalvulotomie, chirurgické uvolnění srostlých srdečních chlopní... Celý referát
 
280. cardioversio
(ř. kardia srdce, l. vertere obracet) kardioverze, odstranění patologických srdečních rytmů s použitím léčiv nebo elektrického výboje... Celý referát
 
281. cardioverter
ris, m. (ř. kardia srdce, l. vertere obracet) kardioverter, přístroj odstraňující patologické srdeční rytmy... Celý referát
 
282. carditis
(medicína) (ř. kardia srdce) karditida, zánět srdce. Carditis rheumatica karditida revmatická, srdeční zánět při revmatické horečce... Celý referát
 
283. career choice
volba, výběr povolání... Celý referát
 
284. career counseling
kariérové poradenství (studijní a profesní)... Celý referát
 
285. career guidance
profesní (kariérové)poradenství... Celý referát
 
286. caries
kostižer, vleklý zánět kosti spojený s jejím rozrušením... Celý referát
 
287. caries dentis
zubní kaz... Celý referát
 
288. carina
kýl, bok lodi. Carina tracheae hrana v nitru bifurkace, vyčnívající do lumen průdušnice. Carina urethralis vaginae podélný výstupek v dolním úseku přední stěny pochvy, podmíněný polohou močové trubice... Celý referát
 
289. carinatus
vyklenutý. Pectus carinatum "ptačí" hrudník, s nápadným vyčníváním hrudní kosti... Celý referát
 
290. cariogenes
kariogenní, vyvolávající kaz, kostižer... Celý referát
 
291. cariosus
kariózní, zkažený, kazem postižený... Celý referát
 
292. caritas
dobročinnost, milosrdenství, milosrdná, nezištná láska k bližnímu... Celý referát
 
293. carizmus, carismus
systém vlády založený na neomezené moci cara... Celý referát
 
294. carmen aureum
zlaté verše... Celý referát
 
295. carmen figuratum
tvarovaná báseň, báseň grafickou formou napodobující tvar nějakého předmětu, ideogram, kafigram... Celý referát
 
296. carminativus
karminativní, působící proti nadýmání a plynatosti, usnadňující odchod nahromaděných střevních plynů... Celý referát
 
297. carneus
masový, svalový... Celý referát
 
298. carnificatio
(l. caro-carnis maso, l. facere činit) karnifikace, nahrazení tkáně plic novotvořeným vazivem "masitého" vzhledu jako následek proběhlých plicních chorob... Celý referát
 
299. carnificatus
karnifikovaný, změněný karnifikací... Celý referát
 
300. carnophobia
karnofobie, chorobný strach před masitým jídlem... Celý referát
 
301. carnosus
(l. caro-carnis maso) masitý... Celý referát
 
302. carnyx, karnyx
(hudba) keltský dechový hudební nástroj ve tvaru dlouhé trubky zakončené hlavou netvora s otevřenou tlamou. Podle Diodóra vydával drsný tón vhodný při vojenských akcích... Celý referát
 
303. caro
(doslovný překlad) maso... Celý referát
 
304. carotenoideus
karotenoidní, karotenu podobný... Celý referát
 
305. caroticodynia
(medicína) (ř. karotis krkavice, ř. odyne bolest) karotikodynie, bolest v krajině očí, tváří a krku při tlaku na krkavici... Celý referát
 
306. caroticotympanicus
karotikotympanický, týkající se krkavice a bubínku... Celý referát
 
307. caroticus
karotický, týkající se krkavice... Celý referát
 
308. carotis
(arteria) karotida, krkavice, krční tepna... Celý referát
 
309. carpe dentum
užívej zubů... Celý referát
 
310. carpe noctem
využij noci!... Celý referát
 
311. carpectomia
karpektomie, odnětí karpálních kostí... Celý referát
 
312. carpeus
(l. carpus zápěstí) zápěstní... Celý referát
 
313. carpometacarpalreflexus
karpometakarpální reflex, ohnutí prstů při poklepu na šlachy flexorů prstů v zápěstí... Celý referát
 
314. carpopedalspasmus
karpopedalspazmus, tetanické křeče na rukou a nohou... Celý referát
 
315. carpus
zápěstí... Celý referát
 
316. carrying capacity
únosnost... Celý referát
 
317. cartilagineus
kartilaginózní, chrupavčitý, bohatý na chrupavky... Celý referát
 
318. cartilago
chrupavka... Celý referát
 
319. cartilago costae
chrupavka žeberní... Celý referát
 
320. cartridge
(technika) vyměnitelnýá zásobník s inkoustem v inkoustových tiskárnách... Celý referát
 
321. caruncula
karunkula, hrbolek, měkký výrůstek. Caruncula lacrimalis hrbolek slzní, hrbolek ve vnitřním očním koutku. Caruncula sublingualis slizniční hrbolek na obou stranách uzdičky jazyka. Caruncula hymenalis bradavkové výstupky jako zbytky panenské blány p... Celý referát
 
322. carving
sjezdové lyžování na kratších, upostřed vykrojených lyžích... Celý referát
 
323. caryoclasis
karyoklaze, rozdrcení buněčného jádra... Celý referát
 
324. caryogamia
karyogamie, splynutí jader samčí a samičí pohlavní buňky při oplození... Celý referát
 
325. caryokinesis
karyokineze, dělení buněčných jader při mitóze... Celý referát
 
326. caryolympha
karyolymfa, součást karyoplazmy obsahující transportní RNA, glykoproteiny a další látky určené k výměně mezi jádrem a cytoplazmou... Celý referát
 
327. caryolysis
karyolýza, rozpad, rozpuštění buněčného jádra... Celý referát
 
328. caryomitosis
karyomitóza, dělení jádra, nepřímé dělení buněk, při němž se chromosomy jádra rovnoměrně rozdělí do dceřiných buněk... Celý referát
 
329. caryophagus
karyofagní, pohlcující buněčná jádra... Celý referát
 
330. caryopycnosis
karyopyknóza, buněčná charakteristika buněk povrchní vrstvy kůže, u kterých dochází během rohovění k rozpadu a kondenzaci jader do bezstrukturální hmoty... Celý referát
 
331. caryorrhexis
karyorexe, rozpad buněčného jádra... Celý referát
 
332. caryosoma
karyosom, místo v buněčném jádře, kde se koncentruje chromatin... Celý referát
 
333. case report
případová studie, kasuistika... Celý referát
 
334. case study
případová studie, kazuistika... Celý referát
 
335. case study method
metoda studia jednotlivého případu, případová studie, kazuistika... Celý referát
 
336. case-history
detailní zpráva o případu a jeho vývoji... Celý referát
 
337. case-law
právo vytvářené precedenty... Celý referát
 
338. caseificatio
(l. caseus sýr, l. facere činit) kazeifikace, zesýrovatění, tvorba sýrovité nekrózy (zvláštní forma odumřelé tkáně, zpravidla při tuberkulóze), kazeózní nekróza... Celý referát
 
339. caseificatus
kazeifikovaný, zesýrovatělý... Celý referát
 
340. caseinogenum
kazeinogen, bílkovina obsažená v mléce, ze které vzniká kazeín... Celý referát
 
341. caseinum
kazeín, bílkovina obsažená v mléce, sýrovina... Celý referát
 
342. caseosus
kazeózní, sýrovitý... Celý referát
 
343. caseus
sýr... Celý referát
 
344. casework
metoda individuální případové práce (odborně vedené např. psychologem, psychiatrem, sociálním pedagogem, speciálním pedagogem)... Celý referát
 
345. cash
hotové peníze, platba v hotovosti... Celý referát
 
346. cash and carry
(obchod) platba v hotovosti a odvoz zboží na náklad kupujícího... Celý referát
 
347. cash flow
(ekonomie) tok peněz - způsob, jakým peníze získáváme a utrácíme... Celý referát
 
348. cash pooling
(ekonomie) představuje optimální řešení v oblasti řízení finančních zdrojů ekonomicky spjaté skupiny společností. Na základě koncentrace zdrojů dochází ke zhodnocení nebo k dočasnému dorovnání rozdílu mezi debetními a kreditními zůstatky.... Celý referát
 
349. cash voucher
pokladní doklad... Celý referát
 
350. cashback
(obchod) služba nárokování zahraničního DPH... Celý referát
 
351. casnovat
(hovorově) zmateně něčím pohybovat... Celý referát
 
352. castellum, castel
menší římská pevnůstka detašovaných jednotek zapojená do stálé obranné soustavy římského limitu. Pro pozdní dobu laténskou jsou takto označovány menší opevněné polohy, v raně středověkých latinských pramenech méně významné opevněné objekty významu sp... Celý referát
 
353. casting
(film) nabídka, výběr, konkurz na obsazení filmových a podobných rolí... Celý referát
 
354. castitas
čistota duše a ducha, cudnost, ctnost... Celý referát
 
355. castrizmus, castrismus
politický systém na Kubě za F. Castra... Celý referát
 
356. castus
čistý... Celý referát
 
357. casu quo, c.q.
v kterémžto případě... Celý referát
 
358. casugraphia
kazugrafie, popis nejčastějších případů v praxi... Celý referát
 
359. casule
kázule... Celý referát
 
360. casus
případ, důvod... Celý referát
 
361. casus belli
důvod k válce... Celý referát
 
362. casus perplexus
případ jevící se jako bezvýchodný, zamotaný, spletený... Celý referát
 
363. casus socialis
(latinské výrazy) sociální případ... Celý referát
 
364. catabasis
katabáze, ústup příznaků onemocnění... Celý referát
 
365. catabiosis
katabióza, omezení látkové přeměny, snížení funkční aktivity buněk... Celý referát
 
366. catabolitum
katabolit, produkt látkové přeměny... Celý referát
 
367. catacleisis
katakleize, uzavření očních víček pro srůsty nebo spazmus... Celý referát
 
368. catacrotia
katakrocie, stav, kdy tepová vlna je v sestupné části nepravidelná... Celý referát
 
369. catadidymus
katadidymus, zrůda se zdvojenou horní částí těla... Celý referát
 
370. catalasis
kataláza, enzym rozkládající peroxid vodíku... Celý referát
 
371. cataleptiformis
kataleptiformní, podobající se katalepsii... Celý referát
 
372. catamenia
katamenie, menstruační krvácení, menstruace (starší název)... Celý referát
 
373. cataphasia
katafázie, porucha řeči, trvalé nebo opakované užívání stejných slov nebo vět... Celý referát
 
374. cataphoria
kataforie, porucha svalové rovnováhy v oku... Celý referát
 
375. cataplasia
kataplazie, zpětná obměna, malá diferenciace buněk s návratem k předchozím vývojovým stadiím organismu... Celý referát
 
376. cataplasma
kataplazma, náplast, těstovitý, kašovitý obklad... Celý referát
 
377. cataracta
šedý zákal oční čočky, katarakta... Celý referát
 
378. cataracta congenita
vrozený zákal oční čočky... Celý referát
 
379. cataracta cornaeae
rohovkový oční zákal... Celý referát
 
380. catarrhus
(medicína) i, m. (ř. katarrhein stékat) katar, zánět sliznice s tvorbou serózního exudátu. Catarrhus aestivus, aestivalis katar letní, senný. Catarrhus atrophicus katar atrofický, povšechná atrofie sliznice vzniklá např. po déle trvajícím katarálním ... Celý referát
 
381. catastrophicus
(ř. katastrofe pohroma) katastrofický, tragický, nešťastný... Celý referát
 
382. catch as catch can
chyť, jak můžeš, zápas ve volném stylu, wrestling... Celý referát
 
383. catching
chytání... Celý referát
 
384. catechinum
katechin, rostlinná látka, která je základem přirozených taninů... Celý referát
 
385. catecholaminum
katecholamin, sympatomimetický amin obsahující katecholovou skupinu (adrenalin, noradrenalin)... Celý referát
 
386. catenatus
spoutaný, v řetěz spjatý... Celý referát
 
387. catering
(gastronomie) dodávání hotových jídel ve velkém, kompletní zajištění hromadného stravování, pohoštění při společenských akcích... Celý referát
 
388. catfish
(internet) osoba, která na sociálních sítích vystupuje pod falešnou identitou, zpravidla s nekalými záměry, nebo za účelem trolení, útoků, nebo pobuřování v diskuzích... Celý referát
 
389. cathedra
katedra, oficiální místo, stolec, sídlo... Celý referát
 
390. cathepsinum
katepsin, enzym hydrolyticky štěpící tkáňovou bílkovinu... Celý referát
 
391. catheter
(ř. katheter sonda s jemnou špičkou) katétr, cévka, hadička z různého materiálu zaváděná do dutých orgánů k léčebným nebo diagnostickým účelům... Celý referát
 
392. cathetrisatio
(ř. katheter trubička) katetrizace, cévkování, zavedení cévky do dutého orgánu... Celý referát
 
393. cathin
alkaloid podobný amfetaminu, obsažený v africkém keři Catha edulis (Kata jedlá)... Celý referát
 
394. cation
iontos, m. (ř. kata shora, dolů, ř. ion jdoucí) kation, ion s kladným elektrickým nábojem... Celý referát
 
395. catochus
katochus, mrákotný stav podobný spánku bez zavřených očí... Celý referát
 
396. cauda
kauda, ocas, ohon... Celý referát
 
397. caudalis
doslova směrem k ocasu, dolní, vztahující se k dolní části těla, k pánvi... Celý referát
 
398. caudatus
ocasatý, ocasem (výběžkem) opatřený... Celý referát
 
399. caudex
kmen, peň... Celý referát
 
400. caulis
lodyha, stonek, košťál... Celý referát
 
401. causa causarum
prapříčina, pradůvod, příčina příčin... Celý referát
 
402. causa efficiens
příčina účinná, činná, působící, hybná... Celý referát
 
403. causa essendi
příčina (důvod) bytí, princip existence, Bůh... Celý referát
 
404. causa exemplaris
příčina vzorová... Celý referát
 
405. causa finalis
příčina účelová... Celý referát
 
406. causa formalis
formální (tvarová) příčina... Celý referát
 
407. causa materialis
materiální (látková) příčina... Celý referát
 
408. causa mortis
příčina smrti... Celý referát
 
409. causa prima
první příčina... Celý referát
 
410. causa principialis
hlavní příčina... Celý referát
 
411. causa sui
příčina sebe sama... Celý referát
 
412. causa vivendi
smysl života, důvod k životu, cíl života... Celý referát
 
413. causae mortis
příčiny smrti... Celý referát
 
414. causalgia
(medicína) (ř. kausis pálení, ř. algos bolest) kauzalgie, palčivá bolest provázená vazomotorickými a arofickými poruchami, obvykle se vyskytujícími po neúplném poranění periferního nervu... Celý referát
 
415. causalitas
(l. causa příčina, důvod) kauzalita, příčinná souvislost, závislost příčiny a působení... Celý referát
 
416. causerie
(literatura) vtipná literárně vytříbená úvaha lehkého tónu... Celý referát
 
417. cauter
(ř. kauter vypalovač) kauter, přístroj k vypalování (elektrokauter)... Celý referát
 
418. cauterisatio
(ř. kauterion želízko k pálení) kauterizace, vypalování, odstranění porušené tkáně kauterem... Celý referát
 
419. cautio
(l. cavere střežit se) kauce, opatrnost, varování, výstraha, záruka... Celý referát
 
420. cautious
opatrný, obezřetný... Celý referát
 
421. cavalis
(l. cavum dutina) dutý... Celý referát
 
422. cave
(latinské výrazy) pozor! chraň se!... Celý referát
 
423. cavea
dutina, ohrada... Celý referát
 
424. caveola
(l. cavus dutý) dutinka... Celý referát
 
425. caverna
kaverna, dutý prostor, doupě, nitro, dutina vzniklá rozpadem tkáně (např. v plicích při tuberkulóze). Caverna corporis spongiosi prostůrky v topořivém tělese penisu plněné krví. Caverna tuberculosa aperta kaverna tuberkulózní otevřená (do průdušky)... Celý referát
 
426. cavernitis
(medicína) (l. caverna dutina) kavernitida, zánět topořivých těles mužského pohlavního údu... Celý referát
 
427. cavernographia
(l. caverna dutina, ř. grafein psát) rentgenové znázornění kaveren... Celý referát
 
428. cavernoma
(medicína) tis, n. (l. caverna dutina) kavernom, nádor vzniklý v kaverně, kavernózní hemangiom... Celý referát
 
429. cavernostomia
(medicína) (l. caverna dutina, ř. stoma ústa) kavernostomie, chirurgické otevření, vyústění kaverny... Celý referát
 
430. cavernosus
kavernózní, dutinami prostoupený, bohatý na dutiny... Celý referát
 
431. cavernotomia
kavernotomie, operační otevření kaverny... Celý referát
 
432. cavitas
kavita, dutina, volný prostor, vyhloubení. Cavitas glenoidalis kloubní ploška ramenního kloubu... Celý referát
 
433. cavitas nasalis
nosní dutina... Celý referát
 
434. cavitas oris
dutina ústní... Celý referát
 
435. cavitas uteri
dutina děložní, též cavum uteri... Celý referát
 
436. cavitatio
(l. cavitas dutina, prostor) kavitace, tvoření dutin... Celý referát
 
437. cavocavalis
kavokavální, spojení dvou dutých orgánů, spojení horní a dolní duté žíly... Celý referát
 
438. cavographia
kavografie, rentgenové znázornění dolní nebo horní duté žíly pomocí kontrastní látky... Celý referát
 
439. cavum
dutina... Celý referát
 
440. cavum articulare
dutina kloubní... Celý referát
 
441. cavum nasi
dutina nosní... Celý referát
 
442. cavum oris
dutina ústní... Celý referát
 
443. cavum tympani
dutina středoušní... Celý referát
 
444. cavus
dutý... Celý referát
 
445. cavyky
(hovorově) okolky, průtahy, drahoty, otálení, váhání... Celý referát
 
446. cca
(hovorově) cirka, přibližně... Celý referát
 
447. cebocefalus
zrůda mající obličej podobný opici... Celý referát
 
448. ceboefalie
očnice jsou těsně u sebe, též hypotelorismus... Celý referát
 
449. cébračka
(brněnský hantec) koupání... Celý referát
 
450. cech
(historie) středověká organizace řemeslníků... Celý referát
 
451. céčko
(brněnský hantec) taneční citový kousek... Celý referát
 
452. cédačka
(brněnský hantec) koupání, koupaliště... Celý referát
 
453. cédák
(brněnský hantec) koupaliště... Celý referát
 
454. cédéčko
compact disc, kompaktní deska, kompakt, CD... Celý referát
 
455. cedent
postupitel, kdo postupuje jinému nějaké právo... Celý referát
 
456. cedi
měnová jednotka Ghany... Celý referát
 
457. cédille
diakritické znaménko pod c (ç) označující výslovnost s nebo č... Celý referát
 
458. cedovat
(odborně) postupovat pohledávku, provádět cesi... Celý referát
 
459. cedr
(botanika) jehličnatý strom rostoucí ve Středomoří... Celý referát
 
460. cedule
list, vývěska, plakát... Celý referát
 
461. cefalea, kefalea
(medicína) bolest hlavy... Celý referát
 
462. cefalgie
(medicína) difuzní (celková) nebo lokální bolest hlavy... Celý referát
 
463. cefalhematom
krevní subperiostální lebeční podlitina (např. po porodu)... Celý referát
 
464. cefalický index
Poměr největší šířky a délky mozkovny x 100. Největší délka hlavy se stanovuje pomocí změření vzdálenosti od antropometrického bodu glabella k bodu opisthokranion. Glabella je nejvíce vyvýšené místo na dolním okraji čelní kosti mezi nosním kořenem a ... Celý referát
 
465. cefalizace
(medicína) koncentrace zauzlin do hlavové části... Celý referát
 
466. cefalo-, kefalo-
první část složených slov mající význam hlava, hlavový, mozek, mozkový... Celý referát
 
467. cefalocentéza
punkce hlavy (mozku), např. napíchnutí a odsátí mozkového abscesu... Celý referát
 
468. cefalohydrokéla
vrozený výhřez (části) mozku s hromaděním tekutin v subarachnoideálním prostoru... Celý referát
 
469. cefaloid
ve vývojové psychologii synonymní výraz pro kresbu lidské postavy jako hlavonožce (obličej jako ovál, ruce a nohy připojeny k hlavě)... Celý referát
 
470. cefalokéla
výhřez (části) kraniálního obsahu... Celý referát
 
471. cefalometrie
měření rozměrů lebky... Celý referát
 
472. cefalopág
podvojná zrůda spojená v hlavové části... Celý referát
 
473. cefalosporin
jedno ze skupiny antibiotik podobných penicilinu... Celý referát
 
474. cefalotlaze
rozdrcení hlavičky odumřelého plodu... Celý referát
 
475. cefalotorakopagus
podvojná zrůda srostlá hlavou a hrudí... Celý referát
 
476. cefalotripse
rozdrcení hlavičky odumřelého plodu... Celý referát
 
477. cefeida
(astronomie) pulzující proměnná hvězda... Celý referát
 
478. cejch
úřední značka vyražená, vyrytá, nebo vypálená do povrchu předmětů (měr, vah, závaží, apod.) potvrzující jejich správnost a použitelnost... Celý referát
 
479. cekální
vztahující se k slepému střevu... Celý referát
 
480. cékoptóza
snížení, pokles slepého střeva... Celý referát
 
481. cékostomie
(medicína) chirurgické vyvedení slepého střeva ven z těla... Celý referát
 
482. cékotomie
operační otevření slepého střeva... Celý referát
 
483. cekotrofie
(odborně) požírání a opětné trávení kašovitých výkalů (např. u zajíce polního)... Celý referát
 
484. cela
(historie) ústřední místnost pravoúhlého podélného půdorysu v antickém chrámu, vlastní sídlo boha (s jeho sochou nebo symbolem), kam vstupovali jen kněží a vysocí hodnostáři... Celý referát
 
485. celebratio versus populum
slavnostní bohoslužba při níž je kněz obrácen obkličejem k lidu... Celý referát
 
486. celebrita
znamenitost... Celý referát
 
487. celebrovat
(církev) sloužit mši... Celý referát
 
488. celiakie
(medicína) (přesně celiakální sprue) - onemocnění způsobující poruchu střevního vstřebávání (malabsorpční syndrom). Jeho podstatou je nesnášenlivost glutenu (lepku, bílkoviny obsažené v obilí) zřejmě na imunologickém podkladě. Onemocnění začíná v dět... Celý referát
 
489. celiakografie
rentgenové znázornění truncus coeliacus pomocí kontrastní látky... Celý referát
 
490. celibát
bezženství, svobodný stav... Celý referát
 
491. celina
dosud neobdělaná půda... Celý referát
 
492. celioskopie
laparoskopie, vyšetření dutiny břišní pomocí laparoskopu... Celý referát
 
493. celiotomie
otevření břišní dutiny... Celý referát
 
494. cella
původně svatyně, místo kde stávala socha svatého... Celý referát
 
495. cella penaria
zvláštní místnost... Celý referát
 
496. cellarium
klášterní zásobárna... Celý referát
 
497. cellulisatio
(l. cellula buňka) celulizace, buněčnost, tvoření buněk... Celý referát
 
498. cellulitis
(medicína) celulitida, zánět buněčné tkáně... Celý referát
 
499. cellulosum
celulóza, polysacharid, stavební látka rostlinných buněk... Celý referát
 
500. cellulosus
buněčný, bohatý na buňky... Celý referát
 
501. celní cent
(jednotky) jednotka hmotnosti vídeňského měrného systému - 1 celní cent = 50 kg (100 celních liber)... Celý referát
 
502. celofán
průsvitná plastová fólie z regenerované celulózy... Celý referát
 
503. celozit
střevní parazit... Celý referát
 
504. celta
nepromokavá plachta nebo díl stanu z ní vyrobený... Celý referát
 
505. celula, cellula
buňka... Celý referát
 
506. celulární, cellulární
buněčný... Celý referát
 
507. celulitide, cellulitida
(medicína) zánět buněčné tkáně, např. podkožní... Celý referát
 
508. celuloid
plast z nitrocelulózy a kafru... Celý referát
 
509. celulóza, celulosa
(biochemie) polysacharid, základ buněčných stěn rostlinných tkání... Celý referát
 
510. cembalo
(hudba) strunný klávesový hudební nástroj, clavicembalo, clavecin, harpsichord... Celý referát
 
511. cement
(stavebnictví) prášková stavební hmota... Celý referát
 
512. cementace
druhotné zpevnění, ztvrdnutí... Celý referát
 
513. cementalis
(l. caementum cement zubní, tmelovina) týkající se zubního cementu... Celý referát
 
514. cementit
karbid železa - Fe3C. Sloučenina uhlíku s železem, není tuhý roztok ale tzv. intermetalická fáze... Celý referát
 
515. cementoalveolární
týkající se tmeloviny a zubního lůžka... Celý referát
 
516. cementoblastický
vztahující se k buňce zubního cementu... Celý referát
 
517. cementum
substantia (ae, f.) ossea zubní cement, tkáň podobající se kosti, povlékající zub od hranice skloviny až po hrot kořenu. Cementum acellulare cement bezbuněčný. Cementum cellulare cement buněčný (kromě mineralizované matrice a kolagenních vláken obs... Celý referát
 
518. cemr
hřbet, záda... Celý referát
 
519. ceno-
první část složených slov mající význam společenství, pospolitost... Celý referát
 
520. cenobita
mnich žijící v mnišské komunitě, ve společenství... Celý referát
 
521. cenobium
společné žití... Celý referát
 
522. cenogeneze
(genetika) společný původ z téhož předka, pokrevní příbuzenství... Celý referát
 
523. cenokarpní
(botanika) vzniklý srůstem více plodolistů v jednom květu... Celý referát
 
524. cenóza, cenosa
živočišné nebo rostlinné společenství, biocenóza... Celý referát
 
525. censor
úředník pověřený prováděním cenzury... Celý referát
 
526. census
sčítání lidu, domů a bytů... Celý referát
 
527. cent
(jednotky) metrický cent, 100 kg... Celý referát
 
528. centering
prožitek vlastního tělesného i duševního středu, psychické opory v sobě samotném, centrální podmínka psychické stability... Celý referát
 
529. centesimus
stý... Celý referát
 
530. centéza
nabodnutí, propíchnutí... Celý referát
 
531. centi-
první část složených slov mající význam - sto, stý... Celý referát
 
532. centily
rozdělují uspořádanou řadu hodnot na sto částí umožňující srovnání např. výsledků testování, též percentily... Celý referát
 
533. centim, céntim
(numismatika) drobná mince franku, pesety a jiných měnových jednotek... Celý referát
 
534. centistok
(fyzika) dílčí jednotka kinematické viskozity, značka cst... Celý referát
 
535. centnýř, centnéř, centýř
(jednotky) stará váhová jednotka, 120 liber, 61,68 kg (6 kamenů)... Celý referát
 
536. cento
báseň složená z citátů od několika autorů... Celý referát
 
537. centr
(hovorově) střed... Celý referát
 
538. centrace
dostřeďování... Celý referát
 
539. centrála
ústředna, ústředí... Celý referát
 
540. centralista
stoupenec centralizmu... Celý referát
 
541. centralit
(chemie) derivát močoviny sloužící jako želatinová stabilizační přísada nitrocelulózy při výrobě bezdýmného prachu... Celý referát
 
542. centralita
(urbanizmus) racionální organizace městských částí vzhledem k centru města... Celý referát
 
543. centralizace
soustřeďování do jednoho organizačního ústředí... Celý referát
 
544. centralizmus, centralismus
systém řízení z jednoho organizačního ústředí... Celý referát
 
545. centralizovaný
(odborně) jednotně, z nějakého ústředí řízený... Celý referát
 
546. centrální
(odborně) střední, středový, ústřední, hlavní... Celý referát
 
547. centrální nervová soustava
... Celý referát
 
548. centrální obezita
hromadění tuku nad boky, v oblasti břicha, zejména pasu, touto obezitou jsou postiženi zejména muži (hodnoty od 94 cm do 102 cm jsou u evropských mužů považovány za zvýšené, zatímco u evropských žen jsou zvýšené hodnoty již od 80 cm do 88 cm), jde o... Celý referát
 
549. centrální symptomy
významné příznaky normálního nebo abnormálního chování či prožívání... Celý referát
 
550. centrální tendence
(psychologie) tendence držet se při hodnocení a posuzování tzv. "zlatého středu", vyhýbání se krajním hodnotám... Celý referát
 
551. centrální vlastnosti
ústřední, významné vlastnosti... Celý referát
 
552. centráž
(technika) centrování... Celý referát
 
553. centrforvard
(sport) střední útočník... Celý referát
 
554. centricita
dostřednost, dostředivost... Celý referát
 
555. centrický
(odborně) ve středu uložený, středem procházející, do středu směrující, středově souměrný, soustředný, středový... Celý referát
 
556. centrifuga
odstředivka... Celý referát
 
557. centrifugace
biologická a biochemická metoda k oddělení drobných tuhých částic ze suspenze pomocí odstředivky... Celý referát
 
558. centrifugální
odstředivý... Celý referát
 
559. centrifugatio
(l. centrum střed, l. fugare odhánět) centrifugace, odstřeďování, dělení látek o různé hustotě odstředěním na centrifuze... Celý referát
 
560. centriol
malé tělísko uvnitř centrosomu... Celý referát
 
561. centriola
(biologie) dělící tělísko - organela v buňkách všech organizmů kromě vyšších rostlin... Celý referát
 
562. centripetální
dostředivý... Celý referát
 
563. centrizmus, centrismus
směr zaujímající pozici středu mezi levicí a pravicí... Celý referát
 
564. centrkurt
ústřední dvorec... Celý referát
 
565. centroacinózní
umístěný ve středu lalůčku... Celý referát
 
566. centrodesmóza
(biologie) systém vláknitých spojů mezi dělícími se centrozomy... Celý referát
 
567. centrografie
(statistika) odvětví zabývající se rozvojem metody popisu a rozboru prostorových řad... Celý referát
 
568. centrogram
kartogram určitého jevu umístěný v téžišti jevu... Celý referát
 
569. centrolecitální
uložení žloutku uprostřed vajíčka... Celý referát
 
570. centromerus
(l. centrum střed, ř. meros díl) centromer(a), zúžený úsek chromosomu, kterým zůstávají spojeny v metafázi dceřiné chromosomy... Celý referát
 
571. centronukleus
(biologie) buněčné jádro s intranukleárním centrem dělení... Celý referát
 
572. centroplán
(letectví) střední část křídla letadla... Celý referát
 
573. centroplast
(biologie) mimojaderné tělísko, které je u některých organizmů centrem mitotického dělení... Celý referát
 
574. centroplazma
protoplazma centrosomu... Celý referát
 
575. centrosféra
centrální sféra, oblast okolo středu... Celý referát
 
576. centrosom
dělicí tělísko (při mitóze se dělí a tvoří póly vřeténka)... Celý referát
 
577. centrování
středění, vyrovnání na střed... Celý referát
 
578. centrovat
(technika) provádět centrování... Celý referát
 
579. centrovert
(psychologie) člověk, u něhož jsou většinou tendence k introverzi i extraverzi v rovnováze, mezityp introverta a extraverta, též ambivert... Celý referát
 
580. centrozóm
dělící tělísko... Celý referát
 
581. centrum
(odborně) střed, středisko, ústředí... Celý referát
 
582. centrum securitatis
hlubina bezpečnosti, původně název náboženského a filozofického útěšného spisu Jana Ámose Komenského z roku 1633 o opoře trpícího člověka spočívající ve víře v Boha, přeneseně hledání opory v sobě samém, ve vnitřní síle, v osobní zdatnosti a důstojno... Celý referát
 
583. centum
sto... Celý referát
 
584. centurie
vojenská jednotka v římském vojsku... Celý referát
 
585. centurio
2. pád centuriona - velitel centurie (podle stupně zastávané velitelské funkce asi dnešní podporučík až kapitán, nebyl však důstojníkem)... Celý referát
 
586. century problems
problémy století... Celý referát
 
587. cenzor
úředník pověřený prováděním cenzury... Celý referát
 
588. cenzura, censura
úřední kontrola, omezení či potlačení a zákaz informací určených ke zveřejnění se zřetelem na zájmy státní, politické a mravnostní... Celý referát
 
589. cenzurující
dozorující, kontrolující... Celý referát
 
590. cenzus
(ekonomie) soupis osob nebo majetku k daňovým účelům... Celý referát
 
591. cépage
(franc. odrůda) označení pro víno vyrobené z jedné odrůdy révy vinné (na rozdíl od cuvée)... Celý referát
 
592. cephalagra
(medicína) (ř. kefale hlava, ř. agra lov, kořist, záchvat) cefalagra, kefalagra, prudká bolest hlavy... Celý referát
 
593. cephalalgia
(medicína) ae, f., cephalaea, (ř. kefale hlava, ř. algos bolest) cefalalgie, cefalea, bolest hlavy. Cephalalgia vasomotorica, vasoparalytica vazomotorické, vazoparalytické bolení hlavy, migréna... Celý referát
 
594. cephalicus
(ř. kefalikos k hlavě vedoucí) hlavový... Celý referát
 
595. cephalo-
z řec. kefalé - hlava... Celý referát
 
596. cephalodynia
(medicína) (ř. kefale hlava, ř. odyne bolest) cefalodynie, bolest hlavy... Celý referát
 
597. cephalotomia
(ř. kefale hlava, ř. tome řez) cefalotomie (kefalotomie), otevření lebky odumřelého plodu... Celý referát
 
598. cephalotripter
(ř. kefale hlava, ř. tribein drtit) cefalotripter (kefalotripter), nástroj k rozdrcení hlavičky plodu při nemožnosti jinak provést porod mrtvého plodu... Celý referát
 
599. cepín
horolezecká hůl opatřená kovovým zobcem... Celý referát
 
600. céprat
(brněnský hantec) hýřit, plýtvat vodou... Celý referát
 
601. cer cle
kroužek, malá uzavřená společnost... Celý referát
 
602. cera
vosk používaný jako přísada do mastí... Celý referát
 
603. ceramic metals
cermet... Celý referát
 
604. ceramid
komplex lipidů v cytoplasmě a plasmatické membráně... Celý referát
 
605. ceramidum
ceramid, složený lipid, amid sfingozinu... Celý referát
 
606. cerata
vosky, voskovce... Celý referát
 
607. ceratum
(l. cera vosk) voskovec. Ceratum fuscum cerát hnědý. Ceratum labiale pomáda na rty... Celý referát
 
608. ceratus
voskový, voskovaný... Celý referát
 
609. cerclage
fr.) serkláž, kruhový steh, obkroužení stehem (drátem) při operacích dvou kostních úlomků... Celý referát
 
610. cerealia
( podle staroital. bohyně úrody Ceres) cerealie, obilniny... Celý referát
 
611. cereálie
obilniny... Celý referát
 
612. cereální
obilný... Celý referát
 
613. cereals
obilniny, cereálie... Celý referát
 
614. cerebelární
mozečková... Celý referát
 
615. cerebellum
mozeček, malý mozek... Celý referát
 
616. cerebelomedulární
týkající se mozečku a míchy... Celý referát
 
617. cerebelospinální
týkající se mozečku a míchy... Celý referát
 
618. cerebrála
(lingvistika) kakuminální souhláska... Celý referát
 
619. cerebralgia
(medicína) (l. cerebrum mozek, ř. algos bolest) cerebralgie, bolest hlavy... Celý referát
 
620. cerebralisatio
(l. cerebrum mozek) cerebralizace, vytváření a diferenciace mozku v embryonálním a fetálním vývoji... Celý referát
 
621. cerebrální
mozkový... Celý referát
 
622. cerebrální achromatopsie
postižený člověk v důsledku poškození mozkové kůry ztratí schopnost vidět barvy, neschopnost vidět barvy... Celý referát
 
623. cerebrální syndrom
(psychologie) soubor mozkových příznaků... Celý referát
 
624. cerebrocardiacus
(l. cerebrum mozek, ř. kardia srdce) týkající se mozku a srdce... Celý referát
 
625. cerebrocentrická teorie
(psychologie) teorie považující za základ lidské osobnosti mozek... Celý referát
 
626. cerebromalacie
abnormální změknutí mozku... Celý referát
 
627. cerebron
(l. cerebrum mozek) cerebrosid obsahující cerebronovou kyselinu... Celý referát
 
628. cerebrookulorenální
týkající se mozku, očí a ledviny... Celý referát
 
629. cerebropatie
(medicína) organické poškození mozku... Celý referát
 
630. cerebrosides
(l. cerebrum mozek) skupina lipidů složených ze sfingozinu, vyšších mastných kyselin a galaktózy, tzv. glykolipidy... Celý referát
 
631. cerebrospinal fluid
mozkomíšní tekutina (mok)... Celý referát
 
632. cerebrospinalis
mozkomíšní, cerebrospinální... Celý referát
 
633. cerebrospinální
mozkomíšní... Celý referát
 
634. cerebrospinální likvor
mozkomíšní mok, chrání mozek a míchu před nárazy a otřesy... Celý referát
 
635. cerebrotonie
(medicína) typ temperamentu u ektomorfní konstituce, projevující se podle W.H.Sheldona (1898-1970) racionálním zaměřením, bohatým vnitřním životem, duševním napětím, rychlými reakcemi, samotářstvím, přecitlivělostí na bolest, upjatými postoji, často... Celý referát
 
636. cerebrovaskulární
mozkocévní... Celý referát
 
637. cerebrum
mozek, encefalon... Celý referát
 
638. ceremoniál, ceremonial
obřad... Celý referát
 
639. ceremoniální, ceremonialní
obřadný, slavnostní, formální... Celý referát
 
640. ceremonie
okolky, ciráty... Celý referát
 
641. ceremoniel
ceremoniál... Celý referát
 
642. ceres
druh rostlinného tuku... Celý referát
 
643. cerevisia
pivo... Celý referát
 
644. cerezin
směs tuhých uhlovodíků (paraffinum solidum)... Celý referát
 
645. cerkláž
uzavření... Celý referát
 
646. cerkosporiosa
choroba rostlin způsobená houbou skvrnatičkou... Celý referát
 
647. cerkosporióza
choroba rostlin způsobená houbou rodu Cercospora... Celý referát
 
648. cermet
žárovzdorný materiál vyrobený spékáním směsi kovových a keramických prášků, ceramic metals... Celý referát
 
649. ceroid
(chemie) sloučenina podobná vosku... Celý referát
 
650. certainty effect
efekt jistoty, určitosti, samozřejmosti... Celý referát
 
651. certamen
zápas... Celý referát
 
652. certatio
(l. certare zápasit) zápasení, "zápas spermií", menší pohyblivější spermie Y dosahují vajíčka rychleji než větší spermie X (větší porodnost chlapců)... Celý referát
 
653. certification of supplement
potvrzení dodatku... Celý referát
 
654. certifikace
atestace, zkoušení, testování jakosti (kvality) produktů a služeb,ale i způsobilosti (kompetence) pracovníků realizované v autorizovaných zkušebnách podle daných norem platícících v jednotlivých zemích... Celý referát
 
655. certifikát
průkaz, osvědčení, potvrzení,ověření správnosti... Celý referát
 
656. certifikátor
hodnotitel, posuzovatel, ověřovatel, ten, kdo provádí certifikaci... Celý referát
 
657. certitudo
jistota... Celý referát
 
658. certus
přesný, spolehlivý, pravý, jistý, bezpečný, ustanovený, zaručený... Celý referát
 
659. cerulopsie
porucha zraku, kdy viděné předměty se zdají být modré... Celý referát
 
660. cerumen
voskovitý ušní maz ve zvukovodu... Celý referát
 
661. ceruminosis
ceruminóza, nadměrná tvorba ušního mazu (cerumenu)... Celý referát
 
662. ceruminózní
bohatý na ušní maz... Celý referát
 
663. cervicitida
(medicína) zánět děložního krčku... Celý referát
 
664. cervicitis
(medicína) zánět děložního hrdla (čípku)... Celý referát
 
665. cervicocolpitis
(medicína) (l. cervix hrdlo, ř. kolpos pochva) cervikokolpitida, zánět děložního hrdla a pochvy... Celý referát
 
666. cervicodynia
(medicína) (l. cervix hrdlo, šíje, ř. odyne bolest) cervikodynie, bolest v šíji... Celý referát
 
667. cervicoplastica
(l. cervix hrdlo, šíje, ř.plastike (techne) umění tvárné) cervikoplastika, plastická operace děložního hrdla... Celý referát
 
668. cervicothoracicus
a, um, cervicothoracalis, e (l. cervix hrdlo, šíje, ř. thorax hruď) cervikotorakální, týkající se šíje a hrudníku... Celý referát
 
669. cervikalgie
(medicína) bolest v krčním úseku... Celý referát
 
670. cervikální
(anatomie) krční... Celý referát
 
671. cervikální dystonie
nepřirozené spastické stočení krku do strany nebo jeho zvrácení nazad či dopředu, též torticollis... Celý referát
 
672. cervikoaxilární
týkající se šíje a podpaží... Celý referát
 
673. cervikobrachiální
týkající se šíje a paže... Celý referát
 
674. cervikokraniální syndrom
(medicína) bolesti hlavy (např. v zátylku)... Celý referát
 
675. cervikookcipitální
týkající se šíje a kosti týlní... Celý referát
 
676. cervikovaginální
týkající se děložního hrdla a pochvy... Celý referát
 
677. cervinus
jelení... Celý referát
 
678. cervix
hrdlo, šíje, krk, krček. Cervix uteri děložní hrdlo, trubicový úsek navazující na istmus dělohy. Cervix vesicae krček močového měchýře, úsek, odkud vystupuje močová trubice... Celý referát
 
679. cervix uteri
hrdlo dělohy, děložní hrdlo... Celý referát
 
680. césaropapismus
(historie) sjednocení, spojení moci světské a duchovní v osobě císařově ve Východořímské říši... Celý referát
 
681. cese
postoupení nějakého práva, pohledávky, území... Celý referát
 
682. cessatio
(l. cessare váhat) váhání, ustávání, nečinnost, zdráhání... Celý referát
 
683. cestopis
Literární útvar - popisující cestovatelovy zážitky.... Celý referát
 
684. cetaceum
vosková látka, součást bílé ambry, získávaná z vorvaně (jako masťový základ)... Celý referát
 
685. cetan
lineární nasycený uhlovodík... Celý referát
 
686. ceteri
ae, a ostatní. Ceteris paribus za stejných ostatních podmínek... Celý referát
 
687. ceteris paribus
za stávajících podmínek... Celý referát
 
688. cetl
(brněnský hantec) potvrzení... Celý referát
 
689. cetus
(ř.) obluda... Celý referát
 
690. ceuse occasionalis
příležitostná příčina... Celý referát
 
691. cézar, césar, caesar
císař, panovník, samovládce... Celý referát
 
692. cézura, césura
(literatura) přerývka, mezislovní předěl ve verši spadající dovnitř stopy... Celý referát
 
693. chablis
(gastronomie) druh bílého burgundského vína... Celý referát
 
694. chabrus
(obchod) neformální obchodní dohoda... Celý referát
 
695. chachar
(nářečí) (ve Slezsku) pobuda, baraba, tulák, trhan, ničema, padouch, lump... Celý referát
 
696. chačkhar, chečkar
(archeologie) arménská pamětní kamenná stéla nebo skalní reliéf s centrálním vyobrazením kříže... Celý referát
 
697. chaining
(odborně) řetězení (např. sekvence dovedností ve správném pořadí)... Celý referát
 
698. chairing
(sociologie) boj o vedoucí mocenské postavení (,,křeslo"), které využívá i různých forem nátlaku, šikany, psychoteroru... Celý referát
 
699. chairman
(politika) v angloamerickém prostředí předseda politického nebo hospodářského grémia, zasedání, organizace... Celý referát
 
700. chaise longue
křeslo se sedadlem protaženým pro nohy ve vodorovné poloze... Celý referát
 
701. chalasia
(medicína) chalazie, snížení napětí svěrače, který se nekontrahuje... Celý referát
 
702. chalát
(móda) dlouhý volný plášť... Celý referát
 
703. chalaza
(biologie) šroubovitá poutka upevňující žloutek v bílkové hmotě na obou poléch ptačícho vejce... Celý referát
 
704. chalazion
(medicína) zápal mazových žláz očního víčka... Celý referát
 
705. chalcedon
(mineralogie) odrůda křemene... Celý referát
 
706. chálka
(brněnský hantec) jídlo... Celý referát
 
707. chalkogeny
(chemie) prvky VI.A skupiny periodické tabulky - O(kyslík), S(Síra), Se(Selen), Te(Tellur), Po(Polonium)... Celý referát
 
708. chalkografie
(umění) umělecká grafická technika tisku z hloubky, při které se kresba ryje do měděné tiskové desky a pak přenáší na papír, mědirytectví, mědiryt... Celý referát
 
709. chalkolit
(historie) doba měděná... Celý referát
 
710. chalkopyrit
(mineralogie) čtverečný nerost s kovovým leskem, disulfid mědi a železa, měděná ruda, kyz měděný... Celý referát
 
711. chalkozin
(mineralogie) kosočtverečný nerost červenavě modrošedé barvy, sirník mědi, leštěnec měděný... Celý referát
 
712. challenge
(hovorově) výzva... Celý referát
 
713. challenge education
(školství) výchova výzvou (pojem zážitkové pedagogiky)... Celý referát
 
714. challenger
(hovorově) vyzývatel, možný soupeř... Celý referát
 
715. chalodermie
snížení napětí kůže... Celý referát
 
716. chalovat
(brněnský hantec) jíst... Celý referát
 
717. chalva
orientální cukrovinka... Celý referát
 
718. chám
(hovorově) neurozený člověk, nevolník, sedlák... Celý referát
 
719. chamaefyt
(botanika) rostlina s obnovovacími pupeny těsně nad zemí (do 30 cm)... Celý referát
 
720. chamber
komora, profesní sdružení... Celý referát
 
721. chambre
pokoj... Celý referát
 
722. chamecefalie
deformovaná hlava s plochým nízkým obličejem... Celý referát
 
723. chameleon, chameleón
(zoologie) malý ještěr měnící barvu kůže podle barvy prostředí... Celý referát
 
724. chameprozopie
nízký, široký obličej s nápadně širokým a plochým nosem... Celý referát
 
725. champagne
šampaňské, šampus, sekt... Celý referát
 
726. chamsin, chamsín
(meteorologie) horký jižní vítr na severovýchodě Afriky... Celý referát
 
727. chán
panovnický titul užívaný v zemích pod tureckou nebo mongolskou nadvládou, v Indii a Persii... Celý referát
 
728. chanát
území pod vládou chána... Celý referát
 
729. chance or luck
náhoda nebo štěstí... Celý referát
 
730. chandra
(knižně) sklíčenost, stesk, těžkomyslnost... Celý referát
 
731. chandrasekharova mez
... Celý referát
 
732. chanel
(móda) dámský oděvní styl typický jednoduchostí a elegancí... Celý referát
 
733. change
změna, směna, výměna... Celý referát
 
734. chanting
zpívání, monotonní zpěv, skandování, odříkávání (např. mantry)... Celý referát
 
735. chanuka
doslova ,,zasvěcení? či ,,dedikace?. Osmidenní svátky, které připomínají úspěšné makabejské povstání proti náboženské perzekuci vyvolané helenizovanými Syřany za Antiocha IV. Epifana.... Celý referát
 
736. chánum
manželka, paní, žena... Celý referát
 
737. chaos
(odborně) zmatek, nepořádek... Celý referát
 
738. chaosmág
člověk poplatný postmodernímu vnímání světa i sebe a v chaosmagii poukazující na výhody rozvolnění tradic... Celý referát
 
739. chaotický
(odborně) neuspořádaný, bezhlavý, zmatený... Celý referát
 
740. chaparral
(geografie) vegetační formace v oblastech s mírným podnebím, hojnými srážkami a suchým létem (např. v Kalifornii, Mexiku, Chile a podél již. pobřeží Austrálie)... Celý referát
 
741. chaperon
(biochemie) molekula udržující stabilitu vazeb mezi proteiny,zajišťuje také správné sbalení proteinů a zabraňuje vzniku nefunkčních proteinových komplexů (počet těchto molekul se se vzrůstající teplotou zvyšuje)... Celý referát
 
742. charádž
(historie) pozemková daň v islámských zemích, vybíraná původně jen od nemuslimů... Celý referát
 
743. charakter
povaha... Celý referát
 
744. charakteristický
(odborně) význačný, výrazný... Celý referát
 
745. charakteristika
(odborně) vystižení podstaty jevu, podstatných znaků... Celý referát
 
746. charakterní
statečný, čestný... Celý referát
 
747. charakteropatie
závada a porucha v oblasti povahy, bezcharakternost, insuficientnost charakteru... Celý referát
 
748. charakterová insuficience
povahová nedostačivost, deficitnost (např. nezralost, nevyrovnanost, nestálost, nespolehlivost)... Celý referát
 
749. charedim
(sg. charedi) příslušníci nejkonzervativnějšího směru ortodoxního judaismu i judaismu vůbec... Celý referát
 
750. chargé d'affaires
diplomatický zástupce nejnižší hodnosti... Celý referát
 
751. chariot
staroveký bojový voz ťahaný dvoma koňmi a obsluhovaný jedným alebo dvoma vojakmi... Celý referát
 
752. charisma
(odborně) zvláštní nadání určité osoby nebo instituce, symbolu mimořádnými vlastnostmi v očích stoupenců, příjemné působení vůči ostatním lidem... Celý referát
 
753. charismatická osobnost
(psychologie) Člověk s osobním kouzlem. Toto je dost často myšleno negativně, v případě kultovních/náboženských osobností, které jsou schopny vést skupinu lidi k tomu, aby ho/ji bezmyšlenkovitě nasledovali, v extremních případech i nemorální či krimi... Celý referát
 
754. charismatický
(sociologie) přitažlivý, samovolně budící úctu, váženost, respekt, obdiv, uznání, vyzařující charisma, mající osobní kouzlo... Celý referát
 
755. charita
(odborně) dobročinnost, lidumilnost... Celý referát
 
756. charitas
láska... Celý referát
 
757. charitativní
(odborně) dobročinný... Celý referát
 
758. charleston
(tanec) moderní společenský tanec amerického původu... Celý referát
 
759. charliéra
první vodíkem plněný balon... Celý referát
 
760. charta
listina zásadního významu, obvykle zaručující určitá práva a privilegia... Celý referát
 
761. chartaceus
(l. charta papír) papyrový... Celý referát
 
762. charter
(letectví) charterový let, letadlo, letecká linka mimo pravidelný letový řád, vytěžující letecký spoj... Celý referát
 
763. chartista
stoupenec, signatář charty... Celý referát
 
764. chartreuska, chertreuse
bylinný jemně kořeněný sladký likér... Celý referát
 
765. charza
východoasijská kunovitá šelma rodu Martes... Celý referát
 
766. chasan
představený židovské náboženské obce... Celý referát
 
767. chasid
(hist.náb.) příslušník židovského hnutí vyznávající chasidizmus... Celý referát
 
768. chasidizmus, chasidismus
judaistické hnutí v Palestině vyznačující se značným náboženským zanícením... Celý referát
 
769. chasma
tis. n., chasmus, i, m. (ř. chasme zívání, ř. chasmein zůstat otevřen) křečovité zívání, křečovité otevření úst při zívání... Celý referát
 
770. chasmofyt
(botanika) rostlina přizpůsobená k životu na skalnatém terénu... Celý referát
 
771. chassé
cvalový krok (tan.)... Celý referát
 
772. chasuble
dlouhá vesta bez rukávů... Celý referát
 
773. chat
(komunikace) komunikace dvou nebo více lidí najednou prostřednictvím komunikační sítě... Celý referát
 
774. chatat
pochybení, neúmyslný hřích, poskvrnění... Celý referát
 
775. chateau, château
(vinařství) zámek (ve smyslu vinařství) s doplněním zeměpisného označení: jedná se o historický výraz, který se vztahuje k určitému prostředí nebo k určitým vínům a je určen vínům, která pocházejí z podniku, který skutečně existuje a který je skutečn... Celý referát
 
776. chatíb
U Arabov (v predislamskom období) hovorca kmeňa, (za islamu) rečník, kazateľ... Celý referát
 
777. chatka
konzerva z krabího masa vyráběná v Rusku (odvozeno od obchodní značky z anglické podoby jména Kamčatka)... Celý referát
 
778. chaucito!
(špan.) nazdar!... Celý referát
 
779. cheat
Anglické slovo, znamenající podvod, v počítačích používané pro vyvolání skrytých možností většinou v počítačových hrách. Slouží např. k přidání peněz, života atd.... Celý referát
 
780. cheating
(doslovný překlad) podvádění... Celý referát
 
781. chechtáky
(brněnský hantec) peníze... Celý referát
 
782. check-in
(letectví) odbavení cestujícího před odletem... Celý referát
 
783. check-up, checkup
kontrolní rozhovor, pohovor, prověrka, podrobné přezkoumání, konzultace... Celý referát
 
784. checklist
kontrolní seznam... Celý referát
 
785. checkpoint
(slang) kontrolní, hlídkové stanoviště, záchytný bod... Celý referát
 
786. chedív
(historie) titul egypského vládcu (v rokoch 1867-1914)... Celý referát
 
787. cheerful
veselý, radostný, šťastný, dobré mysli, příjemný... Celý referát
 
788. cheeseburger
(gastronomie) kulatá houska, mleté hovězí maso, plátky tvrdého sýra, pepř a sůl (hamburger - mleté maso, méně sýru a to Nivy, kečup, hořčice, hlávkový salát, cibule, kulatá houska)... Celý referát
 
789. chef-d'oeuvre
mistrovské dílo... Celý referát
 
790. cheilangioskopie
drobnohledné vyšetřování cév ve sliznici rtu... Celý referát
 
791. cheilectomia
(medicína) (ř. cheilos ret, ř. ektome vynětí) cheilektomie, chirurgické odnětí rtu nebo jeho části... Celý referát
 
792. cheilitida
(medicína) zánět rtu... Celý referát
 
793. cheilofagie
(psychologie) chorobný návyk kousat se do rtů... Celý referát
 
794. cheilognathopalato(urano)staphyloschisis
(medicína) cheilognatopalato(urano)stafyloschiza, vrozený rozštěp horního rtu, čelisti, tvrdého i měkkého patra a čípku... Celý referát
 
795. cheilognatopalatoschiza
(medicína) těžký vrozený rozštěp horního rtu, čelisti a tvrdého patra, označovaný též jako rictus lupinus... Celý referát
 
796. cheilognatoschiza
vrozený rozštěp horního rtu a čelisti... Celý referát
 
797. cheiloplastica
(ř. cheilos ret, ř. plastike (techne) umění tvárné) cheiloplastika, plastická operace k odstranění defektu na rtu... Celý referát
 
798. cheilorrhaphia
(medicína) (ř. cheilos ret, ř. rhafe šev) cheilorafie, chirurgické sešití rtu... Celý referát
 
799. cheiloschisis
rozštěp horního rtu, tzv. ,,zaječí pysk"... Celý referát
 
800. cheilosis
(anguli infectiosi) (ř. cheilos ret) cheilóza, tvorba "koutků", prasklin, drobných krust v ústních koutcích... Celý referát
 
801. cheilostomatoplastike
(ř. cheilos ret, ř. stoma-stomatos ústa, ř. plastike (techne) umění tvárné) cheilostomatoplastika, plastická operace rozštěpu rtu a patra... Celý referát
 
802. cheilotomia
(medicína) (ř. cheilos ret, ř. tome řez) cheilotomie, chirurgické protětí rtu... Celý referát
 
803. cheiragra
(ř. cheir ruka, ř. agra lov) dna postihující klouby ruky... Celý referát
 
804. cheiralgia
(medicína) (ř. cheir ruka, ř. algos bolest) cheiralgie, bolest rukou. Cheiralgia paraesthetica bolestivé parestézie na ruce... Celý referát
 
805. cheirarthritis
(medicína) (ř. cheir ruka, ř. arthron kloub) cheirartritida, zánět kloubů ruky... Celý referát
 
806. cheirofáze
posunková mluva hluchoněmých... Celý referát
 
807. cheiromegalie
nadměrný vzrůst rukou... Celý referát
 
808. cheiroplastica
(ř. cheir ruka, ř. plastike (techne) umění tvárné) cheiroplastika, plastická operace ruky... Celý referát
 
809. cheiropompholyx
(ř. cheir ruka, ř. pomfolyx puchýř) cheiropomfolyx, tvorba puchýřů na rukou... Celý referát
 
810. cheiroschiza
vrozený rozštěp ruky, "klepetovitá ruka"... Celý referát
 
811. cheirospasmus
(medicína) cheirospazmus, křeč písařská, bolestivé křeče svalstva rukou... Celý referát
 
812. cheirospazmus
křeč svalů na rukou... Celý referát
 
813. cheláty
(zemědělství) stabilní komplexy tvořené železitým kationtem s organickými látkami humusu udržující železitý kation v rozpustné formě... Celý referát
 
814. chelidonium
chelidonin, alkaloid vlaštovičníku (Chelidonium majus), uklidňující prostředek... Celý referát
 
815. cheloidóza
vrozený sklon k nadměrné tvorbě vazivové tkáně v ráně, patologické jizvení... Celý referát
 
816. chemický
(chemie) týkající se chemie, související s chemií... Celý referát
 
817. chemie
(chemie) nauka o složení hmoty, o stavbě a vlastnostech látek, o reakcích a jevech, které tyto přeměny doprovázejí... Celý referát
 
818. chemikálie
(chemie) látka získaná chemickým procesem... Celý referát
 
819. chemisorpce
chemická sorpce... Celý referát
 
820. chemizmus, chemismus
chemická stránka dějů nebo látek... Celý referát
 
821. chemlon
polyamidové vlákno... Celý referát
 
822. chemo-, chemi-
první část složených slov mající význam chemie, chemický... Celý referát
 
823. chemoautotrofní
(biologie) organismus, který získává energii oxidací anorganické látky... Celý referát
 
824. chemocoagulatio
(ř. chemeia chemie, l. coagulatio srážení) chemokoagulace, srážení látek pomocí chemických prostředků... Celý referát
 
825. chemodectoma
(medicína) tis, n. (ř. chemeia chemie, ř. dechesthai přijímat) chemodektom, nádorové bujení chemoreceptoru... Celý referát
 
826. chemoheterotrofní
(biologie) organismus, který získává energii oxidací organické látky (dělí se na dva druhy bez O2 - kvašení, s O2 - dýchání)... Celý referát
 
827. chemokarcinogeneze
vyvolání rakoviny chemickými látkami... Celý referát
 
828. chemolitolýza
rozpuštění (žlučových) kamenů chemickými prostředky (např. kys. chenodeoxycholovou)... Celý referát
 
829. chemomorfóza
změny ve vývoji a růstu organismu vyvolané chemickými vlivy... Celý referát
 
830. chemoreceptor
(ř. chemeia chemie, l. recipere přijímat) čidlo vnímající podněty chemické povahy (např. změny pH krve)... Celý referát
 
831. chemoreceptory
receptory vnímající pachy, chutě a změny koncentrací chemických látek v těle... Celý referát
 
832. chemorezistence
odolnost některých organismů vůči chemickým látkám... Celý referát
 
833. chemosenzibilní
citlivý na chemoterapeutika... Celý referát
 
834. chemosis
(conjunctivae) (ř. cheme škeble) chemóza, edematózní prosáknutí spojivky... Celý referát
 
835. chemotaxe
pohybová směrová reakce jednobuněčných organismů na chemický podnět. Chemotaxis negativa chemotaxe záporná, pohybová reakce proti směru chemického podráždění. Chemotaxis positiva chemotaxe kladná, po... Celý referát
 
836. chemoterapeutický
léčící chemicky připravenými léky... Celý referát
 
837. chemoterapeutikum
(medicína) chemikálie používaná k léčení... Celý referát
 
838. chemoterapie
léčení pomocí chemických prostředků... Celý referát
 
839. chemotropismus
(biochemie) pohybová směrová reakce buněk nebo jednobuněčných organismů na chemické podněty... Celý referát
 
840. cherakter
povaha... Celý referát
 
841. cherofobie
abnormální strach před veselostí, patologický smutek... Celý referát
 
842. cheromanie
chorobná, přehnaná veselost... Celý referát
 
843. cherry, cherry brandy
třešňový nebo višňový likér, griotka... Celý referát
 
844. cherubín, cherub
anděl... Celý referát
 
845. cherubinismus
(medicína) i, m. ( cherubíni strážci nebes strašlivého vzhledu) zduření dolní a horní čelisti se znetvořením obličeje cheromania, ae, f. (ř. chairein radovat se, těšit se, ř. mania vášeň) cherománie, patologická veselost v rámci duševního onemocnění... Celý referát
 
846. chetitologie
obor zabývající se jazykem,historií a kulturou Chetitů... Celý referát
 
847. chí
(lingvistika) v řecké abecedě znak pro hlásku ch... Celý referát
 
848. chí-kvadrát
metoda pro stanovení pravděpodobnosti, s níž nalezený rozdíl mezi očekávanou a zjištěnou hodnotou vznikl náhodně... Celý referát
 
849. chi-toning
cvičební aktivita využívající např. prvků power jogy, pilates a pěti Tibeťanů... Celý referát
 
850. chianti
lehké červené italské víno... Celý referát
 
851. chiaroscuro
šerosvit... Celý referát
 
852. chiasmatický
zkřížený... Celý referát
 
853. chiasmáž
(výtvarnictví) koláž sestavená z velkého množství malých kousků výstřižků řazených do geometrických útvarů... Celý referát
 
854. chiazma, chiasma
křížení, zkřížení... Celý referát
 
855. chiazmus
slohový prostředek postavení slov křížem... Celý referát
 
856. chicane
šikana, ubližování, týrání, činění příkoří, pronásledování, zlomyslné obtěžování... Celý referát
 
857. chicle
zahustená živica stredoam. stromu, z ktorej sa vyrába žuvacia guma... Celý referát
 
858. chiffonade
(gastronomie) jemně nakrájená zelenina jako ozdoba studených předkrmů... Celý referát
 
859. chignon
dámsky účes s vlasmi vyčesanými v tyle nahor... Celý referát
 
860. child like
dětský, naivní, bezelstný, velmi upřímný... Celý referát
 
861. childlike vision
prokreativní schopnost a dovednost nazírat, vidět a poznávat skutečnost dětským způsobem (Howard Gardner)... Celý referát
 
862. children with special needs
děti se speciálními (zvláštními) potřebami... Celý referát
 
863. children´s implicite theories
implicitní teorie dítěte... Celý referát
 
864. children´s naive conceptions
dětské naivní pojetí (koncepce)... Celý referát
 
865. children´s naive theories
naivní teorie dítěte... Celý referát
 
866. children´s preconceptions
dětské prekoncepce... Celý referát
 
867. chiliada
tosíciletí, milénium... Celý referát
 
868. chilias
tisíc... Celý referát
 
869. chiliasmus, chiliazmus
středověké náb. učení o druhém Kristově příchodu a o jeho tisíciletém království na Zemi, též součást středověkého lidového kacířství... Celý referát
 
870. chill
(slang) klid, odpočinek, relax, pohoda... Celý referát
 
871. chiméra
obluda, příšera... Celý referát
 
872. chimerický
(knižně) mámivý, nereálny... Celý referát
 
873. chinidin
chinidin ? stereoizomer chininu, látka užívaná jako antiarytmikum třídy I A, např. u fibrilace síní. Angl. quinidin. L.: Kinilentin, Kinidin durules... Celý referát
 
874. chinidinum
chinidin, přirozený alkaloid z kůry chinovníku, D-izomer chininu. Chinidinum sulfuricum síran chinidinu... Celý referát
 
875. chinin
(biochemie) alkaloid z kůry chinovníku, lék proti malárii... Celý referát
 
876. chininum
chinin, přirozený alkaloid získaný z kůry chininovníku. Chininum carbonicum uhličitan chininu. Chininum sulfuricum síran chininu... Celý referát
 
877. chinook
(meteorologie) teplý, suchý vítr typu fénu na východních svazích Skalnatých hor... Celý referát
 
878. chinovník, chininovník
(botanika) tropický strom, v jehož kůře je obsažen chinin... Celý referát
 
879. chionofobie
(psychologie) chorobný strach ze sněhu... Celý referát
 
880. chionograf
sněhoměr... Celý referát
 
881. chippendale
(historie) nábytkový sloh z 2. pol. 18. stol. spojující barokní pojetí s rokokovou výzdobou... Celý referát
 
882. chiragra
(medicína) dna postihující klouby ruky... Celý referát
 
883. chiralita
(chemie) typ asymetrie molekul podstatné pro vznik optické aktivity u chemických sloučenin... Celý referát
 
884. chirarthritis
(medicína) (ř. cheir ruka, ř. arthron kloub) chirartritida, zánět jednoho nebo několika kloubů ruky... Celý referát
 
885. chiro-, cheiro-, chir-, cheir-
první část složených slov mající význam ruka, ruční... Celý referát
 
886. chirofonetika
(fonetika) terapie, která zahrnuje vyslovování hlásek a současně provádění masážního pohybu rehabilitačním pracovníkem nebo speciálním pedagogem tak, aby napodoboval proudění vzduchu, vznikající v ústech při artikulaci příslušné hlásky... Celý referát
 
887. chirognomie
nauka o vývoji tvarů ruky... Celý referát
 
888. chirologie
posunková řeč hluchoněmých... Celý referát
 
889. chiromantie, chiromancie
(ezoterika) hádání, věštění z dlaně... Celý referát
 
890. chironomie
(odborně) nauka o pohybech rukou, též chirologie... Celý referát
 
891. chiropraxe
manipulační léčba v rámci reflexní terapie... Celý referát
 
892. chiroptera
netopíři, letouni... Celý referát
 
893. chiropterolog
vědec zabývající se řádem letouni (netopýři kaloni)... Celý referát
 
894. chiropterologie
(zoologie) Nauka o letounech (netopýrech) (Chiroptera)... Celý referát
 
895. chiroptofobie
(psychologie) chorobný strach z netopýrů... Celý referát
 
896. chirurg
odborný lékař zabývající se chirurgií... Celý referát
 
897. chirurgická ocel
... Celý referát
 
898. chirurgický
týkající se chirurgie... Celý referát
 
899. chirurgie
(medicína) obor lékařství léčící hlavně mechanickými výkony pomocí rukou nebo nástrojů a přístrojů při operačních výkonech... Celý referát
 
900. chistera
proutěný košíček ve tvaru lusku na chytání míčků... Celý referát
 
901. chitin
(chemie) organická sloučenina podobná celulóze tvořící podstatnou složku struktury vyšších hub a členovců... Celý referát
 
902. chiton
starořecký plátěný spodní oděv... Celý referát
 
903. chittara
(gastronomie) italské kuchařské náčiní tvarově podobné kytaře, sloužící k ručnímu zpracování těstovin... Celý referát
 
904. chíva
orientální ručně vázaný koberec (nazvaný podle uzbeckého města)... Celý referát
 
905. chix
(gastronomie) anglické označení humra s hmotností nižší než 450 g... Celý referát
 
906. chládek
(hovorově) vězení: Petr si půjde na dva roky sednout do chládku... Celý referát
 
907. chladný
(hovorově) studený... Celý referát
 
908. chlaina
starořecký svrchní mužský oděv barvený purpurem nebo vyšívaný... Celý referát
 
909. chlamydie
(biologie) nepohyblivé mikroorganizmy tvořící přechod mezi viry a rickettsiemi, takzvané velké viry, vyvolávající trachom, lymfogranulomatózu, psitakózu... Celý referát
 
910. chlamydospora
(botanika) odolná forma hub obklopená tlustou membránou... Celý referát
 
911. chlamys
(historie) starořecký svrchní vlněný plášť sahající po kolena, nošený přes levé rameno... Celý referát
 
912. chlemtat
(brněnský hantec) pít... Celý referát
 
913. chloasma uterinum (gravidarum)
nepravidelné hormonálně podmíněné žlutohnědavé pigmentové skvrny v obličeji u žen v těhotenství... Celý referát
 
914. chloazma, chloasma
nadměrné tvoření pigmentu v obličeji... Celý referát
 
915. chlór
(chemie) prvek značky Cl, atomové číslo 17, atomová hmotnost 34,457... Celý referát
 
916. chloralum
hydratum chloralhydrát, nebarbiturátový uspávací přípravek... Celý referát
 
917. chloramfenikol
antibiotikum... Celý referát
 
918. chloraminum
chloramin, organická sloučenina obsahující chlór, používaná k dezinfekci... Celý referát
 
919. chloranaemia
achylica chloranémie achylická, chudokrevnost při nedostatku železa s žaludeční achlorhydrií... Celý referát
 
920. chloratus
( chlorum chlór) chlórový... Celý referát
 
921. chlorela
zelená řasa užívaná k pokusné přípravě krmiv, popř. Jídla... Celý referát
 
922. chlorémie
koncentrace chloridů v krvi... Celý referát
 
923. chlorenchym
(botanika) asimilační pletivo zelených rostlin... Celý referát
 
924. chlorický
vzniklý působením chlóru... Celý referát
 
925. chlorid
sůl kyseliny chlorovodíkové... Celý referát
 
926. chlorit
(mineralogie) zelený minerál ze skupiny slíd... Celý referát
 
927. chloro-
první část složených slov mající význam zelený... Celý referát
 
928. chloroform
(chemie) prchavá bezbarvá kapalina nasládlého zápachu používaná jako rozpouštědlo, dříve narkotikum, trichlormetan... Celý referát
 
929. chlorofyl
(botanika) zelené rostlinné barvivo umožňující fotosyntézu, zeleň listová... Celý referát
 
930. chloroleukémie
forma leukémie s tvorbou zelenavých ložisek v infiltrovaných tkáních... Celý referát
 
931. chlorolymphadenosis
(medicína) is, f. ( chlorum chlór, lymphadenosis nádorové bujení krvinek lymfatické řady) chlorolymfadenóza, forma lymfatické leukémie se současným tvořením zelenavě zbarvených nádorů z leukemické tkáně... Celý referát
 
932. chloroma
(medicína) tis, n. (ř. chloros zelený) chlorom, vzácná forma akutní blastické leukózy s tvorbou subperiostálních nádorů, jež obsahují zelenavý pigment, granulocytární sarkom... Celý referát
 
933. chloromycetinum
chloromycetin, chloramfenikol, antibiotikum získané ze Streptomyces venezuelae... Celý referát
 
934. chloromyelosis
(medicína) is, f. (ř. chloros zelený, ř. myelos dřeň) chloromyelóza, myeloidní leukémie s tvorbou nazelenalých nádorů z leukemické tkáně... Celý referát
 
935. chloropenie
snížený obsah chloridů v krvi, hypochlorémie... Celý referát
 
936. chloroplast
(botanika) část rostlinné buňky, ve které probíhá fotosyntéza... Celý referát
 
937. chlorosa
(medicína) chudokrevnost, blednička... Celý referát
 
938. chloróza
(biologie) chudokrevnost z nedostatku železa, blednička... Celý referát
 
939. choana
(anatomie) vnitřní nozdra, zadní otvor nosní dutiny... Celý referát
 
940. choanae
lat. mn. č. otvory, jimiž vyúsťuje nosní dutina do nazofaryngu... Celý referát
 
941. chodá háfez (persky)
pozdrav při loučení, sbohem, na shledanou... Celý referát
 
942. chol-, chole-
první část složených slov mající význam žlučový, žlučník, žlučníkový... Celý referát
 
943. cholagogum
látka zvyšující vylučování žluči nebo urychlující vyprazdňování žlučníku... Celý referát
 
944. cholagogus
(ř. chole žluč, ř. agogos vedoucí) zvyšující sekreci žluči... Celý referát
 
945. cholalurie
přítomnost žlučových kyselin v moči... Celý referát
 
946. cholang(o)itis
(medicína) (ř. chole žluč, ř. angeion céva) cholang(o)itida, zánět žlučových cest. Cholang(o)itis intrahepatica zánět drobných žlučovodů v jaterním parenchymu... Celý referát
 
947. cholangie
onemocnění žlučových cest... Celý referát
 
948. cholangiektázie
rozšíření žlučových cest, žlučovodů... Celý referát
 
949. cholangioenteroanastomosis
(medicína) is, f. (ř. chole žluč, ř. angeion céva, ř. enteron střevo, anastomosis spojení) cholangioenteroanastomóza, chirurgické umělé napojení žlučových cest na střevo... Celý referát
 
950. cholangiogastroanastomosis
(medicína) is, f. (ř. chole žluč, ř. angeion céva, ř. gaster-gastros žaludek, anastomosis spojení) cholangiogastroanastomóza, chirurgické vyústění žlučovodů do žaludku... Celý referát
 
951. cholangiogram
rentgenové znázornění žlučových cest pomocí kontrastní látky podané do žíly... Celý referát
 
952. cholangiolární
týkající se drobných žlučovodů... Celý referát
 
953. cholangiolitis
(medicína) (ř. chole žluč, ř. angeion céva) cholangiolitida, zánět drobných žlučovodů... Celý referát
 
954. cholangioma
(medicína) tis, n. (ř. chole žluč, ř. angeion céva) cholangiom, nádor vycházející ze žlučových cest... Celý referát
 
955. cholangiometrie
měření množství tekutiny procházející žlučovými cestami a měření tlaku ve žlučovodech... Celý referát
 
956. cholangiopankreatografie
(medicína) znázornění pankreatického vývodu a žlučovodů kontrastní látkou, jež je vpravena retrográdně s pomocí endoskopické techniky (ERCP)... Celý referát
 
957. cholangiopatie
(medicína) nespecifikované onemocnění žlučových cest... Celý referát
 
958. cholangiostomie
(medicína) operační otevření žlučových cest a vyvedení jejich obsahu... Celý referát
 
959. cholangiotomie
operační otevření žlučových cest... Celý referát
 
960. cholaskos
přítomnost volné žluči v břišní dutině... Celý referát
 
961. cholé
žluč... Celý referát
 
962. cholecystalgia
(medicína) (ř. chole žluč, ř. kystis měchýř, ř. algos bolest) cholecystalgie, žlučníková bolest... Celý referát
 
963. cholecystatonie
ztráta napětí žlučníku... Celý referát
 
964. cholecystectasis
(medicína) is, f. (ř. chole žluč, ř. kystis měchýř, ř. ektasis rozšíření) cholecystektázie, rozšíření žlučníku (např. při nádorovém uzávěru)... Celý referát
 
965. cholecystectomia
(medicína) (ř. chole žluč, ř. kystis měchýř, ř. ektome vynětí) cholecystektomie, chirurgické vynětí žlučníku... Celý referát
 
966. cholecystektomie
odstranění žlučníku... Celý referát
 
967. cholecystitis
(medicína) cholecystitida, zánět žlučníku. Cholecystitis chronica fibrosa cholecystitida chronická, fibrózní, vedoucí k omezení funkce žlučníku a svraštění jeho stěn. Cholecystitis glandularis proliferans chronický zánět žlučníku se ztluštěním jeho s... Celý referát
 
968. cholecystocholangiografie
rentgenové znázornění žlučníku a žlučových cest pomocí kontrastní látky... Celý referát
 
969. cholecystocoloanastomosis
(medicína) is, f. (ř. cholekystis žlučník, ř. kolon tračník, anastomosis spojení) cholecystokoloanastomóza, chirurgické spojení žlučníku s tračníkem... Celý referát
 
970. cholecystoduodenoanastomosis
(medicína) is, f. (ř. cholekystis žlučník, l. duodenum dvanáctník, anastomosis spojení) cholecystoduodenoanastomóza, chirurgické spojení žaludku s dvanáctníkem... Celý referát
 
971. cholecystoduodenoanastomoze
chirurgicke prepojeni medzi zlucnikem a dvanastnikem... Celý referát
 
972. cholecystoenteroanastomosis
(medicína) is, f. (ř. cholekystis žlučník, ř. enteron střevo, anastomosis spojení) cholecystoenteroanastomóza, chirurgické spojení žlučníku s tenkým střevem... Celý referát
 
973. cholecystogastroanastomosis
(medicína) is, f. (ř. cholekystis žlučník, ř. gaster žaludek, anastomosis spojení) cholecystogastroanastomóza, chirurgické spojení žlučníku se žaludkem... Celý referát
 
974. cholecystografie
znázornění žlučníku rentgenem pomocí kontrastní látky, podané do trávicího ústrojí... Celý referát
 
975. cholecystoileoanastomosis
(medicína) is, f. (ř. cholekystis žlučník, anastomosis spojení, l. ileum kyčelník) cholecystoileoanastomóza, chirurgické spojení žlučníku s kyčelníkem... Celý referát
 
976. cholecystojejunoanastomosis
(medicína) is, f. (ř. cholekystis žlučník, l. jejunum lačník) cholecystojejunoanastomóza, chirurgické spojení žlučníku s lačníkem... Celý referát
 
977. cholecystokineze
stah žlučníku... Celý referát
 
978. cholecystokinin
látka tvořená sliznicí dvanáctníku, vyvolávající kontrakci a vyprázdnění žlučníku... Celý referát
 
979. cholecystolithiasis
(medicína) is, f. (ř. cholekystis žlučník, ř. lithos kámen) cholecystolitiáza, žlučníkové kameny... Celý referát
 
980. cholecystolithiaza
(medicína) kámen žlučníku... Celý referát
 
981. cholecystolithothripsis
(medicína) is, f. (ř. cholecystis žlučník, ř. lithos kámen, ř. thriptein mačkat) cholecystolitotripse, chirurgické rozmačkání, rozdrcení žlučníkových kamenů... Celý referát
 
982. cholecystopatie
nespecifikovaná choroba žlučníku... Celý referát
 
983. cholecystopexia
(medicína) ae, cholecystopexis, is, f. (ř. cholekystis žlučník, ř. pexis upevnění) cholecystopexe, chirurgické zpevnění žlučníku k břišní stěně... Celý referát
 
984. cholecystoptóza
pokles žlučníku z normální polohy... Celý referát
 
985. cholecystoradiografie
znázornění žlučníku rentgenem pomocí kontrastní látky... Celý referát
 
986. cholecystorrhaphia
(medicína) (ř. cholekystis žlučník, ř. rhafe šev) cholecystorafie, chirurgické sešití žlučníku... Celý referát
 
987. cholecystostomia
(medicína) (ř. cholekystis žlučník, ř. stoma ústa) cholecystostomie, chirurgické vyústění žlučníku navenek... Celý referát
 
988. cholecystotomie
operační otevření žlučníku... Celý referát
 
989. choledoch
(anatomie) žlučovod... Celý referát
 
990. choledochitis
(medicína) (ř. choledochos žlučovod, vývod žlučový) choledochitida, zánět žlučového vývodu... Celý referát
 
991. choledochoduodenoanastomóza
operační umělé spojení žlučového vývodu a dvanáctníku... Celý referát
 
992. choledochoectasia
ae, choledochoectasis, is, f. (ř. choledochos žlučovod, vývod žlučový, ř. ektasis rozšíření) choledochoektázie, rozšíření vývodu žlučového... Celý referát
 
993. choledochoectomia
(medicína) (ř. choledochos žlučovod, vývod žlučový, ř. ektome vynětí) choledochoektomie, chirurgické vynětí (části) žlučovodu... Celý referát
 
994. choledochoenteroanastomosis
(medicína) is, f. (ř. choledochos žlučovod, vývod žlučový, ř. enteron střevo, anastomosis spojení) choledochoenteroanastomóza, chirurgické spojení vývodu žlučového s tenkým střevem... Celý referát
 
995. choledochogastroanastomóza
operační spojení vývodu žlučového s žaludkem... Celý referát
 
996. choledochografie
znázornění vývodu žlučového rentgenem pomocí kontrastní látky... Celý referát
 
997. choledochogram
(medicína) rentgenový snímek žlučovodu... Celý referát
 
998. choledochojejunoanastomóza
operační spojení žlučového vývodu s lačníkem... Celý referát
 
999. choledocholithotomia
(medicína) (ř. choledochos žlučovod, vývod žlučový, ř. lithos kámen, ř. tome řez) choledocholitotomie, chirurgické otevření žlučovodu k odstranění kaménků... Celý referát
 
1000. choledocholithotripsis
(medicína) is, f. (ř. choledochos žlučovod, vývod žlučový, ř. lithos kámen, ř. thriptein rozmačkat) choledocholitotripse, chirurgické rozdrcení kamenů ve žlučovodu... Celý referát
 
1001. choledocholitiáza
kameny ve žlučovodu... Celý referát
 
1002. choledochorrhaphia
(medicína) (ř. choledochos žlučovod, vývod žlučový, ř. rhafe šev) choledochorafie, chirurgické sešití žlučovodu... Celý referát
 
1003. choledochostomia
(medicína) (ř. choledochos žlučovod, vývod žlučový, ř. stoma ústa) choledochostomie, chirurgické vyústění žlučovodu navenek... Celý referát
 
1004. choledochotomia
(medicína) (ř. choledochos žlučovod, vývod žlučový, ř. tome řez) choledochotomie, chirurgické otevření, protětí žlučovodu... Celý referát
 
1005. choledochus
(ductus choledochus) (ř. chole žluč, ř. dechesthai přijímat) žlučovod, vývod žlučový... Celý referát
 
1006. choleglobin
rozkladný produkt hemoglobinu, prekurzor biliverdinu... Celý referát
 
1007. cholegrafie
rtg zobrazení žlučníku a žlučových cest pomocí kontrastní látky... Celý referát
 
1008. cholehemotorax
nahromadění krve s příměsí žluči v pleurální dutině... Celý referát
 
1009. cholekalciferol
(biochemie) vitamín D3 vznikající v kůži působením UVB záření, jeden ze dvou druhů kalciferolu... Celý referát
 
1010. cholekéla
choledochokéla, ohraničené nahromadění žluči v břišní dutině... Celý referát
 
1011. cholekinetický
podporující odvádění žluči, vyprazdňování žlučníku... Celý referát
 
1012. cholekineze
odtékání žluči žlučovody, vyprazdňování žlučníku... Celý referát
 
1013. cholelit
žlučový kámen, konkrement ve žlučníku nebo ve žlučových cestách... Celý referát
 
1014. cholelithotomia
(medicína) (ř. chole žluč, ř. lithos kámen, ř. tome řez) cholelitotomie, chirurgické odstranění žlučových kaménků... Celý referát
 
1015. cholelithotripsia
ae, cholelithotripsis, is, f. (ř. chole žluč, ř. lithos kámen, ř. tribein drtit) cholelitotripse, rozdrcení kaménku ve žlučníku nebo ve žlučových cestách bez jejich otevření... Celý referát
 
1016. cholelitiáza
žlučové kaménky... Celý referát
 
1017. cholemický
týkající se přítomnosti žluči a žlučových barviv v krvi... Celý referát
 
1018. cholémie
přítomnost žluči v krvi... Celý referát
 
1019. cholemimetrie
měření žlučového barviva v krvi... Celý referát
 
1020. cholepatie
nespecifikované onemocnění žlučníku a žlučových cest. Cholepathia spastica žlučníková kolika, spazmus svaloviny stěny žlučníku nebo žlučovodu... Celý referát
 
1021. choleperitonaeum
(ř. chole žluč, ř. peritonaion pobřišnice) žluč v dutině břišní... Celý referát
 
1022. cholepoeza
tvorba žluči v jaterních buňkách... Celý referát
 
1023. cholera
(medicína) nakažlivé akutní průjmovité onemocnění... Celý referát
 
1024. choleragie
abnormálně zvýšené vylučování žluči... Celý referát
 
1025. choleratyfoid
cholera s některými příznaky podobnými jako u břišního tyfu... Celý referát
 
1026. choleretický
podporující tvorbu a vylučování žluči v játrech... Celý referát
 
1027. choleréza
zvýšené vylučování žluči jaterními buňkami... Celý referát
 
1028. cholerický
(psychologie) vznětlivý, prudký, horkokrevný... Celý referát
 
1029. choleriformní
podobající se choleře... Celý referát
 
1030. cholerik
(psychologie) typ temperamentu... Celý referát
 
1031. cholerina
(medicína) označení pro lehčí formu cholery, bez vyvinutí typických příznaků... Celý referát
 
1032. cholerofobie
chorobný strach před onemocněním cholerou... Celý referát
 
1033. cholestáza
porušení toku žluči do střeva... Celý referát
 
1034. cholesteatoma
(medicína) tis, n. (ř. chole žluč, ř. stear-steatos tuk) cholesteatom, nádorový útvar, obsahující tkáňové struktury kůže a podkoží, s možností výskytu v mozku, chovající se jako pomalu rostoucí expanzívní útvar... Celý referát
 
1035. cholesterinóza
nadměrné hromadění cholesterolu v buňkách (např. mozkových gliích)... Celý referát
 
1036. cholesterol
(biochemie) organická látka ze skupiny steroidů... Celý referát
 
1037. cholesterolémie
koncentrace cholesterolu v krvi... Celý referát
 
1038. cholesterolóza
onemocnění charakterizované nadměrným množstvím cholesterolu v některých orgánech, např. ve stěně žlučníku nebo v podkoží... Celý referát
 
1039. cholesterolurie
přítomnost cholesterolu v moči... Celý referát
 
1040. choletit
(medicína) žlučový kámen... Celý referát
 
1041. choletorax
nahromadění žluči v pohrudniční dutině... Celý referát
 
1042. choliamb
druh šestistopého jambického verše... Celý referát
 
1043. cholinacetylasis
cholinacetyláza, enzym katalyzující tvorbu acetylcholinu... Celý referát
 
1044. cholinergní
(medicína) týkající se acetylcholinu jako neurotransmiteru. Acetylcholin se vyskytuje zejména na synapsích parasympatiku (proto se termín ?cholinergní? někdy užívá jako synonymum pro ?parasympatický?), ale rovněž na některých synapsích sympatiku (v g... Celý referát
 
1045. cholinesterasis
cholinesteráza (acetylcholinesteráza), enzym hydroliticky rozkládající acetylcholiny... Celý referát
 
1046. cholinesteráza
(biochemie) enzym rozkládající estery cholinu. Specifickou ch. je acetylcholinesteráza, která štěpí pouze acetylcholin. Kromě ní existují další ch. (tzv. nespecifické, nepravé), které mohou štěpit i další estery cholinu. Tyto ch. se vyskytují ve stře... Celý referát
 
1047. cholinomimetický
látka dráždící cholinergní receptor... Celý referát
 
1048. cholinum
cholin, látka ze skupiny fosfolipidů, důležitá v metabolismu tuků... Celý referát
 
1049. cholodnik
(gastronomie) jakákoli ruská studená polévka... Celý referát
 
1050. chologenní
vycházející ze žluči, žlučového původu... Celý referát
 
1051. cholóza
označení pro choroby vzešlé z poruchy tvoření a vylučování žluči v játrech... Celý referát
 
1052. cholurie
přítomnost žluči v moči... Celý referát
 
1053. chondra
drobný kuličkovitý útvar o průměru asi 1 mm v některých kamenných meteoritech... Celý referát
 
1054. chondralgia
(medicína) (ř. chondros chrupavka, ř. algos bolest) chondralgie, bolest chrupavky... Celý referát
 
1055. chondrectomia
(medicína) (ř. chondros chrupavka, ř. ektome vynětí) chondrektomie, chirurgické vynětí chrupavky... Celý referát
 
1056. chondrificatio
(ř. chondros chrupavka, ř. facere činit) chondrifikace, přeměna v chrupavčitou tkáň, zchrupavkovatění... Celý referát
 
1057. chondrin
látka bílkovinné povahy získaná z kolagenu chrupavky... Celý referát
 
1058. chondrit
druh kamenného meteoritu... Celý referát
 
1059. chondritis
(medicína) (ř. chondros chrupavka) chondritida, zánět chrupavky... Celý referát
 
1060. chondro-
první část složených slov mající význam chrupavka, chrupavčitý... Celý referát
 
1061. chondroadenoma
(medicína) tis, n. (ř. chondros chrupavka, ř. aden-adenos žláza) chondroadenom, smíšený nádor z chrupavčité a žlázové tkáně... Celý referát
 
1062. chondroangioma
(medicína) tis, n. (ř. chondros chrupavka, ř. angeion céva) chondroangiom, smíšený nádor z chrupavčité a cévní tkáně... Celý referát
 
1063. chondroangiopatie
cévní onemocnění spojené s chorobnými změnami chrupavčité tkáně... Celý referát
 
1064. chondroblast
buňka, ze které diferenciací vzniká chondrocyt... Celý referát
 
1065. chondroblastoma
(medicína) tis, n. (ř. chondros chrupavka, ř. blastos výhonek) chondroblastom, zhoubný nádor z chrupavčité tkáně... Celý referát
 
1066. chondrocyt
chrupavková buňka... Celý referát
 
1067. chondrodermatitis
(medicína) (nodularis chronica helicis) (ř. chondros chrupavka, ř. derma-dermatos kůže) chondrodermatitida, tuhý zánětlivý uzlík na horním okraji boltce srostlý s chrupavkou... Celý referát
 
1068. chondrodynia
(medicína) (ř. chondros chrupavka, ř. odyne bolest) chondrodynie, bolestivost v místě chrupavky... Celý referát
 
1069. chondrodysplazie
choroba vyznačující se abnormálním růstem chrupavky... Celý referát
 
1070. chondrodystrophia
(fetalis) (ř. chondros chrupavka, ř. dystrofe špatná výživa) chondrodystrofie (fetální), chondrodysplazie, porucha růstu kostí vznikajících z chrupavky (abnormálně krátké končetiny)... Celý referát
 
1071. chondrofibroma
(medicína) tis, n. (ř. chondros chrupavka, l. fibra vlákno) chondrofibrom, nezhoubný smíšený nádor z chrupavčité tkáně a vaziva... Celý referát
 
1072. chondrogenetický
týkající se vývoje chrupavky... Celý referát
 
1073. chondrogeneze
vývoj chrupavky... Celý referát
 
1074. chondrogenní
tvořící chrupavku, chrupavčitého původu... Celý referát
 
1075. chondrohamartom
hamartom tvořený chrupavkou (nejčastěji lokalizován v plicích)... Celý referát
 
1076. chondrohistogeneze
vývoj chrupavčité tkáně... Celý referát
 
1077. chondroidní
chrupavce podobný... Celý referát
 
1078. chondroitin
mukopolysacharid obsažený v chrupavce... Celý referát
 
1079. chondroklast
buňka odbourávající chrupavku... Celý referát
 
1080. chondrokostální
týkající se žeberní chrupavky... Celý referát
 
1081. chondrokranium
chrupavčitá část mozkové části lebky (neurokrania)... Celý referát
 
1082. chondrolipoma
(medicína) tis, n. (ř. chondros chrupavka, ř. lipos tuk) chondrolipom, nezhoubný nádor z chrupavčité a tukové tkáně... Celý referát
 
1083. chondrologie
nauka o chrupavkách... Celý referát
 
1084. chondrolýza
rozpad, rozpuštění chrupavky... Celý referát
 
1085. chondroma
(medicína) tis, n. (ř. chondros chrupavka) chondrom, nezhoubný nádor z chrupavčité tkáně... Celý referát
 
1086. chondromalacie
změknutí chrupavky... Celý referát
 
1087. chondromatosis
(medicína) is, f. ( chondroma chondrom) chondromatóza, mnohotný výskyt nádorů z chrupavčité tkáně v organismu... Celý referát
 
1088. chondrometaplazie
metaplazie chrupavky... Celý referát
 
1089. chondromukoprotein
polysacharid navázaný na tkáňový protein, obsažený v chrupavce... Celý referát
 
1090. chondromyoma
(medicína) tis, n. (ř. chondros chrupavka, ř. mys-myos sval) chondromyom, nádor z chrupavčité a svalové tkáně... Celý referát
 
1091. chondromyxoepithelioma
(medicína) tis, n. (ř. chondros chrupavka, ř. myxa hlen, epithelium výstelka) chondromyxoepiteliom, smíšený nádor z chrupavčité, hlenové a epitelové tkáně... Celý referát
 
1092. chondromyxoma
(medicína) tis, n. (ř. chondros chrupavka, ř. myxa hlen) chondromyxom, nádor z chrupavčité a hlenové tkáně... Celý referát
 
1093. chondromyxosarcoma
(medicína) tis, n. (ř. chondros chrupavka, ř. myxa hlen, ř. sarkoma zhoubný nádor z pojivové tkáně) chondromyxosarkom, zhoubný nádor z chrupavčité a hlenové tkáně... Celý referát
 
1094. chondroosteodystrofie
porucha enchondrální osifikace s vadnou tvorbou kosti... Celý referát
 
1095. chondroosteosarcoma
(medicína) tis, n. (ř. chondros chrupavka, ř. osteon kost, ř. sarkoma zhoubný nádor z pojivové tkáně) chondroosteosarkom, zhoubný nádor z chrupavčité a kostní tkáně... Celý referát
 
1096. chondropatie
(medicína) onemocnění chrupavky, obvykle degenerativního charakteru... Celý referát
 
1097. chondropharyngeus
(ř. chondros chrupavka, ř. farynx hltan) chrupavkohltanový... Celý referát
 
1098. chondroplastica
(ř. chondros chrupavka, ř. plastike (techne) umění tvárné) chondroplastika, plastická operace chrupavky... Celý referát
 
1099. chondroporóza
tvorba malých dutin v chrupavkách... Celý referát
 
1100. chondros
chrupavka... Celý referát
 
1101. chondrosarcoma
(medicína) tis, n. (ř. chondros chrupavka , ř. sarkoma zhoubný nádor z pojivové tkáně) chondrosarkom, zhoubný nádor z chrupavčité tkáně... Celý referát
 
1102. chondrosis
is. f. (ř. chondros chrupavka) chondróza, tvorba chrupavčité tkáně... Celý referát
 
1103. chondrosteoma
(medicína) tis, n. (ř. chondros chrupavka, ř. osteon kost) chondrosteom, nádor z chrupavčité a kostní tkáně... Celý referát
 
1104. chondrosternální
týkající se chrupavky žeberní a kosti hrudní... Celý referát
 
1105. chondrotomia
(medicína) (ř. chondros chrupavka, ř. tome řez) chondrotomie, chirurgické protětí chrupavky... Celý referát
 
1106. choosing
volba, výběr... Celý referát
 
1107. chór
v antickém divadle místo pro sbor tanečníků a pěvců... Celý referát
 
1108. chor(i)ocapillaris
(ř. choroidea cévnatka, l. (vasa) capillaria vlásečnice) chor(i)okapilární, bohatě prostoupená (vnitřní vrstva cévnatky) krevními vlásečnicemi... Celý referát
 
1109. chor(i)oencephalitis
(medicína) ( plexus choroideus, ř. enfekalos mozek) chor(i)oencefalitida, zánět mozku se změnami v plexus choroideus... Celý referát
 
1110. chorál
jednohlasý sborový liturgický zpěv... Celý referát
 
1111. chorda
struna, šlašinka, provazec. Chorda cantorum zánět hlasových vazů u zpěváků. Chorda dorsalis struna hřbetní, podélná pevná osa těla strunatců. Chorda magna velká struna, Achillova šlacha. Chorda obliqua vazivový pruh jdouc... Celý referát
 
1112. chorda dorsalis
struna hřbetní... Celý referát
 
1113. chordát
najvyšší živočíšny kmeň... Celý referát
 
1114. chordectomia
(medicína) (ř. chorde struna, provazec, ř. ektome vynětí) chordektomie, chirurgické vynětí hlasového vazu (chorda vocalis)... Celý referát
 
1115. chordektomie
(medicína) chirurgické vyjmutí hlasivek... Celý referát
 
1116. chorditis, chorditida
(medicína) zánět hlasivek... Celý referát
 
1117. chordofon
(hudba) strunný hudební nástroj... Celý referát
 
1118. chordogeneze
vznik chordy... Celý referát
 
1119. chordokranium
hlavový úsek hřbetní struny, základ lebky zárodku... Celý referát
 
1120. chordoma
(medicína) tis, n. (ř. chorde struna, provazec) chordom, nádor vyrůstající ze zbytků chorda dorsalis, obvykle lokalizován na lebeční bázi, na klivu... Celý referát
 
1121. chordomezodermální
vztahující se k chordě a mezodermu... Celý referát
 
1122. chordopexe
operační zpevnění hlasového vazu... Celý referát
 
1123. chordotomia
(medicína) (ř. chorde struna, provazec, ř. tome řez) chordotomie, chirurgické protětí míšní dráhy (tractus spinothalmicus) jako léčebný výkon k utišení bolesti... Celý referát
 
1124. chordotomie
(medicína) chirurgické protětí míšní dráhy jako výkon k utišení bolesti... Celý referát
 
1125. chorea
porucha centrální nervové soustavy projevující se mimovolnými škubavými pohyby, posunčina, tanec svatého Víta... Celý referát
 
1126. choreaatetóza
kombinace bezděčných rychlých choreatických pohybů s pohyby pomalými, atetotickými... Celý referát
 
1127. chorealis
e, choreaticus, a, um, choreiformis, e (ř. choreia tanec) patřící, vztahující se k posunčině... Celý referát
 
1128. chorej
trochej... Celý referát
 
1129. chorela
Rod mikroskopických jednobuněčných zelených řas... Celý referát
 
1130. choreografie
kompozice tance... Celý referát
 
1131. choreoterapie
ovlivňování psychických stavů léčebnými pohybovými aktivitami... Celý referát
 
1132. choreus
trochej... Celý referát
 
1133. choreut
člen chóru (v starogr. divadle)... Celý referát
 
1134. choriamb
v antické metrice básnická stopa složená z trocheje a jambu... Celý referát
 
1135. chorioadenoma
(medicína) tis, n. (ř. chorion vnější obal plodu, ř. aden-adenos žláza) chorioadenom, adenomatózní nádor choria prorůstající do placenty... Celý referát
 
1136. chorioalantoický
týkající se choria a alantois... Celý referát
 
1137. chorioamnionitis
(medicína) (ř. chorion vnější obal plodu, ř. amnion vnitřní plodová blána) chorioamnionitida, zánět vnější a vnitřní plodové blány... Celý referát
 
1138. chorioamniotický
týkající se vnější a vnitřní plodové blány... Celý referát
 
1139. chorioangioma
(medicína) tis, n. (ř. chorion vnější obal plodu, ř. angeion céva) chorioangiom, nezhoubný nádor z cév placenty... Celý referát
 
1140. chorioangiopag
jednovaječná dvojčata mající společnou placentu a chorion (gemini monochoriati aequales)... Celý referát
 
1141. choriocarcinoma
(medicína) tis, n. (ř. chorion vnější obal plodu, ř. karcinoma zhoubný epitelový nádor) choriokarcinom, zhoubný nádor z placentární tkáně... Celý referát
 
1142. chorioepithelioma
(medicína) tis, n. (ř. chorion vnější obal plodu, epithelium epitel) chorioepiteliom, zhoubný nádor vycházející z choria... Celý referát
 
1143. chorion
vnější obal zárodku (plodu)... Celý referát
 
1144. chorionicus
(ř. chorion vnější obal plodu) týkající se vnější plodové blány... Celý referát
 
1145. chorioplacentální
týkající se obalu plodu a placenty... Celý referát
 
1146. chorioretinitida
(medicína) zánět duhovky a sítnice oka... Celý referát
 
1147. chorioretinitis
(medicína) současný zánět sítnice a živnatky... Celý referát
 
1148. choriovitellinus
(ř. chorion vnější obal plodu, l. vitellinus žloutkový) týkající se vnější plodové blány a žloutkového váčku... Celý referát
 
1149. chórismos
hranice nášeho světa, to, čím je oddělen od toho jiného (z řečtiny)... Celý referát
 
1150. choristie
přemístění vývojově nezapojené tkáně během embryonálních posunů na cizí místo... Celý referát
 
1151. choristoma
(medicína) tis, n. (ř. chorizein oddělovat) choristom, nádoru podobná vývojová úchylka tkáňového štěpu, přemístěného během vývoje na nesprávné místo... Celý referát
 
1152. chorobný
(hovorově) nezdravý, patologický... Celý referát
 
1153. chorofobie
(psychologie) chorobný strach z tance... Celý referát
 
1154. choroidea
cévnatka... Celý referát
 
1155. choroideální
cévnatkový... Celý referát
 
1156. choroiderémie
pokračující zánik cévnatky... Celý referát
 
1157. choroiditis
(medicína) choroiditida, zánět cévnatky. Choroiditis diffusa, disseminata choroiditida difúzní, diseminovaná, s rozptýlenými zánětlivými ložisky. Choroiditis guttata forma choroiditidy, zánětu cévnatky, s degenerativními změnami a výskytem žlutých sk... Celý referát
 
1158. choroidocyclitis
(medicína) ( choroidea cévnatka, l. corpus ciliare řasnaté těleso, ř. kyklos kruh) choroidocyklitida, zánět cévnatky a řasnatého tělesa... Celý referát
 
1159. choroidoiritis
(medicína) ( choroidea cévnatka, ř. iris-iridos duhovka) choroidoiritida, zánět cévnatky a duhovky... Celý referát
 
1160. choromeningitis
(medicína) (lymphocytaria) ( plexus choroideus cévní pleteň, ř. meninx plena) choromeningitida, zánět choroidální pleteně a měkkých plen mozkových... Celý referát
 
1161. choronyma
názvy a jména velkých přírodních i umělých a administrativních celků... Celý referát
 
1162. chororetinitis
(medicína) ( choroidea cévnatka, l. retina sítnice) chororetinitida, zánět cévnatky a sítnice... Celý referát
 
1163. chororetinopatie
nespecifikované onemocnění cévnatky a sítnice... Celý referát
 
1164. chorovod
(tanec) obřadný ruský lidový tanec... Celý referát
 
1165. chosen topic
volba tématu (např. závěrečné práce na vysoké škole)... Celý referát
 
1166. chotár
pozemky patřící obci... Celý referát
 
1167. chování reaktivní
... Celý referát
 
1168. chování spontánní
... Celý referát
 
1169. chování typu A
(psychologie) zvýšená až maximální aktivita, riskantní, rychlé až zbrklé chování, netrpělivost, soutěživost, dominantní tendence, extrémní úsilí o úspěch, často hostilita, extrapunitivita, slabý smysl pro relaxaci a odpočinek... Celý referát
 
1170. chovatelská stanice
... Celý referát
 
1171. chozrasčot
(politika) v centrálně řízeném hospodářství metoda plánovitého vedení podniku... Celý referát
 
1172. chrabrý
(knižně) udatný, odvážný, statečný... Celý referát
 
1173. chřadnutí
hubnutí... Celý referát
 
1174. chrana
(gastronomie) židovský kompot z vařené řepy ochucený křenem, sladovým octem a cukrem... Celý referát
 
1175. chrchla
(brněnský hantec) motocykl... Celý referát
 
1176. chrematistika
(historie) starořecké označení pro směnné vztahy, zejména pro lichvu... Celý referát
 
1177. chrematofobie
(psychologie) chorobný strach z peněz... Celý referát
 
1178. chrématomastika
nauka o pojmenování věcí a lidských výtvorů... Celý referát
 
1179. chrematonyma
(lingvistika) vlastní jména lidských výrobků a výtvorů... Celý referát
 
1180. chresis
chtivost... Celý referát
 
1181. chrestomatie
soubor vybraných textů, ukázek, výbor, čítanka ke studijním účelům... Celý referát
 
1182. christianizace
(církev) šíření křesťanství, pokřesťanštění... Celý referát
 
1183. christologie
nauka o životě a učení Ježíše Krista... Celý referát
 
1184. chrom(at)ocystoscopia
(ř. chroma barva, ř. kystis měchýř, ř. skopein pozorovat) chrom(at)ocystoskopie, vyšetřování vylučovacího ústrojí pomocí barviva vpraveného do žíly a sledování cystoskopem, za jakou dobu začne odcházet z močovodu zbarvená moč... Celý referát
 
1185. chrom(at)ofobia
(ř. chroma-chromatos barva, ř. fobos strach) chrom(at)ofobie, chorobný strach před určitou barvou... Celý referát
 
1186. chrom(at)ogenesis
(ř. chroma-chromatos barva, ř. genesis vznik) chrom(at)ogeneze, tvorba barviva (pigmentu)... Celý referát
 
1187. chrom(at)ooptometria
(ř. chroma-chromatos barva, ř. opsis vidění, ř. metria měření) chrom(at)optometrie, zjišťování barvocitu, citlivosti barevného vidění... Celý referát
 
1188. chrom(at)ooptometrum
(ř. chroma-chromatos barva, ř. metron míra) chrom(at)optometr, přístroj k určení rozsahu barevného vidění, barvocitu... Celý referát
 
1189. chrom(at)ophagus
(ř. chroma-chromatos barva, ř. fagein sníst) chrom(at)ofág, histiocytární buňka pohlcující barvivo... Celý referát
 
1190. chrom(at)ophilus
(ř. chroma-chromatos barva, ř. filia přízeň) chrom(at)ofilní, lehce zbarvitelný, vážící barvivo... Celý referát
 
1191. chrom-, chróm-, chromo-, chrómo--
první část složených slov mající význam chrom, chromový... Celý referát
 
1192. chromaffinitas
(ř. chroma barva, l. affinis příbuzný) chromafinita, schopnost tkáně přijímat soli chrómu... Celý referát
 
1193. chromaffinoma
(medicína) tis, n. (ř. chroma barva, l. affinis příbuzný) chromafinom, nádor z chromafinní tkáně barvicí se chromovými solemi, např. feochromocytom... Celý referát
 
1194. chromafinní
vážící soli chrómu... Celý referát
 
1195. chromafinoblast
nezralá buňka chromafinní tkáně... Celý referát
 
1196. chromatická aberace
chromatická (barevná) vada čočky... Celý referát
 
1197. chromatický
týkající se barev... Celý referát
 
1198. chromatičnost
barevná jakost světla... Celý referát
 
1199. chromatid
podélná polovina chromozomu... Celý referát
 
1200. chromatida
podélná polovina chromozomu... Celý referát
 
1201. chromatika
obohacení diatoniky o další tóny... Celý referát
 
1202. chromatin
nejdůležitější součást buněčného jádra tvořená komplexem proteinů obsahujících kyselinu deoxyribonukleovou... Celý referát
 
1203. chromato-, chromo-
první část složených slov mající význam barva, barvivo, barevný... Celý referát
 
1204. chromatodermatitis
itidis, f. (ř. chroma-chromatos barva, ř. derma kůže) chromatodermatitida, kožní choroba se změnou kožního zbarvení... Celý referát
 
1205. chromatodysopsie
barvoslepost, neschopnost (vrozená nebo získaná) rozeznávat barvy... Celý referát
 
1206. chromatofobní
odpuzující barvivo, špatně se barvící... Celý referát
 
1207. chromatofor
(biologie) živočišná buňka obsahující barvivo, pigment... Celý referát
 
1208. chromatografie
chemická metoda rozdělování směsi látek na jednotlivé složky... Celý referát
 
1209. chromatologie
nauka o přírodních barvivech... Celý referát
 
1210. chromatolýza
rozpad chromatinu v jádře buňky, vedoucí k úplnému zániku buňky... Celý referát
 
1211. chromatopseudopsie
porucha barevného vidění, nesprávné vnímání barev... Celý referát
 
1212. chromatopsie
porucha spočívající v barevném vidění i bezbarvých předmětů nebo ve vidění barevných skvrn... Celý referát
 
1213. chromatosa, chromatóza
(z řec. zákl.) med. chorobné usazování barviva v kůži... Celý referát
 
1214. chromatóza
chorobné usazování barviva na neobvyklých místech kůže a sliznic... Celý referát
 
1215. chromaturie
barevná moč, vylučování nápadně zbarvené moči... Celý referát
 
1216. chromhidróza
vylučování barevného potu... Celý referát
 
1217. chromit
(mineralogie) černý krychlový nerost, oxid železnatochromitý, chromová ruda pro hutnický a chemický průmysl... Celý referát
 
1218. chromium
chróm, prvek zn. Cr, atom. čís. 24, atom. hmotnost 52,01. Chromium oxydatum oxid chromitý... Celý referát
 
1219. chromoblastomykóza
plísňové kožní onemocnění charakterizované tvorbou vředovitě se rozpadajících uzlíků změněné barvy... Celý referát
 
1220. chromocyt
barevná buňka (např. červená krvinka)... Celý referát
 
1221. chromodakryorea
vylučování zbarvených slz, "krvavé" slzení... Celý referát
 
1222. chromofobie
(psychologie) chorobný strach z barev... Celý referát
 
1223. chromofory
(chemie) atomové skupiny v molekulách organických látek, jež způsobují barevnost sloučeniny... Celý referát
 
1224. chromogeneze
tvorba pigmentu... Celý referát
 
1225. chromogenní
tvořící barvivo... Celý referát
 
1226. chromomeros
(ř. chroma barva, ř. meros část, díl) chromomer(a), zrnéčko chromatinu... Celý referát
 
1227. chromomykóza
plísňové kožní onemocnění s výskytem vředovitě se rozpadajících uzlů... Celý referát
 
1228. chromoprotein
složitá bílkovina s barevnou složkou (např. hemoglobin)... Cel